Help Print this page 

Document 32016D0902

Title and reference
Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/902 tat-30 ta' Mejju 2016 li tistabbilixxi l-konklużjonijiet dwar l-aqwa tekniki disponibbli (BAT) għas-sistemi komuni tat-trattament jew tal-immaniġġjar tal-ilma mormi u tal-gass ta' skart fis-settur tal-kimika skont id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2016) 3127) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

C/2016/3127
  • In force
OJ L 152, 9.6.2016, p. 23–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/902/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 152/23


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/902

tat-30 ta' Mejju 2016

li tistabbilixxi l-konklużjonijiet dwar l-aqwa tekniki disponibbli (BAT) għas-sistemi komuni tat-trattament jew tal-immaniġġjar tal-ilma mormi u tal-gass ta' skart fis-settur tal-kimika skont id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument C(2016) 3127)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 13(5) tagħha,

Billi:

(1)

Il-konklużjonijiet dwar l-aqwa tekniki disponibbli (il-BAT) iservu bħala r-referenza biex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet għall-permessi għall-installazzjonijiet koperti mill-Kapitolu II tad-Direttiva 2010/75/UE. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jistabbilixxu valuri ta' limitu tal-emissjonijiet li jiżguraw li, f'kundizzjonijiet normali tat-tħaddim, l-emissjonijiet ma jaqbżux il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-aqwa tekniki disponibbli kif stabbiliti fil-konklużjonijiet dwar il-BAT.

(2)

Fl-24 ta' Settembru 2014, il-Forum magħmul minn rappreżentanti tal-Istati Membri, tal-industriji kkonċernati u tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-ħarsien ambjentali, li ġie stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Mejju 2011 (2), ta l-fehma tiegħu dwar il-kontenut propost tad-dokument ta' referenza tal-BAT lill-Kummissjoni. Dik l-opinjoni hija aċċessibbli pubblikament.

(3)

Il-konklużjonijiet dwar il-BAT mogħtija fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni huma l-element ewlieni ta' dak id-dokument ta' referenza tal-BAT.

(4)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 75(1) tad-Direttiva 2010/75/UE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Qed jiġu adottati l-konklużjonijiet dwar l-aqwa tekniki disponibbli (il-BAT) għas-sistemi komuni tat-trattament jew tal-immaniġġjar tal-ilma mormi u tal-gass ta' skart fis-settur tal-kimika kif mogħtija fl-Anness.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Mejju 2016.

Għall-Kummissjoni

Karmenu VELLA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17.

(2)  ĠU C 146, 17.5.2011, p. 3.


ANNESS

KONKLUŻJONIJIET DWAR L-AQWA TEKNIKI DISPONIBBLI (IL-BAT) GĦAS-SISTEMI KOMUNI TAT-TRATTAMENT JEW TAL-IMMANIĠĠJAR TAL-ILMA MORMI U TAL-GASS TA' SKART FIS-SETTUR TAL-KIMIKA

KAMP TA' APPLIKAZZJONI

Dawn il-konklużjonijiet tal-BAT jikkonċernaw l-attivitajiet speċifikati fil-Partijiet 4 u 6.11 tal-Anness I tad-Direttiva 2010/75/UE, b'mod partikulari:

Il-Parti 4: L-industrija tal-kimika;

Il-Parti 6.11: It-trattament tad-dranaġġ imħaddem indipendentement mhux kopert bid-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE u r-rimi minn installazzjoni li twettaq attivitajiet koperti mil-Parti 4 tal-Anness I tad-Direttiva 2010/75/UE.

Dawn il-konklużjonijiet tal-BAT ikopru wkoll it-trattament ikkombinat tal-ilma mormi li jkun ġej minn oriġini differenti jekk it-tagħbija niġġiesa prinċipali tkun toriġina mill-attivitajiet koperti mill-Parti 4 tal-Anness I tad-Direttiva 2010/75/UE.

B'mod partikulari, dawn il-konklużjonijiet tal-BAT ikopru l-kwistjonijiet li ġejjin:

is-sistemi ta' mmaniġġjar ambjentali;

l-iffrankar tal-ilma;

l-immaniġġjar, il-ġbir u t-trattament tal-ilma mormi;

l-immaniġġjar tal-iskart;

it-trattament tal-ħama tal-ilma mormi, minbarra l-inċinerazzjoni;

l-immaniġġjar, il-ġbir u t-trattament tal-gass ta' skart;

l-ivvampjar;

l-emissjonijiet diffużi ta' komposti organiċi volatili (KOV) fl-arja;

l-emissjonijiet tal-irwejjaħ;

l-emissjonijiet akustiċi.

Konklużjonijiet oħra tal-BAT u dokumenti oħra ta' referenza tal-BAT li jistgħu jkunu rilevanti għall-attivitajiet koperti minn dawn il-konklużjonijiet tal-BAT huma dawn li ġejjin:

Il-produzzjoni tal-kloralkali (CAK);

Il-manifattura ta' Sustanzi Kimiċi Inorganiċi f'Volumi Kbar — l-Ammonijaka, l-Aċidi u l-Fertilizzanti (LVIC–AAF);

Il-manifattura ta' Sustanzi Kimiċi Inorganiċi f'Volumi Kbar — l-Industrija tal-Materjal Solidu u Materjal Ieħor (LVIC–S);

Il-produzzjoni ta' Sustanzi Kimiċi Inorganiċi Speċjalizzati (SIC);

L-industrija tas-Sustanzi Kimiċi Organiċi f'Volumi Kbar (LVOC);

Il-manifattura ta' Sustanzi Kimiċi Organiċi Fini (OFC);

Il-produzzjoni tal-Polimeri (POL);

L-Emissjonijiet li ġejjin mill-Ħażna (EFS);

L-Effiċjenza Enerġetika (ENE);

Il-monitoraġġ tal-Emissjonijiet fl-Arja u fl-Ilma mill-installazzjonijiet rilevanti tad-Direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali (l-IED) (ROM);

Is-Sistemi Industrijali tat-Tkessiħ (ICS);

L-Impjanti l-Kbar tal-Kombustjoni (LCP);

L-Inċinerazzjoni tal-Iskart (WI);

L-Industriji tat-Trattament tal-Iskart (WT);

L-Ekonomija u l-Effetti Transmedjali (ECM).

KUNSIDERAZZJONIJIET ĠENERALI

L-Aqwa Tekniki Disponibbli

It-tekniki elenkati u deskritti f'dawn il-konklużjonijiet dwar il-BAT la huma preskrittivi u lanqas m'huma eżawrjenti. Jistgħu jintużaw tekniki oħra li jiżguraw tal-inqas livell ekwivalenti ta' protezzjoni ambjentali.

Sakemm ma jiġix indikat mod ieħor, il-konklużjonijiet dwar il-BAT japplikaw b'mod ġenerali.

Livelli ta' emissjonijiet assoċjati mal-BAT

Il-livelli ta' emissjonijiet assoċjati mal-aqwa tekniki disponibbli (BAT-AELs) għall-emissjonijiet fl-ilma mogħtija f'dawn il-konklużjonijiet dwar il-BAT jirreferu għall-valuri ta' konċentrazzjonijiet (il-massa ta' sustanzi mitfugħa f'kull volum ta' ilma), espressi f'μg/l jew f'mg/l.

Sakemm ma jiġix indikat mod ieħor, il-BAT-AELs jirreferu għall-medji annwali ponderati fuq il-fluss ta' kampjuni aggregati proporzjonali għall-fluss fuq perjodu ta' 24 siegħa, meħuda skont il-frekwenza minima stabbilita għall-parametru rilevanti u taħt kundizzjonijiet normali tat-tħaddim. Jista' jintuża kampjunar proporzjonali għall-ħin sakemm jintwera li l-fluss huwa stabbli biżżejjed.

Il-konċentrazzjoni medja annwali ponderata fuq il-fluss tal-parametru (cw ) tiġi kkalkulata permezz tal-ekwazzjoni li ġejja:

Formula

fejn

n

=

l-għadd ta' kejl;

ci

=

il-konċentrazzjoni medja tal-parametru matul il-kejl i;

qi

=

rata medja tal-fluss matul il-kejl i.

Effiċjenzi tat-tnaqqis

Fil-każ tal-karbonju organiku totali (TOC), tad-domanda kimika ta' ossiġnu (COD), tan-nitroġenu totali (TN) u tan-nitroġenu inorganiku totali (Ninorg), il-kalkolu tal-effiċjenza medja tat-tnaqqis imsemmija f'dawn il-konklużjonijiet dwar il-BAT (ara t-Tabella 1 u t-Tabella 2) huwa bbażat fuq it-tagħbijiet u jinkludi kemm il-pretrattament (il-BAT 10 c) u kemm it-trattament finali (il-BAT 10 d) tal-ilma mormi.

DEFINIZZJONIJIET

Għall-finijiet ta' dawn il-konklużjonijiet dwar il-BAT, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

Terminu użat

Definizzjoni

Impjant ġdid

Impjant permess għall-ewwel darba fis-sit tal-installazzjoni wara l-pubblikazzjoni ta' dawn il-konklużjonijiet dwar il-BAT jew is-sostituzzjoni sħiħa ta' impjant wara l-pubblikazzjoni ta' dawn il-konklużjonijiet dwar il-BAT.

