Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0865

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/865 tal-31 ta' Mejju 2016 li jniedi investigazzjoni dwar l-evażjoni possibbli tal-miżuri kontra d-dumping imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 2015/2384 fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti fojls tal-aluminju li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, permezz ta' importazzjonijiet ta' ċerti fojls tal-aluminju kemm kemm immodifikati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, u li jagħmel dawn l-importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni

C/2016/3200

OJ L 144, 1.6.2016, p. 35–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/865/oj

1.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/35


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/865

tal-31 ta' Mejju 2016

li jniedi investigazzjoni dwar l-evażjoni possibbli tal-miżuri kontra d-dumping imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 2015/2384 fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti fojls tal-aluminju li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, permezz ta' importazzjonijiet ta' ċerti fojls tal-aluminju kemm kemm immodifikati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, u li jagħmel dawn l-importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattament dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), u b'mod partikolari l-Artikolu 13(3) u 14(5) tiegħu,

Wara li infurmat lill-Istati Membri,

Billi:

A.   TALBA

(1)

Il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) rċeviet talba skont l-Artikoli 13(3) u 14(5) tar-Regolament bażiku biex tinvestiga l-possibbiltà ta' evażjoni tal-miżuri antidumping imposti fuq ċerti fojls tal-aluminju li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“ir-RPĊ”) permezz ta' importazzjonijiet ta' ċerti fojls tal-aluminju kemm kemm immodifikati li joriġinaw mir-RPĊ, u biex dawn l-importazzjonijiet isiru soġġetti għal reġistrazzjoni.

(2)

It-talba ġiet imressqa fit-18 ta' April 2015. L-applikant talab l-anonimità u ssostanzjaha kif xieraq fit-talba. Il-Kummissjoni tikkunsidra li hemm raġunijiet suffiċjenti biex tingħata l-kunfidenzjalità tal-identità tal-applikant.

B.   PRODOTT

(3)

Il-prodott ikkonċernat huwa fojl tal-aluminju ta' ħxuna mhux inqas minn 0,008 mm u mhux aktar minn 0,018 mm, mhux rinforzata, mhux maħduma ulterjorment apparti milli rrumblata, f'rombli ta' wisa' mhux aktar minn 650 mm u ta' piż aktar minn 10 kg, li toriġina mir-RPĊ, li bħalissa taqa' taħt il-kodiċi NM ex 7607 11 19 (kodiċi TARIC 7607111910) (“il-prodott ikkonċernat”). Dan huwa l-prodott li għalih il-miżuri fis-seħħ bħalissa japplikaw.

(4)

Il-prodotti taħt investigazzjoni għal evażjoni possibbli għandhom l-istess karatteristiċi essenzjali bħall-prodott ikkonċernat iddefinit fil-premessa preċedenti. Madankollu, jistgħu ikunu ittemprati jew le, u jiġu ppreżentati wkoll għall-importazzjoni bħala:

fojl tal-aluminju ta' ħxuna mhux anqas minn 0,007 mm u anqas minn 0,008 mm, indipendentement mill-wisa' tar-rombli, jew

fojl tal-aluminju ta' ħxuna mhux anqas minn 0,008 mm u mhux aktar minn 0,018 mm u f'rombli b'wisa' li jaqbeż is-650 mm, jew

fojl tal-aluminju ta' ħxuna ta' aktar minn 0,018 mm u anqas minn 0,021 mm indipendentement mill-wisa' tar-rombli, jew

fojl tal-aluminju ta' ħxuna mhux anqas minn 0,021 mm u mhux aktar minn 0,045, meta ppreżentati b'tal-anqas żewġ saffi, indipendentement mill-wisa' tar-rombli.

(5)

L-ewwel tliet prodotti deskritti aktar 'il fuq jaqgħu fl-ambitu tal-istess kodiċi NM bħall-prodott ikkonċernat, iżda taħt kodiċijiet TARIC differenti (7607111930, 7607111940 u 7607111950).

(6)

L-aħħar wieħed jaqa' taħt kodiċi NM differenti mill-prodott ikkonċernat (jiġfieri l-kodiċi NM ex 7607 11 90) u l-kodiċijiet TARIC 7607119045 u 7607119080.

(7)

Il-prodotti kollha deskritti aktar 'il fuq joriġinaw ukoll fir-RPĊ (“il-prodotti investigati”).

