EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1577

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/1577 tal-20 ta’ April 2023 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar il-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tas-suq għal pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għal riskju tal-kambju jew riskju tal-komoditajiet u t-trattament ta’ dawk il-pożizzjonijiet għall-finijiet tar-rekwiżiti regolatorji tal-ittestjar retrospettiv u r-rekwiżit tal-attribuzzjoni tal-profitt u t-telf skont l-approċċ alternattiv tal-mudell intern (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2023/2585

OJ L 193, 1.8.2023, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1577/oj

1.8.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 193/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1577

tal-20 ta’ April 2023

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar il-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tas-suq għal pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għal riskju tal-kambju jew riskju tal-komoditajiet u t-trattament ta’ dawk il-pożizzjonijiet għall-finijiet tar-rekwiżiti regolatorji tal-ittestjar retrospettiv u r-rekwiżit tal-attribuzzjoni tal-profitt u t-telf skont l-approċċ alternattiv tal-mudell intern

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 325(9), it-tielet subparagrafu, l-Artikolu 325bf(9), it-tielet subparagrafu, u l-Artikolu 325bg(4), it-tielet subparagrafu, tiegħu,

Billi:

(1)

Meta jitqiesu l-miżuri differenti tal-valur applikabbli għall-pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar, huwa meħtieġ li jiġi speċifikat jekk l-istituzzjonijiet jenħtieġx li jużaw il-valur kontabilistiku jew il-valur ġust ta’ dawk il-pożizzjonijiet bħala bażi biex jikkalkulaw, f’konformità mal-approċċ standardizzat alternattiv jew l-approċċ alternattiv tal-mudell intern stabbilit fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a u l-Kapitolu 1b, rispettivament, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tas-suq għal pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għal riskju tal-kambju, riskju tal-komoditajiet jew it-tnejn.

(2)

Peress li l-valur tal-pożizzjonijiet fil-portafoll mhux tan-negozjar mhuwiex xprunat biss minn fatturi ta’ riskju tas-suq, jenħtieġ li l-istituzzjonijiet ma jkunux meħtieġa jwettqu valutazzjoni ta’ kuljum ta’ dawk il-pożizzjonijiet għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tal-kambju skont l-approċċ standardizzat alternattiv. Minflok, jenħtieġ li l-istituzzjonijiet jirriflettu fil-valur ta’ dawk il-pożizzjonijiet użati bħala bażi għall-kalkolu biss dawk il-bidliet li huma assoċjati mal-komponenti tar-riskju tal-kambju ta’ dawk il-pożizzjonijiet.

(3)

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mal-prattiki kontabilistiċi, jenħtieġ li l-istituzzjonijiet jużaw l-aħħar valur kontabilistiku disponibbli ta’ pożizzjoni tal-portafoll mhux tan-negozjar bħala bażi għall-kalkolu tar-rekwiżit ta’ fondi proprji għar-riskju tal-kambju f’konformità mal-approċċ standardizzat alternattiv. Madankollu, il-valur ġust ta’ dawk il-pożizzjonijiet jitqies ukoll bħala bażi xierqa għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji. Għalhekk, jenħtieġ li l-istituzzjonijiet jitħallew jużaw il-valur ġust minflok l-aħħar valur kontabilistiku disponibbli bħala bażi għal dak il-kalkolu jekk ikejlu l-pożizzjonijiet kollha fil-portafoll mhux tan-negozjar tagħhom b’valur ġust mill-inqas kull tliet xhur.

(4)

Sabiex tiġi limitata kwalunkwe rappreżentazzjoni ħażina potenzjali tar-riskju tal-kambju fil-portafoll mhux tan-negozjar, il-frekwenza li biha l-istituzzjonijiet huma meħtieġa jaġġornaw il-bażi użata biex tirrifletti l-bidliet fil-fatturi tar-riskju tal-kambju jenħtieġ li tkun ta’ kull xahar. Dik il-frekwenza hija proporzjonata, b’mod partikolari meta mqabbla mal-frekwenza ta’ kuljum li biha l-istituzzjonijiet huma meħtieġa jaġġornaw il-fatturi tar-riskju tal-kambju skont l-approċċ tal-mudell intern alternattiv.

