EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1425

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1425 tat-8 ta’ Ottubru 2020 li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta’ prodotti bijoċidali “PeridoxRTU Product Family” (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2020/6824

OJ L 328, 9.10.2020, p. 8–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1425/oj

9.10.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/8


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1425

tat-8 ta’ Ottubru 2020

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta’ prodotti bijoċidali “PeridoxRTU Product Family”

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 44(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-26 ta’ Settembru 2017, Contec Europe ippreżentat applikazzjoni f’konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għall-awtorizzazzjoni ta’ familja ta’ prodotti bijoċidali bl-isem “PeridoxRTU Product Family” tat-tip ta’ prodotti 2, kif deskritt fl-Anness V ta’ dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tal-Belġju aċċettat li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-HT057172-25 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

(2)

Is-sustanza attiva fil-“PeridoxRTU Product Family” hija l-aċidu peraċetiku, li huwa inkluż fil-lista tal-Unjoni tas-sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(3)

Fis-27 ta’ Awwissu 2019, f’konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ppreżentat rapport ta’ valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (“l-Aġenzija”).

(4)

Fis-7 ta’ April 2020, l-Aġenzija ressqet opinjoni lill-Kummissjoni (2), inkluż l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali (“SPC”) tal-“PeridoxRTU Product Family” u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar il-familja ta’ prodotti bijoċidali f’konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(5)

L-opinjoni kkonkludiet li l-“PeridoxRTU Product Family” hija “familja ta’ prodotti bijoċidali” skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(s) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f’konformità mal-Artikolu 42(1) ta’ dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) ta’ dak ir-Regolament.

(6)

Fis-27 ta’ April 2020, l-Aġenzija bagħtet l-abbozz tal-SPC lill-Kummissjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f’konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(7)

Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk tqis li jixraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal “PeridoxRTU Product Family”.

(8)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0023658-0000 lil Contec Europe biex tqiegħed fis-suq u tuża l-familja ta’ prodotti bijoċidali “PeridoxRTU Product Family”, f’konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti bijoċidali stabbilit fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mid-29 ta’ Ottubru 2020 sat-30 ta’ Settembru 2030.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Ottubru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  L-opinjoni tal-ECHA tal-5 ta’ Marzu 2020 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni fir-rigward tal-“PeridoxRTU Product Family” (ECHA/BPC/247/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta ‘prodotti bijoċidali

PeridoxRTU Product Family

Prodott tip 2 — Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-applikazzjoni diretta fuq il-bnedmin jew fuq l-annimali (Diżinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0023658-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0023658-0000

PARTI I

L-EWWEL LIVELL TA’ INFORMAZZJONI

1.   INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1.   Kunjom

Isem

PeridoxRTU Product Family

1.2.   Tip(i) ta’ prodott

Tip(i) ta’ prodott

TP 02 — Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

1.3.   Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta’ awtorizzazzjoni

Isem

Contec Europe

Indirizz

Zl Du Prat, Avenue Paul Duplaix, 56 000 Vannes, France

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0023658-0000

Numru tal-ass R4BP

EU-0023658-0000

Data tal-awtorizzazzjoni

id-29 ta’ Ottubru 2020

Data ta’ skadenza tal-awtorizzazzjoni

it-30 ta’ Settembru 2030

1.4.   Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

L-isem tal-manifattur

Enviro Tech Chemical Services, Inc.

L-indirizz tal-manifattur

500 Winmoore Way, CA 95358 Modesto Istati Uniti

Post ta ‘siti ta’ manifattura

500 Winmoore Way, CA 95358 Modesto Istati Uniti

724 Phillips Rd 411, AR 72342 Helena Istati Uniti

1.5.   Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva

Aċidu peraċetiku

L-isem tal-manifattur

Evonik Peroxid GmbH

L-indirizz tal-manifattur

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Awstrija

Post ta ‘siti ta’ manifattura

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Awstrija

2.   IL-KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U L-FORMULAZZJONI

2.1.   Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Min

Mass

Aċidu peraċetiku

 

