EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0694

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/694 tat-2 ta’ Mejju 2022 li jemenda r-Regolament (UE) 2016/403 fir-rigward ta’ ksur serju ġdid tar-regoli tal-Unjoni li jista’ jwassal għat-telf ta’ reputazzjoni tajba mill-operatur tat-trasport bit-triq

C/2022/2742

OJ L 129, 3.5.2022, p. 22–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/694/oj

3.5.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 129/22


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/694

tat-2 ta’ Mejju 2022

li jemenda r-Regolament (UE) 2016/403 fir-rigward ta’ ksur serju ġdid tar-regoli tal-Unjoni li jista’ jwassal għat-telf ta’ reputazzjoni tajba mill-operatur tat-trasport bit-triq

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(2a) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 ġie emendat bir-Regolament (UE) 2020/1055 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) li żied ksur serju ġdid fir-rigward tal-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali, il-kabotaġġ u l-istazzjonar ta’ ħaddiema fit-trasport bit-triq mal-lista ta’ ksur li jista’ jwassal għat-telf ta’ reputazzjoni tajba stabbilita fl-Artikolu 3(1), il-punt (b), tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009.

(2)

Ir-Regolament (UE) 2020/1055 introduċa wkoll kriterju addizzjonali li għandu jitqies mill-Kummissjoni meta tiddefinixxi l-grad ta’ serjetà ta’ ksur serju, billi żied ir-referenza għar-riskju ta’ distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq.

(3)

Ir-Regolament (UE) 2020/1055 emenda wkoll ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 sabiex jipprevedi li, meta tiġi stabbilita l-frekwenza tal-okkorrenza li lil hinn minnha l-ksur ripetut għandu jitqies bħala aktar serju, il-Kummissjoni jenħtieġ tqis l-għadd ta’ vetturi, u mhux l-għadd ta’ sewwieqa, użati għall-attivitajiet tat-trasport.

(4)

Ir-Regolament (UE) 2020/1054 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) introduċa dispożizzjonijiet ġodda fir-rigward ta’ ksur li jwassal għal riskji ta’ korrimenti serji jew fatalitajiet jew distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq. Jenħtieġ li dak il-ksur jiżdied mal-lista ta’ ksur serju tar-regoli tal-Unjoni msemmi fl-Artikolu 6(1), it-tielet subparagrafu, il-punt (b), tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009, li jista’ jaffettwa r-reputazzjoni tajba tal-impriża tat-trasport bit-triq jew tal-maniġer tat-trasport.

(5)

Għalhekk, ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/403 (4) jenħtieġ jiġi emendat biex jinkludi l-ksur il-ġdid u jqis il-kriterji l-ġodda għad-definizzjoni tal-livell ta’ serjetà u l-frekwenza tal-okkorrenza tagħhom.

(6)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar it-Trasport bit-Triq,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 2016/403 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Anness I huwa emendat f’konformità mal-Anness I ta’ dan ir-Regolament;

(2)

L-Anness II huwa sostitwit mit-test tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Mejju 2022.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51.

(2)  Ir-Regolament (UE) 2020/1055 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2020 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009, (KE) Nru 1072/2009 u (UE) Nru 1024/2012 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur tat-trasport bit-triq (ĠU L 249, 31.7.2020, p. 17).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2020/1054 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2020 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward ta’ rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet massimi ta’ sewqan kuljum u kull ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ kuljum u kull ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta’ takografi (ĠU L 249, 31.7.2020, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/403 tat-18 ta’ Marzu 2016 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-klassifikazzjoni ta’ ksur serju tar-regoli tal-Unjoni, li jista’ jwassal għat-telf ta’ reputazzjoni tajba tal-operatur tat-trasport bit-triq u li jemenda l-Anness III tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 74, 19.3.2016, p. 8).


ANNESS I

L-Anness I għar-Regolament (UE) 2016/403 huwa emendat kif ġej:

(1)

il-paragrafi introduttorji u t-Taqsima 1 huma sostitwiti b’dan li ġej:

Kategorizzazzjoni ta’ ksur serju

(imsemmija fl-Artikolu 1)

It-tabelli li ġejjin fihom il-kategoriji u t-tipi ta’ ksur serju tar-regoli tal-UE tat-trasport bit-triq kummerċjali, maqsuma fi tliet kategoriji ta’ gradi ta’ serjetà skont il-potenzjal tagħhom li joħolqu riskju ta’ fatalitajiet jew ta’ korrimenti gravi u/jew iwasslu għal distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq.

