EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1933

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/1933 tas-6 ta’ Novembru 2019 li jistabbilixxi l-“Lista Prodcom” ta’ prodotti industrijali prevista fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

OJ L 309, 29.11.2019, p. 1–263 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1933/oj

29.11.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 309/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1933

tas-6 ta’ Novembru 2019

li jistabbilixxi l-“Lista Prodcom” ta’ prodotti industrijali prevista fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91 tad- 19 ta’ Diċembru 1991 dwar it-twaqqif ta’ stħarriġ fil-Komunità dwar il-produzzjoni industrijali (1), b’mod partikolari l-Artikolu 2(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont ir-Regolament (KEE) Nru 3924/91 l-Istati Membri jenħtieġu iwettqu stħarriġ statistiku tal-produzzjoni industrijali.

(2)

L-istħarriġ jenħtieġ ikun ibbażat fuq lista ta’ prodotti li jidentifikaw il-produzzjoni industrijali rilevanti.

(3)

Lista ta’ prodotti hija neċessarja għall-allinjament bejn l-istatistika tal-produzzjoni u l-istatistika tal-kummerċ estern u għat-tqabbil man-nomenklatura tal-prodotti CPA (Klassifikazzjoni tal-Prodotti skont l-Attività) tal-Unjoni.

(4)

Il-lista ta’ prodotti meħtieġa mir-Regolament (KEE) Nru 3924/91 (“il-lista ta’ Prodcom”), hija komuni għall-Istati Membri kollha, u hija neċessarja għall-finijiet tal-komparabbiltà tad-data fost l-Istati Membri.

(5)

Sabiex jiġu riflessi l-iżvilupp teknoloġiku u l-bidliet strutturali tal-produzzjoni industrijali, jeħtieġ li tkun stabbilita lista Prodcom aġġornata.

(6)

Il-miżuri disposti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-lista Prodcom għandha tkun hekk kif inhi stabbilita fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Novembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 374, 31.12.1991, p. 1.


ANNESS

PRODCOM

Deskrizzjoni

Unità Fiżika

P

Referenza għan-Noti

NACE: 07.10

Estrazzjoni ta’ minerali tal-ħadid

CPA: 07.10.10

Minerali tal-ħadid

07.10.10.10 *

Minerali u konċentrati tal-ħadid. Nonagglomerat (eskluż piriti tal-ħadid inkaljati)

kg

S

 

07.10.10.20 *

Minerali u konċentrati tal-ħadid. Agglomerati (eżkluż piriti tal-ħadid inkaljati)

kg

S

 

NACE: 07.29

Estrazzjoni ta’ minerali ta’ metall nonferruż

CPA: 07.29.11

Minerali u konċentrati tar-ram

07.29.11.00

Minerali u konċentrati tar-ram

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Minerali u konċentrati tan-nikil

07.29.12.00

Minerali u konċentrati tan-nikil

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Minerali u konċentrati tal-aluminju

07.29.13.00

Minerali u konċentrati tal-aluminju

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Minerali u konċentrati ta’ metalli prezzjużi

07.29.14.10 *

Minerali u konċentrati tal-fidda

kg

S

 

07.29.14.20 *

Minerali u konċentrati ta’ metalli prezzjużi oħra (eskluż minerali u konċentrati tal-fidda)

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Minerali u konċentrati ta’ ċomb, żingu u landa

07.29.15.10 *

Minerali u konċentrati taċ-ċomb

kg

S

 

07.29.15.20 *

Minerali u konċentrati taż-żingu

kg

S

 

07.29.15.30 *

Minerali u konċentrati tal-landa

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Minerali oħrajn u konċentrati ta’ metalli nonferrużi m.k.b.

07.29.19.05 *

Minerali u konċentrati tal-kobalt

kg

S

 

07.29.19.10 *

Minerali u konċentrati tal-kromju

kg

S

 

07.29.19.15 *

Minerali u konċentrati tal-manganiż, inkluż minerali u konċentrati ta’ manganiż ferruġinuż, b’kontenut ta’ manganiż ta’ 20 % jew iktar, kalkulat fuq il-piż xott

kg

S

 

07.29.19.20 *

Minerali u konċentrati tat-tungstenu

kg

S

 

07.29.19.25 *

Minerali u konċentrati tal-molibdenum. Inkaljat.

kg

S

 

07.29.19.26 *

Minerali u konċentrati tal-molibdenum. Għajr inkaljat

kg

S

 

07.29.19.30 *

Minerali u konċentrati tat-titanju

kg

S

 

07.29.19.35 *

Minerali u konċentrati taż-żirkonju

kg

S

 

07.29.19.40 *

Minerali u konċentrati tan-niobju, tantalu, jew vanadju

kg

S

 

07.29.19.45 *

Minerali u konċentrati tal-antimonju

kg

S

 

07.29.19.90 *

Minerali u konċentrati oħrajn, mhux speċifikati band’oħra

kg

S

 

NACE: 08.11

Qtugħ ta’ ġebel ornamentali u ġebel tal-bini, ġebel tal-franka, ġipsum, ġibs, u lavanja

CPA: 08.11.11

Irħam u ġebel kalkarju ieħor ornamentali jew tal-bini

08.11.11.33

Rħam u travertina, grezz jew maqtugħ raff

kg

T

 

08.11.11.36

Irħam u travertina maqtugħ sempliċiment fi blokki u ċapep rettangolari jew kwadri

kg

T

 

08.11.11.50

Ecaussine u ġebla kalkarja oħra użata f’monumenti u fil-bini bi gravità speċifika apparenti ta’ ≥ 2,5

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Granit, ġebel ramli u ġebel ieħor ornamentali jew tal-bini

08.11.12.20 *

Kwarżit (grezz, maqtuqħ raff jew maqtugħ biss)

kg

T

 

08.11.12.33

Granit, grezz jew maqtugħ raff

kg

T

 

08.11.12.36

Granit maqtugħ sempliċiment fi blokki jew ċangaturi rettangolari (inkluż kwadri)

kg

T

 

08.11.12.50

Ġebel ramli

kg

T

 

08.11.12.60 *

Ġebel ieħor għal monumenti jew għal bini

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Franka u ġipsum

08.11.20.30

Ġipsum u anidrite

kg

T

 

08.11.20.50

Fluss ta’ ġebla tal-franka, ġebla tal-franka u ġebla kalkarja oħra użati għall-manifattura ta’ ġir jew siment (eskluż aggregat ta’ franka mfarrka u ġebel kalkarju maqtugħ)

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Ġibs u dolomit mhux kalċinat

08.11.30.10

Ġibs

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit, grezz, maqtugħ raff jew sempliċiment maqtugħ fi blokki jew ċangaturi rettangolari jew kwadri (eskluż dolomit kalċinat jew sinterizzat, dolomit agglomerat u dolomit imkisser jew imfarrak għal aggregati tal-konkos, għas-sodda tat-toroq, jew ferrovija jew saborra oħra)

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Lavanja

08.11.40.00

Lavanja, grezza, maqtugħ raff jew sempliċiment maqtugħ fi blokki jew ċangatura rettangolari jew kwadri

kg

T

 

NACE: 08.12

Operazzjoni ta’ fosos taż-żrar u tar-ramel; estrazzjoni ta’ tafal u kawlina mill-minjieri

CPA: 08.12.11

Ramel naturali

08.12.11.50

Ramel tas-silika (ramel kwarz jew ramel industrijali)

kg

S

 

08.12.11.90

Ramel bħal ramel tafli; ramel kawliniku; ramel feldspar (eskluż ramel tas-silika, ramel li fih xi metalli)

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Granulat, laqx u trab; ċagħaq, laqx ċagħqi rqiq

08.12.12.10

Laqx ċagħqi rqiq u ċagħaq ta’ tip użat għal aggregati tal-konkons, għas-sodda tat-toroq jew għall-ferrovija jew saborra oħra; laqx ċagħqi u żnied

kg

S

 

08.12.12.35 *

Ġebla tal-franka, dolomit u ġebel ieħor kalkarju, imkisser jew imfarrak

kg

S

 

08.12.12.40 *

Ġebel imkisser jew imfarrak ieħor, ta’ tip normalment użat għal aggregati tal-konkrit, għas-sodda taż-żrar għat-toroq jew għas-saborra ferrovjarja jew saborra oħra (eskluż ċagħaq, laqx ċagħqi rqiq, laqx ċagħqi, franka, dolomit u ġebla kalkarja oħra)

kg

S

 

08.12.12.50

Granuli, laqx u trab tal-irħam

kg

S

 

08.12.12.90

Granuli, laqx u trab ta’ travertina, ekawsina, granit, porfirju, bażalt, ġebel ramli, u ġebel ieħor użat f’monumenti

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Taħlitiet ta’ gagazza u prodotti simili minn skart industrijali, li jinkorporaw jew le ċagħaq, laqx ċagħqi rqiq, laqx ċagħqi u żnied għall-użu fil-kostruzzjoni

08.12.13.00

Taħlitiet ta’ gagazza u prodotti simili minn skart industrijali, li jinkorporaw jew le ċagħaq, laqx ċagħqi rqiq, laqx ċagħqi u żnied għall-użu fil-kostruzzjoni

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kawlina u tafal kawliniku ieħor

08.12.21.40 z

Kawlina, mhux kalċinata

kg

T

 

08.12.21.60

Tafal kawliniku (tafal f’għamla ta’ ballun u tafal tal-plastik)

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Tafal ieħor, andalisite, kjanit u sillimanite; mullit; ħamrija chamotte jew dinas

08.12.22.10

Bentonit

kg

T

 

08.12.22.30

Tafal li jiflaħ in-nar

kg

T

 

08.12.22.55 *

Tafal ieħor

kg

T

 

08.12.22.60 *

Andalusit, kjanit u sillimanit

kg

T

 

08.12.22.70 *

Mullit

kg

T

 

08.12.22.80 *

Ħamrija chamotte jew dinas

kg

T

 

NACE: 08.91

Estrazzjoni ta’ minerali kimiċi u fertilizzanti mill-minjieri

CPA: 08.91.11

Kalċju naturali jew fosfati tal-kalċju tal-aluminju

08.91.11.00

Fosfati naturali tal-kalċju; fosfati naturali tal-aluminju u tal-kalċju, u ġibs fosfatiku

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Pirite tal-ħadid mhux inkaljat; kubrit grezz jew mhux irfinut

08.91.12.20 *

Piriti tal-ħadid mhux inkaljat

kg

T

 

08.91.12.30 *

Kubrit grezz jew mhux raffinat (inkluż kubrit irkuprat)

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Minerali kimiċi u fertilizzanti oħrajn

08.91.19.00

Minerali kimiċi u fertilizzanti oħrajn

kg

T

 

NACE: 08.93

Estrazzjoni ta’ melħ

CPA: 08.93.10

Melħ u klorur tas-sodju pur; ilma baħar

08.93.10.00

Melħ (inkluż melħ żnaturat imma eskluż il-melħ adatt għall-konsum mill-bniedem) u klorur tas-sodju pur, kemm jekk f’soluzzjoni milwiema jew li jkollu miżjudin miegħu aġenti antiagglomeranti jew aġenti lubrikanti, u kemm jekk le

kg

T

 

NACE: 08.99

Estrazzjoni oħra minn minjieri u barrieri m.k.b.

CPA: 08.99.10

Bitum u asfalt, naturali; asfaltiti u blat asfaltiku

08.99.10.00

Bitum naturali u asfalt naturali; asfaltiti u blat asfaltiku

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Ħaġar prezzjuż u semiprezzjuż (eskluż djamanti industrijali), mhux maħdumin jew sempliċiment issegati jew iffurmati raffi

08.99.21.10 *

Djamanti mhux maħdumin jew sempliċiment issegati jew iffurmati raffi

c/k

T

 

08.99.21.20 *

Ħaġar prezzjuż (għajr djamanti) u semiprezzjuż, mhux maħdum jew sempliċiment issegat jew iffurmat raff

c/k

T

 

CPA: 08.99.22

Djamanti industrijali, mhux maħdumin jew sempliċiment issegati, maqsumin jew bruted; ġebla pumika; żmerill; korundun naturali, granata naturali u sustanzi naturali abrażivi oħrajn

08.99.22.10 *

Djamanti industrijali. Mhux maħdumin jew sempliċiment issegati, xpakkati jew bruted, iżda mhux immuntati jew ingastati

kg

T

 

08.99.22.20 *

Ġebla pumika

kg

T

 

08.99.22.30 *

Żmerill, korundun naturali, granata naturali u abbrażivi naturali oħrajn, sew jekk trattati bis-sħana sew jekk le

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Minerali oħrajn

08.99.29.00

Minerali oħrajn

kg

T

 

NACE: 10.11

Proċessar u priżervar ta’ laħam

CPA: 10.11.11

Laħam ta’ annimali bovini, frisk jew imkessaħ

10.11.11.40

Karkassi friski jew imkessħa, nofsijiet jew kwarti minn karkassi bl-għadam, taċ-ċanga jew tal-vitella

kg

S

 

10.11.11.90

Qatgħat tal-laħam taċ-ċanga jew tal-vitella maqtugħa, friski jew imkessħa

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Laħam tal-majjal, frisk jew imkessaħ

10.11.12.30

Karkassi u nofsijiet ta’ karkassi tal-laħam tal-majjal friski jew mkessħa (inkluż laħam frisk ippakkjat bil-melħ bħala preżervattiv temporanju)

kg

S

 

10.11.12.50

Prieżet, spalel u qatgħat minnhom bl-għadam, tal-majjal friski jew imkessħa, (inkluż laħam frisk ippakkjat bil-melħ bħala preżervattiv temporanju)

kg

S

 

10.11.12.90

Laħam tal-majjal frisk jew imkessaħ (inkluż laħam frisk ippakkjat bil-melħ bħala preżervattiv temporanju; eskluż karkassi, nofsijiet ta’ karkassi, prieżet, spalel u qatgħat minnhom bl-għadam)

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Laħam tan-nagħaġ, frisk jew imkessaħ

10.11.13.00

Karkassi, nofsijiet ta’ karkassi u qatgħat friski jew imkessħa tal-ħaruf jew tan-nagħġa

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Laħam tal-mogħoż, frisk jew imkessaħ

10.11.14.00

Laħam tal-mogħoż, frisk jew imkessaħ

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Laħam frisk jew imkessaħ ta’ żwiemel u ekwini oħra

10.11.15.00

Laħam frisk jew imkessaħ ta’ żwiemel u ekwini oħra

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Ġewwieni li jittiekel tal-annimali bovini, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, żwiemel u ekwini oħrajn, frisk jew imkessaħ

10.11.20.00

Ġewwieni li jittiekel tal-annimali bovini, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, żwiemel u ekwini oħrajn, frisk jew imkessaħ

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Laħam tal-bovini, friżat

10.11.31.00

Karkassi, nofsijiet u kwarti ta’ karkassi friżati u qatgħat friżati tal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Laħam tas-swidi, friżat

10.11.32.30

Karkassi u nofsijiet ta’ karkassi tal-majjal friżati

kg

S

 

10.11.32.50

Prieżet, spalel u qatgħat bl-għadam friżati, tal-majjal

kg

S

 

10.11.32.90

Laħam tal-majjal friżat (eskluż karkassi, nofsijiet ta’ karkassi, prieżet, spalel u qatgħat minnhom bl-għadam)

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Laħam tan-nagħaġ, friżat

10.11.33.00

Karkassi, nofsijiet ta’ karkassi u qatgħat friżati tal-ħaruf jew tan-nagħġa

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Laħam tal-mogħoż, friżat

10.11.34.00

Laħam friżat tal-mogħoż

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Laħam taż-żwiemel u ekwini oħrajn, friżat

10.11.35.00

Laħam friżat ta’ żwiemel u ekwini oħra

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Laħam u ġewwieni kommestibli ieħor, frisk, imkessaħ jew friżat

10.11.39.10

Ġewwieni kommestibbli ta’ annimali bovini, swidi, nagħaġ, mogħoż, żwiemel u ekwini oħrajn, friżat

kg

S

 

10.11.39.30

Laħam u ġewwieni kommestibbli, frisk, imkessaħ jew friżat (inkluż laħam u ġewwieni ta’ fniek, liebri u selvaġġina; eskluż saqajn taż-żrinġijiet, u laħam u ġewwieni tal-pollam, bovini u annimali ekwini, swidi, nagħaġ u mogħoż)

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Suf miġbud, żejtni, inkluż suf miġbud maħsul bħala geżża

10.11.41.00

Suf żejtni, mhux imqardax jew mimxut (inkluż suf maħsul bħala geżża) (eskluż suf imġeżż)

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Ġlud ħoxnin u ġlud sħaħ mhux ikkunzati ta’ annimali bovini jew ekwini

10.11.42.00

Ġlud mhux ikkunzati ta’ annimali bovini jew annimali tal-ispeċi ekwina, sħaħ (għajr dawk marbuta ma’ SA 4101 90 )

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Ġlud ħoxnin u ġlud sħaħ mhux ikkunzati oħrajn ta’ annimali bovini jew ekwini

10.11.43.00

Ġlud mhux ikkunzati ta’ annimali bovini jew annimali tal-ispeċi ekwina

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Ġlud mhux ikkunzati u ġlud tan-nagħaġ jew l-ħrief

10.11.44.00

Ġlud tan-nagħaġ u tal-ħrief

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Ġlud mhux ikkunzati u ġlud tal-mogħoż u l-gidjien

10.11.45.00

Ġlud mhux ikkunzati tal-mogħoż jew tal-gidien minbarra dawk ikkunzati, kemm friski u kemm preżervati

p/st

S

 

CPA: 10.11.50

Xaħmijiet tal-annimali bovini, nagħaġ, mogħoż jew ħnieżer

10.11.50.40

Xaħam tal-majjal mingħajr dgħif; frisk; imkessaħ; friżat; immellaħ; fis-salmura jew affumikat (eskluż immaċinat)

kg

S

 

10.11.50.60

Lardu u xaħam ieħor tal-majjal; imdewweb

kg

S

 

10.11.50.70

Xaħmijiet ta’ annimali bovini; nagħaġ jew mogħoż; nejjin jew imdewba

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Ġewwieni nej, inkommestibbli

10.11.60.30

Imsaren, bżieżaq tal-awrina u stonkijiet ta’ annimali, sħaħ jew f’biċċiet (eskluż tal-ħut)

kg

S

 

10.11.60.90

Rimi ta’ annimali, li mhux tajba għall-konsum mill-bniedem (eskluż ħut, imsaren, bżieżaq tal-awrina u stonkijiet)

kg

S

 

NACE: 10.12

Proċessar u priżervar ta’ laħam tal-pollam

CPA: 10.12.10

Laħam tal-pollam, frisk jew imkessaħ

10.12.10.10

Tiġieġ sħaħ, friski jew imkessħa

kg

S

 

10.12.10.20

Dundjani sħaħ, friski jew imkessħa

kg

S

 

10.12.10.30 z

Wiżż, papri u fargħuni sħaħ, friski jew imkessħa

kg

S

 

10.12.10.50

Qatgħat tat-tiġieġ, friski jew imkessħa

kg

S

 

10.12.10.60

Qatgħat tad-dundjani, friski jew imkessħa

kg

S

 

10.12.10.70 z

Qatgħat ta’ wiżż, papri u fargħuni sħaħ, friski jew imkessħa

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Laħam tal-pollam, friżat

10.12.20.13

Tiġieġ sħaħ friżati

kg

S

 

