Help Print this page 

Document 32016D1032

Title and reference
Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1032 tat-13 ta’ Ġunju 2016 li tistabbilixxi l-konklużjonijiet dwar l-aqwa tekniki disponibbli (BAT), skont id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, għall-industriji tal-metalli li ma fihomx ħadid (notifikata bid-dokument C(2016) 3563) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)
  • In force
OJ L 174, 30.6.2016, p. 32–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1032/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

30.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 174/32


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1032

tat-13 ta’ Ġunju 2016

li tistabbilixxi l-konklużjonijiet dwar l-aqwa tekniki disponibbli (BAT), skont id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, għall-industriji tal-metalli li ma fihomx ħadid

(notifikata bid-dokument C(2016) 3563)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(5) tagħha,

Billi:

(1)

Il-konklużjonijiet dwar l-aqwa tekniki disponibbli (BAT) huma r-referenza użata biex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-permess għall-installazzjonijiet koperti mill-Kapitolu II tad-Direttiva 2010/75/UE u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jistabbilixxu valuri limitu tal-emissjonijiet li jiżguraw li, f’kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim, l-emissjonijiet ma jaqbżux il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-aqwa tekniki disponibbli kif stabbiliti fil-konklużjonijiet tal-BAT.

(2)

Fl-4 ta’ Diċembru 2014, il-forum magħmul minn rappreżentanti tal-Istati Membri, tal-industriji kkonċernati u tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-protezzjoni ambjentali u li ġie stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Mejju 2011 (2) għadda lill-Kummissjoni l-opinjoni tiegħu dwar il-kontenut propost tad-dokument ta’ referenza tal-BAT dwar l-industriji tal-metalli li ma fihomx ħadid. Din l-opinjoni hija disponibbli għall-pubbliku.

(3)

Il-konklużjonijiet tal-BAT stabbiliti fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni huma l-element ewlieni ta’ dak id-dokument ta’ referenza tal-BAT.

(4)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 75(1) tad-Direttiva 2010/75/UE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-konklużjonijiet dwar l-aqwa tekniki disponibbli (BAT) għall-industriji tal-metalli li ma fihomx ħadid, kif stabbiliti fl-Anness, huma adottati.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Karmenu VELLA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17.

(2)  ĠU C 146, 17.5.2011, p. 3.


ANNESS

KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT DWAR L-INDUSTRIJI TAL-METALLI MHUX FERRUŻI

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

Dawn il-konklużjonijiet tal-BAT ikopru ċerti attivitajiet speċifikati fit-Taqsimiet 2.1, 2.5 u 6.8 tal-Anness I tad-Direttiva 2010/75/UE, jiġifieri:

—   2.1: Xiwi jew sinterizzazzjoni tal-minerali tal-metall (inkluż il-minerali tas-sulfur);

—   2.5: Ipproċessar tal-metalli mhux ferrużi:

(a)

produzzjoni ta’ metalli mhux ferrużi minn minerali, minn konċentrati jew minn materja prima sekondarja permezz ta’ proċessi metallurġiċi, kimiċi jew elettrolitiċi;

(b)

tidwib, inkluż it-taħlit ma’ metalli oħra, ta’ metalli mhux ferrużi, inklużi prodotti rkuprati u t-tħaddim ta’ funderiji ta’ metall mhux ferrużi b’kapaċità ta’ tidwib akbar minn 4 tunnellati metriċi kull jum għaċ-ċomb u l-kadmju jew 20 tunnellata metrika kull jum għall-metalli l-oħra kollha;

—   6.8: Produzzjoni ta’ faħam (faħam hard-burnt) jew ta’ elettrografit permezz ta’ ħruq jew grafitizzazzjoni.

B’mod partikolari, dawn il-konklużjonijiet tal-BAT ikopru l-proċessi u l-attivitajiet li ġejjin:

il-produzzjoni primarja u sekondarja ta’ metalli mhux ferrużi;

il-produzzjoni ta’ ossidu taż-żingu minn dħaħen waqt il-produzzjoni ta’ metalli oħrajn;

il-produzzjoni ta’ komposti tan-nikil minn likuri waqt il-produzzjoni ta’ metall;

il-produzzjoni ta’ kalċju-silikon (CaSi) u ta’ silikon (Si) fl-istess forn tal-produzzjoni tal-ferrosiliċju;

il-produzzjoni ta’ ossidu tal-aluminju mill-boksajt qabel il-produzzjoni tal-aluminju primarju, fejn din hija parti integrali tal-produzzjoni tal-metall;

ir-riċiklaġġ tal-gagazza tal-melħ tal-aluminju;

il-produzzjoni tal-faħam u/jew tal-elettrodi tal-grafit.

Dawn il-konklużjonijiet tal-BAT ma jindirizzawx l-attivitajiet jew il-proċessi li ġejjin:

Is-sinterizzazzjoni tal-minerali tal-ħadid. Din hija koperta fil-konklużjonijiet tal-BAT għall-prdozzjoni tal-Ħadid u tal-Azzar.

Il-produzzjoni tal-aċidu sulfuriku bbażata fuq il-gassijiet SO2 mill-produzzjoni ta’ metalli mhux ferrużi. Din hija koperta fil-konklużjonijiet tal-BAT dwar Sustanzi Kimiċi Inorganiċi ta’ Volum Kbir – l-Ammonijaka, l-Aċidi u l-Fertilizzanti.

Funderiji koperti fil-konklużjonijiet tal-BAT għall-Industrija tal-Foroġ u tal-Funderiji.

Dokumenti ta’ referenza oħrajn li jistgħu jkunu rilevanti għall-attivitajiet koperti minn dawn il-konklużjonijiet tal-BAT huma dawn li ġejjin.

Dokument ta’ referenza

Suġġett

Effiċjenza Enerġetika (ENE)

Aspetti ġenerali tal-effiċjenza enerġetika

Sistemi Komuni ta’ Trattament/Ġestjoni tal-Ilma Mormi u tal-Gass ta’ Skart fis-Settur tal-Kimika (CWW)

Tekniki għat-trattament tal-ilma mormi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ metalli fl-ilma

Sustanzi Kimiċi Inorganiċi ta’ Volum Kbir – l-Ammonijaka, l-Aċidi u l-Fertilizzanti (LVIC-AAF)

Produzzjoni tal-aċidu sulfuriku

Sistemi ta’ Tkessiħ Industrijali (ICS)

Tkessiħ indirett permezz tal-ilma u/jew bl-arja

Emissjonijiet mill-Ħżin (EFS)

Ħżin u tqandil tal-materjali

Ekonomija u Effetti Transmedjali (ECM)

Ekonomija u effetti transmedjali tat-tekniki

Monitoraġġ ta’ Emissjonijiet fl-arja u fl-ilma minn installazzjonijiet IED (ROM)

Monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma

Industriji tat-Trattament tal-Iskart (WT)

Maniġġjar u trattament tal-iskart

Impjanti Kbar tal-Kombustjoni (LCP)

Impjanti tal-kombustjoni li jiġġeneraw il-fwar u/jew l-elettriku

Trattament tal-Wiċċ bl-Użu ta’ Solventi Orġaniċi (STS)

Purifikazzjoni tal-metalli (pickling) mhux bl-aċidu

Trattament tal-Wiċċ tal-Metalli u tal-Plastiks (STM)

Purifikazzjoni tal-metalli (pickling) bl-aċidu

DEFINIZZJONIJIET

Għall-finijiet ta’ dawn il-konklużjonijiet tal-BAT, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

Terminu użat

Definizzjoni

Impjant ġdid

Impjant li jkun ingħata permess għall-ewwel darba fis-sit tal-istallazzjoni wara l-pubblikazzjoni ta’ dawn il-konklużjonijiet tal-BAT jew sostituzzjoni sħiħa ta’ impjant fuq is-sisien eżistenti tal-istallazzjoni wara l-pubblikazzjoni ta’ dawn il-konklużjonijiet tal-BAT

Impjant eżistenti

Impjant li mhuwiex impjant ġdid

Aġġornament kbir

Bidla kbira fid-disinn jew fit-teknoloġija ta’ impjant u b’aġġustamenti jew sostituzzjonijiet maġġuri tal-unitajiet tal-ipproċessar u tat-tagħmir assoċjat

Emissjonijiet primarji

Emissjonijiet rilaxxati direttament mill-fran li ma jiġux mifruxa fiż-żoni ta’ madwar il-fran

Emissjonijiet sekondarji

Emissjonijiet li joħorġu mill-kisi tal-forn jew waqt l-operazzjonijiet bħaċ-ċarġjar jew it-tappjar u li jinqabdu f’kappa jew f’interkjużura (bħal pereżempju doghouse)

Produzzjoni primarja

Il-produzzjoni ta’ metalli bl-użu ta’ minerali u ta’ konċentrati

Produzzjoni sekondarja

Il-produzzjoni ta’ metalli bl-użu ta’ residwi u/jew fdalijiet, inklużi proċessi ta’ tidwib mill-ġdid u ta’ produzzjoni tal-ligi

Kejl kontinwu

Kejl bl-użu ta’ “sistema awtomatika tal-kejl” installata b’mod permanenti fuq is-sit għall-monitoraġġ kontinwu tal-emissjonijiet

Kejl perjodiku

L-istabbiliment ta’ mikjel (kwantità partikolari soġġetta għal kejl) f’intervalli ta’ żmien speċifikati bl-użu ta’ metodi manwali jew awtomatizzati.

KUNSIDERAZZJONIJIET ĠENERALI

L-Aqwa Tekniki Disponibbli

It-tekniki elenkati u deskritti f’dawn il-konklużjonijiet tal-BAT mhumiex preskrittivi u lanqas eżawrjenti. Jistgħu jintużaw tekniki oħrajn li tal-inqas jiżguraw livell indaqs ta’ ħarsien tal-ambjent.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, il-konklużjonijiet tal-BAT japplikaw b’mod ġenerali.

Livelli tal-emissjonijiet fl-arja assoċjati mal- BAT

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aqwa tekniki disponibbli (BAT-AELs) għall-emissjonijiet fl-arja mogħtija f’dawn il-konklużjonijiet tal-BAT jirreferu għal kundizzjonijiet standard: gass xott f’temperatura ta’ 273,15 K, u pressjoni ta’ 101,3 kPa.

Perjodi tal-kalkolu tal-medja tal-emissjonijiet fl-arja

Għall-perjodi tal-kalkolu tal-medja tal-emissjonijiet fl-arja, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin.

Medja ta’ kuljum

Il-medja tul perjodu ta’ 24 siegħa abbażi ta’ medji validi ta’ kull nofs siegħa jew ta’ kull siegħa miksuba b’kejl kontinwu

Medja fuq il-perjodu ta’ kampjunar

Il-valur medju ta’ tliet kejlijiet konsekutivi ta’ mill-anqas 30 minuta kull wieħed, sakemm ma jingħadx mod ieħor (1)

Perjodi tal-kalkolu tal-medja tal-emissjonijiet fl-ilma

Għall-perjodi tal-kalkolu tal-medja tal-emissjonijiet fl-ilma, tapplika d-definizzjonijiet li ġejja.

Medja ta’ kuljum

Il-medja fuq perjodu ta’ kampjunar ta’ 24 siegħa meħud bħala kampjun aggregat proporzjonali għall-fluss (jew sakemm tintwera stabbiltà suffiċjenti tal-fluss, minn kampjun aggregat proporzjonali għall-ħin) (2)

AKRONIMI

Terminu

Tifsira

BaP

Benżo[a]piren

ESP

Preċipitatur elettrostatiku

I-TEQ

Ekwivalenza tossika internazzjonali derivata bl-applikazzjoni ta’ fatturi ta’ ekwivalenza tossika internazzjonali, kif definit fil-parti 2 tal-Anness VI tad-Direttiva 2010/75/UE

NOX

L-ammont totali tal-monossidu tan-nitroġenu (NO) u tad-diossidu tan-nitroġenu (NO2) espress bħala NO2

PCDD/F

poliklorodibenżo-p-diossini u dibenżofurani (17-il konġeneru)

PAH

Idrokarburi aromatiċi poliċikliċi

TVOC

Komposti organiċi volatili totali; Komposti organiċi volatili totali li jitkejlu permezz ta’ individwatur tal-jonizzazzjoni bi fjamma (FID) u espressi bħala karbonju totali

VOC

Koposti organiċi volatili kif definiti fl-Artikolu 3(45) tad-Direttiva 2010/75/UE

1.1.   KONKLUŻJONIJIET ĠENERALI TAL-BAT

Kwalunkwe konklużjoni tal-BAT rilevanti speċifika għal proċess fit-Taqsimiet 1.2 sa 1.9 tapplika flimkien mal-konklużjonijiet ġenerali tal-BAT f’din it-taqsima.

1.1.1   Sistemi ta’ ġestjoni ambjentali (EMS)

BAT 1.   Biex titjieb il-prestazzjoni ambjentali ġenerali, il-BAT hija li tiġi implimentata u osservata sistema ta’ ġestjoni ambjentali (EMS) li tinkorpora dawn il-karatteristiki kollha li ġejjin:

a.

impenn meħud mill-maniġment, inkluż il-maniġment superjuri;

b.

definizzjoni ta’ politika ambjentali li tinkludi titjib kontinwu tal-installazzjoni mill-maniġment;

c.

l-ippjanar u l-istabbiliment tal-proċeduri, l-objettivi u l-miri meħtieġa, flimkien mal-ippjanar finanzjarju u mal-investiment;

d.

l-implimentazzjoni ta’ proċeduri, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari lil dawn il-fatturi li ġejjin:

i.

l-istruttura u r-responsabbiltà,

ii.

ir-reklutaġġ, it-taħriġ, is-sensibilizzazzjoni u l-kompetenza,

iii.

il-komunikazzjoni,

iv.

l-involviment tal-impjegati,

v.

id-dokumentazzjoni,

vi.

il-kontroll effettiv tal-proċessi,

vii.

il-programmi ta’ manutenzjoni,

viii.

it-tħejjija u r-rispons għall-emerġenzi,

ix.

is-salvagwardja tal-konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali;

e.

il-verifika tal-prestazzjoni u t-teħid ta’ azzjoni korrettiva, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari lil dawn il-fatturi li ġejjin:

i.

il-monitoraġġ u l-kejl (ara wkoll ir-Rapport ta’ Referenza dwar il-Monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-Arja u fl-Ilma mill-installazzjonijiet tal-IED – ROM),

ii.

it-teħid ta’ azzjoni korrettiva u preventiva,

iii.

iż-żamma ta’ rekords,

iv.

awditjar indipendenti (fejn prattikabbli) intern jew estern sabiex jiġi ddeterminat jekk l-EMS tikkonformax mal-arranġamenti ppjanati u jekk ġietx implimentata u miżmuma sewwa;

f.

ir-reviżjoni tal-EMS u tal-idoneità, tal-adegwatezza u tal-effettività kontinwi tagħha mill-maniġment superjuri;

g.

is-segwitu tal-iżvilupp ta’ teknoloġiji iktar ekoloġiċi;

h.

il-kunsiderazzjoni tal-impatti ambjentali mill-iżmantellar eventwali tal-installazzjoni fl-istadju tat-tfassil ta’ impjant ġdid, u matul il-ħajja operattiva tiegħu;

i.

l-applikazzjoni ta’ parametraġġ referenzjarju settorjali fuq bażi regolari.

L-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ azzjoni dwar l-emissjonijiet diffużi ta’ trab (ara BAT 6) u l-applikazzjoni ta’ sistema ta’ ġestjoni tal-manutenzjoni li tindirizza b’mod partikolari l-prestazzjoni tas-sistemi għat-tnaqqis tat-trab (ara BAT 4) huma wkoll parti mill-EMS.

Applikabbiltà

L-ambitu (eż. il-livell ta’ dettall) u n-natura tal-EMS (eż. standardizzata jew mhux standardizzata) ġeneralment ikunu marbutin man-natura, l-iskala u l-kumplessità tal-installazzjoni, u mal-firxa tal-impatti ambjentali li jista’ jkollha.

1.1.2.   L-immaniġġjar tal-enerġija

BAT 2.   Biex l-enerġija tintuża b’mod effiċjenti, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament xieraq tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Sistema tal-ġestjoni tal-effiċjenza enerġetika (eż. ISO 50001)

Ġeneralment applikabbli

b

Berners riġenerattivi jew rekuperattivi

Ġeneralment applikabbli

c

Irkupru tas-sħana (eż. fwar, misħun, arja sħuna) mis-sħana mitlufa waqt il-proċess

Applikabbli biss għall-proċessi pirometallurġiċi

d

Ossidatur termali riġenerattiv

Applikabbli biss meta jkun meħtieġ it-tnaqqis ta’ sustanza niġġiesa kombustibbli

e

Tisħin minn qabel taċ-ċarġ tal-forn, tal-arja jew tal-fjuwil tal-kombustjoni bl-użu ta’ sħana ġġenerata u rkuprata minn gassijiet waqt l-istadju tat-tidwib

Applikabbli biss għax-xiwi jew għat-tidwib tal-minerali jew tal-konċentrat tas-sulfur u għal proċessi pirometallurġiċi oħra

f

Iż-żieda tat-temperatura tal-likuri tal-lixxivjazzjoni permezz tal-fwar jew tal-misħun mill-irkupru tas-sħana mitlufa

Applikabbli biss għall-ossidu tal-aluminju jew għal proċessi idrometallurġiċi

g

Użu ta’ gassijiet sħan mill-kanal tal-iskolar bħala arja tal-kombustjoni msaħħna minn qabel

Applikabbli biss għall-proċessi pirometallurġiċi

h

Użu ta’ arja arrikkita bl-ossiġenu jew ossiġenu pur fil-berners biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija billi jkun permess it-tidwib awtoġenu jew il-kombustjoni sħiħa ta’ materjal karbonjuż

Applikabbli biss għal fran li jużaw materja prima li jkun fiha l-kubrit jew il-karbonju

i

Konċentrati niexfa u materja prima mxarrba f’temperaturi baxxi

Applikabbli biss meta jsir it-tnixxif

j

Irkupru tal-kontenut tal-enerġija kimika tal-monossidu tal-karbonju prodott f’forn elettriku, f’forn vertikali jew f’forn tal-blast bl-użu tal-gassijiet tal-egżost bħala fjuwil, wara t-tneħħija tal-metalli, fi proċessi oħra tal-produzzjoni jew għall-produzzjoni ta’ fwar/misħun jew elettriku

Applikabbli biss għal gassijiet tal-egżost b’kontenut ta’ CO ta’ > 10 vol-%. L-applikabbiltà hija influwenzata wkoll mill-kompożizzjoni tal-gass tal-egżost u min-nuqqas tad-disponibbiltà ta’ fluss kontinwu (jiġifieri proċessi ta’ lottijiet)

k

Ċirkolazzjoni mill-ġdid tal-gass mit-tromba ta’ ċumnija permezz ta’ berner li juża arja arrikkita bl-ossiġenu u fjuwil biex tiġi rkuprata l-enerġija li tinsab fil-kontenut totali ta’ karbonju organiku preżenti

Ġeneralment applikabbli

l

Iżolament xieraq tat-tagħmir ta’ temperatura għolja bħall-pajpijiet tal-fwar u tal-misħun

Ġeneralment applikabbli

m

Użu tas-sħana ġġenerata mill-produzzjoni tal-aċidu sulfuriku mid-diossidu tal-kubrit għat-tisħin minn qabel tal-gass dirett lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku jew biex jiġi ġġenerat il-fwar u/jew il-misħun

Applikabbli biss għal impjanti ta’ metalli mhux ferrużi inkluża l-produzzjoni tal-aċidu sulfuriku jew tal-SO2 likwidu

n

Użu ta’ muturi elettriċi b’effiċjenza għolja mgħammra b’varjatur tal-frekwenza, għal tagħmir bħal fannijiet

Ġeneralment applikabbli

o

Użu ta’ sistemi ta’ kontroll li jattivaw b’mod awtomatiku s-sistema tal-estrazzjoni tal-arja jew jaġġustaw ir-rata tal-estrazzjoni skont l-emissjonijiet reali

Ġeneralment applikabbli

1.1.3.   Kontroll tal-proċess

BAT 3.   Biex titjieb il-prestazzjoni ambjentali globali, il-BAT hija li tiġi żgurata l-operazzjoni stabbli tal-proċess bl-użu ta’ sistema ta’ kontroll tal-proċess flimkien ma’ kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

a

Spezzjoni u għażla tal-materjali tal-input skont il-proċess u t-tekniki tat-tnaqqis applikati

b

Taħlit tajjeb tal-materja prima biex tinkiseb l-aqwa effiċjenza tal-konverżjoni u jitnaqqsu l-emissjonijiet u r-rifjuti

c

Sistemi tal-użin u tal-kejl għall-materja prima

d

Proċessuri li jikkontrollaw ir-rata tal-alimentazzjoni tal-materja prima, il-parametri u l-kundizzjonijiet kritiċi tal-proċessi inklużi l-allarm, il-kundizzjonijiet tal-kombustjoni u ż-żieda ta’ gassijiet

e

Monitoraġġ onlajn tat-temperatura tal-forn, tal-pressjoni tal-forn u tal-fluss tal-gassijiet

f

Monitoraġġ tal-parametri kritiċi tal-proċess tal-impjant tat-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-arja bħat-temperatura tal-gass, il-kejl tar-reaġent, il-waqgħa tal-pressjoni, il-kurrent u l-voltaġġ tal-ESP, il-fluss u l-pH tal-likwidu ta’ purifikazzjoni u l-komponenti gassużi (eż. O2, CO, VOC)

g

Kontroll tat-trab u tal-merkurju fil-gass tal-egżost qabel ma jiġi ttrasferit lejn impjant tal-aċidu sulfuriku għal impjanti li jipproduċu l-aċidu sulfuriku jew SO2 likwidu

h

Monitoraġġ onlajn tal-vibrazzjonijiet għall-identifikazzjoni ta’ sadd u ta’ ħsara possibbli fit-tagħmir

i

Monitoraġġ onlajn tal-kurrent, tal-voltaġġ u tat-temperaturi tal-kuntatt elettriku fil-proċessi elettrolitiċi

j

Monitoraġġ u kontroll tat-temperatura tat-tidwib fil-fran għat-tidwib għall-prevenzjoni tal-ġenerazzjoni ta’ dħaħen tal-metall u ta’ dħaħen ta’ ossidi tal-metall bħala riżultat ta’ tisħin żejjed

k

Proċessur għall-kontroll tal-alimentazzjoni tar-reaġenti u tal-prestazzjoni tal-impjant tat-trattament tal-ilma mormi, permezz tal-monitoraġġ onlajn tat-temperatura, tat-turbidità, tal-pH, tal-konduttività u tal-fluss

BAT 4.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet kanalati tat-trab u tal-metall fl-arja, il-BAT hija l-applikazzjoni ta’ sistema ta’ ġestjoni ta’ manutenzjoni li tindirizza b’mod partikolari l-prestazzjoni tas-sistemi għat-tnaqqis tat-trab bħala parti mis-sistema ta’ ġestjoni ambjentali (ara BAT 1).

1.1.4.   Emissjonijiet diffużi

1.1.4.1.   Approċċ ġenerali għall-prevenzjoni tal-emissjonijiet diffużi

BAT 5.   Biex jiġu evitati jew, meta dan ma jkunx prattikabbli, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi fl-arja u fl-ilma, il-BAT hija l-ġbir tal-emissjonijiet diffużi kemm jista’ jkun l-aktar qrib tas-sors, u t-trattament tagħhom.

BAT 6.   Biex jiġu evitati jew, meta dan ma jkunx prattikabbli, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi tat-trab fl-arja, il-BAT hija l-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ azzjoni dwar l-emissjonijiet diffużi tat-trab, bħala parti mis-sistema ta’ ġestjoni ambjentali (ara l-BAT 1), li tinkorpora ż-żewġ miżuri li ġejjin:

a.

Identifikazzjoni tal-aktar sorsi rilevanti tal-emissjonijiet diffużi tat-trab (bl-użu ta’ eż. EN 15445);

b.

Definizzjoni u implimentazzjoni ta’ azzjonijiet u tekniki xierqa biex l-emissjonijiet diffużi jiġu evitati jew jitnaqqsu tul perjodu ta’ żmien stabbilit.

1.1.4.2.   Emissjonijiet diffużi mill-ħażna, il-maniġġjar u t-trasport ta’ materja prima

BAT 7.   Biex jiġu evitati l-emissjonijiet diffużi mill-ħażna tal-materja prima, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

a

Bini magħluq jew sajlos/tankijiet għal ħażna ta’ materjal li fih it-trab bħall-konċentrati, il-flussi u l-materjal fin

b

Ħażna koperta ta’ materjal li ma jkunx fih trab bħall-konċentrati, il-flussi, il-fjuwils solidi, il-materjali bil-kwantità u l-kokk u l-materja sekondarja li jkun fiha komposti organiċi li jinħallu fl-ilma

c

Pakketti ssiġillati ta’ materjal li jkun fih it-trab jew materja sekondarja li jkun fiha komposti organiċi li jinħallu fl-ilma

d

Postijiet koperti għall-ħażna ta’ materjal li jkun ġie pelitizzat jew agglomerat

e

Użu ta’ raxx sprejjat tal-ilma u ta’ raxx irqiq sprejjat bi jew mingħajr addittivi bħal-latex għal materjal li jiġġenera t-trab

f

Tagħmir tal-estrazzjoni tat-trab/tal-gass imqiegħed fil-punti tat-trasferiment u fil-punti fejn jiġu mbattla materjali li jiġġeneraw it-trab

g

Reċipjenti bil-pressjoni ċċertifikati għall-ħażna tal-gass tal-kloru jew ta’ taħlitiet li fihom il-kloru

h

Materjali tal-kostruzzjoni tat-tankijiet li huma reżistenti għall-materjali li jkunu qed jinżammu fihom

i

Sistemi affidabbli għall-individwazzjoni tat-tnixxija u skrin tal-livell tat-tank, b’allarm li jiprevjeni li t-tank jimtela’ iktar milli suppost

j

Ħżin ta’ materjali reattivi f’tankijiet li jkollhom il-ħitan tagħhom doppji jew f’tankijiet mqiegħda f’vaski ta’ ritenzjoni reżistenti għas-sustanzi kimiċi tal-istess kapaċità, u użu ta’ żona tal-ħżin li tkun impermeabbli u reżistenti għall-materjal maħżun

k

Disinn taż-żoni tal-ħżin b’tali mod li

kwalunkwe tnixxija minn tankijiet u minn sistemi tad-distribuzzjoni tiġi interċettata u tinżamm f’baċini li għandhom kapaċità li jżommu tal-anqas il-volum tal-akbar tank għall-ħżin fil-vaska ta’ ritenzjoni;

il-punti tad-distribuzzjoni jkunu fil-vaska ta’ ritenzjoni biex fihom jinġabar kwalunkwe materjal li jista’ jinxtered

l

Użu ta’ gass ta’ kopertura inerti għall-ħażna ta’ materjali li jirreaġixxu mal-arja

m

Ġbir u trattament tal-emissjonijiet mill-ħżin b’sistema ta’ tnaqqis imfassla għat-trattament tal-komposti maħżuna. Ġbir u trattament ta’ kwalunkwe ilma li jġorr miegħu t-trabijiet qabel ma dan jintrema.

n

Tindif regolat taż-żona tal-ħżin u, meta jkun meħtieġ, umidifikazzjoni bl-ilma

o

Tqegħid tal-assi lonġitudinali tal-munzell f’direzzjoni parallela skont id-direzzjoni tar-riħ prevalenti fil-każ ta’ ħżin fil-beraħ

p

Tħawwil ta’ pjanti bħala protezzjoni, ċnut li jilqgħu r-riħ jew fid-direzzjoni favur ir-riħ li jbaxxu l-veloċità tar-riħ fil-każ ta’ ħżin fil-beraħ

q

Munzell wieħed minflok diversi fejn fattibbli fil-każ ta’ ħżin fil-beraħ

r

Użu taż-żejt u interċetturi solidi għall-iskular f’żoni ta’ ħżin fil-beraħ. Użu ta’ żoni miksija bil-konkrit li għandhom kurduni jew apparat ta’ trażżin ieħor għall-ħżin ta’ materjal li jista’ jirrilaxxa ż-żejt, bħall-irbab

Applikabbiltà

BAT 7.e mhuwiex applikabbli għal proċessi li jeħtieġu materjal xott jew minerali/konċentrati li b’ mod naturali jkun fihom biżżejjed umdità għall-prevenzjoni tal-formazzjoni tat-trab. L-applikabbiltà tista’ tkun limitata f’reġjuni b’nuqqas ta’ ilma jew b’temperaturi baxxi ħafna

BAT 8.   Biex jiġu evitati l-emissjonijiet diffużi mill-maniġġjar u mit-trasport tal-materja prima, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

a

Sistemi ta’ ċineg tal-ġarr magħluqa jew sistemi pnewmatiċi għat-trasferiment u l-maniġġjar ta’ konċentrati u flussi li jifformaw it-trab u materjal bi grana fina

b

Sistemi ta’ ċineg tal-ġarr mgħottija għall-immaniġġjar ta’ materjali solidi li ma jiġġenerawx trab

c

Estrazzjoni ta’ trab minn punti tad-distribuzzjoni, ventijiet tas-sajlos, sistemi ta’ trasferiment pnewmatiċi u l-punti ta’ trasferiment taċ-ċineg tal-ġarr u konnessjoni ma’ sistema ta’ filtrazzjoni (għal materjal li jifforma t-trab)

d

Xkejjer jew tankijiet magħluqa biex jiġi mmaniġġjat materjal b’komponenti dispersibbli jew li jinħallu fl-ilma

e

Kontenituri xierqa għall-immaniġġjar ta’ materjal pelitizzat

f

Tbexxix biex jumidifika l-materjal fil-punti tal-maniġġjar

g

Tnaqqis kemm jista’ jkun tad-distanzi tat-trasport

h

Tnaqqis tal-għoli tal-waqgħa taċ-ċineg tal-ġarr, tal-pali u tal-gafef mekkaniċi

i

Aġġustament tal-veloċità taċ-ċineg tal-ġarr (< 3,5 m/s)

j

Tnaqqis kemm jista’ jkun tal-veloċità tal-inżul jew tal-għoli tal-waqgħa libera tal-materjal

k

Tqegħid taċ-ċineg tal-ġarr tat-trasport u pajpijiet f’żoni sikuri u fil-beraħ ‘il fuq mill-art biex it-tnixxijiet ikunu jistgħu jiġu individwati malajr u tiġi evitata ħsara mill-vetturi u minn tagħmir ieħor. Jekk jintużaw pajpijiet taħt l-art għal materjali mhux perikolużi, id-dokumentazzjoni u l-immarkar tal-kors tagħhom u l-adozzjoni ta’ sistemi ta’ tħaffir sikuri

l

Siġill mill-ġdid b’mod awtomatiku tal-konnessjonijiet tad-distribuzzjoni għall-maniġġjar ta’ gass likwidu u gass likwifikat

m

Ventilazzjoni fuq wara tal-gassijiet spostati għall-vettura tad-distribuzzjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-VOC

n

Ħasil tar-roti u tax-xażì tal-vetturi użati għad-distribuzzjoni jew għall-maniġġjar ta’ materjali bit-trab

o

Użu ta’ kampanji ppjanati għall-knis tat-toroq

p

Segregazzjoni tal-materjali inkompatibbli (eż. aġenti ossidanti u materjali organiċi)

q

Minimizzar tat-trasferimenti tal-materjal bejn il-proċessi

Applikabbiltà

BAT 8.n. jista’ ma jkunx applikabbli meta jista’ jkun li jiġi ffurmat is-silġ.

