EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0170

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/170 tat-30 ta' Jannar 2017 li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-livelli massimi ta' residwi għall-bifentrin, għall-karbetammid, għaċ-ċinidon-etil, għall-fenpropimorf u għat-triflusulfuron f'ċerti prodotti jew fuqhom (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )

C/2017/0387

OJ L 30, 3.2.2017, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/170/oj

3.2.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 30/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/170

tat-30 ta' Jannar 2017

li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-livelli massimi ta' residwi għall-bifentrin, għall-karbetammid, għaċ-ċinidon-etil, għall-fenpropimorf u għat-triflusulfuron f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 14(1)(a), l-Artikolu 18(1)(b) u l-Artikolu 49(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-livelli massimi ta' residwi (l-MRLs) għall-karbetammid u għat-triflusulfuron ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. L-MRLs għall-bifentrin, għaċ-ċinidon-etil u għall-fenpropimorf ġew stabbiliti fl-Anness II u fil-Parti B tal-Anness III ta' dak ir-Regolament.

(2)

Għall-bifentrin, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Awtorità”, bagħtet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (2). Hija identifikat riskju għall-konsumaturi b'rabta mal-MRL għall-kaboċċa Ċiniża. Għalhekk huwa xieraq li dan l-MRL jitnaqqas. L-Awtorità pproponiet li tibdel id-definizzjoni tar-residwu u rrakkomandat li jitnaqqsu l-MRLs għall-papaja, għall-Brussels sprouts, għall-kaboċċi, għaż-żerriegħa tal-lift, għax-xgħir, għall-qamħirrum, għall-ħwawar tal-frott, għall-ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi, għall-muskoli li jkunu ġejjin mill-ħnieżer, mill-bovini, min-nagħaġ u mill-mogħoż u għall-fwied li jkun ġej mit-tjur. Għall-prodotti l-oħrajn, l-Awtorità rrakomandat li l-MRLs jiżdiedu jew li jibqgħu kif inhuma. L-Awtorità kkonkludiet li ċertu tagħrif ma kienx disponibbli b'rabta mal-MRLs għall-frott taċ-ċitru, għaċ-ċiras, għall-ħawħ, għall-għanbaqar, għall-frawli, għat-tut, għaċ-ċawsli iswed [Dewberries], għal-lampun u għall-bajd tat-tjur u li għalhekk kien hemm bżonn ta' iktar kunsiderazzjoni min-naħa tal-maniġers tar-riskju. Billi m'hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Dawn l-MRLs se jerġgħu jiġu analizzati u l-analiżi se tqis l-informazzjoni li tkun disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-Awtorità kkonkludiet li ma kien disponibbli l-ebda tagħrif b'rabta mal-MRLs għat-tuffieħ, għal-lanġas, għall-passolina, għat-tewm, għall-ħjar, għaz-zukkini, għall-bettieħ, għad-dulliegħ, għall-fażola bil-miżwed, għall-fażola mingħajr miżwed, għall-piżelli bil-miżwed u għall-piżelli mingħajr miżwed u li għalhekk kien hemm bżonn ta' iktar kunsiderazzjoni min-naħa tal-maniġers tar-riskju. L-MRLs għal dawn il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fil-limitu speċifiku ta' kwantifikazzjoni. Filwaqt li jitqiesu l-kummenti li saru mill-assoċjazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati u mis-sħab kummerċjali, billi m'hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għall-infużjonijiet erbali għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti.

(3)

