EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0039

Deċiżjoni (UE) 2019/2195 Tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-5 ta’ Diċembru 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/14 dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro (BĊE/2019/39)

ĠU L 330, 20.12.2019, p. 91–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2195/oj

20.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 330/91


DEĊIŻJONI (UE) 2019/2195 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-5 ta’ Diċembru 2019

li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/14 dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro (BĊE/2019/39)

Il-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 128(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b’mod partikolari l-Artikolu 16 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għandu d-dritt esklussiv li jawtorizza l-ħruġ ta’ karti tal-flus tal-euro fi ħdan l-Unjoni. Dan id-dritt jinkludi l-kompetenza li jieħu miżuri biex tiġi protetta l-integrità tal-karti tal-flus tal-euro bħala mezz ta’ ħlas. Id-Deċiżjoni BĊE/2010/14 (1) tistabbilixxi regoli u proċeduri komuni dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro. Fid-dawl tal-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tad-Deċiżjoni BĊE/2010/14, huma meħtieġa numru ta’ emendi tekniċi u xi kjarifiki ulterjuri u titjib ta’ ċerti regoli, proċeduri u definizzjonijiet. B’mod partikolari, huma meħtieġa struzzjonijiet u definizzjonijiet aktar ċari fir-rigward tad-data li għandha tiġi rrapportata dwar in-numru ta’ karti ta’ flus tal-euro pproċessati, issortjati bħala mhux f’kundizzjoni tajba u rriċirkulati.

(2)

Attwalment il-karti tal-flus tal-kategorija 3 iridu jingħataw lill-banek ċentrali nazzjonali minnufih, jew mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara li jkunu ġew iddepożitati f’magna li timmaniġġja l-karti tal-flus. Peress li xi drabi l-karti tal-flus tal-kategorija 3 jitħalltu mal-karti tal-flus tal-kategorija 4a u 4b, dan iwassal għal numru akbar ta’ karti tal-flus awtentiċi li jintbagħtu bla bżonn għal analiżi ulterjuri. Għaldaqstant huwa meħtieġ li jiġi pprovdut għall-ipproċessar mill-ġdid tal-karti tal-flus tal-kategorija 3 biex ikunu jistgħu jiġu sseparati mill-karti tal-flus tal-kategorija 4a u 4b.

(3)

L-Anness IV għad-Deċiżjoni BĊE/2010/14 jistabbilixxi d-dettalji tad-data li għandha tinġabar mingħand il-cash handlers. Fl-interessi taċ-ċarezza, id-dettalji tad-data li għandha tiġi rrapportata għandhom ikunu speċifikati iktar biex ikun żgurat li tinftiehem u tkun eżatta kemm jista’ jkun.

(4)

Id-Deċiżjoni BĊE/2013/10 (2) introduċiet regoli ġodda biex tipprovdi għal serjejiet futuri ta’ karti tal-flus tal-euro u biex tiċċara u ttejjeb ċerti proċeduri rigward ir-riproduzzjoni, l-iskambju u l-irtirar ta’ karti tal-flus tal-euro. Minħabba dan, huma meħtieġa wkoll ċerti emendi għad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni BĊE/2010/14.

(5)

Għalhekk, id-Deċiżjoni BĊE/2010/14 għandha tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Emendi

Id-Deċiżjoni BĊE/2010/14 hija emendata kif ġej:

1.

L-Artikolu 2(13) huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“(13)   “karti tal-flus tal-euro” tfisser dawk il-karti tal-flus li jikkonformaw mar-rekwiżiti tad-Deċiżjoni BĊE/2013/10 (*1) jew kwalunkwe att legali ieħor li jissostitwixxi jew jikkumplimenta din id-Deċiżjoni u mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stabbiliti mill-Kunsill Governattiv.

(*1)  Id-Deċiżjoni BĊE/2013/10 tad-19 ta’ April 2013 dwar id-denominazzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-riproduzzjoni, il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus tal-euro (ĠU L 118, 30.4.2013, p. 16)."

2.

L-Anness I huwa ssostitwit bl-Anness I għal din id-Deċiżjoni;

3.

L-Anness IIa huwa ssostitwit bl-Anness II għal din id-Deċiżjoni;

4.

L-Anness IV huwa ssostitwit bl-Anness III ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Dispożizzjonijiet finali

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Gurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Il-cash handlers fi Stati Membru li jadotta l-euro wara d-data tal-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għandhom japplikaw din id-Deċiżjoni mid-data li fiha l-Istat Membru li jinsabu fih jadotta l-euro.

Magħmul fi Frankfurt am Main, il-5 ta’ Diċembru 2019.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Christine LAGARDE


(1)  Id-Deċiżjoni BĊE/2010/14 tas-16 ta’ Settembru 2010 dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro (ĠU L 267, 9.10.2010, p. 1).

