Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1164

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1164 tat-22 ta' Ġunju 2017 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta' residwu għall-akrinatrina, għall-metalaksil u għat-tijabendażol f'ċerti prodotti jew fuqhom (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )

C/2017/4185

OJ L 170, 1.7.2017, p. 3–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1164/oj

1.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 170/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/1164

tat-22 ta' Ġunju 2017

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta' residwu għall-akrinatrina, għall-metalaksil u għat-tijabendażol f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u partikolarment l-Artikolu 14(1)(a) u l-Artikolu 49(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-livelli massimi ta' residwi (l-MRLs) għall-akrinatrina ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. L-MRLs għall-metalaksil u għat-tijabendażol ġew stabbiliti fl-Anness II u fil-Parti B tal-Anness III ta' dak ir-Regolament.

(2)

Għall-akrinatrina, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Awtorità”, ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti, f'konformità mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (2). L-Awtorità pproponiet li d-definizzjoni tar-residwu tinbidel. Hija identifikat riskju għall-konsumaturi b'rabta mal-MRLs għall-banana, għall-bettieħ, għall-bżar, għad-dulliegħ, għall-ħawħ u għall-berquq. Għalhekk huwa xieraq li dawn l-MRLs jitnaqqsu. Għall-prodotti l-oħrajn, l-Awtorità rrakkomandat li l-MRLs jiżdiedu jew li jibqgħu kif inhuma. Hi kkonkludiet li, fir-rigward tal-MRLs għall-Valerjanella, għall-escarole, għall-krexxuni, għall-aruka, għall-mustarda ħamra, għall-fażola tas-sojja, u għall-prodotti kollha li joriġinaw mill-annimali, xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u kienet meħtieġa iktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Billi ma hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawn l-MRLs; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-Awtorità kkonkludiet li, irrispettivament mil-lakuni fid-dejta identifikati, il-prassi agrikola tajba kritika ma kinitx konformi mar-restrizzjonijiet fuq l-approvazzjoni għall-akrinatrina għall-pomu, għall-berquq, għaċ-ċirasa, għall-ħawħ, għall-għanbaqar, għall-frawli, għall-banana, għat-tewm, għall-basal, għat-tadam, għall-bżar, għall-brunġiel, għall-okra, għall-kukubriti bil-qoxra tittiekel, għall-ħjar tal-pikles, għaz-zukkini, għall-bettieħ, għall-qara' aħmar, għad-dulliegħ, għall-ħass, għall-fażola (friska, bil-miżwed) u għall-fażola tas-sojja u li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. L-MRLs għal dawn il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fil-limitu speċifiku ta' determinazzjoni.

(3)

Għall-metalaksil, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti f'konformità mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (3). Hija pproponiet li tinbidel id-definizzjoni tar-residwu u rrakkomandat li jitnaqqsu l-MRLs għall-kaboċċi tar-ras, għall-kaboċċa Ċiniża, għall-ġdur, għall-ispinaċi, għall-weraq tal-pitravi (chard), għall-fażola (friska, bil-miżwed u mingħajru), għall-piżelli (friski, bil-miżwed u mingħajru), għall-isfraġ, għall-kurrat, għall-fażola (niexfa), għall-piżelli (niexfa), għal-lupini (niexfa), għaż-żerriegħa tal-kittien, għaż-żerriegħa tal-peprin, għaż-żerriegħa tal-kolza, għaż-żerriegħa tal-mustarda, għaż-żerriegħa tal-Camelina sativa, għall-qamħirrum, għal-laħam u x-xaħam tal-ħnieżer, għal-laħam u x-xaħam tal-bovini, għal-laħam u x-xaħam tan-nagħaġ, għal-laħam u x-xaħam tal-mogħoż, għal-laħam u x-xaħam tat-tjur, għall-ħalib u għall-bajd tal-għasafar. L-Awtorità kkonkludiet li, fir-rigward tal-MRLs għall-grejpfrut, għal-larinġ, għal-lumi, għall-ixkomp, għall-mandolin, għat-tuffieħ, għal-lanġas, għall-għeneb tal-mejda, għall-għeneb tal-inbid, għall-frawli, għall-basal, għall-bżar, għall-fażola tas-sojja, għall-fwied u l-kliewi tal-ħnieżer, għall-fwied u l-kliewi tal-bovini, għall-fwied u l-kliewi tan-nagħaġ u għall-fwied tat-tjur, xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Billi ma hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawn l-MRLs; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-Awtorità kkonkludiet li, fir-rigward tal-MRLs għall-isfarġel, għan-naspli, għan-naspli tal-Ġappun, għall-avokado, għall-ħjar tal-pikles, għaż-żerriegħa tal-qoton, għax-xgħir, għall-qamħ Saraċin, għall-millieġ, għall-ħafur, għar-ross, għas-segala, għas-sorgu, għall-qamħ, għall-ħwawar miż-żrieragħ u għall-pitravi taz-zokkor (l-għerq), l-ebda informazzjoni ma kienet disponibbli u kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. L-MRLs għal dawn il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fil-limitu speċifiku ta' determinazzjoni. L-MRLs għall-ħwawar mill-frott għandhom jiġu stabbiliti bħala MRLs temporanji. Se jsir rieżami ta' dawn l-MRLs; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien erba' snin mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(4)