1.   Gruppi ta’ ksur tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (*1) (Ħin ta’ sewqan u ta’ mistrieħ)

Nru

BAŻI ĠURIDIKA

TIPI TA’ KSUR

GRAD TA’ SERJETÀ  (1)

KAS

KSĦ

KS

 

Ekwipaġġ

1.

Artikolu 5(1)

Ma jitħarsux l-etajiet minimi tas-sewwieqa

 

 

X

Perjodi ta’ sewqan

2.

Artikolu 6(1)

Aktar minn disa’ (9) sigħat ta’ sewqan kuljum meta mhux permessa l-possibbiltà tal-estensjoni għal limitu ta’ 10 sigħat

10h ≤ … < 11h

 

 

X

3.

11h≤ …

 

X

 

4.

Jinqabeż il-ħin ta’ sewqan ta’ disa’ (9) sigħat kuljum b’50 % jew aktar

13h30 ≤ …

X

 

 

5.

Jinqabeż il-ħin estiż ta’ sewqan kuljum ta’ 10 sigħat jekk l-estensjoni hija permessa

11h ≤ … < 12h

 

 

X

6.

12h ≤ …

 

X

 

7.

Jinqabeż il-ħin ta’ sewqan ta’ 10 sigħat ta' sewqan kuljum b’50 % jew aktar

15h ≤ …

X

 

 

8.

Artikolu 6(2)

Jinqabeż il-ħin ta’ sewqan permess fil-ġimgħa

60h ≤ … < 65h

 

 

X

9.

65h ≤ … < 70h

 

X

 

10.

Jinqabeż il-ħin ta’ sewqan permess fil-ġimgħa b’25 % jew aktar

70h ≤ …

X

 

 

11.

Artikolu 6(3)

Jinqabeż il-ħin ta’ sewqan massimu totali f’ġimgħatejn (2) konsekuttivi

100h ≤ … < 105h

 

 

X

12.

105h ≤ … < 112h30

 

X

 

13.

Jinqabeż il-ħin ta’ sewqan massimu totali f’ġimgħatejn (2) konsekuttivi b’25 % jew aktar

112h30 ≤ …

X

 

 

Pawsi

14.

Artikolu 7

Jinqabeż il-ħin ta’ sewqan mhux interrott ta’ 4,5 sigħat qabel il-brejk

5h ≤ … < 6h

 

 

X

15.

6h ≤ …

 

X

 

Perjodi ta’ mistrieħ

16.

Artikolu 8(2)

Perjodu insuffiċjenti ta’ mistrieħ ta’ inqas minn 11-il siegħa meta mhux permess perjodu mnaqqas ta’ mistrieħ ta’ kuljum

8h30 ≤ … < 10h

 

 

X

17.

… < 8h30

 

X

 

18.

Perjodu mnaqqas insuffiċjenti ta’ mistrieħ ta’ kuljum ta’ inqas minn disa’ (9) sigħat meta t-tnaqqis huwa permess

7h ≤ … < 8h

 

 

X

19.

… < 7h

 

X

 

20.

Perjodu maqsum insuffiċjenti ta’ mistrieħ ta’ kuljum ta’ inqas minn 3s + 9s

3h + [7h ≤ … < 8h]

 

 

X

21.

3h + [… < 7h]

 

X

 

22.

Artikolu 8(5)

Perjodu insuffiċjenti ta’ mistrieħ ta’ kuljum ta’ inqas minn disa’ (9) sigħat għal vettura b’aktar minn sewwieq wieħed

7h ≤ … < 8h

 

 

X

23.

… < 7h

 

X

 

24.

Artikolu 8(6)

Perjodu mnaqqas insuffiċjenti ta’ mistrieħ fil-ġimgħa ta’ inqas minn 24 siegħa

20h ≤ … < 22h

 

 

X

25.

… < 20h

 

X

 

26.

Perjodu insuffiċjenti ta’ mistrieħ fil-ġimgħa ta’ inqas minn 45 siegħa meta mhux permess perjodu mnaqqas ta’ mistrieħ fil-ġimgħa

36h ≤ … < 42h

 

 

X

27.

… < 36h

 

X

 

28.

