EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2010

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2021/2010 tas-17 ta’ Novembru 2021 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1185/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika li tikkonċerna l-pestiċidi, fir-rigward tal-lista ta’ sustanzi attivi (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2021/8155

OJ L 410, 18.11.2021, p. 4–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2010/oj

18.11.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 410/4


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/2010

tas-17 ta’ Novembru 2021

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1185/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika li tikkonċerna l-pestiċidi, fir-rigward tal-lista ta’ sustanzi attivi

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1185/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar l-istatistika li tikkonċerna l-pestiċidi (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1185/2009 jistabbilixxi qafas komuni għall-produzzjoni tal-istatistika Ewropea komparabbli dwar il-bejgħ u l-użu tal-pestiċidi.

(2)

Il-Kummissjoni trid tadatta, fuq bażi regolari u mill-inqas kull ħames snin, il-lista ta’ sustanzi li għandhom jiġu koperti u l-klassifikazzjoni tagħhom f’kategoriji ta’ prodotti u klassijiet kimiċi kif stabbiliti fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1185/2009. Billi dan tal-aħħar ġie aġġornat l-aħħar fl-2017 mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/269 (2), il-lista annessa ma’ dak ir-Regolament jeħtieġ li tiġi aġġornata biex tkopri s-snin mill-2021 sal-2024.

(3)

Minħabba n-numru ta’ sustanzi kkonċernati u l-proċess kumpless tal-identifikazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-komposti rilevanti, huwa diffiċli għall-awtoritajiet tal-istatistika nazzjonali biex jiksbu l-firxa ta’ għodod li jeħtieġu biex jiġbru l-informazzjoni dwar l-użu u t-tqegħid fis-suq tal-pestiċidi. Konsegwentement, is-sustanzi assenjati numru ta’ identifikazzjoni minn waħda jew miż-żewġ istituzzjonijiet ewlenin rikonoxxuti internazzjonalment li jirreġistraw komposti kimiċi jew pestiċidi, jiġifieri l-Chemical Abstracts Service tal-American Chemical Society u l-Collaborative International Pesticides Analytical Council biss, jenħtieġ li jiġu inklużi.

(4)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika, stabbilit bl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1185/2009 huwa sostitwit bl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Novembru 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 324, 10.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/269 tas-16 ta’ Frar 2017 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1185/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika li tikkonċerna l-pestiċidi, fir-rigward tal-lista ta’ sustanzi attivi (ĠU L 40, 17.2.2017, p. 4).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta’ data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).


ANNESS

“ANNESS III

KLASSIFIKAZZJONI ARMONIZZATA TA’ SUSTANZI

Gruppi ewlenin

Kategoriji ta’ prodotti

Kodiċi

Klassi kimika

Sustanzi - ismijiet komuni

Nomenklatura komuni

CAS  (1)

CIPAC  (2)

Pestiċidi mqiegħda fis-suq, total

 

PPM_TOT

 

 

 

 

 

Pestiċidi mqiegħda fis-suq għall-utenti professjonali (3)

PPM_PU

 

 

 

 

 

Dawk minnhom li huma maħsuba għall-użu fl-agrikoltura (4)

PPM_AGRI

 

 

 

 

 

Dawk minnhom li huma maħsuba għall-użu fil-forestrija (5)

PPM_FORE

 

 

 

 

 

Dawk minnhom li huma maħsuba għal użi professjonali oħra (6)

PPM_AMU

 

 

 

 

 

Dawk minnhom li jintużaw biss fil-ħżin (6)

PPM_STOR

 

 

 

 

Pestiċidi mqiegħda fis-suq skont l-Artikoli 22 u 24 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7)

 

 

 

 

 

 

 

Grupp 1 - Sustanzi attivi b’riskju baxx skont l-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 (8)

GRP1

 

 

 

 

 

Grupp 3 - Kandidati għas-sostituzzjoni skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 (9)

GRP3

 

 

 

 

Pestiċidi mqiegħda fis-suq, gruppi u kategoriji definiti fl-Anness IV tad-Direttiva 2009/128/KE

 

 

 

 

 

 

 

Grupp 2 - Is-sustanzi attivi approvati jew meqjusa bħala approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u li mhumiex f’kategoriji oħra, li huma elenkati fil-Partijiet A u B tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 (10)

GRP2

 

 

 

 

 

Grupp 4 - Is-sustanzi attivi li mhumiex approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u li għalhekk mhumiex elenkati fl-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

GRP4

 

 

 

 

 

Kategorija A u C: Sustanzi attivi mhux kimiċi

CAT_A_C

 

 

 

 

 

Kategorija B, D, E, F: Sustanzi attivi kimiċi

CAT_B_D-F

 

 

 

 

Fungiċidi u batteriċidi

 

PES_F

 

 

 

 

 

Fungiċidi inorganiċi

F01

 

 

 

 

 

 

F01_01

KOMPOSTI TAR-RAM

 

 

 

 

 

F01_01_01

 

TAĦLITA BORDEAUX

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02

 

IDROSSIDU TAR-RAM

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03

 

OSSIDU TAR-RAM (I)

1317-39-1

44.603

 

 

F01_01_04

 

OSSIKLORUR TAR-RAM

1332-65-6

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

SULFAT TAR-RAM TRIBAŻIKU

12527-76-3

44.306

 

 

F01_01_06

 

IMLIEĦ TAR-RAM OĦRAJN MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

 

F01_02

KUBRIT INORGANIKU

 

 

 

 

 

F01_02_01

 

KUBRIT

7704-34-9

18

 

 

F01_99

FUNGIĊIDI INORGANIĊI OĦRAJN

 

 

 

 

 

F01_99_01

 

KUBRIT TAL-ĠIR (POLISULFUR TAL-KALĊJU)

1344-81-6

17

 

 

F01_99_02

 

JODUR TAL-POTASSJU

7681-11-0

773

 

 

F01_99_03

 

FOSFONATI TAL-POTASSJU (QABEL IMSEJJAĦ FOSFIT TAL-POTASSJU)

13977-65-6

13492-26-7

756

 

 

F01_99_04

 

TIJOĊJANAT TAL-POTASSJU

333-20-0

772

 

 

F01_99_06

 

FOSFONAT TAD-DISODJU

13708-85-5

808

 

 

F01_99_07

 

KARBONAT IDROĠENAT TAL-POTASSJU

298-14-6

853

 

 

F01_99_08

 

KARBONAT IDROĠENAT TAS-SODJU

144-55-8

 

 

 

F01_99_99

 

FUNGIĊIDI INORGANIĊI OĦRAJN MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Fungiċidi bbażati fuq il-karbamati u d-ditijokarbamati

F02

 

 

 

 

 

 

F02_01

FUNGIĊIDI TAL-KARBANILAT

 

 

 

 

 

F02_01_01

 

DIETOFENKARB

87130-20-9

513

 

 

F02_02

FUNGIĊIDI TAL-KARBAMAT

 

 

 

 

 

F02_02_01

 

BENTIJAVALIKARB

413615-35-7

744

 

 

F02_02_02

 

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

 

F02_03

FUNGIĊIDI TAD-DITIJOKARBAMAT

 

 

 

 

 

F02_03_01

 

MANKOŻEB

8018-01-7

34

 

 

F02_03_02

 

MANEB

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05

 

TIRAM

137-26-8

24

 

 

F02_03_06

 

ŻIRAM

137-30-4

31

 

 

F02_99

FUNGIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IL-KARBAMATI U D-DITIJOKARBAMATI

 

 

 

 

 

F02_99_99

 

FUNGIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IL-KARBAMATI U D-DITIJOKARBAMATI MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Fungiċidi bbażati fuq il-benżimidażoli

