Help Print this page 

Document 32017R0367

Title and reference
Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/367 tal-1 ta' Marzu 2017 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, wara rieżami tal-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jtemm l-investigazzjoni dwar ir-rieżami interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (UE) 2016/1036

C/2017/1356
  • In force
OJ L 56, 3.3.2017, p. 131–207 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/367/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.3.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 56/131


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/367

tal-1 ta' Marzu 2017

li jimponi dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, wara rieżami tal-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jtemm l-investigazzjoni dwar ir-rieżami interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (UE) 2016/1036

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet oġġett ta' dumping minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 11(2) u l-Artikolu 11(3) tiegħu,

Billi:

1.   PROĊEDURA

1.1.   Miżuri fis-seħħ

(1)

Wara investigazzjoni dwar antidumping (“l-investigazzjoni oriġinali”), f'Diċembru 2013, il-Kunsill impona, skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1238/2013 (2) (“ir-regolament oriġinali”) dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li attwalment jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 u ex 8541 40 90 (TARIC codes 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 u 8541409039) u li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“RPĊ”) (“il-miżuri oriġinali”). Il-miżuri ħadu l-forma ta' dazju ad valorem b'medda ta' bejn 27,3 % u 64,9 %.

(2)

Fl-investigazzjoni oriġinali, il-Kamra tal-Kummerċ taċ-Ċina għall-Importazzjoni u l-Esportazzjoni ta' Makkinarju u Prodotti Elettroniċi (“CCCME”) issottomettiet, f'isem grupp ta' produtturi esportaturi, impenn fuq il-prezz lill-Kummissjoni. Bid-Deċiżjoni 2013/423/UE (3), il-Kummissjoni aċċettat dan l-impenn fuq il-prezz fir-rigward tad-dazju antidumping provviżorju. Wara n-notifika ta' verżjoni emendata tal-impenn fuq il-prezz minn grupp ta' produtturi esportaturi flimkien mas-CCCME, il-Kummissjoni kkonfermat permezz tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/707/UE (4) li aċċettat l-impenn fuq il-prezz kif emendat (“l-impenn”) għall-perjodu ta' applikazzjoni tal-miżuri definittivi. Minn dak iż-żmien, il-Kummissjoni adottat id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/657/UE (5) li tiċċara l-implimentazzjoni tal-impenn. Adottat ukoll ħames Regolamenti li jirtiraw l-aċċettazzjoni tal-impenn għal għadd ta' produtturi esportaturi (6).

(3)

Fil-5 ta' Mejju 2015, il-Kummissjoni ppubblikat Notifika ta' Bidu ta' rieżami interim parzjali tal-miżuri antidumping u l-miżuri kompensatorji li japplikaw għall-importazzjonijiet tal-prodott rieżaminat (7). Ir-rieżami kien limitat fil-kamp ta' applikazzjoni għall-punt ta' riferiment li ntuża għall-mekkaniżmu tal-adattament tal-prezzijiet stipulat fl-impenn t'hawn fuq. Intemm f'Jannar 2016 minħabba r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/12 (8).

(4)

Fit-28 ta' Mejju 2015, il-Kummissjoni bdiet investigazzjonijiet kontra ċ-ċirkomvenzjoni dwar iċ-ċirkomvenzjoni possibbli kemm tal-miżuri antidumping kif ukoll dawk kompensatorji fuq importazzjonijiet tal-prodott rieżaminat minn importazzjonijiet tal-prodott evalwat li jintbagħtu mill-Malasja u mit-Tajwan, kemm jekk dawn ikunu ddikarati li joriġinaw mill-Malasja u mit-Tajwan kif ukoll dawk li mhumiex (9)  (10). Bħala riżultat, il-miżuri ġew estiżi għal importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li jaslu mill-Malasja u mit-Tajwan bl-eċċezzjoni ta' għadd ta' produtturi ġenwini li nstabu li ma kinux ħatja ta' ċirkomvenzjoni (11).

1.2.   Talba għal rieżami tal-iskadenza

(5)

Wara l-pubblikazzjoni ta' avviż tal-iskadenza pendenti (12) tal-miżuri oriġinali, fl-4 ta' Settembru 2015 il-Kummissjoni rċiviet talba biex tibda rieżami tal-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku. It-talba saret minn EU ProSun f'isem produtturi tal-Unjoni li jirrappreżentaw aktar minn 25 % tal-produzzjoni totali tal-Unjoni ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) u kienet appoġġata minn produtturi tal-Unjoni li l-output kollettiv tagħhom jikkostitwixxi aktar minn 50 % tal-produzzjoni totali tal-prodott simili li huwa mmanifatturat minn dik il-porzjon tal-industrija tal-Unjoni li esprimiet appoġġ għat-talba, jew li opponietha.

1.3.   Bidu ta' rieżami tal-iskadenza u ta' rieżami interim

(6)

Fil-5 ta' Diċembru 2015, il-Kummissjoni bdiet rieżami tal-iskadenza tal-miżuri antidumping applikabbli għall-importazzjonijiet lejn l-Unjoni ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw jew jintbagħtu miċ-Ċina (“il-pajjiż ikkonċernat”) u ppubblikat Notifika ta' Bidu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (13) (“in-Notifika ta' Bidu ta' rieżami tal-iskadenza”).

(7)

Fl-istess data, il-Kummissjoni bdiet rieżami interim parzjali ex officio skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku limitat għall-eżami ta' jekk huwiex fl-interess tal-Unjoni li żżomm il-miżuri attwalment fis-seħħ fuq ċelloli tat-tip użati f'moduli jew pannelli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin (14) (“in-Notifika ta' Bidu ta' rieżami interim”).

1.4.   Il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami u l-perjodu taħt kunsiderazzjoni

(8)

L-investigazzjoni ta' kontinwazzjoni jew ta' rikorrenza tad-dumping kopriet perjodu mill-1 ta' Ottubru 2014 sat-30 ta' Settembru 2015 (“il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami” jew “RIP”). L-istħarriġ ta' tendenzi rilevanti għall-valutazzjoni tal-probabbiltà ta' kontinwazzjoni jew ta' rikorrenza ta' dannu kopra l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2012 sa tmiem il-perjodu tal-investigazzjoni dwar ir-rieżami (“il-perjodu taħt kunsiderazzjoni”). L-istess perjodi ġew użati fir-rieżami interim parzjali.

1.5.   Partijiet interessati

(9)

Fl-Avviżi ta' Bidu, il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati jikkuntattjawha biex jipparteċipaw fl-investigazzjonijiet. Barra minn hekk, il-Kummissjoni informat lill-applikanti, lil produtturi magħrufin oħrajn tal-Unjoni, lill-produtturi esportaturi magħrufin fir-RPĊ u lill-awtoritajiet tar-RPĊ, lill-importaturi, il-fornituri u l-utenti magħrufin, lin-negozjanti, kif ukoll lill-assoċjazzjonijiet magħrufin li huma kkonċernati dwar il-bidu tal-investigazzjonijiet u stednithom jipparteċipaw.

(10)

Partijiet interessati kellhom opportunità jikkummentaw dwar il-bidu tal-investigazzjonijiet u jitolbu seduta ta' smigħ mal-Kummissjoni u/jew mal-Uffiċjal tas-Seduta fil-proċedimenti kummerċjali.

(11)

Fin-Notifika ta' Bidu ta' rieżami tal-iskadenza, il-Kummissjoni infurmat lill-partijiet interessati li kienet qed tqis lill-Istati Uniti tal-Amerka u l-Indja, kif ukoll lill-Ġappun, il-Malasja, il-Korea t'Isfel u t-Tajwan bħala pajjiżi terzi b'ekonomija tas-suq skont it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku. Il-Kummissjoni infurmat lill-produtturi magħrufin f'dawn il-pajjiżi dwar il-bidu u stednithom jipparteċipaw.

1.6.   Kampjunar

(12)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni ddikjarat li tista' tieħu kampjun mill-produtturi esportaturi Ċiniżi (rigward ir-rieżami ta' skadenza), mill-produtturi tal-Unjoni u mill-importaturi mhux relatati tal-Unjoni (kemm dwar ir-rieżami tal-iskadenza kif ukoll rigward ir-rieżami interim) skont l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku.

1.6.1.   Kampjunar tal-produtturi tal-Unjoni

(13)

Fin-Notifiki ta' Bidu tagħha, il-Kummissjoni ddikjarat li kienet għażlet provviżorjament kampjun ta' produtturi tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għażlet il-kampjun abbażi tal-akbar volum rappreżentattiv tal-bejgħ tal-UE, b'konsiderazzjoni dwar il-volum tal-produzzjoni u tal-lok ġeografiku, li jistgħu raġonevolment jiġu investigati fiż-żmien disponibbli. Il-kampjun kien jikkonsisti f'sitt produtturi tal-Unjoni għall-moduli u tlieta għaċ-ċelloli. Kemm il-produtturi integrati vertikalment kif ukoll dawk mhux integrati ġew inklużi fil-kampjun provviżorju. Il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati kollha jikkummentaw dwar dan. Il-kumpaniji kollha li ntgħażlu provviżorjament aċċettaw li jiġu inklużi fil-kampjun provviżorju.

(14)

Kummenti dwar il-kampjun propost waslu mingħand għadd ta' partijiet interessati. Huma kkritikaw il-fatt li l-ismijiet u l-lok ta' għadd ta' produtturi tal-Unjoni inżammu kunfidenzjali u dan waqqafhom milli jagħmlu kummenti dwar is-sehem tal-produtturi magħżulin b'konnessjoni mal-produzzjoni totali u mal-volumi tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni.

(15)

Il-Kummissjoni fakkret li l-produtturi tal-Unjoni kollha fil-kampjun, ħlief SolarWorld, WARIS Srl (“Waris”) u Sillia VL (“Sillia”), talbu li ismijiethom jibqgħu kunfidenzjali fl-istadju tal-bidu. Il-Kummissjoni rrispettat dawk it-talbiet, iżda stednithom jikkonfermaw ix-xewqa tagħhom li jibqgħu anonimi matul l-investigazzjonijiet tar-rieżami u jagħtu raġuni tajba għat-talba tagħhom. Il-kumpaniji kkonċernati kollha, barra waħda, ikkonfermaw it-talba tal-bidu tagħhom u pprovdew ġustifikazzjoni għat-talbiet tagħhom. B'mod partikolari, il-kumpaniji indikaw li jibżgħu li jitilfu attivitajiet kummerċjali fir-RPĊ, u/jew provvisti ta' materji primi u ta' komponenti li jġibu mir-RPĊ. Instab li dawn ir-raġunijiet kienu ġustifikati. B'hekk, il-Kummissjoni ddeċidiet li taċċetta t-talba tagħom għall-anonimità u li tirrifjuta t-talbiet mill-partijiet interessati li tiżvela l-identità u l-lok tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun. Fost il-kumpaniji anonimi, Jabil Assembly Poland sp. zoo. (“Jabil”) biss qablet li jkollha isimha żvelat fil-kampjun finali.

(16)

Produttur esportatur argumenta li l-Kummissjoni kienet naqset milli tiddefinixxi l-industrija tal-Unjoni qabel ma għażlet il-kampjun proviżorju tagħha. Għalhekk ma setax jikkummenta dwar jekk dan tal-aħħar kienx rappreżentattiv. Barra minn hekk, xi wħud mill-produtturi tal-Unjoni magħżulin, bħal SolarWorld, huma integrati vertikalment peress li jimmanifatturaw ċelloli li huma użati prinċipalment għall-produzzjoni tal-moduli tagħhom stess. Bħala konsegwenza, hemm riskju li l-produzzjoni tal-istess prodott finali, il-moduli, tkun ingħaddet darbtejn.

(17)

Min-Notifiki ta' Bidu jsegwi li l-“industrija tal-Unjoni” tirreferi għall-produtturi kollha tal-Unjoni tal-moduli u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli). Barra minn hekk, l-industrija tal-Unjoni kienet diġà definita b'mod ċar fl-investigazzjoni oriġinali. Fl-aħħar, l-użu ristrett tal-produzzjoni taċ-ċelloli tnaqqas meta ġew eżaminati l-pożizzjoni u r-rappreżentattività tal-industrija tal-Unjoni. Għalhekk din l-affermazzjoni ġiet rifjutata.

(18)

Għadd ta' partijiet interessati oħrajn argumentaw li l-Kummissjoni ma misshiex inkludiet fil-kampjun lil Waris u lil Sillia peress li huma produtturi żgħar tal-moduli tal-Unjoni. Għaldaqstant, għandhom mudell kummerċjali speċifiku ħafna li mhuwiex rappreżentattiv. Minflok, il-Kummissjoni missha inkludiet kumpaniji ta' daqs kbir u medju bħal Jabil.

(19)

Il-Kummissjoni rrifjutat dan l-argument għaliex fil-kampjun kienet inkludiet għadd sinifikattiv ta' produtturi ta' moduli ta' daqs kbir u medju. Waris u Sillia ġew inklużi fil-kampjun biex jiżguraw rappreżentattività ġeografika usa'.

(20)

Wara l-bidu tal-proċedura, il-Kummissjoni kellha teskludi mill-kampjun lill-kumpanija Sillia minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni. Bħala riżultat, il-produtturi tal-Unjoni li baqgħu fil-kampjun irrappreżentaw 38,8 % tal-bejgħ totali tal-UE u 55 % tal-produzzjoni totali tal-moduli tal-Unjoni. Għaċ-ċelloli, irrappreżentaw 76,6 % tal-volum totali tal-bejgħ tal-UE u 77 % tal-produzzjoni totali tal-Unjoni. Għalhekk, il-kampjun immodifikat xorta kien ikkunsidrat bħala rappreżentattiv tal-industrija tal-Unjoni.

1.6.2.   Kampjunar tal-importaturi

(21)

Sabiex tiddeċiedi jekk il-kampjunar kienx neċessarju u, jekk iva, biex tagħżel kampjun, il-Kummissjoni staqsiet xi importaturi li mhumiex relatati biex jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fin-Notifika ta' Bidu.

(22)

Żewġ importaturi mhux relatati pprovdew l-informazzjoni mitluba u qablu li jiġu inklużi fil-kampjun. Minħabba n-numru baxx, il-Kummissjoni ddeċidiet li l-kampjunar ma kienx neċessarju.

1.6.3.   Kampjunar ta' produtturi esportaturi

(23)

Minħabba n-numru apparentement għoli ta' produtturi esportaturi, il-kampjunar kien previst fin-Notifika ta' Bidu ta' rieżami tal-iskadenza għad-determinazzjoni tad-dumping, skont l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku. Sabiex tiddeċiedi jekk il-kampjunar kienx neċessarju u, jekk iva, biex tagħżel kampjun, il-Kummissjoni talbet lill-produtturi esportaturi magħrufin kollha tar-RPĊ biex jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fin-Notifika ta' Bidu ta' rieżami tal-iskadenza. L-awtoritajiet tal-pajjiż ikkonċernat ġew ikkonsultati wkoll.

(24)

Wieħed u tmenin produttur esportatur fil-pajjiż ikkonċernat (spiss gruppi ta' għadd ta' kumpaniji) ipprovdew l-informazzjoni mitluba u qablu li jkunu inklużi fil-kampjun. Skont l-Artikolu 17(1) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni għażlet kampjun ta' tliet gruppi abbażi tal-akbar volum rappreżentattiv tal-esportazzjonijiet lejn l-Unjoni li seta' raġonevolment jiġi investigat fiż-żmien disponibbli. It-tlieta li huma esportaw moduli lejn l-Ewropa, wieħed esporta wkoll iċ-ċelloli. Skont l-Artikolu 17(2) tar-Regolament bażiku, il-produtturi esportaturi magħrufin kollha kkonċernati, u l-awtoritajiet tal-pajjiż ikkonċernat, ġew ikkonsultati dwar l-għażla tal-kampjun. Ma sar l-ebda kumment.

(25)

Wara d-divulgazzjoni, parti interessata argumentat li l-kampjun tal-produtturi esportaturi mhux xieraq peress li huwa differenti ħafna mill-kampjun tal-produtturi tal-Unjoni fit-termini tal-produzzjoni u l-kapaċità ta' produzzjoni tal-kumpaniji fil-kampjun.

(26)

Kif spjegat fil-premessa (24), il-Kummissjoni għażlet kampjun abbażi tal-akbar volum rappreżentattiv tal-esportazzjonijiet lejn l-Unjoni li setgħu raġonevolment jiġu investigati fiż-żmien disponibbli. Skont l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku l-kampjun użat għandu jkun statistikament validu abbażi tal-informazzjoni disponibbli fiż-żmien tal-għażla, jew jinkludi l-akbar volum rappreżentattiv tal-produzzjoni, il-bejgħ jew l-esportazzjonijiet li jistgħu raġonevolment jiġu investigati fiż-żmien disponibbli. Għalhekk, il-kampjun tal-produtturi esportaturi għandu jirrappreżenta l-produtturi esportaturi u mhux il-kontropartijiet tagħhom tal-Unjoni. Kif ikkonfermat mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-kampjun tal-produtturi esportaturi m'għandux jirrifletti dak tal-produtturi tal-Unjoni (15). Għalhekk, din l-affermazzjoni ġiet rifjutata.

1.7.   Tweġibiet għall-kwestjonarju u żjariet ta' verifika

(27)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarji lit-tliet produtturi esportaturi fir-RPĊ fil-kampjun, lil disa' produtturi tal-Unjoni u lil aktar minn 100 parti interessata oħra, eż. importaturi mhux relatati, kumpaniji upstream u downstream, li kienu daħlu f'kuntatt sal-limiti taż-żmien stipulati fin-Notifika ta' Bidu.

(28)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li tqieset neċessarja għad-determinazzjoni tad-dumping, tad-dannu kkaġunat u tal-interess tal-Unjoni. Saru żjariet ta' verifika skont l-Artikolu 16 tar-Regolament bażiku fis-siti tal-partijiet interessati li ġejjin:

 

Produtturi tal-Unjoni

SolarWorld Group, Bonn, il-Ġermanja;

Jabil, Kwidzyn, il-Polonja;

WARIS S.r.l., Borgo Chiese, l-Italja.

żewġ produtturi anonimi tal-moduli u żewġ produtturi anonimi taċ-ċelloli.

 

Importaturi

IBC Solar AG, il-Ġermanja

BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH, il-Ġermanja

 

Operaturi upstream

Wacker Chemie AG, il-Ġermanja

 

Produtturi esportaturi fir-RPĊ

Chint Solar, Hangzhou

Jinko Solar, Shanghai u Shangrao

Trina Solar, Changzhou

 

Produtturi fil-pajjiż analogu

Sunengine Corporation, Hukou, it-Tajwan

1.8.   Divulgazzjoni

(29)

Fl-20 ta' Diċembru 2016, il-Kummissjoni żvelat lill-partijiet interessati kollha l-fatti essenzjali u l-konsiderazzjonijiet li abbażi tagħhom biħsiebha żżomm il-miżuri antidumping fis-seħħ u stiednet lill-partijiet interessati kollha biex jikkummentaw. Il-Kummissjoni kkunsidrat il-kummenti li għamlu l-partijiet interessati u, fejn xieraq, ikkunsidrathom. Wara d-divulgazzjoni, il-Kamra tal-Kummerċ taċ-Ċina, Wacker, Solar Power Europe (“SPE”) u Solar Alliance for Europe (“SAFE”) talbu u ngħataw seduta ta' smigħ mal-Uffiċjal tas-Seduta fil-proċedimenti kummerċjali.

(30)

Wara li l-Kumitat imsemmi fil-premessa (379) ma tal-ebda opinjoni, il-Kumissjoni żvelat l-intenzjoni tagħha li tnaqqas il-perjodu minn 24 xahar għal 18-il xahar li għalih ikunu japlikaw il-miżuri Hija stiednet lill-partijiet interessati biex jikkummentaw dwar dan l-aspett.

2.   PRODOTT IKKONĊERNAT U PRODOTT SIMILI

2.1.   Prodott ikkonċernat

(31)

Il-prodott ikkonċernat huwa moduli jew pannelli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u ċelloli tat-tip użati f'moduli jew pannelli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin (iċ-ċelloli għandhom ħxuna ta' mhux aktar minn 400 mikrometru) (“il-prodott evalwat” jew “prodott ikkonċernat”), li attwalment jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 u ex 8541 40 90 (TARIC codes 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 u 8541409039) u li joriġinaw jew li jintbagħtu mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, sakemm ma jkunux fi tranżitu skont it-tifsira tal-Artikolu V GATT.

(32)

It-tipi ta' prodotti li ġejjin huma esklużi mid-definizzjoni tal-prodott rieżaminat:

ċarġers solari li jikkonsistu f'inqas minn sitt ċelloli, huma portabbli u jfornu elettriku f'apparati jew jiċċarġjaw batteriji;

prodotti fotovoltajċi b'rita rqiqa;

prodotti fotovoltajċi tas-siliċju kristallin li huma integrati b'mod permanenti fi prodotti elettriċi, fejn il-funzjoni tal-prodotti elettriċi hija differenti mill-ġenerazzjoni tal-enerġija, u fejn dawn il-prodotti elettriċi jikkunsmaw l-elettriku ġġenerat miċ-ċellola/i fotovoltajka/ċi integrata/i tas-siliċju kristallin;

moduli jew pannelli b'vultaġġ tal-output li ma jaqbiżx il-50 V DC u output tal-enerġija li ma jaqbiżx il-50 W biss għall-użu dirett bħala ċarġers tal-batteriji f'sistemi bl-istess karatteristiċi tal-vultaġġ u l-enerġija.

(33)

Il-moduli u ċ-ċelloli fotovoltajċi jikkonvertu d-dawl tax-xemx f'elettriku. Il-konverżjoni hija operata miċ-ċelloli li jassorbu d-dawl u jikkonvertuh f'elettriku permezz tas-siliċju kristallin.

2.2.   Prodott simili

(34)

L-investigazzjoni wriet li l-prodotti li ġejjin għandhom l-istess karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tekniċi bażiċi kif ukoll l-istess użi bażiċi:

il-prodott ikkonċernat;

il-prodott li huwa prodott fir-RPĊ u mibjugħ fl-Unjoni;

il-prodott li huwa prodott fir-RPĊ u mibjugħ fi swieq oħrajn;

il-prodott li huwa prodott u mibjugħ fis-suq domestiku tat-Tajwan, li serva ta' pajjiż analogu; u

il-prodott li huwa prodott u mibjugħ fl-Unjoni mill-industrija tal-Unjoni.

(35)

Il-Kummissjoni ddeċidiet li, għalhekk, dawk il-prodotti huma prodotti simili skont it-tifsira tal-Artikolu 1(4) tar-Regolament bażiku.

3.   DUMPING

3.1.   Kummenti preliminari

(36)

Skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat jekk attwalment kienx qed iseħħ dumping u jekk kienx probabbli li d-dumping ikompli jew jerġa' jseħħ jekk jitħallew jiskadu l-miżuri fis-seħħ fuq l-importazzjonijiet mir-RPĊ.

3.2.   Dumping matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami

3.2.1.   Pajjiż analogu

(37)

Peress li r-RPĊ hija kkunsidrata bħala pajjiż li ma għandux ekonomija tas-suq, il-valur normali ġie ddeterminat abbażi tal-prezz f'pajjiż terz li għandu ekonomija tas-suq, skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku. Għal dan l-għan kellu jintgħażel il-pajjiż analogu.

(38)

L-Indja kienet serviet ta' pajjiż analogu fl-investigazzjoni oriġinali. Fin-notifika ta' bidu, il-Kummissjoni infurmat lill-partijiet interessati li kienet qed tqis lill-Istati Uniti u l-Indja (kif mitlub mill-applikant), kif ukoll lill-Ġappun, il-Malasja, il-Korea t'Isfel u t-Tajwan bħala pajjiżi analogi potenzjali.

(39)

Il-Kummissjoni rċiviet kummenti dwar l-għażla tal-pajjiż analogu mingħand sitt partijiet interessati. Kollha kemm huma appoġġaw it-Tajwan. Wieħed appoġġa lill-Korea t'Isfel bħala alternattiva. Fl-istess ħin, kollha opponew lill-Istati Uniti minħabba l-miżuri għad-difiża tal-kummerċ eżistenti u d-distorsjonijiet ikkawżati mis-sussidjar domestiku. Tliet partijiet opponew lill-Indja minħabba ineffiċjenzi domestiċi wkoll.

(40)

Wara li kkuntattjat lill-prodotturi magħrufin kollha tal-prodott simili fil-pajjiżi analogi potenzjali kollha, il-Kummissjoni assigurat il-kooperazzjoni ta' produttur fit-Tajwan u wieħed fl-Istati Uniti. Il-produttur li kkoopera fit-Tajwan kien jipproduċi prinċipalment ċelloli iżda kien ibigħ kemm moduli kif ukoll ċelloli. Il-maġġoranza tal-moduli mibjugħin minn dan il-produttur kienu manifatturati minn partijiet terzi skont ftehim ta' tolling, li skont dan il-parti terza tirċievi ċ-ċelloli u ħlas tat-tolling u tipprovdi l-moduli. Xi moduli kienu sempliċiment jinxtraw mingħand partijiet terzi li jixtru ċ-ċelloli mingħand il-produttur li kkoopera. Imbagħad dawn il-moduli kollha kienu jinbiegħu bid-ditta tal-produttur li kkoopera. Il-produttur li kkoopera fl-Istati Uniti huwa relatat mal-akbar produttur tal-Unjoni — SolarWorld — u kien jipproduċi kemm ċelloli kif ukoll moduli, iżda, domestikament, kien ibigħ moduli biss.

(41)

Kemm is-suq Tajwaniż kif ukoll dak tal-Istati Uniti jidhru kompetittivi, b'għadd ta' produtturi domestiċi u importazzjonijiet sinifikanti minn barra. Madankollu, is-suq tal-pannelli solari fl-Istati Uniti huwa protett minn dazji antidumping u dazji kompensatorji fuq l-importazzjonijiet miċ-Ċina u dazji antidumping fuq l-importazzjonijiet mit-Tajwan. It-Tajwan ma għandux miżuri bħal dawn fis-seħħ.

(42)

Peress li l-produttur li kkoopera fl-Istati Uniti tal-Amerka ma bigħx ċelloli fis-suq domestiku matul l-RIP u, b'differenza mill-Istati Uniti tal-Amerka, is-suq fit-Tajwan mhuwiex protett minn miżuri għad-difiża tal-kummerċ, il-Kummissjoni kkunsidrat lit-Tajwan bħala pajjiż terz aktar xieraq li għandu ekonomija tas-suq.

(43)

Wara d-divulgazzjoni, żewġ partijiet interessati argumentaw li l-Kummissjoni għażlet produttur minn pajjiż analogu mhux xieraq peress li jipproduċi kwantitajiet iżgħar ta' ċelloli mill-produtturi esportaturi u l-moduli tiegħu huma prodotti minn partijiet terzi skont ftehim ta' tolling.

(44)

Skont l-Artikolu 2(7) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni ma tagħżilx produtturi mill-pajjiż analogu. Tagħżel pajjiżi terzi bl-ekonomija tas-suq. Minkejja l-isforzi estensivi tal-Kummissjoni biex tiżgura kooperazzjoni wiesgħa fil-pajjiżi analogi potenzjali kollha, produttur wieħed biss mit-Tajwan ikkoopera. Barra minn hekk, dak il-produttur kien ukoll l-uniku produttur li kkoopera fl-investigazzjoni sħiħa li kien ibigħ kemm moduli kif ukoll ċelloli. Fl-aħħar, il-produttur li kkoopera fit-Tajwan jopera f'pajjiż terz bl-ekonomija tas-suq, li huwa appoġġat bħala l-pajjiż analogu għal dan il-każ mill-partijiet kollha li kkummentaw dwar din il-kwistjoni, inkluża waħda miż-żewġ partijiet li qajmu dan l-argument. Għalhekk, din l-affermazzjoni ġiet rifjutata, billi ma kienx hemm alternattiva, u l-għażla kienet xierqa, fid-dawl taċ-ċirkostanzi.

3.2.2.   Valur normali

(45)

L-informazzjoni li waslet mingħand il-produttur li kkoopera fil-pajjiż analogu ntużat bħala bażi għad-determinazzjoni tal-valur normali, skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku.

(46)

L-ewwel il-Kummissjoni eżaminat jekk il-volum totali tal-bejgħ domestiku għall-produttur tal-pajjiż analogu kienx rappreżentattiv, skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. Skont din id-dispożizzjoni, il-bejgħ domestiku jkun rappreżentattiv jekk il-volum totali tal-bejgħ domestiku ta' dak il-produttur u tal-prodott simili lil klijenti indipendenti fis-suq domestiku jirrappreżenta tal-inqas 5 % tal-volum totali tal-bejgħ tal-esportazzjonijiet ta' kull produttur esportatur tal-prodott ikkonċernat lill-Unjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami. Fil-każ tal-bejgħ domestiku rapprezentattiv tal-prodott simili, il-prezzijiet domestiċi li jħallu l-profitt intużaw bħala valur normali. Meta l-bejgħ domestiku tal-prodott simili ma kienx rappreżentattiv, il-valur normali nħadem skont l-Artikolu 2(3) u (6) tar-Regolament bażiku. Fil-każ fejn il-prodott simili ma kienx mibjugħ fi kwantitajiet rappreżentattivi, il-Kummissjoni barra minn hekk iddeċidiet li ma tapplikax l-aħħar sentenza tal-Artikolu 2(2) peress li l-bejgħ rappreżentattiv għal kull kumpanija kien inqas mill-1 %, li huwa ftit wisq biex ikun rappreżentattiv skont it-tifsira ta' dik id-dispożizzjoni.

(47)

Il-valur normali kien maħdum billi jiżdied dan li ġej mal-kost medju tal-produzzjoni tal-prodott simili tal-produttur li kkoopera mill-pajjiż analogu matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami:

il-bejgħ medju ponderat, spejjeż ġenerali u amministrattivi (“SG&A”) mġarrba mill-produttur li kkoopera mill-pajjiż analogu għal bejgħ domestiku tal-prodott simili, fil-perkors normali tal-kummerċ, matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami; u

il-profitt medju ponderat li għamel il-produttur li kkoopera mill-pajjiż analogu mill-bejgħ domestiku tal-prodott simili, fil-perkors normali tal-kummerċ, matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami.

(48)

Għat-tipi ta' prodotti mibjugħin fis-suq domestiku, ingħaddew l-ispejjeż medji tal-SG&A u l-profitt tat-tranżazzjonijiet li saru fil-perkors normali tal-kummerċ fis-suq domestiku għal dawk it-tipi. Għat-tipi ta' prodotti li ma kinux jinbiegħu fis-suq domestiku, ingħaddew l-ispejjeż tal-SG&A medji ponderati (bejn 2 % u 5 %) u l-profitt (bejn 1,5 % u 6 %) tat-tranżazzjonijiet kollha li saru fil-perkors normali tal-kummerċ fis-suq domestiku.

(49)

Wara d-divulgazzjoni, parti interessata argumentat li, meta ħadmet il-valur normali, il-Kummissjoni ma kkunsidratx il-vantaġġi tal-ispejjeż strutturali tal-hekk imsejħa “kumpaniji ta' grad 1” Ċiniżi (16). Skont dik il-parti, għal dik ir-raġuni kellu jitnaqqas 22 % tal-kost tal-produzzjoni. L-istess parti oġġezzjonat ukoll li l-Kummissjoni kienet ħadmet il-valur normali billi żiedet l-ispejjeż u l-profitt tal-SG&A mal-kost tal-produzzjoni. Skont dik il-parti, dan huwa kalkolu doppju peress li kwalunkwe tariffa tat-tolling diġà tinkludi xi spejjeż u profitt tal-SG&A,

(50)

Parti interessata oħra argumentat li l-Kummissjoni ma tatx disaggregazzjoni tal-volum u tar-rappresentattività tal-produzzjoni u tal-bejgħ taċ-ċelloli prodotti mill-produttur tal-pajjiż analogu u tal-moduli prodotti skont il-ftehim ta' tolling. Skont il-parti, il-Kummissjoni naqset milli tispjega kif ġie kklakolat il-kost tal-produzzjoni tal-moduli li saru skont l-arranġament ta' tolling. L-istess kumpanija talbet li l-Kummissjoni tipprovdi aktar dettalji dwar il-kalkolu tal-valur normali maħdum kemm taċ-ċelloli kif ukoll tal-moduli. Barra minn hekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li tipprovdi dettalji dwar l-istruttura tal-kost u d-daqs tas-sieħeb tat-tolling biex tiddetermina jekk tistax tuża b'mod suffiċjenti ekonomiji ta' skala jew jekk it-tariffa tat-tolling lit-toller kinitx rappreżentattiva. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta wkoll ir-rappreżentattività tat-tariffa tat-tolling imħallsa mill-produttur tal-pajjiż analogu billi tqabblu mat-tariffa tat-tolling li rċiviet Jabil għall-istess servizz fl-Unjoni.

(51)

Kif imsemmi hawn fuq, meta kien meħtieġ li jinħadem il-valur normali, il-valur normali nħadem abbażi tal-Artikolu 2(3) tar-Regolament bażiku (jiġifieri l-kost tal-produzzjoni fil-pajjiż tal-oriġini flimkien mal-ispejjeż tal-SG&A u l-profitt). Il-vantaġġi allegati tal-kost ta' kumpaniji Ċiniżi ta' grad 1 m'għandhomx jitqiesu f'dan l-eżerċizzju peress li m'hemmx bażi għal dan skont ir-Regolament bażiku. Barra minn hekk, ma kienx ċar fis-sottomissjoni rilevanti kif it-22 % ġie kkwantifikat mill-parti interessata. Il-Kummissjoni lanqas ma qablet li ż-żieda tal-ispejjeż u l-profitt tal-SG&A jwassal għal kalkolu doppju. Il-prezz ta' kwalunkwe materja prima li tinbiegħ jew ta' servizz li jiġi pprovdut f'ekonomija tas-suq ser jinkludi parti mill-ispejjeż u l-profitt tal-SG&A tal-fornitur. Għalhekk, din l-affermazzjoni tmur kontra l-mod kif għandu jinħadem valur normali skont l-Artikolu 2(3) tar-Regolament bażiku.

(52)

Kif imsemmi hawn fuq, ir-rappreżentattività tal-bejgħ domestiku tal-produttur tal-pajjiż analogu ġie vvalutat mill-Kummissjoni. Madankollu, ir-riżultat dettaljat ta' dan l-eżami u l-volumi tal-produzzjoni u tal-bejgħ ma jistgħux jiġu żvelati peress li jikkostitwixxu informazzjoni kunfidenzjali tan-negozju ta' dak il-produttur. Il-kostijiet tal-produzzjoni tal-moduli li saru skont il-ftehim ta' tolling kienu msawrin mill-kost tal-produzzjoni taċ-ċelloli użati fil-moduli u mit-tariffa tat-tolling. Rigward dettalji ulterjuri dwar il-kalkolu tal-valur normali maħdum kemm taċ-ċelloli kif ukoll tal-moduli, il-Kummissjoni nnutat li dan huwa informazzjoni kunfidenzjali dwar in-negozju. Barra minn hekk, parti minn din l-informazzjoni, bħall-istruttura tal-kostjiet tat-tollers, mhux biss hija kunfidenzjali iżda lanqas ma hi aċċessibbli għall-Kummissjoni jew għall-produttur tal-pajjiż analogu. Rigward din it-talba, ma jistax jiġi enfasizzat biżżejjed li l-parti interessata ma għandhiex dubju li t-Tajwan huwa pajjiż terz xieraq bl-ekonomija tas-suq. Tabilħaqq, fis-sottomissjoni preċedenti tagħha, il-parti interessata faħħritu bħala tali, waqt li qieset lill-Istati Uniti u l-Indja bħala pajjiżi analogi mhux xierqa. Ma hemm l-ebda indikazzjoni, u lanqas argument li qed isir mill-partijiet interessati, li l-fornituri ta' servizz lil produttur ta' pajjiż analogu f'pajjiż terz bl-ekonomija tas-suq xierqa mhux qed iġibu ruħhom skont il-forzi tas-suq.

(53)

Għalhekk, dawn l-affermazzjonijiet ġew rifjutati.

3.2.3.   Prezz tal-esportazzjoni

(54)

Il-Kummissjoni l-ewwel stabbiliet il-prezz tal-esportazzjoni abbażi tal-prezzijiet tal-esportazzjoni li jitħallsu attwalment jew li huma pagabbli minn klijenti indipendenti fl-Unjoni jew abbażi tal-prezzijiet tal-bejgħ mill-ġdid meta l-prodott ikkonċernat kien mibjugħ permezz ta' importaturi relatati fl-Unjoni.

(55)

Sabiex teżamina jekk il-prezzijiet tal-esportazzjonijiet lejn l-Unjoni kinux affidabbli, u minħabba l-eżistenza tal-impenni, il-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn l-Unjoni ġew analizzati f'relazzjoni mal-prezz minimu ta' importazzjoni (“MIP”) tal-impenn. Fil-fatt kien neċessarju li jiġi aċċertat jekk il-prezz ta' esportazzjoni lejn l-Unjoni kienx stabbilit f'ċertu livell prinċipalment minħabba l-MIP stabbilit mill-impenn u, għalhekk, jekk kienx affidabbli jew le. F'dan ir-rispett, il-Kummissjoni kkunsidrat jekk, fuq bażi ta' medja ponderata fil-livell ta' kull produttur esportatur fil-kampjun, il-prezz tal-esportazzjoni lejn l-Unjoni kienx sostanzjalment ogħla mill-MIP. Il-Kummissjoni kkunsidrat ukoll kif dan il-prezz kien jirrelata mal-prezzijiet ta' esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi.

(56)

Għall-produtturi esportaturi kollha fil-kampjun, il-prezz tal-esportazzjoni lejn l-Unjoni kien fil-medja fuq il-livell tal-MIP. Barra minn hekk, il-prezz tal-esportazjoni tagħhom lejn l-Unjoni kien ogħla, b'mod sinifikanti, mill-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi. Bħala konsegwenza, il-prezz tal-esportazzjoni lejn l-Unjoni kien influwenzat, b'mod sinifikanti, mill-impenn u b'hekk mhuwiex affidabbli.

(57)

Wara d-divulgazzjoni, parti interessata argumentat li din is-sejba tikkonferma li l-MIP iservi ta' prezz ġenerali ta' riferiment għas-suq tal-Unjoni u b'hekk jiddetermina l-livell tal-prezzijiet tal-moduli kollha li jinbiegħu fl-Unjoni, indipendentement minn fejn ġew prodotti l-moduli.

(58)

Il-Kummissjoni ma ratx din il-konnessjoni. Il-fatt li l-produtturi esportaturi fil-kampjun, minħabba li kienu soġġetti għat-termini tal-impenn, ma setgħux ibigħu taħt l-MIP, ma jipprekludix lil produtturi esportaturi oħrajn, kemm mir-RPĊ kif ukoll minn pajjiżi terzi oħrajn, milli jagħmlu dan, jekk ikun ekonomikament vijabbli. Barra minn hekk, l-MIP ma jistax iservi bħala punt ta' riferiment peress li huwa kummerċjalment riservat. Għalhekk, din l-affermazzjoni ġiet rifjutata.

(59)

Fl-assenza ta' prezz tal-esportazzjoni affidabbli għal dawn il-produtturi esportaturi Ċiniżi, f'dan il-każ minħabba l-eżistenza tal-impenn, il-Kummissjoni kkunsidrat metodoloġija oħra biex tistabbilixxi l-prezz tal-esportazzjoni. Minħabba li l-produtturi esportaturi fil-kampjun kienu qed ibigħu pannelli solari fis-suq dinji, il-Kummissjoni użat prezzijiet unitarji tal-esportazzjoni għall-pannelli solari mibjugħin fl-akbar swieq ta' esportazzjoni barra mill-UE (iċ-Ċilì, l-Indja, il-Ġappun u Singapore, skont il-produttur esportatur) tal-produtturi esportaturi fil-kampjun fejn dawk il-prezzijiet tal-bejgħ ma kinux jinkludu dazji għad-difiża tal-kummerċ. Deher li l-Indja kellha miżuri stabbiliti għad-difiża tal-kummerċ, iżda l-Kummissjoni setgħet tuża d-data mingħand il-produtturi esportaturi li ma ħallsux dawk id-dazji, għar-raġuni stipulata hawn taħt fil-premessa (60). Wara d-divulgazzjoni nstab li dawk id-dazji ma kinux għadhom fis-seħħ matul l-RIP (ara l-premessa(86) hawn taħt)

(60)

Jekk il-produtturi esportaturi jesportaw il-prodott ikkonċernat direttament lil klijenti indipendenti fil-pajjiż terz, il-prezz unitarju tal-esportazzjoni kien il-prezz li attwalment tħallas jew li kien pagabbli għall-prodott ikkonċernat meta dan inbiegħ għall-esportazzjoni lejn is-suq tal-pajjiż terz rilevanti, skont l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku.

(61)

Jekk il-produtturi esportaturi jesportaw il-prodott ikkonċernat fil-pajjiż terz permezz ta' kumpanija relatata li taġixxi ta' importatur, il-prezz unitarju tal-esportazzjoni kien stabbilit abbażi tal-prezz li bih, fil-bidu, il-prodott importat kien mibjugħ mill-ġdid lil klijenti indipendenti fis-suq tal-pajjiż terz rilevanti, skont l-Artikolu 2(9) tar-Regolament bażiku. F'dan il-każ, abbażi tad-data fornita mill-produtturi esportaturi fil-kampjun u vverifikata mill-Kummissjoni Ewropea, l-aġġustamenti fil-prezz saru għall-ispejjeż kollha mġarrba bejn l-importazzjoni u l-bejgħ mill-ġdid, inklużi l-ispejjeż tal-SG&A (bejn 0,05 % u 9 %, skont id-data rraportata u vverifikata għall-kumpanija inkwistjoni), u għall-qligħ (bejn 1 % u 3 %, skont id-data rrapportata u vverifikata għall-kumpanija inkwistjoni). F'dan il-każ, it-tranżazzjonijiet tal-bejgħ li kienu jinkludu dazji antidumping jew dazji kompensatorji ġew injorati peress li mhumiex indikaturi affidabbli għal prezz fl-assenza ta' miżuri. Għalhekk, tranżazzjonijiet bid-dazju mħallas fl-Istati Uniti tal-Amerka ġew esklużi, peress li l-maġġuranza assoluta ta' dawn it-tranżazzjonijiet saret permezz ta' importaturi relatati.

(62)

Wara d-divulgazzjoni, parti interessata argumentat li, meta nħadem il-prezz tal-esportazzjoni abbażi tal-Artikolu 2(9), il-Kummissjoni żbaljat għax għamlet aġġustament għall-ispejjeż tal-SG&A u għall-profitt tan-negozjanti relatati fir-RPĊ u f'Hong Kong.

(63)

L-istess parti interessata indikat li wħud mill-benefiċċji jista' jkun li ngħaddew darbtejn meta żdiedu l-ispejjeż tal-bejgħ dirett (peress li kienu diġà inklużi fl-SG&A). Il-parti indikat ukoll li l-livell tad-dumping, meta mqabbel mal-livell tat-twaqqigħ tal-prezzijiet, jista' jindika xi żbalji fil-kalkoli.

(64)

Il-Kummissjoni aċċettat dawn l-affermazzjonijiet. Aġġustament rilevanti fuq il-kont ta' negozjanti fir-RPĊ u f'Hong Kong sar skont l-Artikolu 2(10)(i) minflok skont l-Artikolu 2(9) tar-Regolament bażiku. Il-Kummissjoni aġġustat ukoll il-kalkoli tagħha biex tevita kalkolu doppju ta' ċerti benefiċċji. Barra minn hekk, wara l-kumment dwar id-dumping u t-twaqqigħ tal-prezzijiet, il-Kummissjoni skopriet żball klerikali fil-kalkoli tagħha u kkoreġietu. Il-bidliet fil-kalkoli ma għandhom l-ebda impatt fuq il-konklużjoni u l-proposta. Madankollu, il-parti ġiet infurmata dwar il-bidliet li saru wara l-kummenti tagħha fid-divulgazzjoni finali u tħalliet tikkummenta mill-ġdid, jekk kien hemm il-bżonn.

(65)

Biex jiġi stabbilit il-prezz tal-esportazzjoni, il-prezz unitarju tal-esportazzjoni stabbilit kif deskritt hawn fuq ġie mmoltiplikat bil-kwantitajiet mibjugħin lill-Unjoni matul l-RIP.

(66)

Wara d-divulgazzjoni, parti interessata esprimiet dubju dwar l-użu tal-prezzijiet tal-esportazzjonijiet ta' pajjiż terz. Skont il-parti, iċ-Ċilì u Singapore għandhom installazzjonijiet solari limitati u jirrappreżentaw sehem żgħir mill-esportazzjonijiet totali taċ-ċelloli u l-moduli mir-RPĊ. L-istess parti talbet lill-Kummissjoni tipprovdi disaggregazzjoni tal-bejgħ tal-esportazzjoni lejn kull pajjiż fil-prezz tal-esportazzjoni ikkalkulat u l-prezzijiet medji ponderati tal-esportazzjoni f'kull wieħed mill-erba' pajjiżi ta' esportazzjoni kkunsidrati, jiġifieri ċ-Ċilì, l-Indja, il-Ġappun u Singapore.

