EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XX0213(03)

Id-Deċiżjoni Nru 655 tat- 23 ta' Ottubru 2008 dwar il-ftuħ ta' proċedura għall-għoti tal-awtorizzazzjoni għall-ipprospettar u l-esplorar taż-żejt u l-gass naturali — ir-riżorsi naturali li jinsabu taħt l-art skond l-Artikolu 2, paragrafu 1, punt 3 tal-Liġi dwar ir-Riżorsi Naturali ta' Taħt l-Art, fil-Blokk 1-12 Knezha , li jinsab fir-reġjuni ta' Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo u Veliko Tirnovo u għan-notifikazzjoni dwar il-kompetizzjoni prevista għall-għoti tal-awtorizzazzjoni

OJ C 36, 13.2.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 36/9


ID-DEĊIŻJONI Nru 655

tat-23 ta' Ottubru 2008

dwar il-ftuħ ta' proċedura għall-għoti tal-awtorizzazzjoni għall-ipprospettar u l-esplorar taż-żejt u l-gass naturali — ir-riżorsi naturali li jinsabu taħt l-art skond l-Artikolu 2, paragrafu 1, punt 3 tal-Liġi dwar ir-Riżorsi Naturali ta' Taħt l-Art, fil-Blokk 1-12 “Knezha”, li jinsab fir-reġjuni ta' Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo u Veliko Tirnovo u għan-notifikazzjoni dwar il-kompetizzjoni prevista għall-għoti tal-awtorizzazzjoni

(2009/C 36/09)

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA

IL-KUNSILL TAL-MINISTRI

Imsejsa fuq: l-Artikolu 5, punt 2; l-Artikolu 42, paragrafu 1, punt 1; u l-Artikolu 44, paragrafu 3 tal-Liġi dwar ir-Riżorsi Naturali ta' Taħt l-Art, u f'rabta mal-Artikolu 4, paragrafu 2, punt 16 u § 1, punt 24a tal-Liġi dwar l-Enerġija,

IL-KUNSILL TAL-MINISTRI IDDEĊIEDA:

1.

li jibda proċedura għall-għoti tal-awtorizzazzjoni għall-ipprospettar u l-esplorar taż-żejt mhux raffinat u tal-gass naturali fil-Blokk 1-12 “Knezha”, f'erja ta' 1 348,45 km2 u b'koordinati, speċifikati u indikati fl-abbozz tal-kuntratt għall-ipprospettar u l-esplorar, liema proċess huwa parti integrali mill-fajl tal-kompetizzjoni;

2.

li jħabbar li l-għoti tal-awtorizzazzjoni se jkun imsejjes fuq kompetizzjoni;

3.

li jispeċifika li l-perjodu ta' żmien, kopert mill-awtorizzazzjoni għall-ipprospettar u l-esplorar huwa ta' 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-kuntratt għall-ipprospettar u l-esplorar, bid-dritt li dan il-perjodu jkun jista' jiġi estiż skond l-Artikolu 31, paragrafu 3 tal-Liġi dwar ir-Riżorsi Naturali ta' Taħt l-Art;

4.

li l-kompetizzjoni għall-għoti tal-awtorizzazzjoni skond il-punt 1 issir fil-150 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, fil-bini tal-Ministeru tal-Ekonomija u l-Enerġija, li jinsab fl-indirizz li ġej: Nru 8, Triq Triaditza, Sofia;

5.

li l-bejgħ tal-fajl tal-kompetizzjoni jista' ijnxtara sal-17:00 tal-120 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

6.

li n-notifiki għall-parteċipazzjoni fil-kompetizzjoni jibqgħu jintlaqgħu sal-17:00 tal-130 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

7.

li l-applikazzjonijiet għall-kompetizzjoni jibqgħu jintlaqgħu sal-17:00 tal-144 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

8.

li matul il-kompetizzjoni ma jistax ikun hemm parteċipanti preżenti;