Artikolu 8(6)

Aktar minn sitt (6) perjodi konsekuttivi ta’ 24 siegħa wara l-perjodu preċedenti ta’ mistrieħ fil-ġimgħa

3h ≤ … < 12h

 

 

X

29.

12h ≤ …

 

X

 

30.

Artikolu 8(6b)

L-ebda mistrieħ ta’ kumpens għal żewġ perjodi mnaqqsa konsekuttivi ta’ mistrieħ ta’fil-ġimgħa

 

 

X

 

31.

Artikolu 8(8)

Perjodu regolari ta’ mistrieħ fil-ġimgħa jew kwalunkwe perjodu ta’ mistrieħ fil-ġimgħa ta’ aktar minn 45 siegħa meħud f’vettura

 

 

X

 

32.

Artikolu 8(8)

L-impjegatur ma jkoprix l-ispejjeż għall-akkomodazzjoni barra mill-vettura

 

 

 

X

 

Deroga mir-regola ta’ 12-il jum

33.

Artikolu 8(6a)

Aktar minn 12-il perjodu konsekuttiv ta’ 24 siegħa wara perjodu preċedenti ta’ serhan fil-ġimgħa

3h ≤ … < 12h

 

 

X

34.

12h ≤ …

 

X

 

35.

Artikolu 8(6a), Punt (b)(ii)

Perjodu ta’ mistrieħ fil-ġimgħa meħud wara 12-il perjodu konsekuttiv ta’ 24 siegħa

65h < … ≤ 67h

 

 

X

36.

… ≤ 65h

 

X

 

37.

Artikolu 8(6a), punt (d)

Perjodu ta’ sewqan, bejn l-22.00 u s-6.00, ta’ aktar minn tliet sigħat qabel il-brejk, jekk il-vettura ma jkollhiex aktar minn sewwieq wieħed

3h < … < 4,5 h

 

 

X

38.

4,5s ≤ …

 

X

 

Organizzazzjoni tax-xogħol

39.

Artikolu 8(8 a)

Impriża tat-trasport li ma tkunx qed torganizza x-xogħol tas-sewwieqa b’tali mod li s-sewwieqa jkunu jistgħu jirritornaw lejn iċ-ċentru operazzjonali tal-impjegatur, jew jirritornaw lejn il-post ta’ residenza tas-sewwieqa

 

X

 

40.

Artikolu 10(1)

Relazzjoni bejn il-paga/ħlas u d-distanza misjuqa, il-veloċità tat-twassil u/jew l-ammont ta’ merkanzija trasportata

 

X

 

41.

Artikolu 10(2)

L-ebda organizzazzjoni jew organizzazzjoni mhux xierqa tax-xogħol tas-sewwieq, l-ebda struzzjoni jew struzzjonijiet mhux xierqa mogħtija lis-sewwieq li jippermettulu jikkonforma mal-liġi

 

X

 

(*1)  Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).”."

(2)

It-Taqsima 2 hija sostitwita b’ dan li ġej:

“2.

Gruppi ta’ ksur tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (*2) (Takografu)

Nru

BAŻI ĠURIDIKA

TIPI TA’ KSUR

GRAD TA’ SERJETÀ

KAS

KSĦ

KS

L-installazzjoni ta’ takografu

1.

Artikolu 3(1), (4), (4a) u l-Artikolu 22

Li ma jkollux takografu ta' tip approvat installat u użat

X

 

 

Użu tat-takografu, tal-karta tas-sewwieq jew tal-folja ta’ reġistrazzjoni

2.

Artikolu 23(1)

L-użu ta’ takografu mhux spezzjonat minn workshop approvat

 

X

 

3.

Artikolu 27

Is-sewwieq għandu fil-pussess tiegħu u/jew juża aktar minn karta tas-sewwieq waħda li hija tiegħu

 

X

 

4.

Sewqan b’karta tas-sewwieq falsifikata (meqjus bħala sewqan mingħajr karta tas-sewwieq)

X

 

 

5.

Sewqan b’karta tas-sewwieq li tagħha s-sewwieq mhuwiex id-detentur (meqjus bħala sewqan mingħajr karta tas-sewwieq)

X

 

 

6.

Sewqan b’karta tas-sewwieq li ġiet akkwistata abbażi ta’ dikjarazzjonijiet foloz u/jew ta’ dokumenti ffalsifikati (meqjus bħala sewqan mingħajr karta tas-sewwieq)

X

 

 

7.