Impjant eżistenti

Impjant li mhuwiex impjant ġdid.

Domanda bijokimika ta' ossiġnu (BOD5)

L-ammont ta' ossiġnu meħtieġ għall-ossidazzjoni bijokimika tal-materja organika f'diossidu tal-karbonju f'ħamest ijiem. Il-BOD hija indikatur għall-piż skont il-volum tal-komposti organiċi bijodegradabbli.

Domanda kimika ta' ossiġnu (COD)

L-ammont ta' ossiġnu meħtieġ għall-ossidazzjoni totali tal-materja organika f'diossidu tal-karbonju. Is-COD hija indikatur għall-piż skont il-volum tal-komposti organiċi.

Karbonju organiku totali (TOC)

Il-karbonju organiku totali, mogħti bħala C, jinkludi l-komposti organiċi kollha.

Solidi totali sospiżi (TSS)

Il-piż skont il-volum tas-solidi sospiżi kollha, imkejla permezz tal-filtrazzjoni minn ġo filtri tal-fibra tal-ħġieġ u permezz tal-gravimetrija.

Nitroġenu totali (TN)

In-nitroġenu totali, mogħti bħala N, jinkludi l-ammonijaka ħielsa u l-ammonju (NH4–N), in-nitriti (NO2–N), in-nitrati (NO3–N) u l-komposti organiċi tan-nitroġenu.

Nitroġenu inorganiku totali (Ninorg)

In-nitroġenu inorganiku totali, mogħti bħala N, jinkludi l-ammonijaka ħielsa u l-ammonju (NH4–N), in-nitriti (NO2–N) u n-nitrati (NO3–N).

Fosforu totali (TP)

Il-fosforu totali, mogħti bħala P, jinkludi l-komposti inorganiċi u organiċi kollha tal-fosforu, dissolti jew marbutin ma' partikuli.

Aloġeni adsorbibbli marbuta organikament (AOX)

L-aloġeni adsorbibbli marbuta organikament, mogħtija bħala Cl, jinkludu l-kloru, il-bromu u l-jodju organiċi adsorbibbli.

Kromu (Cr)

Il-kromu, mogħti bħala Cr, jinkludi l-komposti inorganiċi u organiċi kollha tal-kromu, dissolti jew marbutin ma' partikuli.

Ram (Cu)

Ir-ram, mogħti bħala Cu, jinkludi l-komposti inorganiċi u organiċi kollha tar-ram, dissolti jew marbutin ma' partikuli.

Nikil (Ni)

In-nikil, mogħti bħala Ni, jinkludi l-komposti inorganiċi u organiċi kollha tan-nikil, dissolti jew marbutin ma' partikuli.

Żingu (Zn)

Iż-żingu, mogħti bħala Zn, jinkludi l-komposti inorganiċi u organiċi kollha taż-żingu, dissolti jew marbutin ma' partikuli.

KOV

Il-komposti organiċi volatili kif iddefiniti fl-Artikolu 3(45) tad-Direttiva 2010/75/UE.

Emissjonijiet diffużi ta' KOV

L-emissjonijiet tal-KOV mhux inkanalati li jistgħu jirriżultaw minn sorsi “areali” (pereżempju t-tankijiet) jew minn sorsi “puntiformi” (pereżempju l-flanġi tal-pajpijiet).

Emissjonijiet li jaħarbu ta' KOV

L-emissjonijiet diffużi ta' KOV minn sorsi “puntiformi”.

Ivvampjar

L-ossidazzjoni f'temperatura għolja biex jinħarqu l-komposti kombustibbli tal-gassijiet skartati mill-operazzjonijiet industrijali permezz ta' fjamma mikxufa. L-ivvampjar jintuża primarjament biex jinħaraq il-gass fjammabbli għal raġunijiet ta' sigurtà jew waqt kundizzjonijiet tat-tħaddim mhux ta' rutina.

1.   Sistemi ta' mmaniġġjar ambjentali

BAT 1.

Sabiex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali ġenerali, il-BAT huma li tiġi implimentata sistema ta' mmaniġġjar ambjentali (EMS) li tinkorpora l-karatteristiċi kollha li ġejjin u li jkun hemm aderenza magħha:

(i)

l-impenn tal-maniġment, inkluż tal-maniġment superjuri;

(ii)

politika ambjentali li tinkludi t-titjib kontinwu tal-installazzjoni min-naħa tal-maniġment;

(iii)

l-ippjanar u t-twaqqif tal-proċeduri, tal-objettivi u tal-miri meħtieġa, flimkien ma' ppjanar u investiment finanzjarju;

(iv)

l-implimentazzjoni ta' proċeduri b'attenzjoni partikulari għall-affarijiet li ġejjin:

(a)

l-istruttura u r-responsabbiltà;

(b)

ir-reklutaġġ, it-taħriġ, l-għarfien u l-kompetenza;

(c)

il-komunikazzjoni;

(d)

l-involviment tal-impjegati;

(e)

id-dokumentazzjoni;

(f)

il-kontroll effettiv tal-proċessi;

(g)

il-programmi ta' manutenzjoni;

(h)

it-tħejjija u r-rispons għall-emerġenzi;

(i)

il-ħarsien tal-konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali;

(v)

il-kontroll tal-prestazzjoni u t-teħid ta' azzjoni korrettiva, billi tingħata attenzjoni partikulari lill-affarijiet li ġejjin:

(a)

il-monitoraġġ u l-kejl (ara wkoll ir-Rapport ta' Referenza dwar il-Monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-Arja u fl-Ilma mill-installazzjonijiet rilevanti tal-IED — ROM);

(b)

l-azzjonijiet korrettivi u preventivi;

(c)

iż-żamma ta' rekords;

(d)

l-awditjar indipendenti (fejn ikun prattiku) intern jew estern sabiex jiġi stabbilit jekk l-EMS tikkonformax mal-arranġamenti ppjanati jew le u jekk din ġietx implimentata u miżmuma sewwa;

(vi)

reviżjoni tal-EMS u tal-adattabbiltà, tal-adegwatezza u tal-effikaċja kontinwi tagħha mill-maniġment superjuri;

(vii)

segwitu tal-iżvilupp ta' teknoloġiji iktar nodfa;

(viii)

kunsiderazzjoni tal-impatti ambjentali tad-dekummissjonar eventwali tal-impjant fl-istadju tat-tfassil ta' impjant ġdid, u tul il-ħajja operattiva kollha tiegħu;

(ix)

l-applikazzjoni ta' parametri referenzjarji settorjali fuq bażi regolari;

(x)

pjan għall-immaniġġjar tal-iskart (ara BAT 13).

B'mod speċifiku għall-attivitajiet tas-settur tal-kimika, il-BAT huma li jiġu inkorporati l-karatteristiċi li ġejjin fl-EMS:

(xi)

f'installazzjonijiet/siti b'operaturi diversi, it-twaqqif ta' konvenzjoni li tistabbilixxi r-rwoli, ir-responsabbiltajiet u l-koordinazzjoni tal-proċeduri operattivi ta' kull operatur ta' impjant sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-operaturi diversi;

(xii)

it-twaqqif ta' inventarji tal-flussi tal-ilma mormi u tal-gass ta' skart (ara l-BAT 2).

F'xi każijiet, il-karatteristiċi li ġejjin jagħmlu parti mill-EMS:

(xiii)

pjan għall-immaniġġjar tal-irwejjaħ (ara l-BAT 20);

(xiv)

pjan għall-immaniġġjar tal-istorbju (ara l-BAT 22).

Applikabbiltà

Il-kamp ta' applikazzjoni (pereżempju l-livell ta' dettall) u n-natura tal-EMS (pereżempju EMS standardizzata jew le) ġeneralment se jkunu relatati man-natura, mal-iskala u mal-kumplessità tal-installazzjoni, u mal-firxa ta' impatti ambjentali li din jista' jkollha.

BAT 2.