(2)  Id-Deċiżjoni BĊE/2013/10 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta’ April 2013 dwar id-denominazzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-riproduzzjoni, il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus tal-euro (ĠU L 118, 30.4.2013, p. 37).


ANNESS I

“ANNESS I

MAGNI LI JIMMANIĠĠJAW IL-KARTI TAL-FLUS

1.   Rekwiżiti tekniċi ġenerali

1.1.

Biex tikkwalifika bħala magna li timmaniġġja l-karti tal-flus, magna trid tkun kapaċi tipproċessa karti tal-flus tal-euro, billi tikklassifika l-karti tal-flus tal-euro individwali u tissepara l-karti tal-flus tal-euro skont il-klassifikazzjoni tagħhom mingħajr l-intervent ta’ min iħaddem il-magna, bla ħsara għall-Anness IIa u IIb. Bl-eċċezzjoni tal-magni li jqassmu l-muniti (CDMs), il-magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus għandu jkollhom in-numru meħtieġ ta’ output stackers iddedikati u/jew mezzi oħra biex tiġi żgurata s-separazzjoni affidabbli tal-karti tal-flus tal-euro pproċessati.

1.2.

Magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus għandhom ikunu adattabbli biex jiġi żgurat li huma kapaċi jidentifikaw karti tal-flus foloz ġodda b’mod affidabbli. Barra minn dan, għandhom ikunu adattabbli biex ikunu jistgħu jiġu stabbiliti standards anqas restrittivi għall-issortjar skont il-kundizzjoni, jekk dan ikun il-każ.

2.   Kategoriji ta’ magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus

Il-magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus huma jew magni mħaddmin mill-klijent jew magni mħaddmin mill-persunal:

Tabella 1

Magni mħaddmin mill-klijent

A.

Magni mħaddmin mill-klijent fejn il-flus kontanti jkunu ddepożitati bir-rintraċċar tal-klijent

1.

Magni cash-in (CIMs)

Il-CIMs jippermettu lill-klijenti, bl-użu ta’ kard tal-bank jew mezzi oħrajn, li jiddepożitaw karti tal-flus tal-euro fil-kontijiet bankarji tagħhom, imma ma jkollhomx funzjoni li jqassmu l-flus kontanti. Il-CIMs jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u jippermettu li d-detentur tal-kont jiġi rintraċċat; il-verifiki tal-kundizzjoni huma fakultattivi.

2.

Magni li jirriċiklaw il-flus (CRMs)

Il-CRMs jippermettu lill-klijenti biex, permezz ta’ kard bankarja jew mezzi oħrajn, jiddepożitaw karti tal-flus tal-euro fil-kontijiet bankarji tagħhom, u jiġbdu karti tal-flus tal-euro mill-kontijiet bankarji tagħhom. Is-CRMs jivverifikaw karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u l-kundizzjoni u jippermettu li d-detentur tal-kont jiġi rintraċċat. Għall-iżbank, il-CRMs jistgħu jużaw karti tal-flus tal-euro ġenwini f’kundizzjoni tajba li ġew iddepożitati minn klijenti oħrajn fi transazzjonijiet preċedenti.

3.

Magni cash-in ikkombinati (CCMs)

Is-CCMs jippermettu lil klijenti, bl-użu ta’ kard tal-bank jew mezzi oħrajn, biex jiddepożitaw karti tal-flus tal-euro fil-kontijiet bankarji tagħhom u biex jiżbankaw karti tal-flus tal-euro mill-kontijiet bankarji tagħhom. Is-CCMs jivverifikaw karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u l-kundizzjoni u jippermettu li d-detentur tal-kont jiġi rintraċċat; il-verifiki għall-kundizzjoni huma fakultattivi. Għall-iżbank, is-CCMs ma jużawx karti tal-flus tal-euro li ġew iddepożitati minn klijenti oħrajn fi tranżazzjonijiet preċedenti imma karti tal-flus tal-euro li jitpoġġew fihom separatament biss.

B.

Magni cash-out (COMs)

4.

Magni cash-out (COMs)

Is-COMs huma magni li jqassmu l-flus kontanti li jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u l-kundizzjoni qabel ma jqassmuhom lill-klijenti. Is-COMs jużaw karti tal-flus tal-euro mpoġġija fihom mill-cash handlers jew minn sistemi awtomatizzati oħrajn (eż. magni tal-bejgħ).

C.

Magni li Jqassmu l-Muniti

5.

Magni li Jqassmu l-Muniti (CDMs)

Is-CDMs jippermettu lill-klijenti jiksbu muniti billi jdaħħlu karti tal-flus tal-euro. Qabel ma jqassmu l-muniti, il-karti tal-flus tal-euro jiġu awtentikati mis-CDMs. Dawn il-karti tal-flus tal-euro ma jiġux riċirkulati.

