Help Print this page 

Document 32017L0164

Title and reference
Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2017/164 tal-31 ta' Jannar 2017 li tistabbilixxi r-raba' lista ta' valuri tal-limitu indikattivi ta' esposizzjoni minħabba x-xogħol skont id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE, u li temenda d-Direttivi tal-Kummissjoni 91/322/KEE, 2000/39/KE u 2009/161/UE (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )

C/2017/0396
  • In force
OJ L 27, 1.2.2017, p. 115–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/164/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.2.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 27/115


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/164

tal-31 ta' Jannar 2017

li tistabbilixxi r-raba' lista ta' valuri tal-limitu indikattivi ta' esposizzjoni minħabba x-xogħol skont id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE, u li temenda d-Direttivi tal-Kummissjoni 91/322/KEE, 2000/39/KE u 2009/161/UE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x'jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (“Id-Direttiva 98/24/KE”) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(2) tagħha,

Billi:

(1)

Skont id-Direttiva 98/24/KE, il-Kummissjoni għandha tipproponi miri tal-Unjoni fil-forma ta' valuri tal-limitu indikattivi ta' esposizzjoni minħabba x-xogħol (IOELVs) li jridu jiġu stabbiliti fil-livell tal-Unjoni, biex il-ħaddiema jitħarsu minn riskji ġejjin minn espożizzjoni għal sustanzi kimiċi perikolużi.

(2)

L-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 98/24/KE jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi jew tirrevedi l-valuri tal-limitu indikattivi (IOELVs), filwaqt li tqis id-disponibbiltà tal-metodi tat-teknika tal-kejl, permezz ta' miżuri adottati f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 17 tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE (2).

(3)

Il-Kummissjoni hija assistita f'din il-ħidma mill-Kumitat Xjentifiku għal-Limiti tal-Espożizzjoni għal Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol (SCOEL), imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/113/UE (3).

(4)

Skont id-Direttiva 98/24/KE “Valur tal-limitu ta' esposizzjoni minħabba x-xogħol” tfisser, għajr jekk speċifikat xort'oħra, il-limitu tal-medja ponderata skont il-ħin tal-konċentrazzjoni ta' aġent kimiku fl-arja ġewwa ż-żona tat-teħid tan-nifs ta' ħaddiem b'relazzjoni ma' perjodu referenzjarju speċifikat.

(5)

L-IOELVs huma valuri bbażati fuq is-saħħa tal-limitu tal-espożizzjoni fuq ix-xogħol li l-Kumitat Xjentifiku għal-Limiti tal-Espożizzjoni għal Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol jikseb mill-aħħar dejta xjentifika disponibbli u li jiġu adottati mill-Kummissjoni skont id-disponibbiltà tat-tekniki tal-kejl. Dawn huma livelli limiti ta' espożizzjoni li taħthom, b'mod ġenerali, ma jkunu mistennija ebda effett detrimentali għal kwalunkwe aġent kimiku wara espożizzjoni għal żmien qasir jew ta' kuljum matul iż-żmien ta' ħajja professjonali. Dawn huma għanijiet tal-Unjoni u huma mfassla biex jiġu assistiti dawk li jimpjegaw, biex jiddeterminaw u jivvalutaw ir-riskji u fl-implimentazzjoni ta' miżuri preventivi u protettivi skont id-Direttiva 98/24/KE.

(6)

Skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Xjentifiku għal-Limiti tal-Espożizzjoni għal Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol, l-IOELVs huma stabbiliti skont perjodu referenzjarju ta' tmien sigħat bħala medja ponderata skont il-ħin (valuri tal-limitu ta' esposizzjoni għal żmien twil) u, għal ċerti aġenti kimiċi, għal perjodi referenzjarji iqsar, b'mod ġenerali medja ponderata skont il-ħin ta' ħmistax-il minuta (valuri tal-limitu ta' esposizzjoni għal żmien qasir), biex jitqiesu l-effetti li jiġu minn espożizzjoni għal żmien qasir.

