Help Print this page 

Document 32016D1371

Title and reference
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1371 tal-10 ta' Awwissu 2016 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-ekotikketta tal-UE għall-kompjuters, għal-laptops u għat-tablets (notifikata bid-dokument C(2016) 5010) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

C/2016/5010
OJ L 217, 12.8.2016, p. 9–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1371/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.8.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 217/9


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1371

tal-10 ta' Awwissu 2016

li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-ekotikketta tal-UE għall-kompjuters, għal-laptops u għat-tablets

(notifikata bid-dokument C(2016) 5010)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar skema ta' Ekotikketta tal-UE (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 6(7) u 8(2) tiegħu,

Wara li kkonsultat lill-Bord tal-Unjoni Ewropea għat-Tikkettar Ekoloġiku,

Billi:

(1)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, l-Ekotikketta tal-UE tista' tingħata lil dawk il-prodotti b'impatt ambjentali mnaqqas matul iċ-ċiklu kollu ta' ħajjithom.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 jipprovdi li għandhom jiġu stabbiliti kriterji speċifiċi tal-Ekotikketta tal-UE skont il-gruppi tal-prodotti.

(3)

Sabiex ikun rifless aħjar l-avvanz fis-suq ta' dan il-grupp ta' prodotti u jitqiesu l-innovazzjonijiet, jixraq li jinbidel il-kamp ta' applikazzjoni tal-grupp ta' prodotti u li jiġi stabbilit sett rivedut ta' kriterji ekoloġiċi.

(4)

B'mod separat, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/330/UE (2) u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/337/UE (3) jindirizzaw il-kompjuters u l-laptops. Jixraq li l-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjonijiet 2011/330/UE u 2011/337/UE jitwaħħdu fi kriterju wieħed ħalli jonqos il-piż amministrattiv għall-korpi kompetenti u għall-applikanti. Barra minn hekk, il-kriterji riveduti jirriflettu twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni biex jiġu indirizzati prodotti ġodda bħat-tablets u l-kompjuters portabbli komprensivi, kif ukoll rekwiżiti ġodda dwar is-sustanzi perikolużi li ddaħħlu bir-Regolament (KE) Nru 66/2010 wara li saru d-Deċiżjonijiet 2011/330/UE u 2011/337/UE.

(5)

B'mod partikolari, il-kriterji għandhom l-għan li jippromwovu prodotti b'inqas impatt ambjentali u li jikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli tul iċ-ċiklu ta' ħajjithom, li jkunu effiċjenti fl-użu tal-enerġija, ikunu sodi, jistgħu jissewwew u jiġu aġġornati, li jkunu faċli biex jiżżarmaw u jiġu rkuprati r-riżorsi mir-riċiklaġġ meta ma jibqgħux aktar utli, filwaqt li jkunu jillimitaw kemm jista' jkun il-preżenza ta' sustanzi perikolużi (4). L-Ekotikketta għandha tippromwovi prodotti li jkollhom prestazzjoni mtejba b'rabta ma' dawn l-aspetti. Għalhekk jixraq li jiġu stabbiliti l-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-grupp ta' prodotti “kompjuters, laptops u tablets”.

(6)

Il-kriterji jippromwovu wkoll id-dimensjoni soċjali tal-iżvilupp sostenibbli billi jdaħħlu rekwiżiti rigward il-kundizzjonijiet tax-xogħol f'impjanti tal-immuntar finali, b'referenza għad-Dikjarazzjoni Tripartitika tal-Prinċipji rigward l-Intrapriżi Multinazzjonali u l-Politika Soċjali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (l-ILO), il-Patt Globali tan-NU, il-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, u l-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali.

(7)

Il-kriterji l-ġodda, kif ukoll ir-rekwiżiti ta' valutazzjoni u verifika relatati magħhom, għandhom ikunu validi għal tliet snin mid-data tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni, filwaqt li jitqies iċ-ċiklu tal-innovazzjoni għal dan il-grupp ta' prodotti.

(8)

Id-Deċiżjonijiet 2011/330/UE u 2011/337/UE għandhom jinbidlu b'din id-Deċiżjoni.

(9)

Il-produtturi tal-prodotti li jkunu ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-kompjuters u għal-laptops skont il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjonijiet 2011/330/UE u 2011/337/UE għandhom jingħataw perjodu ta' tranżizzjoni biex ikollhom ħin biżżejjed ħalli jadattaw il-prodotti tagħhom u jġibuhom konformi mal-kriterji u r-rekwiżiti riveduti.

(10)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 66/2010,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Il-grupp ta' prodotti ta' “kompjuters, laptops u tablets” għandu jinkludi l-kompjuters desktop, il-kompjuters desktop integrati, il-kompjuters portabbli komprensivi, il-laptops, il-laptops 2-in-1, it-tablets, it-terminals ħfief, il-workstations u s-servers fuq skala żgħira.

2.   Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, il-consoles tal-logħob u l-inkwatri diġitali ma għandhomx jitqiesu bħala kompjuters.

Artikolu 2

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw dawn id-definizzjonijiet, kif jispeċifika r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 617/2013 (5) u l-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni msemmi fir-Regolament (KE) Nru 106/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) kif emendat b'Energy Star v6.1 (7):

(1)

“Kompjuter” tfisser tagħmir li jwettaq operazzjonijiet loġiċi u jipproċessa d-dejta u normalment jinkludi unità ċentrali tal-ipproċessar (is-CPU) biex twettaq l-operazzjonijiet, jew jekk ma jkollux CPU, l-apparat irid jaħdem bħala client gateway għal server li jaġixxi ta' unità komputazzjonali tal-ipproċessar. Għalkemm il-kompjuters kapaċi jużaw it-tagħmir tal-input, bħat-tastiera, il-maws jew it-touchpad, u juru l-informazzjoni fuq skrin, dan it-tagħmir m'għandux għalfejn ikun inkluż mal-kompjuter meta jiġi konsenjat.

(2)

“Kompjuter desktop” tfisser kompjuter li l-unità prinċipali tiegħu tkun maħsuba biex tibqa' f'post permanenti u mhux iddisinjat biex jinġarr, filwaqt li jkun iddisinjat biex jitħaddem flimkien ma' skrin, tastiera u maws. Il-kompjuters desktop huma ddisinjati għal firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet domestiċi u tal-uffiċċju.

“Kompjuter desktop integrat” tfisser kompjuter desktop li jkollu l-kompjuter u l-iskrin integrati fi struttura waħda u jaħdem daqslikieku unità waħda, u jkun imqabbad mas-sors tal-elettriku AC b'kejbil wieħed. Il-kompjuters desktop integrati għandhom żewġ għamliet:

(a)

sistema li fiżikament tgħaqqad il-kompjuter u l-iskrin f'unità waħda; jew

(b)

sistema ppakkjata daqslikieku sistema unika bi skrin li jkun separat iżda mqabbad mal-qafas prinċipali b'wajer tal-kurrent dirett, u kemm il-kompjuter kif ukoll l-iskrin jingħataw il-kurrent minn provvista waħda tal-elettriku.

(3)

“Kompjuters portabbli komprensivi” tfisser tagħmir tal-kompjuter iddisinjat għall-portabbiltà limitata li jkun jissodisfa kull wieħed minn dawn il-kriterji:

(a)

Il-prodott ikollu skrin integrat, bi 17,4-il pulzier dijagonali jew aktar;

(b)

Fil-mod kif jiġi konsenjat, il-prodott ma jkollux tastiera integrata mal-istruttura fiżika tiegħu;

(c)

Bħala input ikollu u jistrieħ l-aktar fuq it-touchscreen (u xi drabi jkollu tastiera);

(d)

Ikollu konnessjoni tan-netwerk wireless;

(e)

Ikollu batterija interna, iżda ikun maħsub l-aktar biex jitħaddem b'konnessjoni mas-sors tal-elettriku AC.

(4)

“Laptop” tfisser kompjuter iddisinjat speċifikament biex jinġarr u biex jitħaddem għal ħin twil b'konnessjoni diretta mas-sors tal-elettriku AC jew mingħajrha. Il-laptops jużaw skrin integrat, tastiera mekkanika li ma tinqalax (b'tasti fiżiċi li jiċċaqilqu), u tagħmir għall-ippuntar, u kapaċi jitħaddmu b'batterija rikarikabbli integrata jew b'sors portabbli ieħor tal-enerġija. Ħafna drabi l-laptops huma ddisinjati biex jaqdu l-istess funzjoni tal-kompjuters desktop, u jħaddmu softwers b'funzjoni simili bħal tal-kompjuters desktop.

Kompjuter portabbli b'touchscreen riversibbli iżda li ma jinqalax u b'tastiera fiżika integrata jista' jitqies bħala laptop.

(a)

“Terminal ħafif mobbli” tfisser tip ta' kompjuter li jissodisfa d-definizzjoni ta' terminal ħafif, iżda li jkun iddisinjat speċifikament biex jinġarr u jissodisfa wkoll id-definizzjoni ta' laptop. Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, dawn il-prodotti qed jitqiesu bħala laptops.

(b)

“Laptop 2-in-1” tfisser kompjuter li jixbah lil-laptop tal-għamla msejħa “clamshell” għax ikun jinfetaħ qisu arzella u jkollu tastiera fiżika, iżda jkollu touchscreen li jista' jinqala' u meta jinqala' jkun jista' jitħaddem bħala tablet separat, iżda l-partijiet tat-tastiera u tal-iskrin tal-prodott iridu jiġu konsenjati bħala unità integrata. Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, il-laptops 2-in-1 qed jitqiesu bħala laptops.

(5)

“Tablet” tfisser tagħmir tal-kompjuter iddisinjat biex jinġarr li jkun jissodisfa kull wieħed minn dawn il-kriterji:

(a)

Il-prodott ikollu skrin integrat, akbar minn 6,5 pulzieri dijagonali u iżgħar minn 17,4-il pulzier dijagonali

(b)

Fil-mod kif jiġi konsenjat, il-prodott ma jkollux tastiera fiżika integrata miegħu;

(c)

Bħala input ikollu u jistrieħ l-aktar fuq it-touchscreen (u xi drabi jkollu tastiera);

(d)

Ikollu u jistrieħ l-aktar fuq konnessjoni tan-netwerk wireless (eż. Wi-Fi, 3G, eċċ.);

(e)

Ikollu u jitħaddem l-aktar b'batterija rikarikabbli interna (b'konnessjoni mas-sors tal-elettriku AC biex tiġi ċċarġjata l-batterija aktar milli bħala provvista tal-elettriku għat-tagħmir).

(6)

“Server fuq skala żgħira” tfisser kompjuter li ħafna drabi juża l-komponenti tal-kompjuters desktop bil-għamla ta' tagħmir desktop, iżda li jkun iddisinjat l-aktar biex jaħżen id-dejta ta' kompjuters oħrajn. Fost il-funzjonijiet, is-servers fuq skala żgħira huma ddisinjati biex jagħtu servizzi tal-infrastruttura tan-netwerk u jilqgħu id-dejta/midja. Bħala funzjoni ewlenija, dawn il-prodotti mhumiex iddisinjati biex jipproċessaw l-informazzjoni għal sistemi oħra jew biex iħaddmu s-servers tal-Internet. Server fuq skala żgħira jkollu dawn il-karatteristiċi:

(a)

Ikun iddisinjat fl-għamla ta' pedestall, torri, jew f'xi għamla oħra simili għal dik tal-kompjuters desktop ħalli l-ipproċessar kollu tad-dejta, il-ħażna, u l-interfaċċar tan-netwerk ikunu miġbura f'kaxxa waħda jew fi prodott wieħed;

(b)

Ikun iddisinjat sabiex jaħdem 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa, u kemm jista' jkun mingħajr waqfien mhux skedat (fil-65 ordni ta' sigħat/sena);

(c)

Ikun kapaċi jaħdem b'ħafna utenti f'daqqa u jaqdi bosta utenti permezz ta' unitajiet tal-klijenti f'netwerk; u

(d)

Is-sistema operattiva tkun iddisinjata għal applikazzjonijiet ta' servers domestiċi jew low-end, inklużi l-Windows Home Server, il-Linux, il-UNIX, u s-Solaris.

(7)

“Terminal ħafif” tfisser kompjuter bi provvista tal-elettriku indipendenti li jistrieħ fuq il-konnessjoni ma' riżorsi informatiċi mbiegħda biex ikollu funzjonalità. Il-funzjonijiet ewlenin tiegħu jitwettqu permezz ta' riżorsi informatiċi mbiegħda. It-terminals ħfief li tkopri din l-ispeċifikazzjoni huma limitati għal tagħmir mingħajr l-ebda midja tal-ħażna rotazzjonali integrali għall-kompjuter u maħsuba biex jibqgħu f'post permanenti u mhux biex jinġarru.

