Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/229 tat-12 ta’ Frar 2018 li tistabbilixxi, skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-valuri tal-klassifikazzjonijiet tas-sistemi ta’ monitoraġġ tal-Istati Membri bħala riżultat tal-eżerċizzju tal-interkalibrar u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/480/UE (notifikata bid-dokument C(2018) 696)Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 47/1


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/229

tat-12 ta’ Frar 2018

li tistabbilixxi, skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-valuri tal-klassifikazzjonijiet tas-sistemi ta’ monitoraġġ tal-Istati Membri bħala riżultat tal-eżerċizzju tal-interkalibrar u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/480/UE

(notifikata bid-dokument C(2018) 696)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (1), u b’mod partikolari t-Taqsima 1.4.1(ix) tal-Anness V tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2000/60/KE tirrikjedi li l-Istati Membri jipproteġu, jiżviluppaw u jirrestawraw il-korpi kollha tal-ilma tal-wiċċ bil-għan li jinkiseb status ekoloġiku u kimiku tajjeb. Barra minn hekk, tirrikjedi li l-Istati Membri jipproteġu u jiżviluppaw il-korpi kollha tal-ilma artifiċjali u modifikati b’mod qawwi, bil-għan li jinkiseb potenzjal ekoloġiku tajjeb u status kimiku tajjeb.

(2)

Sabiex tiddefinixxi wieħed mill-għanijiet ambjentali ewlenin tad-Direttiva 2000/60/KE, jiġifieri l-istatus ekoloġiku tajjeb, id-Direttiva tipprevedi proċess li jiżgura l-komparabbiltà bejn ir-riżultati tal-monitoraġġ bijoloġiku tal-Istati Membri u l-klassifikazzjonijiet tas-sistemi ta’ monitoraġġ tagħhom. Ir-riżultati tal-monitoraġġ bijoloġiku tal-Istati Membri u l-klassifikazzjonijiet tas-sistemi ta’ monitoraġġ tagħhom għandhom jiġu mqabbla permezz ta’ netwerk ta’ interkalibrazzjoni magħmul minn siti ta’ monitoraġġ f’kull Stat Membru u f’kull ekoreġjun tal-Unjoni. Id-Direttiva 2000/60/KE tirrikjedi li l-Istati Membri jiġbru, kif xieraq, it-tagħrif meħtieġ għas-siti inklużi fin-netwerk ta’ interkalibrazzjoni, sabiex tkun tista’ ssir il-valutazzjoni tal-konsistenza tal-klassifikazzjonijiet tas-sistemi nazzjonali ta’ monitoraġġ mad-definizzjonijiet normattivi tat-Taqsima 1.2 tal-Anness V tad-Direttiva 2000/60/KE. Sabiex isir l-eżerċizzju ta’ interkalibrar, l-Istati Membri huma organizzati fi Gruppi Ġeografiċi ta’ Interkalibrar, magħmula minn Stati Membri li bejniethom jaqsmu tipi partikolari ta’ korpi tal-ilma tal-wiċċ, kif iddefinit fit-Taqsima 2 tal-Anness tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/646/KE (2).

(3)

Skont id-Direttiva 2000/60/KE l-eżerċizzju ta’ interkalibrar irid jitwettaq fil-livell tal-element bijoloġiku, fejn jitqabblu r-riżultati tal-klassifikazzjoni tas-sistema nazzjonali ta’ monitoraġġ għal kull element bijoloġiku u għal kull tip ta’ korp tal-ilma tal-wiċċ fost l-Istati Membri, u tiġi vvalutata l-konsistenza tar-riżultati mad-definizzjonijiet normattivi stabbiliti fit-Taqsima 1.2 tal-Anness V tad-Direttiva.

(4)

Il-Kummissjoni ffaċilitat tliet fażijiet tal-eżerċizzju ta’ interkalibrar permezz taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka. Fil-kuntest tal-Istrateġija ta’ Implimentazzjoni Komuni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, tħejjew erba’ dokumenti ta’ gwida (Nru 6 (3), 14 (żewġ verżjonijiet (4)) u 30 (5)) sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess ta’ interkalibrar. Dawn jipprovdu deskrizzjoni ġenerali tal-prinċipji ewlenin tal-proċess ta’ interkalibrar u l-għażliet għat-twettiq tal-eżerċizzju, inkluż il-perjodi ta’ żmien u r-rekwiżiti dwar ir-rappurtar. Barra minn hekk, jipprovdu proċedura sabiex il-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni ġodda jew riveduti jiġu inklużi fid-definizzjoni armonizzata tal-istatus ekoloġiku tajjeb.

(5)

Sal-2007, il-Kummissjoni kienet irċeviet ir-riżultati ta’ interkalibrar għal għadd ta’ elementi ta’ kwalità bijoloġika. Dawn ġew inklużi fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/915/KE (6), li tistabbilixxi l-valuri tal-limiti bejn il-klassijiet li l-Istati Membri kellhom jużaw fil-klassifikazzjonijiet tas-sistemi nazzjonali tal-monitoraġġ tagħhom. Ir-riżultati tal-ewwel fażi tal-eżerċizzju ta’ interkalibrar ma kinux kompluti, minħabba li mhux l-elementi kollha ta’ kwalità bijoloġika ġew koperti. Madankollu, kien neċessarju li r-riżultati disponibbli tal-eżerċizzju ta’ interkalibrar jiġu adottati sabiex jiġi żviluppat l-ewwel programm ta’ miżuri għall- baċiri tax- xmajjar u l-ewwel pjanijiet ta’ ġestjoni għall-baċiri tax-xmajjar skont l-Artikoli 11 u 13 tad-Direttiva 2000/60/KE.

(6)

Sabiex tnaqqas id-distakk u titjieb il-komparabbiltà tar-riżultati tal-interkalibrar fil-ħin għat-tieni pjanijiet ta’ ġestjoni għall-baċiri tax-xmajjar mistennija fl-2015, il-Kummissjoni bdiet it-tieni fażi tal-eżerċizzju ta’ interkalibrar. Ir-riżultati ta’ dan l-eżerċizzju ġew inklużi fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/480/UE (7). Ir-riżultati żvelaw li f’xi każijiet l-interkalibrar inkiseb biss b’mod parzjali. Kien hemm ukoll Gruppi Ġeografiċi ta’ Interkalibrar u elementi ta’ kwalità bijoloġika li għalihom ma kien hemm l-ebda riżultat ta’ interkalibrar li jista’ jiġi inkluż fid-Deċiżjoni.

(7)

Għalhekk, sabiex jitnaqqsu dawn id-distakki u titjieb il-komparabbiltà tar-riżultati tal-interkalibrar fil-ħin qabel it-tielet pjanijiet ta’ ġestjoni għall-baċiri tax-xmajjar mistennija fl-2021 kienet meħtieġa t-tielet fażi tal-eżerċiżżju tal-interkalibrar. Ir-riżultati ta’ din it-tielet fażi tal-eżerċiżżju tal-interkalibrar huma inklużi fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

(8)

L-Anness ta’ din id-Deċiżjoni jistabbilixxi r-riżultati tal-eżerċiżżju tal-interkalibrar. Għar-riżultati fil-Parti 1 tal-Anness il-passi kollha tal-proċess ta’ interkalibrar stabbiliti fid-dokumenti ta’ gwida tlestew kompletament. Il-Parti 2 tal-Anness fiha l-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni u l-valuri limitu rispettivi tagħhom li għalihom ma kienx teknikament fattibbli li titlesta l-valutazzjoni tal-komparabbiltà minħabba nuqqas ta’ tipi komuni, pressjonijiet differenti indirizzati jew kunċetti ta’ valutazzjoni differenti. Billi r-riżultati stabbiliti fil-Parti 1 u fil-Parti 2 tal-Anness huma konsistenti mad-definizzjonijiet normattivi stipulati fit-Taqsima 1.2 tal-Anness V tad-Direttiva 2000/60/KE, jenħtieġ li l-valuri limitu rispettivi jiġu użati fil-klassifikazzjonijiet tas-sistemi ta’ monitoraġġ tal-Istati Membri.

(9)

Meta l-korpi tal-ilma li jikkorrispondu għat-tipi interkalibrati huma indikati bħala korpi tal-ilma artifiċjali jew modifikati b’mod qawwi skont l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 2000/60/KE, jenħtieġ li r-riżultati ppreżentati fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni jkunu jistgħu jintużaw biex jinkiseb il-potenzjal ekoloġiku tajjeb tagħhom, filwaqt li jitqiesu l-modifiki fiżiċi tagħhom u l-użu relatat tal-ilma tagħhom, skont id-definizzjonijiet normattivi fil-punt 1.2.5 tal-Anness V tad-Direttiva 2000/60/KE.

(10)

Jenħtieġ li l-Istati Membri japplikaw ir-riżultati tal-eżerċizzju ta’ interkalibrar għas-sistemi ta’ klassifikazzjoni nazzjonali tagħhom sabiex jistabbilixxu l-limiti bejn status għoli u dak tajjeb u bejn status tajjeb u dak moderat għat-tipi nazzjonali kollha tagħhom.

(11)

L-informazzjoni disponibbli permezz tal-istabbiliment ta’ programmi ta’ monitoraġġ previsti fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u r-reviżjoni u l-aġġornament tal-karatteristiċi tad-distretti tal-baċiri tax-xmajjar previsti fl-Artikolu 5 tad-Direttiva jistgħu jwasslu għal evidenza ġdida li tista’ tirriżulta fl-addattament tal-progress xjentifiku u tekniku tas-sistemi ta’ monitoraġġ u ta’ klassifikazzjoni tal-Istati Membri. L-Istati Membri jistgħu wkoll jiżviluppaw metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni ġodda li jkopru l-elementi ta’ kwalità bijoloġika jew l-elementi ta’ kwalità sottobijoloġika u l-valuri limitu rispettivi li għalihom jenħtieġ li tiġi vvalutata l-konsistenza mad-definizzjonijiet normattivi stabbiliti fit-Taqsima 1.2 tal-Anness V tad-Direttiva 2000/60/KE. Dawn il-kwistjonijiet jistgħu jwasslu għal reviżjoni tar-riżultati tal-eżerċizzju ta’ interkalibrar sabiex jonqsu d-distakki u titjieb il-kwalità u l-komparabbiltà tar-riżultati tal-interkalibrar li min-naħa tagħhom jistgħu jeħtieġu aġġornament tar-riżultati li jinsabu fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

(12)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2013/480/UE titħassar u tiġi sostitwita skont dan.

(13)

Il-miżuri previsiti f’din id-Deciżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 21(1) tad-Direttiva 2000/60/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Għall-fini tat-taqsima 1.4.1(iii) tal-Anness V tad-Direttiva 2000/60/KE, fil-klassifikazzjoni tas-sistemi ta’ monitoraġġ tagħhom, l-Istati Membri għandhom jużaw il-valuri ta’ limitu bejn il-klassijiet stipulati fil-Parti 1 tal-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

2.   Meta ma tkunx tlestiet valutazzjoni tal-komparabbiltà għal element ta’ kwalità bijoloġika fi ħdan Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar, jenħtieġ li l-Istati Membri, għall-fini tat-Taqsima 1.4.1(iii) tal-Anness V tad-Direttiva 2000/60/KE, jużaw fil-klassifikazzjoni tas-sistemi tal-monitoraġġ tagħhom il-metodi u l-valuri ta’ limitu bejn il-klassijiet stipulati fil-Parti 2 tal-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

3.   L-Istati Membri jistgħu jużaw il-metodi u l-valuri tal-limiti bejn il-klassijiet stipulati fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni biex jistabbilixxu l-potenzjal ekoloġiku tajjeb tal-korpi tal-ilma indikati bħala korpi tal-ilma artifiċjali jew modifikati b’mod qawwi skont l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 2000/60/KE.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni 2013/480/UE titħassar.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta’ Frar 2018.

Għall-Kummissjoni

Karmenu VELLA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/646/KE tas-17 ta’ Awwissu 2005 dwar l-istabbiliment ta’ reġistru ta’ siti sabiex jifformaw in-netwerk ta’ interkalibrar skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 243, 19.9.2005, p. 1).

(3)  L-Istrateġija ta’ implimentazzjoni komuni għad-Direttiva Qafas tal-Ilma (2000/60/KE), Dokument ta’ Gwida Nru 6, Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise, Komunitajiet Ewropej, 2003. ISBN 92-894-5126-2

(4)  L-Istrateġija ta’ implimentazzjoni komuni għad-Direttiva Qafas tal-Ilma (2000/60/KE), Dokument ta’ gwida Nru 14. Guidance document on the Intercalibration Process 2004-2006, ISBN 92-894-9471-9;

L-Istrateġija ta’ implimentazzjoni komuni għad-Direttiva Qafas tal-Ilma (2000/60/KE), Dokument ta’ gwida Nru 14. Guidance document on the Intercalibration Process 2008-2011, ISBN: 978-92-79-18997-5

(5)  Proċedura biex il-metodi tal-klassifikazzjoni ġodda jew aġġornati jiġu adattati għar-riżultati ta’ eżerċizzju ta’ interkalibrar lest, Dokument ta’ gwida Nru 30. Rapport Tekniku 2015-085, ISBN: 978-92-79-38434-9

(6)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/915/KE tat-30 ta’ Ottubru 2008 li tistabbilixxi, skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-valuri tal-klassifikazzjonijiet tas-sistemi ta’ monitoraġġ tal-Istati Membri bħala riżultat tal-eżerċizzju tal-interkalibrar (ĠU L 332, 10.12.2008, p. 20)

(7)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/480/UE tal-20 ta’ Settembru 2013 li tistabbilixxi, skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-valuri tal-klassifikazzjonijiet tas-sistemi ta’ monitoraġġ tal-Istati Membri bħala riżultat tal-eżerċizzju tal-interkalibrar u li tħassar id-Deċiżjoni 2008/915/KE (ĠU L 266, 8.10.2013, p. 1).


ANNESS

Il-Parti 1 ta’ dan l-Anness tinkludi r-riżultati tal-eżerċizzju ta’ interkalibrar li għalih tlestew għalkollox il-passi tal-proċess ta’ interkalibrar, inklużi l-valuri ta’ limitu rispettivi tagħhom.

Il-Parti 2 tinkludi l-metodi nazzjonali u l-valuri ta’ limitu tagħhom li huma konsistenti mad-definizzjoni normattiva stabbilita fit-Taqsima 1.2 tal-Anness V tad-Direttiva 2000/60/KE iżda fejn ma kienx teknikament fattibbli li titlesta l-valutazzjoni tal-komparabbiltà fi ħdan il-Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar minħabba nuqqas ta’ tipi komuni, pressjonijiet differenti indirizzati jew kunċetti ta’ valutazzjoni differenti.