CRM tista’ tintuża bħala CIM jew CCM jekk is-sistemi ta’ detezzjoni, is-softwer u komponenti oħrajn għat-twettiq tal-funzjonalitajiet ewlenin tagħha jkunu l-istess bħat-tip ta’ CRM elenkat fis-sit web tal-BĊE (*1).

CCM tista’ tintuża bħala CIM jekk is-sistemi ta’ detezzjoni, is-softwer u komponenti oħrajn għat-twettiq tal-funzjonalitajiet ewlenin tagħha jkunu l-istess bħat-tip ta’ CCM elenkat fis-sit elettroniku tal-BĊE.

Tabella 2

Magni mħaddmin mill-persunal

1.

Magni li jipproċessaw il-karti tal-flus (BPMs)

Il-BPMs jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u l-kundizzjoni.

2.

Magni li jawtentikaw il-karti tal-flus (BAMs)

Il-BAMs jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità.

3.

Magni għar-riċiklaġġ li jassistu lill-kaxxier (TARMs)

It-TARMs huma magni li jirriċiklaw il-karti tal-flus imħaddmin mill-cash handlers li jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u l-kundizzjoni. Għall-iżbank, it-TARMs jistgħu jużaw karti tal-flus tal-euro ġenwini u f’kundizzjoni tajba li jkunu ġew iddepożitati minn klijenti oħrajn fi tranżazzjonijiet preċedenti. Barra minn dan, iżommu l-karti tal-flus tal-euro f’post sigur u jippermettu lill-cash handlers jikkreditaw jew jiddebitaw il-kontijiet bankarji tal-klijenti.

4.

Magni li jassistu lill-kaxxier (TAMs)

It-TAMs huma magni mħaddmin mill-cash handlers li jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità. Barra minn dan, iżommu l-karti tal-flus tal-euro f’post sigur u jippermettu lill-cash handlers jikkreditaw jew jiddebitaw il-kontijiet bankarji tal-klijenti.

Il-magni mħaddmin mill-persunal għandhom jipproċessaw il-karti tal-flus tal-euro f’pakketti.

Magna li tkun ġiet ittestjata u hija elenkata fis-sit web tal-BĊE bħala CRM jew CIM/CCM tista’ tintuża bħala TARM jew TAM, rispettivament. F’dan il-każ, il-magna għandha titħaddem biss minn persunal tal-cash handlers.

3.   Tipi ta’ magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus

L-Eurosistema tittestja tipi ta’ magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus. It-tipi ta’ magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus jistgħu jintgħarfu minn xulxin mis-sistemi speċifiċi ta’ detezzjoni tagħhom, is-softwer u komponenti oħrajn għat-twettiq tal-funzjonalitajiet ewlenin tagħhom. Dawn huma: (a) l-awtentikazzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro ġenwini; (b) l-identifikazzjoni u s-separazzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro ssuspettati li huma foloz; (c) l-identifikazzjoni u s-separazzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro li mhumiex f’kundizzjoni tajba minn karti tal-flus tal-euro li huma f’kundizzjoni tajba, jekk dan ikun applikabbli; u (d) ir-rintraċċar ta’ oġġetti identifikati bħala karti tal-flus tal-euro suspettati li huma foloz u ta’ karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b’mod ċar, jekk dan ikun applikabbli.


(*1)  www.ecb.europa.eu.”


ANNESS II

‘ANNESS IIa

KLASSIFIKAZZJONI U TRATTAMENT TA’ KARTI TAL-FLUS TAL-EURO MINN MAGNI MĦADDMIN MILL-KLIJENT

Il-karti tal-flus tal-euro huma kklassifikati f’waħda minn dawn il-kategoriji li ġejjin u huma sseparati skont il-kategorija. Magni li ma jivverifikawx il-karti tal-flus tal-euro għall-kundizzjoni m’għandhomx għalfejn jiddistingwu bejn il-karti tal-flus tal-euro tal-kategoriji 4a u 4b.

Tabella 1

Klassifikazzjoni u trattament ta’ karti tal-flus tal-euro minn magni mħaddmin mill-klijent li fihom jiġu ddepożitati l-flus kontanti bir-rintraċċar tal-klijent

Kategorija

Karatteristiċi

Trattament

1.

Oġġetti li mhumiex rikonoxxuti bħala karti tal-flus tal-euro

Mhux rikonoxxuti bħala karti tal-flus tal-euro minħabba xi waħda minn dawn:

karti tal-flus tal-euro li mhumiex aċċettati mill-magna

karti tal-flus li mhumiex euro

oġġetti bħall-karti tal-flus tal-euro

xbieha jew format ħżiena

kantuniera/i kbira/kbar mitwija/in jew parti(jiet) nieqsa

żball fil-mili jew fit-trasport tal-magna

Għoti lura mill-magna lill-klijent

2.