Għat-tijabendażol, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti f'konformità mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (4). Hija identifikat riskju għall-konsumaturi b'rabta mal-MRLs għall-mango u għall-faqqiegħ ikkultivat. Għalhekk huwa xieraq li dawn l-MRLs jitnaqqsu. L-Awtorità pproponiet li tinbidel id-definizzjoni tar-residwu għall-ħalib u għal prodotti oħra li joriġinaw mill-annimali. Hija rrakkomandat li jitnaqqsu l-MRLs għat-tuffieħ, għal-lanġas, għall-patata, għall-witloof/l-indivja tal-Belġju, għall-muskoli u x-xaħam tal-ħnieżer u għall-muskoli u x-xaħam tat-tjur. Għall-prodotti l-oħrajn, l-Awtorità rrakkomandat li l-MRLs jiżdiedu jew li jibqgħu kif inhuma. L-Awtorità kkonkludiet li, fir-rigward tal-MRLs għall-grejpfrut, għal-larinġ, għal-lumi, għall-ixkomp, għall-mandolin, għall-isfarġel, għan-naspli, għan-naspli tal-Ġappun, għal-larinġ tal-qsari, għall-avokado, għall-banana, għall-papajja, għall-patata, għall-witloof/l-indivja tal-Belġju u għall-prodotti kollha li joriġinaw mill-annimali, xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Billi ma hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawn l-MRLs; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(5)

F'dak li għandu x'jaqsam mal-prodotti li fuqhom mhux awtorizzat l-użu tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti kkonċernat, u li għalihom ma jeżistu l-ebda tolleranzi tal-importazzjoni jew limiti massimi tar-residwi fil-Codex (CXLs), l-MRLs għandhom jiġu stabbiliti fil-limitu speċifiku ta' determinazzjoni jew għandu japplika l-MRL prestabbilit, kif previst fl-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(6)

Il-Kummissjoni kkonsultat lil-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni Ewropea għar-residwi tal-pestiċidi dwar il-bżonn li ċertu limiti ta' determinazzjoni jiġu adattati. Għal diversi sustanzi, dawk il-laboratorji kkonkludew li għal ċertu prodotti bażiċi l-iżvilupp tekniku jeżiġi li jiġu stabbiliti limiti speċifiċi ta' determinazzjoni.

(7)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità u filwaqt li tqiesu l-fatturi rilevanti għall-kwistjoni kkunsidrata, l-emendi x-xierqa tal-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(8)

Is-sħab kummerċjali tal-Unjoni ġew ikkonsultati dwar l-MRLs il-ġodda permezz tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u tqiesu l-kummenti tagħhom.

(9)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu jiġi emendat kif xieraq.

(10)

Sabiex il-prodotti jkunu jistgħu jiġu kkummerċjalizzati, ipproċessati u kkunsmati b'mod normali, dan ir-Regolament għandu jipprevedi arranġament tranżitorju għall-prodotti li jkunu ġew prodotti qabel il-modifika tal-MRLs u li għalihom jintwera li nżamm livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi. Minħabba li bl-MRLs attwali ma jistax jiġi eskluż riskju għall-konsumaturi, il-valur ta' 0,01 mg/kg għall-akrinatrina fil-banana, fil-bettieħ, fil-bżar, fid-dulliegħ, fil-ħawħ u fil-berquq jew fuqhom u l-valur ta' 0,01 mg/kg għat-tijabendażol fil-mango u fil-faqqiegħ ikkultivat jew fuqhom għandhom japplikaw għall-prodotti kollha mid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(11)

Jenħtieġ li jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli taż-żmien qabel ma jibdew japplikaw l-MRLs immodifikati, sabiex l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-operaturi tan-negozji tal-ikel jingħataw biżżejjed żmien biex iħejju ruħhom ħalli jkunu konformi mar-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-modifika tal-MRLs.

(12)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 kif kien qabel ma ġie emendat b'dan ir-Regolament għandu jibqa' japplika għall-prodotti li ġew immanifatturati qabel il-21 ta' Jannar 2018:

(1)

fir-rigward tas-sustanza attiva metalaksil fil-prodotti kollha jew fuqhom;

(2)

fir-rigward tas-sustanza attiva akrinatrina fil-prodotti kollha jew fuqhom ħlief għall-banana, għall-bettieħ, għall-bżar, għad-dulliegħ, għall-ħawħ u għall-berquq;

(3)

fir-rigward tas-sustanza attiva tijabendażol fil-prodotti kollha jew fuqhom ħlief għall-mango u l-faqqiegħ ikkultivat.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-21 ta' Jannar 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Ġunju 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acrinathrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(7):4203.

