Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1584

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1584 tat-22 ta' Ottubru 2018 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 889/2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi fir-rigward tal-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

C/2018/6828

OJ L 264, 23.10.2018, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1584/oj

23.10.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 264/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1584

tat-22 ta' Ottubru 2018

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 889/2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi fir-rigward tal-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta' Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 22(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 25 l(3)(b) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 (2) jippermetti li fl-istadji tat-tismin l-għalf naturali tal-gambli u tal-gambli tal-ilma ħelu (Macrobrachium spp.) jiġi supplimentat kif imsemmi fit-Taqsima 7 tal-Anness XIIIa ta' dak ir-Regolament. Għal dawk il-gambli fl-istadji tal-ħajja aktar bikrin fil-mixtliet u fil-mafqsiet, is-supplimentazzjoni tal-għalf, b'mod partikolari l-ħtieġa ta' kolesterol, hija essenzjali għall-iżvilupp tagħhom. Għalhekk huwa meħtieġ li s-supplimentazzjoni tal-għalf bil-kolesterol tiġi estiża għal dawk il-gambli fl-istadji aktar bikrin tal-ħajja tagħhom ukoll.

(2)

Skont l-Artikolu 27(1)(f) tar-Regolament (KE) Nru 889/2008 il-minerali (oligo-elementi inklużi), il-vitamini, l-aminoaċidi u l-mikronutrijenti, jistgħu jintużaw fl-ipproċessar tal-ikel organiku biss sakemm l-użu tagħhom ikun legalment meħtieġ fl-oġġetti tal-ikel li fihom huma inkorporati. Skont is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-kawża C-137/13 (3), l-użu ta' dawn is-sustanzi fl-ipproċessar tal-ikel organiku huwa legalment meħtieġ biss meta dispożizzjoni tal-liġi tal-Unjoni jew dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali kompatibbli miegħu tirrikjedi direttament li tiġi miżjuda sustanza f'oġġett tal-ikel sabiex dan l-oġġett tal-ikel jitqiegħed fis-suq.

(3)

Ir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) se jippermetti l-użu tal-minerali (oligo-elementi inklużi), tal-vitamini, tal-aminoaċidi jew tal-mikronutrijenti fil-formula tat-trabi u fil-formula ta' prosegwiment u fl-ikel organiku pproċessat ibbażat fuq iċ-ċereali u fl-ikel tat-trabi meta l-użu tagħhom ikun awtorizzat mil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni. Sabiex jiġi evitat li jkun hemm diskrepanza bejn l-interpretazzjoni attwali tal-użu ta' dawn is-sustanzi fl-ikel għat-trabi u għat-tfal żgħar u sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mal-leġiżlazzjoni organika li jmiss, huwa xieraq li l-użu tagħhom jiġi permess fil-produzzjoni tal-ikel tat-trabi organiku għat-trabi u għat-tfal żgħar.

(4)

L-Artikolu 42 tar-Regolament (KE) Nru 889/2008 jippermetti, f'ċerti kundizzjonijiet u meta ma jkunx hemm disponibbli għattuq imkabbar b'mod organiku, li jintuża għattuq imkabbar b'mod mhux organiku għall-produzzjoni tal-bajd ta' mhux aktar minn 18-il ġimgħa biex jiddaħħal f'unità ta' bhejjem organiċi sal-31 ta' Diċembru 2018.

(5)

Il-produzzjoni tal-għattuq imkabbar b'mod organiku għall-produzzjoni tal-bajd mhijiex disponibbli fi kwantità u bi kwalità suffiċjenti fis-suq tal-Unjoni biex tissodisfa l-ħtiġijiet tal-bdiewa tat-tiġieġ li jbidu. Sabiex ikun hemm aktar ħin għall-produzzjoni ta' għattuq imkabbar b'mod organiku għall-produzzjoni tal-bajd u sabiex jiġu stabbiliti regoli dettaljati għall-produzzjoni ta' għattuq imkabbar b'mod organiku, il-perjodu ta' applikazzjoni tar-regoli ta' produzzjoni eċċezzjonali għall-għattuq imkabbar b'mod mhux organiku għall-produzzjoni tal-bajd ta' mhux aktar minn 18-il ġimgħa jenħtieġ li jiġi estiż sal-31 ta' Diċembru 2020.

