EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0391

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/391 tat-12 ta' Marzu 2018 li temenda d-Deċiżjoni 2013/798/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Ċentru-Afrikana

OJ L 69, 13.3.2018, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/391/oj

13.3.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 69/46


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/391

tat-12 ta' Marzu 2018

li temenda d-Deċiżjoni 2013/798/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Ċentru-Afrikana

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-23 ta' Diċembru 2013, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2013/798/PESK (1) dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Ċentru-Afrikana.

(2)

Fit-30 ta' Jannar 2018, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta r-Riżoluzzjoni 2399 (2018), li tipprevedi ċerti emendi għall-eżenzjonijiet mill-embargo fuq l-armi, kif ukoll għall-kriterji tad-deżinjazzjoni marbuta mal-persuni u l-entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi.

(3)

Jenħtieġ li tittieħed azzjoni ulterjuri mill-Unjoni bil-għan li jiġu implimentati ċerti miżuri.

(4)

Għalhekk jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2013/798/PESK tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2013/798/PESK hija emendata kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 2, il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(a)

il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta' armi u materjal relatat, u l-għoti ta' assistenza teknika relatata jew finanzjament u assistenza finanzjarja relatati, maħsubin esklużivament b'appoġġ għal jew għall-użu mill-Missjoni Multidimensjonali Integrata tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Istabbilizzazzjoni fir-RĊA (MINUSCA), il-missjonijiet tal-Unjoni u l-forzi Franċiżi stazzjonati fir-RĊA, kif ukoll forzi oħrajn tal-Istati Membri tan-NU li jipprovdu taħriġ u assistenza kif innotifikat f'konformità mal-punt (b);”;

(2)

Fl-Artikolu 2a(1), il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(c)

involuti fl-ippjanar, id-direzzjoni jew it-twettiq ta' atti fir-RĊA li jiksru l-liġi internazzjonali tad-drittijiet umani jew il-liġi umanitarja internazzjonali, kif applikabbli, jew li jikkostitwixxu abbużi jew ksur tad-drittijiet umani, inklużi dawk li jinvolvu attakki fuq il-popolazzjoni ċivili, attakki fuq bażi etnika jew reliġjuża, attakki fuq objettivi ċivili, inklużi ċentri amministrattivi, qrati, skejjel u sptarijiet, u l-ħtif u ċ-ċaqliq sfurzat;”;

(3)

Fl-Artikolu 2a(1), il-punt (h) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(h)

involuti fl-ippjanar, id-direzzjoni, l-isponsorjar, jew it-twettiq ta' attakki kontra missjonijiet tan-NU jew preżenzi tas-sigurtà internazzjonali, inklużi l-MINUSCA, il-missjonijiet tal-Unjoni u l-forzi Franċiżi li jappoġġawhom, kif ukoll kontra l-persunal umanitarju;”;

(4)

Fl-Artikolu 2a(1), jiżdied il-punt li ġej:

“(j)

li jwettqu atti ta' inċitament għall-vjolenza, b'mod partikolari fuq bażi etnika jew reliġjuża, li jdgħajfu l-paċi, l-istabbiltà jew is-sigurtà tar-RĊA, u mbagħad jieħdu sehem fi jew jagħtu appoġġ għal atti li jdgħajfu l-paċi, l-istabbiltà jew is-sigurtà tar-RĊA.”

(5)

Fl-Artikolu 2b(1), il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(c)

involuti fl-ippjanar, id-direzzjoni jew it-twettiq ta' atti fir-RĊA li jiksru l-liġi internazzjonali tad-drittijiet umani jew il-liġi umanitarja internazzjonali, kif applikabbli, jew li jikkostitwixxu abbużi jew ksur tad-drittijiet umani, inklużi dawk li jinvolvu attakki fuq il-popolazzjoni ċivili, attakki fuq bażi etnika jew reliġjuża, attakki fuq objettivi ċivili, inklużi ċentri amministrattivi, qrati, skejjel u sptarijiet, u l-ħtif u ċ-ċaqliq sfurzat;”;

(6)

Fl-Artikolu 2b(1), il-punt (h) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(h)

involuti fl-ippjanar, id-direzzjoni, l-isponsorjar, jew it-twettiq ta' attakki kontra missjonijiet tan-NU jew preżenzi tas-sigurtà internazzjonali, inklużi l-MINUSCA, il-missjonijiet tal-Unjoni u l-forzi Franċiżi li jappoġġawhom, kif ukoll kontra l-persunal umanitarju;”;

(7)

Fl-Artikolu 2b(1), jiżdied il-punt li ġej:

“(j)

li jwettqu atti ta' inċitament għall-vjolenza, b'mod partikolari fuq bażi etnika jew reliġjuża, li jdgħajfu l-paċi, l-istabbiltà jew is-sigurtà tar-RĊA, u mbagħad jieħdu sehem fi jew jagħtu appoġġ għal atti li jdgħajfu l-paċi, l-istabbiltà jew is-sigurtà tar-RĊA.”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Marzu 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

E. KARANIKOLOV


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/798/PESK tat-23 ta' Diċembru 2013 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Ċentru-Afrikana (ĠU L 352, 24.12.2013, p. 51).


Top