EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0310(04)

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1188 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-ħiters tal-post lokali, tal-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1185 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-ħiters tal-post lokali tal-fjuwils solidi u tal-implimentazzjoni tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/1186 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mat-tikkettar enerġetiku tal-ħiters tal-post lokali (Il-pubblikazzjoni tat-titli u r-referenzi tal-metodi tranżizzjonali tal-kejl u tal-kalkolu għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/1188, u b’mod partikolari l-Annessi III u IV tiegħu, u għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/1185, u b’mod partikolari l-Annessi III u IV tiegħu, u għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/1186, u b’mod partikolari l-Annessi VIII u IX tiegħu.)Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

OJ C 76, 10.3.2017, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 76/4


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1188 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-ħiters tal-post lokali, tal-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1185 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-ħiters tal-post lokali tal-fjuwils solidi u tal-implimentazzjoni tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/1186 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mat-tikkettar enerġetiku tal-ħiters tal-post lokali

(Il-pubblikazzjoni tat-titli u r-referenzi tal-metodi tranżizzjonali tal-kejl u tal-kalkolu (1) għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/1188, u b’mod partikolari l-Annessi III u IV tiegħu, u għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/1185, u b’mod partikolari l-Annessi III u IV tiegħu, u għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/1186, u b’mod partikolari l-Annessi VIII u IX tiegħu.)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 076/02)

Parametru

ESO

Referenza/titlu

Noti

(1)

(2)

(3)

(4)

Ħiters tal-post lokali li jaħdmu bil-fjuwil solidu

L-effiċjenza utli b’potenza termika nominali u minima: ηth, nom, ηth, min

CEN

għall-kukers u l-apparati bil-fuklar miftuħ/magħluq kollha l-oħrajn: EN 16510-1:2013 § 7.3, A.6.2

għall-apparati li jaħdmu bil-pelits: EN 14785:2006 § 6.4.2, A.4.7 & A.4.8

għall-apparati li jitfgħu s-sħana bil-mod: EN 15250:2007-06 § 6.3, A.4.6 & A.5 & A.6.2.2

Is-serje ta’ Standard EN 16510 se tissostitwixxi:

EN 13240: 2001 (EN 13240: 2001/A2:2004/C2:2007)

EN 13229:2001 (EN 13229:2011 § 6.8)

EN 12815:2001

EN 12809:2001

L-effiċjenza tat-tisħin tal-ispazju staġjonali ηs

CEN

(aqra n-Nota)

F’konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1188 tat-28 ta’ April 2015 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-ħiters tal-post lokali.

Potenza termika nominali, potenza termika minima: Pnom, Pmin

CEN

EN 16510-1:2013 A.4.7 & A.4.8, EN 14785:2006 § 6.5, A.4.7 & A.4.8

EN 15250:2007-06 § 6.3 & A.6.2.2

Pnom jikkorrispondi ma’ PN f’EN 16510-1:2013.

Pmin jikkorrispondi ma’ tnaqqis fil-potenza termika f’EN 16510-1:2013.

Pmin jikkorrispondi ma’ tnaqqis fil-potenza termika f’EN 14785:2006.

Pnom jikkorrispondi ma’ P f’EN 15250:2007. Pmin mhuwiex deskritt f’EN 15250:2007, imma għandu jiġi stabbilit (jekk applikabbli) b’mod simili bħala potenza termika nominali.

L-enerġija meħtieġa għall-fjamma pilota permanenti Ppilot

 

 

 

Potenza termika diretta

CEN

EN 14785:2006, A 6.2.4

EN 15250:2007, A.6.2.2

EN 16510-1:2013, A.6.2.4

 

Potenza termika indiretta

CEN

EN 14785:2006 A.6.2.3

EN 16510-1:2013 A.6.2.3

Għall-istufi li jitfgħu s-sħana bil-mod il-kalkolu tal-potenza termika għall-ilma mhuwiex ippreżenta. F’każ li l-apparati għandhom potenza bħal din, għandhom jintużaw il-prinċipji tal-kalkolu ta’ prEN16510–1.

Il-konsum tal-enerġija elettrika b’potenza termika nominali, elmax

CEN

EN 15456:2008-06 § 3.4.1 & § 5.1.3.1.

Jikkorrispondi għal Paux 100.

EN 16510–1 jeħtieġ li “enerġija elettrika awżiljarja, f’W, jekk applikabbli” tkun tidher fuq il-marka tal-apparat, iżda ma ġew ipprovduti l-ebda metodi biex jiġi stabbilit dan.