Artikolu 32(1)

It-takografu ma jaħdimx sew (eż.: it-takografu ma ġiex spezzjonat, ikkalibrat u ssiġillat b’mod tajjeb)

 

X

 

8.

Artikolu 32(1) u Artikolu 33(1)

It-takografu ma ntużax kif suppost (eż.: l-użu ħażin b’mod intenzjonat, volontarju jew impost, nuqqas ta’ struzzjonijiet dwar l-użu korrett, eċċ.)

 

X

 

9.

Artikolu 32(3)

Il-pussess fil-vettura u/jew l-użu ta’ apparat frodulenti li jkun kapaċi jimmodifika r-reġistrazzjonijiet tat-takografu

X

 

 

10.

Falsifikazzjoni, ħabi, suppressjoni jew qerda tad-data rreġistrata fuq il-folji tar-reġistrazzjoni jew tad-dejta maħżuna u ddawnlowdjata mit-takografu u/jew mill-karta tas-sewwieq

X

 

 

11.

Artikolu 33(2)

L-impriża ma żżommx folji tar-reġistrazzjoni, karti stampati u data ddawnlowdjata

 

X

 

12.

Id-data rreġistrata jew maħżuna mhix disponibbli għal mill-inqas sena

 

X

 

13.

Artikolu 34(1)

Użu ħażin tal-folji ta' reġistrazzjoni/il-karta tas-sewwieq

 

X

 

14.

Irtirar mhux awtorizzat tal-folji ta' reġistrazzjoni jew tal-karta tas-sewwieq li jħalli impatt fuq ir-reġistrazzjoni tad-data rilevanti

 

X

 

15.

Artikolu 34(1 a)

Tintuża folja tar-reġistrazzjoni jew karta tas-sewwieq biex tkopri perjodu itwal minn dak li hija intenzjonata għalih u tintilef xi data

 

X

 

16.

Artikolu 34(2)

Jintużaw folji tar-reġistrazzjoni jew karti tas-sewwieqa maħmuġin jew bil-ħsara u d-data mhijiex leġġibbli

 

X

 

17.

Artikolu 34(3)

Ma jsirx input manwali meta dan ikun meħtieġ

 

X

 

18.

Artikolu 34(4)

Ma tintużax il-folja korretta jew il-karta tas-sewwieq tkun fi slott ħażin (aktar minn sewwieq wieħed)

 

 

X

19.

Artikolu 34(5)

Il-mekkaniżmu ta’ kommutazzjoni jintuża ħażin

 

X

 

Produzzjoni tal-informazzjoni

20.

Artikolu 34(5), il-punt (b)(v)

Użu ħażin jew nuqqas ta’ użu tas-sinjal tal-lanċa/tal-ferrovija

 

 

X

21.

Artikolu 34(6)

Informazzjoni meħtieġa mhux imdaħħla fil-folja ta’ reġistrazzjoni

 

X

 

22.

Artikolu 34(7)

Rekords ma jurux is-simboli tal-pajjiżi li l-fruntieri tagħhom ikunu nqasmu mis-sewwieq matul il-perjodu tax-xogħol ta’ kuljum

 

 

X

23.

Artikolu 34(7)

Rekords ma jurux is-simboli tal-pajjiżi fejn beda u ntemm il-perjodu tax-xogħol ta’ kuljum tas-sewwieq

 

 

X

24.

Artikolu 36

Rifjut li ssir verifika

 

X

 

25.

Artikolu 36

Preżentazzjoni mhux possibbli tar-reġistrazzjonijiet manwali u tal-karti stampati li saru matul dik il-ġurnata u matul it-28 jum preċedenti (sat-30 ta’ Diċembru 2024)

Preżentazzjoni mhux possibbli tar-reġistrazzjonijiet manwali u tal-karti stampati li saru matul dik il-ġurnata u matul is-56 jum preċedenti (sal-31 ta’ Diċembru 2024)

 

X

 

26.

Artikolu 36

Preżentazzjoni mhux possibbli tal-karta tas-sewwieq, meta s-sewwieq ikollu waħda

 

X

 

Funzjonament ħażin

27.

Artikolu 37(1) u Artikolu 22(1)

Takografu mhux imsewwi minn installatur jew minn workshop pprovat

 

X

 

28.