10.12.20.15

Dundjani sħaħ friżati

kg

S

 

10.12.20.17 z

Wiżż, papri u fargħuni sħaħ, friżati

kg

S

 

10.12.20.53

Qatgħat tat-tiġieġ friżati

kg

S

 

10.12.20.55

Qatgħat tad-dundjani friżati

kg

S

 

10.12.20.57 z

Qatgħat ta’ wiżż, papri u fargħuni friżati

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Xaħam tal-pollam

10.12.30.00

Xaħam tal-pollam

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Ġewwieni kommestibbli tal-pollam

10.12.40.00

Ġewwieni kommestibbli tal-pollam

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Rix u ġlud ta’ għasafar bir-rix

10.12.50.00

Ġlud tal-għasafar ippreparati bir-rix jew ir-rix ta’ taħt l-għonq, rix, eċċ.

kg

S

 

NACE: 10.13

Produzzjoni ta’ laħam u prodotti ta’ laħam tal-pollam

CPA: 10.13.11

Laħam tas-swidi, qatgħat, immellħa, imnixxfin jew affumikati (bejken u perżut)

10.13.11.20

Prieżet, spalel u qatgħat minnhom bl-għadam, tas-swidi, immellħa, fis-salmura, imnixxfa jew affumikati

kg

S

 

10.13.11.50

Żquq tal-majjal, u qatgħat minnhom, immellħa, fis-salmura, imnixxfa jew affumikati

kg

S

 

10.13.11.80

Majjal immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat (inkluż bejken, 3/4 ġnub/partijiet min-nofs, partijiet minn quddiem, ġenbejn u qatgħat minnhom; eskluż prieżet, spalel u qatgħat minnhom bl-għadam, żquq u qatgħat minnhom)

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Laħam tal-bovini, immellaħ, imnixxef jew affumikat

10.13.12.00

Ċanga u vitella immellħa, fis-salmura, imnixxfa jew affumikata

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Laħam jew ġewwieni tal-laħam kommestibbli ieħor, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat (barra mill-laħam tas-swidi u tal-bovini); dqiq u grixa kommestibbli mil-laħam jew mill-ġewwieni

10.13.13.00

Laħam immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat; dqiq u grixa kommestibbli ta’ laħam jew ta’ ġewwieni (eskluż majjal, ċanga u vitella, immellħa, fis-salmura, imnixxfa jew affumikati)

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Zalzett u prodotti simili minn laħam, ġewwieni jew demm

10.13.14.30 z

Zalzett tal-fwied u prodotti simili u preparazzjonijiet tal-ikel ibbażati fuq dan (eskluż ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

10.13.14.60 z

Zalzett u prodotti simili minn laħam, ġewwieni jew demm u preparazzjonijiet tal-ikel ibbażati fuq dan (eskluż zalzett tal-fwied u ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Laħam, ġewwieni u demm preparati jew preżervati oħrajn

10.13.15.05 z

Fwied tal-wiżża jew tal-papra ppreparat jew ippreżervat (eskluż zalzett u ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

10.13.15.15 z

Fwied ta’ annimali oħrajn ippreparat jew ippreżervat (eskluż zalzett u ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

10.13.15.25 z

Laħam jew ġewwieni ta’ dundjani ppreparat jew ippreżervat (eskluż zalzett, preparazzjonijiet ta’ fwied u ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

10.13.15.35 z

Laħam tal-pollam ippreparat jew ippreżervat ieħor (eskluż zalzett, preparazzjonijiet ta’ fwied u ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

10.13.15.45 z

Laħam tal-majjal ippreparat jew ippreżervat: prieżet u qatgħat minnu (eskluż ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

10.13.15.55 z

Laħam tal-majjal ippreparat jew ippreżervat: spalel u qatgħat minnu (eskluż ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

10.13.15.65 z

Laħam, ġewwieni u taħlitiet ta’ swidi domestiċi, ippreparati jew ippreżervati, inkluż taħlitiet li fihom < 40 % laħam jew ġewwieni ta’ kull xorta u xaħmijiet ta’ kull xorta (eskluż zalzett u prodotti simili, preparazzjonijiet omoġenizzati, preparazzjonijiet ta’ fwied u ta’ ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

10.13.15.75 z

Laħam, ġewwieni u taħlitiet ta’ swidi, ippreparati jew ippreżervati, oħrajn, inkluż taħlitiet (eskluż zalzett u prodotti simili, preparazzjonijiet omoġenizzati, preparazzjonijiet ta’ fwied u ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

10.13.15.85 z

Laħam jew ġewwieni, ippreparati jew ippreżervati, ta’ annimali bovini (eskluż zalzett u prodotti simili, preparazzjonijiet omoġenizzati, preparazzjonijiet ta’ fwied u ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

10.13.15.95 z

Laħam jew ġewwieni ieħor ippreparat jew ippreżervat inkluż id-demm (eskluż zalzett u prodotti simili, preparazzjonijiet omoġenizzati, preparazzjonijiet ta’ fwied u ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Dqiq, grixa u pellets tal-laħam mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem; qrieqeċ

10.13.16.00

Dqiq, grixa u pellets tal-laħam jew ġewwieni mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem; qrieqeċ

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Servizzi ta’ tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-produzzjoni tal-prodotti tal-laħam

10.13.91.00

Servizzi ta’ tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-produzzjoni tal-prodotti tal-laħam

 

I

 

NACE: 10.20

Proċessar u priżervar ta’ ħut, krustaċji u molluski

CPA: 10.20.11

Fletti tal-ħut u laħam tal-ħut ieħor (kemm jekk ikkappuljat u kemm jekk le), frisk jew imkessaħ

10.20.11.10 *

Fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut friski jew imkessħa (inkluż pinen tal-kelb il-baħar), sew jekk ikkapuljati sew jekk le

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Fwied u bajd tal-ħut, friski jew imkessħa

10.20.12.00

Fwied u bajd tal-ħut friski u mkessħa

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Ħut, friżat

10.20.13.30

Ħut sħiħ friżat tal-ilma baħar

kg

S

 

10.20.13.60

Ħut sħiħ friżat tal-ilma ħelu

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Fletti tal-ħut, friżati

10.20.14.00

Fletti tal-ħut friżati

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Laħam tal-ħut (kemm jekk ikkappuljat u kemm jekk le), friżat

10.20.15.10 *

Laħam tal-ħut friżat, sew jekk ikkappuljat sew jekk le (eskluż fletti u surimi)

kg

S

 

10.20.15.20 *

Surimi friżat nej

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Fwied u bajd tal-ħut, friżati

10.20.16.00

Fwied u bajd tal-ħut friżati

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Fletti tal-ħut, imnixxfa, immellħin jew fis-salmura, iżda mhux affumikati

10.20.21.00

Fletti tal-ħut, imnixxfa, immellħin jew fis-salmura, iżda mhux affumikati

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Fwied, bajd, pinen, irjus, dnub, vexxiki tal-għawm jew ġewwieni kommestibbli ieħor tal-ħut imnixxfa, affumikati, immellħa jew fis-salmura; dqiq, grixa u pellets tal-ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

10.20.22.50

Fwied, bajd, pinen, irjus, dnub, vexxiki tal-għawm jew ġewwieni kommestibbli ieħor tal-ħut imnixxfa, affumikati, immellħa jew fis-salmura; dqiq, grixa u pellets tal-ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Ħut, imnixxef, kemm jekk immellaħ u kemm jekk le, jew fis-salmura

10.20.23.50

Ħut imnixxef, kemm jekk immellaħ u kemm jekk le; ħut, immellaħ iżda mhux imnixxef; ħut fis-salmura (eskluż fletti, ħut iffumikat, irjus, dnub u vexxiki tal-għawm)

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Ħut, inkluż fletti tal-ħut, affumikati

10.20.24.25

Salamun iffumikat, tal-Paċifiku, tal-Atlantiku u tad-Danubju (inkluż fletti, eskluż rjus, dnub u vexxiki tal-għawm)

kg

S

 

10.20.24.55

Aringi iffumikati (inkluż fletti, eskluż rjus, dnub u vexxiki tal-għawm)

kg

S

 

10.20.24.70 *

Troti ffumikati (inklużi fletti, eskluż rjus, dnub u vexxiki tal-għawm)

kg

S

 

10.20.24.75 *

Ħut iffumikat (eskluż aringi, troti, salamun tal-Paċifiku, tal-Atlantiku u tad-Danubju)

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Ħut, ippreparat jew ippreżervat b’xi mod ieħor; minbarra platti ippreparati tal-ħut

10.20.25.10

Salamun ippreparat jew ippreżervat, sħiħ jew f’biċċiet (eskluż prodotti ta’ kapuljat u ikliet jew platti ppreparati)

kg

S

 

10.20.25.20

Aringi ppreparati jew ippreżervati, sħaħ jew f’biċċiet (eskluż prodotti ta’ kapuljat u ikliet jew platti ppreparati)

kg

S

 

10.20.25.30

Sardin, sardinella u laċċa kaħla, ippreparati jew ippreżervati, sħaħ jew f’biċċiet (eskluż prodotti ta’ kapuljat, u ikliet jew platti ppreparati)

kg

S

 

10.20.25.40

Tonn, palamit u plamtu, ippreparati jew ippreżervati, sħaħ jew f’biċċiet (eskluż prodotti ta’ kapuljat u ikliet jew platti ppreparati)

kg

S

 

10.20.25.50

Kavalli ppreparati jew ippreżervati, sħaħ jew f’biċċiet (eskluż prodotti ta’ kapuljat u ikliet jew platti ppreparati)

kg

S

 

10.20.25.60

Inċova ppreparata jew ippreżervata, sħiħa jew f’biċċiet (eskluż prodotti ta’ kapuljat u ikliet jew platti ppreparati)

kg

S

 

10.20.25.70

Fletti tal-ħut, impanati fi dqiq u bajd jew fil-panura, inkluż fish fingers (eskluż ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

10.20.25.80

Ħut ieħor ippreparat jew ippreżervat, sħiħ jew f’biċċiet (eskluż prodotti kkapuljati u ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

10.20.25.90

Ħut ippreparat jew ippreżervat (eskluż sħiħ jew f’biċċiet u ikliet u platti ppreparati)

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kavjar u sostituti tal-kavjar

10.20.26.30

Kavjar (bajd tal-isturjun)

kg

S

 

10.20.26.60

Sostituti tal-kavjar

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Krustaċji, friżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura

10.20.31.00 z

Krustaċji, friżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Molluski, friżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura

10.20.32.50 z

Molluski (arzelli, maskli, siċċ, klamari u qarnit), friżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Invertebrati akkwatiċi oħra u alka, friżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura

10.20.33.50 * z

Invertebrati akkwatiċi oħrajn (gandoffli rrigati, bram, eċċ), friżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura; dqiq, grix u pellets ta’ invertebrati akkwatiċi għajr krustaċji, tajbin għall-konsum mill-bniedem, friżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi u alka oħrajn, ippreparati jew ippreżervati mod ieħor

10.20.34.00 * z

Krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi u alka oħrajn, ippreparati jew ippreżervati mod ieħor

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Dqiq, grix u pellets tal-ħut, tal-krustaċji, tal-molluski jew ta’ invertebrati akkwatiċi oħra jew alka, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem

10.20.41.00

dqiq, grix u pellets tal-ħut, tal-krustaċji, tal-molluski jew ta’ invertebrati akkwatiċi oħra jew alka, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Prodotti inkommestibbli oħrajn tal-ħut, tal-krustaċji, tal-molluski jew invertebrati akkwatiċi oħra jew alka

10.20.42.00

Prodotti inkommestibbli oħrajn tal-ħut, tal-krustaċji, tal-molluski jew invertebrati akkwatiċi oħra jew alka (inkluż skart tal-ħut; eskluż għadam tal-baleni, u x-xagħar tiegħu, qroll u materjali simili, qxur tal-frott -baħar u għadam tas-siċċ, mhux maħdum jew sempliċiment ippreparat/sponoż naturali)

kg

S

 

NACE: 10.31

Proċessar u priżervar ta’ patata

CPA: 10.31.11

Patata, friżata

10.31.11.10

Patata friżata, mhix imsajra jew imsajra bil-fwar jew bit-togħlija fl-ilma

kg

S

 

10.31.11.30

Patata friżata, ippreparata jew ippreżervata (inkluż patata msajra jew nofs sajran fiż-żejt u mbagħad friżata; eskluż bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku)

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Patata mnixxfa kemm jekk imqatta’ u kemm jekk le, iżda mhux ippreparata ulterjerment

10.31.12.00

Patata mnixxfa kemm jekk imqatta’ u kemm jekk le, iżda mhux ippreparata ulterjerment

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Patata mnixxfa f’forma ta’ dqiq, grixa, fjokki, granuli u pellets

10.31.13.00

Patata mnixxfa fl-għamla ta’ grixa, dqiq, fjokki, granijiet u gerbubiet

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Patata ppreparata jew ippreżervata

10.31.14.30

Patata preparata jew preżervata fil-forma ta’ dqiq, griża jew fjokki (eskluż dik friżata, krips, bil-ħall jew b’aċidu aċetiku)

kg

S

 

10.31.14.60

Patata preparata jew preżervata (inkluż krips, minbarra dik friżata, imqadda, bil-ħall jew b’aċidu aċetiku, fl-għamla ta’ dqiq, grix jew biċċiet)

kg

S

 

NACE: 10.32

Manifattura ta’ meraq tal-frott u tal-ħxejjex

CPA: 10.32.11

Meraq tat-tadam

10.32.11.00

Meraq tat-tadam

l

S

 

CPA: 10.32.12

Meraq tal-larinġ

10.32.12.10

Meraq tal-larinġ mhux konċentrat friżat

kg

S

 

10.32.12.20

Meraq tal-larinġ mhux konċentrat (eskluż friżat)

l

S

 

10.32.12.30

Meraq tal-larinġ m.k.b.

l

S

 

CPA: 10.32.13

Meraq tal-grapefruit

10.32.13.00

Meraq tal-grapefruit

l

S

 

CPA: 10.32.14

Meraq tal-ananas

10.32.14.00

Meraq tal-ananas

l

S

 

CPA: 10.32.15

Meraq tal-għeneb

10.32.15.00

Meraq tal-għeneb (inkluż most)

l

S

 

CPA: 10.32.16

Meraq tat-tuffieħ

10.32.16.00

Meraq tat-tuffieħ

l

S

 

CPA: 10.32.17

Taħlitiet ta’ meraq tal-frott u tal-ħaxix

10.32.17.00

Taħlitiet ta’ meraq tal-frott u tal-ħaxix

l

S

 

CPA: 10.32.19

Meraq ieħor tal-frott u tal-ħaxix

10.32.19.10

Meraq mhux konċentrat ta’ tip wieħed ta’ frott taċ-ċitru (eskluż larinġ u grapefruit)

l

S

 

10.32.19.20

Meraq ta’ tip wieħed ta’ frott jew ħaxix, mhux konċentrat, mhux fermentat u mingħajr spirti miżjuda (eskluż meraq tal-larinġ, tal-grapefruit, tal-ananas, tat-tadam, tal-għeneb u tat-tuffieħ)

l

S

 

10.32.19.30

Meraq ieħor tal-frott u tal-ħaxix m.k.b.

l

S

 

NACE: 10.39

Proċessar u preservar ieħor ta’ frott u ħaxix

CPA: 10.39.11

Ħaxix, friżat

10.39.11.00

Ħaxix u taħlitiet ta’ ħaxix friżat, mhux imsajjar jew imsajjar imfawwar jew mgħolli fl-ilma (eskluż patata)

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Ħaxix, preżervat proviżorjament

10.39.12.00

Ħaxix preżervati proviżjorjament, b’gass tad-diossidu tal-kubrit, fis-salmura, f’ilma bil-kubrit, jew f’taħlitiet oħra ta’ preservazzjoni, iżda li, f’dak l-istat, ma jkunux tajba għal konsum immedjat

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Ħaxix imqadded

10.39.13.30

Basal imqadded, sħiħ, imqatta’, imfettet, imkisser jew fi trab, iżda mhux ippreparat aktar

kg

S

 

10.39.13.50

Faqqiegħ u tartufi imqadda, sħaħ, imqatta’, imfetta, imkissra jew fi trab, iżda mhux ippreparati aktar

kg

S

 

10.39.13.90

Ħaxix imqadded (eskluż patata, basal, faqqiegħ u tartufi) u taħlitiet ta’ ħaxix, sħiħ, imqatta’, imfettet, imkisser jew fi trab, iżda mhux ippreparat aktar

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Fażola ppreżervata b’xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati

10.39.15.00 z

Fażola ppreżervata b’xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Piżelli ppreżervati b’xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati

10.39.16.00 z

Piżelli ppreżervati b’xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Ħaxix ieħor (eskluż l-patata), ippreżervat b’xi mod għajr fil-ħall jew l-aċidu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati

10.39.17.10 z

Tadam ippreżervat, sħiħ jew f’biċċiet (eskluż platti tal-ħaxix ippreparati u tadam ippreżervat fil-ħall jew l-aċidu aċetiku)

kg

S

 

10.39.17.21

Passata u polpa tat-tadam, mhux konċentrati

kg

S

 

10.39.17.25

Passata u polpa tat-tadam, konċentrati

kg

S

 

10.39.17.30 z

Faqqiegħ u tartufi ppreparati jew ippreżervati (eskluż platti tal-ħaxix ippreparati u faqqiegħ u tartufi mqadda, friżati jew ippreżervati fil-ħall jew l-aċidu aċetiku)

kg

S

 

10.39.17.40 z

Ħaxix friżat u taħlitiet ta’ ħaxix (eskluż platti tal-ħaxix ippreparati u ħaxix friżat u taħlit ta’ ħaxix nej jew misjur fuq il-fwar jew mgħolli fl-ilma jew ippreżervat fil-ħall jew l-aċidu aċetiku)

kg

S

 

10.39.17.50 z

Sauerkraut ippreżervat (eskluż platti tal-ħaxix ippreparati u sauerkraut imnixxef, friżat jew ippreżervat fil-ħall jew l-aċidu aċetiku)

kg

S

 

10.39.17.60 z

Spraġ ippreżervat (eskluż platti tal-ħaxix ippreparati u spraġ imnixxef, friżat jew ippreżervat fil-ħall jew l-aċidu aċetiku)

kg

S

 

10.39.17.70 z

Żebbuġ ippreparat jew ippreżervat (eskluż platti tal-ħaxix ippreparati u żebbuġ imnixxef, friżat jew ippreżervat fil-ħall jew l-aċidu aċetiku)

kg

S

 

10.39.17.80 z

Qamħ ħelu ppreparat jew ippreżervat (eskluż platti tal-ħaxix ippreparati u qamħirrum ħelu mqadded, friżat jew ippreżervat fil-ħall jew l-aċidu aċetiku)

kg

S

 

10.39.17.90 z

Ħaxix u taħlitiet ta’ ħaxix, m.k.b.(eskluż platti tal-ħaxix ippreparati u ħaxix friżat u taħlit ta’ ħaxix)

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Ħaxix (eskluż patata), frott, ġewż u partijiet kommestibli oħra tal-pjanti, ippreparati jew ippreżervati fil-ħall jew fl-aċidu aċetiku

10.39.18.00

Ħaxix (eskluż l-patata), frott, ġewż u partijiet kommestibbli oħra tal-pjanti, ippreparati jew ippreżervati fil-ħall jew l-aċidu aċetiku

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Frott u ġewż, nejjin jew imsajrin, friżati

10.39.21.00

Frott u ġewż friżat, nejjin u msajra bil-fwar jew bit-togħlija fl-ilma

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Ġammijiet, jellies tal-frott, u purejiet u pejsts tal-frott jew tal-ġewż

10.39.22.30

Ġammijiet ta’ frott taċ-ċitru, marmellati, jellies, purees jew pastes, li huma preparazzjonijiet imsajra (eskluż preparazzjonijiet omoġenizzati)

kg

S

 

10.39.22.90

Ġammijiet, marmellati, jellies tal-frott, purees u pastes tal-frott jew tal-ġewż, li huma preparazzjonijiet imsajra (eskluż dawk ta’ frott taċ-ċitru, preparazzjonijiet omoġenizzati)

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Ġewż, karawett, mixwija, immellħin jew ippreparati b’xi mod ieħor

10.39.23.30

Karawett ippreparat jew ippreżervat (inkluż butir tal-karawett; eskluż dak fil-ħall jew l-aċidu aċetiku, friżat, purees u pastes)

kg

S

 

10.39.23.90

Ġewż ippreparat jew ippreżervat (eskluż karawett); u żrieragħ u taħlitiet oħra (eskluż fil-ħall jew l-aċidu aċetiku, friżati, purees u pastes, ippreżervati biz-zokkor)

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Frott u ġewż, ippreżervati proviżorjament, mhux għall-konsum immedjat

10.39.24.10

Qxur ta’ frott taċ-ċitru jew bettieħ, frisk, friżat, imqadded jew preżervat proviżorjament fis-salmura, f’ilma tal-kubrit jew f’soluzzjonijiet preżervattivi oħra

kg

S

 

10.39.24.30

Frott u ġewż ieħor ippreżervat proviżorjament permezz ta’ gass tad-diossidu tal-kubrit, fis-salmura, ilma tal-kubrit jew soluzzjonijiet preżervattivi oħrajn, imma mhux adatti għal konsum immedjat

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Karawett u ġewż, bla qoxra

10.39.25.00

Karawett u ġewż, bla qoxra u żrieragħ tal-ġirasol, imqaxxra

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Frott u ġewż ieħor ippreparat, imnixxef jew ippreżervat

10.39.29.10

Għeneb imqadded

kg

S

 

10.39.29.30 *

Frott imqadded (eskluż l-għeneb); taħlitiet ta’ ġewż u/jew frott imnixxef

kg

S

 

10.39.29.50

Frott, ippreparat jew ippreżervat, m.k.b. (eskluż Müsli)

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Materjali mill-ħaxix u skart tal-ħaxix, residwi tal-ħaxix u prodotti sekondarji

10.39.30.00

Prodotti sekondarji u skart tal-ħaxix għall-konsum mill-annimali, m.k.b.