(5)

Meta jitqies li xi pożizzjonijiet tal-kambju fil-portafoll mhux tan-negozjar jistgħu jirriżultaw minn entrati mhux monetarji li l-valur tagħhom mhuwiex aġġornat f’kull data tar-rapportar biex jirrifletti l-bidliet fir-rata tal-kambju, huwa meħtieġ li jiġi stabbilit trattament speċifiku biex jiġi armonizzat il-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tal-kambju għal dawk l-entrati f’konformità mal-metodu bbażat fuq is-sensittività stabbilit fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 2, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(6)

F’konformità mal-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà, l-istituzzjonijiet huma b’mod ġenerali meħtieġa jkejlu l-istrumenti finanzjarji tagħhom li jġorru riskju tal-komoditajiet b’valur ġust għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji. Madankollu, meta istituzzjoni fiżikament iżżomm komodità u ma tużax il-valur ġust ta’ dik il-pożizzjoni għal finijiet kontabilistiċi, il-valur ġust ta’ dik il-pożizzjoni jenħtieġ li jintuża bħala bażi għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tas-suq, peress li jiżgura implimentazzjoni preċiża u sempliċi tal-approċċ standardizzat alternattiv. Barra minn hekk, l-użu tal-valur ġust bħala bażi jippermetti lill-istituzzjonijiet jirrikonoxxu b’mod preċiż ħeġġijiet u effetti ta’ diversifikazzjoni bejn il-pożizzjonijiet miżmuma fil-portafoll mhux tan-negozjar u dawk miżmuma fil-portafoll tan-negozjar. Dik il-bażi jenħtieġ li tiġi aġġornata kull xahar, biex b’hekk jiġi żgurat approċċ proporzjonat, b’mod partikolari meta mqabbel mal-frekwenza ta’ kuljum li biha l-istituzzjonijiet huma meħtieġa jaġġornaw il-fatturi tar-riskju tal-komoditajiet skont l-approċċ tal-mudell intern alternattiv.

(7)

Il-qafas regolatorju ġenerali għall-valwazzjoni tal-pożizzjonijiet fil-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għar-riskju tal-kambju jew tal-komoditajiet skont l-approċċ tal-mudell intern alternattiv jenħtieġ li jiġi allinjat mal-qafas regolatorju skont l-approċċ standardizzat alternattiv, meta jitqies li jista’ jkun hemm postijiet tan-negozjar li l-pożizzjonijiet tagħhom jiġu kapitalizzati bl-użu tal-approċċ standardizzat alternattiv fi kwart u l-approċċ tal-mudell intern alternattiv fi trimestru ieħor. Madankollu, jeħtieġ li jiġi stabbilit li, b’mod differenti mill-approċċ standardizzat alternattiv, l-approċċ alternattiv tal-mudell intern jeħtieġ il-kalkolu taċ-ċifri ta’ kuljum.

(8)

Għall-finijiet tal-ittestjar retrospettiv u tar-rekwiżit tal-attribuzzjoni tal-profitt u t-telf kif stabbilit fl-Artikoli 325bf u 325bg tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 skont l-approċċ tal-mudell intern alternattiv, huwa meħtieġ li jiġi speċifikat kif l-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw il-bidliet reali u ipotetiċi fil-valur tal-portafoll, speċifikament fir-rigward tal-valur tal-pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar tagħhom. Għalhekk, sabiex jiġu indirizzati karatteristiċi speċifiċi ta’ pożizzjonijiet fil-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għal riskju tal-kambju jew riskju tal-komoditajiet, huwa meħtieġ li jiġi speċifikat kif jenħtieġ li jiġi applikat ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/2059 (2) għal dawk il-pożizzjonijiet.

