EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020B1157

Adozzjoni definittiva (UE, Euratom) 2020/1157 tal-Baġit emendatorju Nru 5 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020

OJ L 299, 11.9.2020, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2020/5/oj

11.9.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 299/1


ADOZZJONI DEFINITTIVA (UE, Euratom) 2020/1157

tal-Baġit emendatorju Nru 5 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020

IL-PRESIDENT TAL-PARLAMENT EWROPEW

wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 314(4)(a) u (9) tiegħu,

wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b'mod partikulari l-Artikolu 106a tiegħu,

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (1),

wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (2),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (3),

wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (4),

wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, adottat b'mod definittiv fis-27 ta' Novembru 2019 (5),

wara li kkunsidra l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 adottat mill-Kummissjoni fit-3 ta' Ġunju 2020,

wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2020, adottata mill-Kunsill fl-24 ta' Ġunju 2020 u li ntbagħtet lill-Parlament l-għada,

wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill mill-Parlament fl-10 ta' Lulju 2020,

wara li kkunsidra l-Artikoli 94 u 96 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew,

JIKKONFERMA LI:

Artikolu uniku

Il-proċedura prevista fl-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tlestiet u l-baġit emendatorju Nru 5 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 ġie adottat b'mod definittiv.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Lulju 2020.

Il-President

D. M. SASSOLI


(1)  ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.

(2)  ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.

(3)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)  ĠU L 57, 27.2.2020.


 

A.   INTRODUZZJONI U FINANZJAMENT TAL-BAĠIT ĠENERALI

FINANZJAMENT TAL-BAĠIT ĠENERALI

L-approprjazzjonijiet li għandhom ikunu koperti matul is-sena finanzjarja 2020 skont l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta’ Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea

NEFQA

Deskrizzjoni

Baġit 2020  (1)

Baġit 2019  (2)

Bidla ( %)

 

 

 

 

1. Tkabbir intelliġenti u inklużiv

72 353 828 442

67 556 947 173

+ 7,10

2. Tkabbir sostenibbli: riżorsi naturali

57 904 492 439

57 399 857 331

+ 0,88

3. Sigurtà u ċittadinanza

5 278 527 141

3 527 434 894

+ 49,64

4. Ewropa Globali

9 112 061 191

9 358 295 603

– 2,63

5. Amministrazzjoni

10 274 196 704

9 944 904 743

+ 3,31

6. Kumpens

p.m.

p.m.

Strumenti speċjali

690 998 208

705 051 794

– 1,99

Nefqa totali (3)

155 614 104 125

148 492 491 538

+ 4,80

 (1)  (2)  (3)


DĦUL

Deskrizzjoni

Baġit 2020  (4)

Baġit 2019  (5)

Bidla ( %)

Dħul mixxellanju (Titoli 4 sa 9)

1 928 450 061

1 894 392 136

+ 1,80

Surplus disponibbli mis-sena finanzjarja ta’ qabel (Kapitolu 3 0, Artikolu 3 0 0)

3 218 373 955

1 802 988 329

+78,50

Ħlas lura tas-surplus tal-Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni (Kapitolu 3 0, Artikolu 3 0 2)

p.m.

p.m.

Il-bilanċ nett ta’ riżorsi proprji provenjenti mir-riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u fuq l-ING għal snin preċedenti (Kapitoli 3 1, 3 2 u 3 3)

p.m.

p.m.

Dħul mixxellanju għat-Titoli 3 sa 9

5 146 824 016

3 697 380 465

+39,20

Ammont nett tad-dazji doganali u tal-imposti fuq iz-zokkor (Kapitoli 1 1 u 1 2)

22 156 900 000

21 471 164 786

+ 3,19

Riżorsi proprji relatati mal-VAT bir-rata uniformi (Tabelli 1 u 2, Kapitolu 1 3)

18 945 245 250

17 738 667 150

+ 6,80

Il-bqija għandu jiġi ffinanzjat mir-riżorsa addizzjonali (riżorsa proprja abbażi tal-ING, Tabella 3, Kapitolu 1 4)

109 365 134 859

105 585 279 137

+ 3,58

Approprjazzjonijiet li għandhom ikunu koperti mir-riżorsi proprji msemmija fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom  (6)

150 467 280 109

144 795 111 073

+ 3,92

Nefqa totali (7)

155 614 104 125

148 492 491 538

+ 4,80

 (4)  (5)  (6)  (7)


TABELLA 1

Il-kalkolu tal-limiti massimi tal-bażijiet armonizzati tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) skont il-punt (b) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

Stat Membru

1 % tal-bażi tal-VAT mhux limitata

1 % tal-introjtu nazzjonali gross

Rata ta’ Limitu (bħala %)

1 % tal-introjtu nazzjonali gross immultiplikat bir-rata ta’ limitu

1 % tal-bażi tal-VAT limitata  (8)

Stati Membri li r-rata tal-VAT tagħhom hija limitata

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Il-Belġju

2 064 785 000

4 828 731 000

50

2 414 365 500

2 064 785 000

 

Il-Bulgarija

294 223 000

619 079 000

50

309 539 500

294 223 000

 

Iċ-Ċekja

954 547 000

2 157 592 000

50

1 078 796 000

954 547 000

 

Id-Danimarka

1 236 816 000

3 248 081 000

50

1 624 040 500

1 236 816 000

 

Il-Ġermanja

15 101 735 000

36 775 058 000

50

18 387 529 000

15 101 735 000

 

L-Estonja

137 193 000

280 639 000

50

140 319 500

137 193 000

 

L-Irlanda

960 910 000

2 784 713 000

50

1 392 356 500

960 910 000

 

Il-Greċja

766 480 000

1 973 712 000

50

986 856 000

766 480 000

 

Spanja

5 902 319 000

12 978 152 000

50

6 489 076 000

5 902 319 000

 

Franza

11 424 424 000

25 387 121 000

50

12 693 560 500

11 424 424 000

 

Il-Kroazja

353 644 000

551 259 000

50

275 629 500

275 629 500

il-Kroazja

L-Italja

7 379 229 000

18 340 730 000

50

9 170 365 000

7 379 229 000

 

Ċipru

147 038 000

219 566 000

50

109 783 000

109 783 000

Ċipru

Il-Latvja

127 770 000

328 766 000

50

164 383 000

127 770 000

 

Il-Litwanja

201 136 000

483 628 000

50

241 814 000

201 136 000

 

Il-Lussemburgu

322 993 000

442 746 000

50

221 373 000

221 373 000

Il-Lussemburgu

L-Ungerija

612 612 000

1 437 840 000

50

718 920 000

612 612 000

 

Malta

94 154 000

132 750 000

50

66 375 000

66 375 000

Malta

In-Netherlands

3 436 775 000

8 302 270 000

50

4 151 135 000

3 436 775 000

 

L-Awstrija

1 867 511 000

4 131 641 000

50

2 065 820 500

1 867 511 000

 

Il-Polonja

2 664 822 000

5 358 014 000

50

2 679 007 000

2 664 822 000

 

Il-Portugall

1 102 521 000

2 105 933 000

50

1 052 966 500

1 052 966 500

Il-Portugall

Ir-Rumanija

804 913 000

2 266 156 000

50

1 133 078 000

804 913 000

 

Is-Slovenja

236 104 000

507 667 000

50

253 833 500

236 104 000

 

Is-Slovakkja

363 409 000

999 569 000

50

499 784 500

363 409 000

 

Il-Finlandja

1 051 297 000

2 487 111 000

50

1 243 555 500

1 051 297 000

 

L-Iżvezja

2 102 533 000

4 888 140 000

50

2 444 070 000

2 102 533 000

 

Ir-Renju Unit

12 053 669 000

25 863 586 000

50

12 931 793 000

12 053 669 000

 

Total

73 765 562 000

169 880 250 000

 

84 940 125 000

73 471 339 000

 

 (8)


TABELLA 2

Rendikont tar-riżorsi proprji provenjenti mill-VAT skont il-punt (b) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (Kapitolu 1 3)

Stat Membru

1 % tal-bażi tal-VAT limitata

Rata uniformi ta' riżorsi proprji mill-VAT (f'%)

Riżorsi proprji mill-VAT b'rata uniformi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Il-Belġju

