Help Print this page 

Document 52013XC1115(01)

Title and reference
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar għajnuna mill-Istat għall-films u xogħlijiet awdjoviżivi oħra Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ C 332, 15.11.2013, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 332/1


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar għajnuna mill-Istat għall-films u xogħlijiet awdjoviżivi oħra

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2013/C 332/01

1.   INTRODUZZJONI

1.

Xogħlijiet awdjoviżivi, partikolarment films, jaqdu rwol importanti fit-tiswir ta’ identitajiet Ewropej. Jirriflettu d-diversità kulturali tal-istorja u t-tradizzjonijiet differenti fl-Istati Membri u r-reġjuni tal-UE. Xogħlijiet awdjoviżivi huma kemm prodott ekonomiku, li joffri opportunitajiet importanti għall-ħolqien tal-ġid u l-impjiegi, kif ukoll oġġett kulturali li jirrifletti u jifforma s-soċjetajiet tagħna.

2.

Fost ix-xogħlijiet awdjoviżivi, il-films għandhom prominenza partikolari, minħabba l-ispejjeż tagħhom ta’ produzzjoni u importanza kulturali. Il-baġits għall-produzzjoni ta’ films huma sostanzjalment ogħla minn għal dawk li għandhom kontenut awdjoviżiv, ħafna drabi huma aktar is-suġġett ta' koproduzzjoni internazzjonali, u t-tul ta’ żmien li fih jistgħu jiġu sfruttati huwa itwal. Il-films b’mod partikolari jaffaċċaw kompetizzjoni b’saħħitha minn barra l-Ewropa. Min-naħa l-oħra, ftit hemm ċirkolazzjoni tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej barra l-pajjiż ta' oriġini tagħhom.

3.

Din iċ-ċirkolazzjoni limitata tirriżulta mill-frammentazzjoni tas-settur awdjoviżiv Ewropew fi swieq nazzjonali u anki reġjonali. Filwaqt li dan huwa relatat mad-differenza lingwistika u kulturali Ewropea, il-qrubija tinbena wkoll bl-appoġġ pubbliku għax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej, li permezz tagħhom skemi għall-finanzjament nazzjonali, reġjonali u lokali jissussidjaw ħafna kumpaniji żgħar tal-produzzjoni.

4.

Huwa ġeneralment aċċettat li l-għajnuna hija importanti sabiex il-produzzjoni awdjoviżiva Ewropea tkun sostnuta. Huwa diffiċli għall-produtturi tal-films sabiex jiksbu livell suffiċjenti ta’ sostenn kummerċjali bil-quddiem sabiex ikollhom pakkett finanzjarju biex proġetti ta’ produzzjoni jkunu jistgħu jipproċedu. Ir-riskju għoli assoċjat man-negozji u l-proġetti tagħhom, flimkien man-nuqqas ta’ profitabbiltà perċepita tas-settur, jagħmluhom dipendenti fuq l-għajnuna mill-Istat. Ħafna minn dawn il-films li jitħallew purament għas-suq, ma kinux isiru minħabba taħlita ta' investiment għoli meħtieġ u udjenza limitata għal xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej. F’dawn iċ-ċirkostanzi, it-trawwim tal-produzzjoni awdjoviżiva mill-Kummissjoni u l-Istati Membri għandu r-rwol li jiżgura li l-kultura u l-kapaċità kreattiva tagħhom ikunu jistgħu jiġu espressi, filwaqt li jkunu jistgħu jiġu riflessi wkoll id-diversità u r-rikkezza tal-kultura Ewropea.

5.

MEDIA, il-programm ta’ appoġġ tal-Unjoni Ewropea għall-films, it-televixin u l-industriji tal-midja l-ġdida, joffri bosta skemi ta' finanzjament differenti, kull waħda mmirata lejn oqsma differenti tas-settur awdjoviżiv, inklużi l-iskemi għal produtturi, distributuri, aġenti tal-bejgħ, organizzaturi ta’ korsijiet ta’ taħriġ, operaturi f'teknoloġiji diġitali ġodda, operaturi ta' pjattaformi għal video-on-demand (VoD), esibituri u organizzaturi ta’ festivals, swieq u attivitajiet ta’ promozzjoni. Huwa jħeġġeġ iċ-ċirkolazzjoni u l-promozzjoni tal-films Ewropej b'enfasi partikolari fuq films Ewropej mhux nazzjonali. Dawn l-azzjonijiet se jitkomplew fis-Subprogramm MEDIA fi ħdan Ewropa Kreattiva, il-programm Ewropew ġdid ta' appoġġ għas-setturi kulturali u kreattivi.

2.   GĦALFEJN NIKKONTROLLAW GĦAJNUNA MILL-ISTAT GĦALL-FILMS U XOGĦLIJIET AWDJOVIŻIVI OĦRA?

6.

L-Istati Membri implimentaw firxa wiesgħa ta’ miżuri ta’ appoġġ għall-produzzjoni ta’ films, programmi televiżivi u xogħlijiet awdjoviżivi oħra. Flimkien, l-Istati Membri pprevedew stima ta' EUR 3 biljun kull sena f'appoġġ għall-films (1). Dan il-finanzjament huwa pprovdut permezz ta' iktar minn 600 skema ta' sapport nazzjonali, reġjonali u lokali. Ir-raġuni għal dawn il-miżuri hija bbażata fuq kunsiderazzjonijiet kemm kulturali kif ukoll industrijali. Huma għandhom l-għan kulturali primarju li jiżguraw li l-kulturi nazzjonali u reġjonali u l-potenzjal kreattiv ikunu espressi fil-midja awdjoviżiva tal-films u tat-televixin. Min-naħa l-oħra, huma jimmiraw li joħolqu l-massa kritika tal-attività li hija meħtieġa sabiex tinħoloq id-dinamika għall-iżvilupp u t-tisħiħ tal-industrija permezz tal-ħolqien ta’ impriżi ta’ produzzjoni mqabbda sew, u l-iżvilupp ta’ ġabra permanenti ta’ ħiliet u esperjenzi tal-bniedem.

7.

Permezz ta' dan l-appoġġ, l-UE issa saret waħda mill-ikbar produtturi tal-films fid-dinja. L-industrija taċ-ċinema tal-UE pproduċiet 1 299 feature film fl-2012 meta mqabbel ma' 817 fl-Istati Uniti (2011), jew 1 255 fl-Indja (2011). Fl-2012, daħlu fis-swali taċ-ċinema tal-Ewropa 933,3 miljun persuna (2). Fl-2008, is-suq awdjoviżiv Ewropew għad-divertiment iffilmjat kien ivvalutat EUR 17-il biljun (3). Iktar minn miljun persuna huma impjegati fis-settur awdjoviżiv fl-Unjoni Ewropea (4).

8.

Dan jagħmel il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-films mhux biss attività kulturali iżda wkoll attività ekonomika sinifikanti. Barra minn hekk, il-produtturi tal-films huma attivi fuq livell internazzjonali u xogħlijiet awdjoviżivi huma kkummerċjati internazzjonalment. Dan ifisser li tali għajnuna fil-forma ta' għotjiet, inċentivi fiskali u tipi oħra ta' appoġġ finanzjarju probabbilment taffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri. Il-produtturi u x-xogħlijiet awdjoviżivi li jirċievu tali appoġġ x’aktarx li jkollhom vantaġġ finanzjarju u għaldaqstant vantaġġ kompetittiv fuq dawk li ma jirċevuhx. Bħala konsegwenza, dan l-appoġġ jista’ jfixkel il-kompetizzjoni u huwa meqjus bħala għajnuna mill-Istat skont l-Artikolu 107(1) TFUE. Skont l-Artikolu 108 TFUE, il-Kummissjoni għaldaqstant hija obbligata li tivvaluta l-kompatibbiltà tal-għajnuna fis-settur awdjoviżiv mas-suq intern, bħalma tagħmel għall-miżuri l-oħra ta' Għajnuna mill-Istat f'setturi oħra.