Sustanza attiva

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Mħux sustanza attiva

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Mħux sustanza attiva

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Tip(i) ta’ formulazzjoni

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL — Kwalunkwe likwidu ieħor

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA’ INFORMAZZJONI — META SPC(S)

META SPC 1

1.   INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 1

1.1.   Identifikatur tal-Meta SPC 1

Identifikatur

Contec PeridoxRTU

1.2.   Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru

1-1

1.3.   Tip(i) ta’ prodott

Tip(i) ta’ prodott

TP 02 — Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2.   KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1

2.1.   Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Min

Mass

Aċidu peraċetiku

 

Sustanza attiva

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Mħux sustanza attiva

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Mħux sustanza attiva

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Tip(i) ta’ formulazzjoni tal-meta SPC 1

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL — Kwalunkwe likwidu ieħor

3.   DIKJARAZZJONIJIET TA’ PERIKLU U TA’ PREKAWZJONI TAL-META SPC 1

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.

Jista’ jkun korrużiv għall-metalli.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b’mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Tiblax man-nifs fwar.

Tiblax man-nifs sprej.

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.

JEKK JINBELA’:Laħlaħ ħalqek.TIPPROVOKAX ir-remettar.

F’KAŻ TA’ KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b’attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

Trattament speċifiku (ara t-tagħrif fuq din it-tikketta).

Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa’ tużahom.

Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

Aħżen f’post imsakkar.

Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali/internazzjonali (jridu jiġu speċifikati)..

Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali/internazzjonali (jridu jiġu speċifikati)..

4.   UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 1

4.1.   deskrizzjoni użu

Tabella 1. Uża # 1 — Applikazzjoni bi sprejjer bil-grillu fuq imselħa tal-kmamar iġjeniċi adatta u użu tal-imselħa biex tifrex il-likwidu fuq il-wiċċ

Tip ta’ Prodott

TP 02 — Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Diżinfezzjoni tal-wiċċ ta’ uċuħ nodfa, iebsa u mhux porużi fi kmamar iġjeniċi mhux assoċjati ma’ żoni tal-ikel jew tal-għalf, billi tisprejja fuq imselħa tal-kmamar iġjeniċi adatta u tuża l-imselħa biex tifrex il-likwidu fuq il-wiċċ.

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji

isem komuni: Batterji

istadju iżvilupp: Kollha

isem xjentifiku: Fungi

isem komuni: Fungi

istadju iżvilupp: Kollha

isem xjentifiku: Ħmira

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: Kollha

isem xjentifiku: Spori tal-batterji

isem komuni: Spori tal-batterji

istadju iżvilupp: Spori tal-batterji

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfezzjoni tal-wiċċ ta’ uċuħ nodfa, iebsa u mhux porużi fi kmamar iġjeniċi mhux assoċjati ma’ żoni tal-ikel jew tal-għalf, billi tisprejja fuq imselħa tal-kmamar iġjeniċi adatta u tuża l-imselħa biex tifrex il-likwidu fuq il-wiċċ.

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

sprejjar

Sprejja fuq biċċa tat-tindif tal-kmamar iġjeniċi adatta u uża l-biċċa biex tiddistribwixxi l-likwidu fuq il-wiċċ.

Għandek tiżgura distribuzzjoni uniformi tal-prodott bijoċidali

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

50,0 mL/m2 — Prodott lest għall-użu

Ara li l-wiċċ ikun mgħotti b’mod uniformi bil-prodott u ħallih għall-ħin tal-kuntatt meħtieġ

Ħin tal-kuntatt għall-batterji — 2 minuti.

Ħin tal-kuntatt għal fungi, ħmira u spori tal-batterji — 3 minuti.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun ta’ 900 mL tal-polietilen ta’ densità għolja (HDPE), li jinkludi tapp bil-kamin tal-polipropilen li jiġi sostitwit bi grillu tal-polipropilen.

