EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0396

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2022/396 tad-9 ta’ Marzu 2022 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

ST/6953/2022/INIT

OJ L 80, 9.3.2022, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/396/oj

9.3.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 80/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2022/396

tad-9 ta’ Marzu 2022

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 tas-17 ta' Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fis-17 ta' Marzu 2014, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 269/2014.

(2)

L-Unjoni tibqa' soda fl-appoġġ tagħha għas-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna.

(3)

Fl-24 ta’ Frar 2022, il-President tal-Federazzjoni Russa ħabbar operazzjoni militari fl-Ukrajna u l-forzi armati Russi bdew attakk kontra l-Ukrajna. Dak l-attakk huwa ksur sfaċċat tal-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

(4)

Fil-konklużjonijiet tiegħu tal-24 ta’ Frar 2022, il-Kunsill Ewropew ikkundanna bl-aktar mod qawwi possibbli l-aggressjoni militari mhux provokata u mhux ġustifikata tal-Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna. Bl-azzjonijiet militari illegali tagħha, ir-Russja qed tikser b’mod serju d-dritt internazzjonali u l-prinċipji tal-Karta tan-NU, u qed iddgħajjef is-sigurtà u l-istabbiltà Ewropea u globali. Il-Kunsill Ewropew qabel dwar aktar miżuri restrittivi li ser jimponu konsegwenzi massivi u severi fuq ir-Russja għall-azzjonijiet tagħha, f'koordinazzjoni mill-qrib mas-sħab u l-alleati tagħna.

(5)

Fil-25 ta' Frar 2022, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) 2022/329 (2), li jemenda l-kriterji ta' deżinjazzjoni biex jiġu inklużi persuni u entitajiet li jappoġġaw il-Gvern tal-Federazzjoni Russa u jibbenefikaw minnu, persuni u entitajiet li jipprovdulu sors sostanzjali ta' dħul għall-Gvern tal-Federazzjoni Russa, u persuni fiżiċi jew ġuridiċi assoċjati ma' persuni jew entitajiet elenkati.

(6)

Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni, il-Kunsill iqis li 146 membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni Russa li rratifikaw id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" jenħtieġ li jiżdiedu mal-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi soġġetti għall-miżuri restrittivi li jinsabu fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014. Barra minn hekk, jenħtieġ li dik il-lista tinkludi 14-il persuna li jappoġġaw lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa u jibbenefikaw minnu jew li jipprovdulu sors sostanzjali ta' dħul, jew li huma assoċjati ma' persuni jew entitajiet elenkati.

(7)

Għalhekk ir-Regolament (UE) Nru 269/2014 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014 huwa emendat f’konformità mal-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Marzu 2022.

Għall-Kunsill

Il-President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ĠU L 78, 17.3.2014 p.6.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2022/330 tal-25 ta' Frar 2022 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna (ĠU L 51, 25.2.2022, p. 1).


ANNESS

Il-persuni li ġejjin jinżiedu mal-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi li tinsab fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014:

Persuni

 

Isem

Informazzjoni għall-Identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“719

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Data tat-twelid: 16.5.1987

Post tat-twelid: Yekaterinburg, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: President tal-Bord tad-Diretturi ta' PJSC Pipe Metallurgical Company

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY huwa iben Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY, President Russu tal-Bord tad-Diretturi ta' PJSC Pipe Metallurgical Company, manifattur Russu globali ta' pajpijiet tal-azzar għall-industrija taż-żejt u tal-gass. Huwa wkoll President u membru tal-bord tal-Grupp Sinana. Iż-żewġ kumpanniji jappoġġaw u jibbenefikaw mill-kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-Federazzjoni Russa u intrapriżi tal-istat, fosthom Russian Railways, Gazprom u Rosneft.

Huwa għalhekk persuna fiżika assoċjata ma' negozjant ewlieni, involuta f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna. Barra minn hekk, Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY qed jappoġġa materjalment jew finanzjarjament, u qed jibbenefika mill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna;

9.3.2022

720

Alexander Semenovich VINOKUROV

(Александр Семёнович ВИНОКУРОВ)

Data tat-twelid: 12.10.1982

Post tat-twelid: Moska, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: Negozjant, Sieħeb Maniġerjali u President ta' Maraton Group, Membru tal-Bord tad-Diretturi ta' Magnit

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Alexander Semenovich VINOKUROV huwa negozjant Russu b'interessi fin-negozju tal-bejgħ bl-imnut tal-ikel, tal-prodotti farmaċewtiċi, tal-agrikultura u tal-infrastruttura. Huwa għandu pożizzjonijiet ta' tmexxija fil-Maraton Group, kumpannija ta' investiment, u f'Magnit, l-ikbar bejjiegħ bl-imnut Russu tal-ikel. A. Vinokurov huwa miżżewweġ lil Ekaterina Sergeevna Vinokurova, bint Sergey Lavrov, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Federazzjoni Russa. Missieru huwa Semen Vinokurov, li kien il-Kap tal-Intrapriża Unitarja tal-Istat "Capital Pharmacies" u li huwa meqjus bħala wieħed mill-imprendituri ewlenin fl-industrija farmaċewtika Russa. A. Vinokurov għandu għalhekk rabtiet mill-qrib mal-gvern Russu u huwa involut f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

9.3.2022

 

 

 

Fl-24 ta' Frar 2022, wara l-ewwel stadji tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna, Alexander Semenovich VINOKUROV, flimkien ma' 36 negozjant ieħor, iltaqa' mal- President Vladimir Putin u membri oħra tal-Gvern Russu biex jiddiskutu l-impatt tal-linja ta’ azzjoni wara s-sanzjonijiet tal-Punent. Il-fatt li ġie mistieden jattendi din il-laqgħa juri li huwa membru fiċ-ċirku l-aktar qrib ta' Vladimir Putin u li qed jappoġġa jew jimplimenta l-azzjonijiet jew il-politiki li qed idgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà tal-Ukrajna. Dan juri wkoll li huwa wieħed min-negozjanti ewlenin involuti f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna. Dan il-fatt huwa kkorroborat ukoll mir-rabtiet personali mill-qrib li A. Vinukorov għandu mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin S. Lavrov li huwa responsabbli għall-aggressjoni u l-politiki Russi li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali , is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