PARTI 1

Kategorija tal-ilma

Xmajjar

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Xmajjar Alpini

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni tax-xmara

Baċir idrografiku (km2)

Altitudni (m a.s.l.) u ġeomorfoloġija

Alkalinità

Sistema ta’ ġiri tal-ilma

R-A1

Pre-Alpina, żgħira sa medja, altitudni għolja, kalkarja

10 – 1 000

800 – 2 500  m (baċir idrografiku), blat kbir lixx/ċagħaq

Alkalinità għolja (imma mhux estremament għolja)

 

R-A2

Żgħira sa medja, altitudni għolja, siliċika

10 – 1 000

500 – 1 000  m (altitudni massima tal-baċir idrografiku 3 000  m, medja 1 500  m), blat kbir lixx

Mhux kalkarja (granit, metamorfika) alkalinità medja għal baxxa

Sistema ta’ ġiri tas-silġ-glaċjali

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

Tip R-A1:

il-Ġermanja, l-Awstrija, Franza, l-Italja, is-Slovenja

Tip R-A2:

l-Awstrija, Franza, l-Italja, Spanja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR ALPINI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Tip R-A1

 

 

 

L-Awstrija

Valutazzjoni tal-elementi ta’ kwalità bijoloġika – il-parti dwar l-invertebrati bentiċi [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Franza

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 u arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique … des eaux de surface

0,93

0,79

Il-Ġermanja

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

L-Italja

MacrOper, ibbażat fuq l-Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar STAR (STAR_ICMi)

0,97

0,73

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Tip R-A2

 

 

 

L-Awstrija

Valutazzjoni tal-elementi ta’ kwalità bijoloġika – il-parti dwar l-invertebrati bentiċi [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Franza (l-Alpi)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 u arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique … des eaux de surface

0,93

0,71

Franza (il-Pirenej)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 u arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique … des eaux de surface

0,94

0,81

L-Italja

MacrOper, ibbażat fuq l-Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar STAR (STAR_ICMi)

0,95

0,71

Spanja

Iberian BMWP (IBMWP)

0,83

0,53

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR ALPINI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Fitobentos

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Tip u pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Tip R-A1

 

 

 

L-Awstrija

Valutazzjoni tal-elementi ta’ kwalità bijoloġika – il-parti dwar il-fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Franza

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Diċembru 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Il-Ġermanja

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

L-Italja

Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar (Intercalibration Common Metric Index) (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,87

0,7

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Tip R-A2

 

 

 

L-Awstrija

Valutazzjoni tal-elementi ta’ kwalità bijoloġika – il-parti dwar il-fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Franza

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Diċembru 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Spanja

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,94

0,74

L-Italja

Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar (Intercalibration Common Metric Index) (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,85

0,64

Kategorija tal-ilma

Xmajjar

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Xmajjar Ċentrali Baltiċi

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni tax-xmara

Baċir idrografiku (km2)

Altitudni u ġeomorfoloġija

Alkalinità (meq/l)

R-C1

Żgħira, art baxxa, siliċika, ramel

10 – 100

Art baxxa, iddominata minn sottostrat ramli (partiċelli ta’ daqs żgħir), wisa’ ta’ 3 – 8 m (fil-livell fejn xatt ix-xmara jiġi kważi taħt wiċċ l-ilma)

> 0,4

R-C2

Żgħira, art baxxa, siliċika, – blat

10 – 100

Art baxxa, materjal blati

wisa’ ta’ 3 – 8 m (fil-livell fejn xatt ix-xmara jiġi kważi taħt wiċċ l-ilma)

< 0,4

R-C3

Żgħira, art medja, siliċika

10 – 100

Altitudni medja, blat (granit) – sottostrat ta’ żrar, wisa’ ta’ 2 – 10 m (fil-livell fejn xatt ix-xmara jiġi kważi taħt wiċċ l-ilma)

< 0,4

R-C4

Medja, art baxxa, imħallta

100 – 1 000

Art baxxa, sottostrat ramli għal biż-żrar, wisa’ ta’ 8 – 25 m (fil-livell fejn xatt ix-xmara jiġi kważi taħt wiċċ l-ilma)

> 0,4

R-C5

Kbira, art baxxa, imħallta

1 000  – 10 000

Art baxxa, żona tal-barbju, varjazzjoni fil-veloċità, altitudni massima fil-baċir idrografiku: 800 m a.s.l., wisa’ ta’ > 25 m (fil-livell fejn xatt ix-xmara jiġi kważi taħt wiċċ l-ilma)

> 0,4

R-C6

Żgħira, art baxxa, kalkarja

10 – 300

Art baxxa, sottostrat ta’ żrar (ġebel tal-ġir), wisa’ ta’ 3 – 10 m (fil-livell fejn xatt ix-xmara jiġi kważi taħt wiċċ l-ilma)

> 2

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

Tip R-C1:

il-Belġju (il-Fjandri), il-Belġju (il-Vallonja), il-Ġermanja, id-Danimarka, Franza, l-Italja, il-Litwanja, in-Netherlands, il-Polonja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

Tip R-C2:

Spanja, Franza, l-Irlanda, in-Norveġja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

Tip R-C3:

l-Awstrija, il-Belġju (il-Vallonja), ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, il-Polonja, Spanja, l-Iżvezja, Franza, il-Lussemburgu, ir-Renju Unit

Tip R-C4:

il-Belġju (il-Fjandri), il-Belġju (il-Vallonja), ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, Spanja, Franza, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, il-Polonja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

Tip R-C5:

il-Belġju (il-Vallonja), ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Franza, il-Ġermanja, Spanja, l-Irlanda. l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, il-Polonja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

Tip R-C6:

il-Belġju (il-Vallonja), id-Danimarka, l-Estonja, Spanja, Franza, l-Irlanda, l-Italja, il-Polonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR ĊENTRALI-BALTIĊI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

L-Awstrija

Valutazzjoni tal-elementi ta’ kwalità bijoloġika – il-parti dwar l-invertebrati bentiċi

0,80

0,60

Il-Belġju (il-Fjandri)

Indiċi Multimetriku tal-Fjandri għall-Makroinvertebrati (Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders) (MMIF)

0,90

0,70

Il-Belġju (il-Vallonja)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012

0,94

(tip R-C1)

0,97

(tipi R-C3, R-C5, R-C6)

0,75

(tip R-C1)

0,74

(tipi R-C3, R-C5, R-C6)

Ir-Repubblika Ċeka

Sistema Ċeka għall-valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tax-xmajjar li tuża l-makroinvertebrati bentiċi

0,80

0,60

Id-Danimarka

Indiċi Daniż tal-Fawna tax-Xmajriet (Danish Stream Fauna Index) (DSFI)

1,00

0,71

L-Estonja

Valutazzjoni Estonjana tal-kwalità ekoloġika tal-ilma tal-wiċċ – makroinvertebrati tax-xmajjar

0,90

0,70

Il-Ġermanja

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Franza

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,80

L-Irlanda

Sistema ta’ Klassifikazzjoni tal-Kwalità (Valur Q) (Quality Rating System (Q-value))

0,85

0,75

L-Italja

MacrOper, ibbażat fuq il-kalkolu tal-indiċi STAR_ICM

0,96

0,72

Il-Latvja

Indiċi Latvjan tal-Makroinvertebrati (Latvian Macroinvertebrate Index) (LMI)

0,92

0,72

Il-Litwanja

Indiċi Litwan tal-Makroinvertebrati tax-Xmajjar (Lithuanian River Macroinvertebrate Index) (LRMI)

0,80

0,60

Il-Lussemburgu

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90-333 u XP T 90-388

0,96

0,72

In-Netherlands

KRW-maatlat

0,80

0,60

Il-Polonja

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91 (tip R-C1)

0,72 (tip R-C1)

Spanja

METI

0,93

0,70

L-Iżvezja

Indiċi DJ (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Ir-Renju Unit

River Invertebrate Classification Tool (Għodda ta’ Klassifikazzjoni tal-Invertebrati tax-Xmajjar) (RICT) – WHPT

0,97

0,86

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR ĊENTRALI-BALTIĊI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Makrofiti

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Tip

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

L-Awstrija

AIM għax-Xmajjar (Indiċi Awstrijak tal-Makrofiti għax-xmajjar – Austrian Index Macrophytes for rivers)

RC-3

0,875

0,625

Il-Belġju (il-Fjandri)

MAFWAT – Sistema Fjamminga ta’ valutazzjoni tal-makrofiti

R-C1

0,80

0,60

Il-Belġju (il-Vallonja)

IBMR-WL – Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar (Biological Macrophyte Index for Rivers) (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

R-C3

0,925

0,607

Ir-Repubblika Ċeka

Metodu ta’ valutazzjoni tal-korpi tal-ilma ġieri tal-wiċċ fir-Repubblika Ċeka bl-użu ta’ elementi ta’ kwalità bijoloġika makrofiti

R-C3 (tip nazzjonali 1)

0,83

0,67

R-C3 (tip nazzjonali 4)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Id-Danimarka

DSPI – Indiċi Daniż tal-Pjanti tax-Xmajriet (Danish Stream Plant Index)

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Il-Ġermanja

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Il-Ġermanja

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Franza

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière Standard Franċiż NF T90-395 (2003-10-01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

L-Irlanda

MTR – IE – Klassifikazzjoni Trofika Medja (Mean Trophic Ranking)

R-C4

0,74

0,62

L-Italja

IBMR – IT – Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar (Biological Macrophyte Index for Rivers)

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Il-Litwanja

Indiċi Litwan tal-Makrofiti tax-Xmajjar (Lithuanian River Macrophyte Index)

R-C4

0,61

0,41

Il-Latvja

Metodu ta’ valutazzjoni Latvjan bl-użu ta’ makrofiti

R-C4

0,75

0,55

Il-Lussemburgu

IBMR – LU – Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar (Biological Macrophyte Index for Rivers)

R-C3, R-C4, R-C5 u R-C6

0,89

0,79

In-Netherlands

Metodu ta’ valutazzjoni rivedut għax-xmajjar fin-Netherlands bl-użu ta’ makrofiti

R-C1 u R-C

0,80

0,60

Il-Polonja

MIR – Indiċi tal-Makrofiti għax-Xmajjar (Macrophyte Index for Rivers)

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Ir-Renju Unit

River LEAFPACS 2

R-C1, R-C3 u R-C4 (*1)

0,80

0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR ĊENTRALI-BALTIĊI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Fitobentos

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Tip

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

L-Awstrija

Valutazzjoni tal-elementi ta’ kwalità bijoloġika – il-parti dwar il-Fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 -Fließgewässer/Phytobenthos]

It-tipi kollha, altitudni < 500 m

0,70

0,42

It-tipi kollha, altitudni > 500 m

0,71

0,43

Il-Belġju (il-Fjandri)

Proporzjonijiet ta’ Dijatomi Sensittivi għall-Impatt u Assoċjati mal-Impatt (Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms) (PISIAD)

It-tipi kollha

0,80

0,60

Il-Belġju (il-Vallonja)

IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

It-tipi kollha

0,98

0,73

Ir-Repubblika Ċeka

Sistema ta’ valutazzjoni Ċeka għax-xmajjar li tuża l-fitobentos

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

L-Estonja

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

It-tipi kollha

0,85

0,70

Franza

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Diċembru 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

It-tipi kollha

0,94

0,78

Il-Ġermanja

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

L-Irlanda

Forma riveduta tal-Indiċi Trofiku tad-Dijatomi (Revised form of Trophic Diatom Index) (TDI)

It-tipi kollha

0,93

0,78

L-Italja

Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar (Intercalibration Common Metric Index) (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

It-tipi kollha

0,89

0,70

L-Irlanda

Forma riveduta tal-Indiċi Trofiku tad-Dijatomi (Revised form of Trophic Diatom Index) (TDI)

It-tipi kollha

0,93

0,78

Il-Litwanja

Indiċi Litwan tal-Fitobentos (Lithuanian Phytobenthos Index)

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Il-Lussemburgu

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

R-C3, R-C4 (alkalinità baxxa)

0,98

0,78

R-C4 (alkalinità għolja), R-C5 u R-C6

0,99

0,78

In-Netherlands

KRW Maatlat

It-tipi kollha

0,80

0,60

Il-Polonja

Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (Indiċi tad-Dijatomi għax-xmajjar)

It-tipi kollha

0,80

0,58

Spanja

Indiċi Multimetriku tad-Dijatomi (MDIAT)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

L-Iżvezja

Metodi ta’ valutazzjoni Żvediżi, ir-regolamenti tal-EPA Svediżi (NFS 2008:1) ibbażati fuq l-Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

It-tipi kollha

0,89

0,74

Ir-Renju Unit

Valutazzjoni tad-Dijatomi għall-Istatus Ekoloġiku tax-Xmajjar (Diatom Assessment for River Ecological Status) (DARLEQ2)

It-tipi kollha

1,00

0,75

Kategorija tal-ilma

Xmajjar

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Xmajjar Kontentali tal-Lvant

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni tax-xmara

Ekoreġjun

Baċir idrografiku (km2)

Altitudni (m a.s.l.)

Ġeoloġija

Substrat

R-E1a

Karpazji: żgħira sa medja, altitudni medja

10

10 – 1 000

500 – 800

Taħlita

 

R-E1b

Karpazji: żgħira sa medja, altitudni medja

10

10 – 1 000

200 – 500

Taħlita

 

R-E2

Pjanuri: daqs medju, art baxxa

11 u 12

100 – 1 000

< 200

Taħlita

Ramel u xaħx

R-E3

Pjanuri: kbira, art baxxa

11 u 12

> 1 000

< 200

Taħlita

ramel, xaħx u żrar

R-E4

Pjanuri: daqs medju, altitudni medja

11 u 12

100 – 1 000

200 – 500

Taħlita

Ramel u żrar

R-EX4

Kbira, altitudni medja

10, 11 u 12

> 1 000

200 – 500

Taħlita

Żrar u blat lixx

R-EX5

Pjanuri: żgħira, art baxxa

11 u 12

10 – 100

< 200

Taħlita

Ramel u xaħx

R-EX6

Pjanuri: żgħira, altitudni medja

11 u 12

10 – 100

200 – 500

Taħlita

Żrar

R-EX7

Balkani: żgħira, kalkarja, altitudni medja

5

10 – 100

200 – 500

Kalkarja

Żrar

R-EX8

Balkani: daqs żgħir għal medju, xmajra tal-karst kalkarja

5

10 – 1 000

 

Kalkarja

Żrar, ramel u xaħx

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

R-E1a:

il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Rumanija, is-Slovakkja

R-E1b:

il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, ir-Rumanija, is-Slovakkja

R-E2:

il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja

R-E3:

il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja

R-E4:

l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, il-Bulgarija, l-Ungerija, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja

R-EX4:

ir-Repubblika Ċeka, ir-Rumanija, is-Slovakkja

R-EX5:

l-Ungerija, ir-Rumanija, is-Slovenja, is-Slovakkja

R-EX6:

l-Ungerija, ir-Rumanija, is-Slovenja

R-EX7:

is-Slovenja

R-EX8:

is-Slovenja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR KONTINENTALI TAL-LVANT

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Tip

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

L-Awstrija

Valutazzjoni tal-elementi ta’ kwalità bijoloġika – il-parti dwar l-invertebrati bentiċi

R-E4

0,80

0,60

Il-Bulgarija

IBI (BG) (Indiċi Bijotiku Irlandiż – Irish Biotic Index (BG))

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Ir-Repubblika Ċeka

Sistema Ċeka għall-valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tax-xmajjar li tuża l-makroinvertebrati bentiċi

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

L-Ungerija

Indiċi Multimetriku Ungeriż tal-Makroinvertebrati (Hungarian Multimetric Macroinvertebrate Index)

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Ir-Rumanija

Metodu ta’ valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tal-korpi tal-ilma bbażat fuq il-makroinvertebrati

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Is-Slovakkja

Valutazzjoni Slovakka tal-invertebrati bentiċi fix-xmajjar

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR KONTINENTALI TAL-LVANT

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Makrofiti

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Tip

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

L-Awstrija

AIM għax-Xmajjar (Indiċi Awstrijak tal-Makrofiti għax-xmajjar – Austrian Index Macrophytes for rivers)

R-E4

0,875

0,625

Il-Bulgarija

Indiċi ta’ Referenza

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Ir-Repubblika Ċeka

Metodu ta’ valutazzjoni tal-korpi tal-ilma ġieri tal-wiċċ fir-Repubblika Ċeka bl-użu ta’ elementi ta’ kwalità bijoloġika makrofiti

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Ir-Repubblika Ċeka

Metodu ta’ valutazzjoni tal-korpi tal-ilma ġieri tal-wiċċ fir-Repubblika Ċeka bl-użu ta’ elementi ta’ kwalità bijoloġika makrofiti

