EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1363

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2022/1363 tat-3 ta’ Awwissu 2022 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għat-2,4-D, għall-azoxystrobin, għaċ-ċjalofopbutil, għaċ-ċimoksanil, għall-feneżammid, għall-flażasulfuron, għall-florasulam, għall-flurossipir, għall-iprovalikarb u għas-siltjofam f’ċerti prodotti jew fuqhom (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2022/5495

OJ L 205, 5.8.2022, p. 207–225 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1363/oj

5.8.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 205/207


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1363

tat-3 ta’ Awwissu 2022

li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għat-2,4-D, għall-azoxystrobin, għaċ-ċjalofopbutil, għaċ-ċimoksanil, għall-feneżammid, għall-flażasulfuron, għall-florasulam, għall-flurossipir, għall-iprovalikarb u għas-siltjofam f’ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a) u l-Artikolu 49(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-livelli massimi ta’ residwi (MRLs) għat-2,4-D, għall-azoxystrobin, għaċ-ċjalofopbutil, għaċ-ċimoksanil, għall-feneżammid, għall-flażasulfuron, għall-florasulam, għall-flurossipir, għall-iprovalikarb u għas-siltjofam ġew stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(2)

Matul ir-rieżami ta’ dawk l-MRLs f’konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) identifikat xi informazzjoni bħala mhux disponibbli għal ċerti prodotti. L-informazzjoni disponibbli kienet biżżejjed biex l-Awtorità tipproponi MRLs li huma sikuri għall-konsumaturi u l-lakuni fid-data ġew indikati fl-Anness II ta’ dak ir-Regolament filwaqt li ġiet speċifikata d-data sa meta l-informazzjoni nieqsa kellha tiġi sottomessa lill-Awtorità b’appoġġ għall-MRLs proposti.

(3)

Għat-2,4-D, l-applikant issottometta informazzjoni bħal din dwar il-metodi analitiċi għal-lewż, għall-ġewż tal-Brażil, għall-ġewż tal-anakardju, għall-ġewż tal-Indi, għall-ġellewż/cobnuts, għall-macadamia, għall-ġewż Amerikan, għall-qlub tal-ġewż tal-arżnu, għall-pistaċċi, għall-ġewż u ġewż tas-siġar ieħor u l-Awtorità kkonkludiet li din il-lakuna fid-data kienet indirizzata b’mod suffiċjenti (2). Għalhekk, għal dawn il-prodotti, jenħtieġ li jinżammu l-MRLs eżistenti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 u r-rekwiżit li tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali jenħtieġ li jitħassar minn dak l-Anness. Madankollu, għall-qamħ saraċin u psewdoċereali oħrajn, tali informazzjoni dwar il-provi tar-residwi ma ġietx sottomessa u l-Awtorità kkonkludiet li l-lakuna fid-data għalhekk ma ġietx indirizzata b’mod suffiċjenti u li dawk li jimmaniġġjaw ir-riskju jistgħu jikkunsidraw li jissostitwixxu dawk l-MRLs bil-Limitu ta’ Determinazzjoni (LOD) (3). Għalhekk, għal dawn il-prodotti, jixraq li l-MRL fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 jinżamm fil-livell tal-LOD u li jitħassar ir-rekwiżit li tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali minn dak l-Anness.

(4)