 

721

Andrey Igorevich MELNICHENKO

(Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО)

Data tat-twelid: 8.3.1972

Post tat-twelid: Gomel, Byelorussian SSR (issa l-Belarussja)

Funzjoni: Direttur Mhux Eżekuttiv ta' JSC SUEK, Membru tal-Bord tal-EuroChem Group

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Andrey Igorevich MELNICHENKO huwa industrijalist Russu sid tal-produttur ewlieni tal-fertilizzanti EuroChem Group u l-kumpannija tal-faħam SUEK. A. Melnichenko jagħmel parti miċ-ċirku l-aktar influwenti ta' negozjanti Russi b'rabtiet mill-qrib mal-Gvern Russu. Huwa għalhekk involut f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

Fl-24 ta' Frar 2022, wara l-ewwel stadji tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna, Andrey Igorevich MELNICHENKO, flimkien ma' 36 negozjant ieħor, iltaqa' mal-President Vladimir Putin u membri oħra tal-Gvern Russu biex jiddiskutu l-impatt tal-linja ta’ azzjoni wara s-sanzjonijiet tal-Punent. Il-fatt li ġie mistieden jattendi din il-laqgħa juri li huwa membru fiċ-ċirku l-aktar qrib ta' Vladimir Putin u li qed jappoġġa jew jimplimenta l-azzjonijiet jew il-politiki li qed idgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna. Dan juri wkoll li huwa wieħed min-negozjanti ewlenin involuti f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

9.3.2022

722

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY

(magħruf ukoll bħala Dmitry A. PUMPIANSKY)

(Дмитрий Алekcандрович ПУМПЯНСКИЙ)

Data tat-twelid: 22.3.1964

Post tat-twelid: Ulan-Ude, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: President tal-Bord tad-Diretturi ta' PJSC Pipe Metallurgic Company, il-President, il-Membru tal-Bord tal-Grupp Sinara.

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY huwa l-President tal-bord tad-diretturi ta' PJSC Pipe Metallurgic Company u l-President u membru tal-bord tal-Grupp Sinara. Huwa għalhekk jappoġġa u jibbenefika mill-kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-Federazzjoni Russa u intrapriżi tal-Istat, fosthom Russian Railways, Gazprom u Rosneft. Huwa għalhekk involut f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

Fl-24 ta' Frar 2022, wara l-ewwel stadji tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna, Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY, flimkien ma' 36 negozjant ieħor, iltaqa' mal-President Vladimir Putin u membri oħra tal-Gvern Russu biex jiddiskutu l-impatt tal-linja ta’ azzjoni wara s-sanzjonijiet tal-Punent. Il-fatt li ġie mistieden jattendi din il-laqgħa juri li huwa membru fiċ-ċirku l-aktar qrib ta' Vladimir Putin u li qed jappoġġa jew jimplimenta l-azzjonijiet jew il-politiki li qed idgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà tal-Ukrajna. Dan juri wkoll li huwa wieħed min-negozjanti ewlenin involuti f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

9.3.2022

723

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Data tat-twelid: 18.4.1968

Post tat-twelid: Minsk, Byelorussian SSR, (issa l-Belarussja)

Funzjoni: Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta' JSC UCC Uralchem

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Dmitry Arkadievich MAZEPIN huwa s-sid u l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-kumpannija tal-fertilizzanti minerali Uralchem. Uralchem Group hija manifattur Russu ta' firxa wiesgħa ta' prodotti kimiċi, fosthom fertilizzanti minerali u ammoniac saltpetre. Skont il-kumpannija, hija l-akbar produttur ta' nitrat tal-ammonju kif ukoll it-tieni l-akbar produttur tal-ammonijaka u ta' fertilizzanti nitroġenużi fir-Russja. Dmitry Arkadievich MAZEPIN huwa għalhekk involut f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

Fl-24 ta' Frar 2022, wara l-ewwel stadji tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna, Dmitry Arkadievich MAZEPIN, flimkien ma' 36 negozjant ieħor, iltaqa' mal-President Vladimir Putin u membri oħra tal-Gvern Russu biex jiddiskutu l-impatt tal-linja ta’ azzjoni wara s-sanzjonijiet tal-Punent. Il-fatt li ġie mistieden jattendi din il-laqgħa juri li huwa membru fiċ-ċirku l-aktar qrib ta' Vladimir Putin u li qed jappoġġa jew jimplimenta l-azzjonijiet jew il-politiki li qed idgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna. Dan juri wkoll li huwa wieħed min-negozjanti ewlenin involuti f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

F'Diċembru 2021, Dmitry Mazepin rreġistra mill-ġdid il-kumpanniji tiegħu bbażati f'Ċipru Uralchem Holding u CI-Chemical Invest, li jikkontrollaw "Uralchem", sabiex jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni Russa fid-distrett amministrattiv speċjali fuq il-gżira ta' Oktyabrsky fir-Reġjun ta' Kaliningrad.

9.3.2022

724

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA

(Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ)

Data tat-twelid: 10.2.1966

Funzjoni: President tal-Bord tal-Fiduċjarji tal-fondazzjoni karitattiva Sinara.