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Servizzi ta’ tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-preżervazzjoni tal-frott u l-ħaxix

10.39.91.00

Servizzi ta’ tisjir u preparazzjoni oħrajn (konċentrazzjoni, eċċ.) għall-preżervazzjoni tal-frott u l-ħaxix

 

I

 

NACE: 10.41

Manifattura ta’ żjut u xaħmijiet

CPA: 10.41.11

Stearina tal-lardu, żejt tal-lardu, oleostearina, oleomarġerina u żejt tad-dam, mhux emulsifikati jew imħalltin jew ippreparati b’xi mod ieħor

10.41.11.00

Stearina tal-lardu, żejt tal-lardu, oleostearina, oleomarġerina u żejt tad-dam (eskluż dak emulsifikat, imħallat jew ippreparat b’xi mod ieħor)

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, ta’ ħut u mammiferi tal-baħar

10.41.12.00

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, ta’ ħut u mammiferi tal-baħar (eskluż dawk kimikament modifikati)

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Xaħmijiet u żjut oħra mill-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda mhux kimikament modifikati

10.41.19.00

Xaħam u żjut oħrajn ta’ annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, (eskluż dawk kimikament modifikati)

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Żejt tal-karawett, grezz

10.41.21.10

Żejt tal-karawett grezz u frazzjonijiet tiegħu (eskluż dak kimikament modifikat)

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Żejt taż-żebbuġa, grezz

10.41.22.10

Żejt taż-żebbuġ verġni u frazzjonijiet tiegħu (eskluż dak kimikament modifikat)

kg

S

 

10.41.22.20

Żjut u l-frazzjonijiet tagħhom miksuba biss miż-żebbuġ, grezzi (inkluż dawk imħallta ma’ żejt taż-żebbuġa verġni, raffinat) (eskluż żejt taż-żebbuġa verġni u żjut kimikament modifikati)

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol, grezz

10.41.23.00

Żejt miż-żerriegħa tal-ġirasol u żejt tal-għosfor grezzi, u frazzjonijiet minnhom (eskluż dawk kimikament modifikat)

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Żejt tal-lift, kolza u mustarda, grezz

10.41.24.10

Żejt tal-lift, tal-kolza u tal-mustarda grezzi u frazzjonijiet minnhom (eskluż dawk kimikament modifikat)

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Żejt tal-palm, grezz

10.41.25.10

Żejt tal-palm grezz u frazzjonijiet tiegħu (eskluż dak kimikament modifikat)

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Żjut veġetali oħrajn, grezzi

10.41.29.10

Żjut veġetali oħrajn, grezzi (eskluż żjut modifikati kimikament)

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Tajjar

10.41.30.00

Tajjar

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, ta’ xaħmijiet jew żjut veġetali

10.41.41.30

Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn li joħorġu mill-estrazzjoni taż-żejt tal-fażola tas-sojja

kg

S

 

10.41.41.50

Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn li joħorġu mill-estrazzjoni tax-xaħmijiet jew żjut tal-ġirasol

kg

S

 

10.41.41.70

Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn li joħorġu mill-estrazzjoni tax-xaħmijiet jew żjut tal-ġirasol tal-lift jew tal-kolza

kg

S

 

10.41.41.90

Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn li joħorġu mill-estrazzjoni tax-xaħmijiet jew żjut veġetali (inkluż żrieragħ tal-qoton, żrieragħ tal-kittien, ġewż tal-Indi, kopra, ġewż tal-palm jew il-qalba tagħhom; eskluż fażola tas-sojja u żrieragħ tal-ġirasol, tal-lift jew tal-kolza)

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Dqiq u grix taż-żerriegħa taż-żejt jew frott taż-żejt, għajr tal-mustarda

10.41.42.00

Dqiq u grix ta’ żrieragħ taż-żejt jew frott taż-żejt (eskluż mustarda)

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Żejt tal-fażola tas-sojja u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat iżda mhux modifikat kimikament

10.41.51.00

Żejt tal-fażola tas-sojja raffinat u l-frazzjonijiet tiegħu (eskluż dak kimikament modifikat)

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Żejt tal-karawett u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat iżda mhux modifikat kimikament

10.41.52.00

Żejt raffinat mill-karawett u l-frazzjonijiet tiegħu (eskluż dak kimikament modifikat)

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Żejt taż-żebbuġa u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat iżda mhux modifikat kimikament

10.41.53.10

Żejt taż-żebbuġa raffinat u l-frazzjonijiet tiegħu (eskluż dak kimikament modifikat)

kg

S

 

10.41.53.30

Żjut u l-frazzjonijiet tagħhom miksuba biss miż-żebbuġ (inkluż dawk imħallta ma’ żejt taż-żebbuġa verġni, raffinati) (eskluż żjut grezzi, żjut taż-żebbuġa verġni u żjut modifikati kimikament)

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Żejt tal-ġirasol u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat iżda mhux modifikat kimikament

10.41.54.00

Żejt tal-ġirasol u żejt tal-għosfor raffinati, u l-frazzjonijiet tagħhom (eskluż dak kimikament modifikat)

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Żejt taż-żerriegħa tal-qoton u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat iżda mhux modifikat kimikament

10.41.55.00

Żejt taż-żerriegħa tal-qoton u l-frazzjonijiet tiegħu (eskluż dak kimikament modifikat)

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Żejt tal-lift, tal-kolza u tal-mustarda u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati iżda mhux modifikati kimikament

10.41.56.00

Żejt tal-lift, tal-kolza u tal-mustarda u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati (eskluż dak kimikament modifikat)

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Żejt tal-palm u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat iżda mhux modifikat kimikament

10.41.57.00

Żejt tal-palm raffinat u l-frazzjonijiet tiegħu (eskluż dak kimikament modifikat)

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Żejt tal-ġewż tal-Indi u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat iżda mhux modifikat kimikament

10.41.58.00

Żejt tal-ġewż tal-Indi (kopra) u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat (eskluż dak kimikament modifikat)

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Żjut oħrajn u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati iżda mhux modifikati kimikament; xaħmijiet tal-ħaxix fissi u żjut veġetali oħrajn (eskluż żejt tal-qamħirrun) u l-frazzjonijiet tagħhom m.k.b. raffinati iżda mhux modifikati kimikament

10.41.59.00

Żjut oħrajn u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati iżda mhux modifikati kimikament; xaħmijiet tal-ħaxix fissi u żjut veġetali oħrajn (eskluż żejt tal-qamħirrun) u l-frazzjonijiet tagħhom m.k.b. raffinati iżda mhux modifikati kimikament

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Xaħmijiet u żjut, tal-annimali jew veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, idroġenati u esterifikati iżda mhux ippreparati ulterjorment

10.41.60.30

Xaħmijiet u żjut, tal-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew elajdinizzati parzjalment jew totalment, iżda mhux preparati ulterjorment (inkluż dawk raffinati)

kg

S

 

10.41.60.50

Xaħmijiet u żjut veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew elajdinizzati parzjalment jew totalment, iżda mhux preparati ulterjorment (inkluż dawk raffinati)

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Xamgħat veġetali (eskluż trigliċeridi)

10.41.71.00

Xamgħat veġetali (inkluż raffinati) (eskluż trigliċeridi)

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; residwi li jirriżultaw mit-trattament ta’ sustanzi xaħmija jew xamgħat tal-annimali jew veġetali

10.41.72.00

Degras; residwi li jirriżultaw mit-trattament ta’ sustanzi xaħmija jew xamgħat tal-annimali jew veġetali

kg

S

 

NACE: 10.42

Manifattura ta’ marġerina u xaħmijiet kommestibbli simili

CPA: 10.42.10

Marġerina u xaħmijiet kommestibbli simili

10.42.10.30

Marġerina u spreads b’kontenut ridott u baxx ta’ xaħam (eskluż marġerina likwida)

kg

S

 

10.42.10.50

Preparazzjonijiet kommestibbli oħra ta’ xaħmijiet u żjut, inkluż marġerina likwida

kg

S

 

NACE: 10.51

Operazzjoni ta’ mħaleb u manifattura ta’ ġobon

CPA: 10.51.11

Ħalib likwidu proċessat

10.51.11.33

Ħalib u krema, b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż ≤ 1 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor ta’ ħlewwa f’pakki immedjati ta’ kontenut nett ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.37

Ħalib u krema, b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż ≤ 1 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor ta’ ħlewwa f’pakki immedjati ta’ kontenut nett > 2 l

kg

S

 

10.51.11.42

Ħalib u krema, b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż > 1 % iżda ≤ 6 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor ta’ ħlewwa, f’pakki immedjati ta’ kontenut nett ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.48

Ħalib u krema, b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż > 1 % iżda ≤ 6 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor ta’ ħlewwa, f’pakki immedjati ta’ kontenut nett > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Ħalib u krema > 6 % xaħam, mhux konċentrati jew meħlija

10.51.12.10

Ħalib u krema, b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż > 6 % iżda ≤ 21 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor ta’ ħlewwa, f’pakki immedjati ta’ kontenut nett ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.20

Ħalib u krema, b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż > 6 % iżda ≤ 21 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor ta’ ħlewwa, f’pakki immedjati ta’ kontenut nett > 2 l

kg

S

 

10.51.12.30

Ħalib u krema, b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż > 21 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor ta’ ħlewwa, f’pakki immedjati ta’ ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.40

Ħalib u krema, b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż > 21 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor ta’ ħlewwa, f’pakki ta’ > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Ħalib xkumat u trab tal-krema

10.51.21.30

Trab ta’ ħalib xkumat (ħalib u krema f’forom solidi, b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż ≤ 1,5 %), f’pakki immedjati ta’ ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.21.60

Trab ta’ ħalib xkumat (ħalib u krema f’forom solidi, b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż ≤ 1,5 %), f’pakki immedjati ta’ > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Ħalib sħiħ u trab tal-krema

10.51.22.30

Trab ta’ ħalib sħiħ jew trab ta’ krema sħiħa (ħalib u krema f’forom solidi, b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż > 1,5 %), f’pakki immedjati ta’ ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.22.60

Trab ta’ ħalib sħiħ jew trab ta’ krema sħiħa (ħalib u krema f’forom solidi, b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż > 1,5 %), f’pakki immedjati ta’ ≤ 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Butir u spreads mill-ħalib

10.51.30.30

Butir b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż ≤ 85 %

kg

S

 

10.51.30.50

Butir b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż > 85 % u xaħmijiet oħra u żjut mill-ħalib (eskluż spreads mill-ħalib b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż < 80 %)

kg

S

 

10.51.30.70

Spreads mill-ħalib b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż < 80 %

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Ġobon u baqta

10.51.40.30

Ġobon mhux maturat jew mhux staġonat (ġobon frisk) (inkluż ġobon tax-xorrox u baqta)

kg

S

 

10.51.40.50

Ġobon maħkuk, ġobon tat-trab, ġobon tat-tursina u ġobon ieħor li mhux proċessat (eskluż ġobon frisk, ġobon tax-xorrox u baqta)

kg

S

 

10.51.40.70

Ġobon proċessat (eskluż maħkuk jew tat-trab)

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Ħalib u krema, konċentrati jew biz-zokkor miżjud jew b’sustanzi ta’ ħlewwa oħrajn, mhux f’forom solidi

10.51.51.04

Ħalib kondensat jew evaporat, mingħajr sustanzi ta’ taħlil

kg

S

 

10.51.51.08

Ħalib kondensat jew evaporat, bis-sustanzi ta’ taħlil

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Jogurt u ħalib jew krema oħrajn fermentati jew aċidifikati

10.51.52.41

Ħalib imbaqqat, krema, jogurt u prodotti fermentati oħra

kg

S

 

10.51.52.45

Jogurt likwidu jew ħalib aċidifikat bit-togħma modifikata (baqta; krema; jogurt u prodotti oħra fermentati bit-togħma jew li fihom frott; ġewż jew kawkaw miżjud)

kg

S

 

10.51.52.63

Trab tax-xorrox tal-ħalib

kg

S

 

10.51.52.65

Xorrox tal-ħalib

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kaseina

10.51.53.00

Kaseina u kaseinati

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Lattożju u xropp tal-lattożju

10.51.54.00

Lattożju u xropp tal-lattożju (inkluż lattożju kimikament pur)

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Xorrox

10.51.55.30

Xorrox u xorrox modifikat fi trab, gerbubiet jew f’forom oħra solidi, sew jekk konċentrat jew b’kontenut ta’ sustanza ta’ ħlewwa, sew jekk le

kg

S

 

10.51.55.60

Xorrox u xorrox modifikat f’forma likwida jew pejst; sew jekk konċentrati jew ikun fihom sustanzi ta’ taħlil miżjuda, sew jekk le

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Prodotti tal-ħalib m.k.b.

10.51.56.00

Prodotti li jikkonsistu fil-kostitwenti naturali tal-ħalib, m.k.b.

kg

S

 

NACE: 10.52

Manifattura ta’ ġelat

CPA: 10.52.10

Ġelat u silġ kommestibbli ieħor

10.52.10.00

Ġelat u silġ kommestibbli ieħor (inkluż sherbet, lollipops) (eskluż miksers u prodotti bażiċi li jintużaw fil-ġelat)

l

S

 

NACE: 10.61

Manifattura ta’ prodotti tal-imtieħen tal-qmuħ

CPA: 10.61.11

Ross imfesdaq

10.61.11.00

Ross (ismar) imfesdaq

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Ross, mitħun jew imfarrak parzjalment jew totalment

10.61.12.30

Ross (ibbliċjat) parzjalment mitħun jew mitħun totalment, kemm jekk illustrat jew igglejżjat, kemm jekk le

kg

S

 

10.61.12.50

Ross imfarrak

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Dqiq tal-qamħ jew meslin

10.61.21.00

Dqiq tal-qamħ jew meslin

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Dqiq ieħor taċ-ċereali

10.61.22.00

Dqiq taċ-ċereali (eskluż tal-qamħ jew meslin)

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Dqiq u grix veġetali

10.61.23.00

Dqiq jew grix ta’ piżelli niexfa, fażola, għads, sagu, manjoka, ararott, salep, patata ta’ Ġerusalemm, patata ħelwa jew għeruq/tuberi simili; dqiq, grix, trab ta’ frott kommestibbli, ġewż

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Taħlitiet għall-preparazzjoni tal-prodotti tal-furnar

10.61.24.00

Taħlitiet u għaġina li tintuża fil-preparazzjoni tal-ħobż, kejkijiet, prodotti tal-għaġina, crispbread, gallettini, waffles, wafers, biskuttelli, ħobż mixwi u prodotti mixwija oħra, u prodotti oħra tal-furnara

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Ħabb u grix tal-qamħ

10.61.31.33

Ħabb u grix tal-qamħ durum

kg

S

 

10.61.31.35

Ħabb u grix ta’ qamħ komuni u spelti

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Ħabb taċ-ċereali, grix u pellets m.k.b.

10.61.32.30

Ħabb u grix tal-ħafur, qamħirrum, ross, segala, xgħir u ċereali oħra (eskluż dqiq)

kg

S

 

10.61.32.40

Pellets tal-qamħ

kg

S

 

10.61.32.50

Pellets tal-ħafur, qamħirrum, ross, segala, xgħir u ċereali oħra (eskluż qamħ)

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Ċereali tal-kolazzjon u prodotti oħrajn tal-ħbub tal-qamħ

10.61.33.33

Ħbub tal-qamħ irromblati, imfesdqa, perlati, imfetta jew imfarrak (eskluż ross)

kg

S

 

10.61.33.35

Nebbieta taċ-ċereali, sħiħa, rromblata, fjokkata jew mitħuna (eskluż ross)

kg

S

 

10.61.33.51

Preparazzjonijiet tat-tip muesli bbażati fuq fjokki ta’ ċereali mhux mixwija

kg

S

 

10.61.33.53

Ikel ieħor ippreparat li ġej minn nefħa jew xiwi taċ-ċereali

kg

S

 

10.61.33.55

Ċereali f’forma ta’ żerriegħa, imsajrin minn qabel jew ppreparati mod ieħor (eskluż qamħirrum)

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Nuħħala, qxura u residwi oħrajn mill-ipproċesar taċ-ċereali

10.61.40.10

Nuħħala, qxura u residwi oħra mit-tnaqqija, tħin jew ipproċessar ieħor tal-qamħirrum (korn)

kg

S

 

10.61.40.30

Nuħħala, qxura u residwi oħra mit-tnaqqija, tħin jew ipproċessar ieħor tar-ross

kg

S

 

10.61.40.50

Nuħħala, qxura u residwi oħra mit-tnaqqija, tħin jew ipproċessar ieħor tal-qamħ

kg

S

 

10.61.40.90

Nuħħala, qxura u residwi oħra mit-tnaqqija, tħin jew ipproċessar ieħor taċ-ċereali (eskluż qamħirrum (korn), ross jew qamħ)

kg

S

 

NACE: 10.62

Manifattura ta’ lamti u prodotti oħra tal-lamtu

CPA: 10.62.11

Lamtu; inulina; gluteina tal-qamħ; destrina u lamtu modifikat ieħor

10.62.11.11

Lamtu tal-qamħ

kg

S

 

10.62.11.13

Lamtu tal-qamħirrun (qamħ)

kg

S

 

10.62.11.15

Lamtu tal-patata

kg

S

 

10.62.11.19

Lamtijiet (inkluż ross, dqiq tal-manjoka, ararut, palm tas-sagu) (eskluż qamħ, qamħirrum (korn) u patata)

kg

S

 

10.62.11.30

Inulina

kg

S

 

10.62.11.50

Gluteina tal-qamħ (eskluż gluteina tal-qamħ li tkun ippreparata għall-użu bħala kolla jew għall-kisi u gglejżjar għall-industrija tat-tessuti)

kg

S

 

10.62.11.70

Destrina u lamtijiet modifikati oħra (inkluż esterifikati jew eterifikati, lamtu solubbli, lamtu preġelatinizzat jew lamtu tan-nefħa, lamtu dialdeid, lamtu trattat bil-formaldeid jew epikloroidrin)

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapjoka u sostituti magħmula mill-lamtu f’forma ta’ fjokki, żerriegħa u oġġetti simili

10.62.12.00

Tapjoka u sostituti tagħha magħmula mill-lamtu, fil-forma ta’ fjokki, żerriegħa, perli, tnaqqija jew forom simili

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glukożju u xropp tal-glukożju; fruttożju u xropp tal-fruttożju; zokkor invertit; zokkor u xroppijiet taz-zokkor m.k.b.

