Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0173

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/173 tad-29 ta' Novembru 2017 li jemenda r-Regolament (UE) 2015/936 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġġornament tal-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda elenkati fl-Anness I għal dak ir-Regolament

C/2017/7289

OJ L 32, 6.2.2018, p. 12–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/173/oj

6.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 32/12


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/173

tad-29 ta' Novembru 2017

li jemenda r-Regolament (UE) 2015/936 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġġornament tal-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda elenkati fl-Anness I għal dak ir-Regolament

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/936 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ġunju 2015 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn għadd ta' pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehim, protokolli jew arranġamenti bilaterali oħra, jew minn regoli speċifiċi ta' importazzjoni tal-Unjoni oħrajn (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 35 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn ċerti pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehimiet, protokolli jew arranġamenti bilaterali oħra, jew minn regoli speċifiċi ta' importazzjoni tal-Unjoni oħrajn huma stabbiliti fir-Regolament (UE) 2015/936. L-Anness I ta' dak ir-Regolament jiddetermina l-prodotti tat-tessili msemmija fl-Artikolu 1 billi jelenka l-kodiċijiet relevanti tan-Nomenklatura Magħquda.

(2)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (2) stabbilixxa n-Nomenklatura Magħquda. L-Anness I ta' dak ir-Regolament huwa aġġornat kull sena u jiġi ppubblikat bħala Regolament ta' Implimentazzjoni fih innifsu biex tiġi allinjata n-Nomenklatura Magħquda mat-tibdiliet possibbli adottati mill-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana fir-rigward tan-nomenklatura tas-Sistema Armonizzata jew fi ħdan il-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fir-rigward tar-rati tad-dazju konvenzjonali.

(3)

Fis-6 ta' Ottubru 2016 il-Kummissjoni adottat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1821 (3), li mmodifika n-nomenklatura ta' xi prodotti koperti mill-Anness I tar-Regolament (UE) 2015/936.

(4)

Sabiex ir-Regolament (UE) 2015/936 jiġi allinjat mar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1821, l-Anness I għar-Regolament (UE) 2015/936 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (UE) 2015/936 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Novembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 160, 25.6.2015, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1821 tas-6 ta' Ottubru 2016 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 294, 28.10.2016, p. 1).


ANNESS

Fl-Anness I, it-Taqsima A tinbidel b'dan li ġej:

“A.   PRODOTTI TAT-TESSUTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1

1.

Mingħajr preġudizzju għar-regoli għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda (NM), il-kliem tad-deskrizzjoni tal-oġġetti huwa kkunsidrat li huwa ta' valur indikattiv biss għaliex il-prodotti koperti minn kull kategorija huma determinati, fi ħdan dan l-Anness, minn kodiċijiet NM. Fejn hemm is-simbolu “ex” quddiem kodiċi NM, il-prodotti koperti f'kull kategorija huma determinati mill-ambitu tal-kodiċi NM u b'dak tad-deskrizzjoni korrispondenti.

2.

L-ilbiesi li ma jintgħarfux jekk humiex għall-irġiel jew għas-subien jew inkella lbies għan-nisa jew għall-bniet huma kklassifikati ma' dawk tal-aħħar.

3.

Fejn tintuża l-espressjoni ‘ilbies għat-trabi’, din hija maħsuba biex tkopri l-ilbies sal-qies kummerċjali 86, b'dan il-qies inkluż.

Kategorija

Deskrizzjoni

Kodiċi tan-NM 2017

Tabella ta' ekwivalenza

biċċiet/kg

g/biċċa

GRUPP I A

1

Ħjut tal-qoton, mhux maħruġa għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5204 11 00 , 5204 19 00 , 5205 11 00 , 5205 12 00 , 5205 13 00 , 5205 14 00 , 5205 15 10 , 5205 15 90 , 5205 21 00 , 5205 22 00 , 5205 23 00 , 5205 24 00 , 5205 26 00 , 5205 27 00 , 5205 28 00 , 5205 31 00 , 5205 32 00 , 5205 33 00 , 5205 34 00 , 5205 35 00 , 5205 41 00 , 5205 42 00 , 5205 43 00 , 5205 44 00 , 5205 46 00 , 5205 47 00 , 5205 48 00 , 5206 11 00 , 5206 12 00 , 5206 13 00 , 5206 14 00 , 5206 15 00 , 5206 21 00 , 5206 22 00 , 5206 23 00 , 5206 24 00 , 5206 25 00 , 5206 31 00 , 5206 32 00 , 5206 33 00 , 5206 34 00 , 5206 35 00 , 5206 41 00 , 5206 42 00 , 5206 43 00 , 5206 44 00 , 5206 45 00 , ex 5604 90 90

 

 

2.

Drappijiet minsuġin tal-qoton, barra mill-garża, mid-drapp tax-xugaman, id-drappijiet minsuġin dojoq, id-drappijiet tal-pil, id-drappijiet tax-xinilja, it-tull u drappijiet oħra tax-xibka

 

 

5208 11 10 , 5208 11 90 , 5208 12 16 , 5208 12 19 , 5208 12 96 , 5208 12 99 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 10 , 5208 21 90 , 5208 22 16 , 5208 22 19 , 5208 22 96 , 5208 22 99 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 00 , 5210 19 00 , 5210 21 00 , 5210 29 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 20 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 12 10 , 5212 12 90 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 22 10 , 5212 22 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Li minnhom: barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew dawk ibbliċjati

 

 

5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

3.

Drappijiet minsuġin mill-fibri sintetiċi (mhux sħiħ, jew skartat) barra mid-drappijiet minsuġin irqaq, id-drappijiet tal-pil, (inklużi d-drappijiet tax-xugaman) u d-drappijiet tax-xinilja

 

 

5512 11 00 , 5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 21 00 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 91 00 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 11 20 , 5513 11 90 , 5513 12 00 , 5513 13 00 , 5513 19 00 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 11 00 , 5514 12 00 , 5514 19 10 , 5514 19 90 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 10 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 10 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 11 , 5515 13 19 , 5515 13 91 , 5515 13 99 , 5515 19 10 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 10 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 11 , 5515 22 19 , 5515 22 91 , 5515 22 99 , 5515 29 00 , 5515 91 10 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 20 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Li minnhom: barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew dawk ibbliċjati

 

 

5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 19 , 5515 13 99 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 19 , 5515 22 99 , ex 5515 29 00 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