Nazzjonalità: Russa

Sess: mara

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA hija l-President tal-Bord tal-Fiduċjarji ta' BF "Sinara", fondazzjoni li taġixxi bħala l-operatur ta' attivitajiet karitattivi ta' kumpanniji kbar, fosthom PJSC Pipe Metallurgical Company. Hija mart Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY, President tal-Bord tad-Diretturi ta' PJSC Pipe Metallurgical Company, manifattur Russu globali ta' pajpijiet tal-azzar għall-industrija taż-żejt u tal-gass. Dmitry A. Pumpyansky huwa negozjant biljunarju Russu. Huwa wkoll President u membru tal-bord tal-Grupp Sinana. Iż-żewġ kumpanniji jappoġġaw u jibbenefikaw mill-kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-Federazzjoni Russa u intrapriżi tal-Istat, fosthom Russian Railways, Gazprom u Rosneft.

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA hija għalhekk persuna fiżika assoċjata ma' negozjant ewlieni, involut f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

9.3.2022

725

Mikhail Eduardovich OSEEVSKY

(Михаил Эдуардович ОСЕЕВСКИЙ)

Data tat-twelid: 30.11.1960

Post tat-twelid: qabel Leningrad (issa Saint Petersburg), il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: President ta' PJSC Rostelecom

Membru indipendenti tal-Bord tad-Diretturi, PJSC NMK

Membru tal-Bord Superviżorju ta' ANO Digital Economy, LLC T2 RTK Holding (Tele2)

Membru tal-Bord tal-Unjoni Russa ta' Industrijalisti u Imprendituri

Mikhail Eduardovich OSEEVSKY huwa l-President ta' PJSC Rostelecom. PJSC Rostelecom hija l-akbar fornitur Russu ta' servizzi u soluzzjonijiet diġitali, bi preżenza fl-oqsma kollha tas-suq u tkopri miljuni ta' unitajiet domestiċi kif ukoll organizzazzjonijiet governattivi u privati. Rostelecom ma tipprovdix biss servizzi lill-Gvern Russu, iżda tiġġenera wkoll sors importanti ta' dħul għalih.

Fl-24 ta' Frar 2022, wara l-ewwel stadji tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna, Mikhail Eduardovich OSEEVSKYN, flimkien ma' 36 negozjant ieħor, iltaqa' mal-President Vladimir Putin u membri oħra tal-Gvern Russu biex jiddiskutu l-impatt tal-linja ta’ azzjoni wara s-sanzjonijiet tal-Punent. Il-fatt li ġie mistieden jattendi din il-laqgħa juri li huwa membru fiċ-ċirku l-aktar qrib ta' Vladimir Putin u li qed jappoġġa jew jimplimenta l-azzjonijiet jew il-politiki li qed idgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna. Dan juri wkoll li huwa wieħed min-negozjanti ewlenin involuti f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

9.3.2022

 

 

Membru tal-Bord tad-Diretturi ta' LLC Votron

Membru tal-Bord tal-Fiduċjarji ta' St. Petersburg NNAlliance

Viċi Ministru għall-Iżvilupp Ekonomiku tal-Federazzjoni Russa (minn Diċembru 2011 sa Ġunju 2012)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

 

 

726

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV

(Михаил Игоревич ПОЛУБОЯРИНОВ)

Data tat-twelid: 2.4.1966

Post tat-twelid: Moska, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta' OJSC Aeroflot

Membru tal-Bord tad-Diretturi ta' State Transport Leasing Company u JSC EXIMBANK OF RUSSIA

Membru tal-Bord Superviżorju ta' DOM.RF

President tal-Bord tad-Diretturi ta' LLC Podeba

Membru tal-Bord ta' Gvernaturi ta' IATA.

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV huwa l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta' OJSC Aeroflot. OJSC Aeroflot hija l-akbar linja tal-ajru tal-Federazzjoni Russa. OJSC Aeroflot ma tipprovdix biss servizzi lill-Gvern Russu, iżda tiġġenera wkoll sors importanti ta' dħul għalih. Aeroflot operat titjiriet illegali lejn il-Krimea okkupata.

Fl-24 ta' Frar 2022, wara l-ewwel stadji tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna, Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV, flimkien ma' 36 negozjant ieħor, iltaqa' mal-President Vladimir Putin u membri oħra tal-Gvern Russu biex jiddiskutu l-impatt tal-linja ta’ azzjoni wara s-sanzjonijiet tal-Punent. Il-fatt li ġie mistieden jattendi din il-laqgħa juri li huwa membru fiċ-ċirku l-aktar qrib ta' Vladimir Putin u li qed jappoġġa jew jimplimenta l-azzjonijiet jew il-politiki li qed idgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna , kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna. Juri wkoll li huwa wieħed min-negozjanti ewlenin involuti f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

9.3.2022

727

Sergey Alexandrovich KULIKOV

(magħruf ukoll bħala Sergei Alexandrovich KULIKOV)

Bir-Russu: Сергей Алехандрович КУЛИКОВ

Data tat-twelid: 9.4.1976

Post tat-twelid: il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: President tal-Bord tal-Kumpannija Maniġerjali RUSNANO LLC

Membru tal-Bord tad-Diretturi ta' Rusnano JSC

L-Ewwel Viċi President tal-Bord tal-Kummissjoni Industrijali Militari

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Sergey Alexandrovich KULIKOV huwa l-President tal-Bord tal-Kumpannija Maniġerjali RUSNANO LLC u Membru tal-Bord tad-Diretturi ta' Rusnano JSC, kif ukoll l-Ewwel Viċi President tal-Bord tal-Kummissjoni Industrijali Militari. Rusnano LLC hija istituzzjoni Russa għall-iżvilupp innovattiv maħluqa fil-qafas ta’ Inizjattiva Presidenzjali msejjħa "Strategy for Development of Nanotechnology Industry" (Strateġija għall-Iżvilupp tal-Industrija Nanoteknoloġika). Sergey Kulikov huwa għalhekk involut f'setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa.

