EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0868

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/868 tas-26 ta' Mejju 2015 li jemenda l-Annessi II, III u V tar- Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jidħlu l-livelli massimi ta' residwi għat-2,4,5-T, il-barban, il-binapakril, il-bromofos-etil, il-kamfeklor (toksafen), il-klorbufam, il-kloroksuron, il-klożolinat, id-DNOC, id-diallat, id-dinoseb, id-dinoterb, id-dioksatijon, l-ossidu tal-etilen, l-aċetat tal-fentin, l-idrossidu tal-fentin, il-fluċikloksuron, il-fluċitrinat, il-formotijon, il-mekarbam, il-metakrifos, il-monolinuron, il-fenotrin, il-profam, il-pirażofos, il-kinalfos, ir-resmetrina, it-teknażen u l-vinklożolin f'ċerti prodotti jew fuqhom (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

OJ L 145, 10.6.2015, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/868/oj

10.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 145/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/868

tas-26 ta' Mejju 2015

li jemenda l-Annessi II, III u V tar- Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jidħlu l-livelli massimi ta' residwi għat-2,4,5-T, il-barban, il-binapakril, il-bromofos-etil, il-kamfeklor (toksafen), il-klorbufam, il-kloroksuron, il-klożolinat, id-DNOC, id-diallat, id-dinoseb, id-dinoterb, id-dioksatijon, l-ossidu tal-etilen, l-aċetat tal-fentin, l-idrossidu tal-fentin, il-fluċikloksuron, il-fluċitrinat, il-formotijon, il-mekarbam, il-metakrifos, il-monolinuron, il-fenotrin, il-profam, il-pirażofos, il-kinalfos, ir-resmetrina, it-teknażen u l-vinklożolin f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u partikolarment l-Artikolu 14(1)(a), l-Artikolu 18(1)(b) u l-Artikolu 49(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Fil-każ tas-sustanzi 2,4,5-T, barban, binapakril, bromofos-etil, kamfeklor (toksafen), klorbufam, kloroksuron, klożolinat, DNOC, diallat, dinoseb, dinoterb, dioksatijon, ossidu tal-etilen, aċetat tal-fentin, idrossidu tal-fentin, fluċitrinat, formotijon, mekarbam, metakrifos, monolinuron, profam, pirażofos, kinalfos, resmetrina u teknażen, il-livelli massimi ta' residwu (MRLs) ġew stabbiliti fl-Anness II u fil-Parti B tal-Anness III tar- Regolament (KE) Nru 396/2005. Għall-fluċikloksuron u l-fenotrin, l-MRLs ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III ta' dak ir-Regolament. Għall-vinklożolin, l-MRLs ġew stabbiliti fl-Anness V ta' dak ir-Regolament.

(2)

L-awtorizzazzjonijiet kollha eżistenti għall-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti li fihom dawn is-sustanzi attivi ġew irrevokati. Il-Kummissjoni kkonsultat mal-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni Ewropea dwar il-bżonn li jiġu adattati ċerti limiti ta' kwantifikazzjoni (LOQs). Fir-rigward ta' bosta sustanzi, dawk il-laboratorji kkonkludew li għal ċerti prodotti, l-iżvilupp tekniku jippermetti li jiġu stabbiliti LOQs iktar baxxi.

(3)

Għall-binapakril, id-dinoseb, l-aċetat tal-fentin u l-idrossidu tal-fentin, il-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni Ewropea pproponew li d-definizzjoni tar-residwu tinbidel.

(4)

Fil-każ ta' dawk is-sustanzi attivi li l-MRLs kollha tagħhom għandhom jitnaqqsu għal-LOQ rilevanti, il-valuri fissi għandhom jiġu elenkati fl-Anness V skont l-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005..

(5)

Is-sħab kummerċjali tal-Unjoni ġew ikkonsultati permezz tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ dwar l-MRLs il-ġodda u l-kummenti tagħhom ittieħdu inkonsiderazzjoni.

(6)

Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu jiġi emendat skont dan.

(7)

Biex il-prodotti jkomplu jiġu kummerċjalizzati, ipproċessati u kkunsmati b'mod normali, dan ir-Regolament għandu jistipula arranġament tranżizzjonali għall-prodotti li jkunu ġew prodotti legalment qabel il-modifika tal-MRLs u dan jiġri wkoll fejn jintwera li nżamm livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi.