GRUPP I B

4

Qomos, T-shirts, tgeżwira ħafifa maħduma b'mod fin, ġampers polo jew turtle necked u pullovers (barra minn dawk tas-suf jew tal-pil fin tal-annimali), flokkijiet ta' taħt u affarijiet simili, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

6,48

154

6105 10 00 , 6105 20 10 , 6105 20 90 , 6105 90 10 , 6105 90 90 , 6109 10 00 , 6109 90 20 , 6109 90 90 , 6110 20 10 , 6110 30 10

5

Ġersijiet, pullovers, slip-overs, sdieri, twinsets, cardigans, bed-jackets u ġampers (minbarra ġkieket u blejżers), anoraks, wind-cheaters, ġgieket waister u affarijiet simili, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

4,53

221

ex 6101 90 80 , 6101 20 90 , 6101 30 90 , 6102 10 90 , 6102 20 90 , 6102 30 90 , 6110 11 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 20 91 , 6110 20 99 , 6110 30 91 , 6110 30 99

6

Qliezet qosra li jintrabtu taħt l-irkoppa, xorts mhux malji tal-għawm u qliezet (li jinkludu slacks) minsuġin tal-irġiel jew tas-subien; qliezet jew slacks minsuġin tan-nisa jew tal-bniet, tas-suf, tal-qoton jew magħmulin minn fibri sintetiċi; il-partijiet t'isfel tat-track suits infurrati, minbarra dawk tal-kategoriji 16 jew 29, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

1,76

568

6203 41 10 , 6203 41 90 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 42 90 , 6203 43 19 , 6203 43 90 , 6203 49 19 , 6203 49 50 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 , 6211 43 42

7

Blawżijiet, qomos u qomos-blawsijiet tan-nisa u tal-bniet, kemm dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ kemm dawk li mhumiex, magħmulin bis-suf jew bil-fibri sintetiċi

5,55

180

6106 10 00 , 6106 20 00 , 6106 90 10 , 6206 20 00 , 6206 30 00 , 6206 40 00

8

Qomos tal-irġiel jew tas-subien, għajr dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

4,60

217

ex 6205 90 80 , 6205 20 00 , 6205 30 00

GRUPP II A

9

Drapp tax-xugaman terri u drappijiet minsuġin terri simili, tal-qoton: bjankerija tal-kamra tal-banju u bjankerija tal-kċina, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, mid-drapp tax-xugaman tat-terri u drappijiet tat-terri minsuġin, tal-qoton

 

 

5802 11 00 , 5802 19 00 , ex 6302 60 00

 

 

20

Bjankerija tas-sodda, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6302 21 00 , 6302 22 90 , 6302 29 90 , 6302 31 00 , 6302 32 90 , 6302 39 90

 

 

22

Ħajt tal-fibri sintetiċi, jew dawk ta' tul predeterminat jew dawk skartati, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5508 10 10 , 5509 11 00 , 5509 12 00 , 5509 21 00 , 5509 22 00 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 41 00 , 5509 42 00 , 5509 51 00 , 5509 52 00 , 5509 53 00 , 5509 59 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00 , 5509 91 00 , 5509 92 00 , 5509 99 00

 

 

22 a)

Li minnhom: akriliku

 

 

ex 5508 10 10 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00

 

 

23

Ħajt tal-fibri sintetiċi, jew dawk ta' tul predeterminat jew dawk skartati, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5508 20 10 , 5510 11 00 , 5510 12 00 , 5510 20 00 , 5510 30 00 , 5510 90 00

 

 

32

Drappijiet minsuġin tal-pil u drappijiet tax-xinilja (minbarra d-drapp tax-xugaman tat-terri jew drappijiet tat-terri tal-qoton u drappijiet minsuġin irqiq) uċuh tat-tessut bit-trofof, tas-suf, tal-qoton, jew tat-tessut magħmul mill-fibri sintetiċi

 

 

5801 10 00 , 5801 21 00 , 5801 22 00 , 5801 23 00 , 5801 26 00 , 5801 27 00 , 5801 31 00 , 5801 32 00 , 5801 33 00 , 5801 36 00 , 5801 37 00 , 5802 20 00 , 5802 30 00

 

 

32 a)

Li minnhom: kurduroj tal-qoton

 

 

5801 22 00

 

 

39

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tal-kamra tal-banju u bjankerija tal-kċina, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, u minbarra x-xugamani tat-terri jew tad-drappijiet simili tat-terri tal-qoton

 

 

6302 51 00 , 6302 53 90 , ex 6302 59 90 , 6302 91 00 , 6302 93 90 , ex 6302 99 90

 

 

GRUPP II B

12

Panty-hose u tights, kalzetti, kalzetti ta' taħt, peduni, peduni sal-għaksa, kalzettini u affarijiet simili, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, minbarra dawk tat-trabi, inklużi l-kalzetti għall-vini varikużi, minbarra l-prodotti tal-kategorija 70

24,3 pari

41

ex 6115 10 10 , 6115 10 90 , 6115 22 00 , 6115 29 00 , 6115 30 11 , 6115 30 90 , 6115 94 00 , 6115 95 00 , 6115 96 10 , 6115 96 99 , 6115 99 00

13

Qliezet ta' taħt u qliezet ta' taħt imqaċċtin tal-irġiel u tas-subien, qliezet ta' taħt u qliezet ta' taħt imqaċċtin tan-nisa u tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

17

59

6107 11 00 , 6107 12 00 , 6107 19 00 , 6108 21 00 , 6108 22 00 , 6108 29 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

14

Sraten minsuġin tal-irġiel jew tas-subien, kapotti għax-xita u kowtijiet oħrajn, imnatar u kapep, tas-suf, tal-qoton, jew tat-tessut magħmul mill-fibri sintetiċi (minbarra l-parkas) (tal-kategorija 21)

0,72

1 389

6201 11 00 , ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6210 20 00

15

Sraten minsuġin, kapotti għax-xita u kowtijiet oħrajn, imnatar u kapep, tan-nisa u tal-bniet; ġkieket u blejżers tas-suf, tal-qoton jew tat-tessut magħmulin mill-fibri sintetiċi (minbarra l-parkas) (tal-kategorija 21)

0,84

1 190

6202 11 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6204 31 00 , 6204 32 90 , 6204 33 90 , 6204 39 19 , 6210 30 00

16

Ilbiesi u tibdiliet tal-irġiel jew tas-subien, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, minbarra t-tibdiliet għall-iskijjar; track suits infurrati tal-irġiel jew tas-subien, bil-qoxra ta' barra magħmula mill-istess drapp, tal-qoton jew tat-tessuti sintetiċi