Fl-24 ta' Frar 2022, wara l-ewwel stadji tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna, Sergey Alexandrovich KULIKOV, flimkien ma' 36 negozjant ieħor, iltaqa' mal-President Vladimir Putin u membri oħra tal-Gvern Russu biex jiddiskutu l-impatt tal-linja tal-azzjoni wara s-sanzjonijiet tal-Punent. Il-fatt li ġie mistieden jattendi din il-laqgħa juri li huwa membru fiċ-ċirku l-aktar qrib ta' Vladimir Putin u li qed jappoġġa jew jimplimenta l-azzjonijiet jew il-politiki li qed idgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna. Juri wkoll li huwa wieħed min-negozjanti ewlenin involuti f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

9.3.2022

728

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH

(Вадим Николаевич МОШКОВИЧ)

Data tat-twelid: 6.4.1967

Post tat-twelid: Moska, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: President tal-Bord tad-Diretturi ta' Rusagro Group

Sid minoritarju ta' Sberbank

Nazzjonalità: Russa, Ċiprijotta

Sess: raġel

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH huwa imprenditur Russu b'interessi kummerċjali fl-agrikoltura u l-iżvilupp tal-proprjetà immobbli. Fl-2004, Vadim Moshkovich stabbilixxa r-Rusagro Group li huwa produttur ewlieni tal-laħam tal-majjal, xaħmijiet u zokkor. Vadim Nikolaevich MOSHKOVIC huwa għalhekk involut f'setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa.

Fl-24 ta' Frar 2022, wara l-ewwel stadji tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna, Vadim Nikolaevich MOSHKOVIC, flimkien ma' 36 negozjant ieħor, iltaqa' mal-President Vladimir Putin u membri oħra tal-Gvern Russu biex jiddiskutu l-impatt tal-linja ta’ azzjoni wara s-sanzjonijiet tal-Punent. Il-fatt li ġie mistieden jattendi din il-laqgħa juri li huwa membru fiċ-ċirku l-aktar qrib ta' Vladimir Putin u li qed jappoġġa jew jimplimenta l-azzjonijiet jew il-politiki li qed idgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna. Juri wkoll li huwa wieħed min-negozjanti ewlenin involuti f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

9.3.2022

729

Vladimir Sergeevich KIRIYENKO

(Владимир Сергеевич КИРИЕНКО)

Data tat-twelid: 27.5.1983

Post tat-twelid: Nizhny Novgorod, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni:

Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta' VK Company Limited, il-kumpannija omm tal-aqwa pjattaforma Russa tal-media soċjali, VKontakte.

Eks l-Ewwel Viċi President tal-kumpannija kkontrollata mill-Istat Russu Rostelecom (2017-2021)

President tal-Bord tad-Diretturi ta' LLC Capital sa mill-2011

Eks President tal-Bord tad-Diretturi ta' Nizhegorodpromstroybank (2008-2011)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Vladimir Sergeevich KIRIYENKO huwa l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta' VK Company Limited. VK Company Limited hija kumpannija Russa tal-internet, bi preżenza qawwija fit-taqsima russofona tal-internet. Kollettivament, VK Projects kellha l-akbar udjenza fir-Russja u l-akbar ammont ta' xandiriet segwiti. Is-siti ta' VK jilħqu aktar minn 90 % tal-utenti Russi tal-internet fuq bażi ta' kull xahar u l-kumpannija hija fost l-ewwel ħames l-akbar kumpanniji tal-internet, abbażi tal-għadd tat-total ta' żjarat fil-paġni. Tikkontrolla u topera l-akbar tliet kumpanniji Russi tan-networking soċjali u l-aktar popolari, VKontakte, Odnoklassniki u Moi Mir, kif ukoll is-servizz tal-posta elettronika u l-portal tal-internet mail.ru. Vladimir Sergeevich KIRIYENKO huwa għalhekk involut f'setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa.

Il-Gvern Russu qed iżid l-influwenza tiegħu fuq il-media u n-networks soċjali. VK Company hija kkontrollata minn Gazprom Media (kumpannija tal-Istat li hija s-sors ewlieni ta' dħul għall-Gvern Russu). Vladimir Sergeevich Kiriyenko għalhekk jappoġġa l-għan ta' Vladimir Putin li jkollu kontroll akbar fuq l-internet. Vladimir Kiriyenko għalhekk jappoġġa attivament, materjalment jew finanzjarjament, jew jibbenefika mill-persuni Russi li jieħdu d-deċiżjonijiet li huma responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

Billi s-sid ta' VK Company huwa l-grupp Gazprom proprjetà tal-istat, id-dħul li tiġġenera huwa sors importanti ta' dħul għall-Gvern Russu. Vladimir Kiriyenko huwa iben Sergei Kiriyenko, attwalment l-Ewwel Viċi Kap tal-Persunal fl-Uffiċċju Presidenzjali. Sergei Kiriyenko huwa meqjus bħala l-kuratur tal-politika domestika ta' Vladimir Putin.

9.3.2022

730

Andrey Andreevich GURYEV

(Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ)

Data tat-twelid: 7.3.1982

Post tat-twelid: Moska, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: Uffiċjal Kap Eżekuttiv u President tal-Bord ta' Tmexxija ta' PJSC PhosAgro

Ilu jaħdem ma' PhosAgro mill-2004 'l hawn, fejn kellu diversi karigi

Membru tal-Bord ta' Tmexxija tal-Bureau tal-Unjoni Russa ta' Industrijalisti u Intraprendituri (RUIE) mit-30 ta’ Settembru 2019 'l hawn

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Andrey Andreevich GURYEV huwa Membru tal-Bord, l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv u l-President tal-Bord ta’ Tmexxija ta’ PJSC PhosAgro, u f’din il-kapaċità jissorvelja l-attivitajiet tal-kumpannija. PhosAgro hija waħda mill-produtturi ewlenin fid-dinja ta’ fertilizzanti bbażati fuq il-fosfat. Il-kumpannija hija l-akbar produttur fl-Ewropa ta’ fertilizzanti bbażati fuq il-fosfat, l-akbar produttur fid-dinja ta’ blat fosfatiku ta’ grad għoli u t-tieni l-akbar produttur fid-dinja (eskluża ċ-Ċina) tal-Fosfat tal-monoammonju (MAP) u tal-Fosfat tad-diammonju (DAP).