Sabiex jiġi ffaċilitat it-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-ilma u fl-arja u t-tnaqqis fl-użu tal-ilma, il-BAT hija li jitwaqqaf u jinżamm inventarju tal-flussi tal-ilma mormi u tal-gass ta' skart bħala parti mis-sistema ta' mmaniġġjar ambjentali (ara l-BAT 1), li jinkorpora l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(i)

informazzjoni dwar il-proċessi tal-produzzjoni tas-sustanzi kimiċi, fosthom:

(a)

ekwazzjonijiet dwar ir-reazzjonijiet kimiċi, li juru wkoll il-prodotti sekondarji;

(b)

skedi ssimplifikati dwar il-fluss tal-proċessi li juru l-oriġini tal-emissjonijiet;

(c)

deskrizzjonijiet tat-tekniki integrati fil-proċess u tat-trattament tal-ilma mormi jew tal-gass ta' skart fis-sors, inklużi l-prestazzjonijiet tagħhom;

(ii)

informazzjoni kemm jista' jkun komprensiva dwar il-karatteristiċi tal-flussi tal-ilma mormi, bħal:

(a)

il-valuri medji u l-varjabbiltà tal-fluss, tal-pH, tat-temperatura, u tal-konduttività;

(b)

il-valuri medji tal-konċentrazzjoni u tat-tagħbija tas-sustanzi niġġiesa jew tal-parametri rilevanti u l-varjabbiltà tagħhom (pereżempju l-COD/it-TOC, l-ispeċijiet tan-nitroġenu, il-fosforu, il-metalli, l-imlieħ u komposti organiċi speċifiċi);

(c)

dejta dwar il-bijoeliminabbiltà (pereżempju l-BOD, il-proporzjon ta' BOD/COD, it-test Zahn-Wellens, il-potenzjal ta' inibizzjoni bijoloġika (pereżempju n-nitrifikazzjoni));

(iii)

informazzjoni kemm jista' jkun komprensiva dwar il-karatteristiċi tal-flussi tal-gass ta' skart, bħal:

(a)

il-valuri medji u l-varjabbiltà tal-fluss u tat-temperatura;

(b)

il-valuri medji tal-konċentrazzjoni u tat-tagħbija tas-sustanzi niġġiesa jew tal-parametri rilevanti u l-varjabbiltà tagħhom (pereżempju l-KOV, is-CO, in-NOX, is-SOX, il-kloru u l-klorur tal-idroġenu);

(c)

il-fjammabbiltà, l-ogħla limiti splussivi u dawk l-iktar baxxi, u r-reattività;

(d)

il-preżenza ta' sustanzi oħra li jistgħu jaffettwaw is-sistema tat-trattament tal-gass ta' skart jew is-sigurtà tal-impjant (pereżempju l-ossiġnu, in-nitroġenu, il-fwar tal-ilma u t-trab).

2.   Monitoraġġ

BAT 3.

Għall-emissjonijiet rilevanti fl-ilma kif identifikati fl-inventarju tal-flussi tal-ilma mormi (ara l-BAT 2), il-BAT hija li jiġu mmonitorjati l-parametri prinċipali tal-proċess (inkluż il-monitoraġġ kontinwu tal-fluss tal-ilma mormi, il-pH u t-temperatura) fil-postijiet ewlenin (pereżempju fl-affluwent għall-pretrattament u fl-affluwent għat-trattament finali).

BAT 4.

Il-BAT hija li jiġu mmonitorjati l-emissjonijiet fl-ilma skont l-istandards tal-EN tal-inqas bil-frekwenza minima mogħtija hawn taħt. Jekk ma jkunx hemm standards tal-EN disponibbli, il-BAT hija li jintużaw standards tal-ISO, nazzjonali jew internazzjonali oħra li jiżguraw li tinkiseb dejta ta' kwalità xjentifika ekwivalenti.

Sustanza/parametru

Standard(s)

Frekwenza minima ta' monitoraġġ (1)  (2)

Karbonju organiku totali (TOC) (3)

EN 1484

Kuljum

Domanda kimika ta' ossiġnu (COD) (3)

L-ebda standard tal-EN m'hu disponibbli

Solidi totali sospiżi (TSS)

EN 872

Nitroġenu totali (TN) (4)

EN 12260

Nitroġenu inorganiku totali (Ninorg) (4)

Hemm disponibbli diversi standards tal-EN

Fosforu totali (TP)

Hemm disponibbli diversi standards tal-EN

Aloġeni adsorbibbli marbuta organikament (AOX)

EN ISO 9562

Kull xahar

Metalli

Cr

Hemm disponibbli diversi standards tal-EN

Cu

Ni

Pb

Zn

Metalli oħra, jekk ikun rilevanti

Tossiċità (5)

Bajd tal-ħut (Danio rerio)

EN ISO 15088

Għandha tiġi deċiża abbażi ta' valutazzjoni tar-riskji, wara karatterizzazzjoni inizjali

Daphnia (Daphnia magna Straus)

EN ISO 6341

Batterji luminexxenti (Vibrio fischeri)

EN ISO 11348–1, EN ISO 11348–2 jew EN ISO 11348–3

Għadsa tal-ilma (Lemna minor)

EN ISO 20079

Alga

EN ISO 8692, EN ISO 10253 jew EN ISO 10710

BAT 5.

Il-BAT hija li jsir monitoraġġ perjodiku tal-emissjonijiet diffużi ta' KOV fl-arja minn sorsi rilevanti billi tintuża kombinazzjoni xierqa tat-tekniki I sa III jew, fejn ikunu qegħdin jiġu ttrattati ammonti kbar ta' KOV, billi jintużaw it-tekniki I sa III kollha.

I.

Metodi tax-xamm (pereżempju permezz ta' strumenti portabbli skont l-istandard EN 15446) assoċjati ma' kurvi tal-korrelazzjoni għat-tagħmir prinċipali;

II.

metodi ottiċi ta' immaġni għall-gass;

III.

il-kalkolu tal-emissjonijiet abbażi ta' fatturi tal-emissjonijiet, ivvalidati perjodikament (pereżempju darba kull sentejn) permezz tal-kejl.

Fejn ikunu qegħdin jiġu ttrattati ammonti kbar ta' KOV, l-iskrinjar u l-kwantifikazzjoni tal-emissjonijiet mill-installazzjoni permezz ta' kampanji perjodiċi b'tekniċi ottiċi bbażati fuq l-assorbiment, bħad-Detezzjoni u l-kejl tad-distanza permezz tad-dawl u l-assorbiment differenzjali (DIAL) jew permezz tal-Fluss tal-ħabi solari (SOF), huma tekniki kumplimentari utli għat-tekniki I sa III.

Deskrizzjoni

Ara t-Taqsima 6.2.

BAT 6.

Il-BAT hija li jsir monitoraġġ perjodiku tal-emissjonijiet tal-irwejjaħ mis-sorsi rilevanti skont l-istandards tal-EN.

Deskrizzjoni

L-emissjonijiet jistgħu jiġu mmonitorjati permezz ta' olfattometrija dinamika skont l-istandard EN 13725. Il-monitoraġġ tal-emissjonijiet jista' jiġi kkumplimentat minn kejl/stima tal-esponiment għall-irwejjaħ jew minn stima tal-impatt tal-irwejjaħ.

Applikabbiltà

L-applikabbiltà hija limitata għall-każijiet fejn jista' jkun mistenni inkonvenjent mill-irwejjaħ jew fejn dan ikun ġie ssostanzjat.

3.   Emissjonijiet fl-ilma

3.1.   L-użu tal-ilma u l-ħolqien tal-ilma mormi

BAT 7.

Sabiex jitnaqqas l-użu tal-ilma u l-ħolqien tal-ilma mormi, il-BAT hija li jitnaqqas il-volum u/jew it-tagħbija niġġiesa tal-flussi tal-ilma mormi, li tingħata spinta lill-użu mill-ġdid tal-ilma mormi fil-proċess tal-produzzjoni u li tiġi rkuprata l-materja prima u li din terġa' tintuża.

3.2.   Il-ġbir u s-separazzjoni tal-ilma mormi

BAT 8.

Sabiex jiġi evitat li l-ilma mhux imniġġes jitniġġes, u sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-ilma, il-BAT hija li l-flussi tal-ilma mormi mhux imniġġes jiġu sseparati minn dawk li jeħtieġu t-trattament.

Applikabbiltà

Is-separazzjoni tal-ilma tax-xita mhux imniġġes tista' ma tkunx tapplika fil-każ ta' sistemi eżistenti tal-ġbir tal-ilma mormi.

BAT 9.

Sabiex jiġu evitati emissjonijiet mhux ikkontrollati fl-ilma, il-BAT hija li tiġi pprovduta kapaċità adegwata ta' ħżin li sservi ta' lqugħ għall-ilma mormi li jkun ġie prodott waqt kundizzjonijiet mhux normali tat-tħaddim abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju (pereżempju billi jitqiesu n-natura tas-sustanza niġġiesa, l-effetti fuq it-trattament ulterjuri u l-ambjent riċevitur), u li jittieħdu iktar miżuri adattati (pereżempju l-kontroll, it-trattament u l-użu mill-ġdid).

Applikabbiltà

Il-ħażna temporanja tal-ilma tax-xita mniġġes teħtieġ is-separazzjoni, li jista' jkun li ma tkunx tapplika għas-sistemi eżistenti tal-ġbir tal-ilma mormi.

3.3.   Trattament tal-ilma mormi

BAT 10.

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-ilma, il-BAT hija li tintuża strateġija integrata għall-immaniġġjar u għat-trattament tal-ilma mormi li tinkludi kombinazzjoni xierqa tat-tekniki fl-ordni ta' prijorità mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

Deskrizzjoni

(a)

Tekniki integrati fil-proċess (6)

Tekniki għall-prevenzjoni jew għat-tnaqqis tal-ġenerazzjoni ta' sustanzi niġġiesa fl-ilma.

(b)

Irkupru tas-sustanzi niġġiesa mis-sors (6)

Tekniki għall-irkupru tas-sustanzi niġġiesa qabel ma jintremew fis-sistema tal-ġbir tal-ilma mormi.