Għandu jintuża l-prinċipju EN15456.

Il-konsum tal-enerġija elettrika b’potenza termika minima, elmin

CEN

EN 15456:2008-06 § 3.4.1 & § 5.1.3.2.

Bħala l-potenza termika minima għandha tintuża l-potenza minima kif iddikjarata mill-manifattur tal-apparati

Jikkorrispondi għal Paux,30

Konsum tal-enerġija fil-modalità stennija, elsb

CEN

EN 15456:2008-06 § 3.4.1 & § 5.1.3.3

jew

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 § 5.3

Jikkorrispondi għal Paux sb Jikkorrispondi għall-konsum tal-elettriku waqt il-modalità stennija f’IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

L-emissjonijiet ta’ materja partikolata (PM), skont l-Anness III 4 (a) i) (1) (“filtru msaħħan”)

CEN

għal kejl skont (filtru msaħħan) EN 16510-1:2013, G.2

 

L-emissjonijiet ta’ materja partikolata (PM), skont l-Anness III 4 (a) i) (2) (“mina ta’ dilwizzjoni”)

CEN

għal kejl skont (mina ta’ dilwizzjoni bi fluss sħiħ) CEN/TS 15883:2009 l-Anness A.2

 

L-emissjonijiet ta’ materja partikolata (PM), skont l-Anness III 4 (a) i) (3)

CEN

għall-kejl skont CEN/TS 15883:2009 l-Anness A.3

 

L-emissjonijiet ta’ komposti gassużi organiċi (OGC)

CEN

EN 16510-1:2013, F.4

 

L-emissjonijiet tal-monossidu tal-karbonju (CO)

CEN

EN 16510-1:2013 A.4.4.2 u A.6.2.6

 

Emissjonijiet tal-ossidi tan-nitroġenu (NOx)

CEN

EN 16510-1:2013 Anness E.5

 

Speċifikazzjonijiet dwar il-fjuwil tat-test

CEN

prEN 16510-1:2013 Anness B

Briquettes tal-fjuwil fossili mħallat: kontenut ta’ ilma (kif jasal) ≤ 14 %; kontenut ta’ rmied 5 ± 2 %; volatili < 18 %.

Għall-briquettes b’taħlita ta’ fjuwil fossili u bijomassa (30-70 %): kontenut ta’ ilma (kif jasal) ≤ 14 %; kontenut ta’ rmied 5 ± 2 %; volatili 20 % sa 60 %.

Ħiters tal-post lokali li jaħdmu bil-fjuwil gassuż, għajr il-ħiters mudwalin u ħiters bit-tubi

Potenza termika diretta

CEN

EN 613:2000

EN 1266:2002 § 3.5.1.3 & § 3.5.1.4 u § 7.12.

EN 13278: 2013 Ħiters tal-post independenti bil-fuklar miftuħ li jaħdmu bil-gass § 6.3 & § 6.12 & § 7.12 & § 7.3.1

EN 449:2002+A1:2007

Din hija l-potenza termika trasmessa fl-ispazju li fih ikun installat il-prodott.

Tikkorrispondi għal Qout f’EN 1319:2009 u EN 1266:2002 u EN 13278:2013 u għandha tiġi kkalkolata bl-ekwazzjoni Qout = QN * ηΝ, fejn QN huwa l-potenza termika nominali u ηΝ huwa l-effiċjenza nominali. Qout għandu jiġi kkalkolat bħala l-valur kalorifiku gross.

Potenza termika indiretta

CEN

(aqra n-Nota)

Il-potenza termika indiretta ta’ ħiters tal-post lokali li jaħdmu bil-gass mhijiex deskritta fl-istandards EN.

Għall-fini ta’ dikjarazzjoni u ta’ verifika jistgħu jintużaw il-prinċipji kif applikati f’EN 15610-1.

L-effiċjenza utli b’potenza termika nominali u minima: ηth, nom, ηth, min

CEN

prEN 613:2000 § 7.11.2

EN 1266:2002 § 6.12 & § 7.12

EN 13278:2013 § 6.12 & § 7.12

EN 613 ηth, nom u ηth, min għandhom jiġu kkalkolati bħala η f’kundizzjonijiet applikabbli għall-potenza termika nominali u minima, jekk rilevanti.

ηth, nom Jikkorrispondi għal η jekk iddeterminat b’potenza termika nominali. ηth, min jikkorrispondi għal η jekk ikun iddeterminat b’potenza termika minima f’EN 1266:2002 u EN 13278:2013.

Il-valuri kollha għandhom jiġu bbażati fuq il-valur kalorifiku nett.