(9)

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mal-ambitu tar-riskji koperti fil-mudell tal-kejl tar-riskju, jenħtieġ li l-bidliet attwali u ipotetiċi fil-valur tal-portafoll ġeneralment jirriflettu biss il-bidliet relatati mal-fatturi tar-riskju tas-suq. Madankollu, peress li jista’ jkun diffiċli li jiġu iżolati bidliet relatati mar-riskju tal-kambju u tal-komoditajiet għal pożizzjonijiet fil-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għal riskju tal-komoditajiet u pożizzjonijiet fil-portafoll mhux tan-negozjar li ma jinbidlux b’mod lineari mal-movimenti fir-rata tal-kambju, l-istituzzjonijiet jenħtieġ li jitħallew jirriflettu fil-bidliet attwali u ipotetiċi fil-valur tal-portafoll il-bidliet relatati mal-komponenti kollha li jiddeterminaw il-valur ta’ dawk il-pożizzjonijiet fil-portafoll mhux tan-negozjar.

(10)

Id-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib, peress li kollha jittrattaw it-trattament ta’ pożizzjonijiet fil-portafoll mhux tan-negozjar li huma soġġetti għal riskju tal-kambju, riskju tal-komoditajiet, jew it-tnejn. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u biex jiġi ffaċilitat l-aċċess u perspettiva komprensiva ta’ dawk id-dispożizzjonijiet minn persuni soġġetti għall-obbligi stabbiliti fihom, huwa xieraq li dawk id-dispożizzjonijiet kollha jiġu inklużi f’Regolament wieħed.

(11)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Bankarja Ewropea.

(12)

L-Awtorità Bankarja Ewropea wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħin dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit f’konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tas-suq għal pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għar-riskju tal-kambju f’konformità mal-approċċ standardizzat alternattiv

1.   Meta jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għal pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għal riskju tal-kambju skont il-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet f’konformità mal-Parti Tlieta, Titolu IV, Kapitolu 1a, Taqsima 2, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-istituzzjonijiet għandhom jużaw bħala bażi l-aħħar valur kontabilistiku disponibbli ta’ dawk il-pożizzjonijiet.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-istituzzjonijiet jistgħu jużaw l-aħħar valur ġust disponibbli ta’ pożizzjoni fil-portafoll mhux tan-negozjar li tkun soġġetta għal riskju tal-kambju, dment li jkejlu l-pożizzjonijiet kollha fil-portafoll mhux tan-negozjar tagħhom b’valur ġust mill-inqas fuq bażi trimestrali. Meta jużaw din id-deroga, l-istituzzjonijiet għandhom japplikawha b’mod konsistenti għall-pożizzjonijiet kollha tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għar-riskju tal-kambju.

3.   L-istituzzjonijiet għandhom jaġġornaw l-aħħar valur disponibbli li jintuża bħala bażi għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tal-kambju f’konformità mal-paragrafi 1 u 2 mill-inqas fuq bażi ta’ kull xahar, billi jirriflettu l-bidliet fil-valur tal-fatturi tar-riskju tal-kambju.

4.   L-istituzzjonijiet għandhom jidentifikaw il-munita tad-denominazzjoni tal-entrata bħala l-munita barranija li d-deprezzament tagħha kontra l-munita tar-rapportar tagħhom iwassal għall-ogħla indeboliment tal-entrata, meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

l-entrata ma titkejjilx bil-valur ġust;

(b)

l-entrata hija soġġetta għar-riskju ta’ indeboliment minħabba riskju tal-kambju;

(c)

il-valur kontabilistiku tal-entrata ma jiġix aġġornat f’kull data tar-rapportar biex jirrifletti l-bidliet fir-rata tal-kambju bejn il-munita barranija u l-munita tar-rapportar.