(c)

Pretrattament tal-ilma mormi (6)  (7)

Tekniki għat-tnaqqis tas-sustanzi niġġiesa qabel it-trattament finali tal-ilma mormi. Il-pretrattament jista' jsir fis-sors jew fi flussi kkombinati.

(d)

Trattament finali tal-ilma mormi (8)

Trattament finali tal-ilma mormi, pereżempju permezz tat-trattament preliminari u primarju, tat-trattament bijoloġiku, tat-tneħħija tan-nitroġenu, tat-tneħħija tal-fosforu u/jew permezz ta' tekniki finali ta' tneħħija tas-solidi qabel ma jintrema l-ilma f'korp tal-ilma riċeventi.

Deskrizzjoni

L-istrateġija integrata għall-immaniġġjar u għat-trattament tal-ilma mormi hija bbażata fuq l-inventarju tal-flussi tal-ilma mormi (ara l-BAT 2).

Livelli ta' emissjonijiet assoċjati mal-BAT (BAT-AELs): Ara t-Taqsima 3.4.

BAT 11.

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-ilma, il-BAT hija li l-ilma mormi li jkun fih sustanzi niġġiesa li ma jkunux jistgħu jiġu ttrattati b'mod adegwat matul it-trattament finali tal-ilma mormi, jiġi ttrattat minn qabel b'tekniki adegwati.

Deskrizzjoni

Il-pretrattament tal-ilma mormi jsir bħala parti minn strateġija integrata għall-immaniġġjar u għat-trattament tal-ilma mormi (ara l-BAT 10) u ġeneralment huwa meħtieġ sabiex:

jiġi protett l-impjant fejn isir it-trattament finali tal-ilma mormi (pereżempju l-protezzjoni ta' impjant ta' trattament bijoloġiku kontra komposti inibitorji jew tossiċi);

jitneħħew komposti li ma jkunux tnaqqsu biżżejjed waqt it-trattament finali (pereżempju komposti tossiċi, komposti organiċi mhux bijodegradabbli, jew mhuxbijodegradabbli biżżejjed, komposti organiċi li jkunu preżenti f'konċentrazzjonijiet għoljin, jew metalli waqt it-trattament bioloġiku);

jitneħħew komposti li mill-bqija jiġu rrilaxxati fl-arja mis-sistema tal-ġbir jew waqt it-trattament finali (pereżempju l-komposti organiċi aloġenati volatili, benżen);

jitneħħew komposti li jkollhom effetti negattivi oħra (pereżempju jsaddu t-tagħmir; reazzjoni mhux mixtieqa ma' sustanzi oħra; jikkontaminaw il-ħama tal-ilma mormi).

Ġeneralment, il-pretrattament isir kemm jista' jkun viċin is-sors sabiex tiġi evitata d-dilwizzjoni, b'mod partikulari għall-metalli. Xi kultant, il-flussi tal-ilma mormi li jkollhom karatteristiċi xierqa jistgħu jiġu segregati u jinġabru sabiex jgħaddu minn pretrattament ikkombinat apposta.

BAT 12.

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-ilma, il-BAT hija li tintuża kombinazzjoni xierqa ta' tekniki għat-trattament finali tal-ilma mormi.

Deskrizzjoni

It-trattament finali tal-ilma mormi jsir bħala parti minn strateġija integrata għall-immaniġġjar u għat-trattament tal-ilma mormi (ara l-BAT 10).

Tekniki adattati għat-trattament finali tal-ilma mormi, skont is-sustanza niġġiesa, jinkludu:

 

Teknika (9)

Sustanzi niġġiesa tipiċi mnaqqsin

Applikabbiltà

Trattament preliminari u primarju

(a)

Ekwalizzazzjoni

Is-sustanzi niġġiesa kollha

Ġeneralment applikabbli.

(b)

Newtralizzazzjoni

Aċidi, alkali

(c)

Separazzjoni fiżika, eż. skrins, passaturi, separaturi tal-frak taż-żrar, separaturi tal-grass jew vaski ta' dikantazzjoni primarja

Solidi sospiżi, żejt/grass

Trattament bijoloġiku (trattament sekondarju), eż.

(d)

Proċess tal-ħama attivat

Komposti organiċi bijodegradabbli

Ġeneralment applikabbli.

(e)

Bijoreattur tal-membrana

Tneħħija ta' nitroġenu

(f)

Nitrifikazzjoni/denitrifikazzjoni

Nitroġenu totali, ammonja

In-nitrifikazzjoni tista' ma tkunx applikabbli fil-każ ta' konċentrazzjonijiet għoljin ta' klorur (jiġifieri ta' madwar 10 g/l) u sakemm it-tnaqqis tal-konċentrazzjoni tal-klorur qabel in-nitrifikazzjoni ma jkunx ġustifikat mill-benefiċċji ambjentali.

Mhux applikabbli meta t-trattament finali ma jkunx jinkludi trattament bijoloġiku.

Tneħħija tal-fosforu

(g)

Preċipitazzjoni kimika

Fosforu

Ġeneralment applikabbli.

Tneħħija finali tas- solidi

(h)

Koagulazzjoni u flokkulazzjoni

Solidi sospiżi

Ġeneralment applikabbli.

(i)

Sedimentazzjoni

(j)

Filtrazzjoni (eż. filtrazzjoni bir-ramel, mikrofiltrazzjoni, ultrafiltrazzjoni)

(k)

Flotazzjoni

3.4.   Il-livelli ta' emissjonijiet assoċjati mal-BAT għall-emissjonijiet fl-ilma

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT (BAT-AELs), għall-emissjonijiet fl-ilma mogħtija fit-Tabella 1, fit-Tabella 2 u fit-Tabella 3 japplikaw għall-emissjonijiet li jidħlu direttament f'korp ta' ilma riċeventi minn:

(i)

l-attivitajiet speċifikati fil-Parti 4 tal-Anness I tad-Direttiva 2010/75/UE;

(ii)

impjanti li jitħaddmu b'mod indipendenti għat-trattament tal-ilma mormi speċifikati fil-Parti 6.11 tal-Anness I tad-Direttiva 2010/75/UE, sakemm it-tagħbija niġġiesa prinċipali tkun toriġina minn attivitajiet speċifikati fil-Parti 4 tal-Anness I tad-Direttiva 2010/75/UE;

(iii)

it-trattament ikkombinat ta' ilma mormi minn oriġini differenti, sakemm it-tagħbija niġġiesa prinċipali tkun toriġina minn attivitajiet speċifikati fil-Parti 4 tal-Anness I tad-Direttiva 2010/75/UE.

Il-BAT-AELs japplikaw fil-punt minn fejn l-emissjoni tħalli l-installazzjoni.

Tabella 1

BAT-AELs għall-emissjonijiet diretti ta' TOC, COD u TSS f'korp ta' ilma riċeventi

Parametru

BAT-AEL

(medja annwali)

Kundizzjonijiet

Karbonju organiku totali (TOC) (10)  (11)

10–33 mg/l (12)  (13)  (14)  (15)

Il-BAT-AEL japplika jekk l-emissjoni taqbeż 3,3 t/sena

Domanda kimika għall-ossiġnu (COD) (10)  (11)

30–100 mg/l (12)  (13)  (14)  (15)

Il-BAT-AEL japplika jekk l-emissjoni taqbeż 10 t/sena

Solidi totali sospiżi (TSS)

5,0–35 mg/l (16)  (17)

Il-BAT-AEL japplika jekk l-emissjoni taqbeż 3,5 t/sena


Tabella 2

BAT-AELs għal emissjonijiet diretti ta' nutrijenti f'korp ta' ilma riċeventi

Parametru

BAT-AEL

(medja annwali)

Kundizzjonijiet

Nitroġenu totali (TN) (18)

5,0–25 mg/l (19)  (20)

Il-BAT-AEL japplika jekk l-emissjoni taqbeż 2,5 t/sena

Nitroġenu inorganiku totali (Ninorg) (18)

5,0–20 mg/l (19)  (20)

Il-BAT-AEL japplika jekk l-emissjoni taqbeż 2,0 t/sena

Fosforu totali (TP)

0,50–3,0 mg/l (21)

Il-BAT-AEL japplika jekk l-emissjoni taqbeż 300 kg/sena


Tabella 3

BAT-AELs għal emissjonijiet diretti ta' AOX u ta' metalli f'korp ta' ilma riċeventi

Parametru

BAT-AEL

(medja annwali)

Kundizzjonijiet

Aloġeni adsorbibbli marbuta organikament (AOX)

0,20–1,0 mg/l (22)  (23)

Il-BAT-AEL japplika jekk l-emissjoni taqbeż 100 kg/sena

Kromu (espress bħala Cr)

5,0–25 μg/l (24)  (25)  (26)  (27)

Il-BAT-AEL japplika jekk l-emissjoni taqbeż 2,5 kg/sena

Ram (espress bħala Cu)

5,0–50 μg/l (24)  (25)  (26)  (28)

Il-BAT-AEL japplika jekk l-emissjoni taqbeż 5,0 kg/sena

Nikil (espress bħala Ni)

5,0–50 μg/l (24)  (25)  (26)

Il-BAT-AEL japplika jekk l-emissjoni taqbeż 5,0 kg/sena

Żingu (espress bħala Zn)

20–300 μg/l (24)  (25)  (26)  (29)

Il-BAT-AEL japplika jekk l-emissjoni taqbeż 30 kg/sena

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fil-BAT 4.