R-E4

0,770

0,560

L-Ungerija

Indiċi ta’ Referenza

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Ir-Rumanija

Sistema Rumena ta’ valutazzjoni bbażata fuq il-Makrofiti għax-xmajjar (Indiċi tal-Makrofiti għax-Xmajjar – Macrophyte River Index (MARI))

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2 u R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

it-tipi kollha: 0,625

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Is-Slovakkja

Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar (Macrophyte Biological Index for Rivers) (IBMR-SK)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR KONTINENTALI TAL-LVANT

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Fitobentos

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Tip

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

L-Awstrija

Valutazzjoni tal-elementi ta’ kwalità bijoloġika – il-parti dwar il-fitobentos

R-E4

0,70

0,42

Il-Bulgarija

Valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tax-xmajjar fil-Bulgarija bbażata fuq l-indiċi tad-dijatomi IPS

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (tip nazzjonali R2, R4)

0,85 (tip nazzjonali R7, R8)

0,66 (tip nazzjonali R2, R4)

0,64 (tip nazzjonali R7, R8)

Ir-Repubblika Ċeka

Sistema ta’ valutazzjoni għax-xmajjar li tuża l-fitobentos

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

L-Ungerija

Valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku għax-xmajjar ibbażata fuq id-dijatomi

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Ir-Rumanija

Metodu ta’ Valutazzjoni Nazzjonali (Rumen) tal-Istatus Ekoloġiku tax-Xmajjar ibbażat fuq il-Fitobentos (Dijatomi) (National (Romanian) Assessment Method for Rivers Ecological Status based on Phytobenthos (Diatoms)) RO-AMRP

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Is-Slovakkja

Sistema ta’ valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tax-xmajjar li tuża l-fitobentos

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Kategorija tal-ilma

Xmajjar

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Xmajjar mediterranji

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni tax-xmara

Baċir idrografiku (km2)

Ġeoloġija

Sistema ta’ ġiri tal-ilma

R-M1

Xmajriet Mediterranji żgħar

< 100

Imħallta (ħlief siliċika)

Staġjonali ħafna

R-M2

Xmajriet Mediterranji medji

100 – 1 000

Imħallta (ħlief siliċika)

Staġjonali ħafna

R-M4

Xmajriet fil-muntanji Mediterranji

 

Mhux siliċika

Staġjonali ħafna

R-M5

Xmajriet temporanji

 

 

Temporanji

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

R-M1:

Il-Bulgarija, Franza, il-Greċja, l-Italja, il-Portugall, is-Slovenja, Spanja

R-M2:

Il-Bulgarija, Franza, il-Greċja, l-Italja, il-Portugall, is-Slovenja, Spanja

R-M4:

Ċipru, Franza, il-Greċja, l-Italja, Spanja

R-M5:

Ċipru, l-Italja, il-Portugall, is-Slovenja, Spanja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR MEDITERRANJI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Tip u Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

R-M1

 

 

 

Franza

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Il-Ġreċja

Sistema Ellenika ta’ Evalwazzjoni-2 (Hellenic Evaluation System-2) (HESY-2)

0,943

0,750

L-Italja

MacrOper (ibbażat fuq l-Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar STAR ICMi – Intercalibration Common Metric Index)

0,970

0,720

Il-Portugall

Metodu ta’ Valutazzjoni tal-Kwalità Bijoloġika tax-Xmajjar-Invertebrati Bentiċi (Rivers Biological Quality Assessment Method-Benthic Invertebrates) (IPtIN, IPtIS)

0,870 (tip 1)

0,678 (tip 1)

0,850 (tip 3)

0,686 (tip 3)

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanja

Grupp ta’ Ħidma Iberjan għall-Monitoraġġ Bijoloġiku (Iberian Biological Monitoring Working Party) (IBMWP)

0,845

0,698

Spanja

Indiċi Multimetriku Mediterranju Iberjan—li juża dejta kwantitattiva (Iberian Mediterranean Multimetric Index) (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Il-Bulgarija

IBI (BG) (Indiċi Bijotiku Irlandiż – Irish Biotic Index (BG))

0,800

0,600

Franza

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Il-Ġreċja

Sistema Ellenika ta’ Evalwazzjoni-2 (Hellenic Evaluation System-2) (HESY-2)

0,944

0,708

L-Italja

MacrOper (ibbażat fuq l-Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar STAR ICMi – Intercalibration Common Metric Index)

0,940

0,700

Il-Portugall

Metodu ta’ Valutazzjoni tal-Kwalità Bijoloġika tax-Xmajjar-Invertebrati Bentiċi (Rivers Biological Quality Assessment Method-Benthic Invertebrates) (IPtIN, IPtIS)

0,830 (tip 2)

0,693 (tip 2)

0,880 (tip 4)

0,676 (tip 4)

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanja

Grupp ta’ Ħidma Iberjan għall-Monitoraġġ Bijoloġiku (Iberian Biological Monitoring Working Party) (IBMWP)

0,845

0,698

Spanja

Indiċi Multimetriku Mediterranju Iberjan—li juża dejta kwantitattiva (Iberian Mediterranean Multimetric Index) (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Ċipru

Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar STAR (STAR Intercalibration Common Metric Index) (STAR_ICMi)

0,972

0,729

Franza

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Il-Ġreċja

Sistema Ellenika ta’ Evalwazzjoni-2 (Hellenic Evaluation System-2) (HESY-2)

0,850

0,637

L-Italja

MacrOper (ibbażat fuq l-Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar STAR ICMi – Intercalibration Common Metric Index)

0,940

0,700

Spanja

Grupp ta’ Ħidma Iberjan għall-Monitoraġġ Bijoloġiku (Iberian Biological Monitoring Working Party) (IBMWP)

0,840

0,700

Spanja

Indiċi Multimetriku Mediterranju Iberjan—li juża dejta kwantitattiva (Iberian Mediterranean Multimetric Index) (IMMi-T)

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Ċipru

Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar STAR (STAR Intercalibration Common Metric Index) (STAR_ICMi)

0,982

0,737

Il-Ġreċja

Sistema Ellenika ta’ Evalwazzjoni-2 (Hellenic Evaluation System-2) (HESY-2)

0,963

0,673

L-Italja

MacrOper (ibbażat fuq l-Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar STAR ICMi – Intercalibration Common Metric Index)

0,970

0,730

Il-Portugall

Metodu ta’ Valutazzjoni tal-Kwalità Bijoloġika tax-Xmajjar-Invertebrati Bentiċi (Rivers Biological Quality Assessment Method-Benthic Invertebrates) (IPtIN, IPtIS)

0,973 (tip 5)

0,705 (tip 5)

0,961 (tip 6)

0,708 (tip 6)

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanja

Grupp ta’ Ħidma Iberjan għall-Monitoraġġ Bijoloġiku (Iberian Biological Monitoring Working Party) (IBMWP)

0,830

0,630

Spanja

Indiċi Multimetriku Mediterranju Iberjan—li juża dejta kwantitattiva (Iberian Mediterranean Multimetric Index) (IMMi-T)

0,830

0,620

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR MEDITERRANJI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Makrofiti

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Tip u Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

R-M1, M2, M4

 

 

 

Il-Bulgarija (R-M1 u R-M2)

RI (BG) (Indiċi ta’ Referenza – Reference Index (BG))

0,640

0,350

Ċipru

IBMR – Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar (Biological Macrophyte Index for Rivers)

0,795

0,596

Franza

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière Standard Franċiż NF T90-395 (2003-10-01)

0,930

0,745

Il-Ġreċja

IBMR – Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar (Biological Macrophyte Index for Rivers)

0,750

0,560

L-Italja

IBMR – Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar (Biological Macrophyte Index for Rivers)

0,900

0,800

Il-Portugall

IBMR – Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar (Biological Macrophyte Index for Rivers)

0,920

0,690

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Spanja

IBMR – Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar (Biological Macrophyte Index for Rivers)

0,950

0,740

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR MEDITERRANJI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Fitobentos

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Tip u Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

R-M1

 

 

 

Il-Bulgarija

IPS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Franza

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Diċembru 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Il-Ġreċja

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,956

0,717

L-Italja

Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar (Intercalibration Common Metric Index) (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Il-Portugall

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,970 (tip 1)

0,730 (tip 1)

0,910 (tip 3)

0,680 (tip 3)

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanja

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Il-Bulgarija

IPDS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Franza

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Diċembru 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Il-Ġreċja

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,953

0,732

L-Italja

Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar (Intercalibration Common Metric Index) (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Il-Portugall

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910 (tip 2)

0,680 (tip 2)

0,970 (tip 4)

0,730 (tip 4)

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanja

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Ċipru

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Franza

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Diċembru 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Il-Ġreċja

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,932

0,716

L-Italja

Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar (Intercalibration Common Metric Index) (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Spanja

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Ċipru

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,958

0,718

L-Italja

Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar (Intercalibration Common Metric Index) (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Il-Portugall

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,800 (tip 5)

0,651 (tip 5)

0,940 (tip 6)

0,700 (tip 6)

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanja

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Kategorija tal-ilma

Xmajjar

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Xmajjar tat-Tramuntana

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni tax-xmara

Żona ta’ baċir

idrografiku (km2)

Altitudni u ġeomorfoloġija

Alkalinità

(mek/l)

Materjal organiku

(mg Pt/l)

R-N1

Żgħira, art baxxa, siliċika, alkalinità moderata

10 – 100

< 200 m a.s.l. jew inqas mill-ogħla linja tal-kosta

0,2  – 1

< 30

(< 150 fl-Irlanda)

R-N3

Żgħira/medja, art baxxa, organika, alkalinità baxxa

10 – 1 000

< 0,2

> 30

R-N4

Medja, art baxxa, siliċika, alkalinità moderata

100 – 1 000

0,2  – 1

< 30

R-N5

Żgħira, altitudni medja, siliċika, alkalinità baxxa

10 – 100

Bejn art baxxa u art għolja

< 0,2

< 30

R-N9

Żgħira/medja, altitudni medja, siliċika, alkalinità baxxa, organika (umika)

10 – 1 000

Bejn art baxxa u art għolja

< 0,2

> 30

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

R-N1:

il-Finlandja, l-Irlanda, in-Norveġja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

R-N3:

il-Finlandja, l-Irlanda, in-Norveġja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

R-N4:

il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

R-N5:

il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

R-N9:

il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR TAT-TRAMUNTANA

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika (metodi sensittivi għall-arrikkiment organiku u għad-degradazzjoni ġenerali)

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Finlandja

Metodu rivedut Finlandiż ta’ valutazzjoni tal-fawna invertebrata tax-xmajjar

0,80

0,60

L-Irlanda

Sistema ta’ Klassifikazzjoni tal-Kwalità (Valur Q) (Quality Rating System (Q-value))

0,85

0,75

In-Norveġja

ASPT

0,99

0,87

L-Iżvezja

Indiċi DJ (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Ir-Renju Unit

Għodda ta’ Klassifikazzjoni tal-Invertebrati tax-Xmajjar (River Invertebrate Classification Tool) (RICT) – WHPT

0,97

0,86

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika (metodi sensittivi għall-aċidifikazzjoni)

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Ir-riżultati segwenti japplikaw għal tipi ta’ xmajjar ċari u b’alkalinità baxxa

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

In-Norveġja

AcidIndex2 (Modified Raddum index2) (aċidifikazzjoni tax-xmajjar)

0,675

0,515

Ir-Renju Unit – l-Iskozja

WFD-AWIC

0,910

0,830

Ir-Renju Unit – l-Ingilterra u Wales

WFD-AWIC

0,980

0,890

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Ir-riżultati li ġejjin japplikaw għal tipi ta’ xmajjar umiċi u b’alkalinità baxxa

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

L-Iżvezja

MISA: Indiċi Multimetriku tal-Aċidifikazzjoni tax-Xmajriet ibbażat fuq l-Invertebrati (Multimetric Invertebrate Stream Acidification index)

0,550

0,400

Ir-Renju Unit

WFD-AWIC

0,930

0,830

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR TAT-TRAMUNTANA

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Makrofiti

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Tip u Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

R-N3 u R-N9

 

 

 

Il-Finlandja

Trophic index Tic (Indiċi trofiku)

0,889

0,610

L-Iżvezja

Trophic index Tic (Indiċi trofiku)

0,889

0,610

In-Norveġja

Trophic index Tic (Indiċi trofiku)

0,889

0,610

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR TAT-TRAMUNTANA

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Fitobentos

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Finlandja

Metodu Finlandiż għall-fitobentos tax-xmajjar

0,80

0,60

L-Iżvezja

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

0,89

0,74

L-Irlanda

Forma riveduta tal-Indiċi Trofiku tad-Dijatomi (Revised form of Trophic Diatom Index) (TDI)

0,93

0,78

Ir-Renju Unit

DARLEQ 2

1,00

0,75

In-Norveġja

Indiċi tal-Perifiton tal-Istatus Trofiku (PIT – Periphyton Index of Trophic Status)

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Kategorija tal-ilma

Xmajjar

Gruppi Ġeografiċi ta’ Interkalibrar

Kollha

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna tal-ħut

Ħarsa ġenerali lejn il-gruppi reġjonali li ġew stabbiliti għall-interkalibrar tal-ħut tax-xmajjar:

Il-Grupp ta’ art b’altitudni medja-baxxa  – il-Belġju (il-Fjandri), il-Belġju (il-Vallonja), Franza, il-Ġermanja, in-Netherlands, il-Litwanja, il-Lussemburgu, ir-Renju Unit (l-Ingilterra u Wales), il-Polonja, il-Latvja, l-Estonja, id-Danimarka, l-Ungerija

Il-Grupp Nordiku  – il-Finlandja, l-Irlanda, l-Iżvezja, ir-Renju Unit (l-Iskozja u l-Irlanda ta’ Fuq), in-Norveġja

Il-Grupp tal-Muntanji tat-Tip Alpin  – l-Awstrija, Franza, il-Ġermanja, is-Slovenja, l-Italja

Il-Grupp Mediterranju tan-Nofsinhar tal-Atlantiku  – il-Portugall, Spanja, l-Italja, il-Greċja, il-Bulgarija

Il-Grupp tad-Danubju  – ir-Repubblika Ċeka, ir-Rumanija, is-Slovakkja, il-Bulgarija

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Il-Grupp ta’ art b’altitudni medja-baxxa

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Belġju (il-Fjandri)

Indiċi IBI għal żoni upstream u artijiet baxxi (Upstream and Lowland IBI)

0,850

0,650

Il-Belġju (il-Vallonja)

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

0,958

0,792

Franza

FBI (Indiċi bbażat fuq il-Ħut – Fish-Based Index): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344.