(6)

L-Artikolu 43 tar-Regolament (KE) Nru 889/2008 jippermetti l-użu ta' massimu ta' 5 % tal-għalf tal-proteini mhux organiku għall-ispeċijiet tal-ħnieżer u tat-tjur għal kull perjodu ta' 12-il xahar għas-sena kalendarja 2018.

(7)

Il-provvista tal-proteini organiċi mhijiex disponibbli fis-suq tal-Unjoni fi kwantità u bi kwalità suffiċjenti biex tissodisfa l-ħtiġijiet nutrizzjonali tal-ħnieżer u tat-tjur imrobbija fl-irziezet organiċi. Il-produzzjoni tal-għelejjel organiċi tal-proteini għadha lura meta mqabbla mad-domanda. Għalhekk huwa xieraq li l-perjodu li fih huwa permess li jintuża proporzjon limitat ta' għalf tal-proteini mhux organiku għall-ispeċijiet tal-ħnieżer u tat-tjur jiġi estiż sal-31 ta' Diċembru 2020.

(8)

L-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jipprevedi l-komunikazzjoni ta' informazzjoni dwar każijiet ta' irregolaritajiet jew ksur li jaffettwaw l-istatus organiku ta' prodott. L-esperjenza turi li l-għodod attwali għall-komunikazzjoni tal-informazzjoni fil-każ li Stat Membru jsib xi irregolaritajiet jew ksur fir-rigward ta' prodott li ġej minn dak l-Istat Membru, jridu jitjiebu. Sabiex jissaħħu l-effiċjenza u l-effettività, it-tali komunikazzjonijiet jenħtieġ li jsiru permezz tas-sistema msemmija fl-Artikolu 94(1) tar-Regolament (KE) Nru 889/2008.

(9)

Skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 16(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, bosta Stati Membri ppreżentaw dossiers dwar ċertu sustanzi lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni, bil-ħsieb li jiġu awtorizzati u inklużi fl-Annessi I, II u VIIIa tar-Regolament (KE) Nru 889/2008. Dawk id-dossiers ġew eżaminati mill-Grupp ta' Esperti għall-Parir Tekniku dwar il-Produzzjoni Organika (EGTOP) u mill-Kummissjoni.

(10)

Fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu fir-rigward tal-fertilizzanti (5) l-EGTOP ikkonkluda, inter alia, li s-sustanzi “ġibs industrijali mill-produzzjoni taz-zokkor” fuq il-bażi tal-kannamiela u l-“ksilit” jikkonformaw mal-objettivi u l-prinċipji tal-produzzjoni organika. Għalhekk, dawk is-sustanzi jenħtieġ li jiġu inklużi fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 889/2008.

(11)

Fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu rigward il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (6) l-EGTOP ikkonkluda, inter alia, li s-sustanzi “Allium sativum (estratt tat-tewm)”, “COS-OGA”, “Salix spp. Cortex (magħruf ukoll bħala estratt tal-qoxra tas-siġra taż-żafżafa)” u l-“karbonat tal-idroġenu tas-sodju” jikkonformaw mal-objettivi u l-prinċipji tal-produzzjoni organika. Għalhekk, dawk is-sustanzi jenħtieġ li jiġu inklużi fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 889/2008.

(12)

Fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu fir-rigward tal-prodotti u s-sustanzi li jintużaw jew jiżdiedu fil-prodotti organiċi matul ċerti stadji tal-proċess ta' produzzjoni u bħala tip ta' trattament skont l-Anness I A tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2009 (7) fis-settur tal-inbid (8) l-EGTOP ikkonkluda, inter alia, li s-sustanzi “proteini tal-patata”, “estratti tal-proteina tal-ħmira” u “Kitosan derivat mill-Aspergillus niger” għall-kjarifika (il-punt 10 tal-Anness I A tar-Regolament (KE) Nru 606/2009), “ħmira inattivata, awtoliżati tal-ħmira u qxur tal-ħmira” għaż-żieda (il-punt 15 ta' dak l-Anness), “mannoproteini tal-ħmira”, u “Kitosan derivat mill-Aspergillus niger” għall-użu (il-punti 6, 35 u 44 ta' dak l-Anness) jikkonformaw mal-objettivi u l-prinċipji tal-produzzjoni tal-produzzjoni organika. Għalhekk, dawk is-sustanzi jenħtieġ li jiġu inklużi fl-Anness VIIIa tar-Regolament (KE) Nru 889/2008.

(13)

Fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu fir-rigward ta' prodotti għat-tindif u għad-diżinfezzjoni (9), l-EGTOP ikkonkluda, inter alia, li l-idrossidu tas-sodju jenħtieġ li jkun disponibbli wkoll għat-trobbija tan-naħal organika.