(67)

Parti interessata oħra argumentat li l-bidla fil-metodoloġija tal-kalkolu u l-użu ta' prezzijiet għal pajjiżi terzi biex jiġi kkalkolat il-prezz tal-esportazzjoni jikkontradixxu l-Artikolu 11(9) tar-Regolament bażiku, kif interpretat mill-Qorti Ġenerali (17).

(68)

Kif spjegat hawn fuq, il-Kummissjoni użat l-akbar swieq tal-esportazzjoni ta' kull produttur esportatur fil-kampjun. Iċ-Ċilì u Singapore ma jirrappreżentawx ishma minuri tal-produttur(i) esportatur(i) fil-kampjun inkwistjoni. Rigward it-talba għad-disaggregazzjoni tal-bejgħ tal-esportazzjoni lejn kull pajjiż bil-prezz tal-esportazzjoni ikkalkolat u l-prezzijiet tal-esportazzjoni medji ponderati f'kull wieħed mill-erba' pajjiżi tal-esportazzjoni kkunsidrati, il-Kummissjoni tinnota li din l-informazzjoni fiha informazzjoni kunfidenzjali dwar in-negozju. Barra minn hekk, din l-informazzjoni inkisbet minn produtturi esportaturi fil-kampjun. Imbagħad ingħatat lura lilhom speċifikament kif ġiet żvelata, sabiex ikunu jistgħu jivverifikaw jekk kinitx użata b'mod korrett fil-kalkolu rilevanti. L-ebda kumment dwar din il-kwistjoni ma wasal mingħand il-produtturi esportaturi fil-kampjun. Jistgħu jiġu pprovduti l-meded li ġejjin biex jillustraw dan il-punt: iċ-Ċilì minn 12 % sa 18 % tal-esportazzjonijiet tal-produttur(i) esportatur(i) rilevanti; l-Indja minn 9 % sa 15 % tal-esportazzjonijiet tal-produttur(i) esportatur(i) rilevanti; il-Ġappun minn 12 % sa 22 % tal-esportazzjonijiet tal-produttur(i) esportatur(i); u Singapor minn 40 % sa 60 % tal-esportazzjonijiet tal-produttur(i) esportatur(i).

(69)

Rigward il-bidla fil-metodoloġija, huwa tabilħaqq minnu li, kif jidher ċar mill-Artikolu 11(9) tar-Regolament bażiku, bħala regola ġenerali, il-metodoloġija għall-kalkolu tal-marġni tad-dumping segwita f'rieżami trid tkun l-istess bħal dik użata fl-investigazzjoni oriġinali li wasslet għall-impożizzjoni tal-miżuri antidumping. Madankollu, id-dispożizzjoni fiha eċċezzjoni li tippermetti li tiġi applikata metodoloġija differenti f'każ fejn iċ-ċirkustanzi jkunu nbidlu. Kif ġie spjegat hawn fuq, ġie eżaminat l-effett tal-impenn fuq il-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn l-Unjoni u nstab li l-eżistenza tal-MIP tirrendi dawn il-prezzijiet mhux affidabbli. Skont l-Artikolu 11(9), peress li l-ċ-ċirkustanzi nbidlu, il-Kummissjoni kienet intitolata li tapplika metodoloġija li kienet differenti minn dik applikata fl-investigazzjoni oriġinali. Fis-sentenza li rreferiet għaliha l-parti interessata, dik il-possibilità kienet prevista b'mod espliċitu, iżda l-Kunsill iddeċieda li ma jiddependix fuqha. Fl-aħħar, l-approċċ tal-Kummissjoni ġie kkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja (18).

(70)

Għalhekk, dawn l-affermazzjonijiet ġew rifjutati.

3.2.4.   Paragun

(71)

Il-Kummissjoni qabblet il-valur normali mal-prezzijiet tal-esportazzjoni għall-pannelli solari fl-akbar swieq tal-esportazzjoni barra l-Unjoni tal-produtturi esportaturi fil-kampjun (iċ-Ċilì, l-Indja, il-Ġappun u Singapore, skont il-produttur esportatur fil-kampjun).

(72)

Fejn kienet ġustifikata mill-bżonn li tiżgura paragun ġust, il-Kummissjoni aġġustat il-valur normali u/jew il-prezz tal-esportazzjoni għal differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-paragun bejn il-prezzijiet, skont l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Saru aġġustamenti għat-trasport u għall-assigurazzjoni (bejn 0,02 % u 7 %, skont id-data rrapportata mill-kumpanija inkwistjoni u vverifikata għaliha), l-immaniġġar tal-merkanzija, it-tagħbija u spejjeż anċillari (bejn 0 % u 1 %, skont id-data rrapportata mill-kumpanija inkwistjoni u vverifikata għaliha), il-kost tal-kreditu (bejn 0,05 % u 0,5 %, skont id-data rrapportata mill-kumpanija inkwistjoni u vverifikata għaliha) u l-imposti tal-bank (bejn 0 % u 0,03 %, skont id-data rrapportata mill-kumpanija inkwistjoni u vverifikata għaliha).

3.2.5.   Marġni tad-dumping

(73)

Għall-produtturi esportaturi fil-kampjun, il-Kummissjoni qabblet il-valur normali medju ponderat ta' kull tip tal-prodott simili fil-pajjiż analogu mal-prezz medju ponderat tal-esportazjoni tat-tip korrispondenti tal-prodott ikkonċernat, skont l-Artikolu 2(11) u (12) tar-Regolament bażiku.

(74)

Il-marġini tad-dumping stabbiliti b'dan il-mod għandhom medda ta' bejn 23,5 % u 31,5 %.

(75)

Kif imsemmi fil-premessa (48) aktar 'il fuq, il-prezz tal-esportazzjoni lejn l-Unjoni kien influwenzat b'mod sinifikanti mill-impenn u għalhekk mhuwiex affidabbli. Madankollu, għall-fini ta' kompletezza, il-Kummissjoni qabblet il-valur normali medju ponderat ta' kull tip ta' prodott simili fil-pajjiż analogu mal-prezz tal-esportazzjoni medju ponderat tat-tip korrispondenti tal-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni. Fuq din il-bażi, fl-RIP instabu marġini tad-dumping ta' bejn 8,9 % u 14,8 % bħala perċentwal tad-dazju mhux imħallas tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni.

(76)

Dan il-kalkolu juri d-dumping għall-produtturi esportaturi li, matul l-RIP, kienu soġġetti għall-impenni. Huwa mfakkar li l-MIP fl-impenni ma kienx ibbażat fuq il-marġni tad-dumping. B'hekk, l-impenni ma neħħewx id-dumping stabbilit fl-investigazzjoni oriġinali kompletament.

(77)

Wara d-divulgazzjoni, parti interessata, li ma kinitx produttur esportatur fil-kampjun, ilmentat li ma ngħatawx dettalji dwar il-kalkolu tal-marġini tad-dumping.

(78)

Il-Kummissjoni indikat li l-kalkoli dettaljati kienu ngħataw lill-produtturi esportaturi fil-kampjun li pprovdew id-data, u ġew ivverifikati minnhom. Id-divulgazzjoni lil partijiet terzi, li tmur lil hinn mis-sommarju importanti fid-dokument tad-divulgazzjoni ġenerali u fir-Regolament attwali, tkun tikser id-dispożizzjonijiet applikabbli dwar il-ħtieġa li jiġu bbilanċjati l-kunfidenzjalità tan-negozju u d-drittijiet proċedurali.

3.3.   Probabbiltà ta' kontinwazzjoni tad-dumping

(79)

Kif diskuss fil-Premessi (55) sa (59) hawn fuq, għall-produtturi esportaturi kollha fil-kampjun, il-prezz tal-esportazzjoni lejn l-Unjoni kellu medja fl-istess livell tal-MIP. Barra minn hekk, il-prezz tal-esportazjoni tagħhom lejn l-Unjoni kien ogħla, b'mod sinifikanti, mill-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi. Bħala konsegwenza, huwa probabbli ħafna li fl-assenza tal-impenn il-prezz tal-esportazzjoni lejn l-Unjoni jonqos sal-livell tal-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi. Għalhekk, huwa probabbli li l-marġni tad-dumping, fl-assenza tal-miżuri, ikun fil-medda ta' 23,5 % sa 31,5 %, kif stabbilit fil-premessa (74). Dawn il-marġini tad-dumping huma ħafna ogħla minn dawk li kienu stabbiliti fuq il-bażi tal-prezz tal-esportazzjoni lejn l-Unjoni matul l-RIP (li kienu fil-medda ta' 400 EUR/kW u 700 EUR/kW għall-moduli u ta' 100 EUR/kW u 400 EUR/kW għaċ-ċelloli). Kif stabbilit fil-premessa (75), dawn il-marġini tad-dumping huma fil-medda ta' 8,9 % sa 14,8 %.

(80)

Meta saret analiżi dwar jekk kienx probabbli li d-dumping ikompli jekk il-miżuri jitħallew jiskadu, il-Kummissjoni analizzat ukoll l-elementi li ġejjin: l-attraenza tas-suq tal-Unjoni u l-kapaċità tal-produzzjoni u l-konsum fil-pajjiż ikkonċernat.

3.3.1.   Attraenza tas-suq tal-Unjoni

(81)

Fl-2012, is-suq tal-Unjoni kien responsabbli għal sa 60 % tal-kapaċità installata ġdida globali fis-sena. Minn dak iż-żmien, l-importanza tiegħu naqset għal 14 % fl-2015 kif indikat fil-premessa (197). Is-sehem tiegħu huwa mistenni li jibqa' importanti fil-futur. Madankollu, il-previżjonijiet għat-tkabbir tas-suq tal-Unjoni tal-kapaċità installata ġdida globali fis-sena huma modesti meta mqabbla mal-bqija tad-dinja.

(82)

Madankollu, l-Unjoni tibqa' suq importanti b'madwar 7,2GW f'kapaċità installata ġdida fis-sena fl-RIP u tliet Stati Membri tagħha (Franza, il-Ġermanja u r-Renju Unit) kienu fost l-akbar għaxar swieq tal-moduli solari fl-2015 (19). Barra minn hekk, l-impożizzjoni u l-infurzar tal-miżuri għad-difiża tal-kummerċ kontra importazzjonijiet mir-RPĊ, mill-Kanada, mill-Indja u mill-Istati Uniti naqqsu l-attraenza ta' dawn is-swieq għall-produtturi esportaturi mir-RPĊ, u b'hekk tiżdied dik tas-suq tal-Unjoni, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

(83)

Il-produtturi Ċiniżi għadhom interessati ħafna fis-suq tal-Unjoni. Minkejja l-introduzzjoni tal-miżuri antidumping u dawk kompensatorji fl-2013, żammew pożizzjoni b'saħħitha fis-suq tal-Unjoni. Is-sehem tagħhom fis-suq tal-moduli waqa' minn 66 % fl-2012 għal 41 % fl-RIP, filwaqt li s-sehem tagħhom fis-suq taċ-ċelloli żdied minn 7 % fl-2012 għal 16 % fl-RIP. Dan jirrifletti t-tendenza li numru li dejjem akbar ta' produtturi tal-Unjoni qed jillimitaw l-attività tagħhom għas-segment tal-produzzjoni tal-moduli, u jixtru ċ-ċelloli minn pajjiżi terzi. Huma jgħoddu bħala produzzjoni tal-moduli tal-Unjoni. Dan jirrifletti wkoll it-tendenza li dawk il-produtturi esportaturi li għandhom ukoll faċilitajiet ta' produzzjoni f'pajjiżi terzi barra r-RPĊ qed jirtiraw mill-impenn u qed ibigħu lill-Unjoni minn dawk il-pajjiżi terzi.

(84)

Barra minn hekk, kif turi l-investigazzjoni kontra ċ-ċirkomvenzjoni fl-2015, xi wħud mill-produtturi Ċiniżi qed jippruvaw jevitaw il-miżuri billi jevaduhom permezz tat-Tajwan u l-Malasja, l-akbar pajjiżi terzi b'importazzjonijiet lejn l-Unjoni. Mill-impożizzjoni tal-miżuri, għadd ta' impenni ġew irtirati. L-irtirar kien volontarju jew dovut għal ksur jew għal raġunijiet ta' nuqqas ta' prattiċità (għal referenzi dettaljati, ara n-nota 6 f'qiegħ il-paġna aktar 'il fuq).

(85)

Wara d-divulgazzjoni, parti interessata argumentat li, minkejja l-miżuri għad-difiża tal-kummerċ kontra l-importazzjonijiet mir-RPĊ, l-Istati Uniti huwa suq attraenti minħabba l-inċentivi u l-livell għoli ħafna ta' irradjazzjoni tax-xemx naturali. Barra minn hekk, skont l-istess parti, għall-kuntrarju tal-fatti stipulati hawn fuq, l-Indja ma għandhiex miżuri għad-difiża tal-kummerċ kontra importazzjonijiet mir-RPĊ. Barra minn hekk, l-Indja qed tippjana li żżid il-kapaċità installata tagħha b'mod sinifikanti.

(86)

Rigward l-Istati Uniti, il-Kummissjoni indikat li l-parti ma tipprovdi l-ebda prova li l-inċentivi jikkumpensaw kompletament għall-iżvantaġġ tad-dazji għall-produtturi mir-RPĊ. Tabilħaqq, il-Kummissjoni ma ddikjaratx li s-suq tal-Istati Uniti mhuwiex attraenti iżda li l-preżenza tad-dazji naqqset l-attraenza tiegħu. Rigward l-Indja, id-dazju propost ma ġiex infurzat u tħalla jiskadi f'Ġunju 2014. Madankollu, anki jekk l-Indja mhijiex soġġetta għad-dazji, id-dazji fil-Kanada u fl-Istati Uniti qed iżidu l-attraenza tas-suq tal-Unjoni, jekk jiskadu l-miżuri. Dan lanqas ma jirrendi lis-suq tal-Unjoni mhux attraenti peress li l-konsiderazzjonijiet l-oħrajn kollha xorta jibqgħu validi.

3.3.2.   Kapaċità tal-produzzjoni u l-konsum fil-pajjiż ikkonċernat

(87)

Il-kapaċità ż-żejda tal-produtturi esportaturi kollha fir-RPĊ li qed jikkooperaw ma' din l-investigazzjoni hija ta' madwar 33 %, skont it-tweġibiet tal-kampjunar tagħhom. Dawn il-kumpaniji waħedhom kellhom kapaċità żejda matul l-RIP (madwar 10GW) li kapaċi tissodisfa s-suq kollu tal-Unjoni. Ta' min jinnota li l-kapaċità ż-żejda tal-akbar produtturi li qed jikkooperaw, skont il-volum, hija ħafna aktar baxxa, u li l-użu tal-kapaċità tagħhom għandu medda ta' bejn 86 % u 97,8 %.

(88)

Wara d-divulgazzjoni, parti interessata esprimiet dubju dwar din id-data waqt li argumentat li l-akbar erba' manifatturi Ċiniżi (Trina, JA Solar, Jinko u Canadian Solar) kienu qed joperaw b'kapaċità sħiħa. Skont il-parti interessata dawn l-erba' produtturi huma responsabbli għal aktar minn 40 % tal-esportazzjonijiet Ċiniżi totali (madwar 11,2 GW). Bħala konsegwenza, biex jilħqu 43 % tal-kapaċità żejda fl-2016 indikata mill-Kummissjoni, il-produtturi ż-żgħar kollha jkollhom joperaw b'użu tal-kapaċità ta' 20 % biss. Il-parti interessata talbet lill-Kummissjoni tipprovdi dettalji dwar il-kalkolu tal-medja tat-43 %.

(89)

Il-Kummissjoni l-ewwel indikat li l-kapaċità żejda tal-produtturi esportaturi kollha fir-RPĊ li kkooperaw f'din l-investigazzjoni hija stmata għal madwar 33 % u mhux 43 %. Barra minn hekk, il-kalkoli tal-parti msemmija hawn fuq huma bbażati fuq is-suppożizzjoni li JA Solar u Canadian Solar kienu qed jikkooperaw fl-investigazzjoni. Dawn iż-żewġ manifatturi ma kkooperawx fl-investigazzjoni. B'hekk il-kapaċità u l-użu tal-kapaċità tagħhom mhumiex magħrufa mill-Kummissjoni u ma ġewx ikkunsidrati fil-kalkoli ta' hawn fuq.

(90)

Għalhekk, l-affermazzjoni ġiet rifjutata.

(91)

Il-kapaċità totali Ċiniża ta' produzzjoni tal-moduli hija stmata għal 96,3GW fis-sena għall-2015 u hija mistennija li tilħaq il-108GW fis-sena fl-2016 (20). Fl-istess ħin, id-domanda globali ġiet stmata għal 50,6GW fl-2015 u hija mbassra li ser tiżdied għal 61,7GW fl-2016 (21). Għalhekk, il-kapaċità żejda totali tal-produtturi Ċiniżi qabżet bil-kbir id-domanda globali, jiġifieri b'47,5 % fl-2015, u għandha taqbiżha bi 42,9 % fl-2016.

(92)

Għadd ta' partijiet argumentaw li d-domanda domestika Ċiniża ilha tiżdied għal dawn l-aħħar ftit snin, u laħqet il-50 % tal-produzzjoni Ċiniża tal-moduli solari sal-ewwel trimestru tal-2016. Allegatament, iċ-Ċina għandu jkollha installazzjonijiet ġodda għal madwar 20 GW fis-sena sal-2020. Madankollu, kif muri hawn fuq u kif elaborat ulterjorment fil-premessi (186) sa (195), il-kapaċità żejda tal-produtturi esportaturi Ċiniżi tkun kapaċi tissodisfa d-domanda globali totali fil-futur, inklużi s-swieq li qed jikbru malajr bħaċ-Ċina stess, l-Indja, il-Ġappun u l-Amerika t'Isfel f'daqqa.

(93)

Żewġ partijiet interessati esprimew dubju dwar l-informazzjoni dwar il-kapaċità fir-RPĊ u l-konsum globali li użat il-Kummissjoni. Parti interessata argumentat li tkun meħtieġa kapaċità ulterjuri biex tkopri d-domanda li dejjem qed tikber għall-installazzjonijiet solari fir-RPĊ u f'postijiet oħrajn fil-futur qarib. Skont il-parti l-Kummissjoni ma pprovdietx argumenti sodi li l-kapaċità ż-żejda allegata fir-RPĊ se tkun iddestinata għas-suq tal-Unjoni.

(94)

Dawn l-affermazzjonijiet ġew indirizzati fil-premessi (190) — (191) hawn taħt.

3.3.3.   Konklużjoni dwar il-probabbiltà ta' kontinwazzjoni tad-dumping

(95)

Fid-dawl tal-kapaċità żejda sinifikanti stmata fir-RPĊ, flimkien mal-attraenza tas-suq tal-Unjoni fit-termini ta' daqs u prezz tal-bejgħ, b'mod partikolari rigward il-livell tal-prezzijiet tal-esportazzjoni tar-RPĊ lejn pajjiżi terzi, u r-rekords ta' prattiki ta' ċirkomvenzjoni tal-imgħoddi, il-Kummissjoni kklonkludiet li hemm probabbiltà qawwija li r-revoka tal-miżuri antidumping tirriżulta f'żieda sinifikanti ta' importazzjonijiet oġġett ta' dumping ta' ċelloli u ta' moduli solari mir-RPĊ lejn l-Unjoni.

4.   DANNU

4.1.   Definizzjoni tal-industrija tal-Unjoni u l-produzzjoni tal-Unjoni

(96)

Il-prodott simili ġie manifatturat minn aktar minn 100 produttur fl-Unjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami. Huma jikkostitwixxu l-“industrija tal-Unjoni” skont it-tifsira tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament bażiku.

(97)

L-informazzjoni disponibbli kollha li tikkonċerna l-industrija tal-Unjoni ntużat biex tiġi stabbilita l-produzzjoni totali tal-Unjoni għall-RIP peress li informazzjoni pubblika kompluta ma kinitx disponibbli. Din l-informazzjoni kienet tinkludi: data makroekonomika fornita mill-applikant, iżda miġbura f'ismu minn Europressedienst, ditta ta' konsulenza indipendenti; it-tweġibiet permanenti tal-partijiet interessati li ngħataw fl-istadju qabel il-bidu, u t-tweġibiet ivverifikati tal-kwestjonarju tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun.

(98)

Abbażi ta' dan, il-produzzjoni totali tal-Unjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami ġiet stmata li kienet ta' madwar 3 409 MW għall-moduli u ta' 1 270 MW għaċ-ċelloli.

4.2.   Determinazzjoni tas-suq rilevanti tal-Unjoni

(99)

Parti mill-industrija tal-Unjoni hija integrata vertikalment u, fejn hi kkonċernata l-produzzjoni taċ-ċelloli, parti sostanzjali tal-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni kienet iddestinata għal użu ristrett (96 %). B'hekk, is-suq ħieles għaċ-ċelloli kien marġinali ħafna. Wara d-divulgazzjoni, parti interessata kkontestat l-aħħar dikjarazzjoni u argumentat li s-suq ħieles kien jikkostitwixxi parti kbira mis-suq totali għaċ-ċelloli (stmat għal 3 409 MW, ara t-tabella 1b hawn taħt). Il-Kummissjoni aċċettat din il-korrezzjoni peress li, tabilħaqq, is-suq magħluq fl-Unjoni kien jikkostitwixxi 31,8 % biss mill-konsum totali taċ-ċelloli. Madankollu, dan ma jbiddilx is-sejba li parti sostanzjali mill-produzzjoni taċ-ċelloli tal-industrija tal-Unjoni kienet destinata għal użu ristrett u ma għandha l-ebda impatt fuq l-analiżi li saret tad-dannu u tal-interess tal-Unjoni. Tabilħaqq, is-suq ħieles għaċ-ċelloli huwa moqdi prinċipalment mill-importazzjonijiet u mhux mill-bejgħ tal-produtturi taċ-ċelloli tal-Unjoni, minħabba l-fatt li l-biċċa l-kbira tal-produtturi taċ-ċelloli ħarġu mis-suq fl-aħħar ftit snin.

(100)

Biex tistabbilixxi jekk l-industrija tal-Unjoni komplietx iġġarrab dannu u biex tiddetermina l-konsum u l-indikaturi ekonomiċi varji relatati mas-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni, il-Kummissjoni eżaminat jekk, u sa liema punt, l-użu sussegwenti tal-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni tal-prodott simili (“użu ristrett”) kellu jitqies fl-analiżi.

(101)

Il-Kummissjoni analizzat l-indikaturi ekonomiċi li ġejjin billi rreferiet għall-attività totali (inkluż l-użu ristrett tal-industrija): il-konsum, il-volum tal-bejgħ, il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, l-użu tal-kapaċità, it-tkabbir, l-investimenti, l-istokks, l-impjiegi, il-produttività, il-fluss tal-flus, ir-redditu fuq investiment, il-ħila li jiġi ġġenerat l-kapital u l-firxa tal-marġni tad-dumping. Għal dawk l-indikaturi, il-Kummissjoni sabet, f'konformità mal-investigazzjoni oriġinali, li l-produzzjoni destinata għall-użu ristrett kienet affettwata indaqs mill-kompetizzjoni tal-importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat. Iċ-ċelloli destinati għas-suq magħluq ġew użati bħala l-komponent ewlieni għall-produzzjoni tal-moduli. Għalhekk, il-kompetizzjoni diretta tal-importazzjoni tal-moduli mill-pajjiż ikkonċernat li ffaċċjaw il-produtturi tal-moduli tal-Unjoni ukoll eżerċizzat pressjoni indiretta fuq il-prezzijiet tal-bejgħ ristrett u/jew l-ispejjeż tal-produzzjoni taċ-ċelloli użati f'dawk il-moduli. Barra minn hekk, l-importazzjoni taċ-ċelloli mir-RPĊ żiedet il-pressjoni fuq il-produtturi tal-moduli li kienu qed jużaw produzzjoni ristretta taċ-ċelloli. Kienu qed jikkompetu mhux biss ma' moduli li ġew assemblati f'pajjiżi terzi minn ċelloli Ċiniżi, iżda wkoll ma' moduli assemblati fl-Unjoni biċ-ċelloli Ċiniżi importati.

(102)

Bħala konsegwenza, għall-kuntrarju ta' każijiet oħrajn (22), fejn id-distinzjoni bejn suq magħluq u suq ħieles kienet rilevanti għall-analiżi tad-dannu minħabba li nstab li l-prodotti maħsuba għall-użu ristrett ma kinux esposti għal kompetizzjoni diretta mill-importazzjonijiet, il-Kummissjoni stabbiliet li fil-każ attwali, għall-maġġoranza tal-indikaturi ekonomiċi, l-ebda distinzjoni bejn suq magħluq u suq ħieles ma kienet iġġustifikata.

(103)

Madankollu, rigward il-profittabilità, il-Kummissjoni kkunsidrat biss il-bejgħ fis-suq ħieles. Il-prezzijiet fis-suq magħluq ġew stabbiliti skont politiki varji ta' prezzar (prezzar ta' trasferiment bil-prezz tas-suq virtwali, trasferiment abbażi tal-ispejjeż attwali, eċċ.). B'hekk ma kinux dejjem jirriflettu prezzijiet f'kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ġusta u ma setgħux jitqiesu fil-valutazzjoni ta' dan l-indikatur.

(104)

Wara d-divulgazzjoni, għadd ta' partijiet argumentaw li l-istat tal-industrija taċ-ċelloli tal-Unjoni kellu jiġi vvalutat separatament għas-suq magħluq u s-suq ħieles. L-ewwel, huma qalu li l-Kummissjoni ma kinitx ipprovdiet raġunament xieraq dwar kif is-suq magħluq ġie daqstantieħor affettwat mill-kompetizzjoni tal-importazzjonijiet mir-RPĊ. It-tieni, parti waħda kkontendiet li peress li l-Kummissjoni ikkunsidrat li l-prezzijiet fis-suq magħluq ma kinux affidabbli sabiex tivvaluta l-profittabilità, huwa daqstantieħor impreċiż li tintlaħaq il-konklużjoni li dawn ġarrbu pressjoni minħabba l-importazzjonijiet tal-moduli. It-tielet, analiżi komuni taż-żewġ swieq tikkontradixxi l-fatt li l-konsum taċ-ċelloli naqas inqas mill-konsum tal-moduli matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Dan jista' jfisser li ma hemm l-ebda konnessjoni bejn l-importazzjoni tal-moduli u l-importazzjoni taċ-ċelloli u bejn it-tnaqqis fl-importazzjonijiet taċ-ċelloli u l-prezzijiet taċ-ċelloli esposti għas-suq ħieles.

(105)

L-ewwel, għall-kuntrarju tad-dikjarazzjonijiet tal-partijiet, il-Kummissjoni pprovdiet fil-premessi (101)-(102) hawn fuq raġunament dettaljat dwar kif is-suq magħluq għaċ-ċelloli kien daqstantieħor affettwat mill-kompetizzjoni tal-importazzjonijiet mir-RPĊ. Peress li ċ-ċellola hija l-komponent ewlieni għall-produzzjoni ta' modulu, l-importazzjonijiet tal-moduli mir-RPĊ jeżerċitaw pressjoni indiretta fuq il-bejgħ ristrett taċ-ċelloli, meta l-prezz ta' trasferiment huwa bbażat fuq prezz tas-suq virtwali. Bħala alternattiva, meta t-trasferiment ikun ibbażat fuq kost attwali, iċ-ċelloli importati għamlu pressjoni fuq il-kumpaniji biex jagħmlu l-proċess tal-produzzjoni tagħhom aktar effiċjenti. It-tieni, għalkemm il-prezzijiet fis-suq magħluq mhumiex affidabbli għall-valutazzjoni tal-profittabilità, il-Kummissjoni kkunsidrat l-iżvilupp ta' dawk il-prezzijiet bħala fattur rilevanti biex jiġi vvalutat jekk is-suq magħluq kellux kompetizzjoni mill-importazzjonijiet mir-RPĊ. It-tielet, il-Kummissjoni ma qalitx li hemm konnessjoni diretta bejn l-importazzjonijiet tal-moduli u l-importazzjoni taċ-ċelloli. Minflok osservat li l-użu ristrett taċ-ċelloli ukoll huwa soġġett għall-kompetizzjoni diretta ta' importazzjonijiet ta' ċelloli u kompetizzjoni indiretta ta' importazzjonijiet ta' moduli peress li ċ-ċelloli ristretti huma użati fil-produzzjoni tal-moduli. Fl-aħħar, il-parti interessata ma wrietx bil-provi li ma hemm l-ebda konnessjoni bejn il-prezzijiet taċ-ċelloli fis-suq ħieles u t-tnaqqis fl-importazzjonijiet taċ-ċelloli. Tabilħaqq, kif huwa evidenti mit-Tabella 8b, il-prezzijiet tal-bejgħ tal-industrija taċ-ċelloli tal-Unjoni żdiedu meta l-importazzjonijiet taċ-ċelloli miċ-Ċina naqsu kemm fil-volum kif ukoll fis-sehem mis-suq bejn l-2014, meta l-miżuri beda jkollhom effett sħiħ, u l-RIP. Bħala konsegwenza, dawn l-argumenti ġew rifjutati.

(106)

Wara d-divulgazzjoni, il-Gvern taċ-Ċina (“GOC”) sostna li analiżi komuni tas-suq magħluq u s-suq ħieles għaċ-ċelloli fil-fatt telimina analiżi tas-suq ħieles peress li huwa 4 % biss tal-produzzjoni totali taċ-ċelloli tal-Unjoni. B'hekk il-Kummissjoni naqset milli teżamina l-istat tal-industrija domestika kollha kemm hi u b'hekk ma tissodisfax ir-rekwiżiti ta' “oġġettiv[ità]” fl-Artikolu 3.1 tal-Ftehim dwar l-Antidumping.

(107)

Il-Kummissjoni ma setgħetx tifhem kif l-analiżi komuni tas-suq magħluq u s-suq ħieles għaċ-ċelloli eliminat analiżi għas-suq ħieles. Fil-fatt, il-Kummissjoni analizzat bosta indikaturi ta' dannu għas-suq ħieles biss, bħall-profittabilità, il-prezzijiet tal-bejgħ u r-redditu fuq investimenti. Barra minn hekk, għadd ta' indikaturi ġew analizzati b'mod kumulattiv, anki f'każijiet meta ssir analiżi separata ta' suq magħluq u suq ħieles (23). Dawk l-indikaturi ta' spiss ikunu: il-produzzjoni, il-kapaċità, l-użu tal-kapaċità, l-investimenti, ir-redditu fuq investimenti, l-impjiegi, il-produttività, l-istokkijiet u l-kostijiet lavorattivi. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, l-indikaturi ta' dannu ta' dawk il-produtturi taċ-ċelloli tal-Unjoni li kienu jbigħu esklussivament fis-suq ħieles segwew l-istess tendenzi, u, għalhekk, il-konklużjonijiet li ntlaħqu għall-industrija kollha taċ-ċelloli tal-Unjoni japplikaw għalihom ukoll. Il-GOC insista li skont il-ġurisprudenza tad-WTO, fil-każ tal-preżenza ta' suq magħluq għal parti mill-produzzjoni investigata, għandha ssir analiżi komparattiva. Il-Kummissjoni qieset li dan ir-rekwiżit, jekk huwa applikabbli fil-każ speċifiku ħafna attwali, xorta jkun issodisfat. Għall-parti tal-produzzjoni taċ-ċelloli tal-Unjoni li tinbiegħ f'suq magħluq, id-dannu ġie stabbilit abbażi ta' pressjoni indiretta fuq il-prezzijiet fil-livell tal-moduli li jinkorporaw dawk iċ-ċelloli. Għall-parti tal-produzzjoni taċ-ċelloli tal-Unjoni li tinbiegħ f'suq ħieles, l-indikaturi tad-dannu ukoll ġew ivvalutati separatament, u juru l-istess tendenzi bħal dawk tal-parti magħluqa tas-suq (li, minħabba l-fatt li tirrappreżenta 96 % tal-produzzjoni tal-Unjoni, huma virtwalment l-istess bħall-valutazzjoni kumulattiva). Bħala konsegwenza, dan l-argument ġie rifjutat.

(108)

Il-GOC argumenta wkoll li d-dikjarazzjoni li l-manifatturi tal-moduli tal-Unjoni jikkompetu kontra moduli assemblati f'pajjiżi terzi b'ċelloli Ċiniżi testendi l-kamp tal-applikazzjoni tal-investigazzjoni illegalment. Madankollu, tali moduli ġew inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-investigazzjoni mill-bidu peress li ċ-ċelloli jagħtu oriġini lill-moduli (24). Għalhekk din l-affermazzjoni ġiet rifjutata.

(109)

Wara d-divulgazzjoni, parti oħra ddikjarat li l-analiżi tal-profittabilità abbażi ta' 4 % tal-produzzjoni taċ-ċelloli tal-Unjoni mhijiex rappreżentattiva għal valutazzjoni preċiża dwar il-bżonn li jinżammu d-dazji. Il-Kummissjoni nnutat li l-profittabilità biss kienet ivvalutata esklussivament abbażi tal-bejgħ taċ-ċelloli lil klijenti indipendenti għar-raġunijiet stipulati fil-premessa (103) hawn fuq. Madankollu, għall-għanijiet tal-valutazzjoni tal-istat tal-industrija tal-Unjoni, l-indikaturi kollha l-oħrajn ġew analizzati filwaqt li ttieħed kont kemm tas-suq magħluq kif ukoll tas-suq ħieles taċ-ċelloli. Bħala konsegwenza, dan l-argument ġie rifjutat.

(110)

Jabil assembla moduli f'isem kumpaniji oħrajn matul l-RIP bħala manifattur b'kuntratt. Għal dan is-servizz ta' assemblaġġ, il-kumpaniji l-oħrajn ħallsu tariffa. Ħadu wkoll responsabbiltà kuntrattwali sħiħa għall-bejgħ tal-moduli assemblati minn Jabil. Bħala konsegwenza, id-dħul irrapportat minn Jabil ma kienx derivat mill-bejgħ tal-moduli, iżda mit-tariffi tas-servizz. Għalhekk, il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħmel distinzjoni bejn iċ-ċifri tal-qligħ ta' Jabil u ċ-ċifri tal-qligħ tal-bqija tal-industrija tal-moduli tal-Unjoni (ara l-premessi (160) u (161) hawn taħt). Għall-bqija tal-indikaturi ta' dannu, l-attivitajiet ta' assemblaġġ forniti minn Jabil lill-produtturi tal-moduli li ma kkooperawx ma setgħux jiġu vverifikati u għalhekk ma tqisux.

(111)

Wara d-divulgazzjoni, parti interessata talbet kjarifikazzjonijiet ulterjuri dwar liema data mingħand Jabil ġiet jew ma ġietx ikkunsidrata u għaliex. Għall-indikaturi kollha ta' dannu, ħlief għall-profittabilità, il-Kummissjoni qieset id-data kollha fornita minn Jabil li tirrelata mal-produtturi tal-moduli tal-Unjoni li kkooperaw. Dik id-data biss ġiet ikkunsidrata peress li setgħet tiġi vverifikata, filwaqt li l-bqija ġiet injorata, minħabba l-mudell kummerċjali partikolari ta' Jabil u l-fatt li l-prezzijiet tal-bejgħ finali ma setgħux jiġu vverifikati.

4.3.   Konsum tal-Unjoni

(112)

Il-Kummissjoni stabbiliet il-konsum tal-Unjoni abbażi tal-volum totali tal-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat u l-volum tal-bejgħ totali tal-prodott simili fl-Unjoni, inklużi dawk destinati għal użu ristrett. Il-bejgħ totali tal-industrija tal-Unjoni kien ibbażat fuq l-informazzjoni fornita minn Europressedienst, korretta, fejn xieraq, b'data mit-tweġibiet permanenti tal-partijiet interessati sottomessi fl-istadju qabel il-bidu u t-tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju tal-kumpaniji fil-kampjun. Kif indikat fil-premessa (116) hawn taħt, id-data dwar l-importazzjoni kienet ibbażata fuq Comext u d-data rrapportata lill-Kummissjoni mill-Istati Membri skont l-Artikolu 14(6) tar-Regolament bażiku (“database tal-Artikolu 14(6)”). Id-data dwar il-konsum ġiet kontroverifikata ma' sorsi oħrajn (25).

(113)

Il-konsum tal-Unjoni żviluppa kif ġej:

Tabella 1a

il-konsum tal-Unjoni għall-moduli (f'MW)

 

2012

2013

2014

RIP

Suq totali

16 324

10 580

7 292

7 191

Indiċi (2012 = 100)

100

65

45

44

Sors: Europressedienst, tweġibiet permanenti, tweġibiet verifikati għall-kwestjonarju, Comext u d-database tal-Artikolu 14(6).

Tabella 1b

konsum tal-Unjoni għaċ-ċelloli (f'MW)

 

2012

2013

2014

RIP

Suq totali

4 604

4 449

3 262

3 409

Indiċi (2012 = 100)

100

97

71

74

Sors: Europressedienst, tweġibiet permanenti, tweġibiet verifikati għall-kwestjonarju, Comext u d-database tal-Artikolu 14(6).

(114)

F'termini ġenerali, il-konsum tal-Unjoni naqas konsiderevolment bejn l-2012 u l-RIP. Il-konsum tal-Unjoni għall-moduli naqas b'56 %. Madankollu, wara tnaqqis kbir bejn l-2012 u l-2013 ta' 35 %, il-konsum baqa' pjuttost stabbli fl-2014 u fl-RIP.

(115)

Rigward iċ-ċelloli, il-konsum naqas bi ftit inqas, jiġifieri b'26 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. It-tnaqqis fil-konsum seħħ prinċipalment bejn l-2013 u l-2014 meta waqa' b'26 %. Madankollu, beda jirkupra matul l-RIP meta żdied b'4,5 % meta mqabbel mal-2014.

4.4.   Importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat

(116)

Il-volumi u l-valuri tal-importazzjonijiet kienu bbażati fuq sorsi differenti. Għall-2012 u parti mill-2013 kienu bbażati fuq data fornita mill-applikant, iżda miġbura f'ismu minn Europressedienst, peress li dak iż-żmien il-moduli u ċ-ċelloli kienu importati fl-Unjoni taħt intestaturi doganali li kienu jkopru prodotti oħrajn mhux soġġetti għall-investigazzjoni attwali u għalhekk il-Eurostat ma setax jintuża. Wara li ġiet introdotta r-reġistrazzjoni tal-moduli u ċ-ċelloli fis-6 ta' Marzu 2013 (26), setgħet tintuża d-data tal-Eurostat. Bħala konsegwenza, għall-bqija tal-2013, l-2014 u l-RIP il-Kummissjoni bbażat is-sejbiet tagħha fuq id-database Comext (27) u d-database tal-Artikolu 14(6).

4.4.1.   Volum u sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat

(117)

L-importazzjonijiet fl-Unjoni mill-pajjiż ikkonċernat żviluppaw kif ġej:

Tabella 2a

Importazzjonijiet ta' moduli mir-RPĊ (f'MW) u s-sehem mis-suq  (28)

 

2012

2013

2014

RIP

Volumi tal-importazzjonijiet mir-RPĊ

10 786

5 198

2 845

2 917

Indiċi

100

48

26

27

Sehem mis-suq (%)

66

49

39

41

Indiċi (2012 = 100)

100

74

59

61

Sors: Comext u d-database tal-Artikolu 14(6).

Tabella 2b

Importazzjonijiet ta' ċelloli mir-RPĊ (f'MW) u s-sehem mis-suq

 

2012

2013

2014

RIP

Volumi tal-importazzjonijiet mir-RPĊ

333

386

613

548

Indiċi

100

116

184

165

Sehem mis-suq (%)

7

9

19

16

Indiċi (2012 = 100)

100

120

260

223

Sors: Comext u d-database tal-Artikolu 14(6).

(118)

Matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni l-volumi tal-importazzjoni tal-moduli mir-RPĊ naqsu bi 73 %, bi tnaqqis korrispondenti fis-sehem mis-suq ta' 39 %, jiġifieri minn 66 % fl-2012 għal 41 % matul l-RIP. Madankollu, wara li l-miżuri eżistenti ġew imposti fl-2013, il-volumi tal-importazzjoni tal-moduli naqsu b'45 % bejn l-2013 u l-2014, filwaqt li l-konsum naqas b'31 %.

(119)

Rigward iċ-ċelloli, il-volumi tal-importazzjoni żdiedu b'65 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, li rriżulta f'żieda ħafna akbar fis-sehem mis-suq, jiġifieri b'123 % (minn 7 % fl-2012 għal 16 % matul l-RIP), fil-kuntest ta' suq li kien qiegħed jiċkien. Fl-istess ħin, bejn l-2013 u l-2014, l-importazzjonijiet taċ-ċelloli żdiedu b'59 %, li rriżulta f'żieda fis-sehem mis-suq ta' 10 punti perċentwali. Għalkemm iż-żieda ma komplietx matul l-RIP, il-livell tal-importazzjonijiet baqa' ħafna ogħla matul l-RIP milli matul l-2012 u l-2013.

4.4.2.   Prezzijiet tal-importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat

(120)

Il-Kummissjoni stabbiliet il-prezzijiet tal-importazzjonijiet abbażi tad-database Comext u tal-Artikolu 14(6).

(121)

Il-prezz medju tal-importazzjonijiet lejn l-Unjoni mill-pajjiż ikkonċernat żviluppa kif ġej:

Tabella 3a

Prezzijiet ta' importazzjoni tal-moduli (EUR/kW)

 

2012

2013

2014

RIP

Prezzijiet tal-importazzjonijiet mir-RPĊ

700

520

553

544

Indiċi (2012 = 100)

100

74

79

78

Sors: Comext u d-database tal-Artikolu 14(6).

Tabella 3b

Prezzijiet tal-importazzjonijiet taċ-ċelloli (EUR/kW)

 

2012

2013

2014

RIP

Prezzijiet tal-importazzjonijiet mir-RPĊ

500

350

282

286

Indiċi (2012 = 100)

100

70

56

57

Sors: Comext u d-database tal-Artikolu 14(6).

(122)

Il-prezz medju tal-importazzjonijiet mir-RPĊ naqas bi 22 % għall-moduli u bi 43 % għaċ-ċelloli matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Għall-moduli l-prezz tal-importazzjonijiet naqas fl-2012 u fl-2013 u mbagħad, meta l-miżuri daħlu fis-seħħ, il-prezz żdied b'6,3 % għall-moduli bejn l-2013 u l-2014. Reġa' naqas ftit bejn l-2014 u l-RIP, jiġifieri b'1,6 %. Rigward iċ-ċelloli, il-prezz tal-importazzjonijiet naqas bi 43 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Naqas bi 30 % bejn l-2012 u l-2013 u kompla jonqos bejn l-2013 u l-2014 meta naqas ulterjorment bi 19,4 %. Madankollu, żdied ftit bejn l-2014 u l-RIP, b'1,4 %.

(123)

Kif indikat fit-taqsima 3.2.3 hawn fuq, kważi l-produtturi esportaturi kollha li biegħu moduli u ċelloli matul l-RIP mir-RPĊ lejn l-Unjoni kellhom impenji fuq il-prezz u l-prezzijiet tal-esportazzjoni tagħhom lejn l-UE kienu determinati minn dawk l-impenji fuq il-prezz li stabbilixxew prezz minimu tal-importazzjonijiet. 1,6 % biss mill-volum tal-importazzjonijiet tal-moduli u 0,6 % taċ-ċelloli saru barra mill-prezz minimu tal-importazzjonijiet (29). Bħala konsegwenza, tali prezzijiet ta' esportazzjoni ma setgħux jitqiesu bħala indikatur pertinenti sabiex jiġi stabbilit aġir dwar il-prezz tal-produtturi esportaturi jekk il-miżuri ma jkunux fis-seħħ.

(124)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet argumentaw li jenħtieġ li jintuża l-prezz tal-esportazzjonijiet lejn l-UE biex jiġi stabbilit it-twaqqigħ tal-prezzijiet u kkalkolaw li ma kienx hemm twaqqigħ tal-prezzijiet fuq din il-bażi. Huwa minnu li abbażi tal-prezzijiet tal-esportazzjonijiet lejn l-UE ma hemm l-ebda twaqqigħ tal-prezzijiet għall-moduli u li t-twaqqigħ għaċ-ċelloli huwa marġinali ħafna. Madankollu, il-Kummissjoni kkunsidrat li n-nuqqas ta' twaqqigħ tal-prezzijiet minħabba konformità mal-MIP ma kienx l-indikatur deċiżiv għall-analiżi tal-istat attwali tal-industrija tal-Unjoni. Kif indikat fil-premessa (170) hawn taħt, il-Kummissjoni stabbiliet li l-industrija tal-Unjoni kompliet iġġarrab dannu mill-prattiki ta' dumping tal-imgħoddi li nstabu fl-investigazzjoni preċedenti u mill-prattiki ta' ċirkomvenzjoni li nstabu kif riferit fil-premessa (4) hawn fuq u ma kellhiex biżżejjed żmien biex tirkupra.

4.4.3.   Prezzijiet tal-importazzjonijiet minn pajjiżi oħrajn

(125)

Il-prezzijiet medji tal-importazzjonijiet lejn l-Unjoni minn pajjiżi terzi wkoll kienu bbażati fuq Comext u fuq id-data tal-Artikolu 14(6) u żviluppaw kif ġej:

Tabella 4a

Moduli — importazzjonijiet minn pajjiżi terzi

 

2012

2013

2014

RIP

Volum (MW)

1 395

1 382

2 049

1 808

Indiċi (2012 = 100)

100

99

147

130

Sehem mis-suq (%)

9

13

28

25

Indiċi (2012 = 100)

100

153

329

290

Prezz medju (EUR/kW)

700

520

547

550

Indiċi (2012 = 100)

100

74

78

79

Sors: Comext u d-database tal-Artikolu 14(6).

