EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0074

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/74 tas-17 ta’ Jannar 2022 li jistabbilixxi l-lista ta’ programmi Interreg u li jindika l-ammont kumplessiv tal-appoġġ totali mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u minn kull strument ta’ finanzjament estern tal-Unjoni għal kull programm u l-lista tal-ammonti trasferiti bejn il-fergħat fl-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea għall-perjodu mill-2021 sal-2027 (notifikata bid-dokument C(2022) 131)

C/2022/131

OJ L 12, 19.1.2022, p. 151–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/74/oj

19.1.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 12/151


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/74

tas-17 ta’ Jannar 2022

li jistabbilixxi l-lista ta’ programmi Interreg u li jindika l-ammont kumplessiv tal-appoġġ totali mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u minn kull strument ta’ finanzjament estern tal-Unjoni għal kull programm u l-lista tal-ammonti trasferiti bejn il-fergħat fl-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea għall-perjodu mill-2021 sal-2027

(notifikata bid-dokument C(2022) 131)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2021/1059 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 2021 dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u minn strumenti ta’ finanzjament estern (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(1) tiegħu,

Wara li kkonsultat il-kumitat stabbilit mill-Artikolu 115(1) tar-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 2021 li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi (2),

Billi:

(1)

L-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2021/1059 jistabbilixxi r-riżorsi kumplessivi disponibbli tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) għall-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) u l-allokazzjoni tagħhom għall-kooperazzjoni transfruntiera, għall-kooperazzjoni transnazzjonali, għall-kooperazzjoni interreġjonali u għall-kooperazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi.

(2)

F’konformità mal-Artikolu 9(3) tar-Regolament (UE) 2021/1059, il-Kummissjoni kkomunikat lil kull Stat Membru s-sehem tiegħu tal-ammonti kumplessivi għall-kooperazzjoni transfruntiera, għall-kooperazzjoni transnazzjonali u għall-kooperazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi, imqassma skont is-sena f’konformità mal-metodoloġija stabbilita fil-punt 8 tal-Anness XXVI tar-Regolament (UE) 2021/1060.

(3)

Skont l-Artikolu 9(5) tar-Regolament (UE) 2021/1059, abbażi tal-ammonti kkomunikati mill-Kummissjoni f’konformità mal-paragrafu 3 ta’ dak l-Artikolu, kull Stat Membru informa lill-Kummissjoni jekk u kif uża l-opzjoni ta’ trasferiment prevista fil-paragrafu 4 ta’ dak l-Artikolu, u dwar id-distribuzzjoni li tirriżulta mis-sehem tiegħu fil-programmi Interreg li jipparteċipaw fihom.

(4)

F’konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (UE) 2021/1059, il-Kummissjoni u l-Istati Membri kkonċernati jistabbilixxu l-kontribuzzjoni mill-FEŻR għall-programmi Interreg transfruntiera esterni li għandha tiġi appoġġata wkoll mill-pakkett finanzjarju allokat taħt l-Istrument ta’ Qabel l-Adeżjoni III għall-kooperazzjoni transfruntiera (IPA III-CBC) jew mill-pakkett finanzjarju allokat fl-ambitu tal-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali — Ewropa Globali għall-kooperazzjoni transfruntiera għaż-żona ġeografika tal-Viċinat (NDICI CBC).

(5)

Skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2021/1059, il-Kummissjoni tistabbilixxi wkoll lista tal-ammonti ttrasferiti skont l-Artikolu 9(4) ta’ dak ir-Regolament, imqassma skont l-Istat Membru.

(6)

Għaldaqstant jenħtieġ li tiġi stabbilita l-lista ta’ programmi Interreg u li jiġi indikat l-ammont globali tal-appoġġ totali mill-FEŻR u, fejn applikabbli, l-appoġġ totali minn kull strument ta’ finanzjament estern tal-Unjoni għal kull programm kif ukoll il-lista tal-ammonti ttrasferiti skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament (UE) 2021/1059, imqassma skont l-Istat Membru,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-lista tal-programmi ta’ kooperazzjoni transfruntiera, l-ammont kumplessiv tal-appoġġ totali mill-FEŻR u, fejn applikabbli, l-appoġġ totali minn kull strument ta’ finanzjament estern tal-Unjoni għal kull programm, huma stabbiliti fl-Anness I.