Artikolu 37(2)

Is-sewwieq ma jniżżilx l-informazzjoni kollha meħtieġa għal dawk il-perjodi ta’ ħin li matulhom ma sarux reġistrazzjonijiet meta t-takografu ma jkunx jista’ jissewwa jew ikun qed jaħdem ħażin

 

X

 

(*2)  Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta’ reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).”"

(3)

It-Taqsima 6 hija sostitwita b’dan li ġej:

“6.

Gruppi ta’ ksur tad-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE  (*3) (Apparat li jillimita l-veloċità)

Nru

BAŻI ĠURIDIKA

TIPI TA’ KSUR

GRAD TA’ SERJETÀ

KAS

KSĦ

KS

1.

Artikolu 2 u 3

L-apparat li jillimita l-veloċità mhux installat

X

 

 

2.

Artikolu 5

L-apparat li jillimita l-veloċità ma jissodisfax ir-rekwiżiti tekniċi applikabbli

 

X

 

3.

Artikolu 5

L-apparat li jillimita l-veloċità mhux installat minn workshop approvat

 

 

X

4.

 

Pussess u/jew użu ta’ apparat frodulenti li jkun kapaċi jiffalsifika d-data tal-apparat li jillimita l-veloċità u/jew l-użu ta’ apparat li jillimita l-veloċità frodulenti

X

 

 

(*3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE tal-10 ta’ Frar 1992 dwar l-istallazzjoni u l-użu ta’ apparat li jillimita l-veloċità għal ċerti kategoriji ta’ vetturi tal-mutur fil-Komunità (ĠU L 57, 2.3.1992, p. 27)”."

(4)

it-Taqsima 10 hija sostitwita b’dan li ġej:

“10.

Gruppi ta’ ksur tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (*4) (Aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija)

Nru

BAŻI ĠURIDIKA

TIPI TA’ KSUR

GRAD TA’ SERJETÀ

KAS

KSĦ

KS

Liċenzja komunitarja

1.

Artikolu 3 u Artikolu 8(1)

Il-ġarr ta’ merkanzija mingħajr il-pussess ta’ liċenzja Komunitarja valida (jiġifieri: liċenzja li hija ineżistenti, iffalsifikata, irtirata, skaduta, eċċ.)

X

 

 

2.

Artikolu 4

Mhux possibbli għall-impriża tal-ġarr jew is-sewwieq li jippreżenta liċenzja Komunitarja valida jew kopja awtentika ċċertifikata valida tal-liċenzja Komunitarja lill-uffiċjal tal-ispezzjoni (jiġifieri: Liċenzja Komunitarja jew kopja awtentika ċċertifikata tal-liċenzja Komunitarja mitlufa, minsija, bil-ħsara, eċċ.)

 

X

 

Attestazzjoni tas-sewwieq

3.

Artikolu 3 u Artikolu 8(1)

Il-trasport ta’ merkanzija mingħajr liċenzja Komunitarja valida (jiġifieri attestazzjoni tas-sewwieq ineżistenti jew ffalsifikata; irtirata, skaduta, eċċ.)

 

X

 

4.

Artikolu 5

Ma jkunx possibbli għas-sewwieq jew għall-impriża tat-trasport bit-triq tal-merkanzija, li jippreżentaw ċertifikat tas-sewwieq validu jew kopja attestata valida taċ-ċertifikat tas-sewwieq lill-uffiċjal tal-ispezzjoni (jiġifieri ċertifikat tas-sewwieq jew kopja attestata awtentika taċ-ċertifikat tas-sewwieq mitlufin, minsijin, danneġġati eċċ.)

 

 

X

Kabotaġġ

5.

Artikolu 8(2)

It-twettiq ta’ operazzjoni ta’ kabotaġġ li ma tkunx konformi mal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi fis-seħħ fl-Istat Membru ospitanti

 

X

 

6.

Artikolu 8(2a)

It-twettiq ta’ operazzjonijiet ta’ kabotaġġ fl-istess Stat Membru fi żmien erbat (4) ijiem wara t-tmiem tal-aħħar operazzjoni ta’ kabotaġġ leġittimu f’dak l-Istat Membru

 

X

 

7.