(3)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Reasoned opinion on combined review of the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substances metalaxyl and metalaxyl-M. EFSA Journal 2015;13(4):4076.

(4)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Reasoned opinion on the revision of the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiabendazole. EFSA Journal 2016;14(6):4516.


ANNESS

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 qed jiġu emendati kif ġej:

(1)

L-Anness II qed jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-kolonni għall-metalaksil u għat-tijabendażol qed jinbidlu b'dan li ġej:

“Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi ta' residwi (f'mg/kg)

Numru tal-Kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (1)

Metalaksil li jinkludi taħlitiet oħra ta' iżomeri kostitwenti li jinkludu l-metalaksil-M (it-total tal-iżomeri) (R)

Tijabendażol (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

0110000

Frott taċ-ċitru

 

7 (+)

0110010

Grejpfrut

0,7

 

0110020

Larinġ

0,7

 

0110030

Lumi

0,5 (+)

 

0110040

Xkomp

0,5 (+)

 

0110050

Mandolin

0,5 (+)

 

0110990

Oħrajn

0,5

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0120010

Lewż

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

0120040

Qastan

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

0120110

Ġewż

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

0130000

Pomu

 

 

0130010

Tuffieħ

1 (+)

4 (+)

0130020

Lanġas

1 (+)

4

0130030

Sfarġel

0,01  (*1)

3

0130040

Naspli

0,01  (*1)

3

0130050

Naspli tal-Ġappun

0,01  (*1)

3

0130990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140000

Frott tal-għadma

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Berquq

 

 

0140020

Ċiras (ħelu)

 

 

0140030

Ħawħ

 

 

0140040

Għanbaqar

 

 

0140990

Oħrajn

 

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

0,01  (*1)

0151000

(a)

għeneb

 

 

0151010

Għeneb tal-mejda

2 (+)

 

0151020

Għeneb għall-inbid

1 (+)

 

0152000

(b)

frawli

0,6

 

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

0,02  (*1)

 

0153010

Tut

 

 

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

 

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

0154000

(d)

frott żgħir ieħor u berries

 

 

0154010

Mirtill

0,01  (*1)

 

0154020

Cranberries

0,01  (*1)

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

0,4

 

0154040

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

0,3

 

0154050

Warda skoċċiża

0,01  (*1)

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

0,01  (*1)

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

0,01  (*1)

 

0154080

Frott tas-sebuqa

0,01  (*1)

 

0154990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0160000

Frott — diversi bi

 

 

0161000

(a)

qoxra li tittiekel

0,05 (*1)

 

0161010

Tamal

 

0,01  (*1)

0161020

Tin

 

0,01  (*1)

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0,01  (*1)

0161040

Larinġ tal-qsari

 

7

0161050

Karambola

 

0,01  (*1)

0161060

Kaki

 

0,01  (*1)

0161070

Jambolan

 

0,01  (*1)

0161990

Oħrajn

 

0,01  (*1)

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħar

 

0,01  (*1)

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

0,02  (*1)

 

0162020

Liċċi

0,01  (*1)

 

0162030

Frotta tal-passjoni

0,01  (*1)

 

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

0,01  (*1)

 

0162050

Tuffieħ stilla

0,01  (*1)

 

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

0,01  (*1)

 

0162990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbar

0,01  (*1)

 

0163010

Avokado

 

20 (+)

0163020

Banana

 

6

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

0163040

Papaja

 

10

0163050

Rummien

 

0,01  (*1)

0163060

Ċerimoja

 

0,01  (*1)

0163070

Gwava

 

0,01  (*1)

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

0,01  (*1)

0163100

Durjan

 

0,01  (*1)

0163110

Il-frotta tal-annona

 

0,01  (*1)

0163990

Oħrajn

 

0,01  (*1)

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

0210000

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

 

 

0211000

(a)

patata

0,02  (*1)

0,04 (+)

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

0212040

Ararut

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

0,01  (*1)

0213010

Pitravi

0,02  (*1)

 

0213020

Zunnarija

0,1

 

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

0,01  (*1)

 

0213040

Għerq tal-mustarda

0,1

 

0213050

Artiċokks

0,01  (*1)

 

0213060

Zunnarija bajda

0,1

 

0213070

Tursin tuberuż

0,01  (*1)

 

0213080

Ravanell

0,06

 

0213090

Sassefrika

0,02  (*1)

 

0213100

Swedes

0,01  (*1)

 

0213110

Kromb

0,01  (*1)

 

0213990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

 

0,01  (*1)

0220010

Tewm

0,02  (*1)

 

0220020

Basal

0,5 (+)

 

0220030

Xalotti

0,02  (*1)

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

0,3

 

0220990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

0,01  (*1)

0231000

(a)

solanacea

 

 

0231010

Tadam

0,3

 

0231020

Bżar ħelu (kapsikum)

0,5 (+)

 

0231030

Brunġiel

0,01  (*1)

 