Artikolu 2

Il-lista tal-programmi ta’ kooperazzjoni tranżnazzjonali, l-ammont kumplessiv tal-appoġġ totali mill-FEŻR u, fejn applikabbli, l-appoġġ totali minn kull strument ta’ finanzjament estern tal-Unjoni għal kull programm, huma stabbiliti fl-Anness II.

Artikolu 3

Il-lista tal-programmi ta’ kooperazzjoni interreġjonali, tal-ammont kumplessiv tal-appoġġ totali mill-FEŻR u, fejn applikabbli, tal-appoġġ totali minn kull strument ta’ finanzjament estern tal-Unjoni għal kull programm, huma stabbiliti fl-Anness III.

Artikolu 4

Il-lista tal-programmi ta’ kooperazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi, l-ammont globali tal-appoġġ totali mill-FEŻR u, fejn applikabbli, l-appoġġ totali minn kull strument ta’ finanzjament estern tal-Unjoni għal kull programm, hija stabbilita fl-Anness IV.

Artikolu 5

L-ammonti ttrasferiti skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament (UE) 2021/1059, imqassma skont l-Istat Membru, huma stabbiliti fl-Anness V.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Jannar 2022.

Għall-Kummissjoni

Elisa FERREIRA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 231, 30.6.2021, p. 94.

(2)  ĠU L 231, 30.6.2021, p. 159.


ANNESS I

Lista ta’ programmi ta’ kooperazzjoni transfruntiera b’indikazzjoni tal-ammont kumplessiv tal-appoġġ totali mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), mill-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA III) u mill-Istrument tal-Viċinat għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni Internazzjonali (Neighbourhood Development and International Cooperation Instrument, NDICI) għal kull programm ta’ kooperazzjoni transfruntiera

CCI

Isem il-programm

Stati Membri

Stati mhux membri

FEŻR kumplessiv kontribuzzjoni

IPA III kontribuzzjoni

NDICI kontribuzzjoni

Totali

1

2021TC16RFCB001

(Interreg VI-A) Maas-Rijn/Meuse-Rhin/Maas-Rhein (NL-BE-DE)

NL BE DE

 

125 677 095

 

 

125 677 095

2

2021TC16RFCB002

(Interreg VI-A) L-Awstrija — iċ-Ċekja

AT CZ

 

86 821 148

 

 

86 821 148

3

2021TC16RFCB003

(Interreg VI-A) Is-Slovakkja-L-Awstrija

SK AT

 

55 500 000

 

 

55 500 000

4

2021TC16RFCB004

(Interreg VI-A) L-Awstrija-Il-Ġermanja/Il-Bavarja

AT DE

 

61 547 037

 

 

61 547 037

5

2021TC16RFCB005

(Interreg VI-A) Spanja-Il-Portugall (POCTEP)

ES PT

 

320 622 726

 

 

320 622 726

6

2021TC16RFCB006

(Interreg VI-A) Spanja-Franza-Andorra (POCTEFA)

ES FR

AD

243 079 964

 

 

243 079 964

7

2021TC16RFCB007

(Interreg VI-A) L-Ungerija-Il-Kroazja

HU HR

 

70 034 030

 

 

70 034 030

8

2021TC16RFCB008

(Interreg VI-A) Il-Ġermanja/Il-Bavarja-Iċ-Ċekja

DE CZ

 

99 064 772

 

 

99 064 772

9

2021TC16RFCB009

(Interreg VI-A) L-Awstrija-L-Ungerija

AT HU

 

49 561 200

 

 

49 561 200

10

2021TC16RFCB010

(Interreg VI-A) Il-Ġermanja/Brandenburg-Il-Polonja

DE PL

 

88 300 000

 

 