F03

 

 

 

 

 

 

F03_01

FUNGIĊIDI TAL-BENŻIMIDAŻOL

 

 

 

 

 

F03_01_01

 

KARBENDAŻIM

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02

 

FUBERIDAŻOL

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03

 

TIJABENDAŻOL

148-79-8

323

 

 

F03_01_04

 

TIJOFANAT-METIL

23564-05-8

262

 

 

F03_99

FUNGIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IL-BENŻIMIDAŻOLI

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

FUNGIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IL-BENŻIMIDAŻOLI MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Fungiċidi bbażati fuq l-imidażoli u t-triażoli

F04

 

 

 

 

 

 

F04_01

FUNGIĊIDI TAL-KONAŻOL

 

 

 

 

 

F04_01_01

 

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

 

F04_01_02

 

BROMUKONAŻOL

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03

 

ĊIPROKONAŻOL

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04

 

DIFENOKONAŻOL

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05

 

EPOSSIKONAŻOL

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06

 

ETRIDIAŻOL

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07

 

FENBUKONAŻOL

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08

 

FLUKINKONAŻOL

136426-54-5

474

 

 

F04_01_09

 

FLUSILAŻOL

85509-19-9

435

 

 

F04_01_10

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11

 

IMAŻALIL (ENILKONAŻOL)

35554-44-0

335

 

 

F04_01_12

 

IPKONAŻOL

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

798

 

 

F04_01_13

 

METKONAŻOL

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14

 

MIKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15

 

PENKONAŻOL

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16

 

PROPIKONAŻOL

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17

 

PROTIJOKONAŻOL

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18

 

TEBUKONAŻOL

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19

 

TETRAKONAŻOL

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21

 

TRIFLUMIŻOL

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22

 

TRITIKONAŻOL

131983-72-7

652

 

 

F04_01_23

 

MEFENTRIFLUKONAŻOL

1417782-03-6

1004

 

 

F04_02

FUNGIĊIDI TAL-IMIDAŻOL

 

 

 

 

 

F04_02_01

 

ĊJAŻOFAMMID

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02

 

FENAMIDON

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03

 

TRIAŻOSSIDU

72459-58-6

729

 

 

F04_99

FUNGIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ L-IMIDAŻOLI U T-TRIAŻOLI

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

AMETOKTRADIN

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

AMISULBROM

348635-87-0

789

 

 

F04_99_03

 

TRIĊIKLAŻOL

41814-78-2

547

 

 

F04_99_99

 

FUNGIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ L-IMIDAŻOLI U T-TRIAŻOLI MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Fungiċidi bbażati fuq il-morfolini

F05

 

 

 

 

 

 

F05_01

FUNGIĊIDI TAL-MORFOLIN

 

 

 

 

 

F05_01_01

 

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

 

 

F05_99

FUNGIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IL-MORFOLINI

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

FUNGIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IL-MORFOLINI MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Fungiċidi ta’ oriġini mikrobijoloġika jew botanika

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

FUNGIĊIDI MIKROBIJOLOĠIĊI

 

 

 

 

 

F06_01_01

 

AMPELOMYCES QUISQUALIS TAR-RAZZA AQ10

 

589

 

 

F06_01_021

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS TAR-RAZZA DSM 14940

 

809

 

 

F06_01_022

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS TAR-RAZZA DSM 14941

 

810

 

 

F06_01_03

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (QABEL IMSEJJAĦ SUBTILIS QST 713) TAR-RAZZA AQ 713

 

661

 

 

F06_01_04

 

CONIOTHYRIUM MINITANS TAR-RAZZA CON/M/91-08

 

614

 

 

F06_01_05

 

CLONOSTACHYS ROSEA (QABEL IMSEJJAĦ GLIOCLADIUM CATENULATUM) TAR-RAZZA J1446

 

624

 

 

F06_01_08

 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS TAR-RAZZA MA342

 

574

 

 

F06_01_09

 

PSEUDOZYMA FLOCCULOSA

 

669

 

 

F06_01_111

 

TRICHODERMA HARZIANUM TAR-RAZZA T-22

 

1007

 

 

F06_01_112

 

TRICHODERMA HARZIANUM TAR-RAZZA ITEM 908

 

1008

 

 

F06_01_12

 

CANDIDA OLEOPHILA TAR-RAZZA O

 

947

 

 

F06_01_141

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA TAR-RAZZA FOC PG 410.3

 

930

 

 

F06_01_142

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA TAR-RAZZA VRA 1835

 

921

 

 

F06_01_143

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA TAR-RAZZA VRA 1984

 

922

 

 

F06_01_15

 

PSEUDOMONAS SP. TAR-RAZZA DSMZ 13134

 

935

 

 

F06_01_16

 

PYTHIUM OLIGANDRUM TAR-RAZZA M1

 

936

 

 

F06_01_17

 

STREPTOMYCES (QABEL IMSEJJAĦ STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS) TAR-RAZZA K61

 

937

 

 

F06_01_181

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (QABEL IMSEJJAĦ T. HARZIANUM) TAR-RAZZA ICC012

 

938

 

 

F06_01_182

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (QABEL IMSEJJAĦ T. VIRIDE) TAR-RAZZA T25

 

1010

 

 

F06_01_183

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (QABEL IMSEJJAĦ T. VIRIDE) TAR-RAZZA TV1

 

940

 

 

F06_01_19

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (TAR-RAZZA T34)

 

941

 

 

F06_01_201

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (QABEL IMSEJJAĦ T. HARZIANUM) TAR-RAZZA IMI 206040

 

942

 

 

F06_01_202

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (QABEL IMSEJJAĦ T. HARZIANUM) TAR-RAZZA T11

 

943

 

 

F06_01_21

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE TAR-RAZZA I-1237

 

944

 

 

F06_01_22

 

TRICHODERMA GAMSII (QABEL IMSEJJAĦ T. VIRIDE) TAR-RAZZA ICC080

 

945

 

 

F06_01_23

 

TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)

 

946

 

 

F06_01_24

 

VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (QABEL IMSEJJAĦ VERTICILLIUM DAHLIAE) TAR-RAZZA WCS850

 

948

 

 

F06_01_25

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS TAR-RAZZA MBI 600

 

1011

 

 

F06_01_26

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS TAR-RAZZA FZB24

 

1012

 

 

F06_01_27

 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE TAR-RAZZA LAS02

 

1016

 

 

F06_01_28

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE TAR-RAZZA SC1

 

988

 

 

F06_01_29

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM TAR-RAZZA D747

 

1013

 

 

F06_01_30

 

BACILLUS PUMILUS QST TAR-RAZZA 2808

 

1014

 

 

F06_01_31

 

METSCHNIKOWIA FRUCTICOLA TAR-RAZZA NRRL Y-27328

 

 

 

 

F06_01_32

 

STREPTOMYCES LYDICUS WYEC 108

 

 

 

 

F06_01_33

 

ABE-IT 56

 

 

 

 

F06_01_34

 

BACILLUS SUBTILIS TAR-RAZZA IAB/BS03

 

 

 

 

F06_01_35

 

ASPERGILLUS FLAVUS TAR-RAZZA MUCL 54911

 

 

 

 

F06_01_36

 

VERTICILLIUM NONALFAFAE

 

 

 

 

F06_02

FUNGIĊIDI BOTANIĊI

 

 

 

 

 

F06_02_01

 

EWĠENOL

97-53-0

967

 

 

F06_02_02

 

ĠERANJOL

106-24-1

968

 

 

F06_02_03

 

TIMOL

89-83-8

969

 

 

F06_02_04

 

ESTRATT MIS-SIĠRA TAT-TE

68647-73-4

914

 