1,131

0,835

Il-Ġermanja

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Il-Latvja

Indiċi Latvjan tal-Ħut (Latvian Fish Index)

0,880

0,660

Il-Litwanja

Indiċi Litwan tal-Ħut tax-Xmajjar (Lithuanian River Fish Index)

0,940

0,720

Il-Lussemburgu

Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344

1,131

0,835

In-Netherlands

NLFISR

0,800

0,600

Il-Polonja

Indiċi EFI+PL

0,800

0,600

Il-Grupp Nordiku

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Finlandja

Indiċi Finlandiż tal-Ħut (Finnish Fish Index) (FiFi) – tip L2

0,665

0,499

Il-Finlandja

Indiċi Finlandiż tal-Ħut (Finnish Fish Index) (FiFi) – tip L3

0,658

0,493

Il-Finlandja

Indiċi Finlandiż tal-Ħut (Finnish Fish Index) (FiFi) – tip M1

0,709

0,532

Il-Finlandja

Indiċi Finlandiż tal-Ħut (Finnish Fish Index) (FiFi) – tip M2

0,734

0,550

Il-Finlandja

Indiċi Finlandiż tal-Ħut (Finnish Fish Index) (FiFi) – tip M3

0,723

0,542

L-Irlanda

Skema tal-Klassifikazzjoni tal-Ħut 2 (Fish Classification Scheme 2 Ireland) (FCS2)

0,845

0,540

L-Iżvezja

Metodu Żvediż VIX

0,739

0,467

Ir-Renju Unit – l-Irlanda ta’ Fuq

IR_FCS2

0,845

0,540

Ir-Renju Unit – l-Iskozja

FCS2 Scotland

0,850

0,600

Il-Grupp Mediterranju

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Ġreċja

Indiċi Elleniku tal-Ħut (Hellenic Fish Index) (HeFI)

0,800

0,600

Il-Portugall

F-IBIP – Indiċi tal-Integrità Bijotika bbażat fuq il-Ħut (Fish-based Index of Biotic Integrity) għax-xmajriet li wieħed jista’ jaqsam bil-mixi tal-Portugall

0,850

0,675

Spanja

IBIMED – tip T2

0,816

0,705

Spanja

IBIMED – tip T3

0,929

0,733

Spanja

IBIMED – tip T4

0,864

0,758

Spanja

IBIMED – tip T5

0,866

0,650

Spanja

IBIMED – tip T6

0,916

0,764

Il-Grupp Alpin

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

L-Awstrija

FIA

0,875

0,625

Franza

FBI (Indiċi bbażat fuq il-Ħut – Fish-Based Index): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344

1,131

0,876

Il-Ġermanja

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

L-Italja

Indiċi NISECI – Indiċi Ġdid tal-Istatus Ekoloġiku tal-Komunitajiet tal-Ħut (New Index of Ecological Status of Fish Communities)

0,800

0,520

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Il-Grupp tad-Danubju

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Bulgarija

TsBRI – Indiċi Bulgaru tal-Ħut għal Tip Speċifiku (Type Specific Bulgarian Fish Index)

0,860

0,650

Ir-Repubblika Ċeka

Metodu Multimetriku Ċek CZI

0,780

0,585

Ir-Rumanija

EFI+ Indiċi tal-Ħut Ewropew (European Fish index) (ċiprinidi maqbuda f’ilmijiet baxxi minn sajjieda weqfin fl-ilma)

0,939

0,700

Ir-Rumanija

EFI+ Indiċi tal-Ħut Ewropew (European Fish index) (tip salmonidu)

0,911

0,755

Is-Slovakkja

Indiċi Slovakk tal-Ħut (Fish Index of Slovakia) FIS

0,710

0,570

Kategorija tal-Ilma

Xmajjar

Gruppi Ġeografiċi ta’ Interkalibrar

Kollha –Xmajjar Kbar Ħafna

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni tax-xmara

Żona ta’ baċir idrografiku (km2)

Alkalinità (meq/l)

R-L1

Xmajjar kbar ħafna b’alkalinità baxxa

> 10 000

< 0,5

R-L2

Xmajjar kbar ħafna b’alkalinità minn medja għal għolja

> 10 000

> 0,5

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

R-L1:

il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja

R-L2:

l-Awstrija, il-Belġju (il-Fjandri), il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja

GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR KBAR ĦAFNA

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

L-Awstrija

Valutazzjoni tal-Elementi ta’ Kwalità Bijoloġika – il-parti dwar l-invertebrati bentiċi (għal xmajjar Alpini kbar)

0,80

0,60

L-Awstrija

Valutazzjoni Slovakka tal-invertebrati bentiċi fix-xmajjar kbar (għal xmajjar kbar b’altitudni baxxa)

0,80

0,60

Il-Belġju (il-Fjandri)

Indiċi Multimetriku tal-Fjandri għall-Makroinvertebrati (Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders) (MMIF)

0,90

0,70

Il-Bulgarija

mRBA – Valutazzjoni Bijoloġika Rapida Modifikata (Modified Rapid Biological Assessment)

0,80

0,60

Il-Kroazja

Sistema ta’ valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku bbażata fuq l-invertebrati bentiċi fi xmajjar kbar ħafna

0,80

0,60

Ir-Repubblika Ċeka

Sistema Ċeka għall-valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tax-xmajjar kbar li ma jistgħux jinqasmu bil-mixi li tuża l-makroinvertebrati bentiċi

0,80

0,60

Il-Ġermanja

Il-Ġermanja PTI – Potamon-Typie-Index

0,80

0,60

L-Estonja

Valutazzjoni Estonjana tal-kwalità ekoloġika tal-ilma tal-wiċċ – makroinvertebrati tax-xmajjar kbar

0,90

0,70

Spanja

IBMWP – Grupp ta’ Ħidma Iberjan għall-Monitoraġġ Bijoloġiku (Iberian Biological Monitoring Working Party)

0,79

0,48

Il-Finlandja

Metodu rivedut Finlandiż ta’ valutazzjoni tal-fawna invertebrata tax-xmajjar

0,80

0,60

L-Ungerija

Hungary HMMI_II – Indiċi Multimetriku Ungeriż tal-Makroinvertebrati għax-xmajjar kbar u kbar ħafna (Hungarian Multimetric Macroinvertebrate Index for large and very large rivers)

0,80

0,60

L-Italja

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – xmajjar Mediterranji

0,94

0,70

L-Italja

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – xmajjar mhux Mediterranji

0,96

0,72

Il-Litwanja

Indiċi Litwan tal-Makroinvertebrati tax-Xmajjar (Lithuanian River Macroinvertebrate Index)

0,80

0,60

Il-Latvja

LRMI – Indiċi Latvjan tal-Makroinvertebrati tax-Xmajjar Kbar (Latvian large River Macroinvertebrate Index)

0,88

0,63

In-Netherlands

Metriċi għal tipi ta’ ilma naturali abbażi tad-WFD

0,80

0,60

In-Norveġja

Norway ASPT – Average Score Per Taxon

0,99

0,87

Il-Polonja

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91

0,71

Ir-Rumanija

ECO-BENT – Metodu ta’ valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tal-korpi tal-ilma bbażat fuq il-makroinvertebrati

0,79

0,53

L-Iżvezja

Average Score Per Taxon (ASPT) u indiċi DJ

0,80

0,60

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Is-Slovakkja

Valutazzjoni Slovakka tal-invertebrati bentiċi fix-xmajjar kbar

0,80

0,60

GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR KBAR ĦAFNA

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

L-Awstrija

Indiċi FitoFluss Ġermaniż 4.0 (German PhytoFluss-Index 4.0)

0,80

0,60

Il-Belġju (il-Fjandri)

Indiċi FitoFluss Ġermaniż 2.0 (German PhytoFluss-Index 4.0)

0,80

0,60

Il-Bulgarija

Indiċi FitoFluss Ġermaniż 4.0 (German PhytoFluss-Index 4.0)

0,80

0,60

Il-Kroazja

HRPI – Indiċi Ungeriż tal-Fitoplankton tax-Xmajjar (Hungarian River Phytoplankton Index)

0,80

0,60

Ir-Repubblika Ċeka

CZ – Metodu ta’ valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tal-korpi tal-ilma bbażat fuq il-fitoplankton

0,80

0,60

Il-Ġermanja

Indiċi FitoFluss Ġermaniż (German PhytoFluss-Index)

0,80

0,60

L-Estonja

EST_PHYPLA_R – Indiċi Estonjan tal-Fitoplankton tax-Xmajjar Kbar (Estonian Large River Phytoplankton Index)

0,85

0,65

L-Ungerija

HRPI – Indiċi Ungeriż tal-Fitoplankton tax-Xmajjar (Hungarian River Phytoplankton Index)

0,80

0,60

Il-Litwanja

Indiċi FitoFluss Ġermaniż (German PhytoFluss-Index) tat-tip 15.2 għal xmajjar b’altitudni baxxa

0,80

0,60

Il-Latvja

Indiċi Latvjan tal-Fitoplankton tax-Xmajjar Kbar (Latvian Large River Phytoplankton Index)

0,80

0,60

Il-Polonja

Metrika IFPL – Metodu għall-valutazzjoni tax-xmajjar kbar bl-użu tal-fitoplankton

1,08

0,92

Ir-Rumanija

ECO-FITO – Metodu ta’ Valutazzjoni tal-Istatus Ekoloġiku tal-Korpi tal-Ilma bbażat fuq il-Fitoplankton (Assessment Method for Ecological Status of the Water Bodies based on Phytoplankton)

0,92

0,76

Is-Slovakkja

Phytoplankton-SK – Valutazzjoni Slovakka tal-fitoplankton fix-xmajjar kbar

0,80

0,60

GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR KBAR ĦAFNA

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Fitobentos

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

R-L1

 

 

 

Il-Finlandja

Metodu Finlandiż għall-fitobentos tax-xmajjar

0,80

0,60

L-Iżvezja

Algi bentiċi f’ilma ġieri – analiżi tad-dijatomi

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

L-Awstrija

Valutazzjoni tal-Elementi ta’ Kwalità Bijoloġika – il-parti dwar il-fitobentos

0,85

0,57

Il-Bulgarija

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,76

0,58

Ir-Repubblika Ċeka

Sistema ta’ valutazzjoni għax-xmajjar li tuża l-fitobentos

0,80

0,60

L-Estonja

Valutazzjoni Estonjana tal-kwalità ekoloġika tal-ilma tal-wiċċ – fitobentos tax-xmajjar

0,83

0,64

Franza

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, April 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Spanja

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Il-Ġermanja

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Il-Kroazja

Sistema ta’ valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku għall-fitobentos fix-xmajjar ibbażata fuq id-dijatomi

0,8

0,61

L-Ungerija

Valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku għax-xmajjar ibbażata fuq id-dijatomi

0,762

0,60

L-Italja

Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar (Intercalibration Common Metric Index) (ICMi) (Mancini &Sollazzo 2009)

0,89 (tip nazzjonali C)

0,70 (tip nazzjonali C)

0,82 (tip nazzjonali M3)

0,62 (tip nazzjonali M3)

In-Netherlands

Metriċi għal tipi ta’ ilma naturali abbażi tad-WFD

0,80

0,60

Il-Portugall

IPS – Indiċi Speċifiku tas-Sensibilità għat-Tniġġis (Specific Pollution Sensitivity Index)

0,90 (tip nazzjonali R_GRS/Xmara Guadiana)

0,67 (tip nazzjonali R_GRS/Xmara Guadiana)

Is-Slovakkja

Sistema ta’ valutazzjoni tal-istat ekoloġiku għax-xmajjar li tuża l-fitobentos

0,90

0,70

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Kategorija tal-ilma

Lagi

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Lagi Alpini

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni tal-lag

Altitudni (m ’il fuq mil-livell tal-baħar)

Fond medju (m)

Alkalinità (meq/l)

Daqs tal-lag (km2)

L-AL3

Art baxxa jew b’altitudni medja, fond, alkalinità moderata għal għolja (influwenza Alpina), kbir

50 – 800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

Art b’altitudni medja, baxx, alkalinità moderata għal għolja (influwenza Alpina), kbir

200 – 800

3 – 15

> 1

> 0,5

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

Tipi L-AL3:

l-Awstrija, Franza, il-Ġermanja, l-Italja u s-Slovenja

Tipi L-AL4:

l-Awstrija, Franza, il-Ġermanja, l-Italja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI ALPINI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

L-Awstrija

Evalwazzjoni tal-elementi ta’ kwalità bijoloġika, Parti B2 – fitoplankton

0,80

0,60

Franza

Indiċi tal-Fitoplankton għal-Lagi (Phytoplankton Index for Lakes) (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

0,80

0,60

Il-Ġermanja

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

L-Italja

Metodu Taljan ta’ Valutazzjoni tal-Fitoplankton (Italian Phytoplankton Assessment Method) (IPAM)

0,80

0,60

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI ALPINI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Makrofiti

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

IC tip

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

L-Awstrija

AIM għal-Lagi (Indiċi Awstrijak tal-Makrofiti għal-lagi – Austrian Index Macrophytes for lakes)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Franza

Indiċi Franċiż tal-Makrofiti għal-Lagi (French Macrophyte Index for Lakes) (IBML): Indice Biologique Macrophytique en Lacs

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Il-Ġermanja

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Il-Ġermanja

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

L-Italja

MacroIMMI (Indiċi makrofitiku għall-evalwazzjoni tal-kwalità ekoloġika tal-lagi Taljani)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI ALPINI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Il-Ġermanja

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI ALPINI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna tal-ħut

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

L-Awstrija

ALFI (Indiċi Awstrijak tal-ħut tal-lagi – Austrian lake fish index): Indiċi multimetriku sabiex jiġi vvalutat l-istatus ekoloġiku tal-lagi alpini abbażi tal-fawna tal-ħut

0,80

0,60

Il-Ġermanja

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

L-Italja

Indiċi tal-Ħut tal-Lagi (Lake Fish Index) (LFI)

0,82

0,64

Kategorija tal-ilma

Lagi

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Lagi Ċentrali/Baltiċi

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni tal-lag

Altitudni (m ’il fuq mil-livell tal-baħar)

Fond medju (m)

Alkalinità (meq/l)

Żmien ta’ residenza (snin)

L-CB1

Art baxxa, baxx, kalkarju

< 200

3 – 15

> 1

1 – 10

L-CB2

Art baxxa, baxx ħafna, kalkarju

< 200

< 3

> 1

0,1  – 1

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

Tipi L-CB1:

il-Belġju, il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, l-Irlanda, il-Litwanja, il-Latvja, in-Netherlands, il-Polonja, ir-Renju Unit

Tipi L-CB2:

il-Belġju, il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, l-Irlanda, il-Litwanja, il-Latvja, in-Netherlands, il-Polonja, ir-Renju Unit

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI ĊENTRALI-BALTIĊI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Belġju (il-Fjandri)

Metodu Fjamming ta’ valutazzjoni tal-fitoplankton għal-lagi

0,80

0,60

Id-Danimarka

Indiċi Daniż tal-Fitoplankton tal-Lagi (Danish Lake Phytoplankton Index)

0,80

0,60

L-Estonja

Valutazzjoni Estonjana tal-kwalità ekoloġika tal-ilma tal-wiċċ – fitoplankton tal-lagi

0,80

0,60

Il-Ġermanja

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – German Phyto-Lake-Index (Phyto-See-Index)

0,80

0,60

L-Irlanda

Indiċi tal-IE tal-Fitoplankton tal-Lagi (IE Lake Phytoplankton Index)

0,80

0,60

Il-Latvja

Indiċi Latvjan tal-Fitoplankton tal-Lagi (Latvian Lake Phytoplankton Index)

0,81

0,61

Il-Litwanja

Indiċi Ġermaniż tal-Fitoplankton (German Phytoplankton Index) (PSI)

0,81

0,61

In-Netherlands

Metriċi għal tipi ta’ ilma naturali abbażi tad-WFD

0,80

0,60

Il-Polonja

Metodu tal-Fitoplankton għal-Lagi Pollakki (Phytoplankton method for Polish Lakes) (PMPL)

0,80

0,60

Ir-Renju Unit

Għodda ta’ Valutazzjoni tal-Fitoplankton tal-Lagi b’Modulu ta’ Inċertezza (Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module) (PLUTO)

0,80

0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI ĊENTRALI-BALTIĊI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Makrofiti

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

IC tip

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Belġju (il-Fjandri)

Sistema Fjamminga ta’ valutazzjoni tal-makrofiti

It-tipi kollha

0,80

0,60

Id-Danimarka

Indiċi Daniż tal-Makrofiti tal-Lagi (Danish Lake Macrophytes Index)

It-tipi kollha

0,80

0,60

L-Estonja

Valutazzjoni Estonjana tal-kwalità ekoloġika tal-ilma tal-wiċċ – makrofiti tal-lagi

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Il-Ġermanja

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

It-tipi kollha

0,80

0,60

Il-Latvja

Metodu Latvjan ta’ valutazzjoni tal-makrofiti

It-tipi kollha

0,80

0,60

Il-Litwanja

Indiċi Litwan tal-Makrofiti tal-Lagi (Lithuanian Lake Macrophyte Index)