(a)

“Terminal ħafif integrat” tfisser terminal ħafif li jkollu l-ħardwer u l-iskrin imqabbdin mas-sors tal-elettriku AC b'kejbil wieħed. It-terminals ħfief integrati jistgħu jkunu sistema li fiżikament tgħaqqad il-kompjuter u l-iskrin f'unità waħda jew sistema ppakkjata daqslikieku sistema unika bi skrin li jkun separat iżda mqabbad mal-qafas prinċipali b'wajer tal-kurrent dirett, u kemm il-kompjuter kif ukoll l-iskrin jingħataw il-kurrent minn provvista waħda tal-elettriku. Bħala sottokategorija tal-terminals ħfief, normalment it-terminals ħfief integrati jiġu ddisinjati biex jipprovdu l-istess funzjonijiet bħat-terminals ħfief.

(b)

“Terminal ultra-ħafif” tfisser kompjuter b'inqas riżorsi lokali minn terminal ħafif standard li jibgħat l-inputs mhux ipproċessati tal-maws u tat-tastiera lil riżorsi informatiċi mbiegħda u jirċievi mingħandhom vidjow mhux ipproċessat. It-terminals ultra-ħfief, la jistgħu jingħaqdu f'daqqa ma' tagħmir multipli u lanqas jistgħu iħaddmu applikazzjoni mbiegħda f'windows għax it-tagħmir m'għandux sistema operattiva tal-klijent aċċessibbli għall-utenti (jiġifieri jaħdem f'livell lil hinn mill-firmwer, u allura mhuwiex aċċessibbli għall-utent).

(8)

“Workstation” tfisser kompjuter bi prestazzjoni għolja u maħsub għal utent wieħed li jintuża l-aktar għall-grafika, il-Kompjuter Aided Design (CAD), l-iżvilupp tas-softwer, applikazzjonjiet finanzjarji u xjentifiċi, fost bosta ħidmiet oħra li jeħtieġu komputazzjoni intensiva. Il-workstations li tkopri din l-ispeċifikazzjoni jiġu kummerċjalizzati bħala workstations; ikollhom ħin medju bejn il-ħsarat (MTBF) ta' mill-anqas 15 000 siegħa (ibbażat fuq il-Bellcore TR-NWT-000332, ħarġa nru 6, 12/97 jew fuq dejta miġbura fuq il-post); u jkunu kapaċi jieħdu l-kodiċi ta' korrezzjoni tal-iżbalji (ECC) u/jew memorja buffer. Barra minn hekk, workstation għandu jissodisfa tlieta jew aktar minn dawn il-kriterji:

(a)

Ikun jista' jipprovdi elettriku supplimentari għall-grafika mill-aktar avvanzata (bħal lok fejn jitqabbad sors supplimentari tal-elettriku PCI-E 6-pin 12 V);

(b)

Il-wiring ikun maħsub għal sistema b'akbar mill-konnessjonijiet serjali x4 PCI-E fuq il-motherboard, minbarra l-islottijiet tal-grafika u/jew il-kapaċità għall-PCI-X;

(c)

Ma jiħux il-grafika tal-Uniform Memory Access (UMA);

(d)

Ikollu 5 slottijiet jew aktar tal-PCI, PCIe jew PCI-X;

(e)

Ikun jiflaħ jieħu multi-proċessuri sa żewġ proċessuri jew aktar, ikun jista' jieħu pakketti/plakek tal-proċessur fiżikament separati, jiġifieri dan ir-rekwiżit ma jkunx jista' jiġi ssodisfat jekk it-tagħmir ikun jieħu biss proċessur multicore wieħed; u/jew

(f)

Ikun ikkwalifika għal 2 ċertifikazzjonijiet tal-prodott minn Bejjiegħa Indipendenti tas-Software (ISVs);

(9)

Għall-finijiet ta' definizzjoni ta' sottoprodott u fid-definizzjonijiet ta' “laptop” u “laptop 2-in-1” għandha tapplika din id-definizzjoni addizzjonali:

“Sublaptop” tfisser tip ta' laptop li jkollu ħxuna anqas minn 21 mm u jiżen inqas minn 1,8 kg. Laptop 2-in-1 (ara d-definizzjoni separata fl-Artikolu 2(4)(b)) bil-għamla ta' sublaptop ikollu ħxuna anqas minn 23 mm. Is-sublaptops jinkorporaw proċessuri b'qawwa baxxa u diski bi stat solidu. Ġeneralment id-diski ottiċi ma jkunux inkorporati. Il-batterija rikarikabbli tagħhom isservi aktar minn dik tal-laptops: normalment aktar minn 8 sigħat.

Artikolu 3

Il-kriterji biex tingħata l-Ekotikketta tal-UE skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 għal prodott li jinsab fil-grupp ta' prodotti “kompjuters, laptops u tablets” kif definit fl-Artikolu 1 ta' din id-Deċiżjoni, u r-rekwiżiti tal-valutazzjoni u l-verifika relatati magħhom huma stabbiliti fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

Il-kriterji u r-rekwiżiti tal-valutazzjoni u tal-verifika relatati magħhom stabbiliti fl-Anness għandhom jibqgħu validi għal tliet snin minn meta tiġi adottata din id-Deċiżjoni.

Artikolu 5

Għall-finijiet amministrattivi, in-numru tal-kodiċi mogħti lill-grupp ta' prodotti “kompjuters, laptops u tablets” għandu jkun “050”.

Artikolu 6

Id-Deċiżjonijiet 2011/330/UE u 2011/337/UE għandhom jitħassru.

Artikolu 7

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tapplika wara xahrejn minn meta tiġi adottata. Madankollu, l-applikazzjonijiet għall-Ekotikketta tal-UE għal prodotti li jaqgħu fil-grupp ta' prodotti “kompjuters, laptops u tablets” li jitressqu matul ix-xahrejn mid-data tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni jistgħu jissejsu fuq il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjonijiet 2011/330/UE u 2011/337/UE jew fuq il-kriterji stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu evalwati skont il-kriterji li jissejsu fuqhom.

2.   L-Ekotikketti mogħtija skont il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjonijiet 2011/330/UE u 2011/337/UE jistgħu jintużaw għal 12-il xahar mid-data tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 8

Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Awwissu 2016.

Għall-Kummissjoni

Karmenu VELLA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/330/UE tas-6 ta' Ġunju 2011 dwar l-istabbiliment tal-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għall-Kompjuters Notebook (ĠU L 148, 7.6.2011, p. 5).

(3)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/337/UE tad-9 ta' Ġunju 2011 dwar l-istabbiliment tal-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għall-Kompjuters Personali (ĠU L 151, 10.6.2011, p. 5).

(4)  Sustanzi bi klassifikazzjonijiet tal-periklu stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1) (“ir-Regolament CLP”) u li jkunu ġew identifikati skont l-Artikolu 59(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1) (“ir-Regolament REACH”).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 617/2013 tat-26 ta' Ġunju 2013 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti għall-ekodisinn għall-kompjuters u s-servers informatiċi (ĠU L 175, 27.6.2013, p. 13).

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 106/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2008 dwar programm tal-Unjoni ta' tikkettar dwar l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir tal-uffiċċju (ĠU L 39, 13.2.2008, p. 1).

(7)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1402 tal-15 ta' Lulju 2015 li tiddetermina l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' deċiżjoni tal-entitajiet amministrattivi skont il-ftehim bejn il-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta' programmi ta' tikkettar dwar l-effiċjenza enerġetika għat-tagħmir tal-uffiċċju dwar ir-reviżjoni tal-ispeċifikazzjonijiet għall-kompjuters inklużi fl-Anness C tal-Ftehim (ĠU L 217, 18.8.2015, p. 9).


ANNESS

IL-KRITERJI TAL-EKOTIKKETTA TAL-UE U R-REKWIŻITI TAL-VALUTAZZJONI U L-VERIFIKA

Kriterji għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għall-kompjuters, għal-laptops u għat-tablets:

1.

Il-konsum tal-enerġija

(a)

Il-konsum totali tal-enerġija tal-kompjuter

(b)

Il-ġestjoni tal-enerġija

(c)

Il-kapaċitajiet tal-grafika

(d)

Il-provvisti interni tal-enerġija

(e)

L-iskrins bi prestazzjoni mtejba

2.

Sustanzi u taħlitliet perikolużi fil-prodott, fis-subassemblaġġi u fil-partijiet komponenti

(a)

Restrizzjonijiet fuq is-Sustanzi ta' Tħassib Serju Ħafna (l-SVHCs)

(b)

Restrizzjonijiet fuq il-preżenza ta' sustanzi perikolużi speċifiċi

(c)

Restrizzjonijiet imsejsa fuq il-klassifikazzjonijiet tal-periklu tas-CLP

3.

Estensjoni tat-tul tal-ħajja

(a)

L-ittestjar tad-durabbiltà għall-kompjuters portabbli

(b)

Il-kwalità u t-tul tal-ħajja tal-batterija rikarikabbli

(c)

L-affidabbiltà u l-protezzjoni tad-disk għall-ħżin tad-dejta

(d)

L-aġġornabbiltà u r-riparabbiltà

4.

Id-disinn, l-għażla tal-materjal u l-ġestjoni ta' tmiem il-ħajja tal-oġġetti

(a)

L-għażla tal-materjal u l-kompatibbiltà mar-riċiklaġġ

(b)

Id-disinn għaż-żarmar u r-riċiklaġġ

5.

Ir-Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpanniji

(a)

Il-provenjenza ta' minerali “mingħajr kunflitt”

(b)

Il-kundizzjonijiet tax-xogħol u d-drittijiet tal-bniedem waqt il-manifattura

6.

L-informazzjoni għall-utent

(a)

L-istruzzjonijiet għall-utent

(b)

It-tagħrif li jidher fuq l-Ekotikketta tal-UE

Valutazzjoni u verifika: Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-valutazzjoni u tal-verifika huma indikati f'kull kriterju.

Meta l-applikant jintalab jipprovdi dikjarazzjonijiet, dokumentazzjoni, analiżi, rapporti tat-testijiet, jew evidenza oħra sabiex juri li hemm konformità mal-kriterji, dawn jistgħu jiġu mingħand l-applikant u/jew mingħand il-fornituri tiegħu u/jew tagħhom, u/jew mingħand korpi terzi taċ-ċertifikazzjoni u tal-ittestjar, kif ikun xieraq.

Meta possibbli, il-verifika għandhom jagħmluha l-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità li jkun akkreditahom korp nazzjonali tal-akkreditament skont ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq. Il-Korpi Kompetenti għandhom jirrikonoxxu preferenzjalment:

Ir-rapporti tat-testijiet li joħorġu l-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità li jkunu akkreditati skont l-istandard armonizzat rilevanti għal-laboratorji tal-ittestjar u tal-ikkalibrar,

Il-verifiki li jagħmlu l-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità li jkunu akkreditati skont l-istandard armonizzat rilevanti għall-korpi li jiċċertifikaw il-prodotti, il-proċessi u s-servizzi,

Il-verifiki li jagħmlu l-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità li jkunu akkreditati skont l-istandard armonizzat rilevanti għall-korpi li jwettqu l-ispezzjonijiet.

Meta xieraq, jistgħu jintużaw metodi oħrajn tal-ittestjar, minbarra dawk indikati għal kull kriterju, diment li dawn ikunu deskritti fil-manwal tal-utenti għall-applikazzjoni tal-kriterji tal-Ekotikketta u diment li l-Korp Kompetenti li jkun qed jivvaluta l-applikazzjoni jaċċetta l-ekwivalenza tagħhom.

Meta xieraq, il-Korpi Kompetenti jistgħu jitolbu dokumentazzjoni ta' sostenn u jistgħu jagħmlu verifiki indipendenti.

Jekk isiru bidliet fil-fornituri u fis-siti tal-produzzjoni li jappartjenu għal prodotti li għalihom tkun inħarġet l-Ekotikketta, dawn għandhom jiġu mgħarrfa lill-Korpi Kompetenti, u għandha tingħata l-informazzjoni sabiex tkun tista' tiġi vverifikata l-konformità kontinwa mal-kriterji.

Il-kriterju 1. Il-konsum tal-enerġija

1(a)   Il-konsum totali tal-enerġija tal-kompjuter

Il-konsum totali tal-enerġija tal-kompjuter għandu jissodisfa r-rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 106/2008 u kif emendat bl-Energy Star v6.1.

Jistgħu jiġu applikati l-aġġustamenti funzjonali speċifikati fil-ftehim kif emendat bl-Energy Star v6.1, ħlief għal:

Unitajiet tal-Ipproċessar tal-Grafika (GPUs) distinti: Ara s-subkriterju 1(c);

Provvisti interni tal-enerġija: Ara s-subkriterju 1(d).

Għal skrins integrati bi prestazzjoni mtejba għandu japplika rekwiżit addizzjonali speċifiku li hemm fis-subkriterju 1(e).

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jressaq rapport tat-test għal mudell tal-kompjuter li jkun sar skont il-metodi tal-ittestjar tal-kompjuters imsemmija fl-Energy Star v6.1. Fl-Istati Uniti tal-Amerka, ir-reġistrazzjonijiet tal-Energy Star v6.1 għandhom jiġu aċċettati diment li jkun sar ittestjar skont ir-rekwiżiti Ewropej tal-enerġija tal-input.