 

F06_02_05

 

LAMINARIN

9008-22-4

671

 

 

F06_02_06

 

FEN 560 (ŻERRIEGĦA TAL-FIENU MITĦUNA)

 

858

 

 

F06_02_07

 

ESTRATT TAR-REYNOUTRIA SACCHALINENSIS

 

 

 

 

F06_99

FUNGIĊIDI OĦRAJN TA’ ORIĠINI MIKROBIJOLOĠIKA JEW BOTANIKA

 

 

 

 

 

F06_99_01

 

CEREVISANE

 

980

 

 

F06_99_99

 

FUNGIĊIDI OĦRAJN TA’ ORIĠINI MIKROBIJOLOĠIKA JEW BOTANIKA MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

 

F07

BATTERIĊIDI

 

 

 

 

 

F07_01

BATTERIĊIDI INORGANIĊI

 

 

 

 

 

F07_01_01

 

IPOKLORIT TAS-SODJU

7681-52-9

848

 

 

F07_01_02

 

SULFAT TAL-ALUMINJU

10043-01-3

849

 

 

F07_99

BATTERIĊIDI OĦRAJN

 

 

 

 

 

F07_99_01

 

KASUGAMIĊINA

6980-18-3

19408-46-9

703

 

 

F07_99_02

 

STREPTOMIĊINA

57-92-1

312

 

 

F07_99_03

 

SULFAT TAL-POTASSJU TAL-ALUMINJU DODEKAIDRAT

7784-24-9

 

 

Fungiċidi u batteriċidi oħrajn

F99

 

 

 

 

 

 

F99_01

FUNGIĊIDI TAN-NITROĠENU ALIFATIKU

 

 

 

 

 

F99_01_01

 

ĊIMOKSANIL

57966-95-7

419

 

 

F99_01_02

 

DODINA

2439-10-3

101

 

 

F99_01_03

 

GWAŻATINA

108173-90-6

361

 

 

F99_02

FUNGIĊIDI TAL-AMMID

 

 

 

 

 

F99_02_01

 

ĊIFLUFENAMID

180409-60-3

759

 

 

F99_02_02

 

FLUWOPIKOLID

239110-15-7

787

 

 

F99_02_03

 

PROKLORAŻ

67747-09-5

407

 

 

F99_02_04

 

SILTIJOFAM

175217-20-6

635

 

 

F99_02_05

 

ŻOKSAMMID

156052-68-5

640

 

 

F99_02_06

 

MANDIPROPAMID

374726-62-2

783

 

 

F99_02_07

 

PENTIJOPIRAD

183675-82-3

824

 

 

F99_02_08

 

BENŻOVINDIFLUPIR

1072957-71-1

981

 

 

F99_02_09

 

ISOFETAMID

875915-78-9

972

 

 

F99_02_10

 

MANDESTROBIN

173662-97-0

 

 

 

F99_02_11

 

FLUWOPIRAM

658066-35-4

807

 

 

F99_03

FUNGIĊIDI TAL-ANILID

 

 

 

 

 

F99_03_01

 

BENALAKSIL

71626-11-4

416

 

 

F99_03_02

 

BOSKALID

188425-85-6

673

 

 

F99_03_03

 

KARBOKSIN

5234-68-4

273

 

 

F99_03_04

 

FENEŻAMID

126833-17-8

603

 

 

F99_03_05

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

 

F99_03_06

 

METALAKSIL-M

70630-17-0

580

 

 

F99_03_07

 

METALAKSIL

57837-19-1

365

 

 

F99_03_08

 

BENALAKSIL-M

98243-83-5

766

 

 

F99_03_09

 

BIKSAFEN

581809-46-3

819

 

 

F99_03_12

 

ISOPIRAŻAM

881685-58-1

683777-13

683777-14-2

963

 

 

F99_03_13

 

FLUKSAPIROKSAD

907204-31-3

828

 

 

F99_03_14

 

PENFLUFEN

494793-67-8

826

 

 

F99_03_15

 

SEDAKSAN

874967-67-6

599197-38-3

599194-51-1

833

 

 

F99_05

FUNGIĊIDI AROMATIĊI

 

 

 

 

 

F99_05_01

 

KLOROTALONIL

1897-45-6

288

 

 

F99_05_02

 

DIKLORAN

99-30-9

150

 

 

F99_05_03

 

2,5-METILESTER TAL-AĊIDU DIKLOROBENŻOJKU

2905-69-3

686

 

 

F99_06

FUNGIĊIDI TAD-DIKARBOSSIMMID

 

 

 

 

 

F99_06_01

 

IPRODIJON

36734-19-7

278

 

 

F99_07

FUNGIĊIDI TAD-DINITROANILINA

 

 

 

 

 

F99_07_01

 

FLUWAŻINAM

79622-59-6

521

 

 

F99_08

FUNGIĊIDI TAD-DINITROFENOL

 

 

 

 

 

F99_08_01

 

DINOKAP

39300-45-3

98

 

 

F99_08_02

 

MEPTILDINOKAP

6119-92-2

811

 

 

F99_09

FUNGIĊIDI ORGANOFOSFORIĊI

 

 

 

 

 

F99_09_01

 

FOSETIL

15845-66-6

384

 

 

F99_09_02

 

TOLKLOFOS-METIL

57018-04-9

479

 

 

F99_10

FUNGIĊIDI TAL-OSSAŻOL

 

 

 

 

 

F99_10_01

 

FAMOKSADON

131807-57-3

594

 

 

F99_10_02

 

IMEKSAŻOL

10004-44-1

528

 

 

F99_10_03

 

OKSATIJAPIPROLIN

1003318-67-9

985

 

 

F99_11

FUNGIĊIDI TAL-FENILPIRROL

 

 

 

 

 

F99_11_01

 

FLUDJOKSONIL

131341-86-1

522

 

 

F99_12

FUNGIĊIDI TAL-FTALIMMID

 

 

 

 

 

F99_12_01

 

KAPTAN

133-06-2

40

 

 

F99_12_02

 

FOLPET

133-07-3

75

 

 

F99_13

FUNGIĊIDI TAL-PIRIMIDINA

 

 

 

 

 

F99_13_01

 

BUPIRIMAT

41483-43-6

261

 

 

F99_13_02

 

ĊIPRODINIL

121552-61-2

511

 

 

F99_13_03

 

MEPANIPIRIM

110235-47-7

611

 

 

F99_13_04

 

PIRIMETANIL

53112-28-0

714

 

 

F99_14

FUNGIĊIDI TAL-KINOLINA

 

 

 

 

 

F99_14_01

 

8-IDROSSIKINOLINA

148-24-3

677

 

 

F99_14_02

 

KINOKSIFEN

124495-18-7

566

 

 

F99_15

FUNGIĊIDI TAL-KINON

 

 

 

 

 

F99_15_01

 

DITIJANON

3347-22-6

153

 

 

F99_16

FUNGIĊIDI TAL-ISTROBILURINA

 

 

 

 

 

F99_16_01

 

AŻOSSISTROBIN

131860-33-8

571

 

 

F99_16_02

 

DIMOSSISTROBIN

149961-52-4

739

 

 

F99_16_03

 

FLUWOKSASTROBIN

361377-29-9

746

 

 

F99_16_04

 

KRESOKSIM-METIL

143390-89-0

568

 

 

F99_16_05

 

PIKOSSISTROBIN

117428-22-5

628

 

 

F99_16_06

 

PIRAKLOSTROBIN

175013-18-0

657

 

 

F99_16_07

 

TRIFLOSSISTROBIN

141517-21-7

617

 

 

F99_16_08

 

FENPIKOSSAMID (QABEL IMSEJJAĦ LISERFENVALPIR)