Potenza termika nominali, potenza termika minima: Pnom, Pmin

CEN

prEN 613:2000

EN 1266:2002 § 6.3.1 & § 7.3.1 u § 6.12 & § 7.12

EN 13278:2013 § 6.3.1 & § 7.3.1

EN 449:2202+A1:2007

EN 613 Pnom għandu jiġi ddeterminat bħala Pnom = Qn * η applikabbli għal kundizzjonijiet ta’ potenza nominali. Għal Qn ara § 7.3.1. Pmin għandu jiġi ddeterminat bħala Pmin = Qmin * η għal kundizzjonijiet ta’ potenza minima. Għal Qmin ara § 7.3.5.

Pnom għandu jiġi ddeterminat ma’ Pnom = Qn * ηth nom u Pmin għandu jiġi ddeterminat ma’ Pmin = Qm * ηth, min. f’EN 1266:2002 u EN 13278:2013.

Il-valuri kollha għandhom jiġu bbażati fuq il-valur kalorifiku nett.

Il-konsum tal-enerġija elettrika b’potenza termika nominali, elmax

CEN

EN15456:2008 06: § 3.4.1

elmax jikkorrispondi ma’ Paux 100 f’ EN15456:2008, imkejjel fit-tħaddim tat-tagħbija nominali.

Il-konsum tal-enerġija elettrika b’potenza termika minima, elmin

CEN

EN15456:2008-06: § 3.4.1

elmin jikkorrispondi ma’ Paux 30 , imkejjel fit-tħaddim ta’ parti mit-tagħbija applikabbli.

Il-konsum tal-enerġija fil-modalità stennija, elsb

CEN

EN15456:2008-06: § 3.4.1

jew

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 § 5.3

elsb jikkorrispondi jew għal Paux sb f’EN15456:2008 jew għall-konsum tal-elettriku fil-modalità stennija f’IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

Emissjonijiet tal-ossidi tan-nitroġenu (NOx)

CEN

prEN 613:2000 § 7.7.4

EN 1266:2002 § 6.7.2 & § 7.7.4 u l-Anness G

EN 13278:2013 § 6.7.2 & § 7.7.4 u l-Anness H

prEN61, EN1266 u EN13278 jistabbilixxu l-emissjonijiet ta’ NOx bħala valuri ppeżati f’kundizzjonijiet ta’ tagħbija sħiħa-modulari-minima. Għall-fini ta’ dikjarazzjoni u ta’ verifika tapplika l-emissjoni b’tagħbija sħiħa ta’ NOx(mass).

L-enerġija meħtieġa għall-fjamma pilota permanenti Ppilot

CEN

skont EN1266:2002, § 7.3.1

prEN613 u EN13278 m’għandhomx klawżola li tiddeskrivi kif tiġi kkalkolata l-potenza termika ta’ berner tat-tqabbid.

Ħiters tal-post li jaħdmu bil-fjuwil likwidu

Potenza termika diretta

CEN

EN 1:1998§ 6.6.2

EN 13842:2000: § 6.3 u § 6.6.

Il-potenza termika diretta hija l-kapaċità termika skont EN 1:1998§ 6.6.2

F’EN 13842, il-potenza termika diretta tista’ tiġi kkalkolata bħala: Q0 * (1-qA)

Il-valuri kollha għandhom jiġu bbażati fuq il-valur kalorifiku nett.

Potenza termika indiretta

CEN

(aqra n-Nota)

Il-potenza termika indiretta ta’ ħiters tal-post li jaħdmu bil-fjuwil likwidu mhijiex deskritta fl-istandards EN.

Għall-fini ta’ dikjarazzjoni u ta’ verifika jistgħu jintużaw il-prinċipji kif applikati f’EN 15610-1.

L-effiċjenza utli b’potenza termika nominali u minima: ηth, nom, ηth, min

CEN

EN 1:1998 § 6.6.1.2

EN 13842: § 6.6.6

Wara EN 1:1998 ηth, nom jikkorrispondi ma’ η bir-rata massima tal-fluss taż-żejt, ηth, min għandu jiġi ddeterminat bħala η bir-rata minima tal-fluss taż-żejt.

Wara EN 13842 ηth, nom għandu jiġi kkalkolat bħala ηth, nom = 1-qa, b’qa imkejjel b’potenza termika nominali, jew b’potenza termika minima (fejn applikabbli).

Il-valuri kollha għandhom jiġu bbażati fuq il-valur kalorifiku nett.

Potenza termika nominali, potenza termika minima: Pnom, Pmin

CEN

EN 1:1998-05 § 6.6.2

EN 13842:2000: § 6.3 u § 6.6.