Għall-karbetammid, l-Awtorità bagħtet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (3). Hija pproponiet li tibdel id-definizzjoni tar-residwu u rrakkomandat li jitnaqqsu l-MRLs għaż-żerriegħa tal-ġirasol u għaż-żerriegħa tal-lift. L-Awtorità kkonkludiet li ċertu tagħrif ma kienx disponibbli b'rabta mal-MRLs għat-tuffieħ, għal-lanġas, għall-isfarġel, għall-frott tal-għadma, għall-għeneb tal-mejda u l-għeneb għall-inbid, għall-ħass, għall-escaroles, għall-witloof, għall-għads (niexef), għall-piżelli (niexfa), għall-għeruq taċ-ċikwejra u għall-ħalib li jkun ġej mill-bhejjem tal-ifrat, min-nagħaġ u mill-mogħoż u li għalhekk kien hemm bżonn ta' iktar kunsiderazzjoni min-naħa tal-maniġers tar-riskju. Billi m'hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Dawn l-MRLs se jerġgħu jiġu analizzati u l-analiżi se tqis l-informazzjoni li tkun disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-Awtorità kkonkludiet li ma kien disponibbli l-ebda tagħrif b'rabta mal-MRLs għal leħjet il-bodbod, għall-kaboċċi tal-weraq twal, għall-kurrat salvaġġ, għall-weraq tal-karfus, għat-tursin, għall-istregun, għall-fażola (niexfa), għall-għosfor, għall-infużjonijiet erbali (mill-fjuri mnixxfin), għall-infużjonijiet erbali (mill-għeruq imnixxfin), għall-ħwawar (tal-frott u tal-kukku), għall-pitravi taz-zokkor u għall-muskoli, għat-tessut xaħmi, għall-fwied u għall-kliewi li jkunu ġejjin mill-ħnieżer, mill-bovini, min-nagħaġ u mill-mogħoż u li għalhekk kien hemm bżonn ta' iktar kunsiderazzjoni min-naħa tal-maniġers tar-riskju. L-MRLs għal dawn il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fil-limitu speċifiku ta' kwantifikazzjoni.

(4)

Għaċ-ċinidon-etil, l-Awtorità bagħtet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (4). Skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1134/2011 (5), l-approvazzjoni taċ-ċinidon-etil ma ġġeddidtx. Minħabba li l-użu taċ-ċinidon-etil m'għadux awtorizzat fl-Unjoni u minħabba li ma ġie nnotifikat l-ebda użu tiegħu f'pajjiżi terzi, mhux mistenni li jkun hemm residwi taċ-ċinidon-etil fil-prodotti bażiċi li ġejjin mill-annimali jew mill-pjanti. Madankollu, l-Awtorità tqis li huwa xieraq li tistabbilixxi l-MRLs taċ-ċinidon-etil fil-limitu speċifiku ta' kwantifikazzjoni jew fl-MRL prestabbilit stabbilit fl-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(5)

Għall-fenpropimorf, l-Awtorità bagħtet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (6). Hija identifikat riskju għall-konsumaturi b'rabta mal-MRLs għall-frawli, għat-tut u għall-kurrat. Għalhekk huwa xieraq li dawn l-MRLs jitnaqqsu. L-Awtorità pproponiet li tibdel id-definizzjoni tar-residwu u rrakkomandat li jitnaqqsu l-MRLs għall-banana, għaz-zunnarija, għall-għerq tal-mustarda, għaz-zunnarija bajda, għall-għeruq tat-tursin, għal leħjet il-bodbod, għax-xgħir, għall-ħafur, għas-segala u għall-qamħ. Għall-prodotti l-oħrajn, l-Awtorità rrakomandat li l-MRLs jiżdiedu jew li jibqgħu kif inhuma. L-Awtorità kkonkludiet li ċertu tagħrif ma kienx disponibbli b'rabta mal-MRLs għaċ-ċawsli iswed [Dewberries], għal-lampun, għall-mirtill, għall-cranberries, għall-passolina, għar-ribes u għall-ħops u li għalhekk kien hemm bżonn ta' iktar kunsiderazzjoni min-naħa tal-maniġers tar-riskju. Billi m'hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Dawn l-MRLs se jerġgħu jiġu analizzati u l-analiżi se tqis l-informazzjoni li tkun disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-Awtorità kkonkludiet li ċertu tagħrif ma kienx disponibbli b'rabta mal-MRLs għall-pitravi taz-zokkor u li għalhekk kien hemm bżonn ta' iktar kunsiderazzjoni min-naħa tal-maniġers tar-riskju. L-MRLs għal dan il-prodott għandhom jiġu stabbiliti fil-limitu speċifiku ta' kwantifikazzjoni.

(6)

Għat-triflusulfuron, l-Awtorità bagħtet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (7). L-Awtorità pproponiet li tibdel id-definizzjoni tar-residwu u rrakkomandat li jitnaqqsu l-MRLs għall-pitravi, għall-witloof, għall-pitravi taz-zokkor u għall-għeruq taċ-ċikwejra.