9.

F'dan il-kuntest huwa importanti li t-Trattat jistipula l-importanza kbira tal-promozzjoni tal-kultura għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha billi jinkorpora l-kultura fost il-politiki tal-Unjoni speċifikament imsemmija fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). L-Artikolu 167(2) TFUE jistipula li:

“L-azzjoni tal-Unjoni timmira biex tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u, jekk jinħtieġ, tappoġġa u tissupplimenta l-azzjoni tagħhom fl-oqsma li ġejjin:

[…]

il-kreazzjoni artistika u letterarja, anki fis-settur awdjoviżiv.”

10.

L-Artikolu 167(4) TFUE jistipula li:

“L-Unjoni għandha tagħti kas tal-aspetti kulturali fl-azzjonijiet tagħha skont dispożizzjonijiet oħra tat-Trattati, partikolarment sabiex tirrispetta u tippromwovi d-diversità tal-kulturi tagħha.”

11.

L-Artikolu 107(1) TFUE jipprojbixxi għajnuna mogħtija mill-Istat jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat, li tgħawweġ jew thedded li tgħawweġ il-kompetizzjoni u l-kummerċ bejn l-Istati Membri. Madankollu, il-Kummissjoni tista’ teżenta ċerta għajnuna mill-Istat minn din il-projbizzjoni. Waħda minn dawn l-eżenzjonijiet hija l-Artikolu 107(3)(d) TFUE għall-għajnuna għall-promozzjoni tal-kultura, fejn għajnuna bħal din ma taffetwax il-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni u tal-kummerċ sa limitu li jmur kontra l-interess komuni.

12.

Ir-regoli tat-Trattat dwar il-kontroll tal-għajnuna mill-Istat jirrikonoxxu l-ispeċifiċitajiet tal-kultura u l-attivitajiet ekonomiċi relatati magħha. L-għajnuna awdjoviżiva tikkontribwixxi għas-sostenibbiltà għal perjodu ta' żmien medju u twil tal-film Ewropew u s-setturi awdjoviżivi fl-Istati Membri kollha u żżid id-diversità kulturali tal-għażla ta' xogħlijiet disponibbli għal udjenzi Ewropej.

13.

Bħala Parti għall-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Ħarsien u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali, l-Unjoni Ewropea, flimkien mal-Istati Membri tal-UE, hija impenjata li tintegra d-dimensjoni kulturali bħala element vitali fil-politiki tagħha.

3.   L-IŻVILUPPI MILL-2001

14.

Il-kriterji ta’ valutazzjoni għall-għajnuna mill-Istat għall-produzzjoni ta’ films u xogħlijiet awdjoviżivi oħra kienu oriġinarjament stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-2001 dwar iċ-Ċinema (5). Il-validità ta' dawn il-kriterji kienet estiża fl-2004 (6), l-2007 (7) u l-2009 (8) u skadiet fil-31 ta' Diċembru 2012. Din il-Komunikazzjoni ssegwi l-linji ewlenin tal-Komunikazzjoni tal-2001, filwaqt li tirreaġixxi għal għadd ta' xejriet li tfaċċaw mill-2001.

15.

L-iskemi ta' għajnuna approvati mill-Kummissjoni minn mindu daħlu fis-seħħ ir-regoli tal-2001, juru li l-Istati Membri jużaw varjetà wiesgħa ta' mekkaniżmi u kundizzjonijiet ta' għajnuna. Il-biċċa l-kbira tal-iskemi segwew il-mudell li għalih kienu ddisinjati l-kriterji ta' valutazzjoni tal-Komunikazzjoni tal-2001, jiġifieri għotjiet mogħtija lill-produzzjonijiet magħżula ta' films, meta l-għajnuna massima hija determinata bħala perċentwal tal-baġit ta' produzzjoni tal-benefiċjarju tal-għajnuna. Madankollu, għadd li qed jiżdied ta' Stati Membri introduċew skemi li jiddefinixxu l-ammont ta' għajnuna bħala perċentwal tan-nefqa fuq attività ta' produzzjoni mwettqa fl-Istat Membru biss li joħroġ l-għotja. Dawn l-iskemi ħafna drabi huma ddisinjati fil-forma ta' tnaqqis tat-taxxa jew inkella b'mod li japplika awtomatikament għal film li jissodisfa ċerti kriterji għall-eliġibbiltà tiegħu għall-għajnuna. Meta mqabbel ma' fondi tal-film li individwalment jagħtu approċċ għal films uniċi meta jkun hemm applikazzjoni, dawn l-iskemi bl-applikazzjoni awtomatika tagħhom jippermettu produtturi ta' films biex jiffatturaw ammont prevedibbli ta' fondi li diġà huma fil-fażi tal-ippjanar jew żvilupp.

16.

Rigward l-iskop ta' attivitajiet megħjuna, xi Stati Membri offrew ukoll għajnuna għal attivitajiet minbarra l-produzzjoni ta' films. Din tinkludi għajnuna għad-distribuzzjoni tal-films jew għas-swali taċ-ċinema, pereżempju biex jappoġġaw swali taċ-ċinema rurali jew swali ta’ ċinema artistiku inġenerali, jew sabiex ikopru t-tranżizzjoni tagħhom lejn il-projezzjoni tal-films diġitali. Xi Stati Membri jappoġġaw proġetti awdjoviżivi li jmorru lil hinn mill-kunċett tradizzjonali ta’ produzzjonijiet tal-films u tat-TV, b’mod partikolari prodotti interattivi, bħat-transmidja jew logħob. F'dawn il-każijiet, il-Kummissjoni applikat il-kriterji tal-Komunikazzjoni dwar iċ-Ċinema bħala referenza sabiex tivvaluta n-neċessità, il-proporzjonalità u l-adegwatezza tal-għajnuna, kull meta għajnuna bħal din kienet innotifikata lilha. Il-Kummissjoni nnutat ukoll kompetizzjoni fost l-Istati Membri biex jużaw għajnuna mill-Istat biex jattiraw investiment lejhom minn kumpaniji kbar tal-produzzjoni tal-films ta' pajjiżi terzi. Dawn il-kwistjonijiet ma kinux indirizzati fil-Komunikazzjoni tal-2001.

17.

Diġà fl-2001, il-Komunikazzjoni ħabbret li l-Kummissjoni se tirrevedi l-livell massimu ta' obbligi ta' nfiq territorjali f'dan is-settur li huwa permess skont ir-regoli ta' għajnuna mill-Istat. L-obbligi ta' infiq territorjali fl-iskemi ta' finanzjament ta' films jirrikjedu ċerta parti tal-baġit appoġġat tal-films li għandu jintefaq fl-Istat Membru li jagħti l-għajnuna. L-estensjoni tal-2004 identifikat l-obbligi ta' infiq territorjali fi skemi ta' finanzjament ta' films bħala kwistjoni li trid tiġi vvalutata aktar fid-dawl tal-konformità tagħha mal-prinċipji tas-suq intern tat-Trattat. Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, adottata mill-2001 dwar l-importanza tas-suq intern fir-rigward tar-regoli dwar l-oriġini ta' oġġetti u servizzi, għandha tkun meqjusa wkoll (9).

