EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0379

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2023/379 tal-20 ta’ Frar 2023 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 359/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran

ST/6135/2023/INIT

OJ L 51I , 20.2.2023, p. 13–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/379/oj

20.2.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

LI 51/13


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2023/379

tal-20 ta’ Frar 2023

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 359/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 359/2011 tat-12 ta’ April 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 12(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-12 ta’ April 2011, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 359/2011.

(2)

Fil-25 ta’ Settembru 2022, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà ħareġ dikjarazzjoni f’isem l-Unjoni li tikkundanna l-użu mifrux u sproporzjonat tal-forza mill-forzi tas-sigurtà Iranjani kontra dimostranti mhux vjolenti, filwaqt li nnota dan kien wassal għal imwiet kif ukoll għadd kbir ta’ persuni midruba. Id-dikjarazzjoni spjegat ukoll li dawk responsabbli għall-qtil ta’ Mahsa Amini jridu jinżammu responsabbli, u appellat lill-awtoritajiet Iranjani biex jiżguraw investigazzjonijiet trasparenti u kredibbli biex jiċċaraw l-għadd ta’ persuni mejta u arrestati, biex jeħilsu lid-dimostranti mhux vjolenti kollha u biex jipprovdu proċess xieraq lid-detenuti kollha. Barra minn hekk, id-dikjarazzjoni enfasizzat li d-deċiżjoni tal-Iran li jirrestrinġi b’mod sever l-aċċess għall-Internet u jimblokka pjattaformi ta’ messaġġi istantanji tikser b’mod sfaċċat il-libertà tal-espressjoni. Fl-aħħar nett, id-dikjarazzjoni stqarret li l-Unjoni ser tikkunsidra l-għażliet kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex tindirizza l-qtil ta’ Mahsa Amini u l-mod kif il-forzi tas-sigurtà Iranjani wieġbu għad-dimostrazzjonijiet li segwew.

(3)

F’dan il-kuntest, u f’konformità mal-impenn tal-Unjoni li tindirizza l-kwistjonijiet kollha ta’ tħassib mal-Iran, fosthom is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, kif ikkonfermat fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2022, jenħtieġ li 32 persuna u żewġ entitajiet jiġu inklużi fil-lista ta’ persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi soġġetti għal miżuri restrittivi fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 359/2011.

(4)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament (UE) Nru 359/2011 jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 359/2011 huwa emendat kif jinsab fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Frar 2023.

Għall-Kunsill

Il-President

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ĠU L 100, 14.4.2011, p. 1.


ANNESS

Il-persuni u l-entitajiet li ġejjin jiżdiedu mal-lista ta’ persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi stabbilita fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 359/2011:

Persuni

 

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“174.

ESMAEILI Mohammad Mehdi

محمد مهدی اسماعیلی

Data tat-twelid: 1975

Post tat-twelid: Kabudarahang, Hamedan, Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Ministru għall-Kultura u l-Gwida Iżlamika

Entità assoċjata: Ministeru għall-Kultura u l-Gwida Iżlamika; Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Iżlamika (IRGC)

Mohammad Mehdi Esmaeili huwa l-Ministru għall-Kultura u l-Gwida Iżlamika.

Taħt l-awtorità tiegħu, il-Ministeru hedded lill-artisti/mużiċisti li ma jsegwux il-linja tal-gvern bi projbizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar u x-xogħol. Hu personalment u pubblikament hedded lill-produtturi tal-films li kienu ppubblikaw dikjarazzjoni fejn talbu lill-forzi tas-sigurtà biex iżommu lura kontra manifestanti paċifiċi b’arrest u projbizzjonijiet tax-xogħol. Għadd importanti ta’ artisti u ġurnalisti ġew arrestati fuq akkużi foloz minn meta sar Ministru, filwaqt li hemm indikazzjoni li t-theddid repressiv kien segwit b’atti repressivi. Esmaeili jaħdem ukoll biex tkompli titrażżan saħansitra aktar il-libertà tal-espressjoni billi attwalment qed imexxi abbozz ta’ liġi fil-Parlament li ser tikkriminalizza l-kondiviżjoni ta’ kwalunkwe informazzjoni li titqies li hija kritika għar-reġim jew kwalunkwe rappurtaġġ li jitqies kritiku għar-reġim. Taħt l-awtorità ta’ Mohammad Mehdi Esmaeili u bl-approvazzjoni dikjarata tiegħu, bosta artisti, mużiċisti, produtturi ta’ films u ġurnalisti Iranjani ġew mhedda, arrestati u soġġetti għal proċeduri kriminali fuq akkużi foloz u l-libertà tal-espressjoni tagħhom ġiet ulterjorment imrażżna b’mod sinifikattiv.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

175.

NOURI Yousef

یوسف نوری

Data tat-twelid: 1961

Post tat-twelid: Ilam, Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Ministru għall-Edukazzjoni

Entitajiet assoċjati: Ministeru għall-Edukazzjoni tal-Iran; Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Iżlamika (IRGC)

Yousef Nouri ilu Ministru għall-Edukazzjoni tal-Iran minn Novembru 2021.