Għall-azoxystrobin, l-applikant issottometta informazzjoni bħal din dwar il-provi tar-residwi għall-ħass tal-ħaruf/insalata tal-qamħ, għall-iskarola/l-indivja tal-weraq wiesa’, għall-krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn, għall-aruka, għall-mustarda ħamra u għall-il-ħxejjex tal-weraq żgħir (inklużi l-ispeċijiet tal-brassika). L-Awtorità kkonkludiet li din il-lakuna fid-data ġiet indirizzata b’mod suffiċjenti (4) u pproponiet li jitnaqqsu l-MRLs għal dawk il-prodotti abbażi tal-informazzjoni l-ġdida. Għalhekk, l-MRLs għal dawk il-prodotti jenħtieġ li jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell identifikat mill-Awtorità u r-rekwiżit li tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali jenħtieġ li jitħassar minn dak l-Anness. Flimkien mad-data konfermatorja, skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, l-applikant issottometta wkoll applikazzjoni biex jiġu modifikati l-MRLs eżistenti għall-azoxystrobin fil-ħass u l-Awtorità rrakkomandat4 li jitbaxxa l-MRL għal dak il-prodott. Għalhekk, l-MRL għall-ħass jenħtieġ li jiġi stabbilit fil-livell identifikat mill-Awtorità. Matul ir-rieżami tal-Artikolu 12, l-Awtorità kienet identifikat lakuna fid-data dwar il-profil tossikoloġiku tal-metaboliti L1, L4 u L9 għall-ħnieżer (muskoli, xaħam, fwied, kliewi, ġewwieni li jittiekel), għal-bovini (muskoli, xaħam, fwied, kliewi, ġewwieni li jittiekel), għan-nagħaġ (muskoli, xaħam, fwied, kliewi, ġewwieni li jittiekel), għall-mogħoż (muskoli, xaħam, fwied, kliewi, ġewwieni li jittiekel), għat-tjur (muskoli, xaħam, fwied, kliewi, ġewwieni li jittiekel), għall-ħalib (bhejjem tal-ifrat, nagħaġ, mogħoż, żwiemel) u għall-bajd tal-għasafar. Tali informazzjoni ma ġietx sottomessa mill-applikant4. L-Awtorità kkonkludiet4 li dawn il-metaboliti ma jseħħux fil-muskoli, iżda li l-applikant ma tax karatterizzazzjoni sħiħa tal-profil tossikoloġiku tagħhom u li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni minn dawk li jimmaniġġjaw ir-riskju, filwaqt li jitqies li l-MRLs eżistenti għal dawn il-prodotti jirriflettu l-limiti massimi tar-residwi tal-Codex (CXLs). Għalhekk, għal dawn il-prodotti, jenħtieġ li jinżammu l-MRLs eżistenti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 u r-rekwiżit li tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali jenħtieġ li jinżamm f’dak l-Anness.

(5)

Għaċ-ċjalofopbutil, tali informazzjoni dwar il-metodi analitiċi għar-ross ġiet sottomessa mill-applikant u l-Awtorità kkonkludiet li din il-lakuna fid-data ġiet indirizzata b’mod suffiċjenti (5). Għalhekk, għal dan il-prodott, jenħtieġ li jinżamm l-MRL eżistenti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 u r-rekwiżit li tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali jenħtieġ li jitħassar minn dak l-Anness.

(6)

Għaċ-ċimoksanil, tali informazzjoni dwar il-provi tar-residwi għall-għeneb tal-mejda, għall-għeneb tal-inbid, għall-ħass u għall-ispinaċi ġiet sottomessa mill-applikant. L-Awtorità kkonkludiet li din il-lakuna fid-data ġiet indirizzata b’mod suffiċjenti (6) u pproponiet li jinżammu jew jitnaqqsu l-MRLs għal dawk il-prodotti. Għalhekk, għal dawk il-prodotti, l-MRLs fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 jenħtieġ li jiġu stabbiliti fil-livell identifikat mill-Awtorità u r-rekwiżit li tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali jenħtieġ li jitħassar minn dak l-Anness. L-Awtorità kkonkludiet6 li l-lakuni fid-data dwar il-metodi analitiċi għall-infużjonijiet erbali u l-ħops u l-istabbiltà tal-ħżin għall-bus u l-ħemes, għall-infużjonijiet erbali u għall-ħops ma ġewx indirizzati u li l-MRLs għal dawk il-prodotti jenħtieġ li jinżammu fil-livell tal-LOD. Għalhekk, l-MRLs għal dawk il-prodotti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 jenħtieġ li jiġu stabbiliti fil-livell identifikat mill-Awtorità u r-rekwiżit li tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali jenħtieġ li jitħassar minn dak l-Anness.