10.62.13.10

Glukożju u xropp tal-glukożju (eskluż dawk b’sustanzi aromatiċi u koloranti miżjuda)

kg

S

 

10.62.13.20

Fruttożju kimikament pur f’forma solida; fruttożju u xropp tal-fruttożju, li fl-istat niexef fih > 50 % ta’ fruttożju; isoglukożju, eskluż dak b’sustanzi aromatiċi u koloranti miżjuda

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodestrina u xropp tal-maltodestina (eskluż dak b’sustanzi aromatiċi u koloranti miżjuda)

kg

S

 

10.62.13.90

Zokkrijiet oħrajn, (inkluż zokkor invertit) m.k.b.

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Żejt tal-qamħirrun

10.62.14.30

Żejt tal-qamħirrum (korn) grezz u l-frazzjonjiet tiegħu (eskluż dawk modifikati kimikament)

kg

S

 

10.62.14.60

Żejt tal-qamħirrum (korn) raffinat u l-frazzjonjiet tiegħu (eskluż dawk modifikati kimikament)

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Residwi tal-manifattura tal-lamtu u residwi simili

10.62.20.00

Residwi tal-manifattura tal-lamtu u residwi simili

kg

S

 

NACE: 10.71

Manifattura ta’ ħobż; manifattura ta’ oġġetti tal-għaġina u kejkijiet friski

CPA: 10.71.11

Ħobż frisk

10.71.11.00

Ħobż frisk li fl-istat niexef tiegħu skont il-piż ≤ 5 % zokkor u ≤ 5 % xaħam (eskluż dak b’għasel miżjud; bajd; ġobon jew frott)

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Ikel tal-għaġina u kejkijiet friski

10.71.12.00

Prodotti tal-kejkijiet u tal-għaġina; prodotti oħra tal-furnara miżjuda b’sustanza għall-ħlewwa

kg

S

 

NACE: 10.72

Manifattura ta’ biskuttelli u gallettini; manifattura ta’ oġġetti tal-għaġina u kejkijiet preżervati

CPA: 10.72.11

Crispbread, biskuttelli, ħobż mixwi u prodotti mixwija simili

10.72.11.30

Crispbread

kg

S

 

10.72.11.50

Biskuttelli, ħobż mixwi u prodotti mixwija simili

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Ħobż tal-ġinġer u prodotti simili; gallettini ħelwin; waffles u wejfers

10.72.12.30

Gingerbread u oħrajn simili

kg

S

 

10.72.12.53

Gallettini ħelwin; waffles u wafers miksija jew mgħottija kompletament jew parzjalment biċ-ċikkulata jew preparazzjonijiet oħra li fihom il-kawkaw

kg

S

 

10.72.12.55

Gallettini ħelwin (inkluż gallettini doppji mimlijin; eskluż dawk miksija jew mgħottija kompletament jew parzjalment biċ-ċikkulata jew preparazzjonijiet oħra li fihom il-kawkaw)

kg

S

 

10.72.12.57

Waffles u wejfers li għandhom kontenut ta’ ilma > 10 % skont il-piż bħala prodott lest (eskluż kornets tal-ġelat, waffles f’forma ta’ sandwiċ, u prodotti simili)

kg

S

 

10.72.12.59

Waffles u wafers (inkluż il-melħin) (eskluż dawk miksija jew mgħottija kompletament jew parzjalment biċ-ċikkulata jew preparazzjonijiet oħra li fihom il-kawkaw)

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Prodotti oħra tal-furnara, imnixxfin jew preżervati

10.72.19.10

Matzos

kg

S

 

10.72.19.20

Ostji tat-tqarbin, cachets vojta ta’ tip adatt għal użu farmaċewtiku, karti tas-siġill, karta ross u prodotti simili

kg

S

 

10.72.19.40

Gallettini (eskluż dawk miksija jew mgħottija kompletament jew parzjalment biċ-ċikkulata jew preparazzjonijiet oħra li fihom il-kawkaw, gallettini ħelwin, waffles u wafers)

kg

S

 

10.72.19.50

Prodotti estrużi jew espanduti aromatizzati jew immellħa

kg

S

 

10.72.19.90

Prodotti tal-furnara, b’ebda ħlewwiet miżjuda (inkluż crepes, pancakes, quiche, pizza; eskluż sandwiċis, crispbread, waffles, wafers, biskuttelli, mixwija, prodotti estrużi jew espanduti aromatizzati jew immellħa)

kg

S

 

NACE: 10.73

Manifattura ta’ mqarrun, taljarini, kuskus u prodotti oħra simili tat-dqiq

CPA: 10.73.11

Mqarrun, taljarini u prodotti tad-dqid simili

10.73.11.30

Għaġin mhux imsajjar, li fih il-bajd (eskluż dak mimli jew preparat xorta oħra)

kg

S

 

10.73.11.50

Għaġin mhux imsajjar (eskluż dak li fih il-bajd, mimli jew preparat xorta oħra)

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuskus

10.73.12.00

Kuskus

kg

S

 

NACE: 10.81

Manifattura ta’ zokkor

CPA: 10.81.11

Zokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi mhux raffinat, fi stat solidu

10.81.11.00

Zokkor tal-kannamieli u tal-pitravi mhux raffinat f’forma solida, li ma jkun fih sustanzi aromatiċi u koloranti miżjuda

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Zokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi raffinat u sukrożju pur kimikament, fi stat solidu, b’sustanzi aromatiċi u koloranti miżjuda

10.81.12.30

Zokkor abjad tal-kannamieli jew tal-pitravi raffinat f’forma solida

kg

S

 

10.81.12.90

Zokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi raffinati f’forma solida (eskluż zokkor abjad)

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Zokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi raffinat, b’sustanzi aromatiċi u koloranti miżjuda; zokkor tal-aġġru u xropp tal-aġġru

10.81.13.00

Zokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi raffinat, b’sustanzi aromatiċi u koloranti miżjuda; zokkor tal-aġġru u xropp tal-aġġru

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melassa

10.81.14.30

Melassa tal-kannamieli

kg

S

 

10.81.14.50

Melassa mill-estrazzjoni jew raffinar taz-zokkor (ezkluż melassa tal-kannamieli)

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Polpa tal-pitravi, bagasse u skart ieħor mill-manifattura taz-zokkor

10.81.20.00

Polpa tal-pitravi, bagasse u skart ieħor tal-manifattura taz-zokkor (inkluż xkuma tar-raffinar u residwu tal-filters tal-pressa)

kg

S

 

NACE: 10.82

Manifattura ta’ ħelu tal-kawkaw, ċikkulata u zokkor

CPA: 10.82.11

Paste tal-kawkaw, bix-xaħam imneħħi jew le

10.82.11.00

Paste tal-kawkaw (eskluż dak b’zokkor jew sustanza ta’ taħlil miżjuda)

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Butir, xaħam u żejt tal-kawkaw

10.82.12.00

Butir, xaħam u żejt tal-kawkaw

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Trab tal-kawkaw, mingħajr żieda ta’ zokkor jew ta’ sustanzi oħra ta’ ħlewwa

10.82.13.00

Trab tal-kawkaw, mingħajr żieda ta’ zokkor jew ta’ sustanzi oħra ta’ ħlewwa

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Trab tal-kawkaw, b’żieda ta’ zokkor jew ta’ sustanzi oħra ta’ ħlewwa

10.82.14.00

Trab tal-kawkaw, b’żieda ta’ zokkor jew ta’ sustanzi oħra ta’ ħlewwa

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Preparazzjonijiet taċ-ċikkulata u tal-ikel li fihom il-kawkaw (eżkluż trab tal-kawkaw bit-taħlil), f’forma sfuża

10.82.21.30

Ċikkulata u preparazzjonijiet oħra tal-ikel li fihom il-kawkaw, fi blokki, ċapep jew bars > 2 kg jew f’forma likwida, pejst, trab, granulari jew f’xi forma oħra sfuża, ġo kontenituri jew pakki immedjati, b’kontenut > 2 kg, li skont il-piż fihom ≥ 18 % butir tal-kawkaw

kg

S

 

10.82.21.50

Trab tal-ħalib taċ-ċikkulata b’kontenut skont il-piż 18 % jew iżjed butir tal-kawkaw u f’pakketti jiżnu > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.70

Kisi bit-togħma taċ-ċikkulata b’kontenut skont il-piż 18 % jew iżjed butir tal-kawkaw u f’pakketti jiżnu > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.90

Preparazzjonijiet tal-ikel li fihom < 18 % butir tal-kawkaw u f’pakki li jiżnu > 2 kg (eskluż il-kisja bl-aroma taċ-ċikkulata, u frak mill-ħalib taċ-ċikkulata)

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Preparazzjonijiet taċ-ċikkulata u tal-ikel li fihom il-kawkaw (eskluż trab tal-kawkaw b’taħlil), li mhux f’forma sfuża

10.82.22.33

Blokok, ċangaturi jew bars taċ-ċikkulata mimlija li jikkonsistu minn qalba (inkluż tal-krema, tal-likur jew tal-paste tal-frott; eskluż bil-gallettini taċ-ċikkulata)

kg

S

 

10.82.22.35

Blokok, ċangaturi jew bars taċ-ċikkulata biċ-ċereali, frott jew ġewż miżjuda (eskluż dawk mimlija, dawk bil-gallettini taċ-ċikkulata)

kg

S

 

10.82.22.39

Blokok, ċangaturi jew bars taċ-ċikkulata (eskluż dawk mimlija u dawk biċ-ċereali miżjuda; frott jew ġewż, gallettini taċ-ċikkulata)

kg

S

 

10.82.22.43

Ċikkulati (inkluż pralini) li fihom l-alkoħol (eskluż blokok, ċangaturi jew bars)

kg

S

 

10.82.22.45

Ċikkulati (eskluż dawk li fihom l-alkoħol, fi blokok, ċangaturi jew bars)

kg

S

 

10.82.22.53

Ħlewwiet taċ-ċikkulata mimlijin (eskluż dawk fi blokok, ċangaturi jew bars, gallettini taċ-ċikkulata, ċikkulati)

kg

S

 

10.82.22.55

Ħlewwiet taċ-ċikkulata (eskluż dawk mimlijin, fi blokok mimlijin taċ-ċikkulata, biċċiet taċ-ċikkulata, jew ċikkulata sħiħa, gallettini taċ-ċikkulata, ċikkulati)

kg

S

 

10.82.22.60

Ħlewwiet taz-zokkor u sostituti magħmula minn prodotti ta’ sostituzzjoni taz-zokkor, li jħaddnu l-kawkaw (inkluż qubbajt taċ-ċikkulata) (eskluża ċikkulata bajda)

kg

S

 

10.82.22.70

Spreads taċ-ċikkulata

kg

S

 

10.82.22.80

Preparazzjonijiet li fihom kawkaw biex isiru xarbiet

kg

S

 

10.82.22.90

Prodotti tal-ikel bil-kawkaw (eskluż paste tal-kawkaw, butir, trab, blokok, ċangaturi, bars, likwidu, paste, trab, granuli, u forom oħra sfużi f’pakketti > 2 kg, biex isiru xarbiet, spreads taċ-ċikkulata)

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Ħlewwiet taz-zokkor (inkluż ċikkulata bajda), li ma fihomx kawkaw

10.82.23.10

Chewing gum

kg

S

 

10.82.23.20

Kejkijiet tal-likorizja, blokki, stikek u pastilji b’kontenut skont il-piż > 10 % ta’ sukrożju, imma ma jkunx fih xi sustanza oħra

kg

S

 

10.82.23.30

Ċikkulata bajda

kg

S

 

10.82.23.53

Pastes ta’ ħelu taz-zokkor f’pakki immedjati b’kontenut nett ≥ 1 kg (inkluż marżipan, fondant, qubbajt u pastes tal-lewż)

kg

S

 

10.82.23.55

Pastilji għal griżmejn u qtar għas-sogħla li jikkonsistu essenzjalment minn zokkor u aġenti aromatiċi (eskluż pastilji jew qtar b’aġenti aromatiċi li jkun fihom propjetajiet mediċinali)

kg

S

 

10.82.23.63

Oġġetti miksija biz-zokkor (ippannjati) (inkluż lewż biz-zokkor)

kg

S

 

10.82.23.65

Gums, fruit jellies, pastes tal-frott f’forma ta’ ħlewwiet taz-zokkor (eskluż chewing gum)

kg

S

 

10.82.23.73

Ħelu mgħolli

kg

S

 

10.82.23.75

Tofis, karamelli u ħelu ieħor simili

kg

S

 

10.82.23.83

Kapsuli kompressi tal-ħlewwiet taz-zokkor (inkluż kaxus)

kg

S

 

10.82.23.90

Ħlewwiet taz-zokkor, m.k.b.

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Frott, lewż, qoxra tal-frott u partijiet oħra tal-pjanti, ippreżervati fiz-zokkor

10.82.24.00

Frott, lewż, qoxra tal-frott u partijiet oħra tal-pjanti, iddrenjati, glassati jew kristalizzati

kg

S

 

NACE: 10.83

Proċessar ta’ te u kafè

CPA: 10.83.11

Kafè, dekafeinat jew inkaljat

10.83.11.30

Kafè dekafeinat, mhux inkaljat

kg

S

 

10.83.11.50

Kafè inkaljat, mhux dekafeinat

kg

S

 

10.83.11.70

Kafè inkaljat, dekafeinat

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Sostituti tal-kafè; estratti, essenzi u konċentrati tal-kafè jew sostituti tal-kafè; fosdqa u qxur tal-kafè

10.83.12.10

Sostituti tal-kafè li fihom l-kafè

kg

S

 

10.83.12.40

Estratti, essenzi u konċentrati tal-kafè, u preparati b’bażi ta’ dawn l-estratti, essenzi jew konċentrati jew b’bażi ta’ kafè

kg

S

 

10.83.12.70

ċikwejra inkaljata u sostituti tal-kafè inkaljati oħra, u estratti, essenzi u konċentrati minnhom

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Te aħdar (mhux iffermentat), te iswed (fermentat) u te fermentat parzjalment, f’pakki immedjati b’kontenut ta’ ≤ 3 kg

10.83.13.00

Te f’pakki immedjati b’kontenut ≤ 3 kg

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Estratti, essenzi, konċentrati u preparazzjonijiet mit-te jew mill-maté

10.83.14.00

Estratti, essenza u konċentrati ta’ té jew maté, u preparazzjoni b’dawn l-istess estratti, essenza u konċentrati, jew b’bażi ta’ té jew maté

kg

S

 

CPA: 10.83.15

nfusjonijiet erbali

10.83.15.00 z

Infusjonijiet erbali

kg

S

 

NACE: 10.84

Manifattura ta’ kondimenti u taħwir tal-ikel

CPA: 10.84.11

Ħall u sostituti tal-ħall li jinkisbu mill-aċidu aċetiku

10.84.11.30

Ħall tal-inbid

l

S

 

10.84.11.90

Ħall u sostituti tal-ħall (eskluż dak magħmul mill-inbid)

l

S

 

CPA: 10.84.12

Zlazi; kondimenti mħalltin u ħwawar imħalltin; dqiq u grix tal-mustarda u mustarda preparata

10.84.12.10

Zalza tas-sojja

kg

S

 

10.84.12.30

Ketchup tat-tadam u sauces oħra tat-tadam

kg

S

 

10.84.12.53

Dqiq u grix tal-mustarda

kg

S

 

10.84.12.55

Mustarda preparata

kg

S

 

10.84.12.70

Zlazi u preparazzjonijiet tagħhom, kondimenti mħalltin u ħwawar imħalltin (eżklużi zalza tas-sojja, ketchup tat-tadam, zlazi oħrajn tat-tadam, dqiq u grix tal-mustarda, u mustarda preparata)

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Melħ għall-ikel

10.84.30.00

Melħ adatt għall-konsum mill-bniedem

kg

T

 

NACE: 10.85

Manifattura ta’ ikliet u platti preparati

CPA: 10.85.11

Ikliet u platti ppreparati magħmula mil-laħam, il-ġewwieni tal-laħam jew demm

10.85.11.00 z

Ikliet u platti ppreparati magħmula mil-laħam, il-ġewwieni tal-laħam jew demm

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Ikliet u platti ppreparat ibbażati fuq il-ħut, krustaċji u molluski

10.85.12.00 z

Ikliet u platti ppreparat ibbażati fuq il-ħut, krustaċji u molluski

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Ikliet u platti ppreparati bbażati fuq il-ħaxix

10.85.13.00 z

Ikliet u platti ppreparati bbażati fuq il-ħaxix

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Ikliet u platti ppreparati bbażati fuq l-għaġin

10.85.14.10

Għaġin kemm msajjar kif ukoll mhux, mimli bil-laħam, ħut, ġobon u sustanzi oħra fi kwalunkwe proporzjon

kg

S

 

10.85.14.30

Għaġin u prodotti oħra tal-għaġin niexfa, mhux niexfa u friżati (inkluż platti preparati) (eskluż għaġin mhux msajjar, għaġin mimli)

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Platti u ikliet ippreparati oħrajn

10.85.19.10 z

Platti u ikliet ippreparati oħrajn, inkluż pizza friżata, eskluż pizza friska

kg

S

 

NACE: 10.86

Manifattura ta’ preparazzjonijiet tal-ikel omoġenizzati u ta’ ikel dietetiku

CPA: 10.86.10

Preparazzjonijiet tal-ikel omoġenizzati u ikel dietetiku

10.86.10.10

Preparazzjonijiet omoġenizzati tal-laħam, ġewwieni jew demm (eskluż zalzett u prodotti simili tal-laħam; preparazzjonijiet tal-ikel ibbażati fuq dawn il-prodotti)

kg

S

 

10.86.10.30

Ħxejjex omoġenizzati (eskluż dawk friżati, preżervati fil-ħall jew fl-aċidu aċetiku)

kg

S

 

10.86.10.50

Preparazzjonijiet omoġenizzati tal-ġamm, jellies tal-frott, marmellati, purè tal-frott jew tal-ġwież u pastes tal-frott jew tal-ġewż

kg

S

 

10.86.10.60

Preparazzjonijiet komposti tal-ikel omoġenizzati għall-ikel tat-trabi jew għal skopijiet dietetiċi i.b.b. f’kontenituri ≤ 250 g

kg

S

 

10.86.10.70

Preparazzjonijiet ta’ ikel tat-trabi, i.b.b. (eskluż preparazzjonijiet ta’ ikel omoġenizzat u kompost)

kg

S

 

NACE: 10.89

Manifattura ta’ prodotti oħra tal-ikel m.k.b.