(7)

Għal kull aġent kimiku li għalih l-IOELV ġie stabbilit fil-livell tal-Unjoni, l-Istati Membri huma mitluba jistabbilixxu valur tal-limitu nazzjonali ta' esposizzjoni minħabba x-xogħol. Huma u jagħmlu dan, għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni l-valur tal-limitu tal-Unjoni, filwaqt li jiddeterminaw in-natura tal-valur tal-limitu nazzjonali f'konformità mal-leġiżlazzjoni u l-prattika nazzjonali.

(8)

L-IOELVs huma parti importanti mill-arranġamenti ġenerali għall-protezzjoni tal-ħaddiema kontra riskji għas-saħħa minn espożizzjoni għal sustanzi kimiċi perikolużi.

(9)

Skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 98/24/KE, il-Kumitat Xjentifiku għal-Limiti tal-Espożizzjoni għal Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol ivvaluta r-relazzjoni bejn l-effetti tas-saħħa tal-aġenti kimiċi elenkati f'wieħed u tletin entrata fl-Anness ta' din id-Direttiva u l-livell ta' espożizzjoni fuq ix-xogħol u rrakkomanda għal dawn l-aġenti kimiċi kollha, li jiġu stabbiliti l-IOELVs għar-rotta respiratorja ta' espożizzjoni skont perjodu referenzjarju ta' tmien sigħat medja ponderata skont il-ħin. Għalhekk huwa xieraq li jiġu stabbiliti valuri tal-limitu ta' espożizzjoni għal terminu ta' żmien twil għal dawk l-aġenti kollha fl-Anness ta' din id-Direttiva.

(10)

Għal xi wħud minn dawk l-aġenti kimiċi, il-Kumitat Xjentifiku għal-Limiti tal-Espożizzjoni għal Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol rrakkomanda wkoll l-istabbiliment ta' dawn il-valuri tal-limitu fir-rigward ta' perjodi referenzjarji iqsar u/jew ta' osservazzjonijiet dwar il-ġilda.

(11)

Erbgħa minn dawk l-aġenti kimiċi — il-monossidu tan-nitroġenu, id-diidrossidu tal-kalċju, l-idrur tal-lizju u l-aċidu aċetiku — huma attwalment elenkati fl-Anness tad-Direttiva tal-Kummissjoni 91/322/KEE (4).

(12)

Wieħed minn dawk l-aġenti kimiċi, 1,4-diklorobenżen, bħalissa huwa elenkat fl-Anness tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/39/KE (5).

(13)

Ieħor minn dawk l-aġenti kimiċi, il-bisfenol A, bħalissa huwa elenkat fl-Anness tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2009/161/UE (6).

(14)

Għal dawk l-aġenti l-Kumitat Xjentifiku għal-Limiti tal-Espożizzjoni għal Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol irrakkomanda l-istabbiliment ta' IOELVs ġodda. Huwa għalhekk xieraq li jiġu inklużi valuri riveduti ta' limitu għal dawk is-sitt aġenti kimiċi fl-Anness ta' din id-Direttiva u li jitħassru l-entrati ta' dawk l-aġenti kimiċi mill-Annessi tad-Direttivi 91/322/KEE, 2000/39/KE u 2009/161/UE.

(15)

Għal wieħed mill-aġenti kimiċi elenkati fil-wieħed u tletin entrata fl-Anness ta' din id-Direttiva, l-aċidu akriliku, il-Kumitat Xjentifiku għal-Limiti tal-Espożizzjoni għal Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol irrakkomanda valur tal-limitu ta' esposizzjoni għal żmien qasir b'rabta ma' perjodu referenzjarju ta' minuta. Għalhekk huwa xieraq li jiġi stabbilit valur tal-limitu ta' esposizzjoni għal żmien qasir għal dan l-aġent kimiku fl-Anness ta' din id-Direttiva.