1(b)   Il-ġestjoni tal-enerġija

Il-funzjonijiet tal-ġestjoni tal-enerġija għandhom jingħataw bħala setting awtomatiku. Kull darba li utent jew xi softwer jipprova jiddiżattiva l-funzjonijiet awtomatiċi tal-ġestjoni tal-enerġija, għandha tfeġġ twissija li lill-utent turih li se tiġi diżattivata funzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u tagħtih l-għażla li jżomm din il-funzjoni awtomatika.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi d-deskrizzjoni tas-settings tal-ġestjoni tal-enerġija li tidher fil-mudell tal-manwal tal-utent, flimkien ma' screenshots b'eżempji ta' meta jidhru t-twissijiet.

1(c)   Il-kapaċitajiet tal-grafika

It-Tolleranzi tal-Aġent li Jżid il-Funzjonijiet TECgrafika għal graphics cards distinti (dGfx) fil-kompjuters desktop, fil-kompjuters desktop integrati u fil-laptops ta' Table 1 għandhom japplikaw minflok dawk fil-kriterji tal-eliġibbiltà tal-Energy Star v6.1. Id-dGfx għandu jkollhom il-ġestjoni tal-enerġija li titfi l-Proċessur tal-Grafika (GPU) għal qagħda wieqfa fit-tul

Tabella 1

It-Tolleranzi tal-Aġent li Jżid il-Funzjonijiet għal graphics cards distinti (dGfx) fil-kompjuters desktop, fil-kompjuters desktop integrati u fil-laptops

Il-kategorija tad-dGfx (Gigabytes/sekonda) (2)

It-tolleranzi TEC (kWh/sena)

Kompjuters desktop u kompjuters desktop integrati

Laptops

G1 (FB_BW ≤ 16)

30

9

G2 (16 < FB_BW ≤ 32)

37

12

G3 (32 < FB_BW ≤ 64)

47

20

G4 (64 < FB_BW ≤ 96)

62

25

G4 (96 < FB_BW ≤ 128)

76

38

G6 (FB_BW > 128 b'wisa' tad-dejta < 192 bit)

76

38

G7 (FB_BW > 128 b'wisa' tad-dejta ≥ 192 bit)

90

48

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jiddikjara l-konformità tal-Energy Star v6.1 ibbażata fuq tolleranzi aktar stretti u jipprovdi dejta ta' sostenn dwar il-kalkolu ETEC_MAX u l-prestazzjoni mir-rapport tat-test tal-mudell.

1(d)   Il-provvisti interni tal-enerġija

Il-provvisti interni tal-enerġija tal-kompjuters desktop u tal-kompjuters desktop integrati għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tat-tolleranza TECPSU tal-Energy Star v6.1 u għandhom jilħqu l-effiċjenzi minimi bħala proporzjon tal-kurrent output nominali ta' 0,84 sa 10 %, 0,87 sa 20 %, 0,90 sa 50 % u 0,87 sa 100 %.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jiddikjara l-konformità tal-provvista interna tal-enerġija tal-mudell sostnuta bil-kalkolu ETEC_MAX tal-Energy Star v6.1 tal-prodotti u jipprovdi dejta dwar il-prestazzjoni mir-rapport tat-test tal-mudell jew ċertifikazzjoni indipendenti tal-prestazzjoni tal-provvista tal-enerġija.

1(e)   L-iskrins bi prestazzjoni mtejba

Il-kompjuters desktop integrati u l-laptops li jkollhom skrins bi prestazzjoni mtejba kif definit bl-Energy Star v6.1 u allura li jikkwalifikaw għat-tolleranza TECINT_DISPLAY għandhom jaġġustaw awtomatikament il-luminożità tal-istampa għall-kundizzjonijiet tad-dawl ambjentali. Din il-funzjoni tal-Kontroll Awtomatiku tal-Luminożità (ABC) trid tiġi ssettjata bħala l-funzjoni awtomatika u trid issir b'tali mod li l-utenti jkunu jistgħu jaġġustaw u jikkalibraw. Il-funzjoni awtomatika tal-ABC għandha tiġi validata skont din il-proċedura tat-test:

Test (i)

Formula

Test (ii)

Formula

Test (iii)P 300P 100

Fejn Pn hi l-Enerġija kkunsmata għall-Modalità Mixgħul bil-funzjoni ABC attivata bħala n lux b'sors ta' dawl dirett.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jressaq rapport tat-test għall-mudell tal-kompjuter li juri konformità mal-proċedura tat-test speċifikata.

Il-kriterju 2. Sustanzi u taħlitliet perikolużi fil-prodott, fis-subassemblaġġi u fil-partijiet komponenti

Il-preżenza ta' sustanzi perikolużi fil-prodott, f'subassemblaġġi u f'partijiet komponenti partikolari, li jkunu identifikati skont l-Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (“ir-Regolament REACH”) jew sustanzi u taħlitiet li jkunu jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (“ir-Regolament CLP”) għall-perikli mniżżlin fit-Tabella 2, għandhom ikunu ristretti skont is-subkriterju 2(a), (b) u (c). Għall-finijiet ta' dan il-kriterju, il-Lista ta' Susutanzi Kandidati ta' Tħassib Serju Ħafna (l-SVHCs) u l-klassifikazzjonijiet tal-periklu tas-CLP huma miġbura fit-Tabella 2 skont il-proprjetajiet tagħhom tal-periklu.

Tabella 2

L-iggruppar tal-Lista ta' Kandidati tal-SVHCs u tal-klassifikazzjonijiet tal-periklu tar-Regolament CLP

Perikli tal-Grupp 1

Perikli li jixħtu sustanza jew taħlita fil-Grupp 1:

Sustanzi li jidhru fil-Lista ta' Sustanzi Kandidati ta' Tħassib Serju Ħafna (l-SVHCs)

Sustanzi Karċinoġeniċi, Mutaġeniċi u/jew Tossiċi għar-Riproduzzjoni (CMR), CMR tal-Kategorija 1 A jew 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Perikli tal-Grupp 2

Perikli li jixħtu sustanza jew taħlita fil-Grupp 2:

CMR tal-kategorija 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

Tossiċità akkwatika tal-kategorija 1: H400, H410

Tossiċità akuta tal-kategoriji 1 u 2: H300, H310, H330

Tossiċità mill-aspirazzjoni tal-kategorija 1: H304

Tossiċità speċifika għall-organiżmi fil-mira tal-kategorija 1: H370, H372

Perikli tal-Grupp 3

Perikli li jixħtu sustanza jew taħlita fil-Grupp 3:

Tossiċità akkwatika tal-kategoriji 2, 3 u 4: H411, H412, H413

Tossiċità akuta tal-kategorija 3: H301, H311, H331, EUH070

STOT tal-kategorija 2: H371, H373

2(a)   Restrizzjonijiet fuq is-Sustanzi ta' Tħassib Serju Ħafna (l-SVHCs)

Il-prodott ma għandux ikun fih sustanzi li ġew identifikati bil-proċedura deskritta fl-Artikolu 59(1) tar-Regolament REACH u li tniżżlu fil-Lista ta' Kandidati tal-SVHCs, f'konċentrazzjonijiet akbar minn 0,10 % (w/w). Għas-subassemblaġġi u għall-partijiet komponenti li jifformaw parti mill-prodott u li tniżżlu fit-Tabella 3 għandha tapplika l-istess restrizzjoni.

Ma għandha tingħata l-ebda deroga minn dan ir-rekwiżit għal-Lista ta' Kandidati tal-SVHCs li jkunu preżenti fil-prodott jew fis-subassemblaġġi u l-partijiet komponenti elenkati f'konċentrazzjonijiet akbar minn 0,10 % (w/w).

Tabella 3

Is-subassemblaġġi u l-partijiet komponenti li għalihom għandu japplika l-kriterju 2(a)

Motherboards sħaħ (bis-CPU, ir-RAM, u l-unitajiet tal-grafika)

Tagħmir għall-ħażna tad-dejta (HDD u SSD)

Diski ottiċi (CD u DVD)

Unitajiet tal-iskrin (inkluż bid-dawl minn wara)

Strutturi fiżiċi u fixings

Koperturi u bezels

Tastiera, maws u/jew trackpad esterni

Unitajiet tal-provvista tal-enerġija interna u esterna

Wajers tal-elettriku AC u DC esterni

Pakketti tal-batteriji rikarikabbli

Meta jwasslu dan ir-rekwiżit lill-fornituri tas-subassemblaġġi u l-partijiet komponenti elenkati, l-applikanti jistgħu jagħmlu prieżami tal-Lista ta' Kandidati tar-REACH permezz tal-lista ta' sustanzi dikjarabbli IEC 62474. (3). Dan l-eżami għandu jistrieħ fuq l-identifikazzjoni tal-potenzjal għal preżenza ta' sustanzi fil-prodott.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu joħloq dikjarazzjonijiet għan-nuqqas ta' preżenza tal-SVHCs fil-livell ta' konċentrazzjoni speċifikata jew ogħla minnu għall-prodott u għas-subassemblaġġi u għall-partijiet komponenti identifikati fit-Tabella 3. Id-dikjarazzjonijiet għandu jkollhom referenza għall-aħħar verżjoni tal-Lista ta' Kandidati li ppubblikat l-ECHA (4). Meta d-dikjarazzjonijiet jistrieħu fuq prieżami tal-Lista ta' Kandidati permezz tal-lista IEC 62474, l-applikant għandu jipprovdi wkoll il-lista eżaminata li tingħata lill-fornituri tas-subassemblaġġi u l-partijiet komponenti. Il-verżjoni tal-lista ta' sustanzi dikjarabbli IEC 62474 li tintuża għandha tirrifletti l-aħħar verżjoni tal-Lista ta' Kandidati.

2(b)   Restrizzjonijiet fuq il-preżenza ta' sustanzi perikolużi speċifiċi

Is-subassemblaġġi u l-partijiet komponenti identifikati fit-Tabella 4 ma għandux ikun fihom is-sustanzi perikolużi speċifikati li jkunu fil-livelli ta' konċentrazzjoni stipulati jew ogħla minnhom.

Tabella 4

Restrizzjonijiet fuq is-sustanzi li għandhom japplikaw għas-subassemblaġġi u għall-partijiet komponenti

Grupp ta' sustanza

L-ambitu tar-restrizzjoni

Limiti tal-konċentrazzjoni (meta applikabbli)

Valutazzjoni u verifika

(i)

Stann u kuntatti tal-mettall

Ma għandhiex titħalla l-eżenzjoni 7b skont id-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) marbuta mal-użu tal-istann taċ-ċomb f'servers fuq skala żgħira.

0,1 % w/w

Il-manifattur jew il-montatur finali għandu jipprovdi dikjarazzjoni sostnuta b'rapport tat-test validu.

Metodu tat-test: IEC 62321-5

Ma għandhiex titħalla l-eżenzjoni 8b skont id-Direttiva 2011/65/UE marbuta mal-użu tal-kadmju f'kuntatti elettriċi.

0,01 % w/w

(ii)

Stabbilizzaturi tal-polimeru, koloranti u kontaminanti

Dawn il-komposti tal-istabbilizzaturi tal-organotin li ġew klassifikati mal-perikli tal-Gruppi 1 u 2, ma għandhomx ikunu preżenti fil-wajers u fil-provvisti tal-enerġija AC u DC esterni:

l-ossidu dibutiltin

id-diaċetat dibutiltin

id-dilawrat dibutiltin

il-maletat dibutiltin

l-assidu dioċtiltin

id-dilawrat dioċtiltin

ma japplikax

Il-fornitur tas-subassemblaġġ għandu jipprovdi dikjarazzjoni.

Il-koperturi tal-plastik u l-bezels ma għandux ikun fihom dawn il-koloranti:

Ażokoloranti li jistgħu jinferqu fl-ammini aril karċinoġeniċi elenkati fl-Appendiċi 8 tar-Regolament REACH, u/jew

Komposti tal-kolorant inklużi fil-lista ta' sustanzi dikjarabbli IEC 62474.

ma japplikax

Il-fornitur tas-subassemblaġġ għandu jipprovdi dikjarazzjoni.

Idrokarburi Aromatiċi Poliċikliċi (PAHs) klassifikati mal-perikli tal-Gruppi 1 u 2 ma għandhomx ikunu preżenti f'konċentrazzjonijiet daqs jew aktar mil-limiti individwali tal-konċentrazzjoni u mill-għadd totali tal-limiti tal-konċentrazzjoni f'kull faċċata esterna tal-uċuħ tal-plastik jew tal-lastku magħmulin mill-bniedem ta':

Laptops u tablets;

Tastieri esterni,

Maws,

Stili u/jew trackpads;

Kejbils tal-enerġija esterni.