(7)

Għall-feneżammid, tali informazzjoni dwar il-provi tar-residwi u l-parametri tal-Prattika Agrikola Tajba (GAP) għall-frott tal-kiwi (ħodor, ħomor, sofor) ma ġietx sottomessa. Madankollu, l-Awtorità kkonkludiet li l-informazzjoni mitluba ma għadhiex meħtieġa (7) peress li l-evalwazzjoni twettqet b’rekwiżiti tad-data aktar antiki u għalhekk ma għadhomx meħtieġa aktar provi tar-residwi u informazzjoni dwar il-GAPs. Għalhekk, għal dan il-prodott, jenħtieġ li jinżamm l-MRL eżistenti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 u r-rekwiżit li tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali jenħtieġ li jitħassar minn dak l-Anness.

(8)

Għall-flażasulfuron, tali informazzjoni dwar l-istabbiltà tal-ħżin għaż-żebbuġ tal-mejda u għaż-żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt ġiet sottomessa mill-applikant u l-Awtorità kkonkludiet li din il-lakuna fid-data ġiet indirizzata b’mod suffiċjenti (8). Għalhekk, għal dawn il-prodotti, jenħtieġ li jinżammu l-MRLs eżistenti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 u r-rekwiżit li tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali jenħtieġ li jitħassar minn dak l-Anness.

(9)

Għall-florasulam, tali informazzjoni dwar il-metodi analitiċi għall-bovini (muskoli, xaħam, fwied, kliewi, ġewwieni li jittiekel), għan-nagħaġ (muskoli, xaħam, fwied, kliewi, ġewwieni li jittiekel), għall-mogħoż (muskoli, xaħam, fwied, kliewi, ġewwieni li jittiekel) u għall-ħalib (bhejjem tal-ifrat, nagħaġ, mogħoż, żwiemel) ġiet sottomessa mill-applikant u l-Awtorità kkonkludiet li din il-lakuna fid-data ġiet indirizzata b’mod suffiċjenti (9). Għalhekk, għal dawk il-prodotti, jenħtieġ li jinżammu l-MRLs eżistenti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 u r-rekwiżit li tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali jenħtieġ li jitħassar minn dak l-Anness.

(10)

Għall-flurossipir, tali informazzjoni dwar il-metodi analitiċi, l-istabbiltà tal-ħżin, l-intervall ta’ qabel il-ħsad u l-provi tar-residwi għat-tuffieħ u għall-basal ġiet sottomessa mill-applikant. L-applikant issottometta wkoll informazzjoni addizzjonali dwar il-metodu analitiku użat fil-provi tar-residwi għas-sagħtar. L-Awtorità kkonkludiet li dawn il-lakuni fid-data ġew indirizzati b’mod suffiċjenti (10) , (11). Għalhekk, għal dawn il-prodotti, l-MRLs fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 jenħtieġ li jiġu stabbiliti fil-livell identifikat mill-Awtorità u r-rekwiżit li tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali jenħtieġ li jitħassar minn dak l-Anness. L-Awtorità kkonkludiet li l-lakuna fid-data dwar il-metodu analitiku għat-tewm u għax-xalotti ġiet indirizzata, iżda għall-kurrat, għaċ-ċereali, għall-infużjonijiet erbali mill-fjuri u mill-kannamieli ma ġietx indirizzata u li hija meħtieġa aktar konsiderazzjoni minn dawk li jimmaniġġjaw ir-riskju. Ikkonkludiet ukoll li l-lakuni fid-data dwar l-istabbiltà tal-ħżin u l-metaboliżmu għall-ħnieżer (muskoli, xaħam, fwied, kliewi, ġewwieni li jittiekel), għall-bovini (muskoli, xaħam, fwied, kliewi, ġewwieni li jittiekel), għan-nagħaġ (muskoli, xaħam, fwied, kliewi, ġewwieni li jittiekel), għall-mogħoż (muskoli, xaħam, fwied, kliewi, ġewwieni li jittiekel) u għall-ħalib (bhejjem tal-ifrat, nagħaġ, mogħoż, żwiemel) ġew indirizzati parzjalment biss u li hija meħtieġa aktar kunsiderazzjoni fir-rigward tal-immaniġġar tar-riskju. Fir-rapport tar-Rieżami Finali (12) għal din is-sustanza, ġie konkluż li d-data disponibbli kienet suffiċjenti biex tindirizza wkoll dawn il-lakuni fid-data. Għalhekk, għal dawn il-prodotti, jenħtieġ li jinżammu l-MRLs fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 u r-rekwiżit li tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali jenħtieġ li jitħassar minn dak l-Anness.

