EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0868

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/868 tat-13 ta' Ġunju 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1301/2014 u r-Regolament (UE) Nru 1302/2014 rigward id-dispożizzjonijiet dwar is-sistema tal-kejl tal-enerġija u s-sistema tal-ġbir tad-dejta (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

C/2018/3697

OJ L 149, 14.6.2018, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/868/oj

14.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 149/16


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/868

tat-13 ta' Ġunju 2018

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1301/2014 u r-Regolament (UE) Nru 1302/2014 rigward id-dispożizzjonijiet dwar is-sistema tal-kejl tal-enerġija u s-sistema tal-ġbir tad-dejta

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(11) tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jeħtieġ li l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (l-“Aġenzija”) tindirizza rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabilità (“TSIs”) u r-reviżjoni tagħhom, skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva (UE) 2016/797, u li tiżgura li t-TSIs jiġu adattati għall-progress tekniku, ix-xejriet tas-suq u l-ħtiġijiet soċjali.

(2)

L-Artikolu 3(5)(c) tad-Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2017/1474 (3) jeħtieġ li t-TSIs jiġu riveduti biex jingħalqu l-punti miftuħa li jifdal.

(3)

Fit-22 ta' Settembru 2017, il-Kummissjoni talbet lill-Aġenzija biex toħroġ rakkomandazzjonijiet skont il-paragrafu 2 tal-Artikolu 5 tad-Direttiva (UE) 2016/797 għar-reviżjoni tat-TSI relatata mas-subsistema tal-“enerġija” tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni (“ENE TSI”), u tat-TSI relatata mas-subsistema tal-“vetturi ferrovjarji — lokomotivi u vetturi ferrovjarji għat-trasport tal-passiġġieri” tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni (“LOC&PAS TSI”).

(4)

Jenħtieġ li l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1301/2014 (4) jiġi emendat sabiex jingħalaq il-punt li jindirizza l-ispeċifikazzjoni relatata mal-protokolli tal-interfaċċa bejn is-sistema tal-kejl tal-enerġija (“EMS”) u s-sistema tal-ġbir tad-dejta u biex tittejjeb iċ-ċarezza tat-test.

(5)

Jenħtieġ li l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1302/2014 (5) relatat mal-EMS jiġi emendat sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn iż-żewġ TSIs.

(6)

Fl-4 ta' Ottubru 2017, l-Aġenzija ħarġet rakkomandazzjoni dwar l-emendi għar-Regolament (UE) Nru 1301/2014.

(7)

Fl-14 ta' Novembru 2017, l-Aġenzija ħarġet rakkomandazzjoni dwar l-emendi għar-Regolament (UE) Nru 1302/2014, li jkopru, fost l-oħrajn, id-dispożizzjonijiet relatati mal-EMS.

(8)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imwaqqaf skont l-Artikolu 51(1) tad-Direttiva (UE) 2016/797,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 1301/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

l-aħħar sentenza tal-premessa (6) hija mħassra;

(2)

l-Artikolu 3 huwa mħassar;

(3)

fl-Artikolu 9, il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej:

“4.   Minbarra l-implimentazzjoni tas-sistema tal-ġbir tad-dejta dwar l-enerġija ta' fuq l-art (DCS) iddefinita fil-punt 7.2.4 tal-Anness u mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-punt 4.2.8.2.8 tal-Anness għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1302/2014 (*1), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tiġi implimentata sistema ta' saldu ta' fuq l-art li tkun tista' tirċievi d-dejta mingħand sistema tal-ġbir tad-dejta u taċċettaha għall-ħruġ tal-kontijiet sal-4 ta' Lulju 2020. Is-sistema ta' saldu ta' fuq l-art għandha tkun tista' tiskambja d-dejta miġbura dwar il-kontijiet tal-enerġija ma' sistemi ta' saldu oħrajn, tivvalida d-dejta miġbura dwar il-kontijiet tal-enerġija u talloka d-dejta dwar il-konsum lill-partijiet it-tajbin. Dan għandu jsir billi titqies il-leġiżlazzjoni rilevanti dwar is-suq tal-enerġija.

(*1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1302/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà fir-rigward tas-subsistema tal-‘Vetturi ferrovjarji — lokomotivi u vetturi ferrovjarji għat-trasport tal-passiġġieri’ tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (Ara paġna 228 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali)”."

(4)

l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1301/2014 huwa emendat skont l-Anness I ta' dan ir-Regolament ta' Implimentazzjoni.

Artikolu 2

L-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1302/2014 huwa emendat skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament ta' Implimentazzjoni.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 138, 26.5.2016, p. 44.

(2)  Ir-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 (ĠU L 138, 26.5.2016, p. 1).