(14)

Ghalhekk, jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 889/2008 jiġi emendat skont dan.

(15)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Produzzjoni Organika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 889/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 25, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.   Għall-iskopijiet tat-tindif u d-diżinfezzjoni tal-kaxxi, tal-ġebħiet u tax-xehdiet, jista' jintuża l-idrossidu tas-sodju.

Għall-iskop tal-protezzjoni tal-kaxxi, tal-ġebħiet u tax-xehdiet, b'mod partikolari minn organiżmi ta' ħsara, rodentiċidi biss (għall-użu biss fin-nases), u prodotti xierqa elenkati fl-Anness II, huma permessi.”

(2)

fl-Artikolu 25l(3), il-punt (b) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(b)

il-porzjon tal-għalf għall-gambli u għall-gambli tal-ilma ħelu (Macrobrachium spp.) imsemmi fit-Taqsima 7 tal-Anness XIIIa jista' jinkludi massimu ta' 25 % ta' ħut mitħun u 10 % ta' żejt tal-ħuta derivat mis-sajd sostenibbli. Sabiex ikunu żgurati l-ħtiġijiet tad-dieta kwantitattivi ta' dawk il-gambli, il-kolesterol organiku jista' jintuża biex jissupplimenta d-dieta tagħhom. Fejn ma jkunx disponibbli l-kolesterol organiku, jista' jintuża l-kolesterol mhux organiku derivat mis-suf, mill-frott tal-baħar bil-qoxra jew minn sorsi oħrajn. L-opzjoni biex id-dieta tagħhom tiġi supplimentata bil-kolesterol tapplika fl-istadju tat-tismin kif ukoll fl-istadji aktar bikrin tal-ħajja fil-mixtliet u fil-mafqsiet.”;

(3)

fl-Artikolu 27(1), il-punt (f) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(f)

minerali (oligo-elementi inklużi), vitamini, aminoaċidi u mikronutrijenti, sakemm:

(i)

l-użu tagħhom fl-ikel għall-konsum normali jkun “rekwiżit legali dirett” fis-sens li jkun meħtieġ direttament mid-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni jew mid-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni, bil-konsegwenza li l-ikel ma jkun jista' b'ebda mod jitqiegħed fis-suq bħala ikel għall-konsum normali jekk ma jiżdidux dawk il-minerali, il-vitamini, l-aminoaċidi jew il-mikronutrijent; jew

(ii)

fir-rigward tal-ikel imqiegħed fis-suq bħala li għandu karatteristiċi jew effetti partikolari fir-rigward tas-saħħa jew in-nutrizzjoni jew fir-rigward tal-ħtiġijiet ta' gruppi speċifiċi ta' konsumaturi:

f'prodotti imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 1(1) tar-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1), l-użu tagħhom ikun awtorizzat minn dak ir-Regolament u l-atti adottati abbażi tal-Artikolu 11(1) ta' dak ir-Regolament għall-prodotti kkonċernati,

f'prodotti rregolati mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE (*2), l-użu tagħhom ikun awtorizzat minn dik id-Direttiva, jew

f'prodotti rregolati mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/141/KE (*3), l-użu tagħhom ikun awtorizzat minn dik id-Direttiva.

(*1)  Ir-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar, ikel għal skopijiet mediċi speċjali, u bħala sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/52/KEE, id-Direttivi tal-Kummissjoni 96/8/KE, 1999/21/KE, 2006/125/KE u 2006/141/KE, id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 u (KE) Nru 953/2009 (ĠU L 181, 29.6.2013, p. 35)."

(*2)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE tal-5 ta' Diċembru 2006 dwar ikel ipproċessat ibbażat fuq iċ-ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal żgħar (ĠU L 339, 6.12.2006, p. 16)."