C.   MIŻURI EŻISTENTI

(8)

Il-miżuri attwalment fis-seħħ u li possibilment qed jiġu evażi huma miżuri ta' antidumping imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2384 (2) (“il-miżuri eżistenti”).

D.   RAĠUNIJIET

(9)

It-talba tinkludi evidenza prima facie suffiċjenti li l-miżuri antidumping imposti fuq il-prodott ikkonċernat qed ikunu evażi permezz ta' prattiki, proċessi jew ħidma li ma hemmx raġuni valida jew ġustifikazzjoni ekonomika biżżejjed għalihom ħlief l-impożizzjoni tad-dazju antidumping.

(10)

L-evidenza prima facie li ġiet ippreżentata hija din:

(11)

Abbażi tal-istatistika tal-esportazzjoni Ċiniża u l-istatistika tal-importazzjoni tal-Eurostat, l-applikant iddetermina l-evoluzzjoni tal-importazzjonijiet ta' kull wieħed mill-prodotti kemm kemm immodifikati li qiegħdin jiġu investigati għal perjodu li jibda fl-2008 u jispiċċa fl-2015. Meta qabbel l-evoluzzjoni tal-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat mal-importazzjonijiet tal-prodotti kemm kemm immodifikati investigati, l-applikant evidenzja tkabbir b'saħħtu ta' importazzjonijiet ta' prodott kemm kemm immodifikat taħt investigazzjoni, kif ukoll tnaqqis parallel tal-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat. B'mod partikolari, l-applikant wera li l-volumi tal-importazzjonijiet tal-prodotti kemm kemm immodifikati taħt investigazzjoni kienu simili għal dawk tal-prodott ikkonċernat qabel l-adozzjoni tal-miżuri antidumping inizjali mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 925/2009 (3). L-applikant, għalhekk, wera bidla fit-tendenza tal-kummerċ.

(12)

Barra minn hekk, għal kull prattika ta' evażjoni, l-applikant ipprovda evidenza dettaljata dwar l-eżistenza mifruxa ta' tali prattiki u l-assenza ta' kull kawża dovuta jew ġustifikazzjoni ekonomika lil hinn mill-impożizzjoni tad-dazju għal tali prattiki.

(13)

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, l-applikant wera li l-prezzijiet tal-esportazzjoni tal-prodotti kemm kemm immodifikati investigati li joriġinaw fir-RPĊ, skont kull waħda mill-prattiki ta' evażjoni, iwaqqgħu b'mod sinfikanti l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni. Konsegwentement, l-importazzjonijiet tal-prodott kemm kemm immodifikat taħt investigazzjoni li joriġina fir-RPĊ idgħajfu l-effetti remedjali tal-miżuri ta' antidumping f'termini ta' prezzijiet, kif ukoll bħala kwantitajiet.

(14)

Finalment, abbażi tal-informazzjoni raġonevolment disponibbli lilu, l-applikant stabbilixxa kalkoli tal-marġni tad-dumping li juru li l-prodotti kemm kemm immodifikati investigati, skont kull prattika ta' evażjoni, jidħlu fis-suq tal-Unjoni bi prezzijiet ta' dumping.

E.   PROĊEDURA

(15)

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li teżisti biżżejjed evidenza biex tiġġustifika l-bidu ta' investigazzjoni skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament bażiku u li tagħmel l-importazzjonijiet tal-prodotti investigati soġġetti għal reġistrazzjoni, b'konformità mal-Artikolu 14(5) tar-Regolament bażiku.

(a)   Kwestjonarji

(16)

Sabiex tikseb tagħrif li tqis meħtieġ għall-investigazzjoni tagħha, il-Kummissjoni se tibgħat kwestjonarji lill-esportaturi/produtturi magħrufa u lill-assoċjazzjonijiet magħrufa tal-esportaturi/produtturi fir-RPĊ, lill-importaturi magħrufa u lill-assoċjazzjonijiet magħrufa ta' importaturi fl-Unjoni u lill-awtoritajiet tar-RPĊ. Jekk ikun meħtieġ, jista' wkoll jintalab tagħrif mingħand l-industrija tal-Unjoni.