Għandhom jiġu verifikati l-preżenza u l-konċentrazzjoni ta' dawn il-PAHs:

 

PAHs ristretti bir-Regolament REACH:

Il-benzo[a]piren,

Il-benzo[e]piren,

Il-benzo[a]antraċen,

Il-krisen,

Il-benzo[b]fluworanten,

Il-benzo[j]fluworanten,

Il-benzo[k]fluworantene

Id-dibenzo[a,h]antraċen,

 

PAHs addizzjonali soġġetti għal restrizzjoni:

L-aċenaften

L-aċenaftilen

L-antraċen

Il-benzo[ghi]perilen

Il-fluworanten

Il-fluworen

L-indeno[1,2,3-cd]piren

In-naftalen

Il-fenantren

Il-piren

Il-limiti individwali tal-konċentrazzjoni għall-PAHs ristretti skont ir-REACH għandhom ikunu 1 mg/kg

L-għadd totali tal-konċentrazzjoni għat-18-il PAH elenkata ma għandux ikun aktar minn 10 mg/kg

L-applikant għandu jipprovdi rapport tat-test għall-partijiet rilevanti tal-partijiet identifikati tal-prodott.

Metodu tat-test: AfPS GS 2014:01 PAK.

(iii)

Prodotti bijoċidi

Il-prodotti bijoċidi maħsuba biex jaqdu funzjoni antibatterjali ma għandhomx jiġu inkorporati fil-plastik jew fil-lastku tat-tastieri u tal-periferali.

ma japplikax

Il-fornitur tas-subassemblaġġ għandu jipprovdi dikjarazzjoni.

(iv)

Merkurju fir-retroilluminazzjonijiet

Ma għandhiex tingħata l-eżenzjoni 3 skont id-Direttiva 2011/65/UE marbuta mal-użu tal-merkurju fil-bozoz florexxenti bil-katodu kiesaħ (CCFL) u fil-bozoz fluworexxenti bl-elettrodi esterni (EEFL).

ma japplikax

Il-fornitur tas-subassemblaġġ għandu jipprovdi dikjarazzjoni.

(v)

Aġenti li jirfinaw il-ħġieġ

L-arseniku u l-komposti tiegħu ma għandhomx jintużaw fil-manifattura tal-ħġieġ tal-iskrins LCD, fil-ħġieġ tal-għata tal-iskrin u fil-ħġieġ li jintuża fl-uċuħ tat-trackpads.

0,0050 % w/w

Il-fornituri tal-ħġieġ tal-iskrin għandhom jipprovdu dikjarazzjoni sostnuta b'rapport tat-test analitiku.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjonijiet ta' konformità u rapporti tat-test skont ir-rekwiżiti fit-Tabella 4. Meta meħtieġa, ir-rapport tat-test għandhom ikunu validi fiż-żmien tal-applikazzjoni għall-mudell tal-produzzjoni rilevanti u għal kull fornitur assoċjat. Meta s-subassemblaġġi jew il-partijiet komponenti bl-istess speċifikazzjoni teknika jkunu ġejjin mingħand għadd ta' fornituri differenti, meta xieraq, it-testijiet għandhom isiru fuq il-partijiet minn ta' kull fornitur.

2(c)   Restrizzjonijiet imsejsa fuq il-klassifikazzjonijiet tal-periklu tas-CLP

Ir-ritardanti tal-fjammi, il-plastifikanti, l-addittivi u l-kisjiet tal-metall, il-materjali tal-katodu, is-solventi u l-imluħa li jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjonijiet tal-periklu tas-CLP fit-Tabella 2 ma għandhomx ikunu preżenti fis-subassemblaġġi u fil-partijiet komponenti fit-Tabella 5 fil-limitu tal-konċentrazzjoni ta' 0,10 % (w/w) jew ogħla minnu.

Tabella 5

Is-subassemblaġġi u l-partijiet komponenti li għalihom għandu japplika l-kriterju 2(c)

Partijiet li jkun fihom ritardanti tal-fjammi

Bordijiet Stampati taċ-Ċirkwit (PCBs) ewlenin

Unitajiet Ċentrali tal-Ipproċessar (CPUs)

Konnetturi u sockets

Tagħmir għall-ħażna tad-dejta (HDD u SSD)

Koperturi tal-plastik u bezels

Unitajiet tal-provvista tal-enerġija interna u esterna

Wajers tal-elettriku AC u DC esterni

Partijiet li jkun fihom il-plastifikanti

Kejbils u wajers interni

Wajers tal-elettriku AC u DC esterni

Unitajiet tal-Provvista tal-Enerġija Esterni

Koperturi tal-plastik u bezels

Partijiet b'ligi tal-azzar li ma jissaddadx u/jew kisjiet tan-nikil

Strutturi, koperturi, boldijiet, skorfini, viti u brekits

Pakketti tal-batteriji rikarikabbli

Ċelloli tal-batteriji rikarikabbli

(i)   Derogi għall-użu ta' ritardanti tal-fjammi u plastifikanti perikolużi

L-użu ta' ritardanti tal-fjammi u plastifikanti li jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni tal-perikli tas-CLP elenkati fit-Tabella 2 hu derogat mir-rekwiżiti tal-kriterju 2(c) diment li dan ikun jissodisfa l-kundizzjonijiet speċifikati fit-Tabella 6. Anke l-materjali tal-wajers tal-provvista AC u DC esterni li minnhom innifishom ikunu ritardanti tal-fjammi għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet fit-Tabella 6(ii)(b).

Tabella 6

Il-kundizzjonijiet tad-derogi li għandhom japplikaw għall-użu ta' ritardanti tal-fjammi u plastifikanti

Sustanzi u taħlitiet

Subassemblaġġ jew parti komponent

Ambitu tad-deroga

Valutazzjoni u verifika

Ir-ritardanti tal-fjammi

(i)

Il-Bord Stampata taċ-Ċirkwit (PCB) ewlenija

L-użu ta' ritardanti tal-fjammi fil-laminati tal-motherboards hu derogat b'waħda minn dawn il-kundizzjonijiet:

(a)

Ir-ritardant tal-fjammi hu klassifikat ma' periklu tal-Grupp 3. Meta dikjarazzjoni ssir f'konformità mal-IEC 61249-2-21 (6), it-test tan-nar tal-PCB li jissimula rimi tal-WEEE mhux xieraq għandu juri li l-emissjonijiet tal-PAHs ikunu ≤ 0,1 mg TEQ/g.

(b)

Ir-ritardant tal-fjammi jirreaġixxi għar-reżina polimerika u t-test tan-nar tal-PCB li jissimula rimi tal-WEEE mhux xieraq għandu juri li l-emissjonijiet tad-dibenzo-p-diossini polibrominati u tad-dibenzofurani polibrominati (PBDD/DF) jkunu inqas minn ≤ 0,4 ng TEQ/g emissjonijiet PAHs karċinoġiċi ikunu ≤ 0,1 mg TEQ/g

Il-fornitur tas-subassemblaġġ għandu jipprovdi dikjarazzjoni sostnuta b'dokumentazzjoni li tivverifika l-klassifikazzjonijiet tal-periklu.

u meta meħtieġ:

Rapport tat-test mingħand parti terza għat-taħlita tal-materjal tal-bord, tal-komponenti, u tar-ritardant tal-fjammi.

Metodu tat-test: ISO 5660 f'kundizzjonijiet ossidattivi tal-piroliżi (IEC 60695-7-1, it-tip tan-nar 1b bi fluss tas-sħana ta' 50 kW/m2).

Il-kwantifika għandha ssir skont EN 1948 (PBDD/DF) u/jew ISO 11338 (PAHs).

(ii)

Wajers tal-elettriku AC u DC esterni.

L-użu ta' ritardanti tal-fjammi u tas-sinerġisti tagħhom hu derogat b'waħda minn dawn il-kundizzjonijiet:

(a)

Ir-ritardant tal-fjammi u s-sinerġist tiegħu huma klassifikati ma' periklu tal-Grupp 3 Meta dikjarazzjoni ssir f'konformità mal-IEC 62821 (7), it-test tan-nar tal-polimeru tal-wajer tal-provvista elettrika għandu juri li l-emissjonijiet tal-aċidi aloġeniċi gassużi jkunu inqas minn 5,0 mg/g.

(b)

Ir-riżultati tat-test tan-nar ta' wajer tal-provvista elettrika li jissimula rimi tal-WEEE mhux xieraq għandhom juru li l-emissjonijiet tad-dibenzo-p-diossini polibrominati u tad-dibenzofurani polibrominati (PBDD/DF) ikunu ≤ 0,3 ng TRQ/g

Il-wajers tal-elettriku li jkollhom materjali li jkunu minnhom innifishom ritardanti tal-fjammi għandhom ikunu soġġetti għar-rekwiżit tat-test tan-nar li hemm fil-parti ii)(b).

Il-fornitur tas-subassemblaġġ għandu jipprovdi dikjarazzjoni sostnuta b'dokumentazzjoni li tivverifika l-klassifikazzjonijiet tal-periklu.

u meta meħtieġ:

Rapport tat-test mingħand parti terza għall-wajer tal-elettriku.

Metodu tat-test: IEC 60754-1 jew ISO 19700 f'kundizzjonijiet ossidattivi tal-piroliżi (IEC 60695-7-1, it-tip tan-nar 3a bi fluss tas-sħana ta' 50 kW/m2)

Il-kwantifikazzjoni tal-PCDD/DF għandha ssir skont EN 1948.

(iii)

Koperturi tal-plastik u bezels esterni.

Ir-ritardanti tal-fjammi u s-sinerġisti tagħhom klassifikati mal-perikli tal-Gruppi 2 u 3 huma derogati mill-użu.

Il-fornitur tas-subassemblaġġ għandu jipprovdi dikjarazzjoni sostnuta b'dokumentazzjoni li tivverifika l-klassifikazzjonijiet tal-periklu.

(iv)

Subassemblaġġi u partijiet mixxellanji:

Assemblaġġ tas-CPU

Tagħmir għall-ħżin tad-dejta

Konnetturi u sockets interni

Unitajiet tal-provvista tal-enerġija

Ir-ritardanti tal-fjammi klassifikati mal-perikli tal-Grupp 3 huma derogati mill-użu.

Il-fornitur tas-subassemblaġġ għandu jipprovdi dikjarazzjoni sostnuta b'dokumentazzjoni li tivverifika l-klassifikazzjonijiet tal-periklu.

Il-plastifikanti

(i)

Il-wajers u l-provvisti tal-enerġija esterni, il-koperturi esterni u l-kejbils interni

Il-plastifikanti klassifikati mal-perikli tal-Grupp 3 huma derogati mill-użu.

Il-fornitur tas-subassemblaġġ għandu jipprovdi dikjarazzjoni sostnuta b'dokumentazzjoni li tivverifika l-klassifikazzjonijiet tal-periklu.

(ii)   Derogi għall-użu ta' addittivi, kisjiet, materjali tal-katodu, solventi u mluħa

L-użu ta' addittivi u kisjiet tal-metall, materjali tal-katodu tal-batteriji, u solventi u mluħa tal-batteriji li jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni tal-perikli tas-CLP elenkati fit-Tabella 2 hu derogat mir-rekwiżiti tal-kriterju 2(c) diment li dan ikun jissodisfa l-kundizzjonijiet speċifikati fit-Tabella 7.

Tabella 7

Il-komponenti u s-subassemblaġġi li huma derogati speċifikament

Sustanzi u taħlitiet

Subassemblaġġ jew parti komponent

L-ambitu tad-deroga

Valutazzjoni u verifika

Addittivi u kisjiet tal-metall

(i)

Komponenti tal-metall

Ligi tal-azzar li ma jissaddadx u kisjiet reżistenti għall-grif li fihom metall tan-nikil klassifikati ma' H351, H372 u H412.

Il-kundizzjoni tad-deroga

Ir-rata tar-rilaxx tan-nikil mettaliku minn kisjiet reżistenti għall-grif fuq partijiet ta' kopertura li jaf ikun f'kuntatt dirett u fit-tul mal-ġilda ma għandhiex tkun aktar minn 0,5 μcm2/ġimgħa.

Identifikazzjoni tal-partijiet rilevanti skont il-piż u fejn jinsabu fil-prodott. Meta l-partijiet esterni tal-koperturi jkunu f'kuntatt dirett u fit-tul mal-ġilda għandu jingħata rapport tat-test.

Metodu tat-test:

EN 1811

Il-materjali tal-katodu taċ-ċelloli tal-batteriji

(ii)

Il-batteriji tal-litju u l-polimeru

Il-materjali tal-katodu taċ-ċelloli tal-batteriji klassifikati mal-perikli tal-Gruppi 2 u 3. Dawn għandhom jinkludu:

L-ossidu tal-kobalt u tal-litju

Id-diossidu tal-manganiż u tal-litju

Il-fosfat tal-ħadid u tal-litju

L-ossidu tal-manganiż tan-nikil, tal-kobalt u tal-litju

Il-fornitur tal-batteriji jew taċ-ċelloli għandu jipprovdi dikjarazzjoni sostnuta b'dokumentazzjoni li tivverifika l-klassifikazzjonijiet tal-periklu.