1.1.4.3   Emissjonijiet diffużi mill-produzzjoni tal-metall

BAT 9.   Biex jiġu evitati jew, fejn dan mhuwiex prattikabbli, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-produzzjoni tal-metall, il-BAT hija li tiġi ottimizzata l-effiċjenza tal-ġbir u tat-trattament tal-effluwenti gassużi bl-użu ta’ kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Pretrattament termali jew mekkaniku ta’ materja prima sekondarja biex tiġi mminimizzata l-kontaminazzjoni organika tal-alimentazzjoni tal-forn

Ġeneralment applikabbli

b

Użu ta’ forn magħluq b’sistema ta’ tindif mit-trab imfassla apposta jew siġill tal-forn u ta’ unitajiet oħra b’sistema ta’ ventilazzjoni adegwata

L-applikabilità tista’ tkun limitata minn restrizzjonijiet tas-sikurezza (eż. it-tip/id-disinn tal-forn, riskju ta’ splużjoni)

c

Użu ta’ kappa sekondarja għall-operazzjonijiet tal-fran bħall-iċċarġjar u t-tappjar

L-applikabilità tista’ tkun limitata minn restrizzjonijiet tas-sikurezza (eż. it-tip/id-disinn tal-forn, riskju ta’ splużjoni)

d

Il-ġbir tat-trab jew tad-dħaħen fejn il-materjal bit-trab jiġi ttrasferit (eż. il-punti tal-iċċarġjar u tat-tappjar tal-fran, kanali tal-iskolar mgħottija)

Ġeneralment applikabbli

e

L-aħjar użu tad-disinn u tal-operazzjoni tal-kappa sistema ta’ pajpijiet tad-dħul bl-estrazzjoni biex jinqabdu d-dħaħen li joħorġu mill-ftuħ tal-alimentazzjoniu mit-tappjar tal-metall jaħraq, tal-matta jew tal-gagazza u mit-trasferiment fil-kanali tal-iskolar mgħottija

Għal impjanti eżistenti, l-applikabbiltà tista’ tkun limitata minħabba restrizzjonijiet ta’ spazju u tal-konfigurazzjoni tal-impjant

f

Għeluq tar-reattur/tal-fran bħal “house-in-house” jew “doghouse” għall-operazzjonijiet tat-tappjar u tal-iċċarġjar

Għal impjanti eżistenti, l-applikabbiltà tista’ tkun limitata minħabba restrizzjonijiet ta’ spazju u tal-konfigurazzjoni tal-impjant

g

Ottimizzazzjoni tal-fluss tal-effluwent gassuż mill-forn permezz ta’ studji tad-dinamiki fluwidi kompjuterizzati u traċċaturi

Ġeneralment applikabbli

h

Sistemi ta’ ċċarġjar għal fran semi magħluqa biex il-materja prima tiżdied ftit ftit

Ġeneralment applikabbli

i

Trattament tal-emissjonijiet miġbura f’sistema ta’ tnaqqis xierqa

Ġeneralment applikabbli

1.1.5   Monitoraġġ ta’ emissjonijiet fl-arja

BAT 10.   Il-BAT hija l-monitoraġġ tal-emissjonijiet miċ-ċmieni fl-arja b’minn tal-inqas il-frekwenza mogħtija hawn taħt u skont l-istandards EN. Jekk ma hemmx standards EN disponibbli, il-BAT hija l-użu ta’ standards tal-ISO, nazzjonali jew internazzjonali oħrajn li jiżguraw li tingħata dejta ta’ kwalità xjentifika ekwivalenti.

Parametru

Monitoraġġ assoċjat ma’

Frekwenza minima tal-monitoraġġ

Standard(s)

Trab (4)

Ram:

BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 43, BAT 44, BAT 45

Aluminju:

BAT 56, BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61, BAT 67, BAT 81, BAT 88

Ċomb, Landa:

BAT 94, BAT 96, BAT 97

Żingu, Kadmju:

BAT 119, BAT 122

Metalli prezzjużi:

BAT 140

Ligi tal-ħadid:

BAT 155, BAT 156, BAT 157, BAT 158

Nikil, Kobalt:

BAT 171

Metalli oħra mhux ferrużi:

emissjonijiet mill-istadji tal-produzzjoni bħall-pretrattament tal-materja prima, iċ-ċarġjar, it-tidwib biex jinkiseb il-mineral, it-tidwib u t-tappjar

Kontinwu (3)

EN 13284-2

Ram:

BAT 37, BAT 38, BAT 40, BAT 41, BAT 42, BAT 43, BAT 44, BAT 45

Aluminju:

BAT 56, BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61, BAT 66, BAT 67, BAT 68, BAT 80, BAT 81, BAT 82, BAT 88

Ċomb, Landa:

BAT 94, BAT 95, BAT 96, BAT 97

Żingu, Kadmju:

BAT 113, BAT 119, BAT 121, BAT 122, BAT 128, BAT 132

Metalli prezzjużi:

BAT 140

Ligi tal-ħadid:

BAT 154, BAT 155, BAT 156, BAT 157, BAT 158

Nikil, Kobalt:

BAT 171

Karbonju/grafit:

BAT 178, BAT 179, BAT 180, BAT 181

Metalli oħra mhux ferrużi:

emissjonijiet mill-istadji tal-produzzjoni bħall-pretrattament tal-materja prima, iċ-ċarġjar, it-tidwib biex jinkiseb il-mineral, it-tidwib u t-tappjar

Darba fis-sena (3)

EN 13284-1

Antimonju u l-komposti tiegħu, espressi bħala Sb

Ċomb, Landa:

BAT 96, BAT 97

Darba fis-sena

EN 14385

Arseniku u l-komposti tiegħu, espressi bħala As

Ram:

BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 42, BAT 43, BAT 44, BAT 45

Ċomb, Landa:

BAT 96, BAT 97

Żingu:

BAT 122

Darba fis-sena

EN 14385

Kadmju u l-komposti tiegħu, espressi bħala Cd

Ram:

BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 41, BAT 42, BAT 43, BAT 44, BAT 45

Ċomb, Landa:

BAT 94, BAT 95, BAT 96, BAT 97

Żingu, Kadmju:

BAT 122, BAT 132

Ligi tal-ħadid:

BAT 156

Darba fis-sena

EN 14385

Kromju (VI)

Ligi tal-ħadid:

BAT 156

Darba fis-sena

Ebda standard EN disponibbli

Ram u l-komposti tiegħu, espressi bħala Cu

Ram:

BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 42, BAT 43, BAT 44, BAT 45

Ċomb, Landa:

BAT 96, BAT 97

Darba fis-sena

EN 14385

Nikil u l-komposti tiegħu, espressi bħala Ni

Nikil, Kobalt:

BAT 172, BAT 173

Darba fis-sena

EN 14385

Ċomb u l-komposti tiegħu, espressi bħala Pb

Ram:

BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 41, BAT 42, BAT 43, BAT 44, BAT 45

Ċomb, Landa:

BAT 94, BAT 95, BAT 96, BAT 97

Ligi tal-ħadid:

BAT 156

Darba fis-sena

EN 14385

Tallju u l-komposti tiegħu, espressi bħala Tl

Ligi tal-ħadid:

BAT 156

Darba fis-sena

EN 14385

Żingu u l-komposti tiegħu, espressi bħala Zn

Żingu, Kadmju:

BAT 113, BAT 114, BAT 119, BAT 121, BAT 122, BAT 128, BAT 132

Darba fis-sena

EN 14385

Metalli oħrajn, jekk rilevanti (5)

Ram:

BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 41, BAT 42, BAT 43, BAT 44, BAT 45

Ċomb, Landa:

BAT 94, BAT 95, BAT 96, BAT 97

Żingu, Kadmju:

BAT 113, BAT 119, BAT 121, BAT 122, BAT 128, BAT 132

Metalli prezzjużi:

BAT 140

Ligi tal-ħadid:

BAT 154, BAT 155, BAT 156, BAT 157, BAT 158

Nikil, Kobalt:

BAT 171

Metalli oħra mhux ferrużi

Darba fis-sena

EN 14385

Merkurju u l-komposti tiegħu, espressi bħala Hg

Ir-ram, l-Aluminju, iċ-Ċomb, il-Landa, iż-Żingu, il-Kadmju, il-Ligi tal-ħadid, in-Nikil, il-Kobalt, Metalli oħra mhux ferrużi:

BAT 11

Kontinwu jew darba fis-sena (3)

EN 14884

EN 13211

SO2

Ram: BAT 49

Aluminju: BAT 60, BAT 69

Ċomb, Landa: BAT 100

Metalli prezzjużi: BAT 142, BAT 143

Nikil, Kobalt: BAT 174

Metalli oħra mhux ferrużi  (8)  (9)

Kontinwu jew darba fis-sena (3)  (6)

EN 14791

Żingu, Kadmju: BAT 120

Kontinwu

Karbonju/grafit: BAT 182

Darba fis-sena

NOX, espress bħala NO2

Ir-ram, l-Aluminju, iċ-Ċomb, il-Landa, FeSi, Si (proċessi pirometallurġiċi): BAT 13

Metalli prezzjużi: BAT 141

Metalli oħra mhux ferrużi  (9)

Kontinwu jew darba fis-sena (3)

EN 14792

Karbonju/grafit:

Darba fis-sena

TVOC

Ram: BAT 46

Aluminju: BAT 83

Ċomb, Landa: BAT 98

Żingu, Kadmju: BAT 123

Metalli oħra mhux ferrużi  (10)

Kontinwu jew darba fis-sena (3)

EN 12619

Ligi tal-ħadid: BAT 160

Karbonju/grafit: BAT 183

Darba fis-sena

Formaldeid

Karbonju/grafit:

BAT 183

Darba fis-sena

Ebda standard EN disponibbli

Fenol

Karbonju/grafit: BAT 183

Darba fis-sena

Ebda standard EN disponibbli

PCDD/F

Ram: BAT 48

Aluminju: BAT 83

Ċomb, Landa: BAT 99

Żingu, Kadmju: BAT 123

Metalli prezzjużi: BAT 146

Ligi tal-ħadid: BAT 159

Metalli oħra mhux ferrużi  (7)  (9)

Darba fis-sena

EN 1948 partijiet 1, 2 u 3

H2SO4

Ram: BAT 50

Żingu, Kadmju: BAT 114

Darba fis-sena

Ebda standard EN disponibbli

NH3

Aluminju: BAT 89

Metalli prezzjużi: BAT 145

Nikil, Kobalt: BAT 175

Darba fis-sena

Ebda standard EN disponibbli

Benżo[a]piren

Aluminju:

BAT 59, BAT 60, BAT 61

Ligi tal-ħadid:

BAT 160

Karbonju/grafit:

BAT 178, BAT 179, BAT 180, BAT 181

Darba fis-sena

ISO 11338–1

ISO 11338–2

Fluworuri gassużi, espressi bħala HF

Aluminju: BAT 60, BAT 61, BAT 67

Kontinwu (3)

ISO 15713

Aluminju: BAT 60, BAT 67, BAT 84

Żingu, Kadmju: BAT 124

Darba fis-sena (3)

Fluworuri totali

Aluminju: BAT 60, BAT 67

Darba fis-sena

Ebda standard EN disponibbli

Kloruri gassużi, espressi bħala HCl

Aluminju: BAT 84

Kontinwu jew darba fis-sena (3)

EN 1911

Żingu, Kadmju: BAT 124

Metalli prezzjużi: BAT 144

Darba fis-sena

Cl2

Aluminju: BAT 84

Metalli prezzjużi: BAT 144

Nikil, Kobalt: BAT 172

Darba fis-sena

Ebda standard EN disponibbli

H2S

Aluminju: BAT 89

Darba fis-sena

Ebda standard EN disponibbli

PH3

Aluminju: BAT 89

Darba fis-sena

Ebda standard EN disponibbli

L-ammont totali ta’ AsH3 u SbH3

Żingu, Kadmju: BAT 114

Darba fis-sena

Ebda standard EN disponibbli

Nota:

“metalli oħra mhux ferrużi” tfisser il-produzzjoni ta’ metalli mhux ferrużi għajr dawk indirizzati speċifikament fit-Taqsimiet 1.2 sa 1.8.

1.1.6   Emissjonijiet tal-merkurju

BAT 11.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-merkurju fl-arja (għajr dawk li huma diretti lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku) minn proċess pirometallurġiku, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt, jew tat-tnejn li huma.

 

Teknika

a

Użu ta’ materja prima b’kontenut baxx ta’ merkurju, inkluż permezz ta’ kooperazzjoni ma’ fornituri biex jitneħħa l-merkurju minn materjali sekondarji.

b

Użu adsorbenti (eż. karbonju attivat, selenju) flimkien ma’ filtrazzjoni bit-trab (11)

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 1.

Tabella 1

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tal-merkurju fl-arja (għajr dawk li huma diretti lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku) minn proċess pirometallurġiku bl-użu ta’ materja prima li jkun fiha l-merkurju

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (12)  (13)

Merkurju u l-komposti tiegħu, espressi bħala Hg

0,01 – 0,05

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.1.7   Emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit

BAT 12.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-SO2 mill-effluwenti gassużi b’kontenut għoli ta’ SO2 u biex tiġi evitata l-ġenerazzjoni ta’ skart mis-sistema tat-tindif tal-gass mit-tromba ta’ ċumnija, il-BAT hija l-irkupru tal-kubrit bil-produzzjoni ta’ aċidu sulfuriku jew SO2 likwidu.

Applikabbiltà

Applikabbli biss għal impjanti li jipproduċu ram, ċomb, żingu primarju, fidda, nikil u/jew molibdenu.

1.1.8   Emissjonijiet NOX

BAT 13.   Biex jiġu evitati l-emissjonijiet ta’ NOx fl-arja minn proċess idrometallurġiku, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (14)

a

Berners b’emissjonijiet baxxi ta’ NOX

b

Berners b’ossiġenu u fjuwil

c

Ċirkolazzjoni mill-ġdid tal-gass mit-tromba taċ-ċumnija (lura mill-berner biex titnaqqas it-temperatura tal-fjamma) fil-każ ta’ berners b’kombustjoni permezz ta’ ossiġenu u karburant

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.1.9   Emissjonijiet fl-ilma, inkluż il-monitoraġġ tagħhom

BAT 14.   Biex tiġi evitata jew titnaqqas il-ġenerazzjoni ta’ ilma mormi, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Kejl tal-ammont ta’ ilma frisk użat u tal-ammont ta’ ilma mormi skarigat

Ġeneralment applikabbli

b

Użu mill-ġdid ta’ ilma mormi minn operazzjonijiet ta’ tindif (inkluż l-ilma tat-tlaħliħ anodiku u katodiku) u mit-tixrid fl-istess proċess

Ġeneralment applikabbli

c

Użu mill-ġdid ta’ flussi ta’ aċidu dgħajjef iġġenerati f’ESP niedi u f’purifikaturi niedja

L-applikabbiltà tista’ tkun ristretta skont metall u l-kontenut solidu tal-ilma mormi

d

Użu mill-ġdid ta’ ilma mormi mill-granulazzjoni tal-gagazza

L-applikabbiltà tista’ tkun ristretta skont il-metall u l-kontenut solidu fl-ilma mormi

e

Użu mill-ġdid ta’ ilma tal-iskol tas-superfiċje

Ġeneralment applikabbli

f

Użu ta’ sistema ta’ tkessiħ b’ċirkwit magħluq

L-applikabbiltà tista’ tkun ristretta meta tkun meħtieġa temperatura baxxa għal raġunijiet relatati mal-proċess

g

Użu mill-ġdid tal-ilma ttrattat mill-impjant tat-trattament tal-ilma mormi

L-applikabbiltà tista’ tkun ristretta minħabba l-kontenut tal-melħ

BAT 15.   Biex tiġi evitata l-kontaminazzjoni tal-ilma u biex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-ilma, il-BAT hija s-segregazzjoni tal-flussi tal-ilma mormi kkontaminat mill-flussi tal-ilma mormi li jeħtieġu trattament.

Applikabbiltà

Is-segregazzjoni tal-ilma tax-xita li ma jkunx kontaminat tista’ ma tkunx applikabbli fil-każ ta’ sistemi eżistenti tal-ġbir tal-ilma mormi.

BAT 16.   Il-BAT hija l-użu ta’ ISO 5667 għat-teħid ta’ kampjuni tal-ilma u għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-ilma fil-punt fejn l-emissjoni tħalli l-istallazzjoni tal-inqas darba kull xahar (15) u skont l-istandards EN. Jekk ma hemmx standards EN disponibbli, il-BAT hija l-użu ta’ standards tal-ISO, nazzjonali jew internazzjonali oħrajn li jiżguraw li tingħata dejta ta’ kwalità xjentifika ekwivalenti.

Parametru

Applikabbli għall-produzzjoni ta’ (16)

Standard(s)

Merkurju (Hg)

Ram, Ċomb, Landa, Żingu, Kadmju, Metalli Prezzjużi, Ligi tal-Ħadid, Nikil, Kobalt, u metalli oħrajn mhux ferrużi

EN ISO 17852,

EN ISO 12846

Ħadid (Fe)

Ram, Ċomb, Landa, Żingu, Kadmju, Metalli Prezzjużi, Ligi tal-Ħadid, Nikil, Kobalt, u metalli oħrajn mhux ferrużi

EN ISO 11885

EN ISO 15586

EN ISO 17294-2

Arseniku (As)

Ram, Ċomb, Landa, Żingu, Kadmju, Metalli prezzjużi, Ligi tal-Ħadid, Nikil, Kobalt

Kadmju (Cd)

Ram (Cu)

Nikil (Ni)

Ċomb (Pb)

Żingu (Zn)

Fidda (Ag)

Metalli prezzjużi

Aluminju (Al)

Aluminju

Kobalt (Co)

Nikil, u Kobalt

Kromju totali (Cr)

Ligi ferrużi

Kromju (VI) (Cr(VI))

Ligi ferrużi

EN ISO 10304-3

EN ISO 23913

Antimonju (Sb)

Ram, Ċomb, u Landa

EN ISO 11885

EN ISO 15586

EN ISO 17294-2

Landa (Sn)

Ram, Ċomb, u Landa

Metalli oħrajn, jekk rilevanti (17)

Aluminju, Ligi tal-ħadid, u metalli oħra mhux ferrużi

Sulfat (SO4 2-)

Ir-Ram, iċ-Ċomb, il-Landa, iż-Żingu, il-Kadmju, il-Metalli prezzjużi, in-Nikil, il-Kobalt, u metalli oħrajn mhux ferrużi

EN ISO 10304-1

Fluworur (F-)

Aluminju primarju

Solidi sospiżi totali (TSS)

Aluminju

EN 872

BAT 17.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-ilma, il-BAT hija t-trattament tat-tnixxijiet mill-ħżin tal-likwidi u mill-ilma mormi mill-produzzjoni ta’ metalli mhux ferrużi, inkluż l-istadju tal-ħasil tal-proċess ta’ Waelz, u biex jitneħħew il-metalli u s-sulfati bl-użu ta’ kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (18)

Applikabbiltà

a

Preċipitazzjoni kimika

Ġeneralment applikabbli

b

Sedimentazzjoni

Ġeneralment applikabbli

c

Filtazzjoni

Ġeneralment applikabbli

d

Flotazzjoni

Ġeneralment applikabbli

e

Ultrafiltrazzjoni

Applikabbli biss għal flussi speċifiċi tal-produzzjoni ta’ metalli mhux ferrużi

f

Filtrazzjoni tal-karbonju attivat

Ġeneralment applikabbli

g

Ożmożi inversa

Applikabbli biss għal flussi speċifiċi tal-produzzjoni ta’ metalli mhux ferrużi

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT (BAT-AELs) għall-emissjonijiet diretti lejn korp tal-ilma riċeventi mill-produzzjoni tar-ram, taċ-ċomb, tal-landa, taż-żingu, tal-kadmju, tal-metalli prezzjużi, tan-nikil, tal-kobalt u tal-ligi tal-ħadid jinsabu fit-Tabella 2.

Dawn il-BAT-AELs japplikaw fil-punt fejn l-emissjoni tħalli l-istallazzjoni.

Tabella 2

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għal emissjonijiet diretti lejn korp tal-ilma riċeventi mill-produzzjoni tar-ram, taċ-ċomb, tal-landa, taż-żingu, (inkluż l-ilma mormi mill-istadju tal-ħasil tal-proċess ta’ Waelz), tal-kadmju, tal-metalli prezzjużi, tan-nikil, tal-kobalt u tal-ligi tal-ħadid

BAT-AEL (mg/l) (medja ta’ kuljum)

Parametru

Produzzjoni ta’

Ram

Ċomb u/jew Landa

Żingu u/jew Kadmju

Metalli prezzjużi

Nikil u/jewKobalt

Ligi ferrużi

Fidda (Ag)

NR

≤ 0,6

NR

Arseniku (As)

≤ 0,1 (19)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,3

≤ 0,1

Kadmju (Cd)

0,02 – 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,05

≤ 0,1

≤ 0,05

Kobalt (Co)

NR

≤ 0,1

NR

0,1 – 0,5

NR

Kromju totali (Cr)

NR

≤ 0,2

Kromju (VI) (Cr(VI))

NR

≤ 0,05

Ram (Cu)

0,05 – 0,5

≤ 0,2

≤ 0,1

≤ 0,3

≤ 0,5

≤ 0,5

Merkurju (Hg)

0,005 – 0,02

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

Nikil (Ni)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 0,5

≤ 2

≤ 2

Ċomb (Pb)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,2

Żingu (Zn)

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 0,4

≤ 1

≤ 1

NR:

Mhux rilevanti

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 16.