It-tipi kollha

0,75

0,50

In-Netherlands

Metriċi għal tipi ta’ ilma naturali abbażi tad-WFD

It-tipi kollha

0,80

0,60

Il-Polonja

Metodu ta’ indikazzjoni bbażat fuq il-makrofiti għal-lagi – Indiċi tal-Istatus Ekoloġiku abbażi tal-Makrofiti (Ecological Status Macrophyte Index ESMI) (multimetriku)

It-tipi kollha

0,68

0,41

Ir-Renju Unit

Lake LEAFPACS 2 (*2)

It-tipi kollha

0,80

0,66

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI ĊENTRALI-BALTIĊI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Tajjeb-Moderat

Il-Belġju (il-Fjandri)

Indiċi Multimetriku tal-Fjandri għall-Makroinvertebrati (Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders) (MMIF)

0,90

0,70

L-Estonja

Valutazzjoni Estonjana tal-kwalità ekoloġika tal-ilma tal-wiċċ – makroinvertebrati tal-lagi

0,86

0,70

Il-Ġermanja

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Il-Latvja

Indiċi Multimetriku tal-Makroinvertebrati tal-Lagi tal-Latvja (Latvian Lake Macroinvertebrate Multimetric Index) (LLMMI)

0,85

0,52

Il-Litwanja

Indiċi Litwan tal-Makroinvertebrati tal-Lagi (Lithuanian Lake Macroinvertebrate Index)

0,74

0,50

In-Netherlands

WFDi – Metrika għal Tipi Naturali ta’ Ilma

0,80

0,60

Ir-Renju Unit

Teknika tal-Ħrif tal-Pupae tal-Kironomidi (CPET – Chironomid Pupal Exuvial Technique)

0,77

0,64

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI ĊENTRALI-BALTIĊI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna tal-ħut

Deskrizzjoni ta’ tipi komuni ta’ interkalibrar

Tip

Karatterizzazzjoni tal-lag

Altitudni (m ’il fuq mil-livell tal-baħar)

Fond medju (m)

Alkalinità (meq/l)

Żmien ta’ residenza (snin)

L-CB1

Art baxxa, baxx, kalkarju

< 200

3 – 15

> 1

1 – 10

L-CB2

Art baxxa, baxx ħafna, kalkarju

< 200

< 3

> 1

0,1  – 1

L-CB3

Art baxxa, baxx, żgħir, siliċiku (alkalinità moderata)

< 200

3 – 15

0,2  – 1

1 – 10

L-CB4

Korpi tal-ilma modifikati ħafna

200 – 700

3 – 30

> 0,2

0,1  – 5

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni

Tipi L-CB1:

il-Belġju, il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, l-Irlanda, il-Litwanja, il-Latvja, in-Netherlands, il-Polonja, ir-Renju Unit

Tipi L-CB2:

il-Belġju, il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, l-Irlanda, il-Litwanja, il-Latvja, in-Netherlands, il-Polonja, ir-Renju Unit

Tipi L-CB3:

il-Belġju, id-Danimarka, l-Estonja, Franza, il-Latvja, il-Polonja,

Tipi L-CB4:

Ir-Repubblika Ċeka

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Tajjeb-Moderat

Ir-Repubblika Ċeka

CZ-FBI

0,870

0,619

Id-Danimarka

Indiċi Daniż tal-Ħut tal-Lagi (Danish Lake Fish Index)

0,75

0,54

EE

LAFIEE

0,80

0,61

Il-Ġermanja

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Franza

ELFI (Indiċi Ewropew tal-Ħut tal-Lagi – European Lake Fish Index): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Il-Latvja

Indiċi Latvjan tal-Ħut tal-Lagi (Latvian Lake Fish Index)

0,76

0,57

Il-Litwanja

Indiċi Litwan tal-Ħut tal-Lagi (Lithuanian Lake Fish Index)

0,865

0,605

In-Netherlands

VISMAATLAT

0,80

0,60

Il-Polonja

LFI+

0,866

0,595

Il-Polonja

LFI EN

0,804

0,557

Kategorija tal-ilma

Lagi

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Lagi Kontentali tal-Lvant

Deskrizzjoni ta’ tipi komuni ta’ interkalibrar

Tip

Karatterizzazzjoni tal-lag

Altitudni (m ’il fuq mil-livell tal-baħar)

Fond medju (m)

Alkalinità (meq/l)

Konduttività (μS/cm)

L-EC1

Art baxxa, baxx ħafna, ilma iebes

< 200

< 6

1 – 4

300 – 1 000

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni

Tipi L-EC1:

il-Bulgarija, l-Ungerija, ir-Rumanija

GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI KONTINENTALI TAL-LVANT

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Bulgarija

HLPI-Indiċi Ungeriż tal-fitoplankton tal-lagi (Hungarian lake phytoplankton index)

0,80

0,60

L-Ungerija

HLPI-Indiċi Ungeriż tal-fitoplankton tal-lagi (Hungarian lake phytoplankton index)

0,80

0,60

Ir-Rumanija

HLPI-Indiċi Ungeriż tal-fitoplankton tal-lagi (Hungarian lake phytoplankton index)

0,80

0,60

GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI KONTINENTALI TAL-LVANT

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Makrofiti

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Għoli-Tajjeb

limitu

Tajjeb-Moderat

limitu

Il-Bulgarija

RI-BG – Indiċi ta’ Referenza Adattat (Adopted Reference Index)

0,83

0,58

L-Ungerija

HU-RI – Indiċi ta’ Referenza Adattat (Adopted Reference Index)

0,89

0,67

Ir-Rumanija

MIRO – Indiċi tal-Makrofiti għal-Lagi tar-Rumanija (Indiċi ta’ Referenza Adottat) (Macrophyte Index for Romanian Lakes (Adapted Reference Index))

0,86

0,66

GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI KONTINENTALI TAL-LVANT

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Tajjeb-Moderat limitu

Il-Bulgarija

HMMI_lakes – Indiċi Multimetriku Ungeriż tal-Makrożoobenton għal-Lagi (Hungarian Macrozoobenton Multimetric Index for Lakes)

0,85

0,65

L-Ungerija

HMMI_lakes – Indiċi Multimetriku Ungeriż tal-Makrożoobenton għal-Lagi (Hungarian Macrozoobenton Multimetric Index for Lakes)

0,85

0,65

Ir-Rumanija

ECO-NL-BENT Sistema Rumena ta’ valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku għal-lagi naturali bl-użu tal-invertebrati bentiċi

0,93

0,60

GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI KONTINENTALI TAL-LVANT

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna tal-ħut

IR-RIŻULTATI TAL-INTERKALIBRAR MHUMIEX KOMPLUTI

Kategorija tal-ilma

Lagi

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Lagi Mediterranji

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni tal-lag

Altitudni

(m)

Xita medja annwali (mm) u T ( oC)

Fond medju (m)

Żona (km2)

Baċir idrografiku (km2)

Alkalinità (meq/l)

L-M5/7

Ġibjuni, fondi, kbar, siliċiċi, żoni “mistagħdra”

< 1 000

> 800 u/jew < 15

> 15

0,5  – 50

< 20 000

< 1

L-M8

Ġibjuni, fondi, kbar, kalkarji

< 1 000

> 15

0,5  – 50

< 20 000

> 1

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni

Tipi L-M5/7:

Franza, il-Greċja, l-Italja, il-Portugal, Spanja

Tipi L-M8:

Ċipru, Franza, il-Greċja, l-Italja, Spanja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI MEDITERRANJI

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Pajjiż u Tip

Metodi nazzjonali ta’

klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Għoli-Tajjeb

limitu

Tajjeb-Moderat

limitu

LM 5/7

Franza

Indiċi tal-Fitoplankton għal-Lagi (Phytoplankton Index for Lakes) (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

mhux iddefinit (*3)

0,60

Il-Ġreċja

Sistema Ġdida ta’ Valutazzjoni Mediterranja tal-Ġibjuni (New Mediterranean Assessment System for Reservoirs) (NMASRP)

mhux iddefinit (*3)

0,60

L-Italja

Metodu Ġdid Taljan (New Italian Method) (NITMET)

mhux iddefinit (*3)

0,60

Il-Portugall

Metodu ta’ Valutazzjoni tal-Kwalità Bijoloġika tal-Ġibjuni – Fitoplankton (Sistema Ġdida ta’ Valutazzjoni Mediterranja għall-Fitoplankton tal-Ġibjuni – New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton: NMASRP).

mhux iddefinit (*3)

0,60

Spanja

Sistema ta’ Valutazzjoni Mediterranja għall-Fitoplankton tal-Ġibjuni (Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton) (MASRP).

mhux iddefinit (*3)

0,58

L-M8

Ċipru

Sistema Ġdida ta’ Valutazzjoni Mediterranja għall-Fitoplankton tal-Ġibjuni (New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton) (NMASRP).

mhux iddefinit (*3)

0,60

Franza

Indiċi tal-Fitoplankton għal-Lagi (Phytoplankton Index for Lakes) (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

mhux iddefinit (*3)

0,60

Il-Ġreċja

Sistema Ġdida ta’ Valutazzjoni Mediterranja tal-Ġibjuni (New Mediterranean Assessment System for Reservoirs) (NMASRP)

mhux iddefinit (*3)

0,60

L-Italja

Metodu Ġdid Taljan (New Italian Method) (NITMET)

mhux iddefinit (*3)

0,60

Spanja

Sistema ta’ Valutazzjoni Mediterranja għall-Fitoplankton tal-Ġibjuni (Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton) (MASRP).

mhux iddefinit (*3)

0,60

Kategorija tal-ilma

Lagi

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Lagi tat-Tramuntana

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI TAT-TRAMUNTANA

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni tal-lag

Altitudni (m ’il fuq mil-livell tal-baħar)

Fond medju (m)

Alkalinità (meq/l)

Kulur

(mg Pt/l)

L-N1

Art baxxa, baxx, alkalinità moderata, ċar

< 200

3 – 15

0,2  – 1

< 30

L-N2a

Art baxxa, baxx, alkalinità baxxa, ċar

< 200

3 – 15

< 0,2

< 30

L-N2b

Art baxxa, fond, alkalinità baxxa, ċar

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

Art baxxa, baxx, alkalinità baxxa, meżoumiku

< 200

3 – 15

< 0,2

30 – 90

L-N5

Art b’altitudni medja, baxx, alkalinità baxxa, ċar

200 – 800

3 – 15

< 0,2

< 30

L-N6a

Art b’altitudni medja, baxx, alkalinità baxxa, meżoumiku

200 – 800

3 – 15

< 0,2

30 – 90

L-N8a

Art baxxa, baxx, alkalinità moderata, meżoumiku

< 200

3 – 15

0,2  – 1

30 – 90

Tipi L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a:

l-Irlanda, il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

Tipi L-N2b:

in-Norveġja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

Tipi L-N5, L-N6a:

in-Norveġja, l-Iżvezja

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Metodi nazzjonali ta’

klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Għoli-Tajjeb

limitu

Tajjeb-Moderat

limitu

Il-Finlandja

Metodu Finlandiż ta’ valutazzjoni tal-fitoplankton għal-lagi

0,80

0,60

L-Irlanda

Indiċi tal-IE tal-Fitoplankton tal-Lagi (IE Lake Phytoplankton Index)

0,80

0,60

In-Norveġja

Metodu ta’ klassifikazzjoni tal-istatus ekoloġiku tal-fitoplankton tal-lagi

0,80

0,60

L-Iżvezja

Metodi ta’ valutazzjoni ekoloġika għal-lagi. fattur tal-kwalità fitoplankton

0,80

0,60

Ir-Renju Unit

Għodda ta’ Valutazzjoni tal-Fitoplankton tal-Lagi b’Modulu ta’ Inċertezza (Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module) (PLUTO)

0,80

0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI TAT-TRAMUNTANA

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Makrofiti

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni tal-lag

Alkalinità (meq/l)

Lewn (mg Pt/l)

L-N-M 101

Alkalinità baxxa, ċar

0,05  – 0,2

< 30

L-N-M 102

Alkalinità baxxa, umiku

0,05  – 0,2

> 30

L-N-M 201

Alkalinità moderata, ċar

0,2  – 1,0

< 30

L-N-M 202

Alkalinità moderata, umiku

0,2  – 1,0

> 30

L-N-M 301a

Alkalinità għolja, ċar, sottotip Atlantiku

> 1,0

< 30

L-N-M 302 a

Alkalinità għolja, umiku, sottotip Atlantiku

> 1,0

> 30

Tipi 101, 102, 201 u 202:

l-Irlanda, il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

Tip 301a:

l-Irlanda, ir-Renju Unit.

Tip 302 a:

l-Irlanda, ir-Renju Unit.

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Metodi nazzjonali ta’

klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Tajjeb-Moderat

Il-Finlandja

Sistema Finlandiża ta’ Klassifikazzjoni tal-Makrofiti (Finnish macrophyte classification system) (Finnmac)

0,8 (it-tipi kollha)

0,6 (it-tipi kollha)

L-Irlanda

Indiċi għan-Nuqqas ta’ Makrofiti (Free Macrophyte Index)

0,9 (it-tipi kollha)

0,68 (it-tipi kollha)

In-Norveġja

Indiċi Nazzjonali tal-Makrofiti (Indiċi Trofiku – TIc (Trophic Index))

Tip 101: 0,98

Tip 102: 0,96

Tip 201: 0,95

Tip 202: 0,99

Tip 101: 0,87

Tip 102: 0,87

Tip 201: 0,75

Tip 202: 0,77

L-Iżvezja

Indiċi Trofiku tal-Makrofiti (Trophic Macrophyte Index) (TMI)

Tip 101: 0,93

Tip 102: 0,93

Tip 201: 0,89

Tip 202: 0,91

Tip 101: 0,80

Tip 102: 0,83

Tip 201: 0,78

Tip 202: 0,78

Ir-Renju Unit

Lake LEAFPACS 2 (*4)

0,8 (it-tipi kollha)

0,66 (it-tipi kollha)

Ir-Renju Unit

Indiċi għan-Nuqqas ta’ Makrofiti (Free Macrophyte Index) (*5)

0,9 (it-tipi kollha)

0,68 (it-tipi kollha)

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI TAT-TRAMUNTANA

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni tal-lag

Ekoreġjun

Altitudni

(m absl)

Alkalinità (meq/l)

Lewn (mg Pt/l)

Aċidifikazzjoni littorali tal-lagi

 

 

 

 

L-N-BF1

Art baxxa/medja, alkalinità baxxa, ċar

mhux iddefinit

< 800

0,05  – 0,2

< 30

Ewtrofikazzjoni fiż-żona profundali (żona ta’ ilma fond li tinsab taħt il-medda ta’ penetrazzjoni effettiva tad-dawl) tal-lagi

 

 

 

 

L-N-BF2

Ekoreġjun 22, alkalinità baxxa, ċar u umiku

22

Erja > 1 km2, fond massimu > 6 m

< 0,2

mhux iddefinit

Tipi L-N-BF1:

in-Norveġja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit, l-Irlanda, il-Finlandja

Tipi L-N-BF2:

il-Finlandja, l-Iżvezja

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Metodi nazzjonali ta’

klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Għoli-Tajjeb

Tajjeb-Moderat

 

Aċidifikazzjoni littorali tal-lagi

 

 

In-Norveġja

MultiClear: Indiċi Multimetriku tal-Invertebrati għal Lagi Ċari (Multimetric Invertebrate Index for Clear Lakes)

0,95

0,74

L-Iżvezja

MILA: Indiċi Multimetriku tal-Invertebrati għall-Aċidifikazzjoni tal-Lagi (Multimetric Invertebrate Lake Acidification index)