(8)

Qabel ma jibdew jiġu applikati l-MRLs modifikati jrid jgħaddi perjodu raġonevoli ta' żmien sabiex l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-operaturi tan-negozji tal-ikel ikollhom biżżejjed żmien biex iħejju ruħhom u jkunu jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-modifika tal-MRLs.

(9)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 kif kien qabel ma ġie emendat permezz ta' dan ir-Regolament jibqa' japplika għal prodotti li ġew prodotti legalment qabel it-30 ta' Ġunju 2015.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jibda japplika mit-30 ta' Diċembru 2015.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Mejju 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.


ANNESS

L-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness II, jitħassru l-kolonni għas-sustanzi 2,4,5-T, barban, binapakril, bromofos-etil, kamfeklor (toksafen), klorbufam, kloroksuron, klożolinat, DNOC, diallat, dinoseb, dinoterb, dioksatijon, ossidu tal-etilen, aċetat tal-fentin, idrossidu tal-fentin, fluċikloksuron, formotijon, mekarbam, metakrifos, monolinuron, profam, pirażofos, kinalfos, resmetrina u teknażen.

(2)

L-Anness III hu emendat kif ġej:

(a)

Fil-Parti A, jitħassru l-kolonni għall-fluċikloksuron u l-fenotrin.

(b)

Fil-Parti B, jitħassru l-kolonni għas-sustanzi 2,4,5-T, barban, binapakril, bromofos-etil, kamfeklor (toksafen), klorbufam, kloroksuron, klożolinat, DNOC, diallat, dinoseb, dinoterb, dioksatijon, ossidu tal-etilen, aċetat tal-fentin, idrossidu tal-fentin, fluċitrinat, formotijon, mekarbam, metakrifos, monolinuron, profam, pirażofos, kinalfos, resmetrina, teknażen.

(3)

L-Anness V huwa emendat kif ġej:

(a)

il-kolonna għall-vinklożolin tinbidel b'dan li ġej:

“Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (1)

Vinklożolin

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW ĠEWŻ IFFRIŻAT

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

0,01  (*)

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ morr, kinotto u ibridi oħra)

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi, Buddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Xkomp

 

0110050

Mandolin (Klementini, tangerine, il-minneola u ibridi oħra tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Oħrajn

 

0120000

(ii)

Ġewż tas-siġar

0,02  (*)

0120010

Lewż

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

0120040

Qastan

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

0120070

Makadamja

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

0120090

Ġewż tal-arżnu

 

0120100

Pistaċċi

 

0120110

Ġewż

 

0120990

Oħrajn

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

0,01  (*)

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ salvaġġ)

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

0130030

Sfarġel

 

0130040

Naspli

 

0130050

Naspla tal-Ġappun

 

0130990

Oħrajn

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

0,01  (*)

0140010

Berquq

 

0140020

Ċiras (Ċiras ħelu, ċiras qares )

 

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

 

0140040

Għanbaqar (Damson, greengage, mirabelle, pruna salvaġġa, tamal aħmar/tamal Ċiniż/żinżel Ċiniż (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Oħrajn

 

0150000

(v)

Żibeġ tal-kukku u frott żgħir

0,01  (*)

0151000

(a)

Għeneb tal-mejda u tal-inbid

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

0151020

Għeneb tal-inbid

 

0152000

(b)

Frawli

 

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

 

0153010

Tut

 

0153020

Dewberries (Loganberries, tayberries, boysenberries, cloudberries u ibridi ta' Rubus oħra)

 

0153030

Lampun (Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nektar tal-lampu (Rubus arcticus × idaeus))

 

0153990

Oħrajn

 

0154000

(d)

Żibeġ tal-kukku u frott żgħir ieħor

 

0154010

Blueberries (Mirtill)

 

0154020

Cranberries (Għeneb tal-muntanja (cowberries) (mirtill aħmar Vitis-idaea))

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

 

0154040

Ribes (Inklużi l-ibridi ma' speċi oħra ta' ribes)

 

0154050

Warda Skoċċiża

 

0154060

Ċawsli (Arbutus berry)

 

0154070

Azarole (naspla Mediterranja) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

 