(16)

Għal ċertu sustanzi, hemm bżonn li tittieħed f'kunsiderazzjoni l-possibbiltà ta' penetrazzjoni minn ġol-ġilda sabiex jiġi żgurat l-aqwa livell ta' ħarsien possibbli. Fost l-aġenti kimiċi elenkati fil-wieħed u tletin entrata fl-Anness ta' din id-Direttiva, il-Kumitat Xjentifiku għal-Limiti tal-Espożizzjoni għal Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol identifika l-possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti mill-ġilda għat-trinitrat tal-gliċerol, it-tetraklorur tal-karbonju, iċ-ċjanur tal-idroġenu, il-klorur tal-metilin, in-nitroetan, il-1,4-diklorobenżen, il-format tal-metil, it-tetrakloroetilen, iċ-ċjanur tas-sodju u ċ-ċjanur tal-potassju. Għalhekk huwa xieraq li jiġu stabbiliti fl-Anness ta' din id-Direttiva notazzjonijiet li jindikaw il-possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti mill-ġilda għal dawn l-aġenti kimiċi, b'żieda mal-IOELVs.

(17)

Il-Kumitat Konsultattiv dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-xogħol (7), ikkonsultat skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 98/24/KE, irrikonoxxa li kien hemm tħassib dwar il-fattibilità teknika tal-IOELVs proposti għall-monossidu tan-nitroġenu u d-diossidu tan-nitroġenu fix-xogħol tal-minjieri u tat-tħaffir ta' mini taħt l-art, u għall-monossidu tal-karbonju fix-xogħol tal-minjieri taħt l-art. Il-kumitat irrikonoxxa wkoll li bħalissa hemm sfidi marbuta mad-disponibilità ta' metodoloġiji ta' kejl li jistgħu jintużaw biex juru l-konformità mal-valur tal-limitu propost għad-diossidu tan-nitroġenu f'ambjenti tax-xogħol tal-minjieri u tat-tħaffir tal-mini taħt l-art. Huwa għalhekk xieraq li l-Istati Membri jitħallew jagħmlu użu minn perjodu tranżitorju fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-valuri tal-limitu stabbiliti għall-monossidu tan-nitroġenu, għad-diossidu tan-nitroġenu u għall-monossidu tal-karbonju f'xogħol ta' minjieri u ta' tħaffir ta' mini taħt l-art fl-Anness ta' din id-Direttiva. Matul dak il-perjodu tranżitorju, l-Istati Membri jistgħu jkomplu japplikaw l-valuri tal-limitu eżistenti, minflok ma jiġu applikati dawk stabbiliti fl-Anness ta' din id-Direttiva.

(18)

Skont id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni (8), l-Istati Membri ntrabtu li, f'każijiet ġustifikati, jressqu n-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni tagħhom flimkien ma' dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali.

(19)

Fir-rigward ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni tqis li t-trażmissjoni ta' dawn id-dokumenti f'forma ta' tabella li turi l-korrelazzjoni bejn il-miżuri nazzjonali u din id-Direttiva hija ġġustifikata, minħabba li għal ċerti aġenti diġà jeżistu valuri nazzjonali ta' limitu tal-esposizzjoni minħabba x-xogħol fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, u minħabba d-diversità u n-natura teknika tal-istrumenti legali fil-livell nazzjonali biex jiġu stabbiliti valuri tal-limitu ta' esposizzjoni minħabba x-xogħol.

(20)

Il-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol ta l-opinjonijiet tiegħu fis-27 ta' Novembru 2014 u fil-21 ta' Mejju 2015.

(21)

Il-miżuri stipulati f'din id-Direttiva huma bi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Progress Tekniku stabbilit skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE.

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Ir-raba' lista ta' valuri tal-limitu indikattivi ta' esposizzjoni minħabba x-xogħol tal-Unjoni hija b'dan stabbilita għall-aġenti kimiċi elenkati fl-Anness.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu valuri tal-limitu indikattivi nazzjonali ta' esposizzjoni minħabba x-xogħol għall-aġenti kimiċi elenkati fl-Anness, b'konsiderazzjoni tal-valuri tal-limitu tal-Unjoni..

Artikolu 3

Fl-Anness tad-Direttiva 91/322/KEE, ir-referenzi għall-aċidu aċetiku, għad-diidrossidu tal-kalċju, għall-idrur tal-lizju u għall-monossidu tan-nitroġenu huma mħassra b'effett mill-21 ta' Awwissu 2018, suġġett għall-Artikolu 6(2)(a).

