EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2183

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/2183 tat-18 ta’ Ottubru 2023 li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta’ prodotti bijoċidali Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

C/2023/6793

OJ L, 2023/2183, 19.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2183/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2183/oj

European flag

Il-Ġurnal Uffiċjali
ta'l-Unjoni Ewropea

MT

Serje L


2023/2183

19.10.2023

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/2183

tat-18 ta’ Ottubru 2023

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta’ prodotti bijoċidali “Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family” f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 44(5), l-ewwel subparagrafu tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-20 ta’ Jannar 2017, Evonik Operations GmbH issottomettiet applikazzjoni f’konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (“l-Aġenzija”) għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni ta’ familja ta’ prodotti bijoċidali bl-isem ta’ “Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family” tat-tipi 2 u 4 tal-prodotti, kif deskritt fl-Anness V ta’ dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tan-Netherlands kienet aċċettat li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-UE029056-42 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

(2)

Is-sustanza attiva fl-“Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family” hija l-perossidu tal-idroġenu, u dan qiegħed fil-lista tal-Unjoni tas-sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tipi 2 u 4 tal-prodotti.

(3)

Fis-7 ta’ Jannar 2022, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ssottomettiet rapport ta’ valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija, f’konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(4)

Fil-5 ta’ Lulju 2022, l-Aġenzija ressqet l-opinjoni tagħha lill-Kummissjoni (2), flimkien mal-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali (“SPC”) tal-“Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family” u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar il-familja ta’ prodotti bijoċidali f’konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(5)

Fl-opinjoni kkonkludiet li l-“Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family” hija familja ta’ prodotti bijoċidali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1), il-punt (s) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f’konformità mal-Artikolu 42(1) ta’ dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) ta’ dak ir-Regolament.

(6)

Fid-19 ta’ Lulju 2022, l-Aġenzija bagħtet l-abbozz tal-SPC bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni lill-Kummissjoni, f’konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(7)

Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għaldaqstant hija tal-fehma li jixraq li tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal “Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family”.

(8)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru tal-awtorizzazzjoni EU-0028964-0000 lil Evonik Operations GmbH għat-tqegħid fis-suq u għall-użu tal-familja tal-prodotti bijoċidali “Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family”, f’konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali stabbiliti fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mit-8 ta’ Novembru 2023 sal-31 ta’ Ottubru 2033.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Ottubru 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  ECHA opinion of 14 June 2022 on the Union authorisation of “Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family” (ECHA/BPC/343/2022), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation


ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta’ prodotti bijoċidali

Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family

Prodott tip 2 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-applikazzjoni diretta fuq il-bnedmin jew fuq l-annimali (Diżinfettanti)

Prodott tip 4 - Qasam tal-ikel u tal-għalf (Diżinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028964-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0028964-0000

PART I

L-EWWEL LIVELL TA’ INFORMAZZJONI

1.   INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1.   Kunjom

Isem

Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family

1.2.   Tip(i) ta’ prodott

Tip(i) ta’ prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

1.3.   Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta’ awtorizzazzjoni

Isem

Evonik Operations GmbH

Indirizz

Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen Ġermanja

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028964-0000

Numru tal-ass R4BP

EU-0028964-0000

Data tal-awtorizzazzjoni

It-8 ta’ Novembru 2023

Data ta’ skadenza tal-awtorizzazzjoni

Il-31 ta’ Ottubru 2033

1.4.   Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

L-isem tal-manifattur

Evonik Antwerpen NV

L-indirizz tal-manifattur

Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen Il-Belġju

Post ta’ siti ta’ manifattura

Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen Il-Belġju


L-isem tal-manifattur

Evonik Operations GmbH

L-indirizz tal-manifattur

Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen Ġermanja

Post ta’ siti ta’ manifattura

Untere Kanalstr. 3, 79618 Rheinfelden Ġermanja


L-isem tal-manifattur

Evonik Peroxid GmbH

L-indirizz tal-manifattur

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Awstrija

Post ta’ siti ta’ manifattura

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Awstrija


L-isem tal-manifattur

Evonik Peroxide Netherlands BV

L-indirizz tal-manifattur

Hettenheuvelweg 37/39, 1101 BM Amsterdam Olanda

Post ta’ siti ta’ manifattura

Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Olanda


L-isem tal-manifattur

Brenntag Schweizerhall AG

L-indirizz tal-manifattur

Elsässerstrasse 231, 4013 Basel Isvizzera

Post ta’ siti ta’ manifattura

Route Industrielle 10, 1580 Avenches Isvizzera

C/O Infrapark, Baselland, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz Isvizzera


L-isem tal-manifattur

Brenntag Nordic A/S

L-indirizz tal-manifattur

Borupvang 5B, DK-2750 Ballerup Danimarka

Post ta’ siti ta’ manifattura

Strandgade 35„ 7100 Vejle Danimarka


L-isem tal-manifattur

Brenntag GmbH

L-indirizz tal-manifattur

Messeallee 11, 45131 Essen Ġermanja

Post ta’ siti ta’ manifattura

Am Röhrenwerk 46, 47259 Duisburg Ġermanja

Boschstraße 3, 08371 Glauchau Ġermanja

Hannoversche Str. 40, 21079 Hamburg Ġermanja

Dieselstraße 5, 74076 Heilbron Ġermanja

Merkurstraße 47, 67663 Kaiserslautern Ġermanja

Am Fieseler Werk 9, 34253 Lohfelden Ġermanja


L-isem tal-manifattur

Brenntag CEE GmbH

L-indirizz tal-manifattur

Linke Wienzeile 152, 1060 Wien Awstrija

Post ta’ siti ta’ manifattura

Bahnstraße 13, 2353 Guntramsdorf Awstrija

Fabrikstraße 4-6, 8111 Judendorf Awstrija

Rubensstraße 48, 4050 Traun Awstrija


L-isem tal-manifattur

Brenntag Slovakia s. r. o.

L-indirizz tal-manifattur

Glejovka, 902 03 Pezinok Slovakkja

Post ta’ siti ta’ manifattura

Glejovka 15, 902 03 Pezinok Slovakkja

Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča Slovakkja

Južná Trieda 72, 042 85 Košice Slovakkja


L-isem tal-manifattur

Brenntag S.p.A.

L-indirizz tal-manifattur

Via Cusago, 150/4, 20153 Milano Italja

Post ta’ siti ta’ manifattura

Via San Carlo Borromeo, 24040 Levate Italja

Via Galliera 6/2, 40010 Bentivoglio Italja

Via del Cimitero 6, 80030 Castello di Cisterna Italja

Strada Provinciale di Bonifica 34-36, 65010 Villanova di Cepagatti Italja

Via Provinciale per Bitetto, 70027 Palo del Colle Italja

Via Paduni, 03012 Anagni Italja


L-isem tal-manifattur

Brenntag Polska Sp. z o.o.

L-indirizz tal-manifattur

Józefa Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle Polonja

Post ta’ siti ta’ manifattura

Józefa Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle Polonja

Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Polonja

Przemysłowa 2, 62-080 Jankowice Polonja

Towarowa 9, 05-530 Góra Kalwaria Polonja


L-isem tal-manifattur

Brenntag Lietuva UAB

L-indirizz tal-manifattur

Palemono g. 171D, 52107 Kaunas Litwanja

Post ta’ siti ta’ manifattura

Palemono g. 171D, 52107 Kaunas Litwanja


L-isem tal-manifattur

Brenntag Hungária Kft.

L-indirizz tal-manifattur

Bányalég u. 45, 1225 Budapest Ungerija

Post ta’ siti ta’ manifattura

Bányalég u. 45, 1225 Budapest Ungerija


L-isem tal-manifattur

S.C. Brenntag S.R.L.

L-indirizz tal-manifattur

Garii Street 1, 077040 Chiajna Rumanija

Post ta’ siti ta’ manifattura

Garii Street 1, 077040 Chiajna Rumanija


L-isem tal-manifattur

Brenntag Hrvatska d.o.o.

L-indirizz tal-manifattur

Radnička cesta 173p, 10000 Zagreb Kroazja

Post ta’ siti ta’ manifattura

Radnička cesta 173p, 10000 Zagreb Kroazja


L-isem tal-manifattur

Brenntag Bulgaria EOOD

L-indirizz tal-manifattur

j.k. Drujba 2, ul. Obikolna 21, et. 1, 1582 Sofia bulgaria

Post ta’ siti ta’ manifattura

j.k. Drujba 2, ul. Obikolna 21, et. 1, 1582 Sofia bulgaria


L-isem tal-manifattur

OQEMA S.P.A.

L-indirizz tal-manifattur

Via Roggia Bartolomea 7, 20090 Assago Italja

Post ta’ siti ta’ manifattura

VIA TORTONA 73, 27055 Rivanazzano Italja


L-isem tal-manifattur

Breustedt Chemie BV

L-indirizz tal-manifattur

IJsseldijk 28, 7325 WZ Apeldoorn Olanda

Post ta’ siti ta’ manifattura

IJsseldijk 28, 7325 WZ Apeldoorn Olanda


L-isem tal-manifattur

BEAUSEIGNEUR SAS

L-indirizz tal-manifattur

6, Rue André Viellard, 90140 Froidefontaine Franza

Post ta’ siti ta’ manifattura

6, Rue André Viellard, 90140 Froidefontaine Franza


L-isem tal-manifattur

Staub & Co. - Silbermann GmbH

L-indirizz tal-manifattur

Ostendstraße 124, 90482 Nürnberg Ġermanja

Post ta’ siti ta’ manifattura

Industriestraße 3, 6456 Gablingen Ġermanja


L-isem tal-manifattur

Möller GmbH & Co. KG

L-indirizz tal-manifattur

Bürgerkamp 1, 48565 Steinfurt Ġermanja

Post ta’ siti ta’ manifattura

Bürgerkamp 1, 48565 48565 Ġermanja


L-isem tal-manifattur

Häffner GmbH & Co. KG

L-indirizz tal-manifattur

Friedrichstraße 3, 71679 Asperg Ġermanja

Post ta’ siti ta’ manifattura

Friedrichstraße 3, 71679 Asperg Ġermanja


L-isem tal-manifattur

Evonik Peroxide Spain, S.L.U.

L-indirizz tal-manifattur

C/Afueras s/h., 50784 La Zaida Spanja

Post ta’ siti ta’ manifattura

C/Afueras s/h., 50784 La Zaida Spanja


L-isem tal-manifattur

Gaches Chimie

L-indirizz tal-manifattur

17 avenue de la Gare, 31750 Escalquens Franza

Post ta’ siti ta’ manifattura

17 avenue de la Gare, 31750 Escalquens Franza

2 Chemin de la Scierie, 64150 Os-Marsillon Franza

1.5.   Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva

Perossidu tal-idroġenu

L-isem tal-manifattur

Evonik Antwerpen NV

L-indirizz tal-manifattur

Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen Il-Belġju

Post ta’ siti ta’ manifattura

Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen Il-Belġju


Sustanza attiva

Perossidu tal-idroġenu

L-isem tal-manifattur

Evonik Operation GmbH

L-indirizz tal-manifattur

Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen Ġermanja

Post ta’ siti ta’ manifattura

Untere Kanalstr. 3, 79618 Rheinfelden Ġermanja


Sustanza attiva

Perossidu tal-idroġenu

L-isem tal-manifattur

Evonik Peroxid GmbH

L-indirizz tal-manifattur

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Awstrija

Post ta’ siti ta’ manifattura

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Awstrija


Sustanza attiva

Perossidu tal-idroġenu

L-isem tal-manifattur

Evonik Peroxide Netherlands BV

L-indirizz tal-manifattur

Hettenheuvelweg 37/39, 1101 BM Amsterdam Olanda

Post ta’ siti ta’ manifattura

Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Olanda


Sustanza attiva

Perossidu tal-idroġenu

L-isem tal-manifattur

Evonik Peroxide Spain, S.L.U.