(11)

Għall-iprovalikarb, tali informazzjoni dwar il-metaboliżmu tal-għelejjel għall-ħass, għall-iskarola/l-indivja tal-weraq wiesa’ u għall-aruka ma ġietx sottomessa u l-Awtorità kkonkludiet li l-lakuna fid-data identifikata qabel għalhekk ma ġietx indirizzata (13) u li dawk li jimmaniġġjaw ir-riskju jistgħu jikkunsidraw li jissostitwixxu dawk l-MRLs bl-LOD. Għalhekk, għal dawn il-prodotti, jixraq li l-MRLs fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 jiġu stabbiliti fl-LOD speċifiku u li jitħassar ir-rekwiżit li tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali minn dak l-Anness.

(12)

Għas-siltjofam, tali informazzjoni dwar il-metodi analitiċi għax-xgħir, għas-segala u għall-qamħ ġiet sottomessa mill-applikant u l-Awtorità kkonkludiet li din il-lakuna fid-data ġiet indirizzata b’mod suffiċjenti (14). Għalhekk, għal dawn il-prodotti, jenħtieġ li jinżammu l-MRLs eżistenti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 u r-rekwiżit li tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali jenħtieġ li jitħassar minn dak l-Anness.

(13)

Il-Kummissjoni kkonsultat lil-laboratorji ta’ referenza tal-Unjoni Ewropea dwar il-ħtieġa li ċerti LODs jiġu addattati. Dawk il-laboratorji kkonkludew li għal ċerti prodotti, l-iżvilupp tekniku jippermetti li jiġu stabbiliti LODs iktar baxxi.

(14)

Is-sħab kummerċjali tal-Unjoni ġew ikkonsultati dwar l-MRLs il-ġodda permezz tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u l-kummenti tagħhom ġew ikkunsidrati.

(15)

Għalhekk jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 396/2005 jiġi emendat skont dan.

(16)

Biex ikunu jistgħu jkomplu jsiru l-kummerċjalizzazzjoni, l-ipproċessar u l-konsum normali tal-prodotti, jenħtieġ li dan ir-Regolament jipprevedi miżura tranżizzjonali għall-prodotti li ġew prodotti qabel ma ġew immodifikati l-MRLs u li l-informazzjoni dwarhom turi li nżamm livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumaturi.

(17)

Jenħtieġ li jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma jibdew japplikaw l-MRLs modifikati, sabiex l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-operaturi tan-negozji tal-ikel jingħataw biżżejjed żmien biex iħejju ruħhom ħalli jkunu jistgħu jikkonformaw mar-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-modifika tal-MRLs.

(18)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 kif kien qabel ma ġie emendat b’dan ir-Regolament għandu jibqa’ japplika għall-prodotti li ġew immanifatturati fl-Unjoni jew li ġew importati fl-Unjoni qabel il-25 ta’ Frar 2023.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-25 ta’ Frar 2023.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta’ Awwissu 2022.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Konklużjoni dwar ir-rieżami bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva 2,4-D (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,4-D). EFSA Journal 2014;12(9):3812.

(3)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Nuqqas ta’ data konfermatorja wara r-rieżamijiet tal-MRLs tal-Artikolu 12 għat-2,4-D, għall-feneżammid u għall-iprovalikarb (Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb). EFSA Journal 2021; 19(10):6910.

(4)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Evalwazzjoni tad-data konfermatorja wara r-rieżami tal-MRLs Artikolu 12 u modifika tal-livelli massimi ta’ residwi eżistenti għall-azoxystrobin (Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin). EFSA Journal 2020; 18(8):6231.

