Help Print this page 

Document 52010XC0416(06)

Title and reference
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 19 ta' Marzu 2001 fuq l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (Test b’relevanza għaż-ŻEE) (Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati taħt id-direttiva)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 97/18


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2001 fuq l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati taħt id-direttiva)

2010/C 97/03

ESO (1)

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat (u d-dokument ta’ referenza)

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Nota 1

CEN

EN 12080:2007

Applikazzjonijet għal ferroviji - Boxxla fit-toqba ta' buttun ta' rota fejn jidħol il-fus - Berings li jirrolljaw

 

 

CEN

EN 12081:2007

Applikazzjonijiet għal ferroviji - Boxxla fit-toqba ta' buttun ta' rota fejn jidħol il-fus - Griż li jillubrika

 

 

CEN

EN 12082:2007

Applikazzjonijiet għal ferroviji - Boxxla fit-toqba ta' buttun ta' rota fejn jidħol il-fus - Ittestjar ta' kif jaħdmu

 

 

CEN

EN 13103:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji - Roti allinjati u karrijiet ippernjati biex ferrovija ddur mal-kurvi - Fusien li joperaw bla enerġija elettrika - Gwida għad-disinn guide

 

 

CEN

EN 13104:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji - Roti allinjati u karrijiet ippernjati biex ferrovija ddur mal-kurvi - Fusien li joperaw bla enerġija elettrika - Gwida għad-disinn

 

 

CEN

EN 13260:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji - Roti allinjati u karrijiet ippernjati biex ferrovija ddur mal-kurvi - Roti allinjati - Rekwiżiti għall-prodotti

 

 

CEN

EN 13261:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji - Roti allinjati u karrijiet ipprenjati biex ferrovija ddur mal-kurvi - Fusien - Rekwiżiti tal-prodott

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Applikazzjonijet għal ferroviji - Roti allinjati u karrijiet ippernjati biex ferrovija ddur mal-kurvi - Roti - Rekwiżit għall-prodott

 

 

CEN

EN 13715:2006

Simboli grafiċi biex jintużaw fuq tikketti ta' apparati mediċi

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Kwalità tal-ġometrija tal-linji - Parti 1: Karatterizzazzjoni tal-ġometrija tal-linji

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Applikazzjonijet għal ferroviji - Metodi għall-kalkolu ta' distanzi li tulhom il-ferrovija tieqaf, distanzi li tulhom il-ferrovija tnaqqas il-veloċità u bbrekjar biex il-ferrovija tieqaf għalkollox - Parti 1: Algoritmi ġenerali

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Applikazzjonijet għal ferroviji - Linji ta' ferrovija - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni li jistgħu jinġarru u trolis għall-kostruzzjoni u manutenzjoni

 

 

CEN

EN 14601:2005

Applikazzjonijet għal ferroviji - Viti dritti u angolati fit-tarf għal pajpijiet tal-brejk u għall-pajp tal-riserva prinċipali

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji - Griż lubrikanti għall-boxxla fit-toqba ta' buttun ta' rota fejn jidħol il-fus - Parti 1: Metodu għall-ittestjar ta' kapaċità li jillubrika

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji - Griż lubrikanti għall-boxxla fit-toqba ta' buttun ta' rota fejn jidħol il-fus - Parti 2: Metodu għall-ittestjar ta' l-istabilità mekkanika biex tkopri veloċità ta' vetturi sa 200 km/h

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Applikazzjonijet għal ferroviji - Indikaturi tal-brejkijiet - Parti 1: Indikaturi tal-brejkijiet li jaħdmu pnewmatikament

 

 

CEN

EN 15355:2008

Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Użu tal-brejk - Valvs distributtivi u apparati li jiżolaw id-distributur

 

 

CEN

EN 15461:2008

Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Emissjonijiet ta' ħsejjes - Karatterizzazzjoni tal-propjetajiet dinamiċi ta' sezzjonijiet tal-linji bil-kejl tal-ħsejjes waqt l-użu

 

 

CEN

EN 15528:2008

Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Kategoriji ta' linji għall-immaniġġjar ta' l-interazzjoni bejn il-limiti tat-tagħbija ta' vetturi u l-infrastruttura

 

 

CEN

EN 15551:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji - Vaguni tal-ferrovija lesti biex jintużaw - Molol mewwieta

 

 

CEN

EN 15566:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji - Vaguni tal-ferrovija lesti biex jintużaw - Gerijiet tal-ġbid u viti għall-akkuppjar

 

 

CEN

EN 15595:2009

Applikazzjonijiet għal ferroviji - Ibbrejkjar - Protezzjoni kontra ż-żerżiq tar-roti

 

 

CEN

EN 15611:2008

Applikazzjonijiet għal ferroviji - Ibbrejkjar - Valvs li joperaw bl-arja biex iwaqqfu l-ferrovija

 

 

CEN

EN 15612:2008

Applikazzjonijiet għal ferroviji - Ibbrejkjar - Valv li jaċċelera l-pajp tal-brejks

 

 

CEN

EN 15624:2008

Applikazzjonijiet għal ferroviji - Ibbrejkjar - Apparati li meta t-tagħbija ta' vettura timtela kollha jaġġustaw il-forza ta' bbrekjar meħtieġa

 

 

CEN

EN 15625:2008

Applikazzjonijiet għal ferroviji - Ibbrejkjar - Apparati awtomatiċi li jħossu l-piżijiet varji tat-tagħbija

 

 

Nota 1:

Ġeneralment id-data ta’ waqfa tal-preżunzjoni ta’ konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f’ ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista’ jkun mod ieħor.

Nota 2.1:

L-istandard il-ġdid (jew emendat) għandu l-istess għan bħall-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

Nota 2.2:

L-istandard il-ġdid għandu għan usa’ mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

Nota 2.3:

L-istandard il-ġdid għandu għan aktar speċifiku mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment) jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva għal dawk il-prodotti li jaqgħu fil-għan ta’ l-istandard ġdid. Ma tiġix effetwata preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva għall-prodotti li xorta jaqgħu fil-għan ta’ l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment), iżda li ma jaqgħux fil-għan ta’ l-istandard il-ġdid.

Nota 3:

F’ każ ta’ emendi, l-istandard ta’ referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit (kolonna 3) jikkonsisti f’ EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

NOTA:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà ta’ l-istandards tista’ tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar jew mill-korpi nazzjonali ta’ l-istandardizzar li l-lista tagħhom hija annessa mad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) emendata mid-Direttiva 98/48/KE (3),

L-istandards armonizzati jiġu adottati mill-Organizzazzjonijiet Ewropej għall-Istandardizzazzjoni bl-Ingliż (is-CEN u s-CENELEC jippubblikaw ukoll bil-Franċiż u l-Ġermaniż). Sussegwentement, it-titli tal-istandards armonizzati huma tradotti fil-lingwi uffiċjali meħtieġa l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea mill-Korpi Nazzjonali tal-Istandards. Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli mill-korrettezza tat-titli li tressqu għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali,

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi kollha tal-Komunità,

Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tiżgura l-aġġornament ta’ din il-lista,

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati tinstab fl-Internet f’

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

(3)  ĠU L 217, 5.8.1998, p. 18.


Top