4.1.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għall-użu biss fuq uċuħ li huma viżibbilment nodfa. Huwa meħtieġ tindif qabel id-diżinfezzjoni. Neħħi l-kontaminanti fiżikament mill-wiċċ qabel id-diżinfezzjoni bl-użu ta’ biċċa tat-tindif tal-kmamar iġjenika adatta u teknika tal-imsiħ rakkomandata għall-aħjar kontroll tal-kontaminazzjoni.

Sprejja direttament fuq biċċa tat-tindif tal-kmamar iġjenika adatta. Uża l-biċċa biex tiddistribwixxi l-likwidu fuq il-wiċċ.

Aċċerta ruħek li l-wiċċ ikun mgħotti b’mod uniformi bil-prodott u ħallih għall-ħin tal-kuntatt meħtieġ indikat biex toqtol il-batterji, fungi, ħmira u spori tal-batterji

Tapplikax iktar minn 50 ml/m2.

Ħallih għall-ħin tal-kuntatt meħtieġ u wara imsaħ biex tixxotta.

Għall-użu f’temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

Għandhom jintużaw materjali tal-biċċiet tal-kmamar iġjeniċi adatti sabiex tnaqqas l-interazzjoni mal-prodott.

Biċċiet użati għandhom jintremew f’kontenitur magħluq.

4.1.2.   Miżuri ta ‘mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi u protezzjoni tal-għajnejn reżistenti għall-kimiċi waqt li qed timmaniġġja l-prodott (il-materjal tal-ingwanti jrid jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

Għandha tintlibes tuta protettiva li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (il-materjal tat-tuta jrid jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

Hija obbligatorja rata ta’ ventilazzjoni ta’ mill-inqas 20/siegħa waqt l-immaniġġjar tal-prodott.

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għad-diżinfezzjoni ta’ uċuħ żgħar.

4.1.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta ‘emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Jekk jittieħed fin-nifs: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs. Żomm il-passaġġ tan-nifs miftuħ. Ħoll ħwejjeġ issikkati bħall-għonq, ingravata jew ċinturin. Meta n-nifs ikun diffiċli, persunal imħarreġ sew jista’ jassisti lill-vittma bl-għoti tal-ossiġenu. Fittex għajnuna medika. Poġġi l-persuna li tkun intilfet minn sensiha laġenba fil-pożizzjoni ta’ rkupru biex tkun tista’ tieħu nifs.

F’każ ta’ kuntatt mal-ġilda: Huwa importanti li tneħħi s-sustanza minn fuq il-ġilda minnufih. Laħlaħ minnufih b’ħafna ilma. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta u fittex għajnuna medika. Ħruq kimiku għandu jiġi ttrattat minn tabib.

Jekk jagħmel kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ minnufih b’ħafna ilma. Togħrokx l-għajnejn. Neħħi l-lentijiet ta’ kuntatt u iftaħ l-għajnejn sew. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta u fittex għajnuna medika.

Jekk jinbela’: Laħlaħ il-ħalq sew bl-ilma. Agħti ftit tazzi tal-ilma jew ħalib biex jinxtorob. Ieqaf jekk il-vittma tirremetti għaliex dan jista’ jkun perikoluż. Qatt tagħti xi ħaġa fil-ħalq lil persuna li tkun intilfet minn sensiha. Poġġi l-persuna li tkun intilfet minn sensiha laġenba fil-pożizzjoni ta’ rkupru biex tkun tista’ tieħu nifs. Żomm il-vittma taħt osservazzjoni. Fittex għajnuna medika jekk is-sintomi jkunu severi jew jippersistu.

Indikazzjoni ta’ kwalunkwe għajnuna medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa: Ittratta s-sintomi.

Prekawzjonijiet ambjentali: Evita li dan jidħol fil-ħamrija, gandotti, sistemi tad-drenaġġ, mogħdijiet tal-ilma u/jew l-ilma ta’ taħt l-art. Tixrid jew skariku f’mogħdijiet tal-ilma naturali jista’ joqtol l-organiżmi akkwatiċi.

Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta’ emerġenza fil-każ ta’ miżuri għal rilaxx aċċidentali: Evakwa ż-żona.