(*3)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/141/KE tat- 22 ta' Diċembru 2006 dwar formuli tat-trabi u formuli tal-prosegwiment u li temenda d-Direttiva 1999/21/KE (ĠU L 401, 30.12.2006, p. 1).”;"

(4)

fl-Artikolu 42(b), id-data l-“31 ta' Diċembru 2018” hija sostitwita bid-data l-“31 ta' Diċembru 2020”;

(5)

fl-Artikolu 43, it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Il-perċentwal massimu ta' għalf mhux organiku tal-proteini awtorizzat għal kull perjodu ta' 12-il xahar għal dawk l-ispeċijiet għandu jkun ta' 5 % għas-snin kalendarji 2018, 2019 u 2020.”;

(6)

fl-Artikolu 92a, jiddaħħal il-paragrafu 1a li ġej:

“1a   Meta Stat Membru jsib irregolaritajiet jew ksur rigward l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fir-rigward ta' prodott li ġej minn dak l-Istat Membru u li jkollu indikazzjonijiet kif imsemmi fit-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u t-Titolu III ta' dan ir-Regolament jew fl-Anness XI ta' dan ir-Regolament, u jekk it-tali irregolaritajiet jew ksur ikollhom implikazzjonijiet għal Stat Membru wieħed jew aktar, għandu jinnotifika lill-Istat Membru jew lill-Istati Membri kkonċernati, lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni mingħajr dewmien permezz tas-sistema msemmija fl-Artikolu 94(1) ta' dan ir-Regolament.”;

(7)

L-Anness I huwa sostitwit mit-test stipulat fl-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(8)

L-Anness II huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(9)

L-Anness VIIIa huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Ottubru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 tal-5 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi fir-rigward tal-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku (ĠU L 250, 18.9.2008, p. 1).

(3)  Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta' Novembru 2015, C-137/13, ECLI:EU:C:2014:2335.

(4)  Ir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (ĠU L 150, 14.6.2018, p. 1).

(5)  Final Report on Fertilisers (II) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en

(6)  Final report on plant protection (III) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2009 tal-10 ta' Lulju 2009 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tal-kategoriji tal-prodotti tad-dwieli, il-prattiċi enoloġiċi u r-restrizzjonijiet applikabbli (ĠU L 193, 24.7.2009, p. 1).

(8)  Final report on Wine https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en

(9)  Final report on cleaning and disinfecting https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/final_report_egtop_on_cleaning_disinfection_en.pdf


ANNESS I

ANNESS I

Il-fertilizzanti, il-kondizzjonaturi tal-ħamrija u n-nutrijenti msemmija fl-Artikolu 3(1) u fl-Artikolu 6d(2)

Nota:

A

:

awtorizzati taħt ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 u ttrasportati mill-Artikolu 16(3)(c) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007

B

:

awtorizzati taħt ir-Regolament (KE) Nru 834/2007

Awtorizzazzjoni

Isem

Prodotti komposti jew prodotti li fihom biss materjali elenkati hawn taħt:

Deskrizzjoni, rekwiżiti tal-kompożizzjoni, kundizzjonijiet għall-użu

A

Demel mill-irziezet

Prodott li jinkludi taħlita ta' ħmieġ tal-annimali u materjal magħmul mill-ħaxix (il-friex tal-annimali).

Hija pprojbita l-oriġini mill-agrikultura industrijali

A

Demel niexef prodott fl-azjenda u demel diżidrat tat-tjur

Hija pprojbita l-oriġini mill-agrikultura industrijali

A

Ħmieġ kompost tal-annimali, inkluż demel tat-tjur u inkluż demel kompost tar-razzett

Hija pprojbita l-oriġini mill-agrikultura industrijali

A

Ħmieġ tal-annimali likwidu

Użu wara fermentazzjoni kkontrollata u/jew dilwizzjoni xierqa

Hija pprojbita l-oriġini mill-agrikultura industrijali

B

Taħlita bil-kompost jew iffermentata ta' skart domestiku

Prodott miksub minn skart domestiku isseparat mill-bidu, li jkun għadda mill-proċess biex isir kompost jew mill-fermentazzjoni anaerobika għall-produzzjoni tal-bijogass

Skart domestiku veġetali u tal-annimali biss

Meta jkun prodott biss f'sistema ta' ġbir magħluqa u b'monitoraġġ, aċċettata mill-Istat Membru.