Is-solvrenti u l-imluħa elettroliti tal-batteriji

Is-solventi u l-imluħa elettroliti klassifikati mal-perikli tal-Gruppi 2 u 3. Dawn għandhom jinkludu:

Il-karbonat tal-propilen

Il-karbonat tal-etilina

Il-karbonat dietil

Il-karbonat di-metil

Il-karbonat metil etil

L-eżafluworofosfat tal-litju

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità mal-kriterju 2(c). Id-dikjarazzjoni trid is-sostenn ta' informazzjoni fuq ir-ritardanti tal-fjammi, il-plastifikanti, l-addittivi u l-kisjiet tal-azzar, il-materjali tal-katodu, is-solventi u l-imluħa li jintużaw fis-subassemblaġġi u fil-partijiet komponenti mniżżlin fit-Tabella 5 flimkien ma' dikjarazzjonijiet dwar il-klassifikazzjoni tal-periklu tagħhom jew in-nuqqas ta' klassifikazzjoni tal-periklu tagħhom.

Għal kull sustanza jew taħlita trid tingħata din l-informazzjoni teknika biex issostni d-dikjarazzjonijiet dwar il-klassifikazzjoni jew in-nonklassifikazzjoni tal-periklu:

In-numru tal-CAS, KE jew tal-lista (meta dan ikun disponibbli għat-taħlitiet);

Il-forma fiżika u l-istat li fih tintuża sustanza;

Il-klassifikazzjonijiet tal-periklu tas-CLP armonizzati għas-sustanzi;

L-entrati tal-awtoklassifikazzjoni fil-bażi tad-dejta (8) dwar is-sustanzi reġistrati tar-REACH li għandha l-ECHA (jekk ma tkun disponibbli l-ebda klassifikazzjoni armonizzata).

Il-klassifikazzjonijiet tat-taħlita skont il-kriterji stabbiliti fir-Regolament CLP.

Meta jitqiesu l-entrati tal-awtoklassifikazzjoni fil-bażi tad-dejta dwar is-sustanzi reġistrati tar-REACH, trid tingħata prijorità lill-entrati ta' sottomissjonijiet konġunti.

Fil-bażi tad-dejta dwar is-sustanzi reġistrati tar-REACH, meta klassifikazzjoni tkun reġistrata bħala “b'dejta nieqsa” jew “inkonklużiva”, jew meta sustanza tkun għadha ma ġietx reġistrata bis-sistema REACH, għandha tingħata dejta tossikoloġika li tkun tissodisfa r-rekwiżiti fl-Anness VII tar-Regolament REACH u li tkun biżżejjed biex issostni awtoklassifikazzjonijiet konklużivi skont l-Anness I tar-Regolament CLP u l-gwida tal-ECHA. Meta l-klassifikazzjoni fil-bażi tasd-dejta tkun “b'dejta nieqsa” jew “inkonklużiva”, l-awtoklassifikazzjonijiet għandhom jiġu verifikati, u jiġu aċċettati jekk ikollhom dawn is-sorsi tal-informazzjoni:

Studji tossikoloġiċi u valutazzjonijiet tal-periklu mingħand l-aġenzji regolatorji bejn il-pari tal-ECHA (9), il-korpi regolatorji tal-Istati Membri jew korpi intergovernattivi;

Skeda tad-Dejta dwar is-Sikurezza mimlija kollha skont l-Anness II tar-Regolament REACH;

Ġudizzju espert dokumentat mogħti minn tossikoloġista professjonali. Dan għandu jistrieħ fuq analiżi tal-letteratura xjentifika u d-dejta tal-ittestjar eżistenti, meta meħtieġ sostnuti b'riżultati ta' testijiet ġodda li saru f'laboratorji indipendenti bl-użu ta' metodi rikonoxxuti mill-ECHA;

Ċertifikazzjoni, meta xieraq, imsejsa fuq ġudizzju espert, maħruġa minn korp akkreditat tal-valutazzjoni tal-konformità li jagħmel valutazzjonijiet tal-periklu skont is-sistemi tal-klassifikazzjoni tal-periklu tal-GHS jew tas-CLP.

Skont l-Anness XI tar-Regolament REACH, l-informazzjoni dwar il-proprjetajiet perikolużi tas-sustanzi jew tat-taħlitiet mhux bilfors trid tinkiseb b'test, iżda b'mezzi oħrajn bħal pereżempju b'metodi alternattivi fosthom il-metodi in vitro, mudelli kwantitattivi ta' struttura-attività jew bir-raggruppar jew b'read-across.

Għal sustanzi u taħlitiet derogati li tniżżlu fil-listi ta' Tabelli 6 u 7, l-applikant għandu jipprovdi evidenza li ġiet issodisfata kull kundizzjoni tad-deroga. Meta jintalbu rapporti tat-test, dawn għandhom ikunu validi fiż-żmien tal-applikazzjoni għal mudell tal-produzzjoni.

Il-kriterju 3. Estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-prodott

3(a)   L-ittestjar tad-durabbiltà għall-kompjuters portabbli

(i)   It-testijiet li għandhom japplikaw għal-laptops

Il-mudell tal-laptop għandu jgħaddi mit-testijiet tad-durabbiltà. Kull mudell għandu jiġi verifikat li jaħdem kif speċifikat u fejn tidħol il-prestazzjoni għandu jilħaq ir-rekwiżiti stipulati, u dan wara li jkunu saru t-testijiet obbligatorji fit-Tabella 8 u mill-anqas test ieħor minn fost dawk fit-Tabella 9.

Tabella 8

L-ispeċifikazzjoni obbligatorja tat-test tad-durabbiltà għal-laptops

Test

Kundizzjonijiet tat-test u rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali

Metodu tat-test

Ir-reżistenza għax-xokkijiet

Speċifikazzjoni:

Mill-anqas għandha tiġi applikata pulsazzjoni ta' nofs mewġa sinusojdali 40G għal tliet darbiet għal mill-anqas 6ms fuq in-naħat ta' fuq u t'isfel, fuq il-ġnieb ta' quddiem u ta' wara, tal-lemin u tax-xellug tal-prodott.

Rekwiżit funzjonali:

Waqt it-test, il-laptop għandu jinxtegħel u għandha tinfetaħ xi applikazzjoni. Wara t-test, dan għandu jibqa' jiffunzjona.

IEC 60068

Parti 2-27: Ea

Parti 2-47

Ir-reżistenza għall-vibrazzjoni

Speċifikazzjoni:

Għandhom jiġi applikati vibrazzjonijiet sinusojdali b'mod aleatorju li jkollhom medda tal-frekwenza minn 5 Hz sa mhux aktar minn 250 Hz għal mill-anqas ċiklu wieħed (1) sa tmiem kull assi lejn in-naħa ta' fuq, t'isfel, ta' quddiem, ta' wara, tal-lemin u tax-xellug tal-prodott.

Rekwiżit funzjonali:

Waqt it-test, il-laptop għandu jinxtegħel u għandha tinfetaħ xi applikazzjoni. Wara t-test, dan għandu jibqa' jiffunzjona.

IEC 60068

Parti 2-6: Fc

Parti 2-47

Waqgħa aċċidentali

Speċifikazzjoni:

Il-laptop għandu jitwaqqa' minn għoli ta' 76 cm fuq wiċċ ta' mill-anqas 30 mm injam li ma jċedix. Il-waqgħa għandha ssir fuq kull naħa, jiġifieri fuq in-naħat ta' fuq u t'isfel, fuq il-ġnieb ta' quddiem u ta' wara, tal-lemin u tax-xellug, u anki fuq kull kantuniera tal-qiegħ.

Rekwiżit funzjonali:

Il-laptop għandu jintefa waqt it-test u wara kull waqgħa, dan għandu jixgħel normali. Wara kull test, il-kopertura għandha tibqa' talikwali u l-iskrin ma għandhiex issirlu ħsara.

IEC 60068

Parti 2-31: Ec (Waqgħa, il-proċedura 1)


Tabella 9

Speċifikazzjonijiet addizzjonali tat-test tad-durabbiltà għal-laptops

Test

Kundizzjonijiet tat-test u parametri referenzjarji għall-prestazzjoni

Metodu tat-test

Reżistenza għat-temperatura

Speċifikazzjoni:

Il-laptop għandu jkun soġġett għal mill-anqas erba' ċikli ta' esponiment ta' 24 siegħa f'kompartiment għall-ittestjar. Il-laptop għandu jinxtegħel waqt ċiklu kiesaħ b'temperatura ta' – 25 °C u waqt ċiklu sħun b'temperatura ta' + 40 °C. Il-laptop għandu jintefa waqt ċiklu kiesaħ f'temperatura ta' – 50 °C u waqt ċiklu sħun bejn + 35 °C u + 60 °C.

Rekwiżit funzjonali:

Wara kull wieħed minn dawn l-erba' ċikli ta' esponiment, għandu jiġi verifikat li l-laptop għadu jaħdem.

IEC 60068

Parti 2-1: Ab/e

Parti 2-2: B

Ir-reżiljenza tal-iskrin

Speċifikazzjoni:

Għandhom isiru żewġ testijiet tat-tagħbija: Fuq l-għatu tal-iskrin mill-inqas trid titqiegħed tagħbija ta' 50 kg b'mod uniformi. Fiċ-ċentru tal-iskrin mill-inqas trid titqiegħed tagħbija ta' 25 kg b'mod uniformi. F'kull test il-laptop għandu jitqiegħed fuq wiċċ ċatt.

Rekwiżit funzjonali:

Wara kull tagħbija, il-wiċċ tal-iskrin u l-pixels għandhom jiġu spezzjonati bir-reqqa għal xi linji, tikek u xquq.

L-applikant għandu jikkonferma t-tagħmir u s-setup li ntużaw fit-test.

Infiltrazzjoni tal-ilma mxerred

Speċifikazzjoni:

It-test għandu jsir darbtejn. Mill-anqas għandu jitferrex 30 ml ta' likwidu b'mod ugwali fuq it-tastiera tal-laptop jew fuq tliet postijiet separati speċifiċi, u wara jissaffa sew għal mill-anqas 5 sekondi. Wara 3 minuti, il-laptop għandu jiġi ttestjat jekk għadux jaħdem. It-test għandu jsir b'likwidu sħun u kiesaħ.

Rekwiżit funzjonali:

Waqt u wara t-test, il-laptop għandu jibqa' mixgħul. Imbagħad il-laptop għandu jiżżarma u jiġi spezzjonat viżwalment biex ikun żgurat li jgħaddi mill-kundizzjonijiet ta' aċċettazzjoni tal-lista IEC 60529 għall-infiltrazzjoni tal-ilma.

Il-kundizzjonijiet ta' aċċettazzjoni: IEC 60529 (l-infiltrazzjoni tal-ilma)

It-tul tal-ħajja tat-tastiera

Speċifikazzjoni:

Fuq it-tasti tat-tastiera għandhom jiġu applikati 10 miljun għafsa b'mod aleatorju. L-għadd ta' għafsiet għal kull tast għandu jkun jirrifletti l-użu ta' dak it-tast.

Rekwiżit funzjonali:

Imbagħad it-tasti għandhom jiġu spezzjonati għall-integrità u l-funzjonalità tagħhom.

L-applikant għandu jikkonferma t-tagħmir u s-setup li ntużaw fit-test.

It-tul tal-ħajja taċ-ċappetti tal-iskrin

Speċifikazzjoni:

L-iskrin għandu jinfetaħ kollu u jerġa' jingħalaq għal 20 000 darba.

Rekwiżit funzjonali:

Imbagħad l-iskrin għandu jiġi spezzjonat għal xi telf fl-istabbiltà u fl-integrità taċ-ċappetti.

L-applikant għandu jikkonferma t-tagħmir u s-setup li ntużaw fit-test.

(ii)   It-testijiet li għandhom japplikaw għat-tablets u għall-kompjuters 2-in-1

Il-mudell tat-tablet jew il-mudell tal-komponent tablet minn kompjuter 2-in-1 għandu jgħaddi mit-testijiet tad-durabbiltà. Kull mudell għandu jiġi verifikat li jaħdem kif speċifikat u fejn tidħol il-prestazzjoni għandu jilħaq ir-rekwiżiti stipulati għal kull test, kif speċifikat fit-Tabella 10.

Tabella 10

L-ispeċifikazzjoni obbligatorja tat-test tad-durabbiltà għat-tablets u għall-kompjuters 2-in-1

Test

Kundizzjonijiet tat-test u rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali

Metodu tat-test

Waqgħa aċċidentali

Speċifikazzjoni:

It-tablet għandu jitwaqqa' minn għoli ta' 76 cm fuq wiċċ ta' mill-anqas 30 mm injam li ma jċedix. Il-waqgħa għandha ssir fuq kull naħa, jiġifieri fuq in-naħat ta' fuq u t'isfel, fuq il-ġnieb ta' quddiem u ta' wara, tal-lemin u tax-xellug, u anki fuq kull kantuniera tal-qiegħ.

Rekwiżit funzjonali:

It-tablet għandu jintefa waqt it-test u wara kull waqgħa, dan għandu jixgħel normali. Wara kull test, il-kopertura għandha tibqa' talikwali u l-iskrin ma għandhiex issirlu ħsara.