Taħt ir-responsabbiltà tiegħu, l-edukazzjoni tal-istudenti Iranjani hija kontinwament allinjata mal-opinjonijiet tal-gvern u t-tagħlim tal-Ayatollah Chamenei. F’Settembru u Ottubru 2022, il-forzi tas-sigurtà dehru jarrestaw studenti tal-iskola Iranjani għal involviment allegat tagħhom fil-protesti kontra l-ħiġab. Bħala Ministru għall-Edukazzjoni, Nouri huwa responsabbli għad-detenzjoni ta’ studenti f’faċilitajiet korrettivi. Nouri kkonferma li xi studenti tal-iskola diġà kienu ġew arrestati. Qal li ntbagħtu f’“istituzzjoni psikoloġiċi” li jżommu lill-istudenti biex “jirriformaw u jedukawhom mill-ġdid” sabiex tiġi evitata l-imġiba “antisoċjali”. Żied jgħid li l-istudenti setgħu jmorru lura l-iskola biss wara li jiġu “riformati”.

Minħabba li huwa responsabbli għad-detenzjoni arbitrarja tal-istudenti sabiex ireġġa’ lura l-opinjonijiet kontra l-gvern, Nouri jikser id-dritt bażiku tal-bniedem għall-edukazzjoni li din l-edukazzjoni għandha tiġi diretta għall-iżvilupp sħiħ tal-personalità tal-bniedem u għat-tisħiħ tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

176.

KARIMI Farzin

فرزین کریمی مزلقان چای

(magħruf ukoll bħala KARIMI MAZLGHANCHAY Farzin)

Data tat-twelid: 7.12.1992

Post tat-twelid: Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Numru tal-identità: 0440273961

Kariga: Membru tal-Ministeru għall-Intelligence u s-Sigurtà (MOIS) tal-Iran; Ko-fundatur tal-Akkademja Ravin

Farzin Karimi huwa membru tal-Ministeru għall-Intelligence u s-Sigurtà (MOIS) tal-Iran u ko-fundatur tal-Akkademja Ravin elenkata mill-UE, entità li tħarreġ individwi fiċ-ċibersigurtà u l-hacking, u tirrekluta minn fost dawn it-trainees għall-MOIS.

Il-MOIS huwa involut sewwa fl-infiltrazzjoni ta’ gruppi ta’ oppożizzjoni interni, il-monitoraġġ ta’ theddid domestiku u dissidenti espatrijati u l-arrest ta’ spiji u dissidenti allegati.

Għalhekk Farzin Karimi jġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

177.

MOSTAFAVI Seyed Mojtaba

سید مجتبی مصطفوی

(magħruf ukoll bħala MORTAZAVI, Mojtaba; MOSTAF, Mojtaba)

Data tat-twelid: 2.4.1987

Post tat-twelid: Tehran, Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Numru tal-identità nazzjonali: Nru. 0080467741 (Iran)

Funzjoni: membru tal-Ministeru għall-Intelligence u s-Sigurtà (MOIS) tal-Iran; Ko-fundatur tal-Akkademja Ravin

Seyed Mojtaba Mostafavi huwa membru tal-Ministeru għall-Intelligence u s-Sigurtà (MOIS) tal-Iran u ko-fundatur tal-Akkademja Ravin elenkata mill-UE, entità li tħarreġ individwi fiċ-ċibersigurtà u l-hacking, u tirrekluta minn fost dawn it-trainees għall-MOIS.

Il-MOIS huwa involut sewwa fl-infiltrazzjoni ta’ gruppi ta’ oppożizzjoni interni, il-monitoraġġ ta’ theddid domestiku u dissidenti espatrijati u l-arrest ta’ spiji u dissidenti allegati.

Għalhekk Seyed Mojtaba Mostafavi jġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

178.

ESMAELI Vali

ولی اسماعیلی

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: kap tal-Kummissjoni Soċjali tal-Parlament

Vali Esmaeli huwa leġiżlatur u estremist, kif ukoll kap tal-Kummissjoni Soċjali tal-Parlament Iranjan.

Huwa wieħed mill-227 membru tal-Parlament li ffirmaw dikjarazzjoni fis-6 ta’ Novembru 2022 fejn faħħru lill-forzi tas-sigurtà għall-qtil ta’ manifestanti u ħeġġew lill-ġudikatura biex tħaffef il-proċessi u tikkundanna lill-manifestanti għall-mewt billi tiddikjarahom “Muharebeh”, jew “mibegħda kontra Alla”. Esmaeli sejjaħ lill-manifestanti “aġenti barranin” u ġġustifika l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem imwettaq mir-Repubblika Iżlamika tal-Iran. Bħala membru tal-Parlament Iranjan, Esmaeli appoġġa l-qtil, id-detenzjoni, u t-tortura tan-nies matul il-protesti fil-pajjiż kollu fl-2022.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

179.

NADERI Ahmad

احمد نادری

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Membru tal-presidju tal-Parlament tal-Iran

Ahmad Naderi huwa leġiżlatur u estremist, kif ukoll membru tal-presidju/bord tad-diretturi tal-Parlament Iranjan.

