Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2080

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2080 tal-25 ta' Novembru 2016 dwar il-ftuħ tal-bejgħ tat-trab tal-ħalib xkumat permezz ta' proċedura ta' sejħa għall-offerti

C/2016/7817

OJ L 321, 29.11.2016, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2080/oj

29.11.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 321/45


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2080

tal-25 ta' Novembru 2016

dwar il-ftuħ tal-bejgħ tat-trab tal-ħalib xkumat permezz ta' proċedura ta' sejħa għall-offerti

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1240 tat-18 ta' Mejju 2016 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' intervent pubbliku u ta' għajnuna għall-ħżin privat (2), b'mod partikolari l-Artikolu 28 u l-Artikolu 31(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Minħabba s-sitwazzjoni attwali tas-suq tat-trab tal-ħalib xkumat f'termini tal-irkupru tal-prezz u l-livell għoli ta' ħażniet ta' intervent huwa xieraq li jinfetaħ il-bejgħ tat-trab tal-ħalib xkumat mill-intervent pubbliku permezz ta' proċedura ta' sejħa għall-offerti skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 2016/1240.

(2)

Sabiex jiġi ġestit il-bejgħ mill-intervent b'mod adegwat, huwa meħtieġ li tiġi speċifikata d-data li qabilha t-trab tal-ħalib xkumat li jitqiegħed għall-bejgħ, għandu jkun daħal fl-intervent pubbliku.

(3)

Skont l-Artikolu 28(4)(b), (c) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 2016/1240, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti l-perjodi għas-sottomissjoni tal-offerti, il-kwantità minima li għaliha tista' tiġi ppreżentata offerta u l-ammont tal-garanzija li għandha tiġi ppreżentata meta titressaq offerta.

(4)

Għall-finijiet tal-Artikolu 31(1) tar-Regolament (UE) Nru 2016/1240, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti l-limiti ta' żmien sa meta l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-offerti ammissibbli kollha.

(5)

Fl-interess ta' amministrazzjoni effiċjenti, l-Istati Membri għandhom jagħmlu n-notifiki tagħhom lill-Kummissjoni skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 792/2009 (3).

(6)

Il-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni saż-żmien stabbilit mill-president tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

Il-bejgħ permezz ta' proċedura ta' sejħa għall-offerti, tat-trab tal-ħalib xkumat maħżun qabel l-1 ta' Novembru 2015 huwa miftuħ taħt il-kundizzjonijiet previsti fil-Kapitolu III tat-Titolu II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 2016/1240.

Artikolu 2

Tressiq ta' offerti

1.   Il-perjodu li fih jistgħu jitressqu l-offerti bi tweġiba għall-ewwel sejħa parzjali għall-offerti għandu jintemm fit-13 ta' Diċembru 2016 fil-11.00 (ħin ta' Brussell).

2.   Il-perjodi li fihom jistgħu jitressqu l-offerti bi tweġiba għat-tieni sejħa parzjali u għas-sejħiet parzjali sussegwenti għandhom jibdew fl-ewwel jum tax-xogħol wara tmiem il-perjodu preċedenti. Dawn għandhom jintemmu fl-11.00 (ħin ta' Brussell) fl-ewwel u t-tielet Tlieta tax-xahar. Madankollu, f'Awwissu għandu jkun il-11.00 (ħin ta' Brussell) fir-raba' Tlieta, u f'Diċembru għandu jkun il-11.00 (ħin ta' Brussell) fit-tieni Tlieta. Jekk it-Tlieta tkun festa pubblika l-limitu taż-żmien għandu jkun il-11.00 (ħin ta' Brussell) tal-jum tax-xogħol preċedenti.

3.   L-offerti jitressqu quddiem l-aġenziji tal-pagamenti approvati mill-Istati Membri (4).

Artikolu 3

Kwantità għal kull offerta u unità ta' kejl

Il-kwantità minima ta' trab tal-ħalib xkumat li għaliha tista' tiġi ppreżentata offerta għandha tkun ta' 20 tunnellata.

Il-prezz propost għandu jkun il-prezz għal kull 100 kilogramma ta' prodott.

Artikolu 4

Is-sigurtà

Meta titressaq offerta għall-bejgħ tat-trab tal-ħalib xkumat, garanzija ta' EUR 50/tunellata għandha tiġi ppreżentata lill-aġenzija tal-pagamenti fejn intefgħet l-offerta.

Artikolu 5

Notifika lill-Kummissjoni

In-notifika prevista fl-Artikolu 31(1) tar-Regolament (UE) Nru 2016/1240 għandha ssiru skont ir-Regolament (KE) Nru 792/2009 sal-16.00 (ħin ta' Brussell) il-jiem imsemmija fl-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta' Novembru 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 206, 30.7.2016, p. 71.

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 792/2009 tal-31 ta' Awwissu 2009 li jistipula regoli dettaljati għan-notifiki tal-Istati Membri lill-Kummissjoni dwar informazzjoni u dokumenti fl-implimentazzjoni tal-organizzazzjoni komuni tas-swieq, l-iskema tal-pagamenti diretti, il-promozzjoni tal-prodottiagrikoli u s-sistemi applikabbli għar-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer iż-żgħar tal-Eġew (ĠU L 228, 1.9.2009, p. 3.

(4)  L-indirizzi tal-aġenziji tal-pagamenti huma disponibbli fuq is-sit tal-Kummissjoni Ewropea http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm


Top