EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Deċiżjoni (UE) 2019/1743 Tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-15 ta’ Ottubru 2019 dwar ir-remunerazzjoni ta’ holdings ta’ eċċess ta’ riżervi u ta’ ċerti depożiti (riformulazzjoni) (BĊE/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 267/12


DEĊIŻJONI (UE) 2019/1743 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-15 ta’ Ottubru 2019

dwar ir-remunerazzjoni ta’ holdings ta’ eċċess ta’ riżervi u ta’ ċerti depożiti (riformulazzjoni) (BĊE/2019/31)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-ewwel inċiż tal-Artikolu 127(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, b’mod partikolari l-ewwel inċiż tal-Artikolu 3.1 u l-Artikoli 17 sa 19 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni BĊE/2014/23 (1) ġiet emendata sostanzjalment (2). Billi jridu jsiru emendi ulterjuri, dik id-Deċiżjoni għandha tkun riformulata fl-interessi taċ-ċarezza.

(2)

Il-Kunsill Governattiv jista’ jaġġusta r-remunerazzjoni fuq il-holdings ta’ eċċess ta’ riżervi kollha tal-istituzzjonijiet, jew parti minnhom. Fit-12 ta’ Settembru 2019, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jintroduċi sistema b’ żewġ livelli għar-remunerazzjoni ta’ eċċess ta’ riżerva, li teżenta parti mill-holdings ta’ likwidità eċċessiva tal-istituzzjonijiet, jiġifieri holdings ta’ riżervi li jeċċedu r-riżervi meħtieġa, minn remunerazzjoni negattiva bir-rata applikabbli fuq il-faċilità ta’ depożitu. B’mod partikolari, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jeżenta multiplu tar-riżervi minimi tal-banek. Il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jistabbilixxi l-multiplikatur inizjali “m” tar-riżervi meħtieġa tal-istituzzjonijiet, użati għall-kalkolu tal-parti eżentata tal-holdings ta’ eċċess ta’ riżervi għal sitta għall-istituzzjonijiet eliġibbli kollha u r-rata tal-imgħax inizjali applikabbli għall-holdings eżentati ta’ eċċess ta’ riżervi għal żero fil-mija. Dan il-multiplikatur “m” u r-rata tal-imgħax applikabbli għal holdings eżentati ta’ eċċess ta’ riżervi jistgħu jinbidlu maż-żmien mill-Kunsill Governattiv.

(3)

Id-deċiżjoni li tiġi introdotta sistema b’żewġ livelli għal remunerazzjoni ta’ eċċess ta’ riżerva għandha l-għan li tappoġġa t-trażmissjoni bbażata fuq il-banek tal-politika monetarja, filwaqt li tippreżerva l-kontribut pożittiv ta’ rati tal-imgħax negattivi għall-pożizzjoni aġevolanti tal-politika monetarja u lill-konverġenza sostenibbli kontinwa tal-inflazzjoni lejn l-għan tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE). Is-sistema b’żewġ livelli għalhekk tiżgura li l-ispejjeż ta’ rati negattivi għal istituzzjonijiet ma jtellfux it-trasmissjoni bla xkiel, u bbażata b’mod predominanti fuq il-banek, tal-politika monetarja fiż-żona tal-euro kollha,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Remunerazzjoni ta’ holdings ta’ eċċess ta’ riżervi

1.   Holdings ta’ riżervi ta’ istituzzjonijiet soġġetti għall-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1745/2003 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2003/9) (3) li jaqbeż ir-riżervi meħtieġa skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2531/98 (4) u r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĊE/2003/9) (minn hawn’ il quddiem “riżervi eċċessivi”) għandhom jiġu remunerati b’żero fil-mija jew bir-rata ta’ faċilità ta’ depożitu, skont liema tkun l-inqas.

2.   Parti mir-riżervi eċċessivi miżmuma minn istituzzjoni fuq il-kontijiet ta’ riżerva tal-istituzzjoni kif iddefiniti fl-Artikoli 1 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĊE/2003/9) sa multiplu tar-riżervi meħtieġa tal-istituzzjoni (minn hawn’ il quddiem il-“kwota”) għandha tkun eżentata mir-regola ta’ remunerazzjoni stabbilita fil-paragrafu 1. Il-multiplikatur “m” użat biex jikkalkula l-gratifika u r-rata tal-imgħax applikabbli għall-holdings eżentati ta’ riżervi żejda għandu jkun speċifikat mill-Kunsill Governattiv u sussegwentement ippubblikat fuq il-websajt tal-BĊE. Kwalunkwe aġġustament għall-multiplikatur “m” u/jew għar-rata tal-imgħax applikabbli għall-holdings eżentati ta’ riżervi żejda għandu japplika mill-perjodu ta’ manutenzjoni wara li titħabbar id-deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor. Il-holdings eżentati ta’ riżervi eċċessivi għandhom jiġu stabbiliti fuq il-bażi tal-bilanċi medji ta’ tmiem il-jum tal-kalendarju fuq perijodu ta’ żamma fil-kontijiet ta’ riżerva tal-istituzzjoni, kif iddefinit fl-Artikoli 1 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (ECB/2003/9). Holdings f’faċilità ta’ depożitu tal-Eurosistema m’għandhomx jitqiesu bħala riżervi eċċessivi.