(5)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Konklużjoni dwar ir-rieżami bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva ċjalofop (varjant evalwat ċjalofopbutil) (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyhalofop (variant evaluated cyhalofop-butyl)). EFSA Journal 2015; 13(1):3943.

(6)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Evalwazzjoni tad-data konfermatorja wara r-rieżami tal-Artikolu 12 għaċ-ċimoksanil (Evaluation of confirmatory data following the Article 12 review for cymoxanil). EFSA Journal 2019; 17(10):5823.

(7)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Nuqqas ta’ data konfermatorja wara r-rieżamijiet tal-MRLs tal-Artikolu 12 għat-2,4-D, għall-feneżammid u għall-iprovalikarb (Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb). EFSA Journal 2021; 19(10):6910.

(8)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Konklużjoni dwar ir-rieżami bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva flażasulfuron (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flazasulfuron). EFSA Journal 2016; 14(8):4575.

(9)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Konklużjoni dwar ir-rieżami bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva florasulam (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florasulam). EFSA Journal 2015; 13(1):3984.

(10)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Evalwazzjoni tad-data konfermatorja wara r-rieżami tal-MRLs tal-Artikolu 12 għall-flurossipir (Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fluroxypyr). EFSA Journal 2019; 17(9):5816.

(11)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Modifika tal-livelli massimi ta’ residwi għall-flurossipir fil-kurrat, fil-weraq tal-karfus, fit-tursin, fis-sagħtar u l-ħabaq u fil-fjuri li jittieklu (Modification of the existing maximum residue levels for fluroxypyr in chives, celery leaves, parsley, thyme and basil and edible flowers). EFSA Journal 2020; 18(10):6273.

(12)  SANCO/11019/2011 rev.5, Rapport ta’ Rieżami Finali għas-sustanza attiva flurossipir iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fil-laqgħa tiegħu tas-17 ta’ Ġunju 2011 fid-dawl tal-approvazzjoni ta’ flurossipir bħala sustanza attiva f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 (“Final Review report for the active substance fluroxypyr finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health at its meeting on 17 June 2011 in view of the approval of fluroxypyr as active substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009”), it-23 ta’ Marzu 2017,https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=734

(13)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Nuqqas ta’ data konfermatorja wara r-rieżamijiet tal-MRLs tal-Artikolu 12 għat-2,4-D, għall-feneżammid u għall-iprovalikarb (Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb). EFSA Journal 2021; 19(10):6910.

(14)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Konklużjoni dwar ir-rieżami bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva siltjofam (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance silthiofam). EFSA Journal 2016; 14(8):4574.


ANNESS

Fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 il-kolonni għat-2,4-D, għall-azoxystrobin, għaċ-ċjalofopbutil, għaċ-ċimoksanil, għall-feneżammid, għall-flażasulfuron, għall-florasulam, għall-flurossipir, għall-iprovalikarb u għas-siltjofam huma sostitwiti b’dan li ġej:

"Ir-residwi ta’ pestiċidi u l-livelli massimi ta’ residwi (mg/kg)

Numru tal-Kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs  (1)

2,4-D (is-somma ta’ 2,4-D, l-imlieħ tiegħu, l-esteri tiegħu u l-konjugati tiegħu, espressa bħala 2,4-D)

Ażossistrobin

Ċjalofop-butil

Ċimoksanil

Feneżammid (F)

Flażasulfuron

Florasulam

Flurossipir (is-somma tal-flurossipir, l-imlieħ, l-esteri u l-konjugati tiegħu espressa bħala flurossipir) (R)

Iprovalikarb

Siltijofam

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0110000

Frott taċ-ċitru

1

15

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Grejpfrut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Larinġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Lumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Xkomp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandolin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0,2

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0120010

Lewż

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Qastan

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Ġellewż

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaċċi

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Ġewż

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Oħrajn (2)

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Pomu

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Tuffieħ

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0130020

Lanġas

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130040

Naspli

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0140000

Frott tal-għadma

0,05  (*1)

2

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Berquq

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140020

Ċiras (ħelu)