88 300 000

11

2021TC16RFCB011

(Interreg VI-A) Il-Polonja-Is-Slovakkja

PL SK

 

129 286 462

 

 

129 286 462

12

2021TC16RFCB012

(Interreg VI-A) Il-Polonja-Id-Danimarka-Il-Ġermanja-Il-Litwanja-L-Iżvezja (Il-Baltiku tan-Nofsinhar)

PL DK DE LT SE

 

83 802 411

 

 

83 802 411

13

2021TC16RFCB013

(Interreg VI-A) Il-Finlandja-L-Estonja-Il-Latvja-L-Iżvezja (Il-Baltiku Ċentrali)

FI EE LV SE

 

126 788 865

 

 

126 788 865

14

2021TC16RFCB014

(Interreg VI-A) L-Ungerija-Is-Slovakkja

HU SK

 

129 000 000

 

 

129 000 000

15

2021TC16RFCB015

(Interreg VI-A) L-Iżvezja-In-Norveġja

SE

NO

47 200 000

 

 

47 200 000

16

2021TC16RFCB016

(Interreg VI-A) Il-Ġermanja/IIs-Sassonja-Iċ-Ċekja

DE CZ

 

152 364 968

 

 

152 364 968

17

2021TC16RFCB017

(Interreg VI-A) Il-Polonja-Il-Ġermanja/Is-Sassonja

PL DE

 

60 275 000

 

 

60 275 000

18

2021TC16RFCB018

(Interreg VI-A) Il-Ġermanja/Mecklenburg/Il-Pomerania tal-Punent/Brandenburg-Il-Polonja

DE PL

 

124 580 000

 

 

124 580 000

19

2021TC16RFCB019

(Interreg VI-A) Il-Greċja-L-Italja

EL IT

 

79 582 928

 

 

79 582 928

20

2021TC16RFCB020

(Interreg VI-A) Ir-Rumanija-Il-Bulgarija

RO BG

 

163 497 401

 

 

163 497 401

21

2021TC16RFCB021

(Interreg VI-A) Il-Greċja-Il-Bulgarija

EL BG

 

67 162 945

 

 

67 162 945

22

2021TC16RFCB022

(Interreg VI-A) Il-Ġermanja-In-Netherlands

DE NL

 

240 775 132

 

 

240 775 132

23

2021TC16RFCB023

(Interreg VI-A) Il-Ġermanja-Il-Liechtenstein

(Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein)

DE AT

CH LI

47 569 062

 

 

47 569 062

24

2021TC16RFCB024

(Interreg VI-A) Iċ-Ċekja-Il-Polonja

CZ PL

 

178 870 508

 

 

178 870 508

25

2021TC16RFCB025

(Interreg VI-A) L-Iżvezja-Id-Danimarka-In-Norveġja (Öresund-Kattegat-

Skagerrak)

SE DK

NO

141 300 000

 

 

141 300 000

26

2021TC16RFCB026

(Interreg VI-A) Il-Latvja-Il-Litwanja

LV LT

 

31 752 230

 

 

31 752 230

27

2021TC16RFCB027

(Interreg VI-A) L-Iżvezja-Il-Finlandja-In-Norveġja (AURORA)

SE FI

NO

93 809 500

 

 

93 809 500

28

2021TC16RFCB028

(Interreg VI-A) Is-Slovenja-Il-Kroazja

SI HR

 

39 344 493

 

 

39 344 493

29

2021TC16RFCB029

(Interreg VI-A) Is-Slovakkja-Iċ-Ċekja

SK CZ

 

85 323 597

 

 

85 323 597

30

2021TC16RFCB030

(Interreg VI-A) Il-Litwanja-Il-Polonja

LT PL

 

45 706 836

 

 

45 706 836

31

2021TC16RFCB031

(Interreg VI-A) L-Italja-Franza (Marittima)

IT FR

 

154 636 861

 

 

154 636 861

32

2021TC16RFCB032

(Interreg VI-A) Franza-L-Italja (ALCOTRA)

FR IT

 

182 330 487

 

 