IEC 60068

Parti 2-31: Ec (Waqgħa, il-proċedura 1)

Ir-reżiljenza tal-iskrin

Speċifikazzjoni:

Għandhom isiru żewġ testijiet tat-tagħbija: Fuq l-għatu tal-iskrin mill-inqas trid titqiegħed tagħbija ta' 50 kg b'mod uniformi. Fiċ-ċentru tal-iskrin mill-inqas trid titqiegħed tagħbija ta' 25 kg b'mod uniformi. F'kull test il-laptop għandu jitqiegħed fuq wiċċ ċatt.

Rekwiżit funzjonali:

Wara kull tagħbija, il-wiċċ tal-iskrin u l-pixels għandhom jiġu spezzjonati bir-reqqa għal xi linji, tikek u xquq.

L-applikant għandu jikkonferma t-tagħmir u s-setup li ntużaw fit-test.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi rapporti tat-test li juru li dan il-mudell ġie ttestjat u jissodisfa r-rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali għad-durabbiltà. L-ittestjar trid tivverifikah parti terza. It-testijiet li jkunu saru għall-istess mudell bl-istess speċifikazzjoni jew bi speċifikazzjoni aktar stretta, għandhom jiġu aċċettati mingħajr il-bżonn li jerġa' jsir it-test.

3(b)   Il-kwalità u t-tul tal-ħajja tal-batterija rikarikabbli

(i)

Il-minimu tat-tul tal-ħajja tal-batterija: Wara l-ewwel iċċarġjar sħiħ, il-batteriji rikarikabbli tal-laptop, tat-tablets u tal-kompjuters 2-in-1 għandhom jibqgħu jagħtu l-enerġija għal mill-anqas 7 sigħat.

Din għandha titkejjel hekk:

Għall-prodotti domestiċi u tal-konsumatur għandu jitqies ix-xenarju “Home” tal-Futuremark PCMark 8.

Għall-prodotti tan-negozji jew tal-intrapriżi għandu jitqies ix-xenarju “Office productivity” tal-BAPCo Mobilemark 2012. Għall-mudelli li jikkwalifikaw għat-tolleranzi tal-Energy Star TECgrafika, minflok għandu jintuża x-xenarju “Media creation & consumption”.

(ii)

Il-Prestazzjoni taċ-ċiklu tal-iċċarġjar: Il-batteriji rikarikabbli tal-laptops, tat-tablets u tal-kompjuters 2-in-1 għandhom jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni, li jiddependu fuq jekk il-batterija tkunx tista' tiġi ċċarġjata mingħajr għodda (kif jispeċifika l-kriterju 3(d)):

Dawk il-mudelli li l-batterija rikarikabbli tagħhom tkun tista' titbiddel mingħajr għodda għandhom iżommu 80 % tal-kapaċità inizjali minima ddikjarata tagħhom wara 750 ċiklu ta' ċċarġjar;

Dawk il-mudelli li l-batterija rikarikabbli tagħhom ma tkunx tista' titbiddel mingħajr għodda għandhom iżommu 80 % tal-kapaċità inizjali minima ddikjarata tagħhom wara 1 000 ċiklu ta' ċċarġjar;

Din il-prestazzjoni għandha tiġi verifikata għall-pakketti tal-batteriji rikarikabbli jew għaċ-ċelloli individwali tagħhom skont it-test tal-IEC EN 61960 “Ir-reżistenza f'ċikli”, li jrid isir f'temperatura ta' 25 °C u f'rata ta' 0,2ItA jew ta' 0,5ItA (proċedura aċċellerata tat-test). Għal konformità ma' dan ir-rekwiżiti jista' jintuża ċċarġjar parzjali (kif jispeċifika s-subkriterju 3(b)(iii)).

(iii)

L-alternattiva ta' ċċarġjar parzjali biex tinkiseb il-prestazzjoni taċ-ċiklu tal-iċċarġjar: Ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni deskritti fis-subkriterju 3(b)(ii) jistgħu jintlaħqu permezz ta' softwer u firmwer installat fil-fabbrika li jiċċarġja parzjalment il-batterija sa 80 % tal-kapaċità tagħha. F'dan il-każ, l-iċċarġjar parzjali għandu jkun issettjat bħala r-rutina awtomatika tal-iċċarġjar u wara għandha tiġi verifikata l-prestazzjoni tal-batterija meta tkun iċċarġjata sa 80 % tal-kapaċità tagħha skont ir-rekwiżiti fis-subkriterju 3(b)(ii). L-iċċarġjar parzjali massimu għandu jagħti tul lill-ħajja tal-batterija li jkun konformi mas-subkriterju 3(b)(i).

(iv)

Il-garanzija minima: Għall-batteriji difettużi (10), l-applikant għandu jagħti garanzija kummerċjali minima ta' sentejn.

(v)

L-informazzjoni għall-utent: Fis-softwer għall-ġestjoni tal-enerġija installat fil-fabbrika, fil-manwal tal-utent u fis-sit web tal-manifattur għandha tingħata informazzjoni dwar fatturi magħrufa li jaffettaw il-ħajja tal-batteriji rikarikabbli, kif ukoll struzzjonijiet dwar kif l-utent jista' jtawwal ħajjet il-batterija.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi rapport tat-test ta' parti terza li juri li l-pakkett tal-batteriji rikarikabbli jew it-tipi ta' ċelloli li jiffurmaw il-pakkett użati fil-prodott jissodisfaw it-tul tal-ħajja tal-batterija rikarikabbli speċifikat u l-kapaċità taċ-ċikli tal-iċċarġjar speċifikata. Biex tintwera l-konformità jistgħu jintużaw l-iċċarġjar parzjali jew il-metodu aċċellarat tat-test speċifikat fi IEC EN 61960. Barra minn hekk, l-applikant għandu jagħti verżjoni dimo tas-softwer tal-ġestjoni tal-enerġija u l-kontenut miktub fil-manwal tal-utent u fis-sit web.

3(c)   L-affidabbiltà u l-protezzjoni tad-disk għall-ħżin tad-dejta

(i)   Il-kompjuters desktop, il-workstations, it-terminals ħfief u s-servers fuq skala żgħira

Id-diski għall-ħżin tad-dejta li jintużaw fil-kompjuters desktop, fil-workstations u fit-terminals ħfief li jiġu kummerċjalizzati biex jintużaw fin-negozji għandu jkollhom Rata ta' Ħsara Annwalizzata (AFR) (11) inqas minn 0,25 %.

L-AFR proġettata għas-servers fuq skala żgħira għandha tkun inqas minn 0,44 % filwaqt li r-Rata ta' Żbalji tal-Bits għal dejta mhux irkuprabbli għandha tkun inqas minn 1 bit f'1016 bit.

(ii)   Il-laptops

Għandu jiġi speċifikat li d-disk primarja għall-ħżin tad-dejta li tintuża fil-laptops tħares lid-disk nnifisha u anki lid-dejta fiha minn xokkijiet u vibrazzjoni. Id-disk għandha tikkonforma ma' waħda minn dawn l-alternattivi:

Il-ħardisk HDD għandha tiġi ddisinjata biex tkun tiflaħ xokk ta' nofs mewġa sinusojdali ta' 400G (operattiva) u 900G (mhux operattiva) għal 2ms mingħajr ma ssir ħsara lid-dejta jew lill-operat tad-disk.

Malli tintebaħ li l-laptop twaqqa', il-labra tad-disk HDD għandha tinġibed lura minn fuq wiċċ id-disk fi żmien 300ms jew inqas.

It-teknoloġija li tintuża trid tkun disk għall-ħżin tad-dejta bi stat solidu bħal ngħidu aħna SSD (Solid State Drive) jew eMMC (Multi Media Card inkorporata).

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi speċifikazzjoni għad-disk(i) integrati fil-prodott. Din għandu jiksibha mingħand il-manifattur tad-disk u fejn jidħlu r-reżistenza għax-xokkijiet u l-irtirar tal-labra minn fuq id-disk, dan jeħtieġ isostnihom b'rapport tekniku ċċertifikat indipendentement li jkun qed jivverifika li d-disk tikkonforma mar-rekwiżiti tal-prestazzjoni speċifikati.

3(d)   L-aġġornabbiltà u r-riparabbiltà

Sabiex komponenti qodma jiġu aġġornati jew sabiex isiru tiswijiet u tibdiliet f'xi komponenti jew partijiet spiċċuti, għandhom jiġu ssodisfati dawn il-kriterji:

(i)

Disinn għal titjib u tiswija: Dawn il-komponenti tal-kompjuters għandhom ikunu aċċessibbli u skambjabbli faċilment permezz ta' għodda universali (jiġifieri b'għodda disponibbli kummerċjalment u li tintuża s-soltu bħal ngħidu aħna turnaviti, spatuli, plajers jew pinzetti):

Tagħmir tal-ħżin tad-dejta (HDD, SSD jew eMMC),

Memorja (ir-RAM),

Unitajiet tal-assemblaġġ tal-iskrin u unitajiet tad-dawl LED minn wara (meta jkunu integrati),

Tastiera u trackpad (meta jintużaw)

Assemblaġġi tal-fannijiet (f'kompjuters desktop, workstations u servers fuq skala żgħira)

(ii)

Tibdil tal-batteriji rikarikabbli: Il-pakkett tal-batteriji rikarikabbli għandu jkun faċli biex jinqala' minn persuna waħda (utent mhux professjonali jew fornitur ta' servizz tat-tiswija professjonali) skont il-passi definiti hawn taħt (12). Fil-prodott, il-batteriji rikarikabbli ma għandhomx jitwaħħlu bil-kolla jew bl-istann u ma għandhomx jintużaw tejps tal-metall, faxex li jeħlu jew kejbils li jwaqqfu l-aċċess milli tinqala' l-batterija. Barra minn hekk, fejn jidħol l-aċċess faċli għall-qlugħ, għandhom japplikaw dawn ir-rekwiżiti u d-definizzjonijiet:

Il-batterija rikarikabbli tal-laptops u tal-kompjuters komprensivi portabbli għandha tkun tista' tinqala' bl-idejn mingħajr għodda;

Il-batterija rikarikabbli tas-sublaptops għandha tkun tista' tinqala' b'mhux aktar minn tliet passi permezz ta' turnavit;

Il-batterija rikarikabbli tat-tablets u tal-laptops 2-in-1 għandha tkun tista' tinqala' b'mhux aktar minn erba' passi permezz ta' turnavit u spudger.

Fil-manwal tat-tiswija jew fis-sit web tal-manifattur għandhom jingħataw struzzjonijiet sempliċi fuq kif jitneħħew il-pakketti tal-batteriji rikarikabbli.

(iii)

Il-manwal tat-tiswija: L-applikant għandu jipprovdi struzzjonijiet ċari għaż-żarmar u t-tiswija (eż. tagħrif stampat jew elettroniku, jew vidjo) biex iż-żarmar ikun jista' jsir mingħajr ma jitkisser il-prodott u bil-ħsieb li jinbidlu komponenti jew partijiet ewlenin għal titjib jew tiswija. Dan it-tagħrif għandu jkun disponibbli għall-pubbliku jew billi jiddaħħal in-numru serjali uniku tal-prodott fuq il-websajt. Barra minn hekk, fuq ġewwa tal-kopertura tal-kompjuter tal-post għandha tingħata stampa li turi fejn jinsabu l-komponenti elenkati fil-punt (i) u kif jistgħu jiġu aċċessati u jinbidlu. F'manwal għall-utent installat minn qabel u fis-sit web tal-manifatturi għal mill-anqas ħames snin, għandha tingħata stampa li turi fejn jinsabu l-batterija, id-diski għall-ħżin tad-dejta u l-memorja.

(iv)

Servizz ta' tiswija/informazzjoni: Fil-manwal għall-utent jew fis-sit web tal-manifattur għandha tingħata informazzjoni biex l-utent ikun jaf imnejn jikseb manutenzjoni u tiswija professjonali għall-kompjuter, inklużi dettalji tal-kuntatt. Tul il-perjodu tal-garanzija msemmija f'(vi), dan is-servizz jista' jkun limitat għall-Fornituri Awtorizzati tas-Servizzi li għandu l-applikant.

(v)

Id-disponibbiltà tal-ispareparts: L-applikant għandu jiżgura li għal mill-anqas ħames snin minn tmiem il-produzzjoni tal-mudell, l-ispareparts oriġinali jew kompatibbli b'lura, fosthom batteriji rikarikabbli, ikun għadhom disponibbli għall-pubbliku.

(vi)

Il-garanzija kummerċjali: Mingħajr spejjeż żejda, l-applikant għandu jipprovdi garanzija ta' mill-anqas tliet snin li tibda tgħodd minn meta jinxtara l-prodott. Din il-garanzija għandha tinkludi ftehim tas-servizz u l-konsumatur ikollu l-alternattiva ta' ġbir u ritorn jew ta' tiswija fuq il-post. Din il-garanzija trid tingħata mingħajr preġudizzju għall-obbligi legali tal-manifattur u tal-bejjiegħ skont il-liġi nazzjonali.