18.

L-applikazzjoni tat-“test kulturali” qajmet ukoll kwistjonijiet fil-prattika. Il-kompatibbiltà ta' għajnuna għall-produzzjoni ta' films hija vvalutata skont l-Artikolu 107(3)(d) TFUE li jipprevedi l-possibbiltà li tingħata għajnuna “għall-promozzjoni kulturali”. Il-Komunikazzjoni tal-2001 esiġiet li l-għajnuna tkun immirata direttament lejn prodott kulturali. Madankollu, l-iskrutinju ddettaljat tal-Kummissjoni tal-kriterji kulturali fi skemi ta' appoġġ għall-films kien kontroversjali fl-Istati Membri, speċjalment fl-isfond tal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

19.

Għaldaqstant, meta fl-2009 estendiet il-kriterji ta' valutazzjoni ta' għajnuna mill-Istat tal-Komunikazzjoni tal-2001, il-Kummissjoni nnutat il-bżonn għal riflessjoni ulterjuri dwar l-implikazzjonijiet ta' dawn l-iżviluppi u reviżjoni tal-kriterji vvalutati.

4.   BIDLIET SPEĊIFIĊI

20.

Din il-Komunikazzjoni tindirizza l-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq u tintroduċi emendi għall-kriterji tal-Komunikazzjoni tal-2001. B'mod partikolari hija tkopri għajnuna mill-Istat għal skop usa' ta' attivitajiet, tenfasizza l-prinċipju ta' sussidjarjetà fil-qasam tal-politika kulturali u l-osservazzjoni tal-prinċipji tas-suq intern, tintroduċi livell ta' intensità ogħla għal għajnuna massima għal produzzjonijiet transfruntiera u tinkludi l-protezzjoni u l-aċċess għall-patrimonju tal-films. Il-Kummissjoni temmen li dawn il-bidliet huma meħtieġa fid-dawl tal-iżviluppi li seħħew mill-2001 lil hawn u se jgħinu biex fil-futur xogħlijiet Ewropej ikunu iktar kompetittivi u pan-Ewropej.

4.1.   L-ambitu tal-attivitjiet

21.

Rigward l-ambitu tal-attivitajiet li għalih din il-Komunikazzjoni tapplika, il-kriterji tal-għajnuna mill-Istat fil-Komunikazzjoni tal-2001 dwar iċ-Ċinema ffukaw fuq il-produzzjoni tal-films. Kif innutat, xi Stati Membri madankollu offrew ukoll appoġġ għal attivitajiet relatati oħra, bħall-kitba tal-iskript, l-iżvilupp, id-distribuzzjoni tal-films, jew il-promozzjoni tal-films (inklużi festivals tal-films). L-għan li tiġi mħarsa u protetta d-diversità kulturali tal-Ewropa permezz tax-xogħlijiet awdjoviżivi, jista’ jinkiseb biss jekk dawn ix-xogħlijiet jarawhom l-udjenzi. L-għajnuna għall-produzzjoni biss toħloq il-periklu li jiġi stimulat il-forniment tal-kontenut awdjoviżiv mingħajr ma jiġi żgurat li x-xogħol awdjoviżiv ikun imqassam u kummerċjalizzat sew. Għalhekk huwa xieraq li l-għajnuna għandha tkopri l-aspetti kollha fil-ħolqien ta’ film, mill-kunċett tal-istorja sat-twassil lill-udjenza.

22.

Rigward l-għajnuna għas-swali taċ-ċinema, normalment l-ammonti involuti huma żgħar biex pereżempju s-swali taċ-ċinema rurali u s-swali ta’ ċinema artistiku għandhom ikunu suffiċjentement moqdija bil-livell ta’ għajnuna li jaqa’ taħt ir-Regolament de minimis  (10). Madankollu, jekk Stat Membru jista' jiġġustifika li huwa meħtieġ aktar appoġġ għas-swali taċ-ċinema, l-għajnuna se tkun valutata skont il-Komunikazzjoni attwali bħala għajnuna għall-promozzjoni tal-kultura skont it-tifsira tal-Artikolu 107(3)(d) TFUE. Għajnuna għas-swali taċ-ċinema tippromwovi l-kultura peress li l-għan prinċipali tas-swali taċ-ċinema huwa l-wiri tal-prodott kulturali ta' film.

23.

Xi Stati Membri kkunsidraw appoġġ għal proġetti awdjoviżivi li jmorru lil hinn mill-kunċett tradizzjonali ta' film u produzzjonijiet tat-TV. L-irrakkuntar tal-istejjer permezz tat-transmidja (magħrufa wkoll bħala l-irrakkuntar tal-istejjer minn pjattaformi multipli jew l-irrakkuntar tal-istejjer permezz ta’ cross-media) hija t-teknika ta’ kif jingħadu l-istejjer minn diversi pjattaformi u formati bl-użu ta’ teknoloġiji diġitali bħal films u logħob. B’mod importanti, dawn il-biċċiet tal-kontenut huma marbuta flimkien (11). Peress li l-proġetti tat-transmidja huma inevitabbilment marbuta mal-produzzjoni ta’ film, il-produzzjoni ta’ film bħala komponent hija meqjusa bħala xogħol awdjoviżiv fl-ambitu ta' din il-Komunikazzjoni.

24.

Min-naħa l-oħra, għalkemm jista' jagħti l-każ li l-logħob ikun jirrappreżenta waħda mill-forma ta' medja tal-massa li l-aktar li tkun qed tinfirex fis-snin li ġejjin, mhux il-logħob kollu neċessarjament jikkwalifika bħala xogħol awdjoviżiv jew prodott kulturali. Għandhom karatteristiċi differenti minn films fejn tidħol il-produzzjoni, id-distribuzzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u l-konsum. Għaldaqstant, ir-regoli maħsuba għall-produzzjoni tal-films ma jistgħux japplikaw awtomatikament għal-logħob. Barra minn dan, kuntrarju għal dak li jiġri fis-settur tal-films u dak tat-televiżjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex ammont biżżejjed utli ta' deċiżjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat dwar logħob. Konsegwentement, din il-Komunikazzjoni ma tkoprix għajnuna mogħtija għal-logħob. Kwalunkwe miżura għall-għajnuna li tappoġġa l-logħob li ma tilħaqx il-kundizzjonijiet tal-GBER (General Block Exemption Regulation - Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) (12) jew tar-Regolament de minimis għandha tibqa’ tiġi indirizzata fuq il-bażi ta’ każ b'każ. Sakemm il-ħtieġa ta’ skema ta’ għajnuna mmirata lejn il-logħob li għandu skop kulturali u edukattiv tkun tista’ tiġi murija, il-Kummissjoni se tapplika b’analoġija l-kriterju tal-intensità tal-għajnuna ta' din il-Komunikazzjoni.

4.2.   Kriterju Kulturali

25.