(3)  Id-Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2017/1474 tat-8 ta' Ġunju 2017 li tissupplimenta d-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b'rabta mal-objettivi speċifiċi għall-abbozzar, l-adozzjoni u r-reviżjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà (ĠU L 210, 15.8.2017, p. 5).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1301/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-interoperabbiltà relatati mas-sottosistema tal-enerġija tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni, (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 179).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1302/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà fir-rigward tas-subsistema tal-Vetturi ferrovjarji — lokomotivi u vetturi ferrovjarji għat-trasport tal-passiġġieri tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 228.


ANNEX I

The Annex to Regulation (EU) No 1301/2014 is amended as follows:

(1)

point 2.1(3) is replaced by the following:

‘(3)

In accordance with Annex II, Section 2.2 of Directive 2008/57/EC, the trackside of the electricity consumption measuring system, referred to in this TSI as on-ground energy data collecting system, is set out in point 4.2.17 of this TSI.’;

(2)

the title of point 4.2.5 replaced by the following:

‘4.2.5    Current at standstill (DC systems only)’;

(3)

the first paragraph of point 4.2.13 is replaced by the following:

‘The overhead contact line shall be designed for a minimum of two pantographs operating adjacently. The design spacing of the two adjacent pantograph heads, centre line to centre line, shall be equal or lower than values set out in one column ‘A’, ‘B’, or ‘C’ selected from Table 4.2.13:’;

(4)

in point 4.2.13, table 4.2.13, first row, the word ‘Minimum’ in the titles of columns is deleted;

(5)

point 4.2.17 is replaced by the following:

‘4.2.17   On-ground energy data collecting system

(1)

Point 4.2.8.2.8 of LOC & PAS TSI contains the requirements for on-board Energy Measurement Systems (EMS) intended to produce and transmit the Compiled Energy Billing Data (CEBD) to an on-ground energy data collecting system.

(2)

The on-ground energy data collecting system (DCS) shall receive, store and export CEBD without corrupting it, in accordance with the requirements quoted in clause 4.12 of EN 50463-3:2017.

(3)

The on-ground energy DCS shall support all the data exchange requirements as defined in point 4.2.8.2.8.4 of the LOC&PAS TSI and requirements set out in clauses 4.3.6 and 4.3.7 of EN 50463-4:2017.’;

(6)

the title of point 5.2.1.6 is replaced by the following:

‘5.2.1.6.    Current at standstill (DC systems only)’;

(7)

the title of point 6.1.4.2 is replaced by the following:

‘6.1.4.2.    Assessment of current at standstill (DC systems only)’;

(8)

point 6.1.5(c) is replaced by the following:

‘(c)

continuous current rating;’;

(9)

point 7.2.4 is replaced by the following:

‘7.2.4.

By 1 January 2022, Member States shall ensure that an on-ground energy data collecting system capable to exchange compiled energy billing data in accordance with point 4.2.17 of this TSI is implemented.’;

(10)

point 7.3.1(d) is replaced by the following:

‘(d)

An existing subsystem may allow the circulation of TSI-compliant vehicles whilst meeting the essential requirements of Directive 2008/57/EC. The procedure to be used for the demonstration of the level of compliance with the basic parameters of the TSI shall be in accordance with Commission Recommendation 2014/881/EU (*1)

(*1)  Commission Recommendation 2014/881/EU of 18 November 2014 on the procedure for demonstrating the level of compliance of existing railway lines with the basic parameters of the technical specifications for interoperability (OJ L 356, 12.12.2014, p. 520)’;"

(11)

point 7.3.4 is replaced by the following:

‘7.3.4.

The procedure to be used for the demonstration of the level of compliance of existing lines with the basic parameters of this TSI shall be in accordance with Recommendation 2014/881/EU.’;

(12)

point 7.4.2.11 is deleted;

(13)

in Appendix D, point D.1.1.4, Figure D.1 is replaced by the following figure:

Figure D.1

Pantograph mechanical gauges

Image

(14)

in Table E.1 of Appendix E, rows 9 and 10 are added:

‘9

EN 50463-3

Railway application - Energy measurement on board trains - Part 3: Data handling

2017

On-ground energy data collecting system (4.2.17)

10

EN 50463-4

Railway application - Energy measurement on board trains - Part 4: Communication

2017

On-ground energy data collecting system (4.2.17)’

(15)

the text of Appendix F is replaced by ‘Intentionally deleted’;

(16)

in Table G.1, Glossary, of Appendix G, the row ‘Neutral section insulator’ is deleted.ANNEX II

The Annex to Regulation (EU) No 1302/2014 is amended as follows:

(1)

in chapter 4 ‘Characteristics of the rolling stock subsystem’, clause 4.2.8.2.8 ‘On-board energy measurement system’ is replaced by the following clause:

‘4.2.8.2.8   On-board energy measurement system

4.2.8.2.8.1   General

(1)

The on-board energy measurement system (EMS) is the system for measurement of all active and reactive electric energy taken from or returned (during regenerative braking) to the overhead contact line (OCL) by the electric unit.