Konċentrazzjonijiet massimi f'mg/kg ta' materja niexfa:

kadmju: 0,7; ram: 70; nikil: 25; ċomb: 45; żingu: 200; merkurju: 0,4; kromu (total): 70; kromu (VI): mhux individwabbli

A

Il-pît

L-użu huwa limitat għall-ortikultura (ortikultura kummerċjali, fjorikultura, arborikultura, mixtla)

A

Skart tal-kultura tal-faqqiegħ

Il-kompożizzjoni inizjali tas-substrat għandha tkun limitata għall-prodotti ta' dan l-Anness

A

Eskrementi tad-dud (vermikompost) u tal-insetti

 

A

Il-gwanu

 

A

Taħlita bil-kompost jew iffermentata ta' materja veġetali

Prodott miksub minn taħlitiet ta' materja veġetali, li għadda mill-proċess biex isir kompost jew minn fermentazzjoni anaerobika għall-produzzjoni ta' gass bijoloġiku

B

Id-diġestat tal-bijogass li jkun fih prodotti sekondarji tal-annimali kodiġeriti b'materjal ta' oriġini mill-pjanti jew mill-annimali kif elenkati f'dan l-Anness

Il-prodotti sekondarji tal-annimali (inklużi l-prodotti sekondarji tal-annimali selvaġġi) tal-kategorija 3 u l-kontenut tas-sistema diġestiva tal-kategorija 2 (il-kategoriji 2 u 3 kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) ma jridux joriġinaw minn biedja industrijalizzata.

Il-Proċessi jridu jkunu skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 (2).

Ma għandux jiġi applikat għall-partijiet li jittieklu tal-għalla

B

Prodotti jew prodotti sekondarji ta' oriġini mill-annimali bħal ta' hawn taħt:

 

Smid tad-demm

 

Smid tal-qawqab

 

Smid tal-qrun

 

Għadam mitħun jew għadam mitħun mingħajr ġelatina

 

Ħut mitħun

 

Dqiq mil-laħam

 

Smid tar-rix, tax-xagħar u taċ-‘chiquette’

 

Suf

 

Pil (1)

 

Xagħar

 

Prodotti tal-ħalib

 

Proteini idrolizzati (2)

(1)

Konċentrazzjoni massima f'mg/kg ta' materja niexfa ta' kromu (VI): mhux individwabbli

(2)

Ma għandux jiġi applikat għall-partijiet li jittieklu tal-għalla

A

Prodotti u prodotti sekondarji ta' oriġini mill-pjanti għall-fertilizzanti

Eżempji: smid miċ-ċapep taż-żerriegħa taż-żejt, il-qxur tal-kawkaw, l-antraċite tal-malt

B

Proteini idrolizzati ta' oriġni mill-pjanti

 

A

L-alka u l-prodotti mill-alka

Sa fejn miksuba b'mod dirett minn:

(i)

proċessi fiżiċi li jinkludu d-diżidratazzjoni, l-iffriżar u t-tħin

(ii)

estrazzjoni bl-ilma jew b'aċidu tal-ilma u/jew soluzzjoni alkalina

(iii)

fermentazzjoni

A

Is-serratura u ċ-ċana

Injam mhux ittrattat bil-kimika wara t-tqaċċit

A

Qxur taz-zkuk magħmula kompost

Injam mhux ittrattat bil-kimika wara t-tqaċċit

A

L-irmied mill-injam

Minn injam mhux ittrattat bil-kimika wara t-tqaċċit

A

Il-fosfat naturali artab

Prodott kif speċifikat fil-punt 7 tal-Anness IA.2. tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) dwar il-fertilizzanti

Kontenut tal-kadmju inqas minn jew ugwali għal 90 mg/kg ta' P205

A

Il-fosfat tal-aluminju u l-kalċju

Prodott kif speċifikat fil-punt 6 tal-Anness IA.2. tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003,

Kontenut tal-kadmju inqas minn jew ugwali għal 90 mg/kg ta' P205

Użu limitat għall-ħamrija bażika (pH > 7,5)

A

Il-gagazza bażika

Prodotti kif speċifikati fil-punt 1 tal-Anness IA.2. tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003

A

Il-melħ greġġ tal-potassju jew kainit

Prodotti kif speċifikati fil-punt 1 tal-Anness IA.3. tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003

A

Is-sulfat tal-potassju, li possibbilment jinkludi l-melħ tal-manjesju

Prodott miksub minn melħ greġg tal-potassju permezz ta' proċess ta' estrazzjoni fiżika, li possibbilment jinkludi wkoll il-melħ tal-manjesju

A

Il-ħama u l-estratt tal-ħama

Eskluża l-ħama ammonjaka

A

Il-karbonat tal-kalċju

(il-ġibs, it-tafal, il-ġebel tal-ġir mitħun, il-litotamniju (maerl), il-ġibs tal-fosfat)

Ta' oriġini naturali biss

A

Il-karbonat tal-manjesju u tal-kalċju

Ta' oriġini naturali biss

eż. il-ġibs tal-manjesju, il-manjesju mitħun, il-ġebla tal-ġir

A

Is-sulfat tal-manjesju (kiserite)