Biex tkun kompatibbli mal-Artikolu 107(3)(d), jeħtieġ li l-għajnuna għas-settur awdjoviżiv tippromwovi l-kultura. F’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 TUE, id-definizzjoni ta’ attivitajiet kulturali hija primarjament responsabbiltà tal-Istati Membri. Fil-valutazzjoni ta’ skema ta’ appoġġ awdjoviżiv, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-kompitu tagħha huwa limitat li tivverifika jekk Stat Membru għandux stabbilit mekkaniżmu ta’ verifika relevanti, effettiv, biex jiġu evitati l-iżbalji evidenti. Dan jista’ jinkiseb jew permezz tal-ħolqien ta’ proċess ta’ għażla kulturali sabiex ikun determinat liema xogħlijiet awdjoviżivi għandhom jibbenefikaw minn għajnuna, jew permezz ta’ profil kulturali li jrid jiġi ssodisfat mix-xogħlijiet awdjoviżivi kollha bħala kundizzjoni għall-għajnuna. F'konformità mal-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità ta' Espressjonijiet Kulturali tal-2005 (13), il-Kummissjoni tinnota li l-fatt li l-film huwa kummerċjali ma jżommux lura milli jkun kulturali.

26.

Id-diversità lingwistika hija element importanti tad-diversità kulturali; għaldaqstant, id-difiża u l-promozzjoni tal-użu ta' lingwa jew diversi lingwi ta' Stat Membru sservi wkoll għall-promozzjoni tal-kultura (14). Skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti, kemm il-promozzjoni ta' lingwa ta' Stat Membru (15) kif ukoll il-politika kulturali (16) tista' tikkostitwixxi rekwiżit superjuri relatat mal-interess ġenerali li jiġġustifika restrizzjoni fuq il-libertà li jiġu pprovduti servizzi. Għaldaqstant, l-Istati Membri jistgħu jitolbu, bħala kundizzjoni għall-għajnuna, fost l-oħrajn, li l-film jiġi prodott f'lingwa partikulari, meta jiġi stabbilit li dan ir-rekwiżit ikun meħtieġ u xieraq biex jintlaħaq għan kulturali fis-settur awdjoviżiv, li jista' jiffavorixxi wkoll il-libertà tal-espressjoni tal-komponenti soċjali, reliġjużi, filosofiċi jew lingwistiċi differenti li jeżistu f'reġjun partikulari. Il-fatt li kriterju bħal dan jista' fil-prattika jikkostitwixxi vantaġġ għal impriżi ta' produzzjonijiet ċinematografiċi li jaħdmu bil-lingwa koperta minn dak il-kriterju jidher inerenti għall-ilħuq tal-għan (17).

4.3.   L-obbligi ta' nfiq territorjali

27.

L-obbligi imposti mill-awtoritajiet li jagħtu l-għajnuna fuq il-produtturi tal-films sabiex jonfqu ċerta parti mill-baġit għall-produzzjoni tal-film f'territorju partikolari (magħruf bħala “obbligi ta' nfiq territorjali”) kienu soġġetti għal attenzjoni partikolari minn meta l-Kummissjoni bdiet tħares lejn skemi għas-sostenn tal-films. Il-Komunikazzjoni tal-2001 dwar iċ-Ċinema ppermettiet lill-Istati Membri li jirrikjedu li sa 80 % mill-baġit tal-film kollu kien jeħtieġ li jintefaq fit-territorju tagħhom. L-iskemi li jiddefinixxu l-ammont ta' għajnuna bħala perċentwal tan-nefqa dwar l-attività ta' produzzjoni mwettqa fl-Istat Membru li jagħmel l-għotjiet permezz tad-disinn tagħhom diġà jippruvaw jattiraw kemm jista' jkun attività ta' produzzjoni għall-Istat Membru li jagħmel l-għotjiet u jinkludu element inerenti ta' territorjalizzazzjoni tan-nefqa. Il-Komunikazzjoni dwar iċ-Ċinema jeħtieġ li tikkunsidra dawn it-tipi differenti ta' skemi ta' għajnuna li issa huma stabbiliti.

28.

L-obbligi tal-infiq territorjali jikkostitwixxu restrizzjoni tas-suq intern għal produzzjoni awdjoviżiva. Għaldaqstant, il-Kummissjoni kkummissjonat studju estern dwar kundizzjonijiet territorjali imposti fuq il-produzzjoni awdjoviżiva li kien komplut fl-2008 (18). Kif ġie ddikjarat fl-estensjoni tal-Komunikazzjoni dwar iċ-Ċinema tal-2009, kumplessivament, l-istudju kien inkonklużiv: ma setax jasal għal konklużjoni jekk l-effetti pożittivi tal-kundizzjonijiet territorjali kinux jisbqu l-effetti negattivi.

29.

Madankollu, l-istudju sab li l-ispejjeż għall-produzzjoni tal-films jidhru li huma ogħla f'dawk il-pajjiżi li japplikaw kundizzjonijiet territorjali milli f'dawk li ma japplikawhomx. L-istudju sab ukoll li kundizzjonijiet territorjali jistgħu jikkawżaw xi ostakli għal koproduzzjonijiet li jistgħu jrenduhom ukoll inqas effiċjenti. Kumplessivament, l-istudju sab li l-obbligi l-iktar ristrettivi ta' nfiq territorjali ma jwasslux għal effetti biżżejjed pożittivi biex tkun iġġustifikata ż-żamma tal-livelli ta' restrizzjonijiet attwali. Huwa wkoll ma weriex li hemm bżonn ta' dawn il-kundizzjonijiet fl-isfond tal-objettivi segwiti.

30.

Miżura nazzjonali li ttellef l-eżerċitar ta' libertajiet fundamentali ggarantiti mit-Trattat tista' tkun aċċettabbli biss meta tikkonforma ma' diversi kundizzjonijiet: hija għandu jkollha raġuni prinċipali ta' interess ġenerali, għandha tkun adattata sabiex ikun żgurat li jintlaħaq l-għan li hija ssegwi u ma għandhiex tmur lil hinn minn dak li jkun neċessarju sabiex tilħaq dak l-għan (19). Il-karatteristiċi speċifiċi tal-industrija tal-films, b'mod partikolari l-mobbiltà estrema ta' produzzjonijiet u l-promozzjoni ta' diversità kulturali u kultura nazzjonali u lingwi, jistgħu jikkostitwixxu rekwiżit prinċipali ta' interess ġenerali li kapaċi jiġġustifika restrizzjoni fuq l-eżerċitar tal-libertajiet fundamentali. Għalhekk, il-Kummissjoni tkompli tirrikonoxxi li, sa ċertu punt, tali kundizzjonijiet jistgħu jkunu neċessarji sabiex tinżamm massa kritika ta' infrastruttura għall-produzzjoni tal-films fl-Istat Membru jew fir-reġjun li jagħmel l-għotja.

31.

Kważi ħadd mill-Istati Membri ma jimponi obbligi ta' nfiq territorjali sal-limitu massimu ta' 80 % tal-baġit għall-produzzjoni li tippermetti l-Komunikazzjoni tal-2001. Diversi Stati Membri ma għandhom ebda obbligu ta' nfiq territorjali fl-iskemi tagħhom. Ħafna skemi reġjonali huma marbuta mal-ammont tal-għajnuna u jirrikjedu li 100 % jew 150 % ta' dan l-ammont għandu jintefaq fl-Istat Membru li jagħmel l-għotja, mingħajr ma jkun speċifiku dwar l-oriġini tas-servizzi subkuntrattati jew l-oriġini tal-oġġetti użati fil-produzzjoni. F'xi skemi, il-produttur li jirċievi l-għajnuna huwa liberu li jonfoq mill-inqas 20 % tal-baġit tal-produzzjoni barra mill-Istat Membru. Ċerti Stati Membri jikkalkulaw l-għajnuna għal film bħala perċentwal tan-nefqa lokali biss.