Karti tal-flus tal-euro ssuspettati li huma foloz

Xbieha u format rikonoxxuti, imma karatteristika waħda jew iżjed ta’ awtentiċità vverifikati mill-magna ma jiġux identifikati jew huma b’mod ċar barra t-tolleranza

Irtira miċ-ċirkulazzjoni

Għandhom jingħataw lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-awtentikazzjoni, flimkien ma’ informazzjoni dwar id-detentur tal-kont, minnufih, sa mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara d-depożitu fil-magna. Tikkreditax il-kont tad-detentur.

3.

Karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b’mod ċar

Xbieha u format rikonoxxuti, imma mhux il-karatteristiċi kollha ta’ awtentiċità vverifikati mill-magna huma rikonoxxuti minħabba devjazzjonijiet fil-kwalità u/jew tolleranza Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet karti tal-flus tal-euro li mhumiex f’kundizzjoni tajba

Irtira miċ-ċirkulazzjoni

Il-karti tal-flus tal-euro jingħataw lill-BĊN għall-awtentikazzjoni minnufih, sa mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara d-depożitu fil-magna.

Informazzjoni fuq id-detentur tal-kont tinħażen għal tmien ġimgħat wara li l-karti tal-flus tal-euro jkunu ġew identifikati mill-magna. Din l-informazzjoni tingħata fuq talba lill-BĊN. Alternattivament, bi ftehim mal-BĊN, informazzjoni li tippermetti r-rintraċċar tad-detentur tal-kont tista’ tingħata lil dak il-BĊN flimkien mal-karti tal-flus tal-euro.

Jistgħu jiġu kkreditati lid-detentur tal-kont

4a.

Karti tal-flus tal-euro li huma identifikati bħala ġenwini u f’kundizzjoni tajba

Il-verifiki kollha tal-awtentiċità u l-kundizzjoni magħmulin mill-magna jagħtu riżultati pożittivi

Jistgħu jintużaw għar-riċirkulazzjoni

Ikkreditati lid-detentur tal-kont

4b.

Karti tal-flus tal-euro li huma identifikati bħala ġenwini u li mhumiex f’kundizzjoni tajba

Il-verifiki kollha tal-awtentiċità magħmulin mill-magna jagħtu riżultati pożittivi. Tal-inqas kriterju wieħed ta’ kundizzjoni vverifikat jagħti riżultat negattiv

Ma jistgħux jintużaw għar-riċirkulazzjoni u jingħataw lura lill-BĊN

Ikkreditati lid-detentur tal-kont

Regoli speċifiċi fir-rigward tat-Tabella 1:

1.

Il-karti tal-flus tal-euro ta’ kategoriji 2 u 3 ma jingħatawx lura lill-klijent minn magna li timmaniġġja l-flus jekk dik il-magna tippermetti l-kanċellazzjoni ta’ tranżazzjoni ta’ depożitu. Biex wieħed iżomm dawn il-karti tal-flus tal-euro meta tiġi mħassra tranżazzjoni dawn jistgħu jinħażnu f’żona ta’ ħażna temporanja fil-magna.

2.

Il-karti tal-flus tal-euro ta’ kategorija 3 m’għandhomx għalfejn jiġu sseparati mill-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 4a jew 4b. Jekk ma ssir l-ebda separazzjoni fiżika, il-limitu ta’ żmien għall-għoti tal-karti tal-flus tal-euro tal-kategoriji mħallta 3, 4a u 4b lill-BĊN u r-rekwiżiti rigward ir-rintraċċar tal-klijenti tal-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 3 japplikaw xorta waħda.

3.

Il-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 3, anki meta jkunu mħallta mal-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 4a jew 4b, jistgħu jiġu pproċessati mill-ġdid fuq kwalunkwe tip ta’ magna li timmaniġġja l-karti tal-flus ittestjata b’suċċess. Dawn il-karti tal-flus imbagħad jiġu ttrattati bħala li ġew ikklassifikati mit-tieni magna li timmaniġġja l-karti tal-flus, u għalhekk jenħtieġ li tinżamm it-traċċabilità tal-karti tal-flus oriġinali tal-kategorija 3 għad-detentur oriġinali tal-kont f’każ li dawn il-karti tal-flus jiġu rrifjutati mit-tieni magna bħala karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b’mod ċar.

Tabella 2

Klassifikazzjoni u trattament tal-karti tal-flus tal-euro minn magni cash-out (COMs)

Kategorija

Karatteristiċi

Trattament

1.

Oġġetti li mhumiex rikonoxxuti bħala karti tal-flus tal-euro

Mhux rikonoxxuti bħala karti tal-flus tal-euro minħabba xi waħda minn dawn:

karti tal-flus tal-euro li mhumiex aċċettati mill-magna

karti tal-flus li mhumiex tal-euro

oġġetti bħall-karti tal-flus tal-euro

xbieha jew format ħżiena

kantuniera/i kbira/kbar mitwija/in jew parti(jiet) nieqsa

żball fil-mili jew fit-trasport tal-magna

Ma jistgħux jitqassmu lill-klijenti

2.