Wara EN 1:1998 Pnom jikkorrispondi ma’ P bir-rata massima (nominali) jew minima tal-fluss taż-żejt.

Wara EN 13842 il-potenza termika nominali tista’ tiġi kkalkolata bħala: Q0 * (1-qA) għal kundizzjonijiet ta’ potenza termika nominali u minima.

Il-konsum tal-enerġija elettrika b’potenza termika nominali, elmax

CEN

EN15456:2008-06 Bojlers tat-tisħin. Il-konsum tal-enerġija elettrika għal ġeneraturi tas-sħana. Il-limiti tas-sistema. Il-kejl, § 3.4.1. & § 5.1.3.1.

elmax jikkorrispondi ma’ Paux 100 f’ EN15456:2008.

Il-konsum tal-enerġija elettrika b’potenza termika minima, elmin

CEN

EN15456:2008-06, § 3.4.1. & § 5.1.3.2.

Jikkorrispondi għar-rekwiżit ta’ potenza awżiljarja Paux 30 f’ EN15456:2008.

Il-konsum tal-enerġija fil-modalità stennija, elsb

CEN

EN15456:2008, § 3.4.1. & § 5.1.3.2.jew

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011§ 5.3.

Jikkorrispondi għal Paux sb f’EN15456:2008 konsum tal-enerġija elettrika Paux

Jikkorrispondi għall-konsum tal-enerġija fil-modalità stennija f’IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

Emissjonijiet tal-ossidi tan-nitroġenu (NOx)

CEN

EN 1:1998 § 6.6.4

EN 13842 ma jiddeskrivix il-kejl ta’ NOx, għalkemm § 5.3.2 jistabbilixxi rekwiżit massimu.

Għall-fini ta’ dikjarazzjoni u ta’ verifika għandu jintuża l-metodu EN 1.

L-enerġija meħtieġa għall-fjamma pilota permanenti Ppilot

CEN

EN1266:2002, § 7.3.1

Għall-fini ta’ dikjarazzjoni u ta’ verifika ta’ dan ir-rekwiżit tal-potenza għandu jintuża l-metodu bħal f’EN1266:2002, § 7.3.1.

Ħiters tal-post lokali tal-elettriku

Potenza termika nominali (Pnom)

CENELEC

(ara n-Nota)

għall-ħiters tal-elettriku portabbli, ħiters fissi u ħiters ta’ taħt l-art: IEC/EN 60675 ed 2.1; 1998 § 16

għall-ħiters tal-elettriku tal-ħażna: IEC/EN 60531:1999 § 9

L-identifikazzjoni tal-potenza termika nominali ma titkejjilx fi standards. L-input tal-potenza elettrika b’potenza termika nominali huwa meqjus bħala rappreżentattiv tal-potenza termika nominali.

Pnom jikkorrispondi mal-istandards applikabbli li ġejjin:

IEC/EN 60335-1: Apparati tal-elettriku li jintużaw fid-dar u apparati simili – sikurezza – voltaġġ nominali: 250 V għal apparati ta’ monofażi, sa 480 V għal oħrajn, mhux maħsub għal apparat għall-użu domestiku bħas-soltu.

IEC/EN 60335-2-30: Apparati tal-elettriku li jintużaw fid-dar u apparati simili – sikurezza – rekwiżiti partikolari għal ħiters tal-kmamar.

IEC/EN 60335-2-61: Apparati tal-elettriku li jintużaw fid-dar u apparati simili – sikurezza – rekwiżiti partikolari għall-ħiters termiċi li jżommu s-sħana fihom għall-kmamar.

IEC/EN 60335-2-96: Apparati tal-elettriku li jintużaw fid-dar u apparati simili – sikurezza – rekwiżiti partikolari għall-elementi ta’ tisħin ta’ pjanċi flessibbli għat-tisħin tal-kmamar.

IEC/EN 60335-2-106: Apparati tal-elettriku li jintużaw fid-dar u apparati simili – sikurezza – rekwiżiti partikolari għal twapet imsaħħna u għal apparati ta’ tisħin fil-kmamar.

IEC/EN 60531:1991. Ħiters termiċi li jżommu s-sħana fihom għall-kmamar – metodi għall-kejl tal-prestazzjoni.