(7)

F'dak li għandu x'jaqsam mal-prodotti li fuqhom mhux awtorizzat l-użu tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti kkonċernat, u li għalihom ma jeżistu l-ebda tolleranzi tal-importazzjoni jew limiti massimi tar-residwi fil-Codex (CXLs), l-MRLs għandhom jiġu stabbiliti fil-limitu speċifiku ta' kwantifikazzjoni jew għandu japplika l-MRL prestabbilit, kif previst fl-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(8)

Il-Kummissjoni kkonsultat lil-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni Ewropea għar-residwi tal-pestiċidi dwar il-bżonn li ċertu limiti ta' kwantifikazzjoni jiġu adattati. Għal diversi sustanzi, dawk il-laboratorji kkonkludew li għal ċertu prodotti bażiċi l-iżvilupp tekniku jeżiġi li jiġu stabbiliti limiti speċifiċi ta' kwantifikazzjoni.

(9)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità u filwaqt li jitqiesu l-fatturi rilevanti tas-suġġett ikkunsidrat, l-emendi x-xierqa tal-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(10)

Is-sħab kummerċjali tal-Unjoni ġew ikkonsultati dwar l-MRLs il-ġodda permezz tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u tqiesu l-kummenti tagħhom.

(11)

Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu jiġi emendat kif xieraq.

(12)

Biex jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni, l-ipproċessar u l-konsum normali tal-prodotti, dan ir-Regolament għandu jipprevedi arranġament tranżizzjonali għall-prodotti li ġew immanifatturati qabel il-modifika tal-MRLs u li għalihom l-informazzjoni turi li nżamm livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi. Minħabba li bl-MRLs attwali ma jistax jiġi eskluż riskju għall-konsumaturi, il-valur ta' 0,01 mg/kg għall-bifentrin għall-kaboċċa Ċiniża u l-valur ta' 0,01 mg/kg għall-fenpropimorf għall-frawli, għat-tut u għall-kurrat għandhom japplikaw għall-prodotti kollha mid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(13)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli taż-żmien qabel ma jibdew japplikaw l-MRLs immodifikati, sabiex l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-operaturi tan-negozji tal-ikel jingħataw biżżejjed żmien biex iħejju ruħhom ħalli jkunu konformi mar-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-modifika tal-MRLs.

(14)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 qed jiġu emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

F'dak li għandu x'jaqsam mas-sustanzi attivi tal-karbetammid, iċ-ċinidon-etil u t-triflusulfuron fil-prodotti kollha jew fuqhom, għandu jkompli japplika r-Regolament (KE) Nru 396/2005 hekk kif kien qabel ma ġie emendat b'dan ir-Regolament għall-prodotti li kienu mmanifatturati qabel it-23 ta' Awwissu 2017.

F'dak li għandu x'jaqsam mas-sustanza attivi tal-bifentrin fil-prodotti kollha jew fuqhom, minbarra fil-kaboċċa Ċiniża jew fuqha, u mas-sustanza attiva tal-fenpropimorf fil-prodotti kollha jew fuqhom, minbarra fil-frawli, fit-tut u fil-kurrat jew fuqhom, għandu jkompli japplika r-Regolament (KE) Nru 396/2005 hekk kif kien qabel ma ġie emendat b'dan ir-Regolament għall-prodotti li kienu mmanifatturati qabel qabel it-23 ta' Awwissu 2017.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mit-23 ta' Awwissu 2017.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Jannar 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Opinjoni motivata dwar ir-reviżjoni tal-livelli massimi ta' residwi (l-MRLs) eżistenti għall-bifentrin skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2015;13(4):4081.

(3)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Opinjoni motivata dwar ir-reviżjoni tal-livelli massimi ta' residwi (l-MRLs) eżistenti għall-karbetammid skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2015;13(7):4192.

(4)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Opinjoni motivata dwar ir-reviżjoni tal-livelli massimi ta' residwi (l-MRLs) eżistenti għaċ-ċinidon-etil skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2015;13(7):4166.

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1134/2011 tad-9 ta' Novembru 2011 li jikkonċerna n-nuqqas ta' tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva ċinidon-etil skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011(ĠU L 292, 10.11.2011, p. 1).

(6)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Opinjoni motivata dwar ir-reviżjoni tal-livelli massimi ta' residwi (l-MRLs) eżistenti għall-fenpropimorf skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2015;13(3):4050.

(7)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Opinjoni motivata dwar ir-reviżjoni tal-livelli massimi ta' residwi (l-MRLs) eżistenti għat-triflusulfuron skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2015;13(7):4190.