Karti tal-flus tal-euro ssuspettati li huma foloz

Xbieha u format rikonoxxuti, imma karatteristika waħda jew iżjed ta’ awtentiċità vverifikata mill-magna ma jiġux identifikati jew huma b’mod ċar barra t-tolleranza

Ma jistgħux jitqassmu lill-klijenti

Għandhom jingħataw lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-awtentikazzjoni minnufih, sa mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara l-identifikazzjoni mill-magna flimkien ma’ informazzjoni li tirrigwarda d-detentur tal-kont jekk disponibbli

3.

Karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b’mod ċar

Xbieha u format rikonoxxuti, imma mhux il-karatteristiċi kollha ta’ awtentikazzjoni vverifikati mill-magna huma rikonoxxuti minħabba devjazzjonijiet fil-kwalità u/jew tolleranza. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet karti tal-flus tal-euro li mhumiex f’kundizzjoni tajba

Ma jistgħux jitqassmu lill-klijenti

Il-karti tal-flus tal-euro jingħataw lill-BĊN għall-awtentikazzjoni minnufih, sa mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara d-depożitu fil-magna.

4a.

Karti tal-flus tal-euro li huma identifikati bħala ġenwini u f’kundizzjoni tajba

Il-verifiki kollha tal-awtentiċità u l-kundizzjoni magħmulin mill-magna jagħtu riżultati pożittivi

Jistgħu jitqassmu lill-klijenti

4b.

Karti tal-flus tal-euro li huma identifikati bħala ġenwini u li mhumiex f’kundizzjoni tajba

Il-verifiki kollha tal-awtentiċità magħmulin mill-magna jagħtu riżultati pożittivi.

Tal-inqas kriterju wieħed ta’ kundizzjoni vverifikat jagħti riżultat negattiv

Ma jistgħux jitqassmu lill-klijenti u jingħataw lura lill-BĊN.

Regoli speċifiċi rigward it-Tabella 2:

1.

Il-karti tal-flus tal-euro ta’ kategoriji 1, 2 u 3 ma għandhomx għalfejn jiġu sseparati fiżikament. Meta jiġu mħallta flimkien, it-tliet kategoriji kollha għandhom jiġu ttrattati bħala karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 2. Jekk il-karti tal-flus tal-euro tal-kategoriji 1, 2 u 3 jistgħu jiġu sseparati permezz ta’ magna oħra li timmaniġġja l-karti tal-flus jew, jekk bi qbil mal-BĊN, minn membri tal-persunal imħarrġin, huma għandhom jiġu ttrattati skont it-Tabella 2.

2.

Il-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 3 m’għandhomx għalfejn jiġu sseparati mill-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 4a u 4b. Jekk ma ssir l-ebda separazzjoni fiżika, l-iskadenza għall-għoti tal-karti tal-flus tal-euro tal-kategoriji mħallta 3, 4a u 4b lill-BĊN kif speċifikat għall-kategorija 3 japplika xorta waħda.

3.

Il-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 3, anki meta jkunu mħallta mal-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 4a jew 4b, jistgħu jiġu pproċessati mill-ġdid fuq kwalunkwe tip ta’ magna li timmaniġġja l-karti tal-flus ittestjata b’suċċess. Dawn il-karti tal-flus imbagħad jiġu ttrattati bħala li ġew ikklassifikati mit-tieni magna li timmaniġġja l-karti tal-flus.

Tabella 3

Klassifikazzjoni u trattament tal-karti tal-flus tal-euro minn magni li jqassmu l-muniti (CDMs)

Is-CDMs għandhom jivverifikaw l-awtentiċità tal-karti tal-flus li jirċievu u jżommu dawk issuspettati li huma foloz, iżda m’għandhomx għalfejn jisseparawhom fiżikament skont il-kategorija.

Il-karti tal-flus issuspettati li huma foloz għandhom jingħataw lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-awtentikazzjoni minnufih, sa mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara l-identifikazzjoni mill-magna flimkien ma’ informazzjoni li tirrigwarda d-detentur tal-kont, jekk disponibbli.

Inkella, il-karti tal-flus riċevuti minn CDM jistgħu jiġu pproċessati mill-ġdid fuq kwalunkwe magna li timmaniġġja l-karti tal-flus ittestjata b’suċċess u mbagħad ittrattati bħala klassifikati minn din il-magna. L-informazzjoni li tirrigwarda d-detentur tal-kont ta’ dawk il-biċċiet li ġew ikklassifikati bħala Kategorija 2 or Kategorija 3 waqt l-ipproċessar mill-ġdid għandha tinżamm, jekk disponibbli..


ANNESS III

“ANNESS IV

ĠBIR TA’ DATA MILL-CASH HANDLERS

1.   Għanijiet

L-għanijiet tal-ġbir tad-data huma li l-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) u l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) ikunu jistgħu jimmonitorjaw l-attivitajiet rilevanti tal-cash handlers u biex jissorveljaw l-iżviluppi fiċ-ċiklu tal-flus kontanti.