Artikolu 8(3) u (4)

It-trasportatur ma jkunx jista’ jipproduċi evidenza ċara tat-trasport internazzjonali preċedenti u/jew ta’ kull operazzjoni ta’ kabotaġġ konsekuttiva mwettqa, u/jew tal-operazzjonijiet kollha mwettqa f’każijiet fejn il-vettura tkun preżenti fl-Istat Membru ospitanti fil-perjodu ta’ erbat (4) ijiem qabel it-trasport internazzjonali, u li jippreżenta dawn il-provi matul il-perjodu tal-kontroll fil-ġenb tat-triq.

 

X

 

(*4)  Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72).”;"

(5)

It-Taqsima 11 hija sostitwita b’dan li ġej:

“11.

Gruppi ta’ ksur tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (*5) (L-aċċess għas-suq tas-servizzi tal-kowċ u tax-xarabank)

Nru

BAŻI ĠURIDIKA

TIPI TA’ KSUR

GRAD TA’ SERJETÀ

KAS

KSĦ

KS

Liċenzja Komunitarja

1.

Artikolu 4

Il-ġarr ta’ passiġġieri mingħajr liċenzja Komunitarja valida (jiġifieri: liċenzja ineżistenti, iffalsifikata, irtirata, skaduta, eċċ.)

X

 

 

2.

Artikolu 4(3)

Ma jkunx possibbli għas-sewwieq jew għall-impriża tat-trasport li jippreżentaw liċenzja Komunitarja valida jew kopja attestata awtentika valida tal-liċenzja Komunitarja lill-uffiċjal tal-ispezzjoni (jiġifieri l-liċenzja jew il-kopja attestata awtentika huma mitlufin, minsijin, danneġġati eċċ.)

 

X

 

Awtorizzazzjoni għal servizzi regolari

3.

Artikoli 5 u 6

Servizzi regolari mingħajr awtorizzazzjoni valida (jiġifieri: l-awtorizzazzjoni hija ineżistenti, iffalsifikata, irtirata, skaduta, użata ħażin, eċċ.)

 

X

 

4.

Artikolu 19

Ma jkunx possibbli għas-sewwieq li jippreżenta l-awtorizzazzjoni lill-uffiċjal tal-ispezzjoni (jiġifieri awtorizzazzjoni mitlufa, minsija, danneġġata, eċċ.)

 

 

X

5.

Artikoli 5 u 6

Il-waqfiet f’servizzi regolari ta’ Stat Membru ma jikkorrispondux għall-awtorizzazzjoni maħruġa

 

 

X

Formola tal-vjaġġ għal servizzi okkażjonali u għal servizzi oħra eżenti mill-awtorizzazzjoni

6.

Artikolu 12

Sewqan mingħajr formola tal-vjaġġ meħtieġa (jiġifieri l-ebda formola tal-vjaġġ jew formola tal-vjaġġ iffalsifikata jew li ma fihiex l-informazzjoni meħtieġa, eċċ.)

 

 

X

Regoli applikabbli għall-operazzjonijiet ta’ kabotaġġ

7.

Artikolu 16

It-twettiq ta’ operazzjoni ta’ kabotaġġ mhix konformi mal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi fis-seħħ fl-Istat Membru ospitanti

 

X

 

8.

Artikolu 17

Li ma jkollux abbord il-vettura jew li ma jkunx jista’ jippreżenta fuq talba ta’ xi uffiċjal awtorizzat li jispezzjona d-dokumenti ta’ kontroll għall-operazzjonijiet ta’ kabotaġġ (il-formola tal-vjaġġ għal servizzi okkażjonali, jew il-kuntratt konkluż bejn it-trasportatur u l-organizzatur tat-trasport jew kopja awtentika ċċertifikata tiegħu fil-każ ta’ servizzi regolari speċjali)

 

X

 

(*5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 88).”;"

(6)

It-Taqsimiet 13 u 14 li ġejjin jiżdiedu:

“13.   Ksur tar-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (*6) (Ruma I) (il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali)

Nru

BAŻI ĠURIDIKA

TIPI TA’ KSUR

GRAD TA’ SERJETÀ

KAS

KSĦ

KS

1.

Ruma I

Ksur tal-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali

 

X

 

14.   Gruppi ta’ ksur tad-Direttiva (UE) Nru 2020/1057 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (*7) (stazzjonar tal-ħaddiema fit-trasport bit-triq)

Nru

BAŻI ĠURIDIKA

TIPI TA’ KSUR

GRAD TA’ SERJETÀ

KAS

KSĦ

KS

1.