32.

L-ammont tan-nefqa li huwa suġġett għall-obbligi ta' nfiq territorjali għandu mill-inqas ikun proporzjonat mal-impenji finanzjarji attwali ta' Stat Membru u mhux mal-baġit kumplessiv tal-produzzjoni. Dan ma kienx neċessarjament il-każ fil-kriterju territorjali tal-Komunikazzjoni tal-2001 (20).

33.

Essenzjalment hemm żewġ mekkaniżmi tal-għajnuna distinti applikati mill-Istati Membri li joffru għajnuna għall-produzzjoni tal-films:

għajnuna mogħtija – pereżempju minn bord tal-għażla – bħala għotja diretta, pereżempju definita bħala perċentwal tal-baġit tal-produzzjoni; u

għajnuna mogħtija u definita bħala proporzjon tan-nefqa tal-produzzjoni fl-Istat Membru li jagħti l-għajnuna (pereżempju inċentiv fiskali).

34.

Il-paragrafu 50 jistabbilixxi l-limiti għal kull mekkaniżmu li fih il-Kummissjoni tista' taċċetta li Stat Membru jkun qed japplika obbligi ta' nfiq territorjali li xorta jistgħu jitqiesu bħala meħtieġa u proporzjonati għal għan kulturali.

35.

Fil-każ ta' għajnuna mogħtija bħala għotja, l-obbligu ta' nfiq territorjali massimu għandu jkun limitat għal 160 % tal-ammont tal-għajnuna. Dan jikkorrispondi għar-regola ta' “80% tal-baġit tal-produzzjoni” preċedenti meta l-intensità tal-għajnuna tilħaq il-massimu ġenerali ddikjarat fil-paragrafu 52(2), jiġifieri 50 % tal-baġit tal-produzzjoni (21).

36.

Fil-każ ta' għajnuna mogħtija bħala perċentwal tan-nefqa fuq attività ta' produzzjoni fl-Istat Membru li jagħti l-għajnuna, hemm inċentiv biex wieħed jonfoq aktar fl-Istat Membru biex jirċievi aktar għajnuna. L-illimitar tal-attività ta' produzzjoni eliġibbli għal dik li sseħħ fl-Istat Membru li jagħti l-għajnuna hija restrizzjoni territorjali. Konsegwentement, sabiex jitwaqqaf limitu li huwa paragunabbli mal-limitu għall-għotjiet, in-nefqa massima suġġetta għall-obbligi ta' nefqa territorjali hija ta' 80 % tal-baġit tal-produzzjoni.

37.

Barra minn hekk, bi kwalunkwe mekkaniżmu, kwalunkwe skema jista' jkollha kriterju ta' eliġibbiltà li jitlob livell minimu ta' attività ta' produzzjoni fit-territorju tal-Istat Membru li jagħti l-għajnuna. Dan il-livell ma jaqbiżx il-50 % tal-baġit tal-produzzjoni.

38.

Fi kwalunkwe każ, skont il-liġi tal-UE, l-Istati Membri ma għandhom ebda obbligu li jimponu obbligi ta' nfiq territorjali.

4.4.   Kompetizzjoni biex jiġu attirati produzzjonijiet barranin kbar

39.

Meta fl-2001 kienet adottata l-Komunikazzjoni dwar iċ-Ċinema, ftit Stati Membri ppruvaw jużaw għajnuna għall-films biex jattiraw proġetti kbar ta' films barranin biex jinħadmu fit-territorju tagħhom. Minn dakinhar, diversi Stati Membri introduċew skemi bl-għan li jattiraw produzzjonijiet bi profili għoljin lejn l-Ewropa, f'kompetizzjoni globali mal-lokalitajiet u faċilitajiet bnadi oħra, bħall-Istati Uniti, il-Kanada, New Zealand jew l-Awstralja. Kontributuri għall-konsultazzjonijiet pubbliċi qabel din il-Komunikazzjoni qablu li dawn il-produzzjonijiet kienu meħtieġa biex tinżamm infrastruttura awdjoviżiva ta' kwalità għolja biex tikkontribwixxi għall-użu ta' faċilitajiet ta' studios ta' klassi għolja, tagħmir u persunal u biex tikkontribwixxi għat-trasferiment ta' teknoloġija, ħiliet u għarfien espert. L-użu parzjali ta' faċilitajiet minn produzzjonijiet barranin jgħin ukoll biex ikun hemm il-kapaċitajiet biex jinħadmu produzzjonijiet Ewropej ta' kwalità għolja u bi profil għoli.

40.

Rigward l-effett possibbli fuq is-settur awdjoviżiv Ewropew, produzzjoni barranija jista' jkollha impatt li jdum peress li ġeneralment tagħmel użu qawwi ta' din l-infrastruttura lokali u ta' kast lokali. Kumplessivament dan jista' jkollu impatt pożittiv fuq is-settur awdjoviżiv nazzjonali. Ta' min jinnota wkoll li ħafna mill-films li huma meqjusa li huma proġetti ewlenin ta' pajjiżi terzi, huma koproduzzjonijiet li jinvolvu wkoll produtturi Ewropej. B'hekk dawn is-sussidji se jikkontribwixxu wkoll għall-promozzjoni ta' xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej u biex ikunu sostnuti faċilitajiet għal produzzjonijiet nazzjonali.

41.

Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li tali għajnuna tista', fil-prinċipju tkun kompatibbli mal-Artikolu 107(3)(d) TFUE bħala għajnuna għall-promozzjoni tal-kultura bl-istess kundizzjonijiet bħall-għajnuna għal produzzjoni Ewropea. Madankollu, peress li l-ammonti ta' għajnuna għal produzzjonijiet internazzjonali kbar jistgħu jkunu kbar ħafna, il-Kummissjoni se timmonitorja l-iżvilupp ulterjuri ta' din it-tip ta' għajnuna biex tiżgura li l-kompetizzjoni primarjament issir abbażi ta' kwalità u prezz, iktar milli abbażi ta' Għajnuna mill-Istat.

4.5.   Produzzjonijiet transfruntiera

42.

Ftit films Ewropej huma distribwiti barra t-territorji ta' produzzjoni tagħhom. Il-probabbiltà li film Ewropew jiġi rilaxxat f'diversi Stati Membri hija ogħla milli fil-każ ta' koproduzzjonijiet li jinvolvu produtturi minn diversi pajjiżi. Fl-isfond tal-importanza ta' kooperazzjoni ta' produtturi minn Stati Membri differenti għall-produzzjoni ta' xogħlijiet Ewropej li jixxandru f'diversi Stati Membri, il-Kummissjoni tqis li intensità ogħla ta' għajnuna hija ġġustifikata għal koproduzzjonijiet transfruntiera ffinanzjati minn iktar minn Stat Membru wieħed u li jinvolvu produtturi minn iktar minn Stat Membru wieħed.

4.6.   Il-patrimonju tal-films

43.

Il-films għandhom jinġabru, jiġu preservati u aċċessibbli għal ġenerazzjonijiet futuri għall-finijiet kulturali u edukattivi (22). Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Edukazzjoni, Żgħażagħ, Kultura u Sport dwar il-patrimonju ċinematografiku tat-18 ta' Novembru 2010 (23) stieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-films li ġew appoġġati mill-għajnuna mill-Istat jiġu ddepożitati f'istituzzjoni tal-patrimonju tal-films, flimkien mal-materjal relatat, fejn ikun fattibbli, u d-drittijiet xierqa fir-rigward tal-priservazzjoni u l-użu kulturali u mhux kummerċjali tal-films u ta' materjal mhux relatat.