ANNESS

L-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 qed jiġu emendati kif ġej:

(1)

L-Anness II qed jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-kolonni għall-bifentrin u għall-fenpropimorf qed jinbidlu b'dan li ġej:

“Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi ta' residwi (f'mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (a)

Il-bifentrin (it-total tal-isomeri) (F)

Il-fenpropimorf (it-total tal-isomeri) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0,05 (+)

0,01  (*1)

0110010

Grejpfrut

 

 

0110020

Larinġ

 

 

0110030

Lumi

 

 

0110040

Xkomp

 

 

0110050

Mandolin

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0,05

0,01  (*1)

0120010

Lewż

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

0120040

Qastan

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

0120110

Ġewż

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

0130000

Pomu

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Tuffieħ

 

 

0130020

Lanġas

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

0130040

Naspli

 

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

 

0130990

Oħrajn

 

 

0140000

Frott tal-għadma

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Berquq

 

 

0140020

Ċiras (ħelu)

 

 

0140030

Ħawħ

 

 

0140040

Għanbaqar

 

 

0140990

Oħrajn

 

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

 

0151000

(a)

għeneb

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

0152000

(b)

frawli

1 (+)

0,01  (*1)

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

1 (+)

 

0153010

Tut

 

0,01  (*1)

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

 

1,5 (+)

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

1,5 (+)

0153990

Oħrajn

 

0,01  (*1)

0154000

(d)

frott żgħir ieħor u berries

0,01  (*1)

 

0154010

Mirtill

 

0,9 (+)

0154020

Cranberries

 

0,9 (+)

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

 

0,9 (+)

0154040

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

 

0,9 (+)

0154050

Warda skoċċiża

 

0,01  (*1)

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 

0,01  (*1)

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

0,01  (*1)

0154080

Frott tas-sebuqa

 

0,01  (*1)

0154990

Oħrajn

 

0,01  (*1)

0160000

Frott — diversi bi

 

 

0161000

(a)

qoxra li tittiekel

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161010

Tamal

 

 

0161020

Tin

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

 

0161050

Karambola

 

 

0161060

Kaki

 

 

0161070

Jambolan

 

 

0161990

Oħrajn

 

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħar

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

 

0162020

Liċċi

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

 

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbar

 

 

0163010

Avokado

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163020

Banana

0,1

0,6

0163030

Mango

0,5

0,01  (*1)

0163040

Papaja

0,4

0,01  (*1)

0163050

Rummien

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163060

Ċerimoja

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163070

Gwava

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163080

Ananas

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163100

Durjan

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163110

Il-frotta tal-annona

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

0210000

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,05

 

0211000

(a)

patata

 

0,01  (*1)

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

0,01  (*1)

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

0212040

Ararut

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

 

0213010

Pitravi

 

0,01  (*1)

0213020

Zunnarija

 

0,04

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

0,01  (*1)

0213040

Għerq tal-mustarda

 

0,04

0213050

Artiċokks

 

0,01  (*1)

0213060

Zunnarija bajda

 

0,04

0213070

Tursin tuberuż

 

0,04

0213080

Ravanell

 

0,01  (*1)

0213090

Sassefrika

 

0,04

0213100

Swedes

 

0,01  (*1)

0213110

Kromb

 

0,01  (*1)

0213990

Oħrajn

 

0,01  (*1)

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Tewm

 

 

0220020

Basal

 

 

0220030

Xalotti

 

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

 

 

0220990

Oħrajn

 

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

0,01  (*1)

0231000

(a)

solanacea

 

 

0231010

Tadam

0,3

 

0231020

Bżar ħelu (kapsikum)

0,5

 

0231030

Brunġiel

0,3

 

0231040

Okra

0,2

 

0231990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0232000

(b)

kukurbiti tal-qoxra kommestibbli

0,01  (*1)

 

0232010

Ħjar

 

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

 

0232030

Qargħabagħli

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

0233000

(c)

kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

0,01  (*1)

 

0233010

Bettieħ

 

 

0233020

Qargħa aħmar

 

 

0233030

Dulliegħ

 

 

0233990

Oħrajn

 

 

0234000

(d)

qamħirrum

0,01  (*1)

 

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

0,01  (*1)

 

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

 

0,01  (*1)

0241000

(a)

Brassika li twarrad

0,4

 

0241010

Brokkli

 

 

0241020

Pastard

 

 

0241990

Oħrajn

 

 

0242000

(b)

brassika bir-ras

0,4

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

0242020

Kaboċċa bir-ras

 