2 064 785 000

0,30

619 435 500

Il-Bulgarija

294 223 000

0,30

88 266 900

Iċ-Ċekja

954 547 000

0,30

286 364 100

Id-Danimarka

1 236 816 000

0,30

371 044 800

Il-Ġermanja

15 101 735 000

0,15

2 265 260 250

L-Estonja

137 193 000

0,30

41 157 900

L-Irlanda

960 910 000

0,30

288 273 000

Il-Greċja

766 480 000

0,30

229 944 000

Spanja

5 902 319 000

0,30

1 770 695 700

Franza

11 424 424 000

0,30

3 427 327 200

Il-Kroazja

275 629 500

0,30

82 688 850

L-Italja

7 379 229 000

0,30

2 213 768 700

Ċipru

109 783 000

0,30

32 934 900

Il-Latvja

127 770 000

0,30

38 331 000

Il-Litwanja

201 136 000

0,30

60 340 800

Il-Lussemburgu

221 373 000

0,30

66 411 900

L-Ungerija

612 612 000

0,30

183 783 600

Malta

66 375 000

0,30

19 912 500

In-Netherlands

3 436 775 000

0,15

515 516 250

L-Awstrija

1 867 511 000

0,30

560 253 300

Il-Polonja

2 664 822 000

0,30

799 446 600

Il-Portugall

1 052 966 500

0,30

315 889 950

Ir-Rumanija

804 913 000

0,30

241 473 900

Is-Slovenja

236 104 000

0,30

70 831 200

Is-Slovakkja

363 409 000

0,30

109 022 700

Il-Finlandja

1 051 297 000

0,30

315 389 100

L-Iżvezja

2 102 533 000

0,15

315 379 950

Ir-Renju Unit

12 053 669 000

0,30

3 616 100 700

Total

73 471 339 000

 

18 945 245 250


TABELLA 3

Determinazzjoni tal-ammont uniformi u r-rendikont tar-riżorsi bbażati fuq l-introjtu nazzjonali gross skont id-dispożizzjonijiet tal-punt (c) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (Kapitolu 1 4)

Stat Membru

1 % tal-introjtu nazzjonali

Rata uniformi tal-“bażi addizzjonali” riżorsi proprji

Riżorsi proprji tal-“bażi addizzjonali” b'rata uniformi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Il-Belġju

4 828 731 000

 

3 108 629 856

Il-Bulgarija

619 079 000

 

398 549 321

Iċ-Ċekja

2 157 592 000

 

1 389 009 847

Id-Danimarka

3 248 081 000

 

2 091 042 464

Il-Ġermanja

36 775 058 000

 

23 674 966 204

L-Estonja

280 639 000

 

180 669 160

L-Irlanda

2 784 713 000

 

1 792 736 429

Il-Greċja

1 973 712 000

 

1 270 631 984

Spanja

12 978 152 000

 

8 355 046 238

Franza

25 387 121 000

 

16 343 665 093

Il-Kroazja

551 259 000

 

354 888 310

L-Italja

18 340 730 000

 

11 807 354 945

Ċipru

219 566 000

 

141 351 718

Il-Latvja

328 766 000

0,6437778  (9)

211 652 255

Il-Litwanja

483 628 000

 

311 348 973

Il-Lussemburgu

442 746 000

 

285 030 049

L-Ungerija

1 437 840 000

 

925 649 483

Malta

132 750 000

 

85 461 504

In-Netherlands

8 302 270 000

 

5 344 817 177

L-Awstrija

4 131 641 000

 

2 659 858 784

Il-Polonja

5 358 014 000

 

3 449 370 505

Il-Portugall

2 105 933 000

 

1 355 752 929

Ir-Rumanija

2 266 156 000

 

1 458 900 941

Is-Slovenja

507 667 000

 

326 824 748

Is-Slovakkja

999 569 000

 

643 500 339

Il-Finlandja

2 487 111 000

 

1 601 146 866

L-Iżvezja

4 888 140 000

 

3 146 876 051

Ir-Renju Unit

25 863 586 000

 

16 650 402 686

Total

169 880 250 000

 

109 365 134 859

 (9)


TABELLA 4

Kalkolu tat-tnaqqis gross fil-kontribuzzjoni ING għad-Danimarka, in-Netherlands u l-Iżvezja u l-finanzjament tiegħu, skont l-Artikolu 2(5) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (Kapitolu 1 6)

Stat Membru

Tnaqqis gross

Sehem perċentwali tal-bażi ING

Kodiċi tal-ING applikat għat-tnaqqis gross

Finanzjament tat-tnaqqis

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Il-Belġju

 

2,84

32 315 590

32 315 590

Il-Bulgarija

 

0,36

4 143 098

4 143 098

Iċ-Ċekja

 

1,27

14 439 375

14 439 375

Id-Danimarka

- 146 333 564

1,91

21 737 317

- 124 596 247

Il-Ġermanja

 

21,65

246 111 806

246 111 806

L-Estonja

 

0,17

1 878 136

1 878 136

L-Irlanda

 

1,64

18 636 293

18 636 293

Il-Greċja

 

1,16

13 208 785

13 208 785

Spanja

 

7,64

86 854 423

86 854 423

Franza

 

14,94

169 899 670

169 899 670

Il-Kroazja

 

0,32

3 689 222

3 689 222

L-Italja

 

10,80

122 742 708

122 742 708

Ċipru

 

0,13

1 469 414

1 469 414

Il-Latvja

 

0,19

2 200 219

2 200 219

Il-Litwanja

 

0,28

3 236 611

3 236 611

Il-Lussemburgu

 

0,26

2 963 014

2 963 014

L-Ungerija

 

0,85

9 622 538

9 622 538

Malta

 

0,08

888 410

888 410

In-Netherlands

- 782 321 749

4,89

55 561 753

- 726 759 996

L-Awstrija

 

2,43

27 650 415

27 650 415

Il-Polonja

 

3,15

35 857 741

35 857 741

Il-Portugall

 

1,24

14 093 655

14 093 655

Ir-Rumanija

 

1,33

15 165 924

15 165 924

Is-Slovenja

 

0,30

3 397 489

3 397 489

Is-Slovakkja

 

0,59

6 689 472

6 689 472

Il-Finlandja

 

1,46

16 644 634

16 644 634

L-Iżvezja

- 208 243 919

2,88

32 713 177

- 175 530 742

Ir-Renju Unit

 

15,22

173 088 343

173 088 343

Total

-1 136 899 232

100,00

1 136 899 232

0

Id-deflatur tal-prezz PDG tal-UE, f'EUR (tbassir ekonomiku għar-rebbiegħa 2019): (a) 2011 UE-27 = 100,0000 / (b) 2013 UE-27 = 102,9958 (c) 2013 UE-28 = 102,9874 / (d) 2020 UE-28 = 112,5551

Somma f’daqqa għan-Netherlands: fi prezzijiet tal-2020: EUR 695 000 000 × [ (b/a) × (d/c) ] = EUR 782 321 749

Somma f’daqqa għall-Iżvezja: fi prezzijiet tal-2020: EUR 185 000 000 × [ (b/a) × (d/c) ] = EUR 208 243 919

Somma f’daqqa għad-Danimarka: fi prezzijiet tal-2020: EUR 130 000 000 × [ (b/a) × (d/c) ] = EUR 146 333 564


TABELLA 5

Korrezzjoni tal-iżbilanċi baġitarji għar-Renju Unit għas-sena 2019 skont l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (il-Kapitolu 1 5)

Deskrizzjoni

Koeffiċjenti  (10) ( %)

Ammont

1. Sehem tar-Renju Unit (bħala %) tal-bażi kunċettwali tal-VAT mhux limitata

16,3037

 

2. Sehem tar-Renju Unit (bħala %) tan-nefqa totali allokata aġġustata għat-tkabbir

7,3015

 

3. (1) — (2)

9,0022

 

4. Nefqa totali allokata

 

130 008 765 143

5. Nefqa relatata mat-tkabbir  (11)

 

30 694 725 929

6. Nefqa allokata totali aġġustata għat-tkabbir = (4) – (5)

 

99 314 039 214

7. L-ammont oriġinali tal-korrezzjoni tar-Renju Unit = (3) × (6) x 0.66

 

5 900 699 546

8. Vantaġġ tar-Renju Unit  (12)

 

690 825 371

9. Korrezzjoni bażika tar-Renju Unit = (7) – (8)

 

5 209 874 175

10. Gwadann anormali li ġej mir-riżorsi proprji tradizzjonali  (13)

 