(17)

F'kull eventwalità, il-partijiet interessati kollha għandhom jikkuntattjaw lill-Kummissjoni minnufih, u mhux iktar tard mil-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament, u jitolbu kwestjonarju fil-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 3(1) ta' dan ir-Regolament, sakemm il-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 3(2) ta' dan ir-Regolament ikun japplika għall-partijiet interessati kollha.

(18)

L-awtoritajiet tar-RPĊ se jiġu nnotifikati bil-bidu tal-investigazzjoni.

(b)   Ġbir ta' tagħrif u seduti ta' smigħ

(19)

Il-partijiet kollha interessati huma mistiedna jippreżentaw il-fehmiet tagħhom bil-miktub u jipprovdu evidenza ta' sostenn. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista' tisma' lill-partijiet interessati, sakemm jagħmlu talba bil-miktub u juru li hemm raġunijiet partikolari għalfejn għandhom jinstemgħu.

(c)   Eżenzjoni mir-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet jew mill-miżuri

(20)

F'konformità mal-Artikolu 13(4) tar-Regolament bażiku, l-importazzjonijiet tal-prodotti investigati jistgħu jiġu eżentati mir-reġistrazzjoni jew mill-miżuri jekk l-importazzjoni ma tkunx tikkostitwixxi ċirkomvenzjoni.

(21)

Billi l-possibbiltà ta' evażjoni tista' ssir barra mill-Unjoni, jistgħu jingħataw eżenzjonijiet, skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament bażiku, lill-produtturi tal-prodotti investigati fir-RPĊ li jistgħu juru li mhuma relatati (4) ma' ebda produttur suġġett għall-miżuri (5) u li jinstab li ma jkunux involuti fi prattiki ta' evażjoni kif iddefinit fl-Artikoli 13(1) u 13(2) tar-Regolament bażiku. Il-produtturi li jixtiequ jiksbu eżenzjoni għandhom iressqu talba sostnuta kif dovut minn evidenza fil-limitu ta' żmien indikat fl-Artikolu 3(3) ta' dan ir-Regolament.

F.   REĠISTRAZZJONI

(22)

Skont l-Artikolu 14(5) tar-Regolament bażiku, l-importazzjonijiet tal-prodotti investigati ikunu soġġetti għal reġistrazzjoni sabiex ikun żgurat li, jekk l-investigazzjoni tikkonkludi li jkun hemm evażjoni, ikun jista' jiġi impost ammont xieraq ta' dazji antidumping mid-data li fiha tkun ġiet imposta r-reġistrazzjoni ta' importazzjonijiet bħal dawn.

G.   LIMITI TA' ŻMIEN

(23)

Sabiex ikun hemm amministrazzjoni tajba, għandhom jiġu ddikjarati l-limiti ta' żmien li fihom:

il-partijiet interessati jkunu jistgħu jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-eżistenza tagħhom, jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom bil-miktub u jressqu t-tweġibiet għall-kwestjonarju jew kull tagħrif ieħor li għandu jitqies matul l-investigazzjoni,

il-produtturi fir-RPĊ jistgħu jitolbu eżenzjoni mir-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet jew tal-miżuri,

il-partijiet interessati jistgħu jagħmlu talba bil-miktub biex jinstemgħu mill-Kummissjoni,

(24)

Ta' min jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-eżerċitar tal-biċċa l-kbira tad-drittijiet proċedurali stipulati fir-Regolament bażiku jiddependi mill-fatt li l-parti tgħarraf lill-Kummissjoni bl-eżistenza tagħha fil-limiti ta' żmien indikati fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament.

H.   NUQQAS TA' KOOPERAZZJONI

(25)

Jekk jagħti l-każ li xi parti interessata tiċħad l-aċċess jew ma tipprovdix it-tagħrif meħtieġ fil-limiti ta' żmien, jew tfixkel b'mod sinifikattiv l-investigazzjoni, il-konklużjonijiet, sew jekk pożittivi kif ukoll jekk negattivi, ikunu jistgħu jintlaħqu fuq il-bażi tal-fatti disponibbli, f'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku.

(26)

Fejn jinstab illi xi parti interessata tkun ipprovdiet tagħrif mhux minnu jew qarrieqi, tali tagħrif ma jitqiesx u jistgħu jintużaw il-fatti disponibbli.

(27)

Jekk parti interessata ma tikkooperax jew tikkoopera biss parzjalment, u s-sejbiet ikunu għalhekk imsejsa fuq il-fatti disponibbli skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, ir-riżultat jista' jkun anqas favorevoli għal dik il-parti milli kieku kkooperat.