(2)

The EMS shall include at least the following functions: Energy measurement function (EMF) as set out in clause 4.2.8.2.8.2, data handling system (DHS) as set out in clause 4.2.8.2.8.3.

(3)

A suitable communication system will send the compiled energy billing data sets (CEBD) to an on-ground data collecting system (DCS). The interface protocols and transferred data format between EMS and DCS shall fulfil the requirements set out in point 4.2.8.2.8.4.

(4)

This system is suitable for billing purposes; the data sets defined in point 4.2.8.2.8.3(4) provided by this system shall be accepted for billing in all Member States.

(5)

The EMS rated current and voltage shall be matched to the electric unit rated current and voltage; it shall continue to function correctly when changing between several traction energy supply systems.

(6)

Data stored in the EMS shall be protected against loss of the power supply and the EMS shall be protected from non-authorised access.

(7)

An on-board location function providing location data originated from an external source to the DHS shall be provided in networks where such function is necessary for billing purposes only. In any case, the EMS system shall be able to accommodate a compatible location function. If the location function is provided, it shall fulfil the requirements set out in specification referenced in Appendix J-1, index 116.

(8)

The fitment of an EMS, its on-board location function, the description of on-board to ground communication and the metrological control including the accuracy class of the EMF shall be recorded in the technical documentation described in clause 4.2.12.2 of this TSI.

(9)

The maintenance documentation described in clause 4.2.12.3 of this TSI shall include any periodic verification procedure to ensure the required accuracy level of the EMS during its lifetime.

4.2.8.2.8.2   Energy measurement function (EMF)

(1)

The EMF shall ensure the measurement of the voltage and current, calculation of the energy and production of energy data.

(2)

The energy data produced by EMF shall have a time reference period of 5 minutes defined by the Universal Time Coordinated (UTC) clock time at the end of each time reference period; originating from the time stamp 00:00:00; It is permitted to use a shorter measuring period if the data can be aggregated on-board into 5 minutes time reference period.

(3)

The accuracy of EMF for active energy measurement shall comply with clauses 4.2.3.1 to 4.2.3.4 of the specification referenced in Appendix J-1, index 117.

(4)

Each device containing one or more functions of EMF shall indicate: metrological control, and its accuracy class, according to the class designations specified in the specification referenced in clauses 4.3.3.4, 4.3.4.3 and 4.4.4.2 of the specification referenced in Appendix J-1, index 117.

(5)

The conformity assessment of the accuracy is set out in clause 6.2.3.19a.

4.2.8.2.8.3   Data handling system (DHS)

(1)

The DHS shall ensure the production of compiled energy billing data sets for energy billing purposes, by merging data from the EMF with time data and, when required, geographical position, and storing it ready to be sent to an on-ground data collecting system (DCS) by a communication system.

(2)

The DHS shall compile the data without corrupting them and shall incorporate data storage with a memory capacity sufficient to store the compiled data of at least 60 days continuous operation. The time reference used shall be the same as in the EMF.

(3)

The DHS shall have a capability to be interrogated locally on-board for audit and data recovery purposes.

(4)

The DHS shall produce compiled energy billing data sets, (CEBD), by merging the following data for each time reference period:

unique EMS consumption point identification (CPID) as defined in the specification referenced in Appendix J-1, index 118.

end time of each period, defined as year, month, day, hour, minute and second;

location data at the end of each period;

consumed/regenerated active and reactive (if appropriate) energy in each period, in units of watt-hour (active energy) and var-hour (reactive energy) or their decimal-multiples.

(5)

The conformity assessment of compilation and handling of data produced by DHS is set out in clause 6.2.3.19a.

4.2.8.2.8.4   Interface protocols and transferred data format between EMS and DCS

The data exchange between EMS and DCS shall fulfil the following requirements:

The application services (service layer) of the EMS shall comply with clause 4.3.3.1 of the specification referenced in Appendix J-1, index 119.

User access rights for these application services shall comply with clause 4.3.3.3 of the specification referenced in Appendix J-1, index 119.

The structure (data layer) for these application services shall comply with the XML schema as defined in clause 4.3.4 of the specification referenced in Appendix J-1, index 119.

The message mechanism (message layer) for supporting these application services shall comply with the methods and the XML schema in clause 4.3.5 of the specification referenced in Appendix J-1, index 119.

The application protocols for supporting the message mechanism shall comply with clause 4.3.6 of the specification referenced in Appendix J-1, index 119.