Valutazzjoni u verifika: Lill-Korp Kompetenti, l-applikant għandu jiddikjaralu li l-prodott jissodisfa dawn ir-rekwiżiti. Barra minn hekk, l-applikant għandu jipprovdi:

Kopja tal-manwal għall-utent

Kopja tal-manwal tat-tiswija u l-istampi li jsostnuh.

Deskrizzjoni sostnuta b'ritratti li juru konformità fejn jidħol il-qlugħ tal-batterija

Kopja tal-garanzija u tal-ftehim tas-servizz

Ritratti ta' xi stampi, marki u struzzjonijiet li jkun hemm fuq il-kopertura tal-kompjuter

Il-kriterju 4. Id-disinn, l-għażla tal-materjal u l-ġestjoni ta' tmiem il-ħajja tal-oġġetti

Il-kriterju 4(a).   L-għażla tal-materjal u l-kompatibbiltà mar-riċiklaġġ

Mill-anqas, l-applikanti għandhom jikkonformaw mal-kriterju fil-parti (i) kif ukoll mal-parti (ii) jew mal-parti(iii). It-tablets, sublaptops, il-laptops 2-in-1 u l-prodotti b'koperturi u kompartimenti tal-metall huma eżentati mis-subkriterji (ii) u (iii).

(i)

Informazzjoni dwar il-materjali biex jeħfief ir-riċiklaġġ: Il-partijiet tal-plastik fit-tablets li jiżnu aktar minn 25 g u għall-partijiet fil-bqija tal-kompjuters li jiżnu 100 g għandhom jiġu mmarkati skont l-ISO 11469 u l-ISO 1043, it-Taqsimiet 1-4. Il-marki għandhom ikunu kbar biżżejjed u f'pożizzjoni viżibbli sabiex jiġu identifikati faċilment. Eżenzjonijiet huma possibbli f'dawn il-każijiet:

Bordijiet Stampati taċ-Ċirkwit, Bordijiet tal-Metakrilat tal-Polimetil (PMMA) u plastiċi ottiċi tal-iskrin li jiffurmaw parti mill-iskrin;

Meta l-immarkar jista' jħalli impatt fuq il-prestazzjoni jew il-funzjonalità tal-parti tal-plastik;

Meta l-immarkar ma jkunx teknikament possibbli minħabba l-metodu tal-produzzjoni;

Meta waqt l-ispezzjoni tal-kwalità, l-immarkar joħloq rati ogħla ta' difett u jwassal għal ħela tal-materjali għalxejn b'xejn;

Meta l-partijiet ma jkunux jistgħu jiġu mmarkati minħabba nuqqas ta' spazju xieraq għall-immarkar li jkun biżżejjed biex id-daqs tat-tipa jkun leġibbli skont kif jidentifika l-operatur tar-riċiklaġġ.

(ii)

Titjib fir-riċiklabbiltà tal-kopertura tal-plastik, tal-kompartimenti u tal-bezels:

Il-partijiet ma għandux ikun fihom bċejjeċ tal-metall fonduti jew imwaħħlin magħhom diment li dawn ikunu jistgħu jinqalgħu b'għodod li faċli ssibhom. L-istruzzjonijiet dwar iż-żarmar għandhom juru kif dawn jistgħu jinqalgħu (ara s-subkriterju 3(d)).

Għall-partijiet fit-tablets li jiżnu aktar minn 25 g u għall-partijiet fil-bqija tal-kompjuters li jiżnu 100 g, dawn it-trattamenti u addittivi ma għandhomx joħolqu reżina riċiklata bi tnaqqis > 25 % fl-impatt iżod meta jiġi ttestjat skont l-ISO 180:

Iż-żebgħa u l-kisi

Ir-ritardanti tal-fjammi u s-sinerġisti tagħhom

Ir-riżultati tat-test eżistenti għar-reżina riċiklata għandhom jiġu aċċettati diment li r-reżina riċiklata tkun ġejja mill-istess materjal kontributur li minnu jkunu komposti l-partijiet tal-plastik tal-prodott.

(iii)

Il-kontenut minimu ta' plastik riċiklat Bħala medja, mill-anqas 10 % tal-kontenut tal-prodott għandu jkun plastik riċiklat, imkejjel bħala persentaġġ tal-plastik kollu (bil-piż) fil-prodott, ħlief għall-Bordijiet Stampati taċ-Ċirkwit u l-plastiċi ottiċi tal-iskrin. Meta l-kontenut riċiklat ikun akbar minn 25 %, trid issir dikjarazzjoni fil-kaxxa tal-kliem li takkumpanja lill-Ekotikketta (ara l-kriterju 6(b)).

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jivverifika r-riċiklabbiltà billi jipprovdi rapporti tat-test mekkaniċi/fiżiċi validi skont l-ISO 180 u struzzjonijiet dwar iż-żarmar. Għandhom jiġu aċċettati rapporti tat-test validi miksuba mingħand ir-riċiklaturi tal-prodotti tal-plastik, il-manifatturi tar-reżina jew minn testijiet pilota indipendenti.

Lill-Korp Kompetenti, l-applikant għandu jipprovdilu stampa tal-kompjuter miftuq bil-partijiet u jelenkahom bil-miktub jew b'mod awdjoviżiv. Din l-istampa għandha tagħraf il-partijiet tal-plastik skont il-piż tagħhom, il-kompożizzjoni polimerika tagħhom, u l-marki ISO 11469 u ISO 1043 tagħhom. Għandhom jintwerew viżwalment id-dimensjoni u l-pożizzjoni tal-marki, u meta jkunu japplikaw xi eżenzjonijiet, għandhom jingħataw ġustifikazzjonijiet tekniċi.

Fejn jidħlu d-dikjarazzjonijiet dwar il-kontenut riċiklat postkonsumatur, l-applikant għandu jipprovdi verifika mingħand parti terza u traċċabbiltà b'lura sal-fornituri tal-komponenti tal-plastik. Il-medja tad-dikjarazzjonijiet dwar il-kontenut tal-mudell tista' ssir fuq bażi perjodika jew kull sena.

Il-kriterju 4(b) Id-disinn għaż-żarmar u r-riċiklaġġ

Għall-finijiet tar-riċiklaġġ, il-kompjuters għandhom jiġu ddisinjati b'tali mod li l-komponenti u l-partijiet fil-mira jkunu jistgħu jinqalgħu mill-prodott faċilment. Għandu jsir test taż-żarmar skont il-proċedura tat-test fl-Appendiċi. It-test għandu jirreġistra l-għadd ta' passi meħtieġa u l-għodda assoċjata u l-azzjonijiet meħtieġa biex jinqalgħu il-komponenti u l-partijiet fil-mira identifikati fil-punti (i) u (ii).

(i)

Waqt it-test taż-żarmar għandhom jinqalgħu dawn il-komponenti u l-partijiet fil-mira, kif applikabbli għall-prodott:

Il-prodotti kollha

Il-Bordijiet Stampati taċ-Ċirkwit > 10 cm2 li għandhom x'jaqsmu mal-funzjonijiet tal-kompjuter

Kompjuters tal-post

L-Unità tal-Provvista tal-Enerġija Esterna

Disk(i) HDD

Kompjuters portabbli

Il-batteriji rikarikabbli

L-iskrins (meta jkunu integrati fil-kompartament tal-prodott)

Bordijiet Stampati taċ-Ċirkwit > 10 cm2

L-unità tat-TFT u l-kondutturi tal-film fl-unitajiet tal-iskrin > 100 cm2

L-unitajiet tad-dawl LED minn wara

(ii)

Matul it-test għandhom jinqalgħu mill-inqas tnejn minn dawn il-komponenti u l-partijiet fil-mira, magħżula kif applikabbli għall-prodott, wara dawk imsemmija fl-punt (i):

Id-diski HDD (prodotti portabbli)

Id-diski ottiċi (meta inklużi)

Il-Bordijiet Stampati taċ-Ċirkwit ≤ 10cm2 u > 5cm2

L-unitajiet tal-ispikers (laptops, kompjuters desktop integrati u kompjuters portabbli komprensivi)

Il-film gwida luminuż tal-Metakrilat tal-Polimetil (PMMA) (meta d-daqs tal-iskrin ikun > 100 cm2)

Valutazzjoni u verifika: Lill-Korp Kompetenti, l-applikant għandu jipprovdilu rapport tat-test taż-żarmar li jagħti dettalji dwar is-sekwenza li ntużat għaż-żarmar, inkluża deskrizzjoni fid-dettall tal-passi u l-proċeduri speċifiċi, għall-partijiet u l-komponenti fil-mira elenkati fil-punti (i) u (ii).

It-test taż-żarmar jista' jagħmlu:

L-applikant jew fornitur nominat fil-laboratorju tagħhom stess, jew;

Korp terz tal-ittestjar indipendenti, jew;

Impriża tar-riċiklaġġ li għandha l-permess twettaq trattament elettriku tal-iskart f'konformità mal-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) jew li tkun ċertifikata skont ir-regolamenti nazzjonali.

Il-kriterju 5. Ir-Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpanniji

5(a)   Il-provenjenza ta' minerali “mingħajr kunflitt”

L-applikant għandu jappoġġa l-provenjenza responsabbli tal-landa, it-tantalu, it-tungstenu u l-minerali tagħhom, u d-deheb minn żoni affettwati mill-kunflitti u minn żoni b'riskju għoli billi:

(i)

Jimxi b'diliġenza dovuta skont il-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta għal Ktajjen tal-Provvista Responsabbli tal-Minerali minn Żoni Affettwati mill-Kunflitti u Żoni b' Riskju Għoli, u

(ii)

Jippromwovi produzzjoni u kummerċ responsabbli tal-minerali f'żoni affettwati mill-kunflitti u f'żoni b'riskju għoli għall-minerali identifikati li jintużaw fil-komponenti tal-prodott f'konformità mal-Gwida tal-OECD.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dawn ir-rekwiżiti, flimkien ma' din l-informazzjoni ta' sostenn:

Rapport li jiddeskrivi l-attivitajiet tagħhom ta' diliġenza dovuta tul il-katina tal-provvista għall-erba' minerali identifikati. Għandhom jiġu aċċettati wkoll dokumenti ta' sostenn bħal ċertifikati ta' konformità maħruġa mill-Iskema tal-Unjoni Ewropea.

Jiġu identifikati l-komponenti li jkun fihom il-minerali identifikati, u l-fornituri tagħhom, kif ukoll il-proġett jew is-sistema tal-katina tal-provvista li titħaddem għal provenjenza responsabbli.

5(b)   Il-kundizzjonijiet tax-xogħol u d-drittijiet tal-bniedem waqt il-manifattura

Wara li jkun ikkunsidra d-Dikjarazzjoni Tripartitika tal-Prinċipji tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) li għandha x'taqsam mal-Intrapriżi Multinazzjonali u l-Politika Soċjali, il-Patt Globali tan-NU (il-Pilastru 2), il-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem u l-Linji Gwida tal-OECD għal Intrapriżi Multinazzjonali, l-applikant għandu jikseb verifika mingħand parti terza sostnuta b'verifiki fuq il-post li turi li fl-impjant tal-assemblaġġ finali tal-prodott ġew rispettati l-prinċipji applikabbli inklużi fil-konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO u fid-dispożizzjonijiet supplimentari identifikati hawn taħt.

Il-konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO:

(i)

Xogħol tal-Minorenni:

Il-Konvenzjoni dwar l-Età Minima, l-1973 (Nru 138)

Il-Konvenzjoni dwar l-Agħar Forom tax-Xogħol tat-Tfal, l-1999 (Nru 182)

(ii)

Xogħol Obbligatorju u Furzat:

Il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat, l-1930 (Nru 29) u l-Protokoll tal-2014 tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat

Il-Konvenzjoni dwar it-Tneħħija tax-Xogħol Furzat, l-1957 (Nru 105)

(iii)

Il-Libertà ta' Assoċjazzjoni u d-Dritt għal Negozjar Kollettiv:

Il-Konvenzjoni dwar il-Libertà ta' Assoċjazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dritt għall-Organizzazzjoni, l-1948 (Nru 87);

Il-Konvenzjoni dwar l-Applikazzjoni tal-Prinċipji tad-Dritt ta' Organizzazzjoni u tal-Innegozjar Kollettiv, l-1949 (Nru 98).