L-indirizz tal-manifattur

C/Afueras s/h., 50784 La Zaida Spanja

Post ta’ siti ta’ manifattura

C/Afueras s/h., 50784 La Zaida Spanja

2.   IL-KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U L-FORMULAZZJONI

2.1.   Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Min

Mass

Perossidu tal-idroġenu

 

Sustanza attiva

7722-84-1

231-765-0

35,0

49,9

2.2.   Tip(i) ta’ formulazzjoni

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

E - konċentrat Jinħall

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA’ INFORMAZZJONI - META SPC(S)

META SPC 1

1.   INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 1

1.1.   Identifikatur tal-Meta SPC 1

Identifikatur

OXTERIL® Group 1

1.2.   Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru

1-1

1.3.   Tip(i) ta’ prodott

Tip(i) ta’ prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2.   KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1

2.1.   Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Min

Mass

Perossidu tal-idroġenu

 

Sustanza attiva

7722-84-1

231-765-0

35,0

49,9

2.2.   Tip(i) ta’ formulazzjoni tal-meta SPC 1

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

E - konċentrat Jinħall

3.   DIKJARAZZJONIJIET TA’ PERIKLU U TA’ PREKAWZJONI TAL-META SPC 1

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel il-ħsara jekk jinbela’.

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Jista’ jikkawża irritazzjoni respiratorja.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b’mod li jħalli effetti dejjiema.

Jista’ jżid in-nar; ossidant.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita li tibla’ bin-nifs fwar.

Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża’ dan il-prodott.

Uża biss barra jew f’post ventilat sew.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni tal-għajnejn/protezzjoni tal-wiċċ.

JEKK JINBELA’:Sejjaħ ĊENTRU TAL-VELENU/tabib jekk ma tħossokx f’sikktek..

Laħlaħ ħalqek.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b’ħafna ilma/sapun.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-VELENU/tabib jekk ma tħossokx f’sikktek..

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b’attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-VELENU/tabib.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

Aħżen f’post b’ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f’post imsakkar.

Armi l-kontenut fi/f’konformità mar-rekwiżiti lokali.

Armi il-kontenitur fi/f’konformità mar-rekwiżiti lokali.

Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx.

Żomm ’il bogħod mill-ħwejjeġ u materjali oħra li jaqbdu.

F’każ ta’ nar:Uża ilma biex titfi.

4.   UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 1

4.1.   deskrizzjoni użu

Tabella 1.

Uża # 1 – Diżinfezzjoni tas-superfiċje bi proċess ta’ perossidu tal-idroġenu vaporizzat (VHP)

Tip ta’ Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem komuni: Batterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfezzjoni ta’ superfiċji u apparat niexef fi kmamar tal-isptar, laboratorji u spazji magħluqin oħrajn, li ma jiġux f’kuntatt ma’ ikel u għalf.

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Vaporizzazzjoni

Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfezzjoni awtomatizzata b’Perossidu tal-Idroġenu Vaporizzat, iġġenerat bl-għajnuna ta’ ġeneratur tal-VHP.

Speċifikazzjonijiet ewlenin ta’ ġeneratur tal-VHP

Prinċipju ta’ diffużjoni: vaporizzazzjoni, diżinfezzjoni b’perossidu tal-idroġenu gassuż

Volum tal-Kamra: 30 - 150 m3

Konċentrazzjoni tal-prodott: 3 120  mg/m3. Umdità relattiva: 40 - 80 %

Temperatura: temperatura ambjentali

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta’ Applikazzjoni: Il-prodott lest għall-użu għandu jiġi applikat f’konċentrazzjoni ta’ perossidu tal-idroġenu ta’ 1 092  mg/m3 (780 ppm) mill-ġeneratur tal-VHP.

Dilwizzjoni (%): Mhux applikabbli.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 4 sigħat

Frekwenza: kuljum/jekk meħtieġ

Massimu ta’ 3 darbiet kuljum.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Polietilene ta’ densità għolja (HEDP) flixkun 1, 5 litri

Jerrycan HDPE 10, 20, 30, 60 litri

Tanbur HDPE 200 litri

Kontenitur HDPE 1000 litri

Tank HDPE ISO 20m3

4.1.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Iż-żona li għandha tiġi diżinfettata titħejja għad-dekontaminazzjoni billi tneħħi kwalunkwe likwidu u timsaħ it-tiċpis viżibbli. Naddaf iż-żona qabel id-diżinfezzjoni. Il-bibien tal-armarji għandhom jinfetħu, is-superfiċji għandhom ikunu nexfin u żoni mxarrbin (bħal sinkijiet u toilets) għandhom jiġu diżinfettati bi prodotti alternattivi xierqa.

Professjonisti mħarrġin apposta jissostitwixxu l-għatu tal-imballaġġ issiġillat b’għatu speċjali li għandu valv għall-ħruġ tal-gass u konnettur veloċi. Il-konnettur veloċi huwa mqabbad ma’ pajp li jitqabbad ġeneratur tal-VHP. Issiġilla l-ispazju magħluq jew il-kamra u kun ċert li ma jiġix permess l-aċċess għaż-żona trattata bil-fwar matul il-proċedura kollha.

Il-volum tal-kamra jvarja minn 30 sa 150 m3.

Il-veloċità tad-diffużjoni tista’ tvarja minn 1,5 sa 20 g prodott/minuta.

Temperatura tal-bidu ta’ 20 °C ± 2 °C.

Umdità relattiva bejn 40 u 80 %.

Matul iċ-ċiklu ta’ diżinfezzjoni il-ġeneratur tal-VHP taġġusta l-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu sal-livelli effettivi ta’ 1092 mg/m3 (780 ppm) u żżommha f’dan il-livell għal mill-inqas 4 sigħat. Il-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu tiġi mmonitorjata matul id-diżinfezzjoni. Wara d-diżinfezzjoni, tenħtieġ l-arjazzjoni taż-żona ssiġillata biex titnaqqas il-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu taħt il-1,25 mg/m3, jew valur ta’ referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx, qabel ma tidħol fiż-żona. Dan il-pass jista’ ma jiħux ħafna ħin iżda jista’ wkoll jieħu diversi sigħat li jwassal għal ċiklu ta’ dekontaminazzjoni totali ta’ 5 – 8 sigħat.

L-utent għandu dejjem jagħmel validazzjoni mikrobijoloġika tad-diżinfezzjoni fil-kmamar li għandhom jiġu diżinfettati (jew ġewwa “kamra standard” xierqa, jekk applikabbli) bit-tagħmir li ser jintuża, mbagħad wara jista’ jsir protokoll għad-diżinfezzjoni ta’ dawn il-kmamar u jkompli jintuża. F’każ li jkun hemm metodi disponibbli għall-monitoraġġ kimiku tas-sustanzi attivi fl-arja jew fuq is-superfiċji, għandha ssir validazzjoni kimika apparti mill-validazzjoni bijoloġika, eż. bi strixxi tal-ittestjar jew b’apparat li jkejjel il-perossidu tal-idroġenu ppm fl-arja.

Jekk tkun ikkonċernata “kamra standard” li għaliha jkun hemm disponibbli protokoll, il-validazzjoni tista’ tkun limitata għal validazzjoni kimika biss.

4.1.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew ekwivalenti, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodotti bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, tarka tal-wiċċ u Tagħmir ta’ Protezzjoni Respiratorja (RPE) (Fattur ta’ Protezzjoni Assenjat (APF) = 10) waqt it-taħlit u t-tagħbija. L-ingwanti u l-materjal tal-ilbies ta’ protezzjoni għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Ara t-taqsima 6 għat-titoli sħaħ tal-istandards EN.

Dan jgħodd mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenza sħiħa għad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE.

Mhu permess l-ebda aċċess għaż-żona ttrattata waqt it-trattament. Waqt l-arjazzjoni u qabel ma jiġi permess id-dħul mill-ġdid fiż-żona ttrattata, għandu jiġi assigurat li l-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu tinsab taħt il-1,25 mg/m3, jew valur ta’ referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx, bl-użu, pereżempju, ta’ strixxi tat-testjar. Waqt it-tħaddim tal-ġeneratur tal-VHP jew f’każijiet ta’ malfunzjoni, id-dħul fil-kamra huwa possibbli biss jekk jintlibsu lbies protettiv kontra l-kimiċi u RPE (APF = 10) filwaqt li l-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu ma taqbiżx it-12,5 mg/m3. Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

4.1.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jiġi protett l-ambjent speċifiċi għall-użu. Ara l-Istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ma hemmx istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu speċifiċi għall-użu. Ara l-Istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ħżin u dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott speċifiċi għall-użu taħt kundizzjonijiet ta’ ħżin normali. Ara l-Istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.   deskrizzjoni użu

Tabella 2.

Uża # 2 – Diżinfezzjoni tas-superfiċje bi proċess ta’ perossidu tal-idroġenu vaporizzat (VHP)

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem komuni: Batterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfezzjoni ta’ uċuħ niexfa f’żoni ta’ ikel u għalf u spazji oħra magħluqa.

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Vaporizzazzjoni

Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfezzjoni awtomatizzata b’Perossidu tal-Idroġenu Vaporizzat, iġġenerat bl-għajnuna ta’ ġeneratur tal-VHP.

Speċifikazzjonijiet ewlenin ta’ ġeneratur tal-VHP

Prinċipju ta’ diffużjoni: vaporizzazzjoni, diżinfezzjoni b’perossidu tal-idroġenu gassuż

Volum tal-Kamra: 30 - 150 m3

Konċentrazzjoni tal-prodott: 3 120  mg/m3.

Umdità relattiva: 40 - 80 %

Temperatura: temperatura ambjentali

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta’ Applikazzjoni: Il-prodott lest għall-użu għandu jiġi applikat f’konċentrazzjoni ta’ perossidu tal-idroġenu ta’ 1 092  mg/m3 (780 ppm) mill-ġeneratur tal-VHP.

Dilwizzjoni (%): Mhux applikabbli.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 4 sigħat

Frekwenza: kuljum/jekk meħtieġ

Massimu ta’ 3 darbiet kuljum.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Polietilene ta’ densità għolja (HEDP) flixkun 1, 5 litri

Jerrycan HDPE 10, 20, 30, 60 litri

Tanbur HDPE 200 litri

Kontenitur HDPE 1 000  litri

Tank HDPE ISO 20 m3

4.2.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Iż-żona li għandha tiġi diżinfettata titħejja għad-dekontaminazzjoni billi tneħħi kwalunkwe likwidu u timsaħ it-tiċpis viżibbli. Naddaf iż-żona qabel id-diżinfezzjoni. Il-bibien tal-armarji għandhom jinfetħu, is-superfiċji għandhom ikunu nexfin u żoni mxarrbin (bħal sinkijiet u toilets) għandhom jiġu diżinfettati bi prodotti alternattivi xierqa.