44.

Xi Stati Membri introduċew il-prassi li jħallsu l-aħħar pagament tal-għajnuna wara li l-istituzzjoni tal-patrimonju tal-films tkun iċċertifikat id-depożitu tal-film li jkun ingħata għajnuna. Dan wera li kien mod effiċjenti biex jiġi infurzat l-obbligu kuntrattwali ta' depożitu.

45.

Xi Stati Membri introduċew ukoll dispożizzjonijiet fil-ftehimiet tal-għotja tagħhom biex jippermettu l-użu ta' films iffinanzjati b'mod pubbliku għal skopijiet speċifiċi fl-eżekuzzjoni tal-missjonijiet ta' interess pubbliku tal-istituzzjonijiet tal-patrimonju tal-films wara perjodu ta' żmien miftiehem u sakemm dan ma jinterferixxix mal-użu normali tal-film.

46.

Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom iħeġġu u jappoġġaw lill-produtturi biex jiddepożitaw kopja tal-film megħjun fl-istituzzjoni tal-patrimonju tal-films magħżula mill-korp li jagħti l-għajnuna biex jiġi ppriservat (24), kif ukoll għal użu speċifikat mhux kummerċjali miftiehem mal-proprjetarju/i f'konformità mad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u mingħajr preġudizzju għar-remunerazzjoni xierqa lill-proprjetarju wara perjodu ta' żmien miftiehem u mniżżel fil-ftehim tal-għotja u b'mod li dan ma jinterferixxix mal-użu normali tal-film.

5.   VALUTAZZJONI TAL-KOMPATIBBILTÀ TAL-GĦAJNUNA

47.

Meta tivvaluta għajnuna għall-films u xogħlijiet awdjoviżivi oħra, il-Kummissjoni tivverifika l-bażi tal-kunsiderazzjonijiet ta' hawn fuq:

L-ewwel, jekk l-iskema ta' għajnuna tirrispettax il-prinċipju tal-“legalità ġenerali”, jiġifieri l-Kummissjoni għandha tivverifika li l-iskema ma tinkludix klawsoli li jkunu kuntrarji għal dispożizzjonijiet tat-TFUE f'oqsma oħra minbarra Għajnuna mill-Istat;

It-tieni, jekk l-iskema tissodisfax il-kriterji ta' kompatibbiltà speċifiċi għal għajnuna, stipulati hawn taħt.

5.1.   Legalità ġenerali

48.

Il-Kummissjoni għandha l-ewwel tivverifika li l-għajnuna tirrispetta l-prinċipju ta' “legalità ġenerali” u li l-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà u l-kriterji tal-għoti ma fihomx klawżoli kuntrarji għat-TFUE f'oqsma minbarra l-għajnuna mill-Istat. Dan jinkludi l-iżgurar li l-prinċipji tat-TFUE li jipprojbixxu d-diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità, moviment ħieles ta' oġġetti, moviment ħieles ta' ħaddiema, libertà tal-istabbiliment, libertà għall-forniment ta' servizzi u libertà għall-moviment ta' kapital, ikunu ġew rispettati (l-Artikoli 18, 34, 36, 45, 49, 54, 56 u 63 tat-TFUE). Il-Kummissjoni ssaħħaħ dawn il-prinċipji flimkien mal-applikazzjoni tar-regoli ta' kompetizzjoni meta d-dispożizzjonijiet li jkunu qed jiksru dawn il-prinċipji huma inseparabbli mit-tħaddim tal-iskema.

49.

F’konformità mal-prinċipji msemmija hawn fuq, l-iskemi ta’ għajnuna ma jistgħux, pereżempju, jirriżervaw l-għajnuna esklużivament għaċ-ċittadini; jeħtieġu li l-benefiċjarji jkollhom l-istatus ta’ impriża nazzjonali stabbilit skont il-liġi kummerċjali nazzjonali (impriżi stabbiliti fi Stat Membru wieħed u li joperaw f’ieħor permezz ta’ fergħa jew aġenzija permanenti għandhom ikunu eliġibbli għall-għajnuna; barra minn hekk, ir-rekwiżit ta’ aġenzija għandu jkun infurzabbli biss mal-pagament tal-għajnuna); jew jobbligaw lil kumpaniji barranin li jipprovdu servizzi biex isiru l-films li jevitaw it-termini u l-kundizzjonijiet tad-Direttiva 96/71/KE fir-rigward tal-ħaddiema impjegati tagħhom (25).

50.

Fid-dawl tas-sitwazzjoni speċifika tas-settur tal-films Ewropew, skemi ta’ appoġġ għall-produzzjoni tal-films jistgħu:

jeħtieġu li sa 160 % tal-ammont tal-għajnuna jintefqu fit-territorju li jagħti l-għajnuna; jew

jikkalkulaw l-ammont tal-għajnuna mogħtija għall-produzzjoni ta' xogħol awdjoviżiv partikolari bħala perċentwal tan-nefqa fuq attivitajiet ta' produzzjoni ta’ films fl-Istat Membru li jagħti din l-għajnuna, tipikament f'każ ta' skemi ta' appoġġ fil-forma tal-inċentivi fiskali.

Fiż-żewġ każijiet, l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu livell minimu tal-attività tal-produzzjoni fit-territorju tagħhom biex il-proġetti jkunu eliġibbli għal kwalunkwe għajnuna. Dan il-livell, madankollu, ma jistax jaqbeż il-50 % tal-baġit globali tal-produzzjoni. Barra minn hekk, ir-rabta territorjali fl-ebda każ ma taqbeż it-80 % tal-baġit globali tal-produzzjoni.

5.2.   Kriterji ta' valutazzjoni speċifiċi skont l-Artikolu 107(3)(d) TFUE

51.

L-objettiv tal-appoġġ għall-produzzjoni tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej u l-iżgurar li l-infrastruttura meħtieġa qiegħda f’postha għall-produzzjoni u l-wiri tagħhom, huwa t-tfassil tal-identitajiet kulturali Ewropej u t-tisħiħ tad-diversità kulturali. Għalhekk, l-iskop tal-għajnuna huwa l-promozzjoni tal-kultura. Din l-għajnuna tista’ tkun kompatibbli mat-Trattat skont l-Artikolu 107(3)(d) TFUE. Impriżi fis-settur tal-produzzjoni tal-films u tal-programmi għat-televiżjoni jistgħu jibbenefikaw wkoll minn tipi oħra ta' għajnuna mogħtija taħt l-Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE (pereżempju għajnuna reġjonali, għajnuna għall-SME, għar-Riċerka u l-Iżvilupp, għat-taħriġ, jew għall-impjiegi), sal-massimu tal-intensitajiet għall-għajnuna fil-każ ta’ akkumulazzjoni tal-għajnuna.

52.