182 330 487

33

2021TC16RFCB033

(Interreg VI-A) L-Italja-L-Iżvizzera

IT

CH

82 346 673

 

 

82 346 673

34

2021TC16RFCB034

(Interreg VI-A) L-Italja-Is-Slovenja

IT SI

 

70 898 662

 

 

70 898 662

35

2021TC16RFCB035

(Interreg VI-A) L-Italja-Malta

IT MT

 

46 083 225

 

 

46 083 225

36

2021TC16RFCB036

(Interreg VI-A) Franza-Il-Ġermanja-L-Iżvizzera (Ir-Renu ta’ Fuq)

FR DE

CH

125 117 615

 

 

125 117 615

37

2021TC16RFCB037

(Interreg VI-A) Franza-L-Iżvizzera

FR

CH

69 766 796

 

 

69 766 796

38

2021TC16RFCB038

(Interreg VI-A) L-Italja-Il-Kroazja

IT HR

 

172 986 266

 

 

172 986 266

39

2021TC16RFCB039

(Interreg VI-A) Il-Belġju-Franza (Il-Wallonja-Fjandri-Franza)

BE FR

 

286 882 570

 

 

286 882 570

40

2021TC16RFCB040

(Interreg VI-A) Franza-Il-Belġju-Il-Ġermanja-Il-Lussemburgu (Ir-Reġjun il-Kbir)

FR BE DE LU

 

181 942 401

 

 

181 942 401

41

2021TC16RFCB041

(Interreg VI-A) Il-Belġju-in-Netherlands (Fjandri-Nederland)

BE NL

 

205 405 605

 

 

205 405 605

42

2021TC16RFCB042

(Interreg VI-A) Ir-Rumanija-L-Ungerija

RO HU

 

140 752 020

 

 

140 752 020

43

2021TC16RFCB043

(Interreg VI-A) L-Estonja-Il-Latvja

EE LV

 

26 004 949

 

 

26 004 949

44

2021TC16RFCB044

(Interreg VI-A) L-Italja-L-Awstrija

IT AT

 

73 071 805

 

 

73 071 805

45

2021TC16RFCB045

(Interreg VI-A) Is-Slovenja-L-Ungerija

SI HU

 

14 109 017

 

 

14 109 017

46

2021TC16RFCB046

(Interreg VI-A) Is-Slovenja-L-Awstrija

SI AT

 

45 846 198

 

 

45 846 198

47

2021TC16RFCB047

(Interreg VI-A) Il-Greċja-Ċipru

EL CY

 

45 991 214

 

 

45 991 214

48

2021TC16RFCB048

(Interreg VI-A) Il-Ġermanja-Id-Danimarka

DE DK

 

93 771 505

 

 

93 771 505

49

2014TC16RFPC001

PEACE PLUS — L-Irlanda ta’ Fuq/Ir-Renju Unit

IE

UK

234 474 919

 

 

234 474 919

50

2021TC16IPCB006

(Interreg VI-A) IPA Il-Bulgarija-ll-Maċedonja ta’ Fuq

BG

MK

12 916 849

13 562 691

 

26 479 540

51

2021TC16IPCB007

(Interreg VI-A) IPA Il-Bulgarija ls-Serbja

BG

RS

15 804 360

16 594 578

 

32 398 938

52

2021TC16IPCB005

(Interreg VI-A) IPA Il-Bulgarija It-Turkija

BG

TR

14 269 738

14 983 225

 

29 252 963

53

2021TC16IPCB003

(Interreg VI-A) IPA Il-Kroazja Is-Serbja

HR

RS

18 673 977

19 607 676

 

38 281 653

54

2021TC16IPCB004

(Interreg VI-A) IPA Il-Kroazja-Il-Bożnija-Ħerzegovina-Il-Montenegro

HR

BA ME

57 407 658

60 278 041

 

117 685 699

55

2021TC16IPCB010

(Interreg VI-A) IPA Il-Greċja L-Albanija

EL

AL

13 000 000

13 650 000

 

26 650 000

56

2021TC16IPCB009

(Interreg VI-A) IPA Il-Greċja Il-Maċedonja ta’ Fuq

EL

MK

13 000 000

13 650 000

 