Professjonisti mħarrġin apposta jissostitwixxu l-għatu tal-imballaġġ issiġillat b’għatu speċjali li għandu valv għall-ħruġ tal-gass u konnettur veloċi. Il-konnettur veloċi huwa mqabbad ma’ pajp li jitqabbad ġeneratur tal-VHP. Issiġilla l-ispazju magħluq jew il-kamra u kun ċert li ma jiġix permess l-aċċess għaż-żona trattata bil-fwar matul il-proċedura kollha.

Il-volum tal-kamra jvarja minn 30 sa 150 m3.

Il-veloċità tad-diffużjoni tista’ tvarja minn 1,5 sa 20 g prodott/minuta.

Temperatura tal-bidu ta’ 20 °C ± 2 °C.

Umdità relattiva bejn 40 u 80 %.

Matul iċ-ċiklu ta’ diżinfezzjoni il-ġeneratur tal-VHP taġġusta l-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu sal-livelli effettivi ta’ 1 092 mg/m3 (780 ppm) u żżommha f’dan il-livell għal mill-inqas 4 sigħat. Il-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu tiġi mmonitorjata matul id-diżinfezzjoni. Wara d-diżinfezzjoni, tenħtieġ l-arjazzjoni taż-żona ssiġillata biex titnaqqas il-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu taħt il-1,25 mg/m3, jew valur ta’ referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx, qabel ma tidħol fiż-żona. Dan il-pass jista’ ma jiħux ħafna ħin iżda jista’ wkoll jieħu diversi sigħat li jwassal għal ċiklu ta’ dekontaminazzjoni totali ta’ 5 – 8 sigħat.

L-utent għandu dejjem jagħmel validazzjoni mikrobijoloġika tad-diżinfezzjoni fil-kmamar li għandhom jiġu diżinfettati (jew ġewwa “kamra standard” xierqa, jekk applikabbli) bit-tagħmir li ser jintuża, mbagħad wara jista’ jsir protokoll għad-diżinfezzjoni ta’ dawn il-kmamar u jkompli jintuża. F’każ li jkun hemm metodi disponibbli għall-monitoraġġ kimiku tas-sustanzi attivi fl-arja jew fuq is-superfiċji, għandha ssir validazzjoni kimika apparti mill-validazzjoni bijoloġika, eż. bi strixxi tal-ittestjar jew b’apparat li jkejjel il-perossidu tal-idroġenu ppm fl-arja.

Jekk tkun ikkonċernata “kamra standard” li għaliha jkun hemm disponibbli protokoll, il-validazzjoni tista’ tkun limitata għal validazzjoni kimika biss.

4.2.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew ekwivalenti, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodotti bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, tarka tal-wiċċ u Tagħmir ta’ Protezzjoni Respiratorja (RPE) (Fattur ta’ Protezzjoni Assenjat (APF) = 10) waqt it-taħlit u t-tagħbija. L-ingwanti u l-materjal tal-ilbies ta’ protezzjoni għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Ara t-taqsima 6 għat-titoli sħaħ tal-istandards EN.

Dan jgħodd mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenza sħiħa għad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE.

Mhu permess l-ebda aċċess għaż-żona ttrattata waqt it-trattament. Waqt l-arjazzjoni u qabel ma jiġi permess id-dħul mill-ġdid fiż-żona ttrattata, għandu jiġi assigurat li l-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu tinsab taħt il-1,25 mg/m3, jew valur ta’ referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx, bl-użu, pereżempju, ta’ strixxi tat-testjar. Waqt it-tħaddim tal-ġeneratur tal-VHP jew f’każijiet ta’ malfunzjoni, id-dħul fil-kamra huwa possibbli biss jekk jintlibsu lbies protettiv kontra l-kimiċi u RPE (APF = 10) filwaqt li l-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu ma taqbiżx it-12,5 mg/m3. Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

4.2.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jiġi protett l-ambjent speċifiċi għall-użu. Ara l-Istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ma hemmx istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu speċifiċi għall-użu. Ara l-Istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ħżin u dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott speċifiċi għall-użu taħt kundizzjonijiet ta’ ħżin normali. Ara l-Istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.   deskrizzjoni użu

Tabella 3.

Uża # 3 – Imballaġġ asettiku fl-industriji tal-ikel u tal-għalf

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem komuni: Batterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Spori tal-batterja

istadju iżvilupp: Spori batterjali

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfezzjoni ta’ materjal tal-imballaġġ tal-ikel f’sistemi ta’ imballaġġ asettiku magħluqin bi prodott sprejjat jew nebulizzat.

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sprejjar jew nebulizzazzjoni

Deskrizzjoni dettaljata:

Sprejjar jew nebulizzazzjoni awtomatizzati f’sistemi magħluqin.

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta’ Applikazzjoni: Konċentrazzjoni waqt l-użu: 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Konċentrazzjoni tal-prodott f’arja sħuna: 10,83 g/kg

Dilwizzjoni (%): Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u spori tal-batterja, l-prodott għandu jkun imħallat sa 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju„ f’każ ta’ prodott tal-perossidu tal-idroġenu 49,9 % (w/w): żid 700 ml ta’ prodott ma’ 357 ml ilma biex tinkiseb dilwizzjoni ta’ 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Proċessi ta’ diżinfezzjoni kimiko-termali awtomatizzati.

Temperatura: ≥ 100 °C

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 5,5 sekonda

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Polietilene ta’ densità għolja (HEDP) flixkun 1, 5 litri

Jerrycan HDPE 10, 20, 30, 60 litri

Tanbur HDPE 200 litri

Kontenitur HDPE 1 000  litri

Tank HDPE ISO 20m3

4.3.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Is-sistemi ta’ mili asettiku huma bbażati fuq il-prinċipju li asettikament jiffurmaw tubu minn folja sterilizzata tal-materjal tal-pakkett, li jkompli jimtela’ kontinwament bi prodott tal-ikel likwidu sterili kummerċjali u wara jiġi ssiġġillat b’mod trażversali biex jifforma boroż, li mbagħad jiġu mitwija fil-forma finali tal-pakkett. Il-materjal tal-imballaġġ jitpoġġa fil-magna tal-mili asettiku jew fil-forma ta’ (folji) rkiekel (folji) jew fil-forma ta’ pakketti, tnelli u fliexken iffurmati minn qabel. Imbagħad, il-perossidu tal-idroġenu 35 % (w/w) jiġi sprejjat jew applikat gradwalment b’nebulizzatur fuq il-materjal tal-ippakkjar bl-għajnuna ta’ żennuna. Wara, imiss bosta fażijiet biex jevapora kwalunkwe perossidu tal-idroġenu li jkun fadal b’arja sħuna sterili.

Skont id-daqs tar-reċipjent, ammont ta’ 0.1–1 ml ta’ perossidu tal-idroġenu 35 % (w/w) jiġi sprejjat jew applikat gradwalment b’nebulizzatur bl-għajnuna ta’ żennuna.

Temperatura: ≥ 100 °C

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 5,5 sekonda

Pereżempju, għal prodott li fih 49,9 % (w/w) perossidu tal-idroġenu: żid 700 ml ta’ prodott ma’ 357 ml ilma biex tikseb taħlita ta’ 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

L-utent għandu dejjem jagħmel validazzjoni mikrobijoloġika tad-diżinfezzjoni, li warajha jista’ jitħejja u jibqa’ jintuża protokoll għad-diżinfezzjoni ta’ dan l-imballaġġ/sistema.

4.3.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew ekwivalenti, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodotti bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, tarka tal-wiċċ u RPE (APF = 10) meta taħdem b’soluzzjonijiet ikkonċentrati waqt it-taħlit u tagħbija; ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodotti bijoċidali, u gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew tarka tal-wiċċ ekwivalenti waqt l-applikazzjoni. Waqt ix-xogħol ta’ manutenzjoni, ilbes ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodotti bijoċidali, gogils reżistenti għall-kimiċi konformi ma’ EN 16321 jew tarka tal-wiċċ ekwivalenti u RPE (APF = 4) u sprejja l-ilma għal madwar 10 sekondi qabel ma tiftaħ il-magna. L-istruzzjonijiet għall-użu tal-istazzjon tal-mili mill-ġdid jispeċifikaw li l-operazzjonijiet tat-tagħbija għandhom isiru f’post frisk u ventilat. L-ingwanti u l-materjal tal-ilbies ta’ protezzjoni għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta. Ara t-taqsima 6 għat-titoli sħaħ tal-istandards EN.

Dan jgħodd mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenza sħiħa għad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE.

4.3.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jiġi protett l-ambjent speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ma hemmx istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu speċifiċi għall-użu. Ara l-Istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ħżin u dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott speċifiċi għall-użu taħt kundizzjonijiet ta’ ħżin normali. Ara l-Istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.   deskrizzjoni użu

Tabella 4.

Uża # 4 – Diżinfezzjoni ta’ sistema ta’ distribuzzjoni tal-ilma tax-xorb bit-tindif fil-post (CIP)

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem komuni: Batterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Fungi

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Tindif u diżinfezzjoni ta’ installazzjonijiet għad-distribuzzjoni u l-ħżin tal-ilma tax-xorb

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: CIP (Tindif fil-post)

Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfezzjoni tas-superfiċji interni ta’ sistemi magħluqin bis-CIP

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta’ Applikazzjoni: 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

Dilwizzjoni (%): Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi, l-prodott għandu jkun imħallat sa 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, f’każ ta’ prodott tal-perossidu tal-idroġenu 35 % (w/w): żid 114 ml ta’ prodott ma’ 819 ml ilma. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri jridu jiġu aġġustati skont il-bżonn.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Ħin ta’ kuntatt: ill-inqas 3 sigħat

Frekwenza: Kuljum/jekk meħtieġ

Temperatura: temperatura ambjentali

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Polietilene ta’ densità għolja (HEDP) flixkun 1, 5 litri

Jerrycan HDPE 10, 20, 30, 60 litri

Tanbur HDPE 200 litri

Kontenitur HDPE 1 000  litri

Tank HDPE ISO 20m3

4.4.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

CIP (Tindif fil-post): Naddaf qabel id-diżinfezzjoni (Neħħi l-fdalijiet u l-ħmieġ kollu billi tlaħlaħ jew togħrok minn qabel, u fejn meħtieġ, billi tħalli mxarrab għal xi ħin minn qabel) Iċċirkola l-prodott imħallat fis-sistema taħt kundizzjonijiet ta’ turbulenza miżjuda u veloċità tal-fluss. Wara ħin ta’ kuntatt ta’ 3 sigħat, il-pajpijiet u t-tankijiet jiġu mlaħalħa bl-ilma qabel ma jerġgħu jimtlew bl-ilma tax-xorb. Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi l-prodott għandu jkun imħallat sa 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, għal prodott li fih 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu: żid 114 ml ta’ prodott ma’ 819 ml ilma biex tikseb taħlita ta’ 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

4.4.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew ekwivalenti/tarka tal-wiċċ, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodott bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, u RPE (APF = 10) waqt it-taħlit u t-tagħbija. L-ingwanti u l-materjal tal-ilbies ta’ protezzjoni għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Ara t-taqsima 6 għat-titoli sħaħ tal-istandards EN.

Dan jgħodd mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenza sħiħa għad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE.

Monitoraġġ u ġestjoni tekniċi mill-bogħod (RMM): ventilazzjoni lokali tal-eżawst (50 %) u standard ġenerali tajjeb ta’ ventilazzjoni (3 tibdiliet tal-arja (ACH) fis-siegħa). Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

4.4.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jiġi protett l-ambjent speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ma hemmx istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ħżin u dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott speċifiċi għall-użu taħt kundizzjonijiet ta’ ħżin normali. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.   deskrizzjoni użu

Tabella 5.

