EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0534

Regolament (UE) 2015/534 tal-Bank ĊentralI Ewropew tas- 17 ta' Marzu 2015 dwar ir-rapportar ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2015/13)

OJ L 86, 31.3.2015, p. 13–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/oj

31.3.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 86/13


REGOLAMENT (UE) 2015/534 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-17 ta' Marzu 2015

dwar ir-rapportar ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2015/13)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013 li jagħti kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1), l-Artikolu 4(3), l-Artikolu 6(2), l-Artikolu 6(5)(d) u l-Artikolu 10 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-qafas għal kooperazzjoni fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u mal-awtoritajiet nazzjonali nominati (Regolament Qafas tal-MSU) (BĊE/2014/17) (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 21(1), l-Artikolu 140 u l-Artikolu 141(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-istituzzjonijiet ta' kreditu huma soġġetti għal rekwiżiti ta' rapportar regolari kif stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ ukoll “CRR”) u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (4). L-informazzjoni hija rrapportata u miġbura mill-BĊE skont id-Deċiżjoni BĊE/2014/29 (5). Dan ir-Regolament jikkomplimenta d-Deċiżjoni BĊE/2014/29 billi jispeċifika wkoll ir-rekwiżiti dwar ir-rapportar ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja.

(2)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 jistabbilixxi rekwiżiti uniformi għall-istituzzjonijiet kollha soġġetti għar-Regolament (UE) 575/2013 fir-rigward tar-rapportar superviżorju lill-awtortitajiet kompetenti f'oqsma speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 1 tal-istess Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014. Wieħed minn dawn l-oqsma jikkonsisti fl-informazzjoni finanzjarja fuq bażi kkonsolidata. Skont l-Artikolu 99(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ir-rapportar ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja fuq bażi kkonsolidata huwa obbligatorju għal istituzzjonijiet ta' kreditu li jippreparaw il-kontijiet tagħhom skont l-istandards tal-kontabilità internazzjonali adottati taħt il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6). Is-sottomissjoni mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali (NCAs) lill-BĊE tal-informazzjoni finanzjarja superviżorja obbligatorja skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014, dwar entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni u dawk inqas sinifikanti, bħalissa ssir skont id-Deċiżjoni BĊE/2014/29 u għandha tibqa' mhux affettwata, billi ma hijiex koperta mis-suġġett ta' dan ir-Regolament.

(3)

L-eżerċizzju tad-diskrezzjoni biex l-istituzzjonijiet ta' kreditu jkunu meħtieġa jużaw standards ta' kontabilità internazzjonali kif japplikaw skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għar-rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jaqa' barra mis-suġġett ta' dan ir-Regolament. Wara li ġie kkunsidrat l-Artikolu 150 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), għandhom jibqgħu mhux affettwati d-deċiżjonijiet mill-NCAs dwar l-eżerċitar, jew in-nuqqas ta' eżerċitar, ta' din id-diskrezzjoni.

(4)

Skont l-Artikolu 99(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għal istituzzjonijiet ta' kreditu li japplikaw standards ta' kontabilità internazzjonali kif applikabbli skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għar-rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ir-rapportar ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja fuq bażi kkonsolidata jeħtieġ deċiżjoni mill-awtorità kompetenti biex dan ir-rapportar jiġi estiż. Il-BĊE għandu jieħu deċiżjoni wkoll li jestendi r-rekwiżit biex tingħata informazzjoni finanzjarja superviżorja lil gruppi sinifikanti taħt superviżjoni bl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għal rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(5)

Skont l-Artikolu 99(6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għall-istuzzjonijiet ta' kreditu li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali skont id-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE (7), ir-rapportar ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja fuq bażi kkonsolidata teħtieġ deċiżjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti biex dan ir-rapportar jiġi estiż. Il-BĊE għandu jieħu d-deċiżjoni wkoll li jestendi r-rekwiżit ta' sottomissjoni ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja għal gruppi sinifikanti taħt superviżjoni bl-applikazzjoni ta' oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE. L-Awtorità Bankarja Ewropea ġiet ikkonsultata skont l-Artikolu 99(6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(6)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 jistabbilixxi rekwiżiti uniformi għar-rapportar superviżorju dwar l-oqsma fl-ambitu tiegħu. Bis-saħħa tal-Artikolu 99(5) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/214 jirrigwarda biss informazzjoni finanzjarja superviżorja fuq bażi konsolidata. Ir-rapportar ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja fuq bażi individwali ma jaqax taħt l-ambitu tiegħu; għalhekk, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jimponu rekwiżiti dwar ir-rapportar tal-informazzjoni finanzjarja superviżorja fuq bażi individwali. Wara li ġie kkunsidrat il-bżonn li jkun hemm informazzjoni finanzjarja paragunabbli għal entitajiet sinifikanti u inqas sinifikanti taħt superviżjoni, dan ir-Regolament għandu jippreskrivi l-informazzjoni finanzjarja superviżorja li għandha tiġi rrapportata minn entitajiet sinifikanti u inqas sinifikanti taħt superviżjoni fuq bażi individwali lill-NCAs. L-NCAs imbagħad għandhom jibagħtu din l-informazzjoni lill-BĊE skont l-Artikolu 140(3) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17).