Potenza termika massima kontinwa (Pmax, c)

CENELEC

għall-ħiters tal-elettriku portabbli, ħiters fissi u ħiters ta’ taħt l-art: IEC/EN 60675 ed.2.1:1998 § 9

Pmax, c jikkorrispondi mal-enerġija li tista’ tintuża f’IEC 60675 ed. 2.1:1998

Il-konsum tal-enerġija fil-modalità stennija, elsb

CENELEC

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 § 5.3

Jikkorrispondi għall-konsum tal-enerġija fil-modalità stennija f’IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

Ħiters mudwalin u bit-tubi

L-effiċjenza utli b’potenza termika nominali u minima: ηth, nom, ηth, min

CEN

(aqra n-Nota)

La EN 416 u lanqas EN 419 ma jippreżentaw metodu għad-determinazzjoni tal-effiċjenza utli tal-ħiter.

Għall-ħiters bit-tubi l-effiċjenza utli għandha tiġi ddeterminata abbażi ta’ telf ta’ gass mit-tromba taċ-ċumnija kif deskritt f’EN 1319, § 7.4.

Il-valuri għandhom ikunu bbażati fuq il-valur kalorifiku gross.

Għall-ħiters mudwalin għandu jkun preżunt valur ta’ 85,6  % (abbażi tal-valur kalorifiku gross tal-fjuwil).

Potenza termika nominali, potenza termika minima: Pnom, Pmin

CEN

Il-ħiters mudwalin: EN 419-1

Il-ħiters bit-tubi: EN 416-1

Għall-ħiters mudwalin u bit-tubi, il-potenza termika hija kkalkolata bħala:

potenza termika = dħul termiku Qn * effiċjenza utli, fit-tagħbija nominali jew minima.

Il-valuri kollha għandhom ikunu bbażati fuq il-valur kalorifiku gross tal-fjuwil.

Fenv

CEN

EN 1886:2007 § 8.2.1

Fenv tiddependi fuq il-klassi T1 sa T5 kif stabbilit minn EN 1886

Fattur radjanti (RF għan-nominali u għall-minimu)

CEN

Il-ħiters bit-tubi: EN 419-2: § 7.2.1.2

Il-ħiters mudwalin: EN 416-2 § 7.2.1.2

L-RF fil-potenza termika nominali jikkorrispondi ma’ Rf, l-RF b’potenza termika minima jikkorrispondi ma’ Rf, iżda imkejjel b’potenza termika minima.

L-RF għandu jkun ibbażat fuq il-valur kalorifiku nett.

Il-konsum tal-enerġija elettrika b’potenza termika nominali, elmax

CEN

(aqra n-Nota)

La EN416 u lanqas EN 419 ma jiddeskrivu metodu għad-determinazzjoni tar-rekwiżit tal-enerġija elettrika.

Għalhekk għall-fini ta’ dikjarazzjoni u ta’ verifika għandhom japplikaw il-metodu u l-prinċipji kif deskritti f’EN 15456, iżda mbagħad japplikaw il-kundizzjonijiet operattivi tipiċi għall-ħiters mudwalin u għall-ħiters tat-tubi.

Il-konsum tal-enerġija elettrika b’potenza termika minima, elmin

CEN

(aqra n-Nota)

La EN416 u lanqas EN 419 ma jiddeskrivu metodu għad-determinazzjoni tar-rekwiżit tal-enerġija elettrika.

Għalhekk għall-fini ta’ dikjarazzjoni u ta’ verifika għandhom japplikaw il-metodu u l-prinċipji kif deskritti f’EN 15456, iżda mbagħad japplikaw il-kundizzjonijiet operattivi tipiċi għall-ħiters mudwalin u għall-ħiters tat-tubi.

Il-konsum tal-enerġija fil-modalità stennija, elsb

CEN

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 § 5.3

Jikkorrispondi għall-konsum tal-enerġija fil-modalità stennija f’IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

L-enerġija meħtieġa għall-fjamma pilota permanenti Ppilot

CEN

(aqra n-Nota)

La l-istandard EN 416 u lanqas EN 419 ma jiddeskrivu metodu għad-determinazzjoni tar-rekwiżit tal-enerġija ta’ fjamma pilota permanenti (berner tat-tqabbid).

Għall-fini ta’ dikjarazzjoni u ta’ verifika ta’ dan ir-rekwiżit tal-potenza għandu jintuża l-metodu bħal f’EN1266:2002, § 7.3.1.


(1)  L-intenzjoni hi li fl-aħħar mill-aħħar dawn il-metodi tranżizzjonali jinbidlu bi standard(s) armonizzat(i). Meta disponibbli, ir-referenzi għall-istandards armonizzati għandhom jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea b’konformità mal-Artikoli 9 u 10 tad-Direttiva 2009/125/KE.


Top