CPA: 10.89.11

Sopop u brodijiet u preparazzjonijiet minnhom

10.89.11.00

Sopop u brodijiet u preparazzjonijiet minnhom

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Bajd, mhux fil-qoxra, u isfra tal-bajd friski jew ippreżervati; bajd fil-qoxra ppreżervat jew imsajjar; abjad tal-bajd

10.89.12.30

Prodotti magħmula mill-bajd, friski, nexfin, msajrin fil-fwar jew f’ilma mgħolli, mqiegħda fil-forom, friżat jew preżervat xorta oħra (eskluż albumina, fil-qoxra)

kg

S

 

10.89.12.50

Albumina tal-bajd

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Ħmejjer (attivi jew inattivi); mikrorganiżmi b’ċellula waħda oħrajn, mejta; trabijiet tal-ħami ppreparati

10.89.13.34

Ħmira tal-furnara

kg

S

 

10.89.13.39

Ħmira attiva (eskluż ħmira tal-furnara)

kg

S

 

10.89.13.50

Ħmira inattiva u mikrorganiżmi oħrajn b’ċelloli waħda mejta

kg

S

 

10.89.13.70

Trab tal-ħami preparat bħala sostitut tal-ħmira

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Estratti u meraq tal-laħam, il-ħut u l-invertebrati akwatiċi

10.89.14.00

Estratti u meraq ta’ laħam, ħut, krustaċji, molluski jew invertebrati akwatiċi oħra

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Prodotti tal-ikel ippreparati li jiħżienu bħal sandwiches u pizza friska

10.89.16.00 z

Ikel li jeħżien, inkluż pizza u sandwiches friski

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Supplimenti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem

10.89.17.00 z

Supplimenti djetetiċi (prodotti għall-konsum mill-bniedem maħsuba biex jipprovdu nutrijenti)

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Prodotti tal-ikel diversi m.k.b.

10.89.19.10

Karamell

kg

S

 

10.89.19.25

Estratt tal-malt

kg

S

 

10.89.19.30

Preparazzjonjiet ta’ ikel tad-dqiq, grix, lamtu, eċċ.

kg

S

 

10.89.19.35

Konċentrati tal-proteina u xropp taz-zollor bl-aromatiċi jew b’koloranti

kg

S

 

10.89.19.50 z

Preparazzjonjiet tal-ikel oħrajn m.k.b.

kg

S

 

NACE: 10.91

Manifattura ta’ għalf preparat għal annimali tal-farm

CPA: 10.91.10

Għalf preparat għal annimali tal-farm, għajr mid-grix u pellets tan-nifel

10.91.10.10 z

Taħlitiet lesti minn qabel tal-għalf tal-annimali tal-farm

kg

S

 

10.91.10.33 z

Preparazzjonijiet użati għall-għalf għall-annimali tal-farm (eskluż taħlitiet lesti minn qabel): ħnieżer

kg

S

 

10.91.10.35 z

Preparazzjonijiet użati għall-għalf għall-annimali tal-farm (eskluż taħlitiet lesti minn qabel): qobla

kg

S

 

10.91.10.37 z

Preparazzjonijiet użati għall-għalf għall-annimali tal-farm (eskluż taħlitiet lesti minn qabel): pollam

kg

S

 

10.91.10.39 z

Preparazzjonijiet użati għall-għalf għall-annimali tal-farm (eskluż taħlitiet lesti minn qabel): m.k.b.

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Dqiq mitħun oħxon u pellets tan-nifel (alfalfa)

10.91.20.00

Dqiq mitħun oħxon u pellets tan-nifel (alfalfa)

kg

S

 

NACE: 10.92

Manifattura ta’ ikel lest għall-annimali domestiċi

CPA: 10.92.10

Ikel ippreparat għall-annimali domestiċi

10.92.10.30

Ikel tal-klieb jew qtates, i.b.b.

kg

S

 

10.92.10.60 z

Preparazzjoni li tintuża għal-għalf tal-annimali domestiċi (eskluż l-ikel tal-klieb jew tal-qtates, i.b.b.)

kg

S

 

NACE: 11.01

Distillazzjoni, rettifikazzjoni u taħlit ta’ spirti

CPA: 11.01.10

Xarbiet alkoħoliċi ddistillati

11.01.10.20

Spirti miksuba minn inbid distillat jew mir-residwu tal-għasra tal-għeneb (importanti: eskluż dazju fuq l-alkoħol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Wiski (importanti: eskluż dazju fuq l-alkoħol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rum u spirti oħra miksuba permezz tad-distillazzjoni ta’ prodotti tal-kannamiela iffermentati (importanti: eskluż dazju fuq l-alkoħol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Ġinn u ġnibru (importanti: eskluż dazju fuq l-alkoħol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodka b’volum ta’ alkoħol ≤ 45,4 % (importanti: eskluż dazju fuq l-alkoħol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Spirti distillati mill-frott (eskluż likuri, ġinn, ġnibru; inbid tal-għeneb jew residwu tal-għasra tal-għeneb (importanti: eskluż id-dazju fuq l-alkoħol))

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Alkoħol puri (importanti: eskluż dazju fuq l-alkoħol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Spirti, likuri u xarbiet spiritużi (eskluż spirti distillati mill-inbid tal-għeneb, mir-residwu tal-għasra jew mill-frott/wiski, rum, tafia, ġin u ġnibru, Vodka b’volum alkoħoliku ≤ 45,4 %, spirti distillati mill-frott) (importanti: eskluż dazju fuq l-alkoħol)

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Manifattura ta’ inbid mill-għeneb

CPA: 11.02.11

Inbid spumanti mill-għeneb frisk

11.02.11.30

Champagne (importanti: eskluż dazju fuq l-alkoħol)

l

S

 

11.02.11.90

Inbid spumanti magħmul minn għeneb frisk (eskluż champagne; dazju fuq l-alkoħol)

l

S

 

CPA: 11.02.12

Inbid mill-għeneb frisk, barra mill-inbid spumanti; most

11.02.12.11 z

Inbid abjad b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP)

l

S

 

11.02.12.15

Inbid u most tal-għeneb bil-fermentazzjoni mwaqqfa jew maqtula biż-żieda ta’ alkoħol, b’pressjoni ta’ CO2 fis-soluzzjoni ≥ 1 bar < 3, f’20 °C (eskluż inbid spumanti)

l

S

 

11.02.12.17 z

Inbid u most tal-għeneb ta’ kwalità bil-fermentazzjoni mwaqqfa jew maqtula biż-żieda ta’ alkoħol, bid-denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP) prodott b’volum alkoħoliku ≤ 15 % (eskluż nbid abjad u nbid spumanti)

l

S

 

11.02.12.20

Inbid u most tal-għeneb bil-fermentazzjoni mwaqqfa jew maqtula biż-żieda ta’ alkoħol, b’volum alkoħoliku ≤ 15 % (eskluż nbid spumanti u nbid (DOP))

l

S

 

11.02.12.31

Port, Madeira, Sherry u oħrajn > 15 % alkoħol

l

S

 

11.02.12.50

Most (eskluż dazju fuq l-alkoħol)

l

S

 

NACE: 11.03

Manifattura ta’ sidru u nbejjed ta’ frott ieħor

CPA: 11.03.10

Xarbiet fermentati oħra (eż. sidru, perry, mead); xarbiet imħallta li fihom l-alkoħol

11.03.10.00

Xarbiet fermentati u taħlitiet tagħhom (inkluż dawk b’xarbiet nonalkoħoliċi, sidru, perry u mead; eskluż birra mill-malt, inbid minn għeneb aromatizzat bi pjanti jew sustanzi aromatiċi)

l

S

 

NACE: 11.04

Manifattura ta’ xarbiet oħra fermentati mhux distillati

CPA: 11.04.10

Vermut u nbid aromatizzat ieħor mill-għeneb frisk

11.04.10.00

Vermut u nbid ieħor mill-għeneb frisk aromatizzat bi pjanti jew sustanzi aromatiċi (eskluż dazju fuq l-alkoħol)

l

S

 

NACE: 11.05

Manifattura ta’ birra

CPA: 11.05.10

Birra, għajr fond tat-tisjir tal-birra

11.05.10.00

Birra mill-malt (eskluż birra nonalkoħolika, birra b’volum alkoħoliku ≤ 0,5 %, dazju alkoħoliku)

l

S

 

11.05.10.10

Birra nonalkoħolika u birra li fiha ≤ 0,5 % alkoħol

l

S

 

CPA: 11.05.20

Fond tat-tisjir jew distillazzjoni tal-birra

11.05.20.00

Fond u skart ieħor tat-tisjir u distillazzjoni tal-birra (eskluż dazju fuq l-alkoħol)

kg

S

 

NACE: 11.06

Manifattura ta’ malt

CPA: 11.06.10

Malt

11.06.10.30

Malt, mhux inkaljat (eskluż dazju fuq l-alkoħol)

kg

S

 

11.06.10.50

Malt inkaljat (eskluż dazju fuq l-alkoħol, prodotti li kellhom jgħaddu minn iżjed ipproċessar, malt inkaljat użat bħala sostitut tal-kafè)

kg

S

 

NACE: 11.07

Manifattura ta’ soft drinks; produzzjoni ta’ ilma minerali u ilma ieħor fil-fliexken

CPA: 11.07.11

Ilma minerali u ilma effervexxenti, mhux bit-taħlil jew aromi

11.07.11.30

Ilma minerali u ilma effervexxenti, mhux bit-taħlil

l

S

 

11.07.11.50

Ilma mhux bit-taħlil u aromi; silġ u borra (eskluż ilma minerali u effervexxenti)

l

S

 

CPA: 11.07.19

Xarbiet oħrajn nonalkoħoliċi

11.07.19.30

Ilma, biz-zokkor miżjud, sustanzi oħra ta’ taħlil u aromatizzanti, i.e. soft drinks (inkluż minerali u effervexxenti)

l

S

 

11.07.19.50

Xarbiet nonalkoħoliċi li ma fihomx xaħam tal-ħalib (eskluż ilma minerali, effervexxenti jew aromatizzat b’taħlil jew mingħajr taħlil)

l

S

 

11.07.19.70

Xarbiet nonalkoħoliċi li fihom ix-xaħam tal-ħalib

l

S

 

NACE: 12.00

Manifattura ta’ prodotti tat-tabakk

CPA: 12.00.11

Sigarri, cheroots, cigarillos u sigarretti, magħmula mit-tabakk jew minn sostituti tat-tabakk

12.00.11.30

Sigarri, cheroots u cigarillos li fihom tabakk u taħlitiet ta’ tabakk u sostituti tat-tabakk (eskluż dazju fuq it-tabakk)

p/st

S

 

12.00.11.50

Sigaretti li fihom tabakk u taħlitiet ta’ tabakk u sostituti tat-tabakk (eskluż dazju fuq it-tabakk)

p/st

S

 

12.00.11.70

Sigarri; cheroots; cigarillos u sigaretti li fihom biss sostituti tat-tabakk (eskluż dazju fuq it-tabakk)

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Weraq tat-tabakk biz-zokk maqtugħ/strixxi mnixxef

12.00.12.00

Weraq tat-tabakk biz-zokk maqtugħ/strixxi mnixxef

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Tabakk u sostituti manifatturati oħra; tabakk omoġenizzat jew rikostitwit; estratti u essenzi tat-tabakk

12.00.19.30

Tabakk tat-tipjip (eskluż dazju fuq it-tabakk)

kg

S

 

12.00.19.90

Tabakk manifatturat, estratti u essenzi, tabakk omoġenizzat jew rikostrutt ieħor, m.k.b.

kg

S

 

NACE: 13.10

Preparazzjoni u għażil ta’ fibri tessili

CPA: 13.10.10

Xaħam tas-suf (inkluż il-lanolin)

13.10.10.00

Xaħam tas-suf u sustanzi xaħmin derivati minnhom, inkluża l-lanolina

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Ħarir grezz (mhux miftul)

13.10.21.00

Ħarir grezz (mhux miftul)

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Suf, imnaddaf mix-xaħam jew karbonizzat, mhux imqardax jew mimxut

13.10.22.00

Suf, imnaddaf mix-xaħam jew karbonizzat, mhux imqardax jew mimxut

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Żlielem tas-suf jew ta’ pil fin tal-annimali

13.10.23.00

Żlielem tas-suf jew ta’ pil fin tal-annimali

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Suf u pil fin jew oħxon tal-annimali, imqardax jew mimxut

13.10.24.00

Suf jew pil tal-annimali, imqardax jew mimxut (inkluż tops tas-suf)

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Qoton, imqardax jew mimxut

13.10.25.00

Qoton, imqardax jew mimxut

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Ġuta u fibri tessili oħrajn (għajr kittien, qanneb propju u rami), ipproċessati iżda mhux magħżula

13.10.26.00

Ġuta u fibri tessili oħrajn (għajr kittien, qanneb propju u rami), ipproċessati iżda mhux magħżula

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Fibri tessili veġetali oħrajn, ipproċessati iżda mhux magħżula

13.10.29.00

Fibri tessili veġetali oħrajn, ipproċessati iżda mhux magħżula

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Fibra tajba sintetika, mimxuta, ippettnata jew ipproċessata għall-ħidma

13.10.31.00

Fibra tajba sintetika, mimxuta, ippettnata jew ipproċessata għall-ħidma

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Fibra tajba artifiċjali, mimxuta, ippettnata jew ipproċessata għall-ħidma

13.10.32.00

Fibra tajba artifiċjali, mimxuta, ippettnata jew ipproċessata għall-ħidma

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Raden tal-ħarir u raden mibrum minn skart tal-ħarir

13.10.40.10

Raden tal-ħarir, m.i.b.b. (eskluż dawk magħżula minn skart tal-ħarir)

kg

T

 

13.10.40.30

Raden mibrumin minn skart tal-ħarir, m.i.b.b.

kg

T

 

13.10.40.50

Raden tal-ħarir u skart tal-ħjut tas-suf tal-ħarir, i.b.b.; imsaren tad-dudu tal-ħarir

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Raden tas-suf ippreparati jew le għall-kummerċ bl-imnut; raden ta’ pil fin jew oħxon tal-annimali jew ta’ krin

13.10.50.10

Raden ta’ suf imqardex jew pil fin tal-annimali, m.i.b.b.

kg

T

 

13.10.50.30

Raden ta’ suf mimxut jew pil fin tal-annimali, m.i.b.b.

kg

T

 

13.10.50.50

Raden tas-suf jew pil fin tal-annimali, i.b.b.

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Raden tal-qoton (għajr ħajt tal-ħjata)

13.10.61.32 z

Raden ta’ qoton mhux mimxut, m.i.b.b., għall-drappijiet minsuġin (eskluż dawk għat-tapiti u kisi tal-art)

kg

T

 

13.10.61.33 z

Raden ta’ qoton mhux mimxut, m.i.b.b., għall-drappijiet innittjati u maljerija

kg

T

 

13.10.61.35 z

Raden ta’ qoton mhux mimxut, m.i.b.b., għall-użu ieħor (inkluż dawk għat-tapiti u kisi tal-art)

kg

T

 

13.10.61.52 z

Raden ta’ qoton mimxut, m.i.b.b., għall-drappijiet minsuġin (eskluż dawk għat-tapiti u kisi tal-art)

kg

T

 

13.10.61.53 z

Raden ta’ qoton mimxut, m.i.b.b., għall-drappijiet innittjati u maljerija

kg

T

 

13.10.61.55 z

Raden ta’ qoton mimxut, m.i.b.b., għall-użu ieħor (inkluż dawk għat-tapiti u kisi tal-art)

kg

T

 

13.10.61.60

Raden tal-qoton, i.b.b. (eskluż ħajt tal-ħjata)

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Ħajt tal-ħjata tal-qoton

13.10.62.00

Ħajt tal-ħjata tal-qoton

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Raden tal-kittien

13.10.71.10

Raden tal-kittien, m.i.b.b.

kg

T

 

13.10.71.20

Raden tal-kittien, i.b.b.

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Raden tal-ġuta jew fibri tessili oħrajn tat-tilju; raden ta’ fibri tessili veġetali oħrajn; raden tal-karta

13.10.72.00

Raden veġetali u fibri tat-tilju (eskluż tal-kittien); raden tal-karta

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Raden ta’ filamenti magħmula mill-bniedem, multipli jew immaljati (għajr ħajt tal-ħjata, raden ta’ tenaċità għolja, poliester, jew rajon visk), mhux preparati għall-bejgħ bl-imnut; raden ta’ filamenti magħmula mill-bniedem (għajr ħajt tal-ħjata) ippreparati għall-bejgħ bl-imnut

13.10.81.10

Raden ta’ filamenti sintetiċi multipli jew immaljati, m.i.b.b.

kg

T

 

13.10.81.30

Raden ta’ filamenti artifiċjali multipli jew immaljati, m.i.b.b. (eskluż ħajt tal-ħjata)

kg

T

 

13.10.81.50

Raden ta’ filamenti magħmula mill-bniedem, i.b.b. (eskluż ħajt tal-ħjata)

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Raden għajr ħajt tal-ħjata ta’ fibri sintetiċi staple li fihom ≥ 85 % skont il-piż ta’ tali fibri

13.10.82.10

Raden (għajr ħajt tal-ħjata) li fih ≥ 85 % skont il-piż ta’ fibri staple sintetiċi, m.i.b.b.

kg

T

 

13.10.82.50

Raden (għajr ħajt tal-ħjata) li fih ≥ 85 % skont il-piż ta’ fibri staple sintetiċi, i.b.b.

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Raden (eskluż ħajt tal-ħjata) ta’ fibri staple sintetiċi li fihom < 85 % skont il-piż ta’ tali fibri

13.10.83.20

Raden li fih < 85 % skont il-piż ta’ fibri staple tal-polijester (għajr ħajt tal-ħjata), imħallta ma’ fibri artifiċjali, m.i.b.b.

kg

T

 

13.10.83.33 z

Raden li fih < 85 % skont il-piż ta’ fibri staple sintetiċi (għajr ħajt tal-ħjata) imħallta ma’ suf imqardex jew ma’ pil fin tal-annimali, m.i.b.b.

kg

T

 

13.10.83.36 z

Raden li fih < 85 % skont il-piż ta’ fibri staple sintetiċi, imħallta ma’ suf mimxut jew ma’ pil fin tal-annimali, m.i.b.b.

kg

T

 

13.10.83.40

Raden li fih < 85 % skont il-piż ta’ fibri staple sintetiċi (għajr ħajt tal-ħjata), imħallta mal-qoton, m.i.b.b.

kg

T

 

13.10.83.80

Raden ieħor, li fih < 85 % skont il-piż ta’ fibri staple sintetiċi (għajr ħajt tal-ħjata), m.k.b., m.i.b.b.

kg

T

 

13.10.83.90

Raden li fih < 85 % skont il-piż ta’ fibri staple sintetiċi (għajr ħajt tal-ħjata), i.b.b.