The EMS shall use at least one of the communication architectures in clause 4.3.7 of the specification referenced in Appendix J-1, index 119.’;

(2)

in chapter 4 ‘Characteristics of the rolling stock subsystem’, the point 4.2.12.2 (14) is replaced by the following:

‘(14)

Fitment of an on-board energy measurement system, and of its on-board location function (optional), as required in clause 4.2.8.2.8. Description of on-board to ground communication and the metrological control including functions related to the accuracy classes of the voltage measurement, current measurement and energy calculation’;

(3)

in chapter 6 ‘Assessment of conformity or suitability for use and ‘EC’ verification’, the following clause is added below the clause 6.2.3.19:

‘6.2.3.19a   On-board energy measurement system (clause 4.2.8.2.8)

(1)   Energy measurement function (EMF)

The accuracy of the each device containing one or more functions of EMF shall be assessed by testing each function, under reference conditions, using the relevant method as described in clauses 5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2 and 5.4.4.3.1 of the specification referenced in Appendix J-1, index 117. The input quantity and power factor range when testing shall correspond to the values set out in Table 3 of the specification referenced in Appendix J-1, index 117.

The effects of temperature on accuracy of the each device containing one or more functions of EMF shall be assessed by testing each function, under reference conditions (except for temperature), using the relevant method as described in clauses 5.4.3.4.3.1, and 5.4.4.3.2.1 of the specification referenced in Appendix J-1, index 117.

The mean temperature coefficient of each device containing one or more functions of EMF shall be assessed by testing each function, under reference conditions (except for temperature), using the relevant method as described in clauses 5.4.3.4.3.2 and 5.4.4.3.2.2 of the specification referenced in Appendix J-1, index 120.

(2)   Data handling system (DHS)

The compiling and handling of data within the DHS shall be assessed by testing using the method as described in the specification referenced in Appendix J-1, index 121.

(3)   On-board energy measurement system (EMS)

The EMS shall be assessed by testing as described in the specification referenced in the specification referenced in Appendix J-1, index 122.’;

(4)

in chapter 7 ‘Implementation’, the following clause is added below clause 7.1.1.4:

‘7.1.1.4a   Transitional measure for on-board energy measurement system requirement

Requirements set out in 4.2.8.2.8 are not mandatory during a transition period ending on 1 January 2022 for projects which, on 14 June 2018, are projects at an advanced stage of development, contracts in course of performance and rolling stock of an existing design as set out in point 7.1.1.2 of this TSI.

When the requirements set out in 4.2.8.2.8.4 are not applied, national rules as regards specification related to interface protocols and transferred data format shall apply and the description of on-board to ground communication shall be provided in the technical documentation.’;

(5)

in the list ‘APPENDICES’ following Chapter 7, the text ‘Appendix D: Energy meter’ is replaced by ‘Appendix D: Intentionally deleted’;

(6)

the text of Appendix D is replaced by ‘Intentionally deleted’;

(7)

in the second table of appendix I ‘Aspects for which the technical specification is not available (open points)’, the following row is deleted:

‘On-board energy measurement system

4.2.8.2.8 and Appendix D

On-board to ground communication: specification related to interface protocols and transferred data format

Description of on-board to ground communication shall be provided in the technical documentation.

The standard series EN 61375-2-6 should be used.’

(8)

in appendix J-1, ‘Standards or normative documents’, the indexes 103, 104 and 105 are replaced by the indexes below:

‘103

NOT USED

104

NOT USED

105

NOT USED’

(9)

in appendix J-1, ‘Standards or normative documents’, the indexes below are added:

‘106

NOT USED

107

NOT USED

108

NOT USED

109

NOT USED

110

NOT USED

111

NOT USED

112

NOT USED

113

NOT USED

114

NOT USED

115

NOT USED

116

On-board location function-Requirements

4.2.8.2.8.1

EN 50463-3:2017

4.4

117

Accuracy of energy measurement function for active energy measurement:

 

Requirements

 

Class designations

 

Assessment methodology

4.2.8.2.8.2

6.2.3.19a

EN 50463-2:2017

4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3 and 4.2.3.4

4.3.3.4, 4.3.4.3 and 4.4.4.2

5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2, 5.4.4.3.1, Table 3, 5.4.3.4.3.1 and 5.4.4.3.2.1

118

Energy measurement function: consumption point identification - Definition

4.2.8.2.8.3

EN 50463-1:2017

4.2.5.2

119

Interface protocols between on-board energy measurement system (EMS) and on-ground data collection system (DCS) - Requirements

4.2.8.2.8.4

EN 50463-4:2017

4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 and 4.3.7

120

Energy measurement function: mean temperature coefficient of each device - Assessment methodology

6.2.3.19a

EN 50463-2:2017

5.4.3.4.3.2 and 5.4.4.3.2.2

121

The compiling and handling of data within the data handing system-Assessment methodology

6.2.3.19a

EN 50463-3:2017

5.4.8.3, 5.4.8.5 and 5.4.8.6

122

On- board energy measurement system-Tests

6.2.3.19a

EN 50463-5:2017

5.3.3 and 5.5.4’


Top