1.1.10   Storbju

BAT 18.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-ħoss, il-BAT hija l-użu waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

a

Użu ta’ lqugħ biex jgħattu s-sors tal-istorbju

b

L-impjanti jew komponenti storbjużi jingħalqu fi strutturi li jassorbu l-ħoss

c

Użu ta’ appoġġi u interkonnessjonijiet anti-vibrazzjoni għat-tagħmir

d

Orjentazzjoni ta’ makkinarju li jagħmel l-istorbju

e

Bidla tal-frekwenza tal-ħoss

1.1.11   Irwejjaħ

BAT 19.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-irwejjaħ, iil-BAT hija l-użu waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Ħżin u mmaniġġjar xieraq ta’ materjal li jrejjaħ

Ġeneralment applikabbli

b

Użu minimizzat ta’ materjali li jrejħu

Ġeneralment applikabbli

c

Disinn, tħaddim u manutenzjoni bir-reqqa ta’ kull tagħmir li jista’ jiġġenera emissjonijiet ta’ rwejjaħ

Ġeneralment applikabbli

d

Afterburner jew tekniki ta’ filtrazzjoni, inklużi l-bijofiltri

Applikabbli biss f’każijiet limitati (eż. fl-istadju tal-mili waqt il-produzzjoni ta’ speċjalità fis-settur tal-grafit u tal-karbonju)

1.2.   KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAR-RAM

1.2.1   Materjali sekondarji

BAT 20.   Biex jiżdied ir-rendiment tal-irkupru mill-fdalijiet tal-materjali sekondarji, il-BAT hija s-separazzjoni tal-kostitwenti mhux metalliċi u l-metalli għajr ir-ram bl-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

a

Separazzjoni manwali ta’ kostitwenti viżibbli kbar

b

Separazzjoni manjetika ta’ metalli ferrużi

c

Separazzjoni tal-aluminju b’kurrent ottiku jew tidwir tal-kurrent

d

Separazzjoni b’densità relattiva ta’ kostitwenti metalliċi u mhux metalliċi differenti (bl-użu ta’ fluwidu b’densità differenti jew arja)

1.2.2   Enerġija

BAT 21.   Biex l-enerġija tintuża b’mod effiċjenti fil-produzzjoni primarja tar-ram, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Ottimizzazzjoni tal-użu tal-enerġija li tkun tinsab fil-konċentrat bl-użu ta’ forn tat-tidwib flash

Applikabbli biss għal impjanti ġodda u għal aġġornimenti kbar ta’ impjanti eżistenti

b

Użu ta’ gassijiet tal-proċess sħun mill-istadji tat-tidwib biex jissaħħan il-forn tal-iċċarġjar

Applikabbli biss għal fran vertikali

c

Kopertura tal-konċentrati waqt it-trasport u l-ħżin

Ġeneralment applikabbli

d

Użu ta’ sħana żejda prodotta waqt it-tidwib primarju jew l-istadji tal-konverżjoni biex jinħallu materjali sekondarji li fihom ir-ram

Ġeneralment applikabbli

e

Użu tas-sħana fil-gassijiet minn fran anodiċi f’kaskata għal proċessi oħra bħat-tnixxif

Ġeneralment applikabbli

BAT 22.   Biex l-enerġija tintuża b’mod effiċjenti fil-produzzjoni sekondarja tar-ram, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Tnaqqis tal-kontenut tal-ilma fil-materjal tal-alimentazzjoni

L-applikabbiltà hija limitata meta l-kontenut ta’ ndewwa tal-materjali hija użata bħala teknika biex tnaqqas l-emissjonijiet diffużi

b

Produzzjoni ta’ fwar bl-irkupru ta’ sħana eċċessiva mill-forn tat-tidwib biex jisaħħnu l-elettroliti fir-raffineriji u/jew għall-produzzjoni tal-elettriku f’installazzjonijiet ta’ koġenerazzjoni

Applikabbli jekk teżisti domanda ekonomikament vijabbli tal-fwar

c

Tidwib ta’ fdalijiet bl-użu ta’ sħana żejda li tiġi prodotta waqt it-tidwib jew il-proċess tal-konverżjoni

Ġeneralment applikabbli

d

Forn ta’ stennija bejn l-istadji tal-ipproċessar

Applikabbli biss għall-fran tat-tidwib imħaddma bil-lottijiet fejn il-kapaċità ta’ lqugħ ta’ materjal imdewweb jikwi hija meħtieġa

e

Tisħin minn qabel taċ-ċarġ tal-forn bl-użu ta’ gassijiet tal-proċess sħun mill-istadji tat-tidwib

Applikabbli biss għal fran vertikali

BAT 23.   Biex l-enerġija tintuża b’mod effiċjenti fl-operazzjonijiet tal-estrazzjoni elettrolitika u tal-elettroraffinar, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament xierqa tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Applikazzjoni ta’ insulazzjoni u kopertura tat-tankijiet tal-elettroliżi

Ġeneralment applikabbli

b

Żieda ta’ tensjoattivi għaċ-ċelloli tal-estrazzjoni elettrolitika

Ġeneralment applikabbli

c

Diżinn taċ-ċelloli mtejjeb għal konsum inqas tal-enerġija permezz tal-ottimizzazzjoni tal-parametri li ġejjin: spazju bejn anodu u katodu, il-ġeometrija tal-anodu, id-densità tal-kurrent, il-kompożizzjoni tal-elettroliti u t-temperatura

Applikabbli biss għal impjanti ġodda u għal aġġornimenti kbar ta’ impjanti eżistenti

d

Użu ta’ matriċi Katodu tal-azzar inossidabbli

Applikabbli biss għal impjanti ġodda u għal aġġornimenti kbar ta’ impjanti eżistenti

e

Bidliet awtomatikċi tal-anodu/katodu biex jinkiseb tqegħid preċiż tal-elettrodi fiċ-ċellola

Applikabbli biss għal impjanti ġodda u għal aġġornimenti kbar ta’ impjanti eżistenti

f

Individwazzjoni ta’ ċirkwiti korti u kontroll tal-kwalità biex jiġi żgurat li l-elettrodi huma dritti u ċatti u li l-anodu għandu l-piż eżatt

Ġeneralment applikabbli

1.2.3   Emissjonijiet fl-arja

BAT 24.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet sekondarji fl-arja minn fran u apparat awżiljarju fil-produzzjoni primarja tar-ram u biex jiġi ottimizzat ir-rendiment tas-sistema ta’ tnaqqis, il-BAT hija l-ġbir, it-taħlit u t-trattament tal-emissjonijiet sekondarji f’sistema ċentralizzata tat-tindif tal-effluwenti gassużi.

Deskrizzjoni

L-emissjonijiet sekondarji minn sorsi varji jinġabru, jitħalltu, u jiġu ttrattati b’sistema ċentralizzata unika tat-tindif tal-effluwenti gassużi imfassla biex tittratta effettivament is-sustanzi niġġiesa preżenti f’kull fluss. Tingħata attenzjoni biex ma jitħallatx fwar li ma jkunx kimikament kompatibbli u biex jiġu evitati reazzjonijiet kimiċi mhux mixtieqa bejn flussi differenti miġbura.

Applikabbiltà

L-applikabbiltà tista’ tkun limitata għal impjanti eżistenti skont id-disinn u t-tqassim tagħhom.

1.2.3.1   Emissjonijiet diffużi

BAT 25.   Biex jiġu evitati jew jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-pretrattament (bħall-amalgamar, it-tnixxif, it-taħlit, l-omoġenizzazzjoni, l-iskrining u l-pelitizzazzjoni) tal-materjali primarji u sekondarji, il-BAT hija l-użu waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Użu ta’ sistema ta’ ċineg tal-ġarr magħluqa jew sistema pnewmatika għat-trasferiment ta’ materjal li jkun fih it-trab

Ġeneralment applikabbli

b

Twettiq ta’ attivitajiet b’materjal li jkun fih it-trab bħat-taħlit f’bini magħluq

Għal impjanti eżistenti, l-applikazzjoni tista’ tkun diffiċli minħabba rekwiżiti ta’ spazju

c

Użu ta’ sistemi ta’ suppressjoni tat-trab bħal kanuni tal-ilma jew ta’ bexxiexi tal-ilma

Mhux applikabbli għal operazzjonijiet ta’ taħlit imwettqa fuq ġewwa. Mhux applikabbli għal proċessi li jeħtieġu materjal xott. L-applikabbiltà hija limitata wkoll f’reġjuni b’nuqqas ta’ ilma jew b’temperaturi baxxi ħafna

d

Użu ta’ tagħmir magħluq għal operazzjonijiet b’materjal li jkun fih it-trab (bħat-tnixxif, it-taħlit, it-tħin, is-separazzjoni bl-arja u l-pelitizzazzjoni) b’sistema ta’ estrazzjoni tal-arja konnessa ma’ sistema ta’ tnaqqis

Ġeneralment applikabbli

e

Użu ta’ sistema ta’ estrazzjoni tat-trab u tal-emissjonijiet tal-gass, bħal kappa flimkien ma’ sistema ta’ tnaqqis tal-gass u tat-trab

Ġeneralment applikabbli

BAT 26.   Biex jiġu evitati jew jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-iċċarġjar, mit-tidwib u mill-operazzjonijiet tat-tappjar fit-tidwib ta’ ram primarju u sekondarju u mill-fran ta’ stennija u mill-fran tat-tidwib, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Pressar u pelitizzazzjoni ta’ materja prima

Applikabbli biss meta l-proċess u l-forn jistgħu jużaw materja prima pelitizzata

b

Sistema ta’ ċċarġjar magħluqa bħal berner b’ġett wieħed, siġillar tal-bieba (20), ċineg tal-ġarr fil-magħluq jew feeders mgħammra b’sistema tal-estrazzjoni tal-arja flimkien ma’ sistema ta’ tnaqqis tal-gass u tat-trab

Il-berner b’ġett huwa applikabbli biss għal fran flash

c

Operazzjoni tal-for u tar-rotta tal-gasstaħt pressjoni negattiva u b’rata suffiċjenti tal-estrazzjoni tal-gass biex tiġi evitata l-pressurizzazzjoni

Ġeneralment applikabbli

d

Il-kompartimenti fuq ġewwa/kappa tal-qbid fil-punti tal-iċċarġjar u tat-tappjar flimkien ma’ sistema ta’ tnaqqis tal-effluwent gassuż (eż. struttura/mina għall-operazzjoni tal-kuċċara waqt it-tappjar, u li tingħalaq permezz ta’ bieb/ostakolu mobbli mgħammar b’sistema ta’ ventilazzjoni u eliminazzjoni)

Ġeneralment applikabbli

e

Għeluq tal-forn fi struttura b’ventijiet

Ġeneralment applikabbli

f

Jinżamm l-issiġillar tal-forn

Ġeneralment applikabbli

g

Żamma tat-temperatura fil-forn fl-inqas livell meħtieġ

Ġeneralment applikabbli

h

Sistemi tal-ġbid imsaħħa (20)

Ġeneralment applikabbli

i

Bini magħluq flimkien ma’ tekniki oħra biex jinġabru l-emissjonijiet diffużi

Ġeneralment applikabbli

j

Sistema ta’ ċċarġjar b’qanpiena doppja għall-fran vertikali jew fran tal-blast

Ġeneralment applikabbli

k

Għażla u alimentazzjoni tal-materja prima skont it-tip tal-forn u t-tekniki ta’ tnaqqis użati

Ġeneralment applikabbli

l

Użu ta’ għotjien fuq il-ftuħ tal-fran anodiċi rotatorji

Ġeneralment applikabbli

BAT 27.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-forn konvertitur tat-tip Peirce-Smith (PS) fil-produzzjoni tar-ram primarju u sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament tat-tekniki li ġejjin.

 

Teknika

a

Operat tal-forn u r-rotta tal-gass taħt pressjoni negattiva u f’rata suffiċjenti ta’ estrazzjoni tal-gass biex tiġi evitata l-pressurizzazzjoni

b

Arrikkiment bl-ossiġenu

c

Il-kappa primarja fuq il-ftuħ tal-konvertitur biex l-emissjonijiet primarju jinġabru u jiġu ttrasferiti f’sistema ta’ tnaqqis

d

Żieda ta’ materjali (eż. fdal u fluss) minn ġol-kappa

e

Sistema ta’ kapep sekondarji minbarra dik ewlenija għall-qbid tal-emissjonijiet waqt l-operazzjonijiet ta’ ċċarġjar u ttappjar

f

Forn li jinsab f’bini magħluq

g

Applikazzjoni ta’ kapep sekondarji li jaħdmu bil-mutur, biex jitmexxew skont l-istadju tal-proċess, biex tiżdied l-effiċjenza tal-ġbir tal-emissjonijiet sekondarji

h

Sistemi tal-ġbid imsaħħa (21) u sistemi ta’ kontroll awtomatiku biex jiġi evitat l-infiħ waqt ir-rotazzjoni tal-konvertitur ‘il bogħod mill-kappa jew biex jerġa jitpoġġa fuqha

BAT 28.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi minn forn konvertitur tat-tip Hoboken fil-produzzjoni tar-ram primarju, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament tat-tekniki li ġejjin.

 

Teknika

a

Operazzjoni tal-forn jew tar-rotta tal-gass taħt pressjoni negattiva waqt l-operazzjonijiet ta’ ċċarġjar, xkumar u ttappjar

b

Arrikkiment bl-ossiġenu

c

Ħalq b’għotjien magħluqa waqt l-operazzjoni

d

Sistemi tal-ġbid imsaħħa (22)

BAT 29.   Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-proċess tal-konverżjoni tal-matta, il-BAT hija l-użu ta’ forn tal-konverżjoni flash.

Applikabbiltà:

Applikabbli biss għal impjanti ġodda u għal aġġornimenti kbar ta’ impjanti eżistenti.

BAT 30.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi minn forn rotatorju msaħħan minn fuq (TBRC) fil-produzzjoni tar-ram sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament tat-tekniki li ġejjin.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Operat tal-forn u r-rotta tal-gass taħt pressjoni negattiva u f’rata suffiċjenti ta’ estrazzjoni tal-gass biex tiġi evitata l-pressurizzazzjoni

Ġeneralment applikabbli

b

Arrikkiment bl-ossiġenu

Ġeneralment applikabbli

c

Forn li jinsab f’bini magħluq, flimkien ma’ tekniki biex l-emissjonijiet diffużi mill-iċċarġjar u mit-tappjar jinġabru u jiġu ttrasferiti lejn sistema ta’ tnaqqis

Ġeneralment applikabbli

d

Il-kappa primarja fuq il-ftuħ tal-konvertitur biex l-emissjonijiet primarji jinġabru u jiġu ttrasferiti lejn sistema ta’ tnaqqis

Ġeneralment applikabbli

e

Kappa jew kappa integrata fi krejn biex l-emissjonijiet mill-operazzjonijiet ta’ ċċarġjar u ttappjar jinġabru u jiġu ttrasferiti lejn sistema ta’ tnaqqis

Għal impjanti eżistenti, kappa integrata fi krejn hija applikabbli biss għal aġġornamenti kbar tas-sala tal-forn

f

Żieda ta’ materjali (eż. fdal u fluss) minn ġol-kappa

Ġeneralment applikabbli

g

Sistema tal-ġbid imsaħħa (23)

Ġeneralment applikabbli

BAT 31.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-irkupru tar-ram b’konċentratur tal-gagazza, il-BAT hija l-użu tat-tekniki kollha mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

a

Tekniki ta’ soppressjoni tat-trab bħal raxx ta’ ilma għall-immaniġġjar, għall-ħżin u t-tifrik tal-gagazza

b

Tħin u flotazzjoni mwettqa bl-ilma

c

Distribuzzjoni ta’ gagazza għaż-żona ta’ ħżin finali bl-idrotrasport permezz ta’ sistema ta’ pajpijiet magħluqa

d

Żamma ta’ saff ta’ ilma fil-vaska jew l-użu soppressant tat-trab bħall-ħalib tal-ġir f’żoni niexfa

BAT 32.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mit-trattament f’forn tal-gagazza rikk fir-ram, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament tat-tekniki li ġejjin.

 

Teknika

a

Tekniki ta’ soppressjoni tat-trab bħal raxx ta’ ilma għall-immaniġġjar, għall-ħżin u t-tifrik tal-gagazza finali

b

Operazzjoni tal-forn taħt pressjoni negattiva

c

Forn magħluq

d

Struttura, kompartimenti fuq ġewwa u kappa biex l-emissjonijiet jinġabru u jiġu ttrasferiti lejn sistema ta’ tnaqqis

e

Kanal tal-iskolar mgħottija

BAT 33.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-ikkastjar anodiku fil-produzzjoni tar-ram primarju u sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

a

Użu ta’ vaska intermedja magħluqa

b

Użu ta’ kuċċara intermedja magħluqa

c

Użu ta’ kappa, mgħammra b’sistema tal-estrazzjoni tal-arja, fuq il-kuċċara ta’ kkastjar u fuq ir-rota ta’ kkastjar

BAT 34.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi miċ-ċelloli tal-elettroliżi, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Żieda ta’ tensjoattivi għaċ-ċelloli tal-estrazzjoni elettrolitika

Ġeneralment applikabbli

b

Użu ta’ koperturi jew kappa biex l-emissjonijiet jinġabru u jiġu ttrasferiti lejn sistema ta’ tnaqqis

Applikabbli biss għaċ-ċelloli tal-estrazzjoni elettrolitika jew għall-irfinar ta’ anodi b’purità baxxa. Mhux applikabbli meta ċ-ċellola tkun trid tibqa’ skoperta biex it-temperatura taċ-ċellola tinżamm f’livelli fattibbli (madwar 65 °C)

c

Sistemi ta’ pajpijiet magħluqin fissi għat-trasferiment tas-soluzzjonijiet tal-elettrolit

Ġeneralment applikabbli

d

Estrazzjoni tal-gass mill-kompartimenti tal-ħasil tal-magna ta’ strippaġġ tal-katodi u tal-magna tal-ħasil tar-residwu anodiku

Ġeneralment applikabbli

BAT 35.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-ikkastjar tal-ligi tar-ram, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

a

Użu ta’ kompartimenti fuq ġewwa u kapep biex l-emissjonijiet jinġabru u jiġu ttrasferiti lejn sistema ta’ tnaqqis

b

Użu għotjien għat-tidwib fil-fran ta’ stennija u tal-ikkastjar

c

Sistema tal-ġbid imsaħħa (24)

BAT 36.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-purifikazzjoni tal-metalli (pickling) bl-aċidu u mingħajr aċidu, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Ġbir tal-purifikazzjoni tal-metalli b’ soluzzjoni ta’ isopropanol f’operazzjoni b’ċirkwit magħluq

Applikabbli biss għat-tindif ta’ vireg tal-wajer tar-ram f’operazzjonijiet kontinwi

b

Inkapsulament tal-linja tal-purifikazzjoni tal-metalli biex l-emissjonijiet jinġabru u jiġu ttrasferiti lejn sistema ta’ tnaqqis

Applikabbli biss għall-purifikazzjoni tal-metalli (pickling) bl-aċidu f’operazzjonijiet kontinwi

1.2.3.2   Emissjonijiet kanalati tat-trab

Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki msemmijin f’din it-taqsima jinsabu fit-Taqsima 1.10.

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT jinsabu fit-Tabella 3.

BAT 37.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mit-twassil, il-ħżin, il-maniġġjar, it-trasport, il-kejl, it-taħlit, l-amalgamar, it-tifrik, it-tnixxif, it-tqattigħ u l-iskrinjar tal-materja prima, u mit-trattament pirolitiku tat-turnjaturi tar-ram fil-produzzjoni ta’ ram primarju u sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

BAT 38.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mit-tnixxif tal-konċentrati fil-produzzjoni tar-ram primarju, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Applikabbiltà

F’każ ta’ kontenut għoli ta’ karbonju organiku fil-konċentrati (eż. madwar 10 wt-%), filtri b’borża jistgħu ma jkunux applikabbli (minħabba s-satar tal-boroż) u jistgħu jintużaw tekniki oħra (eż. ESP).

BAT 39.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja (għajr dawk li huma diretti lejn impjant tal-aċidu sulfuriku jew impjant tal-SO2 likwidu jew impjant elettriku) mit-tidwib tar-ram primarju u mill-konvertitur, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża u/jew purifikatur niedi.

BAT 40.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja (għajr dawk li huma diretti lejn impjant tal-aċidu sulfuriku) mit-tidwib tar-ram sekondarju u mill-konvertitur u mill-ipproċessar tal-intermedji tar-ram sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

BAT 41.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mill-forn ta’ stennija tar-ram sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

BAT 42.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mill-ipproċessar fil-forn tal-gagazza rikka fir-ram, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża jew purifikatur flimkien ma’ ESP.

BAT 43.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mill-forn anodiku fil-produzzjoni ta’ ram primarju u sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża jew purifikatur flimkien ma’ ESP.

BAT 44.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mill-ikkastjar anodiku fil-produzzjoni ta’ ram primarju u sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża jew, fil-każ tal-effluwenti gassużi b’kontenut ta’ ilma qrib il-punt tan-nida, purifikatur niedi jew demister.

BAT 45.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja minn forn tat-tidwib tar-ram, il-BAT hija l-għażla u l-alimentazzjoni tal-materja prima skont it-tip ta’ forn u s-sistema ta’ tnaqqis użata u l-użu ta’ filtru b’borża.

Tabella 3

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab fl-arja mill-produzzjoni tar-ram

Parametru

L-aħjar teknika disponibbli

Proċess

BAT-AEL (mg/Nm3)

Trab

BAT 37

It-twassil, il-ħżin, il-maniġġjar, it-trasport, il-kejl, it-taħlit, l-amalgamar, it-tifrik, it-tnixxif, it-tqattigħ u l-iskrinjar tal-materja prima, u mit-trattament pirolitiku tat-turnjaturi tar-ram fil-produzzjoni ta’ ram primarju u sekondarju

2 – 5 (25)  (28)

BAT 38

Tnixxif tal-konċentrat fil-produzzjoni tar-ram primarju

3 – 5 (26)  (28)  (29)

BAT 39

Tidwib tar-ram primarju u konvertitur (emissjonijiet għajr dawk diretti lejn impjant tal-aċidu sulfuriku jew impjant tal-SO2 jew impjant elettriku)

2 – 5 (27)  (28)

BAT 40

Tidwib ta’ ram sekondarju u konvertitur u pproċessar ta’ intermedji ta’ ram sekondarju (emissjonijiet għajr dawk diretti lejn impjant tal-aċidu sulfuriku)

2 – 4 (26)  (28)

BAT 41

Forn ta’ stennija tar-ram sekondarju

≤ 5 (25)

BAT 42

Ipproċessar tal-forn tal-gagazza rikka fir-ram

2 – 5 (25)  (30)

BAT 43

Forn anodiku (fil-produzzjoni ta’ ram primarju u sekondarju)

2 – 5 (26)  (30)

BAT 44

Ikkastjar anodiku (fil-produzzjoni ta’ ram primarju u sekondarju)

≤ 5 – 15 (26)  (31)

BAT 45

Forn tat-tidwib tar-ram

2 – 5 (26)  (32)

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.2.3.3   Emissjonijiet ta’ komposti organiċi

BAT 46.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-komposti organiċi fl-arja mit-trattament pirolitiku tat-turnjaturi tar-ram, u mit-tnixxif u mit-tidwib ta’ materja prima sekondarja, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (33)

Applikabbiltà

a

Afterburner jew kompartiment tal-postkombustjoni jew ossidatur termali riġenerattiv

L-applikabilità hija limitata mill-kontenut tal-enerġija tal-effluwenti gassużi li jridu jiġu ttrattati, billi effluwenti gassużi b’kontenut tal-enerġija aktar baxx jeħtieġu użu akbar ta’ fjuwils

b

Injezzjoni ta’ adsorbent flimkien ma’ filtru b’borża

Ġeneralment applikabbli

c

Disinn tal-forn u tat-tekniki ta’ tnaqqis skont il-materja prima disponibbli

Applikabbli biss għal fran ġodda u għal aġġornimenti kbar ta’ fran eżistenti

d

Agħżel u alimenta l-materja prima skont il-forn u t-tekniki ta’ tnaqqis użati

Ġeneralment applikabbli

e

Qerda termali ta’ TVOC f’temperaturi għoljin fil-forn (> 1 000  °C)

Ġeneralment applikabbli

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 4.

Tabella 4

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-TVOC fl-arja mit-trattament pirolitiku tat-turnjaturi tar-ram, u mit-tnixxif, u t-tidwib ta’ materja prima sekondarja

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (34)  (35)

TVOC

3 – 30

Il-monitoraġġ assoċjat jinsab fi BAT 10.

BAT 47.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-komposti organiċi fl-arja mill-estrazzjoni ta’ solvent fil-produzzjoni idrometallurġika tar-ram, il-BAT hija l-użu tat-tekniki mogħtija hawn taħt u kif ukoll id-determinazzjoni tal-emissjonijiet annwali tal-VOC, eż. permezz tal-bilanċ tal-massa.

 

Teknika

a

Proċess tar-reaġent (solvent) b’livell baxx ta’ pressjoni tal-fwar

b

Tagħmir magħluq bħal tankijiet tat-taħlit magħluqa, separaturi magħluqa u tankijiet tal-ħżin magħluqa

BAT 48.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ PCDD/F fl-arja mit-trattament pirolitiku tat-turnjaturi tar-ram, l-operazzjonijiet tat-tidwib, l-irfinar bin-nar u l-konverżjoni fil-produzzjoni ta’ ram sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

a

Agħżel u alimenta l-materja prima skont il-forn u t-tekniki ta’ tnaqqis użati

b

Ottimizza l-kundizzjonijiet tal-kombustjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-komposti organiċi

c

Użu ta’ sistemi ta’ ċarġ, għal forn semimagħluq, biex il-materja prima tiżdied ftit ftit

d

Qerda termali ta’ PCDD/F fil-forn f’temperaturi għoljin (> 850 °C)

e

Użu ta’ injezzjoni ta’ ossiġenu fiż-żona ta’ fuq tal-forn

f

Sistema ta’ berner intern

g

Kompartiment tal-postkombustjoni jew afterburner jew ossidatur termali riġenerattiv (36)

h

Evitar ta’ sistemi tal-egżost b’livell għoli ta’ akkumulazzjoni tat-trab għal temperaturi > 250 °C

i

Estinzjoni rapida (36)

j

Injezzjoni ta’ aġenti ta’ adsorbiment flimkien ma’ sistema effiċjenti li tiġbor it-trab (36)

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 5.

Tabella 5

Biex jitnaqqsu l-livelli tal-emissjonijiet ta’ PCDD/F fl-arja mit-trattament pirolitiku tat-turnjaturi tar-ram, l-operazzjonijiet tat-tidwib, l-irfinar bin-nar u l-konverżjoni fil-produzzjoni ta’ ram sekondarju

Parametru

BAT-AEL (ng I-TEQ/Nm3) (37)

PCDD/F

≤ 0,1

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.2.3.4   Emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit

Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki msemmijin f’din it-taqsima jinsabu fit-Taqsima 1.10.

BAT 49.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-SO2 (għajr dawk li jkunu diretti lejn impjant tal-aċidu sulfuriku jew impjant tal-SO2 likwidu jew impjant elettriku) mill-produzzjoni primarja u sekondarja tar-ram, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Purifikatur niexef jew semi niexef

Ġeneralment applikabbli

b

Purifikatur niedi

L-applikabbiltà tista’ tkun limitata f’dawn il-każijiet li ġejjin:

rati tal-fluss tal-effluwent gassuż għoljin ħafna (minħabba l-ammonti sinifikanti ta’ skart u ilma mormi ġġenerat)

f’żoni aridi (minħabba l-volum kbir ta’ ilma meħtieġ u tal-ħtieġa tat-trattament tal-ilma mormi)

c

Sistema ta’ adsorbiment/desorbiment ibbażata fuq il-polietere

Mhux applikabbli fil-każ ta’ produzzjoni ta; ram sekondarju.

Mhux applikabbli fin-nuqqas ta’ impjant tal-aċidu sulfuriku jew impjant tal-SO2likwidu

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 6.

Tabella 6

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tal-SO2 fl-arja (għajr dawk li jkunu diretti lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku jew impjant tal-SO2) mill-produzzjoni ta’ ram primarju u sekondarju

Parametru

Proċess

BAT-AEL (mg/Nm3) (38)

SO2

Produzzjoni ta’ ram primarju

50 – 500 (39)

Produzzjoni ta’ ram sekondarju

50 – 300

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.2.3.5   Emissjonijiet aċidużi

BAT 50.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet aċidużi fl-arja minn gassijiet tal-egżost miċ-ċelloli tal-estrazzjoni elettrolitika, miċ-ċelloli tal-elettroraffinar, mill-kompartiment tal-ħasil tal-magna ta’ strippaġġ, tal-katodi u mill-magna tal-ħasil tar-residwu anodiku, il-BAT hija l-użu ta’ purifikatur niedi jew demister.

1.2.4   Ħamrija u ilma ta’ taħt l-art

BAT 51.   Biex tiġi evitata l-kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma ta’ taħt l-art mill-irkupru tar-ram fil-konċentratur tal-gagazza, il-BAT hija l-użu ta’ sistema tad-drenaġġ fiż-żoni tat-tkessiħ u tfassil korrett taż-żona tal-ħżin finali tal-gagazza biex jinġabar l-ilma mfawwar u tkun evitata t-tnixxija tal-likwidu.

BAT 52.   Biex tiġi evitata l-kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma ta’ taħt l-art mill-elettroliżi fil-produzzjoni tar-ram primarju u sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament tat-tekniki li ġejjin.