Huwa wieħed mill-227 membru tal-Parlament (MP) li ffirmaw dikjarazzjoni fis-6 ta’ Novembru 2022 fejn faħħru lill-forzi tas-sigurtà għall-qtil ta’ manifestanti u ħeġġew lill-ġudikatura biex tħaffef il-proċessi u tikkundanna lill-manifestanti għall-mewt billi tiddikjarahom “Muharebeh”, jew “mibegħda kontra Alla”.

Waqt li kien qed jaqra dikjarazzjoni tal-233 MP fis-seduta pubblika tal-Parlament fit-2 ta’ Ottubru 2022, huwa faħħar u appoġġa l-prestazzjoni tal-forzi tas-sigurtà u tal-infurzar tal-liġi fis-soppressjoni tal-manifestanti. Bħala membru tal-Parlament Iranjan, Naderi appoġġa l-qtil, id-detenzjoni u t-tortura tan-nies matul il-protesti fil-pajjiż kollu fl-2022.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

180.

ELAHIAN Zohreh

الهیان زهره

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: mara

Kariga: Membru tal-Kummissjoni tas-Sigurtà Nazzjonali u l-Politika Barranija tal-Parlament tal-Iran

Zohreh Elahian hija leġiżlatur u estremista, kif ukoll membru tal-Kummissjoni tas-Sigurtà Nazzjonali u l-Politika Barranija tal-Parlament Iranjan.

Hija waħda mill-227 membru tal-Parlament li ffirmaw dikjarazzjoni fis-6 ta’ Novembru 2022 fejn faħħru lill-forzi tas-sigurtà għall-qtil ta’ manifestanti u ħeġġew lill-ġudikatura biex tħaffef il-proċessi u tikkundanna lill-manifestanti għall-mewt billi tiddikjarahom “Muharebeh”, jew “mibegħda kontra Alla”. Bħala membru tal-Parlament Iranjan, Elahian appoġġat il-qtil, id-detenzjoni u t-tortura tan-nies matul il-protesti fil-pajjiż kollu fl-2022.

Għalhekk iġġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

181.

FARAHANI Ahmad Amirabadi

احمد امیرآبادی فراهانی

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Membru tal-presidju tal-Parlament Iranjan

Amirabadi Farahani huwa leġiżlatur u estremist, kif ukoll membru tal-presidju/bord tad-diretturi tal-Parlament Iranjan. Huwa wieħed mill-227 membru tal-Parlament li ffirmaw dikjarazzjoni fis-6 ta’ Novembru 2022 fejn faħħru lill-forzi tas-sigurtà għall-qtil ta’ manifestanti u ħeġġew lill-ġudikatura biex tħaffef il-proċessi u tikkundanna lill-manifestanti għall-mewt billi tiddikjarahom “Muharebeh”, jew “mibegħda kontra Alla”. Bħala membru tal-Parlament Iranjan, Farahani appoġġa l-qtil, id-detenzjoni u t-tortura tan-nies matul il-protesti fil-pajjiż kollu fl-2022.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

182.

DELKHOSH-ABATARI Seyyed Kazem

سید کاظم دلخوش اباتری

Post tat-twelid: Someh, Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Kelliem tal-Kummissjoni tal-Ġudikatura u Legali tal-Parlament Iranjan

Seyyed Kazem Delkhosh-Abatari huwa l-kelliem tal-Kummissjoni tal-Ġudikatura u Legali tal-Parlament Iranjan.

Matul il-protesti tal-2022/2023, huwa għen fl-iżvilupp ta’ pjan għall-prosekuzzjoni ta’ ġurnalisti u organizzazzjonijiet tal-media li jippubblikaw aħbarijiet mhux konformi man-narrattiva uffiċjali tar-Repubblika Iżlamika. Ir-repressjoni tal-ġurnalisti fl-Iran ġiet intensifikata sa mill-ewwel jiem tal-protesti tal-2022 peress li s’issa ġew arrestati kważi 70 ġurnalist. Bħala l-kelliem tal-Kummissjoni tal-Ġudikatura u Legali tal-Parlament Iranjan, Delkhosh-Abatari kien involut fis-soppressjoni tal-media u l-ġurnalisti mindu faqqgħu l-protesti madwar l-Iran fl-2022.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

183.

JALALI Hossein

حسین جلالی

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Membru tal-Parlament

Hossein Jalali huwa leġiżlatur u estremist, kif ukoll membru tal-Parlament Iranjan.

Huwa wieħed mill-227 membru tal-Parlament li ffirmaw ittra li tfaħħar lill-forzi tas-sigurtà għall-qtil ta’ manifestanti u tħeġġeġ lill-ġudikatura biex tħaffef il-proċessi u tikkundanna lill-manifestanti għall-mewt billi tiddikjarahom “Muharebeh”, jew “mibegħda kontra Alla”. Huwa personalment ikkonferma l-eżistenza tal-ittra rispettiva u tenna mill-ġdid ir-rikjesti li hemm fiha. Bħala membru tal-Parlament Iranjan, Jalali personalment appella għall-eżekuzzjoni tal-manifestanti.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

184.