Uża # 5 – Diżinfezzjoni ta’ superfiċji u apparat ibsin u mhux porużi permezz ta’ immersjoni

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem komuni: Batterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Fungi

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Apparat kemm tal-industrija tal-ikel kif ukoll tax-xorb, kċejjen u canteens tal-catering ta’ skala kbira.

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: immersjoni

Deskrizzjoni dettaljata:

Immersjoni manwali tal-apparat f’banjijiet miftuħin. Immersjoni awtomatizzat tal-apparat f’banjijiet magħluqin.

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta’ Applikazzjoni: 8,1 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

Dilwizzjoni (%): Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi l-prodott għandu jkun imħallat sa 8,1 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, f’każ ta’ prodott tal-perossidu tal-idroġenu 35 % (w/w): żid 200 ml ta’ prodott ma’ 738 ml ilma. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 60 minuta

Frekwenza: Kuljum/jekk meħtieġ

Temperatura: temperatura ambjentali

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Polietilene ta’ densità għolja (HEDP) flixkun 1, 5 litri

Jerrycan HDPE 10, 20, 30, 60 litri

Tanbur HDPE 200 litri

Kontenitur HDPE 1 000  litri

Tank HDPE ISO 20m3

4.5.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi l-prodott għandu jkun imħallat sa 8,1 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, għal prodott li fih 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu; żid 200 ml ta’ prodott ma’ 738 ml ilma biex tikseb taħlita ta’ 8,1 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

Immersjoni: L-apparat tal-industrija tal-ikel u tal-għalf jiġi diżinfettat bl-immersjoni. Naddaf l-apparat minn qabel. It-taħlita għad-diżinfezzjoni għandha titħallat ġewwa bittiji (jiġifieri l-prodott jitferra’ jew jiġi ppumpjat ġol-bittiji). L-apparat li għandu jiġi diżinfettat jitpoġġa manwalment jew awtomatikament f’dawn il-bittiji (banjijiet magħluqin) u jinħareġ wara ħin ta’ kuntatt ta’ mhux anqas minn 60 minuta. Wara li titlesta l-proċedura ta’ diżinfezzjoni, l-apparat jitlaħlaħ bl-ilma. Is-soluzzjoni ta’ diżinfezzjoni fil-banju ta’ immersjoni/immersjoni għandha tinbidel wara kull ċiklu ta’ diżinfezzjoni.

4.5.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew ekwivalenti/tarka tal-wiċċ, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodott bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, u RPE (APF = 10) waqt it-taħlit u t-tagħbija. L-ingwanti u l-materjal tal-ilbies ta’ protezzjoni għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Ara t-taqsima 6 għat-titoli sħaħ tal-istandards EN.

Dan jgħodd mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenza sħiħa għad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE.

RMM Tekniċi: Ventilazzjoni tal-egżost lokali (50 %) u standard tajjeb ta’ ventilazzjoni ġenerali (3 ACH). Il-banju għat-tgħaddis irid jitpoġġa f’kamra separata. Għall-użu biss f’żoni li ma humiex aċċessibbli għall-pubbliku. Utenti professjonali mingħajr PPE u RPE (APF = 10) ma humiex permessi jidħlu fil-kamra tad-diżinfezzjoni. Żomm il-banju magħluq matul id-diżinfezzjoni, iftħu biss biex timla’ jew tbattal.

Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

4.5.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jiġi protett l-ambjent speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ma hemmx istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ħżin u dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott speċifiċi għall-użu taħt kundizzjonijiet ta’ ħżin normali. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.   deskrizzjoni użu

Tabella 6.

Uża # 6 – Diżinfezzjoni ta’ superfiċji bit-tindif fil-post (CIP)

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem komuni: Batterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Fungi

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfezzjoni ta’ superfiċji interni ta’ pajpijiet u sistemi ta’ tankijiet f’kuntatt mal-ikel fl-industrija tal-ikel u tal-għalf

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: CIP (Tindif fil-post)

Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfezzjoni tas-superfiċji interni ta’ sistemi magħluqin bit-Tindif fil-Post (CIP).

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta’ Applikazzjoni: 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

Dilwizzjoni (%): Għad-diżinfezzjoni tal-batterji, tal-ħmira u tal-fungi, il-prodott għandu jiġi dilwit għal 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, fil-każ ta’ prodott tal-perossidu tal-idroġenu ta’ 35 % (w/w): żid prodott ta’ 114 ml ma’ 819 ml ilma. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 3 sigħat

Frekwenza: Kuljum/jekk meħtieġ

Temperatura: temperatura ambjentali

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Polietilene ta’ densità għolja (HEDP) flixkun 1, 5 litri

Jerrycan HDPE 10, 20, 30, 60 litri

Tanbur HDPE 200 litri

Kontenitur HDPE 1 000  litri

Tank HDPE ISO 20m3

4.6.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf qabel id-diżinfezzjoni. Is-superfiċji interni ta’ pajpijiet u sistemi ta’ tankijiet huma diżinfettati bi proċess CIP. Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi l-prodott għandu jkun imħallat sa 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, għal prodott li fih 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu: żid 114 ml ta’ prodott ma’ 819 ml ilma biex tikseb taħlita ta’ 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

Il-proċess isir billi tiġi ċċirkolata t-taħlita għad-diżinfezzjoni fis-sistema taħt kundizzjonijiet ta’ turbulenza miżjuda u veloċità tal-fluss. L-applikazzjoni hija awtomatizzata u l-proċess huwa wieħed magħluq. Wara ħin ta’ kuntatt ta’ 3 sigħat, il-pajpijiet u t-tankijiet jiġu mlaħalħa bl-ilma f’kundizzjonijiet ta’ sistema magħluqa wkoll.

4.6.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew ekwivalenti/tarka tal-wiċċ, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodott bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, u RPE (APF = 10) waqt it-taħlit u t-tagħbija. L-ingwanti u l-materjal tal-ilbies ta’ protezzjoni għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Ara t-taqsima 6 għat-titoli sħaħ tal-istandards EN.

Dan jgħodd mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenza sħiħa għad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE.

Monitoraġġ u ġestjoni tekniċi mill-bogħod (RMM): ventilazzjoni lokali tal-eżawst (50 %) u standard ġenerali tajjeb ta’ ventilazzjoni (3 tibdiliet tal-arja (ACH) fis-siegħa). Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

4.6.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jiġi protett l-ambjent speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ma hemmx istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ħżin u dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott speċifiċi għall-użu taħt kundizzjonijiet ta’ ħżin normali. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5.   STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU (1) tal-meta SPC 1

5.1.   Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu għal kull użu.

5.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni ta’ riskju

Ara l-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju għall-użu speċifiċi għal kull użu.

Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

5.3.   Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna

JEKK JINBELA’: Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi ħaġa tax-xorb, jekk il-persuna esposta tkun tista’ tibla’. TINDUĊIX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika. Informazzjoni lill-ħaddiema tal-kura tas-saħħa/tabib: Ibda miżuri għaż-żamma tal-ħajja jekk meħtieġa, wara ċempel ĊENTRU TAL-VELENU.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b’ħafna ilma. Wara neħħi l-ilbies ikkontaminat kollu u aħslu qabel terġa’ tużah. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet ta’ kuntatt, jekk hemm u jkun faċli. Kompli laħlaħ għal mill-anqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Ċaqlaq lejn arja friska u żomm mistrieħ f’pożizzjoni komda għat-teħid tan-nifs.

Jekk ikun hemm sintomi: Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

Jekk ma jkunx hemm sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.

Miżuri f’każ ta’ rilaxx aċċidentali

Tixrid kbir: Iġbor il-prodott f’kontenituri xierqa (eż. magħmulin mill-plastik) billi tuża apparat xieraq (eż. pompa għall-likwidu) biex jintrema’. Qatt m’għandek tpoġġi dak li jkun ixxerred lura fil-kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid. Żomm ’il bogħod minn sustanzi fjammabbli u inkompatibbli. Laħlaħ kwalunkwe residwu b’ħafna ilma. Armi l-materjal assorbit skont ir-regolamenti ambjentali applikabbli..

Tixrid żgħir: Żid il-prodott b’ħafna ilma u laħlaħ jew assorbi b’materjal li jżomm il-likwidu (eż. trab tad-diatomi jew binder universali). Iġbru mekkanikament u poġġih f’kontenituri xierqa. Naddaf sew is-superfiċje kkontaminata. Ippakkja u ttikkettja l-iskart bħall-prodott. Taqlax it-tikketta mill-kontenituri tal-kunsinna qabel ma jintremew.

5.4.   Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista’ jiġi mormi fid-drenaġġ muniċipali jew f’depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali.

5.5.   Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Pariri dwar protezzjoni kontra n-nar u l-isplużjonijiet:

 

Aħżen ’il bogħod mir-raġġi tax-xemx u sorsi tas-sħana.

 

Aħżen ’il bogħod minn sorsi li jistgħu jqabbdu n-nar - Tpejjipx.

 

Aħżen ’il bogħod minn sustanzi fjammabbli.

 

Aħżen ’il bogħod minn sustanzi inkompatibbli.

Ħżin:

 

Rekwiżit tat-temperatura - matul il-ħżin sa massimu ta’ 40 °C u pproteġi mill-ġlata.

 

Aħżen f’postijiet nodfa, nexfin u ventilati sew.

 

Ġorr u aħżen il-kontenitur f’pożizzjoni wieqfa biss.

 

Dejjem issikka l-kontenitur sewwa wara li tneħħi l-prodott.

 

Evita li l-prodott inixxi u jħalli residwi fuq il-kontenituri.

Pariri dwar ħżin komuni:

 

Taħżnux flimkien ma’ alkali, riduċenti, imluħa metalliċi (riskju ta’ dekompożizzjoni).

 

Taħżnux flimkien ma’ solventi organiċi (riskju ta’ splużjoni).

Ħajja fuq l-ixkaffa:

24 xahar

6.   INFORMAZZJONI OĦRA

It-titli sħaħ tal-istandards EN imsemmija fit-taqsimiet dwar “miżuri ta’ mitigazzjoni speċifiċi għall-użu” huma:

 

EN 16321 - Protezzjoni għall-għajnejn u għall-wiċċ għall-użu okkupazzjonali

 

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra sustanzi kimiċi u mikroorganiżmi

Id-Direttiva tal-Kunsill imsemmija bħala referenza fit-taqsimiet dwar “miżuri ta’ mitigazzjoni speċifiċi għall-użu” hija d-Direttiva 98/24/KE tal-Kunsill tas-7 ta’ April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x’jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11).