 

0242990

Oħrajn

 

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

0,01  (*1)

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

 

0243020

Kale

 

 

0243990

Oħrajn

 

 

0244000

(d)

ġdur

0,4

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

 

0,01  (*1)

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

0,01  (*1)

 

0251020

Ħass

0,01  (*1)

 

0251030

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

0,01  (*1)

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

0,01  (*1)

 

0251050

Krexxuni tal-art

0,01  (*1)

 

0251060

Aruka

0,01  (*1)

 

0251070

Mustarda ħamra

0,01  (*1)

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet ta' brassika)

4

 

0251990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spinaċi

 

 

0252020

Burdlieq

 

 

0252030

Weraq tal-pitravi

 

 

0252990

Oħrajn

 

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u u ta' speċijiet simili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

(d)

krexxuni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

(e)

ċikwejra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Maxxita

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

 

0256040

Tursin

 

 

0256050

Salvja

 

 

0256060

Klin

 

 

0256070

Sagħtar

 

 

0256080

Ħabaq u l-fjuri tiegħu li jittieklu

 

 

0256090

Weraq tar-rand

 

 

0256100

Stragun

 

 

0256990

Oħrajn

 

 

0260000

Legumi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fażola (bil-miżwed)

 

 

0260020

Fażola (bla miżwed)

 

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

 

 

0260040

Piżelli (bla miżwed)

 

 

0260050

Għads

 

 

0260990

Oħrajn

 

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Asparagu

 

 

0270020

Kardun

 

 

0270030

Krafes

 

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

 

 

0270050

Qaqoċċ

 

 

0270060

Kurrat

 

 

0270070

Rabarbru

 

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

 

0270090

Qlub tal-palm

 

 

0270990

Oħrajn

 

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

0,3

0,01  (*1)

0300010

Fażola

 

 

0300020

Għads

 

 

0300030

Piżelli

 

 

0300040

Lupini

 

 

0300990

Oħrajn

 

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

0,01  (*1)

0401000

Żrieragħ żejtnija

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

0,02  (*1)

 

0401020

Karawett

0,02  (*1)

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

0,02  (*1)

 

0401040

Ġulġlien

0,02  (*1)

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

0,02  (*1)

 

0401060

Żerriegħa tal-kolza

0,05

 

0401070

Fażola tas-sojja

0,3

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

0,02  (*1)

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

0,5

 

0401100

Żerriegħa tal-qargħa ħamra

0,02  (*1)

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

0,02  (*1)

 

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

0,02  (*1)

 

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

0,02  (*1)

 

0401140

Qannebusa

0,02  (*1)

 

0401150

Żerriegħa tar-riġnuwa

0,02  (*1)

 

0401990

Oħrajn

0,02  (*1)

 

0402000

Frott taż-żejt

0,02  (*1)

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

0402020

Il-qlub taż-żerriegħa tal-palm taż-żejt

 

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Oħrajn

 

 

0500000

ĊEREALI

 

 

0500010

Xgħir

0,05  (*1)

0,4

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloż oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500030

Qamħirrum

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0500040

Millieġ komuni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500050

Ħafur

0,01  (*1)

0,4

0500060

Ross

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500070

Segala

0,01  (*1)

0,15

0500080

Sorgu

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500090

Qamħ

0,5

0,15

0500990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

 

0,05  (*1)

0610000

Tejiet

30

 

0620000

Żrieragħ tal-kafè

0,05  (*1)

 

0630000

Infusjonijiet erbali minn

0,1 (+)

 

0631000

(a)

fjuri

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

0631020

Ibisku

 

 

0631030

Ward

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

0631050

Tilju

 

 

0631990

Oħrajn

 

 

0632000

(b)

weraq u ħxejjex aromatiċi

 

 

0632010

Frawla

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Te tal-Paragwaj

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

0633000

(c)

għeruq

 

 

0633010

Valerjana

 

 

0633020

Ġinseng

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

0639000

(d)

kull parti oħra tal-pjanta

 

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

0,05  (*1)

 

0650000

Grupp Ħarrub

0,05  (*1)

 

0700000

ĦOPS

20

0,05  (*1)

0800000

ĦWAWAR

 

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Ħlewwa

 

 

0810020

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

 

 

0810030

Karfus

 

 

0810040

Kosbor

 

 

0810050

Kemmun

 

 

0810060

Xibt

 

 

0810070

Bużbież

 

 