MOUSAVI Seyyed Nezamoldin

سید نظام الدین موسوی

(magħruf ukoll bħala MOUSAVI Nezam)

Post tat-twelid: Khorramabad, Iran

Sess: raġel

Kariga: Kelliem tal-bord tad-diretturi tal-Parlament Iranjan

Seyyed Nezamoldin Mousavi huwa l-kelliem tal-presidium/bord tad-diretturi tal-Parlament Iranjan.

Matul il-protesti tal-2022/2023, kellu laqgħa mal-awtoritajiet ġudizzjarji u l-leġiżlaturi bil-għan li titħaffef l-eżekuzzjoni tal-pieni mogħtija lill-manifestanti arrestati. Bħala l-kelliem tal-presidium/bord tad-diretturi tal-Parlament Iranjan, Mousavi ħeġġeġ lill-ġudikatura biex tħaffef il-proċessi u tħaffef l-eżekuzzjonijiet tal-pieni mogħtija lill-manifestanti, u b’hekk kiser id-dritt ta’ proċess ġust tagħhom u għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

Mousavi huwa wkoll wieħed mill-227 membru tal-Parlament li ffirmaw dikjarazzjoni fis-6 ta’ Novembru 2022 fejn faħħru lill-forzi tas-sigurtà għall-qtil ta’ manifestanti u ħeġġew lill-ġudikatura biex tħaffef il-proċessi u tikkundanna lill-manifestanti għall-mewt billi tiddikjarahom “Muharebeh”, jew “mibegħda kontra Alla”. Huwa sejjaħ lill-manifestanti “aġenti barranin” u ġġustifika l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem imwettaq mir-Repubblika Iżlamika tal-Iran. Mousavi appoġġa l-qtil, id-detenzjoni u t-tortura ta’ persuni matul il-protesti fil-pajjiż kollu fl-2022.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

185.

NESARI Habibollah Jan

حبیب الله جان نثاری

Post tat-twelid: Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: viċi kmandant tat-taħriġ u l-edukazzjoni tal-Forzi tal-Infurzar tal-Liġi tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran (LEF)

Habibollah Jan Nesari huwa attwalment il-viċi tat-taħriġ u l-edukazzjoni tal-Forzi tal-Infurzar tal-Liġi tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran (LEF) elenkati mill-UE.

Bejn l-2016 u t-30 ta’ Diċembru 2019, huwa serva bħala viċi kmandant tal-Unitajiet Speċjali tal-LEF.

Fil-kapaċità tiegħu ta’ viċi kmandant, huwa kien responsabbli għas-superviżjoni tal-forzi fl-użu ta’ armi letali u mhux letali matul il-protesti fil-pajjiż kollu f’Novembru 2019, li rriżultaw fil-mewt ta’ mijiet ta’ manifestanti. Huwa nstab ħati ta’ delitti kontra l-umanità mit-Tribunal Internazzjonali tal-Poplu dwar l-Atroċitajiet tal-Iran għar-rwol tiegħu fir-repressjoni tal-manifestanti fil-kapaċità tiegħu bħala viċi kmandant. Bħala parti mill-forzi tas-sigurtà, il-forzi tal-pulizija nstabu li fasslu u implimentaw pjan biex iwettqu delitti kontra l-umanità kif ukoll qtil, priġunerija, għajbien furzat, tortura u vjolenza sesswali sabiex irażżnu l-protesti u jaħbu d-delitti mwettqa matul il-protesti f’Novembru 2019.

Bħala viċi kmandant, Nesari huwa personalment responsabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa mil-LEF. Il-LEF, li attwalment hu qed iħarreġ, huma parti mir-repressjoni vjolenta kontra l-manifestanti matul il-protesti li qamu f’Settembru 2022, inkluż permezz tal-użu letali ta’ forza kontra manifestanti Iranjani.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

186.

BABAEI Hassan

حسن بابایی

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Kap tal-Organizzazzjoni tal-Istat għar-Reġistrazzjoni tal-Atti u l-Proprjetajiet.

Hassan Babaei huwa l-Kap tal-Organizzazzjoni tal-Istat għar-Reġistrazzjoni tal-Atti u l-Proprjetajiet u uffiċjal għoli fil-ġudikatura Iranjana..

F’din il-kariga, Hassan Babaei huwa responsabbli għal bosta każijiet ta’ ksur tad-dritt ta’ proċess ġust matul il-protesti tal-2022/2023 fl-Iran.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

187.

GHANNAD Qazi

قاض قناد

(magħruf ukoll bħala QANAD Qazi)

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Prosekutur u mħallef tal-Qorti Rivoluzzjonarja

Qazi Ghannad huwa prosekutur u mħallef tal-Qorti Rivoluzzjonarja.

Matul il-protesti tal-2022/2023, huwa kiser id-dritt ta’ proċess ġust u kkundanna manifestanti għall-mewt li mbagħad inqatlu mir-reġim Iranjan. Bħala prosekutur, hu ta l-piena tal-mewt fil-kawża ta’ Majid Rahnavard fl-2022.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

188.