0231040

Okra

0,01  (*1)

 

0231990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0232000

(b)

kukurbiti tal-qoxra kommestibbli

 

 

0232010

Ħjar

0,5

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

0,01  (*1)

 

0232030

Qargħabagħli

0,01  (*1)

 

0232990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0233000

(c)

kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

 

 

0233010

Bettieħ

0,2 (+)

 

0233020

Qargħa aħmar

0,01  (*1)

 

0233030

Dulliegħ

0,2 (+)

 

0233990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0234000

(d)

qamħirrum

0,05 (*1)

 

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

0,01  (*1)

 

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

 

0,01  (*1)

0241000

(a)

Brassika li twarrad

0,2 (+)

 

0241010

Brokkli

 

 

0241020

Pastard

 

 

0241990

Oħrajn

 

 

0242000

(b)

brassika bir-ras

 

 

0242010

Brussels sprouts

0,15

 

0242020

Kaboċċa bir-ras

0,06

 

0242990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

 

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

0,02  (*1)

 

0243020

Kale

0,3

 

0243990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0244000

(d)

ġdur

0,02  (*1)

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

3

0,01  (*1)

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

 

 

0251020

Ħass

 

 

0251030

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

 

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

 

 

0251050

Krexxuni tal-art

 

 

0251060

Aruka

 

 

0251070

Mustarda ħamra

 

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet ta' brassika)

 

 

0251990

Oħrajn

 

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

1,5

0,01  (*1)

0252010

Spinaċi

 

 

0252020

Burdlieq

 

 

0252030

Weraq tal-pitravi

 

 

0252990

Oħrajn

 

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u u ta' speċijiet simili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

(d)

krexxuni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

(e)

ċikwejra

0,4

0,05  (*1) (+)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

3 (+)

0,02  (*1)

0256010

Maxxita

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

 

0256040

Tursin

 

 

0256050

Salvja

 

 

0256060

Klin

 

 

0256070

Sagħtar

 

 

0256080

Ħabaq u l-fjuri tiegħu li jittieklu

 

 

0256090

Weraq tar-rand

 

 

0256100

Stragun

 

 

0256990

Oħrajn

 

 

0260000

Legumi

 

0,01  (*1)

0260010

Fażola (bil-miżwed)

0,02  (*1)

 

0260020

Fażola (bla miżwed)

0,02  (*1)

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

0,02  (*1)

 

0260040

Piżelli (bla miżwed)

0,02  (*1)

 

0260050

Għads

0,01  (*1)

 

0260990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

 

0,01  (*1)

0270010

Asparagu

0,02  (*1)

 

0270020

Kardun

0,01  (*1)

 

0270030

Krafes

0,01  (*1)

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

0,01  (*1)

 

0270050

Qaqoċċ

0,05 (+)

 

0270060

Kurrat

0,03

 

0270070

Rabarbru

0,01  (*1)

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

0,01  (*1)

 

0270090

Qlub tal-palm

0,01  (*1)

 

0270990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

 

0,01  (*1)

0300010

Fażola

0,02  (*1)

 

0300020

Għads

0,01  (*1)

 

0300030

Piżelli

0,02  (*1)

 

0300040

Lupini

0,02  (*1)

 

0300990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

0,02  (*1)

0401000

Żrieragħ żejtnija

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

0,02  (*1)

 

0401020

Karawett

0,01  (*1)

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

0,02  (*1)

 

0401040

Ġulġlien

0,01  (*1)

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

0,02  (*1)

 

0401060

Żerriegħa tal-kolza

0,02  (*1)

 

0401070

Fażola tas-sojja

0,1  (*1) (+)

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

0,02  (*1)

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

0,01  (*1)

 

0401100

Żerriegħa tal-qargħa ħamra

0,01  (*1)

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

0,01  (*1)

 

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

0,01  (*1)

 

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

0,02  (*1)

 

0401140

Qannebusa

0,01  (*1)

 

0401150

Żerriegħa tar-riġnuwa

0,01  (*1)

 

0401990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0402000

Frott taż-żejt

0,01  (*1)

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

0402020

Il-qlub taż-żerriegħa tal-palm taż-żejt

 

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Oħrajn

 

 

0500000

ĊEREALI

 

0,01  (*1)

0500010

Xgħir

0,01  (*1)

 

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloż oħrajn

0,01  (*1)

 

0500030

Qamħirrum

0,02  (*1)

 

0500040

Millieġ komuni

0,01  (*1)

 

0500050

Ħafur

0,01  (*1)

 

0500060

Ross

0,01  (*1)

 

0500070

Segala

0,01  (*1)

 

0500080

Sorgu

0,01  (*1)

 

0500090

Qamħ

0,01  (*1)

 

0500990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

 

0,05  (*1)

0610000

Tejiet

0,05  (*1)

 

0620000

Żrieragħ tal-kafè

0,05  (*1)

 

0630000

Infusjonijiet erbali minn

0,05  (*1)

 