26 650 000

57

2021TC16IPCB001

(Interreg VI-A) IPA L-Ungerija Is-Serbja

HU

RS

31 000 000

32 550 000

 

63 550 000

58

2021TC16IPCB008

(Interreg VI-A) IPA L-Italja L-Albanija Il-Montenegro (Adrijatiku tan-Nofsinhar)

IT

AL ME

32 695 846

34 330 638

 

67 026 484

59

2021TC16IPCB002

(Interreg VI-A) IPA Ir-Rumanija Is-Serbja

RO

RS

36 374 062

38 192 765

 

74 566 827

60

2021TC16NXCB004

(Interreg VI-A) NEXT L-Estonja Ir-Russja

EE

RU

10 906 623

 

11 124 755

22 031 378

61

2021TC16NXCB010

(Interreg VI-A) NEXT L-Ungerija Is-Slovakkja Ir-Rumanija L-Ukrajna

HU SK RO

UA

30 998 055

 

31 618 016

62 616 071

62

2021TC16NXCB013

(Interreg VI-A) NEXT L-Italja It-Tuneżija

IT

TN

16 010 314

 

16 330 520

32 340 834

63

2021TC16NXCB002

(Interreg VI-A) NEXT Karelia

FI

RU

14 003 500

 

14 283 570

28 287 070

64

2021TC16NXCB001

(Interreg VI-A) NEXT Kolarctic

FI SE

RU NO

17 501 359

 

17 851 386

35 352 745

65

2021TC16NXCB005

(Interreg VI-A) NEXT Il-Latvja Ir-Russja

LV

RU

7 000 000

 

7 140 000

14 140 000

66

2021TC16NXCB006

(Interreg VI-A) NEXT Il-Litwanja Ir-Russja

LT

RU

11 952 500

 

12 191 550

24 144 050

67

2021TC16NXCB009

(Interreg VI-A) NEXT Il-Polonja Il-Belarussja L-Ukrajna

PL

BY UA

87 900 000

 

89 658 000

177 558 000

68

2021TC16NXCB007

(Interreg VI-A) NEXT Il-Polonja Ir-Russja

PL

RU

43 240 000

 

44 104 800

87 344 800

69

2021TC16NXCB011

(Interreg VI-A) NEXT Ir-Rumanija Ir-Repubblika tal-Moldova

RO

MD

36 250 000

 

36 975 000

73 225 000

70

2021TC16NXCB012

(Interreg VI-A) NEXT Ir-Rumanija L-Ukrajna

RO

UA

25 350 000

 

25 857 000

51 207 000

71

2021TC16NXCB003

(Interreg VI-A) NEXT Ix-Xlokk tal-Finlandja Ir-Russja

FI

RU

24 003 500

 

24 483 570

48 487 070

72

2021TC16NXCB008

(Interreg VI-A) NEXT Il-Latvja Il-Belrussja

LV

BY

5 860 134

 

5 977 337

11 837 471

73

2021TC16NXCB014

(Interreg VI-A) NEXT Il-Litwanja Il-Belrussja

LT

BY

16 000 000

 

16 320 000

32 320 000

 

 

 

 

Totali:

6 115 505 509

257 399 614

353 915 504

6 726 820 627


ANNESS II

Lista ta’ programmi ta’ kooperazzjoni transnazzjonali b’indikazzjoni tal-ammont kumplessiv tal-appoġġ totali mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), mill-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA III) u mill-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali (Neighbourhood Development and International Cooperation Instrument, NDICI) għal kull programm ta’ kooperazzjoni transfruntiera

Nru

CCI

Isem il-programm

Stati Membri

Stati li mhumiex membri

FEŻR kumplessiv kontribuzzjoni

IPA III kontribuzzjoni

NDICI kontribuzzjoni

Totali

1

2021TC16IPTN001

(Interreg VI-B) Adrijatiku-Jonju

EL HR IT SI

AL BA ME RS SM

65 848 129

70 840 386

 