Andrey Guryev, fil-kapaċità tiegħu bħala l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta’ PhosAgro, jibbenefika mid-deċiżjonijiet tal-Gvern Russu. PJSC PhosAgro hija fil-biċċa l-kbira tagħha marbuta mal-Gvern Russu u d-dħul li tiġġenera huwa għalhekk sors importanti ta’ dħul għall-Gvern Russu. Huwa involut f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

9.3.2022

731

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Data tat-twelid: 2.9.1970

Post tat-twelid: Moska, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: President tal-Bord ta' PJSC SIBUR Holding

Serva fid-Dipartiment tat-Teżor ta’ OAO NK YUKOS, kellu diversi karigi f'AKB Trust and Investment Bank, inkluż Viċi President – Kap tad-Dipartiment Bankarju tal-Investiment u Direttur Maniġerjali tad-Dipartiment tal-Finanzi Korporattivi, kien membru tal-Bord tad-Diretturi tal-OAO Gazprom neftekhim Salavat u OAO Gazprombank

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Dmitry Vladimirovich KONOV huwa l-President tal-Bord ta’ Tmexxija ta’ PJSC SIBUR Holding, u f’din il-kapaċità jissorvelja l-attivitajiet tal-kumpannija. SIBUR Holding hija l-akbar kumpannija tal-petrokimiċi integrati fir-Russja u waħda mill-aktar kumpanniji li qed jikbru malajr fl-industrija globali tal-petrokimiċi. SIBUR huwa wieħed mill-gruppi ewlenin tal-petrokimiċi tas-swieq emerġenti u l-akbar produttur petrokimiku fis-suq Russu. Il-maġġoranza tal-ishma ta’ SIBUR huma proprjetà ta’ oligarki qrib Vladimir Putin: Leonid Mikhelson u Gennady Timchenko.

SIBUR Holding hija marbuta mill-qrib mal-Gvern Russu u d-dħul li tiġġenera huwa għalhekk sors importanti ta’ dħul għall-Gvern Russu.

Dmitry Konov huwa involut f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

9.3.2022

732

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Data tat-twelid: 2.3.1999

Post tat-twelid: Moska, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: Professjoni: Sewwieq tat-tlielaq Russu ma' Haas F1 Team fil-Kampjonat Dinji tal-Formula One tal-2022 taħt bandiera newtrali li tirrappreżenta l-Federazzjoni Russa tal-Karozzi.

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Nikita Mazepin huwa iben Dmitry Arkadievich Mazepin, Direttur Ġenerali tal-JSC UCC Uralchem. Peress li Uralchem tisponsorja lil Haas F1 Team, Dmitry Mazepin huwa l-isponsor ewlieni tal-attivitajiet ta’ ibnu f’ Haas F1 Team.

Huwa persuna fiżika assoċjata ma’ negozjant ewlieni (missieru), involut f’setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta’ dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u d-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

9.3.2022

733

Alexander Konstantinovich AKIMOV

(Александр Константинович АКИМОВ)

Data tat-twelid: 10.11.1954

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

734

Ivan Nikolayevich ABRAMOV

(Иван Николаевич АБРАМОВ)

Data tat-twelid: 16.6.1978

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

735

Mohmad Isaevich AKHMADOV

(Мохмад Исаевич АХМАДОВ)

Data tat-twelid: 17.4.1972

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

736

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Data tat-twelid: 29.8.1958

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

737

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Data tat-twelid: 13.6.1977

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

738

Anatoly Dmitrievich ARTAMONOV

(Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ)

Data tat-twelid: 5.5.1952

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

739

Mikhail Alexandrovich AFANASOV

(Михаил Александрович АФАНАСОВ)

Data tat-twelid: 15.6.1953

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

740

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Data tat-twelid: 21.12.1967

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

741

Yelena Vladimirovna AFANASEVA

(Елена Владимировна АФАНАСЬЕВА)

Data tat-twelid: 27.3.1975

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

742

Alexander Davidovich BASHKIN

(Александр Давыдович БАШКИН)

Data tat-twelid: 10.6.1962

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

743

Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY

(Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ)

Data tat-twelid: 24.2.1967

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

744

Mukharbek Oybertovich BARAKHOYEV

(Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ)

Data tat-twelid: 4.1.1971

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

745

Sergei Vyacheslavovich BEZDENEZHNYKH

(Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

Data tat-twelid: 25.8.1979

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

746

Viktor Nikolayevich BONDAREV

(Виктор Николаевич БОНДАРЕВ)

Data tat-twelid: 7.12.1959

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

747

Yegor Afanasyevich BORISOV

(Егор Афанасьевич БОРИСОВ)

Data tat-twelid: 15.8.1954

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

748

Alexander Yuryevich BRYKSIN

(Александр Юрьевич БРЫКСИН)

Data tat-twelid: 20.1.1967

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

749

Mikhail Vladimirovich BELOUSOV

(Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ)

Data tat-twelid: 11.10.1953

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

750

Sergei Vladimirovich BEREZKIN

(Сергей Владимирович БЕРЁЗКИН)

Data tat-twelid: 23.6.1955

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

751

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Data tat-twelid: 29.3.1949

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

752

Yelena Vasilyevna BIBIKOVA

(Елена Васильевна БИБИКОВА)

Data tat-twelid: 23.9.1956

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

753

Andrey Vladimirovich CHERNYSHEV

(Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЁВ)

Data tat-twelid: 10.7.1970

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

754

Alexander Vlademirovich DVOINYKH

(Александр Владимирович ДВОЙНЫХ)

Data tat-twelid: 19.1.1984

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

755

Vadim Yevgenyevich DENGIN

(Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН)