3.   L-imgħax dovut jew miksub fuq investimenti eżenti u mhux eżentati ta’ riżervi eċċessivi għandu jitnaqqas bl-iddebitar tal-kontijiet ta’ riżerva tal-istituzzjoni rilevanti, jew skont il-każ, imħallsa, fit-tieni jum ta’ negozju tal-BĊN wara t-tmiem tal-perijodu ta’ żamma li fuqu l-imgħax kien ikkalkulat.

4.   Fil-każ ta’ istituzzjonijiet li għandhom riżervi meħtieġa permezz ta’ intermedjarju skont l-Artikolu 10 jew 11 tar-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĊE/2003/9), l-allowance għandha tiġi kkalkulata kif stabbilit f’dan il-paragrafu. Il-multiplikatur “m” użat għall-kalkolu tal-allowance għandu jiġi applikat fuq ir-riżervi aggregati meħtieġa li għandhom jinżammu mill-istituzzjoni intermedjarja relevanti f’isimha u f’isem l-istituzzjonijiet kollha li għalihom iżżomm riżervi meħtieġa skont l-Artikolu 10 jew 11 tar-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĊE/2003/9). Ir-rata tal-imgħax applikabbli għal parteċipazzjonijiet eżentati ta’ riżervi eċċessivi kif iddefinit fl-Artikoli 1 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĊE/2003/9) tal-intermedjarju rilevanti.

Artikolu 2

Remunerazzjoni ta’ xi depożiti miżmumin għand il-BĊE

Kontijiet miużmumin għand il-BĊE skont id-Deċiżjoni BĊE/2003/14 (5), id-Deċiżjoni BĊE/2010/31 (6) u d-Deċiżjoni BĊE/2010/17 (7) għandhom jibqgħu jiġu remunerati bir-rata tal-faċilità ta’ depożitu. Madankollu, meta jkun meħtieġ li d-depożiti jinżammu f’dawk il-kontijiet qabel id-data li fiha jrid isir ħlas skont ir-regoli legali jew kuntrattwali applikabbli għall-faċilità kkonċernata, dawn id-depożiti għandhom jiġu remunerati matul dan il-perijodu bikri fil-faċilità ta’ depożitu jew bir-rata ta’ żero fil-mija, irrispettivament minn liema waħda hija l-ogħla.

Artikolu 3

Revoka

1.   Id-Deċiżjoni BĊE/2014/23 qiegħda tiġi mħassra.

2.   Ir-referenzi għad-Deċiżjoni mħassra għandhom jitqiesu bħala referenzi għal din id-Deċiżjoni u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni li tinsab fl-Anness II.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Għandha tapplika mis-seba’ perjodu ta’ żamma ta’ riżerva tal-2019 li jibda fit-30 ta’ Ottubru 2019.

Magħmul fi Frankfurt am Main, il-15 ta’ Ottubru 2019.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  Id-Deċiżjoni BĊE/2014/23 tal-5 ta’ Ġunju 2014 dwar ir-remunerazzjoni ta’ depożiti, bilanċi u holdings ta’ eċċess ta’ riżervi (ĠU L 168, 7.6.2014, p. 115).

(2)  Ara l-Anness I.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1745/2003 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta’ Settembru 2003 dwar l-applikazzjoni ta’ riżervi minimi (BĊE/2003/9), (ĠU L 250, 2.10.2003, p. 10).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2531/98 tat-23 ta’ Novembru 1998 li għandu x’jaqsam mal-applikazzjoni ta’ riservi minimi tal-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3 p. 16-18).

(5)  Id-Deċiżjoni BĊE/2003/14 tas-7 ta’ Novembru 2003 dwar l-amministrazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ self li l-Komunità Ewropea kkonkludiet skont il-faċilità ta’ assistenza finanzjarja ta’ tul medju (ĠU L 297, 15.11.2003, p. 35).

(6)  Id-Deċiżjoni BĊE/2010/31 tal-20 ta’ Diċembru 2010 li tikkonċerna l-ftuħ ta’ kontijiet għall-ipproċessar ta’ ħlasijiet b’rabta ma’ self mill-EFSF lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (ĠU L 10, 14.1.2011, p. 7).

(7)  Id-Deċiżjoni BĊE/2010/17 tal-14 ta’ Ottubru 2010 dwar l-amministrazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ self lil u mill-Unjoni taħt il-mekkaniżmu Ewropew għall-istabbilizzazzjoni finanzjarja (ĠU L 275, 20.10.2010, p. 10).


ANNESS I

Deċiżjoni revokata u l-emenda għaliha

Deċiżjoni BĊE/2014/23

ĠU L 168, 7.6.2014, p. 115.

Deċiżjoni (UE) 2015/509 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2015/9)

ĠU L 91, 2.4.2015, p. 1.


NNESS II

Tabella ta’ korrelazzjoni

Deċiżjoni BĊE/2014/23

Din id-Deċiżjoni

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 1

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 5

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 6

Artikolu 4

Anness I

Anness II


Top