Tabella 4b

Ċelloli — importazzjonijiet minn pajjiżi terzi

 

2012

2013

2014

RIP

Volumi (MW)

3 227

3 334

1 580

1 725

Indiċi (2012 = 100)

100

103

49

53

Sehem mis-suq (%)

70

75

48

51

Indiċi (2012 = 100)

100

107

69

72

Prezz medju (EUR/kW)

500

350

289

275

Indiċi (2012 = 100)

100

70

58

55

Sors: Comext u d-database tal-Artikolu 14(6).

(126)

Matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi lejn l-Unjoni żdiedu bi 30 % għall-moduli. L-akbar żieda kienet bejn l-2013 u l-2014, meta l-volumi żdiedu bi 48 %. Is-sehem fis-suq tagħhom żdied b'mod sinifikanti, minn 9 % fl-2012 għal 25 % fl-RIP. Għal darb'oħra, l-akbar bidla seħħet bejn l-2013 u l-2014 meta s-sehem fis-suq żdied minn 13 % għal 28 %. It-Tajwan, il-Malasja u Singapore kienu l-akbar esportaturi wara r-RPĊ. Ta' min jinnota li jista' jkun li l-importazzjonijiet mit-Tajwan u mill-Malasja kienu jinkludu ċirkomvenzjoni (ara l-premessa (4) hawn fuq).

(127)

Rigward iċ-ċelloli, l-importazzjonijiet minn pajjiżi oħrajn naqsu b'47 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. L-akbar tnaqqis, jiġifieri bi 52 %, seħħ bejn l-2013 u l-2014, filwaqt li żdiedu ftit b'9 % bejn l-2014 u l-RIP. Dan irriżulta fi tnaqqis fis-sehem mis-suq minn 70 % fl-2012 għal 51 % fl-RIP. It-tnaqqis kien minn 75 % għal 48 % bejn l-2013 u l-2014 u mbagħad żdied ftit bi tliet punti perċentwali matul l-RIP. Rigward iċ-ċelloli, it-Tajwan u l-Malasja kienu l-akbar esportaturi, segwiti mir-RPĊ u mill-Istati Uniti. Ta' min jinnota li jista' jkun li l-importazzjonijiet mit-Tajwan u mill-Malasja kienu jinkludu ċirkomvenzjoni (ara l-premessa (4) hawn fuq).

(128)

Il-prezzijiet medji tal-esportazzjonijiet minn pajjiżi terzi kemm għall-moduli kif ukoll għaċ-ċelloli naqsu b'mod sinifikanti matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, b'konformità mal-prezzijiet Ċiniżi u dawk tal-Unjoni. Għall-moduli naqsu b'21 % u għaċ-ċelloli b'45 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Għal darba oħra, dawk il-prezzijiet setgħu kienu influwenzati minn prattiki ta' ċirkomvenzjoni (ara l-premessa (4) hawn fuq).

4.5.   Is-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni

4.5.1.   Kummenti ġenerali

(129)

Skont l-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat il-fatturi u l-indiċi ekonomiċi kollha li influwenzaw l-istat tal-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.

(130)

Għall-analiżi tad-dannu, il-Kummissjoni għamlet distinzjoni bejn indikaturi tad-dannu makroekonomiċi u mikroekonomiċi. Il-Kummissjoni evalwat l-indikaturi makroekonomiċi fuq il-bażi tad-data miksuba mill-applikant, kontroverifikata mat-tweġibiet permanenti mibgħuta minn għadd ta' produtturi tal-Unjoni fl-istadju ta' qabel il-bidu u t-tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun. Il-Kummissjoni evalwat l-indikaturi mikroekonomiċi abbażi tad-data miġbura fit-tweġibiet tal-kwestjonarju mill-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun.

(131)

L-indikaturi makroekonomiċi huma: il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, l-użu tal-kapaċità, il-volum tal-bejgħ, is-sehem mis-suq, it-tkabbir, l-impjiegi, il-produttività, il-kobor tal-marġni tad-dumping, u l-irkupru minn dumping tal-imgħoddi.

(132)

L-indikaturi mikroekonomiċi huma: il-prezzijiet unitarji medji, il-kost unitarju, il-kost lavorattiv, l-inventarji, il-profittabilità, il-fluss tal-flus, l-investimenti, ir-redditu fuq l-investimenti, u l-ħila li jiġi ġġenerat il-kapital.

4.5.2.   Indikaturi makroekonomiċi

4.5.2.1.   Il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità

(133)

Il-produzzjoni totali, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità tal-Unjoni żviluppaw kif ġej matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni:

Tabella 5a

Moduli — produzzjoni, kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità

 

2012

2013

2014

RIP

Volum tal-produzzjoni (MW)

4 604

4 449

3 262

3 409

Indiċi

100

97

71

74

Kapaċità tal-produzzjoni (MW)

8 624

7 907

7 391

6 467

Indiċi

100

92

86

75

L-użu tal-kapaċità (%)

53

56

44

53

Indiċi

100

105

83

99

Sors: Europressedienst, tweġibiet permanenti, tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju.

Tabella 5b

Ċelloli — produzzjoni, kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità

 

2012

2013

2014

RIP

Volum tal-produzzjoni (MW)

1 066

7 34

1 096

1 270

Indiċi

100

69

103

119

Kapaċità tal-produzzjoni (MW)

2 384

1 844

1 778

1 811

Indiċi

100

77

75

76

L-użu tal-kapaċità (%)

45

40

62

70

Indiċi

100

89

138

157

Sors: Europressedienst, tweġibiet permanenti, tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju.

(134)

Il-produzzjoni kumplessiva tal-moduli tal-Unjoni naqset b'26 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, iżda żdiedet b'4,5 % bejn l-2014 u l-RIP. Kontra t-tnaqqis fil-konsum, il-kapaċità tal-produzzjoni wieġbet għat-tendenza ta' tnaqqis ta' produzzjoni u naqset ukoll b'25 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. B'hekk, ir-rata tal-użu tal-kapaċità baqgħet stabbli bejn il-bidu u t-tmiem tal-perjodu taħt kunsiderazzjoni, u laħqet it-53 % matul l-RIP. Madankollu, kien hemm żieda maġġuri fl-użu tal-kapaċità b'9 punti perċentwali bejn l-2014 u l-RIP (jiġifieri żieda ta' 19 %). Ta' min jinnota li l-produtturi tal-moduli fil-kampjun kellhom rata ferm ogħla ta' użu tal-kapaċità matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, li laħqet 85 % matul l-RIP, żieda ta' 39 % meta mqabbla mal-2012 (61 %).

(135)

Il-produzzjoni taċ-ċelloli tal-Unjoni żdiedet bi 19 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Filwaqt li l-produzzjoni naqset b'31 % bejn l-2012 u l-2013, żdiedet b'49 % bejn l-2013 u l-2014 u ulterjorment bi 15 % bejn l-2014 u l-RIP. Dan ikkoinċida mal-impożizzjoni tal-miżuri antidumping f'Diċembru 2013, filwaqt li l-konsum naqas kostantement fil-perjodu bejn l-2012 u l-2014, iżda żdied bejn l-2014 u l-RIP. Fl-istess ħin il-kapaċità tal-produzzjoni naqset b'24 % matul-il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, li wassal għal żieda sinifikanti fl-użu tal-kapaċità, minn 45 % fl-2012 għal 70 % fl-RIP. Bħall-produtturi tal-moduli, il-produtturi taċ-ċelloli fil-kampjun kellhom rata ferm ogħla ta' użu tal-kapaċità mill-industrija tal-Unjoni kumplessiva (86 %), li baqgħet stabbli matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.

(136)

Bħala konklużjoni, l-industrija tal-Unjoni naqqset il-kapaċità tagħha bħala tweġiba għat-tnaqqis fil-konsum. Fl-istess ħin żiedet il-produzzjoni tagħha matul l-RIP meta mqabbla mal-2014 li tejbet ulterjorment ir-rata ta' użu tal-kapaċità.

4.5.2.2.   Volum tal-bejgħ u sehem mis-suq

(137)

Il-volum tal-bejgħ u s-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni żviluppaw kif ġej matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni:

Tabella 6a

Moduli — volum tal-bejgħ u sehem mis-suq

 

2012

2013

2014

RIP

Volum totali tal-bejgħ (suq magħluq u suq ħieles) fl-Unjoni (MW)

4 143

4 000

2 398

2 465

Indiċi

100

97

58

60

Sehem mis-suq (%)

25

38

32

35

Indiċi

100

149

128

140

Sors: Europressedienst, tweġibiet permanenti, tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju.

Tabella 6b

Ċelloli — volum tal-bejgħ u sehem mis-suq

 

2012

2013

2014

RIP

Volum totali tal-bejgħ (suq magħluq u suq ħieles) fl-Unjoni (MW)

1 045

729

1 069

1 136

Indiċi

100

70

102

109

Sehem mis-suq (%)

23

16

33

33

Indiċi

100

72

144

147

Sors: Europressedienst, tweġibiet permanenti, tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju.

(138)

Matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, il-volumi tal-bejgħ tal-moduli naqsu b'40 %. Madankollu, fil-kuntest ta' tnaqqis fil-konsum ta' 56 %, dan ġie tradott f'żieda ta' 40 % fis-sehem mis-suq matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, li laħaq il-35 % matul l-RIP.

(139)

Rigward iċ-ċelloli, il-volumi tal-bejgħ tal-industrija Unjoni żdiedu b'9 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Dan irriżulta f'żieda fis-sehem mis-suq minn 23 % fl-2012 għal 33 % matul l-RIP, waqt li l-konsum naqas ħafna inqas milli għamel għall-moduli, jiġifieri b'26 %.

(140)

Fil-kuntest ta' tnaqqis fil-konsum u tad-dħul fis-seħħ tal-miżuri antidumping, l-industrija tal-Unjoni rnexxielha żżid is-sehem mis-suq tagħha kemm għall-moduli kif ukoll għaċ-ċelloli.

4.5.2.3.   Impjiegi u produttività

(141)

L-impjiegi u l-produttività żviluppaw kif ġej matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni:

Tabella 7a

Moduli — impjiegi u produttività

 

2012

2013

2014

RIP

Numru ta' impjegati

17 321

13 918

6 506

6 303

Indiċi

100

80

38

36

Produttività (kW/impjegat)

266

320

501

541

Indiċi

100

120

189

203

Sors: Europressedienst, tweġibiet permanenti, tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju.

Tabella 7b

Ċelloli — impjiegi u produttività

 

2012

2013

2014

RIP

Numru ta' impjegati

2 876

1 511

1 846

1 770

Indiċi

100

53

64

62

Produttività (kW/impjegat)

371

486

594

717

Indiċi

100

131

160

194

Sors: Europressedienst, tweġibiet permanenti, tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju.

(142)

L-impjiegi naqsu bejn l-2012 u l-RIP għall-moduli u għaċ-ċelloli b'64 % u bi 38 % rispettivament. It-tnaqqis ewlieni (bi 53 %) fl-għadd ta' impjegati għall-moduli seħħ bejn l-2013 u l-2014, tnaqqis ħafna ikbar meta mqabbel mat-tnaqqis fil-produzzjoni matul l-istess perjodu (27 %). Għaċ-ċelloli, l-għadd ta' impjegati żdied bi 22 % bejn l-2013 u l-2014, li kien ħafna inqas miż-żieda fil-produzzjoni — 49 % matul l-istess perjodu. Dan irriżulta f'żieda sinifikanti fil-produttività kemm għall-moduli kif ukoll għaċ-ċelloli, jiġifieri b'103 % u 94 % rispettivament matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Bejn l-2013 u l-2014 iż-żieda fil-produttività kienet ta' 57 % għall-moduli u ta' 22 % għaċ-ċelloli.

(143)

Wara d-divulgazzjoni, parti interessata kkontestat is-sejbiet tal-Kummissjoni dwar l-għadd ta' ħaddiema impjegati fl-industrija tal-Unjoni, u sostniet li kien sar għadd doppju tal-impjegati tal-manifattura taċ-ċelloli u tal-moduli tal-akbar kumpanija, SolarWorld. Iċ-ċifri li jikkonċernaw l-impjegati ta' SolarWorld u l-kumpaniji kollha l-oħrajn fil-kampjun ġew verifikati kif xieraq u ġie żgurat li l-ebda impjegat ma ġie kkalkolat darbtejn fil-każ tal-kumpaniji integrati vertikalment. Għalhekk, dan l-argument ġie rifjutat.

4.5.2.4.   Kobor tal-marġni tad-dumping u rkupru mill-aħħar dumping

(144)

Kif spjegat fit-taqsima 3.2.3 hawn fuq, matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami, il-prezzijiet tal-esportazzjonijiet tal-produtturi esportaturi lejn l-Unjoni kienu influwenzati mill-impenji u, għalhekk, ma kinux affidabbli biżżejjed biex jintużaw biex jiddeterminaw jekk huwiex probabbli li d-dumping ikompli jew jerġa' jseħħ jekk il-miżuri antidumping jitħallew jiskadu.

(145)

Madankollu, l-analiżi tal-indikaturi ta' dannu turi li l-miżuri stabbiliti kellhom impatt pożittiv fuq l-industrija tal-Unjoni li titqies li qed tirkupra mill-effett tad-dumping tal-imgħoddi.

4.5.3.   Indikaturi mikroekonomiċi

(146)

Tliet produtturi taċ-ċelloli biss kienu fil-kampjun u tnejn minnhom huma membri ta' EU ProSun. Huma kkooperaw sabiex jagħmlu t-talba, li kien fiha ċ-ċifri taż-żewġ produtturi. Għalhekk, iċ-ċifri kollha relatati mal-indikaturi mikroekonomiċi għaċ-ċelloli li jistgħu jiġu direttament traċċati għall-kumpanija terza, li mhijiex membru ta' EU ProSun, huma mogħtija bħala meded biex tkun protetta l-kunfidenzjalità ta' dan il-produttur tal-Unjoni li kkoopera mal-investigazzjoni.

4.5.3.1.   Prezzijiet u fatturi li jaffettwaw il-prezzijiet

(147)

Il-prezzijiet tal-bejgħ unitarji medji tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun għal klijenti mhux relatati fl-Unjoni żviluppaw kif ġej matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni:

Tabella 8a

Moduli — prezzijiet tal-bejgħ fl-Unjoni

 

2012

2013

2014

RIP

Prezz tal-bejgħ medju fl-Unjoni fis-suq ħieles (EUR/kW)

790

651

618

593

Indiċi

100

82

78

75

Kost unitarju tal-produzzjoni (EUR/kW)

1 112

813

648

627

Indiċi

100

73

58

56

Sors: tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju.

Tabella 8b

Ċelloli — prezzijiet tal-bejgħ fl-Unjoni

 

2012

2013

2014

RIP

Prezz tal-bejgħ medju fl-Unjoni fis-suq ħieles (EUR/kW)

378–418

307–339

239–264

258–284

Indiċi

100

81

63

68

Kost unitarju tal-produzzjoni (EUR/kW)

587–648

402–444

347–384

338–373

Indiċi

100

69

59

58

Sors: tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju.

(148)

It-tabella ta' hawn fuq turi l-evoluzzjoni tal-prezz tal-bejgħ unitarju fis-suq ħieles tal-Unjoni imqabbel mal-kost tal-produzzjoni korrispondenti. Il-prezzijiet tal-bejgħ naqsu b'mod sinifikanti, jiġifieri b'25 % għall-moduli, u bi 32 % għaċ-ċelloli matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Filwaqt li għall-moduli l-prezzijiet tal-bejgħ naqsu kontinwament matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni kollu, għaċ-ċelloli żdiedu b'5 punti perċentwali bejn l-2014 u l-RIP. Il-bejgħ taċ-ċelloli fis-suq miftuħ kien jifforma inqas minn 5 % tal-produzzjoni kumplessiva tal-produtturi fil-kampjun u barra minn hekk produttur wieħed biegħ kwantitajiet kbar bi prezzijiet baxxi ħafna qabel l-għeluq tan-negozju tiegħu fl-UE. Għalhekk, ma tista' tinsilet l-ebda konklużjoni tajba minn dan l-indikatur. Fost xi produtturi fil-kampjun iċ-ċelloli għall-konsum ristrett ġew trasferiti jew ikkunsinnati għall-produzzjoni tal-moduli bl-użu ta' metodoloġija differenti (prezzar ta' trasferiment bil-prezz tas-suq virtwali, trasferiment abbażi tal-kostijiet attwali, eċċ.). Għalhekk, lanqas l-evoluzzjoni tal-prezz tal-użu risrett ma wasslet għal konklużjoni siewja.

(149)

Il-kost unitarju tal-produzzjoni naqas f'daqqa, jiġifieri b'46 % għall-moduli u bi 42 % għaċ-ċelloli matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.

(150)

Bħala medja, il-prezzijiet tal-bejgħ għall-moduli kienu inqas mill-kost unitarju tal-produzzjoni, iżda d-differenza naqset kontinwament matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni kollu, u speċjalment wara l-impożizzjoni tal-miżuri fl-2013. Filwaqt li l-prezz tal-bejgħ kien biss il-71 % tal-kost unitarju tal-produzzjoni għall-moduli fl-2012, kien 80 % fl-2013, 94 % fl-2014 u 94,5 % fl-RIP. B'hekk, id-differenza bejn il-prezz tal-bejgħ u l-kost tal-produzzjoni naqas ħafna, b'14-il punt perċentwali, bejn l-2013 u l-RIP.

(151)

Għaċ-ċelloli, il-prezz tal-bejgħ kien 60 %-67 % tal-kost unitarju tal-produzzjoni fl-2012, 72 %-80 % fl-2013, 65 %-72 % fl-2014 u 72 %-79 % fl-RIP. Madankollu, kif spjegat hawn fuq għall-2014 u għall-RIP, it-tendenza kienet influwenzata ħafna mill-prezzijiet eċċezzjonalment baxxi ta' produttur wieħed tal-Unjoni. Għaż-żewġ kumpaniji l-oħrajn fil-kampjun, it-tendenza kienet ta' 75-80 % fl-2014 u ta' 81-86 % fl-RIP, b'mod ġenerali f'konformità ma' dik osservata għall-moduli.

(152)

Kumplessivament, l-industrija bdiet tirkupra mid-dumping tal-imgħoddi iżda għamlet ukoll sforzi akbar biex tirkupra l-kompetittività tagħha, b'mod partikolari billi żiedet il-produttività tal-forza tax-xogħol tal-industrija tal-Unjoni, kif stipulat fil-premessa (141), li rriżulta fi gwadann fil-produttività u titjib tal-użu tal-kapaċità.

4.5.3.2.   Kostijiet lavorattivi

(153)

Il-kostijiet lavorattivi medji tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun żviluppa kif ġej matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni:

Tabella 9a

Moduli — Kostijiet lavorattivi medji għal kull impjegat

 

2012

2013

2014

RIP

Kostijiet lavorattivi medji għal kull impjegat (EUR)

32 918

38 245

36 577

38 343

Indiċi

100

116

111

116

Sors: tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju.

Tabella 9b

Ċelloli — Kostijiet lavorattivi medji għal kull impjegat

 

2012

2013

2014

RIP

Kostijiet lavorattivi medji għal kull impjegat (EUR)

41 289 –45 590

45 002 –49 689

45 188 –49 895

47 825 –52 807

Indiċi

100

109

109

116

Sors: tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju.

(154)

Bejn l-2012 u l-RIP, il-kostijiet lavorattivi medji għal kull impjegat kemm għall-moduli kif ukoll għaċ-ċelloli żdiedu b'16 %. Dawn iż-żidiet kienu kkawżati prinċipalment mill-ħlasijiet għal terminazzjoni b'rabta mar-razzjonalizzazzjoni tal-għadd tal-impjegati u l-inflazzjoni tal-pagi.

4.5.3.3.   Inventarji

(155)

Il-livelli ta' stokk tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun żviluppaw kif ġej matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni:

Tabella 10a

Moduli — Inventarji

 

2012

2013

2014

RIP

Stokkijiet tal-għeluq (kW)

186 533

114 792

196 944

191 207

Indiċi

100

62

106

103

Stokkijiet tal-għeluq bħala perċentwal tal-produzzjoni (%)

33

13

13

11

Indiċi

100

40

38

34

Sors: tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju.

Tabella 10b

Ċelloli — Inventarji

 

2012

2013

2014

RIP

Stokkijiet tal-għeluq (MW)

53 029 –58 553

90 079 –99 462

99 999 –110 415

135 492 –149 606

Indiċi

100

170

189

256

Stokkijiet tal-għeluq bħala perċentwal tal-produzzjoni (%)

18

23

12

14

Indiċi

100

125

68

80

Sors: tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju.

(156)

Matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, l-istokkijiet żdiedu ftit għall-moduli bi 3 % u żdiedu b'mod sinifikanti għaċ-ċelloli b'156 %. Madankollu, kemm għall-moduli kif ukoll għaċ-ċelloli, l-istokkijiet naqsu bħala perċentwal tal-produzzjoni totali b'66 % u 20 % rispettivament.

(157)

L-inventarji ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala indikatur rilevanti ta' dannu f'dan is-settur peress li l-produzzjoni u l-bejgħ huma bbażati prinċipalment fuq ordnijiet u, għalhekk, il-produtturi għandhom it-tendenza li jżommu stokkijiet limitati.

4.5.3.4.   Profittabilità, fluss ta' flus, investimenti, redditu fuq l-investimenti u l-ħila li jiġi ġġenerat il-kapital.

(158)

Il-profittabilità, il-fluss ta' flus, l-investimenti u r-redditu fuq l-investimenti tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun żviluppaw kif ġej matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni:

Tabella 11a

Moduli — Profittabilità, fluss ta' flus, investimenti u redditu fuq l-investimenti

 

2012

2013

2014

RIP

Il-profittabilità tal-bejgħ fl-Unjoni lil klijenti mhux relatati inkluż Jabil (% tad-dħul mill-bejgħ) (30)

– 24,4/– 29,5

– 24,4/– 29,5

– 6,8/– 8,2

– 7,7/– 9,3

Indiċi

100

100

361/298

319/264

Il-profittabilità tal-bejgħ fl-Unjoni lil klijenti mhux relatati bl-esklużjoni ta' Jabil (% tad-dħul mill-bejgħ)

– 32,7

– 27,2

– 8,7

– 9,5

Indiċi

100

120

376

344

Fluss ta' flus (EUR)

– 129 864 423

– 69 402 391

– 18 231 488

– 145 258 620

Indiċi

100

187

712

89

Investimenti (EUR)

24 134 924

12 407 723

17 333 494

24 565 553

Indiċi

100

51

72

102

Redditu fuq l-investimenti (%)

– 6

– 10

– 3

– 2

Indiċi

100

55

193

258

Tabella 11b

Ċelloli — Profittabilità, fluss ta' flus, investimenti u redditu fuq l-investimenti

 

2012

2013

2014

RIP

Il-profittabilità tal-bejgħ fl-Unjoni lil klijenti mhux relatati (% tad-dħul mill-bejgħ)

– 37,7 – – 41,6

– 7,2 – – 7,9

– 26,6 – – 29,3

– 36,8 – – 40,7

Indiċi

100

527

142

102

Fluss ta' flus (EUR)

– 41 934 911  – – 46 303 131

– 17 537 454  – – 19 364 273

– 12 414 052  – – 13 707 182

– 29 027 946  – – 32 051 690

Indiċi

100

239

338

144

Investimenti (EUR)

29 435 820 – 32 502 051

26 074 619 – 28 790 726

7 001 485 – 7 730 807

11 429 509 – 12 620 083

Indiċi

100

89

24

39

Redditu fuq l-investimenti (%)

– 6,0 – – 6,7

– 2,5 – – 2,7

– 24,6 – – 27,2

– 31,8 – – 35,1

Indiċi

100

246

25

19

Sors: tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju.

(159)

Il-Kummissjoni stabbiliet il-profittabilità tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun billi esprimiet il-profitt nett qabel it-taxxa tal-bejgħ tal-prodott simili lil klijenti mhux relatati fl-Unjoni bħala perċentwali tad-dħul minn dak il-bejgħ.

(160)

Kif indikat fil-premessa (110) hawn fuq, kumpanija waħda fil-kampjun, Jabil, hija operatur tal-assemblaġġ u mhijiex involuta fin-negozju tal-bejgħ tal-moduli. Kellha tendenza differenti fil-profittabilità. Kienet qed tagħmel il-profitt matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni u żiedet il-profittabilità tagħha matul l-RIP, meta laħqet il-5-15 %. Madankollu, Jabil għamlet il-profitti tagħha fuq il-bażi tat-tariffa li ġabret mingħand il-klijenti tagħha għas-servizz ta' assemblaġġ u mhux abbażi tal-bejgħ tal-moduli. Barra minn hekk, ma kellhiex spejjeż relatati mal-bejgħ tal-moduli, bħall-kostijiet tal-kummerċjalizzazzjoni (kellha biss il-kost biex issib manifatturi b'kuntratt ġodda). Kellha wkoll struttura tal-kostijiet differenti minn dik imġarrba minn produttur tipiku tal-moduli li hija totalment responsabbli għall-produzzjoni u l-bejgħ tal-prodott tagħha. Pereżempju, Jabil kellha kapital operatorju, spejjeż tal-inventarju, kontijiet pagabbli u riċevibbli aktar baxxi kif ukoll spejjeż R&Ż aktar baxxi.

(161)

Il-Kummissjoni osservat li ċ-ċifra dwar il-profittabilità fl-ewwel kolonna tat-Tabella 11a għaqqdet ċifri minn żewġ gruppi differenti. Minn naħa waħda, inkludiet il-produtturi tal-moduli, li jimmanifatturaw u jbigħu l-prodott. Min-naħa l-oħra, inkludiet ukoll il-kumpanija fil-kampjun Jabil, li timmonta l-moduli biss. Sabiex ikollha stampa realistika tal-istat tal-industrija, il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħmel differenza bejn iż-żewġ gruppi fl-analiżi ulterjuri tagħha. B'hekk żiedet kolonna oħra mat-Tabella 11a, li kkunsidrat bħala aktar affidabbli għall-valutazzjoni tal-profittabilità tal-industrija tal-moduli tal-Unjoni.

(162)

Il-produtturi tal-moduli fil-kampjun, bl-esklużjoni ta' Jabil, kienu qed jagħmlu telf matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Madankollu, it-telf naqas b'244 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Naqas b'5,5 punti perċentwali fl-2013, meta mqabbel mal-2012. Dan ikkoinċida maż-żmien meta l-miżuri daħlu fis-seħħ (il-miżuri provviżorji daħlu fis-seħħ fis-6 ta' Ġunju 2013). It-telf naqas ħafna aktar, bi 18,5 punt perċentwali, bejn l-2013 u l-2014, meta l-effetti tal-miżuri koprew is-sena sħiħa. Matul l-RIP it-telf żdied ftit b'0,8 punt perċentwali. Madankollu, dan kien influwenzat prinċipalment mit-telf li ġarrab produttur wieħed tal-Unjoni li wara ddeċieda li jwaqqaf il-produzzjoni. Fl-istess ħin, il-bqija tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun komplew inaqqsu t-telf tagħhom ulterjorment matul-l-RIP meta mqabbel mal-2014.

(163)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet sfidaw l-esklużjoni ta' Jabil miċ-ċifri tal-profitti tal-bqija tal-industrija tal-moduli tal-Unjoni. Huma argumentaw li Jabil kienet eżempju rari ta' produttur profitabbli u li l-esklużjoni mhix konsistenti mad-deċiżjoni li jiġi aċċettat produttur minn pajjiż analogu li qed juża ftehim ta' tolling bħal dan biex il-moduli li jbigħ jiġu assemblati minn kumpanija oħra. Kuntrarjament għal dak li qalu dawk il-partijiet, il-Kummissjoni ma eskludietx lil Jabil mill-analiżi tal-profittabilità. Minflok, biex ikollha analiżi tas-sensittività aktar sinifikanti, ipprovdiet żewġ settijiet separati ta' data. Dawn juru li anki bl-inklużjoni ta' Jabil, l-industrija tal-Unjoni, fil-medja u fl-intier, qed tagħmel telf. Juru wkoll li jeżistu differenzi kbar bejn produtturi differenti tal-Unjoni, skont il-mudell kummerċjali tagħhom, ara l-premessi (110) u (160). Għalhekk, dik l-affermazzjoni trid tiġi rifjutata. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tosserva li fi kwalunkwe każ ma hemm l-ebda inkonsistenza fl-approċċ għall-produttur tal-pajjiż analogu u l-industrija tal-Unjoni. Il-produttur tal-pajjiż analogu jixbah pjuttost lill-klijenti ta' Jabil u mhux il-mudell kummerċjali ta' Jabil stess. Tabilħaqq, filwaqt li l-produttur tal-pajjiż analogu jassumi responsabbiltà sħiħa għall-bejgħ tal-moduli li jiġu assemblati minn kumpanija oħra, Jabil hija operatur tal-assemblaġġ li tiġbor miżuata tat-tolling mingħand il-klijenti tagħha għas-servizz ta' assemblaġġ li tipprovdi. Huwa għal dik ir-raġuni wkoll li l-Kummissjoni iffokat, għall-analiżi tad-dannu, fuq tranżazzjonijiet bejn Jabil u produtturi oħrajn tal-Unjoni li huma fl-istess sitwazzjoni bħall-produttur tal-pajjiż analogu (ara l-premessa (52) hawn fuq).

(164)

Rigward il-produtturi taċ-ċelloli, it-telf naqas bi 2 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Naqas b'31,9 punt perċentwali bejn l-2012 u l-2013, iżda żdied b'20,3 punt perċentwali bejn l-2013 u l-2014 u b'10,7 punti perċentwali bejn l-2014 u l-RIP. Madankollu, għaċ-ċelloli, il-profittabilità kienet influwenzata minn żewġ avvenimenti straordinarji. Minn naħa waħda, wieħed mill-produtturi fil-kampjun daħal fis-suq matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni iżda biddel ir-rapportar ta' xi wħud mill-kostijiet tal-produzzjoni tiegħu matul l-aħħar snin tal-perjodu taħt kunsiderazzjoni, li rriżulta f'telf kbir. Min-naħa l-oħra, il-prezzijiet tal-bejgħ kienu straordinarjament baxxi u produttur ieħor fil-kampjun għamel telf kbir matul l-RIP meta kien fil-proċess li jtemm il-produzzjoni. Għall-kuntrarju, it-tielet produttur fil-kampjun kostantement naqqas it-telf tiegħu matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.

(165)

Il-fluss tal-flus nett huwa l-abbiltà tal-produtturi tal-Unjoni li jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom stess. Bħall-profittabilità, dan ukoll segwa tendenza negattiva bejn l-2012 u l-RIP. Għall-moduli, il-fluss tal-flus nett naqas bi 11 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, filwaqt li għaċ-ċelloli naqas b'44 % matul l-istess perjodu. Il-fluttwazzjonijiet fil-fluss tal-flus li seħħew fl-2014 kemm għall-moduli kif ukoll għaċ-ċelloli ġew affettwati minn avvenimenti straordinarji li kienu ġraw b'konnessjoni ma' produttur tal-Unjoni kbir. Minn naħa waħda, akkwista fabbrika eżistenti għal prezz tax-xiri baxx u, min-naħa l-oħra, irristruttura d-dejn tiegħu. Fl-2015 kompla jagħmel ħlasijiet lura sinifikattivi fuq id-dejn tiegħu, li rriżultaw fi fluss ta' flus negattiv minn attivitajiet finanzjarji. Ta' min jinnota li dan il-produttur irrapporta fluss ta' flus pożittiv mill-attivitajiet operatorji u titjib sinifkattiv fir-riżultat operattiv tiegħu meta mqabbel mal-2014. Żewġ produtturi oħrajn tal-moduli tal-Unjoni kellhom fluss tal-flus pożittiv li kien qed jitjieb, filwaqt li żewġ produtturi oħrajn taċ-ċelloli kellhom fluss tal-flus negattiv li, iżda, kien qed jitjieb.

(166)

Rigward l-investimenti, it-tabelli ta' hawn fuq juru li l-industrija tal-Unjoni żiedet l-investiment tagħha bi 2 % għall-moduli bejn l-2012 u l-RIP. Żdiedu b'40 % bejn l-2013 u l-2014 u bi 98 % bejn l-2013 u l-RIP.

(167)

L-investimenti totali għaċ-ċelloli naqsu b'61 % bejn l-2012 u l-RIP. It-tendenza ġenerali tal-investimenti għaċ-ċelloli għal darb'oħra kienet influwenzata mid-deċiżjoni ta' produttur tal-Unjoni fil-kampjun li jwaqqaf il-produzzjoni. Fl-istess ħin, l-investimenti taż-żewġ produtturi l-oħrajn fil-kampjun żdiedu erba' darbiet bejn l-2014 u l-RIP.

(168)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet innotaw li l-investimenti fiċ-ċelloli naqsu matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni kollu u ma kinux influwenzati pożittivament mill-impożizzjoni tal-miżuri. L-ewwel, waqt li dan huwa fattwalment veru għall-kampjun totali, kif indikat fil-premessa preċedenti din it-tendenza ġiet influwenzata mid-deċiżjoni ta' produttur wieħed tal-Unjoni fil-kampjun li jwaqqaf il-produzzjoni. Dak il-produttur kellu investimenti sinifikattivi fil-bidu tal-perjodu iżda kważi xejn fi tmiemu. It-tieni, produttur ieħor fil-kampjun għamel investimenti ġodda fl-2013 li jirriflettu żieda kbira fl-investimenti kumplessivi dik is-sena. It-tielet, wara li d-dħul tal-miżuri beda jaffettwa l-profittabilità tal-kumpaniji, l-investimenti tal-kampjun kollu żdiedu bejn l-2014 u l-RIP, li jirrifletti l-fatt li ż-żewġ produtturi fil-kampjun li baqgħu fis-suq żiedu l-investimenti tagħhom erba' darbiet matul dak il-perjodu. Bħala konsegwenza, l-argument li l-investimenti ma ġewx influwenzati pożittivament mill-impożizzjoni tal-miżuri ġie rifjutat.

(169)

Ir-redditu fuq l-investimenti (“ROI”) huwa l-qligħ f'perċentwali tal-valur kontabilistiku nett tal-investimenti. Baqa' negattiv matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni kollu minħabba t-telf nett li ġarrbet l-industrija tal-Unjoni. L-ROI għall-moduli tjieb b'4 punti perċentwali matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni; iżda tjieb b'mod sinifikattiv fl-2014 u l-RIP meta mqabbel mal-2013, b'7 u 8 punti perċentwali rispettivament. Għaċ-ċelloli, l-ROI ddeterjora b'25,8-28,4 punt perċentwali matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.

4.5.4.   Konklużjoni dwar id-dannu

(170)

F'termini kumplessivi, l-industrija tal-Unjoni kompliet iġġarrab dannu matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni minħabba l-perjodu qasir wara l-impożizzjoni tal-miżuri oriġinali u l-kobor tad-dumping u l-livell ta' dannu li kien instab fl-investigazzjoni preċedenti. Barra minn hekk, il-prattiki ta' ċirkomvenzjoni li nstabu, kif indikat fil-premessa (4) hawn fuq, ikkontribwew ukoll għall-kontinwazzjoni tad-dannu. Madankollu, minn nofs l-2013 (il-miżuri provviżorji daħlu fis-seħħ fis-6 ta' Ġunju 2013), u speċjalment matul l-2014 (l-ewwel sena sħiħa bil-miżuri antidumping fis-seħħ) u matul l-RIP l-industrija tal-Unjoni bdiet tirkupra gradwalment.

(171)

Tabilħaqq, għadd ta' indikaturi ta' dannu wrew tendenzi pożittivi. Rigward il-moduli, l-industrija tal-Unjoni żiedet il-bejgħ tal-moduli tal-Unjoni bi 2,8 % u, bħala riżultat, is-sehem mis-suq tagħha żdied b'9,4 % bejn l-2014 u l-RIP. Matul l-istess perjodu, l-industrija tal-Unjoni żiedet l-użu ristrett tagħha u l-bejgħ taċ-ċelloli tal-Unjoni b'6,3 % u żammet is-sehem mis-suq ta' 33 %. Barra minn hekk, matul l-istess perjodu, l-industrija tal-Unjoni tejbet l-użu tal-kapaċità tagħha b'9 punti perċentwali għall-moduli u bi 8 punti perċentwali għaċ-ċelloli kemm billi żiedet il-produzzjoni kif ukoll billi naqqset il-kapaċità eżistenti. Kisbet ukoll qligħ tal-produttività sinifkanti, u b'hekk naqqset id-differenza bejn il-prezzijiet tal-bejgħ u l-kostijiet medji tal-produzzjoni tagħha. Barra minn hekk, it-twaqqigħ tal-prezzijiet mill-esportazzjonijiet Ċiniżi kien waqaf minħabba l-konformità mal-MIP (matul l-RIP ma kien hemm l-ebda twaqqigħ tal-prezzijiet għall-moduli, u kien hemm twaqqigħ tal-prezzijiet marġinali biss għaċ-ċelloli). Bħala riżultat, għalkemm l-industrija tal-Unjoni kienet għadha qed tagħmel telf matul l-RIP, it-telf tagħha naqas b'mod sinifikattiv għall-moduli meta mqabbel mal-2012 u l-2013. Madankollu, it-telf ma naqasx għall-industrija tal-Unjoni taċ-ċelloli minħabba li, kif spjegat fil-premessa (165) hawn fuq, kienu influwenzati minn avvenimenti straordinarji li seħħew lil żewġ produtturi fil-kampjun. B'kuntrast, it-tielet produttur fil-kampjun naqqas it-telf tiegħu matul l-RIP u b'hekk segwa l-istess tendenza bħal dik osservata għall-moduli.

(172)

L-industrija tal-Unjoni żiedet ukoll l-investimenti tagħha kemm għall-moduli kif ukoll għaċ-ċelloli b'41 % u bi 63 % rispettivament bejn l-2014 u l-RIP.

(173)

Madankollu, minkejja l-isforzi li saru u t-tendenzi pożittivi li rriżultaw minn dawn, l-industrija tal-Unjoni xorta ma rnexxilhiex tirkupra mid-dumping tal-imgħoddi li kien sar mill-esportaturi Ċiniżi. Kif diġà indikat, kemm il-manifatturi taċ-ċelloli kif ukoll dawk tal-moduli kienu qed jagħmlu telf matul l-RIP u kellhom flussi ta' flus u redditu fuq l-investimenti negattivi. Barra minn hekk, minkejja l-fatt li l-volumi tal-importazzjoni tal-esportazzjonijiet Ċiniżi naqsu għall-moduli, is-sehem mis-suq tagħhom xorta kien ogħla minn dak tal-produtturi tal-Unjoni. Rigward iċ-ċelloli, l-importazzjonijiet żdiedu b'mod sinifikattiv fil-volum fl-RIP (b'65 %) meta mqabbel mal-2012, u b'hekk akkwistaw aktar sehem mis-suq. L-importazzjonijiet Ċiniżi taċ-ċelloli eżerċitaw pressjoni indiretta wkoll fuq is-suq tal-moduli ta' produtturi ristretti li b'hekk ma tħalliex ikompli jikber. Għalhekk, l-importazzjonijiet Ċiniżi komplew deħlin fis-suq tal-Unjoni b'volumi sinifikanti u bi prezzijiet li kienu taħt il-kost tal-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni.

(174)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet qalu li l-Kummissjoni ma kinitx ivvalutat l-effetti fuq l-industrija tal-Unjoni tal-importazzjonijiet tal-moduli minn pajjiżi terzi li saru f'volumi sostanzjali u bi prezzijiet orħos minn dawk tal-esportazzjonijiet Ċiniżi.

(175)

Il-Kummissjoni rrikonoxxiet li l-impatt tal-importazzjonijiet tal-moduli minn pajjiżi terzi huwa fattur importanti għall-valutazzjoni tal-istat tal-industrija tal-UE. Madankollu, tali importazzjonijiet kienu ħafna inqas importanti mill-importazzjonijiet Ċiniżi — is-sehem mis-suq ta' dawk imsemmijin l-ewwel kien ta' 25 % (inklużi l-moduli li fil-verità kienu Ċiniżi, iżda waqgħu taħt prattiki ta' ċirkomvenzjoni), filwaqt li dak ta' dawn tal-aħħar kien ta' 41 % matul l-RIP (u, minħabba ċ-ċirkomvenzjoni, fil-verità kien ogħla). Barra min hekk, is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi terzi naqas b'10 % bejn l-2014 u l-RIP, filwaqt li s-sehem tal-importazzjonijiet Ċiniżi żdied b'4,9 % matul l-istess perjodu. Dawn iż-żewġ fatturi juru l-impatt aktar b'saħħtu tal-importazzjonijiet Ċiniżi fuq l-industrija tal-Unjoni mill-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Barra minn hekk, il-prezzijiet tal-moduli minn pajjiżi terzi ma kinux inqas minn dawk tal-esportazzjonijiet Ċiniżi. Kif evidenzjat fit-tabella 4a hawn fuq, il-prezz medju ponderat tal-importazzjonijiet kollha minn pajjiżi terzi kien ta' 550 EUR/kW matul l-RIP, li kien ogħla mill-prezz medju tal-esportazzjonijiet Ċiniżi — 544 EUR/kW. Għalhekk, dawn l-argumenti ġew rifjutati.

(176)

Rigward iċ-ċelloli, bosta partijiet affermaw li d-dannu ġie kkawżat minn importazzjonijiet minn pajjiżi terzi peress li l-profittabilità naqset matul l-RIP meta mqabbla mal-2014, u dan kien ikkawżat mit-tnaqqis tal-importazzjonijiet Ċiniżi u ż-żieda simultanja tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi.

(177)

L-ewwel, kif indikat fil-premessa (164), iż-żieda fit-telf matul l-RIP għall-produtturi fil-kampjun kienet influwenzata minn avvenimenti straordinarji li seħħew lil żewġ produtturi taċ-ċelloli tal-Unjoni, filwaqt li t-tielet (u l-akbar) produttur kellu żieda fil-profittabilità matul l-RIP meta mqabbel mal-2014. It-tieni, għalkemm l-importazzjonijiet miċ-Ċina naqsu bi 3 punti perċentwali bejn l-2014 u l-RIP, żdiedu b'7 punti perċentwali bejn l-2013 u l-RIP, minkejja d-dħul fis-seħħ tal-miżuri. Bħala konsegwenza, l-importazzjonijiet miċ-Ċina komplew ikollhom impatt importanti fuq l-industrija tal-Unjoni. It-tielet, rigward l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, dawn żdiedu b'2 punti perċentwali bejn l-2014 u l-RIP, iżda naqsu b'24 punt perċentwali bejn l-2013 u l-RIP. Għalhekk, l-impatt tagħhom fuq l-industrija tal-Unjoni fil-fatt naqas fil-perjodu wara l-impożizzjoni tal-miżuri. Bħala konsegwenza, l-argument li d-dannu ġie kkawżat minn importazzjonijiet minn pajjiżi terzi ġie rifjutat.

(178)

Wara d-divulgazzjoni, il-GOC qal li xi indikaturi tad-dannu tjiebu biss fl-RIP u mhux immedjatament wara l-impożizzjoni tal-miżuri. Għalhekk, ma hemmx konnessjoni ċara bejn l-impożizzjoni tal-miżuri u t-tendenzi pożittivi varji.

(179)

Il-Kummissjoni rrikonoxxiet li xi indikaturi tad-dannu, pereżempju dawk li jikkonċernaw il-moduli, bħas-sehem mis-suq, il-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità tjiebu fl-RIP biss u mhux fl-2014. Madankollu, minħabba l-kobor tad-dumping u d-dannu li nstabu fl-investigazzjoni preċedenti, kellu jgħaddi ż-żmien biex jiġu invertiti t-tendenzi negattivi applikabbli għall-industrija kollha. Dan jista' jiġi spjegat mill-fatt li fiż-żmien tal-impożizzjoni tal-miżuri oriġinali, l-industrija tal-Unjoni kienet fil-proċess ta' konsolidazzjoni li matulu ħafna produtturi diġà kienu fi stat ta' falliment jew kważi falliment, iżda ħarġu mis-suq fl-2014 biss. Dan kellu impatt importanti fuq l-indikaturi makro kollha, li kienu jinkludu lil dawn il-kumpaniji wkoll. Ta' min jinnota wkoll li għadd ta' indikaturi, bħas-sehem mis-suq, il-produzzjoni, l-użu tal-kapaċità u l-kapaċità tal-produzzjoni li kellhom tendenza negattiva fil-livell tal-industrija tal-Unjoni kollha, diġà wrew tendenzi pożittivi fl-2014 għall-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun kemm għall-moduli kif ukoll għaċ-ċelloli. Bħala konsegwenza, din l-affermazzjoni ġiet rifjutata.