7.   IT-TIELET LIVELL TA’ INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1

7.1.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta’ kull prodott individwali

Isem kummerċjali

OXTERIL® 350 SPRAY

qasam tas-suq: EU

 

BIS OKSAN

qasam tas-suq: EU

Halades DI

qasam tas-suq: EU

DEPTIL 350 SPRAY

qasam tas-suq: EU

OXY-DES Food

qasam tas-suq: EU

Amira Hydrogen Peroxide

qasam tas-suq: EU

Asiral Des O

qasam tas-suq: EU

OXTERIL® 350 VHP

qasam tas-suq: EU

PERSYNT® 350 VHP

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028964-0001 1-1

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Perossidu tal-idroġenu

 

Sustanza attiva

7722-84-1

231-765-0

35,0

7.2.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta’ kull prodott individwali

Isem kummerċjali

OXTERIL® 350 SPRAY S

qasam tas-suq: EU

 

DES O HR

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028964-0002 1-1

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Perossidu tal-idroġenu

 

Sustanza attiva

7722-84-1

231-765-0

35,0

META SPC 2

1.   INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 2

1.1.   Identifikatur tal-Meta SPC 2

Identifikatur

OXTERIL® Group 2

1.2.   Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru

1-2

1.3.   Tip(i) ta’ prodott

Tip(i) ta’ prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2.   KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2

2.1.   Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Min

Mass

Perossidu tal-idroġenu

 

Sustanza attiva

7722-84-1

231-765-0

35,0

49,9

2.2.   Tip(i) ta’ formulazzjoni tal-meta SPC 2

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

E - konċentrat Jinħall

3.   DIKJARAZZJONIJIET TA’ PERIKLU U TA’ PREKAWZJONI TAL-META SPC 2

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel il-ħsara jekk jinbela’.

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Jista’ jikkawża irritazzjoni respiratorja.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b’mod li jħalli effetti dejjiema.

Jista’ jżid in-nar; ossidant.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita li tibla’ bin-nifs fwar.

Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża’ dan il-prodott.

Uża biss barra jew f’post ventilat sew.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni tal-għajnejn/protezzjoni tal-wiċċ..

JEKK JINBELA’:Sejjaħ ĊENTRU TAL-VELENU/tabib jekk ma tħossokx f’sikktek..

Laħlaħ ħalqek.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b’ħafna ilma/sapun.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-VELENU/tabib jekk ma tħossokx f’sikktek..

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b’attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-VELENU/tabib.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

Aħżen f’post b’ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f’post imsakkar.

Armi l-kontenut fi/in accordance with local requirements.

Armi il-kontenitur fi/f’konformità mar-rekwiżiti lokali.

Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx.

Żomm ’il bogħod mill-ħwejjeġ u materjali oħra li jaqbdu.

F’każ ta’ nar:Uża ilma biex titfi.

4.   UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 2

4.1.   deskrizzjoni użu

Tabella 7.

Uża # 1 – Imballaġġ asettiku fl-industriji tal-ikel u tal-għalf

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem komuni: Batterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Spori tal-batterja

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfezzjoni ta’ Imballaġġ asettiku ta’ materjal tal-imballaġġ tal-ikel u tal-għalf f’sistemi ta’ imballaġġ asettiku magħluqin b’tgħaddis, sprejjar u nebulizzazzjoni

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Tgħaddis, nebulizzazzjoni u sprejjar

Deskrizzjoni dettaljata:

Tgħaddis awtomatizzat f’sistemi magħluqin

Nebulizzazzjoni u sprejjar awtomatizzati f’sistemi magħluqin

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta’ Applikazzjoni: Konċentrazzjoni waqt l-użu: 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

Dilwizzjoni (%): Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u spori tal-batterja, l-prodott għandu jkun imħallat sa 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju„ f’każ ta’ prodott tal-perossidu tal-idroġenu 49,9 % (w/w): żid 700 ml ta’ prodott ma’ 357 ml ilma biex tinkiseb dilwizzjoni ta’ 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Proċessi ta’ diżinfezzjoni kimiko-termali awtomatizzati. Konċentrazzjoni waqt l-użu: 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu

Sprejjar jew nebulizzazzjoni:

Temperatura: ≥ 100 °C

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 5,5 sekonda

Tgħaddis:

Temperatura: ≥ 80 °C

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 2,5 sekonda

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Polietilene ta’ densità għolja (HEDP) flixkun 1, 5 litri

Jerrycan HDPE 10, 20, 30, 60 litri

Tanbur HDPE 200 litri

Kontenitur HDPE 1 000  litri

Tank HDPE ISO 20m3

4.1.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Is-sistemi ta’ mili asettiku huma bbażati fuq il-prinċipju li asettikament jiffurmaw tubu minn folja sterilizzata tal-materjal tal-pakkett, li jkompli jimtela’ kontinwament bi prodott tal-ikel likwidu sterili kummerċjali u wara jiġi ssiġġillat b’mod trażversali biex jifforma boroż, li mbagħad jiġu mitwija fil-forma finali tal-pakkett. Il-materjal tal-imballaġġ jitpoġġa fil-magna tal-mili asettiku jew fil-forma ta’ (folji) rkiekel (folji) jew fil-forma ta’ pakketti, tnelli u fliexken iffurmati minn qabel. Imbagħad, il-perossidu tal-idroġenu 35 % (w/w) jiġi sprejjat jew applikat gradwalment b’nebulizzatur fuq il-materjal tal-ippakkjar bl-għajnuna ta’ żennuna. Wara, imiss bosta fażijiet biex jevapora kwalunkwe perossidu tal-idroġenu li jkun fadal b’arja sħuna sterili.

Skont id-daqs tar-reċipjent, ammont ta’ 0,1–1 ml ta’ perossidu tal-idroġenu 35 % (w/w) jiġi sprejjat jew applikat gradwalment b’nebulizzatur bl-għajnuna ta’ żennuna.

Temperatura: ≥ 100 °C

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 5,5 sekonda

Il-materjal tal-imballaġġ fil-forma ta’ (folji) rkiekel jgħaddi minn banju fond mimli b’ 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu permezz tat-tgħaddis.

Temperatura: ≥ 80 °C

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 2,5 sekonda

Pereżempju, għal prodott li fih 49,9 % (w/w) perossidu tal-idroġenu: żid 700 ml ta’ prodott ma’ 357 ml ilma biex tikseb taħlita ta’ 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

L-utent għandu dejjem jagħmel validazzjoni mikrobijoloġika tad-diżinfezzjoni, li warajha jista’ jitħejja u jibqa’ jintuża protokoll għad-diżinfezzjoni ta’ dan l-imballaġġ/sistema.

4.1.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew ekwivalenti, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodotti bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, tarka tal-wiċċ u RPE (APF = 10) meta taħdem b’soluzzjonijiet ikkonċentrati waqt it-taħlit u tagħbija; ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodotti bijoċidali, u gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew tarka tal-wiċċ ekwivalenti waqt l-applikazzjoni. Waqt ix-xogħol ta’ manutenzjoni, ilbes ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodotti bijoċidali, gogils reżistenti għall-kimiċi konformi ma’ EN 16321 jew tarka tal-wiċċ ekwivalenti u RPE (APF = 4) u sprejja l-ilma għal madwar 10 sekondi qabel ma tiftaħ il-magna. L-istruzzjonijiet għall-użu tal-istazzjon tal-mili mill-ġdid jispeċifikaw li l-operazzjonijiet tat-tagħbija għandhom isiru f’post frisk u ventilat. L-ingwanti u l-materjal tal-ilbies ta’ protezzjoni għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta. Ara t-taqsima 6 għat-titoli sħaħ tal-istandards EN.

Dan jgħodd mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenza sħiħa għad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE.

4.1.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jiġi protett l-ambjent speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ma hemmx istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ħżin u dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott speċifiċi għall-użu taħt kundizzjonijiet ta’ ħżin normali. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.   deskrizzjoni użu

Tabella 8.

Uża # 2 – Diżinfezzjoni ta’ sistema ta’ distribuzzjoni tal-ilma tax-xorb bit-tindif fil-post (CIP)

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem komuni: Batterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Fungi

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Tindif u diżinfezzjoni ta’ installazzjonijiet għad-distribuzzjoni u l-ħżin tal-ilma tax-xorb

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: CIP (Tindif fil-post)

Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfezzjoni tas-superfiċji interni ta’ sistemi magħluqin bis-CIP

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta’ Applikazzjoni: 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

Dilwizzjoni (%): Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi, l-prodott għandu jkun imħallat sa 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, f’każ ta’ prodott tal-perossidu tal-idroġenu 35 % (w/w): żid 114 ml ta’ prodott ma’ 819 ml ilma. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri jridu jiġu aġġustati skont il-bżonn.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 3 sigħat

Frekwenza: Kuljum/jekk meħtieġ

Temperatura: temperatura ambjentali

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Polietilene ta’ densità għolja (HEDP) flixkun 1, 5 litri

Jerrycan HDPE 10, 20, 30, 60 litri

Tanbur HDPE 200 litri

Kontenitur HDPE 1 000  litri

Tank HDPE ISO 20m3

4.2.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

CIP (Tindif fil-post): Naddaf qabel id-diżinfezzjoni (Neħħi l-fdalijiet u l-ħmieġ kollu billi tlaħlaħ jew togħrok minn qabel, u fejn meħtieġ, billi tħalli mxarrab għal xi ħin minn qabel) Iċċirkola l-prodott imħallat fis-sistema taħt kundizzjonijiet ta’ turbulenza miżjuda u veloċità tal-fluss. Wara ħin ta’ kuntatt ta’ 3 sigħat, il-pajpijiet u t-tankijiet jiġu mlaħalħa bl-ilma qabel ma jerġgħu jimtlew bl-ilma tax-xorb. Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi l-prodott għandu jkun imħallat sa 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, għal prodott li fih 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu: żid 114 ml ta’ prodott ma’ 819 ml ilma biex tikseb taħlita ta’ 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

4.2.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew ekwivalenti/tarka tal-wiċċ, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodott bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, u RPE (APF = 10) waqt it-taħlit u t-tagħbija. L-ingwanti u l-materjal tal-ilbies ta’ protezzjoni għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Ara t-taqsima 6 għat-titoli sħaħ tal-istandards EN.

Dan jgħodd mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenza sħiħa għad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE.

Monitoraġġ u ġestjoni tekniċi mill-bogħod (RMM): ventilazzjoni lokali tal-eżawst (50 %) u standard ġenerali tajjeb ta’ ventilazzjoni (3 tibdiliet tal-arja (ACH) fis-siegħa). Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

4.2.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jiġi protett l-ambjent speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ma hemmx istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ħżin u dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott speċifiċi għall-użu taħt kundizzjonijiet ta’ ħżin normali. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.   deskrizzjoni użu

Tabella 9.

Uża # 3 – Diżinfezzjoni ta’ superfiċji u apparat ibsin u mhux porużi permezz ta’ immersjoni

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem komuni: Batterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Fungi

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Apparat kemm tal-industrija tal-ikel kif ukoll tax-xorb, kċejjen u canteens tal-catering ta’ skala kbira.

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: immersjoni

Deskrizzjoni dettaljata:

Immersjoni manwali tal-apparat f’banjijiet miftuħin. Immersjoni awtomatizzat tal-apparat f’banjijiet magħluqin.