Ta' oriġini naturali biss

A

Is-soluzzjoni tal-klorur tal-kalċju

Trattament għall-weraq tas-siġar tat-tuffieħ, wara identifikazzjoni ta' nuqqas ta' kalċju

A

Is-sulfat tal-kalċju (gypsum)

Prodotti kif speċifikati fil-punt 1 tal-Anness ID. tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003

Ta' oriġini naturali biss

A, B

Ġibs industrijali mill-produzzjoni taz-zokkor

Prodott sekondarju tal-produzzjoni taz-zokkor mill-pitravi taz-zokkor u mill-kannamiela

A

Ġibs industrijali mill-produzzjoni ta' melħ raffinat

Prodott sekondarju ta' produzzjoni ta' melħ raffinat mill-ilma mielaħ li jinsab fil-muntanji

A

Il-kubrit elementari

Prodotti kif speċifikati fl-Anness ID.3 tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003

A

Oligo-elementi

Mikronutrijenti inorganiċi elenkati fil-parti E tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003

A

Il-klorur tas-sodju

Melħ estratt mill-minjieri biss

A

Trab tal-ġebel u tafal

 

B

Leonardit (Saff organiku mhux ipproċessat bi kwantità kbira ta' aċidi umiċi)

Jekk jinkiseb bħala prodott sekondarju ta' attivitajiet ta' estrazzjoni minerarja biss

B

Il-ksilit

Jekk jinkiseb bħala prodott sekondarju ta' attivitajiet ta' estrazzjoni minerarja biss (eż. prodott sekondarju tal-estrazzjoni minerarja tal-faħam kannella)

B

Kitin (Polisakkarid miksuba mill-qoxra tal-krustaċji)

Jekk tinkiseb biss minn sajd sostenibbli, kif definit fl-Artikolu 3(e) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 (4) jew akkwakultura organika

B

Saff organikament rikk li ġej minn korpi tal-ilma ħelu fformati bl-esklużjoni tal-ossiġenu

(eż. is-sapropel)

Safef organiċi li huma prodotti sekondarji tal-ġestjoni tal-korpi tal-ilma ħelu jew estratti minn żoni li qabel kienu tal-ilma ħelu biss

Fejn applikabbli, l-estrazzjoni għandha ssir b'mod li tikkawża impatt minimu fuq is-sistema akkwatika

Safef li ġejjin minn sorsi ħielsa minn kontaminazzjonijiet ta' pestiċidi, sustanzi organiċi persistenti li jniġġsu u sustanzi simili tal-petrol biss

Konċentrazzjonijiet massimi f'mg/kg ta' materja niexfa:

kadmju: 0,7; ram: 70; nikil: 25; ċomb: 45; żingu: 200; merkurju: 0,4; kromu (total): 70; kromu (VI): mhux individwabbli


(1)  Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 tal-25 ta' Frar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva (ĠU L 54, 26.2.2011, p. 1).

(3)  ĠU L 304, 21.11.2003, p. 1.

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd (ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59).


ANNESS II

ANNESS II

Pestiċidi — prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti msemmija fl-Artikolu 5(1)

Is-sustanzi kollha elenkati f'dan l-Anness għandhom jikkonformaw tal-anqas mal-kundizzjonijiet għall-użu kif speċifikat fl-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (1). Kundizzjonijiet aktar restrittivi għall-użu fil-produzzjoni organika huma speċifikati fit-tieni kolonna ta' kull tabella.

1.   Sustanzi ta' oriġini mill-pjanti jew mill-annimali

Isem

Deskrizzjoni, rekwiżiti kompożizzjonali, kundizzjonijiet għall-użu

Allium sativum (Estratt tat-tewm)

 

Ażadiraktina estratta minn Azadirachta indica (Is-siġra tan-neem)

 

Sustanzi bażiċi (inkluż:. Leċitini, sukrożju, fruttożju, ħall, xorrox, kloridat tal-kitosan (2), u Equisetum arvense eċċ)

Dawk is-sustanzi bażiċi biss kif definit fl-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 (3) li huma ikel kif definit fl-Aritkolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 u li għandhom oriġini mill-pjanti jew mill-annimali

Sustanzi li ma għandhomx jintużaw bħala erbiċidi, iżda biss għall-kontroll ta' pesti u mard.