0154080

Frott is-sebuqa (Black chokeberry/appleberry, mountain ash, buckthorn/sea sallowthorn, hawthorn, service berries, u treeberries ieħor)

 

0154990

Oħrajn

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

0,01  (*)

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

0161010

Tamal

 

0161020

Tin

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0161040

Larinġ tal-qsari (Larinġ tal-qsari marumi, larinġ tal-qsari nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

0161060

Kaki

 

0161070

Jambolan (għanbaqar tal-Ġava) (Tuffieħ tal-Ġava/water apple, pomerac, rose apple, ċirasa Brażiljana, ċirasa tas-Surinam/grumichama (Eugenia uniflora))

 

0161990

Oħrajn

 

0162000

(b)

Qoxra li ma tittikilx, żgħira

 

0162010

Kiwi

 

0162020

Liċċi (Litchi) (Pulasan, rambutan/liċċi bis-suf, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

0162040

Bajtar tax-xewk (frotta tal-kaktus)

 

0162050

Tuffieħa stilla

 

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja) (Sapote sewda, bajda, ħadra, canistel/sapote safra, sapote mammey)

 

0162990

Oħrajn

 

0163000

(c)

Qoxra li ma tittikilx, kbira

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Rummien

 

0163060

Ċerimoja (Custard apple, sugar apple/sweetsop, llama (Annona diversifolia) u frott ieħor ta' Annonnaceae ta' daqs medju)

 

0163070

Gwava (Pitaja ħamra/ħelwa (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frott tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 

0163100

Durian

 

0163110

Il-frotta tal-annona (guanbana)

 

0163990

Oħrajn

 

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,01  (*)

0211000

(a)

Patata

 

0212000

(b)

Ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

0212010

Kassava (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)

 

0212020

Patata ħelwa

 

0212030

Jamm (Potato bean/yam bean, yam bean Messikan)

 

0212040

Ararut

 

0212990

Oħrajn

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra il-pitravi

 

0213010

Pitravi

 

0213020

Karrotti

 

0213030

Celeriac (Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi)

 

0213040

Għerq tal-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana)

 

0213050

Artiċokks (Crosne)

 

0213060

Zunnarija bajda

 

0213070

Tursin tuberuż

 

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus))

 

0213090

Sassefrika (Scorzonera, sassefrika Spanjola/Spanish oysterplant, lappa li tittiekel)

 

0213100

Swedes

 

0213110

Turnips (xorta ta' Brassica)

 

0213990

Oħrajn

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

0,01  (*)

0220010

Tewm

 

0220020

Basal (Basal ieħor tal-basla, basal silverskin)

 

0220030

Shallots

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa u basal ta' Wales (Basal ieħor aħdar u varjetajiet simili)

 

0220990

Oħrajn

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

0,01  (*)

0231000

(a)

Solanacea

 

0231010

Tadam (Tadam ċiras, Fisalis spp., goġiberri, wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense) tadam tas-siġra)

 

0231020

Bżar ħelu (Bżar felfel)

 

0231030

Brinġiel (Pepino, antroewa/brunġiel abjad (S. macrocarpon))

 

0231040

Okra

 

0231990

Oħrajn

 

0232000

(b)

Kukurbit — qoxra li tittiekel

 

0232010

Ħjar

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

0232030

Zukkini (qarabagħli żgħir) (Qara' tas-sajf, qara' (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bettieħ morr, snake gourd, angled luffa/teroi)

 

0232990

Oħrajn

 

0233000

(c)

Kukurbit — qoxra li ma tittikilx

 

0233010

Bettieħ (Kiwano)

 

0233020

Qara' aħmar (Qara' ħamra, qara' (varjetà imwaħħra))

 

0233030

Dulliegħ

 

0233990

Oħrajn

 

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Qamħirrun żgħir)

 

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħrajn

 

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus Brassica

0,01  (*)

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

0241010

Brokkoli (Calabrese, broccoli raab, brokkoli Ċiniżi)

 

0241020

Pastard

 

0241990

Oħrajn

 

0242000

(b)

Brassica bir-ras

 

0242010

Brussels sprouts

 

0242020

Kaboċċa (Kaboċċa bir-ras ippuntata, kaboċċa ħamra, kaboċċa Ingliża mflefla, kaboċċa bajda)

 

0242990

Oħrajn

 