(180)

Bosta partijiet interessati argumentaw li l-Industrija tal-Unjoni sejra tajjeb u li rkuprat kompletament mid-dannu preċedenti. Wara d-divulgazzjoni, dawk il-partijiet tennew dawn l-affermazzjonijiet. B'mod partikolari, iċ-ċifri rrapportati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta' SolarWorld u Jabil, bil-bosta l-akbar produtturi tal-moduli tal-Unjoni, allegatament juru li n-negozju tal-Unjoni tagħhom kien qed jikber fl-aħħar ftit snin u kienu żiedu l-volumi tal-produzzjoni, il-kapaċità, l-użu tal-kapaċità, il-bejgħ tal-esportazzjoni u l-produttività, filwaqt li l-kostijiet tal-produzzjoni u l-istokkijiet naqsu.

(181)

Il-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun (inklużi Jabil u SolarWorld) żiedu l-volumi tal-produzzjoni, il-kapaċità, l-użu tal-kapaċità, il-bejgħ mill-esportazzjonijiet u l-produttività tagħhom, filwaqt li naqqsu l-kost tal-produzzjoni u l-istokkijiet tagħhom fl-2014 u fl-RIP. Madankollu, l-affermazzjoni li l-industrija rkuprat kompletament mid-dannu preċedenti jikkontradixxi s-sejbiet tal-investigazzjoni li huma bbażati fuq id-data reali verfikata tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun. B'mod partikolari, ħafna indikaturi mikroekonomiċi kienu bbażati biss fuq il-bejgħ lil klijenti indipendenti fl-Unjoni (bħall-profittabilità, il-fluss tal-flus, u r-redditu fuq l-investimenti). Barra minn hekk, uħud mill-kumpaniji fil-kampjun għandhom produzzjoni importanti barra mill-Unjoni, li mhijiex inkluża fl-indikaturi mikroekonomiċi. B'kuntrast, id-dokumenti finanzjarji li huma disponibbli għall-pubbliku jiffokaw fuq l-attivitajiet kollha tal-kumpaniji kkonċernati u ta' spiss jipprovdu informazzjoni fuq il-kontijiet konsolidati tal-gruppi kollha. Għalhekk, il-konklużjonijiet dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku kienu bbażati mhux fuq dokumenti finanzjarji li kienu disponibbli pubblikament iżda fuq l-informazzjoni aktar dettaljata u vverifikata rigward is-sitwazzjoni fl-Unjoni li kienet fornita biss fl-investigazzjoni. Barra minn hekk, il-konklużjonijiet li ntlaħqu dwar l-istat tal-industrija tal-Unjoni kienu bbażati fuq data li ġiet mill-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun kollha, u mhux biss mingħand SolarWorld u Jabil. Fl-aħħar, rigward Jabil, kif spjegat hawn fuq, din il-kumpanija assemblat moduli biss, iżda ma assumietx responsabbiltà kuntrattwali sħiħa għall-bejgħ tagħhom. Għalhekk, din l-affermazzjoni ġiet rifjutata.

(182)

Wara d-divulgazzjoni, parti interessata affermat li l-Kummissjoni missha qieset l-effetti ta' investimenti fuq skala kbira li saru minn SolarWorld. Jintqal li dawn tal-aħħar affettwaw lill-kumpanija u lill-industrija kollha kemm hi b'mod negattiv, minħabba s-sehem importanti tagħha fl-output tal-industrija tal-Unjoni.

(183)

L-ewwel, l-investimenti li qed tirreferi għalihom il-parti saru fl-2015 u kkonċernaw mhux biss iċ-ċelloli u l-moduli iżda produzzjoni oħra wkoll fl-UE, bħall-wejfers (31). Għalhekk, dawk l-investimenti kellhom biss implikazzjonijiet parzjali fil-valutazzjoni tal-profittabilità tan-negozju tal-moduli u ċ-ċelloli tal-kumpanija. It-tieni, kif ġie nnutat minn partijiet oħrajn, il-grupp SolarWorld kellu riżultati pożittivi mill-impriżi Ewropej u mhux Ewropej tiegħu fl-2016 (32). Dan ma jidhirx li jissuġġerixxi f'dan l-istadju li l-investimenti li diġà saru affettwaw lill-kumpanija b'mod negattiv. Bħala konsegwenza, dan l-argument ġie rifjutat.

4.6.   Probabbiltà ta' kontinwazzjoni tad-dannu

(184)

Biex tiġi vvalutata l-probabbiltà tal-kontinwazzjoni tad-dannu jekk il-miżuri kontra r-RPĊ jitħallew jiskadu, l-impatt potenzjali tal-importazzjonijiet Ċiniżi fuq is-suq tal-Unjoni u l-industrija tal-Unjoni ġie analizzat skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku.

(185)

Kif jidher mit-taqsima 4.5 hawn fuq, l-industrija tal-Unjoni kompliet tbati mid-dannu matul l-RIP. Kif spjegat fit-taqsima 3.3 hawn fuq, hemm probabbiltà ta' kontinwazzjoni tad-dumping jekk il-miżuri jitħallew jiskadu. Barra minn hekk, ġie stabbilit li l-produtturi esportaturi kienu qed ibigħu bi prezzijiet ta' dumping lil pajjiżi terzi u lill-Unjoni u, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu, jidħlu fis-suq tal-Unjoni bi prezzijiet orħos minn dawk li għandhom bħalissa fl-Unjoni.

4.6.1.   Il-kapaċità żejda, il-flussi kummerċjali u l-attraenza tas-suq tal-Unjoni u l-aġir dwar il-prezzijiet tal-produtturi esportaturi fir-RPĊ

(186)

Il-kapaċità tal-produzzjoni tal-moduli Ċiniża hija stmata għal 96,3 GW fis-sena għall-2015 u hija mistennija li tilħaq 108 GW fis-sena fl-2016 (33). Fl-istess ħin, id-domanda globali kienet stmata għal 50,6 GW fl-2015 u kienet imbassra li tiżdied għal 61,7 GW (34) fl-2016 jew għal 68,7 GW, skont sors ieħor (35). Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kapaċità żejda totali tal-produtturi Ċiniżi qabżet bil-kbir id-domanda globali, jiġifieri b'47,5 % fl-2015 u se taqbiżha bi 42,9 % jew b'36 % fl-2016, skont is-sors. Sors ieħor stabbilixxa li d-domanda globali totali kienet ta' 58 GW (36) fl-2015, li jqiegħed il-kapaċità żejda tal-produtturi Ċiniżi għal 39,8 % għall-2015.

(187)

Anki kieku ma tiġi installata l-ebda kapaċità ġdida fiċ-Ċina fil-futur, il-kapaċità eżistenti xorta taqbeż b'mod sinifkattiv id-domanda globali annwali mbassra għall-installazzjonijiet solari. Tabilħaqq, fl-aktar xenarju probabbli (l-hekk imsejjaħ “Xenarju Medju”) id-domanda tilħaq is-97 GW (37) jew il-95 GW (38) fl-2020, li tkun koperta kompletament mill-kapaċità Ċiniża eżistenti. Barra minn hekk, il-kapaċità tal-produzzjoni Ċiniża tal-moduli solari ilha tikber b'mod stabbli f'dawn l-aħħar 10 snin. Pereżempju, żdiedet aktar mid-doppju bejn l-2012 u l-2015 (minn 43,8 GW (39) fl-2012 għal 96,3 GW fl-2015). Skont Bloomberg New Energy Finance (“BNEF”) fl-2016 biss hemm 2 GW addizzjonali ta' kapaċità mħabbra jew kapaċità taħt kostruzzjoni fiċ-Ċina. Barra minn hekk, ma hemm l-ebda evidenza li tissuġġerixxi li l-kapaċità Ċiniża ma tkomplix tespandi fil-futur qarib, minħabba l-fatt li kibret mingħajr waqfien tal-inqas fl-aħħar ħames snin. Għalhekk, anki fix-xenarju li huwa l-inqas probabbli (l-hekk imsejjaħ “Xenarju Għoli”) fejn id-domanda globali annwali tiżdied sa 120GW (40) fl-2020, huwa probabbli li l-produtturi Ċiniżi waħedhom xorta jkunu jistgħu jlaħħqu kompletament mad-domanda kollha peress li jkollhom bżonn jespandu l-kapaċità eżistenti tagħom b'veloċità ħafna aktar baxxa milli kienu għamlu fil-passat, jiġifieri bi 11,3 % biss f'4 snin.

(188)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet interessati esprimew dubju dwar id-data użata mill-Kummissjoni dwar il-kapaċità fir-RPĊ u l-konsum globali. Huma argumentaw li Solar Power Europe ma kinitx affidabbli biżżejjed bħala sors peress li tqis biss moduli li huma diġà konnessi mal-grilja, filwaqt li IHS u BNEF jipprovdu perspettiva aktar preċiża billi juru l-moduli li nxtraw għall-installazzjoni.

(189)

Madankollu, il-Kummissjoni diġà analizzat fil-premessi ta' hawn fuq id-data u l-previżjonijiet li ġejjin mingħand IHS, filwaqt li d-data mingħand BNEF mhijiex sostanzjalment differenti minn dik ta' IHS (41). Fil-fatt, l-istimi ta' BNEF u ta' IHS jaqblu kompletament għall-2016 (68,7 GW xenarju konservattiv u 70,7 GW xenarju ottimist) u għall-2017 (72,9 u 77,5 GW rispettivament), filwaqt li hemm xi differenzi insinifikanti għall-2018 (BNEF: 83 GW; IHS: 82 GW) (42), li hija l-aħħar sena li għaliha BNEF għandha stima. Bħala konsegwenza, dan l-argument ġie rifjutat.

(190)

L-istess partijiet ikkontestaw ukoll l-ammont ta' kapaċità żejda stabbilita mill-Kummissjoni. B'mod partikolari, parti interessata ssuġġeriet li kienet 70 GW fl-2016. Madankollu, ma pprovdietx sors ta' informazzjoni jew xi metodoloġija li abbażi tagħha kienet stabbiliet din iċ-ċifra. Anki jekk dik iċ-ċifra kienet korretta, il-kapaċità żejda stmata xorta tkun biżżejjed biex tkopri d-domanda globali kollha anki fil-każ tal-aktar stima ottimista għall-2016 (70,7 GW (43)). L-ebda parti oħra ma forniet stima jew ikkwotat studju jew rapport li jissuġġerixxi li l-kapaċità żejda stabbilita mill-Kummissjoni jenħtieġ li titnaqqas. Bħala konsegwenza, dan l-argument ma jbiddilx il-konklużjonijiet li ntlaħqu hawn fuq.

(191)

Bosta partijiet interessati sostnew, qabel u wara d-divulgazzjoni, li l-kumpaniji ta' Grad 1 għandhom ħafna inqas kapaċità żejda mill-bqija tal-kumpaniji tal-Grad 2 u tal-Grad 3. Skont BNEF, il-kumpaniji tal-Grad 1 għandhom kapaċità tal-produzzjoni stmata għal 46 GW fir-RPĊ fl-2016, li tabilħaqq hija inqas mill-kapaċità totali tal-kumpaniji tal-gradi 2 u 3 flimkien, li hija stmata għal 62 GW (44). Madankollu, il-gradi kollha tal-kumpaniji Ċiniżi huma attivi fis-suq globali. F'dak li għandu x'jaqsam mal-Unjoni, mhux il-kumpaniji tal-Grad 1 biss kienu qed jesportaw wara l-impożizzjoni tal-miżuri eżistenti, iżda kumpaniji tal-Grad 2 u tal-Grad 3 ukoll, għalkemm fi kwantitajiet inqas (is-sehem ta' dawn tal-aħħar mill-importazzjonijiet totali Ċiniżi kien stmat għal 13,6 % fl-2014). Għalhekk, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-kapaċità tat-tipi kollha ta' produtturi esportaturi Ċiniżi jenħtieġ li tiġi kkunsidrata sabiex tiġi stabbilita l-kapaċità żejda disponibbli fiċ-Ċina.

(192)

Wara d-divulgazzjoni, parti interessata kkuntestat is-sejba li l-kapaċità żejda ta' kull tip ta' produttur esportatur għandha tiġi kkunsidrata meta tiġi stabbilita l-kapaċità żejda disponibbli fiċ-Ċina.

(193)

Il-Kummissjoni indikat li l-kapaċità disponibbli fil-kumpaniji tal-Grad 1 diġà kienet tikkostitwixxi 90 % tal-konsum dinji totali għall-2015 (stmat għal 50,6 GW). Barra minn hekk, il-fatt li kumpaniji tal-Grad 2 u tal-Grad 3 esportaw lejn l-UE, irrispettivament mill-volumi żgħar, juri li huma attivi fis-suq tal-Unjoni u li ma jillimitawx il-bejgħ tagħhom biss għas-suq Ċiniż jew għal swieq oħrajn. Fl-aħħar, l-importazzjonijiet tal-kumpaniji tal-Grad 2 u tal-Grad 3 huma mistennijin jiżdiedu b'mod sinifikanti wara l-irtirar reċenti tal-impenn ta' kumpaniji li huma b'mod predominanti tal-Grad 1. Għalhekk, din l-affermazzjoni ġiet rifjutata.

(194)

Bosta partijiet ressqu l-argument, kemm qabel kif ukoll wara d-divulgazzjoni, li l-kapaċitajiet żejda fiċ-Ċina kienu fil-biċċa l-kbira esaġerati peress li d-domanda għall-installazzjonijiet solari kienet żdiedet b'mod stabbli fuq livell globali. Tabilħaqq, id-domanda annwali globali kienet żdiedet b'25 % bejn l-2014 u l-2015 (minn 40,3 GW għal 50,6 GW) (45). Madankollu, kif speċifikat hawn fuq, il-kapaċità żejda stmata għall-produtturi Ċiniżi taqbeż id-domanda attwali b'47,5 %. Għalhekk, anki fl-aktar xenarju ottimist għaż-żieda fid-domanda globali huwa probabbli li l-produtturi Ċiniżi xorta jkollhom kapaċità żejda biżżejjed biex ilaħħqu ma' din id-domanda. Bħala konsegwenza, dan l-argument ġie rifjutat.

(195)

Rigward iċ-ċelloli, il-kapaċità eżistenti tal-produtturi esportaturi Ċiniżi hija stmata għal 76,6 GW fl-2016, żieda ta' 12 % meta mqabbla mal-2015 (68 GW) (46). Peress li d-domanda globali għaċ-ċelloli hija kważi daqs id-domanda globali għall-moduli, il-produtturi esportaturi Ċiniżi kellhom kapaċità żejda ta' ċelloli ta' 25,6 % fl-2015 u ta' 19,5 % fl-2016. Barra minn hekk, iċ-Ċina kellha 72,8 % tal-kapaċità eżistenti globali taċ-ċelloli fl-2016, u b'hekk taqbeż b'mod sinifikanti l-pajjiżi terzi kollha l-oħrajn. L-akbar erba' pajjiżi terzi b'kapaċitajiet disponibbli wara ċ-Ċina huma ħafna iżgħar minnha (it-Tajwan: 11 GW; il-Malasja: 4 GW; il-Korea: 2,7 GW; il-Ġappun: 1,9 GW). Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni kklonkludiet li ċ-Ċina għandha kapaċità żejda sinifikanti wkoll ta' produzzjoni taċ-ċelloli.

4.6.2.   Attraenza tas-suq tal-Unjoni

(196)

Bosta partijiet argumentaw li s-suq tal-Unjoni ma għadux attraenti għall-produtturi Ċiniżi. Huma sostnew li l-produzzjoni Ċiniża taċ-ċelloli u tal-moduli hija minflok immirata lejn is-swieq li qed jespandu rapidament fl-Asja, bħall-Ġappun u l-Indja. Barra minn hekk, id-domanda domestika Ċiniża kienet qed tikber fl-aħħar ftit snin, u laħqet il-50 % tal-produzzjoni Ċiniża tal-moduli solari sal-ewwel trimestru tal-2016. Allegatament, iċ-Ċina se jkollha installazzjonijiet ta' madwar 20 GW fis-sena sal-2020. Għalhekk, fil-kuntest ta' numru li qed jiżdied ta' installazzjonijiet solari fiċ-Ċina, fl-Indja u fi swieq oħra fix-Xlokk tal-Asja, il-produzzjoni tal-moduli solari Ċiniżi tkun destinata primarjament biex tissodisfa d-domanda li dejjem qed tikber f'dawn is-swieq.

(197)

Huwa minnu li s-suq tal-Unjoni ma għadux importanti daqs kemm kien fl-imgħoddi, meta kien jammonta għal sa 60 % tal-kapaċità installata globali fis-sena (fl-2012). L-Unjoni lanqas ma hija mistennija li tkun fost is-swieq li qed jespandu rapidament. It-tbassir għat-tkabbir tas-suq tal-Unjoni huwa pjuttost modest meta mqabbel mal-bqija tad-dinja. Skont ix-Xenarju medju ta' Solar Power Europe, il-konsum annwali solari Ewropew huwa mistenni li jikber minn 8,2 GW għal madwar 15 GW fl-2020 (47). Madankollu, l-istimi ta' Solar Power Europe jinkludu wkoll pajjiżi li mhumiex fl-UE (it-Turkija, l-Iżvizzera, eċċ.); it-tbassir tat-tkabbir tagħha għat-28 Stat Membru tal-Unjoni huwa inqas ottimistiku minn dan, jiġifieri madwar 11,6 GW (48) għall-2020. Madankollu, l-Unjoni tibqa' suq importanti li jirrappreżenta 14 % tas-suq globali totali u s-sehem tagħha mis-suq globali huwa mistenni li jibqa' importanti fil-futur. Tlieta mill-Istati Membri tagħha (ir-Renju Unit, il-Ġermanja u Franza) kienu fost l-ewwel għaxart iswieq għall-moduli solari fl-2015. Barra minn hekk, kif muri hawn fuq, il-kapaċità żejda tal-produtturi esportaturi tkun kapaċi tilħaq id-domanda globali totali fil-futur, inklużi s-swieq li qed jikbru rapidament bħaċ-Ċina stess, l-Indja, il-Ġappun, u l-Amerika t'Isfel f'daqqa. L-aħħar iżda mhus l-inqas, l-impożizzjoni u r-rinfurzar tal-miżuri għad-difiża tal-kummerċ, fost l-oħrajn mill-Kanada u mill-Istati Uniti naqqsu l-attraenza ta' dawn is-swieq u b'hekk ikomplu jżidu dik tas-suq tal-Unjoni, jekk il-miżuri jiġu revokati.

(198)

Minkejja l-impożizzjoni tal-miżuri antidumping u dawk kompensatorji fl-2013, il-produtturi esportaturi Ċiniżi jibqgħu interessati ħafna fis-suq tal-Unjoni li jidher mill-fatt li żammew pożizzjoni b'saħħitha fis-suq tal-Unjoni. Kif indikat fit-taqsima 4.4 hawn fuq, l-importazzjonijiet tal-moduli u ċ-ċelloli miċ-Ċina kellhom sehem mis-suq ta' 41 % u 16 % rispettivament matul l-RIP u żammew b'suċċess (u saħansitra żiedu fil-każ taċ-ċelloli) il-pożizzjoni tagħhom fis-suq meta mqabbla mal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Il-volum u s-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet Ċiniżi tal-moduli huma ħafna aktar importanti minn dawk minn pajjiżi terzi; dawn tal-aħħar, b'mod kumulattiv, ammontaw għal 25 % biss. Rigward iċ-ċelloli, is-sehem mis-suq tal-pajjiżi terzi ammonta għal 51 % matul l-RIP, iżda dan ifisser li naqas b'mod sinifikattiv (bi 32 %) meta mqabbel mal-2013 meta kellhom 75 % tas-sehem mis-suq. Barra minn hekk, minkejja l-fatt li l-miżuri daħlu fis-seħħ fl-2013, l-importazzjonijiet Ċiniżi taċ-ċelloli żdiedu b'77,8 % bejn l-2013 u l-RIP. Barra minn hekk, kif uriet l-investigazzjoni kontra ċ-ċirkomvenzjoni fl-2015, uħud mill-produtturi Ċiniżi kienu qed jippruvaw jevitaw il-miżuri billi jduru magħhom permezz tat-Tajwan u tal-Malasja, l-akbar pajjiżi terzi fl-importazzjonijiet.

(199)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet ikkontestaw is-sejba li s-suq tal-Unjoni jibqa' suq attraenti għall-produtturi esportaturi Ċiniżi. Waħda mill-partijiet indikat li l-previżjonijiet għat-tkabbir tas-suq tal-Unjoni kollu kemm hu għandhom jitnaqqsu fuq il-bażi ta' tnaqqis ta' 18 % ta' installazzjonijiet ġodda fl-Unjoni fl-ewwel 9 xhur tal-2016 meta mqabbla mas-sena ta' qabel, li b'hekk iwassal għal stima pjuttost pessimistika ta' domanda ta' 7,1 GW fl-Unjoni fl-2016. Dan jista' jirriżulta wkoll fi żvilupp pessimist tad-domanda tal-Unjoni sal-2020. Barra minn hekk, sostniet li l-attraenza tat-tliet swieq maġġuri tal-Unjoni (ir-Renju Unit, il-Ġermanja u Franza) se tonqos fil-futur.

(200)

Fil-fatt, id-domanda totali stmata tal-Unjoni ta' 7,1 GW, kif ikkwotata mill-parti interessata, hija riżultat pjuttost tajjeb għall-2016 peress li hija ġeneralment f'konformità tal-istima tal-bidu ta' Solar Power Europe skont ix-xenarju medju għall-2016 (7,3 GW) (49). Għalhekk, l-istima tal-parti li, abbażi ta' dan, id-domanda tal-Unjoni tikkonforma max-xenarju l-baxx sal-2020 mhix appoġġata mid-data li hi stess ipprovdiet. F'kull każ, anki li kieku d-domanda kellha tikkonforma mal-agħar xenarju possibbli u s-sehem mis-suq tal-Unjoni fis-suq globali jonqos, dan mhux bilfors jagħmel lis-suq tal-Unjoni mhux attraenti għall-esportazzjonijiet Ċiniżi peress li l-kunsiderazzjonijiet kollha deskritti hawn fuq xorta jibqgħu validi. Għalkemm is-sehem relattiv tiegħu fis-suq globali qed jiċkien, is-suq tal-Unjoni xorta għadu attraenti għall-esportazzjonijiet Ċiniżi. Inkella, kif instab fl-investigazzjonijiet reċenti dwar il-Malasja u t-Tajwan, il-prattiki ta' ċirkomvenzjoni ma jseħħux.

(201)

Rigward l-affermazzjonijiet li ċ-Ċina tinstalla 20 GW ta' sistemi solari fis-sena sal-2020, l-investigazzjoni tal-Kummissjoni sabet evidenza li r-RPĊ mhux se tkun tista' żżomm din il-mira għolja. L-informazzjoni dwar is-suq tirrapporta li din il-mira Ċiniża se titnaqqas minħabba nuqqas ta' infrastruttura fil-grilja, minħabba suq li huwa fundamentalment fornit iżżejjed u minħabba defiċit fil-fond tas-sussidji għall-enerġija rinnovabbli (50). Iċ-ċikli ta' tkabbir u ta' kriżi fis-suq solari Ċiniż huma diskussi ulterjorment fil-premessa (356).

(202)

Wara d-divulgazzjoni, parti minnhom ikkwotat stqarrija għall-istampa tal-Amministrazzjoni Nazzjonali Ċiniża għall-Enerġija, li fiha din tal-aħħar ħabbret li skont il-pjan għall-iżvilupp tal-enerġija solari għall-ħames snin li ġejjin, huwa ppjanat li sal-2020 tal-inqas għandhom jiġu installati 105 GW f'kapaċità tal-enerġija fotovoltajka. Il-parti allegat li dan iġib żieda ulterjuri fid-domanda fiċ-Ċina.

(203)

Il-mira ta' 105 GW f'kapaċità kumulattiva installata hija pjuttost baxxa, u skont BNEF (51), diġà ser tkun intlaħqet fl-2017. Bħala konsegwenza, din il-mira baxxa hija irrilevanti peress li tissuġġerixxi li l-ebda tkabbir ma għandu jkun mistenni wara l-2017, għall-kuntrarju tat-tbassir li s-suq Ċiniż se jikber. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni diġà analizzat fil-premessa (201) ta' hawn fuq xenarju ta' tkabbir tas-suq Ċiniż, għalkemm inqas minn 20 GW fis-sena sal-2020. Għalhekk, dan l-argument ġie rifjutat.

(204)

Il-Kummissjoni analizzat ukoll jekk l-importazzjonijiet Ċiniżi humiex se jaslu fl-Unjoni bi prezzijiet aktar baxxi mill-prezzijiet attwali tal-Unjoni jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

(205)

Kważi l-produtturi esportaturi kollha li kienu biegħu l-moduli u ċ-ċelloli matul l-RIP mir-RPĊ lill-Unjoni kellhom impenji fuq il-prezzijiet u l-prezzijiet tal-esportazzjoni tagħhom lejn l-UE kienu ddeterminati minn dawk l-impenji fuq il-prezzijiet li stabbilixxew prezz minimu tal-importazzjonijiet. Bħala konsegwenza, tali prezzijiet ta' esportazzjoni ma setgħux jitqiesu bħala indikatur pertinenti sabiex jiġi stabbilit aġir dwar il-prezz tal-produtturi esportaturi jekk il-miżuri ma jkunux fis-seħħ.

(206)

Għalhekk, intużaw minflok il-prezzijiet tal-produtturi esportaturi fil-kampjun għal pajjiżi terzi. L-esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi tal-produtturi esportaturi fil-kampjun instabu li jwaqqgħu l-prezzijiet tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun b'medja ta' 2,2 % għaċ-ċelloli, u bejn 5,6 % u 9,2 % għall-moduli matul l-RIP. Iċ-ċifri juru t-twaqqigħ medju fil-prezz għal kull produttur esportatur (l-inqas marġni fost il-kumpaniji u tal-ogħla marġini fost il-kumpaniji). Għaċ-ċelloli hemm marġni ta' twaqqigħ fil-prezz wieħed biss peress li dan huwa t-twaqqigħ fil-prezz medju għall-uniku produttur esportatur fil-kampjun li jesporta ċelloli lejn l-Unjoni.

(207)

Waħda mill-partijiet talbet disaggregazzjoni tal-prezz medju ponderat għall-erba' pajjiżi tal-esportazzjoni kkunsidrati (iċ-Ċilì, l-Indja, il-Ġappun u Singapore) biex tikkummenta dwar is-sejbiet tat-twaqqigħ tal-prezzijiet. Għall-finijiet tal-kalkoli tat-twaqqigħ tal-prezzijiet ma ttieħed l-ebda kont tal-prezz medju ponderat għal kull pajjiż terz, iżda l-prezz medju ponderat tal-erba' pajjiżi tal-esportazzjoni flimkien, li b'hekk jirrifletti korrettament il-kwantitajiet u l-prezzijiet li bihom ikunu saru dawk l-esportazzjonijiet. Għalhekk, din it-talba ġiet rifjutata.

(208)

Wara d-divulgazzjoni, parti interessata argumentat li l-produtturi esportaturi ma jkollhomx inċentivi biex iżidu l-bejgħ tagħhom lejn l-Unjoni jekk il-miżuri jitħallew jiskadu. Il-Kummissjoni ma kinitx konvinta minn din l-ipoteżi. Kif muri mill-marġini tat-twaqqigħ tal-prezzijiet, il-produtturi esportaturi jistgħu jżidu l-volumi tal-bejgħ tagħhom lejn l-Unjoni jekk il-miżuri jitħallew jiskadu. Tabilħaqq, peress li l-prezzijiet tagħhom fl-Unjoni jkunu inqas mill-prezzijiet tal-produtturi tal-Unjoni, huwa raġonevoli li wieħed jistenna li l-esportazzjonijiet Ċiniżi jiġġieldu għal aktar sehem mis-suq fl-Unjoni. Gżalhekk, din l-affermazzjoni ġiet rifjutata.

(209)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-importazzjonijiet Ċiniżi jaslu fl-Unjoni bi prezzijiet aktar baxxi mill-prezzijiet attwali tal-industrija tal-Unjoni u huwa probabbli li jiżdied il-volum tal-bejgħ tagħhom u li jiggwadanjaw aktar sehem mis-suq jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

4.6.3.   Konklużjonijiet dwar il-probabbiltà ta' kontinwazzjoni tad-dannu

(210)

Fid-dawl ta' dan li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li hemm kapaċità żejda sinifikattiva fir-RPĊ kemm għall-moduli kif ukoll għaċ-ċelloli. Is-suq tal-Unjoni jibqa' attraenti f'termini tad-daqs u tal-prezzijiet tal-bejgħ, b'mod partikolari meta mqabbel mal-livell tal-prezzijiet tal-esportazzjonijiet mir-RPĊ lejn pajjiżi terzi, li huwa pprovat ulterjorment mir-rekords ta' prattiki ta' ċirkomvenzjoni tal-passat. Bħala konsegwenza, il-Kummissjoni sabet li hemm probabbiltà kbira li r-revoka tal-miżuri kontra d-dumping twassal għall-kontinwazzjoni tad-dumping li jirriżulta f'kontiwazzjoni tad-dannu għall-industrija tal-Unjoni.

4.7.   Kawżalità

(211)

Bosta partijiet interessati sostnew ukoll, kemm qabel kif ukoll wara d-divulgazzjoni, li, fil-każ li l-Kummissjoni ssib li l-industrija tal-Unjoni għadha ssofri mid-dannu, dan tal-aħħar huwa kkawżat minn għadd ta' fatturi oħrajn, li b'mod kumulattiv jispjegaw id-dannu kollu:

(i)

l-abolizzjoni tal-iskemi ta' inċentivi minn ħafna mill-Istati Membri.

(ii)

l-industrija tal-Unjoni għadha ma wettqetx ekonomiji ta' skala billi jkollha kapaċità ta' bosta GW biex tkun ekonomikament vijabbli u biex ikollha impatt fis-suq globali.

(iii)

id-dannu huwa kkawżat minn importazzjonijiet minn pajjiżi oħrajn peress li l-prezzijiet tagħhom kienu 25 % orħos mill-prezzijiet tal-importazzjonijiet Ċiniżi.

(iv)

id-dannu huwa kkawżat mill-fatt li l-prezzijiet tal-moduli tal-produtturi tal-Unjoni huma kostantement orħos mill-prezzijiet tal-importazzjonijiet tal-produtturi Ċiniżi.

(212)

Rigward l-ewwel affermazzjoni, il-Kummissjoni rrikonoxxiet, kif stipulat fit-taqsima 5.3.2 hawn taħt, li l-modifiki u, f'ċerti Stati Membri, is-sospensjoni jew it-terminazzjoni tal-iskemi ta' appoġġ wasslu għal tnaqqis fil-konsum tal-Unjoni fis-snin 2012-2014, wara li ntlaħaq l-ogħla livell tal-konsum fl-2011. Dan it-tnaqqis sinifikanti jagħmilha aktar diffiċli għall-industrija tal-Unjoni li tikber. Madankollu, il-Kummissjoni sabet fl-investigazzjoni preċedenti li l-industrija tal-Unjoni kienet ġiet sfurzata biex tnaqqas il-prezzijiet tagħha prinċipalment minħabba l-pressjoni ta' importazzjonijiet oġġett ta' dumping u mhux minħabba bidliet fl-iskemi ta' appoġġ (52). Għalhekk, l-influss ta' prodotti Ċiniżi oġġett ta' dumping kien il-kawża ewlenija għad-dannu mġarrab matul l-investigazzjoni preċedenti. Barra minn hekk, minkejja t-tnaqqis ta' 56 % fil-konsum bejn l-2012 u l-RIP, l-industrija tal-Unjoni żiedet is-sehem mis-suq tagħha għall-moduli u għaċ-ċelloli b'40 % u b'47 % rispettivament. L-industrija tal-Unjoni bdiet ukoll iżżid il-volumi tal-bejgħ tagħha bejn l-2014 u l-RIP ladarba l-effett protettiv tal-miżuri mmaterjalizza, kif stipulat fil-premessa (171) hawn fuq. L-industrija naqqset b'mod sinifikanti l-kostijiet tagħha wkoll (ara t-tabelli 8a u 8b hawn fuq) u tejbet l-użu tal-kapaċità tagħha. Għalhekk, minkejja t-tnaqqis fil-konsum u minħabba l-miżuri fis-seħħ, l-industrija tal-Unjoni bdiet tirkupra mid-dannu tal-passat. B'hekk dan l-argument ġie rifjutat.

(213)

Rigward it-tieni affermazzjoni, il-kapaċità tal-industrija tal-Unjoni mhijiex komparabbli ma' dik miksuba mill-produtturi esportaturi Ċiniżi fis-snin reċenti. L-ewwel, il-kumpaniji Ċiniżi kisbu produzzjoni u kapaċitajiet (żejda) massivi f'perjodu meta għaddew bosta swieq fid-dinja, parzjalment bis-saħħa tal-prezzijiet tad-dumping, kif stabbilit mhux biss mill-Kummissjoni Ewropea iżda wkoll mill-awtoritajiet Amerikani u Kanadiżi. B'kuntrast, l-influss ta' volumi kbar ta' importazzjonijiet oġġett ta' dumping kellu l-effett oppost fuq il-produtturi esposti għal dawn il-prattiki inġusti. Fl-investigazzjoni preċedenti (53) l-Kummissjoni stabbiliet li fl-2010 l-industrija tal-Unjoni kisbet profitt ta' 10 % fil-kuntest ta' kapaċità eżistenti simili (6 983 MW fl-2010 u 6 467 MW fl-RIP). L-importazzjonijiet massivi ta' prodotti Ċiniżi oġġett ta' dumping ikkawżaw tnaqqis drastiku fil-profittabilità tal-industrija tal-Unjoni u effettivament waqqfuha milli tagħmel investimenti ġodda biex tikseb ekonomiji ta' skala. L-effett protettiv tal-miżuri ppermetta lill-industrija tal-Unjoni li tikkonsolida u tnaqqas b'mod sinifikanti l-kostijiet tagħha fl-2014 u matul l-RIP u wittiet it-triq għall-industrija tal-Unjoni sabiex taħsad il-benefiċċji tal-ekonomiji ta' skala. Wara d-divulgazzjoni, parti minnhom ikkontestat din l-istqarrija. Hija sostniet li l-investimenti naqsu wara l-impożizzjoni tal-miżuri u ma ppermettewx ekonomiji ta' skala. Għall-kuntrarju ta' din l-istqarrija, l-investimenti fil-fatt żdiedu matul l-RIP kemm għall-moduli kif ukoll għaċ-ċelloli meta mqabbla mas-snin preċedenti. Bħala konsegwenza, din l-affermazzjoni ġiet rifjutata.

(214)

F'dak li għandu x'jaqsam mat-tielet affermazzjoni, il-Kummissjoni stabbiliet (ara t-tabelli 4a u 4b hawn fuq) li l-prezzijiet medji tal-importazzjoni miċ-Ċina kienu ftit ogħla għaċ-ċelloli u ftit orħos għall-moduli mill-prezzijiet medji tal-importazzjonijiet rispettivi minn pajjiżi terzi. Filwaqt li għaċ-ċelloli, il-prezzijiet tal-importazzjonijiet Ċiniżi kienu 4 % ogħla mill-prezzijiet tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-moduli dawn kienu 1 % inqas. Bħala konsegwenza, dan l-argument kien fattwalment ħażin u, b'hekk, ġie rifjutat. L-affermazzjoni li l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi jagħmlu l-miżuri ineffettivi hija diskussa fil-premessi (324) u (325) hawn taħt.

(215)

Fir-rigward tar-raba' affermazzjoni, l-investigazzjoni żvelat li għall-moduli l-prezzijiet medji tal-importazzjoni miċ-Ċina kienu kostantement orħos mill-prezzijiet tal-bejgħ medji tal-UE tal-produtturi tal-Unjoni. Pereżempju, matul l-RIP, il-prezz medju ta' importazzjoni miċ-Ċina kien ta' 544 EUR/kW (54), filwaqt li l-prezz medju tal-Unjoni kien ta' 593 EUR/kW. Bħala konsegwenza, din l-affermazzjoni kienet fattwalment ħażina u, b'hekk, ġiet rifjutata. Fid-dawl ta' dan li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-industrija tal-Unjoni kompliet iġġarrab dannu materjali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku.

(216)

Wara d-divulgazzjoni, parti interessata argumentat li d-dannu huwa kkawżat mill-miżuri peress li jgħollu l-kost taċ-ċelloli għall-produtturi tal-moduli li mhumiex integrati vertikalment. Madankollu, kif indikat fit-taqsima 6.4.1 hawn taħt, il-manifatturi tal-moduli għandhom aċċess għal ċelloli bi prezzijiet orħos minn pajjiżi terzi u ma hemmx nuqqas ta' forniment ta' dawn iċ-ċelloli. Għalhekk, dan l-argument ġie rifjutat.

5.   INTERESS TAL-UNJONI

5.1.   Interess tal-industrija tal-Unjoni

(217)

Din it-taqsima tiffoka fuq l-interess tal-manifatturi tal-moduli tal-Unjoni L-interess tal-manifatturi taċ-ċelloli tal-Unjoni huwa analizzat fit-taqsima 6 — rieżami interim parzjali.

(218)

Hemm aktar minn 100 manifattur magħruf tal-moduli. L-industrija tal-Unjoni hija rrappreżentata mill-assoċjazzjoni EU Pro Sun, li hija l-applikant. EU Pro Sun tirrappreżenta 31 manifattur ta' wejfers, ta' ċelloli u ta' moduli tal-Unjoni

(219)

Il-kontinwazzjoni tal-miżuri se tippermetti lill-industrija tal-Unjoni żżomm iż-żieda fis-sehem mis-suq tagħha u tirkupra mid-dannu materjali. Kif indikat fil-premessa (137), is-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni fl-Unjoni tela' minn 25 % fl-2012 għal 35 % fl-RIP. Kif stabbilit fit-taqsima 4.6, minħabba l-prezzijiet tal-bejgħ tal-moduli Ċiniżi lil pajjiżi terzi u kapaċitajiet żejda għoljin fir-RPĊ, il-moduli Ċiniżi se jiġu fl-Unjoni bi prezzijiet taħt il-Prezz Minimu tal-Importazzjonijiet (MIP) u f'volumi akbar jekk il-miżuri jiskadu. Għalhekk, il-kontinwazzjoni tal-miżuri tkun qed tipproteġi lill-industrija tal-Unjoni minn pressjoni intensiva u inġusta fuq il-prezzijiet li kieku tiġi eżerċitata mill-importazzjonijiet Ċiniżi.

(220)

Jekk il-miżuri ma jittawlux, investimenti kapitali u fir-R&Ż qawwijin li saru fil-manifattura tal-moduli tal-Unjoni jistgħu jsiru superfluwi għaliex li ma jkunux jistgħu jintużaw faċilment b'mod produttiv f'setturi oħrajn. F'każ ta' falliment tal-produtturi tal-moduli tal-Unjoni, ħafna mis-6 300 persuna involuta fil-produzzjoni tal-moduli ser jitilfu l-impjieg tagħhom. Dik il-forza tax-xogħol għandha, fil-biċċa l-kbira, ħiliet għoljin B'kuntrast, il-kontinwazzjoni tal-miżuri se tagħti lill-industrija tal-Unjoni aktar żmien biex tirkupra kompletament mill-effetti tad-dumping tal-imgħoddi.

(221)

Wara d-divulgazzjoni, parti waħda stiednet lill-Kummissjoni biex tidentifika l-manifatturi taċ-ċelloli u tal-moduli li ma jappoġġawx il-miżuri. Il-Kummissjoni ċċarat li l-ebda parti li kkunsidrat lilha nfisha parti mill-industrija tal-Unjoni ma ppreżentat ruħha u opponiet il-miżuri. L-istess parti staqsiet lill-Kummissjoni biex tnaqqas il-produtturi ta' wejfers tal-Unjoni mil-lista ta' 31 kumpanija rrappreżentati minn EU Pro Sun. Il-Kummissjoni ċċarat li EU Pro Sun tirrappreżenta 29 manifattur taċ-ċelloli u tal-moduli fl-Unjoni.

(222)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet ma qablux li l-miżuri kienu fl-interess tal-industrija tal-Unjoni. Dawn il-partijiet lanqas ma qablu li l-prodotti Ċiniżi oġġett ta' dumping għamlu pressjoni inġusta fuq il-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni. Affermaw ukoll li l-Kummissjoni kienet immexxija mill-objettiv li tippreserva s-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni u li l-Kummissjoni tipproteġi frazzjoni żgħira tal-industrija solari għad-detriment tal-katina tal-valur solari kollha kemm hi.

(223)

Il-Kummissjoni fakkret li skont ir-Regolament bażiku l-miżuri kummerċjali jimmiraw li jiddefendu l-industrija tal-Unjoni kontra dannu materjali kkawżat mid-dumping, dejjem jekk dan ikun fl-interessi tal-Unjoni. F'dan ir-rieżami tal-iskadenza, sabet probabbiltà ta' dumping u ta' dannu li jibqa' għaddej jekk il-miżuri jitħallew jiskadu. Il-Kummissjoni sabet ukoll li s-suq tal-Unjoni għall-moduli solari ċkien għal bosta raġunijiet li mhumiex relatati mal-impożizzjoni tal-miżuri kif ġie konkluż fil-premessa (270). Għalhekk, iż-żieda fis-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni hija l-indikatur ewlieni li juri li l-miżuri kienu effettivi.

(224)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kontinwazzjoni tal-miżuri fuq il-moduli hija b'mod ċar fl-interessi tal-industrija tal-Unjoni.

5.2.   L-interessi tal-importaturi li mhumiex relatati, tal-industrija downstream u upstream

5.2.1.   Kummenti preliiminari

(225)

Għadd sinifikanti ta' kumpaniji upstream u downstream tal-Unjoni, kemm individwalment kif ukoll permezz tal-assoċjazzjonijiet tagħhom, talbu t-terminazzjoni tal-miżuri għal raġunijiet tal-interessi tal-Unjoni. Huma jsostnu li l-miżuri għandhom konsegwenzi imprevisti u negattivi għall-maġġoranza assoluta tal-impjiegi fis-settur solari Ewropew. Huma sostnew li l-miżuri jikkawżaw żieda fil-prezzijiet tal-installazzjonijiet solari, li għandha l-effett li tnaqqas id-domanda, bil-konsegwenzi negattivi kollha ta' dan fuq l-impjiegi downstream u upstream. Barra minn hekk, l-objettivi aktar wesgħin tal-politika dwar il-bidla fil-klima u l-promozzjoni ta' enerġiji rinnovabbli ukoll jidher li huma affettwati negattivament. Huma rreferew ukoll għaċ-ċirkostanzi li nbidlu peress li l-miżuri definittivi ġew adottati f'Diċembru 2013, b'mod partikolari it-tbegħid mill-iskemi ta' appoġġ bi prezzijiet fissi (eż. it-tariffi feed-in u l-primjums feed-in) lejn it-tenders, il-kisba tal-parità fil-grilja mill-enerġija ġġenerata mix-xemx f'ċerti reġjuni tal-Unjoni jew għal ċerti gruppi ta' klijenti, u r-ratifika mill-Unjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tal-UNFCCC ta' Ottubru 2016 biex jiġi llimitat it-tibdil fil-klima. Fl-aħħar, xi partijiet sostnew li ma hemmx biżżejjed manifattura ta' moduli fl-Unjoni biex tkopri d-domanda tal-Unjoni; li l-miżuri saru ineffettivi minħabba żieda fl-esportazzjonijiet minn pajjiżi terzi u li l-miżuri prinċipalment bbenefikaw lill-esportaturi f'pajjiżi terzi.

5.2.2.   Importaturi mhux relatati

(226)

Żewġ importaturi mhux relatati tal-moduli ppreżentaw ruħhom u wieġbu l-kwestjonarju, u dawn it-tweġibiet wara ġew ivverifikati kif stipulat fil-premessa (28). Dawn l-importaturi mhux relatati bagħtu wkoll bosta preżentazzjonijiet li spjegaw l-opinjonijiet tagħhom dwar għaliex il-miżuri għandhom jiġu terminati. L-importaturi tal-pannelli solari ibatu minn profittabilità dgħajfa. Ipprovdew ukoll lista ta' importaturi u ta' grossisti oħrajn li fallew jew li naqqsu l-impjiegi tagħhom b'mod sinifikanti minn meta ġiet imposta r-reġistrazzjoni fuq il-moduli solari Ċiniżi f'Marzu 2013. Uħud minn dawn il-kumpaniji qalu li l-impożizzjoni tal-miżuri fuq il-moduli solari Ċiniżi hija r-raġuni ewlenija għall-insolvenza tagħhom, eż. Gehrlicher. L-importaturi mhux relatati jaffermaw li l-miżuri jżidu l-prezz tal-enerġija solari u jtaffu d-domanda.

(227)

L-importaturi mhux relatati sostnew ukoll li l-impenn fuq il-prezz tal-MIP jikkawża żvantaġġi lilhom u lil kumpaniji downstream oħrajn li huma attivi fis-swieq internazzjonali, bħall-EPCs (kumpaniji ta' Inġinerija, Akkwist u Kostruzzjoni), peress li jillimita l-kapaċità tagħhom li jixtru moduli mingħand produtturi Ċiniżi ewlenin tal-Grad 1. L-impenn ma jippermettix il-bejgħ parallel tal-prodott investigat fl-Unjoni u barra mill-Unjoni. Għalhekk, l-esportaturi Ċiniżi ma jistgħux jikkonsenjaw moduli lil importaturi mhux relatati li huma attivi wkoll fis-swieq barra mill-Unjoni (eż. fl-Iżvizzera jew fl-Istati Uniti) jekk huma parti mill-portafoll tal-operaturi tal-importaturi mhux relatati fi ħdan l-Unjoni. Huwa affermat li dan huwa żvantaġġ sinifikattiv għall-parteċipazzjoni ta' dawn il-kumpaniji bħala grossisti u żviluppaturi ta' proġetti fis-suq PV globali li qed jikber.