Żomm favur ir-riħ tat-tixrid. Ivventila ż-żona tat-tnixxija jew tixrid. Persunal imħarreġ sew u protett kif xieraq biss jista’ jkun involut fl-operazzjonijiet tat-tindif. Uża tagħmir tas-sikurezza xieraq.

Metodi u materjali għall-konteniment u t-tindif: Evita li tagħmel kuntatt mal-materjal li nxtered. Meta tnaddaf il-materjal li nxtered dejjem ilbes it-tagħmir protettiv xieraq, inkluż protezzjoni respiratorja, ingwanti u lbies protettiv. Jistgħu jkunu meħtieġa apparat tan-nifs jew respiratur komplut u assorbenti, skont id-daqs tat-tixrid u l-adegwatezza tal-ventilazzjoni.

Tixrid żgħir: Ilbes it-tagħmir protettiv korrett u għatti l-likwidu b’materjal assorbenti. Iġbor u ssiġilla l-materjal u t-trab li assorba l-materjal imxerred f’basktijiet tal-polietilen u poġġihom f’tanbur għat-trasport lejn sit tar-rimi approvat. Laħlaħ il-bqija tal-materjal imxerred bl-ilma biex tneħħi r-riħa u armi l-likwidu tat-tlaħliħ f’sistema tad-drenaġġ muniċipali jew industrijali, iżda mhux f’mogħdija tal-ilma naturali.

Tixrid sostanzjali: Fil-każ ta’ irritazzjoni nażali u respiratorja, oħroġ mill-kamra minnufih. Persunal li jwettaq it-tindif għandu jkun imħarreġ u mgħammar b’apparat tan-nifs komplut, jew respiratur li jgħatti l-wiċċ sħiħ approvat jew iċċertifikat uffiċjalment u mgħammar bi skartoċċ tal-fwar organiku, ingwanti, u lbies impermeabbli, inklużi stivali tal-lastiku jew protezzjoni għaż-żraben.

4.1.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Dan il-prodott bijoċidali, meta jintrema fl-istat mhux użat u mhux kontaminat tiegħu, għandu jiġi ttrattat bħala skart perikoluż skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3). Kull prattika ta’ rimi għandha tikkonforma mal-liġijiet kollha nazzjonali u provinċjali u kull digriet muniċipali jew lokali li jikkontrolla l-iskart perikoluż.

Tarmix f’sistemi tad-drenaġġ, fuq l-art, jew fi kwalunkwe mogħdija tal-ilma. Evita r-rilaxx fl-ambjent.

L-inċinerazzjoni f’temperaturi għoljin hija prattika aċċettabbli.

Il-kontenituri m’għandhomx jerġgħu jimtlew. Terġax tuża jew timla l-kontenituri. Il-kontenituri għandhom jiġu mlaħalħa bl-ilma tliet darbiet jew bil-pressa minnufih wara li jiġu żvojtati. Dawn jistgħu jintbagħtu għar-riċiklaġġ jew ir-rikondizzjonar għal prodotti bijoċidali, jew jistgħu jiġu mtaqqba u mormija f’landfill sanitarja jew permezz ta’ proċeduri oħra approvati mill-awtoritajiet nazzjonali jew lokali. Ibgħat l-iskart likwidu mit-tlaħliħ ta’ kontenituri użati lejn faċilità tat-trattament tal-iskart approvata.

4.1.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm f’kamra friska u ventilata sew.

Żomm il-prodott fil-kontenitur oriġinali magħluq sew.

Il-kontenitur għandu jinħażen u jiġi trasportat wieqaf sabiex jiġi evitat it-tixrid tal-kontenut.

Żomm ’il bogħod minn dawl tax-xemx dirett.

Tpoġġihx fil-friżer.

Aħżen f’temperatura taħt 30 °C.

Il-perjodu ta’ stabilità huwa ta’ 12-il xahar (magħluq).