0810080

Fienu

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,03

0,05  (*1)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

0820030

Ħlewwa Ġermaniża

 

 

0820040

Kardamomu

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

 

 

0820070

Vanilja

 

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

 

0820990

Oħrajn

 

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kannella

 

 

0830990

Oħrajn

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

 

0840010

Għud is-sus

0,05

0,05  (*1)

0840020

Ġinġer

0,05

0,05  (*1)

0840030

Żagħfran tal-Indja

0,05

0,05  (*1)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

(+)

0840990

Oħrajn

0,05

0,05  (*1)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Oħrajn

 

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Żagħfran

 

 

0860990

Oħrajn

 

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

 

 

0870990

Oħrajn

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Pitravi taz-zokkor

 

 

0900020

Kannamieli

 

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

 

0900990

Oħrajn

 

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI — ANNIMALI TAL-ART

 

 

1010000

Tessuti minn

 

 

1011000

(a)

ħnieżer

 

 

1011010

Muskoli

0,2

0,2

1011020

Tessut xaħmi

3

0,01  (*1)

1011030

Fwied

0,2

0,3

1011040

Kliewi

0,2

0,05

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

3

0,3

1011990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1012000

(b)

bovini

 

 

1012010

Muskoli

0,2

0,15

1012020

Tessut xaħmi

3

0,2

1012030

Fwied

0,2

3

1012040

Kliewi

0,2

0,5

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

3

3

1012990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1013000

(c)

ngħaġ

 

 

1013010

Muskoli

0,2

0,15

1013020

Tessut xaħmi

3

0,2

1013030

Fwied

0,2

3

1013040

Kliewi

0,2

0,5

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

3

3

1013990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1014000

(d)

mogħoż

 

 

1014010

Muskoli

0,2

0,15

1014020

Tessut xaħmi

3

0,2

1014030

Fwied

0,2

3

1014040

Kliewi

0,2

0,5

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

3

3

1014990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1015000

(e)

ekwini

 

 

1015010

Muskoli

0,2

0,15

1015020

Tessut xaħmi

3

0,2

1015030

Fwied

0,2

3

1015040

Kliewi

0,2

0,5

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

3

3

1015990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1016000

(f)

pollam

 

0,01 (*1)

1016010

Muskoli

0,05 (*1)

 

1016020

Tessut xaħmi

0,05 (*1)

 

1016030

Fwied

0,01  (*1)

 

1016040

Kliewi

0,01  (*1)

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,01  (*1)

 

1016990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

1017000

(g)

annimali terrestri oħrajn imrobbijin

 

 

1017010

Muskoli

0,2

0,15

1017020

Tessut xaħmi

3

0,2

1017030

Fwied

0,2

3

1017040

Kliewi

0,2

0,5

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

3

3

1017990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1020000

Ħalib

0,2

0,015

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

1020040

Żwiemel

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

1030000

Bajd tat-tjur

0,01  (*1) (+)

0,01 (*1)

1030010

Tiġieġ

 

 

1030020

Papri

 

 

1030030

Wiżż

 

 

1030040

Summien

 

 

1030990

Oħrajn

 

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Amfibji u Rettili

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

0,01 (*1)

0,01  (*1)

(b)

qed jiżdiedu l-kolonni li ġejjin għall-karbetammid u għat-triflusulfuron:

“Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi ta' residwi (f'mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (a)

Il-karbetammid (it-total tal-karbetammid u tal-isomeru S tiegħu)

It-triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluworoetossi)-1,3,5-triażina-2,4-diammina (IN-M7222) (A)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0110010

Grejpfrut

 

 

0110020

Larinġ

 

 

0110030

Lumi

 

 

0110040

Xkomp

 

 

0110050

Mandolin

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0120010

Lewż

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

0120040

Qastan

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

0120110

Ġewż

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

0130000

Pomu

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0130010

Tuffieħ

(+)

 

0130020

Lanġas

(+)

 

0130030

Sfarġel

(+)

 

0130040

Naspli

 

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

 

0130990

Oħrajn

 

 

0140000

Frott tal-għadma

0,01  (*2) (+)

0,01  (*2)

0140010

Berquq

 

 

0140020

Ċiras (ħelu)

 

 

0140030

Ħawħ

 

 

0140040

Għanbaqar

 

 

0140990

Oħrajn

 

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0151000

(a)

għeneb

(+)

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

0152000

(b)

frawli

 

 