0,80

1 250

6203 11 00 , 6203 12 00 , 6203 19 10 , 6203 19 30 , 6203 22 80 , 6203 23 80 , 6203 29 18 , 6203 29 30 , 6211 32 31 , 6211 33 31

17

Ġkieket jew blejżers tal-irġiel u tas-subien, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf jew tal-fibri sintetiċi

1,43

700

6203 31 00 , 6203 32 90 , 6203 33 90 , 6203 39 19

18

Flokkijiet taċ-ċingi u flokkijiet ta' taħt oħrajn, qliezet ta' taħt u qliezet ta' taħt imqaċċtin, qomos ta' billejl, piġamijiet, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tal-irġiel jew tas-subien minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6207 11 00 , 6207 19 00 , 6207 21 00 , 6207 22 00 , 6207 29 00 , 6207 91 00 , 6207 99 10 , 6207 99 90

 

 

Flokkijiet taċ-ċingi u flokkijiet ta' taħt oħrajn, slips, ilbiesi ta' taħt, qliezet ta' taħt imqaċċtin, qliezet ta' taħt, ilbiesi ta' billejl, piġamijiet, négligees, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tan-nisa u tal-bniet minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6208 11 00 , 6208 19 00 , 6208 21 00 , 6208 22 00 , 6208 29 00 , 6208 91 00 , 6208 92 00 , 6208 99 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

 

 

19

Imkatar, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

59

17

6213 20 00 , ex 6213 90 00

21

Parkas; anoraks, windcheaters, ġgieket waister u simili, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi; il-partijiet ta' fuq tat-tracksuits bl-inforra, barra mill-kategoriji 16 jew 29, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

2,3

435

ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6201 91 00 , 6201 92 00 , 6201 93 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6202 91 00 , 6202 92 00 , 6202 93 00 , 6211 32 41 , 6211 33 41 , 6211 42 41 , 6211 43 41

24

Qomos ta' billejl, piġamijiet, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ tal-irġiel jew tas-subien

3,9

257

6107 21 00 , 6107 22 00 , 6107 29 00 , 6107 91 00 , ex 6107 99 00

Qomos ta' billejl, piġamijiet, négligees, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tan-nisa jew tal-bniet

6108 31 00 , 6108 32 00 , 6108 39 00 , 6108 91 00 , 6108 92 00 , ex 6108 99 00

26

Ilbiesi tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, tan-nisa jew tal-bniet

3,1

323

6104 41 00 , 6104 42 00 , 6104 43 00 , 6104 44 00 , 6204 41 00 , 6204 42 00 , 6204 43 00 , 6204 44 00

27

Dbielet tan-nisa jew tal-bniet, inklużi d-dbielet bil-qliezi

2,6

385

6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10

28

Qliezet, overolls b'bavalor u biċ-ċineġ, qliezet sal-irkoppa u xorts (minbarra l-malji tal-għawm), magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

1,61

620

6103 41 00 , 6103 42 00 , 6103 43 00 , ex 6103 49 00 , 6104 61 00 , 6104 62 00 , 6104 63 00 , ex 6104 69 00

29

Ilbiesi sħaħ u ensembles tan-nisa jew tal-bniet, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, esklużi l-iski suits; track suits infurrati, bil-qoxra ta' barra magħmula minn l-istess drapp, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, tan-nisa jew tal-bniet

1,37

730

6204 11 00 , 6204 12 00 , 6204 13 00 , 6204 19 10 , 6204 21 00 , 6204 22 80 , 6204 23 80 , 6204 29 18 , 6211 42 31 , 6211 43 31

31

Riċipetti, minsuġin, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

18,2

55

ex 6212 10 10 , 6212 10 90

68

Ħwejjeġ u aċċessorji tal-ħwejjeġ tat-trabi, esklużi l-ingwanti, il-mittens u l-mitts tat-trabi, tal-kategoriji 10 u 87, kalzetti tat-trabi, peduni u kalzettini, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tal-kategorija 88

 

 

6111 90 19 , 6111 20 90 , 6111 30 90 , ex 6111 90 90 , ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , ex 9619 00 50

 

 

73

Track suits tal-drapp magħmul bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

1,67

600

6112 11 00 , 6112 12 00 , 6112 19 00

76

Ilbies industrijali jew ta' fuq ix-xogħol tal-irġiel jew tas-subien, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6203 22 10 , 6203 23 10 , 6203 29 11 , 6203 32 10 , 6203 33 10 , 6203 39 11 , 6203 42 11 , 6203 42 51 , 6203 43 11 , 6203 43 31 , 6203 49 11 , 6203 49 31 , 6211 32 10 , 6211 33 10

 

 

Fradal, smock overolls u ilbies ieħor industrijali jew ta' fuq ix-xogħol tan-nisa jew tal-bniet, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6204 22 10 , 6204 23 10 , 6204 29 11 , 6204 32 10 , 6204 33 10 , 6204 39 11 , 6204 62 11 , 6204 62 51 , 6204 63 11 , 6204 63 31 , 6204 69 11 , 6204 69 31 , 6211 42 10 , 6211 43 10

 

 

77

Ilbies tal-iskijjar, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Ħwejjeġ, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ u minbarra l-ħwejjeġ tal-kategoriji 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 u 77

 

 

6203 41 30 , 6203 42 59 , 6203 43 39 , 6203 49 39 , 6204 61 85 , 6204 62 59 , 6204 62 90 , 6204 63 39 , 6204 63 90 , 6204 69 39 , 6204 69 50 , 6210 40 00 , 6210 50 00 , 6211 32 90 , 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , 6211 42 90 , 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

83

Sraten, ġkieket, blejżers u ħwejjeġ oħra, inklużi ilbiesi tal-iskijjar, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, minbarra l-ħwejjeġ tal-kategoriji 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 , 6101 20 10 , 6101 30 10 , 6102 10 10 , 6102 20 10 , 6102 30 10 , 6103 31 00 , 6103 32 00 , 6103 33 00 , ex 6103 39 00 , 6104 31 00 , 6104 32 00 , 6104 33 00 , ex 6104 39 00 , 6112 20 00 , 6113 00 90 , 6114 20 00 , 6114 30 00 , ex 6114 90 00 , ex 9619 00 50

 

 

GRUPP III A

33

Drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-filament sintetiku miksub minn strixxa jew xi ħaġa simili ta' polietilene jew polipropilene, anqas minn 3 m wesgħin