Meta l-istituzzjonijiet jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tas-suq fuq bażi konsolidata, huma għandhom jidentifikaw il-munita ta’ denominazzjoni ta’ entrata bħala l-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni li tirrikonoxxi dik l-entrata fir-rapport finanzjarju individwali tagħha, meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

l-entrata ma titkejjilx bil-valur ġust;

(b)

l-entrata hija soġġetta għar-riskju ta’ indeboliment minħabba riskju tal-kambju;

(c)

il-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni hija differenti mill-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni li tirrikonoxxi l-entrata fir-rapport finanzjarju individwali tagħha;

(d)

il-valur kontabilistiku tal-entrata ma jiġix aġġornat f’kull data tar-rapportar biex jirrifletti l-bidliet fir-rata tal-kambju bejn il-munita barranija u l-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni li tirrikonoxxi l-entrata fid-dikjarazzjoni finanzjarja individwali tagħha.

5.   Il-valur tas-sensittività għar-riskju tal-kambju delta kkalkulat f’konformità mal-Artikolu 325r(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 li jikkorrispondi għall-entrati msemmija fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu għandu jkun ugwali għall-valur li dawk l-entrati jkollhom fil-munita ta’ denominazzjoni identifikata skont dak il-paragrafu, immultiplikat bir-rata tal-kambju spot bejn il-munita ta’ denominazzjoni u l-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni.

Artikolu 2

Kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tas-suq għal pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għal riskju tal-komoditajiet f’konformità mal-approċċ standardizzat alternattiv

Meta jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għal pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għal riskju tal-komoditajiet skont il-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet f’konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 2, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-istituzzjonijiet għandhom jużaw bħala bażi l-aħħar valur ġust disponibbli ta’ dawk il-pożizzjonijiet.

L-istituzzjonijiet għandhom ikejlu dawk il-pożizzjonijiet b’valur ġust mill-inqas fuq bażi ta’ kull xahar.

Artikolu 3

Kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tas-suq għal pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għar-riskju tal-kambju f’konformità mal-approċċ alternattiv tal-mudell intern

1.   Meta jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għal pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għar-riskju tal-kambju f’konformità mal-approċċ alternattiv tal-mudell intern stabbilit fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1b, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-istituzzjonijiet għandhom jużaw bħala bażi l-aħħar valur kontabilistiku disponibbli ta’ dawk il-pożizzjonijiet.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-istituzzjonijiet jistgħu jużaw l-aħħar valur ġust disponibbli ta’ pożizzjoni fil-portafoll mhux tan-negozjar li tkun soġġetta għal riskju tal-kambju, dment li jkejlu l-pożizzjonijiet kollha fil-portafoll mhux tan-negozjar tagħhom b’valur ġust mill-inqas fuq bażi trimestrali. Meta jużaw din id-deroga, l-istituzzjonijiet għandhom japplikawha b’mod konsistenti għall-pożizzjonijiet kollha tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għar-riskju tal-kambju.

3.   L-istituzzjonijiet għandhom jaġġornaw l-aħħar valur disponibbli li jintuża bħala bażi għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tal-kambju f’konformità mal-paragrafi 1 u 2 fuq bażi ta’ kuljum, billi jirriflettu l-bidliet fil-valur tal-fatturi tar-riskju tal-kambju.

4.   Meta jaġġornaw l-aħħar valur disponibbli ta’ pożizzjoni fil-portafoll mhux tan-negozjar fuq bażi ta’ kuljum, l-istituzzjonijiet għandhom jaġġornaw il-valur tal-fatturi ta’ riskju kollha għal pożizzjoni li għaliha użaw id-deroga stabbilita fl-Artikolu 5(1), it-tieni subparagrafu.

5.   Meta jikkalkulaw il-miżura tar-riskju tan-nuqqas mistenni msemmija fl-Artikolu 325bb tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u l-miżura tar-riskju tax-xenarju ta’ stress imsemmija fl-Artikolu 325bk ta’ dak ir-Regolament fir-rigward ta’ pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għal riskju tal-kambju, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw xenarji ta’ xokkijiet futuri jew xenarji estremi ta’ xokk futur, rispettivament, biss għal fatturi ta’ riskju li jappartjenu għall-kategorija wiesgħa ta’ fatturi ta’ riskju tal-kambju msemmija fl-Artikolu 325bd (1) ta’ dak ir-Regolament.