2.   Prinċipji ġenerali

2.1.

Id-data dwar il-magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus għandha tiġi rrapportata meta l-magni jintużaw skont din id-Deċiżjoni. Il-magni li jqassmu l-muniti (CDMs) huma eżentati mill-obbligi ta’ rapportar.

2.2.

Il-cash handlers għandhom jipprovdu regolarment lill-BĊN tal-Istat Membru tagħhom b’dan li ġej:

informazzjoni fuq stabbilimenti fejn il-flus kontanti jiġu mmaniġġjati, bħal uffiċċji tal-friegħi; u

informazzjoni fuq il-magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus u l-magni li jqassmu l-flus kontanti.

2.3.

Barra minn dan, il-cash handlers li jirriċirkulaw karti tal-flus tal-euro permezz ta’ magni li jimmanniġjaw il-karti tal-flus u magni li jqassmu l-flus kontanti għandhom jipprovdu regolarment lill-BĊN tal-Istat Membru tagħhom b’dawn it-tnejn li ġejjin:

informazzjoni fuq il-volum ta’ operazzjonijiet ta’ flus kontanti (numru ta’ karti tal-flus tal-euro pproċessati) li jinvolvi magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus u magni li jqassmu l-flus kontanti;

informazzjoni dwar friegħi mbiegħda ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu b’livell baxx ta’ operazzjonijiet ta’ flus kontanti fejn il-verifiki tal-kundizzjoni jsiru manwalment.

3.   Tip ta’ data u rekwiżiti ta’ rapportar

3.1.

Skont in-natura tagħha, id-data miġbura għandha tinqasam f’data ewlenija u data operattiva.

Data ewlenija

3.2.

Id-data ewlenija tkopri informazzjoni dwar: (a) il-cash handlers individwali u l-magni tagħhom li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus u l-magni li jqassmu l-flus kontanti operattivi; u (b) il-friegħi mbiegħda ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu.

3.3.

Id-data ewlenija għandha tiġi pprovduta lill-BĊN fid-data tal-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u kull sitt xhur wara dan. Id-data speċifikata fil-mudell stabbilit fl-Appendiċi I għandha tiġi pprovduta, għalkemm il-BĊN jista’ jeħtieġ li din tiġi pprovduta f’format differenti.

3.4.

BĊN jista’ jiddeċiedi, għal raġunijiet ta’ monitoraġġ, li jiġbor id-data fil-livell lokali, bħal pereżempju fl-uffiċċji tal-friegħi.

3.5.

BĊN jista’ jeżiġi li l-cash handlers jindikaw il-magni li jirriċiklaw il-flus kontanti (CRMs) li jintużaw bħala magni cash-in ikkombinati (CCMs) jew magni cash-in (CIMs) rispettivament, u s-CCMs li jintużaw bħala CIMs.

3.6.

Id-data dwar il-friegħi mbiegħda speċifikata fil-mudell stabbilit fl-Appendiċi 3 għandha tiġi pprovduta, għalkemm il-BĊN jista’ jeħtieġ li din tiġi pprovduta f’format differenti.

Data operattiva

3.7.

Id-data li toriġina mill-ipproċessar u r-riċirkulazzjoni ta‘ karti tal-flus tal-euro mill-cash handlers għandha tiġi kklassifikata bħala data operattiva.

3.8.

BĊN jista’ jiddeċiedi li jeskludi aġenti ekonomiċi oħrajn, kif imsemmi fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001 (1), mill-obbligu li jirrapportaw data operattiva jekk in-numru ta’ karti tal-flus tal-euro li jirriċirkulaw permezz ta’ magni li jqassmu l-flus kontanti huwa inqas minn limitu ddeterminat mill-BĊN.

3.9.

Id-data għandha tiġi pprovduta kull sitt xhur. Id-data għandha tiġi rrapportata lill-BĊN mhux iktar tard minn xahrejn wara l-perjodu ta’ rapportar rilevanti, jiġifieri fl-aħħar ta’ Frar u fl-aħħar ta’ Awwissu. Id-data tista’ tiġi pprovduta permezz tal-mudell stabbilit fl-Appendiċi 2. Il-BĊNi jistgħu jitolbu għal rapportar kull xahar jew għal rapportar kull erba’ xhur għal perjodu tranżitorju, jekk din kienet il-prattika tagħhom qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni.

3.10.

Id-data għandha tiġi pprovduta mill-cash handlers li fiżikament jimmaniġġjaw il-karti tal-flus tal-euro. Jekk cash handler ikun esternalizza l-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni lil cash handler ieħor, id-data għandha tiġi pprovduta mill-cash handler indikat skont l-Artikolu 3(2).

3.11.