4.2.   deskrizzjoni użu

Tabella 2. Uża # 2 — Applika billi tferra’ f’kontenitur u mbagħad uża mopp/biċċa tat-tindif tal-kmamar iġjenika adatta biex tapplika l-likwidu fuq il-wiċċ

Tip ta’ Prodott

TP 02 — Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Diżinfezzjoni tal-wiċċ ta’ uċuħ nodfa, iebsa u mhux porużi fi kmamar iġjeniċi mhux assoċjati ma’ żoni tal-ikel jew tal-għalf, billi tferra f’kontenitur u mbagħad tapplika l-likwidu fuq il-wiċċ b’mopp/imselħa tal-kmamar iġjeniċi adatta.

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji

isem komuni: Batterji

istadju iżvilupp: Kollha

isem xjentifiku: Fungi

isem komuni: Fungi

istadju iżvilupp: Kollha

isem xjentifiku: Ħmira

isem komuni: Ħmira

istadju iżvilupp: Kollha

isem xjentifiku: Spori tal-batterji

isem komuni: Spori tal-batterji

istadju iżvilupp: Spori tal-batterji

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfezzjoni tal-wiċċ ta’ uċuħ nodfa, iebsa u mhux porużi fi kmamar iġjeniċi mhux assoċjati ma’ żoni tal-ikel jew tal-għalf, billi tferra f’kontenitur u mbagħad tapplika l-likwidu fuq il-wiċċ b’mopp/imselħa tal-kmamar iġjeniċi adatta.

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

tferriegħ

Ferra’ f’kontenitur u mbagħad applika b’mopp/biċċa tat-tindif tal-kmamar iġjenika adatta.

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

50,0 mL/m2 — Prodott lest għall-użu

Għandek tiżgura li l-wiċċ ikun mgħotti b’mod uniformi bil-prodott u ħallih għall-ħin tal-kuntatt meħtieġ.

Ħin tal-kuntatt għall-batterji — 2 minuti.

Ħin tal-kuntatt għal fungi, ħmira u spori tal-batterji — 3 minuti.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun tal-HDPE ta’ 3750 ml b’tapp bil-kamin tal-polipropilen

Flixkun tal-HDPE ta’ 900 ml, li jiġi tapp bil-kamin tal-polipropilen li jiġi mibdul b’tapp tat-tip push/pull tal-polipropilen

4.2.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għall-użu biss fuq uċuħ li huma viżibbilment nodfa. Huwa meħtieġ tindif qabel id-diżinfezzjoni. Neħħi fiżikament il-kontaminanti mill-wiċċ qabel id-diżinfezzjoni bl-użu ta’ mopp/biċċa tat-tindif tal-kmamar iġjenika adatta u teknika tal-imsiħ rakkomandata għall-aħjar kontroll tal-kontaminazzjoni.

Ferra’ l-prodott f’kontenitur u uża l-mopp biex ixxerrdu fuq il-wiċċ.

Aċċerta ruħek li l-wiċċ ikun mgħotti b’mod uniformi bil-prodott u ħallih għall-ħin tal-kuntatt meħtieġ indikat biex toqtol il-batterji, fungi, ħmira u spori tal-batterji Tapplikax iktar minn 50 ml/m2.

Ħallih għall-ħin tal-kuntatt meħtieġ u wara imsaħ biex tixxotta. Għall-użu f’temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

Għandhom jintużaw materjali tal-biċċiet tat-tindif u tal-mopp tal-kmamar iġjeniċi adatti sabiex titnaqqas l-interazzjoni mal-prodott.

Biċċiet użati għandhom jintremew f’kontenitur magħluq.

4.2.2.   Miżuri ta ‘mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi u protezzjoni tal-għajnejn reżistenti għall-kimiki waqt li qed timmaniġġja l-prodott (il-materjal tal-ingwanti jrid jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

Għandha tintlibes tuta protettiva li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (il-materjali tat-tuta jrid jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

L-applikazzjoni ta’ kontrolli tekniċi jew tal-inġinerija għat-tneħħija ta’ residwi fl-arja hija obbligatorja (eż ventilazzjoni tal-kamra jew ventilazzjoni b’sistema tal-egżost lokali (LEV, local exhaust ventilation)) waqt l-applikazzjoni tal-prodott. Rata ta’ ventilazzjoni ta’ mill-inqas 100 tibdil tal-arja kull siegħa hija obbligatorja.