Artikolu 1(11), punt (a)

Informazzjoni mhux kompluta dwar id-dikjarazzjoni ta’ stazzjonar

 

 

X

2.

Artikolu 1(11), punt (a)

Nuqqas ta’ preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ stazzjonar lill-Istat Membru li fih jiġi stazzjonat ix-xufier mhux aktar tard mill-bidu tal-istazzjonar

 

X

 

3.

Artikolu 1(11), punt (b)

Dikjarazzjoni ta’ stazzjonar iffalsifikata għas-sewwieqa

 

X

 

4.

Artikolu 1(11), punt (b)

Impossibbiltà għas-sewwieq li jippreżenta dikjarazzjoni ta’ stazzjonar valida

 

X

 

5.

Artikolu 1(11), punt (b)

Nuqqas ta’ tqegħid għad-dispożizzjoni tas-sewwieq ta’ dikjarazzjoni valida ta’ stazzjonar

 

X

 

6.

Artikolu 1(11), punt (c)

Nuqqas ta’ sottomissjoni tad-dokumenti mitluba lill-Istat Membru ospitanti fi żmien tmien ġimgħat mid-data tat-talba

 

X

 

7.

Artikolu 1(12)

Nuqqas min-naħa tal-operatur li jżomm id-dikjarazzjonijiet tal-istazzjonar aġġornati fl-interfaċċa pubblika konnessa mal-IMI

 

 

X

(*6)  Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6)."

(*7)  Id-Direttiva (UE) 2020/1057 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2020 li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta’ rekwiżiti tal-infurzar u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (ĠU L 249, 31.7.2020, p. 49).”"


(*1)  Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).”.

(*2)  Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta’ reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).”

(*3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE tal-10 ta’ Frar 1992 dwar l-istallazzjoni u l-użu ta’ apparat li jillimita l-veloċità għal ċerti kategoriji ta’ vetturi tal-mutur fil-Komunità (ĠU L 57, 2.3.1992, p. 27)”.

(*4)  Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72).”;

(*5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 88).”;

(*6)  Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6).

(*7)  Id-Direttiva (UE) 2020/1057 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2020 li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta’ rekwiżiti tal-infurzar u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (ĠU L 249, 31.7.2020, p. 49).””


(1)  KAS = Ksur l-Aktar Serju/KSĦ = Ksur Serju Ħafna/KS = Ksur Serju.


ANNESS II

“ANNESS II

Frekwenza tal-okkorrenza ta’ ksur serju

1.

Il-Ksur Serju (KS) u l-Ksur Serju Ħafna (KSĦ) elenkati fl-Anness I, meta jitwettaq b’mod ripetut għandu jitqies bħala iżjed serju mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ta’ stabbiliment. Meta tiġi kkalkolata l-frekwenza tal-okkorrenza ta’ ksur ripetut l-Istati Membri għandhom iqisu l-fatturi li ġejjin:

(a)

il-grad ta’ serjetà tal-ksur (KS jew KSĦ);

(b)

il-ħin (mill-inqas sena ta’ tnax il-xahar konsekuttivi mid-data ta’ kontroll partikolari);

(c)

l-għadd ta’ vetturi li jintużaw għall-attivitajiet tat-trasport immexxija mill-maniġer tat-trasport (medja għal kull sena)

2.

Filwaqt li jitqies il-potenzjal li jinħoloq riskju għas-sikurezza stradali, il-frekwenza massima ta’ ksur serju li tmur lil hinn minn dak li għandu jitqies bħala iżjed serju għandha tiġi stabbilita kif ġej:

3 KS/kull vettura/fis-sena = 1 KSĦ

3 KSĦ/kull vettura/fis-sena = tnedija tal-proċedura nazzjonali dwar ir-reputazzjoni tajba

3.

L-għadd ta’ ksur għal kull vettura fis-sena huwa ċ-ċifra medja kkalkulata permezz tad-diviżjoni tal-għadd totali tal-ksur kollha tal-istess grad ta’ serjetà (KS jew KSĦ) bl-għadd medju ta’ vetturi użati matul is-sena. Il-formula tal-frekwenza tistipula limitu massimu għall-okkorrenza tal-ksur serju li lil hinn minnu dawn għandhom jitqiesu bħala aktar serji. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu limiti iktar stretti jekk dawn huma previsti fil-proċedura amministrattiva nazzjonali tagħhom għall-valutazzjoni ta’ reputazzjoni tajba.


Top