 

Teknika

a

Użu ta’ sistema ta’ drenaġġ issiġillata

b

Użu ta’ artijiet reżistenti għall-aċidu u impermeabbli

c

Użu ta’ tankijiet li jkollhom ħitan doppji jew tqegħid f’vaski ta’ ritenzjoni reżistenti b’artijiet impermeabbli

1.2.5   Ġenerazzjoni ta’ ilma mormi

BAT 53.   Biex tiġi evitata l-ġenerazzjoni ta’ ilma mormi mill-produzzjoni tar-ram primarju u sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

a

Użu ta’ fwar kondensat għat-tisħin taċ-ċelluli tal-elettroliżi, għall-ħasil tal-katodi ta’ ram jew biex jintbagħat lura lejn il-bojler tal-fwar

b

Użu mill-ġdid tal-ilma miġbur miż-żona tat-tkessiħ, il-proċess tal-flotazzjoni u l-idrotrasportazzjoni tal-gagazza finali fil-proċess tal-konċentrazzjoni tal-gagazza

c

Riċiklaġġ tas-soluzzjonijiet tal-purifikazzjoni tal-metalli bl-aċidu u l-ilma tat-tlaħliħ

d

Trattament tar-residwi (żejt mhux irfinat) mill-pass tal-estrazzjoni tas-solvent fil-produzzjoni idrometallurġika tar-ram għall-irkupru tal-kontenut tas-soluzzjoni organika

e

Ċentrifugazzjoni tal-likwidu mit-tindif u mis-separaturi mill-pass tal-estrazzjoni tas-solventi fil-produzzjoni idrometallurġika tar-ram

f

Użu mill-ġdid tal-iskolar mill-elettroliżi wara l-istadju tat-tneħħija tal-metall fil-proċess tal-estrazzjoni elettrolitika u/jew tal-lissija

1.2.6   Skart

BAT 54.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta’ skart mibgħuta għar-rimi mill-produzzjoni tar-ram primarju u sekondarju, il-BAT hija l-organizzazzjoni tal-operazzjonijiet fuq is-sit biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-użu mill-ġdid tar-residwi jew, fin-nuqqas ta’ dan, biex ir-residwi tal-proċess jiġu riċiklati, inkluż permezz tal-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Irkupru ta’ metalli minn trab u ħama li tkun ġejja minn sistema ta’ tnaqqis tat-trab

Ġeneralment applikabbli

b

Użu mill-ġdid jew bejgħ tal-komposti tal-kalċju (eż. ġipsum) iġġenerati mit-tnaqqis tas-SO2

L-applikabbiltà tista’ tkun ristretta skont il-kontenut ta’ metall u skont id-disponibbiltà tas-suq

c

Ġenerazzjoni mill-ġdid jew riċiklaġġ ta’ katalisti użati

Ġeneralment applikabbli

d

Irkupru tal-metall mill-ħama tat-trattament tal-ilma mormi

L-applikabbiltà tista’ tkun ristretta skont il-kontenut ta’ metall u skont id-disponibbiltà tas-suq/tal-proċess

e

Użu ta’ aċidu dgħajjef fil-proċess tal-lissija jew għall-produzzjoni ta’ ġipsum

Ġeneralment applikabbli

f

Irkupru tal-kontenut ta’ ram minn gagazza rikka fil-forn tal-gagazza jew fl-impjant tal-flotazzjoni tal-gagazza

g

Użu tal-gagazza finali mill-fran bħala sustanza li tobrox jew materjal tal-kostruzzjoni (tat-toroq)jew applikazzjoni vijabbli oħra

L-applikabbiltà tista’ tkun ristretta skont il-kontenut ta’ metall u skont id-disponibbiltà tas-suq

h

Użu tal-kisjiet tal-forn għall-irkupru ta’ metalli jew użu mill-ġdid bħala materjal refrattorju

i

Użu tal-gagazza mill-flotazzjoni tal-gagazza bħala sustanza li tobrox jew materjal tal-kostruzzjoni (tat-toroq) jew applikazzjoni vijabbli oħra

j

Użu tal-ixkumar mill-fran tat-tidwib biex jiġi rkuprat il-kontenut tal-metall

Ġeneralment applikabbli

k

Użu tal-elettrolit użat għall-irkupru tar-ram u tan-nikil. Użu mill-ġdid tal-bqija tal-aċidu biex jinħadmu elettroliti l-ġodda jew għall-produzzjoni tal-ġipsum

l

Użu tal-anodu użat bħala materjal ta’ tkessiħ Fl-irfinar pirometallurġiku jew it-tidwib mill-ġdid tar-ram

m

Użu tal-ħama anodika għall-irkupru ta’ metalli prezzjużi

n

Użu ta’ ġipsum mill-impjant tat-trattament tal-ilma mormi fil-proċess pirometallurġiku jew għall-bejgħ

L-applikabbiltà tista’ tkun ristretta skont il-kwalità tal-ġipsum iġġenerat

o

Irkupru tal-metalli mill-ħama

Ġeneralment applikabbli

p

Użu mill-ġdid tal-elettrolit eżawrit minn proċess idrometallurġiku tar-ram bħala aġent tal-lissija

L-applikabbiltà tista’ tkun ristretta skont il-kontenut ta’ metall u skont id-disponibbiltà tas-suq/tal-proċess

q

Riċiklaġġ tal-frak tar-ram minn rumblar f’funditur tar-ram

Ġeneralment applikabbli

r

Irkupru tal-metalli mis-soluzzjoni tal-purifikaturi tal-metalli bl-aċidu użata u użu mill-ġdid tas-soluzzjoni aċiduża mnaddfa

1.3.   IL-KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAL-ALUMINJU INKLUŻ L-ALUMINA U L-PRODUZZJONI ANODIKA

1.3.1   Produzzjoni tal-alumina

1.3.1.1   Enerġija

BAT 55.   Biex l-enerġija tintuża b’mod effiċjenti fil-produzzjoni tal-alumina mill-boksajt, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a

Skambjaturi tas-sħana tal-pjanċa

L-iskambjaturi tas-sħana tal-pjanċa jippermettu livell ogħla ta’ rkupru ta’ sħana mil-likur li jnixxi lejn iż-żona tal-preċipitazzjoni meta mqabbel ma’ tekniki oħra bħal impjanti tat-tkessiħ flash

Applikabbli jekk l-enerġija mil-likwidu li jkessaħ tista’ tiġi użata mill-ġdid fil-proċess u jekk il-bilanċ ikkondensat u l-kundizzjonijiet tal-likur jippermettu dan

b

Kalkari b’bażi fluwidizzata ċirkolanti

Kalkari b’bażi fluwidizzata ċirkolanti għandhom effiċjenza enerġetika ogħla ħafna minn kalkari rotatorji, billi l-irkupru tas-sħana minn alumina u minn gass mit-tromba taċ-ċumnija huwa akbar

Applikabbli biss għal alumina metallurġika. Mhux applikabbli għal alumina speċjalità/mhux metallurġika, peress li dawn jeħtieġu livell ogħla ta’ kalċinazzjoni li bħalissa tista’ tinkiseb biss b’kiln rotatorju

c

Disinn ta’ diġestjoni bi fluss wieħed

Il-likwidu jissaħħan f’ċirkuwitu wieħed mingħajr bl-użu ta’ fwar u għalhekk mingħajr dilwizzjoni tal-likwidu (b’kuntrast mad-disinn tad-diġestjoni bi fluss doppju)

Applikabbli biss għall-impjanti ġodda

d

Għażla ta’ boksajt

Boksajt b’kontenut ta’ umdità ogħla jġorr aktar ilma fil-proċess, li jżid il-ħtieġa ta’ enerġija għall-evaporazzjoni. Barra minn hekk, boksajt b’kontenut għoli ta’ monoidratat (boemit u/jew diaspor) jirrikjedi livell ogħla ta’ pressjoni u temperatura, fil-proċess ta’ diġestjoni, li jwassal għal żieda fil-konsum tal-enerġija

Applikabbli fi ħdan ir-restrizzjonijiet marbuta mad-disinn speċifiku tal-impjanti, minħabba li xi impjanti huma ddisinjati speċifikament għal ċertu kwalità ta’ boksajt, li tillimita l-użu ta’ sorsi alternattivi ta’ boksajt

1.3.1.2   Emissjonijiet fl-arja

BAT 56.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall mill-kalċinazzjoni tal-alumina, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża jew ta’ ESP.

1.3.1.3   Skart

BAT 57.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta’ skart mibgħuta għar-rimi u biex jitjieb ir-rimi tar-residwi tal-boksajt mill-produzzjoni tal-alumina, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki li ġejjin, jew tat-tnejn li huma.

 

Teknika

a

Tnaqqis tal-volum ta’ residwi tal-boksajt bl-ippressar biex jiġi minimizzat il-kontenut ta’ umdità, eż. bl-użu ta’ vakwu jew filtri bi pressjoni għolja biex jiffurmaw kejk seminiexef

b

Tnaqqis/minimizzazzjoni tal-alkalinità li jifdal fir-residwi tal-boksajt biex ir-residwi jkunu jistgħu jintremew f’miżbla

1.3.2   Produzzjoni anodika

1.3.2.1   Emissjonijiet fl-arja

1.3.2.1.1   Emissjonijiet tat-trab, tal-PAH u tal-fluworur mill-impjant tal-pasta

BAT 58.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab fl-arja minn impjant tal-pasta (tneħħija ta’ trab tal-kokk minn operazzjonijiet bħall-ħżin tal-kokk u t-tħin), il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 7.

BAT 59.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-PAH fl-arja minn impjant tal-pasta (ħżin ta’ qatran jaħraq, taħlit, tkessiħ, u ffurmar tal-pasta), il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika (40)

a

Prufikatur niexef bl-użu tal-kokk bħala aġent ta’ adsorbiment u bi tkessiħ minn qabel jew mingħajru, u segwit minn filtru b’borża

b

Ossidatur termali riġenerattiv

c

Ossidatur termali katalitiku

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 7.

Tabella 7

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab u tal-BaP (bħala indikatur tal-PAH) fl-arja mill-impjant tal-pasta

Parametru

Proċess

BAT-AEL (mg/Nm3)

Trab

Ħżin tal-qatran jaħraq, taħlit tal-pasta, tkessiħ u ffurmar

Tneħħija tat-trab tal-kokk minn operazzjonijiet bħall-ħżin tal-kokk u t-tħin

2 – 5 (41)

BaP

Ħżin tal-qatran jaħraq, taħlit tal-pasta, tkessiħ u ffurmar

0,001 – 0,01 (42)

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.3.2.1.2   Emissjonijiet tat-trab, tad-diossidu tal-kubrit, tal-PAH u tal-fluworur mill-impjant tal-pasta

BAT 60.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab, tad-diossidu tal-kubrit, tal-PAH, u tal-fluworur fl-arja minn impjant tal-ħami f’impjant tal-produzzjoni anodika integrat ma’ dewwieb tal-aluminju primarju, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika (43)

Applikabbiltà

a

Użu ta’ materja prima u ta’ fjuwils b’kontenut baxx ta’ kubrit

Applikabbli b’mod ġenerali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ SO2

b

Purifikatur niexef bl-użu ta’ ossidu tal-aluminju bħala aġent ta’ adsorbiment segwit minn filtru b’borża

Applikabbli b’mod ġenerali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tat-trab, tal-PAH u tal-fluworur

c

Purifikatur niedi

L-applikabbiltà għat-tnaqqis ta’ trab u ta’ emissjonijiet ta’ SO2, PAH u fluworur tista’ tkun limitata fil-każijiet li ġejjin:

rati tal-fluss tal-effluwent gassuż għoljin ħafna (minħabba l-ammonti sinifikanti ta’ skart u ilma mormi ġġenerat)

f’żoni aridi (minħabba l-volum kbir ta’ ilma meħtieġ u tal-ħtieġa tat-trattament tal-ilma mormi)

d

Ossidatur termali riġenerattiv flimkien ma’ sistema ta’ tnaqqis tat-trab

Applikabbli b’mod ġenerali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tat-trab u tal-PAH.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 8.

Tabella 8

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab, tal-BaP (bħala indikatur ta’ PAH) u tal-fluworur fl-arja minn impjant tal-ħami f’impjant tal-produzzjoni anodika integrat b’sistema ta’ tidwib ta’ aluminju primarju

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3)

Trab

2 – 5 (44)

BaP

0,001 – 0,01 (45)

HF

0,3 – 0,5 (44)

Fluworuri totali

≤ 0,8 (45)

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 61.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab, tal-PAH u tal-fluworur fl-arja minn impjant tal-ħami f’impjant li jinsab waħdu tal-produzzjoni anodika, il-BAT hija l-użu ta’ unità ta’ filtrazzjoni minn qabel u ossidant termali riġenerattiv segwit minn purifikatur fin-niexef (eż. bażi tal-ġir).

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 9.

Tabella 9

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab, tal-BaP (bħala indikatur ta’ PAH) u tal-fluworur fl-arja minn impjant tal-ħami f’impjant li jinsab waħdu tal-produzzjoni anodika

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3)

Trab

2 – 5 (46)

BaP

0,001 – 0,01 (47)

HF

≤ 3 (46)

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.3.2.2   Ġenerazzjoni tal-ilma mormi

BAT 62.   Biex tiġi evitata l-ġenerazzjoni ta’ ilma mormi mill-ħami anodiku, il-BAT hija l-użu ta’ ċiklu tal-ilma magħluq.

Applikabbiltà

Ġeneralment applikabbli għal impjanti ġodda u għal aġġornamenti kbar. L-applikabbiltà tista’ tkun limitata minħabba l-kwalità tal-ilma u/jew ir-rekwiżiti tal-kwalità tal-prodott.

1.3.2.3   Skart

BAT 63.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta’ skart mibgħuta għar-rimi, il-BAT hija r-riċiklaġġ tat-trab tal-karbonju minn filtru tal-kokk bħala mezz tal-purifikazzjoni.

Applikabbiltà

Jista’ jkun hemm restrizzjonijiet fuq l-applikabilità skont il-kontenut tal-irmied fit-trab tal-karbonju.

1.3.3   Produzzjoni ta’ aluminju primarju

1.3.3.1   Emissjonijiet fl-arja

BAT 64.   Biex jiġu evitati u jinġabru l-emissjonijiet diffużi miċ-ċelloli elettrolitiċi fil-produzzjoni tal-aluminju primarju bl-użu tat-teknoloġija Søderberg, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament tat-tekniki li ġejjin hawn taħt.

 

Teknika

a

Użu ta’ pasta b’kontenut ta’ qatran ta’ bejn 25 % u 28 % (pasta xotta)

b

Aġġornament tad-disinn manifold biex jitħallew l-operazzjonijiet ta’ alimintazzjoni f’punt magħluq u biex titjieb l-effiċjenza tal-ġbir tal-effluwenti gassużi

c

Punt ta’ alimentazzjoni tal-alumina

d

Żieda tal-għoli tal-anodu flimkien ma’ trattament fi BAT 67

e

Kappa ta’ fuq tal-anodu meta jintużaw anodi b’densità tal-kurrent għolja, b’konnessjoni mat-trattament fi BAT 67

Deskrizzjoni

BAT 64(c): Punt ta’ alimentazzjoni tal-alumina jevita milli jkun hemm għalfejn tinkiser il-qoxra b’mod regolari (bħalma jiri b’alimentazzjoni manwali mill-ġenb jew b’alimentazzjoni ċentrali “bar broken”), u b’hekk jitnaqssu l-emissjonijiet assoċjati tal-fluworur u tat-trab.

BAT 64(d): Għoli akbar tal-anodu jgħin biex jinkisbu temperaturi aktar baxxi fin-naħa ta’ fuq tal-anodu, li jirriżulta f’inqas emissjonijiet fl-arja.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 12.

BAT 65.   Biex jiġu evitati u jinġabru l-emissjonijiet diffużi miċ-ċelloli elettrolitiċi fil-produzzjoni tal-aluminju primarju bl-użu ta’ anodi moħmija minn qabel, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament tat-tekniki li ġejjin hawn taħt.

 

Teknika

a

Alimentazzjoni ta’ ossidu tal-aluminju minn diversi punti b’mod awtomatiku

b

Kopertura sħiħa taċ-ċellola b’kappa u rati adegwati tal-estrazzjoni tal-effluwenti gassużi (biex l-effluwenti gassużi jitwasslu għat-trattament fi BAT 67) filwaqt li titqies il-ġenerazzjoni tal-fluworur mill-banjijiet u mill-konsum anodiku tal-karbonju

c

Sistema tal-ġbid imsaħħa konnessa mat-tekniki ta’ tnaqqis elenkati fi BAT 67

d

Minimizzazzjoni tal-ħin tal-bidla tal-anodi u attivitajiet oħra li jeħtieġu li jitneħħew il-kapep taċ-ċelloli

e

Sistema ta’ kontroll tal-proċessi effiċjenti li tevita d-devjazzjonijiet fil-proċessi li inkella jistgħu jwasslu għal żieda fl-emissjonijiet u fl-evoluzzjoni taċ-ċelloli

f

Użu ta’ sistema programmata għall-operazzjonijiet u l-manutenzjoni taċ-ċelloli

g

Użu ta’ metodi ta’ tindif effiċjenti stabbiliti fl-impjant tal-produzzjoni tal-vireg (“rodding”) għall-irkupru ta’ fluworidi u ta’ karbonju

h

Ħżin ta’ anodi mneħħija f’kompartiment ħdejn iċ-ċellola, konnessi mat-trattament fi BAT 67, jew il-ħżin ta’ fdalijiet f’kaxex magħluqa

Applikabbiltà

BAT 65.c u h mhumiex applikabbli għal impjanti eżistenti

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 12.

1.3.3.1.1   Emissjonijiet kanalizzati tal-fluworur u tat-trab

BAT 66.   Biex jiġu evitati l-emissjonijiet diffużi mill-ħżin, mill-maniġġjar u mit-trasport tal-materja prima, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 10.

Tabella 10

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għat-trab mill-ħżin, il-maniġġjar u t-trasport ta’ materja prima

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (48)

Trab

≤ 5 – 10

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 67.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab, tal-metall tal-fluworur fl-arja miċ-ċelloli elettrolitiċi, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (49)

Applikabbiltà

a

Purifikatur niexef bl-użu ta’ ossidu tal-aluminju bħala aġent ta’ adsorbiment segwit minn filtru b’borża

Ġeneralment applikabbli

b

Prufikatur niexef bl-użu ta’ alumina bħala aġent ta’ adsorbiment segwit minn filtru b’borża u purifikatur niedi

L-applikabbiltà tista’ tkun limitata f’dawn il-każijiet li ġejjin:

rati tal-fluss tal-effluwent gassuż għoljin ħafna (minħabba l-ammonti sinifikanti ta’ skart u ilma mormi ġġenerat)

f’żoni aridi (minħabba l-volum kbir ta’ ilma meħtieġ u tal-ħtieġa tat-trattament tal-ilma mormi)

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 11 u t-Tabella 12.

Tabella 11

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab u tal-fluworur fl-arja miċ-ċelloli elettrolitiċi

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3)

Trab

2 – 5 (50)

HF

≤ 1.0 (50)

Fluworuri totali

≤ 1.5 (51)

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.3.3.1.2   Emissjonijiet totali tat-trab u tal-fluworuri

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet totali tat-trab u tal-fluworur fl-arja mill-istruttura tal-elettroliżi (miġbura miċ-ċelloli elettrolitiċi u mill-ventijiet fis-saqaf): Ara t-Tabella 12.

Tabella 12

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet totali tat-trab u tal-fluworur fl-arja mill-istruttura tal-elettroliżi (miġbura miċ-ċelloli elettrolitiċi u mill-ventijiet fis-saqaf)

Parametru

L-aħjar teknika disponibbli

BAT-AELs għal impjanti eżistenti(kg/t Al) (52)  (53)

BAT-AELs għal impjanti ġodda(kg/t Al) (52)

Trab

Kombinament ta’ BAT 64, BAT 65 u BAT 67

≤ 1,2

≤ 0,6

Fluworuri totali

≤ 0,6

≤ 0,35

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 68.   Biex jiġu evitati u jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mit-tidwib u mit-trattament ta’ metall imdewweb u l-ikkastjar fil-produzzjoni ta’ aluminju primarju, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

a

Użu ta’ likwidu tal-metall mill-elettroliżi u materjal tal-aluminju mhux ikkontaminat, jiġifieri materjal solidu ħielsa minn sustanzi bħal żebgħa, plastik jew żejt (eż. in-naħa ta’ fuq u ta’ isfel tal-billeti li jinqatgħu għal raġunijiet ta’ kwalità)

b

Filtru b’borża (54)

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 13.

Tabella 13

: Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab fl-arja mit-tidwib au mit-trattament tal-metall imdewweb u l-ikkastjar fil-produzzjoni ta’ aluminju primarju

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (55)  (56)

Trab

2 – 25

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.3.3.1.3   Emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit

BAT 69.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja miċ-ċelloli tal-elettroliżi, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew it-tnejn li huma.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Użu ta’anodi b’kontenut baxx ta’ kubrit

Ġeneralment applikabbli

b

Purifikatur niedi (57)

L-applikabbiltà tista’ tkun limitata f’dawn il-każijiet li ġejjin:

rati tal-fluss tal-effluwent gassuż għoljin ħafna (minħabba l-ammonti sinifikanti ta’ skart u ilma mormi ġġenerat)

f’żoni aridi (minħabba l-volum kbir ta’ ilma meħtieġ u tal-ħtieġa tat-trattament tal-ilma mormi)

Deskrizzjoni

BAT 69(a): Jistgħu jiġu prodotti anodi li fihom inqas minn 1,5 % ta’ kubrit bħala medja fis-sena b’kombinament xieraq ta’ materja prima użata. Jenħtieġ kontenut minimu ta’ kubrit ta’ 0,9 % bħala medja fis-sena għall-vijabbiltà tal-proċess tal-elettroliżi.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 14.

Tabella 14

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet ta’ CO2 fl-arja miċ-ċelloli elettrolitiċi

Parametru

BAT-AEL (kg/t Al) (58)  (59)

SO2

≤ 2,5 – 15

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.3.3.1.4   Emissjonijiet tal-perfluworokarbur

BAT 70.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-perfluworokarbur fl-arja mill-produzzjoni ta’ aluminju primarju, il-BAT hija l-użu tat-tekniki kollha mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Alimentazzjoni ta’ ossidu tal-aluminju minn diversi punti b’mod awtomatiku

Ġeneralment applikabbli

b

Kontroll minn kompjuter tal-proċess tal-elettroliżi abbażi ta’ bażijiet ta’ dejta taċ-ċellola attiva u l-monitoraġġ tal-parametri tal-operazzjoni taċ-ċellola

Ġeneralment applikabbli

c

Trażżin awtomatiku tal-effett tal-anodu

Mhux applikabbli għal ċelloli Søderberg billi d-disinn tal-anodu (biċċa waħda biss) ma jippermettix il-fluss tal-banju assoċjat ma’ din it-teknika

Deskrizzjoni

BAT 70(c): L-effett tal-anodu jseħħ meta l-kontenut tal-alumina fl-elettrolit jaqa’ taħt 1-2 %. Matul l-effetti tal-anodi, minflok id-dekompożizzjoni tal-alumina, il-banju tal-krijolit huwa dekompost fil-metall u fil-joni tal-fluworur, dawn tal-aħħar jiffurmaw perfluworokarburi gassużi, li jirreaġixxu mal-anodu tal-karbonju.

1.3.3.1.5   Emissjonijiet tal-PAH u tas-CO

BAT 71.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO u ta’ PAH fl-arja mill-produzzjoni tal-aluminju primarju bl-użu tat-teknoloġija Søderberg, il-BAT hija l-kombustjoni tas-CO u tal-PAH figass tal-egżost taċ-ċellola.

1.3.3.2   Ġenerazzjoni ta’ ilma mormi

BAT 72.   Biex tiġi evitata l-ġenerazzjoni tal-ilma mormi, il-BAT hija l-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ tal-ilma tat-tkessiħ u tal-ilma mormi trattat, inkluż l-ilma tax-xita, fi ħdan il-proċess.

Applikabbiltà

Ġeneralment applikabbli għal impjanti ġodda u għal aġġornamenti kbar. L-applikabbiltà tista’ tkun limitata minħabba l-kwalità tal-ilma u/jew ir-rekwiżiti tal-kwalità tal-prodott. L-ammont ta’ ilma tat-tkessiħ, l-ilma mormi trattat u ilma tax-xita li jintuża mill-ġdid jew jiġi rriċiklat ma jistax ikun ogħla mill-ammont ta’ ilma meħtieġ għall-proċess.

1.3.3.3   Skart

BAT 73.   Biex jitnaqqas ir-rimi tal-kisi refrattarju eżawrit taċ-ċellola, il-BAT hija l-organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet fuq is-sit biex jiġi ffaċilitat ir-riċiklaġġ estern tiegħu, bħal fil-produzzjoni tas-siment fil-proċess tal-irkupru tal-gagazza tal-melħ, bħala karburizzant fl-industrija tal-azzar jew tal-ligi tal-ħadid jew bħala materja prima sekondarja (eż. fibra tal-ġebla), skont ir-rekwiżiti tal-konsumatur finali.

1.3.4   Produzzjoni ta’ aluminju sekondarju

1.3.4.1   Materjali sekondarji

BAT 74.   Biex jiżdied ir-rendiment tal-materja prima, il-BAT hija s-separazzjoni tal-kostitwenti mhux metalliċi u l-metalli għajr l-aluminju bl-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom, skont il-kostitwenti tal-materjali ttrattati.

 

Teknika

a

Separazzjoni manjetika ta’ metalli ferrużi

b

Separazzjoni tal-aluminju b’tidwir tal-kurrent (bl-użu ta’ ċaqliq tal-kampi elettromanjetiċi) tal-aluminju minn kostitwenti oħrajn

c

Separazzjoni tad-densità relattiva (bl-użu ta’ fluwidu b’densità differenti) ta’ metalli differenti u kostitwenti mhux metalliċi

1.3.4.2   Enerġija

BAT 75.   Biex l-enerġija tintuża b’mod effiċjenti, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt, jew kombinament xieraq tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Tisħin minn qabel taċ-ċarġ tal-fran tal-gass tal-egżost

Applikabbli biss għal fran mhux rotatorji

b

Ċirkolazzjoni mill-ġdid tal-gassijiet b’idrokarburi mhux maħruqa lura għas-sistema tal-berner

Applikabbli biss għal fran u magni li jnixxfu u reverbatorji

c

Provvista ta’ metall likwidu għall-iffurmar b’mod dirett

L-applikabbiltà hija limitata mill-ħin meħtieġ għat-trasport (massimu ta’ 4 – 5 sigħat)

1.3.4.3   Emissjonijiet fl-arja

BAT 76.   Biex jiġu evitati jew jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja, il-BAT hija t-tneħħija ta’ żejt u ta’ komposti organiċi mill-irbab qabel l-istadju tat-tidwib permezz taċ-ċentrifugazzjoni u/jew tnixxif (60).

Applikabbiltà

Iċ-ċentrifugazzjoni hija applikabbli biss għall-irbab kkontaminat ħafna biż-żejt, meta tiġi applikata qabel it-tnixxif. It-tneħħija ta’ żejt u ta’ komposti organiċi tista’ ma tkunx metieġa jekk il-forn u s-sistema ta’ tnaqqis ikunu mfassla biex jimmaniġġjaw materjal organiku.

1.3.4.3.1   Emissjonijiet diffużi

BAT 77.   Biex jiġu evitati u jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-pretrattament tal-fdalijiet, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew tat-tnejn li huma.

 

Teknika

a

Ċineg tal-ġarr magħluqa jew pnewmatiċi, b’sistema ta’ estrazzjoni tal-arja

b

Kompartimenti jew kapep għall-punti ta’ ċċarġjar u ta’ skarigar, b’sistema ta’ estrazzjoni tal-arja

BAT 78.   Biex jiġu evitati jew jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-iċċarġjar u l-iskarigar/it-tappjar tal-fran tat-tidwib, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Tqegħid ta’ kappa fuq il-bieba tal-forn u fit-toqba tal-iskolar b’estrazzjoni tal-effluwenti gassużi konnessa ma’ sistema ta’ filtrazzjoni

Ġeneralment applikabbli

b

Ġbir tad-dħaħen fil-magħluq li tkopri ż-żoni tal-iċċċarġjar u tat-tappjar

Applikabbli biss għal fran bi drum stazzjonarju

c

Bieba tal-forn issiġillata (61)

Ġeneralment applikabbli

d

It-trasport ta’ ċċarġjar issiġillat

Applikabbli biss għal fran mhux rotatorji

e

Sistema tal-ġbid imsaħħa li tista’ tiġi modifikata skont il-proċess meħtieġ (61)

Ġeneralment applikabbli

Deskrizzjoni

BAT 78(a) u (b): Tikkonsisti fl-applikazzjoni ta’ kisi b’estrazzjoni biex jinġabar u jiġi mmaniġġjat l-effluwent gassuż mill-proċess.

BAT 78(d): Siġill tal-karru mal-bieba tal-forn miftuħa matul ir-rimi tal-fdal u żżomm is-siġill tal-forn matul dan l-istadju.

BAT 79.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-ixkumar/it-trattament tal-ħmieġ, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

a

Tkessiħ ta’ xkuma/ħmieġ tal-metalli, hekk kif jiġu xkumati mill-forn, f’kontenituri ssiġillati taħt gass inerti

b

Prevenzjoni ta’ tixrib tal-ixkuma/il-ħmieġ

c

Kompattazzjoni tal-ixkuma/il-ħmieġ b’sistema ta’ estrazzjoni tal-arja u sistema ta’ tnaqqis tat-trab

1.3.4.3.2   Emissjonijiet kanalati tat-trab

BAT 80.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall mit-tnixxif tal-irbab u t-tneħħija taż-żejt u tal-komposti organiċi minn tal-irbab, mit-tifrik, mit-tħin u mis-separazzjoni fix-xott ta’ kostitwenti li ma fihomx metall u metalli li mhumiex aluminju, u mill-ħżin, mill-maniġġjar u mit-trasport fil-produzzjoni tal-aluminju sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 15.