-44 494 806

11. Korrezzjoni għar-Renju Unit = (9) – (10)

 

5 254 368 981

 (10)  (11)  (12)  (13)


TABELLA 6

Il-kalkolu tal-finanzjament tal-korrezzjoni għar-Renju Unit li jammonta għal EUR – 5 254 368 981 (il-Kapitolu 1 5)

Stat Membru

Sehem perċentwali tal-bażi ING

Ishma mingħajr ir-Renju Unit

Ishma mingħajr il-Ġermanja, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja u r-Renju Unit

Tliet kwarti tas-sehem tal-Ġermanja, in-Netherlands, l-Awstrija u l-Iżvezja f’kolonna 2

Kolonna 4 distribwita skont kolonna 3

Skala ta’ finanzjament

Skala ta’ finanzjament applikata lill-korrezzjoni

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Il-Belġju

2,84

3,35

5,37

 

1,51

4,87

255 665 342

Il-Bulgarija

0,36

0,43

0,69

 

0,19

0,62

32 778 186

Iċ-Ċekja

1,27

1,50

2,40

 

0,68

2,17

114 237 363

Id-Danimarka

1,91

2,26

3,61

 

1,02

3,27

171 975 150

Il-Ġermanja

21,65

25,54

0,00

-19,15

0,00

6,38

335 429 452

L-Estonja

0,17

0,19

0,31

 

0,09

0,28

14 858 907

L-Irlanda

1,64

1,93

3,10

 

0,87

2,81

147 441 346

Il-Greċja

1,16

1,37

2,19

 

0,62

1,99

104 501 525

Spanja

7,64

9,01

14,43

 

4,07

13,08

687 150 240

Franza

14,94

17,63

28,23

 

7,95

25,58

1 344 164 122

Il-Kroazja

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,56

29 187 341

L-Italja

10,80

12,74

20,40

 

5,75

18,48

971 081 015

Ċipru

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

11 625 294

Il-Latvja

0,19

0,23

0,37

 

0,10

0,33

17 407 073

Il-Litwanja

0,28

0,34

0,54

 

0,15

0,49

25 606 504

Il-Lussemburgu

0,26

0,31

0,49

 

0,14

0,45

23 441 937

L-Ungerija

0,85

1,00

1,60

 

0,45

1,45

76 128 874

Malta

0,08

0,09

0,15

 

0,04

0,13

7 028 674

In-Netherlands

4,89

5,76

0,00

-4,32

0,00

1,44

75 725 942

L-Awstrija

2,43

2,87

0,00

-2,15

0,00

0,72

37 685 164

Il-Polonja

3,15

3,72

5,96

 

1,68

5,40

283 689 127

Il-Portugall

1,24

1,46

2,34

 

0,66

2,12

111 502 190

Ir-Rumanija

1,33

1,57

2,52

 

0,71

2,28

119 985 468

Is-Slovenja

0,30

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 879 289

Is-Slovakkja

0,59

0,69

1,11

 

0,31

1,01

52 923 874

Il-Finlandja

1,46

1,73

2,77

 

0,78

2,51

131 684 305

L-Iżvezja

2,88

3,39

0,00

-2,55

0,00

0,85

44 585 277

Ir-Renju Unit

15,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Total

100,00

100,00

100,00

-28,17

28,17

100,00

5 254 368 981

Il-kalkoli huma magħmula sa 15-il figura deċimali

TABELLA 7

Sommarju tal-finanzjament  (14) tal-baġit ġenerali skont it-tip ta’ riżorsa proprja u skont l-Istat Membru

Stati Membri

Riżorsi proprji tradizzjonali (RPT)

 

Riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u l-ING, inklużi aġġustamenti

Total tar-riżorsi proprji  (15)

Imposti netti tas-settur taz-zokkor (80 %)

Nett ta’ dazji doganali (80 %)

Nett totali tar-riżorsi proprji tradizzjonali (80 %)

Kost tal-ġbir (20 % tal- gross RTP) (p.m.)

Riżorsa proprja bbażata fuq il-VAT

Riżorsa proprja bbażata fuq l-ING

Tnaqqis favur: Id-Danimarka, in-Netherlands u l-Iżvezja

Korrezzjoni tar-Renju Unit

Kontribuzzjonijiet nazzjonali' totali

Total tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali ( %)

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Il-Belġju

p.m.

2 264 600 000

2 264 600 000

566 150 000

619 435 500

3 108 629 856

32 315 590

255 665 342

4 016 046 288

3.13

6 280 646 288

Il-Bulgarija

p.m.

113 700 000

113 700 000

28 425 000

88 266 900

398 549 321

4 143 098

32 778 186

523 737 505

0.41

637 437 505

Iċ-Ċekja

p.m.

316 800 000

316 800 000

79 200 000

286 364 100

1 389 009 847

14 439 375

114 237 363

1 804 050 685

1.41

2 120 850 685

Id-Danimarka

p.m.

372 700 000

372 700 000

93 175 000

371 044 800

2 091 042 464

- 124 596 247

171 975 150

2 509 466 167

1.96

2 882 166 167

Il-Ġermanja

p.m.

4 257 000 000

4 257 000 000

1 064 250 000

2 265 260 250

23 674 966 204

246 111 806

335 429 452

26 521 767 712

20.67

30 778 767 712

L-Estonja

p.m.

36 900 000

36 900 000

9 225 000

41 157 900

180 669 160

1 878 136

14 858 907

238 564 103

0.19

275 464 103

L-Irlanda

p.m.

333 400 000

333 400 000

83 350 000

288 273 000

1 792 736 429

18 636 293

147 441 346

2 247 087 068

1.75

2 580 487 068

Il-Greċja

p.m.

193 100 000

193 100 000

48 275 000

229 944 000

1 270 631 984

13 208 785

104 501 525

1 618 286 294

1.26

1 811 386 294

Spanja

p.m.

1 660 500 000

1 660 500 000

415 125 000

1 770 695 700

8 355 046 238

86 854 423

687 150 240

10 899 746 601

8.49

12 560 246 601

Franza

p.m.

1 823 600 000

1 823 600 000

455 900 000

3 427 327 200

16 343 665 093

169 899 670

1 344 164 122

21 285 056 085

16.59

23 108 656 085

Il-Kroazja

p.m.

41 300 000

41 300 000

10 325 000

82 688 850

354 888 310

3 689 222

29 187 341

470 453 723

0.37

511 753 723

L-Italja

p.m.

1 998 200 000

1 998 200 000

499 550 000

2 213 768 700

11 807 354 945

122 742 708

971 081 015

15 114 947 368

11.78

17 113 147 368

Ċipru

p.m.

27 100 000

27 100 000

6 775 000

32 934 900

141 351 718

1 469 414

11 625 294

187 381 326

0.15

214 481 326

Il-Latvja

p.m.

47 000 000

47 000 000

11 750 000

38 331 000

211 652 255

2 200 219

17 407 073

269 590 547

0.21

316 590 547

Il-Litwanja

p.m.

108 500 000

108 500 000

27 125 000

60 340 800

311 348 973

3 236 611

25 606 504

400 532 888

0.31

509 032 888

Il-Lussemburgu

p.m.

16 800 000

16 800 000

4 200 000

66 411 900

285 030 049

2 963 014

23 441 937

377 846 900

0.29

394 646 900

L-Ungerija

p.m.

223 900 000

223 900 000

55 975 000

183 783 600

925 649 483

9 622 538

76 128 874

1 195 184 495

0.93

1 419 084 495

Malta

p.m.

14 700 000

14 700 000

3 675 000

19 912 500

85 461 504

888 410

7 028 674

113 291 088

0.09

127 991 088

In-Netherlands

p.m.

2 758 500 000

2 758 500 000

689 625 000

515 516 250

5 344 817 177

- 726 759 996

75 725 942

5 209 299 373

4.06

7 967 799 373

L-Awstrija

p.m.

222 900 000

222 900 000

55 725 000

560 253 300

2 659 858 784

27 650 415

37 685 164

3 285 447 663

2.56

3 508 347 663

Il-Polonja

p.m.

844 800 000

844 800 000

211 200 000

799 446 600

3 449 370 505

35 857 741

283 689 127

4 568 363 973

3.56

5 413 163 973

Il-Portugall

p.m.

199 900 000

199 900 000

49 975 000

315 889 950

1 355 752 929

14 093 655

111 502 190

1 797 238 724

1.40

1 997 138 724

Ir-Rumanija

p.m.