136 688 515

2

2021TC16RFTN001

(Interreg VI-B) Spazju Alpin

DE FR IT AT SI

CH LI

107 051 188

 

 

107 051 188

3

2021TC16RFTN002

(Interreg VI-B) Żona Atlantika

ES FR PT

 

113 075 964

 

 

113 075 964

4

2021TC16FFTN003

(Interreg VI-B) Reġjun tal-Baħar Baltiku

DE DK EE LV LT PL FI SE

BY NO RU

250 984 823

 

8 800 000

259 784 823

5

2021TC16RFTN003

(Interreg VI-B) L-Ewropa Ċentrali

CZ DE IT HR HU AT PL SI SK

 

224 623 802

 

 

224 623 802

6

2021TC16FFTN004

(Interreg VI-B) Id-Danubju

AT BG CZ DE HR HU RO SI SK

BA ME RS MD UA

165 424 228

30 000 000

17 679 725

213 103 953

7

2021TC16FFTN001

(Interreg VI-B) Ewro Mediterranju (EURO MED)

BG EL ES FR HR IT CY MT PT SI

ME MK AL BA

216 559 226

18 340 000

 

234 899 226

8

2021TC16FFTN005

(Interreg VI-B) Il-Periferija tat-Tramuntana u l-Artiku

IE FI SE

FO GL IS NO

43 716 415

 

 

43 716 415

9

2021TC16RFTN004

(Interreg VI-B) Il-Baħar tat-Tramuntana

BE DK DE FR NL SE

NO

171 154 311

 

 

171 154 311

10

2021TC16RFTN005

(Interreg VI-B) Il-Majjistral tal-Ewropa

BE DE FR IE NL LU

CH

310 480 455

 

 

310 480 455

11

2021TC16RFTN006

(Interreg VI-B) L-Ewropa tal-Lbiċ (SUDOE)

ES FR PT

AD

106 260 516

 

 

106 260 516

12

2021TC16NXTN001

(Interreg VI-B) Il-Baċir tal-Baħar Mediterran NEXT (NEXT MED)

EL ES FR IT MT CY PT

TR DZ EG IL JO LB PS TN

96 199 962

9 500 000

138 713 588

244 413 550

13

2021TC16NXTN003

(Interreg VI-B) Nofs l-Atlantiku NEXT

ES PT

MA

55 100 000

 

55 100 000

110 200 000

14

2021TC16NXTN002

(Interreg VI-B) Il-Baċir tal-Baħar l-Iswed NEXT

BG EL RO

TR UA AM GE MD RU

14 552 489

9 500 000

36 934 183

60 986 672

Totali:

1 941 031 508

138 180 386

257 227 496

2 336 439 390


ANNESS III

Lista ta’ programmi ta’ kooperazzjoni interreġjonali b’indikazzjoni tal-ammont kumplessiv tal-appoġġ totali mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u mill-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA III) għal kull programm ta’ kooperazzjoni transfruntiera

Nru

CCI

Isem il-programm

Stati Membri

Stati li mhumiex membri

FEŻR kumplessiv kontribuzzjoni

IPA III kontribuzzjoni

Totali

1

2021TC16RFIR001

(Interreg VI-C) lnterreg Ewropa

L-Istati Membri kollha

NO CH

379 482 670

 

379 482 670

2

2021TC16FFIR001

(Interreg VI-C) Urbact IV

L-Istati Membri kollha

NO CH AL BA ME MK RS

79 769 799

5 000 000

84 769 799

3

2021TC16RFIR004

(Interreg VI-C) Il-Programm ta’ Kooperazzjoni ESPON 2030

L-Istati Membri kollha

NO CH IS LI

48 000 000

 

48 000 000

4

2021TC16RFIR002

(Interreg VI-C) Interact

L-Istati Membri kollha

NO CH

45 000 000

 

45 000 000

Totali:

552 252 469

5 000 000

557 252 469


ANNESS IV

Lista ta’ programmi ta’ kooperazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi b’indikazzjoni tal-ammont kumplessiv tal-appoġġ totali mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) għal kull programm ta’ kooperazzjoni transfruntiera