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Raden (għajr ħajt tal-ħjata) ta’ fibri bażiċi artifiċjali

13.10.84.10

Raden (għajr ħajt tal-ħjata) ta’ fibri staple artifiċjali, m.i.b.b.

kg

T

 

13.10.84.30

Raden (għajr ħajt tal-ħjata) ta’ fibri staple artifiċjali, i.b.b.

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Ħajt tal-ħjata u raden magħmula minn filamenti u fibri sintetiċi u artifiċjali

13.10.85.10

Ħajt tal-ħjata ta’ filamenti magħmulin mill-bniedem

kg

T

 

13.10.85.50

Ħajt tal-ħjata ta’ fibri staple magħmulin mill-bniedem

kg

T

 

NACE: 13.20

Insiġ ta’ tessuti

CPA: 13.20.11

Drappijiet minsuġin tal-ħarir jew tal-iskarttal-ħarir

13.20.11.00

Drappijiet minsuġin tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Drappijiet minsuġin minn suf imqardax jew mimxut jew minn pil tal-annimali fin jew oħxon jew minn krin

13.20.12.30

Drappijiet minsuġin ta’ suf imqardex jew pil fin tal-annimali mqardex

m2

T

 

13.20.12.60

Drappijiet minsuġin ta’ suf mimxut jew ta’ pil fin mimxut tal-annimali; drappijiet minsuġin ta’ pil aħrax tal-annimali

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Drappijiet minsuġin tal-kittien

13.20.13.30

Drappijiet minsuġin tal-kittien, li fihom ≥ 85 % skont il-piż ta’ kittien

m2

T

 

13.20.13.60

Drappijiet minsuġin tal-kittien, li fihom < 85 % skont il-piż ta’ kittien

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Drappijiet minsuġin tal-ġuta u fibri oħrajn tat-tessut tat-tilju (barra mill-kittien, qanneb veru u rami)

13.20.14.00

Drappijiet minsuġin ta’ ġuta u fibri tessili oħra tat-tilju (eskluż kittien, qanneb veru u rami)

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Drappijiet minsuġin ta’ fibri tessili veġetali oħrajn; drappijiet minsuġa minn raden tal-karta

13.20.19.00

Drappijiet minsuġin ta’ qanneb veru, rami jew fibri tessili veġetali oħra (eskluż kittien, ġuta, fibri tessili oħra tat-tilju); raden tal-karta

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Drappijiet minsuġin tal-qoton

13.20.20.14 z

Drappijiet minsuġin tal-qoton, mhux minn raden ta’ kuluri differenti, li jiżnu ≤ 200 g/m2, għall-ħwejjeġ

m2

T

 

13.20.20.17 z

Drappijiet minsuġa tal-qoton, mhux minn raden ta’ kuluri differenti, li jiżnu ≤ 200 g/m2, għall-bjankerija tad-dar jew tessuti għad-dar

m2

T

 

13.20.20.19 z

Drappijiet minsuġin tal-qoton, mhux minn raden ta’ kuluri differenti, li jiżnu ≤ 200 g/m2, għal użi tekniċi jew industrijali (eskluż garżi, garżi mediċi)

m2

T

 

13.20.20.20

Drappijiet minsuġin mill-qoton li jiżnu ≤ 100 g/m2, għall-garżi mediċi, faxex u garżi sterilizzati

m2

S

 

13.20.20.31 z

Drappijiet minsuġin tal-qoton, b’raden ta’ kuluri differenti, li jiżnu ≤ 200 g/m2, għall-qomos u l-blawsijiet

m2

T

 

13.20.20.42 z

Drappijiet minsuġin tal-qoton, mhux b’raden ta’ kuluri differenti, li jiżnu > 200 g/m2, għall-ħwejjeġ

m2

T

 

13.20.20.44 z

Drappijiet minsuġa tal-qoton, mhux b’raden ta’ kuluri differenti, li jiżnu > 200 g/m2, għall-bjankerija tad-dar jew tessuti għad-dar

m2

T

 

13.20.20.49 z

Drappijiet minsuġin tal-qoton, mhux b’raden ta’ kuluri differenti, li jiżnu > 200 g/m2, għal użi tekniċi u industrijali

m2

T

 

13.20.20.60

Drappijiet minsuġin tal-qoton denim li jiżnu > 200 g/m2 (inkluż denim li mhux blu)

m2

S

 

13.20.20.72 z

Drappijiet minsuġin tal-qoton, b’raden ta’ kuluri differenti, għal ħwejjeġ oħra

m2

T

 

13.20.20.74 z

Drappijiet minsuġa tal-qoton b’raden ta’ kuluri differenti, għall-bjankerija tad-dar jew tessuti għad-dar

m2

T

 

13.20.20.79 z

Drappijiet minsuġin tal-qoton, b’raden ta’ kuluri differenti, għal użi tekniċi u industrijali

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Drappijiet minsuġin minn raden ta’ filamenti sintetiċi u raden ta’ filamenti artifiċjali

13.20.31.30

Drappijiet minsuġin ta’ raden ta’ filamenti magħmula mill-bniedem minn raden ta’ tenaċità kbira, strixxi, jew oġġetti simili (inkluż najlon, poliamidi oħra, poliester, rajon viskuż)

m2

S

 

13.20.31.50

Drappijiet minsuġin ta’ raden ta’ filamenti sintetiċi (eskluż dawk miksuba minn raden b’tenaċità għolja jew strixxi u oġetti simili)

m2

T

 

13.20.31.70

Drappijiet minsuġin ta’raden ta’ filamenti artifiċjali (eskluż dawk miksuba minn raden b’tenaċità għolja)

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Drappijiet minsuġin ta’ fibri staple sintetiċi

13.20.32.10

Drappijiet minsuġin ta’ fibri staple sintetiċi, b’kontenut ta’ 85 % jew iktar skont il-piż ta’ fibri staple sintetiċi

m2

T

 

13.20.32.20

Drappijiet minsuġin ta’ fibri staple sintetiċi, li fihom inqas minn 85 % skont il-piż ta’ tali fibri, imħallta primarjament jew esklużivament mal-qoton (eskluż drappijiet ta’ raden ta’ kuluri differenti)

m2

T

 

13.20.32.30

Drappijiet minsuġin ta’ fibri staple sintetiċi, li fihom inqas minn 85 % skont il-piż ta’ tali fibri, imħallta primarjament jew esklużivament mal-qoton, b’raden ta’ kuluri differenti

m2

T

 

13.20.32.40

Drappijiet minsuġin ta’ fibri staple sintetiċi, imħallta primarjament jew esklużivament b’suf imqardex jew pil fin tal-annimali

m2

T

 

13.20.32.50

Drappijiet minsuġin ta’ fibri staple sintetiċi, imħallta primarjament jew esklużivament ma’ suf mimxut jew pil fin tal-annimali

m2

T

 

13.20.32.90

Drappijiet minsuġin ta’ fibri staple sintetiċi, imħallta b’kollox għajr b’suf, pil fin tal-annimali jew qoton

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Drappijiet minsuġin ta’ fibri staple artifiċjali

13.20.33.30

Drappijiet minsuġin ta’ fibri staple artifiċjali, mhux b’raden ta’ kuluri differenti

m2

T

 

13.20.33.50

Drappijiet minsuġin ta’ fibri staple artifiċjali, b’raden ta’ kuluri differenti

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xinilja (għajr drapp tax-xugamani u drappijiet dojoq)

13.20.41.00

Drappijiet tal-pil, tal-medd u tat-tagħma; drappijiet tax-xinilja (eskluż drappijiet tax-xugamani u drappijiet tal-qoton minsuġa simili, drappijiet tessili ttroffjati, drappijiet dojoq)

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Drappijiet tax-xugaman u oħrajn minsuġin simili (għajr drappijiet dojoq) tal-qoton

13.20.42.00

Drappijiet tax-xugamani u oħrajn minsuġin simili tal-qoton

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Drappijiet tax-xugaman oħra u oħrajn minsuġin simili (għajr drappijiet dojoq)

13.20.43.00

Drappijiet tax-xugamani u oħrajn minsuġin simili (eskluż tal-qoton)

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Garża (għajr drappijiet dojoq)

13.20.44.00

Garża (eskluż garża medika, drappijiet dojoq minsuġa)

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Drappijiet tessili ttroffjati, għajr twapet

13.20.45.00

Drappijiet tessili ttroffjati (eskluż twapet ittroffjati u kisi tessili tal-art ieħor)

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Drappijiet minsuġin (inklużi drappijiet dojoq) tal-fibri tal-ħġieġ

13.20.46.00

Drappijiet minsuġin tal-fibri tal-ħġieġ (inkluż drappijiet dojoq, suf tal-ħġieġ)

kg

S

 

NACE: 13.30

Irfinar ta’ tessuti

CPA: 13.30.11

Servizzi tal-ibbliċjar u ż-żebgħa tal-fibri tessili u tar-raden

13.30.11.10

Tiżbigħ ta’ fibri

 

I

 

13.30.11.21

Tiżbigħ ta’ raden tas-satin

 

I

 

13.30.11.22

Tiżbigħ ta’ raden tas-suf, pil fin jew oħxon tal-annimali u krin

 

I

 

13.30.11.23

Tiżbigħ ta’ raden tal-qoton (eskluż ħajt tal-ħjata)

 

I

 

13.30.11.24

Tiżbigħ ta’ kittien, ġuta, fibri tessili oħra tat-tilju, fibri tessili veġetali u raden tal-karta

 

I

 

13.30.11.25

Tiżbigħ ta’ ħajt ta’ filamenti sintetiċi (eskluż ħajt tal-ħjata)

 

I

 

13.30.11.26

Tiżbigħ ta’ ħajt ta’ filamenti artifiċjali (eskluż ħajt tal-ħjata)

 

I

 

13.30.11.27

Tiżbigħ ta’ raden ta’ fibri staple sintetiċi (eskluż ħajt tal-ħjata)

 

I

 

13.30.11.28

Tiżbigħ ta’ raden ta’ fibri staple artifiċjali (eskluż ħajt tal-ħjata)

 

I

 

CPA: 13.30.12

Servizzi tal-ibbliċjar tad-drappijiet u oġġetti tessili (inkluż ilbies)

13.30.12.10

Ibbliċjar ta’ drappijiet minsuġa tas-satin

 

I

 

13.30.12.20

Ibbliċjar ta’ drappijiet minsuġin tas-suf, pil fin jew oħxon tal-annimali u krin

 

I

 

13.30.12.30

Ibbliċjar ta’ drappijiet minsuġa tal-qoton

 

I

 

13.30.12.40

Ibbliċjar ta’ drappijiet minsuġin tal-kittien, ġuta, fibri tessili oħra tat-tilju, fibri tessili veġetali u raden tal-karta

 

I

 

13.30.12.50

Ibbliċjar ta’ drappijiet minsuġin ta’ raden ta’ filamenti sintetiċi jew ta’ fibri sintetiċi

 

I

 

13.30.12.60

Ibbliċjar ta’ drappijiet minsuġin ta’ raden ta’ filamenti artifiċjali jew ta’ fibri artifiċjali

 

I

 

13.30.12.70

Ibbliċjar ta’ drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xinilja (eskluż drappijiet tax-xugaman u drappijiet minsuġa simili oħra tal-qoton, drappijiet dojoq minsuġa)

 

I

 

13.30.12.80

Ibbliċjar ta’ drappijiet tax-xugaman u drappijiet simili oħra (eskluż drappijiet tessili ttroffjati)

 

I

 

13.30.12.90

Ibbliċjar ta’ drappijiet innittjati jew tal-ganċ

 

I

 

CPA: 13.30.13

Servizzi ta’ tiżbigħ tad-drappijiet u oġġetti tessili (inkluż ilbies)

13.30.13.10

Tiżbigħ ta’ drappijiet minsuġa tas-satin jew ta’ skart tas-satin

 

I

 

13.30.13.20

Tiżbigħ ta’ drappijiet minsuġin tas-suf, pil fin jew oħxon tal-annimali jew krin

 

I

 

13.30.13.30

Tiżbigħ ta’ drappijiet minsuġa tal-qoton

 

I

 

13.30.13.40

Tiżbigħ ta’ drappijiet minsuġin tal-kittien, ġuta, fibri tessili oħra tat-tilju, fibri tessili veġetali u raden tal-karta

 

I

 

13.30.13.50

Tiżbigħ ta’ drappijiet minsuġin ta’ raden ta’ filamenti sintetiċi jew ta’ fibri sintetiċi

 

I

 

13.30.13.60

Tiżbigħ ta’ drappijiet minsuġin ta’ raden ta’ filamenti artifiċjali jew ta’ fibri artifiċjali

 

I

 

13.30.13.70

Tiżbigħ ta’ drappijiet tal-pil minsuġa u drappijiet tax-xinilja (eskluż drappijiet tax-xugaman u drappijiet minsuġa simili tal-qoton, drappijiet dojoq minsuġa)

 

I

 

13.30.13.80

Tiżbigħ ta’ drapp tax-xugaman u drappijiet simili (eskluż drappijiet tessili ttroffjati)

 

I

 

13.30.13.90

Tiżbigħ ta’ drappijiet innittjati jew tal-ganċ u drappijiet mhux minsuġa

 

I

 

CPA: 13.30.19

Servizzi oħrajn ta’ finitura tat-tessuti u oġġetti tessili (inkluż ilbies)

13.30.19.10

Finitura ta’ drappijiet minsuġa tas-satin (eskluż ibbliċjar, tiżbigħ, stampar)

 

I

 

13.30.19.20

Finitura ta’ drappijiet minsuġin tas-suf, pil fin jew oħxon tal-annimali jew krin (eskluż ibbliċjar, tiżbigħ, stampar)

 

I

 

13.30.19.30

Finitura ta’ drappijiet minsuġa tal-qoton (eskluż ibbliċjar, tiżbigħ, stampar)

 

I

 

13.30.19.40

Finitura ta’ drappijiet minsuġin tal-kittien, ġuta, fibri tessili oħra tat-tilju, fibri tessili veġetali u raden tal-karta (eskluż ibbliċjar, tiżbigħ, stampar)

 

I

 

13.30.19.50

Finitura ta’ drappijiet minsuġin ta’ raden ta’ filamenti sintetiċi jew ta’ fibri sintetiċi (eskluż ibbliċjar, tiżbigħ, stampar)

 

I

 

13.30.19.60

Finitura ta’ drappijiet minsuġin ta’ raden ta’ filamenti artifiċjali jew ta’ fibri artifiċjali (eskluż ibbliċjar, tiżbigħ, stampar)

 

I

 

13.30.19.70

Finitura (eskluż ibbliċjar, tiżbigħ, stampar) ta’ drappijiet tal-pil minsuġa u drappijiet tax-xinilja (eskluż drappijiet tax-xugaman u drappijiet minsuġa simili tal-qoton, drappijiet dojoq minsuġa)

 

I

 

13.30.19.80

Finitura (eskluż ibbliċjar, tiżbigħ, stampar) ta’ drappijiet tax-xugaman u drappijiet simili (eskluż drappijiet tessili ttroffjati)

 

I

 

13.30.19.90

Finitura ta’ drappijiet innittjati jew tal-ganċ u drappijiet mhux minsuġa (eskluż ibbliċjar, tiżbigħ, stampar)

 

I

 

13.30.19.95

Servizzi ta’ finitura tal-ħwejjeġ

 

I

 

NACE: 13.91

Manifattura ta’ drappijiet innittjati jew tal-ganċ

CPA: 13.91.11

Drappijiet tal-pil, drappijiet tax-xugaman, innittjati jew tal-ganċ

13.91.11.00

Drappijiet tal-pil, drappijiet tax-xugaman, innittjati jew tal-ganċ

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Drappijiet oħra innittjati jew tal-ganċ, inkluż fer imitazzjoni nnittjat bil-labar

13.91.19.10

Drappijiet innittjati jew tal-ganċ (eskluż drappijiet tal-pil)

kg

T

 

13.91.19.20

Fer artifiċjali u oġġetti magħmula minnu

 

S

 

NACE: 13.92

Manifattura ta’ oġġetti tessili maħduma, għajr ilbies

CPA: 13.92.11

Kutri u gverti tal-ivvjaġġar, għajr kutri tal-elettriku

13.92.11.30

Kutri u gverti tal-ivjaġġar, tas-suf jew pil fin tal-annimali (eskluż kutri elettriċi)

p/st

S

 

13.92.11.50

Kutri u gverti tal-ivjaġġar, ta’ fibri sintetiċi (eskluż kutri elettriċi)

p/st

S

 

13.92.11.90

Kutri (eskluż kutri elettriċi) u gverti tal-ivjaġġar ta’materjal tessili (eskluż suf jew pil fin tal-annimali, fibri sintetiċi)

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Bjankerija tas-sodda

13.92.12.30

Bjankerija tas-sodda ta’ tessuti innittjati jew tal-ganċ

kg

S

 

13.92.12.53

Bjankerija tas-sodda tal-qoton (eskluża innittjati jew tal-ganċ)

kg

S

 

13.92.12.55

Bjankerija tas-sodda tal-kittien jew tar-rami (eskluż innittjati jew tal-ganċ)

kg

S

 

13.92.12.59

Bjankerija tas-sodda ta’ tessuti minsuġa (eskluż tal-qoton, tal-kittien jew rami)

kg

S

 

13.92.12.70

Bjankerija tas-sodda minn fibri mhux minsuġa magħmula mill-bniedem (eskluż innittjati jew tal-ganċ)

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Bjankerija tal-mejda

13.92.13.30

Bjankerija tal-mejda innittjati jew tal-ganċ

kg

S

 

13.92.13.53

Bjankerija tal-mejda tal-qoton (eskluż innittjati jew tal-ganċ)

kg

S

 

13.92.13.55

Bjankerija tal-mejda tal-kittien (eskluż innittjati jew tal-ganċ)

kg

S

 

13.92.13.59

Bjankerija tal-mejda minn fibri minsuġa magħmula mill-bniedem u tessuti minsuġa jew mhux minsuġa oħra (eskluż tal-qoton, tal-kittien)

kg

S

 

13.92.13.70

Bjankerija tal-mejda minn fibri mhux minsuġa magħmula mill-bniedem

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Bjankerija tal-banju u tal-kċina

13.92.14.30

Bjankerija tal-banju u tal-kċina, ta’ drappijiet tax-xugaman u simili tal-qoton

kg

S

 

13.92.14.50

Bjankerija tal-banju u bjankerija tal-kċina minsuġa (eskluż drappijiet tax-xugamani u drappijiet simili tal-qoton)

kg

S

 

13.92.14.70

Bjankerija tal-banju u bjankerija tal-kċina, minn fibri mhux minsuġa magħmula mill-bniedem

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Purtieri (inkluż purtieri infurrati) u blinds ta’ ġewwa; pavaljuni tal-purtieri jew tas-sodda

13.92.15.30

Purtieri u blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri jew tas-sodda, minn materjali innittjati jew tal-ganċ

m2

S

 

13.92.15.50

Purtieri u blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri jew tas-sodda, minn materjali minsuġa

m2

S

 

13.92.15.70

Purtieri u blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri jew tas-sodda, minn materjali mhux minsuġa

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Oġġetti tal-arredament m.k.b.; settijiet ta’ drappijiet minsuġin u raden biex jinħadmu f’tapiti żgħar, tapizzerija u oġġetti simili

13.92.16.20

Tapizzeriji minsuġa bl-idejn tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u tapizzeriji maħduma bil-labar (inkluż pont żgħir, pont ix-xewka), lesti jew le

 

S

 

13.92.16.40

Gverti tas-sodda (eskluż kutri tal-edredun)

p/st

S

 

13.92.16.60

Oġġetti tal-arredament inkluż kisi għall-għamara u investi tal-kuxxins, eċċ. Covers għas-sits tal-karozza (eskluż kutri, gverti tal-ivjaġġar, bjankerija tas-sodda, bjankerija tal-mejda, bjankerija tal-banju, bjankerija tal-kċina, purtieri, blinds, pavaljuni u gverti tas-sodda)

 

S

 

13.92.16.80

Settijiet ta’ drappijiet minsuġin u raden biex jinħadmu fi tapiti żgħar, tapizzeriji, dvalji rrakkmati, srievet jew oġġetti tessili simili, i.b.b.