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta’ Applikazzjoni: 8,1 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

Dilwizzjoni (%): Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi l-prodott għandu jkun imħallat sa 8,1 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, f’każ ta’ prodott tal-perossidu tal-idroġenu 35 % (w/w): żid 200 ml ta’ prodott ma’ 738 ml ilma. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 60 minuta

Frekwenza: Kuljum/jekk meħtieġ

Temperatura: temperatura ambjentali

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Polietilene ta’ densità għolja (HEDP) flixkun 1, 5 litri

Jerrycan HDPE 10, 20, 30, 60 litri

Tanbur HDPE 200 litri

Kontenitur HDPE 1 000  litri

Tank HDPE ISO 20m3

4.3.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi l-prodott għandu jkun imħallat sa 8,1 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, għal prodott li fih 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu; żid 200 ml ta’ prodott ma’ 738 ml ilma biex tikseb taħlita ta’ 8,1 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

Immersjoni:

L-apparat tal-industrija tal-ikel u tal-għalf jiġi diżinfettat bl-immersjoni. Naddaf l-apparat minn qabel. It-taħlita għad-diżinfezzjoni għandha titħallat ġewwa bittiji (jiġifieri l-prodott jitferra’ jew jiġi ppumpjat ġol-bittiji). L-apparat li għandu jiġi diżinfettat jitpoġġa manwalment jew awtomatikament f’dawn il-bittiji (banjijiet magħluqin) u jinħareġ wara ħin ta’ kuntatt ta’ mhux anqas minn 60 minuta. Wara li titlesta l-proċedura ta’ diżinfezzjoni, l-apparat jitlaħlaħ bl-ilma. Is-soluzzjoni ta’ diżinfezzjoni fil-banju ta’ immersjoni/immersjoni għandha tinbidel wara kull ċiklu ta’ diżinfezzjoni.

4.3.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew ekwivalenti/tarka tal-wiċċ, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodott bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, u RPE (APF = 10) waqt it-taħlit u t-tagħbija. L-ingwanti u l-materjal tal-ilbies ta’ protezzjoni għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Ara t-taqsima 6 għat-titoli sħaħ tal-istandards EN.

Dan jgħodd mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenza sħiħa għad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE.

RMM Tekniċi: Ventilazzjoni tal-egżost lokali (50 %) u standard tajjeb ta’ ventilazzjoni ġenerali (3 ACH). Il-banju għat-tgħaddis irid jitpoġġa f’kamra separata. Għall-użu biss f’żoni li ma humiex aċċessibbli għall-pubbliku. Utenti professjonali mingħajr PPE u RPE (APF = 10) ma humiex permessi jidħlu fil-kamra tad-diżinfezzjoni. Żomm il-banju magħluq matul id-diżinfezzjoni, iftħu biss biex timla’ jew tbattal.

Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

4.3.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jiġi protett l-ambjent speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ma hemmx istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ħżin u dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott speċifiċi għall-użu taħt kundizzjonijiet ta’ ħżin normali. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.   deskrizzjoni użu

Tabella 10.

Uża # 4 – Diżinfezzjoni ta’ superfiċji bit-tindif fil-post (CIP)

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem komuni: Batterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Fungi

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfezzjoni ta’ superfiċji interni ta’ pajpijiet u sistemi ta’ tankijiet f’kuntatt mal-ikel fl-industrija tal-ikel u tal-għalf

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: CIP (Tindif fil-post)

Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfezzjoni tas-superfiċji interni ta’ sistemi magħluqin bit-Tindif fil-Post (CIP).

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta’ Applikazzjoni: 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

Dilwizzjoni (%): Għad-diżinfezzjoni tal-batterji, tal-ħmira u tal-fungi, il-prodott għandu jiġi dilwit għal 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, fil-każ ta’ prodott tal-perossidu tal-idroġenu ta’ 35 % (w/w): żid prodott ta’ 114 ml ma’ 819 ml ilma. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 3 sigħat

Frekwenza: Kuljum/jekk meħtieġ

Temperatura: temperatura ambjentali

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Polietilene ta’ densità għolja (HEDP) flixkun 1, 5 litri

Jerrycan HDPE 10, 20, 30, 60 litri

Tanbur HDPE 200 litri

Kontenitur HDPE 1 000  litri

Tank HDPE ISO 20m3

4.4.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf qabel id-diżinfezzjoni. Is-superfiċji interni ta’ pajpijiet u sistemi ta’ tankijiet huma diżinfettati bi proċess CIP. Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi l-prodott għandu jkun imħallat sa 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, għal prodott li fih 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu: żid 114 ml ta’ prodott ma’ 819 ml ilma biex tikseb taħlita ta’ 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

Il-proċess isir billi tiġi ċċirkolata t-taħlita għad-diżinfezzjoni fis-sistema taħt kundizzjonijiet ta’ turbulenza miżjuda u veloċità tal-fluss. L-applikazzjoni hija awtomatizzata u l-proċess huwa wieħed magħluq. Wara ħin ta’ kuntatt ta’ 3 sigħat, il-pajpijiet u t-tankijiet jiġu mlaħalħa bl-ilma f’kundizzjonijiet ta’ sistema magħluqa wkoll.

4.4.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew ekwivalenti/tarka tal-wiċċ, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodott bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, u RPE (APF = 10) waqt it-taħlit u t-tagħbija. L-ingwanti u l-materjal tal-ilbies ta’ protezzjoni għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Ara t-taqsima 6 għat-titoli sħaħ tal-istandards EN.

Dan jgħodd mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenza sħiħa għad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE.

Monitoraġġ u ġestjoni tekniċi mill-bogħod (RMM): ventilazzjoni lokali tal-eżawst (50 %) u standard ġenerali tajjeb ta’ ventilazzjoni (3 tibdiliet tal-arja (ACH) fis-siegħa).

Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

4.4.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jiġi protett l-ambjent speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ma hemmx istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ħżin u dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott speċifiċi għall-użu taħt kundizzjonijiet ta’ ħżin normali. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5.   STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU (2) tal-meta SPC 2

5.1.   Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu għal kull użu.

5.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni ta’ riskju

Ara l-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju għall-użu speċifiċi għal kull użu.

Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

5.3.   Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna

JEKK JINBELA’: Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi ħaġa tax-xorb, jekk il-persuna esposta tkun tista’ tibla’. TINDUĊIX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika. Informazzjoni lill-ħaddiema tal-kura tas-saħħa/tabib: Ibda miżuri għaż-żamma tal-ħajja jekk meħtieġa, wara ċempel ĊENTRU TAL-VELENU.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b’ħafna ilma. Wara neħħi l-ilbies ikkontaminat kollu u aħslu qabel terġa’ tużah. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet ta’ kuntatt, jekk hemm u jkun faċli. Kompli laħlaħ għal mill-anqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Ċaqlaq lejn arja friska u żomm mistrieħ f’pożizzjoni komda għat-teħid tan-nifs.

Jekk ikun hemm sintomi: Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

Jekk ma jkunx hemm sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.

Miżuri f’każ ta’ rilaxx aċċidentali

Tixrid kbir: Iġbor il-prodott f’kontenituri xierqa (eż. magħmulin mill-plastik) billi tuża apparat xieraq (eż. pompa għall-likwidu) biex jintrema’. Qatt m’għandek tpoġġi dak li jkun ixxerred lura fil-kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid. Żomm ’il bogħod minn sustanzi fjammabbli u inkompatibbli. Laħlaħ kwalunkwe residwu b’ħafna ilma. Armi l-materjal assorbit skont ir-regolamenti ambjentali applikabbli.

Tixrid żgħir: Żid il-prodott b’ħafna ilma u laħlaħ jew assorbi b’materjal li jżomm il-likwidu (eż. trab tad-diatomi jew binder universali). Iġbru mekkanikament u poġġih f’kontenituri xierqa. Naddaf sew is-superfiċje kkontaminata. Ippakkja u ttikkettja l-iskart bħall-prodott. Taqlax it-tikketta mill-kontenituri tal-kunsinna qabel ma jintremew.

5.4.   Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista’ jiġi mormi fid-drenaġġ muniċipali jew f’depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali.

5.5.   Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Pariri dwar protezzjoni kontra n-nar u l-isplużjonijiet:

 

Aħżen ’il bogħod mir-raġġi tax-xemx u sorsi tas-sħana.

 

Aħżen ’il bogħod minn sorsi li jistgħu jqabbdu n-nar - Tpejjipx.

 

Aħżen ’il bogħod minn sustanzi fjammabbli.

 

Aħżen ’il bogħod minn sustanzi inkompatibbli.

Ħżin:

Rekwiżit tat-temperatura - matul il-ħżin sa massimu ta’ 40 °C u pproteġi mill-ġlata.

Aħżen f’postijiet nodfa, nexfin u ventilati sew.

Ġorr u aħżen il-kontenitur f’pożizzjoni wieqfa biss.

Dejjem issikka l-kontenitur sewwa wara li tneħħi l-prodott.

Evita li l-prodott inixxi u jħalli residwi fuq il-kontenituri.

Pariri dwar ħżin komuni:

Taħżnux flimkien ma’ alkali, riduċenti, imluħa metalliċi (riskju ta’ dekompożizzjoni).

Taħżnux flimkien ma’ solventi organiċi (riskju ta’ splużjoni).

Ħajja fuq l-ixkaffa:

 

24 xahar

6.   INFORMAZZJONI OĦRA

It-titli sħaħ tal-istandards EN imsemmija fit-taqsimiet dwar “miżuri ta’ mitigazzjoni speċifiċi għall-użu” huma:

EN 16321 - Protezzjoni għall-għajnejn u għall-wiċċ għall-użu okkupazzjonali

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra sustanzi kimiċi u mikroorganiżmi

Id-Direttiva tal-Kunsill imsemmija bħala referenza fit-taqsimiet dwar “miżuri ta’ mitigazzjoni speċifiċi għall-użu” hija d-Direttiva 98/24/KE tal-Kunsill tas-7 ta’ April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x’jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11).

7.   IT-TIELET LIVELL TA’ INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2

7.1.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta’ kull prodott individwali

Isem kummerċjali

OXTERIL® 350 BATH

qasam tas-suq: EU

 

DES-H2O2 35

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028964-0003 1-2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Perossidu tal-idroġenu

 

Sustanza attiva

7722-84-1

231-765-0

35,0

7.2.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta’ kull prodott individwali

Isem kummerċjali

OXTERIL® 350 COMBI

qasam tas-suq: EU

 

SPECIJAL PT

qasam tas-suq: EU

Brennspec HP 35 aseptic

qasam tas-suq: EU

Climax HPO Aseptisk

qasam tas-suq: EU

OXTERIL® 350 LRD

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028964-0004 1-2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Perossidu tal-idroġenu

 

Sustanza attiva

7722-84-1

231-765-0

35,0

META SPC 3

1.   INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 3

1.1.   Identifikatur tal-Meta SPC 3

Identifikatur

CLARMARIN® Group 1

1.2.   Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru

1-3

1.3.   Tip(i) ta’ prodott

Tip(i) ta’ prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2.   KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3

2.1.   Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Min

Mass

Perossidu tal-idroġenu

 

Sustanza attiva

7722-84-1

231-765-0

35,0

49,9

2.2.   Tip(i) ta’ formulazzjoni tal-meta SPC 3

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

E - konċentrat Jinħall

3.   DIKJARAZZJONIJIET TA’ PERIKLU U TA’ PREKAWZJONI TAL-META SPC 3

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel il-ħsara jekk jinbela’.

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Jista’ jikkawża irritazzjoni respiratorja.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b’mod li jħalli effetti dejjiema.

Jista’ jżid in-nar; ossidant.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita li tibla’ bin-nifs fwar.

Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża’ dan il-prodott.

Uża biss barra jew f’post ventilat sew.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni tal-għajnejn/protezzjoni tal-wiċċ.

JEKK JINBELA’:Sejjaħ ĊENTRU TAL-VELENU/tabib jekk ma tħossokx f’sikktek..

Laħlaħ ħalqek.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b’ħafna ilma/sapun.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-VELENU/tabib jekk ma tħossokx f’sikktek..

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b’attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-VELENU/tabib.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

Aħżen f’post b’ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f’post imsakkar.