Xama' tan-naħal

Bħala aġent għaż-żbir/protezzjoni għall-feriti biss

COS-OGA

 

Proteini idrolizzati minbarra l-ġelatina

 

Laminarin

Il-kelp għandu jitkabbar organikament skont l-Artikolu 6d jew jinħasad b'mod sostenibbli skont l-Artikolu 6c.

Feromoni

F'nases u f'distributuri biss.

Żjut tal-pjanti

Kull użu awtorizzat, ħlief bħala erbiċida.

Piretrini estratti minn Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Piretrojdi (id-deltametrina jew il-lambdaċjalotrina biss)

F'nases b'sustanzi speċifiċi li jattiraw, biss; kontra Bactrocera oleae u Ceratitis capitata Wied, biss.

Kwassja estratta minn Quassia amara

Bħala insettiċida biss, repellent.

Repellenti permezz ta' riħa ta' oriġini mill-annimali jew mill-pjanti/xaħam tan-nagħaġ

Fuq partijiet tal-għelejjel mhux tajbin għall-ikel u fejn materjal tal-għelejjel ma jiġix inġerit min-nagħaġ jew mill-mogħoż, biss

Salix spp. Cortex (magħruf ukoll bħala estratt tal-qoxra tas-siġra taż-żafżafa)

 

2.   Mikroorganiżmi jew sustanzi prodotti minn mikroorganiżmi

Isem

Deskrizzjoni, rekwiżiti kompożizzjonali, kundizzjonijiet għall-użu

Mikroorganiżmi

Li ma joriġinawx minn OĠM.

Spinosad

 

3.   Sustanzi oħra għajr dawk imsemmija fit-Taqsimiet 1 u 2

Isem

Deskrizzjoni, rekwiżiti kompożizzjonali, kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet għall-użu

Silikat tal-aluminju (Kaolin)

 

Idrossidu tal-kalċju

Meta jintuża bħala fungiċida, fis-siġar tal-frott biss, inkluż mixtliet, għall-kontroll ta' Nectria galligena

Diossidu tal-karbonju

 

Komposti tar-ram fil-forma ta': idrossidu tar-ram, ossiklorur tar-ram, ossidu tar-ram, taħlita Bordeaux, u sulfat tar-ram tribażiku

Sa 6 kg ta' ram, għal kull ettaru, fis-sena.

Għall-għelejjel perenni, b'deroga mill-ewwel paragrafu, l-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-limitu ta' 6 kg ta' ram jista' jinqabeż f'sena partikolari sakemm il-kwantità medja effettivament użata tul perjodu ta' 5 snin li jkun jikkonsisti minn dik is-sena u l-erba' snin preċedenti ma tkunx taqbeż is-6 kg.

Fosfat tad-diammonju

Bħala sustanzi speċifiċi li jattiraw fin-nases biss

Etilen

Jistgħu jiġu awtorizzati biss l-użi fuq ġewwa bħala regolatur tal-iżvilupp tal-pjanti. L-awtorizzazzjonijiet għandhom ikunu limitati għall-utenti professjonali.

Aċidu xaħmi

Kull użu awtorizzat, ħlief bħala erbiċida.

Il-fosfat ferriku (l-ortofosfat tal-ħadid (III))

Preparazzjonijiet li għandhom jindilku fil-wiċċ bejn il-pjanti kkultivati

Kieselgur (trab tad-diatomi)

 

Kubrit tal-ġir (polisulfur tal-kalċju)

 

Żejt tal-paraffina

 

Il-potassju u l-karbonat tal-idroġenu tas-sodju (magħruf ukoll bħala potassju/bikarbonat tas-sodju)

 

Ramel kwarzuż

 

Kubrit

 


(1)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta' Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-lista ta' sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(2)  Miksuba mis-sajd sostenibbli jew mill-akkwakultura organika

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).


ANNESS III

ANNESS VIIIa

Prodotti u sustanzi awtorizzati għall-użu jew addizzjoni fil-prodotti organiċi tas-settur tal-inbid imsemmija fl-Artikolu 29c

Tip ta' trattament skont l-Anness I A tar-Regolament (KE) Nru 606/2009

Isem il-prodotti jew is-sustanzi

Kundizzjonijiet speċifiċi, restrizzjonijiet fil-limiti u l-kundizzjonijiet stipulati fir-Regolamenti (KE) Nru 1234/2007 u r-Regolament (KE) Nru 606/2009

Punt 1: Użu ta' arjazzjoni jew ossiġenazzjoni

Arja

Ossiġenu gassuż

 