 

 

5407 20 11

 

 

Xkejjer u boroż, tat-tip użat għall-ippakkjar tal-oġġetti, mhux magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, miksubin minn strixxa jew xi ħaġa simili

 

 

6305 32 19 , 6305 33 90

 

 

34

Drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-filament sintetiku miksub minn strixxa jew xi ħaġa simili ta' polietilene jew polipropilene, wesgħin 3 m jew aktar

 

 

5407 20 19

 

 

35

Drappijiet minsuġin ta' filamenti sintetiċi, minbarra dawk tat-tajers tal-kategorija 114

 

 

5407 10 00 , 5407 20 90 , 5407 30 00 , 5407 41 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 10 , 5407 69 90 , 5407 71 00 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 91 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Li minnhom: barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew dawk ibbliċjati

 

 

ex 5407 10 00 , ex 5407 20 90 , ex 5407 30 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 90 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36

Drappijiet minsuġin ta' filamenti artifiċjali, minbarra dawk għat-tajers tal-kategorija 114

 

 

5408 10 00 , 5408 21 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 31 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Li minnhom: barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew dawk ibbliċjati

 

 

ex 5408 10 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

37

Drappijiet minsuġin oħrajn ta' fibri artifiċjali ta' qisien ta' qosor predeterminat (staple):

 

 

5516 11 00 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 21 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 31 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 41 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 91 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Li minnhom: barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew dawk ibbliċjati

 

 

5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

38 A

Drapp tal-purtieri sintetiku maħdum bil-labar jew bil-ganċ, inkluż id-drapp tal-purtieri tax-xibka

 

 

ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00

 

 

38 B

Purtieri tax-xibka, barra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90

 

 

40

Purtieri minsuġin (inklużi l-purtieri tad-drapp, il-blinds ta' ġewwa, il-pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u oġġetti oħra tad-dar), minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90 , 6304 19 10 , ex 6304 19 90 , 6304 92 00 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00

 

 

41

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu), mhux għall-bejgħ bl-imnut, minbarra dawk ta' ħajta waħda lixxa mhux mibruma jew b'barma ta' mhux aktar minn 50 dawra/m

 

 

5401 10 12 , 5401 10 14 , 5401 10 16 , 5401 10 18 , 5402 11 00 , 5402 19 00 , 5402 20 00 , 5402 31 00 , 5402 32 00 , 5402 33 00 , 5402 34 00 , 5402 39 00 , 5402 44 00 , 5402 48 00 , 5402 49 00 , 5402 51 00 , 5402 52 00 , 5402 53 00 , 5402 59 00 , 5402 61 00 , 5402 62 00 , 5402 63 00 , 5402 69 00 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

42

Ħajt ta' fibri kontinwi sintetiċi, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5401 20 10

 

 

Ħajt ta' fibri artifiċjali; ħajt ta' filamenti artifiċjali, mhux għall-bejgħ bl-imnut, minbarra l-ħajt singlu tar-rejon viskuż mhux mibrum jew b'barma ta' mhux aktar minn 250 dawra/m u ħajt singlu lixx taċ-ċelluloża aċetata

 

 

5403 10 00 , 5403 32 00 , ex 5403 33 00 , 5403 39 00 , 5403 41 00 , 5403 42 00 , 5403 49 00 , ex 5604 90 10

 

 

43

Ħajt ta' filament sintetiku, ħajt ta' fibri artifiċjali ta' tul predeterminat, ħajt tal-qoton, għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5204 20 00 , 5207 10 00 , 5207 90 00 , 5401 10 90 , 5401 20 90 , 5406 00 00 , 5508 20 90 , 5511 30 00

 

 

46

Suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf imqardax jew mimxut jew mill-pil fin ta' annimali oħra

 

 

5105 10 00 , 5105 21 00 , 5105 29 00 , 5105 31 00 , 5105 39 00

 

 

47

Ħajt tas-suf tan-nagħaġ jew tal-ħrief imqardax (ħajt tas-suf) jew pil fin imqardax tal-annimali, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5106 10 10 , 5106 10 90 , 5106 20 10 , 5106 20 91 , 5106 20 99 , 5108 10 10 , 5108 10 90

 

 

48

Ħajt tas-suf tan-nagħaġ jew tal-ħrief mimxut (ħajt fin imqardax) jew pil fin mimxut tal-annimali, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5107 10 10 , 5107 10 90 , 5107 20 10 , 5107 20 30 , 5107 20 51 , 5107 20 59 , 5107 20 91 , 5107 20 99 , 5108 20 10 , 5108 20 90

 

 

49

Ħajt tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf jew pil fin mimxut tal-annimali, għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5109 10 10 , 5109 10 90 , 5109 90 00

 

 

50

Drappijiet minsuġin mis-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf jew mill-pil fin tal-annimali

 

 

5111 11 00 , 5111 19 00 , 5111 20 00 , 5111 30 10 , 5111 30 80 , 5111 90 10 , 5111 90 91 , 5111 90 98 , 5112 11 00 , 5112 19 00 , 5112 20 00 , 5112 30 10 , 5112 30 80 , 5112 90 10 , 5112 90 91 , 5112 90 98

 

 

51

Qoton, imqardax jew mimxut

 

 

5203 00 00

 

 

53

Garża tal-qoton

 

 

5803 00 10

 

 

54

Fibri artifiċjali ta' tul predeterminat, inklużi l-fibri skartati, imqardxa, mimxutin jew ipproċessati b'mod ieħor għall-għażil

 

 

5507 00 00

 

 

55

Fibri sintetiċi ta' tul predeterminat, inklużi l-fibri skartati, imqardxa, mimxutin jew ipproċessat b'mod ieħor għall-għażil

 

 

5506 10 00 , 5506 20 00 , 5506 40 00 , 5506 90 00

 

 

56

Ħajt tal-fibri sintetiċi ta' tul predeterminat (inkluż l-iskart), mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5508 10 90 , 5511 10 00 , 5511 20 00

 

 

58

Twapet, carpentines u raggs, bl-għoqod (magħmulin jew maħlulin)

 

 

5701 10 10 , 5701 10 90 , 5701 90 10 , 5701 90 90

 

 

59

Twapet u għata oħra tal-art tat-tessut, minbarra t-twapet tal-kategorija 58

 

 