517875-34-2

991

 

 

F99_17

FUNGIĊIDI TAL-UREA

 

 

 

 

 

F99_17_01

 

PENĊIKURON

66063-05-6

402

 

 

F99_17_02

 

UREA

57-13-6

913

 

 

F99_99

FUNGIĊIDI MHUX KLASSIFIKATI

 

 

 

 

 

F99_99_01

 

2-FENILFENOL (INKLUŻ L-IMLIEĦ BĦALL-MELĦ TAS-SODJU)

90-43-7

246

 

 

F99_99_02

 

AĊIBENŻOLAR-S-METIL

135158-54-2

597

 

 

F99_99_04

 

AĊIDU L-ASKORBIKU

50-81-7

774

 

 

F99_99_05

 

AĊIDU BENŻOJKU

65-85-0

622

 

 

F99_99_06

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

 

F99_99_08

 

METRAFENON

220899-03-6

752

 

 

F99_99_09

 

PIRJOFENON

688046-61-9

827

 

 

F99_99_10

 

SPIROKSAMMINA

118134-30-8

572

 

 

F99_99_11

 

KLORUR TAD-DIDEĊILDIMETILAMMONJU

 

859

 

 

F99_99_12

 

PROKINAŻID

189278-12-4

764

 

 

F99_99_13

 

VALIFENALAT (QABEL IMSEJJAĦ VALIFENAL)

283159-90-0

857

 

 

F99_99_14

 

DISULFUR TAD-DIMETIL

624-92-0

 

 

 

F99_99_15

 

COS-OGA

 

979

 

 

F99_99_16

 

FLUTIANIL

958647-10-4

835

 

 

F99_99_17

 

FENPIRAŻAMMINA

473798-59-3

832

 

 

F99_99_99

 

FUNĠIĊIDI U BATTERIĊIDI OĦRA, MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

Erbiċidi, prodotti għall-irmondar u prodotti li joqtlu l-ħażiż

 

PES_H

 

 

 

 

 

Erbiċidi bbażati fuq il-fenossifitoormoni

H01

 

 

 

 

 

 

H01_01

ERBIĊIDI TAL-FENOSSI

 

 

 

 

 

H01_01_01

 

2,4-D

94-75-7

1

 

 

H01_01_02

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

 

H01_01_03

 

DIKLORPROP-P

15165-67-0

476

 

 

H01_01_04

 

MCPA

94-74-6

2

 

 

H01_01_05

 

MCPB

94-81-5

50

 

 

H01_01_06

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

 

H01_01_07

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

 

 

H01_99

ERBIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IL-FENOSSIFITOORMONI

 

 

 

 

 

H01_99_99

 

ERBIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IL-FENOSSIFITOORMONI MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Erbiċidi bbażati fuq it-triażini u t-triażinoni

H02

 

 

 

 

 

 

H02_02

ERBIĊIDI TAT-TRIAŻINA

 

 

 

 

 

H02_02_01

 

TERBUTILAŻINA

5915-41-3

234

 

 

H02_02_02

 

EŻAŻINON

51235-04-2

374

 

 

H02_03

ERBIĊIDI TAT-TRIAŻINON

 

 

 

 

 

H02_03_01

 

METAMITRON

41394-05-2

381

 

 

H02_03_02

 

METRIBUŻIN

21087-64-9

283

 

 

H02_99

ERBIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IT-TRIAŻINI U T-TRIAŻINONI

 

 

 

 

 

H02_99_99

 

ERBIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IT-TRIAŻINI U T-TRIAŻINONI MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Erbiċidi bbażati fuq l-ammidi u l-anilidi

H03

 

 

 

 

 

 

H03_01

ERBIĊIDI TAL-AMMIDI

 

 

 

 

 

H03_01_01

 

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

 

H03_01_02

 

DIMETENAMID-P

163515-14-8

638

 

 

H03_01_03

 

ISOKSABEN

82558-50-7

701

 

 

H03_01_04

 

NAPROPAMMID

15299-99-7

271

 

 

H03_01_05

 

PENOKSULAM

219714-96-2

758

 

 

H03_01_06

 

PETOKSAMID

106700-29-2

665

 

 

H03_01_07

 

PROPIŻAMMID

23950-58-5

315

 

 

H03_01_08

 

PIROKSULAM

422556-08-9

793

 

 

H03_02

ERBIĊIDI TAL-ANILIDE

 

 

 

 

 

H03_02_01

 

DIFLUFENIKAN

83164-33-4

462

 

 

H03_02_02

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

 

H03_02_03

 

FLUFENAĊET

142459-58-3

588

 

 

H03_02_04

 

METAŻAKLOR

67129-08-2

411

 

 

H03_02_05

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

 

H03_02_06

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

 

H03_03

ERBIĊIDI TAL-KLOROAĊETANILIDE

 

 

 

 

 

H03_03_01

 

AĊETOKLOR

34256-82-1

496

 

 

H03_03_02

 

DIMETAKLOR

50563-36-5

688

 

 

H03_03_03

 

PROPISOKLOR

86763-47-5

836

 

 

H03_03_04

 

S-METOLAKLOR

87392-12-9

178961-20-1

607

 

 

H03_03_05

 

PRETILAKLOR

51218-49-6

711

 

 

H03_99

ERBIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ L-AMMIDI U L-ANILIDI

 

 

 

 

 

H03_99_99

 

ERBIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ L-AMMIDI U L-ANILIDI MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Erbiċidi bbażati fuq il-karbamati u l-biskarbamati

H04

 

 

 

 

 

 

H04_01

ERBIĊIDI TAL-BISKARBAMATI

 

 

 

 

 

H04_01_01

 

KLORPROFAM

101-21-3

43

 

 

H04_01_02

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

 

H04_01_03

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

 

H04_02

ERBIĊIDI TAL-KARBAMAT

 

 

 

 

 

H04_02_01

 

ASULAM

3337-71-1

240

 

 

H04_02_02

 

KARBETAMMID

16118-49-3

95

 

 

H04_99

ERBIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IL-KARBAMATI U L-BISKARBAMATI

 

 

 

 

 

H04_99_99

 

ERBIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IL-KARBAMATI U L-BISKARBAMATI MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Erbiċidi bbażati fuq id-derivattivi tad-dinitroanilina

H05

 

 

 

 

 

 

H05_01

ERBIĊIDI TAD-DINITROANILINA

 

 

 

 

 

H05_01_01

 

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

 

H05_01_02

 

PENDIMETALIN

40487-42-1

357

 

 

H05_01_03

 

ORIŻALIN

19044-88-3

537

 

 

H05_99

ERBIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ ID-DERIVATTIVI TAD-DINITROANILINA

 

 

 

 

 

H05_99_99

 

ERBIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ ID-DERIVATTIVI TAD-DINITROANILINA MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Erbiċidi bbażati fuq id-derivattivi tal-urea, tal-uraċil jew tas-sulfonilurea

H06

 

 

 

 

 

 

H06_01

ERBIĊIDI TAS-SULFONILUREA

 

 

 

 

 

H06_01_01

 

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

 

H06_01_02

 

AŻIMSULFURON

120162-55-2

584

 

 

H06_01_03

 

BENSULFURON-METIL

83055-99-6

502.201

 

 

H06_01_04

 

KLORSULFURON

64902-72-3

391

 

 

H06_01_05

 

ETOSSISULFURON

126801-58-9

591

 

 

H06_01_06

 

FLAŻASULFURON

104040-78-0

595

 

 

H06_01_07

 

FLUPIRSULFURON-METIL

150315-10-9

1447440-54-5

577

 

 

H06_01_08

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

 

H06_01_09

 

