Help Print this page 

Document 32017R0699

Title and reference
Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/699 tat-18 ta' April 2017 li jistabbilixxi metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-piż tat-tagħmir elettriku u elettroniku (EEE) introdott fis-suq ta' kull Stat Membru u metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-kwantità ta' skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) ġenerat skont il-piż f'kull Stat Membru (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )

C/2017/2299
  • In force
OJ L 103, 19.4.2017, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.4.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 103/17


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/699

tat-18 ta' April 2017

li jistabbilixxi metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-piż tat-tagħmir elettriku u elettroniku (EEE) introdott fis-suq ta' kull Stat Membru u metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-kwantità ta' skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) ġenerat skont il-piż f'kull Stat Membru

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(5) tagħha,

Billi:

(1)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-kalkolu tar-rati minimi ta' ġbir ta' WEEE mill-Istati Membri f'konformità mad-Direttiva 2012/19/UE, jeħtieġ li tiġi stabbilita metodoloġija komuni li għandha tintuża mill-Istati Membri biex jikkalkulaw dik ir-rata ta' ġbir abbażi tal-piż tat-tagħmir elettriku u elettroniku (EEE) introdott fis-swieq rispettivi tagħhom, kif ukoll metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-kwantità totali ta' WEEE ġenerat skont il-piż f'kull Stat Membru, li għandhom jiġu applikati meta dik l-għażla ssir disponibbli għall-Istati Membri f'konformità mad-Direttiva 2012/19/UE.

(2)

Huwa xieraq li f'dan ir-Regolament jiġu definiti parametri speċifiċi, inklużi l-parametri “piż ta' EEE” u “WEEE ġenerat” sabiex ikun jista' jsir użu armonizzat tal-metodoloġiji komuni għall-kalkolu tal-piż ta' EEE introdott fis-suq u għall-kalkolu tal-kwantità totali ta' WEEE ġenerat.

(3)

Sabiex tiġi megħjuna l-applikazzjoni tal-metodoloġiji komuni għall-kalkolu tal-piż ta' EEE introdott fis-suq u għall-kalkolu tal-kwantità totali ta' WEEE ġenerat fi Stat Membru, jeħtieġ li l-metodoloġiji jinkludu għodda għall-kalkolu li tkun ġiet adattata apposta għal kull Stat Membru.

(4)

F'każijiet fejn id-dejta li għandha tiġi rrappurtata mill-produtturi jew mir-rappreżentanti awtorizzati tagħhom skont l-Artikolu 16 u l-Anness X, il-Parti B tad-Direttiva 2012/19/UE ma tkunx disponibbli jew ma tkunx kompluta, l-Istati Membri jistgħu jagħtu stimi sostanzjati dwar il-kwantità ta' EEE introdotta fis-swieq rispettivi tagħhom. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għar-rappurtar, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tad-dejta, għandha tintuża metodoloġija komuni f'każijiet fejn għandhom isiru stimi ta' dan it-tip.

(5)

Il-metodoloġija komuni għall-kalkolu ta' stimi sostanzjati tal-kwantità ta' EEE introdott fis-suq għandha tikkunsidra li l-kwantità ta' EEE introdotta fis-suq fit-territorju ta' Stat Membru għandha titqies bħala l-piż ta' EEE magħmul disponibbli fis-suq tal-istess Stat Membru, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe EEE li nħareġ mit-territorju wara l-introduzzjoni fis-suq tiegħu. Għalhekk, u fid-dawl tal-informazzjoni statistika disponibbli, il-kalkolu tal-piż ta' EEE introdott fis-suq għandu jkun ibbażat fuq dejta dwar il-produzzjoni domestika ta' EEE fl-Istat Membru kkonċernat kif ukoll fuq dejta dwar l-importazzjonijiet ta' EEE lejn dak l-Istat Membru li jkunu ġejjin jew minn Stati Membri oħrajn jew minn pajjiżi terzi, u fuq esportazzjonijiet ta' EEE minn dak l-Istat Membru lejn Stat Membru ieħor jew lejn pajjiż terz. Id-dejta għandha tinkiseb bl-użu tal-bażi ta' dejta tal-Eurostat (Eurobase) f'każijiet meta, b'mod partikolari, il-produzzjoni domestika ta' EEE tkun irreġistrata skont is-sistema ta' Produzzjoni Komunitarja (bil-kodiċijiet PRODCOM). Dawn il-kodiċijiet huma marbuta wkoll mal-kodiċijiet fl-istatistika tal-kummerċ (il-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda). L-istatistika dwar il-kummerċ ta' oġġetti tkejjel il-kwantità ta' oġġetti li fihom sar kummerċ bejn l-Istati Membri (kummerċ intra-UE) u oġġetti li fihom sar kummerċ bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi (kummerċ barra l-Unjoni).