(7)

Skont l-Artikolu 40 tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), l-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri ospitanti jistgħu jeħtieġu li l-istituzzjonijiet ta' kreditu kollha li jkollhom friegħi ġewwa t-territorju tagħhom jirrapportaw lilhom perjodikament fuq l-attivitajiet tagħhom f'dawk l-Istati Membri ospitanti. Skont l-Artikolu 2(20) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), friegħi stabbiliti fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti huma entitajiet taħt superviżjoni. Wara li ġie kkunsidrat il-bżonn li jkun hemm informazzjoni finanzjarja paragunabbli għal entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni, dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi l-informazzjoni li għandha tiġi rrapportata mill-friegħi stabbiliti fl-Istat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membu mhux parteċipanti lill-NCAs. L-NCAs imbagħad għandhom jibagħtu din l-informazzjoni lill-BĊE skont l-Artikolu 140(3) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17).

(8)

L-Artikolu 6(4) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jipprovdi li l-BĊE għandu jkollu setgħat superviżorji fir-rigward ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, kumpaniji azzjonarji finanzjarji jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta, jew friegħi li huma stabbiliti fi Stati Membri parteċipanti ta' istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti. Għalhekk, il-friegħi stabbiliti fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu minn pajjiż terz ma jaqgħux taħt il-kompiti superviżorji mogħtija lill-BĊE. Għaldaqstant, dawn il-friegħi ma għandhomx ikunu soġġetti għar-rekwiżiti ta' rapportar f'dan ir-Regolament. Barra minn dan, friegħi stabbiliti fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu minn Stat Membru parteċipanti ieħor għandhom ikunu esklużi minn dawn ir-rekwiżiti ta' rapportar, għaliex huma intiżi biex jiġu applikati fil-livell tal-entità taħt superviżjoni li stabbilixxiet il-fergħa.

(9)

Ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament li jirrigwardaw entitajiet sinifikanti u inqas sinifikanti taħt superviżjoni, inklużi friegħi stabbiliti fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti, għandhom ikunu mmirati biex jiżguraw li dawn l-entitajiet taħt superviżjoni jirrapportaw sett minimu komuni ta' informazzjoni lil NCAs u mhux biex jiġu imposti rekwiżiti ta' rapportar uniformi. Jista' jkun xieraq għall-NCAs li tinġabar l-informazzjoni minima meħtieġa bħala parti minn qafas ta' rapportar usa' li huma jistabbilixxu skont id-dritt tal-Unjoni jew nazzjonali rilevanti u li sservi wkoll għanijiet li ma jkunux dawk superviżorji, bħal għanijiet statistiċi.

(10)

Għall-eżerċitar tal-kompiti tal-BĊE, huwa meħtieġ li tiġi rċevuta informazzjoni finanzjarja minn gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni, iżda mhux dawk li jippreparaw il-kontijiet konsolidati tagħhom f'konformità mal-istandards ta' kontabilità internazzjonali adottati skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi l-informazzjoni finanzjarja superviżorja li għandha tiġi rrapportata lill-NCAs. B'mod partikolari, għandhom jiġu speċifikati l-formati, il-frekwenzi, id-dati ta' referenza u l-perijodi ta' trasferiment ta' flus u t-termini tya' skadenza għas-sottomissjoni tal-informazzjoni kkonċernata. Dawn ir-rekwiżiti għandhom ikunu mmirati biex jiġi żgurat li dawn il-gruppi taħt superviżjoni jirrapportaw sett minimu ta' informazzjoni lill-NCAs u mhux biex jiġu imposti rekwiżiti ta' rapportar uniformi.

(11)

Skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, u l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), kemm il-BĊE kif ukoll l-NCAs huma soġġetti għall-obbligu ta' skambju ta' informazzjoni. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-BĊE li jirċievi direttament informazzjoni rapportata minn istituzzjonijiet ta' kreditu, jew li jkollu aċċess dirett għal dik l-informazzjoni fuq bażi kontinwa, l-NCAs għandhom jipprovdu speċifikament lill-BĊE bl-informazzjoni kollha meħtieġa għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti mogħtija lill-BĊE bir-Regolament (UE) Nru 1024/2013.