5702 10 00 , 5702 31 10 , 5702 31 80 , 5702 32 00 , ex 5702 39 00 , 5702 41 10 , 5702 41 90 , 5702 42 00 , ex 5702 49 00 , 5702 50 10 , 5702 50 31 , 5702 50 39 , ex 5702 50 90 , 5702 91 00 , 5702 92 10 , 5702 92 90 , ex 5702 99 00 , 5703 10 00 , 5703 20 12 , 5703 20 18 , 5703 20 92 , 5703 20 98 , 5703 30 12 , 5703 30 18 , 5703 30 82 , 5703 30 88 , 5703 90 20 , 5703 90 80 , 5704 10 00 , 5704 20 00 , 5704 90 00 , 5705 00 30 , ex 5705 00 80

 

 

60

Arazzi, magħmulin bl-idejn, tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u simili, arazzi rrakkmati (eż. bil-petit point u cross stitch) magħmulin f'pannelli jew simili bl-idejn

 

 

5805 00 00

 

 

61

Drappijiet minsuġin irqiq, u drappijiet irqaq (bolduc) magħmulin minn medd mingħajr it-tagħma, magħqudin flimkien permezz ta' sustanza li twaħħal, barra mit-tikketti jew oġġetti simili tal-kategorija 62

Drappijiet elastiċi u aċċessorji (mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ), magħmulin minn materjali tat-tessut miġburin flimkien mill-ħajt tal-lastku

 

 

ex 5806 10 00 , 5806 20 00 , 5806 31 00 , 5806 32 10 , 5806 32 90 , 5806 39 00 , 5806 40 00

 

 

62

Ħajt tax-xinilja (inkluż ħajt tax-xinilja tat-troffa), ħajt tal-guipure (minbarra l-ħajt metallizzat u ħajt tax-xagħar gimm taż-żiemel)

 

 

5606 00 91 , 5606 00 99

 

 

Tull u drappijiet tax-xibka oħrajn iżda li ma jinkludux id-drappijiet minsuġin, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, il-bizzilla magħmula bl-idejn jew fuq il-magni, bil-biċċiet, fi strixxi jew f'disinji dekorattivi

 

 

5804 10 10 , 5804 10 90 , 5804 21 00 , 5804 29 00 , 5804 30 00

 

 

Tikketti, baġġijiet u simili tat-tessut, mhux irrakkmati, bil-biċċa, fi strixxi jew maqtugħin bid-disinn jew bil-qies, minsuġin

 

 

5807 10 10 , 5807 10 90

 

 

Żigarelli u burduri ornamentali bil-biċċa; ġmiemen u oġġetti simili

 

 

5808 10 00 , 5808 90 00

 

 

Rakkmu bil-biċċa, fi strixxi jew f'motifi:

 

 

5810 10 10 , 5810 10 90 , 5810 91 10 , 5810 91 90 , 5810 92 10 , 5810 92 90 , 5810 99 10 , 5810 99 90

 

 

63

Drapp magħmul bil-labar jew bil-ganċ ta' fibri sintetiċi li fihom 5 % piż jew aktar ta' ħajt elastomeriku u drappijiet magħmulin bil-labar jew bil-ganċ li fihom 5 % piż jew aktar ta' ħajt tal-lastku

 

 

5906 91 00 , ex 6002 40 00 , 6002 90 00 , ex 6004 10 00 , 6004 90 00

 

 

Bizzilla Raschel u drapp ta' pil twil tal-fibri sintetiċi

 

 

ex 6001 10 00 , 6003 30 10 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00

 

 

65

Drappijiet magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, barra minn dawk tal-kategoriji 38 A u 63, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

 

 

5606 00 10 , ex 6001 10 00 , 6001 21 00 , 6001 22 00 , ex 6001 29 00 , 6001 91 00 , 6001 92 00 , ex 6001 99 00 , ex 6002 40 00 , 6003 10 00 , 6003 20 00 , 6003 30 90 , 6003 40 00 , ex 6004 10 00 , 6005 90 10 , 6005 21 00 , 6005 22 00 , 6005 23 00 , 6005 24 00 , 6005 35 00 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , 6005 41 00 , 6005 42 00 , 6005 43 00 , 6005 44 00 , 6006 10 00 , 6006 21 00 , 6006 22 00 , 6006 23 00 , 6006 24 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00 , 6006 41 00 , 6006 42 00 , 6006 43 00 , 6006 44 00

 

 

66

Raggs u kutri tas-safar, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf jew tal-fibri sintetiċi

 

 

6301 10 00 , 6301 20 90 , 6301 30 90 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90

 

 

GRUPP III B

10

Ingwanti, ingwanti li jgħattu erba' swaba' biss (mittens) u ingwanti li jgħattu nofs is-swaba' biss (mitts), maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

17-il par

59

6111 90 11 , 6111 20 10 , 6111 30 10 , ex 6111 90 90 , 6116 10 20 , 6116 10 80 , 6116 91 00 , 6116 92 00 , 6116 93 00 , 6116 99 00

67

Aċċessorji tal-ħwejjeġ magħmulin bil-labar jew bil-ganċ minbarra dawk għat-trabi; bjankerija tad-dar ta' kull xorta, maħduma bil-labar jew bil-ganċ; purtieri (inkluż drapp tal-purtieri) u interior blinds, pavaljuni bil-frenża tal-purtieri jew tas-sodda u artikli oħra tat-tiżjin innitjati jew maħduma bil-kroxè; kutri u raggs tas-safar u oġġetti oħra maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, inklużi partijiet tal-ħwejjeġ jew ta' aċċessorji tal-ħwejjeġ

 

 

5807 90 90 , 6113 00 10 , 6117 10 00 , 6117 80 10 , 6117 80 80 , 6117 90 00 , 6301 20 10 , 6301 30 10 , 6301 40 10 , 6301 90 10 , 6302 10 00 , 6302 40 00 , ex 6302 60 00 , 6303 12 00 , 6303 19 00 , 6304 11 00 , 6304 20 00 , 6304 91 00 , ex 6305 20 00 , 6305 32 11 , ex 6305 32 90 , 6305 33 10 , ex 6305 39 00 , ex 6305 90 00 , 6307 10 10 , 6307 90 10 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

67 a)

Li minnhom: xkejjer jew boroż tat-tip li jkunu użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, magħmulin minn strixxi tal-polijetilin jew tal-polipropelin

 

 

6305 32 11 , 6305 33 10

 

 

69

Slips u ilbiesi ta' taħt tan-nisa u tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