0,85

0,60

Ir-Renju Unit

LAMM (Metrika tal-Makroinvertebrati għall-Aċidifikazzjoni tal-Lagi – Lake Acidification Macroinvertebrate Metric)

0,86

0,70

 

Ewtrofikazzjoni fiż-żona profundali (żona ta’ ilma fond li tinsab taħt il-medda ta’ penetrazzjoni effettiva tad-dawl) tal-lagi

 

 

Il-Finlandja

Metodu rivedut Finlandiż ta’ valutazzjoni tal-fawna invertebrata tax-xmajjar (PICM)

0,80

0,60

L-Iżvezja

BQI (Indiċi tal-Kwalità Bentika – Benthic Quality Index)

0,84

0,67

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-LAGI TAT-TRAMUNTANA

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna tal-ħut

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni tal-lag

Żona tal-lag (km2)

Alkalinità (meq/l)

Lewn (mg Pt/l)

L-N-F1

Lagi dimittiċi b’ilma ċar

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

Lagi dimittiċi umiċi

< 5

< 0,2

30 – 90

Tipi L-N-F1:

l-Irlanda, il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

Tipi L-N-F2:

l-Irlanda, il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Metodi nazzjonali ta’

klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Ewtrofikazzjoni

Il-Finlandja

EQR4

0,80

0,60

L-Irlanda

FIL2

0,76

0,53

Ir-Renju Unit (L-Irlanda ta’ Fuq)

FIL2

0,76

0,53

In-Norveġja

EindexW3

0,75

0,56

L-Iżvezja

EindexW3

0,75

0,56

Aċidifikazzjoni

In-Norveġja

AindexW5

0,74

0,55

L-Iżvezja

AindexW5

0,74

0,55

Kategorija tal-ilma

Lagi

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Fitobentos Trans-GIG

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni tal-lag

Alkalinità (meq/l)

Ekoreġjuni

HA

Lagi b’alkalinità għolja

> 1

Alpini, Ċentrali Baltiċi, Kontentali tal-Lvant, Mediterranji

MA

Lagi b’alkalinità moderata

0,2  – 1

Alpini, Ċentrali Baltiċi, Kontentali tal-Lvant, Mediterranji, tat-Tramuntana

LA

Lagi b’alkalinità baxxa

< 0,2

Tat-Tramuntana

Tipi HA:

il-Belġju, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Litwanja, il-Polonja, l-Iżvezja, is-Slovenja, ir-Renju Unit

Tipi MA:

il-Belġju, il-Finlandja, l-Irlanda, l-Italja, ir-Rumanija, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

Tipi LA:

il-Finlandja, l-Irlanda, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

Pajjiż u Tip

Metodi nazzjonali ta’

klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Tip HA

Il-Belġju (il-Fjandri)

Proporzjonijiet ta’ Dijatomi Sensittivi għall-Impatt u Assoċjati mal-Impatt (Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms) (PISIAD)

0,80

0,60

Il-Ġermanja

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

L-Ungerija

MIL – Indiċi Multimetriku għal-Lagi (Multimetric Index for Lakes)

0,80

0,69

L-Irlanda

Indiċi Trofiku tad-Dijatomi tal-Lagi (IE) (Lake Trophic Diatom Index)

0,90

0,63

L-Italja

Metodu nazzjonali Taljan għall-valutazzjoni tal-kwalità ekoloġika tal-korpi tal-ilma tal-lagi bl-użu ta’ dijatomi bentiċi (EPI-L)

0,75

0,5

Il-Litwanja

Indiċi Latvjan tal-Fitobentos tal-Lagi (Lithuanian Lake Phytobenthos Index)

0,63

0,47

Il-Polonja

PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior = Indiċi Multimetriku tad-Dijatomi għal-Lagi)

0,91

0,76

L-Iżvezja

IPS

0,89

0,74

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Ir-Renju Unit

DARLEQ 2

0,92

0,70

Tip MA

Il-Belġju (il-Fjandri)

Proporzjonijiet ta’ Dijatomi Sensittivi għall-Impatt u Assoċjati mal-Impatt (Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms) (PISIAD)

0,80

0,60

Il-Finlandja

Metodu Finlandiż għall-fitobentos tal-lagi

0,80

0,60

L-Irlanda

Indiċi Trofiku tad-Dijatomi tal-Lagi (IE) (Lake Trophic Diatom Index)

0,90

0,63

L-Italja

Metodu nazzjonali Taljan għall-valutazzjoni tal-kwalità ekoloġika tal-korpi tal-ilma tal-lagi bl-użu ta’ dijatomi bentiċi (EPI-L)

0,75

0,5

Ir-Rumanija

Metodu ta’ Valutazzjoni Nazzjonali (Rumen) tal-Istatus Ekoloġiku tax-Xmajjar ibbażat fuq il-Fitobentos (National (Romanian) Assessment Method for Natural Lakes Ecological Status based on Phytobenthos) (Dijatomi) RO-AMLP

0,80

0,60

L-Iżvezja

IPS

0,89

0,74

Ir-Renju Unit

DARLEQ 2

0,93

0,66

Tip LA

L-Irlanda

Indiċi Trofiku tad-Dijatomi tal-Lagi (IE) (Lake Trophic Diatom Index)

0,90

0,66

Ir-Renju Unit

DARLEQ 2

0,92

0,70

Kategorija tal-ilma

Ilmijiet kostali

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Il-Baħar Baltiku

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Salinità tal-wiċċ (psu)

Salinità tal-qiegħ

(psu)

Esponiment

Jiem ta’ silġ

Karatteristiċi Oħrajn

BC1

0,5  – 6 Oligojalini

1 – 6

Esposti

90 – 150

Siti fil-Quark u fil-Baħar ta’ Botnija, li jestendu sal-Baħar tal-Arċipelagu (għall-fitoplankton, tal-aħħar ġie eskluż u ġie integrat fit-tip BC9). Influwenza ta’ sustanzi umiċi

BC2

6 – 22 Meżojalini

2 – 6

Imkennija ħafna

 

Laguni

BC3

3 – 6 Oligojalini

3 – 6

Imkennija

90 – 150

Il-kosti Finlandiżi u Estonjani tal-Golf tal-Finlandja

BC4

5 – 8 Meżojalini inferjuri

5 – 8

Imkennija

< 90

Siti tal-Estonja u tal-Latvja fil-Golf ta’ Riga

BC5

6 – 8 Meżojalini inferjuri

6 – 12

Esposti

< 90

Siti fix-Xlokk tal-Baħar Baltiku tul il-kosta tal-Latvja, tal-Litwanja u tal-Polonja

BC6

8 – 12 Meżojalini nofsana

8 – 12

Imkennija

< 90

Siti tul il-Punent tal-Baħar Baltiku fin-Nofsinhar tal-kosta Żvediża u fix-Xlokk tal-kosta Daniża

BC7

6 – 8 Meżojalini nofsana

8 – 11

Esposti

< 90

Il-kosta fil-Punent tal-Polonja u l-kosta fil-Lvant tal-Ġermanja

BC8

13-18 Meżojalini superjuri

18 – 23

Imkennija

< 90

Il-kosti Daniżi u Ġermaniżi fil-Punent tal-Baħar Baltiku

BC9

3 – 6 Meżojalini inferjuri

3 – 6

Moderatament esposti għal esposti

90 – 150

Siti fil-Punent tal-Golf tal-Finlandja, fil-Baħar tal-Arċipelagu u fl-arċipelagu ta’ Asko (għall-fitoplankton biss)

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

Tip BC1:

il-Finlandja, l-Iżvezja

Tip BC2:

il-Ġermanja

Tip BC3:

l-Estonja, il-Finlandja

Tip BC4:

l-Estonja, il-Latvja

Tip BC5:

il-Latvja, il-Litwanja

Tip BC6:

l-Iżvezja, id-Danimarka

Tip BC7:

il-Ġermanja, il-Polonja

Tip BC8:

il-Ġermanja, id-Danimarka

Tip BC9:

il-Finlandja, l-Iżvezja, l-Estonja (tip rilevanti biss għall-fitoplankton)

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-BAĦAR BALTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

BC7

Il-Ġermanja

Metodu Ġermaniż għall-fitoplankton tal-kosta

0,8

0,6

Il-Polonja

Metodu Pollakk għall-fitoplankton tal-kosta

0,8

0,6

BC8

Id-Danimarka

Metodu Daniż għall-fitoplankton tal-kosta

0,8

0,6

Il-Ġermanja

Metodu Ġermaniż għall-fitoplankton tal-kosta

0,8

0,6

Riżultati għall-parametru indikattiv tal-bijomassa (Klorofilla a):

Pajjiż u Tip

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Valuri (μg/l)

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

BC1

Il-Finlandja (Quark estern)

0,76

0,59

1,7

2,2

Il-Finlandja (Baħar tal-Botnija estern)

0,78

0,60

1,6

2,1

L-Iżvezja (Quark estern)

0,75

0,58

1,6

2,1

L-Iżvezja (Baħar tal-Botnija estern)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

L-Estonja

0,830

0,670

2,4

3,0

Il-Latvja

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Il-Latvja

0,650

0,390

1,85

3,1

Il-Litwanja

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Id-Danimarka

0,78

0,62

1,36

1,72

L-Iżvezja

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

L-Estonja

0,82

0,67

2,20

2,70

Il-Finlandja

0,79

0,65

1,90

2,30

L-Iżvezja

0,80

0,67

1,50

1,80

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-BAĦAR BALTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

BC3

L-Estonja

EPI – Indiċi Estonjan tal-fitobentos tal-ilmijiet kostali (Estonian coastal water phytobenthos Index) (makroalgi u anġjospermi)

0,98

0,86

Il-Finlandja

Limitu tal-fond tal-ħabaq tal-baħar (Fucus) (makroalgi)

0,92

0,79

BC4

L-Estonja

EPI – Indiċi Estonjan tal-Fitobentos (Estonian Phytobenthos Index) (makroalgi u anġjospermi)

0,91

0,70

Il-Latvja

PEQI – Indiċi tal-Kwalità Ekoloġika tal-Fitobentos (Phytobenthos Ecological Quality Index)

0,90

0,75

BC5

Il-Latvja

MDFLD – Fond massimu tad-distribuzzjoni tal-alga ħamra Furcellaria lumbricalis (Maximum depth of the red alga Furcellaria lumbricalis distribution) (makroalgi)

0,90

0,75

Il-Litwanja

MDFLD – Fond massimu tad-distribuzzjoni tal-alga ħamra Furcellaria lumbricalis tal-Litwanja (Lithuanian maximum depth of the red alga Furcellaria lumbricalis distribution) (makroalgi)

0,84

0,68

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-BAĦAR BALTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

BC1

Il-Finlandja

BBI – Indiċi Finlandiż Bentiku tal-Ilma Salmastru (Finnish Brackish water Benthic Index)

0,96

0,56

L-Iżvezja

BQI – Indiċi multimetriku Żvediż tal-kwalità bijoloġika (infawna tas-sediment artab)

0,77

0,31

BC3

L-Estonja

ZKI – Indiċi Estonjan tal-komunitajiet tal-makrożoobentos fl-ilmijiet kostali (Estonian coastal water macrozoobenthos community index)

0,39

0,24

Il-Finlandja

BBI – Indiċi Finlandiż Bentiku tal-Ilma Salmastru (Finnish Brackish water Benthic Index)

0,94

0,56

BC5

Il-Latvja

BQI – Indiċi tal-kwalità bentika (Benthic quality index)

0,87

0,61

Il-Litwanja

BQI – Indiċi Litwan tal-kwalità bentika (Lithuanian benthic quality index)

0,94

0,81

BC6

Id-Danimarka

Indiċi Daniż tal-Kwalità verżjoni 2 (Danish Quality Index version 2) (DKI ver2)

0,84

0,68

L-Iżvezja

BQI – Indiċi multimetriku Żvediż tal-kwalità bijoloġika (infawna tas-sediment artab)

0,76

0,27

BC7

Il-Ġermanja

MarBIT – Għodda tal-Indiċi Bijotiku Marin (Marine Biotic Index Tool)

0,60

Il-Polonja

Valutazzjoni B – Macrozoobenthos BQE permezz ta’ indiċi multimetriku

0,58

BC8

Id-Danimarka

Indiċi Daniż tal-Kwalità verżjoni 2 (Danish Quality Index version 2) (DKI ver2)

0,86

0,72

Il-Ġermanja

MarBIT – Għodda tal-Indiċi Bijotiku Marin (Marine Biotic Index Tool)

0,80

0,60

Kategorija tal-ilma

Ilmijiet kostali

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Il-Grigal tal-Atlantiku

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni

Salinità (psu)

Medda Mareali (m)

Fond (m)

Veloċità tal-kurrent (knots) Esponiment

Taħlita

Żmien ta’ Residenza

Tip għal makroalgi opportunistiċi li jipproliferaw, ħaxix tal-baħar, bwar salmastri u fawna invertebrata bentika

NEA 1/26

Ibħra oċeaniċi miftuħa jew ibħra magħluqa, esposti jew imkennija, ewalini, baxxi

< 30

Meżomareali 1-5

< 30

Medja 1 – 3

Esposti jew imkennija

Totalment imħallta

Jiem (għal ġimgħat fil-Baħar Wadden)

Sottotipi għal makroalgi intermareali

NEA 1/26 A2

Ibħra oċeaniċi miftuħa, esposti jew imkennija, ewalini, baxxi, Ilmijiet b’temperatura moderata (prinċipalment, > 13 oC) u irradjanza għolja (prinċipalment, PAR > 29 Mol/m2 fil-jum)

> 30

Meżomareali 1 – 5

< 30

Medja 1 – 3

Esposti jew imkennija

Totalment imħallta Jiem

NEA 1/26 B21

Ibħra oċeaniċi miftuħa jew ibħra magħluqa, esposti jew imkennija, ewalini, baxxi Ilmijiet kesħin (prinċipalment, < 13 oC) u irradjanza medja (prinċipalment, PAR< 29 Mol/m2fil-jum)

> 30 Prinċipalment meżomareali 1 – 5 < 30

Medja 1 – 3 Esposti jew imkennija

Totalment imħallta Jiem

Sottotipi għal fitoplankton

NEA 1/26a

Ibħra oċeaniċi miftuħa, esposti jew imkennija, ewalini, baxxi

> 30 Meżomareali 1 – 5 < 30

Medja 1 – 3 Esposti jew imkennija

Totalment imħallta Jiem

NEA 1/26b

Ibħra magħluqa, esposti jew imkennija, ewalini, baxxi

> 30 Meżomareali 1 – 5 < 30

Medja 1 – 3 Esposti jew imkennija

Totalment imħallta Jiem

NEA 1/26c

Ibħra magħluqa, magħluqa jew imkennija, parzjalment stratifikati

> 30 Mikromareali/Meżomareali < 1 – 5 < 30

Medja 1 – 3 Esposti jew imkennija

Parzjalment stratifikati Jiem għal ġimgħat

NEA 1/26d

Kosta Skandinava, esposti jew imkennija, baxxi

> 30 Mikromareali < 1 < 30

Baxxa < 1 Esposti jew moderatament esposti

Parzjalment stratifikati Jiem għal ġimgħat

NEA 1/26e

Żoni ta’ upwelling, esposti jew imkennija, ewalini, baxxi

> 30 Meżomareali < 1 < 30

Medja 1 – 3 Esposti jew imkennija

Totalment imħallta Jiem

Tip għal fitoplankton, makroalgi, ħaxix tal-baħar, bwar salmastri, fawna invertebrata bentika

NEA 5

Helgoland (German Bight), bil-blat, esposta u parzjalment stratifikata

> 30

Meżomareali

< 30

Medja 1 – 3 Esposti

Parzjalment stratifikati Jiem

NEA 3/4

Polijalini, esposti jew moderatament esposti (it-tip tal-Baħar Wadden)