0631000

(a)

fjuri

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

0631020

Ibisku

 

 

0631030

Ward

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

0631050

Tilju

 

 

0631990

Oħrajn

 

 

0632000

(b)

weraq u ħxejjex aromatiċi

 

 

0632010

Frawla

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Te tal-Paragwaj

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

0633000

(c)

għeruq

 

 

0633010

Valerjana

 

 

0633020

Ġinseng

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

0639000

(d)

kull parti oħra tal-pjanta

 

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

0,1 (+)

 

0650000

Grupp Ħarrub

0,05  (*1)

 

0700000

ĦOPS

15 (+)

0,05  (*1)

0800000

ĦWAWAR

 

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Ħlewwa

 

 

0810020

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

 

 

0810030

Karfus

 

 

0810040

Kosbor

 

 

0810050

Kemmun

 

 

0810060

Xibt

 

 

0810070

Bużbież

 

 

0810080

Fienu

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,1  (*1) (+)

0,05  (*1)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

0820030

Ħlewwa Ġermaniża

 

 

0820040

Kardamomu

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

 

 

0820070

Vanilja

 

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

 

0820990

Oħrajn

 

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kannella

 

 

0830990

Oħrajn

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

 

0840010

Għud is-sus

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ġinġer

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840030

Żagħfran tal-Indja

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

(+)

0840990

Oħrajn

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Oħrajn

 

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Żagħfran

 

 

0860990

Oħrajn

 

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

 

 

0870990

Oħrajn

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Pitravi taz-zokkor

 

 

0900020

Kannamieli

 

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

 

0900990

Oħrajn

 

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI — ANNIMALI TAL-ART

(+)

(+)

1010000

Tessuti minn

 

 

1011000

(a)

ħnieżer

 

 

1011010

Muskoli

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1011020

Tessut xaħmi

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1011030

Fwied

0,05  (*1)

0,15

1011040

Kliewi

0,2

0,3

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,2

0,3

1011990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012000

(b)

bovini

 

 

1012010

Muskoli

0,01  (*1)

0,1

1012020

Tessut xaħmi

0,01  (*1)

0,1

1012030

Fwied

0,05  (*1)

0,3

1012040

Kliewi

0,3

1

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,3

1

1012990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013000

(c)

ngħaġ

 

 

1013010

Muskoli

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1013020

Tessut xaħmi

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1013030

Fwied

0,05  (*1)

0,15

1013040

Kliewi

0,3

0,3

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,3

0,3

1013990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014000

(d)

mogħoż

 

 

1014010

Muskoli

0,01  (*1)

0,1

1014020

Tessut xaħmi

0,01  (*1)

0,1

1014030

Fwied

0,05  (*1)

0,15

1014040

Kliewi

0,3

0,3

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,3

0,3

1014990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015000

(e)

ekwini

 

 

1015010

Muskoli

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1015020

Tessut xaħmi

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1015030

Fwied

0,05  (*1)

0,15

1015040

Kliewi

0,3

0,3

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,3

0,3

1015990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1016000

(f)

pollam

 

 

1016010

Muskoli

0,01  (*1)

0,05

1016020

Tessut xaħmi

0,01  (*1)

0,05

1016030

Fwied

0,05  (*1)

0,2

1016040

Kliewi

0,05  (*1)

0,2

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,05  (*1)

0,2

1016990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017000

(g)

annimali terrestri oħrajn imrobbijin

 

 

1017010

Muskoli

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1017020

Tessut xaħmi

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1017030

Fwied

0,05  (*1)

0,15

1017040

Kliewi

0,3

0,3

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,3

0,3

1017990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Ħalib

0,01  (*1)

0,2

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

1020040

Żwiemel

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

1030000

Bajd tat-tjur

0,01  (*1)

2

1030010

Tiġieġ

 

 

1030020

Papri

 

 

1030030

Wiżż

 

 

1030040

Summien

 

 

1030990

Oħrajn

 

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Amfibji u Rettili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

0,01  (*1)

0,01  (*1)

(b)

qed tiżdied il-kolonna li ġejja għall-akrinatrina:

“Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi ta' residwi (f'mg/kg)

Numru tal-Kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (2)

Akrinatrina u l-enantjomeru tiegħu (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0,02  (*2)

0110010

Grejpfrut

 

0110020

Larinġ

 

0110030

Lumi

 

0110040

Xkomp

 

0110050

Mandolin

 

0110990

Oħrajn

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0,02  (*2)

0120010

Lewż

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

0120040

Qastan

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

0120100

Pistaċċi

 

0120110

Ġewż

 

0120990

Oħrajn

 

0130000

Pomu

0,02  (*2)

0130010

Tuffieħ

 

0130020

Lanġas

 

0130030

Sfarġel

 

0130040

Naspli

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

0130990

Oħrajn

 

0140000

Frott tal-għadma

0,02  (*2)

0140010

Berquq

 

0140020

Ċiras (ħelu)

 

0140030

Ħawħ

 