4.   Skart

BAT 13.

Sabiex jiġi evitat jew, fejn dan ma jkunx jista' jsir, sabiex titnaqqas il-kwantità tal-iskart li jintbagħat għar-rimi, il-BAT hija li jitwaqqaf u jiġi implimentat pjan għall-immaniġġjar tal-iskart bħala parti mis-sistema ta' mmaniġġjar ambjentali (ara l-BAT 1) li, f'ordni ta' prijorità, jiżgura li jiġi evitat l-iskart, li dan jiġi ppreparat biex jerġa' jintuża, jiġi riċiklat jew jiġi rkuprat b'mod ieħor.

BAT 14.

Sabiex jitnaqqas il-volum ta' ħama tal-ilma mormi li jkun jeħtieġ trattament ulterjuri jew li jkollu jintrema, u sabiex jitnaqqas l-impatt ambjentali potenzjali tiegħu, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew kombinazzjoni tat-tekniki li jidhru hawn taħt.

 

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

(a)

Kundizzjonament

Kundizzjonament kimiku (jiġifieri ż-żieda ta' koagulanti u/jew ta' flokkulanti) jew kundizzjonament termali (jiġifieri tisħin) biex jitjiebu l-kundizzjonijiet matul it-tħaxxin / it-tneħħija tal-ilma.

Ma japplikax għal ħama inorganiku. Il-ħtieġa għal kundizzjonament tiddependi fuq il-karatteristiċi tal-ħama u fuq it-tagħmir ta' tħaxxin/tneħħija tal-ilma li jintuża.

(b)

Tħaxxin/tneħħija tal-ilma

It-tħaxxin jista' jsir permezz ta' sedimentazzjoni, ċentrifugazzjoni, flotazzjoni, ċineg gravitazzjonali, jew tnabar rotatorji. It-tneħħija tal-ilma tista' ssir permezz ta' pressa b'ċineg filtranti jew permezz ta' pressa bi pjanċi filtranti.

Ġeneralment applikabbli.

(c)

Stabbilizzazzjoni

L-istabbilizzazzjoni tal-ħama tinkludi trattament kimiku, trattament termali, diġestjoni aerobika, jew diġestjoni anerobika.

Ma japplikax għal ħama inorganiku. Ma tapplikax għal immaniġġjar fuq perjodu qasir qabel it-trattament finali.

(d)

Tnixxif

Il-ħama jitnixxef permezz ta' kuntatt dirett jew indirett ma' sors ta' sħana.

Ma japplikax għal każijiet fejn ma jkunx hemm sħana residwa disponibbli jew fejn din ma tkunx tista' tintuża.

5.   Emissjonijiet fl-arja

5.1.   Il-ġbir tal-gass ta' skart

BAT 15.

Sabiex jiġi faċilitat l-irkupru ta' komposti u t-tnaqqis ta' emissjonijiet fl-arja, il-BAT hija li jiġi ffurmat spazju magħluq madwar is-sorsi ta' emissjonijiet biex fejn ikun possibbli, l-emissjonijiet jiġu trattati.

Applikabbiltà

L-applikabbiltà tista' tkun limitata minħabba tħassib dwar l-operabbiltà (aċċess għal tagħmir), is-sigurtà (jiġu evitati konċentrazzjonijiet qrib il-limitu splussiv l-iktar baxx) u s-saħħa (fejn ikun hemm il-ħtieġa li operatur jaċċessa l-ispazju magħluq).

5.2.   Trattament tal-gass ta' skart

BAT 16.

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja, il-BAT hija li tintuża strateġija integrata għall-immaniġġjar u għat-trattament ta' gass ta' skart li tinkludi tekniki integrati fil-proċess u t-trattament tal-gass ta' skart.

Deskrizzjoni

L-istrateġija integrata għall-immaniġġjar u għat-trattament tal-gass ta' skart hija bbażata fuq l-inventarju tal-flussi ta' gass ta' skart (ara l-BAT 2) fejn tingħata prijorità lil tekniki integrati fil-proċess.

5.3.   Ivvampjar

BAT 17.

Sabiex jiġu evitati emissjonijiet fl-arja mill-apparati tal-ivvampjar, il-BAT hija li l-ivvampjar jintuża biss għal raġunijiet ta' sigurtà jew għal kundizzjonijiet operattivi mhux ta' rutina (eż. il-bidu u t-tmiem ta' tħaddim) permezz ta' teknika waħda jew taż-żewġ tekniki li jidhru hawn taħt.

 

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

(a)

Tfassil korrett tal-impjant

Dan jinkludi l-provvista ta' sistema għall-irkupru tal-gass b'kapaċità suffiċjenti u l-użu ta' valvi ta' skarigu b'integrità għolja.

Ġeneralment applikabbli għal impjanti ġodda. Is-sistemi għall-irkupru tal-gass jistgħu jiġu mmodifikati f'impjanti eżistenti.

(b)

Ġestjoni tal-impjant

Din tinkludi l-ibbilanċjar tas-sistema tal-gass tal-fjuwil u l-użu ta' kontroll avvanzat tal-proċess.

Ġeneralment applikabbli.

BAT 18.

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja mill-apparati tal-ivvampjar meta ma jkunx jista' jiġi evitat ivvampjar, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew iż-żewġ tekniki mogħtija hawn taħt.

 

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

(a)

Tfassil korrett tat-tagħmir għall-ivvampjar

Ottimizzazzjoni tal-għoli, tal-pressjoni, tal-assistenza bil-fwar, bl-arja jew bil-gass, tal-quċċata tal-apparat tal-ivvampjar (jew magħluqin jew protetti), eċċ., sabiex ikun ista' jitħaddem mingħajr duħħan u b'mod affidabbli u biex tkun żgurata kombustjoni effiċjenti tal-gassijiet żejda.

Japplika għall-apparati tal-ivvampjar ġodda. F'impjanti eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun limitata minħabba pereżempju l-ħin disponibbli għall-manutenzjoni matul it-tibdil fl-impjant.

(b)

Monitoraġġ u reġistrazzjoni bħala parti mill-ġestjoni tal-apparati tal-ivvampjar

Monitoraġġ kontinwu tal-gass li jintbagħat għall-ivvampjar, kejl tal-fluss tal-gass u stimi ta' parametri oħra (eż. il-kompożizzjoni, il-kontenut tas-sħana, il-proporzjon ta' assistenza, il-veloċità, ir-rata tal-fluss tal-gass mitiganti, l-emissjonijiet ta' sustanzi niġġiesa (eż. NOX, CO, idrokarburi, storbju)). Normalment ir-reġistrazzjoni ta' avvenimenti ta' vvampjar tinkludi l-kompożizzjoni stmata/mkejla tal-gass tal-ivvampjar, il-kwantità stmata/mkejla tal-gass tal-ivvampjar u t-tul tal-operazzjoni. Ir-reġistrazzjoni tippermetti l-kwantifikazzjoni tal-emissjonijiet u l-prevenzjoni potenzjali ta' avvenimenti futuri ta' vvampjar.

Ġeneralment applikabbli.

5.4.   Emissjonijiet diffużi ta' komposti organiċi volatili (KOV)

BAT 19.

Sabiex jiġi evitat jew, fejn dan ma jkunx jista' jsir, sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi ta' KOV fl-arja, il-BAT hija li tintuża kombinazzjoni tat-tekniki li jidhru hawn taħt.

 

Teknika

Applikabbiltà

Tekniki relatati mat-tifsila tal-impjant

(a)

Jiġi limitat l-għadd ta' sorsi potenzjali ta' emissjonijiet

L-applikabbiltà tista' tkun limitata fil-każ ta' impjanti eżistenti minħabba rekwiżiti ta' operabbiltà.

(b)

Jiġu massimizzati l-karatteristiċi ta' konteniment inerenti għall-proċess

(c)

Jintagħżel tagħmir b'integrità għolja (ara d-deskrizzjoni fit-Taqsima 6.2)

(d)

Jiġu faċilitati l-attivitajiet ta' manutenzjoni billi jiġi żgurat aċċess għal tagħmir li jista' jkun qiegħed inixxi

Tekniki relatati mal-bini, mal-assemblaġġ u mal-kummissjonar ta' impjant/tagħmir

(e)

Jiġu żgurati proċeduri ddefiniti sew u komprensivi għall-bini u għall-assemblaġġ tal-impjant/tagħmir. Dan jinkludi l-użu tal-istress iddisinjat għall-gasket għall-assemblaġġ ta' ġonot bi flanġi (ara d-deskrizzjoni fit-Taqsima 6.2)

Ġeneralment applikabbli.