Il-kontrolli tekniċi jew tal-inġinerija għat-tneħħija ta’ residwi fl-arja hija obbligatorja (eż ventilazzjoni tal-kamra jew LEV) qabel ma t-tekniki jitħallew jidħlu fiż-żoni trattati wara d-diżinfezzjoni tal-wiċċ. Fejn meħtieġ, għandha tiġi stabbilita restrizzjoni ta’ stennija ta’ durata biżżejjed li tippermetti t-tneħħija tar-residwi fl-arja.

4.2.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta ‘emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Jekk jittieħed fin-nifs: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs. Żomm il-passaġġ tan-nifs miftuħ. Ħoll ħwejjeġ issikkati bħall-għonq, ingravata jew ċinturin. Meta n-nifs ikun diffiċli, persunal imħarreġ sew jista’ jassisti lill-vittma bl-għoti tal-ossiġenu. Fittex għajnuna medika. Poġġi l-persuna li tkun intilfet minn sensiha laġenba fil-pożizzjoni ta’ rkupru biex tkun tista’ tieħu nifs.

F’każ ta’ kuntatt mal-ġilda: Huwa importanti li tneħħi s-sustanza minn fuq il-ġilda minnufih. Laħlaħ minnufih b’ħafna ilma. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta u fittex għajnuna medika. Ħruq kimiku għandu jiġi ttrattat minn tabib.

Jakk jagħmel kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ minnufih b’ħafna ilma. Togħrokx l-għajnejn. Neħħi l-lentijiet ta’ kuntatt u iftaħ l-għajnejn sew. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta u fittex għajnuna medika.

Jekk jinbela’: Laħlaħ il-ħalq sew bl-ilma. Agħti ftit tazzi tal-ilma jew ħalib biex tixrob. Ieqaf jekk il-vittma tirremetti għaliex dan jista’ jkun perikoluż. Qatt tagħti xi ħaġa fil-ħalq lil persuna li tkun intilfet minn sensiha. Poġġi l-persuna li tkun intilfet minn sensiha laġenba fil-pożizzjoni ta’ rkupru biex tkun tista’ tieħu nifs. Żomm il-vittma taħt osservazzjoni. Fittex għajnuna medika jekk is-sintomi jkunu severi jew jippersistu.

Indikazzjoni ta’ kwalunkwe għajnuna medika immedjata u trattament speċjali meħtieġ: Ittratta s-sintomi.

Prekawzjonijiet ambjentali: Evita li dan jidħol fil-ħamrija, gandotti, sistemi tad-drenaġġ, mogħdijiet tal-ilma u/jew l-ilma ta’ taħt l-art. Tixrid jew skariku f’mogħdijiet tal-ilma naturali jista’ joqtol l-organiżmi akkwatiċi.

Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta’ emerġenza fil-każ ta’ miżuri għal rilaxx aċċidenti: Evakwa ż-żona.

Żomm favur ir-riħ tat-tixrid. Ivventila ż-żona tat-tnixxija jew tixrid. Persunal imħarreġ sew u protett kif xieraq biss jista’ jkun involut fl-operazzjonijiet tat-tindif. Uża tagħmir tas-sikurezza xieraq.

Metodi u materjali għall-konteniment u t-tindif: Evita li tagħmel kuntatt mal-materjal li nxtered. Meta tnaddaf il-materjal li nxtered dejjem ilbes it-tagħmir protettiv xieraq, inkluż protezzjoni respiratorja, ingwanti u lbies protettiv. Jistgħu jkunu meħtieġa apparat tan-nifs jew respiratur komplut u assorbenti, skont id-daqs tat-tixrid u l-adegwatezza tal-ventilazzjoni.