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

0140030

Ħawħ

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140040

Għanbaqar

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0140990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

0,1

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0151000

(a)

għeneb

 

3

 

0,05

15

 

 

 

2

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

frawli

 

10

 

0,01  (*1)

10

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

 

5

 

0,01  (*1)

15

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153010

Tut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Tut salvaġġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

(d)

frott żgħir u kukku oħrajn

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0154010

Mirtill

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154020

Cranberries

 

0,5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154030

Ribes (ħamra, sewda u bajda)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154040

Ribes bix-xewk (ħodor, ħomor u sofor)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154050

Warda skoċċiża

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

5

 

 

15

 

 

 

 

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154990

Oħrajn (2)

 

5

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0160000

Frott ta' diversi tipi bl-affarijiet li ġejjin:

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161000

(a)

b’qoxra li tittiekel

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0161010

Tamal

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Tin

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambola

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Kaki

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Għanbaqar ta' Ġava

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Oħrajn (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

(b)

b’qoxra li ma tittikilx, u żgħir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

0,01  (*1)

 

 

15

 

 

 

 

 

0162020

Liċċi

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162030

Frott tal-passjoni

 

4

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 

0,3

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162060

Frott tal-kaki tal-Virġinja

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162990

Oħrajn (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163000

(c)

b’qoxra li ma tittikilx, u kbir

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banana

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Rummien

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Ċerimoja

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Gwava

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durian

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Il-frotta tal-annona

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Oħrajn (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi

 

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

(a)

patata

0,2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali tal-għeruq u tat-tuberi

0,05  (*1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi ħelwa

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Pitravi

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Zunnarija

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Celeriac/Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Għeruq tal-mustarda

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Artiċokks

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Zunnarija bajda

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Tursin ta' Hamburg

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Ravanell

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Leħjet il-bodbod

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Swedes

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Lift

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Oħrajn (2)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0220010

Tewm

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220020

Basal

 

 

 

 

0,8

 

 

0,05  (*1)

0,1

 

0220030

Xalotti

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta’ Wales

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0220990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0231000

(a)

Ħxejjex tal-frott tal-familja tas-Solanaceae u tal-familja tal-Malvaceae

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tadam

 

 

 

0,4

2

 

 

 

0,7

 

0231020

Bżar ħelu

 

 

 

0,01  (*1)

3

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231030

Brunġiel

 

 

 

0,3

2

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231040

Bamja

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0232000

(b)

kukurbiti b'qoxra li tittiekel

 

1

 

0,08

1

 

 

 

0,1

 

0232010

Ħjar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Ħjar tal-pikles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Zukkini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

kukurbiti b’qoxra li ma tittikilx

 

1

 

0,4

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0233010

Bettieħ

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233020

Qara’ aħmar

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0233030

Dulliegħ

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0234000

(d)

qamħirrum ħelu

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

(a)

Brassika li tagħmel il-fjuri

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokkli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Pastard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

kaboċċi kkapoċċati

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kaboċċi ta' Brussell/kaboċċi taz-zokk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Kaboċċa kkapoċċati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kaboċċi (“kales”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

ġdur

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

 

50

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251020

Ħass

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

0251030

Skalora/indivja bil-weraq wesgħin

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251050

Krexxuni tal-art

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251060

Aruka

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251070

Mustarda ħamra

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom l-ispeċijiet tal-brassika)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,05  (*1)

15

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spinaċi

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

0252020

Burdlieq

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252030

Weraq tas-selq

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u speċijiet simili

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

(d)

krexxuni

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

(e)

ċikwejra

0,05  (*1)

0,3

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0,1  (*1)

70

0,05  (*1)

0,02  (*1)

50

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Maxxita

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256040

Tursin

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256050

Salvja

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256060

Klin

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256070

Timu

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0256080

Ħabaq u fjuri li jittieklu

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256090

Weraq tar-rand

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256100

Stregun

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0260000

Legumi

0,05  (*1)

3

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fażola (bl-imżiewed)

 

 

 

0,05  (*1)

15

 

 

 

 

 

0260020

Fażola (bla mżiewed)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260030

Piżelli (bl-imżiewed)