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

 

 

0153010

Tut

 

 

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

 

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

0154000

(d)

frott żgħir ieħor u berries

 

 

0154010

Mirtill

 

 

0154020

Cranberries

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

 

 

0154040

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

 

 

0154050

Warda skoċċiża

 

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

 

0154990

Oħrajn

 

 

0160000

Frott — diversi bi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0161000

(a)

qoxra li tittiekel

 

 

0161010

Tamal

 

 

0161020

Tin

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

 

0161050

Karambola

 

 

0161060

Kaki

 

 

0161070

Jambolan

 

 

0161990

Oħrajn

 

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħar

 

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

 

0162020

Liċċi

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

 

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbar

 

 

0163010

Avokado

 

 

0163020

Banana

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaja

 

 

0163050

Rummien

 

 

0163060

Ċerimoja

 

 

0163070

Gwava

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

 

0163100

Durjan

 

 

0163110

Il-frotta tal-annona

 

 

0163990

Oħrajn

 

 

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

0210000

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

(a)

patata

 

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

0212040

Ararut

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

 

0213010

Pitravi

 

 

0213020

Zunnarija

 

 

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

 

0213040

Għerq tal-mustarda

 

 

0213050

Artiċokks

 

 

0213060

Zunnarija bajda

 

 

0213070

Tursin tuberuż

 

 

0213080

Ravanell

 

 

0213090

Sassefrika

 

 

0213100

Swedes

 

 

0213110

Kromb

 

 

0213990

Oħrajn

 

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Tewm

 

 

0220020

Basal

 

 

0220030

Xalotti

 

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

 

 

0220990

Oħrajn

 

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0231000

(a)

solanacea

 

 

0231010

Tadam

 

 

0231020

Bżar ħelu (kapsikum)

 

 

0231030

Brunġiel

 

 

0231040

Okra

 

 

0231990

Oħrajn

 

 

0232000

(b)

kukurbiti tal-qoxra kommestibbli

 

 

0232010

Ħjar

 

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

 

0232030

Qargħabagħli

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

0233000

(c)

kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

 

 

0233010

Bettieħ

 

 

0233020

Qargħa aħmar

 

 

0233030

Dulliegħ

 

 

0233990

Oħrajn

 

 

0234000

(d)

qamħirrum

 

 

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

 

 

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

(a)

Brassika li twarrad

 

 

0241010

Brokkli

 

 

0241020

Pastard

 

 

0241990

Oħrajn

 

 

0242000

(b)

brassika bir-ras

 

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

0242020

Kaboċċa bir-ras

 

 

0242990

Oħrajn

 

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

 

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

 

0243020

Kale

 

 

0243990

Oħrajn

 

 

0244000

(d)

ġdur

 

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

 

0,01  (*2)

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

0,01  (*2)

 

0251020

Ħass

0,6 (+)

 

0251030

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

0,6 (+)

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

0,01  (*2)

 

0251050

Krexxuni tal-art

0,01  (*2)

 

0251060

Aruka

0,01  (*2)

 

0251070

Mustarda ħamra

0,01  (*2)

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet ta' brassika)

0,01  (*2)

 

0251990

Oħrajn

0,01  (*2)

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Spinaċi

 

 

0252020

Burdlieq

 

 

0252030

Weraq tal-pitravi

 

 

0252990

Oħrajn

 

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u u ta' speċijiet simili

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

(d)

krexxuni

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

(e)

ċikwejra

0,02  (*2) (+)

0,01  (*2)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0256010

Maxxita

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

 

0256040

Tursin

 

 

0256050

Salvja

 

 

0256060

Klin

 

 

0256070

Sagħtar

 

 

0256080

Ħabaq u l-fjuri tiegħu li jittieklu

 

 

0256090

Weraq tar-rand

 

 

0256100

Stragun

 

 

0256990

Oħrajn

 

 

0260000

Legumi

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0260010

Fażola (bil-miżwed)

 

 

0260020

Fażola (bla miżwed)

 

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

 

 

0260040

Piżelli (bla miżwed)

 

 

0260050

Għads

 

 

0260990

Oħrajn

 

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Asparagu

 

 

0270020

Kardun

 

 

0270030

Krafes

 

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

 

 

0270050

Qaqoċċ

 

 

0270060

Kurrat

 

 

0270070

Rabarbru

 

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

 

0270090

Qlub tal-palm

 

 

0270990

Oħrajn

 