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

0243010

Kaboċċa Ċiniża (Mustarda Indjana jew Ċiniża pak choi, kaboċċa ċatta Ċiniża/tai goo choi, choi sum, kaboċċa ta' Pekin/pe-tsai)

 

0243020

Kale (Borecole/kale innukklat, collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage)

 

0243990

Oħrajn

 

0244000

(d)

Kolrabi

 

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħxejjex aromatiċi friski

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra tal-insalata inklużi l-Brassicacea

0,01  (*)

0251010

Ħass tal-ħaruf (Insalata tal-qamħ Taljan)

 

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso, ħass iceberg, ħass romaine (cos))

 

0251030

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra salvaġġa, ċikwejra tal-werqa ħamra, radiccho, indivja tal-weraq innukklat, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), weraq taċ-ċikwejra salvaġġa)

 

0251040

Krexxun (Daikon cress, krexxun tar-rukola, krexxun tal-brokkoli, mung bean sprouts, alfalfa sprouts)

 

0251050

Krexxun tal-art

 

0251060

Aruka (Aruka salvaġġa (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Mustarda ħamra

 

0251080

Weraq u nebbieta tal-Brassica spp5, inklużi l-weraq tat-turnip (xorta ta' Brassika) Mizuna, weraq tal-piżelli u tar-ravanell u pjanti oħra, inklużi tal-brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat), weraq tal-ġidra)

 

0251990

Oħrajn

 

0252000

(b)

Spinaċi u ħxejjex simili (weraq)

0,01  (*)

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand, spinaċi amaranthus (pakkhom, tampara), weraq tal-pjanta Tajer, bitterblad/bitawiri, lavanda tal-baħar)

 

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa/miner's lettuce, burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda))

 

0252030

Weraq tal-pitravi (selq) (Weraq tal-pitravi)

 

0252990

Oħrajn

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja (weraq tal-għeneb) (Malabar nightshade, weraq tal-banana, climbing wattle (Acacia pennata))

0,01  (*)

0254000

(d)

Krexxuni tal-ilma (Kampanella/konvolvulu Ċiniż/konvolvulu tal-ilma/water spinach/kangkung (Ipomea aquatica), silla tal-ilma, mimoża tal-ilma)

0,01  (*)

0255000

(e)

Witloof

0,01  (*)

0256000

(f)

Ħxejjex aromatiċi

0,02  (*)

0256010

Maxxita

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

0256030

Weraq tal-karfus (Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-ħlewwa, lovage, anġelika, sweet cicely u weraq oħrajn Apiacea, ċilantro/stinking/kosbor twil/stink weed (Eryngium foetidum))

 

0256040

Tursin (weraq tat-tursin tuberuż)

 

0256050

Salvja (Sagħtrija (Satureia hortensis, Satureia montana), weraq Borago officinalis)

 

0256060

Klin

 

0256070

Sagħtar (Merqtux, origanu)

 

0256080

Ħabaq (Weraq tal-balzmu, nagħniegħ, pepermint, ħabaq sagru, ħabaq ħelu, ħabaq bis-suf, fjuri li jittieklu (qronfol Tork u oħrajn), ombrellini, werqa tal-betel salvaġġa, weraq tal-kàri)

 

0256090

Weraq tar-rand (Lemon grass)

 

0256100

Stragun (Issopu)

 

0256990

Oħrajn

 

0260000

(vi)

Legumi (friski)

0,01  (*)

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra/fażola Franċiża/ snap beans, fażola ħamra tixxeblek, slicing bean, yard long beans, fażola tal-gwar, fażola tas-sojja)

 

0260020

Fażola (bla miżwed) (Ful, Flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed)(Manġxtù/sugar peas/snow peas)

 

0260040

Piżelli (bla miżwed) (Piżelli tal-ġnien, piżelli ħodor, ċiċri)

 

0260050

Għads

 

0260990

Oħrajn

 

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

0,01  (*)

0270010

Asparagu

 

0270020

Kardun (Zkuk borago officinalis)

 

0270030

Karfus

 

0270040

Bużbież

 

0270050

Qaqoċċ (Fjura tal-banana)

 

0270060

Kurrat

 

0270070

Rubarbru

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambù

 

0270090

Qlub tal-palm

 

0270990

Oħrajn

 

0280000

(viii)