Data tat-twelid: 23.9.1980

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

756

Konstantin Konstantinovich DOLGOV

(Константин Константинович ДОЛГОВ)

Data tat-twelid: 12.8.1968

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

757

Gennady Egorovich EMELYANOV

(Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ)

Data tat-twelid: 1.1.1957

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

758

Olga Nikolayevna EPIFANOVA

(Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА)

Data tat-twelid: 19.8.1966

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

759

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Data tat-twelid: 5.9.1952

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

760

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Data tat-twelid: 1.1.1972

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

761

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Data tat-twelid: 9.5.1958

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

762

Airat Minerasikhovich GIBATDINOV

(Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ)

Data tat-twelid: 16.1.1986

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

763

Denis Vladimirovich GUSEV

(Денис Владимирович ГУСЕВ)

Data tat-twelid: 26.12.1976

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

764

Lilia Salavatovna GUMEROVA

(Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА)

Data tat-twelid: 16.12.1972

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

765

Rimma Fyodorovna GALUSHINA

(Римма Фёдоровна ГАЛУШИНА)

Data tat-twelid: 30.5.1963

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

766

Suleiman Sadulayevich GEREMEYEV

(Сулейман Садулаевич ГЕРЕМЕЕВ)

Data tat-twelid: 20.1.1971

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

767

Tatyana Anatolyevna GIGEL

(Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ)

Data tat-twelid: 27.2.1960

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

768

Alexander Vladislavovich GUSAKOVSKY

(Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ)

Data tat-twelid: 25.8.1970

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

769

Dmitry Yuryevich GORITSKY

(Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ)

Data tat-twelid: 28.10.1970

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

770

Lyubov Nikolayevna GLEBOVA

(Любовь Николаевна ГЛЕБОВА)

Data tat-twelid: 7.3.1960

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

771

Sergei Vasilyevich GORNYAKOV

(Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ)

Data tat-twelid: 5.1.1966

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

772

Svetlana Petrovna GORYACHEVA

(Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА)

Data tat-twelid: 3.6.1947

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

773

Vladimir Filippovich GORODETSKIY

(Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ)

Data tat-twelid: 11.7.1948

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

774

Eduard Vladimirovich ISAKOV

(Эдуард Владимирович ИСАКОВ)

Data tat-twelid: 4.10.1973

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

775

Vasily Nikolayevich IKONNIKOV

(Василий Николаевич ИКОННИКОВ)

Data tat-twelid: 26.4.1961

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

776

Sergey Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович ИВАНОВ)

Data tat-twelid: 19.4.1952

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

777

Aleksey Nikolayevich KONDRATENKO

(Алексей Николаевич КОНДРАТЕНКО)

Data tat-twelid: 16.12.1969

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

778

Alexander Bogdanovich KARLIN

(Александр Богданович КАРЛИН)

Data tat-twelid: 29.10.1951

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

779

Andrey Akardyevich KLIMOV

(Андрей Аркадьевич КЛИМОВ)

Data tat-twelid: 9.11.1954

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

780

Andrey Viktorovich KUTEPOV

(Андрей Викторович КУТЕПОВ)

Data tat-twelid: 6.4.1971

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

781

Belan Bagaudinovich KHAMCHIEV

(Белан Багаудинович ХАМЧИЕВ)

Data tat-twelid: 7.12.1960

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

782

Galina Nikolayevna KARELOVA

(Галина Николаевна КАРЕЛОВА)

Data tat-twelid: 29.6.1960

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

783

Irina Andreyevna KOZHANOVA

(Ирина Андреевна КОЖАНОВА)

Data tat-twelid: 6.7.1987

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

784

Krym Olievich KAZANOKOV

(Крым Олиевич КАЗАНОКОВ)

Data tat-twelid: 19.7.1962

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

785

Murat Krym-Gerievich KHAPSIROKOV

(Мурат Крым-Гериевич ХАПСИРОКОВ)

Data tat-twelid: 26.1.1978

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

786

Nikolai Fyodorovna KONDRATYUK

(Николай Фёдорович КОНДРАТЮК)

Data tat-twelid: 11.7.1957

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

787

Oksana Vladimirovna KHLYAKINA

(Оксана Владимировна ХЛЯКИНА)

Data tat-twelid: 28.11.1969

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

788

Sergey Viktorovich KALASHNIK

(Сергей Викторович КАЛАШНИК)

Data tat-twelid: 31.3.1978

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

789

Vladimir Igorevich KOZHIN

(Владимир Игоревич КОЖИН)

Data tat-twelid: 28.2.1959

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

790

Vladimir Igorevich KRUGLY

(Владимир Игоревич КРУГЛЫЙ)

Data tat-twelid: 27.5.1955

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

791

Alexander Alexandrovich KARELIN

(Александр Александрович КАРЕЛИН)

Data tat-twelid: 19.9.1967

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

792

Andrey Igoryevich KISLOV

(Андрей Игоревич КИСЛОВ)

Data tat-twelid: 29.8.1958

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

793

Dmitry Gennadyevich KUZMIN

(Дмитрий Геннадьевич КУЗЬМИН)

Data tat-twelid: 28.6.1975

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

794

Grigory Borisovich KARASIN

(Григорий Борисович КАРАСИН)

Data tat-twelid: 23.8.1949

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

795

Konstantin Iosifovich KOSACHEV

(Константин Иосифович КОСАЧЕВ)

Data tat-twelid: 17.9.1962

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

796

Natalia Vladimirovna KOSYKHINA

(Наталия Владимировна КОСИХИНА)

Data tat-twelid: 7.8.1972

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

797

Nina Germanovna KULIKOVSKIH

(Нина Германовна КУЛИКОВСКИХ)

Data tat-twelid: 5.2.1961

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

798

Olga Nikolayevna KHOKHLOVA

(Ольга Николаевна ХОХЛОВА)

Data tat-twelid: 18.11.1957

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

799

Sergei Ivanovich KISLYAK

(Сергей Иванович КИСЛЯК)