206 000 000

206 000 000

51 500 000

241 473 900

1 458 900 941

15 165 924

119 985 468

1 835 526 233

1.43

2 041 526 233

Is-Slovenja

p.m.

90 700 000

90 700 000

22 675 000

70 831 200

326 824 748

3 397 489

26 879 289

427 932 726

0.33

518 632 726

Is-Slovakkja

p.m.

107 700 000

107 700 000

26 925 000

109 022 700

643 500 339

6 689 472

52 923 874

812 136 385

0.63

919 836 385

Il-Finlandja

p.m.

163 500 000

163 500 000

40 875 000

315 389 100

1 601 146 866

16 644 634

131 684 305

2 064 864 905

1.61

2 228 364 905

L-Iżvezja

p.m.

538 600 000

538 600 000

134 650 000

315 379 950

3 146 876 051

- 175 530 742

44 585 277

3 331 310 536

2.60

3 869 910 536

Ir-Renju Unit

p.m.

3 174 500 000

3 174 500 000

793 625 000

3 616 100 700

16 650 402 686

173 088 343

-5 254 368 981

15 185 222 748

11.83

18 359 722 748

Total

p.m.

22 156 900 000

22 156 900 000

5 539 225 000

18 945 245 250

109 365 134 859

0

0

128 310 380 109

100,00

150 467 280 109

 (14)  (15)

B.   STQARRIJA ĠENERALI TAD-DĦUL GĦAL KULL TITOLU TAL-BAĠIT

Titolu

Intestatura

Baġit 2020

Baġit emendatorju Nru 5/2020

Ammont ġdid

1

RIŻORSI PROPRJI

150 299 280 109

168 000 000

150 467 280 109

3

BILANĊI POŻITTIVI, BILANĊI U AĠĠUSTAMENTI

3 218 373 955

 

3 218 373 955

4

ID-DĦUL MINN PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONIJIET U KORPI OĦRA TAL-UNJONI

1 651 322 700

 

1 651 322 700

5

DĦUL AKKUMULAT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONIJIET

15 050 000

 

15 050 000

6

KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET KONNESSI MA FTEHIMIET U PROGRAMMI TAL-UNJONI

130 000 000

 

130 000 000

7

MGĦAX TA’ INADEMPJENZA U MULTI

115 000 000

 

115 000 000

8

OPERAZZJONIJIET TA’ SELF U TISLIF

2 076 361

 

2 076 361

9

DĦUL MIXXELLANJU

15 001 000

 

15 001 000

 

GRAN TOTAL

155 446 104 125

168 000 000

155 614 104 125

TITOLU 1

RIŻORSI PROPRJI

Artikolu

Partita

Intestatura

Baġit 2020

Baġit emendatorju Nru 5/2020

Ammont ġdid

 

KAPITOLU 1 1

1 1 0

Imposti ta’ produzzjoni relatati mas-sena kummerċjali 2005/2006 u s-snin ta’ qabel

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Imposti fuq il-ħażna taz-zokkor

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Ħlasijiet oħra imposti fuq zokkor C , isoglukożju C u produzzjoni ta’ xropp tal-inulina C, u fuq zokkor C sostitut u isoglukożju C, mhux esportati

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Taxxa fuq il-produzzjoni

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Ammonti ta’ darba fuq kwota addizzjonali taz-zokkor u kwota supplementari tal-isoglukożju

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Ammont tal-bilanċ pożittiv

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 1 1 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 1 2

1 2 0

Dazji tad-dwana u dazji oħra msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

22 156 900 000

 

22 156 900 000

 

KAPITOLU 1 2 — TOTAL

22 156 900 000

 

22 156 900 000

 

KAPITOLU 1 3

1 3 0

Riżorsi proprji dovuti mit-taxxa ta’ valur miżjud konformi mal-punt (b) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

18 945 245 250

 

18 945 245 250

 

KAPITOLU 1 3 — TOTAL

18 945 245 250

 

18 945 245 250

 

KAPITOLU 1 4

1 4 0

Riżorsi proprji bbażati fuq id-dħul gross domestiku skont il-punt (c) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859

 

KAPITOLU 1 4 — TOTAL

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859

 

KAPITOLU 1 5

1 5 0

Korrezzjoni tal-iżbilanċi tal-baġit konċessa lir-Renju Unit b’ konformità ma’ Artikoli 4 u 5 tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

0

 

0

 

KAPITOLU 1 5 — TOTAL

0

 

0

 

KAPITOLU 1 6

1 6 0

Tnaqqis gross fil-kontribuzzjoni annwali bbażata fuq l-ING mogħti lil ċerti Stati Membri skont l-Artikolu 2(5) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

0

 

0

 

KAPITOLU 1 6 — TOTAL

0

 

0

 

Titolu 1 — Total

150 299 280 109

168 000 000

150 467 280 109

KAPITOLU 1 1 —

IMPOSTI U DAZJI OĦRA STIPULATI TAĦT L-ORGANIZZAZZJONI KOMUNI TAS-SWIEQ TAZ-ZOKKOR (PUNT (A) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM)

KAPITOLU 1 2 —

DAZJI TAD-DWANA U DAZJI OĦRA MSEMMIJA FIL-PUNT (A) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM

KAPITOLU 1 3 —

RIŻORSI PROPRJI DOVUTI MIT-TAXXA TA’ VALUR MIŻJUD KONFORMI MAL-PUNT (B) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM

KAPITOLU 1 4 —

RIŻORSI PROPRJI BBAŻATI FUQ ID-DĦUL GROSS NAZZJONALI SKONT IL-PUNT (C) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM

KAPITOLU 1 5 —

KORREZZJONI TAL-IŻBILANĊI TAL-BAĠIT

KAPITOLU 1 6 —

TNAQQIS GROSS FIL-KONTRIBUZZJONI ANNWALI BBAŻATA FUQ L-ING MOGĦTI LIN-NETHERLANDS U LILL-IŻVEZJA

KAPITOLU 1 4 —   RIŻORSI PROPRJI BBAŻATI FUQ ID-DĦUL GROSS NAZZJONALI SKONT IL-PUNT (C) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM

1 4 0
Riżorsi proprji bbażati fuq id-dħul gross domestiku skont il-punt (c) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

Baġit 2020

Baġit emendatorju Nru 5/2020

Ammont ġdid

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859

Kummenti

Ir-riżorsa bbażata fuq l-ING hija riżorsa “addizzjonali”, li tipprovdi d-dħul meħtieġ biex ikopri n-nefqa li teċċedi l-ammont li jħallu r-riżorsi proprji tradizzjonali, il-pagamenti bbażati fuq il-VAT u dħul ieħor fi kwalunkwe sena partikolari. B’dan hu implikat li r-riżorsa bbażata fuq l-ING tiżgura li l-baġit ġenerali tal-Unjoni jkun dejjem ibbilanċjat ex ante.

Ir-rata tal-ġbir tal-ING hija ddeterminata mid-dħul addizzjonali meħtieġ biex tiġi ffinanzjata n-nefqa tal-baġit li ma tkunx koperta minn riżorsi oħra (pagamenti bbażati fuq il-VAT, riżorsi proprji tradizzjonali u dħul ieħor). B’hekk tiġi applikata rata ta’ ġbir għal kull wieħed mill-Istati Membri.

Ir-rata li għandha tiġi applikata għall-introjtu nazzjonali gross tal-Istati Membri għas-sena finanzjarja 2020 hija 0,6438 %.

Bażiġuridika

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas- 26 ta’ Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105), u b’mod partikolari l-punt (c) tal-Artikolu 2(1) tagħha.