 

 

 

0,15

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260040

Piżelli (bla mżiewed)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260050

Għads

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Spraġ

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270020

Kardun

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270030

Krafes

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

 

10

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270050

Qaqoċċ

 

5

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270060

Kurrat

 

10

 

0,02

 

 

 

0,3

 

 

0270070

Rabarbru

 

0,6

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270090

Qlub tal-palm

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270990

Oħrajn (2)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

BUS U ĦEMES

0,05  (*1)

0,15

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fażola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Għads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Piżelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupini/fażola tal-lupini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0401000

Żrieragħ taż-żejt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Karawett

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Ġulġlien

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Żerriegħa tal-lift

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Fażola tas-sojja

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Żerriegħa tal-qara’ aħmar

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Qannebusa

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Fażola tar-riġnu

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Oħrajn (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Frott taż-żejt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Żebbuġ maħsub għall-produzzjoni taż-żejt

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Qlub tal-palm taż-żejt

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Oħrajn (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000

ĊEREALI

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Xgħir

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloz oħrajn

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Qamħirrum

0,05  (*1)

0,02

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500040

Millieġ komuni

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Ħafur

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500060

Ross

0,1

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500070

Segala

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500080

Sorgu

0,05  (*1)

10

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500090

Qamħ

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500990

Oħrajn (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

0,1  (*1)

 

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Tejiet

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0620000

Kafeni

 

0,03

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Infużjonijiet erbali mill-affarijiet li ġejjin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

(a)

mill-fjuri

 

60

 

 

 

 

 

2

 

 

0631010

Kamumella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibisku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Ward

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Tilju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

mill-weraq u mill-ħxejjex aromatiċi

 

60

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0632010

Frawla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Matè/Te tal-Paragwaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

mill-għeruq

 

0,3

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0633010

Valerjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ġinseng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

(d)

minn kull parti oħra tal-pjanta

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Ħarrub

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

ĦOPS

0,1  (*1)

30

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

ĦWAWAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Ħlewwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Kemmun iswed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Karfus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Kosbor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Kemmun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Xibt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Bużbież

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Fienu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Karwija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamomu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Boċċi tal-bżar (suwed, ħodor u bojod)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamar tal-Indja/tamarindi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kannella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Għud is-sus

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ġinġer (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Żagħfran tal-Indja/kurkuma

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Għerq tal-mustarda (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Oħrajn (2)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Żagħfran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Il-qoxra ta’ barra tan-noċemuskata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Pitravi ħelu

 

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900020

Kannamieli

 

0,05

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

0,09

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900990

Oħrajn (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Prodotti bażiċi mill-affarijiet li ġejjin:

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1011000

(a)

mill-ħnieżer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Muskoli

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1011020

Xaħam

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011030

Fwied

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011040

Kliewi

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011990

Oħrajn (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012000

(b)

mill-annimali bovini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskoli

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012020

Xaħam

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1012030

Fwied

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1012040

Kliewi

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012990

Oħrajn (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013000

(c)

min-nagħaġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskoli

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013020

Xaħam

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1013030

Fwied

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1013040

Kliewi

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013990

Oħrajn (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014000

(d)

mill-mogħoż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskoli

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014020

Xaħam

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1014030

Fwied

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1014040

Kliewi

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014990

Oħrajn (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015000

(e)

mill-ekwini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskoli

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015020

Xaħam

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1015030

Fwied

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1015040

Kliewi

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015990

Oħrajn (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016000

(f)

mill-pollam

0,05  (*1)

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016010

Muskoli

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Xaħam

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Fwied

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Kliewi

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Oħrajn (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

minn annimali terrestri mrobbijin oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskoli

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1017020

Xaħam

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1017030

Fwied

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1017040

Kliewi

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017990

Oħrajn (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1020000

Ħalib

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,06

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Nagħaġ

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Mogħoż

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Żwiemel

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Oħrajn (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Bajd tal-għasafar

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Tiġieġ

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Papri

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Wiżż

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Summien

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Oħrajn (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Amfibji u Rettili

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01