Tixrid żgħir: Ilbes it-tagħmir protettiv korrett u għatti l-likwidu b’materjal assorbenti. Iġbor u ssiġilla l-materjal u t-trab li assorba l-materjal imxerred f’basktijiet tal-polietilen u poġġi f’tanbur għat-trasport lejn sit tar-rimi approvat. Laħlaħ il-bqija tal-materjal imxerred bl-ilma biex tneħħi r-riħa u armi l-likwidu tat-tlaħliħ f’sistema tad-drenaġġ muniċipali jew industrijali, iżda mhux f’mogħdija tal-ilma naturali.

Tixrid sostanzjali: Fil-każ ta’ irritazzjoni nażali u respiratorja, oħroġ mill-kamra minnufih. Persunal li jwettaq it-tindif għandu jkun imħarreġ u mgħammar b’apparat tan-nifs komplut, jew respiratur li jgħatti l-wiċċ sħiħ approvat jew iċċertifikat uffiċjalment u mgħammar bi skartoċċ tal-fwar organiku, ingwanti, u lbies impermeabbli, inklużi stivali tal-lastiku jew protezzjoni għaż-żraben.

4.2.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Dan il-prodott bijoċidali, meta jintrema fl-istat mhux użat u mhux kontaminat tiegħu, għandu jiġi ttrattat bħala skart perikoluż skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3). Kull prattika ta’ rimi għandha tikkonforma mal-liġijiet kollha nazzjonali u provinċjali u kull digriet muniċipali jew lokali li jikkontrolla l-isktart perikoluż.

Tarmix f’sistemi tad-drenaġġ, fuq l-art, jew fi kwalunkwe mogħdija tal-ilma. Evita r-rilaxx fl-ambjent.

L-inċinerazzjoni f’temperaturi għoljin hija prattika aċċettabbli.

Il-kontenituri m’għandhomx jerġgħu jimtlew. Terġax tuża jew timla l-kontenituri. Il-kontenituri għandhom jiġu mlaħalħa bl-ilma tliet darbiet jew bil-pressa minnufih wara li jiġu żvojtati. Dawn jistgħu jintbagħtu għar-riċiklaġġ jew ir-rikondizzjonar għal prodott bijoċidali, jew jistgħu jiġu mtaqqba u mormija f’landfill sanitarja jew permezz ta’ proċeduri oħra approvati mill-awtoritajiet nazzjonali jew lokali. Ibgħat l-iskart likwidu mit-tlaħliħ ta’ kontenituri użati lejn faċilità tat-trattament tal-iskart approvata.

4.2.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm f’kamra friska u ventilata sew.

Żomm il-prodott fil-kontenitur oriġinali magħluq sew.

Il-kontenitur għandu jinħażen u jiġi trasportat wieqaf sabiex jiġi evitat it-tixrid tal-kontenut.

Żomm ’il bogħod minn dawl tax-xemx dirett.

Tpoġġihx fil-friżer.

Aħżen f’temperatura taħt 30 °C.

Il-perjodu ta’ stabilità huwa ta’ 12-il xahar (magħluq).

5.   STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU (1) TAL-META SPC 1

5.1.   Istruzzjonijiet għall-użu

Ara: Istruzzjonijiet għall-użu speċifiku għall-użu

5.2.   Miżuri ta ‘mitigazzjoni ta’ riskju

Ara: Miżuri ta’ mitigazzjoni ta’ riskju speċifiku għall-użu

5.3.   Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta ‘emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara: Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti potenzjali diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta’ emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

5.4.   Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara: Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

5.5.   Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

AraFejn speċifiċi għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-perjodu ta’ stabilità tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

6.   INFORMAZZJONI OĦRA

7.   IT-TIELET LIVELL TA’ INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1

7.1.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta’ kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Contec Sterile PeridoxRTU

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0023658-0001 1-1

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu peraċetiku

 

Sustanza attiva

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Mħux sustanza attiva

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Mħux sustanza attiva

64-19-7

200-580-7

5,0

7.2.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta’ kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Contec PeridoxRTU

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0023658-0002 1-1

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu peraċetiku

 

Sustanza attiva

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Mħux sustanza attiva

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Mħux sustanza attiva

64-19-7

200-580-7

5,0


(1)  L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 1.


Top