0140040

Għanbaqar

 

0140990

Oħrajn

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

0151000

(a)

għeneb

 

0151010

Għeneb tal-mejda

0,05 (*2)

0151020

Għeneb għall-inbid

0,1

0152000

(b)

frawli

0,02  (*2)

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

0,02  (*2)

0153010

Tut

 

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

0153990

Oħrajn

 

0154000

(d)

frott żgħir ieħor u berries

0,02  (*2)

0154010

Mirtill

 

0154020

Cranberries

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

 

0154040

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

 

0154050

Warda skoċċiża

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

0154990

Oħrajn

 

0160000

Frott — diversi bi

0,02  (*2)

0161000

(a)

qoxra li tittiekel

 

0161010

Tamal

 

0161020

Tin

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

0161050

Karambola

 

0161060

Kaki

 

0161070

Jambolan

 

0161990

Oħrajn

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħar

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

0162020

Liċċi

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

 

0162990

Oħrajn

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbar

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banana

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Rummien

 

0163060

Ċerimoja

 

0163070

Gwava

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

0163100

Durjan

 

0163110

Il-frotta tal-annona

 

0163990

Oħrajn

 

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

0210000

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,02  (*2)

0211000

(a)

patata

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

0212020

Patata ħelwa

 

0212030

Jammijiet

 

0212040

Ararut

 

0212990

Oħrajn

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

0213010

Pitravi

 

0213020

Zunnarija

 

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

0213040

Għerq tal-mustarda

 

0213050

Artiċokks

 

0213060

Zunnarija bajda

 

0213070

Tursin tuberuż

 

0213080

Ravanell

 

0213090

Sassefrika

 

0213100

Swedes

 

0213110

Kromb

 

0213990

Oħrajn

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,02  (*2)

0220010

Tewm

 

0220020

Basal

 

0220030

Xalotti

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

 

0220990

Oħrajn

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

0,02  (*2)

0231000

(a)

solanacea

 

0231010

Tadam

 

0231020

Bżar ħelu (kapsikum)

 

0231030

Brunġiel

 

0231040

Okra

 

0231990

Oħrajn

 

0232000

(b)

kukurbiti tal-qoxra kommestibbli

 

0232010

Ħjar

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

0232030

Qargħabagħli

 

0232990

Oħrajn

 

0233000

(c)

kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

 

0233010

Bettieħ

 

0233020

Qargħa aħmar

 

0233030

Dulliegħ

 

0233990

Oħrajn

 

0234000

(d)

qamħirrum

 

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

 

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

0,02  (*2)

0241000

(a)

Brassika li twarrad

 

0241010

Brokkli

 

0241020

Pastard

 

0241990

Oħrajn

 

0242000

(b)

brassika bir-ras

 

0242010

Brussels sprouts

 

0242020

Kaboċċa bir-ras

 

0242990

Oħrajn

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

0243020

Kale

 

0243990

Oħrajn

 

0244000

(d)

ġdur

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

 

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

0,06 (+)

0251020

Ħass

0,02  (*2)

0251030

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

0,06 (+)

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

0,06 (+)

0251050

Krexxuni tal-art

0,02  (*2)

0251060

Aruka

0,06 (+)

0251070

Mustarda ħamra

0,06 (+)

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet ta' brassika)

0,02  (*2)

0251990

Oħrajn

0,02  (*2)

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,02  (*2)

0252010

Spinaċi

 

0252020

Burdlieq

 

0252030

Weraq tal-pitravi

 

0252990

Oħrajn

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u u ta' speċijiet simili

0,02  (*2)

0254000

(d)

krexxuni

0,02  (*2)

0255000

(e)

ċikwejra

0,02  (*2)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0,02  (*2)

0256010

Maxxita

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

0256040

Tursin

 

0256050

Salvja

 

0256060

Klin

 

0256070

Sagħtar

 

0256080

Ħabaq u l-fjuri tiegħu li jittieklu

 

0256090

Weraq tar-rand

 

0256100

Stragun

 

0256990

Oħrajn

 

0260000

Legumi

0,02  (*2)

0260010

Fażola (bil-miżwed)

 

0260020

Fażola (bla miżwed)

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

 

0260040

Piżelli (bla miżwed)

 

0260050

Għads

 

0260990

Oħrajn

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

0,02  (*2)

0270010

Asparagu

 

0270020

Kardun

 

0270030

Krafes

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

 

0270050

Qaqoċċ

 

0270060

Kurrat

 

0270070

Rabarbru

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

0270090

Qlub tal-palm

 

0270990

Oħrajn

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,02  (*2)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,02  (*2)

0300000

ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

0,01  (*2)

0300010

Fażola

 

0300020

Għads

 

0300030

Piżelli

 

0300040

Lupini

 

0300990

Oħrajn

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,02  (*2)

0401000

Żrieragħ żejtnija

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

0401020

Karawett

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

0401040

Ġulġlien

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

0401060

Żerriegħa tal-kolza

 