Stat Membru

Baġit 2020

Baġit emendatorju Nru. 5/2020

Ammont ġdid

Il-Belġju

3 103 854 569

4 775 287

3 108 629 856

Il-Bulgarija

397 937 094

612 227

398 549 321

Iċ-Ċekja

1 386 876 135

2 133 712

1 389 009 847

Id-Danimarka

2 087 830 333

3 212 131

2 091 042 464

Il-Ġermanja

23 638 598 177

36 368 027

23 674 966 204

L-Estonja

180 391 627

277 533

180 669 160

L-Irlanda

1 789 982 538

2 753 891

1 792 736 429

Il-Greċja

1 268 680 117

1 951 867

1 270 631 984

Spanja

8 342 211 730

12 834 508

8 355 046 238

Franza

16 318 558 959

25 106 134

16 343 665 093

Il-Kroazja

354 343 153

545 157

354 888 310

L-Italja

11 789 217 212

18 137 733

11 807 354 945

Ċipru

141 134 582

217 136

141 351 718

Il-Latvja

211 327 127

325 128

211 652 255

Il-Litwanja

310 870 698

478 275

311 348 973

Il-Lussemburgu

284 592 203

437 846

285 030 049

L-Ungerija

924 227 557

1 421 926

925 649 483

Malta

85 330 223

131 281

85 461 504

In-Netherlands

5 336 606 797

8 210 380

5 344 817 177

L-Awstrija

2 655 772 872

4 085 912

2 659 858 784

Il-Polonja

3 444 071 794

5 298 711

3 449 370 505

Il-Portugall

1 353 670 305

2 082 624

1 355 752 929

Ir-Rumanija

1 456 659 867

2 241 074

1 458 900 941

Is-Slovenja

326 322 700

502 048

326 824 748

Is-Slovakkja

642 511 833

988 506

643 500 339

Il-Finlandja

1 598 687 283

2 459 583

1 601 146 866

L-Iżvezja

3 142 042 014

4 834 037

3 146 876 051

Ir-Renju Unit

16 624 825 360

25 577 326

16 650 402 686

Artikolu 1 4 0 — Total

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859


(1)  Iċ-ċifri f’din il-kolonna jikkorrispondu għal dawk fil-baġit tal-2020 (ĠU L 57, 27.2.2020, p. 1), kif ukoll fil-baġits emendatorji Nru 1 sa 5/2020.

(2)  Iċ-ċifri f’din il-kolonna jikkorrispondu għal dawk fil-baġit tal-2019 (ĠU L 67, 7.3.2019, p. 1) b’żieda tal-abbozzi tal-baġits ta’ emenda Nru 1 sa Nru 3/2019.

(3)  It-tielet subparagrafu tal-Artikolu 310(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jaqra: "Id-dħul u l-ħruġ murija fl-estimi finanzjarji għandhom ikunu jaqblu".

(4)  Iċ-ċifri f’din il-kolonna jikkorrispondu għal dawk fil-baġit tal-2020 (ĠU L 57, 27.2.2020, p. 1), kif ukoll fil-baġits emendatorji Nru 1 sa 5/2020.

(5)  Iċ-ċifri f’din il-kolonna jikkorrispondu għal dawk fil-baġit tal-2019 (ĠU L 67, 7.3.2019, p. 1) b’żieda tal-abbozzi tal-baġits ta’ emenda Nru 1 sa Nru 3/2019.

(6)  Ir-riżorsi proprji għall-baġit 2020 huma ddeterminati abbażi tal-previżjonijiet tal-baġit adottati fil-175 laqgħa tal-Kumitat Konsultattiv dwar ir-Riżorsi Proprji fl-24 ta’ Mejju 2019.

(7)  It-tielet paragrafu tal-Artikolu 310(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jaqra: "Id-dħul u l-ħruġ murija fl-estimi finanzjarji għandhom ikunu jaqblu".

(8)  Il-bażi li għandha tintuża ma’ taqbiżx 50 % tal-ING.

(9)  Kalkolu tar-rata: (109 365 134 859) / (169 880 250 000) = 0,643777807361362.

(10)  Perċentwali approssimati.

(11)  L-ammont ta’ nefqa relatata mat-tkabbir jikkorrispondi għat-total tan-nefqa allokata fi 13-il Stat Membru (li jkunu ssieħbu fl-Unjoni wara t-30 ta’ April 2004), minbarra għall-pagamenti diretti tal-agrikoltura u nefqa relatata mas-suq kif ukoll dik il-parti tan-nefqa għall-iżvilupp rurali li toriġina mill-FAEGG, Taqsima tal-Garanziji.

(12)  Il-"Vantaġġ tar-Renju Unit" jikkorrispondi mal-effetti li jqumu għar-Renju Unit mill-bidla għall-VAT limitata u l-introduzzjoni tar-riżorsi proprji bbażati fuq il-PNG/ING.

(13)  Dan il-gwadann anormali jikkorrispondi mal-gwadanji netti tar-Renju Unit li jirriżultaw miż-żieda — minn 10 % għal 20 % fl-1 ta’ Jannar 2014 — fil-perċentwal ta' riżorsi proprji tradizzjonali li l-Istati Membri jżommu sabiex ikopru l-ispejjeż tagħhom tal-ġbir tar-riżorsi proprji tradizzjonali (RPT).

(14)  p.m. (riżorsi proprji + dħul ieħor = dħul totali = nefqa totali); 150 467 280 109 + 5 146 824 016 = 155 614 104 125 = 155 614 104 125).

(15)  Total tar-riżorsi proprji bħala perċentwal tal-ING: (150 467 280 109) / (16 988 025 000 000) = 0,89 %; limitu massimu tar-riżorsi proprji bħala perċentwal tal-ING: 1,20 %.


TAQSIMA III

IL-KUMMISSJONI

NEFQA

Titolu

Intestatura

Baġit 2020

Baġit emendatorju Nru 5/2020

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

01

AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI

550 910 219

1 501 374 219

 

 

550 910 219

1 501 374 219

02

SUQ INTERN, INDUSTRIJA, INTRAPRENDITORIJA U SMES

3 203 612 540

2 706 787 634

 

 

3 203 612 540

2 706 787 634

03

KOMPETIZZJONI

116 380 398

116 380 398

 

 

116 380 398

116 380 398

04

IMPJIEGI, AFFARIJIET SOĊJALI U INKLUŻJONI

14 881 605 545

13 394 134 411

 

 

14 881 605 545

13 394 134 411

05

AGRIKOLTURA U ŻVILUPP RURALI

58 698 932 091

57 007 767 922

 

 

58 698 932 091

57 007 767 922

06

MOBILITÀ U TRASPORT

4 871 268 495

3 065 461 523

 

 

4 871 268 495

3 065 461 523

07

AMBJENT

555 989 653

410 691 242

 

 

555 989 653

410 691 242

08

RIĊERKA U INNOVAZZJONI

7 987 937 964

7 093 573 238

 

 

7 987 937 964

7 093 573 238

09

NETWERKS TAL-KOMUNIKAZZJONI, KONTENUT U TEKNOLOĠIJA

2 684 291 569

2 310 507 713

 

 

2 684 291 569

2 310 507 713

10

RIĊERKA DIRETTA

452 584 121

446 424 944

 

 

452 584 121

446 424 944

11

AFFARIJIET MARITTIMI U SAJD

1 096 734 831

904 804 693

 

 

1 096 734 831

904 804 693

 

Riżervi (40 02 41)

67 843 000

64 300 000

 

 

67 843 000

64 300 000

 

 

1 164 577 831

969 104 693

 

 

1 164 577 831

969 104 693

12

STABILITÀ FINANZJARJA, SERVIZZI FINANZJARJI, U UNJONI TAS-SWIEQ KAPITALI

114 419 241

115 165 918

 

 

114 419 241

115 165 918

13

POLITIKA REĠJONALI U URBANA

42 744 008 381

36 327 905 306

 

 

42 744 008 381

36 327 905 306

14

TASSAZZJONI U UNJONI DOGANALI

177 055 750

170 293 750

 

 

177 055 750

170 293 750

15

EDUKAZZJONI U KULTURA

4 828 897 829

4 457 288 075

 

 

4 828 897 829

4 457 288 075

16

KOMUNIKAZZJONI

219 381 095

216 738 095

 

 

219 381 095

216 738 095

17

SAĦĦA U SIKUREZZA ALIMENTARI

668 839 926

625 083 932

 

 

668 839 926

625 083 932

18

MIGRAZZJONI U AFFARIJIET INTERNI

5 727 715 528

4 186 600 656

 

 

5 727 715 528

4 186 600 656

 

Riżervi (40 02 41)

1 003 000

1 003 000

 

 

1 003 000

1 003 000

 

 

5 728 718 528

4 187 603 656

 

 

5 728 718 528

4 187 603 656

19

STRUMENTI TA’ POLITIKA BARRANIJA

907 036 746

808 717 831

 

 

907 036 746

808 717 831

20

KUMMERĊ

119 662 291

118 971 291

 

 

119 662 291

118 971 291

21

KOOPERAZZJONI INTERNAZZJONALI U ŻVILUPP

3 819 395 952

3 320 689 539

 