(iv)

Id-Diskriminazzjoni:

Il-Konvenzjoni dwar Rimunerazzjoni Ugwali, l-1951 (Nru 100)

Il-Konvenzjoni dwar id-Diskriminazzjoni (Impjiegi u Xogħol), l-1958 (Nru 111)

Dispożizzjonijiet supplimentari:

(v)

Is-Sigħat tax-Xogħol:

Il-Konvenzjoni tal-ILO dwar is-Sigħat tax-Xogħol (Industrija), l-1919 (Nru 1)

(vi)

Ir-Rimunerazzjoni:

Il-Konvenzjoni tal-ILO dwar l-Iffissar tal-Paga Minima, l-1970 (Nru 131);

Paga għall-għajxien: L-applikant għandu jiżgura li l-pagi mħallsa għal ġimgħa tax-xogħol normali għandhom dejjem jissodisfaw mill-inqas l-istandards minimi legali jew industrijali, li jkunu biżżejjed biex jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi tal-ħaddiema u jipprovdu dħul diskrezzjonali. L-implimentazzjoni għandha tiġi vverifikata b'referenza għall-gwida SA8000 (14) dwar ir-Rimunerazzjoni;

(vii)

Is-Saħħa u s-Sikurezza

Il-Konvenzjoni tal-ILO dwar is-Sikurezza u s-Saħħa fuq ix-Xogħol, l-1981 (Nru 155)

Il-Konvezjoni tal-ILO dwar is-Sikurezza fl-Użu tas-Sustanzi Kimiċi fuq ix-Xogħol, l-1990 (Nru 170)

F'dawk il-postijiet li bil-liġi jillimitaw id-dritt għal-libertà ta' assoċjazzjoni u n-negozjar kollettiv, il-kumpanija għandha tirrikonoxxi assoċjazzjonijiet leġittimi tal-ħaddiema biex magħhom tiddjaloga dwar kwistjonijiet relatati mal-post tax-xogħol.

Il-proċess tal-verifika għandu jinkludi konsultazzjoni mal-partijiet konċernati esterni fiż-żoni lokali madwar is-siti tal-produzzjoni, inklużi t-trade unions, l-organizzazzjonijiet komunitarji, l-NGOs u l-esperti tax-xogħol. L-applikant għandu jippubblika onlajn ir-riżultati aggregati u s-sejbiet ewlenin mill-verifiki ħalli lill-konsumaturi interessati jipprovdilhom evidenza tal-prestazzjoni tal-fornitur tiegħu.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu juri l-konformità ma' dawn ir-rekwiżiti billi jipprovdi kopji taċ-ċertifikati ta' konformità u tar-rapporti ta' verifika ta' sostenn għal kull impjant tal-assemblaġġ tal-prodott finali ħalli l-mudelli jingħataw l-ekotikketta, u link għas-sit web fejn ikunu qed jiġu ppubblikati ir-riżultati u s-sejbiet.

Il-verifiki fuq il-post li trid tagħmel il-parti terza għandhom jagħmluhom verifikaturi li jkunu kwalifikati biex jivverifikaw il-konformità tal-katina tal-provvista tal-industrija tal-elettronika mal-istandards soċjali jew mal-kodiċi ta' kondotta jew, fil-pajjiżi li rratifikaw il-Konvenzjoni dwar l-Ispezzjoni fuq ix-Xogħol Nru 81 tal-1947 u s-superviżjoni tal-ILO tkun turi li s-sistema nazzjonali għall-ispezzjoni fuq ix-xogħol hi effettiva u l-ambitu tas-sistema tal-ispezzjoni jkun ikopri ż-żoni msemmija hawn fuq (15), minn spettur(i) tax-xogħol li taħtar awtorità pubblika.

Għandhom jiġu aċċettati ċertifikazzjonijiet validi li nħarġu sa 12-il xahar qabel l-applikazzjoni u li jingħataw minn skemi jew proċessi li, flimkien jew separatament, jivverifikaw il-konformità mal-prinċipji applikabbli tal-Konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO elenkati u mad-dispożizzjonijiet supplimentari dwar is-sigħat tax-xogħol, ir-rimunerazzjoni u s-saħħa u s-sikurezza.

Il-kriterju 6. L-informazzjoni għall-utent

6(a)   Il-manwal għall-utent

Il-kompjuter għandu jinbiegħ bl-informazzjoni rilevanti għall-utent li tipprovdi parir dwar il-prestazzjoni ambjentali tal-prodott. L-informazzjoni għandha tkun f'post uniku fil-manwal għall-utent li jkun faċli biex jinstab u fis-sit web tal-manifattur. Mill-anqas, l-informazzjoni għandha tinkludi:

(i)

Il-konsum tal-enerġija: Il-valur tat-TEC skont l-Energy Star v6.1, kif ukoll id-domanda massima għall-enerġija f'kull modalità operattiva. Barra minn hekk, għandhom jingħataw struzzjonijiet dwar kif tintuża l-modalità tat-tagħmir għall-iffrankar tal-enerġija u informazzjoni li l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tnaqqas il-konsum tal-enerġija u għalhekk twassal biex jiġu ffrankati l-flus għax jonqsu l-kontijiet tal-elettriku.

(ii)

Dawn l-indikazzjonijiet juru kif jonqos il-konsum tal-enerġija meta l-kompjuter ma jkunx qed jintuża:

Jekk il-kompjuter jitqiegħed fuq modalità “off”, il-konsum tal-enerġija jonqos iżda xorta tkun qed tintuża xi ftit enerġija;

Jekk tonqos il-luminożità tal-iskrin ikun qed jonqos l-użu tal-enerġija;

Meta l-kompjuter ma jkunx qed jintuża, l-iscreensavers jistgħu jwaqqfu lill-iskrin tal-kompjuter milli jaqleb għal modalità li taħli inqas enerġija. Għalhekk jista' jonqos l-użu tal-enerġija jekk l-iscreensavers ma jkunux attivati;

Jekk it-tablets jiġu ċċarġjati minn USB ta' kompjuter desktop jew laptop ieħor, il-konsum tal-enerġija jaf jiżdied jekk il-kompjuter desktop jew il-laptop jitħalla f'modalità fejn ikun wieqaf (idle) li tikkonsma l-enerġija għas-sempliċi raġuni biex jiċċarġja t-tablet.

(iii)

Għall-laptops, it-tablets u l-kompjuters 2-in-1, trid tingħata informazzjoni li jekk titwal il-ħajja tal-kompjuter ikunu qed jonqsu l-impatti ambjentali globali tal-prodott.

(iv)

Dawn l-indikazzjonijiet juru kif tista' titwal il-ħajja tal-kompjuter:

Informazzjoni biex l-utent isir jaf il-fatturi li jaffettwaw il-ħajja tal-batteriji rikarikabbli kif ukoll struzzjonijiet għall-utent dwar kif tista' titwal il-ħajja tagħhom (applikabbli biss għal kompjuters mobbli li jaħdmu b'batteriji rikarikabbli).

Struzzjonijiet ċari għaż-żarmar u t-tiswija biex iż-żarmar ikun jista' jsir mingħajr ma jitkisser il-prodott u bil-ħsieb li jinbidlu komponenti jew partijiet ewlenin għal titjib jew tiswija.

Informazzjoni biex l-utent ikun jaf imnejn jikseb manutenzjoni u tiswija professjonali għall-kompjuter, inklużi dettalji tal-kuntatt. Il-manutenzjoni ma għandhiex tkun limitata biss għall-Fornituri Awtorizzati tas-Servizzi tal-applikant.

(v)

Struzzjonijiet ta' tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja biex il-kompjuters jintremew kif xieraq, inkluż struzzjonijiet separati biex il-batteriji rikarikabbli jintremew kif suppost, f'ċentri ċiviċi jew bi skemi ta' teħid lura mill-bejjiegħa skont kif ikun applikabbli, li għandhom ikunu konformi mad-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16).

(vi)

Informazzjoni li l-prodott ingħata l-Ekotikketta tal-UE bi spjega qasira ta' xi tfisser din flimkien ma' indikazzjoni li aktar informazzjoni dwar l-Ekotikketta tinsab fis-sit web: http://www.ecolabel.eu

(vii)

Għandhom jingħataw struzzjonijiet u manwal(i) tat-tiswija f'verżjoni stampata, u jitqiegħdu anki fuq il-websajt għal mill-anqas ħames snin.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jiddikjara l-konformità tal-prodott ma' dawn ir-rekwiżiti lill-korp kompetenti u għandu jipprovdi link għall-verżjoni onlajn jew kopja tal-manwal għall-utenti u tal-manwal tat-tiswija.

6(b)   L-informazzjoni li tidher fuq l-Ekotikketta tal-UE

Il-kaxxa tal-kliem tat-tikketta fakultattiva għandu jkun fiha dan il-kliem li ġej:

Effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija

Prodott iddisinjat biex iservi aktar (dan jgħodd biss għal-laptops, il-laptops 2-in-1, u t-tablets)

Restrizzjoni fuq is-sustanzi perikolużi

Iddisinjat biex ikun faċli biex jissewwa, jiġi aġġornat u jiġi riċiklat

B'kundizzjonijiet tax-xogħol fil-fabbrika awditjati

Dan il-kliem jista' jintwera jekk il-kontenut riċiklat tal-plastik ikun aktar minn 25 % bħala persentaġġ tal-plastik kollu (bil-piż):

Fih xy % ta' plastik riċiklat postkonsumatur

Il-linji gwida għall-użu tat-tikketta fakultattiva bil-kaxxa tal-kliem jinsabu fil-“Linji Gwida għall-Użu tal-Logo tal-Ekotikketta tal-UE” fis-sit web:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi kampjun tat-tikketta tal-prodott jew illustrazzjoni tal-imballaġġ meta se titqiegħed l-Ekotikketta tal-UE flimkien ma' dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju.


(1)  Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).

(2)  Il-kategoriji huma definiti skont il-banda tal-frekwenzi tal-frame buffer f'GigaBytes/sekonda (Gb/s).

(3)  Il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali (IEC), IEC 62474: “Material declaration for products of and for the electrotechnical industry”, http://std.iec.ch/iec62474.

(4)  L-ECHA, “Candidate List of substances of very high concern for Authorisation”, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

(5)  Id-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 88).

(6)  Skont l-IEC 61249-2-21, għall-kompożizzjoni “ħielsa mill-aloġenu” tal-materjal ta' bord stampat taċ-ċirkwit jistgħu jsiru dikjarazzjonijiet.

(7)  Skont l-IEC 62821, għall-wajers “ħielsa mill-aloġenu u li ftit idaħħnu” jistgħu jsiru dikjarazzjonijiet.

(8)  L-ECHA, “REACH registered substances database”, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

(9)  L-ECHA, “Co-operation with peer regulatory agencies”, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(10)  Id-difetti għandhom jinkludu li ma jkunx qed jiċċarġja u li ma jkunx qed jagħraf li tqabbdet il-batterija. Jekk bl-użu l-kapaċità tal-batterija tkun qed tonqos ftit ftit, dan ma għandux jitqies bħala difett ħlief meta dan ikun kopert b'dispożizzjoni speċfika fil-garanzija.

(11)  L-AFR għandha titkejjel skont il-Ħin Medju Bejn il-Ħsarat (l-MTBF). L-MTBF għandha tiġi ddeterminata skont il-Bellcore TR-NWT-000332, ħarġa nru 6, 12/97 jew skont dejta miġbura fuq il-post.

(12)  Pass wieħed ikun operazzjoni li tispiċċa bit-tneħħija ta' komponent jew ta' parti, u/jew b'bidla ta' għodda.

(13)  Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, pp. 3).

(14)  Social Accountability International (Ir-Responsabbiltà Soċjali Internazzjonali), “Social Accountability 8000 International Standard”, http://www.sa-intl.org

(15)  Ara l-ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) u l-gwida ta' sostenn fil-manwal tal-utent.

(16)  Id-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (ĠU L 197, 24.7.2012, p. 38).

APPENDIĊI

PROTOKOLL GĦAT-TEST TAŻ-ŻARMAR TAL-PRODOTT

(a)   Termini u Definizzjonijiet

(i)

Il-partijiet u l-komponenti fil-mira: Partijiet u/jew komponenti li huma mmirati għall-proċess tal-qlugħ.

(ii)

Il-pass taż-żarmar: Operazzjoni li tispiċċa bit-tneħħija ta' xi komponenti jew xi parti u/jew b'bidla ta' għodda.

(b)   Il-kundizzjonijiet operattivi għat-test

(i)

Il-persunal: It-test għandu jagħmlu persuna waħda.

(ii)

Il-kampjun tat-test: Il-kampjun tal-prodott li jintuża għat-test għandu jkun f'kundizzjoni tajba.

(iii)

L-għodod għall-qlugħ: Il-qlugħ għandu jsir bl-idejn jew b'għodda disponibbli kummerċjalment (bħal plajers, turnaviti, segi u mrietel kif jiddefinixxu l-ISO 5742, l-ISO 1174, u l-ISO 15601).

(iv)

Is-sekwenza tal-qlugħ: Is-sekwenza tal-qlugħ għandha tiġi dokumentata u, meta jkun irid isir test minn parti terza, trid tingħata l-informazzjoni mogħtija lil min għamel il-qlugħ.

(c)   Dokumentazzjoni u Reġistrar tal-kundizzjonijiet tat-test u tal-passi li ttieħdu

(i)

Id-dokumentazzjoni tal-passi: Għandu jiġu dokumentat pass pass x'sar waqt il-qlugħ u tissemma l-għodda assoċjata ma' kull pass.

(ii)

Il-mezzi għar-reġistrazzjoni Waqt il-qlugħ tal-komponenti għandhom jittieħdu r-ritratti u jinġibed filmat. Bil-filmat u bir-ritratti jkunu jistgħu jingħarfu ċar u tond il-passi fis-sekwenza tal-qlugħ.


Top