9.

li l-fajl tal-kompetizzjoni jinbiegħ għall-prezz fiss ta' BGN 500 (500 Leva Bulgara). Il-fajl tal-kompetizzjoni jinbiegħ mill-kamra Nru 802 tal-bini tal-Ministeru tal-Ekonomija u l-Enerġija, li jinsab fl-indirizz li ġej: Nru 8, Triq Triaditza, Sofia, matul il-perjodu ta' żmien iffissat fil-punt 5;

10.

li l-parteċipanti fil-kompetizzjoni għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti, speċifikati fl-Artikolu 23, paragrafu 1 tal-Liġi dwar ir-Riżorsi Naturali ta' Taħt l-Art;

11.

li l-applikazzjonijiet mitfugħa mill-parteċipanti fil-kompetizzjoni jkunu evalwati abbażi ta' dawn l-elementi proposti: programmi ta' ħidma, strumenti għall-ħarsien ambjentali u strumenti għal taħriġ, bonusijiet, u wkoll skond il-kapaċitajiet amministrattivi u finanzjarji tagħhom;

12.

li d-depożitu għall-parteċipazzjoni fil-kompetizzjoni huwa ffissat għal BGN 10 000 (10 000 Levi Bulgari) u għandu jitħallas qabel id-data tal-għeluq, kif speċifikata fil-punt 6, fil-kont bankarju tal-Ministeru tal-Ekonomija u l-Enerġija, indikat fil-fajl tal-kompetizzjoni;

13.

li fil-każ li t-talba tal-applikant biex jipparteċipa fil-kompetizzjoni ma tintlaqax, l-applikant jirċievi d-depożitu li jkun ħallas f'forma ta' rimborż fi żmien 14-il jum mid-data meta jkun ġie nnotifikat li l-applikazzjoni tiegħu ma ntlaqgħetx;

14.

li d-depożitu tal-applikant li jkun rebaħ il-kompetizzjoni jinżamm u l-bqija tal-applikanti jirċievu lura d-depożiti f'forma ta' rimborż fi żmien 14-il jum mill-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri għall-għoti tal-awtorizzazzjoni għall-ipprospettar u l-esplorazzjoni fil-Gazzetta tal-Istat;

15.

li n-notifikazzjonijiet għall-parteċipazzjoni fil-kompetizzjoni u l-proposti mill-applikanti dwar il-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni għandhom jiġu ppreżentati fil-bini tal-Ministeru tal-Ekonomija u l-Enerġija, li jinsab fl-indirizz li ġej: Nru 8, Triq Triadzita, Sofia, skond ir-rekwiżiti tal-Artikolu 46 tal-Liġi dwar ir-Riżorsi Naturali ta' Taħt l-Art;

16.

li l-applikazzjonijiet għall-kompetizzjoni għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet, kif indikati fil-fajl tal-kompetizzjoni;

17.

li l-kompetizzjoni tista' ssir anke jekk jitħalla jipparteċipa applikant wieħed biss;

18.

li l-Ministeru tal-Ekonomija u l-Enerġija huwa awtorizzat jagħmel kif ġej:

18.1.

li jibgħat it-test ta' din id-Deċiżjoni biex jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fil-Gazzetta tal-Istat, kif ukoll fuq is-sit tal-Kunsill tal-Ministri;

18.2.

li jaħtar kummissjoni sabiex torganizza u tmexxi l-kompetizzjoni;

19.

li l-appelli minn din id-Deċiżjoni jistgħu jiġu indirizzati lill-Qorti Amministrattiva Suprema fi żmien 14-il jum mill-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Prim Ministru

Sergei STANISHEV

Is-Segretarju Prinċipali tal-Kunsill tal-Ministri

Sevdalin MARINOV

Kopja awtentika,

Id-Direttur tal-Uffiċċju tal-Kabinett

Vesselin DAKOV


Top