7,8

128

6108 11 00 , 6108 19 00

70

Panty-hose u tights tal-fibri sintetiċi, ta' kejl ta' anqas minn 67 decitex (6,7 tex) kull ħajta

30,4 pari

33

ex 6115 10 10 , 6115 21 00 , 6115 30 19

Kalzetti twal tan-nisa tal-fibri sintetiċi

ex 6115 10 10 , 6115 96 91

72

Malji tal-għawm, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

9,7

103

6112 31 10 , 6112 31 90 , 6112 39 10 , 6112 39 90 , 6112 41 10 , 6112 41 90 , 6112 49 10 , 6112 49 90 , 6211 11 00 , 6211 12 00

74

Ilbiesi sħaħ u ensembles tan-nisa jew tal-bniet, maħdumin mis-suf, mil-qoton jew mill-fibri sintetiċi, bil-labar jew bil-ganċ, minbarra lbies tal-iskijjar

1,54

650

6104 13 00 , 6104 19 20 , ex 6104 19 90 , 6104 22 00 , 6104 23 00 , 6104 29 10 , ex 6104 29 90

75

Ilbiesi sħaħ u ensembles tal-irġiel jew tas-subien, maħdumin mis-suf, mil-qoton jew mill-fibri sintetiċi, bil-labar jew bil-ganċ, minbarra l-iski suits

0,80

1 250

6103 10 10 , 6103 10 90 , 6103 22 00 , 6103 23 00 , 6103 29 00

84

Xalel, imkatar, xalpi, mantilji, veli u affarijiet simili, minbarra dawk innittjati jew maħdumin bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew magħmulin minn fibri sintetiċi

 

 

6214 20 00 , 6214 30 00 , 6214 40 00 , ex 6214 90 00

 

 

85

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

17,9

56

6215 20 00 , 6215 90 00

86

Kurpetti, ċinturini tal-kurpett, ċineg tat-takkalja, ċineg, takkalji, u oġġetti simili, u partijiet tagħhom, kemm dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, kif ukoll dawk li mhumiex

8,8

114

6212 20 00 , 6212 30 00 , 6212 90 00

87

Ingwanti, mittens u mitts, li mhumiex maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6216 00 00

 

 

88

Kalzetti, peduni jew kalzettini, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ; aċċessorji tal-ħwejjeġ oħra, partijiet tal-ħwejjeġ jew aċċessorji tal-ħwejjeġ barra minn dawk għat-trabi, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè.

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6217 10 00 , 6217 90 00

 

 

90

Spag oħxon, ċwiemi, ħbula u kejbils ta' fibri sintetiċi, immaljati jew le

 

 

5607 41 00 , 5607 49 11 , 5607 49 19 , 5607 49 90 , 5607 50 11 , 5607 50 19 , 5607 50 30 , 5607 50 90

 

 

91

Tined

 

 

6306 22 00 , 6306 29 00

 

 

93

Xkejjer u boroż ta' tip użat għall-imballaġġ tal-oġġetti minn materjali minsuġa li mhumiex magħmula minn strixxi tal-polietilena jew il-polipropelin

 

 

ex 6305 20 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00

 

 

94

Materjal tessili artab u oġġetti minnu fibri tat-tessut, li ma jaqbżux il-5 mm fit-tul (troffa), trab tessut u biċċiet tal-fibri mill-mitħna (mill neps)

 

 

5601 21 10 , 5601 21 90 , 5601 22 10 , 5601 22 90 , 5601 29 00 , 5601 30 00 , 9619 00 30

 

 

95

Feltru u oġġetti magħmulin minnu, mimlija jew le, miksija jew le, minbarra l-għata tal-art

 

 

5602 10 19 , 5602 10 31 , ex 5602 10 38 , 5602 10 90 , 5602 21 00 , ex 5602 29 00 , 5602 90 00 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 10 , 6307 90 91

 

 

96

Drappijiet mhux minsuġin u oġġetti magħmulin minnhom, mimlijin jew le, miksijin jew le, mgħottijin jew le, jew laminati jew le

 

 

5603 11 10 , 5603 11 90 , 5603 12 10 , 5603 12 90 , 5603 13 10 , 5603 13 90 , 5603 14 10 , 5603 14 90 , 5603 91 10 , 5603 91 90 , 5603 92 10 , 5603 92 90 , 5603 93 10 , 5603 93 90 , 5603 94 10 , 5603 94 90 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 92 , 6210 10 98 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90 , 6302 22 10 , 6302 32 10 , 6302 53 10 , 6302 93 10 , 6303 92 10 , 6303 99 10 , ex 6304 19 90 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00 , 6307 10 30 , 6307 90 92 , ex 6307 90 98 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

97

Xbieki tal-ispag, taċ-ċwiemi jew tal-ħabel u xbieki tas-sajd tal-ħajt, tal-ispag, taċ-ċwiemi jew tal-ħabel

 

 

5608 11 20 , 5608 11 80 , 5608 19 11 , 5608 19 19 , 5608 19 30 , 5608 19 90 , 5608 90 00

 

 

98

Oġġetti oħrajn magħmulin minn ħajt, spag, ċwiemi, kejbils jew ħabel, barra mid-drappijiet tat-tessuti, oġġetti magħmulin minn dawn id-drappijiet u artikoli tal-kategorija 97

 

 

5609 00 00 , 5905 00 10

 

 

99

Drappijiet tat-tessut miksija bil-gomma jew b'sustanzi amilaċeuża, tat-tipi użati għall-qxur ta' barra tal-kotba u simili; drapp tal-intraċċar; kanvas għat-tpinġija ppreparat; bakrum u drappijiet tat-tessut simili mwebbes tat-tip użat għall-bażi tal-kpiepel.

 

 

5901 10 00 , 5901 90 00

 

 

Linolju, sew jekk maqtugħ tal-forma u sew jekk le għata tal-art li tikkonsisti f'kisi jew għata applikata fuq bażi tessili, kemm jekk maqtugħa f'forma jew le.