IMAŻOSULFURON

122548-33-8

590

 

 

H06_01_10

 

JODOSULFURON (JODOSULFURON-METIL-SODJU)

185119-76-0

144550-36-7

634

634.501

 

 

H06_01_11

 

MESOSULFURON (MESOSULFURON-METIL)

400852-66-6

208465-21-8

663

663.201

 

 

H06_01_12

 

METSULFURON-METIL

74223-64-6

441.201

 

 

H06_01_13

 

NIKOSULFURON

111991-09-4

709

 

 

H06_01_14

 

OKSASULFURON

144651-06-9

626

 

 

H06_01_15

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

 

H06_01_16

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

 

H06_01_17

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

 

H06_01_18

 

TIFENSULFURON-METIL

79277-27-3

452

 

 

H06_01_19

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

 

H06_01_20

 

TRIBENURON (ORIĠINARJU)

106040-48-6

546

 

 

H06_01_21

 

TRIFLUSULFURON

126535-15-7

731

 

 

H06_01_22

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

 

H06_01_23

 

ORTOSULFAMURON

213464-77-8

781

 

 

H06_01_24

 

ETAMETSULFURON-METIL

97780-06-8

834.201

 

 

H06_01_25

 

ALOSULFURON METIL

100784-20-1

785.201

 

 

H06_01_26

 

TRIFLOSSISULFURON

145099-21-4

617

 

 

H06_02

ERBIĊIDI TAL-URAĊIL

 

 

 

 

 

H06_02_01

 

LENAĊIL

2164-08-1

163

 

 

H06_02_02

 

TERBAĊIL

5902-51-2

272

 

 

H06_03

ERBIĊIDI TAL-UREA

 

 

 

 

 

H06_03_01

 

KLOROTOLURON

15545-48-9

217

 

 

H06_03_02

 

DIJURON

330-54-1

100

 

 

H06_03_03

 

FLUWOMETURON

2164-17-2

159

 

 

H06_03_04

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

 

H06_03_05

 

LINURON

330-55-2

76

 

 

H06_03_06

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

 

H06_99

ERBIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ ID-DERIVATTIVI TAL-UREA, TAL-URAĊIL JEW TAS-SULFONILUREA

 

 

 

 

 

H06_99_99

 

ERBIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ ID-DERIVATTIVI TAL-UREA, TAL-URAĊIL JEW TAS-SULFONILUREA MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Erbiċidi oħrajn

H99

 

 

 

 

 

 

H99_01

ERBIĊIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPJONATI

 

 

 

 

 

H99_01_01

 

KLODINAFOP

114420-56-3

683

 

 

H99_01_02

 

ĊJALOFOP-BUTIL

122008-85-9

596

 

 

H99_01_03

 

DIKLOFOP (DIKLOFOP-METIL)

40843-25-2

257-141-8

358

358.201

 

 

H99_01_04

 

FENOSSAPROP-P

113158-40-0

484

 

 

H99_01_05

 

FLUWAŻIFOP-P

83066-88-0

467

 

 

H99_01_06

 

ĦALOSSIFOP-P (ESTER TAL-ĦALOSSIFOP-P METIL)

95977-29-0

72619-32-0

526

526.201

 

 

H99_01_07

 

PROPAKWIŻAFOP

111479-05-1

713

 

 

H99_01_08

 

KWIŻALOFOP-P

94051-08-8

641

 

 

H99_01_09

 

KWIŻALOFOP-P-ETIL

100646-51-3

641.202

 

 

H99_01_10

 

KWIŻALOFOP-P-TEFURIL

119738-06-6

641.226

 

 

H99_02

ERBIĊIDI TAL-BENŻOFURAN

 

 

 

 

 

H99_02_01

 

ETOFUMESAT

26225-79-6

233

 

 

H99_03

ERBIĊIDI TAL-AĊIDU BENŻOJKU

 

 

 

 

 

H99_03_01

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

 

H99_03_02

 

SODJU TAL-PIRITIJOBAK

123343-16-8

 

 

 

H99_04

ERBIĊIDI TAL-BIPIRIDILJU

 

 

 

 

 

H99_04_01

 

DIKWAT

85-00-7

55

 

 

H99_05

ERBIĊIDI TAĊ-ĊIKLOEŻANDJON

 

 

 

 

 

H99_05_01

 

KLETODIM

99129-21-2

508

 

 

H99_05_02

 

ĊIKLOSSIDIM

101205-02-1

510

 

 

H99_05_03

 

PROFOSSIDIM

139001-49-3

621

 

 

H99_05_04

 

TEPRALOSSIDIM

149979-41-9

608

 

 

H99_05_05

 

TRALKOSSIDIM

87820-88-0

544

 

 

H99_06

ERBIĊIDI TAD-DIAŻINA

 

 

 

 

 

H99_06_01

 

PIRIDAT

55512-33-9

447

 

 

H99_07

ERBIĊIDI TAD-DIKARBOSSIMID

 

 

 

 

 

H99_07_01

 

ĊINIDON-ETIL

142891-20-1

598

 

 

H99_07_02

 

FLUMJOKSAŻIN

103361-09-7

578

 

 

H99_08

ERBIĊIDI TAL-ETERE TAD-DIFENIL

 

 

 

 

 

H99_08_01

 

AKLONIFEN

74070-46-5

498

 

 

H99_08_02

 

BIFENOKS

42576-02-3

413

 

 

H99_08_03

 

OKSIFLUWORFEN

42874-03-3

538

 

 

H99_09

ERBIĊIDI TAL-IMIDAŻOLINON

 

 

 

 

 

H99_09_01

 

IMAŻAMOKS

114311-32-9

619

 

 

H99_10

ERBIĊIDI INORGANIĊI

 

 

 

 

 

H99_10_01

 

SULFAT TAL-ĦADID

7720-78-7

17375-41-6

7782-63-0

837

 

 

H99_11

ERBIĊIDI TAL-ISOSSAŻOL

 

 

 

 

 

H99_11_01

 

ISOSSAFLUTOL

141112-29-0

575

 

 

H99_11_02

 

TOPRAMEŻON

210631-68-8

800

 

 

H99_13

ERBIĊIDI TAN-NITRIL

 

 

 

 

 

H99_13_01

 

BROMOSSINIL

1689-84-5

87

 

 

H99_13_02

 

DIKLOBENIL

1194-65-6

73

 

 

H99_13_03

 

JOKSINIL

1689-83-4

3861-47-0

86

 

 

H99_14

ERBIĊIDI ORGANOFOSFORIĊI

 

 

 

 

 

H99_14_01

 

GLUFOSINAT TAL-AMMONJU

51276-47-2

77182-82-2

437

 

 

H99_14_02

 

GLIFOSAT

1071-83-6

284

 

 

H99_15

ERBIĊIDI TAL-FENILPIRAŻOL

 

 

 

 

 

H99_15_01

 

PINOKSADEN

243973-20-8

776

 

 

H99_15_02

 

PIRAFLUFEN-ETIL

129630-19-9

605.202

 

 

H99_16

ERBIĊIDI TAL-PIRIDAŻONON

 

 

 

 

 

H99_16_01

 

KLORIDAŻON

1698-60-8

111

 

 

H99_16_02

 

FLURTAMON

96525-23-4

569

 

 

H99_17

ERBIĊIDI TAL-PIRIDINKARBOSSAMMID

 

 

 

 

 

H99_17_01

 

PIKOLINAFEN

137641-05-5

639

 

 

H99_18

ERBIĊIDI TAL-AĊIDU PIRIDINKARBOSSILIKU

 

 

 

 

 

H99_18_01

 

KLOPIRALID

1702-17-6

455

 

 

H99_18_02

 