(228)

L-importaturi mhux relatati affermaw ukoll li l-miżuri fil-forma attwali tagħhom joħolqu riskju kummerċjali u piż amministrattiv addizzjonali sinifkanti. Fl-opinjoni tagħhom, passi amministrattivi addizzjonali, bħall-ħruġ ta' ċertifikat mill-Kamra tal-Kummerċ taċ-Ċina għall-Importazzjoni u l-Esportazzjoni ta' Makkinarju u Prodotti Elettroniċi (“CCCME”) u kontrolli bir-reqqa mill-awtoritajiet doganali tal-Unjoni jtawlu ż-żmien kumplessiv mill-ordni sal-kunsinna minn 7 ġimgħat għal 11-il ġimgħa.

(229)

Il-Kummissjoni sabet li anki wara l-impożizzjoni tal-miżuri, is-sehem mis-suq tal-moduli Ċiniżi fis-suq tal-Unjoni baqa' relattivament għoli. Għalkemm is-sehem mis-suq tal-moduli Ċiniżi fl-Unjoni naqas minn 66 % fl-2012, xorta baqa' fil-livell għoli ta' 41 % fl-RIP. Għalhekk, iċ-Ċina baqgħet l-akbar bejjiegħ ta' moduli fl-Unjoni, akbar mill-industrija tal-Unjoni li kellha sehem mis-suq ta' 35 % fl-RIP. Barra minn hekk, importaturi indipendenti kienu ħielsa li jġibu moduli solari minn pajjiżi terzi. L-importaturi li kkooperaw partu tal-inqas sa ċertu punt il-moduli Ċiniżi ma' moduli minn pajjiżi terzi. L-importaturi li kkooperaw, li aġixxew ta' grossisti u ta' integraturi tas-sistemi (55), biegħu wkoll il-moduli tal-industrija tal-Unjoni; għalhekk huma bbenefikaw kemm miż-żieda fis-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mill-bqija tad-dinja (“RoW”) kif ukoll miż-żieda fis-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni. Għalhekk, ir-riżultati aktar dgħajfin tal-importaturi li kkooperaw għandhom jiġu parzjalment attribwiti għal tnaqqis fid-domanda tal-Unjoni, wara ċ-ċiklu ta' tkabbir u ta' kriżi li l-industrija solari tal-Unjoni għaddiet minnu, kif diskuss aktar fid-dettall fit-taqsima 5.3.2 hawn taħt.

(230)

Il-projbizzjoni dwar il-bejgħ parallel ġiet introdotta biex tevita kummerċ kompensatorju li jista' jxekkel l-impenn. Ġew introdotti passi amministrattivi addizzjonali għall-importazzjonijiet Ċiniżi biex itejbu l-monitoraġġ tal-miżuri u jevitaw kwalunkwe forma ta' ċirkomvenzjoni li tista' tipperikola l-impenn.

(231)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet interessati sostnew li l-Kummissjoni injorat l-interessi tal-importaturi. Fl-opinjoni tagħhom, il-miżuri għollew il-prezzijiet li bihom setgħu jinxtraw il-prodotti solari. Għalhekk, l-importaturi ġarrbu tnaqqis fid-domanda.

(232)

Il-Kummissjoni osservat li l-objettiv ewlieni tal-miżuri kien li jerġa' jiġi stabbilit il-prezz li ma jagħmilx ħsara għall-prodott li nstab li hu oġġett ta' dumping. Dan loġikament jinvolvi ċerta żieda fil-prezz tal-prodott oġġett ta' dumping. Il-prodotti Ċiniżi oġġett ta' dumping kellhom sehem mis-suq għoli ħafna fl-Unjoni qabel ma ġew imposti l-miżuri. Is-sehem mis-suq tagħhom naqas wara li ġew imposti l-miżuri. Madankollu, kif diskuss fit-tul fit-taqsima 5.3, il-Kummissjoni sabet li din iż-żieda fil-prezz ikkawżata mill-ksib mill-ġdid fil-livell tal-prezz li ma jagħmilx ħsara, kellha biss impatt limitat fuq id-domanda kumplessiva tal-Unjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-importaturi mhux relatati sofrew biss marġinalment mit-tnaqqis fid-domanda kkawżat mill-miżuri.

5.2.3.   L-Industrija Downstream

(233)

Aktar minn 140 kumpanija downstream irreġistraw bħala partijiet interessati. Il-kumpaniji downstream huma installaturi tal-pannelli solari; EPCs (Inġinerija, Akkwist u Kostruzzjoni), kumpaniji ta' operazzjoni u manutenzjoni u kumpaniji attivi fil-finanzjament ta' proġetti. Filwaqt li maġġuranza tal-kumpaniji rreġistrat biss bħala partijiet interessati mingħajr l-ebda segwitu, madwar 30 kumpanija pprovdew sottomissjonijiet aktar sostanzjati li jopponu l-miżuri. Tliet EPCs issottomettew tweġiba għall-kwestjonarju. Barra minn hekk, aktar minn 400 kumpanija downstream mill-istati membri kollha ffirmaw ittra miftuħa li talbet it-terminazzjoni tal-miżuri.

(234)

Aktar minn 30 assoċjazzjoni pan-Ewropej u nazzjonali li jirrappreżentaw il-kumpaniji solari bagħtu ittri li jopponu l-miżuri. Fosthom kien hemm l-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Kuntratturi tal-Elettriku (AIE), li affermat li tirrappreżenta l-interessi tal-installaturi tal-Unjoni fil-livell Ewropew. L-aktar assoċjazzjonijiet attivi kienu SPE u SAFE. SAFE hija assoċjazzjoni ad hoc ta' 50 kumpanija Ġermaniża filwaqt li SPE tafferma li hija l-aktar assoċjazzjoni rappreżentattiva tal-industrija tal-Enerġija Solari fl-Ewropa b'aktar minn 100 membru Ewropew, li aktar minn 80 minnhom jappoġġaw il-pożizzjoni tagħha dwar it-terminazzjoni tal-miżuri kemm fuq il-moduli kif ukoll fuq iċ-ċelloli.

(235)

EU Pro Sun indikat li bosta assoċjazzjonijiet solari nazzjonali kbar baqgħu newtrali lejn il-miżuri, għalkemm uħud minnhom huma membri ta' SPE. Dan huwa l-każ b'mod partikolari għal Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), il-Ġermany (l-akbar assoċjazzjoni solari fl-Ewropa); British Photovoltaic Association (BPVA); Syndicat des Energies Renouvenables (SER), Franza; u ANIE Rinnovabili (it-taqsima tal-enerġija rinnovabbli ta' Confindustria), l-Italja. Barra minn hekk, EU Pro Sun tafferma wkoll li għandha l-appoġġ ta' 150 installatur Ewropew. Madankollu, l-ebda installatur ma ppreżenta ruħu apertament b'appoġġ tal-miżuri. Il-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions u t-Trade Union Ewropea IndustriALL bagħtu ittra konġunta b'appoġġ tal-miżuri. Assoċjazzjoni Ġermaniża għall-Konsumaturi tal-Enerġija (Bund der Energieverbraucher) bagħtet ittra favur il-miżuri fil-livell li jirrifletti l-iffrankar tal-ispejjeż li jirriżulta mill-iżvilupp teknoloġiku.

(236)

Wara d-divulgazzjoni, EU Pro Sun ikkuntestat id-dikjarazzjoni li l-ebda installatur ma kien ippreżenta ruħu apertament b'appoġġ tal-miżuri. EU Pro Sun irreferiet għal ittra mingħand 150 installatur li jappoġġaw il-miżuri u ittra ffirmata minn żewġ membri ta' Fachpartnerbeirat der Solar World AG, li t-tnejn intbagħtu f'Ottubru 2016. Il-Kummissjoni osservat li l-150 installatur talbu l-anonimat, u għalhekk il-Kummissjoni baqgħet tikkunsidra li ma kinux ippreżentaw ruħhom apertament b'appoġġ tal-miżuri. Il-Kummissjoni osservat ukoll li Fachpartnerbeirat der Solar World AG sostniet li tirrappreżenta aktar minn 800 installatur, iżda l-ismijiet ta' dawn l-installaturi ma kinux provduti. Madankollu, il-Kummissjoni kkonfermat li ż-żewġ installaturi li ffirmaw ittra miftuħa f'isem Fachpartnerbeirat der Solar World AG appoġġjaw il-miżuri apertament.

(237)

Il-partijiet li opponew il-miżuri abbażi tal-interessi tal-Unjoni sostnew li l-kumpaniji downstream jammontaw għal aktar minn 80 % tal-impjiegi u tal-valur miżjud fil-katina Ewropea tal-valur solari. Huma rreferew għall-għadd ħafna ogħla ta' impjiegi li joħolqu meta mqabbla mal-manifatturi taċ-ċelloli u tal-moduli fl-Unjoni. SPE ppreżentat rapport imħejji minn Ernst & Young li jindika li s-settur downstream jimpjega aktar minn 110 000 persuna. Madankollu, ir-rapport ma spjegax il-metodoloġija għall-kalkolu ta' dan l-għadd kbir ta' impjegati. Parti oħra indikat li s-settur downstream jimpjega madwar 65 000 persuna, abbażi tas-suppożizzjoni ta' madwar 7FTE/MW fis-sena. Madankollu, din il-parti ma ssostantjawx is-suppożizzjonijiet tagħha lanqas.

(238)

Abbażi tal-analiżi ta' xi proġetti rappreżentattivi fis-setturi kummerċjali, residenzjali u mmuntati fuq l-art, il-Kummissjoni sabet li l-ammont ta' impjiegi involuti fis-settur downstream ma jaqbiżx il-50 000 persuna. Din iċ-ċifra hija bbażata fuq is-suppożizzjoni li installazzjoni totali (installazzjoni totali tinkludi l-iżvilupp tal-proġett u tas-sit, id-distribuzzjoni, il-loġistika, l-installazzjoni stess u l-ispejjeż ġenerali għal dawn l-attivitajiet kollha) tirrekjedi medja ta' 5,2 FTE/MW fis-sena (56), filwaqt li l-operazzjoni u l-manutenzjoni jirrekjedu madwar 0,08 FTE/MW fis-sena. Madankollu, minħabba li l-manifattura taċ-ċelloli u tal-moduli tipprovdi madwar 8 000 impjieg, l-affermazzjoni li s-settur downstream jiġġenera ħafna aktar impjiegi mill-produzzjoni taċ-ċelloli u tal-moduli hija korretta.

(239)

L-investigazzjoni tal-Kummissjoni sabet ukoll li l-maġġoranza tal-impjiegi involuti fis-settur solari downstream tikkonsisti fl-installazzjoni tal-moduli fuq bjut residenzjali u kummerċjali u l-immuntar tagħhom fuq l-art. Dawn l-impjiegi normalment ma jirrekjedux investiment kapitali sinifikanti speċifiku għall-installazzjoni solari — ħafna għodod u magni bħal krejnijiet, diggers, tagħmir tat-tħaffir, eċċ. jistgħu jintużaw għal xogħol ta' kostruzzjoni ieħor. Filwaqt li xi installaturi jiffokaw fuq is-settur solari biss u kapaċi jwettqu kompiti ta' valur miżjud għoli ħafna, ħafna installaturi jagħmlu wkoll xogħol ieħor fis-settur tal-kostruzzjoni jew tal-enerġija u jistgħu jaqilbu għal dawn is-setturi faċilment, mingħajr impatt kbir fuq id-dħul tagħhom. Parti interessata sostniet li ħafna installaturi reċentement kienu qed jaqilbu għas-settur tal-kostruzzjoni minħabba marġini baxxi fl-installazzjoni solari u marġini li qed jiżdiedu fil-kostruzzjoni tal-bini fil-Ġermanja. Għalhekk, is-sopravivenza jew il-benesseri ekonomiku ta' ħafna installaturi ma jiddependux fuq is-settur solari biss.

(240)

L-istess japplika parzjalment għall-maġġoranza tal-EPCs li ppreżentaw ruħhom fl-investigazzjoni. Il-maġġoranza tagħhom huma involuti wkoll fl-iżvilupp ta' sorsi oħra ta' enerġija rinnovabbli jew huma kumpaniji ta' kostruzzjoni kbar li qed jiżviluppaw proġetti fis-settur tal-bini ġenerali. L-impatt tal-miżuri fuq id-dħul u l-impjiegi tal-kumpaniji downstream jiddependi mill-impatt tal-miżuri fuq id-domanda, li huwa diskuss fit-taqsima 5.3 hawn taħt.

(241)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet ikkontestaw il-konsiderazzjoni tal-Kummissjoni li r-rapport ta' E&Y ma spjegax il-metodoloġija għall-kalkolu tiegħu tal-impjiegi fis-settur solari downstream. Solar Power Europe pprovdiet xi informazzjoni addizzjonali dwar il-metodoloġija. Anki wara li ġiet fornita l-informazzjoni addizzjonali, il-Kummissjoni kompliet tikkunsidra li l-metodoloġija xorta ma kinitx ċara, u b'mod partikolari la r-rapport u lanqas l-informazzjoni addizzjonali ma indikaw kemm-il persuna kienet impjegata fl-installazzjoni ta' proġett solari rappreżentattiv f'kull segment ewlieni.

(242)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet sostnew li l-Kummissjoni ssottovalutat l-ammont ta' impjiegi involuti fis-settur downstream fl-Unjoni. Dawn il-partijiet ipprovdew rapporti addizzjonali li jagħtu l-istima tal-impjiegi għal 120 250 (57) fl-Unjoni fl-2014 skont “Eurobserver” u għal 31 600 fil-Ġermanja skont GWS/DIW/DLR fl-2015 (58).

(243)

Il-Kummissjoni osservat li r-rapport mill-GWS/DIW/DLR kopra l-impjiegi totali fil-katina tal-valur solari kollha kemm hi. Bħala konsegwenza, il-31 600 impjieg indikati f'dak ir-rapport jinkludu s-settur upstream kif ukoll il-manifattura taċ-ċelloli u tal-moduli. Huwa maħsub li s-settur upstream Ġermaniż jimpjega eluf ta' nies — Wacker waħdu qal li jipprovdi madwar 3 000 impjieg. Il-manifatturi ta' tagħmir tal-manifattura solari u tal-apparat tal-bilanċ tal-impjanti ddikjaraw li jimpjegaw ftit eluf ta' nies ukoll. Dawn l-impjiegi huma biss parzjalment affettwati mill-bejgħ fl-Unjoni peress li l-kumpaniji upstream jesportaw il-maġġoranza tal-output tagħhom barra mill-Unjoni.

(244)

Barra minn hekk, madwar 10 000 persuna huma rrapportati li huma impjegati fl-attivitajiet ta' Operazzjoni u Manutenzjoni (O&M). Ir-rapport ma jagħti l-ebda definizzjoni dwar l-O&M. Il-Kummissjoni assumiet li O&M jirreferi għall-attivitajiet kollha li huma neċessarji biex jiżguraw operazzjoni bla xkiel tal-faċilitajiet solari eżistenti, bħat-tindif tal-pannelli, it-tiswijiet, l-operar taċ-ċentri tad-dispaċċ, eċċ. Dawn l-impjiegi jingħaddu abbażi tal-kapaċità solari kumulattiva eżistenti li hija qrib l-40GW fil-Ġermanja (59). Bħala konsegwenza, l-10 000 impjieg O&M li diġà jeżistu jistgħu jiġu influwenzati biss mill-miżuri li kienu se jiġu imposti sal-punt li jimpedixxu r-rimpjazzar ta' installazzjonijiet li qed jiqdiemu. Madankollu, abbażi tal-ħajja medja ta' għoxrin sena u d-data relattivament reċenti tal-installazzjoni tal-maġġoranza tal-installazzjonijiet, dawk l-impjiegi jkunu affettwati biss jekk il-miżuri jibqgħu stabbiliti għal aktar mill-perjodu propost fir-regolament attwali. Għalhekk, l-għadd ta' persuni impjegati fis-settur downstream fil-Ġermanja li jistgħu jiġu affettwati mill-miżuri huma ħafna inqas minn 31 600 persuna.

(245)

Lanqas ir-rapport ta' Eurobserver ma jagħmel xi distinzjoni bejn impjiegi upstream, downstream jew fil-manifattura. Barra minn hekk, iċ-ċifra tal-impjiegi fis-settur solari fil-Ġermanja kkwotata f'dak ir-rapport hija l-istess bħal dik irrapportata fl-istudju GWS, DIW, DLR għall-2014. Għalhekk, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-għadd ta' persuni impjegati fis-settur downstream fl-Unjoni li jista' jkun allegatament affettwat mill-miżuri huwa ħafna inqas minn 120 250 persuna.

(246)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet ma qablux mas-sejba tal-Kummissjoni li huwa aktar faċli li tbiddel l-impjieg mill-installazzjoni tal-moduli għas-settur tal-kostruzzjoni ġenerali milli mill-manifattura tal-moduli għal setturi oħrajn. Madankollu, l-ebda waħda mill-partijiet ma pprovdiet data preċiża dwar x'sehem mill-impjiegi fl-installazzjoni tal-pannelli titwettaq minn kumpaniji ta' kostruzzjoni ġenerali (jiġifieri xogħlijiet ta' tħejjija tal-art u landscaping għal installazzjonijiet immunati fuq l-art u r-rinfurzar tal-istruttura tal-bjut għal installazzjonijiet fuq il-bejt).

(247)

Il-Kummissjoni diġà kienet qablet li għadd ħafna akbar ta' persuni kienu impjegati fis-settur downstream milli fil-manifattura tal-moduli. Kienet osservat ukoll li ħafna impjiegi fis-settur downstream kienu jirrekjedu ħiliet speċifiċi li kienu jagħmluha diffiċli li wieħed jaqleb għal setturi oħrajn. Madankollu, kienet ikkonkludiet ukoll li l-impatt tal-miżuri fuq id-domanda huwa fattur ewlieni li jaffettwa l-impjiegi fl-industrija downstream. In-numru assolut ta' impjegati u l-kwistjonijiet dwar jekk hux diffiċli li wieħed jaqleb għal setturi oħrajn jew le, qed isir irrilevanti f'dan ir-rigward. Kif diskuss fit-tul fit-taqsima 5.3, il-Kummissjoni sabet li l-miżuri kellhom biss impatt limitat fuq id-domanda għall-moduli solari u, għalhekk, impatt limitat ukoll fuq l-impjiegi downstream.

5.2.4.   L-Industrija Upstream

(248)

Operaturi upstream jipproduċu materja prima, bħas-siliċju polikristallinn u wejfers; tagħmir għall-manifattura taċ-ċelloli u tal-moduli kif ukoll komponenti għall-bilanċ tas-sistema, bħal invertituri, ħżin, assemblaġġ, eċċ. Minn naħa, Solar World, li hija wkoll l-akbar manifattur tal-wejfers fl-Unjoni, tappoġġa l-miżuri. Barra minn hekk, manifattur ieħor tal-wejfers tal-Unjoni ppreżenta ruħu favur il-miżuri. Min-naħa l-oħra, tmien kumpaniji oħra upstream tal-Unjoni li ppreżentaw ruħhom kontra l-miżuri. Madankollu, il-maġġuranza tal-operaturi upstream ippreżentaw ruħhom fi aktar tard jew ma weġbux il-kwestjonarju. Il-manifattur tas-siliċju polikristallin biss — Wacker Chemie AG (“Wacker”) wieġeb il-kwestjonarju u ġie vverifikat kif stipulat fil-premessa (28) hawn fuq.

(249)

L-operaturi upstream li talbu li jiġu terminati l-miżuri tennew l-argument li l-miżuri jnaqqsu d-domanda biż-żieda fil-prezzijiet, li taffettwa negattivament il-katina tal-valur solari kollha kemm hi. Bosta kumpaniji sostnew li minħabba nuqqas ta' domanda huma jġarrbu tnaqqis fil-fatturat, fil-profitti, telf ta' impjiegi, u riżorsi inadegwati biex jinvestu fir-R&Ż. Madankollu, minħabba l-fatt li bagħtu s-sottomissjonijiet tagħhom tard u ma weġbux il-kwestjonajru, is-sitwazzjoni tagħhom ma setgħetx tiġi vverifikata. Il-Kummissjoni stmat li l-industrija upstream tista' timpjega eluf ta' nies.

(250)

Il-produttur ivverifikat tas-siliċju polikristallin jipprovdi aktar minn 2 000 impjieg dirett u madwar 1 000 impjieg indirett fl-Unjoni. Għandu wkoll baġit tar-R&Ż dirett kbir li jaqbeż is-EUR 17-il miljun relatat mal-produzzjoni tal-materja prima solari. Għalkemm il-fatturat u l-impjiegi ta' Wacker baqgħu stabbli matul il-perjodu tal-investigazzjoni, dan oppona bil-qawwa l-miżuri u sostna li għandhom impatt negattiv fuq ir-relazzjonijiet kummerċjali mar-RPĊ. Ir-RPĊ hija bil-bosta l-akbar produttur ta' wejfers u ta' ċelloli solari; għalhekk, il-fatturat tal-manifattur tas-siliċju polikristallin u eluf ta' impjiegi jiddependu fuq aċċess mhux ristrett għas-suq Ċiniż, li qed jonqos. Wacker u bosta partijiet oħrajn sostnew li billi jipproteġu industrija li mhijiex effiċjenti — il-manifattura tal-moduli u taċ-ċelloli solari, il-miżuri jikkawżaw dannu serju lill-industriji li fihom l-Ewropa għad għandha vantaġġ kompetittiv.

(251)

L-assoċjazzjoni tal-manifatturi Ġermaniżi tat-tagħmir (VDMA) bagħtet ittra li talbet rieżami tal-livell tal-MIP, u rreferiet għall-fatt li l-kostijiet tal-manifattura fis-settur solari qed jonqsu kontinwament. VDMA indikat li l-produtturi taċ-ċelloli u tal-moduli solari kienu qed isegwu proċess ta' tagħlim solari storiku ta' 21 %. VDMA sostniet ukoll li l-manifatturi Ġermaniżi tat-tagħmir fotovoltajku huma l-fattur determinanti ta' tnaqqis tal-ispejjeż bħal dan. Il-manifatturi tat-tagħmir huma stmati li jimpjegaw bosta eluf ta'persuni u huma kontributuri ewlenin għar-R&Ż fis-settur solari.

(252)

Bosta partijiet sostnew li l-Kummissjoni ma wiżnitx kif suppost l-interessi tal-operaturi upstream kontra l-interessi tal-industrija tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tenniet li operatur upstream wieħed biss — Wacker — kien bagħat tweġiba kompluta għall-kwestjonarju u seta' jiġi verifikat. L-interessi ta' din il-kumpanija ġew ikkunsidrati fl-analiżi kif stipulat fil-premessa (250). Bosta operaturi upstream oħrajn ippreżentaw ruħhom biss b'sottomissjonijiet qosra fi stadju tard ħafna. Il-Kummissjoni ma setgħetx tivverifika kif xieraq l-impatt tal-miżuri fuq l-operaturi upstream l-oħrajn. Il-Kummissjoni xorta waħda kienet sabet li l-miżuri kellhom biss impatt limitat fuq id-domanda għall-moduli solari u, bħala konsegwenza, fuq il-bejgħ u l-profittabilità fl-Unjoni ta' operaturi upstream oħrajn.

5.2.5.   Konklużjoni dwar l-interess ta' importaturi mhux relatati, kumpaniji downstream u upstream

(253)

Il-Kummissjoni rrikonoxxiet is-suppożizzjoni bażika tal-importaturi mhux relatati, il-kumpaniji downstream u upstream li l-iskadenza tal-miżuri tista' tkun ta' benefiċċju għall-fatturat u għall-għadd tal-impjiegi f'dawn l-industriji. B'hekk wieħed jista' jikkonkludi li l-estensjoni tal-miżuri mhijiex fl-interessi tagħhom. Madankollu, fl-istess ħin, il-Kummissjoni sabet li l-impatt tal-miżuri u l-effett probabbli tat-terminazzjoni tagħhom fuq dawn l-operaturi ekonomiċi u l-installazzjonijiet il-ġodda fl-Unjoni kienu esaġerati b'mod sostanzjali f'ħafna mis-sottomissjonijiet tal-kumpaniji li opponew il-miżuri, kif analizzat fid-dettal fit-taqsima 5.3 hawn taħt. Rigward il-piż amminstrattiv allegat li rriżulta mill-impenn, jista' jsir rieżami interim dwar il-forma tal-miżuri biex tipproteġi aħjar l-interessi tal-importaturi relatati u tal-operaturi downstream.

(254)

Għadd ta' partijiet sostnew li l-Kummissjoni ma kinitx qed tqis l-interessi tal-konsumaturi. Il-Kummissjoni kkunsidrat li l-interessi tagħhom fi prezzijiet orħos jitrikkbu mal-interessi tal-utenti downstream ivvalutati fit-Taqsima 5.2.3. Għalhekk, il-Kummissjoni ma għamlitx analiżi separata għall-konsumaturi.

(255)

Wara d-divulgazzjoni, SAFE pprovdiet sottomissjoni aktar dettaljata li tanalizza l-impatt tal-miżuri fuq konsumaturi Ġermaniżi tal-elettriku. L-istudju ta' SAFE kkonkluda li t-tneħħija tal-miżuri tista' tiffranka lill-konsumaturi Ġermaniżi tal-elettriku madwar EUR 570 miljun fis-sena bis-suppożizzjoni li l-moduli jkunu jistgħu jinxtraw b'EUR 0,40 sa 0,45/W u li tkun tista' tintlaħaq mira annwali ta' 2 500 MW. Barra minn hekk, Wacker sostniet li t-terminazzjoni tal-miżuri tista' tiffranka lill-konsumaturi biljun EUR fis-sena. Din iċ-ċifra ġiet ikkalkolata bit-tqabbil tad-differenza bejn l-MIP u l-prezz preżunt tal-moduli solari ta' EUR 0,42/W fl-imgħoddi u l-prezz mistenni ta' EUR 0,32/W fl-2017.

(256)

Il-Kummissjoni sabet li l-kalkoli ta' hawn fuq huma bbażati fuq preżunzjonijiet simplisitiċi wisq. L-ewwel nett, l-MIP kien fih mekkaniżmu ta' aġġustament. Għalhekk, għall-maġġoranza tal-perjodu taħt kunsiderazzjoni d-differenza bejn l-MIP u l-prezz medju tax-xiri globali tal-moduli ma kinitx kbira wisq. Differenza akbar bejn it-tnejn inħolqot biss fl-2016. Din id-differenza ngħalqet parzjalment mill-aħħar aġġustament tal-MIP li sar effettiv fil-bidu tal-2017. Biex fil-futur tiġi evitata differenza kbira wisq bejn l-MIP u l-prezz tax-xiri globali tal-moduli, u biex jitnaqqas ulterjorment l-impatt tal-miżuri fuq il-konsumaturi, il-Kummissjoni biħsiebha tiftaħ rieżami interim dwar il-forma u l-livell tal-MIP. Ta' min jinnota li, bħala parti mir-rieżami tal-iskadenza attwali, mhuwiex possibbli li jiġi emendat il-livell tal-miżuri peress li dan jinneċessita rieżami interim.

(257)

It-tieni, il-prezzijiet użati mill-partijiet fil-kalkoli tagħhom jirrelataw mal-moduli tas-siliċju multikristallin fil-medda ta' kwalità aktar baxxa. Madankollu, sehem kbir tal-moduli mibjugħin fl-Unjoni jikkonsisti f'moduli ta' effiċjenza għolja tas-siliċju multikristallin u tas-siliċju monokristallin. Il-prezzijiet tagħhom kienu konsiderevolment ogħla u, għalhekk, id-differenza bejn l-MIP, li tapplika mingħajr distinzjoni għall-moduli kollha, u l-prezz attwali tax-xiri kienet saħansitra iżgħar.

(258)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-miżuri kellhom impatt limitat ferm fuq il-finanzi tal-konsumaturi u l-użu solari.

(259)

Bosta partijiet sostnew ukoll li l-MIP, biż-żieda tal-prezz tal-moduli, huwa responsabbli għall-falliment tal-kisba tal-miri annwali tal-użu solari fil-Ġermanja. Il-Kummissjoni ma kinitx konvinta dwar din ir-rabta monokawżali. Id-differenza bejn l-MIP u l-prezz tal-bejgħ medju kienet inqas minn dik preżunta mill-partijiet, u l-miżuri ma affettwawx lid-domanda b'mod sinifikattiv. Għaldaqstant, il-Kummissjoni kkondkludiet ukoll li l-MIP ma kellux impatt sinifikattiv fuq il-fatt li l-miri għall-użu solari ma ntlaħqux.

5.3.   Impatt tal-miżuri fuq id-domanda għall-installazzjonijiet solari

5.3.1.   Kummenti preliiminari

(260)

Prattikament il-partijiet kollha li ppreżentaw ruħhom biex jopponu l-miżuri sostnew li l-miżuri jgħollu l-prezz ta' installazzjonijiet solari ġodda u jtaffu d-domanda għall-moduli solari, biex b'hekk l-enerġija solari togħla għall-konsumaturi. Filwaqt li wħud ammettew li t-tnaqqis tal-installazzjonijiet solari fl-Unjoni huwa dovut ukoll għall-modifiki u, f'ċerti Stati Membri, għas-sospensjoni jew it-terminazzjoni tal-iskemi ta' appoġġ, huma kkunsidraw li l-miżuri jikkawżaw prezzijiet għaljin b'mod artifiċjali u jnaqqsu l-użu solari saħansitra aktar. Huma sostnew li tibdiliet reċenti fil-politika bħall-introduzzjoni ta' proċeduri ta' offerti kompetittivi għal installazzjonijiet solari ġodda jaggravaw id-dannu kkawżat minn prezzijiet aktar għaljin minħabba l-miżuri stabbiliti. Fl-opinjoni tagħhom, it-terminazzjoni tal-miżuri tippermetti tnaqqis fil-kost għall-enerġija solari fl-Unjoni, tibbenefika lill-konsumaturi aħħarin, tistimula d-domanda għall-pannelli solari u tnaqqas il-kost tal-proviżjoni ta' enerġija nadifa inġenerali.

(261)

Il-Kummissjoni identifikat tliet segmenti fis-suq solari tal-Unjoni:

Sistemi solari kbar fuq skala tal-utilità (jew parks), li normalment jiġu mmuntati fuq l-art, għandhom il-kapaċità installata li taqbeż il-1MW, u normalment huma konnessi ma' grilja ta' trażmissjoni b'voltaġġ għoli li fiha jalimentaw l-elettriku ġġenerat;

Sistemi (jew installazzjonijiet) solari kummerċjali, li normalment huma mmuntati fuq il-bejt tal-bini ta' utent. L-utent huwa entità kummerċjali (pereżempju supermarket jew maħżen) u s-sistema hija konnessa ma' grilja ta' distribuzzjoni b'voltaġġ baxx. Installazzjonijiet kummerċjali jistgħu jintużaw għall-awtokonsum jew biex jalimentaw il-grilja bl-elettriku;

Sistemi solari residenzjali (jew installazzjonijiet), li normalment huma mmuntati fuq il-bjut ta' djar privati u għandhom kapaċità li normalment ma taqbiżx l-10 kW. Installazzjonijiet residenzjali ġeneralment jitqabbdu ma' grilja ta' distribuzzjoni b'voltaġġ baxx u jistgħu jintużaw għall-awtokonsum jew biex jalimentaw il-grilja bl-elettriku.

(262)

Il-Kummissjoni kkunsidrat li, fl-RIP u fis-snin preċedenti, id-domanda fit-tliet segmenti kollha kemm huma kienet xprunata mill-iskemi ta' appoġġ kif stipulati fit-taqsima 5.3.2 hawn taħt. Il-Kummissjoni kkunsidrat ukoll li, fi tmiem l-RIP u fl-2016, seħħew tibdiliet importanti u d-domanda għat-tliet segmenti saret dejjem aktar xprunata minn forzi separati. Id-domanda għal parks solari fuq skala ta' utilità kbira hija xprunata dejjem aktar mill-proċeduri ta' offerti kif stipulat fit-taqsima 5.3.3, u, possibilment, fi grad żgħir ħafna, mill-parità fil-grilja. Id-domanda għal installazzjonijiet kummerċjali u residenzjali hija xprunata dejjem aktar mill-kisba tal-parità fil-grilja fil-bejgħ, kemm bit-taxxi u mingħajrhom kif stipulat fit-taqsima 5.3.4.

5.3.2.   L-impatt tal-modifiki u, f'ċerti Stati Membri, is-sospensjoni jew it-terminazzjoni ta' skemi ta' appoġġ

(263)

Dawk li jopponu l-miżuri sostnew li l-MIP kien waqqaf lill-prodotti solari milli jsegwu l-proċess ta' tagħlim tal-kost, filwaqt li l-livell ta'għajnuna mill-Istat kien ġie aġġustat skont dak il-proċess ta' tagħlim. Din id-diskrepanza bejn it-tnaqqis fl-għajnuna mill-Istat u prezzijiet staġnati kkawżat, fl-opinjoni tagħhom, tnaqqis fid-domanda għall-pannelli solari fl-Unjoni. Fl-opinjoni tagħhom, l-istennija tal-Kummissjoni espressa fir-regolament l-oriġinali li l-iskemi ta' appoġġ għandhom jiġu aġġustati maż-żmien skont l-iżvilupp tal-prezzijiet għall-proġetti (60) ma mmaterjalizzatx. Bħala konsegwenza, il-kumpaniji upstream u downstream kollha qed isofru serjament mit-tiċkin tas-suq tal-Unjoni. Huma sostnew li din is-sejba hija rikonoxxuta fost l-oħrajn fi studju mill-Ministeru Ġermaniż għall-Ekonomija u l-Enerġija (“BMWi”) (61).

(264)

Dawn il-partijiet sostnew li waqt li l-MIP baqa' pjuttost stabbli mill-2013, l-industrija solari kompliet tikseb proċess ta' tagħlim ta' 21 % (62). Tali proċess ta' tagħlim ifisser li kull darba li l-kapaċità kumulattiva solari installata tirdoppja, il-kost tal-produzzjoni jonqos b'21 %. Il-kapaċità kumulattiva solari globali fl-2013 kienet ta' madwar 130 GW, filwaqt li hija mistennija tilħaq 290 GW fi tmiem l-2016. Dan ifisser li s'issa rdoppjat u l-kost previst tal-produzzjoni naqas b'21 %. Huma sostnew li l-MIP kien 30 % aktar mill-prezz tal-bejgħ tal-kuntratt dinji f'xi punt fl-2016 kif irrapportat minn PV Insights u minn sorsi oħrajn. Fl-opinjoni tagħhom, dan ifisser li l-konsumatur Ewropew kien effettivament eskluż milli jieħu vantaġġ mit-tnaqqis fil-kost tal-produzzjoni mad-dinja kollha.

(265)

Fid-dawl tal-argumenti ta' hawn fuq, il-Kummissjoni rrikonoxxiet li l-industrija solari għandha proċess ta' tagħlim diffiċli u l-kost tal-produzzjoni solari ilu jonqos. Għal din ir-raġuni, l-impenn/MIP ġie mgħammar b'mekkaniżmu ta' aġġustament ibbażat fuq prezzijiet ikkwotati minn waħda mill-aġenziji ta' informazzjoni dwar is-suq, Bloomberg. Il-prezzijiet f'suq kompetittiv huma mistennija li jirriflettu t-tnaqqis fil-kost tal-produzzjoni. Madankollu, l-indiċi tal-prezz li l-Kummissjoni kienet qed tuża nbidel biss marġinalment. Dan iqajjem il-mistoqsija — li ma ġietx analizzata mill-Kummissjoni f'din l-investigazzjoni — jekk l-indiċi Bloomberg għadux jirrifletti b'mod adegwat l-evoluzzjoni tal-prezz tas-suq dinji. Peress li dan huwa rieżami tal-iskadenza, li ma jistax ibiddel il-livell jew il-forma tal-miżuri, ma kien hemm l-ebda bżonn li dan jiġi eżaminat aktar.

(266)

Jekk il-partijiet interessati jikkunsidraw li hemm mod aħjar li jirrifletti l-proċess ta' tagħlim tal-industrija solari u l-evoluzzjoni tal-prezz tas-suq dinji li tirriżulta fil-livell tal-miżuri, jista' jinfetaħ rieżami interim fuq talba tagħhom. L-analiżi tal-Kummissjoni tal-istudju mill-BMWi kkwotat hawn fuq żvelat li r-raġuni ewlenija għan-nuqqas ta' kisba tal-mira ta' 2 500 MW ta' installazzjonijiet ġodda fil-Ġermanja fl-2014 kienu r-rati ta' remunerazzjoni li kienu qed jonqsu b'mod kostanti, flimkien mal-prezzijiet staġnati għall-installazzjonijiet. Dak l-istudju indika wkoll li l-prezzijiet fis-suq solari ma kinux neċessarjament jirriflettu l-kostijiet tal-produzzjoni solari, iżda rriżultaw minn kapaċitajiet żejda globali sinifikanti. Il-Kummissjoni sabet li l-prezzijiet solari bl-ingrossa staġnaw mhux biss fl-Unjoni, iżda mad-dinja kollha. Fil-fatt, il-prezzijiet globali tal-moduli solari denominati f'euro saħansitra żdiedu fit-tieni nofs tal-2014, kif irrapportat minn għadd ta' aġenziji ta' informazzjoni dwar is-suq bħal PV Insights (63) u BNEF (64).

(267)

Il-Kummissjoni sabet ukoll li l-iskemi ta' appoġġ kienu f'livell għoli f'ċerti Stati Membri fis-snin qabel il-miżuri peress li kienu aġġustati għal-livell tal-prezzijiet tal-Unjoni u prezzijiet minn pajjiżi terzi oħrajn, bħall-Ġappun, it-Tajwan u l-Istati Uniti tal-Amerka. Uħud mis-sistemi ta' appoġġ ma kinux imfasslin biex ilaħħqu mal-influss kbir tal-moduli miċ-Ċina bi prezzijiet ta' dumping. Tali influss ikkawża tkabbir ta' installazzjonijiet fis-snin qabel il-miżuri. L-installazzjonijiet solari laħqu l-quċċata fl-2011 u f'dak iż-żmien il-miri tal-użu solari nqabżu b'mod sinifikanti f'ċerti Stati Membri. Ir-Rapport tal-Kummissjoni dwar il-Progress fl-Enerġija Rinnovabbli ta' Ġunju 2015 jiddikjara li fuq livell teknoloġiku, il-fotovoltajku (jiġifieri l-enerġija solari), fl-2013, diġà kien laħaq il-livelli ta' użu li kienu inizjalment ippjanati għall-2020 (65). F'ċerti Stati Membri, dan ikkawża pressjoni finanzjarja mhux mistennija fuq is-sistemi ta' appoġġ. Ir-reazzjoni tal-politika kien tnaqqis fil-livell ta' appoġġ, jew saħansitra sospensjoni u/jew modifika tal-iskema ta' appoġġ. Dawk il-bidliet kienu neċessarji wkoll għal installazzjonijiet li kienu diġà installati fejn, inkella, l-appoġġ kien iwassal għal kumpens żejjed tal-investituri (66).

(268)

L-evoluzzjoni tas-suq solari fir-Renju Unit fl-2014-2016 isservi bħala biċċa evidenza oħra li l-livell tal-iskemi ta' appoġġ kien il-fattur ewlieni li jixpruna d-domanda fl-Unjoni. Sakemm kien hemm tariffi garantiti għoljin disponibbli, is-suq kien qed jikber, anki jekk il-miżuri għad-difiża tal-kummerċ kienu fis-seħħ. Malli t-tariffi garantiti ma tkomplewx fil-bidu tal-2016, il-volum tal-installazzjonijiet ġodda ġġarraf. Dan huwa rikonoxxut ukoll fil-Global Outlook ta' SPE: It-tkabbir solari reċenti fir-Renju Unit, li wasal tard fil-pajjiż ħdejn il-bqija tal-Ewropa, kien determinat primarjament ukoll minn inċentivi għal sistemi fuq skala ta' utilità, li spiċċaw f'Marzu 2016 (67).

(269)

Filwaqt li l-maġġoranza tar-rapporti minn aġenziji ta' informazzjoni dwar is-suq normalment tidentifika skemi ta' appoġġ li qed jonqsu u l-inċertezza regolatorja bħala r-raġunijiet ewlenin għall-istaġnar fid-domanda tal-enerġija solari fl-Ewropa, kważi qatt ma indikat il-miżuri. Global Market Outlooks ta' Solar Power Europe tindika wkoll nuqqas ta' inċentivi u inċertezzi dwar l-iżvilupp tas-suq, kif ukoll tnaqqis fl-iskemi ta' appoġġ għall-installazzjonijiet eżistenti biex jiġi evitat kumpens żejjed, bħala l-kawża prinċipali ta' tnaqqis fis-swieq solari Ewropej, pereżempju rigward is-sitwazzjoni Ġermaniża, Global Outlook 2015 ta' SPE tgħid: “It-tieni fl-2014, il-Ġermanja installat inqas minn 2 GW (1,9 GW), inqas mill-mira uffiċjali ta' 2,5 GW. Il-mexxej globali tal-PV (jiġifieri l-Ġermanja) kienet taħt pressjoni biex traħħas l-ispejjeż tas-sistema ta' appoġġ, b'regolamenti ġodda li wasslu għal tnaqqis ta' 75 % fis-suq fi żmien sentejn (minn 7,6 GW għal 1,9 GW)” (68).

(270)

Il-Kummissjoni osservat li kien hemm tkabbir fid-domanda tal-installazzjoni solari fis-snin 2010 sa 2013 xprunat, f'ċerti Stati Membri, minn diskrepanza bejn it-tariffi garantiti stabbiliti fil-livell ta' prezz ġust tal-moduli u l-livell kumplessiv tal-prezzijiet inġusti xprunati minn moduli Ċiniżi li huma oġġett ta' dumping. It-tnaqqis fid-domanda fl-2013 u fis-snin ta' wara kien konsegwenza inevitabbli ta' tkabbir fl-installazzjonijiet fis-snin preċedenti. It-tnaqqis sinifikanti fil-konsum/fl-installazzjoni tal-moduli solari diġà kien beda fl-2012, li kkoinċida ma tnaqqis sinifikanti tat-tariffi garantiti f'dik is-sena minn ċerti Stati Membri. Fis-snin mill-2014 sal-RIP, id-domanda tal-Unjoni kienet qed tikber biss fir-Renju Unit, l-Istat Membru li kellu l-aktar skemi ta' appoġġ attraenti dak iż-żmien. Għalhekk, il-Kummissjoni sabet li l-iskemi ta' appoġġ kienu l-ixprunatur ewlieni tad-domanda fl-RIP u fis-snin preċedenti. B'hekk, wieħed jista' jikkonkludi li l-importaturi mhux relatati, l-industriji downstream u upstream, sofrew b'mod sinifikanti mit-tiġrif tal-konsum tal-Unjoni li mhuwiex marbut mal-impożizzjoni tal-miżuri.

5.3.3.   L-impatt tal-miżuri fuq sistemi solari kbar fuq skala ta' utilità

(271)

Skont ir-regoli l-ġodda tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-istat (69), l-iskemi ta' appoġġ iridu jkunu “ibbażati fuq is-suq” għall-installazzjonijiet il-kbar kollha li jaqbżu l-1 MW (70) sal-bidu tal-2017, ħlief meta l-iskemi ta' appoġġ kienu ġew awtorizzati qabel id-dħul fis-seħħ tar-regoli l-ġodda. F'dak il-każ, jistgħu jibqgħu l-istess sa tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni (71). Iċ-ċertifikati ekoloġiċi u l-proċeduri ta' offerti kompetittivi huma mekkaniżmi bbażati fuq is-suq.

(272)

Proċeduri ta' offerti kompetittivi huma wieħed mill-mekkaniżmi bbażati fuq is-suq mitluba minn dawn ir-regoli l-ġodda dwar l-għajnuna mill-istat. B'mekkaniżmu bħal dan, il-gvernijiet jirkantaw ammont mixtieq ta' kapaċità li għandha tiġi installata. B'konformità tar-regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-istat, il-proċeduri ta' offerti kompetittivi fil-prinċipju huma teknoloġikament newtrali, iżda jistgħu jkunu teknoloġikament speċifiċi, pereżempju fejn dan ikun neċessarju biex tiġi żgurata d-diversità neċessarja tas-sorsi tal-enerġija.

(273)

L-iżviluppaturi tal-parks solari jagħmlu offerta għall-inqas prezz li jiftiehmu li jrid jitħallas għall-enerġija li jkunu se jinjettaw fil-grilja matul il-ħajja ta' park solari.