Punt 3: Ċentrifuġu u filtrazzjoni

Perlit

Ċelluloża

Ħamrija bid-dijatomi

Jintuża biss bħala aġent inert tal-filtrazzjoni

Punt 4: L-użu sabiex tinħoloq atmosfera inerta u biex jiġi mmaniġġjat il-prodott protett mill-arja

Nitroġenu

Diossidu tal-karbonju

Argon

 

Punti 5, 15 u 21: Użu

Ħmira (1)

 

Punt 6: Użu

Fosfat diammonju

Kloridat tat-tijamina

Ħmira inattivata, awtoliżati tal-ħmira u qxur tal-ħmira

 

Punt 7: Użu

Diossidu tal-kubrit

Bislufit tal-potassju jew metabisulfit tal-potassju

(a)

Il-kontenut massimu tad-diossidu tal-kubrit m'għandux jaqbeż il-100 milligramma kull litru għall-inbejjed ħomor kif imsemmija fil-Punt 1(a) tal-Parti A tal-Anness I.B tar-Regolament (KE) Nru 606/2009 u b'livell ta' zokkor residwali ta' inqas minn 2 grammi kull litru

(b)

Il-kontenut massimu tad-diossidu tal-kubrit m'għandux jaqbeż il-150 milligramma kull litru għall-inbejjed rożè kif imsemmija fil-Punt 1(b) tal-Parti A tal-Anness I.B tar-Regolament (KE) Nru 606/2009 u b'livell ta' zokkor residwali ta' inqas minn 2 grammi kull litru

(c)

Għall-inbejjed kollha l-oħra, il-kontenut massimu tad-diossidu tal-kubrit applikat skont l-Anness I.B tar-Regolament (KE) Nru 606/2009 fl-1 ta' Awwissu 2010, għandu jitnaqqas bi 30 milligramma kull litru.

Punt 9: Użu

Faħam tal-kannol għal użu enoloġiku

 

Punt 10: Kjarifika

Ġelatina tajba għall-ikel (2)

Proteini veġetali mill-qamħ jew mill-piżelli (2)

Isinglass (2)

Albumina tal-abjad tal-bajd (2)

Tannini (2)

Proteini tal-patata (2)

L-estratti tal-proteina tal-ħmira (2)

Kaseina

Kitosan derivat mill-Aspergillus niger

Kaseinat tal-potassju

Diossidu tas-silikona

Bentonite

Enżimi pektolitiċi

 

Punt 12: Użu għall-finijiet ta' aċidifikazzjoni

Aċidu lattiku

Aċidu L(+) tartariku

 

Punt 13: Użu għall-finijiet ta' deaċidifikazzjoni

Aċidu L(+) tartariku

Karbonat tal-kalċju

Tartrat newtrali tal-potassju

Bikarbonat tal-potassju

 

Punt 14: Żieda

Reżina tal-arznu Aleppo

 

Punt 17: Użu

Batterja lattika

 

Punt 19: Żieda

Aċidu L-assorbiku

 

Punt 22: Użu tal-gassifikazzjoni

Nitroġenu

 

Punt 23: Żieda

Diossidu tal-karbonju

 

Punt 24: Żieda għall-finijiet ta' stabbilizzazzjoni tal-inbid

Aċidu ċitriku

 

Punt 25: Żieda

Tannini (2)

 

Punt 27: Żieda

Aċidu metatartariku

 

Punt 28: Użu

Gomma tal-akaċja (2) (= gomma Għarbija)

 

Punt 30: Użu

Bitartrat tal-potassju

 

Punt 31: Użu

Ċitrat kuprikum

 

Punt 31: Użu

Sulfat tar-ram

 

Punt 35: Użu

Mannoproteini tal-ħmira

 

Punt 38: Użu

Laqx tal-ballut

 

Punt 39: Użu

Alġinat tal-potassju

 

Punt 44: Użu

Kitosan derivat mill-Aspergillus niger

 

Punt 51: Użu

Ħmira inattivata

 

Tip ta' trattament skont l-Anness III, il-punt A.2(b) tar-Regolament (KE) Nru 606/2009

Sulfat tal-kalċju

Għall-‘vino generoso’ jew il-‘vino generoso de licor’ biss


(1)  Għall-varjanti ta' ħmira individwali: jekk disponibbli, imnissla minn materja prima organika.

(2)  Idderivat minn materja prima organika jekk disponibbli.


Top