PIKLORAM

1918-02-1

174

 

 

H99_18_03

 

ALAWKSIFEN-METIL

943831-98-9

970.201

 

 

H99_18_04

 

AMINOPIRALID

150114-71-9

771

 

 

H99_18_05

 

FLORPIRAWKSIFEN-BENŻIL

1390661-72-9

990.227

 

 

H99_19

ERBIĊIDI TAL-AĊIDU PIRIDILOSSIAĊETIKU

 

 

 

 

 

H99_19_02

 

FLUROSSIPIR

69377-81-7

431

 

 

H99_19_03

 

TRIKLOPIR

55335-06-3

376

 

 

H99_20

ERBIĊIDI TAL-KINOLINA

 

 

 

 

 

H99_20_01

 

KINMERAK

90717-03-6

563

 

 

H99_20_02

 

KINKLORAK

84087-01-4

493

 

 

H99_21

ERBIĊIDI TAT-TIJADIAŻINA

 

 

 

 

 

H99_21_01

 

BENTAŻON

25057-89-0

366

 

 

H99_22

ERBIĊIDI TAT-TIJOKARBAMAT

 

 

 

 

 

H99_22_01

 

MOLINAT

2212-67-1

235

 

 

H99_22_02

 

PROSULFOKARB

52888-80-9

539

 

 

H99_22_03

 

TRI-ALLAT

2303-17-5

97

 

 

H99_23

ERBIĊIDI TAT-TRIAŻOL

 

 

 

 

 

H99_23_01

 

AMITROL

61-82-5

90

 

 

H99_24

ERBIĊIDI TAT-TRIAŻOLINON

 

 

 

 

 

H99_24_01

 

KARFENTRAŻON-ETIL

128639-02-1

587.202

 

 

H99_25

ERBIĊIDI TAT-TRIAŻOLON

 

 

 

 

 

H99_25_01

 

PROPOSSIKARBAŻON (PROPOSSIKARBAŻON-SODJU)

145026-81-9

181274-15-7

655

655.011

 

 

H99_25_02

 

TJENKARBAŻON

317815-83-1

797

 

 

H99_26

ERBIĊIDI TAT-TRIKETON

 

 

 

 

 

H99_26_01

 

MESOTRIJON

104206-82-8

625

 

 

H99_26_02

 

SULKOTRIJON

99105-77-8

723

 

 

H99_26_03

 

TEMBOTRIJON

335104-84-2

790

 

 

H99_99

ERBIĊIDI MHUX KLASSIFIKATI

 

 

 

 

 

H99_99_01

 

AĊIDU AĊETIKU

64-19-7

838

 

 

H99_99_02

 

BISPIRIBAK

125401-75-4

748

 

 

H99_99_03

 

KLOMAŻON

81777-89-1

509

 

 

H99_99_04

 

FLUWOROKLORIDON

61213-25-0

430

 

 

H99_99_05

 

OSSADIARĠIL

39807-15-3

604

 

 

H99_99_06

 

OSSADIAŻON

19666-30-9

213

 

 

H99_99_07

 

AĊIDU PELARGONIKU

112-05-0

888

 

 

H99_99_08

 

KINOKLAMMINA

2797-51-5

648

 

 

H99_99_99

 

ERBIĊIDI, PRODOTTI GĦALL-IRMONDAR U PRODOTTI LI JOQTLU L-ĦAŻIŻ OĦRAJN, MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

Insettiċidi u akariċidi

 

PES_I

 

 

 

 

 

Insettiċidi bbażati fuq il-piretrojdi

I01

 

 

 

 

 

 

I01_01

INSETTIĊIDI TAL-PIRETROJDE

 

 

 

 

 

I01_01_01

 

AKRINATRIN

101007-06-1

678

 

 

I01_01_02

 

ALFA-ĊIPERMETRIN

67375-30-8

454

 

 

I01_01_03

 

BETA-ĊIFLUTRIN

68359-37-5

482

 

 

I01_01_04

 

BIFENTRIN

82657-04-3

415

 

 

I01_01_05

 

ĊIFLUTRIN

68359-37-5

385

 

 

I01_01_06

 

ĊIPERMETRIN

52315-07-8

332

 

 

I01_01_07

 

DELTAMETRIN

52918-63-5

333

 

 

I01_01_08

 

ESFENVALERAT

66230-04-4

481

 

 

I01_01_09

 

ETOFENPROKS

80844-07-1

471

 

 

I01_01_10

 

GAMMA-ĊJALOTRIN

76703-62-3

768

 

 

I01_01_11

 

LAMBDA-ĊJALOTRIN

91465-08-6

463

 

 

I01_01_12

 

TAW-FLUVALINAT

102851-06-9

786

 

 

I01_01_13

 

TEFLUTRIN

79538-32-2

451

 

 

I01_01_14

 

ŻETA-ĊIPERMETRIN

52315-07-8

733

 

 

I01_01_15

 

BETA-ĊIPERMETRIN

65731-84-2

72204-43-4

65732-07-2

83860-31-5

632

 

 

I01_99

INSETTIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IL-PIRETROJDI

 

 

 

 

 

I01_99_99

 

INSETTIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IL-PIRETROJDI MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Insettiċidi bbażati fuq l-idrokarburi klorinati

I02

 

 

 

 

 

 

I02_01

INSETTIĊIDI TAD-DIAMMID ANTRANILIKU

 

 

 

 

 

I02_01_01

 

ĊJANTRANILIPROL

736994-63-1

998

 

 

I02_99

INSETTIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ L-IDROKARBURI KLORINATI

 

 

 

 

 

I02_99_99

 

INSETTIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ L-IDROKARBURI KLORINATI MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Insettiċidi bbażati fuq il-karbamati u l-ossimakarbamat

I03

 

 

 

 

 

 

I03_01

INSETTIĊIDI TAL-OSSIMAKARBAMAT

 

 

 

 

 

I03_01_01

 

METOMIL

16752-77-5

264

 

 

I03_01_02

 

OKSAMIL

23135-22-0

342

 

 

I03_02

INSETTIĊIDI TAL-KARBAMAT

 

 

 

 

 

I03_02_01

 

FENOKSIKARB

79127-80-3

425

 

 

I03_02_02

 

FORMETANAT

23422-53-9

697

 

 

I03_02_03

 

METJOKARB

2032-65-7

165

 

 

I03_02_04

 

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

 

 

I03_99

INSETTIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IL-KARBAMAT U L-OSSIMAKARBAMAT

 

 

 

 

 

I03_99_99

 

INSETTIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ IL-KARBAMAT U L-OSSIMAKARBAMAT MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Insettiċidi bbażati fuq l-organofosfati

I04

 

 

 

 

 

 

I04_01

INSETTIĊIDI ORGANOFOSFORIĊI

 

 

 

 

 

I04_01_01

 

KLORPIRIFOS

2921-88-2

221

 

 

I04_01_02

 

KLORPIRIFOS-METIL

5589-13-0

486

 

 

I04_01_03

 

DIMETOAT

60-51-5

59

 

 

I04_01_04

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

 

I04_01_07

 

MALATIJON

121-75-5

12

 

 

I04_01_08

 

FOSMET

732-11-6

318

 

 

I04_01_09

 

PIRIMIFOS-METIL

29232-93-7

239

 

 

I04_01_10

 

DIKLORVOS

62-73-7

11

 

 

I04_99

INSETTIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ L-ORGANOFOSFATI

 

 

 

 

 

I04_99_99

 

INSETTIĊIDI OĦRAJN IBBAŻATI FUQ L-ORGANOFOSFATI MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Insettiċidi ta’ oriġini mikrobijoloġika jew botanika

I05

 

 

 

 

 

 