 

 

5904 10 00 , 5904 90 00

 

 

Drapp tat-tessut bil-gomma, mhux maħdum bil-labar jew bil-ganċ, ħlief dak tat-tajers

 

 

5906 10 00 , 5906 99 10 , 5906 99 90

 

 

Drappijiet tat-tessut mimlijia jew miksija mod ieħor; tila mpittra li tkun xenarju tat-teatru, purtieri tal-istudjo, minbarra dawk tal-kategorija 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Drappijiet tat-tessut mimlija, miksija jew laminati b'mod ieħor bi preparazzjonijiet ta' derivattivi taċ-ċelluloża jew b'materjali artifiċjali tal-plastik oħrajn

 

 

5903 10 10 , 5903 10 90 , 5903 20 10 , 5903 20 90 , 5903 90 10 , 5903 90 91 , 5903 90 99

 

 

101

Spag oħxon, ċwiemi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, minbarra dawk tal-fibri sintetiċi

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Inċirati, qlugħ, tined tal-bastimenti jew tad-dgħajjes u sunblinds

 

 

6306 12 00 , 6306 19 00 , 6306 30 00

 

 

110

Saqqijiet pnewmatiċi minsuġin

 

 

6306 40 00

 

 

111

Oġġetti tal-kampeġġ, minsuġin, minbarra saqqijiet pnewmatiċi u tined

 

 

6306 90 00

 

 

112

Oġġetti tat-tessut oħrajn magħmulin, minsuġin, barra dawk tal-kategoriji 113 u 114

 

 

6307 20 00 , ex 6307 90 98

 

 

113

Biċċiet tal-art, biċċiet tal-platti u dusters, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6307 10 90

 

 

114

Drappijiet minsuġin u oġġetti għall-użu tekniku

 

 

5902 10 10 , 5902 10 90 , 5902 20 10 , 5902 20 90 , 5902 90 10 , 5902 90 90 , 5908 00 00 , 5909 00 10 , 5909 00 90 , 5910 00 00 , 5911 10 00 , ex 5911 20 00 , 5911 31 11 , 5911 31 19 , 5911 31 90 , 5911 32 11 , 5911 32 19 , 5911 32 90 , 5911 40 00 , 5911 90 10 , 5911 90 91 , 5911 90 99

 

 

GRUPP IV

115

Ħajt tal-kittien jew tar-rami

 

 

5306 10 10 , 5306 10 30 , 5306 10 50 , 5306 10 90 , 5306 20 10 , 5306 20 90 , 5308 90 12 , 5308 90 19

 

 

117

Drappijiet minsuġin tal-kittien jew tar-rami

 

 

5309 11 10 , 5309 11 90 , 5309 19 00 , 5309 21 00 , 5309 29 00 , 5311 00 10 , ex 5803 00 90 , 5905 00 30

 

 

118

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina tal-kittien jew tar-rami, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6302 29 10 , 6302 39 20 , 6302 59 10 , ex 6302 59 90 , 6302 99 10 , ex 6302 99 90

 

 

120

Purtieri (inklużi dawk tad-drapp), blinds ta' ġewwa, purtieri u pavaljuni tas-sodda u oġġetti oħra tad-dar tal-kittien jew tar-rami, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6303 99 90 , 6304 19 30 , ex 6304 99 00

 

 

121

Spag oħxon, ċwiemi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-kittien jew tar-rami

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Xkejjer u boroż, tat-tipi użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, użati, tal-kittien, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xinilja tal-kittien jew tar-rami, barra dawk id-drappijiet minsuġin irqiq

 

 

5801 90 10 , ex 5801 90 90

 

 

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili, tal-kittien jew tar-rami, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6214 90 00

 

 

GRUPP V

124

Fibri sintetiċi diskontinwi

 

 

5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 40 00 , 5501 90 00 , 5503 11 00 , 5503 19 00 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 00 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90

 

 

125 A

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħlief għall-ħajt ta' kategorija 41

 

 

5402 45 00 , 5402 46 00 , 5402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u affarijiet simili) u imitazzjoni ta' watar magħmula minn materjali sintetiċi

 

 

5404 11 00 , 5404 12 00 , 5404 19 00 , 5404 90 10 , 5404 90 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

126

Fibri sintetiċi diskontinwi

 

 

5502 10 00 , 5502 90 00 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00

 

 

127 A

Raden ta' filamenti artifiċjali (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħlief ħajt tal-kategorija 42

 

 

5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta' watar magħmula minn materjali tat-tessut artifiċjali

 

 

5405 00 00 , ex 5604 90 90

 

 

128

Pil oħxon tal-annimali, imqardax jew mimxut

 

 

5105 40 00

 

 

129

Ħajt magħmul mill-pil oħxon tal-annimali jew mill-pil taż-żiemel

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Ħajt tal-ħarir ħlief dak mibrum mill-iskart tal-ħarir

 

 

5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10

 

 

130 B

Ħajt tal-ħarir ħlief dak tal-kategorija 130 A; watar tad-dudu tal-ħarir

 

 

5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 90

 

 

131

Ħjut ta' fibri tessili veġetali oħra

 

 

5308 90 90

 

 

132

Ħajt tal-karta

 

 

5308 90 50

 

 

133

Ħajt tal-qanneb veru

 

 

5308 20 10 , 5308 20 90

 

 

134

Ħajt metallizzat

 

 

5605 00 00

 

 

135

Drappijiet minsuġin mill-pil oħxon tal-annimali jew mill-pil taż-żwiemel

 

 

5113 00 00

 

 

136

Drappijiet minsuġin ta' ħarir jew ta' skart ta' ħarir.

 

 

5007 10 00 , 5007 20 11 , 5007 20 19 , 5007 20 21 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 51 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 10 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 , 5803 00 30 , ex 5905 00 90 , ex 5911 20 00

 

 

137

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xinilja u drapp minsuġ irqiq tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00

 

 

138

Drappijiet minsuġa mill-ħajt tal-karta u fibri tat-tessuti oħra barra dawk tar-rami

 

 

5311 00 90 , ex 5905 00 90

 

 

139

Drappijiet minsuġa mill-ħjut tal-metall jew mill-ħajt metallizzat

 

 

5809 00 00

 

 

140

Drapp maħdum bil-labar jew bil-ganċ minn materjal tat-tessut minbarra s-suf jew il-pil fin tal-annimali, il-qoton jew il-fibri sintetiċi

 

 

ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 90 , 6006 90 00

 

 

141

Raggs u kutri tas-safar ta' materjal tat-tessut barra dawk tas-suf jew tal-pil fin tal-annimali, il-qoton jew il-fibri sintetiċi

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Twapet u għata oħra tal-art tat-tessut magħmulin mis-sisal, minn fibri oħra tal-familja agave jew mill-qanneb Manila

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00 , ex 5705 00 80

 

 

144

Feltru magħmul mill-pil oħxon tal-annimali

 

 

ex 5602 10 38 , ex 5602 29 00

 