Tabella 15

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab fl-arja mit-tnixxif tal-irbab u t-tneħħija taż-żejt u tal-komposti organiċi mill-irbab, mit-tifrik, mit-tħin u mis-separazzjoni fix-xott ta’ kostitwenti li ma fihomx metall u metalli li mhumiex aluminju, u mill-ħżin, mill-maniġġjar u mit-trasport fil-produzzjoni tal-aluminju sekondarju

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (62)

Trab

≤ 5

Il-monitoraġġ assoċjat jinsab fi BAT 10.

BAT 81.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja minn proċessi tal-forn bħall-iċċarġjar, it-tidwib, it-tappjar u t-trattament ta’ metall imdewweb fil-produzzjoni tal-aluminju sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 16.

Tabella 16

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet ta’ trab fl-arja minn proċessi tal-forn bħall-iċċarġjar, it-tidwib, it-tappjar u trattament tal-metall imdewweb fil-produzzjoni tal-aluminju sekondarju

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (63)

Trab

2 – 5

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 82.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mit-tidwib mill-ġdid tal-produzzjoni tal-aluminju sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

a

Użu ta’ materjal solidu, jiġifieri tal-aluminju mhux ikkontaminat b’sustanzi bħal żebgħa, plastik jew żejt (eż. billets)

b

Kundizzjonijiet tal-kombustjoni ottimizzati biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab

c

Filtru b’borża

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 17.

Tabella 17

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għat-trab mit-tidwib mill-ġdid fil-produzzjoni ta’ aluminju sekondarju

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (64)  (65)

Trab

2 – 5

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.3.4.3.3   Emissjonijiet ta’ komposti organiċi

BAT 83.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja tal-komposti organiċi u tal-PCDD/F mit-trattament termali ta’ materja prima sekondarja kkontaminata (eż. l-irbab), u mill-forn tat-tidwib, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża flimkien ma’ tal-inqas waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (66)

a

Agħżel u alimenta l-materja prima skont il-forn u t-tekniki ta’ tnaqqis użati

b

Sistema tal-berner intern għal fran tat-tidwib

c

Afterburner

d

Estinzjoni rapida

e

Injezzjoni tal-karbonju attivata

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 18.

Tabella 18

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għal emissjonijiet tat-TVOC u tal-PCDD/F fl-arja minn trattament termali tal-materja prima sekondarja kkontaminata (eż. l-irbab) u mill-forn tat-tidwib

Parametru

Unità

BAT-AEL

TVOC

mg/Nm3

≤ 10 – 30 (67)

PCDD/F

ng I-TEQ/Nm3

≤ 0,1 (68)

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.3.4.3.4   Emissjonijiet aċidużi

BAT 84.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja ta’ HCl, Cl2 u HF mit-trattament termali ta’ materja prima sekondarja kkontaminata (eż. l-irbab), il-forn tat-tidwib, it-tidwib mill-ġdid u t-trattament tal-metall imdewweb, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

Teknika

a

Agħżel u alimenta l-materja prima skont il-forn u t-tekniki ta’ tnaqqis użati (69)

b

Ca(OH)2 jew injezzjoni tal-bikarbonat tas-sodju flimkien ma’ filtru b’borża (69)

c

Kontroll tal-proċess tal-irfinar, l-adattament tal-kwantità tal-gass tal-irfinar użat biex ineħħi kontaminanti preżenti fil-metalli mdewba

d

Użu ta’ kloru dilwit b’gass inerti fil-proċess tal-irfinar

Deskrizzjoni

BAT 84(d): Użu ta’ kloru dilwit b’gass inerti minflok kloru pur biss, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-kloru. L-irfinar jista’ jitwettaq ukoll bl-użu ta’ gass inerti biss.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 19.

Tabella 19

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet ta’ HCl, Cl2 u HF fl-arja mit-trattament termali tal-materja prima sekondarja kkonatminata (eż. l-irbab), u mill-forn tat-tidwib, mit-tidwib mill-ġdid, u mit-trattament tal-metall imdewweb

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3)

HCl HF

≤ 5 – 10 (70)

Cl2

≤ 1 (71)  (72)

HF

≤ 1 (73)

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.3.4.4   Skart

BAT 85.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta’ skart mibgħuta għar-rimi mill-produzzjoni ta’ aluminju sekondarju, il-BAT hija l-organizzazzjoni tal-operazzjonijiet fuq is-sit biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-użu mill-ġdid tar-residwi jew, fin-nuqqas ta’ dan, biex ir-residwi tal-proċess jiġu riċiklati, inkluż permezz tal-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

a

Użu mill-ġdid tat-trab miġbur fil-proċess fil-każ ta’ forn tat-tidwib bl-użu ta’ kisi tal-melħ jew fil-proċess tal-rkupru tal-gagazza tal-melħ

b

Riċiklaġġ sħiħ tal-gagazza tal-melħ

c

Applikazzjoni tat-trattament tal-ixkuma/ħmieġ għall-irkupru ta’ aluminju fil-każ ta’ fran li ma jużawx kisi tal-melħ

BAT 86.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet tal-gagazza tal-melħ prodotta mill-produzzjoni tal-aluminju sekondarju, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Tiżdied il-kwalità tal-materja prima użata permezz tas-separazzjoni ta’ kostitwenti li ma fihomx metall u metalli li mhumiex aluminju għall-fdalijiet fejn l-aluminju jitħallat ma’ kostitwenti oħra

Ġeneralment applikabbli

b

Tneħħija taż-żejt u tal-kostitwenti organiċi mill-irbab ikkontaminat qabel it-tidwib

Ġeneralment applikabbli

c

Ippumpjar jew tħawwid ta’ metall

Mhux applikabbli għal fran rotatorji

d

Forn rotatorju jaqleb

Jista’ jkun hemm restrizzjonijiet fuq l-użu ta’ dan il-forn minħabba d-daqs tal-materjali tal-alimentazzjoni

1.3.5   Proċess ta’ riċiklaġġ tal-gagazza tal-melħ

1.3.5.1   Emissjonijiet diffużi

BAT 87.   Biex jiġu evitati u jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-proċess tar-riċiklaġġ tal-gagazza tal-melħ, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew tat-tnejn li huma.

 

Teknika

a

Għeluq tat-tagħmir b’estrazzjoni tal-gass konnessa ma’ sistema ta’ filtrazzjoni

b

Kappa b’estrazzjoni tal-gass konnessa ma’ sistema ta’ filtrazzjoni

1.3.5.2   Emissjonijiet kanalati tat-trab

BAT 88.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mit-tifrik u mit-tħin fix-xott assoċjati mal-proċess tal-iskupru tal-gagazza tal-melħ, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 20.

Tabella 20

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab fl-arja mit-tifrik u t-tħin fix-xott assoċjati mal-proċess tal-irkupru tal-gagazza tal-melħ

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (74)

Trab

2 – 5

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.3.5.3   Komposti gassużi

BAT 89.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet gassużi fl-arja mit-tħin fin-niedi u l-lissija mill-proċess tal-irkupru tal-gagazza tal-melħ, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika (75)

a

Injezzjoni tal-karbonju attivata

b

Afterburner

c

Purifikatur niedi b’soluzzjoni ta’ H2SO4

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 21.

Tabella 21

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet gassużi fl-arja mit-tħin niedi u mil-lissija mill-proċess tal-irkupru tal-gagazza tal-melħ

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (76)

NH3

≤ 10

PH3

≤ 0,5

H2S

≤ 2

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.4   IL-KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAĊ-ĊOMB U/JEW TAL-LANDA

1.4.1   Emissjonijiet fl-arja

1.4.1.1   Emissjonijiet diffużi

BAT 90.   Biex jiġu evitati jew jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-preparazzjoni (bħall-kejl, it-taħlit, l-amalgamar, it-tifrik, it-tqattigħ u l-iskrinjar) tal-materjali primarji u sekondarji (għajr il-batteriji), il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Sistema ta’ ċineg tal-ġarr magħluqa jew sistema pnewmatika għat-trasferiment ta’ materjal li jkun fih it-trab

Ġeneralment applikabbli

b

Tagħmir magħluq. Meta jintużaw materjali li jkun fihom it-trab l-emissjonijiet jinġabru u jintbagħtu fis-sistema ta’ tnaqqis

Applikabbli biss għal taħlitiet ta’ alimentazzjoni ppreparati b’reċipjent ta’ dożaġġ jew sistema ta’ telf fil-piż

c

Taħlit ta’ materja prima li jitwettaq f’bini magħluq

Applikabbli biss għal materjal li jkun fih trab. Għal impjanti eżistenti, l-applikazzjoni tista’ tkun diffiċli minħabba rekwiżiti ta’ spazju

d

Sistemi ta’ suppressjoni tat-trab bħal ta’ sprejs tal-ilma

Mhux applikabbli għal operazzjonijiet ta’ taħlit imwettqa fuq barra.

e

Pelitizzazzjoni ta’ materja prima

Applikabbli biss meta l-proċess u l-forn jistgħu jużaw materja prima pelitizzata

BAT 91.   Biex jiġu evitati jew jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-pretrattament tal-materjali (bħat-tnixxif, iż-żarmar, is-sinterizzazzjoni, l-ippressar, il-pelitizzazzjoni u t-tifrik l-iskrinjar u l-klassifikazzjoni tal-batteriji) fil-produzzjoni taċ-ċomb primarju jew sekondarju u/jew landa, il-BAT hija l-użu teknika waħda tat-tekniki mogħtija hawn taħt jew tat-tnejn li huma.

 

Teknika

a

Sistema ta’ ċineg tal-ġarr magħluqa jew sistema pnewmatika għat-trasferiment ta’ materjal li jkun fih it-trab

b

Tagħmir magħluq. Meta jintużaw materjali li jkun fihom it-trab l-emissjonijiet jinġabru u jintbagħtu fis-sistema ta’ tnaqqis

BAT 92.   Biex jiġu evitati jew jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-operazzjonijiet tal-iċċarġjar, tat-tidwib u tat-tappjar fil-produzzjoni taċ-ċomb u/jew tal-landa, u mill-operazzjonijiet tal-prederamatura fil-produzzjoni taċ-ċomb primarju, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament xieraq tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Sistema ta’ ċċarġjar miġbura b’sistema tal-estrazzjoni tal-arja

Ġeneralment applikabbli

b

Fran issiġillati jew magħluqin b’siġillar tal-bieba (77) għal proċessi b’alimentazzjoni u output mhux kontinwi

Ġeneralment applikabbli

c

Operazzjoni tal-forn jew tar-rotta tal-gass taħt pressjoni negattiva u b’rata suffiċjenti tal-estrazzjoni tal-gass biex tiġi evitata l-pressurizzazzjoni

Ġeneralment applikabbli

d

Kappa/kompartimenti fuq ġewwa tal-qbid fil-punti ta’ ċċarġjar u tat-tappjar

Ġeneralment applikabbli

e

Bini magħluq

Ġeneralment applikabbli

f

Kopertura kompleta tal-kappa b’sistema tal-estrazzjoni tal-arja

F’impjanti eżistenti, jew f’impjanti eżistenti b’aġġornamenti kbar, l-applikazzjoni tista’ tkun diffiċli minħabba rekwiżiti ta’ spazju

g

Jinżamm l-issiġillar tal-forn

Ġeneralment applikabbli

h

Żamma tat-temperatura fil-forn fl-inqas livell meħtieġ

Ġeneralment applikabbli

i

Applikazzjoni ta’ kappa fil-punt tat-tappjar, fiż-żona tal-kuċċara u tal-ħmieġ b’sistema tal-estrazzjoni tal-arja

Ġeneralment applikabbli

j

Pretrattament tal-materja prima li jkun fiha t-trab, bħall-pelitizzazzjoni

Applikabbli biss meta l-proċess u l-forn jistgħu jużaw materja prima pelitizzata

k

Applikazzjoni ta’ doghouse għall-kuċċara waqt it-tappjar

Ġeneralment applikabbli

l

Sistema tal-estrazzjoni tal-arja fiż-żona u taċ-ċarġjar u tat-tappjar konnessa ma’ sistema tal-filtrazzjoni

Ġeneralment applikabbli

BAT 93.   Biex jiġu evitati u jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mit-tidwib mill-ġdid, l-irfinar, u l-ikkastjar fil-produzzjoni taċ-ċomb primarju u sekondarj u/jew tal-landa, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament tat-tekniki li ġejjin.

 

Teknika

a

Kappa b’sistema tal-estrazzjoni tal-arja fuq il-forn tal-griġjol il-kitla

b

Għotjien li jagħlqu l-kitla waqt ir-reazzjonijiet tal-irfinar u ż-żieda ta’ sustanzi kimiċi

c

Kappa b’sistema ta’ estrazzjoni tal-arja fil-kanali tal-iskolar u fil-punti tat-tappjar

d

Kontroll tat-temperatura tat-tidwib

e

Xkumaturi mekkaniċi magħluqa għat-tneħħija tar-residwi/tal-ħmieġ tal-metall f’forma ta’ trab

1.4.1.2   Emissjonijiet kanalati tat-trab

BAT 94.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mill-preparazzjoni tal-materja prima (bħat-twassil, il-ħżin, il-maniġġjar, il-kejl, it-taħlit, l-amalgamar, it-tifrik, it-tnixxif, it-tqattigħ u l-iskrinjar) fil-produzzjoni ta’ ċomb u/jew landa primarji u sekondarji, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 22.

Tabella 22

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab fl-arja mill-preparazzjoni tal-materja prima fil-produzzjoni taċ-ċomb primarju u sekondarju u/jew tal-landa

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (78)

Trab

≤ 5

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 95.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mill-preparazzjoni tal-batteriji (it-tifrik, l-iskrinjar u l-klassifikazzjoni), il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża jew purifikatur niedi.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 23.

Tabella 23

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab fl-arja mill-preparazzjoni tal-batterija (it-tifrik, l-iskrinjar u l-klassifikazzjoni)

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (79)

Trab

≤ 5

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 96.   Biex jiġu evitati u biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja (għajr dawk li jkunu diretti lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku jew impjant tal-SO2 likwidu) mill-iċċarġjar, it-tidwib u t-tappjar fil-produzzjoni taċ-ċomb u/jew landa primarji u sekondarji, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 24.

Tabella 24

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT tat-trab u taċ-ċomb fl-arja (għajr dawk li jkunu diretti lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku jew impjant tal-SO2 likwidu) mill-iċċarġjar, it-tidwib u t-tappjar fil-produzzjoni taċ-ċomb u/jew landa primarji u sekondarji

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3)

Trab

2 – 4 (80)  (81)

Pb

≤ 1 (82)

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 97.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mit-tidwib mill-ġdid, l-irfinar, u l-ikkastjar fil-produzzjoni taċ-ċomb primarju u sekondarju u/jew tal-landa, il-BAT hija l-użu tat-tekniki li ġejjin.

 

Teknika

a

Għal proċessi pirometallurġiċi: żamma tat-temperatura tal-banju tat-tidwib fl-anqas livell possibbli skont l-istadju tal-proċess flimkien ma’ filtru b’borża

b

Għal proċessi idrometallurġiċi: użu ta’ purifikatur niedi

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 25.

Tabella 25

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab u taċ-ċomb fl-arja mit-tidwib mill-ġdid mill-irfinar u mill-ikkastjar fil-produzzjoni primarja u sekondarja taċ-ċomb u/jew tal-landa

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3)

Trab

2 – 4 (83)  (84)

Pb

≤ 1 (85)

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.4.1.3   Emissjonijiet ta’ komposti organiċi

BAT 98.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ komposti organiċi fl-arja mill-proċess ta’ tnixxif u ta’ tidwib tal-materja prima fil-produzzjoni primarja jew sekondarja taċ-ċomb u/jew tal-landa, il-BAT hija l-użu ta’ teknika waħda jew kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (86)

Applikabbiltà

a

Agħżel u alimenta l-materja prima skont il-forn u t-tekniki ta’ tnaqqis użati

Ġeneralment applikabbli

b

Ottimizza l-kundizzjonijiet tal-kombustjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-komposti organiċi

Ġeneralment applikabbli

c

Afterburner jew ossidatur termali riġenerattiv

L-applikabilità hija limitata mill-kontenut tal-enerġija tal-effluwenti gassużi li jridu jiġu ttrattati, billi effluwenti gassużi b’kontenut tal-enerġija aktar baxx iwasslu għal użu akbar ta’ fjuwils

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 26.

Tabella 26

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet ta’ TVOC fl-arja mill-proċessi tat-tnixxif u tat-tidwib tal-materja prima fil-produzzjoni sekondarja taċ-ċomb u/jew tal-landa

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (87)

TVOC

10 – 40

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 99.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ PCDD/F fl-arja mit-tidwib taċ-ċomb sekondarju u/jew materjal prima tal-landa, il-BAT hija l-użu ta’ teknika waħda jew kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

a

Agħżel u alimenta l-materja prima skont il-forn u t-tekniki ta’ tnaqqis użati (88)

b

Uża ta’ sistemi ta’ ċarġ, għal forn semimagħluq, biex il-materja prima tiżdied ftit ftit (88)

c

Sistema tal-berner intern (88) għal fran tat-tidwib

d

Afterburner jew ossidatur termali riġenerattiv (88)

e

Evitar tas-sistemi tal-egżost b’livell għoli ta’ akkumulazzjoni tat-trab għal temperaturi > 250 °C (88)

f

Estinzjoni rapida (88)

g

Injezzjoni ta’ aġenti ta’ adsorbiment flimkien ma’ sistema effiċjenti li tiġbor it-trab (88)

h

Użu ta’ sistema effiċjenti li tiġbor it-trab

i

Użu ta’ injezzjoni ta’ ossiġenu fiż-żona ta’ fuq tal-forn

j

Kundizzjonijiet ottimizzati tal-kombustjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-komposti organiċi (88)

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 27.

Tabella 27

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet ta’ PCDD/F fl-arja minn tidwib ta’ ċomb sekondarju u/jew materja prima tal-landa

Parametru

BAT-AEL (ng I-TEQ/Nm3) (89)

PCDD/F

≤ 0,1

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.4.1.4   Emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit

BAT 100.   Biex jiġu evitati u biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-SO2 fl-arja (għajr dawk li jkunu diretti lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku jew SO2 likwidu) mill-iċċarġjar, it-tidwib u t-tappjar fil-produzzjoni primarja u sekondarja taċ-ċomb u/jew landa, il-BAT hija l-użu ta’ teknika waħda jew kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Lissija alkalina ta’ materja prima li jkun fiha l-kubrit fl-għamla ta’ sulfati

Ġeneralment applikabbli

b

Purifikatur niexef jew semi niexef (90)

Ġeneralment applikabbli

c

Purifikatur niedi (90)

L-applikabbiltà tista’ tkun limitata f’dawn il-każijiet li ġejjin:

rati tal-fluss tal-effluwent gassuż għoljin ħafna (minħabba l-ammonti sinifikanti ta’ skart u ilma mormi ġġenerat)

f’żoni aridi (minħabba l-volum kbir ta’ ilma meħtieġ u tal-ħtieġa tat-trattament tal-ilma mormi)

d

Iffissar tal-kubrit fil-fażi tat-tidwib

Applikabbli biss għall-produzzjoni sekondarja ta’ ċomb

Deskrizzjoni

BAT 100(a): Soluzzjoni ta’ melħ alkali tintuża biex jitneħħew is-sulfati minn materjali sekondarji qabel it-tidwib.

BAT 100(d): L-iffissar tal-kubrit fil-fażi tat-tidwib tinkiseb biż-żieda tal-ħadid u tas-soda (Na2CO3) fil-funderiji li jirreaġixxu mal-kubrit li jkun jinsab fil-materja prima li jiffurmaw gagazza ta’ Na2S-FeS.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 28.

Tabella 28

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT tal-SO2 fl-arja (għajr dawk li jkunu diretti lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku jew SO2 likwidu) mill-iċċarġjar, it-tidwib u t-tappjar fil-produzzjoni primarja u sekondarja taċ-ċomb u/jew landa

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (91)  (92)

SO2

50 – 350

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.4.2   Il-ħarsien tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art

BAT 101.   Biex tiġi evitata l-kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma ta’ taħt l-art mill-operazzjonijiet tal-ħżin, tat-tifrik. tal-iskrinjar u tal-klassifikazzjoni tal-batteriji, il-BAT hija l-użu ta’ superfiċje tal-art reżistenti għall-aċidu u sistema għall-ġbir tat-tixrid tal-aċidu.

1.4.3   Ġenerazzjoni u trattament tal-ilma mormi

BAT 102.   Biex tiġi evitata l-ġenerazzjoni ta’ ilma mormi fil-proċess tal-lissija alkalina, il-BAT hija l-użu mill-ġdid tal-ilma mill-kristallizzazzjoni tas-sulfat tas-sodju tas-soluzzjoni tal-melħ alakali.

BAT 103.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-ilma mit-tnaqqis mill-preparazzjoni tal-batterija meta n-nida tal-aċidu tintbagħat lejn l-impjant tat-trattament tal-ilma mormi, il-BAT hija l-operazzjoni ta’ impjant tat-trattament tal-ilma mormi mfassal b’mod adegwat biex is-sustanzi niġġiesa li jkunu jinsabu f’dan il-fluss jiġu eliminati.

1.4.4   Skart

BAT 104.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta’ skart mibgħuta għar-rimi mill-produzzjoni ta’ ċomb primarju, il-BAT hija l-organizzazzjoni tal-operazzjonijiet fuq is-sit biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-użu mill-ġdid tar-residwi jew, fin-nuqqas ta’ dan, biex ir-residwi tal-proċess jiġu riċiklati, inkluż permezz tal-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Użu mill-ġdid ta’ trab minn sistema tat-tneħħija tat-trab fil-proċess tal-produzzjoni taċ-ċomb

Ġeneralment applikabbli

b

Irkupru ta’ Se u Te minn gass għat-tindif tat-trab/tal-ħmieġ fl-imxarrab jew fix-xott

L-applikabilità tista’ tkun limitata mill-kwantità ta’ merkurju preżenti

c

Irkupru ta’ Ag, Au, Bi, Sb u Cu mill-irfinar tal-ħmieġ

Ġeneralment applikabbli

d

Irkupru tal-metall mill-ħama tat-trattament tal-ilma mormi

It-tidwib dirett tal-ħama mill-impjant tat-trattament tal-ilma mormi jista’ jiġi limitat mill-preżenza ta’ elementi bħal As, Tl u Cd

e

Żieda tal-fluss ta’ materjali li bihom il-gagazza tkun iżjed xierqa għall-użu fuq barra

Ġeneralment applikabbli

BAT 105.   BAT 105. Biex il-kontenut ta’ polipropilen ta’ polietilen fil-batteriji taċ-ċomb ikun jista’ jiġi rkuprat, il-BAT hija s-separazzjoni tiegħu mill-batteriji qabel it-tidwib.

Applikabbiltà

Dan jista’ ma jkunx applikabbli għal fran vertikali minħabba l-permeabbiltà tal-gass provdut fil-batteriji mhux żarmati (sħaħ), li hu meħtieġ mill-operazzjonijiet tal-forn.

BAT 106.   Biex jintuża mill-ġdid jew jiġi rkuprat l-aċidu sulfuriku mipbur mill-proċess tal-irkupru tal-batteriji, il-BAT hija l-organizzazzjoni tal-operazzjonijiet fuq is-sit biex jiġi ffaċilitat l-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ interni jew esterni, inkluż permezz tal-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Użu mill-ġdid bħala aġent tal-purifikazzjoni tal-metall (pickling)

Ġeneralment applikabbli skont il-kundizzjonijiet lokali bħalma huma l-preżenza tal-proċess purifikazzjoni tal-metall bl-aċidu u l-kompatibbiltà tal-impuritajiet preżenti fl-aċidu mal-proċess

b

Użu mill-ġdid bħala materja prima f’impjant kimiku

L-applikabbiltà tista’ tkun ristretta skont id-disponibbiltà lokali tal-impjant kimiku

c

Riġenerazzjoni tal-aċidu bil-krekkjar

Applikabbli biss meta jkun hemm impjanti tal-aċidu sulfriku jew tad-diossidu tal-kubrit likwidu

d

Produzzjoni ta’ ġipsum

Applikabbli biss jekk l-impuritajiet preżenti fl-aċdu rkuprat ma jaffettwawx il-kwalità tal-ġipsum jew jekk ġipsum ta’ kwalità iktar baxxa jkun jista’ jintuża għal skopijiet oħra bħala aġent ta’ fluss

e

Produzzjoni ta’ sulfat tas-sodju

Applikabbli biss għal proċess tal-lissija alkalina

BAT 107.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta’ skart mibgħuta għar-rimi mill-produzzjoni ta’ ċomb u/jew landa sekondarji, il-BAT hija l-organizzazzjoni tal-operazzjonijiet fuq is-sit biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-użu mill-ġdid tar-residwi jew, fin-nuqqas ta’ dan, biex ir-residwi tal-proċess jiġu riċiklati, inkluż permezz tal-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

a

Użu mill-ġdid tar-residwi fil-proċess tat-tidwib għall-irkupru taċ-ċomb u metalli oħra

b

Trattament tar-residwi u tal-iskart fl-impjanti dedikati għall-irkupru ta’ materjali

c

Trattament tar-residwi u tal-iskart biex ikunu jistgħu jintużaw għal applikazzjonijiet oħra

1.5.   IL-KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAŻ-ŻINGU U/JEW TAL-KADMJU

1.5.1   Produzzjoni ta’ żingu primarju

1.5.1.1   Produzzjoni idrometallurġika taż-żingu

1.5.1.1.1   Enerġija

BAT 108.   Biex l-enerġija tintuża b’mod effiċjenti, il-BAT hija li l-irkupru tas-sħana mill-effluwent gassuż prodott waqt ix-xiwi permezz tal-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Użu ta’ bojler tas-sħana mitlufa u turbini għall-produzzjoni tal-elettriku

L-applikabbiltà tista’ tkun ristretta skont il-prezzijiet tal-enerġija u l-politika dwar l-enerġija tal-Istat Membru

b

Użu ta’ bojler tas-sħana mitlufa u turbini għall-produzzjoni tal-enerġija mekkanika biex tintuża fil-proċess

Ġeneralment applikabbli

c

Użu ta’ bojler tas-sħana mitlufa għall-produzzjoni ta’ sħana biex tintuża fil-proċess u/jew għal tisħin tal-uffiċċju

Ġeneralment applikabbli

1.5.1.1.2   Emissjonijiet fl-arja

1.5.1.1.2.1   Emissjonijiet diffużi

BAT 109.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi tat-trab fl-arja mill-preparazzjoni tal-alimentazzjoni waqt ix-xiwi u l-alimentazzjoni nfisiha, il-BAT hija l-użu ta’ waħda miż-żewġ tekniki mogħtija hawn taħt jew tat-tnejn li huma.

 

Teknika

a

Alimentazzjoni niedja

b

Tagħmir tal-proċess magħluq kompletament konness ma’ sistema ta’ tnaqqis

BAT 110.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi tat-trab fl-arja mill-ipproċessar tal-kalċina, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki li ġejjin, jew tat-tnejn li huma.

 

Teknika

a

Twettiq ta’ operazzjonijiet taħt pressjoni negattiva

b

Tagħmir tal-proċess magħluq kompletament konness ma’ sistema ta’ tnaqqis

BAT 111.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi fl-arja mil-lissija mis-separazzjoni tas-solidu mil-likwidu u mill-purifikazzjoni, il-BAT hija l-użu ta’ teknika waħda jew kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Kopertura tat-tankijiet b’għatu

Ġeneralment applikabbli

b

Kopertura tal-bokka u tal-iżbokk tal-likwidu tal-proċess tal-kanali tal-iskolar

Ġeneralment applikabbli

c

Konnessjoni tat-tankijiet ma’ sistema ċentrali u mekkanika tal-eliminazzjoni tal-pixka jew ma’ sistema ta’ tnaqqis ta’ tank wieħed

Ġeneralment applikabbli

d

Kopertura tal-filtri b’vakwu bil-kapep u konnessjoni tagħhom ma’ sistema ta’ tnaqqis

Applikabbli biss għal filtrazzjoni ta’ likwidi jaħarqu fl-istadji tal-lissija u tas-separazzjoni tas-solidu mil-likwidu

BAT 112.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi fl-arja mill-estrazzjoni elettrolitika, il-BAT hija l-użu ta’ addittivi, b’mod partikolari aġenti li jagħmlu r-ragħwa, fiċ-ċelloli tal-estrazzjoni elettrolitika.