 

3 819 395 952

3 320 689 539

22

VIĊINAT U NEGOZJATI GĦAT-TKABBIR

4 349 309 007

3 379 739 705

100 000 000

100 000 000

4 449 309 007

3 479 739 705

23

GĦAJNUNA UMANITARJA U PROTEZZJONI ĊIVILI

1 740 017 691

1 536 881 622

485 000 000

68 000 000

2 225 017 691

1 604 881 622

24

ĠLIEDA KONTRA L-FRODI

84 569 600

80 879 853

 

 

84 569 600

80 879 853

25

KOORDINAZZJONI TAL-POLITIKI TAL-KUMMISSJONI U KONSULENZA ĠURIDIKA

261 638 248

262 663 248

 

 

261 638 248

262 663 248

26

AMMINISTRAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

1 169 128 790

1 168 977 000

 

 

1 169 128 790

1 168 977 000

27

BAĠIT

72 732 451

72 732 451

 

 

72 732 451

72 732 451

28

AWDITJAR

20 254 041

20 254 041

 

 

20 254 041

20 254 041

29

STATISTIKA

162 101 479

159 101 479

 

 

162 101 479

159 101 479

30

PENSJONIJIET U NEFQA RELATATA

2 133 215 000

2 133 215 000

 

 

2 133 215 000

2 133 215 000

31

SERVIZZI LINGWISTIĊI

410 651 078

410 651 078

 

 

410 651 078

410 651 078

32

ENERĠIJA

2 399 423 663

1 870 314 222

 

 

2 399 423 663

1 870 314 222

33

ĠUSTIZZJA U KONSUMATURI

285 532 215

281 548 093

 

 

285 532 215

281 548 093

34

AZZJONI KLIMATIKA

180 975 805

114 778 918

 

 

180 975 805

114 778 918

40

RIŻERVI

537 763 000

358 500 000

 

 

537 763 000

358 500 000

 

Total

168 302 818 233

151 220 902 040

585 000 000

168 000 000

168 887 818 233

151 388 902 040

 

Li minnhom Riżervi (40 02 41)

68 846 000

65 303 000

 

 

68 846 000

65 303 000

TITOLU 22

VIĊINAT U NEGOZJATI GĦAT-TKABBIR

Riassunt ġenerali tal-approprjazzjonijiet (2020 u 2019) u eżitu (2018)

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2020

Baġit emendatorju Nru 5/2020

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

22 01

NEFQA AMMINISTRATTIVA TAL-QASAM TA’ POLITIKA VIĊINAT U NEGOZJATI GĦAT-TKABBIR

173 311 741

173 311 741

 

 

173 311 741

173 311 741

22 02

PROĊESS U STRATEĠIJA TAT-TKABBIR

1 476 821 144

1 239 777 074

 

 

1 476 821 144

1 239 777 074

22 04

STRUMENT EWROPEW TA’ VIĊINAT (SEV)

2 699 176 122

1 966 650 890

100 000 000

100 000 000

2 799 176 122

2 066 650 890

 

Titolu 22 — Total

4 349 309 007

3 379 739 705

100 000 000

100 000 000

4 449 309 007

3 479 739 705

KAPITOLU 22 04 —   STRUMENT EWROPEW TA’ VIĊINAT (SEV)

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2020

Baġit emendatorju Nru 5/2020

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

22 04

STRUMENT EWROPEW TA’ VIĊINAT (SEV)

22 04 01

Sostenn għal kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-Mediterrann

22 04 01 01

Pajjiżi Mediterranji — Id-drittijiet tal-bniedem, il-governanza tajba u l-mobilità

4

130 732 660

99 184 805

 

 

130 732 660

99 184 805

22 04 01 02

Pajjiżi Mediterranji — Tnaqqis tal-faqar u żvilupp sostenibbli

4

654 227 065

470 341 793

 

 

654 227 065

470 341 793

22 04 01 03

Pajjiżi Mediterranji — Ħolqien ta’ fiduċja, sigurtà u l-prevenzjoni u s-soluzzjoni ta’ konflitti

4

421 220 115

193 963 018

100 000 000

100 000 000

521 220 115

293 963 018

22 04 01 04

Sostenn għall-proċess ta’ paċi u assistenza finanzjarja lill-Palestina u l-Aġenzija ta’ Fondi u tax-Xogħol tan-Nazzjonijiet Uniti għar-rifuġjati tal-Palestina (UNRWA)

4

320 598 750

302 440 740

 

 

320 598 750

302 440 740

 

Artikolu 22 04 01 — Sub-total

 

1 526 778 590

1 065 930 356

100 000 000

100 000 000

1 626 778 590

1 165 930 356

22 04 02

Sostenn għal kooperazzjoni mal-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant

22 04 02 01

Is-Sħubija tal-Lvant — Id-drittijiet tal-bniedem, il-governanza tajba u l-mobilità

4

252 879 012

142 497 911

 

 

252 879 012

142 497 911

22 04 02 02

Sħubija tal-Lvant — Tnaqqis tal-faqar u żvilupp sostenibbli

4

389 328 623

268 456 920

 

 

389 328 623

268 456 920

22 04 02 03

Sħubija tal-Lvant — Ħolqien ta’ fiduċja, sigurtà u l-prevenzjoni u s-soluzzjoni ta’ konflitti

4

12 708 666

2 488 783

 

 

12 708 666

2 488 783

 

Artikolu 22 04 02 — Sub-total

 

654 916 301

413 443 614

 

 

654 916 301

413 443 614

22 04 03

Żgurar ta’ kooperazzjoni transfruntiera (KTF) effiċjenti u sostenn ta’ kooperazzjonijiet multinazzjonali oħra

22 04 03 01

Kooperazzjoni transfruntiera (KTF) — Kontribuzzjoni mill-Intestatura 4

4

96 299 260

53 256 169

 

 

96 299 260

53 256 169

22 04 03 02

Kooperazzjoni transfruntiera (KTF) — Kontribuzzjoni mill-Intestatura 1b (Politika Reġjonali)

1.2

81 139 971

53 256 169

 

 

81 139 971

53 256 169

22 04 03 03

Sostenn lil kooperazzjoni multinazzjonali fil-viċinat — Programm "umbrella"

4

223 300 000

145 229 012

 

 

223 300 000

145 229 012

22 04 03 04

Kooperazzjoni oħra multinazzjonali fil-viċinat — Miżuri ta' sostenn

4

28 500 000

16 297 114

 

 

28 500 000

16 297 114

 

Artikolu 22 04 03 — Sub-total

 

429 239 231

268 038 464

 

 

429 239 231

268 038 464

22 04 20

Erasmus+ — Kontribuzzjoni mill-Istrument Ewropew tal-Viċinat (ENI)

4

88 242 000

83 635 984

 

 

88 242 000

83 635 984

22 04 51

Tlestija ta’ azzjonijiet fil-qasam tal-Politika Ewropea tal-Viċinat u r-relazzjonijiet mar-Russja (ta’ qabel l-2014)

4

p.m.

135 602 472

 

 

p.m.

135 602 472

22 04 52

Kooperazzjoni transfruntiera (KTF) — Kontribuzzjoni mill-Intestatura 1b (Politika reġjonali)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

22 04 77 03

Azzjoni preparatorja — Strateġija Ewro-Mediterranja ġdida għall-promozzjoni ta’ imġjiegi għaż-żgħażagħ

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 04

Proġetti pilota — Finanzjar PEV — Tħejjija ta’ persunal għal impjiegi relatati mal-UNJONI-PEV

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 05

L-azzjoni preparatorja — Rkupru ta’ Assi għall-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 06

Proġett Pilota — L-iżvilupp ta' ġurnaliżmu Ewropew ibbażat fuq l-għarfien relatat mal-pajjiżi tal-viċinat tal-Ewropa, permezz ta' attivitajiet edukattivi mwassla mill-Kampus ta' Natolin tal-Kulleġġ tal-Ewropa.