MANSOURI Seyed Hadi

منصوری هادی سید

Post tat-twelid: Mashhad, Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: kap tar-raba’ fergħa tal-Qorti Rivoluzzjonarja ta’ Mashhad

Seyed Hadi Mansouri ilu mħallef u kap tar-raba’ fergħa tal-Qorti Rivoluzzjonarja ta’ Mashhad sa minn Diċembru 2017.

Matul il-protesti tal-2022/2023, huwa pparteċipa fil-kampanja ta’ pieni tal-mewt li ngħataw kontra manifestanti, u b’hekk kiser ukoll id-dritt tagħhom ta’ proċess ġust.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

189.

HOSSEINI Hojjat al-Eslam Hossein

حسینی الاسلام حسین حجت

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Kap tal-Ġudikatura għall-provinċja tal-Kurdistan

Hojjat al-Eslam Hossein Hosseini huwa l-Kap tal-Ġudikatura fir-reġjun tal-Kurdistan.

Matul il-protesti tal-2022/2023, huwa pparteċipa fir-repressjoni tad-dimostrazzjonijiet u huwa responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fir-repressjoni ta’ manifestanti paċifiċi. Huwa kompliċi fl-implimentazzjoni ta’ dak il-ksur, inkluż it-tortura, it-trattament krudili u inuman u degradanti.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

190.

JABARI Mohammad

محمد جباری

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Prosekutur tal-provinċja tal-Kurdistan

Mohammad Jabari huwa l-prosekutur għall-provinċja tal-Kurdistan.

F’din il-kariga, huwa responsabbli għal diversi każijiet ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem sa mill-protesti tal-2019, inkluż għall-pieni tal-mewt u r-repressjoni ta’ manifestanti.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

191.

MOSTAFAVINIA Hojjat al-Eslam Ali

نیا مصطفوی علی الاسلام هجت

(magħruf ukoll bħala MOSTAFAVI (Hojjatoleslam) Ali)

Post tat-twelid: Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: reliġjuż; Prosekutur Ġenerali tal-provinċja ta’ Sistan u Baluchestan

Indirizz: Zahedan

Hojjat-al-Eslam Ali Mostafavinia huwa reliġjuż u l-Kap Prosekutur għall-provinċja ta’ Sistan u Baluchestan. Preċedentement huwa serva bħala prosekutur f’Sistan u Baluchestan, kif ukoll fin-Nofsinhar ta’ Khorasan.

Fil-kapaċità tiegħu, hu kien responsabbli għall-prosekuzzjoni ta’ manifestanti li ġew arrestati b’mod arbitrarju matul il-protesti f’Zahedan, li seħħew f’Ottubru 2022 u ġew repressi fid-demm mill-forzi tal-pulizija u wasslu għal imwiet u korrimenti.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

192.

SHAMSABAD Mehdi

آباد شمس مهدی

(magħruf ukoll bħala SHAMSABAD Mahdi)

Post tat-twelid: Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Prosekutur tal-provinċja ta’ Sistan u Baluchestan

Mehdi Shamsabad huwa l-prosekutur ta’ Zahedan fil-provinċja ta’ Sistan u Baluchestan.

F’din il-kapaċità, huwa responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem matul il-protesti tal-2022/2023, inkluż pieni tal-mewt u r-repressjoni tad-dimostrazzjonijiet, u l-għoti ta’ pieni degradanti inkluż il-piena tal-mewt permezz ta’ swat bil-frosta.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

193.

HARIKANDI Hossein Fazeli

هریکندی فاضلی حسین

Post tat-twelid: Babol, Mazandaran province

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: prosekutur ġenerali tal-provinċja ta’ Alborz

Hossein Fazeli Harikandi huwa l-prosekutur ġenerali tal-provinċja ta’ Alborz.

F’din il-kariga, huwa responsabbli għall-kundanna ta’ diversi mijiet ta’ dimostranti għad-delitt ta’ “korruzzjoni fid-dinja” matul il-protesti tal-2022/2023, li qegħdithom f’riskju tal-piena tal-mewt.

Huwa kkorrobora wkoll it-teżi tal-gvern tal-mewt tas-Sa Sarina Ismailzadeh fl-2022. Hija mietet minħabba vjolenza tal-pulizija. Madankollu, l-istat ħareġ dikjarazzjoni li tgħid li hi kkommettiet suwiċidju u għalhekk ma mititx minħabba r-repressjoni vjolenti tad-dimostrazzjonijiet fil-provinċja ta’ Alborz.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

194.

MADADI Hassan

حسن مددی

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: aġent prosekutur fil-provinċja ta’ Alborz

Hassan Madadi ilu aġent prosekutur fil-provinċja ta’ Alborz sa mill-inqas l-2020.

F’din il-kapaċità, huwa responsabbli għal diversi każijiet ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem, b’mod partikolari dak taċ-ċaħda għad-dritt ta’ proċess ġust matul il-protesti tal-2022/2023.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

195.