I05_01

INSETTIĊIDI MIKROBIJOLOĠIĊI

 

 

 

 

 

I05_01_01

 

ADOXOPHYES ORANA GRANULOVIRUS TAR-RAZZA BV-0001

 

782

 

 

I05_01_03

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELIENSIS (SEROTIP H-14) TAR-RAZZA AM65-52

 

770

 

 

I05_01_04

 

METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE TAR-RAZZA BIPESCO 5/F52

 

1020

 

 

I05_01_05

 

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS TAR-RAZZA FE 9901

 

778

 

 

I05_01_081

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI TAR-RAZZA ABTS-1857

 

949

 

 

I05_01_082

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI TAR-RAZZA GC-91

 

950

 

 

I05_01_091

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI TAR-RAZZA ABTS 351

 

951

 

 

I05_01_092

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI TAR-RAZZA PB 54

 

952

 

 

I05_01_093

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI TAR-RAZZA SA 11

 

953

 

 

I05_01_094

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI TAR-RAZZA SA 12

 

954

 

 

I05_01_095

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI TAR-RAZZA EG 2348

 

955

 

 

I05_01_10

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. TENEBRIONIS TAR-RAZZA NB 176 (TM 141)

 

956

 

 

I05_01_111

 

BEAUVERIA BASSIANA TAR-RAZZA ATCC 74040

 

957

 

 

I05_01_112

 

BEAUVERIA BASSIANA TAR-RAZZA GHA

 

958

 

 

I05_01_12

 

CYDIA POMONELLA GRANULOVIRUS (CPGV)

 

959

 

 

I05_01_13

 

HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLYHEDROVIRUS (HEARNPV)

 

960

 

 

I05_01_14

 

LECANICILLIUM MUSCARIUM (QABEL IMSEJJAĦ VERTICILIUM LECANII) TAR-RAZZA VE 6

 

961

 

 

I05_01_15

 

SPODOPTERA LITTORALIS NUCLEOPOLYHEDROVIRUS

 

962

 

 

I05_01_16

 

BEAUVERIA BASSIANA TAR-RAZZA 147

 

1017

 

 

I05_01_17

 

BEAUVERIA BASSIANA TAR-RAZZA NPP111B005

 

1018

 

 

I05_01_18

 

ISARIA FUMOSOROSEA TAR-RAZZA APOPKA 97 (QABEL IMSEJJAĦ PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS)

 

573

 

 

I05_01_19

 

VIRUS TAL-POLIEDROSI NUKLEARI TAL-ISPODOPTERA EXIGUA

 

592

 

 

I05_01_20

 

BEAUVERIA BASSIANA TAR-RAZZA IMI389521

 

 

 

 

I05_01_21

 

BEAUVERIA BASSIANA TAR-RAZZA PPRI 5339

 

 

 

 

I05_01_22

 

BACULOVIRUS GV

 

 

 

 

I05_01_23

 

BEAUVERIA BASSIANA TAR-RAZZA BB1

 

 

 

 

I05_01_24

 

BEAUVERIA BRONGNIARTII

 

 

 

 

I05_01_25

 

PHTHORIMAEA OPERCULELLA GRANULOVIRUS (PHOPGV)

 

 

 

 

I05_01_26

 

SPODOPTERA EXIGUA MULTICAPSID NUCLEOPOLYHEDROVIRUS (SEMNPV)

 

 

 

 

I05_01_27

 

BEAUVERIA BASSIANA 203

 

 

 

 

I05_01_28

 

METARHIZIUM BRUNNEUM TAR-RAZZA CB15-III

 

 

 

 

I05_02

INSETTIĊIDI BOTANIĊI

 

 

 

 

 

I05_02_01

 

ŻEJT TAL-LARINĠ

8028-48-6

5989-27-5

902

 

 

I05_02_02

 

ŻEJT TAT-TAGETES

 

903

 

 

I05_02_03

 

AŻADIRAKTIN

11141-17-6

627

 

 

I05_02_04

 

PIRETRINI

8003-34-7

32

 

 

I05_99

INSETTIĊIDI OĦRAJN TA’ ORIĠINI MIKROBIJOLOĠIKA JEW BOTANIKA

 

 

 

 

 

I05_99_99

 

INSETTIĊIDI OĦRAJN TA’ ORIĠINI MIKROBIJOLOĠIKA JEW BOTANIKA MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Akariċidi

I06

 

 

 

 

 

 

I06_01

AKARIĊIDI PIRAŻOLIĊI

 

 

 

 

 

I06_01_01

 

FENPIROSSIMAT

134098-61-6

695

 

 

I06_02

AKARIĊIDI TETRAŻINIĊI

 

 

 

 

 

I06_02_01

 

KLOFENTEŻINA

74115-24-5

418

 

 

I06_02_02

 

FLUFENŻIN

162320-67-4

734

 

 

I06_99

AKARIĊIDI OĦRAJN

 

 

 

 

 

I06_99_01

 

AĊEKINOĊIL

57960-19-7

760

 

 

I06_99_02

 

ĊIFLUMETOFEN

400882-07-7

821

 

 

I06_99_99

 

AKARIĊIDI OĦRAJN MHUX KLASSIFIKATI BAND’OĦRA

 

 

 

Insettiċidi oħrajn

I99

 

 

 

 

 

 

I99_01

INSETTIĊIDI PRODOTTI BIL-FERMENTAZZJONI

 

 

 

 

 

I99_01_01

 

ABAMEKTIN, AVERMEKTIN B1 A, AVERMEKTIN B1B (ESRPRESS BĦALA ABAMEKTIN)

71751-41-2

65195-55-3

65195-56-4

495

 

 

I99_01_02

 

MILBEMEKTIN

51596-10-2

51596-11-3

660

 

 

I99_01_03

 

SPINOSAD

168316-95-8

131929-60-7

131929-63-0

636

 

 

I99_01_04

 

EMAMEKTIN

119791-41-2

155569-91-8

791

 

 

I99_01_05

 

SPINETORAM

935545-74-7

802

 

 

I99_03

INSETTIĊIDI TAL-BENŻOJLUREA

 

 

 

 

 

I99_03_01

 

DIFLUBENŻURON

35367-38-5

339

 

 

I99_03_02

 

FLUFENOSSURON

01463-69-8

470

 

 

I99_03_03

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

 

I99_03_04

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

 

I99_03_05

 

TEFLUBENŻURON

83121-18-0

450

 

 

I99_03_06

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

 

I99_04

INSETTIĊIDI TAL-KARBAŻAT

 

 

 

 

 

I99_04_01

 

BIFENAŻAT

149877-41-8

736

 

 

I99_05

INSETTIĊIDI TAD-DIAŻILIDRAŻINA

 

 

 

 

 

I99_05_01

 

METOSSIFENOŻID

161050-58-4

656

 

 

I99_05_02

 

TEBUFENOŻID

112410-23-8

724

 

 

I99_05_03

 

KROMAFENOŻID

143807-66-3

775

 

 

I99_06

REGOLATURI TAT-TKABBIR TAL-INSETTI

 

 

 

 

 

I99_06_01

 

ĊIROMAŻINA

66215-27-8

420

 

 

I99_06_02

 

BUPROFEŻIN

953030-84-7

681

 

 

I99_06_03

 

EKSITIJAŻOKS

78587-05-0

439

 

 

I99_08

INSETTIĊIDI TAN-NITROGWANIDINA

 

 

 

 

 

I99_08_01

 

KLOTIJANIDIN

210880-92-5

738

 

 

I99_08_02

 

TIJAMETOKSAM

153719-23-4

637

 

 

I99_09

INSETTIĊIDI TAL-ORGANOTIN

 

 