 

145

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils immaljati jew mhumiex, manilla (qanneb Manilla) jew minn qanneb veru

 

 

ex 5607 90 20 , ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spag għall-irbit jew għall-imballar għal użu bil-makkinarju agrikolu, tas-sisal jew fibri oħra tal-familja agave

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils tas-sisal jew fibri oħra tal-familja agave, minbarra l-prodotti tal-kategorija 146 A

 

 

ex 5607 21 00 , 5607 29 00

 

 

146 C

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-ġuta jew tal-fibri tat-tessut bast taħt l-intestatura Nru 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqiet mhux tajbin għat-tkebbib) skart tal-ħajt u stokk garneted, barra dak mhux imqardax jew mimxut

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Ħajt tal-ġuta jew ta' fibri oħra tat-tessut bast tal-intestatura Nru 5303

 

 

5307 10 00 , 5307 20 00

 

 

148 B

Ħjut ta' kajjar

 

 

5308 10 00

 

 

149

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessut bast oħrajn ta' wisa' mhux aktar minn 150 cm

 

 

5310 10 90 , ex 5310 90 00

 

 

150

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn ta' wisa' mhux aktar minn 150 cm; xkejjer u boroż, tat-tipi użati fl-ippakkjar tal-oġġetti, tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessut bast oħrajn, barra dawk użati

 

 

5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90

 

 

151 A

Kisi tal-art tal-fibri tal-ġewż tal-Indi (kajjar)

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Twapet u għata oħra tal-art, tat-tessut tal-ġuta jew tat-tessut tal-fibri bast oħrajn, barra dawk bil-bżiebeż jew bit-trofof

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00

 

 

152

Feltru tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn maħdum bin-newl bil-labra mhux mimli b'sustanza oħra jew miksi, barra l-għata tal-art

 

 

5602 10 11

 

 

153

Xkejjer u boroż, tax-xorta użati għall-ippakkjar ta' oġġetti, tat-tessuti tal-fibri tal-ġuta jew ta' bast oħrajn taħt l-intestatura Nru 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Fosdqa tad-dud tal-ħarir tajbin għat-tkebbib

 

 

5001 00 00

 

 

Ħarir mhux maħdum (mhux mibrum)

 

 

5002 00 00

 

 

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqiet mhux adattati għat-tkebbib) skart tal-ħajt u stokk garneted, mhux imqardax jew mimxut

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Suf mhux imqardax jew mimxut

 

 

5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00

 

 

Xagħar fin jew oħxon tal-annimali, mhux imqardax jew mimxut

 

 

5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00

 

 

Skart tal-ħarir jew ta' pil fin jew oħxon tal-annimali, inkluż l-iskart tal-ħajt iżda eskluż l-istokk garneted

 

 

5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 00 , 5103 30 00

 

 

Stokk garneted tas-suf jew pil fin jew oħxon tal-annimali

 

 

5104 00 00

 

 

Kittien, kemm maħdum kemm mhux, iżda mhux mibrum; stoppa tal-kittien u skart (inkl. l-iskart tal-ħajt u stokk garnetted)

 

 

5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 00

 

 

Rami u tessuti tal-fibri veġetali, maħduma jew mhumiex, iżda mhux mibruma: stoppa, suf qasir u skart, għajr il-kajjar u l-manilla

 

 

5305 00 00

 

 

Qoton, mhux imqardax jew mimxut

 

 

5201 00 10 , 5201 00 90

 

 

Skart tal-qoton (inklużi skart tal-qoton u stokk garneted)

 

 

5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00

 

 

Qanneb veru (Cannabis sativa L.), maħdum jew mhux, iżda mhux mibrum: stoppa u skart ta' qanneb veru (inkluż l-iskart tal-ħajt u stokk garnetted)

 

 

5302 10 00 , 5302 90 00

 

 

Manilla (Qanneb Manilla jew Musa Textilis Nee), maħdum jew mhux, iżda mhux mibrum: stoppa u skart tal-manilla (inkluż l-iskart tal-ħajt u stokk garnetted)

 

 

5305 00 00

 

 

Ġuta jew fibri tat-tessuti bast (eskl. il-kittien, il-qanneb veru u r-rami), maħdum jew mhux iżda mhux mibrum; stoppa u skart tal-ġuta jew tessut tal-fibri bast (inkluż l-iskart tal-ħajt u stokk garnetted)

 

 

5303 10 00 , 5303 90 00

 

 

Tessuti ta' fibri veġetali oħrajn, maħduma jew mhumiex, iżda mhux mibrumin: stoppa u skart ta' fibri bħal dawn (inklużi skart tal-ħajt u stokk garnetted)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Blawsijiet u pullovers maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tal-ħarir jew l-iskart tal-ħarir, għan-nisa jew għall-bniet

 

 

6106 90 30 , ex 6110 90 90

 

 

157

Ħwejjeġ, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, ħlief il-ħwejjeġ tal-kategoriji 1 sa 123 u 156

 

 

ex 6101 90 20 , ex 6101 90 80 , 6102 90 10 , 6102 90 90 , ex 6103 39 00 , ex 6103 49 00 , ex 6104 19 90 , ex 6104 29 90 , ex 6104 39 00 , 6104 49 00 , ex 6104 69 00 , 6106 90 50 , 6106 90 90 , ex 6107 99 00 , ex 6108 99 00 , 6110 90 10 , ex 6110 90 90 , ex 6111 90 90 , ex 6114 90 00

 

 

159

Ilbiesi, blawsijiet u blawżijiet qomos, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

6204 49 10 , 6206 10 00

 

 

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u oġġetti simili ħlief dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

6214 10 00

 

 

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

6215 10 00

 

 

160

Imkatar tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Ħwejjeġ, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, ħlief dawk tal-kategoriji 1 sa 123 u l-kategorija 159

 

 

6201 19 00 , 6201 99 00 , 6202 19 00 , 6202 99 00 , 6203 19 90 , 6203 29 90 , 6203 39 90 , 6203 49 90 , 6204 19 90 , 6204 29 90 , 6204 39 90 , 6204 49 90 , 6204 59 90 , 6204 69 90 , 6205 90 10 , ex 6205 90 80 , 6206 90 10 , 6206 90 90 , ex 6211 20 00 , ex 6211 39 00 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

163

Garża u oġġetti tal-garża magħmulin f'forom jew f'pakketti għall-bejgħ bl-imnut

 

 

3005 90 31 ”

 

 


Top