 

S

 

CPA: 13.92.21

Xkejjer u boroż, ta’ tip użat għall-ippakkjar ta’ oġġetti

13.92.21.30

Xkejjer u basktijiet, tal-qoton, għall-ippakkjar ta’ oġġetti

kg

S

 

13.92.21.50

Xkejjer u basktijiet, magħmulin minn strixxi ta’ polietilen jew polipropilen, innittjati jew tal-ganċ, għall-ippakkjar ta’ oġġetti

kg

S

 

13.92.21.70

Xkejjer u basktijiet magħmulin minn strixxi ta’ polietilen jew polipropilen, għall-ippakkjar ta’ oġġetti (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

kg

S

 

13.92.21.90

Xkejjer u basktijiet, għall-ippakkjar ta’ oġġetti (eskluż tal-qoton, tal-istrixxi ta’ polietilen jew polipropilen)

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Inċirati, tined għad-dgħajjes u lqugħ mix-xemx; qlugħ tad-dgħajjes, tas-sailboards jew tal-vetturi tal-art; tined u oġġetti għall-ikkampjar (inkluż saqqijiet tal-arja)

13.92.22.10

Inċirati, tined u lqugħ mix-xemx (eskluż tined tal-karavan)

kg

S

 

13.92.22.30

Tined (inkluż dawk tal-karavan)

kg

S

 

13.92.22.50

Qlugħ

kg

S

 

13.92.22.70

Saqqijiet tal-arja u oġġetti oħra għall-ikkampjar (eskluż tined tal-karavan, tined, xkejjer tal-irqad)

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Paraxutijiet (inkluż paraxutijiet diriġibbli) u rotochutes; partijiet tagħhom

13.92.23.00

Paraxutijiet u rotochutes, partijiet u aċċessorji (inkluż paraxutijiet diriġibbli)

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Kutri kkuttunati, kutri tal-edredun, kuxxini, pouffes, imħaded, xkejjer tal-irqad u oġġetti simili, bil-molol jew mimlija jew iffittjati internament bi kwalunkwe materjal jew tal-lastku jew plastik ċellulari

13.92.24.30

Xkejjer tal-irqad

p/st

S

 

13.92.24.93

Oġġetti tal-friex, tar-rix jew ta’ pil fin (inkluż kutri kkutunati u kutri taledredun, kuxxini, pouffes, imħaded) (eskluż saqqijiet, xkejjer tal-irqad)

p/st

S

 

13.92.24.99

Oġġetti tal-friex mimlijin b’xi ħaġa għajr rix jew pil fin (inkluż kutri kkutunati u kutri taledredun, kuxxini, pouffes, imħaded) (eskluż saqqijiet, xkejjer tal-irqad)

p/st

S

 

CPA: 13.92.29

Oġġetti oħrajn magħmula mit-tessuti (inkluż ċraret tal-art, ċraret tal-platti, ċraret tat-tfarfir u ċraret simili għat-tindif, ġkieket tas-salvataġġ u ċinturini tas-salvataġġ)

13.92.29.53

Ċraret tal-art, ċraret tal-platti, ċraret tat-tfarfir u ċraret tat-tindif simili, magħmulin minn tessut mhux minsuġ

kg

S

 

13.92.29.57

Ċraret tal-art, ċraret tal-platti, ċraret tat-tfarfir u ċraret tat-tindif simili (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ, oġġetti minn tessut mhux minsuġ)

kg

S

 

13.92.29.99

Ċraret tal-art, ċraret tal-platti, ċraret tat-tfarfir u ċraret tat-tindif simili, innittjati jew tal-ganċ; ġkieket tas-salvataġġ, ċinturini tas-salvataġġ u oġġetti maħdumin oħra (eskluż assorbenti sanitarji u s-srievet u oġġetti simili)

kg

S

 

NACE: 13.93

Manifattura ta’ twapet u twapet żgħar (rugs)

CPA: 13.93.11

Twapet u kisi tal-art tessili ieħor, immaljati

13.93.11.00

Twapet immaljati u kisi tal-art tessili ieħor immaljat

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Twapet u kisi tal-art tessili ieħor, minsuġa, mhux troffjati jew imtentxa

13.93.12.00

Twapet minsuġin u gverti tessili minsuġa oħra (eskluż dawk troffjati jew imtentxa)

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Twapet u kisi tal-art tessili ieħor, troffjati

13.93.13.00

Twapet troffjati u kisi tal-art tessili ieħor troffjat

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Twapet u kisi tal-art tessili ieħor (inkluż dawk mill-feltru)

13.93.19.30

Twapet u kisi tal-art tessili ieħor, iffeltrati bil-labra (eskluż dawk troffjati u mtentxa)

m2

S

 

13.93.19.90

Twapet u kisi tal-art tessili ieħor, iffeltrati bil-labra (eskluż dawk immaljati, minsuġa, troffjati, iffeltrati bil-labra)

m2

S

 

NACE: 13.94

Manifattura ta’ ċwiemi, ħbula, spag u xbieki

CPA: 13.94.11

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils, tal-ġuta jew fibri tat-tilju oħrajn

13.94.11.30

Spag, ċwiemi, ħbula jew kejbils minn fibri tas-sisal jew tessili oħra tal-agave, tal-ġuta jew fibri tat-tilju oħrajn, u fibri ta’ weraq iebes (eskluż spag legant jew tas-sassla)

kg

S

 

13.94.11.53

Spag (agriolu) legant jew tas-sassla, tas-sisal

kg

S

 

13.94.11.55

Spag (agrikolu) legant jew tas-sassla, tal-polietilen jew polipropilen

kg

S

 

13.94.11.60

Ċwiemi, ħbula jew kejbils tal-polietilen, polipropilen, najlon jew poliamidi oħra jew tal-poliester, ta’ tul > 50 000 decitex, ta’ fibri sintetiċi oħra (eskluż spag legant jew tas-sassla)

kg

S

 

13.94.11.70

Spag tal-polietilen jew polipropilen, tan-najlon jew poliamidi oħra jew tal-poliester, li għandhom tul ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (eskluż spag legant jew tas-sassla)

kg

S

 

13.94.11.90

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils ta’ materjali tessili (eskluż il-kittien u fibri tessili tat-tilju oħra, sisal, abaca jew fibri ta’ weraq iebes oħra, fibri sintetiċi)

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Xbiki immaljati tal-ispag, ċmieni jew ħabel, xbieki magħmula materjali tessili; oġġetti ta’ raden, strixxi m.k.b.

13.94.12.33

Xbieki tas-sajd magħmula mill-ispag, ċwiemi jew ħbula minn fibri magħmula mill-bniedem (eskluż xbieki tal-kopp)

kg

S

 

13.94.12.35

Xbieki tas-sajd magħmulin minn raden ta’ fibri magħmula mill-bniedem (eskluż xbieki biex itella’ l-ħut l-art)

kg

S

 

13.94.12.53

Xbieki magħmulin mill-ispag, kejbils jew ħbula tan-najlon jew poliamidi oħra (eskluż xbieki li partijiet minnhom maħdumin bil-ganċ, nettijiet tax-xagħar, xbieki tal-isports u tas-sajd)

kg

S

 

13.94.12.55

Xbieki magħmulin min-najlon jew poliamidi oħra (eskluż xbieki li partijiet minnhom maħdumin bil-ganċ, nettijiet tax-xagħar, xbieki tal-isports u tas-sajd, dawk magħmulin mill-ispag, mill-kejbils jew mill-ħbula)

kg

S

 

13.94.12.59

Xbieki mmaljati ta’ materjali tessili (eskluż xbieki tas-sajd minn tessuti magħmula mill-bniedem, għajr magħmulin min-najlon jew poliamidi oħra)

kg

S

 

13.94.12.80

Oġġetti tal-ispag, taċ-ċwiemi, tal-ħbula jew tal-kejbils

kg

S

 

NACE: 13.95

Manifattura ta’ oġġetti mhux minsuġa u oġġetti oħra magħmula minn oġġetti mhux minsuġa, għajr lbies

CPA: 13.95.10

Tessuti mhux minsuġa u oġġetti magħmula minn tessuti mhux minsuġa, għajr ilbies

13.95.10.10

Tessuti mhux minsuġa jiżnu ≤ 25 g/m2 (inkluż oġġetti magħmulin minnu) (eskluż oġġetti ta’ lbies, miksija jew mgħottija)

kg

S

 

13.95.10.20

Tessuti mhux minsuġa jiżnu > 25 g/m2 imma ≤ 70 g/m2 (inkluż oġġetti magħmulin minnu) (eskluż oġġetti ta’ lbies, miksija jew mgħottija)

kg

S

 

13.95.10.30

Tessuti mhux minsuġa jiżnu > 70 g/m2 imma ≤ 150 g/m2 (inkluż oġġetti magħmulin minnu) (eskluż oġġetti ta’ lbies, miksija jew mgħottija)

kg

S

 

13.95.10.50

Tessuti mhux minsuġa jiżnu > 150 g/m2 (inkluż oġġetti magħmulin minnu) (eskluż oġġetti ta’ lbies, miksija jew mgħottija)

kg

S

 

13.95.10.70

Tessuti mhux minsuġa, miksija jew mgħottija (inkluż oġġetti magħmulin minnu) (eskluż oġġetti ta’ lbies)

kg

S

 

NACE: 13.96

Manifattura ta’ tessuti tekniċi u industrijali oħra

CPA: 13.96.11

Raden metalizzati jew raden gimm metalizzati

13.96.11.00

Raden metalizzati jew raden gimm metalizzati

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Drappijiet minsuġin ta’ ħjut tal-metall u drappijiet minsuġing ta’ raden metalizzati m.k.b.

13.96.12.00

Drappijiet minsuġin ta’ ħajt tal-metall u drappijiet minsuġin ta’ raden metalizzati, użati għall-ilbies, bħala drappijiet tal-arredament jew skopijiet simili

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Ħjut u spag tal-lastiku, miksijin bit-tessuti; raden u strixxi tessili, imprenjati jew miksija b’lastku jew plastik

13.96.13.00

Ħjut u spag tal-lastiku, miksijin bit-tessuti; raden u strixxi tessili, imprenjati, miksija, mgħottija jew imlibbsa bil-lastku jew il-plastik

kg

S

 

CPA: 13.96.14

drappijiet minsuġa, imprenjati, miksija jew mgħottija m.k.b.

13.96.14.00

drappijiet minsuġa, imprenjati, miksija jew mgħottija m.k.b.

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Drapp tal-korda tat-tajers ta’ raden ta’ tenaċità għolja tan-najlon jew poliamidi oħra, poliesters jew rajon viskuż

13.96.15.00

Drapp tal-korda tat-tajers ta’ raden ta’ tenaċità għolja tan-najlon jew poliamidi oħra, poliesters jew rajon viskuż

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Prodotti u oġġetti tessili għal użu tekniku (inkluż ftejjel, mantils tal-gass, pajpijiet, ċinturini tat-trażmissjoni u twapet tal-ġarr, drapp tal-għarbil u drapp filtru)

13.96.16.20

Pajpijiet tessili u tubi tessili simili, sew jekk imprenjati jew le jew miksija, inforrati jew le, b’armar protettiv jew aċċessorji ta’ materjali oħra

kg

S

 

13.96.16.50

Ftejjel ta’ materjal minsuġ, twapet jew ċinturini tal-ġarr (inkluż dawk rinfurzati bil-metall jew materjal ieħor)

kg

S

 

13.96.16.80

Drappijiet u feltru tessili, għall-magni li jagħmlu l-karti jew magni simili (inkluż għall-polpa u għas-siment tal-asbestos)

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Drappijiet dojoq minsuġa; drappijiet dojoq bil-medd u mingħajr tagħma assemblati bl-użu ta’ kolla (bolducs); tberfiliet u affarijiet simili

13.96.17.30

Drappijiet dojoq minsuġa mhux tikketti, badges jew oġġetti simili

 

S

 

13.96.17.50

Tikketti, badges u oġġetti simili minn materjali tessili (eżkluż irrakkmati)

 

S

 

13.96.17.70

Orlatura bil-biċċa; ġmiemen u pompons, dekorazzjonijiet (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

 

S

 

NACE: 13.99

Manifattura ta’ tessuti oħra m.k.b.

CPA: 13.99.11

Tull u drappijiet tax-xibka oħrajn, għajr drappijiet minsuġin, innittjati jew tal-ganċ; bizzilla f’biċċiet, strixxi jew motifi

13.99.11.30

Tull u drappijiet tax-xibka oħrajn (eskluż dak minsuġ, innittjat jew tal-ganċ)

 

S

 

13.99.11.50

Bizzilla magħmula bil-magni, f’biċċiet, strixxi jew motifi

 

S

 

13.99.11.70

Bizzilla magħmula bl-idejn, f’biċċiet, strixxi jew motifi

 

S

 

CPA: 13.99.12

Rakkmu f’biċċiet, strixxi jew motifi

13.99.12.30

Rakkmu (mingħajr sfond viżibbli) f’biċċiet, strixxi jew motifi

 

S

 

13.99.12.50

Rakkmu tal-qoton f’biċċiet, strixxi jew motifi (eskluż rakkmu mingħajr sfond viżibbli)

 

S

 

13.99.12.70

Rakkmu tat-tessuti f’biċċiet, strixxi jew motifi (eskluż dak mingħajr sfond viżibbli, tal-qoton)

 

S

 

CPA: 13.99.13

Feltru, miksi, mgħotti jew laminat

13.99.13.00

Feltru, mimli jew le, miksi, mgħotti jew laminat, m.k.b.

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Fibri tessili ≤ 5 mm fit-tul (trofof), trab tessili u żlielem

13.99.14.00

Troff u trab tessili u żlielem

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Raden u strixxi gimm; raden tax-xinilja; raden immaljat katina

13.99.15.00

Raden gimm u strixxi gimm u oġġetti simili, ta’ materjali tessili magħmula mill-bniedem b’wisa’ apparenti ≤ 5 mm; raden tax-xinilja; raden immaljat katina

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Prodotti tessili kkuttunati bil-biċċa

13.99.16.00

Prodotti tessili kkuttunati bil-biċċa (eskluż ir-rakkmu)

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Tessuti u prodotti tessili oħrajn m.k.b.

13.99.19.00

Puffs u pads għat-terra għall-applikazzjoni ta’ kosmetiċi jew preparati tal-iġjene

p/st

S

 

NACE: 14.11

Manifattura ta’ ħwejjeġ tal-ġild

CPA: 14.11.10

Ilbies tal-ġild jew ta’ kompożizzjoni tal-ġild

14.11.10.00

Oġġetti ta’ lbies tal-ġild jew ta’ ġild rikostitwit (inkluż kowtijiet u kapotti) (eskluż aċċessorji tal-ħwejjeġ, xedd ir-ras u xedd is-saqajn)

p/st

S

 

NACE: 14.12

Manifattura ta’ ħwejjeġ tax-xogħol

CPA: 14.12.11

Tibdiliet koordinata tal-irġiel, ġkieket u ġlekkijiet, industrijali u okkupazzjonali

14.12.11.20

Tibdiliet koordinati tal-irġiel jew tas-subien, tal-qoton jew fibri magħmula mill-bniedem, għal ilbies industrijali u okkupazzjonali

p/st

S

 

14.12.11.30

Ġkieket jew ġlekkijiet tal-irġiel jew tas-subien, tal-qoton jew fibri magħmula mill-bniedem, għal ilbies industrijali jew okkupazzjonali

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Qliezet tal-irġiel, overalls bil-fardal, qliezet ta’ taħt l-irkoppa u xorzijiet, industrijali u okkupazzjonali

14.12.12.40

Qliezet jew qlieżet ta’ taħt l-irkoppa tal-irġiel jew tas-subien, tal-qoton jew fibri magħmula mill-bniedem, għal ilbies industrijali jew okkupazzjonali

p/st

S

 

14.12.12.50

Overalls bil-fardal tal-irġiel jew tas-subien, tal-qoton jew fibri magħmula mill-bniedem, għal ilbies industrijali jew okkupazzjonali

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Tibdiliet koordinati tan-nisa, ġkieket u ġlekkijiet, industrijali u okkupazzjonali

14.12.21.20

Tibdiliet koordinati tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton jew fibri magħmula mill-bniedem, għal ilbies industrijali jew okkupazzjonali

p/st

S

 

14.12.21.30

Ġkieket jew ġlekkijiet tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton jew fibri magħmula mill-bniedem, għal ilbies industrijali jew okkupazzjonali

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Qliezet tan-nisa, overalls bil-fardal, qliezet ta’ taħt l-irkoppa u xorzijiet, industrijali u okkupazzjonali

14.12.22.40

Qliezet jew qlieżet ta’ taħt l-irkoppa tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton jew fibri magħmula mill-bniedem, għal ilbies industrijali jew okkupazzjonali

p/st

S

 

14.12.22.50

Overalls bil-fardal tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton jew fibri magħmula mill-bniedem, għal ilbies industrijali jew fuq ix-xogħol

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Ilbies okkupazzjonali ieħor

14.12.30.13

Ħwejjeġ oħra tal-qoton jew fibri magħmula mill-bniedem, tal-irġiel jew tas-subien, għal ilbies industrijali jew okkupazzjonali

p/st

S

 

14.12.30.23

Ħwejjeġ oħra tal-qoton jew fibri magħmula mill-bniedem, tan-nisa jew tal-bniet, għal ilbies industrijali jew okkupazzjonali

p/st

S

 

NACE: 14.13

Manifattura ta’ ħwejjeġ ta’ fuq oħra

CPA: 14.13.11

Kapotti, ġakkuni, kapep, mantelli, anorakijiet, ġkieket ħfief kontra r-riħ u oġġetti simili, ġkieket għar-riħ u oġġetti simili, innittjati jew tal-ganċ tal-irġiel jew tas-subien

14.13.11.10

Kapotti, ġakkuni, kapep, mantelli u oġġetti simili tal-irġiel jew tas-subien, innittjati jew tal-ganċ (eskluż ġkieket u ġlekkijiet, anorakijiet, windcheaters u ġkieket għar-riħ)

p/st

S

 

14.13.11.20

Anorakijiet, ġkieket tal-iski, windcheaters, ġkieket għar-riħ u oġġetti simili tal-irġiel jew tas-subien, innittjati jew tal-ganċ (eskluż ġkieket u ġlekkijiet)