(274)

Dawk li jopponu l-miżuri jsostnu li skont is-sistema l-ġdida tas-sensittività tal-prezzijiet tal-proċeduri ta' offerti kompetittivi, l-MIP ser ikollu impatt dejjem aktar negattiv fuq l-użu solari peress li jgħolli l-prezz tal-moduli — il-komponent ewlieni tas-sistema solari. Skont dawn il-partijiet, it-tenders għall-kapaċità flimkien mat-terminazzjoni tal-miżuri jistgħu jrendu ffrankar sinifikanti. Aktar ma jorħsu s-sistemi solari, aktar jitħajru l-gvernijiet biex jibnu installazzjonijiet solari peress li l-iffrankar tal-ispejjeż se jkun rifless direttament fil-prezz finali tal-elettriku. Barra minn hekk, it-tnaqqis tal-prezz tas-sistema solari jagħmilha aktar faċli għall-Istati Membri li jilħqu l-miri għall-użu tal-enerġija rinnovabbli.

(275)

Dawn il-partijiet irreferew għall-Ġermanja bħala eżempju. Skont huma, diġà saru żewġ irkanti pilota li kienu pjuttost ta' suċċess biex iraħħsu l-prezz medju għal EUR 7,25 ċenteżmi/kWh f'Awissu 2016. SPE u SAFE pprovdew analiżi li tindika li t-tneħħija tal-MIP tista' tirriżulta fi tnaqqis potenzjali tal-prezz tas-sistema ta' 10 % għal installazzjonijiet PV fuq skala tal-utilità fl-Unjoni permezz ta' proċeduri ta' offerti. L-impatt negattiv tal-miżuri fuq ir-riżultat tal-proċeduri ta' offerti huwa rrikonoxxut ukoll fl-aħħar Global Market Outlook ta' SPE (72). Parti oħra assumiet li minħabba t-tendenza attwali ta' tnaqqis fis-swieq tad-dinja, il-prezz tal-enerġija solari fil-Ġermanja jista' jonqos għal EUR 5 ċenteżmi/kWh jekk jitneħħew il-miżuri, għalkemm dawn is-sejbiet ma ġewx sostanzjati.

(276)

Il-partijiet li jopponu l-miżuri sostnew li f'xi ġurisdizzjonijiet, b'mod partikolari fir-Renju Unit, l-enerġija solari probabbilment tikkompeti ma' forom oħrajn ta' enerġija rinnovabbli, bħall-eoliku fuq l-art. Peress li l-ebda miżura kummerċjali ma tapplika għall-enerġija eolika, l-enerġija solari ma setgħetx tikkompeti kontra r-riħ u ftit proġetti solari pproċedew permezz ta' dawn l-irkanti. Xi partijiet sostnew li l-Ġermanja qed tikkunsidra wkoll l-introduzzjoni ta' proċeduri ta' offerti teknoloġikament newtrali, u li tali proċeduri ta' offerti newtrali jaggravaw l-iżvantaġġ ta' prezzijiet aktar għaljin ikkawżati mill-miżuri peress li jġiegħlu lill-enerġija solari titlef fil-proċeduri ta' offerti kontra teknoloġiji rinnovabbli oħrajn, b'mod partikolari r-riħ.

(277)

Il-partijiet li appoġġaw il-miżuri sostnew li l-proċeduri ta' offerti u l-miri kumplessivi tal-installazzjoni ġew introdotti eżattament bl-għan li jippermettu li l-gvernijiet jikkontrollaw il-livell tal-użu solari u biex jevitaw ċikli ta' tkabbir u ta' kriżi fl-installazzjonijiet kif ġara qabel.

(278)

Il-Kummissjoni llimitat l-analiżi tagħha tal-iskemi ta' appoġġ għal sistemi solari fuq skala tal-utilità kbira għall-Ġermanja, Franza u r-Renju Unit. Dik l-għażla hija ġġustifikata mill-fatt li matul l-RIP dawn kienu jammontaw għal madwar 80 % tal-installazzjonijiet solari ġodda fis-sena fl-Unjoni. Għalhekk kien xieraq li l-iżviluppi f'dawn it-tliet Stati Membri jservu ta' indikaturi għas-sitwazzjoni fl-Unjoni kollha kemm hi.

(279)

L-analiżi hija bbażata fuq informazzjoni sottomessa minn partijiet interessati, informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni matul l-investigazzjoni u informazzjoni sottomessa mill-Istati Membri lill-Kummissjoni għall-fini tal-kontroll tal-għajnuna mill-Istat.

(280)

Il-Ġermanja u Franza diġà stabbilixxew il-miri tagħhom għat-tliet snin li ġejjin. Franza tippjana żewġ serje ta' proċeduri ta' offerti fis-sena ta' 500 MW kull waħda għall-enerġija solari fl-2017-2019. Dan ifisser installazzjoni ġdida totali fis-sena ta' 1 000 MW. Il-Ġermanja tippjana li jkollha proċeduri ta' offerti għal volum annwali ta' enerġija solari ta' 600 MW mill-2017 tal-inqas sal-2020.

(281)

Għall-kuntrarju, ir-Renju Unit ma joħroġx proċeduri ta' offerti li huma teknoloġikament speċifiċi għall-enerġija solari. Fi Frar 2015, ħarġet proċedura ta' offerti multiteknoloġika li fiha l-moduli solari kienu qed jikkompetu ma' teknoloġiji oħrajn għall-għoti ta' kuntratti għad-differenzi (“CfD”). Għalissa mhumiex ippjanati proċeduri ta' offerti ġodda fir-Renju Unit, peress li l-gvern huwa tal-opinjoni li l-enerġija eolika fuq l-art u l-enerġija solari fuq skala ta' utilità jistgħu jikkompetu ma' sorsi oħra ta' elettriku mingħajr skemi ta' appoġġ.

(282)

Għall-Ġermanju u għal Franza, il-miżuri ma jistax ikollhom impatt fuq id-domanda fuq skala tal-utilità għall-moduli solari peress li l-enerġija solari għandha tenders “riżervati” u l-kapaċità hija fissa. L-unika differenza hija prezz marġinalment ogħla għall-konsumaturi aħħarin li jkollhom ikopru l-ispejjeż tal-proċeduri ta' offerti permezz tat-taxxi jew b'imposti.

(283)

Għar-Renju Unit, peress li l-proċeduri ta' offerti huma teknoloġikament newtrali u, f'kull każ, mhumiex ippjanati proċeduri ta' offerti ġodda, l-analiżi hija differenti. Hawnhekk, l-enerġija solari tikkompeti fis-suq ma' forom oħra ta' enerġija. Madankollu, il-miżuri ma rendewx lill-enerġija solari mhux kompetittiva. Fl-irkant ta' Frar 2015 18,5 % ta' kapaċità kombinata ta' 2,1 GW xorta ngħatat lill-enerġija solari. Dik il-proċedura ta' offerti turi li anki bil-miżuri fis-seħħ, l-enerġija solari kapaċi tikkompeti b'suċċess fi proċedura ta' offerti li mhijiex teknoloġikament speċifika (73). L-aktar, setgħu naqqsu xi ftit il-piż tal-enerġija solari fir-riżultati tal-proċeduri ta' offerti, jiġifieri l-enerġija solari forsi setgħet tirbaħ sehem akbar fi proċeduri ta' offerti teknoloġikament newtrali kieku l-miżuri ma kinux hemm. Fl-aħħar, il-Kummissjoni kkundisrat li jekk il-miżuri jitneħħew u l-moduli solari jinxtraw bi prezzijiet ta' dumping, proċeduri ta' offerti multiteknoloġiċi jibdew jagħtu vantaġġ inġust lill-moduli solari ħdejn sorsi ta' enerġija rinnovabbli oħrajn. Għalhekk, il-miżuri ma jpoġġux lill-enerġija solari fi żvantaġġ kompetittiv, iżda sempliċiment jistabbilixxu mill-ġdid kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni bejn it-teknoloġiji kollha.

(284)

Il-Kummissjoni kkonkludiet li ma hemm l-ebda rabta bejn it-tnaqqis fil-prezzijiet għal kull kWh u t-tkabbir tad-domanda tal-enerġija solari. B'mod partikolari, il-Ġermanja, Franza u r-Renju Unit ma żidux il-miri tagħhom dwar l-użu solari għaliex l-iżviluppaturi tal-proġetti kienu qed jagħmlu offerti aktar baxxi fl-irkanti tal-kapaċità. Minflok, il-proċeduri ta' offerti prinċipalment ġew introdotti mill-Istati Membri biex jikkontrollaw il-livell ta' użu solari. Dan huwa rrikonoxxut ukoll minn SPE fil-Global Outlook tal-2015: “B'mod simili, proċeduri ta' offerti monoteknoloġiċi u multiteknoloġiċi qed jerġgħu jiżdiedu wkoll fi Franza, fir-Renju Unit u fil-Ġermanja, bil-ħsieb li jkun hemm kontroll aħjar tal-evoluzzjoni tas-suq PV fis-segmenti relatati” (74).

(285)

SPE sostniet li l-Kummissjoni tat stampa mhux kompluta u saħansitra mhux akkurata tal-pożizzjoni tagħhom dwar l-impatt tal-miżuri fuq il-proċeduri ta' offerti. Il-Kummissjoni kkonfermat li SPE kienet sostniet fil-Global Market Outlook tagħha tal-2016 u f'bosta sottomissjonijiet oħrajn li fl-opinjoni tagħha l-MIP ħalla impatt negattiv fuq ir-riżultat tal-proċeduri ta' offerti. Madankollu, il-Kummissjoni ma qablitx ma dik l-opinjoni kif stipulat fid-dettall hawn fuq. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni osservat li fil-Global Market Outlook 2016-2020, Solar Power Europe xorta kkunsidrat li l-proċeduri ta' offerti jistgħu jintużaw mill-gvernijiet biex jikkontrollaw jew saħansitra jillimitaw l-użu solari: “Mexxejja tal-politika ta' spiss jippreferu jaraw l-enerġija solari distribwita fuq il-bjut, fejn taqbeż fil-kompetizzjoni kull teknoloġija ta' enerġija rinnovabbli oħra u — bil-kuntrarju ta' impjanti tal-enerġija PV immuntati fuq l-art, ma tikkompetix ma' użi oħrajn. Dan kien b'mod partikolari l-każ għal pajjiżi Ewropej fejn is-sistemi PV immuntati fuq l-art xi drabi ġew limitati wkoll fid-daqs — fil-Ġermanja, pereżempju, sa 10 MW, u fil-volum ukoll bl-implimentazzjoni ta' proċeduri ta' offerti  (75)”.

5.3.4.   L-impatt tal-miżuri fuq il-kisba tal-parità fil-grilja bl-enerġija solari

(286)

It-terminu parità fil-grilja jfisser punt fiż-żmien meta teknoloġija li qed tiżviluppa tibda tipproduċi l-elettriku għall-istess kost bħat-teknoloġiji konvenzjonali. Fil-fatt, hemm żewġ forom ta' parità fil-grilja. Parità fil-grilja bl-ingrossa sseħħ meta sistema solari (normalment sistema kbira fuq skala ta' utilità li hija konnessa mal-grilja tat-trażmissjoni jew tad-distribuzzjoni) tista' tiġġenera b'kost livellat tal-produzzjoni ta' elettriku (LCOE) (76) li huwa inqas mill-prezz tax-xiri tal-enerġija mis-suq bl-ingrossa fejn jikkompetu l-ġeneraturi ewlenin (normalment konvenzjonali) kollha. Fil-livell tal-ingrossal-enerġija tinbiegħ lil klijenti u lil utilitajiet industrijali kbar ħafna li jiddistribwixxu l-enerġija lid-djar u lil konsumaturi aħħarin żgħar oħrajn. Parità fil-grilja bl-imnut isseħħ meta sistema solari (normalment installata fuq il-bejt tal-utent) tista' tiġġenera enerġija b'LCOE li huwa inqas mill-kost tal-prezz tal-bejgħ tal-elettriku (inklużi t-tariffi tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni kollha, iż-żidiet għall-utilità u t-taxxi).

(287)

Il-Kummissjoni l-ewwel analizzat is-sitwazzjoni għall-parità fil-grilja bl-ingrossa, u imbagħad għall-parità fil-grilja bl-imnut.

(288)

Parità fil-grilja bl-ingrossa. Dawk li opponew il-miżuri sostnew li, jekk jitneħħew il-miżuri, installazzjonijiet solari kbar jistgħu jilħqu l-parità fil-grilja bl-ingrossa fl-aktar partijiet xemxin tal-Unjoni, bħal Spanja. Skont pjan tan-negozju ppreżentat minn wieħed mill-membri ta' SAFE, jistgħu jiksbu l-LCOE ta' EUR 3,8 ċenteżmi/kWh fir-reġjun Spanjol ta' Cadiz jekk jixtru moduli b'EUR 0,35/W. Din il-parti kienet temmen li setgħet iġġib prezz ta' EUR 0,35/W għall-moduli mingħand manifatturi Ċiniżi tal-Grad 1 għal tranżazzjoni ta' kwantità kbira fin-nuqqas tad-dazji, għall-proġett imwettaq fil-bidu tal-2017. Huma sostnew li b'LCOE baxx daqshekk, l-enerġija solari mhux biss tikseb il-parità fil-grilja ma' sorsi oħrajn tal-enerġija konvenzjonali, iżda ma hemm l-ebda metodu għall-produzjoni tal-elettriku li jista' jgħaddiha fil-futur qarib ħafna. Dan il-vantaġġ fl-ispejjeż flimkien ma' assi oħrajn tal-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Ewropa, jiġifieri konnessjonijiet tajbin tal-grilja, ambjent politiku u ekonomiku stabbli, u munita b'saħħitha u likwida, jagħtuhom opportunità unika biex isiru mexxejja Ewropej ġodda fil-produzzjoni tal-enerġija. Skont dawn il-partijiet, il-miżuri ma jħallux dan iseħħ.

(289)

Il-Kummissjoni osservat li r-reġjun Spanjol ta' Cadiz għandu waħda mill-aqwa radjazzjonijiet solari fl-Unjoni (l-aktar sigħat ta' xemx fis-sena), li timmassimizza l-produzzjoni tal-enerġija għal kull modulu. Minħabba ħafna inqas radjazzjoni solari f'ħafna partijiet tal-Unjoni, wieħed irid jara meta l-ksib tal-parità fil-grilja bl-ingrossa jista' jiġi replikat fi swieq oħrajn, għalkemm il-gvern Brittaniku jidher li qed jassumi li dan dalwaqt ikun il-każ. Il-Kummissjoni osservat ukoll li hemm differenzi kbar fil-prezz bl-ingrossa fl-Istati Membri differenti, li jfisser li l-parità fil-grilja bl-ingrossa tiġi bi prezzijiet differenti skont l-Istat Membru inkwistjoni.

(290)

Għalhekk, il-Kummissjoni kienet tal-opinjoni li fil-futur qrib, il-parità fil-grilja bl-ingrossa mhux se tinkiseb fuq bażi mifruxa ħafna fl-Unjoni, anki fl-assenza tal-miżuri.

(291)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet ma qablux mal-konklużjoni tal-Kummissjoni li l-parità fil-grilja bl-ingrossa mhux se tinkiseb fuq bażi mifruxa ħafna fl-Unjoni fil-futur qrib, anki jekk jiskadu l-miżuri kummerċjali. Dawn il-partijiet irreferew għal rapport ta' 6 paġni tal-Istitut Becquerel li eżamina l-potenzjal għal parità fil-grilja bl-ingrossa fi ħdax-il Stat Membru. Dan ir-rapport huwa ffinanzjat mit-tliet partijiet fl-investigazzjoni li jopponu l-miżuri.

(292)

Il-Kummissjoni osservat li sorsi oħrajn huma inqas ottimisti mill-Istitut Becquerel dwar il-livell tal-LCOE solari u, bħala konsegwenza, dwar iż-żmien tal-ksib tal-parità fil-grilja mill-enerġija solari fl-Ewropa. Pereżempju, ir-rapport dettaljat ta' BNEF (77), jipprevedi meded tal-LCOE ferm ogħla għas-swieq ewlenin bħal Franza, il-Ġermanja, l-Italja u r-Renju Unit. Id-differenzi huma indikati fit-tabella hawn taħt:

Stat Membru

skala LCOE ta' BNEF f'EUR/MWh (78)

Medda tal-LCOE EUR/MWh ta' Becquerel

 

Baxx

Għoli

Baxx

Għoli

Franza

58

105

34

53

Il-Ġermanja

66

107

46

54

L-Italja

65

99

36

58

Ir-Renju Unit

77

117

49

60

(293)

Becquerel assuma l-ispejjeż tan-nefqa kapitali bħala 0,726 EUR/W mingħajr ma għamel distinzjoni bejn Stati Membri. BNEF assumiet nefqa kapitali ħafna ogħla u għamlet distinzjoni bejn l-Istati Membri: Franza 0,99 EUR/W; Il-Ġermanja 0,9–0,94 EUR/W, l-Italja 0,76–0,99 EUR/W u r-Renju Unit 0,9–0,94 EUR/W. Id-differenza tista' tiġi spjegata sa ċertu punt mill-fatt li Becquerel assuma prezzijiet tal-moduli mingħajr il-miżuri. Madankollu, nefqa kapitali baxxa daqshekk ma jidhirx li hi probabbli, speċjalment minħabba li, skont BNEF, in-nefqa kapitali xorta hija inqas fl-Unjoni milli f'pajjiżi oħrajn fejn ma japplikawx miżuri għad-difiża kummerċjali, eż. it-Turkija 1,04 EUR/W u l-Emirati Għarab Magħquda 1,14 EUR/W.

(294)

Għalhekk, Becquerel u BNEF għandhom previżjonijiet diverġenti. Huma ma jaqblux dwar iż-żmien meta l-bini ta' impjanti solari fuq skala tal-utilità isir definittivament orħos mill-operazzjoni ta' impjanti tal-enerġija mill-fjuwils fossili li jeżistu. Għal Franza, Becquerel jassumi li dan diġà seħħ, għar-Renju Unit; u għall-Ġermanja Becquerel jassumi li dan se jseħħ fl-2018 u l-2020 rispettivament. Madankollu, BNEF issostni li l-enerġija solari fuq skala tal-utilità se ssir definittivament orħos mill-impjanti tal-enerġija mill-fossili xi żmien bejn l-2025 u l-2030 għat-tliet Stati Membri kollha kemm huma (79). Bħala konsegwenza, skont BNEF, impjanti elettriċi solari fuq skala tal-utilità jibdew jintużaw fuq skala akbar fil-maġġoranza tal-partijiet tal-Unjoni wara l-2025 biss (80).

(295)

Fl-aħħar, ir-rapport ta' Becquerel jikkonkludi li: “L-elettriku PV jista' jsir kompetittiv f'bosta mill-akbar swieq tal-Ewropa sal-2019, u fil-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej […] fil-ħames snin li ġejjin”. Dan ifisser li l-maġġoranza tal-Istati Membri, inkluża l-Ġermanja, huma mistennija li jiksbu l-parità fil-grilja biss meta l-miżuri jiskadu fl-2019, anki fil-każ disputat li s-suppożizzjonijiet u s-sejbiet tar-rapport Becquerel sa dak iż-żmien ikunu ġew ipprovati li huma korretti.

(296)

SPE pprovdiet żewġ rapporti minn Deutsche Bank (81) li, fl-opinjoni tiegħu, kienu jopponu l-opinjoni tal-Kummissjoni li l-parità fil-grilja bl-ingrossa ma kinitx se tinkiseb fis-sentejn jew fil-futur qrib. Il-Kummissjoni osservat li ż-żewġ rapporti fil-fatt kienu jirreferu għall-parità fil-grilja bl-imnut minflok il-parità fil-grilja bl-ingrossa, li huwa kkonfermat mhux biss mit-test, iżda wkoll mil-LCOE għoli li huwa mqabbel mal-LCOE solari. Kif ġie spjegat fil-premessi immedjatament wara, il-Kummissjoni ma ċaħdetx li l-parità fil-grilja bl-imnut kienet diġà nkisbet f'xi partijiet tal-Unjoni.

(297)

Parità fil-grilja bl-imnut. Dawk li jopponu l-miżuri sostnew ukoll li l-installazzjonijiet solari fuq il-bejt diġà kisbu parità fil-grilja bl-imnut, jiġifieri saru ekonomikament vijabbli, saħansitra mingħajr is-sussidji, fl-Istati Membri fejn il-prezzijiet bl-imnut tal-elettriku huma għaljin, bħall-Ġermanja. Waħda mill-partijiet iddeskriviet il-punt b'eżempju ta' ċentru kummerċjali. Dan għandu bejt kbir fejn jiġu installati l-pannelli u għandu bżonn enerġija matul il-ġurnata waqt li tkun għaddejja l-attività prinċipali. Għalhekk, id-domanda tal-enerġija tiegħu tikkoinċidi mal-produzzjoni solari massima. Fil-Ġermanja, bħalissal-prezz li għandhom iħallsu għal kull kWh huwa ta' madwar EUR 20 ċenteżmu/kWh, filwaqt li l-LCOE ta' installazzjoni solari fuq bejt huwa ta' madwar EUR 10 ċenteżmi/kWh. Għalhekk, l-installazzjoni tal-pannelli tista' tiffranka l-ispejjeż tal-elettriku, speċjalment lill-konsumaturi li jużaw ħafna enerġija binhar. Dan ma kienx il-każ fl-investigazzjoni oriġinali meta l-elettriku ġġenerat mix-xemx dejjem kien jeħtieġ sussidji biex ikun vijabbli. Fis-sitwazzjoni li fiha s-sussidji ma jibqgħux rilevanti, huwa l-prezz finali tal-moduli li jinfluwenza d-deċiżjoni tal-klijent li jinstalla sistema solari u bħalissa dan il-prezz żdied minħabba l-miżuri.

(298)

Il-Kummissjoni investigat f'aktar dettall is-suq għall-parità fil-grilja bl-imnut fil-Ġermanja, minħabba li l-partijiet ikkummentaw estensivament dwar dan matul l-investigazzjoni.

(299)

Huwa neċessarju li ssir distinzjoni bejn installazzjonijiet li huma għall-awtokonsum, u installazzjonijiet li jalimentaw l-elettriku fil-grilja.

(300)

Il-Kummissjoni qablet mal-opinjoni li l-ksib tal-parità fil-grilja bl-enerġija solari huwa żvilupp mixtieq ħafna peress li jgħin fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u jnaqqas il-kontijiet tal-elettriku tal-konsumaturi. Sabet li t-tneħħija tal-miżuri tnaqqas il-prezz tal-pannelli solari, u b'hekk iżżid l-għadd ta' lokalitajiet fejn tista' tinkiseb il-parità fil-grilja bl-imnut.

(301)

Fl-istess ħin, il-Kummissjoni sabet li matul l-RIP, l-investimenti fl-installazzjoni kummerċjali u residenzjali fuq il-bjut għall-awtokonsum, li ma jibbenefikaw minn ebda skema ta' appoġġ, trażżnu minħabba l-inċertezza regolatorja dwar l-inklużjoni, jew le, ta' dawk l-installazzjonijiet fl-imposta għall-finanzjament tal-iskema ta' appoġġ Ġermaniża — ħlas addizzjonali tal-EEG. Wara bidla regolatorja proposta mill-Ġermanja biex tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat, l-entitajiet li jikkunsmaw l-enerġija mis-sorsi tal-enerġija rinnovabbli tagħhom stess (ġieli msejħa prosumaturi) huma obbligati li jħallsu imposta ta' aktar minn EUR 2 ċenteżmi għal kull kWh fil-Ġermanja. Għalhekk, jekk proġett għandu LCOE ta' EUR 10 ċenteżmi/kWh, l-imposta biss tagħmel l-elettriku ġġenerat 20 % ogħla (82).

(302)

Il-Kummissjoni għandha l-għan li tnaqqas l-inċertezza regolatorja għall-futur. Skont il-proposta għad-Disinn tas-Suq tal-Elettriku u d-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli, “awtokonsumaturi rinnovabbli […] huma intitolati għall-awtokonsum […] mingħajr ma jkunu soġġetti għal proċeduri sproporzjonati jew imposti li ma jirriflettux l-kost” (83). Rapporti mill-informazzjoni dwar is-suq jirreferu wkoll għall-fatt li t-tibdiliet regolatorji għandhom impatt fuq id-domanda. Wieħed mill-aħħar rapporti tal-BNEF jgħid: is-settur Ġermaniż tal-PV kummerċjali u residenzjali fuq skala żgħira kien qed jiddeterjora minn meta ddaħlu fis-seħħ degressjonijiet mensili [fir-remunerazzjoni garantita] u l-ħlas addizzjonali fuq il-awtokonsum (84). Meta jiġu kkunsidrati l-elementi kollha, l-eżempju tal-kisba tal-parità tal-prezz bl-imnut stipulat hawn fuq juri li l-moduli solari diġà jistgħu jiġġeneraw l-elettriku għal prezz ħafna orħos mill-prezz tal-forniment bl-imnut fil-Ġermanja. Ladarba tinkiseb iċ-ċertezza regolatorja meħtieġa mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, id-domanda li mhijiex ibbażata fuq skemi ta' appoġġ tista' tkun mistennija tirkupra. Huwa probabbli li dik id-domanda tkun aktar sensittiva għal-livell tal-prezzijiet tal-pannelli solari, u għalhekk probabbilment hija aktar sensittiva għall-miżuri wkoll.

(303)

Għall-installazzjonijiet li jalimentaw il-grilja, id-domanda hija prinċipalment determinata minn skemi ta' appoġġ li jistgħu jkomplu jintużaw mingħajr ma jsiru proċeduri ta' offerti għal installazzjonijiet sa 1 MW. Fuq livell partikolari ta' appoġġ, id-domanda hija ftit ogħla jekk il-miżuri jitneħħew. Fl-istess ħin, għal raġunijiet ta' baġit, il-maġġoranza tal-Istati Membri naqqset l-appoġġ b'mod sinifikanti, u għalhekk din id-domanda qed tonqos irrispettivament mill-miżuri.

(304)

Wara d-divulgazzjoni, SPE sostniet li l-Kummissjoni waslet għal konklużjonijiet ħżiena dwar l-impatt fuq l-inċertezza regolatorja u l-ħlas addizzjonali tal-EEG ibbażata fuq eżempju Ġermaniż biss. Il-Kummissjoni tenniet li jeżistu kundizzjonijiet negattivi simili f'ħafna Stati Membri. L-istess ġie osservat minn SPE fl-aħħar Global Market Outlook 2016–2020 tagħha għal Spanja: “[…] il-Gvern Spanjol […] xekkel is-suq emerġenti tal-awtokonsum b'taxxa solari u multi għaljin għal prosumaturi mhux iddikjarati (85) u “Id-destin tal-enerġija solari fi Spanja jixbah lil dak ta' għadd ta' swieq oħrajn li preċedentement kellhom tariffi garantiti għaljin: il-Belġju, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka u l-Greċja. Is-swieq solari fis-Slovakkja u fis-Slovenja kważi waqfu għal kollox (86); kif ukoll: “Anki għadd ta' swieq solari żviluppati li jiddistribwixxu għall-bjut qed ibatu peress li qed jinbidlu minn swieq ta' tariffi garantiti jew ta' kejl nett għal skemi tal-awtokonsum. Dan minkejja l-fatt li l-enerġija solari f'ħafna każijiet hija orħos mill-elettriku għall-konsumatur. L-ostakli li ġew implimentati għall-enerġija solari fuq il-bjut f'ċerti pajjiżi Ewropej (taxxi fuq enerġija elettrika għall-awtokonsum, tfixkil fil-bejgħ tal-enerġija eċċessiva jew prezzijiet li jiġu offruti bl-ingrossa biss) u diskussjoni kontinwa dwar limitazzjonijiet ulterjuri, żammew ħafna xerrejja 'l bogħod milli jinvestu f'sistema solari personali. (87) B'hekk, il-Kummissjoni rrifjutat dan l-argument.

5.3.5.   Konklużjoni dwar l-impatt tal-miżuri fuq id-domanda

(305)

Wara analiżi dettaljata l-Kummissjoni sabet li fir-rigward tal-impatt tal-miżuri fuq id-domanda, huwa importanti li ssir distinzjoni bejn setturi differenti u tipi ta' domanda differenti.

(306)

Domanda minn skemi ta' appoġġ. Fejn l-iskemi ta' appoġġ huma teknoloġikament speċifiċi, il-miżuri ma għandhomx impatt fuq id-domanda. Fejn l-iskemi ta' appoġġ huma teknoloġikament newtrali, il-miżuri jnaqqsu l-probabbiltà li tirbaħ l-enerġija solari. Madankollu, saħansitra għal dawk il-proċeduri ta' offerti, il-Kummissjoni osservat li l-enerġija solari rebħet sehem mis-suq sinifikanti, li juri li anki bil-miżuri, hija kapaċi tikkompeti għal proġetti fuq skala ta' utilità.

(307)

Parità fil-grilja bl-ingrossa. F'dan l-istadju, u fil-futur qrib, il-parità fil-grilja bl-ingrossa tista' tinkiseb biss, jekk xejn, f'lokalitajiet ideali, anki jekk il-prezzijiet tal-pannelli solari jorħsu għax jitneħħew il-miżuri. Mill-ġdid, id-domanda addizzjonali li hija mistennija fl-assenza tal-miżuri hija baxxa, u tiddependi wkoll fuq il-livell tal-prezz bl-ingrossa fl-Istat Membru inkwistjoni.

(308)

Parità fil-grilja bl-imnut. Il-parità fil-grilja bl-imnut illum tinkiseb għal installazzjonijiet kummerċjali fl-Istati Membri, li għandhom prezzijiet bl-imnut għaljin, bħall-Ġermanja, anki jekk hemmhekk ix-xemx mhijiex abbundanti. L-inċentivi ewlenin hawnhekk huma t-taxxi, it-tariffi għan-netwerk u l-imposti għall-iskemi ta' appoġġ. Regoli ġodda dwar id-disinn tas-suq tal-enerġija mħabbrin mill-Kummissjoni fl-1 ta' Diċembru 2016 (88) u regoli ġodda għal tranżizzjoni lejn enerġija nadifa ċċentrata fuq il-konsumatur proposta mill-Kummissjoni fit-30 ta' Novembru 2016 (89) huma pass importanti fil-kisba ta' ambjent stabbli u favorevoli għat-tkabbir. Ladarba l-proposta tal-Kummissjoni tiġi adottata mill-koleġislaturi, id-domanda għall-installazzjonijiet kummerċjali ta' awtokonsun mistennija li tirkupra. F'dak il-każ, għas-sistemi kummerċjali, it-tneħħija tal-miżuri jista' jkollha impatt aktar importanti peress li ma hemmx limitu għad-domanda fil-forma ta' ammont limitat ta' produzzjoni li għandha tkun appoġġata minn skemi ta' appoġġ, u l-ebda kompetizzjoni minn sorsi oħra ta' enerġija, għall-kuntrarju tal-parità fil-grilja bl-ingrossa. Għall-installazzjonijiet residenzjali, il-kisba tal-parità fil-grilja bl-imnut tieħu aktar żmien, peress li jridu jkunu mgħammra b'apparat għali għall-ħżin biex ikunu adattati għall-maġġoranza tal-utenti li huma awtokonsumaturi (90).

(309)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet ma qablux mas-sejba li l-miżuri kellhom biss impatt limitat fuq id-domanda għall-moduli. Huma kkontestaw li l-investimenti huma xprunati mir-rata mistennija tar-redditu u għalhekk inqas ma jkun il-prezz tal-modulu solari, aktar ikun għoli r-redditu fuq l-investiment u l-probabbiltà tar-realizzazzjoni.

(310)

Il-Kummissjoni fakkret li kienet dejjem qablet li l-prezz għandu impatt fuq id-domanda. Madankollu, fl-opinjoni tagħha, bħalissa fatturi oħra qed ikollhom impatt ħafna aktar sinifikanti fuq id-domanda milli żieda relattivament żgħira fil-prezz tal-moduli kkawżata mill-MIP. Dawn il-fatturi huma, minn naħa, l-inċertezza regolatorja, iżda min-naħa l-oħra, huma l-azzjonijiet intenzjonali mill-gvern biex jikkontrolla l-livell tal-użu solari. Dawn l-azzjonijiet jinkludu l-istipular ta' miri kumplessivi għall-installazzjoni annwali, l-introduzzjoni ta' proċeduri ta' offerti għall-kapaċità, u l-impożizzjoni tat-taxxi fuq l-awtokonsum.

(311)

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi wkoll li f'xi każijiet, bħal proċeduri ta' offerti teknoloġikament newtrali, l-MIP jista' jkollu impatt aktar sinifikanti fuq id-domanda solari. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni osservat li mingħajr l-MIP li jneħħi l-effett tad-dumping, l-enerġija solari jkollha vantaġġ kompetittiv inġust ħdejn is-sorsi l-oħrajn ta' enerġija rinnovabbli. Il-Kummissjoni osservat ukoll li l-enerġija solari kienet relattivament ta' suċċess fil-proċeduri ta' offerti teknoloġikament newtrali saħansitra bl-MIP li sempliċiment stabbilixxa mill-ġdid kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni.

(312)

Fl-aħħar, il-Kummissjoni sabet evidenza ulterjuri li fil-futur qarib il-gvernijiet jistgħu jieħdu azzjonijiet ulterjuri biex jikkontrollaw l-użu solari, bħall-introduzzjoni ta' tariffi fuq installazzjonijiet solari li jirriflettu aħjar il-kost tal-użu tal-grilja. BNEF assumiet li: ħafna regolaturi Ewropej se jwieġbu għall-kost li qed jonqos tal-enerġija solari mill-2018, billi jġiegħlu lill-utenti li għandhom il-pannelli solari jħallsu spejjeż fissi biex ikunu mqabbdin mal-grilja, biex ikunu jistgħu jiffrankaw biss il-parti varjabbli tal-prezz tal-enerġija meta jixtru l-enerġija solari. Aħna bbażajna dan fuq stimi tal-kost tal-istruttura tal-grilja ta' kull pajjiż. Dan inaqqas il-kont tal-enerġija evitabbli b'madwar 30 % tal-prezz tal-elettriku f'ħafna pajjiżi tal-UE. Jekk dan ma jseħħx, il-bini jista' jkun ogħla iżda l-kostijiet tal-grilja mhumiex iffinanzjati  (91).

(313)

Għalhekk, dawn l-argumenti ġew rifjutati u l-Kummissjoni kompliet tikkunsidra li l-miżuri għandhom impatt limitat ħafna fuq id-domanda solari fl-Ewropa.

5.4.   Argumenti oħrajn

(314)

Ħafna mill-partijiet li jopponu l-miżuri sostnew li l-miżuri għandhom impatt negattiv fuq il-kisba tal-objettivi tat-tibdil tal-klima. Din l-affermazzjoni kienet appoġġata minn ħames NGOs ambjentali. Dawn il-partijiet tennew li l-Unjoni u l-Istati Membri impenjaw ruħhom, b'għadd ta' deċiżjonijiet u ftehimiet, l-aktar reċenti fil-ftehim ta' Pariġi, li jnaqqsu l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra u jipprevjenu t-tibdil fil-klima. L-Unjoni stipulat il-mira legalment vinkolanti li żżid is-sehem tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija għal 20 % (92). Il-Kummissjoni stipulat ukoll il-qafas tal-politika għall-mira ta' 27 % sal-2030. Din il-mira ambizzjuża ġdida ġiet adottata fl-2014, wara li ġew imposti l-miżuri definittivi. F'Ottubru 2016 il-Ftehim ta' Pariġi tal-UNFCCC dwar il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, l-ewwel patt universali li qatt sar li jorbot legalment dwar il-klima globali, ġie rratifikat mill-Unjoni Ewropea wara li l-Parlament Ewropew ivvota favurih b'maġġoranza assoluta. Il-bidla għal provvista tal-enerġija b'livell baxx ta' karbonju hija l-element ewlieni ta' dan l-isforz u l-enerġija ġġenerata mix-xemx tibqa' waħda mill-aħjar sorsi ta' enerġija biex jinkisbu l-miri klimatiċi.

(315)

Il-partijiet li jopponu l-miżuri sostnew li l-miżuri qed jagħmlu l-kisba tal-miri klimatiċi aktar diffiċli peress li qed inaqqsu l-pass tal-użu tal-enerġija solari. Huma sostnew li l-ksib mill-ġdid tal-prezzijiet tas-suq globali għall-enerġija solari jippermetti li l-Unjoni tnaqqas il-karbonju fil-ġenerazzjoni tal-enerġija tagħha aktar malajr. Indikaw ukoll li hemm inkonsistenza bejn il-politika tal-klima u tal-kummerċ tal-Unjoni. Filwaqt li tal-ewwel qed tippromwovi u tissussidja l-enerġija rinnovabbli, tal-aħħar qed iżżid il-prezz tagħhom u taffettwa d-disponibbiltà.

(316)

Il-Kummissjoni qablet li r-ratifika tal-Ftehim ta' Pariġi tal-UNFCCC dwar il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima huwa stadju importanti fil-mobilizzazzjoni ta' kooperazzjoni globali lejn it-tnaqqis tal-bidla fil-klima. L-enerġija solari hija wieħed mis-sorsi ta' enerġija ewlenin biex jintlaħqu l-miri tal-klima. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni sabet li d-domanda tal-Unjoni għall-installazzjonijiet solari fil-futur qrib se tkun affettwata sa ċertu punt biss mill-miżuri (ara t-taqsima 5.3 hawn fuq). Dan se jinbidel biss ladarba l-parità fil-grilja bl-imnut issir sors sinifikanti ta' domanda. Għalhekk, it-tneħħija tal-miżuri f'dan l-istadju ma tgħinx wisq biex jintlaħqu l-objettivi ambjentali.

(317)

EU Pro Sun għamlet bosta osservazzjonijiet oħrajn f'ittra miftuħa li wieġbet il-pożizzjoni tal-NGOs li talbu li jintemmu l-miżuri fuq bażi ambjentali. EU Pro Sun sostniet li jekk tiġi adottata perspettiva dwar il-katina kollha tal-provvista solari, il-pannelli manifatturati fl-Unjoni jirriżultaw f'marka tal-karbonju ħafna aktar baxxa. Il-moduli manifatturati fl-Unjoni ma għandhomx bżonn trasportazzjoni fuq distanzi twal. Minħabba l-istandards tal-produzzjoni tal-Unjoni u r-rekwiziti ambjentali, minn naħa, u l-ispejjeż aktar għaljin tal-enerġija, min-naħa l-oħra, l-industrija solari tal-UE naqqset sistematikament il-konsum tal-enerġija tagħha meta mqabbla mal-produtturi Ċiniżi. Dan huwa partikolarment importanti minħabba li l-manifattura tal-moduli solari u tal-materja prima tagħhom hija intensiva fl-enerġija. EU Pro Sun indikat ukoll li hemm ċerta kontradizzjoni bejn il-fatt li xi NGOs iffirmaw l-ittra li titlob biex jiġu tterminati l-miżuri abbażi tal-interessi tal-Unjoni, jiġifieri anki jekk jinsabu prattiki kummerċjali inġusti, u l-istqarrija reċenti minn wieħed mill-mexxejja tagħhom li għamel sejħa biex isir aktar biex jiġi żgurat kummerċ ġust u tajjeb għall-ambjent.

(318)

Il-Kummissjoni kkonkludiet li l-miżuri għandhom biss impatt limitat fuq il-kisba tal-objettivi klimatiċi fuq terminu qasir tal-Unjoni.

(319)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet ma qablux mal-istqarrija li prodotti solari importati għandhom marka tal-karbonju akbar minn dawk manifatturati fl-Unjoni. Dawn il-partijiet sostnew li s-silċju polikristallin u l-manifattura tal-wejfers ammontaw għall-akbar sehem tad-domanda għall-enerġija primarja, u għalhekk l-oriġini tas-siliċju polikristallin u tal-wejfers hija l-aktar ħaġa importanti. Dawn il-partijiet indikaw ukoll li l-produzzjoni elettrika għandha marka tal-karbonju differenti fi Stati Membri differenti. Peress li l-produzzjoni tal-moduli u tal-materja prima tagħhom tirrekjedi enerġija intensiva, huwa importanti f'liema Stat Membru jiġu mmanifatturati l-moduli u l-komponenti tagħhom.

(320)

Il-Kummissjoni ma setgħetx tanalizza dawn l-affermazzjonijiet fid-dettall fiż-żmien qasir wara d-divulgazzjoni. Iċċarat li kienet ipproduċiet biss sottomissjoni ta' EU Pro Sun u qatt ma affermat hi stess li l-enerġija solari importata għandha marka tal-karbonju akbar. Minflok, irrispettivament mill-marka tal-karbonju tal-moduli tal-Unjoni u l-moduli Ċiniżi, il-Kummissjoni tenniet il-konklużjoni ewlenija li, s'issa, il-miżuri kellhom biss impatt limitat ħafna fuq id-domanda solari. Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-miżuri ma kellhomx impatt sinifikanti fuq il-kisba tal-miri ambjentali tal-Unjoni.

(321)

Uħud mill-partijiet li talbu t-terminazzjoni tal-miżuri sostnew li ma kienx hemm kapaċità ta' manifattura biżżejjed fl-Unjoni biex tkopri d-domanda tal-Unjoni għall-moduli, u l-miżuri ma kinux effettivi fiż-żieda sinifikattiva tal-kapaċitajiet ta' manifattura tal-manifatturi taċ-ċelloli u tal-moduli tal-Unjoni. Huma stmaw id-domanda tal-Unjoni għal inqas minn 8 GW u l-produzzjoni tal-Unjoni kienet inqas minn 4 GW mill-partijiet interessati kkonċernati. Dan allegatament ifisser li tal-inqas xorta jridu jiġu importati nofs il-moduli. Dawn il-partijiet sostnew li l-istennija tal-Unjoni Ewropea espressa fir-regolament oriġinali li “fit-terminu medju huwa raġonevoli li nassumu li l-industrija tal-Unjoni se tespandi l-kapaċità tal-produzzjoni tagħha biex tkopri d-domanda li tippermetti li jinkisbu ekonomiji ta' skala, li mbagħad jippermettu tnaqqis ulterjuri fil-prezz” ma mmaterjalizzatx.

(322)

Il-Kummissjoni sabet li anki jekk il-produzzjoni tal-moduli tal-Unjoni hija taħt id-domanda tal-Unjoni, qatt ma kien hemm nuqqas ta' moduli fl-Unjoni. L-impenn fuq il-prezz/l-MIP ippermettew li jsiru importazzjonijiet miċ-Ċina bi prezzijiet ġusti. Filwaqt li kien hemm żieda relattiva fl-importazzjonijiet mill-bqija tad-dinja, l-industrija tal-Unjoni rnexxielha żżid is-sehem mis-suq tagħha fl-Unjoni minn 25 % għal 35 % bejn l-2012 u l-RIP. Għalhekk, il-miżuri ppermettew lill-industrija tal-Unjoni żżid il-produzzjoni u l-bejgħ tagħha relattivament mal-qies tas-suq tal-Unjoni u li tkopri parti akbar tad-domanda. Kif indikat fit-taqsima 5.3.2 hawn fuq, il-konsum tal-Unjoni naqas ħafna minħabba t-tnaqqis fl-iskemi ta' appoġġ, li jagħmilha aktar diffiċli għall-industrija tal-Unjoni biex tikber. Minkejja dan, l-industrija tal-Unjoni rnexxielha tikkonsolida ulterjorment u tikseb tnaqqis sinifikanti fil-kostijiet. Barra minn hekk, hemm kapaċità żejda sinifikanti fil-manifatturar tal-moduli fl-Unjoni li tista' terġa' ssir operattiva jekk id-domanda tiżdied. Għalhekk, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-miżuri ma jikkawżawx nuqqas fil-provvista tal-moduli fis-suq tal-Unjoni u l-miżuri kienu effettivi fl-espansjoni tal-produzzjoni tal-Unjoni b'mod relattiv għall-qies tas-suq tal-Unjoni.

(323)

Il-partijiet li opponew il-miżuri sostnew li l-kapaċitajiet tal-manifattura tal-moduli barra miċ-Ċina qed jikbru malajr ħafna. Huma kkwotaw rapporti varji tal-informazzjoni dwar is-suq, li skont dawn, il-kapaċità tal-manifattura kkombinata f'pajjiżi oħrajn tal-Asja qed tikber rapidament ħafna; laħqet is-7 GW fl-2015 u hija prevista li titla' għal 10GW fl-2016. Allegatament, din se tkun aktar mid-domanda tal-Unjoni — li hija stmata mill-partijiet għal madwar 8 GW. Volum sinifikanti ta' dawn il-kapaċitajiet ġodda ġie installat mill-kumpaniji Ċiniżi. Barra minn hekk, bosta kumpaniji Ċiniżi kbar ħallew l-impenn volontarjament biex ikunu jistgħu jfornu s-suq tal-Unjoni barra mir-RPĊ. Il-partijiet sostnew li r-riżultat ikun li volum li dejjem jiżdied ta' moduli rħas jista' jiġi esportat lejn l-Unjoni minn pajjiżi terzi, anki jekk il-miżuri jibqgħu fis-seħħ. Għalhekk, dawk li jopponu l-miżuri sostnew li l-istennija tal-Kummissjoni espressa fir-regolament oriġinali li pajjiżi terzi oħrajn ma jiddiriġux l-esportazzjonijiet tagħhom b'mod massiv lejn is-suq tal-Unjoni (93) ma mmaterjalizzatx.

(324)

L-investigazzjoni tal-Kummissjoni żvelat li s-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mir-RPĊ lejn l-Unjoni naqas minn 66 % fl-2012 għal 41 % fl-RIP, filwaqt li s-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mill-bqija tad-dinja, bl-esklużjoni tar-RPĊ (prinċipalment it-Tajwan, il-Malasja, il-Korea u Singapore) żdied minn 9 % għal 25 %. Is-sehem mis-suq tal-manifatturi tal-Unjoni żdied minn 25 % fl-2012 għal 35 % fl-RIP. Għalhekk, l-importazzjonijiet mill-pajjiżi terzi ma waqqfux lill-industrija tal-Unjoni milli tirkupra sehem mis-suq sinifikanti fl-Unjoni.