Data tat-twelid: 7.9.1950

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

800

Sergey Nikolayevich KOLBIN

(Сергей Николаевич КОЛБИН)

Data tat-twelid: 29.10.1969

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

801

Vladimir Kasimirovich KRAVCHENKO

(Владимир Казимирович КРАВЧЕНКО)

Data tat-twelid: 12.6.1964

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

802

Grigory Petrovich LEDKOV

(Григорий Петрович ЛЕДКОВ)

Data tat-twelid: 26.3.1969

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

803

Vladimir Albertovich LEBEDEV

(Владимир Альбертович ЛЕБЕДЕВ)

Data tat-twelid: 23.4.1962

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

804

Yulia Viktorovna LAZUTKINA

(Юлия Викторовна ЛАЗУТКИНА)

Data tat-twelid: 11.3.1981

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

805

Alexei Petrovich MAYOROV

(Алексей Петрович МАЙОРОВ)

Data tat-twelid: 29.12.1961

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

806

Igor Nikolayevich MOROZOV

(Игорь Николаевич МОРОЗОВ)

Data tat-twelid: 13.10.1956

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

807

Sergei Gerasimovich MITIN

(Сергей Герасимович МИТИН)

Data tat-twelid: 14.6.1951

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

808

Sergey Nikolayevich MURATOV

(Сергей Николаевич МУРАТОВ)

Data tat-twelid: 13.1.1964

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

809

Farit Mubarakshevich MUKHAMETSHIN

(Фарит Мубаракшевич МУХАМЕТШИН)

Data tat-twelid: 31.1.1947

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

810

Sergei Patrovich MIKHAILOV

(Сергей Петрович МИХАЙЛОВ)

Data tat-twelid: 22.5.1965

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

811

Sergey Alexandrovich MARTYNOV

(Сергей Александрович МАРТЫНОВ)

Data tat-twelid: 22.8.1959

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

812

Taimuraz Dzhambekovich MAMSUROV

(Таймураз Дзамбекович МАМСУРОВ)

Data tat-twelid: 13.4.1954

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

813

Alexander Vladimirovich NAROLIN

(Александр Владимирович НАРОЛИН)

Data tat-twelid: 27.6.1972

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

814

Alexander Valeryevich NIKITIN

(Александр Валерьевич НИКИТИН)

Data tat-twelid: 26.4.1976

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

815

Boris Alexandrovich NEVZOROV

(Борис Александрович НЕВЗОРОВ)

Data tat-twelid: 21.9.1955

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

816

Viktor Feodosyevich NOVOZHILOV

(Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ)

Data tat-twelid: 16.2.1965

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

817

Alexander Vyacheslavovich NOVIUKHOV

(Александр Вячеславович НОВЬЮХОВ)

Data tat-twelid: 5.10.1975

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

818

Vyacheslav Vladimirovich NAGOVITSYN

(Вячеслав Владимирович НАГОВИЦЫН)

Data tat-twelid: 2.3.1956

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

819

Alexei Maratovich ORLOV

(Алексей Маратович ОРЛОВ)

Data tat-twelid: 9.10.1961

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

820

Dina Ivanovna OYUN

(Дина Ивановна ОЮН)

Data tat-twelid: 25.6.1963

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

821

Anna Ivanovna OTKE

(Анна Ивановна ОТКЕ)

Data tat-twelid: 21.12.1974

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

822

Gennady Ivanovich ORDENOV

(Геннадий Иванович ОРДЕНОВ)

Data tat-twelid: 4.9.1957

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

823

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Data tat-twelid: 31.7.1987

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

824

Dmitry Sergeyevich PERMINOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕРМИНОВ)

Data tat-twelid: 3.4.1979

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

825

Margarita Nikolayevna PAVLOVA

(Маргарита Николаевна ПАВЛОВА)

Data tat-twelid: 22.1.1979

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

826

Yelena Alekseyevna PERMINOVA

(Елена Алексеевна ПЕРМИНОВА)

Data tat-twelid: 5.12.1980

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

827

Alexei Alekseyevich PUSHKOV

(Пушков Алексей КОНСТАНТИНОВИЧ)

Data tat-twelid: 10.8.1954

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

828

Elena Vladimirovna PISAREVA

(Елена Владимировна ПИСАРЕВА)

Data tat-twelid: 20.1.1967

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

829

Irina Alexandrovna PETINA

(Ирина Александровна ПЕТИНА)

Data tat-twelid: 31.8.1972

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

830

Sergey Nikolayevich PERMINOV

(Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ)

Data tat-twelid: 16.9.1968

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

831

Vladimir Vladimirovich POLETAYEV

(Владимир Владимирович ПОЛЕТАЕВ)

Data tat-twelid: 23.5.1975

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

832

Alexander Vasilyevich RAKITIN

(Александр Васильевич РАКИТИН)

Data tat-twelid: 17.5.1958

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

833

Grigoriy Alexeyevich RAPOTA

(Григорий Алексеевич РАПОТА)

Data tat-twelid: 5.2.1944

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

834

Irina Valeryevna RUKAVISHNIKOVA

(Ирина Валерьевна РУКАВИШНИКОВА)

Data tat-twelid: 3.2.1973

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

835

Sergey Nikolayevich RYABUKHIN

(Сергей Николаевич РЯБУХИН)

Data tat-twelid: 13.11.1954

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

836

Akhmat Anzorovich SALPAGAROV

(Ахмат Анзорович САЛПАГАРОВ)

Data tat-twelid: 31.12.1962

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

837

Alexei Vladimirovich SINITSYN

(Алексей Владимирович СИНИЦЫН)

Data tat-twelid: 13.1.1976

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

838

Andrei Anatolyevich SHEVCHENKO

(Андрей Анатольевич ШЕВЧЕНКО)

Data tat-twelid: 29.5.1965

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

839

Dmitry Vladimirovich SAVELYEV

(Дмитрий Владимирович САВЕЛЬЕВ)