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Ilbiesi intieri tal-irġiel jew tas-subien, tibdiliet koordinati, ġkieket, ġlekkijiet, qliezet, overalls bil-fardal, qliezet ta’ taħt l-irkoppa u xorzijiet, innittjati jew tal-ganċ

14.13.12.30

Ġkieket u ġlekkijiet tal-irġiel jew tas-subien, innittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

14.13.12.60

Ilbiesi intieri, u tibdiliet kooridinati, tal-irġiel jew tas-subien, innittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

14.13.12.70

Qliezet, qliezet ta’ taħt l-irkoppa, xorzijiet, overalls bil-fardal, tal-irġiel jew tas-subien, innittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Kapotti, ġakkuni, kapep, mantelli, anorakijiet, windcheaters, ġkieket għar-riħ u oġġetti simili, tan-nisa jew tal-bniet, innittjati jew tal-ganċ

14.13.13.10

Kapotti, ġakkuni, kapep, mantelli u oġġetti simili, tan-nisa jew tal-bniet, innittjati jew tal-ganċ (eskluż ġkieket u ġlekkijiet)

p/st

S

 

14.13.13.20

Sdieri, anorakijiet, ġkieket tal-iski, windcheaters, ġkieket għar-riħ u oġġetti simili tan-nisa jew tal-bniet, innittjati jew tal-ganċ (eskluż ġkieket u ġlekkijiet)

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Ilbiesi intieri, tibdiliet koordinati, ġkieket, ġlekkijiet, ilbiesi, dbielet, divided skirts, qliezet, overalls bil-fardal, qliezet ta’ taħt l-irkoppa u xorzijiet, tan-nisa jew tal-bniet, innittjati jew tal-ganċ

14.13.14.30

Ġkieket u ġlekkijiet tan-nisa jew tal-bniet, innittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

14.13.14.60

Ilbiesi intieri, tibdiliet koordinati, tan-nisa jew tal-bniet, innittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

14.13.14.70

Ilbiesi tan-nisa jew tal-bniet, innittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

14.13.14.80

Dbielet u divided skirts, tan-nisa jew tal-bniet, innittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

14.13.14.90

Qliezet u qliezet ta’ taħt l-irkoppa, xorzijiet, overalls bil-fardal, tan-nisa jew tal-bniet, innittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Kapotti, inċirati, ġakkuni, kapep, mantelli, anorakijiet, windcheaters, ġkieket għar-riħ u oġġetti simili, tal-irġiel jew tas-subien, mhux innittjati jew tal-ganċ

14.13.21.15

Kapotti, inċirati, ġakkuni, kapep, mantelli, eċċ. tal-irġiel jew tas-subien

p/st

S

 

14.13.21.30

Sdieri, anoraks, ġkieket għall-iski, ġkieket għar-riħ u oġġetti simili tal-irġiel jew tas-subien (eskluż ġkieket u ġlekkijiet, innittjati jew tal-ganċ, imprenjati, miksija, koperti, laminati jew lastikati)

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Ilbiesi intieri u tibdiliet koordinati tal-irġiel jew tas-subien tad-drappijiet tessili, mhux innittjati jew tal-ganċ

14.13.22.00

Ilbiesi intieri u tibdiliet koordinati tal-irġiel jew tas-subien (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Ġkieket jew ġlekkijiet tal-irġiel jew tas-subien, tad-drappijiet tessili, mhux innittjati jew tal-ganċ

14.13.23.00

Ġkieket jew ġlekkijiet tal-irġiel jew tas-subien (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Qliezet, overalls bil-fardal, qliezet ta’ taħt l-irkoppa u xorzijiet tal-irġiel jew tas-subien tad-drappijiet tessili, mhux innittjati jew tal-ganċ

14.13.24.42

Qliezet u qliezet ta’ taħt l-irkoppa, tad-denim, tal-irġiel jew tas-subien (eskluż ilbies industrijali jew okkupazzjonali)

p/st

S

 

14.13.24.44

Qliezet u qliezet ta’ taħt l-irkoppa u xorz, tas-suf jew pil fin tal-annimali, tal-irġiel jew tas-subien (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ, ilbies industrijali jew okkupazzjonali)

p/st

S

 

14.13.24.45

Qliezet u qliezet ta’ taħt l-irkoppa u xorz, magħmulin minn fibri artifiċjali, tal-irġiel jew tas-subien (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ, ilbies industrijali jew okkupazzjonali)

p/st

S

 

14.13.24.48

Qliezet jew qliezet ta’ taħt l-irkoppa tal-irġiel jew tas-subien, tal-qoton (eskluż tad-denim, innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.13.24.49

Qliezet u qliezet ta’ taħt l-irkoppa, xorzijiet u overalls bil-fardal, tal-irġiel jew tas-subien (eskluż tas-suf, tal-qoton u ta’ fibri magħmula mill-bniedem, innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.13.24.55

Overalls bil-fardal, tal-irġiel jew tas-subien (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ, ilbies industrijali jew okkupazzjonali)

p/st

S

 

14.13.24.60

Xorzijiet tal-irġiel jew tas-subien, tal-qoton jew fibri magħmula mill-bniedem (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Kapotti, ġakkuni, kapep, mantelli, anorakijiet, windcheaters, ġkieket għar-riħ u oġġetti simili, tan-nisa jew tal-bniet, mhux innittjati jew tal-ganċ

14.13.31.15

Kapep, u inċirati tax-xita, eċċ. tan-nisa jew tal-bniet

p/st

S

 

14.13.31.30

Sdieri, anorakijiet, ġkieket għall-iski, ġkieket għar-riħ u oġġetti simili tan-nisa jew tal-bniet (eskluż ġkieket u ġlekkijiet, innittjati jew tal-ganċ, imprenjati, miksija, mgħottija, laminati jew lastikati)

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Ġkieket u ġlekkijiet tan-nisa jew tal-bniet tad-drappijiet tessili, mhux innittjati jew tal-ganċ

14.13.32.00

Ilbiesi intieri u tibdiliet koordinati tan-nisa jew tal-bniet (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Ġkieket u ġlekkijiet tan-nisa jew tal-bniet tad-drappijiet tessili, mhux innittjati jew tal-ganċ

14.13.33.30

Ġkieket jew ġlekkijiet tan-nisa jew tal-bniet (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Ilbiesi, dbielet u divided skirts tan-nisa u tal-bniet tad-drappijiet tessili, mhux innittjati jew tal-ganċ

14.13.34.70

Ilbiesi tan-nisa jew tal-bniet (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.13.34.80

Dbielet jew divided skirts tan-nisa jew tal-bniet (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Qliezet, overalls bil-fardal, qliezet ta’ taħt l-irkoppa u xorzijiet tan-nisa jew tal-bniet tad-drappijiet tessili, mhux innittjati jew tal-ganċ

14.13.35.42

Qliezet u qliezet ta’ taħt l-irkoppa tan-nisa jew tal-bniet, tad-denim (eskluż għal ilbies industrijali jew okkupazzjonali)

p/st

S

 

14.13.35.48

Qliezet jew qliezet ta’ taħt l-irkoppa tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton (eskluż dawk tad-denim, għal ilbies industrijali jew okkupazzjonali)

p/st

S

 

14.13.35.49

Qliezet jew qliezet ta’ taħt l-irkoppa tan-nisa jew tal-bniet, tas-suf jew pil fin tal-annimali jew fibri magħmula mill-bniedem (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ u għal ilbies industrijali jew okkupazzjonali)

p/st

S

 

14.13.35.51

Overalls bil-fardal, tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ, għal ilbies industrijali jew okkupazzjonali)

p/st

S

 

14.13.35.61

Xorzijiet tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.13.35.63

Overalls bil-fardal tan-nisa jew tal-bniet, tas-suf jew pil fin tal-annimali jew fibri magħmula mill-bniedem (eskluż tal-qoton, innittjati jew tal-ganċ, għal ilbies industrijali jew okkupazzjonali) u ta’ xorzijiet tan-nisa jew tal-bniet, tas-suf jew ta’ pil fin tal-annimali (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.13.35.65

Xorzijiet tan-nisa jew tal-bniet, ta’ fibri magħmula mill-bniedem (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.13.35.69

Qliezet, qliezet ta’ taħt l-irkoppa, overalls bil-fardal tan-nisa jew tal-bniet, tat-tessut (eskluż qoton, suf jew pil fin tal-annimali, fibri magħmula mill-bniedem, innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

NACE: 14.14

Manifattura ta’ ħwejjeġ ta’ taħt

CPA: 14.14.11

Flokkijiet tal-irġiel jew tas-subien innittjati jew tal-ganċ

14.14.11.00

Flokkijiet tal-irġiel jew tas-subien innittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Qliezet ta’ taħt, briefs, qomos ta’ bil-lejl, piġami, bathrobes, dressing gowns u oġġetti simili, tal-irġiel jew tas-subien, innittjati jew tal-ganċ

14.14.12.20

Qliezet ta’ taħt u briefs tal-irġiel jew tas-subien, ta’ tessuti nnittjati jew tal-ganċ (inkluż boxer shorts)

p/st

S

 

14.14.12.30

Qomos ta’ bil-lejl u piġami tal-irġiel jew tas-subien, ta’ tessuti innittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

14.14.12.40

Dressing gowns, bathrobes u oġġetti simili tal-irġiel jew tas-subien, ta’ tessuti nnittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Blawsijiet, qomos u blawsijiet qomos tan-nisa jew tal-bniet, innittjati jew tal-ganċ

14.14.13.10

Blawsijiet, qomos u blawsijiet qomos tan-nisa jew tal-bniet, ta’ tessuti nnittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Slips, dbielet ta’ taħt, briefs, panties, ilbies ta’ bil-lejl, piġami, dressing gowns, negligees, bathrobes u oġġetti simili tan-nisa jew tal-bniet, innittjati jew tal-ganċ

14.14.14.20

Briefs u panties, tan-nisa jew tal-bniet, ta’ tessuti nnittjati jew tal-ganċ (inkluż boxer shorts)

p/st

S

 

14.14.14.30

Ilbies tas-sodda u piġami tan-nisa jew tal-bniet, ta’ tessuti nnittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

14.14.14.40

Negligees, bathrobes, dressing gowns u oġġetti simili tan-nisa jew tal-bniet, ta’ tessuti nnittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

14.14.14.50

Slips u dbielet ta’ taħt tan-nisa jew tal-bniet, ta’ tessuti nnittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Qomos tal-irġiel jew tas-subien tad-drappijiet tessili, mhux innittjati jew tal-ganċ

14.14.21.00

Qomos tal-irġiel jew tas-subien (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Flokkijiet taċ-ċingi u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, qliezet ta’ taħt, briefs, qomos ta’ bil-lejl, piġami, bathrobes, dressing gowns tal-irġiel jew tas-subien, tad-drappijiet tessili, mhux innittjati jew tal-ganċ

14.14.22.20

Qliezet ta’ taħt tal-irġiel jew tas-subien (inkluż boxer shorts) (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.14.22.30

Qomos tas-sodda u piġami tal-irġiel jew tas-subien (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.14.22.40

Flokkijiet taċ-ċingi, flokkijiet ta’ taħt, bathrobes, dressing gowns u oġġetti simili tal-irġiel jew tas-subien (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

CPA: 14.14.23

Blawsijiet, qomos u blawsijiet qomos tan-nisa jew tal-bniet, tad-drappijiet tessili, mhux innittjati jew tal-ganċ

14.14.23.00

Blawsijiet, qomos u blawsijiet qomos tan-nisa jew tal-bniet (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Flokkijiet taċ-ċingi u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, slips, dbielet ta’ taħt, briefs, panties, ilbies ta’ bil-lejl, piġami, negligees, bathrobes, dressing gowns u oġġetti simili tan-nisa jew tal-bniet, ta’ drappijiet tessili, mhux innittjati jew tal-ganċ

14.14.24.30

Ilbies ta’ bil-lejn jew piġami tan-nisa jew tal-bniet (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.14.24.50

Slips u dbielet ta’ taħt tan-nisa jew tal-bniet (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.14.24.60

Flokkijiet taċ-ċingi u flokkijiet ta’ taħt oħra, briefs, négligees, bathrobes, dressing gowns, housecoats u oġġetti simili tal-qoton (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.14.24.80

Negligees, bathrobes, dressing gowns, flokkijiet taċ-ċingi, flokkijiet ta’ taħt, briefs u panties tan-nisa jew tal-bniet (inkluż boxer shorts), ta’ fibri magħmula mill-bniedem (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.14.24.89

Flokkijiet taċ-ċingi, flokkijiet ta’ taħt, briefs, panties, negligees, bathrobes, dressing gowns, u oġġetti simili tan-nisa jew tal-bniet, tat-tessuti (eskluż qoton, fibri magħmula mill-bniedem, innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

CPA: 14.14.25

Riċipetti, kurpetti sal-qadd, kurpetti, ċingi, suspenders, takkalji, u oġġetti simili u partijiet minnhom, kemm jekk innittjati jew tal-ganċ u kemm jekk le

14.14.25.30

Riċipetti

p/st

S

 

14.14.25.50

Takkalji, ċineg tal-qliezet ta’ taħt u corselettes (inkluż bodies b’ ċineg aġġustabbli)

p/st

S

 

14.14.25.70

Ċineg, suspenders, takkalji u oġġetti simili u partijiet minnhom

 

S

 

CPA: 14.14.30

T-shirts, flokkijiet taċ-ċingi u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, innittjati jew tal-ganċ

14.14.30.00

T-shirts, flokkijiet ta’ taħt taċ-ċingi u flokkijiet oħrajn, innittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

NACE: 14.19

Manifattura ta’ lbies ieħor u aċċessorji

CPA: 14.19.11

Ilbies u aċċessorji tal-ilbies tat-trabi, innittjati jew tal-ganċ

14.19.11.00

Ilbies u aċċessorji tal-ilbies tat-trabi, innittjati jew tal-ganċ inkluż flokkijiet ta’ taħt, rompers, qliezet ta’ taħt, stretch-suits, ingwanti jew mittens jew mitts, ħwejjeġ ta’ fuq (għal tfal ta’ tul ≤ 86 cm)

 

S

 

CPA: 14.19.12

Tracksuits, ilbies għall-iski, ilbies għall-għawm u ilbies ieħor, innittjati jew tal-ganċ

14.19.12.10

Tracksuits, ta’ tessuti nnittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

14.19.12.30

Skisuits, ta’ tessuti nnittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

14.19.12.40

Ilbies għall-għawm tal-irġiel jew tas-subien, ta’ tessuti nnittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

14.19.12.50

Ilbies għall-għawm tan-nisa jew tal-bniet, ta’ tessuti nnittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

14.19.12.90

Ilbies ieħor, innittjat jew tal-ganċ (inkluż bodies b’ komma sħiħa)

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Ingwanti, mittens u mitts, innittjati jew tal-ganċ

14.19.13.00

Ingwanti, mittens u mitts, ta’ tessuti nnittjati jew tal-ganċ

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Aċċessorji ta’ lbies lesti u partijiet mill-ilbies jew mill-aċċessorji tal-ilbies oħrajn, innittjati jew tal-ganċ

14.19.19.30

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, velijiet u oġġetti simili, ta’ tessuti nnittjati jew tal-ganċ

p/st

S

 

14.19.19.60

Aċċessorji tal-ħwejjeġ u partijiet tagħhom, ta’ tessuti nnittjati jew tal-ganċ (eskluż ingwanti, mittens, xalel, xalpi, maflers, mantilji u velijiet)

 

S

 

CPA: 14.19.21

Ilbies tat-trabi u aċċessorji tal-ilbies, tad-drapp tessili, mhux innittjati jew tal-ganċ

14.19.21.50

Ħwejjeġ tat-trabi u aċċessorji relatati, tat-tessuti, mhux innittjati jew tal-ganċ (għal tfal twal ≤ 86 cm) inkluż flokkijiet ta’ taħt, rompers, qliezet ta’ taħt, stretch-suits, ingwanti, mittens u ħwejjeġ ta’ fuq (eskluż assorbenti sanitarji u srievet u oġġetti simili)

 

S

 

CPA: 14.19.22

Tracksuits, tuta tal-iski u lbies tal-għawm; u ilbies ieħor, tad-drapp tessili, mhux innittjat jew tal-ganċ

14.19.22.10

Ilbies ieħor tal-irġiel jew tas-subien m.k.b., inkluż tracksuits u tuti tal-jogging (eskluż tuta għall-iski, innittjat jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.19.22.20

Ilbies ieħor tan-nisa jew tal-bniet m.k.b., inkluż tracksuits u tuti tal-jogging(eskluż tuta għall-iski, innittjat jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.19.22.30

Tuta għall-iski (eskluż tessuti innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.19.22.40

Ilbies għall-għawm tal-irġiel jew tas-subien (eskluż tessuti innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.19.22.50

Ilbies għall-għawm tan-nisa jew tal-bniet (eskluż tessuti innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Imkatar, xallijiet, xalpi, velijiet, ingravati, kravatti, ingwanti u aċċessorji tal-ilbies oħrajn lesti; partijiet mill-ilbies jew mill-aċċessorji tal-ħwejjeġ, ta’ drappijiet tessili, mhux innittjati jew tal-ganċ m.k.b.

14.19.23.10

Imkatar

p/st

S

 

14.19.23.33

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, velijiet u oġġetti simili (eskluż oġġetti tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir, innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.19.23.38

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, velijiet u oġġetti simili, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.19.23.53

Ingravajjet, ċfuf u kravatti (eskluż oġġetti tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir, innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.19.23.58

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

p/st

S

 

14.19.23.70

Ingwanti, mittens u mitts (eskluż dawk innittjati jew tal-ganċ)

pa

S

 

14.19.23.96

Aċċessorji tal-ħwejjeġ, partijiet mill-ilbies jew mill-aċċessorji tal-ħwejjeġ, tat-tessut, m.k.b. u partijiet tagħhom, (eskluż xalel, xalpi, u maflers, mantilji u velijiet, ingravajjet, ċfuf u kravatti, ingwanti, mittens u mitts u partijiet tagħhom; riċipetti, kurpetti sal-qadd, kurpetti, ċingi, suspenders u takkalji, innittjati jew tal-ganċ)

 

S

 

CPA: 14.19.31

Aċċessorji tal-ħwejjeġ tal-ġild jew ta’ ġild rikostitwit, għajr ingwanti tal-isports

14.19.31.75

Ingwanti, mittens u mitts tal-ġild jew ta’ ġild rikostitwit (eskluż għall-isport, protettiv għas-snajja kollha)

pa

S

 

14.19.31.80

Ċinturini u bandolieri, tal-ġild jew ta’ ġild rikostitwit

p/st

S

 

14.19.31.90

Aċċessorji tal-ħwejjeġ tal-ġild jew ta’ ġild rikostitwit (eskluż ingwanti, mittens u mitts, ċinturini u bandolieri)

 

S

 

CPA: 14.19.32

Ilbies magħmul mill-feltru jew materjali mhux minsuġa, drappijiet tessili imprenjati jew miksija

14.19.32.00

Ilbies magħmul mill-feltru jew materjali mhux minsuġa, drappijiet tessili imprenjati jew miksija

p/st

S

 

CPA: 14.19.41

Forom tal-kpiepel, oqfsa tal-kpiepel u barnużi tal-feltru; plateaux u manchons tal-feltru; forom tal-kpiepel, i