0401070

Fażola tas-sojja

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

0401100

Żerriegħa tal-qargħa ħamra

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

 

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

 

0401140

Qannebusa

 

0401150

Żerriegħa tar-riġnuwa

 

0401990

Oħrajn

 

0402000

Frott taż-żejt

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

0402020

Il-qlub taż-żerriegħa tal-palm taż-żejt

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

0402040

Kapok

 

0402990

Oħrajn

 

0500000

ĊEREALI

0,01  (*2)

0500010

Xgħir

 

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloż oħrajn

 

0500030

Qamħirrum

 

0500040

Millieġ komuni

 

0500050

Ħafur

 

0500060

Ross

 

0500070

Segala

 

0500080

Sorgu

 

0500090

Qamħ

 

0500990

Oħrajn

 

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

0,05 (*2)

0610000

Tejiet

 

0620000

Żrieragħ tal-kafè

 

0630000

Infusjonijiet erbali minn

 

0631000

(a)

fjuri

 

0631010

Kamomilla

 

0631020

Ibisku

 

0631030

Ward

 

0631040

Ġiżimin

 

0631050

Tilju

 

0631990

Oħrajn

 

0632000

(b)

weraq u ħxejjex aromatiċi

 

0632010

Frawla

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Te tal-Paragwaj

 

0632990

Oħrajn

 

0633000

(c)

għeruq

 

0633010

Valerjana

 

0633020

Ġinseng

 

0633990

Oħrajn

 

0639000

(d)

kull parti oħra tal-pjanta

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

 

0650000

Grupp Ħarrub

 

0700000

ĦOPS

0,05 (*2)

0800000

ĦWAWAR

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,05 (*2)

0810010

Ħlewwa

 

0810020

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

 

0810030

Karfus

 

0810040

Kosbor

 

0810050

Kemmun

 

0810060

Xibt

 

0810070

Bużbież

 

0810080

Fienu

 

0810090

Noċemuskata

 

0810990

Oħrajn

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,05 (*2)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

0820030

Ħlewwa Ġermaniża

 

0820040

Kardamomu

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

 

0820070

Vanilja

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

0820990

Oħrajn

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05 (*2)

0830010

Kannella

 

0830990

Oħrajn

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

0840010

Għud is-sus

0,05 (*2)

0840020

Ġinġer

0,05 (*2)

0840030

Żagħfran tal-Indja

0,05 (*2)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

0840990

Oħrajn

0,05 (*2)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05 (*2)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

0850020

Kappar

 

0850990

Oħrajn

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05 (*2)

0860010

Żagħfran

 

0860990

Oħrajn

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05 (*2)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

 

0870990

Oħrajn

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,02  (*2)

0900010

Pitravi taz-zokkor

 

0900020

Kannamieli

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

0900990

Oħrajn

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI — ANNIMALI TAL-ART

 

1010000

Tessuti minn

0,01  (*2)

1011000

(a)

ħnieżer

 

1011010

Muskoli

 

1011020

Tessut xaħmi

 

1011030

Fwied

 

1011040

Kliewi

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1011990

Oħrajn

 

1012000

(b)

bovini

 

1012010

Muskoli

 

1012020

Tessut xaħmi

 

1012030

Fwied

 

1012040

Kliewi

 

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1012990

Oħrajn

 

1013000

(c)

ngħaġ

 

1013010

Muskoli

 

1013020

Tessut xaħmi

 

1013030

Fwied

 

1013040

Kliewi

 

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1013990

Oħrajn

 

1014000

(d)

mogħoż

 

1014010

Muskoli

 

1014020

Tessut xaħmi

 

1014030

Fwied

 

1014040

Kliewi

 

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1014990

Oħrajn

 

1015000

(e)

ekwini

 

1015010

Muskoli

 

1015020

Tessut xaħmi

 

1015030

Fwied

 

1015040

Kliewi

 

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1015990

Oħrajn

 

1016000

(f)

pollam

 

1016010

Muskoli

 

1016020

Tessut xaħmi

 

1016030

Fwied

 

1016040

Kliewi

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1016990

Oħrajn

 

1017000

(g)

annimali terrestri oħrajn imrobbijin

 

1017010

Muskoli

 

1017020

Tessut xaħmi

 

1017030

Fwied

 

1017040

Kliewi

 

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1017990

Oħrajn

 

1020000

Ħalib

0,01  (*2)

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

1020020

Nagħaġ

 

1020030

Mogħoż

 

1020040

Żwiemel

 

1020990

Oħrajn

 

1030000

Bajd tat-tjur

0,01  (*2)

1030010

Tiġieġ

 

1030020

Papri

 

1030030

Wiżż

 

1030040

Summien

 

1030990

Oħrajn

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura

0,05 (*2)

1050000

Amfibji u Rettili

0,01  (*2)

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0,01  (*2)

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

0,01  (*2)

(2)

Fl-Anness III qed jitħassru l-kolonni għall-akrinatrina, għall-metalaksil u għat-tijabendażol.