TAGHANAKI Soghra Khodadadi

صغری خدادادی

Data tat-twelid: 27.3.1971

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: mara

Kariga: Direttur tal-Ħabs tan-Nisa ta’ Qarchak

Numru tal-passaport: B50799950 (Iran) (individwali)

Indirizz: Varamin, Tehran, Iran

Soghra Khodadadi Taghanaki hija d-direttur/gwardjana fil-Ħabs tan-Nisa ta’ Qarchak.

Il-ħabs hu magħruf għall-kundizzjonijiet ta’ detenzjoni inumani, inkluż kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa u tal-iġjene, ir-rifjut ta’ kura tas-saħħa, nuqqas ta’ ikel, l-użu eċċessiv tal-forza kontra l-priġunieri, tortura, attentati vjolenti għall-pudur u eżekuzzjonijiet ekstraġudizzjarji.

Il-ħabs ta’ Qarchak huwa wieħed mill-postijiet prinċipali fejn qed jinżammu n-nisa arrestati matul il-protesti paċifiċi tal-2022/2023 wara l-mewt ta’ Mahsa Amini ta’ 22 sena fil-kustodja tal-Pulizija tal-Moralità tal-Iran.

Għalhekk Soghra Khodadadi Taghanaki ġġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

196.

PASANDIDEH Heidar

حیدر پسندیده

Post tat-twelid: Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: gwardjan tal-ħabs ta’ Sanandaj

Heidar Pasandideh ilu l-gwardjan tal-Ħabs Ċentrali ta’ Sanandaj fil-provinċja tal-Kurdistan fl-Iran sa mill-2020.

Taħt l-amministrazzjoni tiegħu, il-priġunieri nqatlu b’mod arbitrarju fil-Ħabs Ċentrali ta’ Sanandaj. Bħala gwardjan, hu ssorvelja u għalhekk iġorr responsabbiltà għad-detenzjoni u t-tortura tal-priġunieri arrestati matul il-protesti tal-2022/2023 wara l-mewt ta’ Mahsa Amini.

Għalhekk huwa jġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

197.

PIRI Morteza

مرتضی پیری

Data tat-twelid: 5.7.1977

Post tat-twelid: Zabol, Sistan and Baluchestan province, Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: gwardjan tal-Ħabs Ċentrali ta’ Zahedan

Numru tal-identità: 4072307122

Indirizz: Zahedan, Iran

Morteza Piri huwa l-gwardjan tal-Ħabs Ċentrali ta’ Zahedan fil-provinċja ta’ Sisan u Baluchestan.

Il-ħabs hu magħruf għall-kundizzjonijiet ta’ detenzjoni inumani, inkluż kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa u tal-iġjene, ir-rifjut ta’ kura tas-saħħa, l-użu eċċessiv tal-forza kontra l-priġunieri u eżekuzzjonijiet ekstraġudizzjarji. Taħt l-amministrazzjoni tiegħu, il-Ħabs ta’ Zahedan wettaq bosta eżekuzzjonijiet b’għadd sproporzjonat minnhom immirati kontra l-minoranza Baluchi tal-Iran. Fil-kapaċità tiegħu, huwa involut fir-repressjoni tal-protesti tal-2022/2023 wara l-mewt ta’ Mahsa Amini ta’ 22 sena fil-kustodja tal-Pulizija tal-Moralità tal-Iran.

Għalhekk Mortez Piri jġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

198.

AZIZI Allah-Karam

اللهکرم عزیزی

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: kap tal-Ħabs ta’ Rajai Shahr

Indirizz: Moazzen Blvd, Gohardasht, Karaj City, Alborz Province, Iran

Entitajiet assoċjati: Ħabs ta’ Rajai Shahr

Allah-Karam Azizi huwa l-kap tal-ħabs elenkat mill-UE ta’ Rajaee Shahr (magħruf ukoll bħala il-Ħabs ta’ Rajai Shahr, Rajaishahr, Raja’i Shahr, Reja’i Shahr, Rajayi Shahr, il-Ħabs ta’ Gorhardasht, il-Ħabs ta’ Gohar Dasht) fl-Iran.

Fil-pożizzjoni tiegħu, huwa responsabbli għat-twettiq ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, jiġifieri tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti, kif ukoll it-trattament ħażin u t-tortura tal-priġunieri.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

199.

KHOSRAVI Mohammad Hossein

محمد حسین خسروی

Data tat-twelid: 23.9.1974

Post tat-twelid: Birjand, South Khorasan province, Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Direttur Ġenerali tal-Ħabsijiet tal-Provinċja ta’ Sistan u Baluchestan, Eks Gwardja tal-Ħabs Ċentrali ta’ Zahedan

Numru tal-identità: 0653027761

Indirizz: Sistan and Baluchestan Province, Iran

Bħala Direttur Ġenerali tal-Ħabsijiet tal-Provinċja ta’ Sistan u Baluchestan, Mohammad Hossein Khosravi jissorvelja l-ħabsijiet fil-provinċja ta’ Sistan u Baluchestan.