Nru

CCI

Isem il-programm

Stati Membri

Stati li mhumiex membri

FEŻR globali kontribuzzjoni

1

2021TC16FFOR004

(Interreg VI-D) L-Oċean Indjan

FR

Diversi pajjiżi terzi u pajjiżi jew territorji ultraperiferiċi

62 252 459

2

2021TC16FFOR003

(Interreg VI-D) Il-Karibew

FR

Diversi pajjiżi terzi u pajjiżi jew territorji ultraperiferiċi

67 895 832

3

2021TC16FFOR005

(Interreg VI-D) L-Amażon

FR

Diversi pajjiżi terzi u pajjiżi jew territorji ultraperiferiċi

18 899 049

4

2021TC16FFOR001

(Interreg VI-D) Madeira-Azores-il-Gżejjer Kanarji (Madeira-Azores-Canary Islands, MAC)

ES PT

Diversi pajjiżi terzi u pajjiżi jew territorji ultraperiferiċi

169 898 663

5

2021TC16FFOR002

(Interreg VI-D) Il-Kanal tal-Mozambique

FR

Diversi pajjiżi terzi u pajjiżi u territorji ultraperiferiċi

10 228 777

Totali:

329 174 780


ANNESS V

Trasferimenti proposti mill-Istati Membri bejn il-fergħat differenti

ID

PAJJIŻ

FERGĦA

ALLOKAZZJONI TOTALI

INPUT TAL-ISTATI MEMBRI

TRASFERIMENT

%

BE

Il-Belġju

 

374 383 720

 

 

 

BE

transfruntiera

332 648 155

301 477 183

-31 170 972

-9,37  %

BE

tranżnazzjonali

41 735 565

72 906 537

31 170 972

 

BG

Il-Bulgarija

 

135 521 264

 

 

 

BG

transfruntiera

109 183 390

113 134 071

3 950 681

 

BG

tranżnazzjonali

26 337 874

22 387 193

-3 950 681

-15,00  %

CZ

Iċ-Ċekja

 

310 867 301

 

 

 

CZ

transfruntiera

271 822 272

277 679 027

5 856 755

 

CZ

tranżnazzjonali

39 045 029

33 188 274

-5 856 755

-15,00  %

DK

Id-Danimarka

 

152 000 000

 

 

 

DK

transfruntiera

130 840 407

115 300 000

-15 540 407

-11,88  %

DK

tranżnazzjonali

21 159 593

36 700 000

15 540 407

 

DE

Il-Ġermanja

 

1 017 882 396

 

 

 

DE

transfruntiera

714 007 944

699 742 467

-14 265 477

-2,00  %

DE

tranżnazzjonali

303 874 452

318 139 929

14 265 477

 

EE

L-Estonja

 

58 059 611

 

 

 

EE

transfruntiera

53 200 437

53 200 437

0

0,00  %

EE

tranżnazzjonali

4 859 174

4 859 174

0

 

IE

L-Irlanda

 

293 402 230

 

 

 

IE

transfruntiera

275 852 846

234 474 919

-41 377 927

-15,00  %

IE

tranżnazzjonali

17 549 384

58 927 311

41 377 927

 

EL

Il-Greċja

 

128 236 156

 

 

 

EL

transfruntiera

88 385 657

94 363 232

5 977 575

 

EL

tranżnazzjonali

39 850 499

33 872 924

-5 977 575

-15,00  %

ES

Spanja

 

694 796 132

 

 

 

ES

transfruntiera

382 709 233

358 561 065

-24 148 168

-6,31  %

ES

tranżnazzjonali

171 704 452

199 155 881

27 451 429

 

ES

Ir-reġjuni ultraperiferiċi

140 382 447

137 079 186

-3 303 261

-2,35  %

FR

Franza

 

1 107 421 089

 

 

 

FR

transfruntiera

718 304 673

639 687 357

-78 617 316

-10,94  %

FR

tranżnazzjonali

246 523 404

308 457 615

61 934 211

 

FR

Ir-reġjuni ultraperiferiċi

142 593 012

159 276 117

16 683 105

 