6.   L-istituzzjonijiet għandhom ikopru fil-mudell tal-kalkolu tar-riskju tagħhom ir-riskju ta’ indeboliment minħabba bidliet fir-rati tal-kambju rilevanti maħluqa minn entrati li huma soġġetti għal dak ir-riskju, meta dawk l-entrati ma jitkejlux bil-valur ġust u l-valuri kontabilistiċi tagħhom ma jiġux aġġornati f’kull data ta’ rapportar biex jirriflettu l-bidliet fir-rata tal-kambju bejn il-munita barranija u l-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni li tirrikonoxxi l-entrata fid-dikjarazzjoni finanzjarja individwali tagħha.

Artikolu 4

Kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tas-suq għal pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għar-riskju tal-komoditajiet jew kemm għar-riskju tal-komoditajiet kif ukoll tal-kambju f’konformità mal-approċċ alternattiv tal-mudell intern

1.   Meta jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għal pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għal riskju tal-komoditajiet jew kemm għar-riskju tal-komoditajiet kif ukoll tal-kambju f’konformità mal-mudell intern alternattiv kif stabbilit fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1b, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-istituzzjonijiet għandhom jużaw bħala bażi l-aħħar valur ġust disponibbli ta’ dawk il-pożizzjonijiet. L-istituzzjonijiet għandhom ikejlu dawk il-pożizzjonijiet skont il-valur ġust fuq bażi ta’ kuljum.

2.   Fir-rigward ta’ pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għal riskju tal-komoditajiet biss, meta jikkalkulaw il-miżura tar-riskju tan-nuqqas mistenni msemmija fl-Artikolu 325bb tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew il-miżura tar-riskju tax-xenarju ta’ stress imsemmija fl-Artikolu 325bk ta’ dak ir-Regolament, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw xenarji ta’ xokkijiet futuri jew xenarji estremi ta’ xokk futur, rispettivament, biss għal fatturi ta’ riskju li jappartjenu għall-kategorija wiesgħa ta’ fatturi ta’ riskju tal-komoditajiet imsemmija fl-Artikolu 325bd (1) ta’ dak ir-Regolament.

3.   Fir-rigward ta’ pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għal riskju tal-komoditajiet u riskju tal-kambju, meta jikkalkulaw il-miżura tar-riskju tan-nuqqas mistenni msemmija fl-Artikolu 325bb tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew il-miżura tar-riskju tax-xenarju ta’ stress imsemmija fl-Artikolu 325bk ta’ dak ir-Regolament, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw xenarji ta’ xokkijiet futuri jew xenarji estremi ta’ xokk futur, rispettivament, għall-fatturi ta’ riskju li jappartjenu għall-kategoriji wiesgħa ta’ fatturi ta’ riskju tal-komoditajiet jew tal-kambju msemmija fl-Artikolu 325bd (1) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 5

Komputazzjoni tal-bidliet ipotetiċi u attwali fil-valur tal-portafoll relatat ma’ pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għal riskju tal-kambju jew riskju tal-komoditajiet jew kemm għal riskju tal-komoditajiet kif ukoll tal-kambju f’konformità mal-Artikolu 325bf u l-Artikolu 325bg tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

1.   B’deroga mill-Artikoli 1 sa 4 tar-Regolament Delegat (UE) 2022/2059, l-istituzzjonijiet li jikkalkulaw il-bidliet ipotetiċi u attwali fil-valur tal-portafoll imsemmi fl-Artikoli 325bf u 325bg tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta’ pożizzjoni tal-portafoll mhux tan-negozjar li hija soġġetta għar-riskju tal-kambju għandhom jikkalkulaw il-valur ta’ dik il-pożizzjoni tal-portafoll mhux tan-negozjar fi tmiem il-jum wara l-komputazzjoni tan-numru tal-valur fir-riskju msemmi fl-Artikolu 325bf ta’ dak ir-Regolament billi jużaw il-valur ta’ dik il-pożizzjoni tal-portafoll mhux tan-negozjar fi tmiem il-jum preċedenti u jaġġornaw il-komponent li jirrifletti r-riskju tal-kambju ta’ dik il-pożizzjoni.