Il-ħabsijiet fil-provinċja, inkluż il-Ħabs Ċentrali ta’ Zahedan, huma magħrufa għall-kundizzjonijiet ta’ detenzjoni inumani, inkluż kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa u tal-iġjene, ir-rifjut ta’ kura tas-saħħa, l-użu eċċessiv tal-forza kontra l-priġunieri u eżekuzzjonijiet ekstraġudizzjarji. Taħt l-amministrazzjoni tiegħu, il-ħabs ta’ Zahedan waħdu wettaq bosta eżekuzzjonijiet b’għadd sproporzjonat minnhom immirati kontra l-minoranza Baluchi tal-Iran u kien involut fir-repressjoni tal-protesti tal-2022/2023 wara l-mewt ta’ Mahsa Amini ta’ 22 sena fil-kustodja tal-Pulizija tal-Moralità tal-Iran.

Għalhekk Mohammad Hossein Khosravi jġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

200.

CHEHARMAHALI Ali

علی چهارمحالی

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: direttur ġenerali tal-ħabsijiet ta’ Alborz

Indirizz: Alvand Building, Below Mader Square, Karaj, Mehravila, Iran

Ali Cheharmahali huwa d-direttur ġenerali tal-ħabsijiet fil-provinċja ta’ Alborz u eks Direttur tal-Ħabs ta’ Evin elenkat mill-UE.

Fil-pożizzjoni tiegħu, huwa responsabbli għat-twettiq ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, inkluż it-tortura jew it-trattament krudili, inuman jew degradanti matul il-protesti tal-2022/2023.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

201.

FADAVI Ali

علی فدوی

Data tat-twelid: 1961

Post tat-twelid: Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: viċi kmandant tal-Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Iżlamika (IRGC)

Ali Fadavi huwa l-viċi kmandant tal-Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Iżlamika (IRGC).

L-IRGC kien involut sew fis-soppressjoni attiva u vjolenti tal-protesti tal-2022/2023 fl-Iran u għalhekk iġorr responsabbiltà għall-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem.

Fir-rwol tiegħu, Fadavi qed imexxi, jiffaċilita u jiskuża ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem imwettaq mill-IRGC.

Għalhekk, Ali Fadavi jġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

202.

SHARIF Ramezan

شریف رمظان

Post tat-twelid: Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Kelliem tal-Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Iżlamika (IRGC)

Ramezan Sharif huwa kelliem tal-Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Iżlamika (IRGC).

L-IRGC kien involut sew fis-soppressjoni attiva u vjolenti tal-protesti tal-2022/2023 fl-Iran u għalhekk iġorr responsabbiltà għall-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem.

Fir-rwol tiegħu, Sharif qed jostor u jiskuża ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem imwettaq mill-IRGC.

Għalhekk, Ramezan Sharif iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

203.

JOMEIRI Fathollah

فتح الله جمیری

Post tat-twelid: Iran

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Kap tal-Organizzazzjoni tal-Protezzjoni tal-Intelligence tal-Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Iżlamika (IRGC)/Unità tas-Sigurtà tal-IRGC

Fathollah Jomeiri huwa l-kap tal-Organizzazzjoni tal-Protezzjoni tal-Intelligence tal-Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Iżlamika (IRGC), magħrufa wkoll bħala l-Unità tas-Sigurtà tal-IRGC.

Din l-unità hija responsabbli għall-protezzjoni tal-infrastruttura vitali u żoni ewlenin tal-pajjiż, individwi importanti, bħall-VIPs tar-reġim, iżda fuq kollox għall-protezzjoni tar-reġim.

L-IRGC kien involut sew fis-soppressjoni attiva u vjolenti tal-protesti tal-2022/2023 fl-Iran u għalhekk iġorr responsabbiltà għall-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem.

Fir-rwol tiegħu, Jomeiri qed imexxi, jiffaċilita u jiskuża ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem imwettaq mill-IRGC.

Għalhekk, Fathollah Jomeiri jġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

204.

KAAMFAR Behdad

کامفر بهداد

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: prosekutur fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Rivoluzzjonarju ta’ Karaj

Behdad Kaamfar huwa prosekutur fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Rivoluzzjonarju ta’ Karaj li jressaq kawżi fil-Qorti Rivoluzzjonarja ta’ Karaj.

F’dik il-kariga, huwa responsabbli għall-eżerċizzju tar-repressjoni tal-manifestanti permezz ta’ pieni severi, inkluż il-piena tal-mewt. L-awtoritajiet ġudizzjarji Iranjani b’mod partikolari jużaw l-akkuża kriminali ta’ “Muharebeh”, jew “mibegħda kontra Alla” li tippermetti l-piena tal-mewt għall-oppożizzjoni kontra l-organi tal-istat u li spiss tintuża għar-repressjoni kontra l-manifestanti.

B’mod partikolari, Kaamfar irrappreżenta l-prosekuzzjoni f’kawża f’Novembru/Diċembru 2022, li fiha għadd ta’ manifestanti milli jidher ġew ikkundannati minħabba attakki kontra l-Basij. F’dak il-proċess, Kaamfar mexxa l-prosekuzzjoni għal għadd ta’ pieni tal-mewt għal “Muharebeh”, b’mod partikolari kontra Mohammad Mehdi Karimi, Amid Mehdi Shokrollahi, Reza Aria Farzaneh Gharehassanlou, Hamid Gharehassanlou, Ali Moazzami Goudarzi u Hossein Mehdi Mohammadi.