Faqqiegħ

0,01  (*)

0280010

Faqqiegħ kkultivati (Faqqiegħ komuni, oyster mushroom, shiitake, fungus mycelium (partijiet veġetattivi))

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ (Chanterelle, tartuf, more, cep)

 

0280990

Oħrajn

 

0290000

(ix)

Alki tal-baħar

0,01  (*)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ IMNIXXFA TAL-LEGUMI

0,01  (*)

0300010

Fażola (Ful, navy beans, flageolets, jack beans, lima beans, fażola tal-għelieqi, cowpeas)

 

0300020

Għads

 

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli tal-għelieqi, ġulbiena)

 

0300040

Lupini

 

0300990

Oħrajn

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,02  (*)

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

 

0401010

Kittien

 

0401020

Karawett

 

0401030

Żerriegħa tal-pepprin

 

0401040

Żerriegħa tal-ġunġlien

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

0401060

Żerriegħa tal-lift (Żerriegħa tal-lift tal-għasafar, turnip rape)

 

0401070

Żerriegħa tas-sojja

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

0401100

Żrieragħ tal-qara' aħmar (Żrieragħ oħrajn tal-Cucurbitaceae)

 

0401110

Għosfor

 

0401120

Fidloqqom (Purple viper's bugloss/Canary flower (Echium planatgineum) Corn Gromwell (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Camelina sativa

 

0401140

Żerrigħa tal-qanneb

 

0401150

Castor bean

 

0401990

Oħrajn

 

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

0402020

Ġewż tal-palm ((żrieragħ tal-palm għaż-żejt)

 

0402030

Frott tal-palm

 

0402040

Kapok

 

0402990

Oħrajn

 

0500000

5.

ĊEREALI

0,01  (*)

0500010

Xgħir

 

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, quinoa)

 

0500030

Qamħirrum

 

0500040

Millieġ (Dekkuk, teff, millieġ Afrikan, millieġ perla)

 

0500050

Ħafur

 

0500060

Ross (Ross abjad/salvaġġ (Zizania aquatica))

 

0500070

Segala

 

0500080

Sorgu

 

0500090

Qamħ (Spelt, triticale)

 

0500990

Oħrajn (Skalora (Phalaris canariensis))

 

0600000

6.

TE, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,05  (*)

0610000

(i)

Tejiet

 

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafè

 

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 

0631000

(a)

Fjuri

 

0631010

Fjuri tal-kamumilla

 

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 

0631030

Petali tal-ward

 

0631040

Fjuri tal-ġiżimin (Fjuri tas-sebuqa (Sambucus nigra))

 

0631050

Xkomp (linden)

 

0631990

Oħrajn

 

0632000

(b)

Weraq

 

0632010

Weraq tal-frawli

 

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 

0632030

Matè

 

0632990

Oħrajn

 

0633000

(c)

Għeruq

 

0633010

Għeruq tal-valerjana

 

0633020

Għeruq tal-ġinseng

 

0633990

Oħrajn

 

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 

0640000

(iv)

Żrieragħ tal-kakaw (iffermentati jew imnixxfin)

 

0650000

(v)

Ħarruba (st johns bread)

 

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa)

0,05 (*)

0800000

8.

ĦWAWAR

 

0810000

(i)

Żrieragħ

0,05  (*)

0810010

Ħlewwa

 

0810020

Karwija sewda

 

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Żerriegħa tal-lovage)

 

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 

0810050

Żerriegħa tal-kemmun

 

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 

0810070

Żerriegħa tal-bużbież

 

0810080

Fienu

 

0810090

Noċemuskata

 

0810990

Oħrajn

 

0820000

(ii)

Frott u żibeġ tal-kukku

0,05  (*)

0820010

Bżar tal-Ġamajka

 

0820020

Bżar tas-Sichuan (bżar tal-ħlewwa, bżar tal-Ġappun)

 

0820030

Karwija

 

0820040

Kardamonu

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

0820060

Bżar, iswed, aħdar u abjad (Bżar twil, bżar roża)

 

0820070

Mżiewed tal-vanilla

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

0820990

Oħrajn

 

0830000

(iii)

Qoxra tas-siġar

0,05  (*)

0830010

Kannella (Kassja)

 

0830990

Oħrajn

 

0840000

(iv)

Għeruq jew riżomi

 