(28)

In-nuqqas li tingħata risposta kompjuterizzata ma jiġix ikkunsidrat bħala nuqqas ta' kooperazzjoni, dejjem jekk il-parti interessata turi li biex tippreżenta r-risposta kif mitlub ikun ifisser piż żejjed mhux raġonevoli jew spiża addizzjonali mhux raġonevoli. Il-parti interessata għandha tikkuntattja lill-Kummissjoni minnufih.

I.   SKEDA TAL-INVESTIGAZZJONI

(29)

L-investigazzjoni tintemm, skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament bażiku, fi żmien disa' xhur minn dakinhar li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ.

J.   PROĊESSAR TAD-DEJTA PERSONALI

(30)

Ta' min jinnota li kull dejta personali miġbura f'din l-investigazzjoni se tiġi trattata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

K.   UFFIĊJAL TAS-SEDUTA

(31)

Il-partijiet interessati jistgħu jitolbu l-intervent tal-Uffiċjal tas-Seduta fi proċedimenti kummerċjali. L-Uffiċjal tas-Seduta jagħmilha ta' interfaċċja bejn il-partijiet interessati u s-servizzi ta' investigazzjoni tal-Kummissjoni. L-Uffiċjal tas-Seduta jirrieżamina t-talbiet għall-aċċess tal-fajl, it-tilwim dwar il-kunfidenzjalità tad-dokumenti, it-talbiet għall-estensjoni tal-limiti taż-żmien u t-talbiet minn partijiet terzi għal smigħ. L-Uffiċjal tas-Seduta jista' jorganizza smigħ ma' parti interessata individwali u jagħmilha ta' medjatur biex jiżgura li d-drittijiet tad-difiża tal-partijiet interessati jkunu qed jitħaddmu b'mod sħiħ.

(32)

It-talba għal seduta ta' smigħ mal-Uffiċjal tas-Seduta għandha ssir bil-miktub u għandha tispeċifika r-raġunijiet għat-talba. L-Uffiċjal tas-Seduta se jagħti wkoll opportunitajiet biex isir smigħ li jinvolvi l-partijiet u li jippermetti li jitressqu fehmiet differenti u argumenti kuntrarji.

(33)

Għal aktar tagħrif u dettalji ta' kuntatt, il-partijiet interessati jistgħu jikkonsultaw il-paġni tal-Internet tal-Uffiċjal tas-Seduta fuq il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tinfetaħ investigazzjoni skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009, biex jiġi ddeterminat jekk l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta':

fojl tal-aluminju ta' ħxuna mhux anqas minn 0,007 mm u anqas minn 0,008 mm, mhux rinfurzata, mhux maħduma ulterjorment barra milli rromblata, f'rombli, ta' piż li jaqbeż l-10 kg, indipendentement mill-wisa', kemm jekk ittemprata kif ukoll jekk le, jew

fojl tal-aluminju ta' ħxuna mhux anqas minn 0,008 mm u mhux aktar minn 0,018 mm, mhux rinfurzata, mhux maħduma ulterjorment barra milli rromblata, f'rombli, ta' piż li jaqbeż l-10 kg u wisa' li jaqbeż is-650 mm, kemm jekk ittemprata kif ukoll jekk le, jew

fojl tal-aluminju ta' ħxuna mhux aktar minn 0,018 mm u anqas minn 0,021 mm, mhux rinfurzata, mhux maħduma ulterjorment barra milli rromblata, f'rombli, ta' piż li jaqbeż l-10 kg, indipendentement mill-wisa', kemm jekk ittemprata kif ukoll jekk le, jew

fojl tal-aluminju ta' ħxuna ta' mhux anqas minn 0,021 mm u ta' mhux aktar minn 0,045 mm, mhux rinfurzata, mhux maħduma ulterjorment barra milli rromblata, f'rombli, ta' piż li jaqbeż l-10 kg, indipendentement mill-wisa', kemm jekk ittemprata kif ukoll jekk le, meta ppreżentata b'tal-anqas żewġ saffi,

li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, li fil-preżent jaqgħu fl-ambitu tal-kodiċijiet NM ex 7607 11 19 (il-kodiċijiet TARIC 7607111930, 7607111940 u 7607111950) u ex 7607 11 90 (il-kodiċijiet TARIC 7607119045 u 7607119080) qed jevadu l-miżuri imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2384.