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 07

Azzjoni preparatorja — Appoġġ għall-ġirien tal-Unjoni biex jimplimentaw l-irkupru tal-assi

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikolu 22 04 77 — Sub-total

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Kapitolu 22 04 — Total

 

2 699 176 122

1 966 650 890

100 000 000

100 000 000

2 799 176 122

2 066 650 890

22 04 01
Sostenn għal kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-Mediterrann

22 04 01 03
Pajjiżi Mediterranji — Ħolqien ta’ fiduċja, sigurtà u l-prevenzjoni u s-soluzzjoni ta’ konflitti

Ċifri (Approprjazzjonijiet differenzjati)

Baġit 2020

Baġit emendatorju Nru 5/2020

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

421 220 115

193 963 018

100 000 000

100 000 000

521 220 115

293 963 018

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba b’mod partikolari sabiex tkopri azzjonijiet ta’ kooperazzjoni bilaterali u bejn bosta pajjiżi li jippromwovu riżultati, inter alia, fl-oqsma li ġejjin:

il-bini tal-fiduċja u tal-paċi, anke fost it-tfal,

is-sigurtà u l-prevenzjoni u s-soluzzjoni ta' kunflitti,

sostenn favur ir-rifuġjati u l-popolazzjoni spostata, inklużi t-tfal, partikolarment it-tfal (mhux akkumpanjati), in-nisa u l-vittmi ta' vjolenza sesswali fi ħdan il-kunflitti armati u mhux.

Livell adegwat ta' approprjazzjonijiet għandu jiġi riżervat għall-appoġġ tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Għandu jingħata aktar sostenn lill-istabbilizzazzjoni tal-Libja fid-dawl tal-iżviluppi politiċi reċenti fil-pajjiż. Għandha tingħata attenzjoni partikolari biex ikun żgurat li l-finanzjamenti tal-Unjoni għal-Libja ma jintużawx biex jiffinanzjaw id-detenzjonijiet arbitrarji u d-detenzjoni ta' persuni vulnerabbli, partikolarment it-tfal, li l-migranti jiġu ttrattati fir-rispett sħiħ tal-istandards internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

Kwalunkwe dħul minn kontribuzzjonijiet finanzjarji addizzjonali minn Stati Membri u kontribuzzjonijiet minn pajjiżi terzi jew minn korpi għajr dawk stabbiliti taħt it-TFUE jew it-Trattat Euratom għal ċerti azzjonijiet jew programmi ta’ għajnuna esterna ffinanzjati mill-Unjoni u ġestiti mill-Kummissjoni jista’ jwassal għall-provediment ta’ approprjazzjonijiet addizzjonali. Dawn il-kontribuzzjonijiet skont l-Artikolu 6 3 3 tad-dikjarazzjoni dwar id-dħul jikkostitwixxu dħul assenjat skont il-punti (a)(ii) u (e) tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament Finanzjarju. L-ammonti mdaħħlin fil-linja għan-nefqa amministrattiva ta' sostenn se jiġu stabbiliti, mingħajr ħsara għall-Artikolu 235(5) tar-Regolament Finanzjarju, mill-ftehim ta' kontribuzzjoni għal kull programm operazzjonali b'medja li ma taqbiżx l-4 % tal-kontribuzzjonijiet għall-programm korrispondenti għal kull kapitolu.

Dħul assenjat ieħor riċevut taħt il-Partiti 5 2 2 0 u 6 6 0 0 tad-dikjarazzjoni tad-dħul jista’ jagħti lok għall-provediment ta’ approprjazzjonijiet addizzjonali taħt din il-partita skont l-Artikolu 22(1) tar-Regolament Finanzjarju.

Bażiġuridika

Ir-Regolament (UE) Nru 232/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument Ewropew tal-Viċinat (ĠU L 77, 15.3.2014, p. 27).

TITOLU 23

GĦAJNUNA UMANITARJA U PROTEZZJONI ĊIVILI

Riassunt ġenerali tal-approprjazzjonijiet (2020 u 2019) u eżitu (2018)

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2020

Baġit emendatorju Nru 5/2020

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

23 01

NEFQA AMMINISTRATTIVA TAL-QASAM TA’ POLITIKA GĦAJNUNA UMANITARJA U PROTEZZJONI ĊIVILI

53 528 912

53 528 912

 

 

53 528 912

53 528 912

23 02

GĦAJNUNA UMANITARJA, ASSISTENZA ALIMENTARI U PREPARATEZZA GĦAD-DIŻASTRI

1 092 234 779

1 197 700 000

485 000 000

68 000 000

1 577 234 779

1 265 700 000

23 03

MEKKANIŻMU TAL-UNJONI GĦALL-PROTEZZJONI ĊIVILI

574 899 000

268 067 750

 

 

574 899 000

268 067 750

 

Riżervi (40 02 41)

 

 

 

 

 

 

 

 

574 899 000

268 067 750

 

 

574 899 000

268 067 750

23 04

L-INIZJATTIVA EU AID VOLUNTEERS

19 355 000

17 584 960

 

 

19 355 000

17 584 960

 

Titolu 23 — Total

1 740 017 691

1 536 881 622

485 000 000

68 000 000

2 225 017 691

1 604 881 622

 

Riżervi (40 02 41)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 740 017 691

1 536 881 622

485 000 000

68 000 000

2 225 017 691

1 604 881 622

KAPITOLU 23 02 —   GĦAJNUNA UMANITARJA, ASSISTENZA ALIMENTARI U PREPARATEZZA GĦAD-DIŻASTRI

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2020

Baġit emendatorju Nru 5/2020

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

23 02

GĦAJNUNA UMANITARJA, ASSISTENZA ALIMENTARI U PREPARATEZZA GĦAD-DIŻASTRI

23 02 01

Konsenja ta’ għajnuna umanitarja u assistenza alimentari rapidi, effikaċi u bżonnjużi

4

1 042 234 779

1 144 000 000

485 000 000

68 000 000

1 527 234 779

1 212 000 000

23 02 02

Prevenzjoni tad-diżastri, tnaqqis tar-riskji tad-diżastri u preparatezza

4

50 000 000

53 700 000

 

 

50 000 000

53 700 000

23 02 77

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

23 02 77 01

Proġett pilota — Garanzija li l-għajnuna lill-vittmi tal-vjolenza sesswali u sessista se titwassal b’mod aktar effikaċi f’kuntesti umanitarji

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikolu 23 02 77 — Sub-total

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Kapitolu 23 02 — Total

 

1 092 234 779

1 197 700 000

485 000 000

68 000 000

1 577 234 779

1 265 700 000

23 02 01
Konsenja ta’ għajnuna umanitarja u assistenza alimentari rapidi, effikaċi u bżonnjużi

Ċifri (Approprjazzjonijiet differenzjati)

Baġit 2020

Baġit emendatorju Nru 5/2020

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1 042 234 779

1 144 000 000

485 000 000

68 000 000

1 527 234 779

1 212 000 000

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-iffinanzjar tal-operazzjonijiet umanitarji u ta’ assistenza alimentari ta’ natura umanitarja biex jgħinu lin-nies fil-pajjiżi barra l-Unjoni li huma vittmi ta’ kunflitti jew diżastri, kemm naturali kif ukoll ikkaġunati mill-bniedem (gwerer, tifqigħ ta’ ġlied, eċċ.) jew emerġenzi simili, għal kemm ikun hemm bżonn biex jintlaħqu l-bżonnijiet umanitarji li jinħolqu f’dawn is-sitwazzjonijiet. Dan isir f’konformità mar-regoli dwar l-għajnuna umanitarja skont ir-Regolament (KE) Nru 1257/96.

L-għajnuna u l-assistenzatingħata lill-vittmi mingħajr diskriminazzjoni jew distinzjoni sfavorevoli fuq il-bażi ta’ razza, oriġini etnika, reliġjon, diżabilità, sess, età, nazzjonalità jew affiljazzjoni politika. Tali għajnuna u assistenza tingħata skont id-dritt umanitarju internazzjonali u ma għandhiex tkun suġġetta għal restrizzjonijiet imposti minn donaturi sħab oħrajn, dment li tkun neċessarja biex tissodisfa l-esiġenzi umanitarji li jinbtu minn tali sitwazzjonijiet.

Din l-approprjazzjoni hija wkoll maħsuba biex tkopri x-xiri u l-kunsinna ta’ kull prodott jew apparat meħtieġ għall-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja, inkluż il-bini ta’ djar jew xelters għall-gruppi affettwati ta’ persuni, xogħol ta’ riabilitazzjoni u rikostruzzjoni f’terminu qasir, partikolarment ta’ infrastruttura u faċilitajiet, il-kostijiet assoċjati ma’ persunal estern, espatrijat, jew lokali, ħażna, konsenji bil-baħar internazzjonali jew nazzjonali, appoġġ loġistiku u distribuzzjoni ta’ għajnuna u kull azzjoni oħra mmirata li tiffaċilita l-libertà ta’ aċċess lil min jirċievi l-għajnuna.