Armi l-kontenut fi/f’konformità mar-rekwiżiti lokali.

Armi il-kontenitur fi/f’konformità mar-rekwiżiti lokali..

Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx.

Żomm ’il bogħod mill-ħwejjeġ u materjali oħra li jaqbdu.

F’każ ta’ nar:Uża ilma biex titfi.

4.   UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 3

4.1.   deskrizzjoni użu

Tabella 11.

Uża # 1 – Diżinfezzjoni ta’ ħwejjeġ li jkunu qed jinħaslu f’magni tal-ħasil magħluqin permezz ta’ dożaġġ.

Tip ta’ Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem komuni: Batterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Viruses

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Fungi

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfezzjoni ta’ ħwejjeġ li jkunu qed jinħaslu f’magni tal-ħasil

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Mili (Dożaġġ)

Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott jiġi dożat awtomatikament fil-magna tal-ħasil magħluqa waqt il-proċess tal-ħasil (ħasla ewlenija).

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta’ Applikazzjoni: 0,019 - 0,029 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

Dilwizzjoni (%): Il-prodotti bijoċidali jitħalltu skont l-ordni biex tinkiseb konċentrazzjoni waqt l-użu fil-medda ta’ 0,019 – 0,029 % (w/w). Pereżempju, f’każ ta’ prodott tal-perossidu tal-idroġenu 35 % (w/w): konċentrat ta’ 0,5 ml jew 0,75 ml żid l-ilma sa 1 litru biex tikseb 0,019 % (w/w) jew 0,029 % (w/w). Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza: Kuljum/jekk meħtieġ

Batterja, ħmira, fungi: Konċentrazzjoni waqt l-użu 0,019 % (w/w) perossidu tal-idroġenu fit-taħlita tal-ħasil.

Aġent alkalin biex inaqqas il-qawwa: 0,6 ml/l BEIPUR ANP.

Ħin ta’ kuntatt: 10 minuta

Temperatura: 70 °C

Viruses: Konċentrazzjoni waqt l-użu 0,029 % (w/w) perossidu tal-idroġenu fit-taħlita tal-ħasil.

Aġent alkalin biex inaqqas il-qawwa: 0,6 ml/l BEIPUR ANP

Ħin ta’ kuntatt: 10 minuta

Temperatura: 80 °C

Proporzjon drapp: likwidu = 1:4

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun HDPE 1, 5 litri

Jerrycan HDPE 10, 20, 30, 60 litri

Tanbur HDPE 200 litri

Kontenitur HDPE 1 000  litri

Tank ISO HDPE 20m3

4.1.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott u d-deterġent jiġu dożati awtomatikament fil-magna tal-ħasil magħluqa waqt il-proċess tal-ħasil. Id-dożaġġ taż-żewġ komponenti jsir permezz ta’ żewġ pajpijiet separati u stazzjonijiet tad-dożaġġ. Il-prodott u d-deterġent m’għandhomx jiġu mħallta qabel id-dożaġġ fil-magna tal-ħasil. Intervall tat-trattament - kuljum/jekk meħtieġ (0,5 sigħat/jum).

4.1.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes PPE, ingwanti, coverall, nuċċali protettiv/lqugħ għall-wiċċ u RPE (APF = 10) waqt it-taħlit u l-mili. RMM Tekniċi: Ventilazzjoni tal-egżost lokali (50 %) u standard tajjeb ta’ ventilazzjoni ġenerali (3 ACH). Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

4.1.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jiġi protett l-ambjent speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ma hemmx istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ħżin u dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott speċifiċi għall-użu taħt kundizzjonijiet ta’ ħżin normali. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.   deskrizzjoni użu

Tabella 12.

Uża # 2 – Diżinfezzjoni ta’ sistema ta’ distribuzzjoni tal-ilma tax-xorb bit-tindif fil-post (CIP)

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem komuni: Batterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Fungi

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Tindif u diżinfezzjoni ta’ installazzjonijiet għad-distribuzzjoni u l-ħżin tal-ilma tax-xorb

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: CIP (Tindif fil-post)

Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfezzjoni tas-superfiċji interni ta’ sistemi magħluqin bis-CIP

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta’ Applikazzjoni: 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

Dilwizzjoni (%): Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi, l-prodott għandu jkun imħallat sa 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, f’każ ta’ prodott tal-perossidu tal-idroġenu 35 % (w/w): żid 114 ml ta’ prodott ma’ 819 ml ilma. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri jridu jiġu aġġustati skont il-bżonn.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 3 sigħat

Frekwenza: Kuljum/jekk meħtieġ

Temperatura: temperatura ambjentali

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Polietilene ta’ densità għolja (HEDP) flixkun 1, 5 litri

Jerrycan HDPE 10, 20, 30, 60 litri

Tanbur HDPE 200 litri

Kontenitur HDPE 1 000  litri

Tank HDPE ISO 20m3

4.2.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

CIP (Tindif fil-post): Naddaf qabel id-diżinfezzjoni (Neħħi l-fdalijiet u l-ħmieġ kollu billi tlaħlaħ jew togħrok minn qabel, u fejn meħtieġ, billi tħalli mxarrab għal xi ħin minn qabel) Iċċirkola l-prodott imħallat fis-sistema taħt kundizzjonijiet ta’ turbulenza miżjuda u veloċità tal-fluss. Wara ħin ta’ kuntatt ta’ 3 sigħat, il-pajpijiet u t-tankijiet jiġu mlaħalħa bl-ilma qabel ma jerġgħu jimtlew bl-ilma tax-xorb. Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi l-prodott għandu jkun imħallat sa 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

Pereżempju, għal prodott li fih 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu: żid 114 ml ta’ prodott ma’ 819 ml ilma biex tikseb taħlita ta’ 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

4.2.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew ekwivalenti/tarka tal-wiċċ, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodott bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, u RPE (APF = 10) waqt it-taħlit u t-tagħbija. L-ingwanti u l-materjal tal-ilbies ta’ protezzjoni għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Ara t-taqsima 6 għat-titoli sħaħ tal-istandards EN.

Dan jgħodd mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenza sħiħa għad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE.

Monitoraġġ u ġestjoni tekniċi mill-bogħod (RMM): ventilazzjoni lokali tal-eżawst (50 %) u standard ġenerali tajjeb ta’ ventilazzjoni (3 tibdiliet tal-arja (ACH) fis-siegħa). Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

4.2.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jiġi protett l-ambjent speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ma hemmx istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ħżin u dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott speċifiċi għall-użu taħt kundizzjonijiet ta’ ħżin normali. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.   deskrizzjoni użu

Tabella 13.

Uża # 3 – Diżinfezzjoni ta’ superfiċji u apparat ibsin u mhux porużi permezz ta’ immersjoni

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem komuni: Batterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Fungi

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Apparat kemm tal-industrija tal-ikel kif ukoll tax-xorb, kċejjen u canteens tal-catering ta’ skala kbira.

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: immersjoni

Deskrizzjoni dettaljata:

Immersjoni manwali tal-apparat f’banjijiet miftuħin. Immersjoni awtomatizzat tal-apparat f’banjijiet magħluqin.

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta’ Applikazzjoni: 8,1 % (w/w) perossidu tal-idroġenu.

Dilwizzjoni (%): Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi l-prodott għandu jkun imħallat sa 8,1 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, f’każ ta’ prodott tal-perossidu tal-idroġenu 35 % (w/w): żid 200 ml ta’ prodott ma’ 738 ml ilma. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 60 minuta

Frekwenza: Kuljum/jekk meħtieġ

Temperatura: temperatura ambjentali

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Polietilene ta’ densità għolja (HEDP) flixkun 1, 5 litri

Jerrycan HDPE 10, 20, 30, 60 litri

Tanbur HDPE 200 litri

Kontenitur HDPE 1 000  litri

Tank HDPE ISO 20m3

4.3.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi l-prodott għandu jkun imħallat sa 8,1 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, għal prodott li fih 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu; żid 200 ml ta’ prodott ma’ 738 ml ilma biex tikseb taħlita ta’ 8,1 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

Immersjoni: L-apparat tal-industrija tal-ikel u tal-għalf jiġi diżinfettat bl-immersjoni. Naddaf l-apparat minn qabel. It-taħlita għad-diżinfezzjoni għandha titħallat ġewwa bittiji (jiġifieri l-prodott jitferra’ jew jiġi ppumpjat ġol-bittiji). L-apparat li għandu jiġi diżinfettat jitpoġġa manwalment jew awtomatikament f’dawn il-bittiji (banjijiet magħluqin) u jinħareġ wara ħin ta’ kuntatt ta’ mhux anqas minn 60 minuta. Wara li titlesta l-proċedura ta’ diżinfezzjoni, l-apparat jitlaħlaħ bl-ilma. Is-soluzzjoni ta’ diżinfezzjoni fil-banju ta’ immersjoni/immersjoni għandha tinbidel wara kull ċiklu ta’ diżinfezzjoni.

4.3.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew ekwivalenti/tarka tal-wiċċ, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodott bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, u RPE (APF = 10) waqt it-taħlit u t-tagħbija. L-ingwanti u l-materjal tal-ilbies ta’ protezzjoni għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Ara t-taqsima 6 għat-titoli sħaħ tal-istandards EN.

Dan jgħodd mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenza sħiħa għad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE.

RMM Tekniċi: Ventilazzjoni tal-egżost lokali (50 %) u standard tajjeb ta’ ventilazzjoni ġenerali (3 ACH). Il-banju għat-tgħaddis irid jitpoġġa f’kamra separata. Għall-użu biss f’żoni li ma humiex aċċessibbli għall-pubbliku. Utenti professjonali mingħajr PPE u RPE (APF = 10) ma humiex permessi jidħlu fil-kamra tad-diżinfezzjoni. Żomm il-banju magħluq matul id-diżinfezzjoni, iftħu biss biex timla’ jew tbattal.

Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

4.3.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jiġi protett l-ambjent speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ma hemmx istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ħżin u dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott speċifiċi għall-użu taħt kundizzjonijiet ta’ ħżin normali. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.   deskrizzjoni użu

Tabella 14.

Uża # 4 – Diżinfezzjoni ta’ superfiċji bit-tindif fil-post (CIP)

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem komuni: Batterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: ebda data

isem komuni: Fungi

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfezzjoni ta’ superfiċji interni ta’ pajpijiet u sistemi ta’ tankijiet f’kuntatt mal-ikel fl-industrija tal-ikel u tal-għalf

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: CIP (Tindif fil-post)

Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfezzjoni tas-superfiċji interni ta’ sistemi magħluqin bit-Tindif fil-Post (CIP).

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta’ Applikazzjoni: 4,7 % perossidu tal-idroġenu.

Dilwizzjoni (%): Għad-diżinfezzjoni tal-batterji, tal-ħmira u tal-fungi, il-prodott għandu jiġi dilwit għal 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, fil-każ ta’ prodott tal-perossidu tal-idroġenu ta’ 35 %(w/w): żid prodott ta’ 114 ml ma’ 819 ml ilma. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Ħin ta’ kuntatt: mill-inqas 3 sigħat

Frekwenza: Kuljum/jekk meħtieġ

Temperatura: temperatura ambjentali

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Polietilene ta’ densità għolja (HEDP) flixkun 1, 5 litri

Jerrycan HDPE 10, 20, 30, 60 litri

Tanbur HDPE 200 litri

Kontenitur HDPE 1 000  litri

Tank HDPE ISO 20m3

4.4.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf qabel id-diżinfezzjoni. Is-superfiċji interni ta’ pajpijiet u sistemi ta’ tankijiet huma diżinfettati bi proċess CIP. Għad-diżinfezzjoni ta’ batterja, ħmira u fungi l-prodott għandu jkun imħallat sa 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Pereżempju, għal prodott li fih 35 % (w/w) perossidu tal-idroġenu: żid 114 ml ta’ prodott ma’ 819 ml ilma biex tikseb taħlita ta’ 4,7 % (w/w) perossidu tal-idroġenu. Għal prodotti b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ perossidu tal-idroġenu, il-valuri għandhom jiġu aġġustati skont dan.