Artikolu 2

L-awtoritajiet Doganali, skont l-Artikolu 13(3) u l-Artikolu 14(5) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009, jieħdu l-passi xierqa biex jirreġistraw l-importazzjonijiet fl-Unjoni identifikati fl-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament.

Ir-reġistrazzjoni tiskadi disa' xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni tista', permezz ta' regolament, titlob lill-awtoritajiet Doganali jwaqqfu r-reġistrazzjoni ta' importazzjonijiet lejn l-Unjoni ta' prodotti manifatturati minn produtturi li jkunu applikaw għal eżenzjoni mir-reġistrazzjoni u li jkunu nstabu li jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-għoti ta' eżenzjoni.

Artikolu 3

1.   Il-kwestjonarji jridu jintalbu mill-Kummissjoni fi żmien 15-il jum mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2.   Biex ir-rappreżentazzjonijiet tagħhom jiġu kkunsidrati waqt l-investigazzjoni, il-partijiet interessati jridu jippreżentaw ruħhom billi jikkuntattjaw lill-Kummissjoni, jippreżentaw il-fehmiet tagħhom bil-miktub u jressqu t-tweġibiet għall-kwestjonarju jew kwalunkwe informazzjoni oħra fi żmien 37 jum mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, sakemm mhux speċifikat mod ieħor.

3.   Il-produtturi fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina li jitolbu eżenzjoni mir-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet jew mill-miżuri jridu jibagħtu talba debitament sostnuta b'evidenza fl-istess limitu taż-żmien ta' 37 jum.

4.   Il-partijiet interessati jistgħu wkoll japplikaw sabiex jinstemgħu mill-Kummissjoni fl-istess limitu ta' żmien ta' 37 jum.

5.   L-informazzjoni ppreżentata lill-Kummissjoni għall-fini tal-investigazzjonijiet tad-difiża tal-kummerċ għandha tkun ħielsa mid-drittijiet tal-awtur. Il-partijiet interessati, qabel ma jippreżentaw lill-Kummissjoni informazzjoni u/jew dejta soġġetti għad-drittijiet tal-awtur ta' partijiet terzi, iridu jitolbu permess speċifiku lid-detentur tad-drittijiet li jippermetti b'mod espliċitu a) lill-Kummissjoni tuża l-informazzjoni u d-dejta għall-iskop ta' dan il-proċediment tad-difiża tal-kummerċ u b) tipprovdi l-informazzjoni u/jew id-dejta lill-partijiet interessati għal din l-investigazzjoni f'għamla li tippermettilhom jeżerċitaw id-drittijiet tad-difiża tagħhom.

6.   Il-preżentazzjonijiet kollha bil-miktub, inkluża l-informazzjoni mitluba f'dan ir-Regolament, il-kwestjonarji mimlija u l-korrispondenza pprovduta mill-partijiet interessati li jkun intalab trattament kunfidenzjali għalihom jiġu mmarkati “Limited” (Ristretti) (7).

7.   Il-partijiet interessati li jagħtu informazzjoni “Limited” (Ristretta) huma mitluba jipprovdu taqsiriet mhux kunfidenzjali tagħha skont l-Artikolu 19(2) tar-Regolament bażiku, li jiġu mmarkati “For inspection by interested parties” (Għall-ispezzjoni mill-partijiet interessati). Dawn it-taqsiriet għandhom ikunu dettaljati biżżejjed biex jippermettu fehim raġonevoli tas-sustanza tal-informazzjoni mressqa b'mod kunfidenzjali. Jekk parti interessata li tippreżenta informazzjoni kunfidenzjali ma tipprovdix taqsira mhux kunfidenzjali tagħha fil-format u l-kwalità mitluba, din l-informazzjoni tista' tiġi injorata.