Id-data għandha tiġi rrapportata mill-cash handlers f’termini ta’ biċċiet (volum), aggregati fil-livell nazzjonali u maqsuma skont id-denominazzjoni tal-karta tal-flus tal-euro. Tqassim skont is-serje tal-karti tal-flus mhuwiex meħtieġ. Għal friegħi mbiegħda ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu, id-data operattiva għandha tiġi rrapportata separatament.

3.12.

BĊN jista’ jiddeċiedi, għal raġunijiet ta’ monitoraġġ, li jiġbor d-data fil-livell lokali, bħal pereżempju fl-uffiċċji tal-friegħi.

3.13.

Cash handlers li jkunu esternalizzaw il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni lil cash handlers oħrajn jistgħu jintalbu jipprovdu informazzjoni dettaljata lill-BĊN fuq dawn tal-aħħar, inklużi l-arranġamenti ta’ esternalizzazzjoni.

3.14.

Għandha tiġi pprovduta d-data dwar il-friegħi mbiegħda speċifikati fil-mudell stabbilit fl-Appendiċi 3, għalkemm il-BĊN jista’ jeħtieġ li din tiġi pprovduta f’format differenti u jista’ jaqbel mal-cash handlers biex jiġbru data iktar estensiva.

4.   Kunfidenzjalità u pubblikazzjoni tad-data

4.1.

Kemm id-data ewlenija kif ukoll id-data operattiva għandhom jiġu ttrattati bħala kunfidenzjali.

4.2.

Il-BĊNi u l-BĊE jistgħu jiddeċiedu li jippubblikaw rapporti jew statistika bl-użu ta’ data miksuba taħt dan l-Anness. Kull pubblikazzjoni bħal din għandha tiġi aggregata b’tali mod li l-ebda data ma tkun tista’ tiġi attribwita lil entitajiet ta’ rapportar individwali.

Appendiċi 1

MUDELL TAR-RAPPORTAR

Data ewlenija

Din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta lil:

[Isem tal-BĊN; dettalji ta’ kuntatt għal mistoqsijiet; indirizz]

1.   Informazzjoni dwar il-cash handler

Isem il-cash handler:

Indirizz tal-uffiċċju prinċipali:

Kodiċi zip/postali:

Belt:

Triq:

Tip ta’ kumpanija:

Istituzzjoni ta’ kreditu

Bureau de change

Kumpanija responsabbli għat-transitu ta’ flus kontanti li mhijiex istituzzjoni ta’ ħlas

Kummerċjant (bejjiegħ bl-imnut)

Każinò

Oħrajn, inklużi istituzzjonijiet ta’ ħlas fejn ma ġewx ikkategorizzati bħala waħda minn dawn ta’ hawn fuq (speċifika)

Il-persuni ta’ kuntatt:

Ismijiet:

Nri tat-telefon:

Numri tal-faks:

Indirizzi elettroniċi:

Sieħeb fl-esternalizzazzjoni (jekk rilevanti)

Isem:

Indirizz:

Kodiċi zip/postali:

Belt:

2.   Magni mħaddmin mill-klijent

Kategorija tal-magna

Numru ta’ identifikazzjoni (2)

Manifattur (2)

Isem tal-magna (2)

Identifikazzjoni (2)

(sistema ta’ detezzjoni/verżjonijiet tas-softwer)

Numru totali ta’ dawk operattivi

CIMs

 

 

 

 

 

CRMs

 

 

 

 

 

CCMs

 

 

 

 

 

COMs

 

 

 

 

 

3.   Magni mħaddmin mill-persunal

Kategorija tal-magna

Numru ta’ identifikazzjoni (3)

Manifattur (3)

Isem tal-magna (3)

Identifikazzjoni (3)

(sistema ta’ detezzjoni/verżjonijiet tas-softwer)

Numru totali ta’ dawk operattivi

BPMs

 

 

 

 

 

BAMs

 

 

 

 

 

TARMs

 

 

 

 

 

TAMs

 

 

 

 

 

4.   Magni li jqassmu l-flus kontanti mhux inklużi fit-tabella ta’ hawn fuq dwar il-magni mħaddma mill-klijenti

 

Numru totali ta’ dawk operattivi

ATMs

 

SCoTs

 

Oħrajn

 

Appendiċi 2

MUDELL TAR-RAPPORTAR

Data operattiva

1.   Informazzjoni dwar il-cash handler

Isem il-cash handler

 

Perjodu ta’ rapportar

 

2.   Data

L-entrati tad-data li ġejjin iridu jiġu aggregati fil-livell nazzjonali jew reġjonali, kif deċiż mill-BĊN, bl-esklużjoni tal-friegħi mbiegħda.