(325)

Il-Kummissjoni sabet ukoll li filwaqt li l-kapaċitajiet tal-manifattura tal-moduli fix-Xlokk tal-Asja qed jikbru rapidament, huma għadhom frazzjoni tal-kapaċitajiet fiċ-Ċina (94). Il-fabbriki tax-Xlokk tal-Asja jbigħu wkoll volumi kbar lis-suq tal-Istati Uniti u ta' pajjiżi oħrajn, bħall-Indja u l-Kanada, li imponew miżuri kummerċjali fuq moduli Ċiniżi. L-installazzjonijiet solari tax-Xlokk tal-Asja wkoll huma mistennija li jiżdiedu, u bħala konsegwenza xi volumi huma mistennija li jinbiegħu fir-reġjun. Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kapaċitajiet tal-manifattura tal-moduli fix-Xlokk tal-Asja mhumiex biżżejjed biex ikopru sehem sinifikanti tad-domanda tal-Unjoni u biex jagħmlu l-miżuri ineffettivi. F'kull każ, l-għan tal-miżuri hu li jiżguraw li l-importazzjonijiet tal-moduli u ċ-ċelloli solari mir-RPĊ isiru bi prezzijiet ġusti u mhux ta' dumping, u l-fatt li l-industrija tal-Unjoni tista' tkun soġġetta għal kompetizzjoni minn pajjiżi oħrajn ma jagħmilx il-miżuri ineffettivi.

(326)

Parti waħda sostniet li l-evoluzzjoni tal-ishma mis-suq turi li l-miżuri prinċipalment ibbenefikaw l-importaturi minn pajjiżi terzi. Din il-parti sostniet li s-sitwazzjoni tixbah lill-każ tas-Salamun tal-Atlantiku Mrobbi (95), li fih il-Kummissjoni temmet il-miżuri għax kienu se jwasslu għal trasferiment nett ta' ġid barra mill-Unjoni u t-trasferiment ta' ġid lil fornituri minn pajjiż terz jeċċedi bil-bosta kwalunkwe benefiċċju li l-industrija tal-Unjoni tista' takkwista mill-miżuri.

(327)

Kif inhu osservat hawn fuq, l-industrija tal-Unjoni rnexxielha żżid is-sehem mis-suq tagħha fl-Unjoni minn 25 % għal 35 % bejn l-2012 u l-RIP. Dan ifisser li l-pajjiżi terzi ma ħadux ħafna mis-sehem mis-suq li preċedentement kien miżmum mill-manifatturi Ċiniżi. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tikkunsidra li s-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni fil-każ tas-Salamun tal-Atlantiku Mrobbi kienet differenti ħafna — f'dak il-każ is-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni kien ħafna iżgħar u żdied biss minn 2,7 % fl-1998 għal 4,3 % fl-2001. F'dak il-każ, sehem mis-suq żgħir ħafna tal-industrija tal-Unjoni kien wieħed mir-raġunijiet ewlenin għaliex l-impożizzjoni tal-miżuri tista' twassal għal trasferiment sostanzjali nett ta' ġid barra mill-Komunità hekk kif is-suq jaġġusta għal prezzijiet aktar għaljin (96). F'dan il-każ, il-miżuri kienu ta' benefiċċju sinifikanti għall-industrija tal-Unjoni. Għalhekk, il-każ tas-Salamun tal-Atlantiku Mrobbi ma jistax iservi ta' preċedent.

(328)

Skont il-partijiet li opponew il-miżuri, il-manifatturi tal-Unjoni ma ħabbrux pjanijiet kredibbli biex jespandu l-kapaċità tagħhom. Minflok, Solar World, l-akbar manifattur fl-Unjoni, reċentement tat is-sensja lil mijiet ta' ħaddiema temporanji mill-faċilitajiet Ewropej tagħha u daħlet fi ftehimiet OEM biex timmanifattura l-pannelli solari fit-Tajlandja. Il-partijiet li opponew il-miżuri qalu li din hija prova oħra li manifattura b'suċċess tal-moduli solari tista' sseħħ biss f'faċilitajiet tal-produzzjoni kbar, bħal dawk Asjatiċi.

(329)

SolarWorld wieġbet li daħlet f'kuntratti OEM temporanji biex tkopri żieda fid-domanda globali fi tmiem l-2015 u fl-ewwel nofs tal-2016. Solar World sostniet li l-inċertezzi dwar ir-riżultat tal-investigazzjoni li kienet għaddejja kkawżaw rati tal-imgħax ogħla fuq l-investimenti kapitali tagħha mitluba mill-investituri finanzjarji. Għal dik ir-raġuni, kienet deċiżjoni ekonomika tajba li tipposponi l-estensjoni tal-kapital intesiv tal-kapaċitajiet ta' manifattura tagħha sal-konklużjoni ta' din l-investigazzjoni, u minflok tuża l-kapaċitajiet tal-manifatturi b'kuntratt fuq bażi temporanja. Solar World indikat ukoll li l-moduli kollha manifatturati mis-sieħeb tal-OEM tagħha barra mill-Unjoni ntbagħtu barra mill-Unjoni.

(330)

Informazzjoni dwar is-suq ikkonfermat li l-ewwel nofs tal-2016 kien perjodu ta' tkabbir u t-tieni nofs tal-2016 kien perjodu ta' domanda baxxa li kkawżat tnaqqis fil-prezzijiet li rriżulta minn provvista eċċessiva ta' moduli (97). F'dan il-kuntest, id-deċiżjoni ta' Solar World li tagħti s-sensja lill-persunal temporanju tista' titqies bħala deċiżjoni diffiċli, iżda waħda ġġustifikata minħabba ċ-ċirkustanzi tas-suq. Safejn kienet permessa kuntrattwalment, Solar World naqqset ukoll il-volumi manifatturati mill-manifatturi b'kuntratt.

(331)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkunsidrat li, minħabba l-inċertezzi u ċiklu globali reċenti ta' tkabbir u ta' kriżi, id-deċiżjoni ta' manifattur tal-Unjoni li jipposponi l-espansjoni tal-kapaċità u minflok jiddependi fuq kapaċitajiet ta' produzzjoni disponibbli ta' manifatturi b'kuntratt kienet ekonomikament iġġustifikata u ma wrietx li l-produzzjoni tal-Unjoni kienet saret mhux sostenibbli.

5.5.   Konklużjoni dwar l-interess tal-Unjoni

(332)

Waqt li wieżnet u bbilanċjat interessi li jikkompetu, il-Kummissjoni analizzat jekk l-effett negattiv fuq importaturi mhux relatati, industriji upstream u downstream u effetti oħrajn analizzati hawn fuq ikunx sproporzjonat meta mqabbel mal-effett pożittiv tal-manifatturi tal-Unjoni tal-prodott evalwat. Skont l-Artikolu 21(1), it-tielet sentenza tar-Regolament Bażiku ngħatat kunsiderazzjoni speċjali għall-bżonn li jiġu eliminati l-effetti ta' distorsjoni tad-dumping dannuż fuq il-kummerċ u biex tiġi ristabbilita l-kompetizzjoni effettiva.

(333)

Il-konsiderazzjoni ewlenija kienet li jiġi vvalutat l-impatt probabbli tal-kontinwazzjoni tal-miżuri fuq il-futur tad-domanda għall-moduli solari tal-Unjoni. Jekk il-miżuri jrażżnu b'mod sinifikanti d-domanda, wieħed jista' jargumenta li l-protezzjoni ta' industrija relattivament żgħira tal-Unjoni tista' taffettwa b'mod sproporzjonat industriji downstream u upstream li huma ħafna ikbar. Madankollu, kif ġie konkluż fil-premessa (313), il-miżuri kellhom biss impatt limitat fuq id-domanda tal-Unjoni għall-moduli solari. Din is-sitwazzjoni mhijiex probabbli li tinbidel qabel l-adozzjoni u l-implimentazzjoni mill-Istati Membri tad-direttiva l-ġdida dwar l-enerġija rinnovabbli. B'dik is-sejba, l-argument dwar l-impatt tal-impjiegi tqiegħed f'perspettiva. Filwaqt li t-terminazzjoni tal-miżura tista' tgħin fil-ħolqien ta' xi impjiegi ġodda, dan jista' jqiegħed l-impjiegi eżistenti fl-industrija taċ-ċelloli u tal-moduli solari tal-Unjoni (madwar 8 000) f'riskju immedjat ukoll. B'hekk, paragun numeriku biss bejn l-impjiegi attwali fl-industrija tal-Unjoni mal-impjiegi eżistenti fl-industrija downstream (madwar 50 000) jew l-industrija upstream (madwar 5 000–10 000) ma kienx xieraq.

(334)

Il-fatt li politiki ta' appoġġ tal-enerġija rinnovabbli kellhom ikunu riformati wara d-dħul fis-seħħ tar-regoli l-ġodda skont il-liġi tal-għajnuna mill-Istat tal-Unjoni, u huwa probabbli li jerġgħu jgħaddu minn bidliet ulterjuri ladarba l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva ġdida dwar l-enerġija rinnovabbli tiġi adottata mill-koleġiżlaturi, mhuwiex possibbli li tiġi fformata opinjoni dwar l-interessi tal-Unjoni għal perjodu li jaqbeż it-18-il xahar. Xi sejbiet jissuġġerixxu li l-miżuri jista' jkollhom impatt akbar fuq id-domanda fil-futur, ladarba t-tranżizzjoni tal-politiki dwar l-appoġġ għall-enerġija rinnovabbli titlesta, is-sitwazzjoni fiskali tal-awtokonsum tkun iċċarata u l-parità fil-grilja tinkiseb f'partijiet aktar wesgħin tal-Ewropa u għal ċerti gruppi ta' konsumaturi. Kif indikat fil-premessi (302) u (308), regoli ġodda mfassla għas-suq tal-enerġija proposti mill-Kummissjoni fl-1 ta' Diċembru 2016 (98) u regoli ġodda għal tranżizzjoni għall-enerġija nadifa ċċentrata fuq il-konsumatur proposti mill-Kummissjoni fit-30 ta' Novembru 2016 (99) huma pass importanti biex jissawwar ambjent stabbli u favorevoli għat-tkabbir. Għalhekk, il-Kummissjoni ddeċidiet li tillimita l-estensjoni tal-miżuri għal 18-il xahar.

(335)

Wara l-iżvelar addizzjonali msemmi fil-premessa (30) il-Kummissjoni rċeviet tliet settijiet differenti ta' kummenti. Ġeneralment, il-manifatturi tal-UE talbu lill-Kummissjoni biex iżżomm it-tul oroġinali ta' 24 xahar, bl-argument li l-proposta divulgata biex jitnaqqas it-tul normali minn ħames snin għal sentejn kien diġà ħoloq bilanċ ġust tal-interessi. Xi partijiet interessati li jirrappreżentaw l-industrija downstream u upstream laqgħu it-tnaqqis għal 18-il xahar, filwaqt li oħrajn kienu favur li jintemmu l-miżuri għal kollox. Il-Gvern Ċiniż wera dispjaċir li l-Kummissjoni kellha l-intenzjoni li żżomm il-miżuri anki għal 18-il xahar biss. Bħal ċerti persuni interessati mill-industrija upstream u downstream, il-gvern ikkritika ukoll il-fatt li ma kien hemm l-ebda referenza għat-temma immedjata tal-miżuri wara, fit-test tal-abbozz tal-att ta' implimentazzjoni.

Il-Kummissjoni osservqat li l-miżuri jista' jkollhom impatt akbar fuq id-domanda fil-futur, ladarba t-tranżizzjoni tal-politiki ta' appoġġ għall-enerġija rinnovabbli titlesta, is-sitwazzjoni fiskali tal-awtokonsum tkun iċċarata u l-parità fil-grilja tinkiseb f'partijiet usa' tal-Ewropa. Dan jiġġustifika li l-miżuri jenħtieġ li jkunu eċċezzjonalment estiżi għal 18-il xahar biss, wara liema perjodu jiskadu skont ir-regoli applikabbli tar-Regolament Bażiku. Il-Kummissjoni qieset, abbażi tal-evidenza disponibbli, f'dan l-istadju, li meta jiġu bbilanċjati l-effetti probabbli negattivi fuq l-industrija upstream u downstream kif ukoll fuq il-konsumaturi apparagun tal-benefiċċji li l-industrija tal-Unjoni tikseb minn dawn il-miżuri, 18-il xahar jikkostitwixxu medjazzjoni adattata bejn l-interessi li jikkompetu ma' xulxin.

(336)

Barra minn hekk, waqt li kienet qed tevalwa l-interessi tal-importaturi li mhumiex relatati, il-Kummissjoni ffaċċjat ilmenti dwar it-toqol tal-piż amministrattiv impost fuqhom, filwaqt li l-produtturi tal-Unjoni lmentaw dwar iċ-ċirkomvenzjoni li għadha għaddejja. Dawn il-kwistjonijiet jistgħu jiġu indirizzati f'rieżami interim dwar il-forma tal-miżuri. Fl-aħħar mill-aħħar il-Kummissjoni ġiet konxja li l-mekkaniżmu ta' aġġustament tal-MIP ma jsegwix il-proċess iebes ta' apprendiment tal-industrija solari (100). Għalhekk, is-sistema ta' aġġustament attwali setgħet impediet lill-konsumaturi Ewropej milli jiksbu effiċjenza globali, u dan jista' jqanqal il-bżonn li tiġi rieżaminata din il-kwistjoni. Din tista' tiġi indirizzata f'rieżami interim dwar kwalunkwe mekkaniżmu ta' aġġustament li jista' jiġi assoċjat ma' forma oħra ta' miżura.

(337)

Kollox ma' kollox il-Kummissjoni ikkonkludiet li ma hemm l-ebda raġuni konvinċenti biex il-miżuri jiġu tterminati minħabba raġunijiet ta' interessi tal-Unjoni. Madankollu, waslet ukoll għall-konklużjoni li rieżami ex officio dwar il-kwistjonijiet identifikati fil-premessa (336) huwa xieraq.

6.   INVESTIGAZZJONI TAR-RIEŻAMI INTERIM PARZJALI LIMITATA GĦALL-EŻAMI TA' JEKK HUWIEX FL-INTERESSI TAL-UNJONI JEW LE LI JINŻAMMU L-MIŻURI LI HUMA ATTWALMENT FIS-SEĦĦ FUQ IĊ-ĊELLOLI

6.1.   Kummenti preliminari

(338)

Kif stipulat fil-premessa (7), il-Kummissjoni nediet, fuq inizjattiva tagħha stess, investigazzjoni tar-rieżami interim parzjali (“rieżami interim”) limitata għall-eżami ta' jekk huwiex fl-interessi tal-Unjoni li jinżammu l-miżuri li huma attwalment fis-seħħ fuq iċ-ċelloli.

(339)

Ir-rieżami nbeda peress li kien hemm evidenza prima facie li kienu nbidlu ċ-ċirkustanzi li abbażi tagħhom ġew imposti l-miżuri oriġinali. B'mod partikolari, wara ristrutturazzjoni u konsolidazzjoni tal-industrija tal-Unjoni, għadd sinifikanti ta' produtturi taċ-ċelloli għalqu l-produzzjoni. Il-maġġoranza tal-kapaċitajiet li kien għad fadal tal-produzzjoni taċ-ċelloli fl-Unjoni dehret li kienet fil-biċċa l-kbira destinata għal użu ristrett fil-produzzjoni tal-moduli. Bħala konsegwenza, il-bejgħ taċ-ċelloli tal-industrija tal-Unjoni lil utenti mhux relatati kien limitat ħafna fil-kwantità, filwaqt li l-produtturi tal-moduli li mhumiex integrati vertikalment kienu jiddependu fuq iċ-ċelloli forniti barra mill-Unjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni kkunsidrat li huwa prudenti li teżamina jekk il-kontinwazzjoni tal-impożizzjoni tal-miżuri fuq iċ-ċelloli kinitx għadha fl-interessi tal-Unjoni.

6.2.   Interess tal-manifatturi taċ-ċelloli

(340)

Hemm 12-il manifattur taċ-ċelloli tal-Unjoni magħrufa għall-Kummissjoni. L-industrija tal-Unjoni kienet irrappreżentata mill-assoċjazzjoni EU Pro Sun, li hija l-applikant fil-każ tar-rieżami tal-iskadenza li jikkonċerna l-miżuri antidumping eżistenti. EU Pro Sun irrappreżentat erba' manifatturi taċ-ċelloli tal-Unjoni. Żewġ produtturi oħrajn taċ-ċelloli appoġġjaw espressament il-pożizzjoni ta' EU Pro Sun. EU Pro Sun irrappreżentat ukoll lil Solar World bħala manifattur upstream tal-wejfers u produttur ieħor tal-wejfers tal-Unjoni.

(341)

Fl-investigazzjoni inizjali, il-Kummissjoni sabet li influss kbir ta' ċelloli u ta' moduli solari Ċiniżi oġġett ta' dumping lejn l-Unjoni kien ikkontribwixxa għall-falliment ta' ħafna produtturi taċ-ċelloli tal-Unjoni. L-impożizzjoni tal-miżuri ppermettiet lill-produtturi tal-Unjoni li kien għad fadal li jirkupraw, jikkonsolidaw u jistabbilizzaw il-produzzjoni taċ-ċelloli. B'mod partikolari, l-assi tal-produzzjoni u l-impjegati ta' wieħed mill-akbar manifatturi taċ-ċelloli fl-Unjoni, Bosch Solar Energy, baqa' operattiv billi ġew akkwiżiti minn Solar World fl-2014.

(342)

Jekk il-miżuri fuq iċ-ċelloli jiġu tterminati, jerġgħu jirrikorru volumi kbar ta' esportazzjonijiet taċ-ċelloli Ċiniżi bi prezzijiet ta' dumping, u dan jikkawża dannu materjali lill-industrija tal-Unjoni b'konsegwenzi negattivi ħafna lill-industrija taċ-ċelloli tal-Unjoni. Investimenti kapitali kbar f'tagħmir sofistikat għall-manifattura taċ-ċelloli jsiru inutli. Sa 1 700 ħaddiem b'kapaċità għolja jistgħu jitilfu l-impjieg tagħhom. Il-Kummissjoni ġiet innotifikata wkoll dwar l-intenzjoni ta' xi kumpaniji tal-Unjoni li jroddu madwar 300MW ta' kapaċità jekk il-miżuri jitħallew.

(343)

It-tnaqqis fl-industrija tal-manifattura taċ-ċelloli tal-Unjoni jkollu wkoll impatt negattiv fuq l-attivitajiet ta' R&Ż tal-Unjoni. Iċ-ċellola hija l-komponent ewlieni ta' modulu u ħafna mir-R&Ż fil-katina tal-valur solari tiffoka fuq iċ-ċelloli. Jekk il-miżuri fuq iċ-ċelloli jitneħħew, l-investiment Ewropew fir-R&Ż jonqos u l-għarfien akkumulat s'issa jsir żejjed jew ikollu jiġi ttrasferit f'pajjiżi terzi. Għalhekk, hemm riskju li l-esklużjoni taċ-ċelloli tissiġilla d-dipendenza tal-manifatturi tal-moduli tal-Unjoni fuq ċelloli importati.

(344)

It-terminazzjoni tal-miżuri tista' tipperikola wkoll il-miżuri fuq il-moduli. Din tippermetti lill-produtturi Ċiniżi li jesportaw iċ-ċelloli bi prezzijiet inġusti u jassemblawhom f'moduli jew permezz tas-sussidjarji tagħhom jew permezz ta' manifatturi b'kuntratt sitwati fl-Unjoni. Il-linji tal-assemblaġġ tal-moduli jistgħu jitwaqqfu relattivament malajr, kif evidenzjat mill-evoluzzjoni rapida tal-kapaċitajiet ta' produzzjoni tal-moduli fix-Xlokk tal-Asja (ara l-premessa (323)). EU Pro Sun sostniet li xenarju bħal dan kien seħħ fl-Istati Uniti bejn l-2012 u l-2014 meta l-miżuri fuq il-moduli ma kinux effettivi. Is-sitwazzjoni nbidlet biss meta d-definizzjoni inizjali tal-prodott ġiet estiża għaċ-ċelloli.

(345)

Għalhekk, huwa ċar li l-kontinwazzjoni tal-miżuri fuq iċ-ċelloli hija fl-interessi tal-manifatturi taċ-ċelloli fl-Unjoni u tista' tagħti wkoll xi benefiċċji lill-manifatturi tal-moduli tal-Unjoni.

(346)

Wara d-divulgazzjoni, Jabil ikkuntestat is-sejba tal-Kummissjoni li t-terminazzjoni tal-miżuri fuq iċ-ċelloli tippermetti lill-produtturi Ċiniżi li jesportaw ċelloli bi prezzijiet inġusti u jassemblawhom f'moduli jew permezz tas-sussidjarji tagħhom jew permezz ta' manifatturi b'kuntratt sitwati fl-Unjoni. Bħala tweġiba għal Jabil, il-Kummissjoni fakkret li jekk il-miżuri jitħassru, x'aktarx li jkompli d-dumping u d-dannu. Il-Kummissjoni spjegat ukoll li l-manifatturi b'kuntratti, bħal Jabil, għandhom mudell tan-negozju u struttura tal-kostijiet differenti ħafna mill-bqija tal-industrija tal-Unjoni. B'mod partikolari, manifatturi b'kuntratt joperaw b'riżorsi ta' spejjeż ġenerali li huma ħafna iżgħar peress li ma jiħdux l-istess responsabbiltà għall-bejgħ, għall-kummerċjalizzazzjoni u għar-R&Ż tal-prodotti tagħhom kif stipulat fil-premessi (110) u (160). Għalhekk, jekk il-Kummissjoni tħassar il-miżuri fuq iċ-ċelloli fl-interessi tal-manifatturi tal-moduli tal-Unjoni, xejn ma jkun jista' jwaqqaf manifattur b'kuntratt tal-Unjoni milli jassembla l-moduli minn ċelloli Ċiniżi oġġett ta' dumping. Fil-fatt, manifattur b'kuntratt lanqas ma huwa obbligat li jkun jaf liema huwa l-prezz reali ta' ċellola, peress li l-mudell tan-negozju normali tiegħu jikkonsisti fl-impożizzjoni ta' tariffa tat-tolling fuq kumpanija oħra li tipprovdi l-inputs u tieħu r-responsabbiltà kollha tal-bejgħ tal-outputs. Għalhekk, il-Kummissjoni baqgħet tikkunsidra li t-terminazzjoni tal-miżuri fuq iċ-ċelloli tista' twassal għal prezzijiet inġusti fuq il-moduli, li jistgħu jiġu assemblati fl-Unjoni minn ċelloli Ċiniżi oġġett ta' dumping jew mill-kumpaniji relatati jew mill-manifatturi b'kuntratt.

(347)

Wara d-divulgazzjoni, SPE qalet li ma hemm l-ebda rabta kawżali bejn l-importazzjonijiet taċ-ċelloli mir-RPĊ u l-bejgħ taċ-ċelloli magħmulin fl-Unjoni; fl-opinjoni tagħha, l-industrija tal-Unjoni kienet qed tiffaċċja kompetizzjoni minn pajjiżi terzi. L-istess parti qalet li l-miżuri ma kinux iħarsu l-investimenti fl-industrija taċ-ċelloli u li l-forza tax-xogħol taċ-ċelloli mhijiex mhedda mill-għoti ta' sensji jekk il-miżuri jitħallew jiskadu. Il-parti qalet ukoll li s-suq ristrett taċ-ċelloli ma kienx affettwat mill-importazzjonijiet taċ-ċelloli Ċiniżi.

(348)

Il-Kummissjoni għamlet analiżi addizzjonali dwar l-impatt tal-bejgħ ta' ċelloli minn pajjiżi terzi kif stipulat fil-premessa (176) u tenniet li l-bejgħ minn pajjiżi terzi ma kienx qed jikkawża dannu. Analizzat ulterjorment l-impatt tal-miżuri fuq l-investimenti fl-industrija taċ-ċelloli tal-Unjoni kif stipulat fil-premessa (168) u tenniet li l-miżuri għandhom impatt pożittiv fuq l-investimenti. Barra minn hekk, sabet impatt mill-importazzjonijiet Ċiniżi fuq is-suq magħluq taċ-ċelloli tal-Unjoni kif stipulat fil-premessa (105). Minħabba l-profittabilità baxxa attwali tal-industrija taċ-ċelloli tal-Unjoni, il-Kummissjoni baqgħet tikkunsidra li l-forza tax-xogħol taċ-ċelloli tal-Unjoni tiffaċċja t-theddida li titlef l-impjiegi tagħha jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

6.3.   Interess tal-importaturi mhux relatati taċ-ċelloli

(349)

Ebda importatur mhux relatat taċ-ċelloli attiv fl-RIP ma ppreżenta ruħu. Iċ-ċelloli huma importati minn manifatturi tal-moduli tal-Unjoni jew inkella minn importaturi relatati tal-produtturi Ċiniżi.

6.4.   Interess tal-industrija downstream — produtturi tal-moduli

(350)

Seba' manifatturi Ewropej tal-moduli talbu l-esklużjoni taċ-ċelloli mill-miżuri. Uħud minn dawn il-kumpaniji jappoġġaw il-pożizzjoni ta' EU Pro Sun dwar il-kontinwazzjoni tal-miżuri fuq il-moduli. Xi kumpaniji upstream u downstream ipprovdew sottomissjonijiet li jopponu l-miżuri, b'mod speċifiku fuq iċ-ċelloli; madankollu, il-maġġoranza tal-kumpaniji upstream u downstream iffokaw fuq ir-raġunijiet għat-terminazzjoni tal-miżuri fuq il-moduli, u l-effetti ta' dawn il-miżuri.

(351)

Il-partijiet li qed jitolbu t-terminazzjoni tal-miżuri fuq iċ-ċelloli ġibdu l-attenzjoni għall-fatt li kważi ċ-ċelloli kollha li huma manifatturati fl-Unjoni huma użati internament mill-kumpaniji li huma integrati vertikalment. Għal din ir-raġuni, il-manifatturi tal-moduli li mhumiex integrati vertikalment, li jiffurmaw aktar minn 65 % tal-output tal-moduli tal-Unjoni, jiddependu fuq importazzjonijiet ta' ċelloli. Dawn il-partijiet qalu li kważi l-importazzjonijiet kollha taċ-ċelloli lejn l-Unjoni huma soġġetti jew għall-miżuri jew għal kontrolli doganali stretti minħabba l-miżuri kontra ċ-ċirkomvenzjoni fuq ċelloli mill-Malasja u mit-Tajwan (101). Dan jikkawża piż amministrattiv u finanzjarju addizzjonali fuq il-manifatturi tal-moduli li mhumiex integrati vertikalment. Il-partijiet li opponew il-miżuri fuq iċ-ċelloli sostnew ukoll li l-miżuri fuq iċ-ċelloli mhumiex effettivi għaliex jonqsu milli jġibu kapaċitajiet ġodda fl-Unjoni. Fl-opinjoni tagħhom, il-miżuri jżidu wkoll il-prezz tal-prodott aħħari, jiġifieri l-moduli, b'impatt negattiv fuq id-domanda, il-klijenti u l-objettivi dwar il-politika ambjentali aktar wesgħin tal-Unjoni.

6.4.1.   Nuqqas ta' provvista ta' ċelloli fl-Unjoni

(352)

Il-partijiet li talbu t-terminazjoni tal-miżuri fuq iċ-ċelloli qalu li m'hemmx disponibbiltà ta' ċelloli manifatturati fl-Unjoni fis-suq tal-Unjoni. Hemm ftit manifatturi taċ-ċelloli fl-Unjoni u kważi kollha jużaw iċ-ċelloli huma stess u jbiegħu biss kwantitajiet żgħar lil partijiet terzi. Il-volumi żgħar li jinbiegħu normalment huma ta' kwalità inferjuri. Abbażi tal-investigazzjoni tagħha, il-Kummissjoni qablet li ċ-ċelloli li jinbiegħu mill-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni jissodisfaw inqas mill-5 % tad-domanda tal-manifatturi tal-moduli tal-Unjoni li mhumiex integrati vertikalment.

(353)

Il-partijiet qalu ulterjorment li anki jekk jinbiegħu aktar ċelloli tal-Unjoni fis-suq ħieles, il-kapaċità u l-produzzjoni taċ-ċelloli tal-Unjoni hija insuffiċjenti wisq biex tissodisfa d-domanda totali tal-Unjoni għaċ-ċelloli u ħafna inqas adegwata minn hekk biex tissodisfa d-domanda totali għall-moduli. Il-Kummissjoni sabet li l-produzzjoni taċ-ċelloli fl-Unjoni kienet 1 270 MW fl-RIP, li jfisser li tista' tkopri 37 % tad-domanda totali għaċ-ċelloli fl-Unjoni, li hija stmata li hija 3 409 MW. Il-kapaċità tal-manifattura taċ-ċelloli fl-Unjoni tista' tkopri madwar 18 % tad-domanda totali tal-Unjoni għall-moduli — madwar 7 200 MW fl-RIP.

(354)

Bosta partijiet sostnew li l-miżuri fuq iċ-ċelloli jibbenefikaw lil kumpanija waħda biss — Solar World — u jqiegħdu l-maġġoranza tal-manifatturi tal-moduli l-oħrajn, li mhumiex integrati vertikalment, fi żvantaġġ kompetittiv meta mqabbla ma' dik il-kumpanija. Solar World kienet responsabbli għal aktar minn 70 % tal-produzzjoni taċ-ċelloli fl-Unjoni matul l-RIP. Solar World ma tbigħx ċelloli fis-suq ħieles ħlief dawk li tikkunsidra li ma jilħqux l-istandards għoljin tagħha. Dawn il-partijiet sostnew li l-uniku mod għalihom biex jixtru ċ-ċelloli huma l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Jekk il-miżuri fuq iċ-ċelloli ma jintemmux, huma jibqgħu fi żvantaġġ ekonomiku meta mqabblin mal-manifattur dominanti taċ-ċelloli fl-Unjoni.

(355)

Kif intqal aktar 'il fuq, il-Kummissjoni sabet li l-produzzjoni taċ-ċelloli tal-Unjoni ammontat għal 35 % tad-domanda taċ-ċelloli fl-Unjoni u dan il-proporzjon żdied minn 23 % fl-2012. Dan ifisser li proporzjon sostanzjali tad-domanda tal-Unjoni jista' jiġi kopert minn ċelloli manifatturati fl-Unjoni irrispettivament jekk dawn kinux bejgħ ristrett jew le. Il-Kummissjoni fakkret ukoll li l-kost medju għall-manifattura taċ-ċelloli fl-Unjoni kien ogħla minn prezz medju tal-bejgħ b'kuntratt Ċiniż jew Tajwaniż (kif irrapportat minn PV Insights). Dan ifisser li produtturi tal-moduli tal-Unjoni li mhumiex integrati vertikalment setgħu jixtru ċ-ċelloli barra mill-Unjoni għal prezzijiet simili jew saħansitra aktar baxxi. Din il-konklużjoni tibqa' valida anki meta jitqies il-fatt li ċ-ċelloli prodotti fl-Unjoni minn produtturi li huma integrati vertikalment huma ta' effiċjenza għolja u ta' kwalità għolja u b'hekk huma aktar għaljin. Għalhekk, il-miżuri ma jagħtux vantaġġ kompetittiv lil manifatturi taċ-ċelloli u tal-moduli li huma integrati vertikalment fuq dawk li mhumiex integrati vertikalment.

(356)

Il-Kummissjoni osservat ulterjorment li l-uniku perjodu meta l-manifatturi tal-moduli tal-Unjoni li mhumiex integrati vertikalment kellhom diffikultajiet fil-provvista taċ-ċelloli kkoinċida ma' żieda eċċezzjonali fid-domanda fi tmiem l-2015 u fil-bidu tal-2016 fir-RPĊ. Matul dak il-perjodu, id-domanda solari Ċiniża laħqet quċċata ta' 22GW (102). Il-mira Ċiniża ta' installazzjonijiet solari kienet sostnuta minn skemi ta' remunerazzjoni ġenerużi li kkawżaw tkabbir temporanju fl-installazzjonijiet. Anki l-kapaċitajiet żejda sinifikattivi tal-manifatturi taċ-ċelloli Ċiniżi temporanjament ma kinux biżżejjed biex ilaħħqu ma' din iż-żieda mhux tas-soltu fid-domanda. Xi manifatturi Ċiniżi tal-moduli, b'mod eċċezzjonali, kellhom jirrikorru għal importazzjonijiet ta' ċelloli minn barra, li kkawża nuqqas globali temporanju fil-provvista taċ-ċelloli u żied il-prezzijiet taċ-ċelloli. Il-prezzijiet tal-bejgħ b'kuntratt għaċ-ċelloli kif irrapportati minn PVInsights kienu ogħla mill-MIP matul dak il-perjodu ta' skarsezza taċ-ċelloli, jiġifieri bejn Novembru 2015 u Marzu 2016. Għalhekk, anki jekk il-miżuri ma kinux fis-seħħ, il-manifatturi tal-moduli tal-Unjoni kienu jesperjenzaw diffikultajiet simili fil-provvista taċ-ċelloli peress li kien hemm nuqqas ta' darba ta' ċelloli fir-RPĊ għal dak il-perjodu qasir ta' żmien.

(357)

Dan il-perjodu ta' domanda qawwija għaċ-ċelloli kkoinċida parzjalment ukoll mal-investigazzjoni tal-Kummissjoni kontra ċ-ċirkomvenzjoni taċ-ċelloli u l-moduli Ċiniżi mill-Malasja u mit-Tajwan. Ir-reġistrazzjoni taċ-ċelloli u tal-moduli, effettiva mid-data tal-bidu tal-każ kontra ċ-ċirkomvenzjoni, jiġifieri Mejju 2015, ikkawżat xi diffikultajiet addizzjonali fil-provvista lill-manifatturi tal-moduli tal-Unjoni. Il-manifatturi tal-moduli esperjenzaw perjodu ta' inċertezza peress li ma kinux jafu jekk il-fornituri Tajwaniżi u Malasjani tagħhom kinux produtturi ġenwini u jekk kinux se jieħdu eżenzjoni mid-dazji. Eventwalment, fi Frar 2016, aktar minn 20 manifattur taċ-ċelloli Malasjan u Tajwaniż li kkooperaw f'dik l-investigazzjoni nstab li kienu produtturi ġenwini. L-inċertezza temporanja dwar il-provvista ntemmet u neħħiet l-inċertezza dwar il-provvista.

(358)

Il-Kummissjoni sabet ukoll li d-dikjarazzjoni li l-miżuri fuq iċ-ċelloli jipproteġu lil kumpanija waħda biss — Solar World — mhijiex fondata. Kif stipulat fil-premessa (340), ħames manifatturi oħrajn taċ-ċelloli espressament jappoġġaw il-kontinwazzjoni tal-miżuri fuq iċ-ċelloli. Il-Kummissjoni taf b'aktar minn 10 manifatturi taċ-ċelloli fl-Unjoni. Ir-raġuni ewlenija għaliex produttur wieħed bħalissa jipproduċi aktar minn 70 % taċ-ċelloli kollha prodotti fl-Unjoni hija li ħafna manifatturi oħrajn taċ-ċelloli ħarġu mis-suq peress li ma setgħux jifilħu għall-kompetizzjoni inġusta minn prodotti oġġett ta' dumping Ċiniżi. Filwaqt li ħafna minn dawn il-manifatturi ħarġu mis-suq, Solar World ħadet f'idejha wieħed mill-akbar manifatturi taċ-ċelloli tal-Unjoni fl-2014. Dan il-manifattur kien ħiereġ mis-suq u kieku ma seħħetx l-akkwiżizzjoni aktar minn 500 ħaddiem b'kapaċità għolja kienu jitilfu l-impjieg tagħhom. Solar World qalet li mingħajr il-miżuri fis-seħħ mhux biss ma kinitx tkun tista' tieħu f'idejha l-kumpanija l-oħra u ssalva l-impjiegi tagħha, iżda kieku bħalissal-faċilitajiet tal-manifattura taċ-ċelloli tagħha kienu jkunu falluti.

(359)

Għalhekk, l-assemblaturi tal-moduli tal-Unjoni li mhumiex integrati vertikalment la jiffaċċjaw nuqqas ta' provvisti u lanqas żvantaġġ kompetittiv ħdejn dawk li huma integrati vertikalment. Bħala konsegwenza, il-konsumaturi tal-moduli tal-Unjoni mhumiex affettwati negattivament mill-fatt li l-produzzjoni taċ-ċelloli tal-Unjoni tista' tkopri biss proporzjon relattivament żgħir tal-konsum tal-moduli.

6.4.2.   Piż amministrattiv ikkawżat mill-miżuri

(360)

Il-partijiet li talbu t-terminazzjoni tal-miżuri fuq iċ-ċelloli sostnew li dawn jimponu riskju kummerċjali addizzjonali sinifikanti, piż amministrattiv u piż fuq il-kapital operatorju fuq manifatturi tal-moduli li mhumiex integrati vertikalment. Dan jirriżulta mill-aderenza mal-proċeduri kkumplikati tal-impenn. Xi manifatturi tal-moduli sostnew li s-sitwazzjoni marret għall-agħar wara li bdiet l-investigazzjoni kontra ċ-ċirkomvenzjoni kontra t-Tajwan u l-Malasja. Il-manifatturi li mhumiex integrati vertikalment huma soġġetti għal kontrolli stretti ta' dokumenti waqt li l-merkanzija tkun qed tiġi żdoganata anki jekk jimportaw minn kumpaniji li ħadu l-eżenzjoni. Huma lmentaw li, xi drabi, nuqqasijiet proċedurali sempliċi fid-dokumentazzjoni, bħal nuqqas ta' bolla jew nuqqas ta' firma f'postha, jikkawżaw ħafna ġimgħat ta' dewmien. Iċ-ċelloli Ċiniżi li huma importati skont l-impenn huma soġġetti għal kontrolli doganali stretti u proċeduri amministrattivi ta' piż. Għalhekk, dawn il-produtturi sostnew li kważi 100 % tal-importazzjonijiet taċ-ċelloli fl-Unjoni huma soġġetti għal skrutinju diliġenti mill-awtoritajiet doganali li jirriżulta f'dewmien fil-kunsinna, xogħol amministrattiv addizzjonali u żieda fir-rekwiżiti tal-kapital operatorju. Dan iġegħelhom ibatu minn żvantaġġ kompetittiv addizzjonali mhux biss meta mqabbel mal-manifatturi fil-bqija tad-dinja, iżda wkoll mal-manifattur tal-moduli ewlieni Ewropew li huwa integrat vertikalment.

(361)

Il-Kummissjoni fakkret li kienet ħadet passi addizzjonali biex ittejjeb il-monitoraġġ tal-miżuri u biex tevita kwalunkwe forma ta' ċirkomvenzjoni u kumpens doppju li jista' jipperikola l-impenn. Soluzzjonijiet oħrajn li jistgħu effettivament jipproteġu l-industrija tal-Unjoni u jipprevjenu ċ-ċirkomvenzjoni tal-moduli Ċiniżi jistgħu jiġu indirizzati f'rieżami interim. Kontrolli doganali aktar b'saħħithom fl-Istati Membri huma neċessarji biex jipproteġu b'mod effettiv l-industrija tal-Unjoni minn influss ta' prodotti bi prezzijiet inġusti.

6.4.3.   L-impatt tal-miżuri imposti fuq iċ-ċelloli, fuq il-prezzijiet tal-moduli u d-domanda

(362)

Bosta partijiet li talbu li jitwaqqfu l-miżuri fuq iċ-ċelloli qalu li dawn iżidu l-kost tal-komponent ewlieni tal-moduli solari u, bħala konsegwenza, iżidu l-prezz tal-installazzjonijiet solari, li jdgħajjef id-domanda għall-moduli solari. Xi partijiet sostnew li barra mill-RIP, fit-tieni nofs tal-2016, il-prezzijiet tal-bejgħ b'kuntratt medji globali naqsu b'mod sinifikanti taħt l-MIP, li poġġa pressjoni addizzjonali fuq il-manufatturi tal-moduli tal-Unjoni li mhumiex integrati vertikalment.

(363)

Il-Kummissjoni sabet li prezz medju globali tal-bejgħ b'kuntratt għaċ-ċelloli kif irrappprtat minn PVInsights kien qrib tal-MIP għall-maġġoranza taż-żmien meta l-miżuri kienu fis-seħħ. Għalhekk, il-miżuri ma żidux b'mod sinifikanti l-prezz tal-komponent ewlieni tal-moduli, jekk il-prezz globali tal-bejgħ b'kuntratt jintuża bħala punt ta' riferiment.

(364)

Il-Kummissjoni sabet li l-prezzijiet globali tal-bejgħ b'kuntratt naqsu b'mod sinifikattiv fit-tieni nofs tal-2016 meta s-settur solari għadda minn ċiklu ta' tkabbir u ta' kriżi kif stipulat fil-premessa (356). Fir-raba' trimestru tal-2016, il-prezzijiet taċ-ċelloli stabilizzaw u saħansitra bdew jogħlew, li huwa prevedibbli għaċ-ċikli ta' tkabbir u ta' kriżi. Madankollu, meta jitqies l-effett tal-proċess tat-tagħlim tas-settur solari, huwa probabbli li l-prezz il-ġdid f'terminu aktar twil taċ-ċelloli solari se jiġi stipulat taħt il-livell li kien prevalenti qabel iċ-ċiklu reċenti ta' tkabbir u ta' kriżi. Kif innutat hawn fuq fil-premessa (265) l-indiċi tal-prezz, li l-Kummissjoni użat biex tagħmel aġġustament fl-MIP, ma kienx jirrifletti totalment dan it-tnaqqis fil-kost taċ-ċelloli u l-moduli solari matul parti kbira tal-2016. Mod aħjar li jirrifletti l-evoluzzjoni tal-proċess ta' tagħlim tal-industrija solari fil-livell tal-miżuri jista' jiġi eżaminat f'rieżami interim.

(365)

L-impatt tal-miżuri fuq id-domanda solari fl-Unjoni ġie analizzat fid-dettall fit-taqsima 5.3 hawn fuq. Il-Kummissjoni sabet li għadd ta' fatturi oħrajn jinfluwenzaw id-domanda għall-moduli ħafna aktar mill-miżuri. Peress li ċ-ċelloli huma komponent ewlieni tal-moduli, dawn is-sejbiet japplikaw ukoll għaċ-ċelloli.

(366)

Wara d-divulgazzjoni, SPE ddikjarat li prezz tax-xiri medju globali għaċ-ċelloli qatt ma kien viċin tal-MIP fil-biċċa l-kbira taż-żmien meta l-miżuri kienu fis-seħħ. Din il-parti sostniet l-istqarrija tagħha b'artiklu ta' Novembru 2016 minn PV-Magazine (103) u d-data minn Energy Trend PV (104).

(367)

L-MIP segwiet mill-viċin il-prezzijiet globali għaċ-ċelloli denominati fl-euro minn Diċembru 2013, meta ġew imposti l-miżuri, sa Settembru 2015, meta ntemm l-RIP, kif irrapportat minn PVInsights. Il-Kummissjoni indikat ukoll li fl-2016, barra mill-perjodu taħt kunsiderazzjoni, l-MIP kien temporanjament diżakkoppjat mill-prezzijiet globali tax-xiri. Kemm l-artiklu kkwotat kif ukoll id-data fornita indikaw li kien hemm żviluppi fil-prezz solari barra mill-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni tenniet li l-miżuri dwar iċ-ċelloli kellhom impatt limitat ħafna fuq il-manifatturi tal-moduli li mhumiex integrati.

6.5.   Konklużjonijiet dwar ir-Rieżami Interim

(368)

Il-Kummissjoni kkonkludiet li ma kien hemm l-ebda raġuni imperattiva biex jiġu tterminati l-miżuri dwar iċ-ċelloli abbażi tal-interessi tal-Unjoni. B'mod partikolari, sabet li l-miżuri kienu effettivi biex iżommu u, sa ċertu punt, biex terġa' tiġi stabbilita l-produzzjoni taċ-ċelloli fl-Unjoni. Ċelloli manifatturari fl-Unjoni jammontaw għal proporzjon sinifikanti tad-domanda għaċ-ċelloli tal-Unjoni. It-tneħħija ta' miżuri taċ-ċelloli x'aktarx li twassal għal tiġrif tal-industrija tal-manifattura taċ-ċelloli tal-Unjoni, it-telf ta' impjiegi b'ħiliet għolja u tal-attività tar-R&Ż relatata. Il-Kummissjoni kkunsidrat ukoll li l-miżuri dwar iċ-ċelloli ma jagħtux lill-manifatturi tal-moduli tal-Unjoni li huma integrati vertikalment vantaġġ kompetittiv fuq dawk li mhumiex integrati vertikalment. Il-produtturi tal-moduli li mhumiex integrati vertikalment għandhom aċċess għal provvista suffiċjenti ta' ċelloli barra miċ-Ċina bi prezzijiet li mhumiex ogħla minn dawk iċċarġjati internament mill-produtturi li huma integrati vertikalment.