0840010

Għud is-sus

0,05  (*)

0840020

Ġinġer

0,05  (*)

0840030

Żagħfran tal-Indja (Kurkuma)

0,05  (*)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

0840990

Oħrajn

0,05  (*)

0850000

(v)

Blanzuni

0,05  (*)

0850010

Msiemer tal-qronfol

 

0850020

Kappar

 

0850990

Oħrajn

 

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

0,05  (*)

0860010

Żagħfran

 

0860990

Oħrajn

 

0870000

(vii)

Aril

0,05  (*)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

 

0870990

Oħrajn

 

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01  (*)

0900010

Pitravi (għeruq)

 

0900020

Kannamiela

 

0900030

Għeruq taċ-ċikwejra

 

0900990

Oħrajn

 

1000000

10.

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI–ANNIMALI TERRESTRI

 

1010000

(i)

Tessut

0,01  (*)

1011000

(a)

Majjal

 

1011010

Muskoli

 

1011020

Xaħam

 

1011030

Fwied

 

1011040

Kliewi

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel

 

1011990

Oħrajn

 

1012000

(b)

Bovini

 

1012010

Muskoli

 

1012020

Xaħam

 

1012030

Fwied

 

1012040

Kliewi

 

1012050

Ġewwieni li jittiekel

 

1012990

Oħrajn

 

1013000

(c)

Nagħaġ

 

1013010

Muskoli

 

1013020

Xaħam

 

1013030

Fwied

 

1013040

Kliewi

 

1013050

Ġewwieni li jittiekel

 

1013990

Oħrajn

 

1014000

(d)

Mogħoż

 

1014010

Muskoli

 

1014020

Xaħam

 

1014030

Fwied

 

1014040

Kliewi

 

1014050

Ġewwieni li jittiekel

 

1014990

Oħrajn

 

1015000

(e)

Żwiemel, ħmir, bgħula jew hinnies

 

1015010

Muskoli

 

1015020

Xaħam

 

1015030

Fwied

 

1015040

Kliewi

 

1015050

Ġewwieni li jittiekel

 

1015990

Oħrajn

 

1016000

(f)

Tjur — tiġieġ, wiżż, papri, dundjani u fargħuni, ngħam, ħamiem

 

1016010

Muskoli

 

1016020

Xaħam

 

1016030

Fwied

 

1016040

Kliewi

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel

 

1016990

Oħrajn

 

1017000

(g)

Annimali oħra tar-razzett (Fenek, kangarù, ċerv)

 

1017010

Muskoli

 

1017020

Xaħam

 

1017030

Fwied

 

1017040

Kliewi

 

1017050

Ġewwieni li jittiekel

 

1017990

Oħrajn

 

1020000

(ii)

Ħalib

0,01  (*)

1020010

Frat

 

1020020

Nagħaġ

 

1020030

Mogħoż

 

1020040

Żwiemel

 

1020990

Oħrajn

 

1030000

(iii)

Bajd tal-għasafar

0,01  (*)

1030010

Tiġieġ

 

1030020

Papri

 

1030030

Wiżż

 

1030040

Summien

 

1030990

Oħrajn

 

1040000

(iv)

Għasel (Ħalib tan-naħal, polline, għasel tax-xehda bix-xehda)

0,05 (*)

1050000

(v)

Anfibji u rettili (Saqajn taż-żrinġijiet, kukkudrilli)

0,01  (*)

1060000

(vi)

Bebbux

0,01  (*)

1070000

(vii)

Prodotti minn annimali terrestri oħra (Selvaġġina)

0,01  (*)

(b)

jiżdiedu l-kolonni għas-sustanzi 2,4,5-T, barban, bromofos-etil, kamfeklor (toksafen), klorbufam, kloroksuron, klożolinat, DNOC, diallat, dinoseb, dinoterb, dioksatijon, ossidu tal-etilen, fentin, fluċikloksuron, fluċitrinat, formotijon, mekarbam, metakrifos, monolinuron, fenotrin, profam, pirażofos, kinalfos, resmetrina, teknażen.

“Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li japplikaw għalihom l-MRLs (2)

2,4,5-T (is-somma ta' 2,4,5-T, l-imluħa u l-esteri tagħha, espressa bħala 2,4,5-T) (F)

Barban (F)

Bromofos-etil (F)

Kamfeklor (Toksafen) (F) (R)

Klorbufam (F)

Kloroksuron (F)

Klożolinat (F)

Diallat (is-somma tal-isomeri) (F)

Dinoseb (is-somma ta' dinoseb, l-imluħa tagħha, aċetat ta' dinoseb u binapakril, espressa bħala dinoseb)

Dinoterb (is-somma ta' dinoterb, l-imluħa u l-esteri tagħha, espressa bħala dinoterb)

Dioksatijon (is-somma tal-isomeri) (F)

DNOC

Ossidu tal-etilen (is-somma tal-ossidu tal-etilen u 2-kloro-etanol espressa bħala ossidu tal-etilen) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW ĠEWŻ IFFRIŻAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,02  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,02  (**)

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ morr, kinotto u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi, Buddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Xkomp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandolin (Klementina, ċitru tat-tanġier, minneola u ibridi oħra tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Ġewż tas-siġar

0,02  (**)

0,02  (**)

0,02  (**)

0,02  (**)

0,02  (**)

0,02  (**)

0,02  (**)

0,02  (**)

0,05 (**)

0,02  (**)

0,02  (**)

0,02  (**)

0,05  (**)

0120010

Lewż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Qastan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadamja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Ġewż tal-arżnu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Ġewż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,02  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,02  (**)

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ salvaġġ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Naspli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Naspla tal-Ġappun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,02  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,02  (**)

0140010

Berquq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Ċiras (Ċiras ħelu, ċiras qares )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Għanbaqar (Damson, greengage, mirabelle, pruna salvaġġa, tamal aħmar, tamal Ċiniż, żinżel Ċiniż (Ziziphus zizyphus))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

(v)

Żibeġ tal-kukku u frott żgħir

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,02  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,02  (**)

0151000

(a)

Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Għeneb tal-inbid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

Frawli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Tut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Dewberries (Loganberries, tayberries, boysenberries, cloudberries u ibridi ta' Rubus oħra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Lampun (Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nektar tal-lampu (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Żibeġ tal-kukku u frott żgħir ieħor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Blueberries (Mirtill)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Cranberries (Għeneb tal-muntanja (cowberries) (mirtill aħmar V.vitis-idaea))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Ribes (gooseberries) (Inklużi l-ibridi ma' speċi oħra tar-Ribes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Warda Skoċċiża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154060

Ċawsli (frawli Arbutus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154070

Azarole (naspla Mediterranja) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154080

Frott is-sebuqa (Black chokeberry (appleberry), mountain ash, buckthorn (sea sallowthorn), hawthorn, service berries, u treeberries ieħor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,02  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,02  (**)

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Tamal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari (Larinġ tal-qsari marumi, larinġ tal-qsari nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Jambolan (għanbaqar tal-Ġava), Tuffieħ tal-Ġava (water apple), rose apple, ċirasa Brażiljana, ċirasa tas-Surinam (grumichama Eugenia uniflora),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

(b)

Qoxra li ma tittikilx, żgħira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Liċċi (Litchi) (Pulasan, rambutan (liċċi bis-suf), longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk (frotta tal-kaktus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Tuffieħa stilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja) (Sapote sewda, bajda, ħadra, canistel (sapote safra), u sapote mammey)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

(c)

Qoxra li ma tittikilx, kbira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Rummien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Ċerimoja (Custard apple, sugar apple (sweetsop), llama (Annona diversifolia) u Annonnaceae oħra ta' daqs medju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Gwava (Pitaya ħamra/frott tad-dragun (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Frott tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Il-frotta tal-annona (guanbana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,02  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,02  (**)

0211000

(a)

Patata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

(b)

Ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Kassava (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jammijiet (Potato bean (yam bean), Mexican yam bean)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Pitravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Karrotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Celeriac (Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Għerq tal-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Artiċokks (Crosne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Zunnarija bajda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Tursin tuberuż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Sassefrika (Scorzonera, sassefrika Spanjola (Spanish oysterplant), lappa li tittiekel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Swedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Turnips (xorta ta' Brassica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,02  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,01  (**)

0,02  (**)

0220010

Tewm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Basal (Basal ieħor tal-basla, basal silverskin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Shallots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa u basal ta' Wales (Basal ieħor aħdar u varjetajiet simili)