Fil-każ ta' skemi mfassla biex jappoġġaw il-kitba tal-iskripts, l-iżvilupp, il-produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-promozzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi koperti minn din il-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni se teżamina dawn il-kriterji b'referenza għax-xogħol awdjoviżiv li se jibbenefika mill-għajnuna biex tivvaluta jekk l-iskema hijiex kompatibbli mat-Trattat skont l-Artikolu 107(3)(d) TFUE:

(1)

L-għajnuna hija indirizzata lejn prodott kulturali. Kull Stat Membru jiżgura li l-kontenut tal-produzzjoni megħjuna huwa kulturali skont il-kriterji nazzjonali tiegħu stess, permezz ta’ proċess ta’ verifika effettiva biex jevita żbalji evidenti: permezz tal-għażla ta' proposti ta’ films, pereżempju minn bord jew persuna fdata bl-għażla, jew, fl-assenza ta' dan il-proċess ta' għażla, billi titwaqqaf lista ta' kriterji kulturali li magħha jiġi vverifikat kull xogħol awdjoviżiv.

(2)

Fil-prinċipju, l-intensità tal-għajnuna trid tkun limitata għal 50 % tal-baġit għall-produzzjoni, bil-ħsieb li tistimula inizjattivi kummerċjali normali. L-intensità tal-għajnuna għal produzzjonijiet transfruntieri ffinanzjati minn aktar minn Stat Membru wieħed u li jinvolvu produtturi minn aktar minn Stat Membru wieħed tista' tkun sa 60 % tal-baġit tal-produzzjoni. Xogħlijiet awdjoviżivi diffiċli (26) u koproduzzjonijiet li jinvolvu pajjiżi mil-Lista tad-DAC tal-OECD (27) huma esklużi minn dawn il-limiti. Films li l-unika verżjoni oriġinali tagħhom hija fil-lingwa nazzjonali ta’ Stat Membri b’territorju, popolazzjoni u żona tal-lingwa limitati, jistgħu jitqiesu bħala xogħlijiet awdjoviżivi diffiċli f’dan il-kuntest.

(3)

Fil-prinċipju, ma hemmx limitu fuq l-għajnuna għall-kitba jew l-iżvilupp tal-iskript. Madankollu jekk l-iskript jew il-proġett li jirriżulta, fl-aħħar mill-aħħar isir film, l-ispejjeż għall-kitba tal-iskript u l-iżvilupp huma sussegwentement inklużi fil-baġit tal-produzzjoni u kkunsidrati fil-kalkolu tal-intensità tal-għajnuna massima għax-xogħol awdjoviżiv kif stabbilit fis-subparagrafu (2) hawn fuq.

(4)

L-ispejjeż għad-distribuzzjoni u l-promozzjoni tax-xogħlijiet awdjoviżivi li huma eliġibbli għal sostenn għall-produzzjoni jistgħu jkunu appoġġjati bl-istess intensità tal-għajnuna daqslikieku kienu jew setgħu jkunu għall-produzzjoni tagħhom.

(5)

Minbarra l-kitba tal-iskripts, l-iżvilupp, id-distribuzzjoni jew il-promozzjoni, għajnuna mogħtija għal attivitajiet speċifiċi tal-produzzjoni mhijiex permessa. Konsegwentement, l-għajnuna ma tridx tkun riżervata għal partijiet individwali fil-katina tal-valur tal-produzzjoni. Kwalunkwe għajnuna mogħtija għall-produzzjoni ta' xogħol speċifiku awdjoviżiv għandha tikkontribwixxi għall-baġit globali tiegħu. Il-produttur għandu jkun liberu li jagħżel l-elementi tal-baġit li se jintefqu fi Stati Membri oħra. Dan jiżgura li l-għajnuna jkollha effett ta’ inċentiv newtrali. L-identifikazzjoni ta’ għajnuna għal elementi speċifiċi individwali ta’ baġit ta’ film tista’ tibdel din l-għajnuna fi preferenza nazzjonali għas-setturi li jipprovdu l-oġġetti speċifiċi megħjuna, li ma jkunux kompatibbli mat-Trattat.

(6)

L-Istati Membri għandhom iħeġġu u jappoġġaw lill-produtturi biex jiddepożitaw kopja tal-film megħjun fl-istituzzjoni tal-patrimonju tal-films magħżul mill-korp li jagħti l-għajnuna għall-preservazzjoni, kif ukoll għal użu speċifikat mhux kummerċjali miftiehem mal-proprjetarju/i f'konformità mad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u mingħajr preġudizzju għar-remunerazzjoni xierqa għall-proprjetarju/i wara perjodu ta' żmien miftiehem u mniżżel fil-ftehim tal-għotja u li ma jinterferixxix mal-użu normali tal-film.

(7)

L-għajnuna tingħata b'mod trasparenti. L-Istati Membri jridu jippubblikaw tal-anqas din l-informazzjoni fuq websajt unika, jew fuq websajt unika li tirkupra informazzjoni minn bosta websajts: it-test sħiħ tal-iskema ta’ għajnuna approvata u d-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni tagħha, l-isem u n-natura tal-attività jew proġett megħjuna, l-ammont tal-għajnuna, u l-intensità tal-għajnuna bħala proporzjon tal-baġit totali tal-attività jew proġett megħjuna. Din l-informazzjoni trid tiġi ppubblikata onlajn wara li tittieħed id-deċiżjoni tal-għotja, tinżamm tal-anqas għal 10 snin u tkun disponibbli lill-pubbliku ġenerali mingħajr restrizzjonijiet (28).

53.

Il-modernizzazzjoni tat-teatri taċ-ċinema, inkluża d-diġitizzazzjoni tagħhom, tista’ tkun megħjuna meta l-Istati Membri jkunu jistgħu jiġġustifikaw il-ħtieġa, il-proporzjonalità għal din l-għajnuna. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni tivvaluta jekk l-iskema hijiex kompatibbli mat-Trattat skont l-Artikolu 107(3)(d) TFUE.

54.

Waqt li jkun qed jiġi stabbilit jekk l-intensità massima ta’ għajnuna hijiex rispettata, l-ammont totali ta’ miżuri ta’ appoġġ pubbliku tal-Istati Membri għall-attività jew għall-proġett assistit jiġi kkunsidrat, mingħajr ma jiġi meqjus jekk dan l-appoġġ ikunx finanzjat minn sorsi lokali, reġjonali, nazzjonali jew tal-Unjoni. Madankollu, il-fondi mogħtija direttament minn programmi tal-UE bħal MEDIA, mingħajr l-involviment tal-Istati Membri fl-għoti tad-Deċiżjoni, mhumiex riżorsi tal-Istat. Għalhekk, l-għajnuna tagħhom ma tgħoddx għall-għanijiet li jimxu mal-limiti tal-għajnuna.

6.   MIŻURI XIERQA

55.

Il-Kummissjoni tipproponi bħala miżuri xierqa għall-fini tal-Artikolu 108(1) TFUE li l-Istati Membri jiżguraw li l-iskemi eżistenti rigward il-finanzjament tal-films ikunu f'konformità ma' din il-Komunikazzjoni fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. L-Istati Membri għandhom jikkonfermaw mal-Kummissjoni fi żmien xahar mill-pubblikazzjoni tal-Komunikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali li jaqblu mal-miżuri xierqa proposti. Il-Kummissjoni se tinterpreta n-nuqqas ta' risposta mill-Istat Membru kkonċernat bħala nuqqas ta' qbil.

7.   APPLIKAZZJONI

56.

Din il-Komunikazzjoni se tiġi applikata mill-ewwel jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

57.

Il-Kummissjoni se tapplika din il-Komunikazzjoni għall-miżuri ta' għajnuna nnotifikati kollha li fir-rigward tagħhom hija tissejjaħ biex tieħu deċiżjoni wara li l-Komunikazzjoni tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali, anki jekk il-miżuri għall-għajnuna jkunu ġew innotifikati qabel dik id-data.

58.