(6)

Id-dejta nazzjonali dwar il-produzzjoni domestika, l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet ta' EEE hija rrappurtata bħala parti mis-sistema ta' Produzzjoni Komunitarja, bl-użu ta' kodiċijiet PRODCOM u mhux bħala parti mill-kategoriji ta' EEE stabbiliti fl-Annessi I u III tad-Direttiva 2012/19/UE. Madankollu, meta l-Istati Membri jagħmlu stimi dwar il-kwantità ta' EEE introdott fis-suq, huwa importanti li jużaw metodu ta' klassifikazzjoni komuni għall-konverżjoni tal-istatistika dwar il-produzzjoni domestika, l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet f'dejta li tikkorrispondi għall-piż ta' EEE introdott fis-swieq rispettivi tagħhom skont il-kategoriji ta' EEE stabbiliti fid-Direttiva 2012/19/UE.

(7)

Għall-kalkolu tal-kwantità totali ta' WEEE ġenerat f'sena partikolari fit-territorju ta' Stat Membru, huwa importanti li l-Istati Membri jużaw metodoloġija komuni, li għandha tqis dejta dwar il-kwantità ta' EEE introdott fis-suq ta' kull Stat Membru fil-passat, dejta dwar it-tul tal-ħajja ta' EEE differenti, skont it-tip tiegħu, il-livell ta' saturazzjoni tas-suq nazzjonali u ċ-ċikli tal-ħajja differenti ta' EEE fl-Istati Membri. Għodda għall-kalkolu ta' WEEE ibbażata fuq din il-metodoloġija għandha ssir disponibbli għall-użu mill-Istati Membri, filwaqt li d-dejta meħtieġa għall-applikazzjoni tagħha għandha tiddaħħal fl-għodda minn qabel. L-Istati Membri għandhom jingħataw il-possibbiltà li jaġġornaw id-dejta użata fl-għodda dwar l-EEE introdott fis-suq għas-snin ta' qabel u/jew id-dejta dwar it-tul tal-ħajja, abbażi ta' dejta u ta' evidenza rilevanti li jsostnu dawn l-aġġornamenti.

(8)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 39 tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-piż tat-tagħmir elettriku u elettroniku (EEE) introdott fi Stat Membru u metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-kwantità totali ta' skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) ġenerat skont il-piż fi Stat Membru li għandha tintuża mill-Istati Membri, kif rilevanti, għall-kalkolu tar-rati ta' ġbir ta' WEEE. Għal dan l-għan, hija tipprevedi wkoll id-disponibbiltà ta' għodda għall-kalkolu ta' WEEE, adattata apposta għal kull Stat Membru, li għandha tiġi stabbilita u magħmula disponibbli mill-Kummissjoni bħala parti integrali minn dawn il-metodoloġiji.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“piż ta' EEE” tfisser il-piż gross (tat-trasport) ta' kwalunkwe EEE fi ħdan l-ambitu tad-Direttiva 2012/19/UE, inklużi l-aċċessorji elettriċi u elettroniċi kollha, iżda bl-esklużjoni tal-imballaġġ, ta' batteriji u ta' akkumulaturi, ta' struzzjonijiet, ta' manwali, u ta' aċċessorji u oġġetti konsumabbli mhux tal-elettriku/elettroniċi

(b)

“WEEE ġenerat” fi Stat Membru tfisser il-piż totali tal-WEEE li jirriżulta minn tagħmir elettriku u elettroniku fi ħdan l-ambitu tad-Direttiva 2012/19/UE li tqiegħed fis-suq ta' dak l-Istat Membru, qabel kull attività bħall-ġbir, il-preparazzjoni għall-użu mill-ġdid, it-trattament, l-irkupru, inkluż ir-riċiklaġġ, jew l-esportazzjoni.