1.5.1.1.2.2   Emissjonijiet kanalati

BAT 113.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mill-proċess tal-maniġġjar u tal-ħżin tal-materja prima, il-preparazzjoni tal-alimentazzjoni tax-xiwi fix-xott, l-alimentazzjoni tax-xiwi fix-xott, l-proċess tal-kalċinazzjoni, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 29.

Tabella 29

Biex jitnaqqsu l-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab fl-arja mill-maniġġjar l-ħżin tal-materja prima, il-preparazzjoni tal-alimentazzjoni tax-xiwi fix-xott, l-alimentazzjoni tax-xiwi fix-xott, l-proċess tal-kalċinazzjoni

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (93)

Trab

≤ 5

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 114.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet taż-żingu u tal-aċidu sulfuriku fl-arja mil-lissija, mill-purifikazzjoni u mill-elettroliżi, u biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-arsan u tal-istiban mill-purifikazzjoni, il-BAT hija l-użu ta’ teknika waħda jew kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (94)

a

Purifikatur niedi

b

Demister

c

Sistema ta’ ċentrifugazzjoni

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t- Tabella 30.

Tabella 30

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet taż-żingu u tal-aċidu sulfuriku fl-arja mil-lissija, mill-purifikazzjoni u mill-elettroliżi u għall-emissjonijiet tal-arsan u tal-istiban mill-purifikazzjoni

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (95)

Zn

≤ 1

H2SO4

< 10

L-ammont totali ta’ AsH3 u SbH3

≤ 0,5

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.5.1.1.3   Ħarsien tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art

BAT 115.   Biex tiġi evitata l-kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art, il-BAT hija l-użu ta’ żona ta’ ritenzjoni impermeabbli għat-tankijiet użati waqt il-lissija jew il-purifikazzjoni u sistema ta’ trażżin sekondarju tal-istruttura tal-ċelloli.

1.5.1.1.4   Ġenerazzjoni ta’ ilma mormi

BAT 116.   Biex jiġi evitat il-konsum ta’ ilma ħelu u biex tiġi evitata l-ġenerazzjoni ta’ ilma mormi, il-BAT hija l-użu kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

a

Ritorn tal-likwidu mill-bojler u tal-ilma miċ-ċirkwiti tat-tkessiħ magħluqa tal-kompartiment tax-xiwi lejn il-ħasil tal-gass fl-imxarrab jew l-istadju tal-lissija

b

Ir-ritorn tal-ilma mormi mill-operazzjonijiet tat-tindif/tat-tixrid tal-kompartiment tax-xiwi, l-elettroliżi u l-ikkastjar lejn l-istadju tal-lissija

c

Ir-ritorn tal-ilma mormi mill-operazzjonijiet tat-tindif/tat-tixrid tal-lissija u tal-purifikazzjoni, il-ħasil tar-resiwdi tal-fitri u l-purifikazzjoni niedja tal-gass lejn l-istadju tal-lissija u tal-purifikazzjoni

1.5.1.1.5   Skart

BAT 117.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta’ skart mibgħuta għar-rimi, il-BAT hija l-organizzazzjoni tal-operazzjonijiet fuq is-sit biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-użu mill-ġdid tar-residwi jew, fin-nuqqas ta’ dan, biex ir-residwi tal-proċess jiġu riċiklati, inkluż permezz tal-użu ta’ waħda mit-tekniki li ġejjin jew ta’ kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Użu mill-ġdid tat-trab miġbur fil-ħżin u l-immaniġġjar tal-konċentrat fil-proċess (flimkien mal-alimentazzjoni tal-kkonċentrat)

Ġeneralment applikabbli

b

Użu mill-ġdid tat-trab miġbur fil-proċess tax-xiwi permezz tas-sajlo tal-kalċina

Ġeneralment applikabbli

c

Riċiklaġġ tar-residwi li fihom iċ-ċomb u l-fidda bħala materja prima f’impjant fuq barra

L-applikabbiltà tiddependi mill-kontenut ta’ metall u mid-disponibbiltà tas-suq/tal-proċess

d

Ir-riċiklaġġ ta’ residwi li fihom Cu, Co, Ni, Cd, Mn bħala materja prima f’impjant estern biex jinkiseb prodott li jista’ jinbiegħ

L-applikabbiltà tiddependi mill-kontenut ta’ metall u mid-disponibbiltà tas-suq/tal-proċess

BAT 118.   Biex l-iskart mil-lissija ikun xieraq għar-rimi finali, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Trattament pirometallurġiku f’Waelz kiln

Applikabbli biss għall-skart tal-lissija newtrali li ma jkunx fih wisq ferriti taż-żingu u/jew ma jkunx fih konċentrazzjonijiet għoljin ta’ metalli prezzjużi

b

Proċess jarofix

Applikabbli biss għar-residwi tal-ħadid ġarożit. Applikabbiltà limitata minħabba privattivi eżistenti

c

Proċess tas-sulfidazzjoni

Applikabbli biss għar-residwi tal-ħadid ġarożit u residwi diretti mil-lissija

d

Residwi mill-ikkompattar tal-ħadid

Applikabbli biss għar-residwi tal-geotit u għall-ħama rikka fil-ġipsum mill-impjant tat-trattament tal-ilma mormi

Deskrizzjoni

BAT 118(b): Il-proċess Jarofix jikkonsisti f’taħlit tal-preċipitati tal-ġarożit mas-siment ta’ Portland, ġir u ilma.

BAT 118(c): Il-proċess tas-sulfidazzjoni jikkonsisti miż-żieda ta’ NaOH u Na2S mar-residwi f’tank tal-elutrijazzjoni u fir-reatturi tas-sulfidazzjoni.

BAT 118(d): L-ikkumpattar tar-residwi tal-ħadid jikkonsisti fit-tnaqqis tal-kontenut ta’ umdità permezz ta’ filtri u taż-żieda tal-ġir jew aġenti oħra.

1.5.1.2   Produzzjoni pirometallurġika ta’ żingu

1.5.1.2.1   Emissjonijiet fl-arja

1.5.1.2.1.1   Emissjonijiet kanalati tat-trab

BAT 119.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja (għajr dawk li huma diretti lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku) mill-produzzjoni pirometallurġika taż-żingu, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Applikabbiltà

F’każ ta’ kontenut għoli ta’ karbonju organiku fil-konċentrati (eż. madwar 10 wt-%), filtri b’borża jistgħu ma jkunux applikabbli minħabba s-satar tal-boroż u jistgħu jintużaw tekniki oħra (eż. purifikatur niedi).

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 31.

Tabella 31

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab fl-arja (għajr dawk li huma diretti lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku) mill-produzzjoni pirometallurġika taż-żingu

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (96)  (97)

Trab

2 – 5

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 120.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ SO2 fl-arja (għajr dawk li huma diretti lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku) mill-produzzjoni pirometallurġika taż-żingu, il-BAT hija l-użu ta’ teknika ta’ desulfurizzazzjoni fl-umdu.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 32.

Tabella 32

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet ta’ SO2 fl-arja (għajr dawk li huma diretti lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku) mill-produzzjoni pirometallurġika taż-żingu

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (98)

SO2

≤ 500

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.5.2   Produzzjoni sekondarja taż-żingu

1.5.2.1   Emissjonijiet fl-arja

1.5.2.1.1   Emissjonijiet kanalati tat-trab

BAT 121.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mill-pelitizzazzjoni u mill-ipproċessar tal-gagazza, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 33.

Tabella 33

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab fl-arja mill-pelitizzazzjoni u mill-ipproċessar tal-gagazza

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (99)

Trab

≤ 5

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 122.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mit-tidwib ta’ flussi metalliċi u metalliċi mġallta/ossidi, u minn forn termiku (fuming) tal-gagazza, u l-Waelz kiln, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Applikabbiltà

Filtru b’borża jista’ ma jkunx applikabbli għall-operazzjoni fuq il-gagazza (fejn ikun meġtieġ li l-kloruri jiġu eliminati minflok l-ossidi tal-metall).

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 34.

Tabella 34

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab fl-arja mill-proċess tat-tidwib ta’ flussi metalliċi u metalliċi mħallta/ossidi, u mill-forn tal-iffumigar tal-gagazza u l-Waelz kiln

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (100)  (101)  (102)

Trab

2 – 5

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.5.2.1.2   Emissjonijiet ta’ komposti organiċi

BAT 123.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ komposti organiċi fl-arja mit-tidwib ta’ flussi metalliċi jew metalliċi mħallta/ossidi, u mill-forn termiku (fuming) tal-gagazza u l-proċess Waelz kiln, il-BAT hija l-użu ta’ teknika waħda jew kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (103)

Applikabbiltà

a

Injezzjoni ta’ adsorbent (karbonju attivat jew kokk tal-linjite) segwita minn filtru b’borża u/jew ESP

Ġeneralment applikabbli

b

Ossidatur termali

Ġeneralment applikabbli

c

Ossidatur termali riġenerattiv

Tista’ ma tkunx applikabbli minħabba raġunijiet ta’ sikurezza

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 35.

Tabella 35

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet ta’ TVOC u PCDD/F fl-arja mill-proċess tat-tidwib ta’ flussi metalliċi u metalliċi mħallta/ossidi, u mill-forn tal-iffumigar tal-gagazza u l-Waelz kiln

Parametru

Unità

BAT-AEL

TVOC

mg/Nm3

2 – 20 (104)

PCDD/F

ng I-TEQ/Nm3

≤ 0,1 (105)

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.5.2.1.3   Emissjonijiet aċidużi

BAT 124.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ HCI u HF fl-arja mit-tidwib ta’ flussi metalliċi jew metalliċi mħallta/ossidi, u mill-forn termiku (fuming) tal-gagazza u l-proċess Waelz kiln, il-BAT hija l-użu ta’ teknika waħda jew kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (106)

Proċess

a

Injezzjoni ta’ adsorbent segwit minn filtru b’borża

Tidwib ta’ flussi metalliċi jew metalliċi mħallta/ossidi

Waelz kiln

b

Purifikatur niedi

Forn tal-iffumigar tal-gagazza

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 36.

Tabella 36

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet ta’ HCl u HF fl-arja mill-proċess tat-tidwib ta’ flussi metalliċi u metalliċi mħallta/ossidi, u mill-forn tal-iffumigar tal-gagazza u l-Waelz kiln

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (107)

HCl HF

≤ 1,5

HF

≤ 0,3

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.5.2.2   Ġenerazzjoni u trattament tal-ilma mormi

BAT 125.   Biex jitnaqqas il-konsum tal-ilma ħelu fil-proċess ta’ Waelz, il-BAT hija l-użu ta’ ħasil kontrokurrenti bi stadji multipli.

Deskrizzjoni

Ilma li jiġi minn stadju preċedenti ta’ ħasil jiġi ffiltrat u jintuża mill-ġdid fl-istadju tal-ħasil li jkun imiss. Jistgħu jintużaw żewġ stadji jew tlieta, u hekk il-konsum tal-ilma jkun sa tliet darbiet inqas meta mqabbla ma’ ħasil kontrokurrenti bi stadju wieħed.

BAT 126.   Biex jiġu evitati jew jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-ilma mill-istadju tal-ħasil fil-proċess ta’ Waelz, il-BAT hija l-użu tal-kristallizzazzjoni.

1.5.3   It-tidwib, il-produzzjoni tal-ligi u l-ikkastjar tal-ingotti taż-żingu u l-produzzjoni ta’ trab taż-żingu

1.5.3.1   Emissjonijiet fl-arja

1.5.3.1.1   Emissjonijiet ta’ trab diffuż

BAT 127.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi tat-trab fl-arja mit-tidwib, il-produzzjoni tal-ligi u l-ikkastjar tal-ingotti taż-żingu, il-BAT hija l-użu ta’ apparat taħt pressjoni negattiva.

1.5.3.1.2   Emissjonijiet kanalati tat-trab

BAT 128.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mit-tidwib, il-produzzjoni tal-ligi u l-ikkastjar tal-ingotti taż-żingu, u l-produzzjoni tat-trab taż-żingu, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 37.

Tabella 37

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab fl-arja mit-tidwib, il-produzzjoni tal-ligi u l-ikkastjar tal-ingotti taż-żingu, u l-produzzjoni tat-trab taż-żingu

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (108)

Trab

≤ 5

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.5.3.2   L-ilma mormi

BAT 129.   Biex tiġi evitata l-ġenerazzjoni ta’ ilma mormi mit-tidwib tal-metall u mill-ikkastjar tal-ingotti taż-żingu, il-BAT hija l-użu mill-ġdid tal-ilma li jkessaħ.

1.5.3.3   Skart

BAT 130.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta’ skart mibgħuta għar-rimi mit-tidwib tal-ingotti taż-żingu, il-BAT hija l-organizzazzjoni tal-operazzjonijiet fuq is-sit biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-użu mill-ġdid tar-residwi jew, fin-nuqqas ta’ dan, biex ir-residwi tal-proċess jiġu riċiklati, inkluż permezz tal-użu ta’ waħda mit-tekniki li ġejjin jew tat-tnejn li huma.

 

Teknika

a

Użu tal-frazzjoni ossidata tal-ħmieġ taż-żingu u tat-trab li jkun fih iż-żingu mill-fran tat-tidwib fil-forn tax-xiwi jew fil-proċess tal-produzzjoni idrometallurġika taż-żingu

b

Użu ta’ frazzjoni metallika u ħmieġ taż-żingu mill-ħmieġ metalliku mill-ikkastjar katodiku fil-forn tat-tidwib jew irkupru bħala trab taż-żingu jew ossidu taż-żingu f’impjat tal-irfinar taż-żingu

1.5.4   Produzzjoni tal-kadmju

1.5.4.1   Emissjonijiet fl-arja

1.5.4.1.1   Emissjonijiet diffużi

BAT 131.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi fl-arja, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki li ġejjin, jew tat-tnejn li huma.

 

Teknika

a

Sistema ta’ estrazzjoni ċentrali konnessa ma’ sistema ta’ tnaqqis għal-lissija u s-separazzjoni tas-solidu mil-likwidu fil-produzzjoni idrometallurġika; Għal ippressar/il-pelitizzazzjoni u d-dħaħen fil-produzzjoni pirometallurġika; u għall-proċessi tat-tidwib, tal-produzzjoni tal-ligi u tal-ikkastjar

b

Kopertura taċ-ċelloli għall-istadju tal-elettroliżi fil-produzzjoni idrometallurġika

1.5.4.1.2   Emissjonijiet kanalati tat-trab

BAT 132.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mill-produzzjoni pirometallurġika tal-kadmju, u mit-tidwib, mill-produzzjoni tal-ligi u mill-ikkastjar tal-ingotti tal-kadmju, il-BAT hija l-użu ta’ teknika waħda jew kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (109)

Applikabbiltà

a

Filtru b’borża

Ġeneralment applikabbli

b

ESP

Ġeneralment applikabbli

c

Purifikatur niedi

L-applikabbiltà tista’ tkun limitata f’dawn il-każijiet li ġejjin:

rati tal-fluss tal-effluwent gassuż għoljin ħafna (minħabba l-ammonti sinifikanti ta’ skart u ilma mormi ġġenerat)

f’żoni aridi (minħabba l-volum kbir ta’ ilma meħtieġ u tal-ħtieġa tat-trattament tal-ilma mormi)

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 38.

Tabella 38

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet fl-arja tat-trab u tal-kadmju mill-produzzjoni pirometallurġika tal-kadmju u mit-tidwib, il-produzzjoni ta’ ligi u mill-ikkastjar tal-ingotti tal-kadmju

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (110)

Trab

2 – 3

Cd

≤ 0,1

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.5.4.2   Skart

BAT 133.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta’ skart mibgħuta għar-rimi mill-produzzjoni idrometallurġika tal-kadmju, il-BAT hija l-organizzazzjoni tal-operazzjonijiet fuq is-sit biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-użu mill-ġdid tar-residwi jew, fin-nuqqas ta’ dan, biex ir-residwi tal-proċess jiġu riċiklati, inkluż permezz tal-użu ta’ waħda mit-tekniki li ġejjin.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Estrazzjoni tal-kadmju mill-proċess taż-żingu bħala simentat rikk fil-kalċju fis-sezzjoni tal-purifikazzjoni, konċentrazzjoni akbar u irfinar (bl-elettroliżi jew bil-proċess pirometallurġiku) u fl-aħħar nett trasformazzjoni f’metall tal-kadmju kummerċjabbli jew komposti tal-kadmju

Applikabbli biss jekk teżisti domanda ekonomikament vijabbli

b

Estrazzjoni tal-kadmju mill-proċess taż-żingu bħala simentat rikk fil-kalċju fis-sezzjoni tal-purifikazzjoni, imbagħad applikazzjoni ta’ sett ta’ operazzjonijiet idrometallurġiċi sabiex jinkiseb preċipitat rikk fil-kadmju (eż. siment (metall Cd), Cd(OH)2) li jintrema fil-miżbliet, filwaqt li l-flussi l-oħra kollha tal-proċess jiġu riċiklati fl-impjant tal-kadmju jew fil-fluss tal-impjant taż-żingu

Applikabbli biss jekk miżbla xierqa tkun disponibbli

1.6.   IL-KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TA’ METALLI PREZZJUŻI

1.6.1   Emissjonijiet fl-arja

1.6.1.1   Emissjonijiet diffużi

BAT 134.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi fl-arja minn operazzjoni ta’ pretrattament (bħat-tifrik, l-iffiltrar u t-taħlit), il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

a

Żoni tal-pretrattament magħluqa u sistema għat-trasferiment ta’ materjal li jkun fih it-trab

b

Konnessjoni tal-operazzjonijiet tal-pretrattament u tal-maniġġjar ma’ kolletturi jew estratturi tat-trab bil-kapep u sistema ta’ pajpijiet tad-dħul bl-estrazzjoni għal materjali li jkun fihom it-trab

c

Lokkjatura bl-elettriku tat-tagħmir tal-pretrattament u tal-maniġġjar mal-kollettur jew l-estrattur tat-trab tagħhom, sabiex jiġi żgurat li l-ebda tagħmir jista’ jitħaddem sakemm il-kollettur tat-trab u s-sistema ta’ filtrazzjoni ma jkunux qed jaħdmu wkoll

BAT 135.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi fl-arja mit-tidwib(kemm operazzjonijiet Doré u mhux Doré), il-BAT hija l-użu tat-tekniki kollha mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

a

Għeluq al-bini u/jew taż-żoni tal-forn tat-tidwib

b

Twettiq ta’ operazzjonijiet taħt pressjoni negattiva

c

Konnessjoni tal-operazzjonijiet tal-forn ma’ kolletturi jew estratturi tat-trab bil-kapep u sistema ta’ pajpijiet tad-dħul bl-estrazzjoni

d

Lokkjatura bl-elettriku tat-tagħmir tal-forn mal-kollettur jew l-estrattur tat-trab tagħhom, sabiex jiġi żgurat li l-ebda tagħmir jista’ jitħaddem sakemm il-kollettur tat-trab u s-sistema ta’ filtrazzjoni ma jkunux qed jaħdmu wkoll

BAT 136.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi fl-arja mil-lissija mill-elettroliżi tad-deheb, il-BAT hija l-użu ta’ teknika waħda jew kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

a

Tankijiet jew reċipjenti magħluqa u pajpijiet magħluqa għat-trasferiment ta’ soluzzjonijiet

b

Kapep u sistemi tal-estrazzjoni taċ-ċelloli elettrolitiċi

c

Purtiera tal-ilma għall-produzzjoni tad-deheb, biex jiġu evitati l-emissjonijiet ta’ gass tal-kloru matul il-lissija ta’ lgħab anodiku bl-aċidu idrokloriku jew solventi oħra

BAT 137.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi minn operazzjoni idrometallurġika, il-BAT hija l-użu tat-tekniki kollha mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

a

Miżuri ta’ konteniment, bħal reċipjenti ta’ reazzjoni siġillati jew magħluqin, tankijiet tal-ħażna, tagħmir għall-estrazzjoni tas-solventi u filtri, reċipjenti u tankijiet mgħammra b’kontroll tal-livell, pajpijiet magħluqin u sistemi ta’ drenaġġ issiġillati, u programmi ppjanati tal-manutenzjoni

b

Reċipjenti ta’ reazzjoni u tankijiet konnessi ma’ sistema ta’ pajpijiet tad-dħul bl-estrazzjoni tal-effluwenti gassużi (unità awtomatika ta’ riżerva disponibbli f’każ ta’ falliment)

BAT 138.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi fl-arja mill-inċinerazzjoni, mill-ikkalċinar u tnixxif, il-BAT hija l-użu tat-tekniki kollha mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

a

Konnessjoni tal-fran kollha tal-ikkalċinar, l-inċeneraturi u tal-fran tat-tnixxif ma’ sistema ta’ pajpijiet tad-dħul bl-estrazzjoni tal-effluwenti tal-gass

b

Impjant ta’ purifikazzjoni f’ċirkwit prijoritarju tal-elettriku li huwa moqdi minn ġeneratur ta’ riżerva fil-każ ta’ qtugħ tal-elettriku

c

Il-bidu u t-tmien tal-operat, ir-rimi tal-aċidu użat, u l-kompożizzjoni ta’ aċidu frisk fil-purifikaturi permezz ta’ sistema ta’ kontroll awtomatizzat

BAT 139.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi fl-arja mit-tidwib ta’ prodotti finali tal-metall waqt l-irfinar, il-BAT hija l-użu iż-żewġ tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

a

Forn magħluq bi pressjoni negattiva

b

Struttura xierqa, kompartimenti u kapep tal-qbid b’ventilazzjoni jew b’estrazzjoni effiċjenti

1.6.1.2   Emissjonijiet kanalati tat-trab

BAT 140.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mill-operazzjonijiet kollha li jkun fihom it-trab, bħat-tifrik, l-iffiltrar, it-taħlit, it-tidwib, l-inċinerazzjoni, l-ikkalċinar u t-tnixxif u l-irfinar, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (111)

Applikabbiltà

a

Filtru b’borża

Jista’ ma jkunx applikabbli għall-effluwenti gassużi li jkun fihom livell għoli ta’ selenju volatilizzat

b

Purifikatur niedi flimkien ma’ ESP, li jippermetti l-irkupru tas-selenju

Applikabbli biss għall-effluwenti gassużi li jkun fihom is-selenju volatili (eż. il-produzzjoni ta’ metall tad-doré)

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 39.

Tabella 39

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab fl-arja mill-operazzjonijiet kollha li jkun fihom it-trab, bħat-ifrik, l-iffiltrar, it-taħlit, it-tidwib, l-inċinerazzjoni, l-ikkalċinar, it-tnixxif u l-irfinar

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (112)

Trab

2 – 5

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.6.1.3   Emissjonijiet NOX

BAT 141.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ NOx fl-arja minn operazzjonijiet idrometallurġiċi li jinvolvu l-lissija/id-dissoluzzjoni bl-aċidu nitriku, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika (113)

a

Purifikatur bl-alkali bis-soda kawstika

b

Purifikatur b’aġenti ossidanti (eż. ossiġenu, perossidu tal-idroġenu) u aġenti riduċenti (eż. aċidu nitriku, urea) għal dawk ir-reċipjenti fl-operazzjonijiet idrometallurġiċi bil-potenzjali li jiġġeneraw konċentrazzjonijiet għolja ta’ NOX. Spiss applikat flimkien ma’ BAT 141(a)

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 40.

Tabella 40

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet ta’ NHx fl-arja minn operazzjoni idrometallurġika li tinvolvi d-dissoluzzjoni jew il-lissija bl-aċidu nitriku

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (114)

NOX

70 – 150

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.6.1.4   Emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit

BAT 142.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ SO2 fl-arja (għajr dawk li huma diretti lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku) minn operazzjoni ta’ tidwib għall-produzzjoni tal-metall tad-doré, inklużi l-operazzjonijiet assoċjati tal-inċinerazzjoni, l-ikkalċinar u t-tnixxif, il-BAT hija l-użu ta’ teknika waħda jew kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (115)

Applikabbiltà

a

Injezzjoni tal-ġir flimkien ma’ filtru b’borża

Ġeneralment applikabbli

b

Purifikatur niedi

L-applikabbiltà tista’ tkun limitata f’dawn il-każijiet li ġejjin:

rati tal-fluss tal-effluwent gassuż għoljin ħafna (minħabba l-ammonti sinifikanti ta’ skart u ilma mormi ġġenerat)

f’żoni aridi (minħabba l-volum kbir ta’ ilma meħtieġ u tal-ħtieġa tat-trattament tal-ilma mormi)

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 41.

Tabella 41

Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ SO2 fl-arja (għajr dawk li huma diretti lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku) minn operazzjoni ta’ tidwib għall-produzzjoni tal-metall tad-doré, inklużi l-operazzjonijiet assoċjati tal-inċinerazzjoni, l-ikkalċinar u t-tnixxif

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (116)

SO2

50 – 480

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 143.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ SO2fl-arja minn operazzjoni idrometallurġika inklużioperazzjonijiet assoċjati tal-ċinerazzjoni, l-kalċinar u t-ixxif, il-BAT hija l-użu ta’ purifikatur niedi.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 42.

Tabella 42

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet ta’ HCl u Cl2 fl-arja minn operazzjoni idrometallurġika inkluż operazzjonijiet assoċjati ta’ inċinerazzjoni, ikkalċinar u tnixxif

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (117)

SO2

50 – 100

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.6.1.5   Emissjonijiet ta’ HCl u Cl2

BAT 144.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ HCl u Cl2 fl-arja minn operazzjoni idrometallurġika inkluż operazzjonijiet assoċjati ta’ inċinerazzjoni, ikkalċinar u tnixxif, il-BAT hija l-użu ta’ purifikatur bl-alkali.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 43.

Tabella 43

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BATgħall-emissjonijiet ta’ HCl u Cl2 fl-arja minn operazzjoni idrometallurġika inkluż operazzjonijiet assoċjati ta’ inċinerazzjoni, ikkalċinar u tnixxif

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (118)

HCl HF

≤ 5 – 10

Cl2

0,5 – 2

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.6.1.6   Emissjonijiet ta’ NH3

BAT 145.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-arja ta’ NH3 fl-arja minn operazzjoni idrometallurġika bl-użu tal-ammonijaka jew klorur tal-ommonju, il-BAT hija l-użu ta’ purifikatur niedi bl-aċidu sulfuriku.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 44.

Tabella 44

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet ta’ NH3 fl-arja minn operazzjoni idrometallurġika bl-użu tal-ammonijaka jew klorur tal-ommonju

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (119)

NH3

1 – 3

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.6.1.7   Emissjonijiet ta’ PCDD/F

BAT 146.   Biex jitnaqqsu l-emissjonjiet ta’ PCDD/F fl-arja minn operazzjoni ta’ tnixxif meta l-materja prima jkun fihom komposti organiċi, aloġeni jew prekursuri oħra ta’ PCDD/F, minn operazzjoni ta’ inċinerazzjoni, u minn operazzjoni ta’ kalċinazzjoni, il-BAT hija l-użu ta’ teknika waħda jew kombinament tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

a

Afterburner jew ossidatur termali riġenerattiv (120)

b

Injezzjoni ta’ aġenti ta’ adsorbiment flimkien ma’ sistema effiċjenti li tiġbor it-trab (120)

c

Ottimizzazzjoni tal-kombustjoni jew tal-kundizzjonijiet proċess ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ komposti organiċi (120)

d

Evita sistemi tal-egżost b’livell għoli ta’ akkumulazzjoni tat-trab għal temperaturi > 250 °C (120)

e

Estinzjoni rapida (120)

f

Qerda termali ta’ PCDD/F fil-forn f’temperaturi għoljin (> 850 °C)

g

Użu ta’ injezzjoni ta’ ossiġenu fiż-żona ta’ fuq tal-forn

h

Sistema ta’ berner intern (120)

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 45.