(f)

Jiġu żgurati proċeduri ta' trasferiment u ta' kummissjonar tal-impjant/tat-tagħmir robusti li jkunu konformi mar-rekwiżiti tad-disinn

Tekniki relatati mat-tħaddim tal-impjant

(g)

Tiġi żgurata manutenzjoni tajba u lit-tagħmir jinbidel f'waqtu

Ġeneralment applikabbli.

(h)

L-użu ta' programm għad-detezzjoni ta' tnixxijiet u tat-tiswija tat-tagħmir (LDAR) ibbażat fuq ir-riskju (ara d-deskrizzjoni fit-Taqsima 6.2)

(i)

Kemm jista' jkun, jiġu evitati tal-emissjonijiet diffużi ta' KOV, dawn għandhom jinġabru mis-sors, u jiġu ttrattati

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fil-BAT 5.

5.5.   Emissjonijiet tal-irwejjaħ

BAT 20.

Sabiex jiġi evitat jew, fejn dan ma jkunx jista' jsir, sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-irwejjaħ, il-BAT hija li jitwaqqaf, jiġi implimentat u jiġi regolarment evalwat pjan għall-immaniġġjar tal-irwejjaħ, bħala parti mis-sistema ta' mmaniġġjar ambjentali (ara l-BAT 1), li jinkludi l-elementi kollha li ġejjin:

(i)

protokoll b'azzjonijiet u skedi ta' żmien xierqa;

(ii)

protokoll għat-twettiq ta' monitoraġġ tal-irwejjaħ;

(iii)

protokoll għar-rispons għal inċidenti identifikati ta' rwejjaħ;

(iv)

programm għall-prevenzjoni u għat-tnaqqis tal-irwejjaħ imfassal biex jidentifika s-sors(i); biex ikejjel/jipprovdi stima tal-espożizzjoni għall-irwejjaħ; biex jikkaratterizza l-kontribuzzjonijiet tas-sorsi; u biex jimplimenta miżuri ta' prevenzjoni u/jew ta' tnaqqis.

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fil-BAT 6.

Applikabbiltà

L-applikabbiltà hija limitata għal każijiet fejn l-inkonvenjent ikkawżat mill-irwejjaħ jista' jkun mistenni jew ikun ġie sostanzjat.

BAT 21.

Sabiex jiġi evitat jew, fejn dan ma jkunx possibbli, sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-irwejjaħ mill-ġbir u mit-trattament tal-ilma mormi u mit-trattament tal-ħama, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew kombinazzjoni tat-tekniki li jidhru hawn taħt.

 

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

(a)

Tnaqqis fil-ħin ta' residenza

Jitnaqqas kemm jista' jkun il-ħin li l-ilma mormi u l-ħama jibqgħu fis-sistemi ta' ġbir u ta' ħżin, b'mod partikulari f'kundizzjonijiet anerobiċi.

L-applikabbiltà tista' tkun limitata fil-każ ta' sistemi eżistenti ta' ġbir u ta' ħżin.

(b)

Trattament kimiku

L-użu ta' sustanzi kimiċi li jeqirdu jew li jnaqqsu l-formazzjoni ta' komposti li jintnu (eż. l-ossidazzjoni jew il-preċipitazzjoni ta' sulfur tal-idroġenu).

Ġeneralment applikabbli.

(c)

Ottimizzazzjoni tat-trattament aerobiku

Din tista' tinkludi:

(i)

kontroll tal-kontenut ta' ossiġnu;

(ii)

manutenzjoni frekwenti tas-sistema ta' arjazzjoni;

(iii)

użu ta' ossiġnu pur;

(iv)

tneħħija ta' ħama mit-tankijiet.

Ġeneralment applikabbli.

(d)

Għeluq

Jitgħattew jew jingħalqu l-faċilitajiet għall-ġbir u għat-trattament tal-ilma mormi u tal-ħama sabiex il-gass ta' skart li jinten jinġabar biex ikompli jiġi trattat.

Ġeneralment applikabbli.

(e)

Trattament fil-punt tar-rimi

Din tista' tinkludi:

(i)

trattament bijoloġiku;

(ii)

ossidazzjoni termali.

It-trattament bijoloġiku japplika biss għall-komposti li jinħallu faċilment fl-ilma u li jistgħu jiġu eliminati faċilment b'mod bijoloġiku.

5.6.   Emissjonijiet akustiċi

BAT 22.

Sabiex jiġi evitat jew, fejn dan mhuwiex possibbli, sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet akustiċi, il-BAT hija li jitwaqqaf u li jiġi implimentat pjan għall-immaniġġjar tal-istorbju, bħala parti mis-sistema ta' mmaniġġjar ambjentali (ara l-BAT 1), li jinkludi l-elementi kollha li ġejjin:

(i)

protokoll b'azzjonijiet u skedi ta' żmien xierqa;

(ii)

protokoll għat-twettiq ta' monitoraġġ tal-istorbju;

(iii)

protokoll għar-rispons għal inċidenti identifikati ta' storbju;

(iv)

programm għall-prevenzjoni u għat-tnaqqis tal-istorbju maħsub biex jidentifika s-sors(i); biex ikejjel/jipprovdi stima tal-espożizzjoni għall-istorbju, biex jikkaratterizza l-kontribuzzjonijiet tas-sorsi; u biex jimplimenta miżuri ta' prevenzjoni u/jew ta' tnaqqis tal-istorbju.

Applikabbiltà

L-applikabbiltà hija limitata għal każijiet meta jista' jkun mistenni jew ikun ġie sostanzjat inkonvenjent ikkawżat mill-istorbju.

BAT 23.

Sabiex jiġi evitat jew, fejn dan ma jkunx possibbli, sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet akustiċi, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew kombinazzjoni tat-tekniki li jidhru hawn taħt.

 

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

(a)

Post xieraq għat-tagħmir u għall-bini

Tiżdied id-distanza bejn l-emittent u r-riċevitur u l-użu ta' bini bħala lqugħ għall-istorbju.

Għal impjanti eżistenti, ir-rilokazzjoni tat-tagħmir tista' tkun limitata minħabba nuqqas ta' spazju jew spejjeż eċċessivi.

(b)

Miżuri operattivi

Dawn jinkludu:

(i)

spezzjoni u manutenzjoni mtejba tat-tagħmir;

(ii)

għeluq tal-bibien u tat-twieqi ta' żoni magħluqin, jekk possibbli;

(iii)

tħaddim tat-tagħmir minn persunal bl-esperjenza;

(iv)

evitar ta' attivitajiet storbjużi bil-lejl, jekk possibbli;

(v)

arranġamenti għall-kontroll tal-istorbju waqt attivitajiet ta' manutenzjoni.

Ġeneralment applikabbli.

(c)

Tagħmir li ma jagħmilx ħafna storbju

Dan jinkludi kompressuri, pompi u vampi li ma jagħmlux ħafna storbju.

Applikabbli biss meta t-tagħmir ikun ġdid jew ikun inbidel.

(d)

Tagħmir li jikkontrolla l-istorbju

Dan jinkludi:

(i)

mezzi li jnaqqsu l-istorbju;

(ii)

insulazzjoni tat-tagħmir;

(iii)

l-għeluq ta' tagħmir storbjuż;

(iv)

l-iżolament tal-bini minn ħsejjes (soundproofing).

L-applikabbiltà tista' tkun limitata minħabba ħtiġijiet ta' spazju (għal impjanti eżistenti), ta' saħħa, u minħabba kwistjonijiet ta' sigurtà.

(e)

Tnaqqis tal-istorbju

Inseriment ta' ostakoli bejn l-emittenti u r-riċevituri (eż. ħitan, ċnut u binjiet ta' protezzjoni).

Applikabbli biss għal impjanti eżistenti; peress li t-tfassil ta' impjanti ġodda għandu jelimina l-ħtieġa ta' din it-teknika. Għal impjanti eżistenti, l-inseriment ta' ostakoli jista' jkun limitat minħabba nuqqas ta' spazju.

6.   Deskrizzjonijiet tat-tekniki

6.1.   Trattament tal-ilma mormi

Teknika

Deskrizzjoni

Proċess tal-ħama attivat

L-ossidazzjoni bijoloġika ta' sustanzi organiċi dissolti bl-ossiġnu bl-użu tal-metaboliżmu ta' mikroorganiżmi.Fil-preżenza ta' ossiġenu dissolt (injettat bħala arja jew bħala ossiġnu pur) il-komponenti organiċi jiġu mineralizzati f'diossidu tal-karbonju u f'ilma jew jinbidlu f'metaboliti oħra u f'bijomassa (jiġifieri l-ħama attivat). Il-mikroorganiżmi jinżammu sospiżi fl-ilma mormi u t-taħlita kollha tiġi arjata mekkanikament. It-taħlita tal-ħama attivat tintbagħat lil faċilità ta' separazzjoni fejn il-ħama jiġi riċiklat għat-tank ta' arjazzjoni.