HR

Il-Kroazja

 

186 871 939

 

 

 

HR

transfruntiera

171 461 871

171 461 871

0

0,00  %

HR

tranżnazzjonali

15 410 068

15 410 068

0

 

IT

L-Italja

 

947 705 559

 

 

 

IT

transfruntiera

723 649 055

682 037 150

-41 611 905

-5,75  %

IT

tranżnazzjonali

224 056 504

265 668 409

41 611 905

 

CY

Ċipru

 

37 259 150

 

 

 

CY

transfruntiera

34 107 311

28 991 214

-5 116 097

-15,00  %

CY

tranżnazzjonali

3 151 839

8 267 936

5 116 097

 

LV

Il-Latvja

 

49 764 070

 

 

 

LV

transfruntiera

42 523 827

43 609 864

1 086 037

 

LV

tranżnazzjonali

7 240 243

6 154 206

-1 086 037

-15,00  %

LT

Il-Litwanja

 

83 055 466

 

 

 

LT

transfruntiera

72 459 911

72 459 911

0

0,00  %

LT

tranżnazzjonali

10 595 555

10 595 555

0

 

LU

Il-Lussemburgu

 

29 026 447

 

 

 

LU

transfruntiera

26 870 192

23 026 447

-3 843 745

-14,30  %

LU

tranżnazzjonali

2 156 255

6 000 000

3 843 745

 

HU

L-Ungerija

 

258 768 190

 

 

 

HU

transfruntiera

222 498 055

222 498 055

0

0,00  %

HU

tranżnazzjonali

36 270 135

36 270 135

0

 

MT

Malta

 

23 116 871

 

 

 

MT

transfruntiera

21 429 922

20 416 871

-1 013 051

-4,73  %

MT

tranżnazzjonali

1 686 949

2 700 000

1 013 051

 

NL

In-Netherlands

 

378 695 652

 

 

 

NL

transfruntiera

315 751 099

274 554 348

-41 196 751

-13,05  %

NL

tranżnazzjonali

62 944 553

104 141 304

41 196 751

 

AT

L-Awstrija

 

219 711 720

 

 

 

AT

transfruntiera

187 482 629

186 882 629

- 600 000

-0,32  %

AT

tranżnazzjonali

32 229 091

32 829 091

600 000

 

PL

Il-Polonja

 

567 530 160

 

 

 

PL

transfruntiera

425 499 779

446 804 336

21 304 557

 

PL

tranżnazzjonali

142 030 381

120 725 824

-21 304 557

-15,00  %

PT

Il-Portugall

 

138 751 654

 

 

 

PT

transfruntiera

67 766 585

73 491 424

5 724 839

 

PT

tranżnazzjonali

38 165 592

32 440 753

-5 724 839

-15,00  %

PT

Ir-reġjuni ultraperiferiċi

32 819 477

32 819 477

0

 

RO

Ir-Rumanija

 

372 637 625

 

 

 

RO

transfruntiera

299 820 777

310 743 304

10 922 527

 

RO

tranżnazzjonali

72 816 848

61 894 321

-10 922 527

-15,00  %

SI

Is-Slovenja

 

75 065 477

 

 

 

SI

transfruntiera

67 436 070

67 436 070

0

0,00  %

SI

tranżnazzjonali

7 629 407

7 629 407

0

 

SK

Is-Slovakkja

 

223 354 237

 

 

 

SK

transfruntiera

203 286 462

203 286 462

0

0,00  %

SK

tranżnazzjonali

20 067 775

20 067 775

0

 

FI

Il-Finlandja

 

162 721 339

 

 

 

FI

transfruntiera

142 416 484

122 514 000

-19 902 484

-13,97  %

FI

tranżnazzjonali

20 304 855

40 207 339

19 902 484

 

SE

L-Iżvezja

 

356 338 406

 

 

 

SE

transfruntiera

319 655 650

274 903 859

-44 751 791

-14,00  %

SE

tranżnazzjonali

36 682 756

81 434 547

44 751 791

 


Top