 

 

 

I99_09_01

 

OSSIDU TAL-FENBUTATIN

13356-08-6

359

 

 

I99_10

INSETTIĊIDI TAL-OSSADIAŻINA

 

 

 

 

 

I99_10_01

 

INDOKSAKARB

173584-44-6

612

 

 

I99_11

INSETTIĊIDI TAL-FENIL-ETERE

 

 

 

 

 

I99_11_01

 

PIRIPROKSIFEN

95737-68-1

715

 

 

I99_12

INSETTIĊIDI TAL-PIRAŻOL (FENIL-)

 

 

 

 

 

I99_12_02

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

 

I99_12_03

 

TEBUFENPIRAD

119168-77-3

725

 

 

I99_12_04

 

KLORANTRANILIPROL

500008-45-7

794

 

 

I99_13

INSETTIĊIDI TAL-PIRIDINA

 

 

 

 

 

I99_13_01

 

PIMETROŻINA

123312-89-0

593

 

 

I99_13_02

 

FLONIKAMID (IKI-220)

158062-67-0

763

 

 

I99_13_03

 

SULFOKSAFLOR

946578-00-3

820

 

 

I99_14

INSETTIĊIDI TAL-PIRIDILMETILAMMINA

 

 

 

 

 

I99_14_01

 

AĊETAMIPRID

135410-20-7

649

 

 

I99_14_02

 

IMIDAKLOPRID

138261-41-3

582

 

 

I99_14_03

 

TIJAKLOPRID

111988-49-9

631

 

 

I99_14_04

 

FLUPIRADIFURON

951659-40-8

987

 

 

I99_15

INSETTIĊIDI TAL-ESTER TAS-SULFIT

 

 

 

 

 

I99_15_01

 

PROPARGIT

2312-35-8

216

 

 

I99_17

INSETTIĊIDI TAL-AĊIDU TETRONIKU

 

 

 

 

 

I99_17_01

 

SPIRODIKLOFEN

148477-71-8

737

 

 

I99_17_02

 

SPIROMESIFEN

283594-90-1

747

 

 

I99_18

ATTRATTANTI TAL-INSETTI FEROMONI TAL-LEPIDOPTERI B’KATINA DRITTA (SCLPS)

 

 

 

 

 

I99_18_01

 

(E,E)-8,10-DODEKADIEN-1-OL

33956-49-9

860

 

 

I99_18_02

 

AĊETAT TAŻ-(Z)-9-DODEĊEN-1-IL

16974-11-1

112-66-3

422

 

 

I99_18_03

 

AĊETAT TAZ-(Z)-8-DODEĊEN-1-IL

28079-04-1

861

 

 

I99_18_04

 

AĊETAT TAT-(2E, 13Z)-OTTADEKADIEN-1-IL

86252-65-5

862

 

 

I99_18_05

 

AĊETAT TAS-(7E, 9E)-DODEKADIEN 1-IL

54364-63-5

863

 

 

I99_18_06

 

AĊETAT TAS-(7E, 9Z)-DODEKADIEN 1-IL

55774-32-8

864

 

 

I99_18_07

 

AĊETAT TAS-(7Z, 11E)-EŻADEKADIEN-1-IL

51606-94-4

865

 

 

I99_18_08

 

AĊETAT TAS-(7Z, 11Z)-EŻADEKADIEN-1-IL

53042-79-8

52207-99-5

866

 

 

I99_18_09

 

AĊETAT TAN-(9Z, 12E)-TETRADEKADIEN-1-IL

31654-77-0

867

 

 

I99_18_10

 

AĊETAT TAL-(E)-11-TETRADEĊEN-1-IL

33189-72-9

868

 

 

I99_18_11

 

(E)-5-DEĊEN-1-OL

56578-18-8

869

 

 

I99_18_12

 

(E)-5-DEĊEN-1-IL-AĊETAT

38421-90-8

870

 

 

I99_18_13

 

AĊETAT TAL-(E)-8-DODEĊEN-1-IL

38363-29-0

871

 

 

I99_18_14

 

AĊETAT TAL-(E/Z)-8-DODEĊEN-1-IL

38363-29-0

28079-04-1

872

 

 

I99_18_15

 

(Z)-11-EŻADEĊEN-1-OL

56683-54-6

873

 

 

I99_18_16

 

AĊETAT TAŻ-(Z)-11-EŻADEĊEN-1-IL

34010-21-4

874

 

 

I99_18_17

 

(Z)-11-EŻADEĊENAL

53939-28-9

875

 

 

I99_18_18

 

AĊETAT TAŻ-(Z)-11-TETRADEĊEN-1-IL

20711-10-8

876

 

 

I99_18_19

 

(Z)-13-OTTADEĊENAL

58594-45-9

878

 

 

I99_18_20

 

(Z)-7-TETRADEĊENAL

65128-96-3

879

 

 

I99_18_21

 

(Z)-8-DODEĊEN-1-OL

40642-40-8

880

 

 

I99_18_22

 

(Z)-9-EŻADEĊENAL

56219-04-6

881

 

 

I99_18_23

 

AĊETAT TAŻ-(Z)-9-TETRADEĊEN-1-IL

16725-53-4

882

 

 

I99_18_24

 

AĊETAT TAD-DODEĊIL

112-66-3

884

 

 

I99_18_25

 

TETRADECAN-1-OL

112-72-1

856

 

 

I99_18_26

 

DODECAN-1-OL

112-53-8

 

 

 

I99_18_27

 

AĊETAT TAL-(E/Z)-9-DODEĊEN-1-IL

16974-34-8

 

 

 

I99_18_28

 

AĊETAT TAL-(E,Z,Z)-3,8,11-TETRADEKATRIEN-1-IL

163041-94-9

 

 

 

I99_18_29

 

AĊETAT TAL-(E,Z)-3,8-TETRADEKATRIEN-1-IL

 

 

 

 

I99_18_30

 

N-TETRADEĊILAĊETAT

638-59-5

 

 

 

I99_18_31

 

AĊETAT TAŻ-(Z,E)-9,11-TETRADEKADIEN-1-IL

50767-79-8

 

 

 

I99_18_32

 

AĊETAT TAL-(E,Z)-3,13-OTTADEKADIENIL

53120-26-6

 

 

 

I99_18_33

 

AĊETAT TAŻ-(Z,Z)-3,13-OTTADEKADIENIL

53120-26-7

 

 

 

I99_18_34

 

AĊETAT TAL-N-EŻADEKANIL

629-70-9

 

 

 

I99_18_35

 

(Z)-8-TETRADEĊEN-1-OL

64470-32-2

 

 

 

I99_18_36

 

AĊETAT TAŻ-(Z)-8-TETRADEĊEN-1-IL

35835-80-4

 

 

 

I99_18_37

 

AĊETAT TAL-(E,E)-8,10-DODEKADIEN-1-IL

53880-51-6

 

 

 

I99_19

ATTRATTANTI TAL-INSETTI OĦRAJN

 

 

 

 

 

I99_19_01

 

AĊETAT TAL-AMMONJU

631-61-8

 

 

 

I99_19_02

 

PUTREXXINA (1,4-DIAMMINOBUTAN)

110-60-1

842

 

 

I99_19_03

 

KLORIDAT TAT-TRIMETILAMMINA

593-81-7

848

 

 

I99_19_04

 

AĊETAT TAŻ-(Z)-13-EŻADEĊEN-11YN-1-YL

78617-58-0

 

 

 

I99_19_05

 

ISOBUTIRAT TAŻ-(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-DOKOSA-TETRAEN-1-IL

135459-81-3

883

 

 

I99_19_06

 

RESKALUR

67601-06-3

 

 

 

I99_19_07