 

Numru totali ta’ karti tal-flus tal-euro pproċessati

Karti tal-flus tal-euro ssortjati bħala mhux f’kundizzjoni tajba

Karti tal-flus tal-euro rriċirkulati

EUR 5

 

 

 

EUR 10

 

 

 

EUR 20

 

 

 

EUR 50

 

 

 

EUR 100

 

 

 

EUR 200

 

 

 

EUR 500

 

 

 

Fit-tabella ta’ hawn fuq, il-kolonna bl-intestatura “Numru totali ta’ karti tal-flus tal-euro pproċessati” trid tinkludi n-numru totali ta’ karti tal-flus tal-euro li l-awtentiċità u l-kundizzjoni tagħhom ġew ivverifikati minn magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus, jiġifieri magni li jirriċiklaw il-flus (CRMs), magni cash-out (COMs), magni għar-riċiklaġġ li jassistu lill-kaxxier (TARMs) u magni li jipproċessaw il-karti tal-flus (BPMs), u magni cash-in u cash-out ikkombinati (CCMs) bil-verifika fakultattiva tal-kundizzjoni. Dawn il-karti tal-flus li ġejjin m’għandhomx ikunu inklużi f’din id-data: (a) karti tal-flus li l-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni tagħhom issir manwalment, pereżempju, operazzjonijiet barra l-Borża jew operazzjonijiet tal-back office; (b) karti tal-flus li ġew ivverifikati għall-awtentiċità iżda mhux għall-kundizzjoni fuq magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus, pereżempju, karti tal-flus awtentikati fuq magni cash-in (CIMs), CCMs (mingħajr verifika fakultattiva tal-kundizzjoni), magni li jassistu lill-kaxxier (TAMs) u magni li jawtentikaw il-karti tal-flus (BAMs).

Il-kolonna bl-intestatura “Karti tal-flus tal-euro ssortjati bħala mhux f’kundizzjoni tajba” hija subsett tan-numru totali ta’ karti tal-flus tal-euro pproċessati u trid tinkludi n-numru ta’ karti tal-flus li ġew ikklassifikati mill-magni bħala ġenwini u mhux f’kundizzjoni tajba (jiġifieri kategorija 4b). Din l-entrata tad-data hija relatata mal-CRMs, is-COMs, it-TARMs u l-BPMs, u mas-CCMs bil-verifika fakultattiva tal-kundizzjoni.

Il-kolonna bl-intestatura “Karti tal-flus tal-euro riċirkulati” hija subsett tan-numru totali ta’ karti tal-flus tal-euro pproċessati u:

(a)

għas-CRMs, is-COMs u t-TARMs, għandha tinkludi n-numru ta’ karti tal-flus li ġew ikklassifikati mill-magni bħala ġenwini u f’kundizzjoni tajba (jiġifieri, kategorija 4a) u mqassma lill-klijenti kif ipprovdut mill-istatistika tal-magni;

(b)

għall-BPMs u s-CCMs bil-verifika fakultattiva tal-kundizzjoni, trid tinkludi n-numru tal-karti tal-flus li ġew ikklassifikati mill-magni bħala ġenwini u f’kundizzjoni tajba (jiġifieri, kategorija 4a) u li ma ġewx irritornati lill-BĊN, iżda nżammu bl-intenzjoni li l-karti tal-flus jiġu rriċirkulati lura fiċ-ċiklu tal-flus kontanti.

Numru ta’ karti tal-flus tal-euro mqassmin permezz ta’ magni mħaddmin mill-klijenti u magni li jqassmu l-flus kontanti

 

Jekk BĊN japplika l-eċċezzjoni għall-friegħi mbiegħda stabbilita fl-Artikolu 7, din id-data hija obbligatorja għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu ta’ dak l-Istat Membru. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jikkonsultaw lill-BĊNi tagħhom sabiex jaċċertaw ruħhom dwar jekk din id-data għandhiex tiġi rrapportata.

Appendiċi 3

FRIEGĦI MBIEGĦDA TA’ ISTITUZZJONIJIET TA’ KREDITU

Din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta biss minn istituzzjonijiet ta’ kreditu li għandhom friegħi mbiegħda kif imsemmi fl-Artikolu 7(1).

1.

Informazzjoni dwar l-istituzzjoni ta’ kreditu

Isem l-istituzzjoni ta’ kreditu

 

Perjodu ta’ rapportar

 


2.

Data

Isem il-fergħa mbiegħda

Indirizz

Numru ta’ karti tal-flus tal-euro mqassmin permezz ta’ magni mħaddmin mill-klijenti u magni li jqassmu l-flus kontanti

 

 

 


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1338/2001 tat-28 ta’ Ġunju 2001 li jistabilixxi miżuri neċessarji għall-protezzjoni mill-iffalsifikar tal-euro ( ĠU L 181, 4.7.2001, p. 6).

(2)  Dawn id-dettalji għandhom jimtlew skont id-dettalji korrispondenti fis-sit web tal-BĊE.

(3)  Dawn id-dettalji għandhom jimtlew skont id-dettalji korrispondenti fis-sit web tal-BĊE.


Top