Il-proċess isir billi tiġi ċċirkolata t-taħlita għad-diżinfezzjoni fis-sistema taħt kundizzjonijiet ta’ turbulenza miżjuda u veloċità tal-fluss. L-applikazzjoni hija awtomatizzata u l-proċess huwa wieħed magħluq. Wara ħin ta’ kuntatt ta’ 3 sigħat, il-pajpijiet u t-tankijiet jiġu mlaħalħa bl-ilma f’kundizzjonijiet ta’ sistema magħluqa wkoll.

4.4.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes gogils reżistenti għall-kimiċi konformi mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew ekwivalenti/tarka tal-wiċċ, ħwejjeġ protettivi reżistenti kimikament għall-prodott bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti, u RPE (APF = 10) waqt it-taħlit u t-tagħbija. L-ingwanti u l-materjal tal-ilbies ta’ protezzjoni għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Ara t-taqsima 6 għat-titoli sħaħ tal-istandards EN.

Dan jgħodd mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenza sħiħa għad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE.

Monitoraġġ u ġestjoni tekniċi mill-bogħod (RMM): ventilazzjoni lokali tal-eżawst (50 %) u standard ġenerali tajjeb ta’ ventilazzjoni (3 tibdiliet tal-arja (ACH) fis-siegħa). Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

4.4.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna u miżuri ta’ emerġenza biex jiġi protett l-ambjent speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ma hemmx istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu speċifiċi għall-użu. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ma hemmx istruzzjonijiet għall-ħżin u dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott speċifiċi għall-użu taħt kundizzjonijiet ta’ ħżin normali. Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5.   STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU (3) TAL-META SPC 3

5.1.   Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu għal kull użu.

5.2.   Miżuri ta’ mitigazzjoni ta’ riskju

Ara l-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju għall-użu speċifiċi għal kull użu.

Osserva l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta.

5.3.   Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta’ emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna

JEKK JINBELA’: Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi ħaġa tax-xorb, jekk il-persuna esposta tkun tista’ tibla’. TINDUĊIX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika. Informazzjoni lill-ħaddiema tal-kura tas-saħħa/tabib: Ibda miżuri għaż-żamma tal-ħajja jekk meħtieġa, wara ċempel ĊENTRU TAL-VELENU.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b’ħafna ilma. Wara neħħi l-ilbies ikkontaminat kollu u aħslu qabel terġa’ tużah. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet ta’ kuntatt, jekk hemm u jkun faċli. Kompli laħlaħ għal mill-anqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Ċaqlaq lejn arja friska u żomm mistrieħ f’pożizzjoni komda għat-teħid tan-nifs.

Jekk ikun hemm sintomi: Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

Jekk ma jkunx hemm sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.

Miżuri f’każ ta’ rilaxx aċċidentali

Tixrid kbir: Iġbor il-prodott f’kontenituri xierqa (eż. magħmulin mill-plastik) billi tuża apparat xieraq (eż. pompa għall-likwidu) biex jintrema’. Qatt m’għandek tpoġġi dak li jkun ixxerred lura fil-kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid. Żomm ’il bogħod minn sustanzi fjammabbli u inkompatibbli. Laħlaħ kwalunkwe residwu b’ħafna ilma. Armi l-materjal assorbit skont ir-regolamenti ambjentali applikabbli.

Tixrid żgħir: Żid il-prodott b’ħafna ilma u laħlaħ jew assorbi b’materjal li jżomm il-likwidu (eż. trab tad-diatomi jew binder universali). Iġbru mekkanikament u poġġih f’kontenituri xierqa. Naddaf sew is-superfiċje kkontaminata. Ippakkja u ttikkettja l-iskart bħall-prodott. Taqlax it-tikketta mill-kontenituri tal-kunsinna qabel ma jintremew.

5.4.   Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista’ jiġi mormi fid-drenaġġ muniċipali jew f’depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali.

5.5.   Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Pariri dwar protezzjoni kontra n-nar u l-isplużjonijiet:

Aħżen ’il bogħod mir-raġġi tax-xemx u sorsi tas-sħana.

Aħżen ’il bogħod minn sorsi li jistgħu jqabbdu n-nar - Tpejjipx.

Aħżen ’il bogħod minn sustanzi fjammabbli.

Aħżen ’il bogħod minn sustanzi inkompatibbli.

Ħżin:

Rekwiżit tat-temperatura - matul il-ħżin sa massimu ta’ 40 °C u pproteġi mill-ġlata.

Aħżen f’postijiet nodfa, nexfin u ventilati sew.

Ġorr u aħżen il-kontenitur f’pożizzjoni wieqfa biss.

Dejjem issikka l-kontenitur sewwa wara li tneħħi l-prodott.

Evita li l-prodott inixxi u jħalli residwi fuq il-kontenituri.

Pariri dwar ħżin komuni:

Taħżnux flimkien ma’ alkali, riduċenti, imluħa metalliċi (riskju ta’ dekompożizzjoni).

Taħżnux flimkien ma’ solventi organiċi (riskju ta’ splużjoni).

Ħajja fuq l-ixkaffa:

24 xahar

6.   INFORMAZZJONI OĦRA

It-titli sħaħ tal-istandards EN imsemmija fit-taqsimiet dwar “miżuri ta’ mitigazzjoni speċifiċi għall-użu” huma:

 

EN 16321 - Protezzjoni għall-għajnejn u għall-wiċċ għall-użu okkupazzjonali

 

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra sustanzi kimiċi u mikroorganiżmi

Id-Direttiva tal-Kunsill imsemmija bħala referenza fit-taqsimiet dwar “miżuri ta’ mitigazzjoni speċifiċi għall-użu” hija d-Direttiva 98/24/KE tal-Kunsill tas-7 ta’ April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x’jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11).

7.   IT-TIELET LIVELL TA’ INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3

7.1.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta’ kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Trade name(s)

qasam tas-suq: EU

 

Biozid 5

qasam tas-suq: EU

Calgonit sporexalin

qasam tas-suq: EU

Coolcid 5

qasam tas-suq: EU

Ferrocid 8590

qasam tas-suq: EU

Hollu LG DES 851

qasam tas-suq: EU

Hydrokwix 35

qasam tas-suq: EU

Kurita G-6250

qasam tas-suq: EU

Neudod M-B 35

qasam tas-suq: EU

Optidos W 35

qasam tas-suq: EU

Trdes

qasam tas-suq: EU

Wapo 35

qasam tas-suq: EU

Waterdos RST 08

qasam tas-suq: EU

WEICOLUB®-DES

qasam tas-suq: EU

WEICOPER®-O

qasam tas-suq: EU

WP 35

qasam tas-suq: EU

OXY-DES

qasam tas-suq: EU

Brennspec HP 35

qasam tas-suq: EU

BEIBLEACH WP 35

qasam tas-suq: EU

Waperox 35

qasam tas-suq: EU

SANITER LP

qasam tas-suq: EU

OXY 50

qasam tas-suq: EU

OXY 50 PLUS

qasam tas-suq: EU

STERIL 130

qasam tas-suq: EU

OXY 50 DM

qasam tas-suq: EU

PEROXISOL

qasam tas-suq: EU

DEWA-OX

qasam tas-suq: EU

PEROGENO 130

qasam tas-suq: EU

EUROXY 50 AG SUPER

qasam tas-suq: EU

EUROGENO

qasam tas-suq: EU

OXICLEAN 2510/A

qasam tas-suq: EU

OXICLEAN 3000/A

qasam tas-suq: EU

AGRISAN 40

qasam tas-suq: EU

OXICLEAN 10

qasam tas-suq: EU

ENERSAN 2510 A

qasam tas-suq: EU

ANTIFERMENTATIVO K

qasam tas-suq: EU

ANTIFERMENTATIVO K 100

qasam tas-suq: EU

ACQUA

qasam tas-suq: EU

SBIANCANTE K

qasam tas-suq: EU

OSSIDANTE ATTIVO

qasam tas-suq: EU

UNYRAIN

qasam tas-suq: EU

LAUNDRY 05

qasam tas-suq: EU

SYSTEMIC PROFESSIONAL M4 DES

qasam tas-suq: EU

LAUNDRY 05 D

qasam tas-suq: EU

RAPIDES OXY

qasam tas-suq: EU

DES-H 35

qasam tas-suq: EU

SYSTEM PROTEX 4

qasam tas-suq: EU

SCHWEGO® fix W 8112

qasam tas-suq: EU

ECSO 8670

qasam tas-suq: EU

CARELA AKTIVATOR

qasam tas-suq: EU

Komponente 2

qasam tas-suq: EU

CARELA CARBOCLEAN

qasam tas-suq: EU

CARELA HYDRODES

qasam tas-suq: EU

CARELA PEROXSIL

qasam tas-suq: EU

GENO-perox

qasam tas-suq: EU

GENO-perox Spray

qasam tas-suq: EU

SANOLIFE HO

qasam tas-suq: EU

E-FLOW DETERGENTE SP01

qasam tas-suq: EU

CANDOR STERIL B

qasam tas-suq: EU

OXY 70 DM

qasam tas-suq: EU

BLUOXIRAPID

qasam tas-suq: EU

ALFA-O-DUE

qasam tas-suq: EU

BAR-O-DUE

qasam tas-suq: EU

OXY ONE

qasam tas-suq: EU

OXI 50 DM

qasam tas-suq: EU

Idroxan WT

qasam tas-suq: EU

Waterdos LST 08

qasam tas-suq: EU

BÜFA-Oxy WS

qasam tas-suq: EU

O 33

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028964-0005 1-3

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Perossidu tal-idroġenu

 

Sustanza attiva

7722-84-1

231-765-0

35,0

7.2.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta’ kull prodott individwali

Isem kummerċjali

CLARMARIN® 500

qasam tas-suq: EU

 

Wapo 50 Biozid

qasam tas-suq: EU

Desbest

qasam tas-suq: EU

ROTIE-Clean

qasam tas-suq: EU

Systematic

qasam tas-suq: EU

Systemclean

qasam tas-suq: EU

Wapo 50

qasam tas-suq: EU

INO PEROX 50

qasam tas-suq: EU

Mirasan Perox

qasam tas-suq: EU

Brennspec HP 50

qasam tas-suq: EU

Waperox 50

qasam tas-suq: EU

INTERCLEAN® TW

qasam tas-suq: EU

DES-H 50

qasam tas-suq: EU

Sanivet TM AQUA

qasam tas-suq: EU

OXINEUTRO

qasam tas-suq: EU

Vet-Ox

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028964-0006 1-3

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Perossidu tal-idroġenu

 

Sustanza attiva

7722-84-1

231-765-0

49,9


(1)  L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 1.

(2)  L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 2.

(3)  L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 3.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2183/oj

ISSN 1977-074X (electronic edition)


Top