Data tat-twelid: 3.8.1968

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

840

Evgeny Stepanovich SAVCHENKO

(Евгений Степанович САВЧЕНКО)

Data tat-twelid: 8.4.1950

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

841

Inna Yuryevna SVYATENKO

(Инна Юрьевна СВЯТЕНКО)

Data tat-twelid: 6.9.1967

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

842

Lyudmila Nikolayevna SKAKOVSKAYA

(Людмила Николаевна СКАКОВСКАЯ)

Data tat-twelid: 13.11.1961

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

843

Tatiana Anatolyevna SAKHAROVA

(Татьяна Анатольевна САХАРОВА)

Data tat-twelid: 16.6.1973

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

844

Alexander Alexandrovich SAVIN

(Александр Александрович САВИН)

Data tat-twelid: 28.1.1962

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

845

Anatoly Ivanovich SHIROKOV

(Анатолий Иванович ШИРОКОВ)

Data tat-twelid: 29.12.1967

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

846

Artem Gennadyevich SHEIKIN

(Артём Геннадьевич ШЕЙКИН)

Data tat-twelid: 25.3.1980

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

847

Elena Borisovna SHUMILOVA

(Елена Борисовна ШУМИЛОВА)

Data tat-twelid: 1.4.1978

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

848

Galina Nikolayevna SOLODUN

(Галина Николаевна СОЛОДУН)

Data tat-twelid: 26.1.1968

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

849

Lenar Rinatovich SAFIN

(Ленар Ринатович САФИН)

Data tat-twelid: 11.2.1969

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

850

Nikolai Petrovich SEMISOTOV

(Николай Петрович СЕМИСОТОВ)

Data tat-twelid: 2.12.1968

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

851

Valery Vladimirovich SEMYONOV

(Валерий Владимирович СЕМЁНОВ)

Data tat-twelid: 16.9.1960

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

852

Oleg Polikarpovich TKACH

(Олег Поликарпович ТКАЧ)

Data tat-twelid: 23.9.1967

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

853

Pavel Vladimirovich TARAKANOV

(Павел Владимирович ТАРАКАНОВ)

Data tat-twelid: 21.6.1982

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

854

Lyudmila Zaumovna TALABAYEVA

(Людмила Заумовна ТАЛАБАЕВА)

Data tat-twelid: 6.6.1957

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

855

Oleg Vladimirovich TSEPKIN

(Олег Владимирович ЦЕПКИН)

Data tat-twelid: 15.9.1965

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

856

Peter Nikolayevich TULTAEV

(Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ)

Data tat-twelid: 1.1.1961

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

857

Vyacheslav Stepanovich TIMCHENKO

(Вячеслав Степанович ТИМЧЕНКО)

Data tat-twelid: 20.11.1950

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

858

Valery Petrovich USATYUK

(Валерий Петрович УСАТЮК)

Data tat-twelid: 14.7.1948

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

859

Mukharby Magomedovich ULBASHEV

(Мухарбий Магомедович УЛЬБАШЕВ)

Data tat-twelid: 15.5.1960

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

860

Alexander Vladelenovich VAINBERG

(Александр Владеленович ВАЙНБЕРГ)

Data tat-twelid: 2.2.1961

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

861

Alexander Gennadyevich VYSOKINSKY

(Александр Геннадьевич ВЫСОКИНСКИЙ)

Data tat-twelid: 24.9.1973

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

862

Nikolay Nikolayevich VLADIMIROV

(Николай Николаевич ВЛАДИМИРОВ)

Data tat-twelid: 18.11.1979

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

863

Yuri Konstantinovich VALYAEV

(Юрий Константинович ВАЛЯЕВ)

Data tat-twelid: 18.4.1959

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

864

Alexander Georgyevich VARFOLOMEEV

(Александр Георгиевич ВАРФОЛОМЕЕВ)

Data tat-twelid: 4.6.1965

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

865

Valery Nikolayevich VASILYEV

(Валерий Николаевич ВАСИЛЬЕВ)

Data tat-twelid: 17.7.1965

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

866

Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ)

Data tat-twelid: 2.2.1948

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

867

Alexander Georgievich YAROSHUK

(Александр Георгиевич ЯРОШУК)

Data tat-twelid: 15.11.1965

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

868

Andrey Vladimirovich YATSKIN

(Андрей Владимирович ЯЦКИН)

Data tat-twelid: 25.4.1969

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

869

Irek Ishmukhametovich YALALOV

(Ирек Ишмухаметович ЯЛАЛОВ)

Data tat-twelid: 27.1.1961

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

870

Andrei Nikolayevich YEPISHIN

(Андрей Николаевич ЕПИШИН)

Data tat-twelid: 29.10.1967

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

871

Gennady Vladimirovich YAGUBOV

(Геннадий Владимирович ЯГУБОВ)

Data tat-twelid: 17.4.1968

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

872

Alexandra Gennadyevna ZHUKOVA

(Анастасия Геннадьевна ЖУКОВА)

Data tat-twelid: 8.11.1974

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

873

Bair Bayaskhalanovich ZHAMSUYEV

(Баир Баясхаланович ЖАМСУЕВ)

Data tat-twelid: 29.1.1959

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

874

Nikolai Andreyevich ZHURAVLEV

(Николай Андреевич ЖУРАВЛЁВ)

Data tat-twelid: 1.9.1976

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

875

Viktor Viktororvich ZOBNEV

(Виктор Викторович ЗОБНЕВ)

Data tat-twelid: 7.6.1964

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

876

Igor Dmitryevich ZUBAREV

(Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ)

Data tat-twelid: 20.6.1966

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

877

Olga Sergeyevna ZABRALOVA

(Ольга Сергеевна ЗАБРАЛОВА)

Data tat-twelid: 30.3.1980

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

878

Yelena Gennadyevna ZLENKO

(Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО)

Data tat-twelid: 20.6.1967

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022”


Top