(*1)  Jindika limitu iktar baxx ta' kwantifikazzjoni analitika

(**)

Kombinazzjoni tal-kodiċi tal-pestiċida li għaliha japplika l-MRL stabbilit fil-Parti B tal-Anness III.

Metalaksil li jinkludi taħlitiet oħra ta' iżomeri kostitwenti li jinkludu l-metalaksil-M (it-total tal-iżomeri) (R)

(R)

=

Id-definizzjoni ta' residwu tvarja għall-kombinazzjonijiet pestiċida-numru tal-kodiċi li ġejjin:

Metalaksil — il-kodiċi 100000 ħlief 1040000: Is-somma tal-metalaksil (somma ta' isomeri) u l-metaboliti tiegħu li fihom il-frazzjoni ta' 2,6-dimetilanilina, mogħtija bħala metalaksil

(+)

Fir-rigward tal-metalaksil u tal-metalaksil-M, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel indunat li xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi mhijiex disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sal-1 ta’ Lulju 2019, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0110030

Lumi

(+)

Fir-rigward tal-metalaksil, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel indunat li xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi mhijiex disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sal-1 ta’ Lulju 2019, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0110040

Xkomp

0110050

Mandolin

(+)

Fir-rigward tal-metalaksil u tal-metalaksil-M, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel indunat li xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi mhijiex disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sal-1 ta’ Lulju 2019, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0130010

Tuffieħ

0130020

Lanġas

(+)

Fir-rigward tal-metalaksil, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel indunat li xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi mhijiex disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sal-1 ta’ Lulju 2019, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0151010

Għeneb tal-mejda

0151020

Għeneb tal-inbid

0220020

Basal

0231020

Bżar

0233010

Bettieħ

0233030

Dulliegħ

(+)

Fir-rigward tal-metalaksil u tal-metalaksil-M, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel indunat li xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi mhijiex disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sal-1 ta’ Lulju 2019, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0241000

(a)

Brassika li tagħmel il-fjuri

0241010

Brokkli

0241020

Pastard

0241990

Oħrajn

(+)

Fir-rigward tal-metalaksil-M, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel indunat li xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi mhijiex disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sal-1 ta’ Lulju 2019, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0256010

Maxxita

0256020

Kurrat salvaġġ

0256030

Weraq tal-karfus

0256040

Tursin

0256050

Salvja

0256060

Klin

0256070

Sagħtar

0256080

Ħabaq u l-fjuri li jittieklu

0256090

Weraq tar-rand

0256100

Stragun

0256990

Oħrajn

(+)

Fir-rigward tal-metalaksil, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel indunat li xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi mhijiex disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sal-1 ta’ Lulju 2019, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0270050

Qaqoċċ

(+)

Fir-rigward tal-metalaksil u tal-metalaksil-M, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel indunat li xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi mhijiex disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sal-1 ta’ Lulju 2019, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0401070

Fażola tas-sojja

(+)

Fir-rigward tal-metalaksil-M, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel indunat li xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi u dwar il-metodi analitiċi mhijiex disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sal-1 ta’ Lulju 2019, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

0700000

ĦOPS

(+)

MRL temporanju validu sal-1 ta’ Lulju 2021. Wara din id-data l-MRL se jkun 0,05 (*) mg/kg sakemm ma tiġix modifikata permezz ta' Regolament fid-dawl ta' informazzjoni disponibbli ġdida.

0820000

Ħwawar tal-frott

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

0820020

Bżar tas-Sichuan

0820030

Ħlewwa

0820040

Kardamomu

0820050

Frott tal-ġnibru

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

0820070

Vanilja

0820080

Tamarind (tamar tal-Indja)

0820990

Oħrajn

(+)

Il-livell massimu ta' residwi applikabbli għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-grupp tal-ħwawar (il-kodiċi 0840040) huwa dak stabbilit għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-kategorija tal-ħaxix, fil-grupp tal-ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi (il-kodiċi 0213040) filwaqt li jitqies it-tibdil fil-livelli permezz tal-ipproċessar (it-tnixxif) skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel indunat li xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi mhumiex disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sal-1 ta’ Lulju 2019, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI — ANNIMALI TAL-ART

1010000

Tessuti minn

1011000

(a)

ħnieżer

1011010

Muskoli

1011020

Tessut xaħmi

1011030

Fwied

1011040

Kliewi

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

1011990

Oħrajn

1012000

(b)

bovini

1012010

Muskoli

1012020

Tessut xaħmi

1012030

Fwied

1012040

Kliewi

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

1012990

Oħrajn

1013000

(c)

nagħaġ

1013010

Muskoli

1013020

Tessut xaħmi

1013030

Fwied

1013040

Kliewi

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

1013990

Oħrajn

1014000

d)

mogħoż

1014010

Muskoli

1014020

Tessut xaħmi

1014030

Fwied

1014040

Kliewi

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

1014990

Oħrajn

1015000