Artikolu 3

Il-kalkolu tal-piż ta' EEE introdott fis-suq ta' Stat Membru

1.   Meta Stat Membru jikkalkula r-rata tal-ġbir abbażi tal-piż medju ta' EEE introdott fis-suq, dak l-Istat Membru għandu jikkalkula l-piż ta' EEE introdott fis-suq tiegħu f'sena speċifika fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-produtturi ta' EEE, jew mir-rappreżentanti awtorizzati tagħhom, fejn applikabbli, b'konformità mal-Artikolu 16(2)(c) tad-Direttiva 2012/19/UE u l-Parti B tal-Anness X ta' dik id-Direttiva.

2.   Meta Stat Membru ma jkunx jista' jikkalkula l-piż ta' EEE introdott fis-suq tiegħu skont il-paragrafu 1, dan minflok għandu jagħmel stimi sostanzjati tal-piż ta' EEE introdott fis-suq tiegħu fis-sena kkonċernata fuq il-bażi tad-dejta dwar il-produzzjoni domestika, l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet ta' EEE fit-territorju tiegħu. Għal dan l-għan, l-Istat Membru għandu juża l-metodoloġija stabbilita fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Il-kalkolu tal-kwantità totali ta' WEEE ġenerat fi Stat Membru

Meta Stat Membru jikkalkula r-rata tal-ġbir abbażi tal-kwantità ta' WEEE ġenerat fit-territorju tiegħu, dak l-Istat Membru għandu jikkalkula l-kwantità totali ta' WEEE ġenerat fit-territorju tiegħu f'sena speċifika abbażi tal-metodoloġija stabbilita fl-Anness II.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' April 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 197, 24.7.2012, p. 38.

(2)  Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).


ANNESS I

Il-metodoloġija għall-kalkolu ta' stimi sostanzjati tal-piż ta' EEE introdott fis-suq ta' Stat Membru

1.

L-istimi sostanzjati tal-piż tal-EEE introdott fis-suq ta' Stat Membru f'sena ta' referenza għandhom jiġu kkalkulati permezz tal-metodu ta' konsum apparenti, li huwa bbażat fuq l-ekwazzjoni li ġejja:

EEE introdott fis-suq(t) = Produzzjoni domestika(t) + Importazzjonijiet(t) – Esportazzjonijiet(t)

Fejn:

Produzzjoni domestika(t)

=

il-piż (f'tunnellati) ta' EEE lest prodott f'sena ta' referenza t fi Stat Membru.

Importazzjonijiet(t)

=

il-piż (f'tunnellati) ta' EEE li jidħol fi Stat Membru f'sena ta' referenza t li joriġina minn Stat Membru ieħor jew minn pajjiż terz għad-distribuzzjoni, il-konsum jew l-użu.

Esportazzjonijiet(t)

=

il-piż (f'tunnellati) ta' EEE li joħroġ minn Stat Membru f'sena ta' referenza t biex jintbagħat lejn Stat Membru ieħor jew lejn pajjiż terz għad-distribuzzjoni, il-konsum jew l-użu.

2.

L-Istati Membri għandhom jużaw id-dejta dwar il-produzzjoni domestika ta' EEE skont il-piż irrappurtata fil-klassifikazzjoni komunitarja tas-sistemi ta' produzzjoni (il-kodiċijiet PRODCOM).

L-Istati Membri għandhom jużaw id-dejta dwar l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet ta' EEE skont il-piż irrappurtata fil-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda (il-kodiċijiet NM).

3.

L-Istati Membri għandhom jużaw l-għodda għall-kalkolu tal-WEEE imsemmija fl-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament sabiex jaqilbu l-kwantitajiet ta' EEE prodotti domestikament, importati u esportati li jiġu rrappurtati skont il-kodiċijiet NM, fi kwantitajiet ta' EEE introdott fis-suq għall-kategoriji ta' EEE stabbiliti fl-Annessi I u III tad-Direttiva 2012/19/UE.