F'konformità mal-avviż tal-Kummissjoni dwar id-determinazzjoni tar-regoli applikabbli għall-valutazzjoni tal-għajnuna illegali mill-Istat (29), fil-każ ta' għajnuna mhux notifikata l-Kummissjoni se tapplika:

(a)

din il-Komunikazzjoni, jekk l-għajnuna tkun ingħatat wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(b)

il-Komunikazzjoni dwar iċ-Ċinema tal-2001 fil-każijiet l-oħra kollha.


(1)  EUR 2,1 biljun tal-appoġġ huwa pprovdut kull sena mill-fondi Ewropej għall-films (http://www.obs.coe.int/about/oea/pr/fundingreport2011.html). Skont l-istudju dwar l-impatt ekonomiku u kulturali tal-kundizzjonijiet territorjali ta' skemi li jappoġġaw il-films, stima ulterjuri ta' EUR 1 biljun hija pprovduta kull sena mill-Istati Membri permezz ta' inċentivi fiskali għall-films, http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#territorialisation

(2)  Sors: Focus 2012 – World film market trends, European Audiovisual Observatory, Mejju 2012.

(3)  PWC Global Entertainment and Media Outlook 2009-2013, Ġunju 2009, p. 193.

(4)  Studju li sar minn KEA, European Affairs, Multi-Territory Licensing of Audiovisual Works in the European Union, Rapport finali mħejji mill-Kummissjoni Ewropea, DĠ għas-Soċjetà Informatika u l-Mezzi ta’ Komunikazzjoni, Ottubru 2010, p. 21 http://www.keanet.eu/docs/mtl%20-%20full%20report%20en.pdf

(5)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar ċerti aspetti legali relatati ma’ xogħlijiet ċinematografiċi u xogħlijiet awdjoviżivi oħra, (ĠU C 43, 16.2.2002, p. 6).

(6)  ĠU C 123, 30.4.2004, p. 1.

(7)  ĠU C 134, 16.6.2007, p. 5.

(8)  ĠU C 31, 7.2.2009, p. 1.

(9)  B'mod partikulari, is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' Marzu 2005 fil-Kawża Laboratoires Fournier (C-39/04), Ġabra I-2057.

(10)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1998/2006 tal-15 ta' Diċembru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat dwar l-għajnuna de minimis, ĠU L 314M, 1.12.2007, p. 654.

(11)  Ma għandhiex tiġi mħallta ma’ pjattforma transfruntiera tradizzjonali ta’ franchises tal-midja, sequels jew adattamenti.

(12)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (ir-Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat, (ĠU L 214, 9.8.2008, p. 3).

(13)  Il-Konvenzjoni fl-Artikolu 4(4) tistipula: “Attivitajiet kulturali, oġġetti u servizzi jirreferu għal dawk l-attivitajiet, l-oġġetti u s-servizzi, li … jinkorporaw jew iwasslu espressjonijiet kulturali, irrispettivament mill-valur kummerċjali li huma jista' jkollhom. L-attivitajiet kulturali jista’ jkollhom għan fihom infushom, jew jistgħu jikkontribwixxu għall-produzzjoni ta’ oġġetti u s-servizzi kulturali.”

(14)  Sentenza tal-Qorti tal-5 ta' Marzu 2009, UTECA, il-kawża C-222/07, il-paragrafi 27-33.

(15)  Sentenza tal-Qorti tat-13 ta' Diċembru 2007, United Pan-Europe Communications Belgium, il-Kawża C-250/06, il-paragrafu 43.

(16)  Sentenza tal-Qorti tat-28 ta' Ottubru 1999, ARD, il-Kawża C-6/98, il-paragrafu 50.

(17)  Sentenza tal-Qorti tal-5 ta' Marzu 2009, UTECA, il-Kawża C-222/07, il-paragrafi 34, 36.

(18)  Studju dwar l-Impatt Ekonomiku u Kulturali tal-2008, l-aktar fir-rigward ta’ koproduzzjonijiet, ta’ Klawżoli skont it-Territorju għal Skemi ta’ għajnuna mill-Istat għal Films u Produzzjonijiet Awdjoviżivi. http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/territ/final_rep.pdf

(19)  Sentenza UTECA, il-Kawża C-222/07, §25.

(20)  Pereżempju: produttur qed jagħmel film b'baġit ta' EUR 10 miljun u japplika għall-għajnuna għal skema li toffri massimu ta' EUR 1 miljun għal kull film. Ma jkunx proporzjonat li dan il-film jiġi eskluż mill-iskema fuq il-bażi li l-produttur ma jistenniex li jonfoq mill-inqas EUR 8 miljun mill-baġit tal-produzzjoni fit-territorju li joffri l-għajnuna.

(21)  Pereżempju: produttur qed jagħmel film b'baġit ta' EUR 10 miljun u japplika għall-għajnuna għal skema li toffri massimu ta' EUR 1 miljun għal kull film. Il-produttur jista' jkun mistenni li jonfoq biss EUR 1,6 miljun tal-baġit tal-produzzjoni fit-territorju li toffri l-għajnuna. Madankollu, kieku l-baġit tal-film kien ta' EUR 2 miljun u rċieva l-ammont massimu tal-għajnuna, il-produttur jiffaċċja obbligu ta' nfiq territorjali li jikkorrispondi għal 80 % tal-baġit tal-produzzjoni.

(22)  Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2005 dwar il-patrimonju ċinematografiku u l-kompetittività ta’ attivitajiet industrijali relatati, ĠU L 323, 9.12.2005, p. 57.

(23)  ĠU C 324, 1.12.2010, p. 1.

(24)  Istituzzjonijiet tal-Patrimonju tal-Films huma maħtura mill-Istati Membri sabiex jiġbru, jippriservaw u jagħmlu disponibbli patrimonju ta' films għal skopijiet kulturali u edukattivi. F'applikazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-2005 dwar il-patrimonju tal-films, l-Istati Membri elenkaw l-Istituzzjonijiet tal-Patrimonju tal-Films tagħhom. Il-lista attwali tinsab fuq: http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/cinema/institutions.pdf

(25)  Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi, ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1 (Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 05 Volum 02 p. 431).

(26)  Bħal films qosra, films minn diretturi li qed jaħdmu għall-ewwel darba u għat-tieni darba, dokumentarji, jew xogħlijiet b’baġit baxx jew inkella kummerċjalment diffiċli. Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, huwa f'idejn kull Stat Membru li jistabbilixxi definizzjoni ta' film diffiċli skont il-parametri nazzjonali.

(27)  Il-lista tad-DAC turi l-pajjiżi u t-territorji kollha eliġibbli biex jirċievu għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp. Din tikkonsisti minn pajjiżi bi dħul baxx u medju li hu bbażat fuq l-introjtu nazzjonali gross (ING) per capita, kif ippubblikat mill-World Bank, bl-eċċezzjoni tal-membri tal-G8, il-membri tal-UE u l-pajjiżi li għandhom id-data lesta għas-sħubija fl-UE. Il-lista tinkludi wkoll il-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati (LDCs) kif definiti min-Nazzjonijiet Uniti. Ara http://www.oecd.org/document/45/0,3746,en_2649_34447_2093101_1_1_1_1,00.html

(28)  Din l-informazzjoni għandha tiġi aġġornata b'mod regolari (pereżempju kull sitt xhur) u tkun disponibbli f'formati mhux proprjetarji.

(29)  ĠU C 119, 22.5.2002, p. 22.


Top