Polijalini 18 – 30 Meżomareali 1 – 5 < 30

Medja 1 – 3 Esposti jew moderatament esposti

Totalment imħallta Jiem

NEA 7

Sistemi ta’ fjordi u ta’ daħliet ċkejkna tal-baħar fondi

> 30 Meżomareali 1-5 > 30

Baxxa < 1 Imkennija

Totalment imħallta Jiem

NEA 8a

Tip tal-Ark Intern ta’ Skagerrak, polijalini, mikromareali, moderatament esposti, baxxi

Polijalini 25 – 30 Mikromareali < 1 > 30

Baxxa < 1 Moderatament esposti

Totalment imħallta Jiem għal ġimgħat

NEA 8b

Tip tal-Ark Intern ta’ Skagerrak, polijalini, mikromareali, moderatament imkennija, baxxi

Polijalini 10 – 30 Mikromareali < 1 < 30

Baxxa < 1 Imkennija għal moderatament esposti

Parzjalment stratifikati Jiem għal ġimgħat

NEA 9

Fjords b’ħoġor baxx fil-bokka b’fond massimu tassew fond fil-baċir ċentrali bi ftit skambji tal-ilma fond

Polijalini 25 – 30 Mikromareali < 1 > 30

Baxxa < 1 Imkennija

Parzjalment stratifikati Ġimgħat

NEA 10

Tip tal-Ark Estern ta’ Skagerrak, polijalini, mikromareali, esposti, fondi

Polijalini 25 – 30 Mikromareali < 1 > 30

Baxxa < 1 Esposti

Parzjalment stratifikati Jiem

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

Tip NEA1/26 għal makroalgi opportunistiċi li jipproliferaw, ħaxix tal-baħar, bwar salmastri, fawna invertebrata bentika: il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Irlanda, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Portugall, Spanja, ir-Renju Unit

Tip NEA1/26 A2 makroalgi intermareali: Franza, Spanja, il-Portugall

Tip NEA1/26 B21 makroalgi intermareali: Franza, l-Irlanda, in-Norveġja, ir-Renju Unit

Tip NEA1/26a fitoplankton: Spanja, Franza, l-Irlanda, in-Norveġja, ir-Renju Unit

Tip NEA1/26b fitoplankton: il-Belġju, Franza, in-Netherlands, ir-Renju Unit

Tip NEA1/26c fitoplankton: il-Ġermanja, id-Danimarka

Tip NEA1/26d fitoplankton: id-Danimarka

Tip NEA1/26e fitoplankton: il-Portugall, Spanja

Tip NEA 5: Il-Ġermanja

Tip NEA3/4: il-Ġermanja, in-Netherlands

Tip NEA7: in-Norveġja, ir-Renju Unit

Tip NEA8a: in-Norveġja, l-Iżvezja

Tip NEA8b: id-Danimarka, l-Iżvezja

Tip NEA9: in-Norveġja, l-Iżvezja

Tip NEA10: in-Norveġja, l-Iżvezja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Fitoplankton:

parametru indikattiv tal-parametru tal-bijomassa (Klorofilla a)

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika u valuri tal-parametru

Il-valuri tal-parametru jiġu espressi f’μg/l bħala l-valur tad-90 % ikkalkulati fuq l-istaġun tat-tkabbir iddefinit f’perjodu ta’ sitt snin.

Pajjiż u Tip

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Valuri (μg/l)

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

NEA 1/26a

Franza

0,76

0,33

4,40

10,00

L-Irlanda

0,82

0,60

9,90

15,00

In-Norveġja

0,67

0,33

2,50

5,00

Spanja (Kosta tal-Kantabrija tal-Lvant)

0,67

0,33

1,50

3,00

Spanja (Kosta tal-Kantabrija tal-Punent Ċentrali)

0,67

0,33

3,00

6,00

Spanja (Kosta tal-Golf ta’ Cadiz)

0,67

0,33

5,00

10,00

Ir-Renju Unit

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Il-Belġju

0,80

0,67

12,50

15,00

Franza

0,67

0,44

10,00

15,00

In-Netherlands

0,67

0,44

10,00

15,00

Ir-Renju Unit (in-Nofsinhar)

0,82

0,63

9,80

14,30

Ir-Renju Unit (it-Tramuntana)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Il-Ġermanja

0,67

0,44

5,0

7,5

Id-Danimarka

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Il-Portugall (Peniżola Iberika, upwelling qawwi-A5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Il-Portugall (upwelling-A6, A7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Spanja (Peniżola Iberika tal-Punent, upwelling, kosta)

0,67

0,44

6,00

9,00

Spanja (Peniżola Iberika tal-Punent, upwelling, kosta – rías)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Il-Ġermanja (Eems Dollard)

0,80

0,60

7,00

11,00

Il-Ġermanja (Baħar Wadden)

0,80

0,60

7,00

11,00

In-Netherlands (Eems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

In-Netherlands (Baħar Wadden)

0,80

0,60

9,60

14,40

In-Netherlands (Baħar tat-Tramuntana)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

In-Norveġja

0,79

0,57

3,95

5,53

L-Iżvezja

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (The Sound)

Id-Danimarka

0,79

0,59

1,22

1,63

L-Iżvezja

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (Kattegat u l-Great Belt)

Id-Danimarka

0,83

0,64

1,22

1,58

L-Iżvezja

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

In-Norveġja

0,76

0,43

3,92

6,90

L-Iżvezja

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

In-Norveġja

0,73

0,49

3,53

5,26

L-Iżvezja

0,71

0,46

1,39

2,14

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Makroalgi

Makroalgi intermareali jew sottomareali f’qiegħ blati

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Tip NEA1/26 A2 makroalgi intermareali

Franza

CCO – Kopertura, Speċijiet karatteristiċi, Speċijiet opportunistiċi fuq qigħan blatin intermareali (Cover, Characteristic species, Opportunistic species on intertidal rocky bottoms)

0,80

0,60

Il-Portugall

PMarMAT – Għodda ta’ Valutazzjoni tal-Makroalgi Marini (Marine Macroalgae Assessment Tool)

0,80

0,61

Spanja

CFR – Kwalità tal-Qigħan Blatin (Quality of Rocky Bottoms)

0,81

0,60

Spanja

RICQI – Indiċi tal-Kwalità tal-Komunitajiet Intermareali Blatin (Rocky Intertidal Community Quality Index)

0,82

0,60

Spanja

RSL – Lista ta’ Speċijiet Imnaqqsa (Reduced Species List)

0,75

0,48

Tip NEA1/26 B21 makroalgi intermareali

L-Irlanda

RSL – Lista ta’ Speċijiet Imnaqqsa tax-Xtut Blatin (Rocky Shore Reduced Species List)

0,80

0,60

In-Norveġja

RSLA – Lista ta’ Speċijiet Imnaqqsa tax-Xtut Blatin bl-Abbundanza (Rocky Shore Reduced Species List with Abundance)

0,80

0,60

Ir-Renju Unit

RSL – Lista ta’ Speċijiet Imnaqqsa tax-Xtut Blatin (Rocky Shore Reduced Species List)

0,80

0,60

Tip NEA 7 makroalgi intermareali

 

In-Norveġja

RSLA – Lista ta’ Speċijiet Imnaqqsa tax-Xtut Blatin bl-Abbundanza (Rocky Shore Reduced Species List with Abundance)

0,80

0,60

Ir-Renju Unit

RSL – Lista ta’ Speċijiet Imnaqqsa tax-Xtut Blatin (Rocky Shore Reduced Species List)

0,80

0,60

Tip NEA8a/9/10 makroalgi sottomareali

In-Norveġja

MSMDI – Indiċi tal-Fond Massimu għal Speċijiet Multipli (Multi Species Maximum Depth Index)

0,80

0,60

L-Iżvezja

MSMDI – Indiċi tal-Fond Massimu għal Speċijiet Multipli (Multi Species Maximum Depth Index)

0,80

0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Makroalgi

Proliferazzjoni intermareali tal-makroalgi f’qiegħ artab, indikattiv ta’ abbundanza

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Tip NEA 1/26

Il-Ġermanja

OMAI – Makroalgi Opportunistiċi-kopertura/erja fuq is-sediment artab intermareali fl-ilmijiet kostali

0,78

0,59

Franza

CWOGA – Valutazzjoni tal-Proliferazzjoni tal-Mikroalgi (Macroalgal Bloom Assessment)

0,825

0,617

L-Irlanda

OGA tool – Abbundanza tal-Makroalgi Ħodor Opportunitistiċi (Opportunistic Green Macroalgal Abundance)

0,80

0,60

Ir-Renju Unit

OMBT – Għodda tal-Proliferazzjoni tal-Mikroalgi Opportunistiċi (Opportunistic macroalgal blooming tool)

0,80

0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Anġjospermi

Ħaxix tal-baħar

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Tip NEA 1/26

Il-Ġermanja

SG – Għodda ta’ valutazzjoni għall-ħaxix tal-baħar intermareali fl-ilmijiet kostali u tranżizzjonali

0,80

0,60

Franza

SBQ – Kwalità tal-uċuħ tal-ħaxix tal-baħar f’korpi tal-ilma kostali u tranżizzjonali

0,80

0,645

L-Irlanda

Għodda għall-ħaxix tal-baħar intermareali (Intertidal Seagrass tool)

0,80

0,61

In-Netherlands

SG – Monitoraġġ tal-uċuħ tal-ħaxix tal-baħar għal kull korp tal-ilma billi jintużaw ritratti mill-ajru, ground truth (informazzjoni miġbura permezz ta’ tekniki ta’ telerilevament fuq il-post) u billi jiġu speċifikati l-wiċċ u d-densità għal kull speċi

0,80

0,60

Il-Portugall

SQI – Indiċi tal-kwalità tal-ħaxix tal-baħar (Seagrass quality index)

0,80

0,60

Ir-Renju Unit

Għodda għall-ħaxix tal-baħar intermareali (Intertidal Seagrass tool)

0,80

0,61

Tip NEA 3/4

Il-Ġermanja

SG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

In-Netherlands

SG-Monitoraġġ tal-uċuħ tal-ħaxix tal-baħar għal kull korp tal-ilma billi jintużaw ritratti mill-ajru, ground truth (informazzjoni miġbura permezz ta’ tekniki ta’ telerilevament fuq il-post) u billi jiġu speċifikati l-wiċċ u d-densità għal kull speċi

0,80

0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Tip NEA 1/26

Il-Belġju

BEQI – Indiċi ta’ Kwalità tal-Ekosistemi Bentiċi (Benthic Ecosystem Quality Index)

0,80

0,60

Id-Danimarka

Indiċi Daniż tal-Kwalità (Danish Quality Index) (DKI)

0,80

0,60

Il-Ġermanja

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (Indiċi Bijotiku Marin)

0,85

0,70

Franza

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (Indiċi Bijotiku Marin)

0,77

0,53

L-Irlanda

IQI – Indiċi tal-Kwalità tal-Infawna (Infaunal Quality Index)

0,75

0,64

In-Netherlands

BEQI2 – Indiċi ta’ Kwalità tal-Ekosistemi Bentiċi 2 (Benthic Ecosystem Quality Index 2)

0,80

0,60

In-Norveġja

NQI – Indiċi Norveġiż tal-Kwalità (Norwegian Quality Index)

0,72

0,63

Il-Portugall

BAT – Għodda ta’ Valutazzjoni Bentika (Benthic Assessment Tool)

0,79

0,58

Spanja

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (Indiċi Bijotiku Marin)

0,77

0,63

Ir-Renju Unit

IQI – Indiċi tal-Kwalità tal-Infawna (Infaunal Quality Index)

0,75

0,64

Tip NEA 3/4

Il-Ġermanja

M – AMBI-Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (Indiċi Bijotiku Marin)

0,85

0,70

In-Netherlands

BEQI2 – Indiċi tal-Kwalità tal-Ekosistemi Bentiċi 2 (Benthic Ecosystem Quality Index 2)

0,80

0,60

Tip NEA 7

In-Norveġja

NQI – Indiċi Norveġiż tal-Kwalità (Norwegian Quality Index)

0,72

0,63

Ir-Renju Unit

IQI – Indiċi tal-Kwalità tal-Infawna (Infaunal Quality Index)

0,75

0,64

Tip NEA 8b

Id-Danimarka

Indiċi Daniż tal-Kwalità (Danish Quality Index) (DKI)

0,84

0,68

L-Iżvezja

BQI – Indiċi multimetriku Żvediż tal-kwalità bijoloġika (infawna tas-sediment artab)

0,71

0,54

Tip NEA 8a/9/10

In-Norveġja

NQI – Indiċi Norveġiż tal-Kwalità (Norwegian Quality Index)

0,82

0,63

L-Iżvezja

BQI – Indiċi multimetriku Żvediż tal-kwalità bijoloġika (infawna tas-sediment artab)

0,71

0,54

Kategorija tal-ilma

Ilmijiet kostali

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Il-Baħar Mediterran

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati (għall-fitoplankton biss)

Għall-fawna invertebrata bentika, għall-makroalgi u għall-ħaxix tal-baħar, ir-riżultati tal-interkalibrar japplikaw għall-Baħar Mediterranju kollu kopert mill-Pajjiżi.

Tip

Deskrizzjoni

Densità (kg/m3)

Salinità medja annwali (psu)

Tip I

Influwenzati ħafna mill-input tal-ilma ħelu

< 25

< 34,5

Tip IIA, IIA Adrijatiku

Moderatament influwenzati mill-input tal-ilma ħelu (influwenza kontinentali)

25 – 27

34,5  – 37,5

Tip IIIW

Kosta kontinentali, mhux influwenzati mill-input ta’ ilma ħelu (Baċir tal-Punent).

> 27

> 37,5

Tip IIIE

Mhux influwenzati mill-input ta’ ilma ħelu (Baċir tal-Lvant)

> 27

> 37,5

Tip Gżira – W*

Kosta ta’ gżira (Baċir tal-Punent)

Il-medda kollha

Il-medda kollha

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

Tip I:

Franza, l-Italja

Tip IIA:

Franza, Spanja, l-Italja

Tip IIA Adrijatiku:

l-Italja, is-Slovenja

Tip Gżira-W* (l-ebda limitu għal dan it-tip u l-interkalibrar mhuwiex possibbli minħabba raġunijiet ġustifikati):

Franza, Spanja, l-Italja

Tip IIIW:

Franza, Spanja, l-Italja

Tip IIIE:

il-Greċja, Ċipru

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-BAĦAR MEDITERRANJU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Fitoplankton:

parametru indikattiv tal-parametru tal-bijomassa (Klorofilla a)

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika u valuri tal-parametru

Il-valuri tal-parametru jiġu espressi f’μg/l ta’ Klorofilla a għad-90 perċentil ikkalkulati matul is-sena f’perjodu ta’ mill-inqas ħames snin.