Din l-approprjazzjoni tista’ tintuża għall-iffinanzjar tax-xiri u t-tqassim tal-ikel, żrieragħ, bhejjem jew kwalunkwe prodott jew tagħmir meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarji u ta’ assistenza alimentari.

Din l-approprjazzjoni tista’ wkoll tkopri spejjeż oħra direttament marbuta mal-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja kif ukoll l-ispejjeż tal-miżuri li huma essenzjali għall-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tal-assistenza alimentari ta’ natura umanitarja fil-perjodu mitlub u b’mod li jintlaqgħu l-ħtiġijiet tar-reċipjenti, jiġi sodisfatt ir-rekwiżit li jintlaħaq l-ogħla livell possibbli ta’ kosteffettività u tingħata aktar trasparenza.

Tkopri, fost l-oħrajn:

Miżuri li jipprovdu ambjent favorevoli u aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità f’emerġenzi umanitarji, inkluż inter alia r-riabilitazzjoni bażika u r-rikostruzzjoni ta’ bini u faċilitajiet skolastiċi, appoġġ psikosoċjali, taħriġ ta’ għalliema u kwalunkwe prodott jew tagħmir bżonnjuż għall-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja relatati mal-aċċess għall-edukazzjoni.

studji ta’ vijabbiltà dwar ħidmiet umanitarji, evalwazzjonijiet ta’ proġetti u pjanijiet ta’ għajnuna umanitarja, u ħidmiet ta’ viżibbiltà u kampanji ta’ informazzjoni marbuta ma’ ħidmiet umanitarji,

il-monitoraġġ ta’ proġetti u pjanijiet ta’ għajnuna umanitarja u, il-promozzjoni u żvilupp ta’ inizjattivi maħsuba biex tiżdied il-koordinazzjoni u l-koperazzjoni biex l-għajnuna tkun aktar effikaċi u jitjieb il-monitoraġġ tal-proġetti u l-pjanijiet,

is-superviżjoni u l-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ għajnuna li tifforma parti mill-attivitajiet ta’ għajnuna umanitarja u l-assistenza alimentari kkonċernati, b’mod partikolari f’termini ta’ forniment, trasportazzjoni, tqassim u użu tal-prodotti involuti, inkluż l-użu tal-fondi tal-kontroparti,

miżuri għat-tisħiħ tal-koordinazzjoni tal-Unjoni mal-Istati Membri, pajjiżi donaturi oħra, organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet internazzjonali (b’mod partikolari dawk parti min-Nazzjonijiet Uniti), organizzazzjonijiet mhux governattivi u organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom,

il-finanzjament ta’ kuntratti ta’ assistenza teknika għall-faċilitazzjoni tal-iskambju ta’ kompetenza prattika u kompetenza esperta bejn l-organizzazzjonijiet u l-aġenziji umanitarji tal-Unjoni jew bejn dawn il-korpi u dawk tal-pajjiżi terzi,

studji u taħriġ marbuta mal-kisba tal-objettivi tal-politika tal-għajnuna umanitarja u tal-assistenza alimentari,

għotjiet ta’ azzjoni u għotjiet għall-ispejjeż operatorji għal netwerks umanitarji,

operazzjonijiet umanitarji tat-tneħħija tal-mini inkluż kampanji ta’ sensibilizzazzjoni pubblika għall-komunitajiet lokali dwar mini kontra l-persuni,

nefqa tan-netwerk dwar l-għajnuna umanitarja (NOHA), skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) 1257/96 tal-20 ta’ Ġunju 1996 dwar l-għajnuna umanitarja. Din hija diploma postgraduate multi-dixxiplinarja ta’ sena fil-qasam umanitarju mfassla biex tippromwovi professjonaliżmu akbar fost ħaddiema fil-qasam umanitarju, u li tinvolvi ħafna universitajiet parteċipanti,

it-trasport u t-tqassim ta’ għajnuna jew assistenza, inkluż kull operazzjoni relatata bħalma hi l-assigurazzjoni, it-tagħbija, il-ħatt u l-koordinazzjoni,

miżuri ta’ sostenn li huma essenzjali għall-programmazzjoni, il-koordinazzjoni u l-aħjar implimentazzjoni tal-għajnuna jew assistenza, li l-kost tagħha ma jkunx kopert minn approprjazzjonijiet oħra, pereżempju operazzjonijiet eċċezzjonali ta’ trasport u ħażna, l-ipproċessar jew il-preparazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel fuq il-post, diżinfezzjoni, servizzi tal-konsulenti, assistenza teknika u tagħmir involut direttament fl-għoti ta’ għajnuna jew assistenza (għodod, attrezzaturi, fjuwil, eċċ.),

skemi pilota li jikkonċernaw forom ġodda ta’ trasport, imballaġġ jew ħżin, studji ta’ operazzjonijiet ta’ assistenza alimentari, operazzjonijiet ta’ viżibilità marbuta mal-operazzjonijiet umanitarji, u kampanji ta’ informazzjoni biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni pubblika,

il-ħażna tal-ikel (inkluż spejjeż amministrattivi, operazzjonijiet futuri, b’għażliet jew le, taħriġ ta’ tekniċi, xiri tal-imballaġġar u unitajiet ta’ ħażna mobbli u kost tal-manutenzjoni u t-tiswija ta’ ħażniet),

L-assistenza teknika meħtieġa għat-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ għajnuna umanitarja b’mod partikolari l-ispiża mġarrba li tkopri l-ispejjeż ta’ kuntratti ta’ esperti individwali fil-qasam u l-ispejjeż ta’ infrastruttura u loġistika koperti minn kontijiet ta’ stampar u awtorizzazzjonijiet ta’ nefqa, tal-unitajiet tad-Direttorat Ġenerali għall-Protezzjoni Ċivili u l-Operazzjonijiet tal-Għajnuna Umanitarja Ewropej (ECHO) skjerati madwar id-dinja.

Sabiex tiżgura t-trasparenza finanzjarja sħiħa skont l-Artikoli 62 u minn 154 sa 156 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni, meta tikkonkludi jew timmodifika l-ftehimiet dwar it-treġija u l-implimentazzjoni ta’ proġetti mill-Organizzazzjonijiet Internazzjonali, tagħmel kull sforz biex huma jimpenjaw ruħhom li jibagħtu l-verifiki interni u esterni kollha tagħhom dwar l-użu tal-Fondi tal-Unjoni lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Awditur Intern tal-Kummissjoni.

Kwalunkwe dħul minn kontribuzzjonijiet finanzjarji addizzjonali mingħand l-Istati Membri u kontribuzzjonijiet mingħand pajjiżi terzi jew minn korpi għajr dawk stabbiliti taħt it-TFUE jew it-Trattat Euratom għal ċerti azzjonijiet jew programmi ta’ għajnuna esterna ffinanzjati mill-Unjoni u ġestiti mill-Kummissjoni jista’ jagħti lok għal għoti ta’ approprjazzjonijiet ulterjuri. Tali kontribuzzjonijiet skont l-Artikolu 6 3 3 tad-dikjarazzjoni dwar id-dħul jikkostitwixxi dħul assenjat skont il-punt (a)(ii) u (e) tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament Finanzjarju. L-ammont korrispondenti huwa stmat għal EUR 133 000 000 f’approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet. L-ammonti mdaħħla fil-linja għal nefqa ta’ appoġġ amministrattiv se jiġu deċiżi, bla ħsara għall-Artikolu 235(5) tar-Regolament Finanzjarju, mill-ftehim tal-kontribuzzjoni għal kull programm operattiv b’medja li ma taqbiżx l-4 % tal-kontribuzzjonijiet għall-programm korrispondenti għal kull kapitolu.

Dħul assenjat ieħor riċevut taħt il-Partiti 4 0 1 1 u 6 6 0 0 tad-dikjarazzjoni tad-dħul jista’ jagħti lok għall-provediment ta’ approprjazzjonijiet addizzjonali taħt dan l-Artikolu, skont l-Artikolu 22 (1) tar-Regolament Finanzjarju.

Bażiġuridika

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 tal-20 ta’ Ġunju 1996 rigward l-għajnuna umanitarja (ĠU L 163, 2.7.1996, p. 1).


Top