(369)

Barra minn hekk, waqt li kienet qed tevalwa l-interessi tal-manifatturi tal-moduli li mhumiex integrati vertikalment, il-Kummissjoni kienet iffaċċjata b'ħafna lmenti dwar il-piż amministrattiv tqil li tqiegħed fuqhom, filwaqt li l-produtturi tal-Unjoni lmentaw dwar iċ-ċirkomvenzjoni li għadha għaddejja. Dawn il-kwistjonijiet jistgħu jiġu indirizzati f'rieżami interim dwar il-forma tal-miżuri.

(370)

Fl-aħħar nett il-Kummissjoni osservat li matul parti kbira tal-2016, il-mekkaniżmu ta' aġġustament tal-MIP ma segwiex il-proċess ta' apprendiment diffiċli tal-industrija solari għaċ-ċelloli. Għalhekk, is-sistema ta' aġġustament attwali qatgħet lill-manifatturi tal-moduli mill-gwadanni tal-effiċjenza globali, li jista' jwassal għall-ħtieġa li din il-kwistjoni tiġi evalwata. Din tista' tiġi indirizzata f'rieżami interim dwar kwalunkwe mekkaniżmu ta' aġġustament li jista' jiġi assoċjat ma' forma oħra ta' miżura.

(371)

Wara d-divulgazzjoni, bosta partijiet interessati qalu wkoll li r-rieżami interim propost kienet tieħu wisq żmien biex tipproteġi l-interessi tal-manifatturi tal-moduli li mhumiex integrati. Il-Kummissjoni osservat li, wara d-divulgazzjoni, jiġifieri fil-bidu tal-2017, l-MIP tbaxxa b'mod konsiderevoli, u dan naqqas id-diskrepanza bejn l-MIP u l-prezz tal-bejgħ globali medju. Barra minn hekk, il-Kummissjoni biħsiebha tlesti r-rieżami interim fl-2017.

7.   MIŻURI ANTIDUMPING DEFINITTIVI

(372)

Fid-dawl tal-konklużjonijiet li ntlaħqu rigward il-probabbiltà ta' kontinwazzjoni tad-dumping u ta' kontinwazzjoni tad-dannu, minn dan isegwi li, skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-miżuri antidumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u ta' komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-RPĊ, imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1238/2013, jenħtieġ li jinżammu.

(373)

Kif spjegat fit-taqsima 5.3 aktar 'il fuq, il-miżuri jista' jkollhom impatt akbar fuq id-domanda fil-futur, ladarba t-tranżizzjoni tal-politiki għall-appoġġ tal-enerġija rinnovabbli tkun lesta, is-sitwazzjoni fiskali tal-awtokonsum ikkjarifikata u l-parità fil-grilja tinkiseb f'partijiet usa' tal-Ewropa. Dan jiġġustifika li l-miżuri jenħtieġ li jkunu eċċezzjonalment estiżi għal 18-il xahar biss, wara liema perjodu jiskadu skont ir-regoli applikabbli tar-Regolament Bażiku. Il-Kummissjoni qieset, abbażi tal-evidenza disponibbli, f'dan l-istadju, li meta jiġu bbilanċjati l-effetti probabbli negattivi fuq l-industrija upstream u downstream kif ukoll fuq il-konsumaturi apparagun tal-benefiċċji li l-industrija tal-Unjoni tikseb minn dawn il-miżuri, 18-il xahar jikkostitwixxu medjazzjoni adattata bejn l-interessi li jikkompetu ma' xulxin.

(374)

Wara d-divulgazzjoni, EU Pro Sun ikkontestat dan ir-raġunament. Hija stqarret li l-miżuri jenħtieġ li jiġu estiżi għal perjodu ta' ħames snin. Kienet tal-fehma li l-inċertezza regolatorja li ddgħajjef d-domanda solari mhijiex se titneħħa fil-futur qrib. Estensjoni ta' ħames snin biss tista' toħloq l-istabbiltà meħtieġa biex jitrawwem l-irkupru kontinwu tal-industrija tal-Unjoni billi toħloq ambjent għall-investiment aħjar. Il-Kummissjoni tenniet li s-settur solari tal-Unjoni kien għaddej minn fażi ta' tranżizzjoni profonda, jiġifieri qed jitbiegħed mill-istrument ta' appoġġ tradizzjonali — tariffi garantiti lejn proċeduri ta' offerti għal sistemi solari kbar fuq skala ta' utilità u awtokonsum ta' enerġija solari kummerċjali u, sa ċertu punt inqas, residenzjali. Fl-opinjoni tagħha, din it-tranżizzjoni x'aktarx li se turi effetti kwantifikabbli f'għadd ta' Stati Membri diġà fi żmien 18-il xahar. B'mod partikolari, il-Kummissjoni stenniet li jsiru ħafna proċeduri ta' offerta għall-kapaċità solari matul dan il-perjodu u li jiżdied l-użu solari xprunat mill-parità fil-grilja bl-imnut. Għalhekk, il-Kummissjoni baqgħet tal-istess fehma li huwa xieraq li l-miżuri jiġu estiżi għal 18-il xahar biss.

(375)

Il-produtturi esportaturi mill-Malasja u mit-Tajwan li ġew eżentati mill-miżuri, kif estiżi mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/185, għandhom jiġu eżentati wkoll mill-miżuri imposti minn dan ir-Regolament.

(376)

Fid-dawl tal-konklużjonijiet li ntlaħqu li ma hemm l-ebda raġuni imperattiva biex jiġu tterminati l-miżuri taċ-ċelloli fuq il-bażi tal-interessi tal-Unjoni, r-rieżami interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku jenħtieġ li jiġi tterminat.

8.   FORMA TAL-MIŻURI

(377)

L-impenn aċċettat mill-Kummissjoni bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/707/UE, kif emendata l-aħħar mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1998 (105), ikompli japplika għat-tul tal-miżuri definittivi imposti minn dan ir-Regolament. L-esportaturi li għalihom japplika dan l-impenn huma elenkati fl-Anness ta' dik id-Deċiżjoni.

(378)

Madankollu, kif osservat fil-premessi (336) u (337) kif ukoll (369) u (370), huwa xieraq ukoll li jitnieda rieżami interim ex officio dwar il-forma tal-miżura u l-mekkaniżmu ta' aġġustament assoċjat magħha.

(379)

Il-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 15(1) tar-Regolament bażiku ma tax opinjoni, u l-maġġoranza sempliċi tal-membri komponenti tiegħu opponew l-abbozz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ppreżentat l-abbozz emendat tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni lill-kumitat tal-appell.

(380)

Il-kumitat tal-appell ma tax opinjoni,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT

Artikolu 1

1.   Dazju antidumping definittiv huwa impost fuq l-importazzjonijiet ta' moduli jew pannelli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u ċelloli tat-tip użati f'moduli jew pannelli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin (iċ-ċelloli jkollhom ħxuna li ma taqbiżx l-400 mikrometru), li attwalment jaqgħu taħt il-kodiċi NM ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 u ex 8541 40 90 (kodiċi TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 u 8541409039) u li joriġinaw jew li huma kkunsinjati mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, dment li ma jkunux fi tranżitu skont l-Artikolu V tal-GATT.

It-tipi ta' prodotti li ġejjin huma esklużi mid-definizzjoni tal-prodott ikkonċernat:

ċarġers solari li jikkonsistu f'inqas minn sitt ċelloli, huma portabbli u jfornu l-elettriku lil apparati jew jiċċarġjaw il-batteriji,

prodotti fotovoltajċi b'rita rqiqa,

prodotti fotovoltajċi tas-siliċju kristallin li huma integrati b'mod permanenti fi prodotti elettriċi, fejn il-funzjoni tal-prodotti elettriċi hija differenti mill-ġenerazzjoni tal-enerġija, u fejn dawn il-prodotti elettriċi jikkunsmaw l-elettriku ġġenerat miċ-ċellola/i fotovoltajka/ċi integrata/i tas-siliċju kristallin,

moduli jew pannelli b'vultaġġ tal-output li ma jaqbiżx il-50 V DC u output tal-enerġija li ma jaqbiżx il-50 W biss għall-użu dirett bħala ċarġers tal-batteriji f'sistemi bl-istess karatteristiċi tal-vultaġġ u l-enerġija.

2.   Ir-rata tad-dazju antidumping definittiv applikabbli għall-prezz nett, ħieles fil-fruntiera tal-Unjoni, qabel id-dazju, tal-prodotti deskritti fil-paragrafu 1 u mmanifatturati mill-kumpaniji elenkati hawn taħt għandha tkun kif ġej:

Kumpanija

Rata tad-dazju (%)

Kodiċi addizzjonali TARIC

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd;

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd;

Changzhou Youze Technology Co. Ltd;

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

44,7

B791

Delsolar (Wujiang) Ltd

64,9

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

46,7

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

46,7

B927

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

51,5

B794

Jinko Solar Co.Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

41,2

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

27,3

B795

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

43,1

B921

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

41,4

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

35,5

B797

Kumpaniji oħrajn li kkooperaw fl-investigazzjoni kontra d-dumping (bl-eċċezzjoni tal-kumpaniji soġġetti għad-dazju residwu fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni antisussidji parallel (UE) 2017/366) (106) (Anness I)

41,3

 

Kumpaniji oħrajn li kkooperaw fl-investigazzjoni antidumping, soġġetti għad-dazju residwu fir-Regolament ta' Implimentazzjoni antisussidji parallel (UE) 2017/366) (Anness II)

36,2

 

Il-kumpaniji kollha l-oħrajn

53,4

B999

3.   Sakemm mhux speċifikat mod ieħor, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet fis-seħħ li jikkonċernaw id-dazji doganali.

4.   Fejn kwalunkwe produttur esportatur ġdid fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina jagħti biżżejjed evidenza lill-Kummissjoni li:

ma esportax il-prodott deskritt fil-paragrafu 1 lejn l-Unjoni fil-perjodu bejn l-1 ta' Lulju 2011 u t-30 ta' Ġunju 2012 (il-perjodu tal-investigazzjoni oriġinali),

mhux relatat mal-ebda esportatur jew produttur fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina li huwa soġġett għall-miżuri antidumping imposti minn dan ir-Regolament,

fil-fatt esporta lejn l-Unjoni l-prodott ikkonċernat wara l-perjodu ta' investigazzjoni li fuqu huma bbażati l-miżuri, jew daħal f'obbligazzjoni kuntrattwali irrevokabbli li jesporta kwantità sinifkanti lejn l-Unjoni,

il-Kummissjoni tista' temenda l-paragrafu 2 billi żżid il-produttur esportatur il-ġdid mal-kumpaniji li kkooperaw li mhumiex inklużi fil-kampjun u li għaldaqstant jkunu soġġetti għad-dazju medju ponderat li ma jaqbiżx il-41,3 %.

Artikolu 2

1.   Importazzjonijiet iddikjarati għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera għal prodotti li bħalissa jaqgħu taħt il-kodiċi NM ex 8541 40 90 (kodiċijiet TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 u 8541409039) li huma fatturati minn kumpaniji li mingħandhom il-Kummissjoni taċċetta l-impenji u li għandhom isimhom elenkat fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazjoni 2013/707/UE, kif emendat sussegwentement, għandhom ikunu eżentati mid-dazju antidumping impost mill-Artikolu 1, bil-kundizzjoni li:

(a)

kumpanija elenkata fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/707/UE, kif emendat sussegwentement, immanifatturat, ikkunsinnat u ffatturat direttament il-prodotti msemmija hawn fuq, jew permezz tal-kumpanija relatata tagħha ukoll elenkata fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/707/UE, jew lill-kumpaniji relatati tagħhom fl-Unjoni li jaġixxu ta' importatur u jirrilaxxaw il-merkanzija għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni jew lill-ewwel klijent indipendenti li jaġixxi ta' importatur u jirrilaxxa l-merkanzija għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni; u

(b)

tali importazzjonijiet huma akkumpanjati minn fattura tal-impenn li hija fattura kummerċjali li fiha tal-inqas l-elementi u d-dikjarazzjoni stipulati fl-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(c)

tali importazzjonijiet huma akkumpanjati minn Ċertifikat ta' Impenn ta' Esportazzjoni skont l-Anness IV ta' dan ir-Regolament;

(d)

il-merkanzija ddikjarata u ppreżentata lid-dwana tikkorrispondi preċiżament għad-deskrizzjoni fil-fattura tal-impenn.

2.   Dejn doganali jinħoloq hekk kif id-dikjarazzjoni tkun aċċettata għal rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera:

(a)

kull darba li jiġi stabbilit, fir-rigward tal-importazzjonijiet deskritti fil-paragrafu 1, li ma twettqitx waħda jew aktar mill-kundizzjonijiet elenkati f'dak il-paragrafu; jew

(b)

meta l-Kummissjoni tirtira l-aċċettazzjoni tagħha tal-impenn skont l-Artikolu 8(9) tar-Regolament (UE) 2016/1036 b'Regolament jew b'Deċiżjoni li jirreferu għal tranżazzjonijiet partikolari, u tiddikjara li l-fatturi rilevanti tal-impenn huma invalidi.

Artikolu 3

Il-kumpaniji li l-Kummissjoni aċċettat mingħandhom l-impenji u li isimhom huwa elenkat fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/707/UE, kif sussegwentement emendat, u li huma soġġetti għal ċerti kundizzjonijiet speċifikati hemmhekk, se joħorġu wkoll fattura għat-tranżazzjonijiet li mhumiex eżentati mid-dazji antidumping. Din il-fattura hija fattura kummerċjali li fiha tal-inqas l-elementi stipulati fl-Anness V ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 4

1.   Id-dazju antidumping definittiv applikabbli għall-“kumpaniji l-oħra kollha” impost bl-Artikolu 1(2), huwa estiż għall-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u għall-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li jintbagħtu mill-Malasja u mit-Tajwan, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Malasja u mit-Tajwan u kemm jekk le, li attawalment jaqgħu taħt il-kodiċi NM ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 u ex 8541 40 90 (kodiċi TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), bl-eċċezzjoni ta' dawk li jiġu prodotti mill-kumpaniji elenkati hawn taħt:

Pajjiż

Kumpanija

Kodiċi addizzjonali TARIC

Il-Malasja

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

C073

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

C074

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

C075

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

C076

TS Solartech Sdn. Bhd.

C077

It-Tajwan

ANJI Technology Co., Ltd

C058

AU Optronics Corporation

C059

Big Sun Energy Technology Inc.

C078

EEPV Corp.

C079

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

C080

Gintech Energy Corporation

C081

Gintung Energy Corporation

C082

Inventec Energy Corporation

C083

Inventec Solar Energy Corporation

C084

LOF Solar Corp.

C085

Ming Hwei Energy Co., Ltd

C086

Motech Industries, Inc.

C087

Neo Solar Power Corporation

C088

Perfect Source Technology Corp.

C089

Ritek Corporation

C090

Sino-American Silicon Products Inc.

C091

Solartech Energy Corp.

C092

Sunengine Corporation Ltd

C093

Topcell Solar International Co., Ltd

C094

TSEC Corporation

C095

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C096

2.   L-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet mogħtija lill-kumpaniji li huma msemmija speċifikament fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew awtorizzati mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 2(2) għandha tkun fuq il-kundizzjoni tal-preżentazzjoni lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri ta' fattura kummerċjali valida maħruġa mill-produttur jew mill-konsenjatur, li fuqha għandha tidher dikjarazzjoni datata u ffirmata minn uffiċjal tal-entità li ħarġet tali fattura, identifikat b'ismu u l-kariga. Fil-każ taċ-ċelloli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin din id-dikjarazzjoni għandha tiġi abbozzata kif ġej: “Jiena, il-firmatarju, niċċertifika li l-(volum) taċ-ċelloli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin mibjugħin għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea kopert minn din il-fattura ġie mmanifatturat minn (isem u indirizz tal-kumpanija) (kodiċi addizzjonali TARIC) fi (il-pajjiż ikkonċernat). Niddikjara li l-informazzjoni mogħtija f'din il-fattura hija kompluta u korretta.” Fil-każ tal-moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin din id-dikjarazzjoni għandha tiġi abbozzata kif ġej: “Jiena, il-firmatarju, niċċertifika li l-(volum) tal-moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin mibjugħin għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea kopert minn din il-fattura ġie mmanifatturat

(i)

minn (isem u indirizz tal-kumpanija) (kodiċi addizzjonali TARIC) fi (il-pajjiż ikkonċernat); JEW

(ii)

minn parti terza sottokuntrattata għal (isem u indirizz tal-kumpanija) (kodiċi addizzjonali TARIC) fi (il-pajjiż ikkonċernat)

(ħassar kif xieraq waħda miż-żewġ għażliet ta' hawn fuq)

biċ-ċelloli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin immanifatturati minn (isem u indirizz tal-kumpanija) (kodiċi addizzjonali TARIC [li għandu jiġi miżjud jekk il-pajjiż ikkonċernat huwa soġġett għall-miżuri oriġinali jew kontra ċ-ċirkomvenzjoni fis-seħħ]) fi (il-pajjiż ikkonċernat). Niddikjara li l-informazzjoni mogħtija f'din il-fattura hija kompluta u korretta.” Jekk l-ebda fattura bħal din ma tiġi ppreżentata u/jew kodiċi wieħed jew iż-żewġ kodiċijiet addizzjonali TARIC ma jiġux forniti fid-dikjarazzjoni msemmija hawn fuq, ir-rata tad-dazju li tapplika għall-“kumpaniji kollha l-oħrajn” għandha tapplika u għandha tirrekjedi d-dikjarazzjoni tal-kodiċi addizzjonali TARIC B999 fid-dikjarazzjoni doganali.

3.   Sakemm mhux speċifikat mod ieħor, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet fis-seħħ li jikkonċernaw id-dazji doganali.

Artikolu 5

B'dan jintemm ir-rieżami interim parzjali li beda skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-miżuri antidumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u tal-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew li jintbagħtu mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (107).

Artikolu 6

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Għandu jkun fis-seħħ għal perjodu ta' 18-il xahar.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Marzu 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1238/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jimponi dazju antidumping definittiv u li jiġbor definittivament id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw fi jew li huma kkonsinjati mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (ĠU L 325, 5.12.2013, p. 1).

(3)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/423/UE tat-2 ta' Awwissu 2013 li taċċetta impenn offrut b'rabta mal-proċediment antidumping li jikkonċerna l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli u l-wejfers) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (ĠU L 209, 3.8.2013, p. 26).

(4)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/707/UE tal-4 ta' Diċembru 2013 li tikkonferma l-aċċettazzjoni ta' impenn offrut b'rabta mal-proċedimenti ta' antidumping u antisussidji li jikkonċernaw l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għall-perjodu ta' applikazzjoni ta' miżuri definittivi (ĠU L 325, 5.12.2013, p. 214).

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/657/UE tal-10 ta' Settembru 2014 li taċċetta proposta minn grupp ta' produtturi esportaturi flimkien mal-Kamra tal-Kummerċ taċ-Ċina għall-Importazzjoni u l-Esportazzjoni ta' Makkinarju u Prodotti Elettroniċi għal kjarifiki rigward l-implimentazzjoni tal-impenn imsemmi fid-Deċiżjoni ta' Implimentazjoni 2013/707/UE (ĠU L 270 11.9.2014, p. 6).

(6)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1403 (ĠU L 218, 19.8.2015, p. 1), (UE) 2015/2018 (ĠU L 295 12.11.2015, p. 23), (UE) 2016/115 (ĠU L 23 29.1.2016, p. 47), (UE) 2016/1045 (ĠU L 170, 29.6.2016, p. 5) u (UE) 2016/1998 (ĠU L 308, 16.11.2016, p. 8) li jirtira l-aċċettazzjoni tal-impenn għal għadd ta' produtturi esportaturi.

(7)  Notifika ta' bidu ta' reviżjoni interim parzjali tal-miżuri antidumping u kompensatorji applikabbli għall-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw jew huma kkonsenjati mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, (ĠU C 147, 5.5.2015, p. 4).

(8)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/12 tas-6 ta' Jannar 2016 li jtemm reviżjoni interim parzjali tal-miżuri antidumping u kompensatorji applikabbli għall-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-silikon kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw jew huma kkonsenjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, (ĠU L 4, 7.1.2016, p. 1).

(9)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/833 tat-28 ta' Mejju 2015 li jniedi investigazzjoni dwar il-possibbiltà ta' ċirkomvenzjoni ta' miżuri antidumping imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1238/2013 fuq l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw minn jew huma kkunsinjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina b'importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) kkunsinjati mill-Malasja u t-Tajwan, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Malasja kif ukoll jekk le, u li jagħmel tali importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni (ĠU L 132, 29.5.2015, p. 60).

(10)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/832 tat-28 ta' Mejju 2015 li jniedi investigazzjoni dwar il-possibbiltà ta' ċirkomvenzjoni ta' miżuri kompensatorji imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1239/2013 fuq l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw minn jew huma kkunsinjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina b'importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) kkunsinjati mill-Malasja u t-Tajwan, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Malasja kif ukoll jekk le, u li jagħmel tali importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni (ĠU L 132, 29.5.2015, p. 53).

(11)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/185 tal-11 ta' Frar 2016 li jestendi d-dazju antidumping definittiv impost bir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1238/2013 fuq l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw fi jew li huma kkonsinjati mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għal importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) ikkunsinjati mill-Malasja u t-Tajwan, kemm jekk iddikjarati bħala li joriġinaw fil-Malasja jew fit-Tajwan kif ukoll jekk le (ĠU L 37, 12.2.2016, p. 76).

(12)  L-Avviż tal-iskadenza imminenti ta' ċerti miżuri antidumping (ĠU C 137, 25.4.2015, p. 29).

(13)  Notifika ta' bidu ta' rieżami interim parzjali tal-miżuri antidumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw jew huma kkonsenjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (ĠU C 405, 5.12.2015, p. 8).

(14)  Notifika ta' bidu ta' rieżami interim parzjali tal-miżuri antidumping u kompensatorji applikabbli għall-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw jew huma kkonsenjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (ĠU C 405, 5.12.2015, p. 33).

(15)  Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' Settembru 2015 fil-kawża C-687/13 Fliesen-Zentrum vs Hauptzollamt (sentenza preliminari), premessi 87-90.

(16)  Bloomberg New Energy Finance (“BNEF”) tiddefinixxi kumpaniji ta' Grad 1 bħala fornituri “maġġuri” u “bankabbli” tal-moduli solari. Il-“Bankabbiltà” — jekk huwiex probabbli li l-proġetti li jużaw il-prodotti solari jiġu offruti finanzjament għad-dejn li ma jistax isir rikors għalih mill-banek — hija kriterju ewlieni għall-gradazzjoni. Il-banek, u l-fornituri tad-diliġenza dovuta teknika tagħhom, xejn ma huma lesti li jiżvelaw il-listi l-bojod tagħhom ta' prodotti aċċettabbli. Għalhekk, Bloomberg New Energy Finance tibbaża l-kriterji tagħha fuq liema negozjati saru fil-passat, kif irrintraċċat mid-database tagħhom. Għal aktar dettalji ara BNEF PV Module Maker Tiering System, 4 ta' Novembru 2016, disponibbli fuq https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/4/2012/12/bnef_2012-12-03_PVModuleTiering.pdf, aċċessat 7.11.2016.

(17)  T-143/06 MTZ Polyfilms vs Il-Kunsill EU:T:2009:441, paragrafi 38 sa 52.

(18)  C-374/12 Valimar vs Nachalnik na Mitnitsa Varna, EU:C:2014:2231, paragrafi 40 sa 49.

(19)  Gradazzjoni tal-ewwel għaxar pajjiżi fit-termini tal-kapaċità miżjuda fl-2015: L-1el iċ-Ċina (15GW); It-2ni l-Ġappun (11GW); It-3et l-Istati Uniti (7,3GW); Ir-4a' r-Renju Unit (3,7GW); Il-5es l-Indja (2GW); Is-6tt il-Ġermanja (1,5GW); Is-7a' l-Korea (1GW) It-8ien l-Awstralja (900MW); Id-9a' Franza (879MW); L-10ar il-Kanada (600MW); sors: Global Market Outlook For Solar Power, 2016–2020, Solar Power Europe, p. 13-14.

(20)  Bloomberg New Energy Finance (“BNEF”) “Solar manufacturer capacity league table”; aċċessat fit-28.10.2016.

(21)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016–2020, Solar Power Europe, p. 18.

(22)  Ara., fost oħrajn, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/113 tat-28 ta' Jannar 2016 li jimponi dazju antidumping provviżorju fuq l-importazzjonijiet ta' żbarri u vireg tal-azzar b'reżistenza għolja għar-reħi għar-rinfurzar tal-konkrit li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (ĠU L 23, 29.1.2016, p. 16), il-premessi 52-56 tiegħu.

(23)  Ara pereżempju r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/113 ikkwotat fin-nota 22 f'qiegħ il-paġna aktar 'il fuq.

(24)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1357/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2454/93 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju, (ĠU L 341,18.12.2013, p. 47).

(25)  Bloomberg New Energy Finance, Global PV Demand, 18 ta' Frar 2016, Global Market Outlook Solar Power Europe, Lulju 2016; IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing Cost, Ġunju 2016; PV Status Report 2016, October 2016, Studju taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka disponibbbli fuq: https://setis.ec.europa.eu/sites/default/files/reports/Perspectives%20on%20future%20large-scale%20manufacturing%20of%20PV%20in%20Europe.pdf, aċċessat fit-12.12.2016.

(26)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 182/2013 tal-1 ta' Marzu 2013 li jagħmel l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli u wejfers) li joriġinaw fi jew li huma kkonsinjati mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina soġġetti għar-reġistrazzjoni (ĠU L 61 5.3.2013, p. 2).

(27)  Comext hija database dwar statistiċi ta' kummerċ barrani amministrata mill-Eurostat.

(28)  It-tabelli kollha 1-11 fihom ċifri arrotondati. L-indiċi u l-preċentwali huma bbażati fuq iċ-ċifri attwali u jistgħu jkunu differenti, jekk espressi abbażi taċ-ċifri arrotondati.

(29)  Dan tal-aħħar ma kienx ibbażat fuq il-marġni tad-dumping.

(30)  Iċ-ċifri tal-profitt attwali kellhom jiġu ppreżentati f'firxiet biex jiġi evitat li l-kumpaniji l-oħrajn fil-kampjun ikunu jistgħu jnaqqsu l-profitt li sar minn Jabil.

Sors: tweġibiet verifikati tal-kwestjonarju.

(31)  Ara r-Rapport Annwali dwar il-Grupp ta' SolarWorld għall-2015, disponibbli: http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/annual_report_2015_web.pdf, p. 58.

(32)  Consolidated Quarterly Announcement Q3 2016, SolarWorld http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/2016/solarworld-q3-2016-web-en.pdf, p. 8-9.

(33)  Bloomberg New Energy Finance (“BNEF”) “Solar manufacturer capacity league table”; aċċessat fit-28.10.2016.

(34)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016–2020, Solar Power Europe, Lulju 2016, p. 18.

(35)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 ta' Novembru 2016.

(36)  IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing Cost, Ġunju 2016, p. 23. Jidher li d-differenza ġejja mill-fatt li l-IHS tirrapporta l-moduli kollha li kienu fl-imħażen, ikkunsinnati jew installati. B'kuntrast, Global Market Outlook tqis biss dawk il-moduli li huma installati u li diġà jipproduċu l-elettriku.

(37)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016–2020, Solar Power Europe, Lulju 2016, p. 18.

(38)  IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing Cost, Ġunju 2016, p. 23. Fl-aħħar rapport tagħha (IHS, PV Demand Tracker Q4 2016, 9 ta' Diċembru 2016) IHS ħarġet bl-istess stima ta' 97 GW bħal Solar Power Europe għall-2020.

(39)  Bloomberg New Energy Finance (“BNEF”) “Solar manufacturer capacity league table”; aċċessat fit-28.10.2016.

(40)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016–2020, Solar Power Europe, Lulju 2016, p. 18.

(41)  Ara n-noti 34, 36, 37, 38, 40 f'qiegħ il-paġna li jirreferu għal IHS u SPE.

(42)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 ta' Novembru 2016 u IHS, PV Demand Tracker Q4 2016, 9 ta' Diċembru 2016.

(43)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 ta' Novembru 2016.

(44)  Bloomberg New Energy Finance “Solar manufacturer capacity league table”; aċċessat fit-28.10.2016.

(45)  Global Market Outlook for Solar Power 2016–2020, Solar Power Europe, Lulju 2016.

(46)  Bloomberg New Energy Finance “Solar manufacturer capacity league table” aċċessat fit-28.10.2016.

(47)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016–2020, Solar Power Europe, Lulju 2016. p. 30.

(48)  Global Market Outlook for Solar Power 2016–2020, Solar Power Europe, Lulju 2016.

(49)  Global Market Outlook for Solar Power 2016–2020, Solar Power Europe, Lulju 2016.

(50)  Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, l-1 ta' Settembru 2016, p. 17.

(51)  Q4 2016 PV Market Outlook, Solar power, it-30 ta' Novembru 2016, p. 19.

(52)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 513/2013 (ĠU L 152, 5.6.2013, p. 5), premessa 180 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1238/2013, premessi 245-247.

(53)  Ara t-tabelli 4a u 10a tar-Regolament (UE) Nru 513/2013.

(54)  Prezz simili ħafna ġie stabbilit ukoll abbażi tal-prezz medju ponderat tal-esportazzjonijiet lejn l-UE mill-produtturi esportaturi fil-kampjun.

(55)  Integraturi tas-sistemi huma kumpaniji li jiġbru flimkien komponenti tas-sistema solari bħal moduli, invertituri, assemblaġġ, ħżin u jbigħuhom bħala sett lill-utenti finali.

(56)  FTE annwali huwa kkundsidrat li jaħdem 1 680 siegħa. FTE/MW medju annwali jiddependi fuq kemm-il proġett jitlesta kull sena f'kull iweħed mit-tliet taqsimiet ewlenin, residenzjali fuq il-bejt, kummerċjali fuq il-bejt u dawk immuntati fuq l-art. Għal installazzjoni totali (li tinkludi l-iżvilupp tal-proġett u tas-sit, id-distribuzzjoni, il-loġistika, l-installazzjoni stess u l-ispejjeż ġenerali għal dawn l-attivitajiet) il-Kummissjoni tissuponi 8,6 FTE/MW għal proġetti residenzjali, 3,7 FTE/MW għal dawk kummerċjali u 4 FTE/MW għal dawk immuntati fuq l-art.

(57)  Eurobserver: The state of renewable energy in Europe 2015, p. 128.

(58)  GWS, DIW, DLR et al: Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland und verringerte fossile Brennstoffimporte durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz, p. 8.

(59)  Global Market Outlook For Solar Power 2016–2020 Solar Power Europe, p. 16.

(60)  Ir-Regolament ta' Implimentazjoni (UE) Nru 1238/2013, Premessa 394.

(61)  Marktanalyse Photovoltaik-Dachanlagen, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014, (p. 7).

(62)  Il-proċess ta' tagħlim ta' 21 % għall-2015 ġie kkonfermat fl-edizzjoni ta' Marzu 2016 tal-International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV): Results 2015.

(63)  http://pvinsights.com/

(64)  Bloomberg New Energy Finance, Solar Spot Price Index.

(65)  Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Rapport dwar il-progress fl-enerġija rinnovabbli COM(2015) 293 final, p. 11.

(66)  Għar-Repubblika Ċeka, ara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni SA.40171, 28 ta' Novembru 2016.

(67)  Global Market Outlook For Solar Power 2016–2020 Solar Power Europe, p. 28 u p. 5.

(68)  Global Market Outlook for Solar Power 2015–2019 Solar Power Europe, p. 18.

(69)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni: Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni ambjentali u l-enerġija 2014–2020 (ĠU C 200, 28.6.2014, p. 1); Taqsimiet 3.3.2.1. u 3.3.2.4.

(70)  L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jagħżlu limitu aktar baxx jew l-ebda limitu affattu.

(71)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni: Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni ambjentali u l-enerġija 2014–2020 (ĠU C 200, 28.6.2014, p. 1), paragrafu 250. Dawk ir-regoli lanqas ma japplikaw għal xi skema ta' appoġġ li ma tikkostitwixxix għajnuna mill-Istat. Madankollu, il-Kummissjoni mhix konxja li xi Stat Membru kien jiddisinja l-iskema ta' appoġġ tiegħu b'tali mod li ma tikkostitwixxix għajnuna mill-Istat.

(72)  Global Market Outlook For Solar Power 2016–2020 Solar Power Europe, p. 8 u p. 37.

(73)  Dak ir-riżultat ġie kkonfermat ukoll fin-Netherlands, taħt il-programm SDE+, fejn fil-perjodu 2013 sa 2015 madwar 55 % tal-offerti kollha bbażati fuq l-enerġija solari ngħataw appoġġ.

(74)  Global Market Outlook for Solar Power 2015-2019 ta' Solar Power Europe, p. 22.

(75)  Global Market Outlook for Solar Power 2015-2019 ta' Solar Power Europe, p. 23.

(76)  LCOE huwa l-metrika ewlenija għall-kost tal-enerġija prodotta minn assi li jiġġenera l-enerġija. Huwa kkalkolat billi jitqiesu l-kostijiet mistennija kollha tas-sistema tul ħajjitha kollha (inklużi l-kostruzzjoni, il-finanzjament, il-fjuwil, il-manutenzjoni, it-taxxi, l-assigurazzjoni u l-inċentivi), li mbagħad jiġu diviżi bl-output mistenni tal-enerġija tul ħajjet is-sistema (kWh). L-istimi kollha tal-kostijiet u tal-benefiċċji huma aġġustati għall-inflazzjoni u skontati biex iqisu l-valur taż-żmien tal-flus.

(77)  H2 2016 EMEA LCOE Outlook, Ottubru 2016, p. 2.

(78)  Konverżjoni minn USD bir-rata ta' 0,94462.

(79)  BNEF, New Energy Outlook2016, p. 28.

(80)  Idem p. 23 u 2017 Germany Power Market Outlook 10 ta' Jannar 2017, p. 9.

(81)  Deutsche Bank's 2015 solar outlook: accelerating investment and cost competitiveness, 13 ta' Jannar 2015 u Deutsche Bank, Markets research, Industry Solar, 27 ta' Frar 2015.

(82)  Spanja tapplika wkoll ħlas addizzjonali fuq enerġija ġġenerata mill-pannelli solari. Għalkemm il-modalitajiet tal-ħlas addizzjonali Spanjol huma differenti ħafna mill-ħlas addizzjonali Ġermaniż, it-tnejn għandhom effett negattiv fuq id-domanda solari.

(83)  Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni); COM(2016) 767 final; Artikolu 21(1)(a).

(84)  Q3 2016 European Policy Outlook, BNEF, 4 ta' Awwissu 2016, p. 8.

(85)  Solar Power Europe, Global Market Outlook 2016-2020, p. 25.

(86)  Idem p. 26.

(87)  Idem p. 23.

(88)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal

(89)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition

(90)  Utent residenzjali medju jqatta' ħafna mill-ġurnata barra mid-dar, u għalhekk mingħajr ħżin ma jistax jikkonsma l-maġġoranza tal-enerġija ġġenerata mis-sistema tiegħu tal-bejt.

(91)  BNEF, New Energy Outlook 2016, p. 17.

(92)  Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tirrevoka d-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16).

(93)  Ir-Regolament Definittiv Oriġinali, premessa 336.

(94)  Bloomberg New Energy Finance (“BNEF”) “Solar manufacturer capacity league table”; aċċessat fit-28.10.2016.

(95)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 930/2003 (ĠU L 133, 29.5.2003, p. 1), premessa 224.

(96)  Idem.

(97)  Q4 2016 Global Market Outlook, Preparing for a tough year ahead, BNEF, 30 ta' Novembru 2016 u Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, BNEF, l-1 ta' Settembru 2016.

(98)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal

(99)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition

(100)  Skont bosta sorsi, l-industrija solari tikseb il-proċess ta' tagħlim ta' 21 %. Dan ifisser li ma' kull irdoppjar tal-kapaċità tal-ġenerazzjoni tal-enerġija solari, il-kost tal-produzzjoni tal-moduli jonqos b'21 %. Il-kapaċità globali kumulattiva solari kienet ta' madwar 130 GW fl-2013, filwaqt li hija mistennija li tilħaq il-290GW sa tmiem l-2016, li jfisser li s'issa rdoppjat u l-kost tal-produzzjoni tal-moduli naqas b'21 %.

(101)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/185.

(102)  Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, BNEF, l-1 ta' Settembru 2016, p. 1.

(103)  Indiċi tal-prezzijiet tal-moduli ta' PvXchange Novembru 2016: Red light, green light.

(104)  Energy Trend PV, Cell prices, aġġornat fl-4 ta' Jannar 2017.

(105)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1998 tal-15 ta' Novembru 2016 li jirtira l-aċċettazzjoni tal-impenn għal ħames produtturi esportaturi skont id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/707/UE li tikkonferma l-aċċettazzjoni ta' impenn offrut b'rabta mal-proċedimenti ta' anti-dumping u antisussidji li jikkonċernaw l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina għall-perjodu ta' applikazzjoni ta' miżuri definittivi (ĠU L 308, 16.11.2016, p. 8).

(106)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/366 tal-1 ta' Marzu 2017 li jimponi dazji kumpensatorji fuq l-importazzjoni ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina wara rieżami tal-skadenza skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament (UE) 2016/1037 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jtemm l-investigazzjoni dwar ir-rieżami interim parzjali skont Artikolu 19(3) tar-Regolament (UE) 2016/1037 (ara l-paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(107)  Notifika ta' bidu ta' rieżami interim parzjali tal-miżuri antidumping u kompensatorji applikabbli għall-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw jew huma kkonsenjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (ĠU C 405, 5.12.2015, p. 33).


ANNESS I

Isem il-Kumpanija

kodiċi addizzjonali TARIC

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

CSI Solar Power (China) Inc.

B805

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

DCWATT POWER Co. Ltd

B815

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co., Ltd

B818

ET Energy Co. Ltd

ET Solar Industry Limited

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne Co. Ltd

B929

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD.

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd

B842

Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd

B844

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

GCL Solar Power (Suzhou) Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

NICE SUN PV CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

B870

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

Shanghai BYD Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

B875

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

B876

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Leshan Topray Cell Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

B880

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

Sopray Energy Co. Ltd

B881

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

B882

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Winsun New Energy Co. Ltd

B887

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

B897

LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd

B898

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd

B901

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd

B909

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd

B913

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923

Zytech Engineering Technology Co. Ltd

B924


ANNESS II

Isem il-Kumpanija

kodiċi addizzjonali TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

TBEA SOLAR CO. LTD

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Dotec Electric Co. Ltd

B928

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd.

B821

GS PV Holdings Group

B823

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Ningbo Best Solar Energy Technology Co. Ltd

B855

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Qingdao Jiao Yang Lamping Co. Ltd

B867

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co. Ltd

B888

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi UT Solar Technology Co. Ltd

B894

Xiamen Sona Energy Co. Ltd

B895

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Yutai Photovoltaic Material Co. Ltd

B930

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915


ANNESS III

L-elementi li ġejjin għandhom ikunu indikati fil-Fattura Kummerċjali li takkumpanja l-bejgħ li tagħmel il-Kumpanija fl-Unjoni Ewropea tal-prodotti li huma soġġetti għall-Impenn:

1.

L-intestatura “FATTURA KUMMERĊJALI LI TAKKUMPANJA L-MERKANZIJA SOĠĠETTA GĦAL IMPENN”.

2.

Isem il-Kumpanija li qed toħroġ il-Fattura Kummerċjali.

3.

In-Numru tal-Fattura Kummerċjali.

4.

Id-data tal-ħruġ tal-Fattura Kummerċjali.

5.

Il-kodiċi addizzjonali TARIC li skontu l-prodotti fil-fattura għandhom jiġu approvati mid-dwana fil-fruntieri tal-Unjoni Ewropea.

6.

Id-deskrizzjoni preċiża f'lingwaġġ sempliċi tal-prodotti u:

in-numru tal-kodiċi tal-prodott (PCN — product code number),

l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-PCN,

in-numru tal-kodiċi tal-prodott tal-kumpanija (CPC — company product code),

il-kodiċi NM,

il-kwantità (li għandha tingħata f'unitajiet espressi f'Watt).

7.

Id-deskrizzjoni tat-termini tal-bejgħ, fosthom:

il-prezz ta' kull unità (Watt),

it-termini tal-pagament applikabbli,

it-termini tal-konsenja applikabbli,

ir-roħs u t-tnaqqis totali.

8.

Isem il-kumpanija li taġixxi ta' importatur lil fuqha tinħareġ il-fattura direttament mill-Kumpanija.

9.

Isem l-uffiċjal tal-Kumpanija li ħareġ il-Fattura Kummerċjali u d-dikjarazzjoni li ġejja ffirmata:

“Jien, il-firmatarju, niċċertifika li l-bejgħ għall-esportazzjoni diretta lejn l-Unjoni Ewropea tal-prodotti koperti b'din il-fattura qiegħed isir fl-ambitu u skont it-termini tal-Impenn offrut minn [il-KUMPANIJA], u aċċettat mill-Kummissjoni Ewropea permezz tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/707/UE. Niddikjara li l-informazzjoni pprovduta f'din il-fattura hija sħiħa u korretta.”


ANNESS IV

Ċertifikat tal-impenn tal-esportazzjoni

L-elementi li ġejjin għandhom jiġu indikati fiċ-Ċertifikat tal-Impenn tal-Esportazzjoni li għandu jinħareġ mis-CCCME għal kull Fattura Kummerċjali li takkumpanja l-bejgħ mill-Kumpanija lill-Unjoni Ewropea ta' prodotti li huma soġġetti għall-Impenn:

1.

Isem, l-indirizz, in-numru tal-faks u tat-telefown tal-Kamra tal-Kummerċ taċ-Ċina għall-Importazzjoni u l-Esportazzjoni ta' Makkinarju u Prodotti Elettroniċi (CCCME — Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products).

2.

Isem il-kumpanija msemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/707/UE li toħroġ il-Fattura Kummerċjali.

3.

In-Numru tal-Fattura Kummerċjali.

4.

Id-data tal-ħruġ tal-Fattura Kummerċjali.

5.

Il-kodiċi addizzjonali TARIC li skontu l-prodotti fil-fattura għandhom jiġu kklerjati mid-dwana fil-fruntieri tal-Unjoni Ewropea.

6.

Id-deskrizzjoni preċiża tal-prodotti, fosthom:

(1)

in-numru tal-kodiċi tal-prodott (PCN),

(2)

l-ispeċifikazzjoni teknika tal-prodotti, in-numru tal-kodiċi tal-prodott tal-kumpanija (CPC) (jekk applikabbli),

(3)

il-kodiċi NM,

7.

Il-kwantità preċiża f'unitajiet esportati espressi f'Watt.

8.

L-għadd u d-data ta' skandenza (tliet xhur wara l-ħruġ) taċ-ċertifikat.

9.

Isem l-uffiċjal tas-CCCME li ħareġ iċ-ċertifikat u d-dikjarazzjoni ffirmata li ġejja:

“Jien, il-firmatarju, niċċertifika li dan iċ-ċertifikat qed jingħata għall-esportazzjoni diretta lejn l-Unjoni Ewropea tal-prodotti koperti mill-Fattura Kummerċjali li takkumpanja l-bejgħ li sar soġġett għall-Impenn u li ċ-ċertifikat qed jinħareġ fl-ambitu u skont t-termini tal-impenn offrut minn [il-KUMPANIJA], u aċċettat mill-Kummissjoni Ewropea permezz tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/707/UE. Niddikjara li l-informazzjoni pprovduta f'dan iċ-ċertifikat hija korretta u li l-kwantità koperta minn dan iċ-ċertifikat ma taqbiżx il-limitu massimu tal-impenn.”

10.

Data.

11.

Il-firma u t-timbru tas-CCCME.


ANNESS V

L-elementi li ġejjin għandhom jiġu indikati fil-Fattura Kummerċjali li takkumpanja l-bejgħ tal-Kumpanija fl-Unjoni Ewropea ta' prodotti li huma soġġetti għad-dazju antidumping:

1.

L-intestatura “FATTURA KUMMERĊJALI LI TAKKUMPANJA L-PRODOTTI SOĠĠETTI GĦAL DAZJU ANTIDUMPING U KUMPENSATORJU”.

2.

Isem il-Kumpanija li qed toħroġ il-Fattura Kummerċjali.

3.

In-Numru tal-Fattura Kummerċjali.

4.

Id-data tal-ħruġ tal-Fattura Kummerċjali.

5.

Il-kodiċi addizzjonali TARIC li skontu l-prodotti fil-fattura għandhom jiġu approvati mid-dwana fil-fruntieri tal-Unjoni Ewropea.

6.

Id-deskrizzjoni preċiża f'lingwaġġ sempliċi tal-prodotti u:

in-numru tal-kodiċi tal-prodott (PCN),

l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-PCN,

in-numru tal-kodiċi tal-prodott tal-kumpanija (CPC),

il-kodiċi NM,

il-kwantità (li għandha tingħata f'unitajiet espressi f'Watt).

7.

Id-deskrizzjoni tat-termini tal-bejgħ, fosthom:

il-prezz ta' kull unità (Watt),

it-termini tal-pagament applikabbli,

it-termini tal-konsenja applikabbli,

r-roħs u t-tnaqqis totali.

8.

L-isem u l-firma tal-uffiċjal tal-Kumpanija li ħareġ il-Fattura Kummerċjali.


Top