Tabella 45

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tal-PCDD/F fl-arja minn operazzjoni ta’ tnixxif meta l-materja prima jkun fihom komposti organiċi, aloġeni jew prekursuri oħra ta’ PCDD/F, minn operazzjoni ta’ inċinerazzjoni, u minn operazzjoni ta’ kalċinazzjoni

Parametru

BAT-AEL (ng I-TEQ/Nm3) (121)

PCDD/F

≤ 0,1

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.6.2   Ħarsien tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art

BAT 147.   Biex tiġi evitata l-kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament tat-tekniki li ġejjin.

 

Teknika

a

Użu ta’ sistemi ta’ drenaġġ issiġillati

b

Użu ta’ tankijiet li jkollhom ħitan doppji jew tqegħid f’vaski ta’ ritenzjoni reżistenti

c

Użu ta’ artijiet reżistenti għall-aċidu u impermeabbli

d

Livell ta’ kontroll awtomatiku ta’ reċipjenti ta’ reazzjoni

1.6.3   Ġenerazzjoni ta’ ilma mormi

BAT 148.   Biex titnaqqas il-ġenerazzjoni ta’ ilma mormi, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew tat-tnejn li huma.

 

Teknika

a

Riċiklaġġ ta’ likwidi ta’ purifikazzjoni irkuprati/użati u ta’ reaġenti idrometallurġiċi oħra fl-operazzjonijiet ta’ lissija jew operazzjonijiet ta’ raffinar oħrajn

b

Riċiklaġġ ta’ soluzzjonijiet mill-operazzjonijiet ta’ lissija, estrazzjoni u preċipitazzjoni

1.6.4   Skart

BAT 149.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta’ skart mibgħuta għar-rimi, il-BAT hija l-organizzazzjoni tal-operazzjonijiet fuq is-sit biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-użu mill-ġdid tar-residwi jew, fin-nuqqas ta’ dan, biex ir-residwi tal-proċess jiġu riċiklati, inkluż permezz tal-użu ta’ teknika waħda jew kombinazzjoni tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

Proċess

a

Irkupru tal-kontenut metalliku minn gagazza, trab tal-filtru, u residwi tas-sistema niedja ta’ tindif mit-trab

Produzzjoni ta ’ doré

b

Irkupru ta’ selenju miġbur mill-effluwenti gassużi li jkun fihom is-selenju volatili, tas-sistema niedja ta’ tindif mit-trab

c

Irkupru tal-fidda minn elettrolit u soluzzjonijiet għall-ħasil ta’ lgħab użat

Irfinar elettrolitiku tal-fidda

d

Irkupru ta’ metalli minn residwi mill-purifikazzjoni elettrolitika tal-fidda (eż., siment tal-fidda, residwu abbażi tal-karbonat tar-ram)

e

Irkupru ta’ deheb minn elettrolit, lgħab u soluzzjonijiet mill-proċessi tal-lissija tad-deheb

Irfinar elettrolitiku tad-deheb

f

Irkupru ta’ metalli mill-anodi użati

Irfinar elettrolitiku tal-fidda jew tad-deheb

g

Irkupru ta’ metalli tal-grupp tal-platinu minn soluzzjonijiet arrikkiti bil-metall tal-grupp tal-platinu

h

Irkupru ta’ metalli mit-trattament tal-likuri ta’ tmiem il-proċess

Il-proċessi kollha

1.7.   KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAR-RAM

1.7.1   Enerġija

BAT 150.   Biex l-enerġija tintuża b’mod effiċjenti, il-BAT hija l-irkupru tal-enerġija mill-gass tal-egżost rikk fis-COiġġenerat f’forn tal-ark elettriku mgħaddas jew fil-proċess tat-trab tal-plażma fil-magħluq, bl-użu ta’ waħda mit-tekniki t’hawn taħt jew ta’ kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Użu ta’ bojler u turbini tal-fwar biex jiġi rkuprat il-kontenut tal-enerġija tal-gass tal-egżost u biex jiġi prodott l-elettriku

L-applikabbiltà tista’ tkun ristretta skont il-prezzijiet tal-enerġija u l-politika dwar l-enerġija tal-Istat Membru

b

Użu dirett ta’ gassijiet tal-egżost bħala fjuwil fil-proċess (eż. it-tnixxif tal-materja prima, it-tisħin minn qabel ta’ materjali tal-iċċarġjar, is-sinterizzazzjoni, it-tisħin ta’ kuċċara)

Applikabbli biss jekk tkun teżisti domanda għas-sħana tal-proċess

c

Użu tal-gass tal-egżost bħala fjuwil f’impjanti ġirien

Applikabbli biss jekk ikun hemm domanda ekonomikament vijabbli għal dan it-tip ta’ fjuwil

BAT 151.   Biex l-enerġija tintuża b’mod effiċjenti, il-BAT hija l-irkupru tal-enerġija mill-gass tal-egżost sħun iġġenerat f’forn tal-ark elettriku mgħaddas bl-użu ta’ waħda mit-tekniki t’hawn taħt jew tat-tnejn li huma.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Użu ta’ bojler u turbini tas-sħana mormija biex jiġi rkuprat il-kontenut tal-enerġija tal-gass tal-egżost u biex jiġi prodott l-elettriku

L-applikabbiltà tista’ tkun ristretta skont il-prezzijiet tal-enerġija u l-politika dwar l-enerġija tal-Istat Membru

b

Użu ta’ bojler tas-sħana residwa li jipproduċi l-misħun

Applikabbli biss jekk teżisti domanda ekonomikament vijabbli

BAT 152.   Biex l-enerġija tintuża b’mod effiċjenti, il-BAT hija l-irkupru tal-enerġija mill-gass tal-egżost iġġenerat f’forn tal-ark elettriku mgħaddas bil-produzzjoni tal-misħun.

Applikabbiltà

Applikabbli biss jekk ikun hemm domanda ekonomikament vijabbli għall-misħun.

1.7.2   Emissjonijiet fl-arja

1.7.2.1   Emissjonijiet ta’ trab diffuż

BAT 153.   Biex jiġu evitati jew jitnaqqsu u jinġabru l-emissjonijiet fl-arja mit-tappjar u mill-ikkastjar, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew tat-tnejn li huma.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Użu ta’ sistema ta’ kappa

Għal impjanti eżistenti, applikabbli skont il-konfigurazzjoni tal-impjanti

b

Evitar tal-ikkastjar bl-użu ta’ ligi tal-ħadid fi stat likwidu

Applikabbli biss meta l-konsumatur (eż. produttur tal-azzar) ikun integrat mal-produttur ta’ ligi tal-ħadid

1.7.2.2   Emissjonijiet kanalati tat-trab

BAT 154.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mill-ħżin, mill-maniġġjar u mit-trasport ta’ materjali solidi, u minn operazzjonijiet ta’ pretrattament bħall-kejl, it-taħlit, l-amalgamar u l-isgrassament, u mit-tappjar, mill-ikkastjar u mill-ippakkjar, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 46.

BAT 155.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mit-tifrik, l-ippressar, il-pelitizzazjoni u s-sinterizzazzjoni, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża jew filtru b’borża flimkien ma’ tekniki oħra.

Applikabbiltà

L-applikabbiltà tal-filtru b’borża tista’ tkun limitata fil-każ ta’ temperaturi tal-ambjent baxxi (– 20 °C sa – 40 °C) u umdità għolja tal-effluwenti gassużi, kif ukoll għat-tifrik tas-CaSi minħabba tħassib dwar is-sikurezza (i.e. l-isplussività).

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 46.

BAT 156.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja minn fran tal-ark mgħaddsa miftuħa jew semimagħluqa, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 46.

BAT 157.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja minn fran tal-ark mgħaddsa magħluqa jew mill-proċess tat-trab tal-plażma fil-magħluq, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (122)

Applikabbiltà

a

Purifikatur niedi flimkien ma’ ESP

Ġeneralment applikabbli

b

Filtru b’borża

Ġeneralment applikabbli sakemm ma jkunx hemm tħassib dwar is-sikurezza marbut mal-kontenut ta’ CO u ta’ H2 fil-gassijiet tal-egżost

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 46.

BAT 158.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja minn griġjol miksi b’materjal refrattiv għall-produzzjoni tal-molibdenu tal-ħadid u tal-vanadju tal-ħadid, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 46.

Tabella 46

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab fl-arja mill-produzzjoni tal-ligi tal-ħadid

Parametru

Proċess

BAT-AEL (mg/Nm3)

Trab

il-ħżin, l-immaniġġjar u t-trasport ta’ materjali solidi

l-operazzjonijiet ta’ pretrattament bħall-kejl, it-taħlit, l-amalgamar u l-isgrassament

it-tappjar, l-ikkastjar u l-ippakkjar

2 – 5 (123)

It-tifrik, l-ippressar, il-pelitizzazzjoni u s-sinterizzazzjoni

2 – 5 (124)  (125)

Fran tal-ark mgħaddas semimagħluqa jew miftuħa

2 – 5 (124)  (126)  (127)

Fran tal-ark mgħaddas magħluq jew proċess tat-trab tal-plażma fil-magħluq

Griġjol miksi b’materjal refrattiv għall-produzzjoni tal-molibdenu tal-ħadid u tal-vanadju tal-ħadid

2 – 5 (124)

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.7.2.3   Emissjonijiet ta’ PCDD/F

BAT 159.   Biex jitnaqqsu l-emissjonjiet ta’ PCDD/F fl-arja minn forn li jipproduċi l-ligi tal-ħadid, il-BAT hija li l-injezzjoni ta’ adsorbenti u l-użu ta’ ESP u/jew filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 47.

Tabella 47

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet ta’ PCDD/F fl-arja minn forn li jipproduċi l-ligi tal-ħadid

Parametru

BAT-AEL (ng I-TEQ/Nm3)

PCDD/F

≤ 0,05 (128)

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.7.2.4   L-emissjonijiet ta’ komposti organiċi u tal-PAH

BAT 160.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-PAH u tal-komposti organiċi fl-arja waqt il-proċess ta’ sgrassament tal-irbaba tat-titanju fil-kalkara rotatorja, il-BAT hija l-użu ta’ ossidatur termali.

1.7.3   Skart

BAT 161.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta’ gagazza mibgħuta għar-rimi, il-BAT hija l-organizzazzjoni tal-operazzjonijiet fuq is-sit biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-użu mill-ġdid tal-gagazza jew, fin-nuqqas ta’ dan, ir-riċiklaġġ tal-gagazza, inkluż permezz tal-użu ta’ waħda mit-tekniki li ġejjin jew ta’ kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Użu ta’ gagazza f’applikazzjonijiet tal-kostruzzjoni

Applikabbli biss għal gagazza mill-produzzjoni ta’ FeCr u SiMn b’livell għoli ta’ karbonju, għal gagazza mill-irkupru ta’ ligi mir-residwi tal-imtieħen tal-azzar u gagazza tal-egżost standard mill-produzzjoni ta’ FeMo u FeMn

b

Użu ta’ gagazza għaż-żrar tas-sandblasting

Applikabbli biss għall-gagazzi mill-produzzjoni ta’ FeCr b’livell għoli ta’ karbonju

c

Użu ta’ gagazza għal materjali refrattarji

Applikabbli biss għall-gagazzi mill-produzzjoni ta’ FeCr b’livell għoli ta’ karbonju

d

Użu ta’ gagazza fil-proċess tat-tidwib

Applikabbli biss għall-gagazzi mill-produzzjoni ta’ siliko-kalċju

e

Użu ta’ gagazza bħala materja prima għall-produzzjoni ta’ siliko-manganiż jew għal applikazzjonijiet metallurġiċi oħra

Applikabbli biss għal gagazza rikka (kontenut għoli ta’ MnO) mill-produzzjoni ta’ FeMn

BAT 162.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta’ trab u ta’ ħama tal-filtri mibgħuta għar-rimi, il-BAT hija l-organizzazzjoni tal-operazzjonijiet fuq is-sit biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-użu mill-ġdid tat-trab u tal-ħama tal-filtri jew, fin-nuqqas ta’ dan, ir-riċiklaġġ tat-trab u tal-ħama tal-filtri, inkluż permezz tal-użu ta’ waħda mit-tekniki li ġejjin jew ta’ kombinament tagħhom.

 

Teknika

Applikabbiltà (129)

a

Użu tat-trab tal-filtri fil-proċess tat-tidwib

Applikabbli biss għat-trab tal-filtri mill-produzzjoni ta’ FeCr u FeMo

b

Użu tat-trab tal-filtri fil-produzzjoni tal-azzar inossidabbli

Applikabbli biss għat-trab tal-filtri mill-operazzjonijiet ta’ tifrik u ta’ skrinjar fil-produzzjoni ta’ FeCr b’livell għoli ta’ karbonju

c

Użu tat-trab u tal-ħama tal-filtri bħala alimentazzjoni kkonċentrata

Applikabbli biss għat-trab u l-ħama tal-filtri mit-tindif tal-effluwenti gassużi għax-xiwi ta’ Mo

d

Użu tat-trab tal-filtri f’industriji oħra

Applikabbli biss għall-produzzjoni ta’ FeMn, SiMn, FeNi, FeMo u FeV

e

Użu ta’ mikrosilika bħala addittiv fl-industrija tas-siment

Applikabbli biss għall-mikrosilika mill-produzzjoni ta’ FeSi u Si

f

Użu ta’ tat-trab u tal-ħama tal-filtri fl-industrija taż-żingu

Applikabbli biss għat-trab mill-forn u għall-ħama tal-purifikatur niedi mill-irkupru ta’ ligi mir-residwi tal-imtieħen tal-azzar

1.8.   IL-KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAN-NIKIL U/JEW TAL-KOBALT

1.8.1   Enerġija

BAT 163.   Biex l-enerġija tintuża b’mod effiċjenti, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt, jew kombinament xieraq tagħhom.

 

Teknika

a

Użu ta’ arja arrikkita bl-ossiġenu fil-fran tat-tidwib u fil-konvertituri tal-ossiġenu

b

Użu ta’ bojlers għall-irkupru tas-sħana

c

Użu tal-effluwenti tal-gass iġġenerati fil-fran waqt il-proċess (eż. tnixxif)

d

Użu ta’ skambjaturi tas-sħana

1.8.2   Emissjonijiet fl-arja

1.8.2.1   Emissjonijiet diffużi

BAT 164.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi tat-trab fl-arja miċ-ċarġjar tal-forn, il-BAT hija l-użu ta’ sistemi ta’ ċineg tal-ġarr magħluqa.

BAT 165.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi tat-trab fl-arja mit-tidwib, il-BAT hija l-użu ta’ kanali tal-iskolar mgħottija u mgħottija b’kappa konnessi ma’ sistema ta’ tnaqqis.

BAT 166.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi tat-trab fl-arja mill-proċessi ta’ konverżjoni, il-BAT hija l-użu ta’ operazzjoni taħt pressjoni negattiva u kapep tal-qbid konnessi ma’ sistema ta’ tnaqqis.

BAT 167.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-lissija atmosferika u bi pressjoni, il-BAT hija l-użu taż-żewġ tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

a

Reatturi magħluqa jew siġillati, dekantaturi u awtoklavi/reċipjenti taħt pressjoni

b

Użu ta’ ossiġenu jew kloru minflok arja fl-istadji tal-lissija

BAT 168.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi mill-irfinar tal-estrazzjoni ta’ solvent, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

a

Użu ta’ mikser bi pressjoni għolja jew baxxa għat-taħlita tas-solvent/għat-taħlita milwiema

b

Użu ta’ kisi għall-mikser u s-separatur

c

Użu ta’ tankijiet kompletament issiġillati konnessi ma’ sistema ta’ tnaqqis

BAT 169.   Biex jitnaqqsu l-emissjoni tal-VOC mil-proċess tal-estrazzjoni elettrolitika, il-BAT hija l-użu ta’ kombinament tat-tekniki li ġejjin.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Ġbir u użu mill-ġdid ta’ gass tal-kloru

Applikabbli biss għall-estrazzjoni elettrolitika abbażi tal-kloru

b

Użu ta’ boċċi tal-polistiren biex jitgħattew iċ-ċelloli

Ġeneralment applikabbli

c

Użu ta’ aġenti tar-ragħwa biex iċ-ċelloli jitgħattew b’saff ta’ ragħwa stabbli

Applikabbli biss għall-estrazzjoni elettrolitika abbażi tas-sulfat

BAT 170.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi fil-proċess tat-tnaqqis tal-idroġenu waqt il-produzzjoni tat-trab tan-nikil u tal-briquettes tan-nikil (proċessi bi pressjoni), il-BAT hija l-użu ta’ reattur magħluq jew issiġillat, separaturi u awtoklavi/reċipjenti taħt pressjoni, ċineg tal-ġarr tat-trab u sajlo tal-prodott.

1.8.2.2   Emissjonijiet kanalati tat-trab

BAT 171.   Fl-ipproċessar tal-minerali tas-sulfid, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-metall fl-arja mill-proċess tal-manniġġjar u tal-ħżin tal-materja prima, mill-proċessi tal-pretrattament tal-materjal (bħal preparazzjoni ta’ minerali u t-tnixxif tal-minerali/tal-konċentrat), l-iċċarġjar tal-forn, it-tidwib, il-konverżjoni, l-irfinar termali u t-trab tan-nikil u l-produzzjoni ta’ briquettes tan-nikil, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża jew kombinament ta’ ESP u filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 48.

Tabella 48

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab fl-arja mill-maniġġjar u mill-ħżin ta’ materja prima, il-proċessi tal-pretrattament tal-materjal (bħall-preparazzjoni tal-minerali u t-tnixxif tal-minerali/tal-konċentrati), l-iċċarġjar tal-forn, it-tidwib, il-konverżjoni, l-irfinar termali u l-produzzjoni tat-trab tan-nikil u l-briquettes tan-nikil waqt l-ipproċessar tal-minerali tas-sulfid

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (130)

Trab

2 – 5

Il-monitoraġġ assoċjat jinsab fiBAT 10.

1.8.2.3   Emissjonijiet tan-Nikil u tal-kloru

BAT 172.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tan-nikil u tal-kloru fl-arja minn proċessi ta’ lissija atmosferika jew bi pressjoni, il-BAT hija l-użu ta’ purifikatur niedi.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 49.

Tabella 49

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tan-nikil u tal-kloru fl-arja minn proċessi ta’ lissija atmosferika jew bi pressjoni

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (131)

Ni

≤ 1

Cl2

≤ 1

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 173.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tan-nikil fl-arja mill-proċess tal-irfinar tal-matta tan-nikil bl-użu tal-klorur ferriku bil-kloru, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 50.

Tabella 50

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tan-nikil fl-arja mill-proċess tal-irfinar tal-matta tan-nikil bl-użu tal-klorur ferriku bil-kloru

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (132)

Ni

≤ 1

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.8.2.4   Emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit

BAT 174.   Waqt l-ipproċessar tal-minerali tas-sulfid, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ SO2 fl-arja (għajr dawk li huma direzzjonati lejn l-impjant tal-aċidu sulfuriku) mit-tidwib u mill-konverżjoni, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (133)

a

Injezzjoni tal-ġir segwita minn filtru b’borża

b

Purifikatur niedi

1.8.2.5   Emissjonijiet ta’ NH3

BAT 175.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ NH3 fl-arja mit-trab tan-nikil u mill-produzzjoni ta’ briquettes, il-BAT hija l-użu ta’ purifikatur niedi.

1.8.3   Skart

BAT 176.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta’ skart mibgħuta għar-rimi, il-BAT hija l-organizzazzjoni tal-operazzjonijiet fuq is-sit biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-użu mill-ġdid tar-residwi jew, fin-nuqqas ta’ dan, biex ir-residwi tal-proċess jiġu riċiklati, inkluż permezz tal-użu ta’ teknika waħda jew kombinazzjoni tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

Applikabbiltà

a

Użu ta’ gagazza mfarrka ġġenerata f’forn tal-ark elettriku (użat għat-tidwib) bħala materjal li jobrox jew materjal ta’ kostruzzjoni

L-applikabbiltà tiddependi mill-kontenut ta’ metall fil-gagazza

b

Użu tat-trab mill-effluwenti gassużi irkuprat mill-forn tal-ark elettriku (użat għat-tidwib) bħala materja prima għall-produzzjoni taż-żingu

Ġeneralment applikabbli

c

Użu tat-trab mill-effluwenti gassużi tal-granulazzjoni tal-matta irkuprata mill-forn tal-ark elettriku (użat għat-tidwib) bħala materja prima għall-irfinar tan-nikil/it-tidwib mill-ġdid tan-nikil

Ġeneralment applikabbli

d

Użu tar-residwu tal-kubrit miksub wara l-filtrazzjoni tal-matta tal-kubrit miksuba wara l-lissija abbażi tal-kloru bħala materja prima għall-produzzjoni tal-aċidu sulfuriku

Ġeneralment applikabbli

e

Użu tar-residwu tal-ħadid miksub mil-lissija abbażi tas-sulfat bħala alimentazzjoni għat-tidwib tan-nikil

L-applikabbiltà tiddependi skont il-kontenut ta’ metall fl-iskart

f

Użu tar-residwu tal-karbonat taż-żingu miksub mill-irfinar tal-estrazzjoni ta’ solvent bħala materja prima għall-produzzjoni taż-żingu

L-applikabbiltà tiddependi skont il-kontenut ta’ metall fl-iskart

g

Użu tar-residwi tar-ram miksub wara lissija minn lissija bbażata fuq is-sulfat u lissija bbażata fuq il-kloru bħala materja prima għall-produzzjoni tar-ram

Ġeneralment applikabbli

1.9.   IL-KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAL-KARBONJU U/JEW TAL-GRAFIT

1.9.1   Emissjonijiet fl-arja

1.9.1.1   Emissjonijiet diffużi

BAT 177.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-PAH diffużi fl-arja mill-ħzin, mill-immaniġġjar u mit-trasport tal-qatran likwidu, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika

a

Ventilazzjoni fuq wara tat-tankijiet tal-ħżin tal-qatran likwidu

b

Kondensazzjoni minn tkessiħ estern u/jew intern bl-arja u/jew b’sistemi tal-ilma (eż. torrijiet tal-kundizzjonament), segwita minn tekniki ta’ filtrazzjoni (purifikaturi abbażi ta’ adsorbiment jew ESP)

c

Ġbir u trasferiment tal-effluwenti gassużi lejn tekniki tal-eliminazzjoni (purifikatur niexef jew ossidatur termali/ossidatur riġenerattiv) disponibbli fi stadji oħra tal-proċess (eż. it-taħlit u l-iffurmar jew il-ħami)

1.9.1.2   Emissjonijiet tat-trab u tal-PAH

BAT 178.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab fl-arja mill-proċess il-ħżin, l-immaniġġjar u t-trasport tal-kokk u tal-qatran, u tal-proċessi mekkaniċi (bħat-tħin) u l-grafitizzazzjoni u l-immaxinjar, il-BAT hija l-użu ta’ filtru b’borża.

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 51.

Tabella 51

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab u tal-BaP (bħala indikatur tal-PAH) fl-arja mill-ħżin, il-maniġġjar u t-trasport tal-kokk u tal-qatran, u mill-proċessi mekkaniċi (bħat-tħin) u l-grafitizzazzjoni u l-immaxinjar

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (134)

Trab

2 – 5

BaP

≤ 0,01 (135)

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 179.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-PAH fl-arja waqt il-produzzjoni ta’ pasta u profili ħodor, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika (136)

a

Purifikatur niexef bl-użu tal-kokk bħala aġent ta’ adsorbiment u bi tkessiħ minn qabel jew mingħajru, u segwit minn filtru b’borża

b

Filtru tal-kokk

c

Ossidatur termali riġenerattiv

d

Ossidatur termali

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 52.

Tabella 52

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab u tal-BaP (bħala indikatur tal-PAH) fl-arja mill-produzzjoni ta’ pejst aħdar u ta’ profili ħodor

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (137)

Trab

2 – 10 (138)

BaP

0,001 – 0,01

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 180.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-PAH waqt il-ħami, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika (139)

Applikabbiltà

a

Kombinament ta’ ESP flimkien ma’ pass ta’ ossidazzjoni termali (eż. ossidatur termali riġenerattiv) meta jkunu mistennija komposti volatili ħafna

Ġeneralment applikabbli

b

Kombinament ta’ ossidatur termali riġenerattiv flimkien ma’ pretrattament (eż. ESP) f’każijiet ta’ livell għoli ta’ kontenut ta’ trab fil-gass tal-egżost

Ġeneralment applikabbli

c

Ossidatur termali

Mhux applikabbli għal fran b’ċirku kontinwu

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 53.

Tabella 53

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab u tal-BaP (bħala indikatur tal-PAH) fl-arja mill-ħami u mill-ħami mill-ġdid

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (140)

Trab

2 – 10 (141)

BaP

0,005 – 0,015 (142)  (143)

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

BAT 181.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trab u tal-PAH waqt il-mili, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew kombinament tagħhom.

 

Teknika (144)

a

Purifikatur niexef segwit minn filtru b’borża

b

Filtru tal-kokk

c

Ossidatur termali

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 54.

Tabella 54

Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-trab u tal-BaP (bħala indikatur tal-PAH) fl-arja mill-mili

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (145)

Trab

2 – 10

BaP

0,001 – 0,01

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.9.1.3   Emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit

BAT 182.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-SO2 fl-arja meta fil-proċess jkun hemm żieda tal-kubrit, il-BAT hija l-użu ta’ purifikatur niexef u/jew niedi.

1.9.1.4   Emissjonijiet ta’ komposti organiċi

BAT 183.   Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-komposti organiċi fl-arja, inkluż il-fenol u l-formaldeid mill-istadju tal-mili (impregnation) fejn jintużaw aġenti speċjali tal-mili bħalma huma r-reżini u s-solventi bijodegradabbli, il-BAT hija l-użu ta’ waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika (146)

a

Kombinament ta’ ossidatur termali riġenerattiv u ESP għall-istadji tat-taħlit, tal-ħami u tal-mili

b

Bijofiltru u/jew bijopurifikatur għall-istadju tal-mili fejn jintużaw aġenti speċjali tal-mili bħalma huma r-reżini u s-solventi bijodegradabbli

Livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT: Ara t-Tabella 55.

Tabella 55

Livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet tat-TVOC fl-arja mill-istadji tat-taħlit, tal-ħami u tal-mili

Parametru

BAT-AEL (mg/Nm3) (147)  (148)

TVOC

≤ 10 – 40

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fi BAT 10.

1.9.2   Skart

BAT 184.   Biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta’ skart mibgħuta għar-rimi, il-BAT hija l-organizzazzjoni tal-operazzjonijiet fuq is-sit biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-użu mill-ġdid tar-residwi jew, fin-nuqqas ta’ dan, biex ir-residwi tal-proċess jiġu riċiklati, inkluż bl-użu mill-ġdid jew bir-riċiklaġġ tal-karbonju jew ta’ residwi oħra mill-proċessi tal-produzzjoni fil-proċess jew fi proċessi esterni oħrajn.

1.10.   DESKRIZZJONI TAT-TEKNIKI

1.10.1   Emissjonijiet fl-arja

It-tekniki deskritti hawn taħt huma elenkati skont is-sustanzi niġġiesa ewlenin li għandhom l-għan li jnaqqsu.

1.10.1.1   Emissjonijiet ta’ trab

Teknika

Deskrizzjoni

Filtru b’borża

Filtri b’borża, spiss imsemmija bħala filtri tad-drapp, huma magħmula minn drapp minsuġ jew minn feltru poruż li minnu jgħaddu l-gassijiet biex jineħħew il-partikuli. L-użu ta’ filtru b’borża jeħtieġ għażla ta’ materjal ta’ tessut adegwat għall-karatteristiki tal-effluwenti gassużi u tat-temperatura operattiva massima.