ANNESS II

Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-kwantità totali ta' WEEE ġenerat fi Stat Membru

1.

Il-kwantità ta' WEEE ġenerat fi Stat Membru f'sena partikolari għandha tiġi kkalkulata abbażi tal-ammont ta' EEE introdott fis-suq ta' dak l-Istat Membru fis-snin preċedenti, u abbażi tat-tul tal-ħajja korrispondenti tal-prodott ikkalkulat abbażi tar-rata ta' rimi għal kull prodott kif muri fl-ekwazzjoni li ġejja:

Formula

Fejn:

W(n)

=

il-kwantità (f'tunnellati) ta' WEEE ġenerat fis-sena ta' valutazzjoni n;

POM(t)

=

il-kwantità (f'tunnellati) ta' EEE introdott fis-suq fi kwalunkwe sena t;

t 0

=

l-ewwel sena li fiha ġie introdott EEE fis-suq;

L (p) (t, n)

=

il-profil tat-tul tal-ħajja bbażat fuq ir-rimi għal-lott ta' EEE introdott fis-suq fis-sena t, li jirrifletti r-rata probabbli tiegħu ta' rimi fis-sena ta' valutazzjoni n (tagħmir mormi bħala persentaġġ tal-bejgħ totali fis-sena n) u li jiġi kkalkulat billi tiġi applikata funzjoni ta' distribuzzjoni Weibull definita minn parametru ta' forma li tvarja biż-żmien α(t) u minn paramentru ta' skala β(t) kif ġej:

Formula

Meta jiġu applikati l-istess parametri tat-tul tal-ħajja matul iż-żmien, id-distribuzzjoni tat-tul tal-ħajja tal-EEE tiġi simplifikata f'din il-formula li ġejja:

Formula

Fejn:

α (alpha)

=

il-“parametru ta' forma” tad-distribuzzjoni tal-probabilità

β (beta)

=

il-“parametru ta' skala” tad-distribuzzjoni tal-probabilità

2.

L-Istati Membri għandhom jużaw l-għodda għall-kalkolu tal-WEEE imsemmija fl-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament u li ġiet żviluppata abbażi tal-metodoloġija deskritta fil-punt 1 biex jikkalkulaw il-kwantità totali ta' WEEE ġenerat fit-territorju tagħhom f'sena partikolari.

3.

L-għodda għall-kalkolu tal-WEEE għandha tiġi popolata minn qabel b'dejta dwar il-kwantità ta' EEE introdott fis-suq għall-perjodu 1980-2014 għal kull Stat Membru, ikkalkulata abbażi tal-metodu ta' konsum apparenti deskritt fl-Anness I, u b'dejta dwar it-tul tal-ħajja tal-prodott għall-perjodu 1980-2030. Il-parametru tal-forma u l-parametru ta' skala tad-distribuzzjoni tal-probabilità li ġew imsemmija fil-punt 1 u li huma ddeterminati għal kull Stat Membru, għandhom jiġu inklużi fl-għodda bħala valuri prestabbiliti.

4.

Fl-għodda għall-kalkolu tal-WEEE l-Istati Membri għandhom idaħħlu d-dejta annwali dwar l-EEE introdott fis-suq mill-2015 sas-sena ta' qabel is-sena ta' referenza, sabiex ikun jista' jsir kalkolu tal-piż ta' WEEE ġenerat f'sena partikolari.

5.

L-Istati Membri jistgħu jaġġornaw id-dejta dwar l-EEE introdott fis-suq jew id-dejta dwar it-tul tal-ħajja tal-prodott użata fl-għodda għall-kalkolu tal-WEEE kif stabbilit fil-punt 3. Qabel ma jipproċedu b'aġġornamenti ta' dan it-tip, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar dawn u għandhom jipprovdu provi rilevanti għall-aġġornamenti, inklużi stħarriġiet uffiċjali tas-swieq, riżultati ta' awditi jew dejta analizzata u ssostanzjata li tirriżulta minn konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati rilevanti.


Top