Nitrifikazzjoni/denitrifikazzjoni

Proċess f'żewġ stadji li normalment ikun inkorporat f'impjanti ta' trattament bijoloġiku tal-ilma mormi. L-ewwel pass huwa n-nitrifikazzjoni aerobika fejn il-mikroorganiżmi jossidaw l-ammonju (NH4 +) fin-nitrit intermedju (NO2 ), li mbagħad ikompli jiġi ossidat f'nitrat (NO3 ). Fil-pass sussegwenti tad-denitrifikazzjoni anossika, il-mikroorganiżmi kimikament jikkonvertu lin-nitrat f'gass tan-nitroġenu.

Preċipitazzjoni kimika

Il-konverżjoni ta' sustanzi niġġiesa dissolti f'kompost li ma jinħallx billi jiżdiedu preċipitanti kimiċi. Il-materjal solidu preċipitat li jifforma mbagħad jiġi separat permezz ta' sedimentazzjoni, flotazzjoni bl-arja jew b'filtrazzjoni. Jekk ikun meħtieġ, dan jista' jiġi segwit minn mikrofiltrazzjoni jew ultrafiltrazzjoni. Għall-preċipitazzjoni tal-fosforu jintużaw joni multivalenti tal-metall (eż. kalċju, aluminju, ħadid).

Koagulazzjoni u flokkulazzjoni

Il-koagulazzjoni u l-flokkulazzjoni jintużaw biex jisseparaw is-solidi sospiżi mill-ilma mormi u ħafna drabi jsiru f'passi suċċessivi. Il-koagulazzjoni ssir permezz taż-żieda ta' koagulanti b'ċarġ oppost għal dawk tas-solidi sospiżi. Il-flokkulazzjoni ssir permezz taż-żieda ta' polimeri, sabiex il-kolliżjonijiet tal-partikuli ta' mikrotrofof iġġiegħlhom jintrabtu flimkien biex jiġu prodotti trofof ikbar.

Ekwalizzazzjoni

L-ibbilanċjar ta' flussi u ta' tagħbijiet niġġiesa fid-daħla tat-trattament finali tal-ilma mormi permezz ta' tankijiet ċentrali. L-ekwalizzazzjoni tista' tkun deċentralizzata jew tista' ssir permezz ta' tekniki oħra ta' mmaniġġjar.

Filtrazzjoni

Is-separazzjoni ta' solidi mill-ilma mormi billi jingħaddew minn ġo mezz poruż eż. filtrazzjoni bir-ramel, mikrofiltrazzjoni u ultrafiltrazzjoni.

Flotazzjoni

Is-separazzjoni ta' partikuli solidi jew likwidi mill-ilma mormi billi jintrabtu ma' bżieżaq żgħar ħafna ta' gass, normalment arja. Il-partikuli galleġġjanti jakkumulaw fil-wiċċ tal-ilma u jinġabru permezz ta' xkumaturi.

Bijoreattur tal-membrana

Kombinazzjoni ta' trattament ta' ħama attivat u ta' filtrazzjoni permezz ta' membrana. Jintużaw żewġ varjanti: (a) ċirkwit estern ta' riċirkolazzjoni bejn it-tank tal-ħama attivat u l-modulu tal-membrana; u (b) l-immersjoni tal-modulu tal-membrana fit-tank arjat tal-ħama attivat, fejn l-effluwent jiġi ffiltrat permezz ta' membrana b'fibri semi permeabbli, u l-bijomassa tibqa' fit-tank (dan il-varjant jikkonsma inqas enerġija u jwassal għal impjanti iktar kompatti).

Newtralizzazzjoni

L-aġġustament tal-pH tal-ilma mormi għal livell newtrali (madwar 7) permezz taż-żieda ta' sustanzi kimiċi. Biex jiżdied il-pH ġeneralment jintuża l-idrossidu tas-sodju (NaOH) jew l-idrossidu tal-kalċju (Ca(OH)2); filwaqt li biex jitnaqqas il-pH, ġeneralment jintuża l-aċidu sulfuriku (H2SO4), l-aċidu idrokloriku (HCl) jew id-diossidu tal-karbonju (CO2). Matul in-newtralizzazzjoni jista' jkun hemm preċipitazzjoni ta' xi sustanzi.

Sedimentazzjoni

Is-separazzjoni ta' partikuli sospiżi u ta' materjal sospiż permezz ta' preċipitazzjoni gravitazzjonali.

6.2.   Emissjonijiet diffużi ta' KOV

Teknika

Deskrizzjoni

Tagħmir b'integrità għolja

It-tagħmir b'integrità għolja jinkludi:

valvijiet b'siġilli doppji tal-ippakkjar;

pompi/kompressuri/aġitaturi li jaħdmu b'mod manjetiku;

pompi/kompressuri/aġitaturi mgħammra b'siġilli mekkaniċi minflok b'ippakkjar;

gaskets b'integrità għolja (pereżempju gaskets spirali, ġonot annellari) għal applikazzjonijiet kritiċi;

tagħmir reżistenti għall-korrużjoni.

Programm għat-tiswija u d-detezzjoni tat-tnixxija (LDAR)

Approċċ strutturat għat-tnaqqis tal-emissjonijiet li jaħarbu ta' KOV permezz tad-detezzjoni u t-tiswija jew is-sostituzzjoni sussegwenti tal-komponenti li jkunu qegħdin inixxu. Attwalment, ix-xamm (deskritt minn EN 15446) u metodi ottiċi ta' immaġni għall-gass huma disponibbli għall-identifikazzjoni ta' tnixxijiet.

Metodu tax-xamm: L-ewwel pass huwa d-detezzjoni bl-użu ta' analizzaturi ta' KOV li jinżammu fl-idejn biex ikejlu l-konċentrazzjoni maġenb it-tagħmir (eż. bl-użu ta' jonizzazzjoni bi fjamma jew ta' fotojonizzazzjoni). It-tieni pass jikkonsisti mit-tgeżwir tal-komponent f'borża biex ikun jista' jsir kejl dirett fis-sors tal-emissjoni. Xi kultant it-tieni pass jiġi sostitwit b'kurvi ta' korrelazzjoni matematika li jkunu ġejjin minn riżultati statistiċi miksubin minn għadd kbir ta' kejl preċedenti li jkun sar fuq komponenti simili.

Metodi ottiċi ta' immaġni tal-gass: Il-metodi ottiċi ta' immaġni jużaw kameras żgħar u ħfief li jinżammu fl-idejn li jippermettu l-viżwalizzazzjoni tat-tnixxija tal-gass dak il-ħin stess, u jidhru bħala “duħħan” fuq vidjoreġistratur flimkien mal-immaġni normali tal-komponent ikkonċernat sabiex jiġu lokalizzati faċilment u malajr it-tnixxijiet sinifikanti ta' KOV. Is-sistemi attivi jipproduċu immaġni b'retrodiffużjoni permezz ta' dawl bil-laser infra-aħmar li jiġi rifless fuq il-komponent u fuq l-inħawi tiegħu. Is-sistemi passivi huma bbażati fuq ir-radjazzjoni infra-ħamra naturali tat-tagħmir u tal-inħawi tiegħu.

Ossidazzjoni termali

L-ossidazzjoni ta' gassijiet kombustibbli u ta' odoranti fi fluss ta' gass ta' skart permezz tat-tisħin tat-taħlita ta' kontaminanti mal-arja jew mal-ossiġnu sa punt ogħla mill-punt ta' awtofjammabbiltà tagħha f'kompartiment tal-kombustjoni u tinżamm f'temperatura għolja għal ħin twil biżżejjed biex titlesta l-kombustjoni li tirrendiha diossidu tal-karbonju u ilma. L-ossidazzjoni termali tissejjaħ ukoll “inċinerazzjoni”, “inċinerazzjoni termali” jew “kombustjoni ossidattiva”.

L-użu tal-istress maħsub għall-gasket għall-assemblaġġ ta' ġonot bi flanġi

Dawn jinkludu:

(i)

il-kisba ta' gasket b'ċertifikat ta' kwalità għolja, eż. skont EN 13555;

(ii)

il-kalkolu tal-ogħla tagħbija possibbli ta' boltijiet, eż. skont EN 1591–1;

(iii)

il-kisba ta' tagħmir kwalifikat għall-assemblaġġ ta' flanġi;

(iv)

is-superviżjoni tal-issikkar tal-bolt minn fitter ikkwalifikat.

Monitoraġġ ta' emissjonijiet diffużi ta' KOV

Ix-xamm u t-tekniki ottiċi ta' immaġni għall-gass huma deskritti taħt il-programm għat-tiswija u d-detezzjoni tat-tnixxija.

L-iskrinjar sħiħ u l-kwantifikazzjoni tal-emissjonijiet mill-installazzjoni jistgħu jsiru b'kombinazzjoni xierqa ta' metodi kumplimentari, eż. kampanji tal-Fluss tal-ħabi solari (SOF) jew LIDAR bl-assorbiment differenzjali (DIAL). Dawn ir-riżultati jistgħu jintużaw għall-valutazzjoni tat-tendenzi fil-ħin, għall-kontroverifika u għall-aġġornament/validazzjoni tal-programm LDAR kontinwu.