Preċipitatur elettrostatiku (ESP)

Il-preċipitaturi elettrostatiċi joperaw b’tali mod li l-partikuli jiġu ċċarġjati u separati taħt l-influwenza ta’ kamp elettriku. Huma kapaċi joperaw f’firxa wiesgħa ta’ kundizzjonijiet. F’ESP fix-xott, il-materjal miġbur jitneħħa mekkanikament (eż. bit-tħawwid, bil-vibrazzjoni, bl-arja kkompressata), filwaqt li f’ESP fl-umdu dan jiġi fflaxxjat b’likwidu xieraq, ġeneralment ilma.

Purifikatur niedi

It-tisfija mill-impuritajiet fl-umdu tinvolvi s-separazzjoni tat-trab billi l-gassijiet li jidħlu jitħalltu b’mod intensiv mal-ilma, normalment flimkien mat-tneħħija ta’ partikuli rozzi bl-użu tal-forza ċentrifuga. It-trab li jitneħħa jinġabar fil-qiegħ tal-purifiktur. Barra minn hekk, jistgħu jitneħħew sustanzi bħal SO2, NH3, xi VOC u metalli tqal

1.10.1.2   Emissjonijiet NOX

Teknika

Deskrizzjoni

Berner li jipproduċi ftit NOx

Il-berners b’emissjonijiet baxxi ta’ NOx inaqqsu l-formazzjoni ta’ NOx billi jnaqqsu t-temperaturi massimi tal-fjamma, u jittardjaw iżda fl-istess ħin jikkompletaw il-kombustjoni u jżidu t-trasferiment tas-sħana (żieda fl-emissività tal-fjamma). Il-berners b’NOx ultrabaxx li jinkludi kombustjoni fi stadji (arja/fjuwil) u riċirkolazzjoni tal-gass tat-tromba taċ-ċumnija

Berner b’ossiġenu u fjuwil

It-teknika tinvolvi s-sostituzzjoni tal-arja tal-kombustjoni b’ossiġenu, bl-eliminazzjoni/tnaqqis konsegwenti tal-formazzjoni termali ta’ NOX min-nitroġenu li jidħol fil-forn. Il-kontenut residwu ta’ nitroġenu fil-forn jiddependi mill-purità tal-ossiġenu pprovdut, fuq il-kwalità tal-fjuwil u fuq il-fetħa tal-arja potenzjali

Riċirkolazzjoni tal-gass tat-tromba taċ-ċumnija

Din timplika l-injezzjoni mill-ġdid tal-effluwenti tal-gass mill-forn għal ġol-fjamma biex jitnaqqas il-kontenut ta’ ossiġenu u, b’hekk, titnaqqas ukoll it-temperatura tal-fjamma. L-użu ta’ berners speċjali huwa bbażat fuq ir-riċirkolazzjoni interna tal-gassijiet tal-kombustjoni li jkessħu l-bażi tal-fjammi u jnaqqsu l-kontenut ta’ ossiġenu fl-iżjed parti sħuna tal-fjammi

1.10.1.3   Emissjonijiet ta’ SO2, HCl, HF

Teknika

Deskrizzjoni

Purifikatur niexef jew semi niexef

Trab niexef jew sospensjoni/soluzzjoni ta’ reaġent alkalin (pereżempju ġir jew bikarbonat tas-sodju) jiġi introdott u dispers fil-fluss tal-effluwent gassuż. Il-materjal jirreaġixxi mal-ispeċijiet gassużi tal-aċidu (eż: SO2) biex jifforma solidu li jrid jitneħħa b’filtrazzjoni (filtru b’borża jew preċipitatur elettrostatiku). L-użu ta’ torri ta’ reazzjoni jtejjeb l-effiċjenza tat-tneħħija tas-sistema tat-tisfija mill-impuritajiet. L-adsorbiment jista’ jinkiseb ukoll permezz tal-użu ta’ torrijiet mimlija (eż. filtru tal-kokk).

Għal impjanti eżistenti, il-prestazzjoni hija marbuta mal-parametri tal-proċess bħat-temperatura (min. 60 °C), il-kontenut tal-umdità, il-ħin tal-kuntatt, il-fluttwazzjoni tal-gass u l-kapaċità tas-sistema tal-filtrazzjoni tat-trab (eż. filtru b’borża) li tlaħħaq mat-tagħbija addizzjonali tat-trab

Purifikatur niedi

Fil-proċess tat-tisfija mill-impuritajiet fl-umdu, il-komposti gassużi jiġu mdewba f’soluzzjoni ta’ purifikazzjoni (eż. soluzzjoni alkalina li fiha l-ġir, NaOH, jew H2O2). ‘L isfel mill-purifikatur niedi, l-effluwenti gassużi jiġu saturati bl-ilma u titwettaq separazzjoni tal-qatriet qabel l-iskariku tal-effluwenti gassużi. Il-likwidu li jirriżulta jiġi ttrattat anki bi proċess tal-ilma mormi u l-materja mhux solubbli tiġi miġbura permezz ta’ sedimentazzjoni jew filtrazzjoni.

Għal impjanti eżistenti, din it-teknika tista’ tirrikjedi disponibbiltà sinifikanti ta’ spazju

Użu ta’ fjuwils b’kontenut baxx ta’ kubrit

L-użu ta’ gass naturali jew ta’ żejt tal-fjuwil b’kontenut baxx ta’ kubrit inaqqas l-ammont ta’ emissjonijiet ta’ SO2 u SO3 mill-ossidazzjoni tal-kubrit preżenti fil-fjuwil waqt il-kombustjoni

Sistema ta’ adsorbiment/desorbiment ibbażata fuq il-polietere

Solvent abbażi tal-polietere jintuża biex jassorbi selettivament l-SO2 mill-gassijiet tal-egżost. Imbagħad, l-SO2 assorbit jitneħħa f’kolonna oħra u s-solvent jiġi riġenerat kompletament. L-SO2 li jitneħħa jintuża għall-produzzjoni ta’ SO2 likwidu jew għall-produzzjoni ta’ aċidu sulfuriku

1.10.1.4   Emissjonijiet tal-merkurju

Teknika

Deskrizzjoni

Assorbiment tal-karbonju attivat

Dan il-proċess huwa bbażat fuq l-adsorbiment tal-merkurju fuq il-karbonju attivat. Meta s-superfiċje tkun adsorbiet kemm tiflaħ, il-kontenut assorbit jiġi desorbit bħala part mir-riġenerazzjoni tal-assorbent

Assorbiment tas-selenju

Dan il-proċess huwa bbażat fuq l-użu ta’ sferi miksija bis-selenju fuq bażi ppakkjata. Is-selenju amorfuż aħmar jirreaġixxi mal-merkurju fil-gass biex jiġi ffurmat l-HgSe. Il-filtru imbagħad jiġi ttrattat sabiex is-selenju jiġi riġenerat.

1.10.1.5   Emissjonijiet ta’ VOC, PAH u PCDD/F

Teknika

Deskrizzjoni

Afterburner jew ossidatur termali

Sistema tal-kombustjoni li fiha s-sustanza niġġiesa fil-fluss tal-gass tal-egżost tirreaġixxi mal-ossiġenu f’ambjent ikkontrollat bit-temperatura għall-ħolqien ta’ reazzjoni ta’ ossidazzjoni

Ossidatur termali riġenerattiv

Sistema ta’ kombustjoni li tuża proċess riġenerattiv biex tagħmrl użu mill-enerġija termali tal-komposti tal-gass u tal-karbonju bl-użu ta’ pjattaformi ta’ appoġġ refrattarji. Tenħtieġ sistema ta’ manifold biex tinbidel id-direzzjoni tal-fluss tal-gass biex jitnaddaf il-qiegħ. Huwa magħruf ukoll bħala afterburner riġenerattiv

Ossidatur termali katalitiku

Sistema ta’ kombustjoni fejn id-dekompożizzjoni titwettaq fuq wiċċ katalizzatur metalliku f’temperaturi iktar baxxi, tipikament minn 350 °C sa 400 °C. Din magħrufa wkoll bħala afterburner katalitiku

Bijofiltru

Dan jikkonsisti f’bażi ta’ materjal organiku jew inerti, fejn is-sustanzi niġġiesa mill-flussi ta’ effluwenti gassużi huma ossidati bijoloġikament permezz ta’ mikroorganiżmi

Bijopurifikatur

Jikkombina t-tisfija tal-gassijiet mill-impuritajiet fl-umdu (adsorbiment) u l-bijodegradazzjoni, filwaqt li l-ilma tat-tisfija jkun fih popolazzjoni ta’ mikroorganiżmi xierqa biex jossidaw il-komponenti noċivi li jinsabu fil-gassijiet

Agħżel u alimenta l-materja prima skont il-forn u t-tekniki ta’ tnaqqis użati

Il-materja prima tintgħażel b’tali mod li l-forn u s-sistema ta’ eliminazzjoni użati biex tinkiseb il-prestazzjoni meħtieġa ta’ tnaqqis ikunu jistgħu jittrattaw kif suppost il-kontaminanti miżmuma fl-alimentazzjoni

Ottimizza l-kundizzjonijiet tal-kombustjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-komposti organiċi

Taħlit tajjeb tal-kontenut ta’ arja jew ossiġenu u karbonju, kontroll tat-temperatura tal-gassijiet u tal-ħin ta’ permanenza f’temperaturi għoljin biex il-karbonju organiku jiġi ossidat bl-inklużjoni tal-PCDD/F. Jista’ jinkludi wkoll l-użu ta’ arja arrikkita jew ta’ ossiġenu pur

Użu ta’ sistemi ta’ ċarġ, għal forn semimagħluq, biex il-materja prima tiżdied ftit ftit

Żid il-materja prima f’porzjonijiet żgħar fi fran semimagħluqa biex jitnaqqas l-effett ta’ tkessiħ tal-forn waqt l-iċċarġjar. Hekk it-temperatura tal-gass tinżamm ogħla u tiġi evitata l-formazzjoni ta’ PCDD/F

Sistema ta’ berner intern

Il-gass tal-egżost huwa dirett mill-fjamma tal-berner u l-karbonju organiku jiġi konvertit bl-ossiġenu għal CO2

Evitar ta’ sistemi tal-egżost b’livell għoli ta’ akkumulazzjoni tat-trab għal temperaturi > 250 °C

Il-preżenza ta’ trab f’temperaturi ogħla minn 250 °C tippromwovi l-formazzjoni ta’ PCDD/F minn sinteżi de novo

Injezzjoni ta’ aġenti ta’ adsorbiment flimkien ma’ sistema effiċjenti għall-ġbir tat-trab

PCDD/F jista’ jiġi adsorbit fuq it-trab u b’hekk l-emissjonijiet jistgħu jitnaqqsu bl-użu ta’ sistema ta’ filtrazzjoni effiċjenti tat-trab. L-użu ta’ aġenti ta’ adsorbiment speċifiċi jippromwovi dan il-proċess u jnaqqas l-emissjonijiet ta’ PCDD/F

Estinzjoni rapida

Sinteżi de novo ta’ PCDD/F titwaqqaf bit-tkessiħ rapidu tal-gass minn 400 °C għal 200 °C

1.10.2   Emissjonijiet fl-ilma

Tekniki

Deskrizzjonijiet

Preċipitazzjoni kimika

Il-konverżjoni ta’ sustanzi niġġiesa maħlula f’kompost li ma jinħallx fl-ilma biż-żieda ta’ preċipitanti kimiki. Il-preċipitanti solidi ffurmati jiġu separati sussegwentement permezz ta’ sedimentazzjoni, flotazzjoni jew filtrazzjoni. Jekk ikun meħtieġ, dan jista’ jiġi segwit permezz tal-ultrafiltrazzjoni jew ożmożi inversa. Il-kimiki tipiċi għall-preċipitazzjoni tal-metall huma l-ġir, l-idrossidu tas-sodju, u sulfur tas-sodju.

Sedimentazzjoni

Is-separazzjoni tal-materjal sospiż u l-partikuli sospiżi permezz tad-depożitar gravitazzjonali

Flotazzjoni

Is-separazzjoni ta’ partikuli solidi jew likwidi mill-ilma mormi billi jinthemżu ma’ bżieżaq tal-gass fini, normalment arja. Partiċelli li jżommu fil-wiċċ jakkumulaw f’wiċċ l-ilma u jinġabru bi xkumaturi

Filtazzjoni

Is-separazzjoni tas-solidi mill-ilma mormi billi jingħaddu minn ġo materjal poruż. Ir-ramel huwa l-aktar mezz ta’ filtrazzjoni użat

Ultrafiltrazzjoni

Proċess ta’ filtrazzjoni fejn membrani b’daqsijiet tal-pori ta’ madwar 10 μm jintużaw bħala mezz ta’ filtrazzjoni

Filtrazzjoni tal-karbonju attivat

Proċess ta’ filtrazzjoni fejn jintuża karbonju attivat bħala mezz ta’ filtrazzjoni

Ożmożi inversa

Proċess bil-membrana fejn id-differenza ta’ pressjoni applikata bejn il-kompartimenti separati mill-membrana tikkawża fluss tal-ilma mis-soluzzjoni l-aktar ikkonċentrata għal dik inqas ikkonċentrata

1.10.3   Oħrajn

Tekniki

Deskrizzjonijiet

Demister

Demisters huma apparat b’filtru li jneħħu l-qtar żgħar ta’ likwidu inkorporati fi fluss ta’ gass. Dawn jikkonsistu fi struttura minsuġa ta’ wajers tal-metall jew tal-plastik, b’erja tal-wiċċ speċifika għolja. Permezz tal-momentum tagħhom, il-qtar żgħar preżenti fil-fluss tal-gass jaqbdu mal-wajers u jinġabru fi qtar akbar

Sistema ċentrifuga

Sistemi ċentrifugi jużaw l-inerzja biex ineħħu l-qtar żgħar mill-flussi tal-effluwenti gassużi billi jagħtu forza ċentrifuga

Sistema tal-ġbid imsaħħa

Sistemi mfassla biex jimmodifikaw il-kapaċità tal-fann tal-estrazzjoni abbażi tas-sorsi tad-dħaħen li jinbidlu matul iċ-ċikli taċ-ċarġ, tad-tidwib u tat-tappjar. Jiġi applikat ukoll kontroll awtomatizzat ta’ rata tal-berner waqt l-iċċarġjar biex jiġi żgurat fluss minimu ta’ gass matul operazzjonijiet bil-bieba miftuħa

Ċentrifugazzjoni tal-irbab

Iċ-ċentrifugazzjoni hija metodu mekaniku għas-separazzjoni taż-żejt mill-irbab. Biex tiżdied il-veloċità tal-proċess ta’ sedimentazzjoni, tiġi applikata qawwa ċentrifuga fuq l-irbab u ż-żejt jiġi sseparat

Tnixxif tal-irbab

Il-proċess ta’ tnixxif tal-irbab juża tanbur rotatorju msaħħan indirettament. Biex jitneħħa ż-żejt, jitwettaq proċess pirolitiku f’temperatura ta’ bejn 300 °C u 400 °C

Bieba tal-forn issiġillata jew siġillar tal-bibien tal-fran

Il-bieba tal-forn maħsuba biex tipprovdi siġill effiċjenti biex tilqa’ milli jaħarbu l-emissjonijiet diffużi u biex tinżamm pressjoni pożittiva ġewwa l-forn matul l-istadju ta’ tidwib


(1)  Għall-proċessi ta’ lottijiet tista’ tintuża l-medja ta’ numru rappreżentattiv ta’ kejlijiet meħuda fuq it-total tal-ħin, jew ir-riżultat ta’ kejl imwettaq fuq it-total tal-ħin.

(2)  Għal flussi mhux kontinwi, tista’ tintuża proċedura differenti ta’ teħid ta’ kampjuni li twassal għal riżultati rappreżentattivi (pereżempju t-teħid ta’ kampjun aleatorju).

(3)  Għal sorsi ta’ emissjonijiet għoljin, il-BAT hija l-kejl kontinwu jew, fejn il-kejl kontinwu ma jkunx applikabbli, monitoraġġ perjodiku aktar frekwenti.

(4)  Għal sorsi żgħar (< 10 000 Nm3/h) ta’ emissjonijiet tat-trab mill-ħżin u mill-immaniġġjar tal-materja prima, il-monitoraġġ jista’ jkun ibbażat fuq il-kejl ta’ parametri sostituti (bħall-waqgħa tal-pressjoni).

(5)  Il-metalli li għandhom jiġu mmonitorjati jiddependu mill-kompożizzjoni tal-materja prima użata.

(6)  B’relazzjoni ma’ BAT 69(a), jista’ jintuża bilanċ tal-massa biex jiġu kkalkulati l-emissjonijiet tal-SO2, abbażi tal-kejl tal-kontenut ta’ kubrit ta’ kull lott ta’ anodu kkunsmat.

(7)  Fejn rilevanti fid-dawl ta’ fatturi bħall-kontenut ta’ komposti organiċi aloġenati tal-materja prima użata, il-profil tat-temperatura, eċċ.

(8)  Il-monitoraġġ hu rilevanti fejn il-materja prima jkun fiha l-kubrit.

(9)  Il-monitoraġġ jista’ ma jkunx rilevanti għall-proċessi idrometallurġiċi.

(10)  Fejn rilevanti fid-dawl tal-kontenut ta’ komposti organiċi fil-materja prima użata.

(11)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(12)  Bħala medja ta’ kuljum jew bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(13)  In-naħa ta’ isfel tal-medda hija assoċjata mal-użu ta’ adsorbenti (e.g. karbonju attivat, selenju) flimkien ma’ filtrazzjoni tat-trab, ħlief għal proċessi fejn jintużaw Waelz kilns.

(14)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(15)  Il-frekwenza tal-monitoraġġ tista’ tiġi adattata jekk is-serje tad-dejta turi b’mod ċar stabbiltà suffiċjenti tal-emissjonijiet.

(16)  Nota:“metalli oħra mhux ferrużi” tfisser il-produzzjoni ta’ metalli mhux ferrużi għajr dawk indirizzati speċifikament fit-Taqsimiet 1.2 sa 1.8.

(17)  Il-metalli mmonitorjati jiddependu mill-kompożizzjoni tal-materja prima użata.

(18)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(19)  Fil-każ ta’ kontenut għoli ta’ arseniku totali tal-input tal-impjant, il-BAT-AEL jistgħu jkunu sa 0,2 mg/l.

(20)  Id-deskrizzjoni tat-tekniki hi mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(21)  Id-deskrizzjoni tat-tekniki hi mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(22)  Id-deskrizzjoni tat-tekniki tinsab fit-Taqsima 1.10.

(23)  Id-deskrizzjoni tat-tekniki hi mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(24)  Id-deskrizzjoni tat-tekniki hi mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(25)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(26)  Bħala medja ta’ kuljum jew bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(27)  Bħala medja ta’ kuljum.

(28)  L-emissjonijiet tat-trab huma mistennija li jkunu lejn il-valuri l-aktar baxxi tal-medda meta l-emissjonijiet tal-metalli tqal jaqbżu l-livelli li ġejjin: 1 mg/Nm3 għaċ-ċomb, 1 mg/Nm3 għar-ram, 0,05 mg/Nm3 għall-arseniku, 0,05 mg/Nm3 għall-kadmju.

(29)  Meta l-konċentrati użati jkollhom kontenut għoli ta’ karbonju organiku (eż. madwar 10 wt-%), jistgħu jkunu mistennija emissjonijiet ta’ sa 10 mg/Nm3.

(30)  L-emissjonijiet tat-trab huma mistennija li jkunu lejn il-valuri l-aktar baxxi tal-medda meta l-emissjonijiet taċ-ċomb ikunu ogħla minn 1 mg/Nm3.

(31)  In-naħa ta’ isfel tal-medda hija assoċjata mal-użu ta’ filtru b’borża.

(32)  L-emissjonijiet tat-trab huma mistennija li jkunu lejn il-valuri l-aktar baxxi tal-medda meta l-emissjonijiet tar-ram ikunu ogħla minn 1 mg/Nm3.

(33)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki jinsabu fit-Taqsima 1.10.

(34)  Bħala medja ta’ kuljum jew bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(35)  In-naħa ta’ isfel tal-medda hija assoċjata mal-użu ta’ ossidatur termali riġenerattiv.

(36)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(37)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar ta’ mill-inqas sitt sigħat.

(38)  Bħala medja ta’ kuljum jew bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(39)  Fil-każ tal-użu ta’ purifikatur niedi jew konċentrat b’kontenut baxx ta’ kubrit, il-BAT-AEL jistgħu jkunu sa 350 mg/Nm3.

(40)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(41)  Bħala medja ta’ kuljum jew bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(42)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(43)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(44)  Bħala medja ta’ kuljum jew bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(45)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(46)  Bħala medja ta’ kuljum.

(47)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(48)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(49)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki jinsabu fit-Taqsima 1.10

(50)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(51)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(52)  Bħala massa ta’ sustanzi niġġiesa emessi matul sena tal-istruttura tal-elettroliżi diviża bil-massa tal-aluminju likwidu prodott fl-istess sena.

(53)  Dawn il-BAT-AELs mhumiexapplikabbli gġal impjanti li minħabba l-konfigurazzjoni tagħhom ma jistgħux ikejlu l-emissjonijiet mis-saqaf.

(54)  Id-deskrizzjoni tat-tekniki tinsab fit-Taqsima 1.10.

(55)  Bħala medja tal-kampjuni meħuda fuq perjodu ta’ sena.

(56)  In-naħa ta’ isfel tal-medda hija assoċjata mal-użu ta’ filtru b’borża.

(57)  Id-deskrizzjoni tat-tekniki hi mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(58)  Bħala massa ta’ sustanzi niġġiesa emessi matul sena diviża bil-massa tal-aluminju likwidu prodott fl-istess sena.

(59)  In-naħa ta’ isfel tal-medda hija assoċjata mal-użu ta’ purifikatur niedi. In-naħa ta’ fuq tal-medda hija assoċjata mal-użu ta’ anodi b’kontenut baxx ta’ kubrit.

(60)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki jinsabu fit-Taqsima 1.10.

(61)  Id-deskrizzjoni tat-tekniki hi mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(62)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(63)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(64)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(65)  Għal fran imfassla biex jużaw materja prima mhux kontaminatau li jużaw lilha biss, li għalihom l-emissjonijiet tat-trab huma taħt 1 kg/h, in-naħa ta’ fuq tal-medda hija 25 mg/Nm3 bħala medja tal-kampjuni miksuba matul is-sena.

(66)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(67)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(68)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar ta’ mill-inqas sitt sigħat.

(69)  Id-deskrizzjoni tat-tekniki tinsab fit-Taqsima 1.10.

(70)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar. Għall-irfinar li jitwettaq bis-sustanzi kimiċi bħall-kloru, il-BAT-AEL jirreferu għall-konċentrazzjoni medjawaqt il-klorinazzjoni.

(71)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar. Għall-irfinar li jitwettaq bis-sustanzi kimiċi bħall-kloru, il-BAT-AEL jirreferu għall-konċentrazzjoni medjawaqt il-klorinazzjoni.

(72)  Applikabbli biss għall-emissjonijiet mill-proċessi tal-irfinar imwettqa b’sustanzi kimiċi li jkun fihom il-kloru.

(73)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(74)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(75)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(76)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(77)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(78)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(79)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(80)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(81)  L-emissjonijiet tat-trab huma mistennija li jkunu lejn il-valuri l-aktar baxxi tal-medda meta l-emissjonijiet jaqbżu l-livelli li ġejjin: 1 mg/Nm3 għar-ram, 0,05 mg/Nm3 għall-arseniku, 0,05 mg/Nm3 għall-kadmju.

(82)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(83)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(84)  L-emissjonijiet tat-trab huma mistennija li jkunu lejn il-valuri l-aktar baxxi tal-medda meta l-emissjonijiet jaqbżu l-livelli li ġejjin: 1 mg/Nm3 għar-ram, 1 mg/Nm3 għall-antimonju, 0,05 mg/Nm3 għall-arseniku, 0,05 mg/Nm3 għall-kadmju.

(85)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(86)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(87)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(88)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(89)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar ta’ mill-inqas sitt sigħat.

(90)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(91)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(92)  Meta ma jkunux disponibbli l-purifikaturi niedja, in-naħa ta’ fuq tal-medda hija 500 mg/Nm3.

(93)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(94)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(95)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(96)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(97)  Meta ma jkunx disponibbli l-filtru bil-borża, in-naħa ta’ fuq tal-medda hija 10 mg/Nm3.

(98)  Bħala medja ta’ kuljum.

(99)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(100)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(101)  Meta ma jkunx disponibbli l-filtru bil-borża, in-naħa ta’ fuq tal-medda tista’ tkun ogħla, sa 15 mg/Nm3.

(102)  L-emissjonijiet tat-trab huma mistennija li jkunu lejn il-valuri l-aktar baxxi tal-medda meta l-emissjonijiet tal-arseniku jew tal-kadmju jkunu ogħla minn 0,05 mg/Nm3.

(103)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(104)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(105)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar ta’ mill-inqas sitt sigħat.

(106)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(107)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(108)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(109)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(110)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(111)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(112)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(113)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(114)  Bħala medja ta’ kull siegħa jew medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(115)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(116)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(117)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(118)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(119)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(120)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(121)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar ta’ mill-inqas sitt sigħat.

(122)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(123)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(124)  Bħala medja ta’ kuljum jew bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(125)  In-naħa ta’ fuq tal-medda tista’ tkun sa 10 mg/Nm3 għall-każijiet fejn ma jistax jintuża filtru b’borża.

(126)  In-naħa ta’ fuq tal-medda tista’ tkun sa 15 mg/Nm3 għall-produzzjoni ta’ FeMn, SiMn, CaSi minħabba n-natura twaħħal tat-trab (ikkawżata pereżempju mill-kapaċità igroskopika tiegħu jew mill-karatteristiki kimiċi) li taffettwa l-effiċjenza tal-filtru b’borża.

(127)  L-emissjonijiet tat-trab huma mistennija li jkunu lejn il-valuri l-aktar baxxi tal-medda meta l-emissjonijiet tal-metalli jaqbżu l-livelli li ġejjin: 1 mg/Nm3 għaċ-ċomb, 0,05 mg/Nm3 għall-kadmju, 0,05 mg/Nm3 għall-kromjuVI, 0,05 mg/Nm3 għat-tallju.

(128)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar ta’ mill-inqas sitt sigħat.

(129)  Trab u ħama kkontaminati ħafna ma jistgħux jerġgħu jintużaw mill-ġdid jew jiġu rriċiklati. L-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ jistgħu jkunu limitati wkoll minħabba problemi ta’ akkumulazzjoni (eż. l-użu mill-ġdid ta’ trab mill-produzzjoni ta’ FeCr jista’ jwassal għal akkumulazzjoni ta’ Zn fil-forn).

(130)  Bħala medja ta’ kuljum jew medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(131)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(132)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(133)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(134)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(135)  Partiċelli tal-BaP huma mistennija biss jekk qed jiġi pproċessat qatran solidu.

(136)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(137)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(138)  In-naħa t’isfel tal-medda hija assoċjata mal-użu ta’ purifikatur niexef bl-użu tal-kokk bħala aġent ta’ adsorbiment segwit minn filtru b’borża. In-naħa ta’ fuq tal-medda hija assoċjata mal-użu ta’ ossidatur termali.

(139)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(140)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(141)  In-naħa t’isfel tal-medda hija assoċjata mal-użu ta’ kombinament ta’ ESP u ossidatur termali riġenerattiv. In-naħa ta’ fuq tal-medda hija assoċjata mal-użu ta’ ossidatur termali.

(142)  In-naħa t’isfel tal-medda hija assoċjata mal-użu ta’ ossidatur termali. In-naħa ta’ fuq tal-medda hija assoċjata mal-użu ta’ kombinament ta’ ESP u ossidatur termali riġenerattiv.

(143)  Għall-produzzjoni katodika, in-naħa ta’ fuq tal-medda hija 0,05 mg/Nm3.

(144)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(145)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(146)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 1.10.

(147)  Bħala medja tul il-perjodu ta’ kampjunar.

(148)  In-naħa ta’ isfel tal-medda hija assoċjata mal-użu ta’ kombinament ta’ ESP u ossidatur termali riġenerattiv. In-naħa ta’ fuq tal-medda hija assoċjata mal-użu ta’ bijofiltru u/jew bijopurifikatur.


Top