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

 

0,01  (*2)

0300010

Fażola

0,01  (*2)

 

0300020

Għads

0,02  (*2) (+)

 

0300030

Piżelli

0,02  (*2) (+)

 

0300040

Lupini

0,01  (*2)

 

0300990

Oħrajn

0,01  (*2)

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0401000

Żrieragħ żejtnija

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

 

0401020

Karawett

 

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

 

0401040

Ġulġlien

 

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

 

0401060

Żerriegħa tal-kolza

 

 

0401070

Fażola tas-sojja

 

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

 

0401100

Żerriegħa tal-qargħa ħamra

 

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 

 

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

 

 

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

 

 

0401140

Qannebusa

 

 

0401150

Żerriegħa tar-riġnuwa

 

 

0401990

Oħrajn

 

 

0402000

Frott taż-żejt

 

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

0402020

Il-qlub taż-żerriegħa tal-palm taż-żejt

 

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Oħrajn

 

 

0500000

ĊEREALI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Xgħir

 

 

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloż oħrajn

 

 

0500030

Qamħirrum

 

 

0500040

Millieġ komuni

 

 

0500050

Ħafur

 

 

0500060

Ross

 

 

0500070

Segala

 

 

0500080

Sorgu

 

 

0500090

Qamħ

 

 

0500990

Oħrajn

 

 

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0610000

Tejiet

 

 

0620000

Żrieragħ tal-kafè

 

 

0630000

Infusjonijiet erbali minn

 

 

0631000

(a)

fjuri

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

0631020

Ibisku

 

 

0631030

Ward

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

0631050

Tilju

 

 

0631990

Oħrajn

 

 

0632000

(b)

weraq u ħxejjex aromatiċi

 

 

0632010

Frawla

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Te tal-Paragwaj

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

0633000

(c)

għeruq

 

 

0633010

Valerjana

 

 

0633020

Ġinseng

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

0639000

(d)

kull parti oħra tal-pjanta

 

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

 

 

0650000

Grupp Ħarrub

 

 

0700000

ĦOPS

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0800000

ĦWAWAR

 

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0810010

Ħlewwa

 

 

0810020

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

 

 

0810030

Karfus

 

 

0810040

Kosbor

 

 

0810050

Kemmun

 

 

0810060

Xibt

 

 

0810070

Bużbież

 

 

0810080

Fienu

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

0820030

Ħlewwa Ġermaniża

 

 

0820040

Kardamomu

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

 

 

0820070

Vanilja

 

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

 

0820990

Oħrajn

 

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0830010

Kannella

 

 

0830990

Oħrajn

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

 

0840010

Għud is-sus

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0840020

Ġinġer

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0840030

Żagħfran tal-Indja

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

(+)

0840990

Oħrajn

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Oħrajn

 

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0860010

Żagħfran

 

 

0860990

Oħrajn

 

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

 

 

0870990

Oħrajn

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

 

0,01  (*2)

0900010

Pitravi taz-zokkor

0,01  (*2)

 

0900020

Kannamieli

0,01  (*2)

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

0,02  (*2) (+)

 

0900990

Oħrajn

0,01  (*2)

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI — ANNIMALI TAL-ART

 

 

1010000

Tessuti minn

0,01  (*2)

0,01  (*2)

1011000

(a)

ħnieżer

 

 

1011010

Muskoli

 

 

1011020

Tessut xaħmi

 

 

1011030

Fwied

 

 

1011040

Kliewi

 

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

1011990

Oħrajn

 

 

1012000

(b)

bovini

 

 

1012010

Muskoli

 

 

1012020

Tessut xaħmi

 

 

1012030

Fwied

 

 

1012040

Kliewi

 

 

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

1012990

Oħrajn

 

 

1013000

(c)

ngħaġ

 

 

1013010

Muskoli

 

 

1013020

Tessut xaħmi

 

 

1013030

Fwied

 

 

1013040

Kliewi

 

 

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

1013990

Oħrajn

 

 

1014000

(d)

mogħoż

 

 

1014010

Muskoli

 

 

1014020

Tessut xaħmi

 

 

1014030

Fwied

 

 

1014040

Kliewi

 

 

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

1014990

Oħrajn

 

 

1015000

(e)

ekwini

 

 

1015010

Muskoli

 

 

1015020

Tessut xaħmi

 

 

1015030

Fwied

 

 

1015040

Kliewi

 

 

1015050