Pajjiż u Tip

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Valuri (μg/l)

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Tip II A

Franza

0,67

0,37

1,92

3,50

Spanja

0,67

0,37

1,92

3,50

Tip II A Adrijatiku

Il-Kroazja

0,82

0,61

1,70

4,00

L-Italja

0,82

0,61

1,70

4,00

Is-Slovenja

0,82

0,61

1,70

4,00

Tip IIIW

Franza

0,67

0,42

1,18

1,89

Spanja

0,67

0,42

1,18

1,89

Tip IIIE

Ċipru

0,66

0,37

0,29

0,53

Il-Ġreċja

0,66

0,37

0,29

0,53

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-BAĦAR MEDITERRANJU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Makroalgi

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Ir-riżultati li ġejjin japplikaw għaż-żona infralittorali superjuri (fond ta’ 3,5 – 0,2 m) f’kosti bil-blat:

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Ċipru

EEI-c – Indiċi għal Evalwazzjoni Ekoloġika (Ecological Evaluation Index)

0,76

0,48

Franza

CARLIT – Kartografija tal-Komunitajiet Littorali u Sottolittorali Superjuri tax-Xtut Blatin

0,75

0,60

Il-Ġreċja

EEI-c – Indiċi għal Evalwazzjoni Ekoloġika (Ecological Evaluation Index)

0,76

0,48

Il-Kroazja

CARLIT – Kartografija tal-Komunitajiet Littorali u Sottolittorali Superjuri tax-Xtut Blatin

0,75

0,60

L-Italja

CARLIT – Kartografija tal-Komunitajiet Littorali u Sottolittorali Superjuri tax-Xtut Blatin

0,75

0,60

Malta

CARLIT – Kartografija tal-Komunitajiet Littorali u Sottolittorali Superjuri tax-Xtut Blatin

0,75

0,60

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Spanja

CARLIT – Kartografija tal-Komunitajiet Littorali u Sottolittorali Superjuri tax-Xtut Blatin

0,75

0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-BAĦAR MEDITERRANJU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Anġjospermi

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Kroazja

POMI – Indiċi Multivarjat tal-Posidonia oceanica (Posidonia oceanica Multivariate Index)

0,775

0,55

Ċipru

PREI – Indiċi Rapidu u Faċli tal-Posidonia oceanica (Posidonia oceanica Rapid Easy Index)

0,775

0,55

Franza

PREI – Indiċi Rapidu u Faċli tal-Posidonia oceanica (Posidonia oceanica Rapid Easy Index)

0,775

0,55

L-Italja

PREI – Indiċi Rapidu u Faċli tal-Posidonia oceanica (Posidonia oceanica Rapid Easy Index)

0,775

0,55

Malta

PREI – Indiċi Rapidu u Faċli tal-Posidonia oceanica (Posidonia oceanica Rapid Easy Index)

0,775

0,55

Spanja

POMI – Indiċi Multivarjat tal-Posidonia oceanica (Posidonia oceanica Multivariate Index)

0,775

0,55

Spanja

Valencian-CS

0,775

0,55

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-BAĦAR MEDITERRANJU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

 

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

L-Italja

M-AMBI

0,81

0,61

Is-Slovenja

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Ċipru

Bentix

0,75

0,58

Franza

AMBI

0,83

0,58

Il-Ġreċja

Bentix

0,75

0,58

Spanja

BOPA

0,95

0,54

Spanja

MEDOCC

0,73

0,47

Kategorija tal-ilma

Ilmijiet kostali

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Il-Baħar l-Iswed

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Deskrizzjoni

CW-BL1

Meżojalini, mikromareali (< 1 m), baxxi (< 30 m), esposti moderatament għal esposti ħafna, sottostrat imħallat (ramel fin għal żoobentos)

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni: Il-Bulgarija u r-Rumanija

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-BAĦAR L-ISWED

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Bulgarija

IBI

0,80

0,63

Ir-Rumanija

IBI

0,80

0,63

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-BAĦAR L-ISWED

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Bulgarija

EI-Indiċi Ekoloġiku (Ecological index)

0,837

0,644

Ir-Rumanija

EI-Indiċi Ekoloġiku (Ecological index)

0,837

0,644

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-BAĦAR L-ISWED

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Bulgarija

M-AMBI(n) – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Indiċi Bijotiku Marin Normalizzat)

0,90

0,68

Ir-Rumanija

M-AMBI(n) – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Indiċi Bijotiku Marin Normalizzat)

0,90

0,68

Kategorija tal-ilma

Ilmijiet tranżizzjonali

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

GIG tal-Baħar Baltiku

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Salinità tal-wiċċ psu

Salinità tal-qiegħ (psu)

Esponiment

Jiem ta’ silġ

Karatteristiċi Oħrajn

BT1

0 – 8 Oligojalini

0 – 8

Imkennija ħafna

Laguna tal-Vistula Pollakka u Laguna Kuronjana Litwana

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

il-Litwanja u l-Polonja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-BAĦAR BALTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati għall-parametru indikattiv tal-bijomassa (Klorofilla a)

Ir-riżultati segwenti jirreferu għall-medja tas-sajf Mejju/Ġunju – Settembru

Pajjiż

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Valuri (μg/l)

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Litwanja

0,83

0,57

31,70

46,60

Il-Polonja

0,77

0,61

33,46

42,20

Kategorija tal-ilma

Ilmijiet tranżizzjonali

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Il-Grigal tal-Atlantiku

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip

Karatterizzazzjoni

Salinità (psu),

Medda Mareali (m), Fond (m)

Veloċità tal-kurrent (knots) Esponiment

Taħlita

Żmien ta’ Residenza

NEA 11

Ilmijiet Tranżizzjonali

0 – 35 Mikro għal makromareali < 30

Varjabbli Imkennija jew moderatament esposti

Parzjalment stratifikati b’mod permanenti Jiem għal ġimgħat

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Irlanda, in-Netherlands, il-Portugall, Spanja, ir-Renju Unit

Deskrizzjoni tat-tipi ta’ interkalibrar komuni għall-elementi ta’ kwalità bijoloġika, Fawna Invertebrata Bentika:

Sottotip

Karatterizzazzjoni

Stati Membri b’sottotipi komuni

A

Laguni

L-Irlanda, Spanja, ir-Renju Unit

B

Ilma ħelu-oligojalini, fluss tax-xmara medju

L-Irlanda, Spanja, ir-Renju Unit

C

Estwarju mesomareali bi fluss tax-xmara irregolari

il-Portugall, Spanja

D

Estwarji kbar

il-Ġermanja, l-Irlanda, in-Netherlands, il-Portugall, Spanja, ir-Renju Unit

E

Estwarji żgħar-medji bi > 50 % ta’ żona intermareali

L-Irlanda, il-Ġermanja, Spanja, ir-Renju Unit

F

Estwarji żgħar-medji bi < 50 % ta’ żona intermareali

L-Irlanda, il-Ġermanja, Spanja, ir-Renju Unit

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika:

Fitoplankton

Fitoplankton:

parametru indikattiv tal-parametru tal-bijomassa (Klorofilla a)

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika u valuri tal-parametru

Il-valuri tal-parametri jiġu espressi f’μg/1 imkejla bħall-metrika nazzjonali tal-klorofilla-a kkalkulata f’perjodu ta’ sitt snin. Il-metriċi nazzjonali ta’ Franza, in-Netherlands, il-Portugall, u Spanja tipikament jużaw kejl ta’ P90 Chl-a b’livelli limiti ta’ salinità aġġustati, l-Irlanda tuża taħlita ta’ P90 Chl-a u valuri medji, u r-Renju Unit juża metrika bbażata fuq għadd ta’ eċċessi ta’ ċerti miżuri statistiċi. Fil-każ tar-Renju Unit, il-valuri P90 ġew ikkalkulati biss għall-finijiet ta’ IC.

Pajjiż

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Valuri (μg/l)

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Franza

0,67

0,397

5,33

8,88

L-Irlanda

0,80

0,60

12,96

25,96

In-Netherlands

0,80

0,60

12,00

18,00

Il-Portugall – it-Tramuntana

0,667

0,467

10,000

14,288

Spanja – Estwarji tal-Kantabrija Ċentrali u Galicia – Żona mħallta (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Spanja – Estwarji tal-Kantabrija Ċentrali u Galicia – Ewalini (*6)

0,67

0,33

4,00

8,00

Spanja – Estwarji tal-Kantabrija tal-Lvant – Ewalini (*6)

0,67

0,33

1,95

3,90

Spanja – Estwarji tal-Kantabrija tal-Lvant – Polijalini (*6)

0,67

0,33

3,30

6,60

Spanja – Estwarji tal-Kantabrija tal-Lvant – Meżojalini (*6)

0,67

0,33

5,10

10,20

Spanja – Estwarji tal-Kantabrija tal-Lvant – Oligojalini (*6)

0,67

0,33

6,60

13,20

Spanja – Estwarji tal-Golf ta’ Cadiz – Żona mħallta (*6)

0,67

0,33

3,75

7,50

Spanja – Estwarji tal-Golf ta’ Cadiz – Ewalini (*6)

0,67

0,33

3,00

6,00

Ir-Renju Unit

0,80

0,60

10,00

15,00

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika:

Makroalgi u Anġjospermi

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Makroalgi

Proliferazzjoni intermareali tal-makroalgi f’qiegħ artab, indikattiv ta’ abbundanza

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Franza

TWOGA-Valutazzjoni tal-Proliferazzjoni tal-Mikroalgi (Macroalgal Bloom Assessment)

0,80

0,60

L-Irlanda

OGA tool-Abbundanza tal-Makroalgi Ħodor Opportunitistiċi (Opportunistic Green Macroalgal Abundance)

0,80

0,60

Ir-Renju Unit

OMBT-Għodda tal-Proliferazzjoni tal-Mikroalgi Opportunistiċi (Opportunistic macroalgal blooming tool)

0,80

0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika:

Makroalgi u Anġjospermi

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Anġjospermi

Ħaxix tal-baħar

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Ġermanja

SG-Għodda ta’ valutazzjoni għall-ħaxix tal-baħar intermareali fl-ilmijiet kostali u tranżizzjonali

0,80

0,60

Franza

SBQ-Kwalità tal-uċuħ tal-ħaxix tal-baħar f’korpi tal-ilma kostali u tranżizzjonali

0,80

0,645

L-Irlanda

Għodda għall-ħaxix tal-baħar intermareali (Intertidal Seagrass tool)

0,80

0,61

In-Netherlands

SG-Monitoraġġ tal-uċuħ tal-ħaxix tal-baħar għal kull korp tal-ilma billi jintużaw ritratti mill-ajru, ground truth (informazzjoni miġbura permezz ta’ tekniki ta’ telerilevament fuq il-post) u billi jiġu speċifikati l-wiċċ u d-densità għal kull speċi

0,80

0,60

Il-Portugall

SQI-Indiċi tal-kwalità tal-ħaxix tal-baħar (Seagrass quality index)

0,800

0,600

Ir-Renju Unit

Għodda għall-ħaxix tal-baħar intermareali (Intertidal Seagrass tool)

0,80

0,61

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika:

Makroalgi u Anġjospermi

Element ta’ Kwalità Sottobijoloġika

Anġjospermi

Bwar salmastri

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Spanja – Cantabria

AQI – Indiċi ta’ Kwalità tal-Anġjospermi (Angiosperm Quality Index)

0,88

0,73

Il-Portugall

AQuA – Indiċi tal-Valutazzjoni tal-Kwalità tal-Anġjospermi (Angiosperm Quality Assessment Index)

0,800

0,600

Ir-Renju Unit

SM – Għodda għall-bwar salmastri tar-Renju Unit (UK Saltmarsh Tool)

0,800

0,600

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika:

Fawna invertebrata bentika

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Sottotip D

Il-Ġermanja

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (Indiċi Bijotiku Marin)

0,850

0,700

In-Netherlands

BEQI2 – Indiċi ta’ Kwalità tal-Ekosistemi Bentiċi 2 (Benthic Ecosystem Quality Index 2)

0,800

0,600

Spanja

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (Indiċi Bijotiku Marin)

0,770

0,530

Il-Portugall

BAT – Għodda ta’ Valutazzjoni Bentika (Benthic Assessment Tool)

0,838

0,582

Sottotip E

Spanja

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (Indiċi Bijotiku Marin)

0,770

0,530

Spanja

QSB – Kwalità ta’ Qigħan Ratba (Quality of Soft Bottoms)

0,800

0,600

Sottotip F

Spanja

M-AMBI – Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index (Indiċi Bijotiku Marin)

0,770

0,530

Il-Portugall

BAT – Għodda ta’ Valutazzjoni Bentika (Benthic Assessment Tool)

0,806

0,580

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika:

Fawna tal-ħut

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Il-Belġju

EBI – Indiċi Bijotiku tal-Estwarji taż-Zeeschelde (Zeeschelde Estuarine Biotic Index)

0,850

0,615

Franza

ELFI – Indiċi tal-Ħut tal-Estwarji u tal-Laguni (Estuarine and Lagoon Fish Index)

0,910

0,675

Il-Ġermanja

FAT – TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare

0,840

0,620

L-Irlanda

TFCI – Indiċi ta’ Klassifikazzjoni tal-Ħut Tranżizzjonali (Transitional Fish Classification Index)

0,810

0,580

L-Irlanda

EMFI – Indiċi Multimetriku tal-Ħut tal-Estwarji (Estuarine Multi-metric Fish Index)

0,920

0,650

In-Netherlands

FAT – TW – WFD Indiċi tal-Ħut għal ilmijiet tranżizzjonali, tip O2

0,800

0,600

Il-Portugall

EFAI – Indiċi ta’ Valutazzjoni tal-Ħut tal-Estwarji (Estuarine Fish Assessment Index)

0,865

0,700

Spanja

AFI – Indiċi tal-Ħut tal-AZTI (AZTI’s Fish Index)

0,780

0,550

Spanja

TFCI – Indiċi ta’ Klassifikazzjoni tal-Ħut Tranżizzjonali (Transitional Fish Classification Index)

0,900

0,650

Ir-Renju Unit

TFCI – Indiċi ta’ Klassifikazzjoni tal-Ħut Tranżizzjonali (Transitional Fish Classification Index)

0,810

0,580

Ir-Renju Unit

EMFI – Indiċi Multimetriku tal-Ħut tal-Estwarji (Estuarine Multi-metric Fish Index)

0,920

0,650

Kategorija tal-ilma

Ilmijiet tranżizzjonali

Grupp Ġeografiku ta’ Interkalibrar

Il-Baħar Mediterran

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip komuni IC

Karatteristiċi tat-tip

Stati Membri b’tip komuni ta’ IC

CL-Oligojalini

Laguni kostali (Salinità < 5 psu)

Spanja, Franza, l-Italja

CL-Meżojalini maħnuqa u ristretti

Laguni kostali (Salinità 5 – 18 psu)

Spanja (*7), Franza (*7), l-Italja, il-Greċja

CL-Polijalini maħnuqa u ristretti

Laguni kostali (Salinità 18 – 40 psu)

Spanja (*7), Franza (*7), l-Italja, il-Greċja

Iperjalini (Salinità > 40 psu).

Iperjalini (Salinità > 40 psu).

Spanja

Estwarji

Estwarji (tip salt wedge)

Spanja, il-Kroazja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-BAĦAR MEDITERRANJU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika:

Fitoplankton

Fitoplankton:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u tip

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat

Laguni kostali Polijalini maħnuqa

Franza

PhIL – Indiċi tal-Fitoplankton għal-laguni polijalini Mediterranji (Phytoplankton index for Mediterranean polyhaline lagoons)

0,710

0,390

Il-Ġreċja

MPI – Indiċi Multimetriku tal-Fitoplankton (Multimetric Phytoplankton Index)

0,780

0,510

L-Italja

MPI – Indiċi Multimetriku tal-Fitoplankton (Multimetric Phytoplankton Index)

0,780

0,510

Laguni kostali Polijalini ristretti

Franza

PhIL – Indiċi tal-Fitoplankton għal-laguni polijalini Mediterranji (Phytoplankton index for Mediterranean polyhaline lagoons)

0,710

0,390

Il-Ġreċja

MPI – Indiċi Multimetriku tal-Fitoplankton (Multimetric Phytoplankton Index)

0,820

0,540

L-Italja

MPI – Indiċi Multimetriku tal-Fitoplankton (Multimetric Phytoplankton Index)

0,820

0,540

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA’ INTERKALIBRAR TAL-BAĦAR MEDITERRANJU

Element ta’ Kwalità Bijoloġika:

Makroalgi u Anġjospermi

Riżultati:

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż

Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati

Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika

Limitu Għoli-Tajjeb

Limitu Tajjeb-Moderat