Il-fluss tal-ħabi solari (SOF): Din it-teknika hija bbażata fuq ir-reġistrazzjoni u l-analiżi spettometrika Fourier Transform ta' spettru tad-dawl tax-xemx b'banda wiesgħa infra-ħamra jew ultra-vjola/viżibbli tul itinerarju ġeografiku speċifiku, li jaqsam id-direzzjoni tar-riħ u d-dħaħen twal tal-KOV.

LIDAR bl-assorbiment differenzjali (DIAL): Din hija teknika bbażata fuq il-laser bl-użu ta' LIDAR (id-detezzjoni u l-kejl tad-distanza permezz tad-dawl) bl-assorbiment differenzjali, li huwa l-analogu ottiku tar-RADAR ibbażat fuq il-mewġ tar-radju. It-teknika tiddependi fuq ir-retrodiffużjoni tal-pulsazzjonijiet tar-raġġi tal-laser minn aerosols atmosferiċi, u l-analiżi tal-karatteristiċi spettrali tad-dawl li jkun ġie lura miġbur minn teleskopju.


(1)  Il-frekwenzi tal-monitoraġġ jistgħu jiġu adattati jekk is-serje tad-dejta turi b'mod ċar li hemm biżżejjed stabbiltà.

(2)  Il-punt ta' kampjunar jinsab fil-post minn fejn l-emissjoni tħalli l-installazzjoni.

(3)  Il-monitoraġġ tat-TOC u l-monitoraġġ tas-COD huma alternattivi. Il-monitoraġġ tat-TOC huwa l-għażla ppreferuta għaliex ma jiddependix fuq l-użu ta' komposti tossiċi ħafna.

(4)  Il-monitoraġġ tat-TN u tan-Ninorg huma alternattivi.

(5)  Tista' tintuża kombinazzjoni xierqa ta' dawn il-metodi.

(6)  Dawn it-tekniki huma deskritti u ddefiniti iktar f'konklużjonijiet oħra dwar il-BAT għall-industrija tal-kimika.

(7)  Ara l-BAT 11.

(8)  Ara l-BAT 12.

(9)  Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma mogħtija fit-Taqsima 6.1.

(10)  L-ebda BAT-AEL ma japplika għal Domanda bijokimika għall-ossiġnu (BOD). Bħala indikazzjoni, normalment il-medja annwali tal-livell ta' BOD5 fl-effluwent minn impjant ta' trattament bijoloġiku ta' ilma mormi ġeneralment tkun ta' ≤ 20 mg/l.

(11)  Japplika jew il-BAT-AEL għal TOC jew il-BAT-AEL għal COD. TOC huwa l-għażla preferuta peress li l-monitoraġġ tiegħu ma jiddependix fuq l-użu ta' komposti tossiċi ħafna.

(12)  Normalment it-tarf t'isfel tal-medda jinkiseb meta l-l-għadd ta' flussi tributarji ta' ilma mormi li jkun fihom komposti organiċi jkun żgħir u/jew l-ilma mormi jkun prinċipalment fih komposti organiċi faċilment bijodegradabbli.

(13)  It-tarf ta' fuq tal-medda jista' jkun sa 100 mg/l għal TOC jew sa 300 mg/l għal COD, it-tnejn bħala medji annwali, jekk ikunu sodisfatti ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:

—   Kundizzjoni A: Effiċjenza tat-tnaqqis ≥ 90 % bħala medja annwali (inkluż kemm il-pretrattament kif ukoll it-trattament finali).

—   Kundizzjoni B: Jekk jintuża trattament bioloġiku, tal-inqas tkun sodisfatta waħda mill-kriterji li ġejjin:

Jintuża stadju ta' trattament bioloġiku b'tagħbija baxxa (jiġifieri ta' ≤ 0,25 kg COD/kg ta' materja organika xotta ta' ħama). Dan jissuġġerixxi li l-livell tal-BOD fl-effluwent huwa ≤ 20 mg/l.

Tintuża nitrifikazzjoni.

(14)  It-tarf ta' fuq tal-medda jista' ma japplikax jekk ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

—   Kundizzjoni A: Effiċjenza tat-tnaqqis ≥ 95 % bħala medja annwali (inkluż kemm il-pretrattament kif ukoll it-trattament finali).

—   Kundizzjoni B: l-istess bħall-Kundizzjoni B fin-nota f'qiegħ il-paġna (4).

—   Kundizzjoni C: L-affluwent li jkun dieħel fit-trattament finali ta' ilma mormi juri l-karatteristiċi li ġejjin: TOC > 2 g/l (jew COD > 6 g/l) bħala medja annwali u proporzjon għoli ta' komposti organiċi refrattorji.

(15)  It-tarf ta' fuq tal-medda jista' ma japplikax meta t-tagħbija niġġiesa prinċipali toriġina mill-produzzjoni ta' metilċellulosa.

(16)  It-tarf t'isfel tal-medda normalment jinkiseb meta tintuża l-filtrazzjoni (eż. filtrazzjoni bir-ramel, mikrofiltrazzjoni, ultrafiltrazzjoni, bijoreattur tal-membrana), filwaqt li t-tarf ta' fuq tal-medda normalment jintlaħaq meta tintuża sedimentazzjoni biss.

(17)  Dan il-BAT-AEL jista' ma japplikax meta t-tagħbija niġġiesa prinċipali toriġina mill-produzzjoni ta' rmied tal-karbonat tas-sodju permezz tal-proċess Solvay jew mill-produzzjoni ta' diossidu tat-titanju.

(18)  Japplika jew il-BAT-AEL għan-nitroġenu totali jew il-BAT-AEL għan-nitroġenu inorganiku totali.

(19)  Il-BAT-AELs għat-TN u n-Ninorg ma japplikawx għall-installazzjonijiet li ma jkollhomx trattament bijoloġiku tal-ilma mormi. It-tarf t'isfel tal-medda normalment jinkiseb meta l-affluwent li jkun dieħel ġewwa l-impjant ta' trattament bijoloġiku ta' ilma mormi jkun fih livelli baxxi ta' nitroġenu u/jew meta tkun tista' tintuża nitrifikazzjoni/denitrifikazzjoni fl-aħjar kundizzjonijiet possibbli.

(20)  It-tarf ta' fuq tal-medda jista' jkun ogħla u sa 40 mg/l għat-TN jew ta' 35 mg/l għan-Ninorg, it-tnejn bħala medji annwali, jekk bħala medja annwali l-effiċjenza tat-tnaqqis tkun ta' ≥ 70 % (inkluż kemm il-pretrattament kif ukoll it-trattament finali).

(21)  It-tarf t'isfel tal-medda normalment jinkiseb meta jiżdied il-fosforu għat-tħaddim tajjeb tal-impjant ta' trattament bijoloġiku ta' ilma mormi jew meta l-fosforu prinċipalment joriġina minn sistemi ta' tisħin jew ta' tkessiħ. It-tarf ta' fuq tal-medda normalment jinkiseb meta l-komposti li jkun fihom il-fosforu jiġu prodotti mill-installazzjoni.

(22)  It-tarf t'isfel tal-medda normalment jinkiseb meta l-għadd ta' komposti organiċi aloġenati li tuża jew tipproduċi l-installazzjoni jkun żgħir.

(23)  Dan il-BAT-AEL jista' ma japplikax meta t-tagħbija niġġiesa prinċipali toriġina mill-produzzjoni ta' aġenti ta' kuntrast ta' raġġi jodinati minħabba t-tagħbija b'refrattorji għoljin. Barra minn hekk dan il-BAT-AEL jista' ma japplikax meta t-tagħbija niġġiesa prinċipali toriġina mill-produzzjoni ta' ossidu tal-propelin jew ta' epikloroidrin permezz tal-proċess ta' kloroidrin minħabba t-tagħbija għolja.

(24)  It-tarf t'isfel tal-medda normalment jinkiseb meta l-metalli (komposti) korrispondenti li tuża jew tipproduċi l-installazzjoni jkunu ftit.

(25)  Dan il-BAT-AEL jista' ma japplikax għall-effluwenti inorganiċi meta t-tagħbija niġġiesa prinċipali toriġina mill-produzzjoni ta' komposti inorganiċi ta' metalli tqal.

(26)  Dan il-BAT-AEL jista' ma japplikax meta t-tagħbija niġġiesa prinċipali toriġina mill-ipproċessar ta' volumi kbar ta' materja prima inorganika solida li tkun kontaminata b'metalli (eż. karbonat tas-sodju mill-proċess Solvay, diossidu tat-titanju).

(27)  Dan il-BAT-AEL jista' ma japplikax meta t-tagħbija niġġiesa prinċipali toriġina mill-produzzjoni ta' komposti organiċi tal-kromu.

(28)  Dan il-BAT-AEL jista' ma japplikax meta t-tagħbija niġġiesa prinċipali toriġina mill-produzzjoni ta' komposti organiċi tar-ram jew mill-produzzjoni ta' monomeru tal-klorur tal-vinil/diklorat tal-etilen permezz tal-proċess ta' ossiklorazzjoni.

(29)  Dan il-BAT-AEL jista' ma japplikax meta t-tagħbija niġġiesa prinċipali toriġina mill-produzzjoni ta' fibri viskużi.


Top