Artikolu 4

Fl-Anness tad-Direttiva 2000/39/KE, ir-referenza għall-1,4-diklorobenżen hija mħassra b'effett mill-21 ta' Awwissu 2018.

Artikolu 5

Fl-Anness tad-Direttiva 2009/161/UE, ir-referenza għall-bisfenol A hija mħassra b'effett mill-21 ta' Awwissu 2018.

Artikolu 6

1.   Fix-xogħol tal-minjieri u t-tħaffir tal-mini taħt l-art, l-Istati Membri jistgħu jibbenefikaw minn perjodu tranżitorju li jintemm sa mhux aktar tard mill-21 ta' Awwissu 2023, fir-rigward tal-valuri tal-limitu għall-monossidu tan-nitroġenu, għad-diossidu tan-nitroġenu u għall-monossidu tal-karbonju.

2.   Matul il-perjodu tranżizzjonali msemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jibqgħu japplikaw dan li ġej, minflok ma japplikaw il-valuri tal-limitu stabbiliti fl-Anness:

(a)

fir-rigward tal-monossidu tan-nitroġenu: il-valuri tal-limitu eżistenti stabbiliti skont l-Anness tad-Direttiva 91/322/KEE;

(b)

fir-rigward tad-diossidu tan-nitroġenu u tal-monossidu tal-karbonju: il-valuri nazzjonali ta' limitu fis-seħħ fl-1 ta' Frar 2017.

Artikolu 7

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-21 ta' Awwissu 2018.

Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u għandhom jressqu n-notifika tagħhom flimkien ma' dokument wieħed jew aktar ta' spjegazzjoni fil-forma ta' tabelli li juru l-korrelazzjoni bejn id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta dawk id-dispożizzjonijiet jiġu adottati mill-Istati Membri, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn din ir-referenza dakinhar tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir din ir-referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 8

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin (20) jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 9

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta' Jannar 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/113/UE tat-3 ta' Marzu 2014 li tistabbilixxi Kumitat Xjentifiku għal-Limiti tal-Espożizzjoni għal Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol u li tħassar id-Deċiżjoni 95/320/KE (ĠU L 62, 4.3.2014, p. 18).

(4)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 91/322/KEE tad-29 ta' Mejju 1991 dwar l-istabbiliment ta' valuri ta' limiti indikattivi permess tal-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 80/1107/KEE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-esposizzjoni għal aġenti kimiċi, fiżiċi u bijoloġiċi fuq ix-xogħol (ĠU L 177, 5.7.1991, p. 22).

(5)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/39/KE tat-8 ta' Ġunju 2000 li tistabbilixxi l-ewwel lista ta' valuri ta' limiti ta' espożizzjoni minħabba x-xogħol biex timplimenta d-Direttiva 98/24/KE dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema minn riskji relatati ma' aġenti kimiċi fuq ix-xogħol (ĠU L 142, 16.6.2000, p. 47).

(6)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2009/161/UE tas-17 ta' Diċembru 2009 li tistabbilixxi t-tielet lista ta' valuri ta' limitu indikattivi ta' esponiment professjonali fl-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u li temenda d-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/39/KE (ĠU L 338, 19.12.2009, p. 87).

(7)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/C218/01 tat-22 ta' Lulju 2003 li tistabbilixxi Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (ĠU C 218, 13.9.2003, p. 1).

(8)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANNESS

Nru tal-KE (1)

Nru tal-CAS (2)

L-ISEM TAL-AĠENT KIMIKU

IL-VALURI TAL-LIMITU

Notazzjoni (3)

Tmien (8) sigħat (4)

Perjodu ta' żmien qasir (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

Manganiż u komposti inorganiċi tal-manganiż

(bħala manganiż)

0,2 (8)

0,05 (9)