8.   Il-partijiet interessati huma mistiedna jressqu l-preżentazzjonijiet u t-talbiet kollha permezz ta' ittra elettronika u jinkludu dokumenti skenjati ta' prokuri u ta' ċertifikazzjoni, bl-eċċezzjoni ta' tweġibiet voluminużi li għandhom jitressqu fuq CD-ROM jew DVD bl-idejn jew permezz ta' ittra reġistrata. Permezz ta' ittra elettronika, il-partijiet interessati jesprimu l-qbil tagħhom mar-regoli applikabbli għas-sottomissjonijiet elettroniċi li jinsabu fid-dokument “KORRISPONDENZA MAL-KUMMISSJONI EWROPEA F'KAŻIJIET TA' DIFIŻA TAL-KUMMERĊ” ippubblikat fuq is-sit web tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Il-partijiet interessati jridu jindikaw isimhom, l-indirizz, in-numru tat-telefon u indirizz tal-posta elettronika validu tagħhom u għandhom jiżguraw li l-indirizz elettroniku pprovdut ikun indirizz elettroniku tax-xogħol uffiċjali li jiffunzjona u li jiġi kkonsultat kuljum. Ladarba jingħataw id-dettalji ta' kuntatt, il-Kummissjoni tikkomunika mal-partijiet interessati permezz tal-posta elettronika biss, sakemm ma jkunx hemm talba speċifika li d-dokumenti kollha mill-Kummissjoni jintbagħtu b'mezz ieħor ta' komunikazzjoni jew sakemm in-natura tad-dokument li għandu jintbagħat ma tkunx teħtieġ l-użu ta' posta rreġistrata. Għal aktar regoli u informazzjoni dwar il-korrispondenza mal-Kummissjoni inklużi l-prinċipji li japplikaw għas-sottomissjonijiet bil-posta elettronika, il-partijiet interessati għandhom jikkonsultaw l-istruzzjonijiet ta' komunikazzjoni mal-partijiet interessati msemmija hawn fuq.

L-indirizz tal-Kummissjoni għall-korrispondenza:

Il-Kummissjoni Ewropea

Id-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ

Direttorat H

Uffiċċju: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

Artikolu 4

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta' Mejju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2384 tas-17 ta' Diċembru 2015 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' ċerti fojls tal-aluminju li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina li jtemm il-proċediment għall-importazzjonijiet ta' ċerti fojls tal-aluminju li joriġinaw fil-Brażil wara rieżami ta' skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 (ĠU L 332, 18.12.2015, p. 63).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 925/2009 tal-24 ta' Settembru 2009 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u jiġbor b'mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' ċerta fuljetta tal-aluminju li joriġinaw mill-Armenja, mill-Brażil u mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (ĠU L 262, 6.10.2009, p. 1).

(4)  F'konformità mal-Artikolu 127 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 558), żewġ persuni għandhom jitqiesu li huma relatati jekk tiġi ssodisfata waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin: (a) ikunu uffiċjali jew diretturi tan-negozju tal-persuna l-oħra; (b) ikunu legalment rikonoxxuti bħala soċji fin-negozju; (c) ikunu impjegatur u impjegat; (d) terza persuna li direttament jew indirettament għandha s-sjieda, tikkontrolla jew ikollha 5 % jew aktar tal-istokk jew tal-ishma bid-dritt għall-vot tat-tnejn li huma; (e) waħda minnhom tikkontrolla direttament jew indirettament lill-persuna l-oħra; (f) it-tnejn li huma huma direttament jew indirettament ikkontrollati minn terza persuna; (g) flimkien huma jikkontrollaw persuna terza direttament jew indirettament; (h) huma membri tal-istess familja. Skont l-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1), “persuna” tfisser persuna fiżika, persuna ġuridika, u kull assoċjazzjoni ta' persuni li mhijiex persuna ġuridka iżda li hija rikonoxxuta taħt id-dritt tal-Unjoni jew nazzjonali bħala li għandha l-kapaċità li twettaq atti ġuridiċi.

(5)  Madankollu, anki jekk il-produtturi huma relatati skont kif imsemmi hawn fuq ma' kumpaniji soġġetti għall-miżuri stabbiliti fuq l-importazzjonijiet li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, xorta waħda tista' tingħata eżenzjoni jekk ma jkunx hemm evidenza li r-relazzjoni mal-kumpaniji soġġetti għall-miżuri oriġinali kienet stabbilita jew użata biex ikun hemm evażjoni tal-miżuri oriġinali.

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(7)  Dokument “Limited” huwa dokument meqjus kunfidenzjali skont l-Artikolu 19 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51) u l-Artikolu 6 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Implimentazzjoni tal-Artikolu VI tal-GATT 1994 (il-Ftehim dwar l-Antidumping). Huwa wkoll dokument protett skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).


Top