Billi mexxa dawn il-prosekuzzjonijiet u għamel użu minn tali reati kriminali li huma kontra l-prinċipji tal-ġustizzja, u b’hekk ikkawża l-mewt ta’ individwi li jopponu l-istat Iranjan, Behdad Kaamfar iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

205.

FATHI Murad

مراد فتحی

Nazzjonalità: Iranjana

Sess: raġel

Kariga: Direttur tal-ħabsijiet għall-provinċja tal-Ażerbajġan tal-Punent

Murad Fathi ilu Direttur tal-ħabsijiet għall-provinċja tal-Ażerbajġan tal-Punent sa mit-22 ta’ Novembru 2022.

Preċedentement kellu l-istess pożizzjoni fil-provinċja ta’ Kordestan. Fil-ħabsijiet taħt il-kontroll tiegħu, twettqu każijiet ta’ tortura tal-priġunieri matul il-protesti tal-2022/2023, li f’xi każijiet wasslu għall-mewt tad-detenuti mit-tortura u/jew nuqqas ta’ kura tas-saħħa. Dawk detenuti u torturati jinkludu manifestanti arrestati f’dawk iż-żewġ provinċji.

Bil-parteċipazzjoni fir-repressjoni tal-manifestanti u s-sorveljanza tat-tortura fil-faċilitajiet tal-ħabsijiet taħt il-kmand tiegħu, li f’xi każijiet wasslu għall-mewt tal-priġunieri, Murad Fathi jġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.”

20.2.2023”;

Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“32.

Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF) Cooperation Foundation

بنیاد تعاون فراجا

بنیاد تعاون ناجا

(magħruf ukoll bħala NAJA Cooperation Foundation)

Indirizz: Marzdaran Blvd, Teheran, Tehran, Iran

Tip ta’ entità: Fondazzjoni ta’ Kooperazzjoni assoċjata mal-Forza tal-Infurzar tal-Liġi tar-Repubblika Iżlamika

Entitajiet assoċjati: Fondazzjoni Kooperattiva tal-Forzi tal-Infurzar tal-Liġi tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran (LEF) (magħrufa wkoll bħala NAJA; FARAJA)

فرماندهی انتظامی جمهورى اسلامی ایران

Il-Fondazzjoni Kooperattiva assoċjata mal-Forza tal-Infurzar tal-Liġi tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran (LEF) hija kooperattiva ekonomika kkontrollati mil-LEF (magħrufa ukoll bħala NAJA) elenkata mill-UE u hija attiva fl-enerġija, il-kostruzzjoni, is-servizzi, it-teknoloġija, u l-industriji bankarji tal-Iran.

Il-Fondazzjoni ta’ Kooperazzjoni LEF hija fergħa importanti ta’ finanzjament tal-LEF, tikkonsisti de facto minn holding finanzjarja li tipprovdi u twassal fondi u hija użata għaċ-ċirkomvenzjoni tas-sanzjonijiet. Barra minn hekk, il-Fondazzjoni Kooperazzjoni bis-sussidjarji tagħha hija waħda mill-ftit fornituri esklużivament involuti fil-manifattura u l-importazzjoni ta’ tagħmir li jintuża għas-soppressjoni tal-protesti fl-Iran.

Għalhekk il-Fondazzjoni Kooperattiva LEF tipprovdi riżorsi finanzjarji u tagħmir għar-repressjoni lil-LEF li tuża l-appoġġ biex twettaq ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem.

Għalhekk il-Fondazzjoni Kooperattiva LEF iġġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

20.2.2023

33.

Police Science and Social Studies Institute

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا

Post ta’ reġistrazzjoni: Tehran, Iran

Indirizz: QCC3+HPP District 3, Tehran, Tehran Province, Iran

Tip ta’ entità: Istitut assoċjat mal-Forza tal-Infurzar tal-Liġi tar-Repubblika Iżlamika (LEF)

Entitajiet assoċjati: Fondazzjoni Kooperattiva tal-Forzi tal-Infurzar tal-Liġi tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran (LEF) (magħrufa wkoll bħala NAJA; FARAJA)

L-Istitut tax-Xjenza u l-Istudji Soċjali tal-Pulizija, affiljat mal-Forzi tal-Infurzar tal-Liġi tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran (LEF) (magħrufa wkoll bħala NAJA) elenkati mill-UE jipproduċi “droni kontra l-irvellijiet" li huma użati mill-forzi tal-infurzar tal-liġi fis-soppressjoni ta’ manifestanti paċifiċi. Barra minn hekk, l-istitut jippromwovi u jwettaq riċerka dwar l-użu ta’ droni għall-forzi tal-pulizija.

L-Istitut tax-Xjenza u l-Istudji Soċjali tal-Pulizija huwa assoċjat mal-Forzi tal-Infurzar tal-Liġi tal-Iran u jipprovdi tagħmir li jintuża biex jitwettaq ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem.

Għalhekk iġorr responsabbiltà għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.”

20.2.2023”.


Top