200-240-8

55-63-0

Trinitrat tal-gliċerol

0,095

0,01

0,19

0,02

ġilda

200-262-8

56-23-5

Tetraklorur tal-karbonju; Tetraklormetan

6,4

1

32

5

ġilda

200-521-5

61-82-5

Amitrol

0,2

200-580-7

64-19-7

Aċidu aċetiku

25

10

50

20

200-821-6

74-90-8

Ċjanur tal-idroġenu

(bħala ċjanur)

1

0,9

5

4,5

ġilda

200-838-9

75-09-2

Klorur tal-metilen; Diklorometan

353

100

706

200

ġilda

200-864-0

75-35-4

Klorur ta' viniliden; 1,1-Dikloroetilen

8

2

20

5

201-083-8

78-10-4

Ortosilikat tetraetil

44

5

201-177-9

79-10-7

Aċidu akriliku; Aċidu prop-2-enojku

29

10

59 (10)

20 (10)

201-188-9

79-24-3

Nitroetan

62

20

312

100

ġilda

201-245-8

80-05-7

Bisfenol A; 4,4-Isopropilidenedifenol

2 (8)

202-981-2

101-84-8

Etere tad-difenil

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-etileżan-1-ol

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-Diklorobenżen; p-Diklorobenżen

12

2

60

10

ġilda

203-453-4

107-02-8

Akrolein; Akrilaldeid; Prop-2-enal

0,05

0,02

0,12

0,05

203-481-7

107-31-3

Format tal-metil

125

50

250

100

ġilda

203-788-6

110-65-6

But-2-in-1,4-diol

0,5

204-825-9

127-18-4

Tetrakloroetilen

138

20

275

40

ġilda

205-500-4

141-78-6

Aċetat etiliku

734

200

1 468

400

205-599-4

143-33-9

ċjanur tas-sodju

(bħala ċjanur)

1

5

ġilda

205-792-3

151-50-8

Ċjanur tal-potassju

(bħala ċjanur)

1

5

ġilda

207-069-8

431-03-8

Diaċetil; Butanedion

0,07

0,02

0,36

0,1

211-128-3

630-08-0

Monossidu tal-karbonju

23

20

117

100

215-137-3

1305-62-0

Diidrossidu tal-kalċju

1 (9)

4 (9)

215-138-9

1305-78-8

Ossidu tal-kalċju

1 (9)

4 (9)

231-195-2

7446-09-5

Diossidu tal-kubrit

1,3

0,5

2,7

1

231-484-3

7580-67-8

Idrur tal-litju (6)

0,02 (8)

233-271-0

10102-43-9

Monossidu tan-nitroġenu

2,5

2

233-272-6

10102-44-0

Diossidu tan-nitroġenu

0,96

0,5

1,91

1

262-967-7

61788-32-7

Terfenil, idroġenat

19

2

48

5


(1)  

Nru tal-KE: In-numru tal-Komunità Ewropea (KE), l-identifikatur numeriku għas-sustanzi fl-Unjoni Ewropea.

(2)  

Nru tal-CAS: In-Numru tar-Reġistru tas-Servizz tal-Astratt Kimiku.

(3)  Notazzjoni dwar il-ġilda assenjata lill-valur ta' tal-limitu ta' esposizzjoni minħabba x-xogħol tindika l-possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti mill-ġilda.

(4)  Imkejla jew kkalkulati b'rabta ma' perjodu referenzjarju ta' medja ponderata skont il-ħin ta' tmien sigħat (TWA).

(5)  Limitu ta' esponiment għal żmien qasir (STEL). Valur ta' limitu li 'l fuq minnu ma għandux ikun hemm esponiment u li huwa marbut ma' perjodu ta' 15-il minuta, sakemm mhux speċifikat xorta oħra.

(6)  

mg/m3 : milligrammi għal kull metru kubu ta' arja. Għal sustanzi kimiċi f'fażi ta' gass jew fwar il-valur ta' limitu huwa espress f'20 °C u 101,3 kPa.

(7)  

ppm: partijiet għal kull miljun skont il-volum fl-arja (ml/m3).

(8)  Frazzjoni inalabbli.

(9)  Frazzjoni respirabbli.

(10)  Il-valur ta' limitu ta' esponiment għal żmien qasir għal perjodu referenzjarju ta' 1 minuta.


Top