Meta l-valur ta’ pożizzjoni fil-portafoll mhux tan-negozjar ma jinbidilx b’mod lineari mal-movimenti f’rata tal-kambju li tkun soġġetta għaliha, l-istituzzjonijiet jistgħu jikkalkulaw il-valur ta’ dik il-pożizzjoni fil-portafoll mhux tan-negozjar fi tmiem il-jum wara l-komputazzjoni tan-numru tal-valur fir-riskju msemmi fl-Artikolu 325bf tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 billi jużaw il-valur ta’ dik il-pożizzjoni fil-portafoll mhux tan-negozjar fi tmiem il-jum preċedenti u jaġġornaw il-komponenti kollha li l-istituzzjoni tuża biex tivvaluta dik il-pożizzjoni fil-portafoll mhux tan-negozjar.

Meta japplikaw it-tieni subparagrafu, l-istituzzjonijiet għandhom japplikawh b’mod konsistenti għall-pożizzjonijiet kollha fil-post tan-negozjar li ma jinbidlux b’mod lineari mal-movimenti f’rata tal-kambju li għaliha huma soġġetti dawk il-pożizzjonijiet.

2.   B’deroga mill-Artikoli 1 sa 4 tar-Regolament Delegat (UE) 2022/2059, l-istituzzjonijiet li jikkalkulaw il-bidliet ipotetiċi u attwali fil-valur tal-portafoll imsemmi fl-Artikoli 325bf u 325bg tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta’ pożizzjoni tal-portafoll mhux tan-negozjar li hija soġġetta għal riskju tal-komoditajiet jew kemm għar-riskju tal-komoditajiet kif ukoll tal-kambju għandhom jikkalkulaw il-valur ta’ dik il-pożizzjoni tal-portafoll mhux tan-negozjar fi tmiem il-jum wara l-komputazzjoni tan-numru tal-valur fir-riskju msemmi fl-Artikolu 325bf ta’ dak ir-Regolament f’konformità ma’ wieħed mill-metodi li ġejjin:

(a)

l-istituzzjonijiet għandhom jużaw il-valur ta’ dik il-pożizzjoni fil-portafoll mhux tan-negozjar fi tmiem il-jum ta’ qabel u jaġġornaw biss il-komponenti li jirriflettu r-riskju tal-kambju u tal-komoditajiet;

(b)

l-istituzzjonijiet għandhom jużaw il-valur ta’ dik il-pożizzjoni fil-portafoll mhux tan-negozjar fi tmiem il-jum ta’ qabel u jaġġornaw il-komponenti kollha li l-istituzzjoni tuża biex tivvaluta dik il-pożizzjoni fil-portafoll mhux tan-negozjar.

Meta japplikaw l-ewwel subparagrafu, l-istituzzjonijiet għandhom japplikawh b’mod konsistenti għall-pożizzjonijiet kollha soġġetti għar-riskju tal-komoditajiet fil-post tan-negozjar.

3.   L-istituzzjonijiet għandhom japplikaw il-paragrafi 1 u 2 biss għal pożizzjonijiet fil-portafoll mhux tan-negozjar li huma inklużi kemm fil-portafoll fil-jum tal-komputazzjoni tan-numru tal-valur fir-riskju msemmi fl-Artikolu 325bf tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, kif ukoll fil-portafoll fil-jum wara l-komputazzjoni ta’ dak in-numru tal-valur fir-riskju.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ April 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/2059 tal-14 ta’ Ġunju 2022 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tekniċi tal-ittestjar retrospettiv u r-rekwiżiti tal-attribuzzjoni u tal-profitt u t-telf skont l-Artikoli 325bf u 325bg tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (ĠU L 276, 26.10.2022, p. 47).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).


Top