(12)

Skont l-Artikolu 2(3) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014, l-istituzzjonijiet jistgħu jitħallew jużaw sena ta' kontabilità li tiddevja mis-sena kalendarja għar-rapportar tal-informazzjoni finanzjarja superviżorja fuq bażi konsolidata. Dan ir-Regolament għandu jippermetti wkoll l-użu ta' sena ta' kontabilità li tiddevja mis-sena kalendarja għal dak ir-rapportar.

(13)

Il-BĊE għamel konsultazzjoni pubblika dwar dan ir-Regolament u analizza l-kosti u l-benefiċċji potenzjali,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

SUĠĠETT U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti dwar ir-rapportar ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja li għandha tintbagħat lill-NCAs minn:

(a)

gruppi sinifikanti taħt superviżjoni li japplikaw standards ta' kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għar-rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, inkluż kwalunkwe subgrupp tagħhom;

(b)

gruppi sinifikanti taħt superviżjoni, minbarra dawk li ssir referenza għalihom fil-punt (a), li huma soġġetti għal oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE, inkluż kull subgrupp tagħhom;

(c)

entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni, inklużi friegħi stabbiliti fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti;

(d)

gruppi sinifikanti taħt superviżjoni dwar sussidjarji stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajjiż terz;

(e)

gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni li japplikaw standards ta' kontabilità internazzjonali b'mod konformi mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għar-rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, inkluż kwalunkwe subgrupp tiegħu;

(f)

gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni, minbarra dawk li ssir referenza għalihom fil-punt (e), li huma soġġetti għal oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE, inkluż kull subgrupp tagħhom.

(g)

entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni, inklużi friegħi stabbiliti fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti;

2.   Bħala eċċezzjoni għall-Artikoli 7 u 14, entitajiet taħt superviżjoni li ngħataw eżenzjoni rigward l-applikazzjoni ta' rekwiżiti prudenzjali fuq bażi individwali, skont l-Artikolu 7 jew 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ma għandhomx ikunu meħtieġa jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja skont dan ir-Regolament.

3.   Meta l-awtoritajiet kompetenti, inkluż il-BĊE, jeħtieġu li l-istituzzjonijiet jikkonformaw mal-obbligi stipulati fil-Partijiet Tnejn sa Erbgħa u l-Partijiet Sitt sa Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u fit-Titolu VII tad-Direttiva 2013/36/UE dwar bażi subkonsolidata skont l-Artikolu 11(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, dawk l-istituzzjonijiet għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament fuq bażi subkonsolidata.

4.   NCAs u/jew banek ċentrali nazzjonali jistgħu jużaw id-dejta miġbura skont dan ir-Regolament għal kwalunkwe kompitu ieħor.

5.   Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-istandards ta' kontabilità applikati minn gruppi u entitajiet taħt superviżjoni fil-kontijiet konsolidati jew il-kontijiet annwali tagħhom, u lanqas jibdlu l-istandards ta' kontabilità applikati għar-rapportar superviżorju. Billi gruppi u entitajiet taħt superviżjoni japplikaw standards ta' kontabilità differenti, għandha tintbagħat biss informazzjoni li tirrigwarda regoli ta' valutazzjoni, inklużi metodi għall-istima ta' telf mir-riskju ta' kreditu, li jeżistu skont l-istandards ta' kontabilità rilevanti u huma applikati effettivament mill-grupp jew entità korrispondenti taħt superviżjoni. Għal dan l-iskop, mudelli ta' rapportar speċifiċi huma pprovduti għal gruppi u entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE. Punti ta' dejta fil-mudelli li ma japplikawx għall-entitajiet taħt superviżjoni rispettivi ma għandhomx għalfejn jiġu rrapportati.

6.   Friegħi stabbiliti fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti jistgħu jissottomettu l-informazzjoni li huma meħtieġa jipprovdu taħt dan ir-Regolament lill-NCA relevanti permezz tal-istituzzjoni ta' kreditu li minnha jkunu ġew stabbiliti.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li jinsabu fir-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), ħlief jekk ikun previst mod ieħor, flimkien mad-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“IAS” u “IFRS” ifissru “International Accounting Standards” [Standards ta' Kontabilità Internazzjonali] u “International Financial Reporting Standards” [Standards ta' Rapportar Finanzjarju Internazzjonali], kif imsemmi fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

(2)

“sussidjarja” tfisser sussidjarja kif iddefinita fl-Artikolu 4(1)(16) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li hija istituzzjoni ta' kreditu fit-tifsira tal-Artikolu 4(1)(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(3)

“sub-grupp” tfisser grupp li l-impriża prinċipali tiegħu ma tkunx hija stess sussidjarja ta' istituzzjoni oħra awtorizzata fl-istess Stat Membru parteċipanti, jew ta' kumpanija holding finanzjarja jew kumpanija holding finanzjarja mħallta stabbilita fl-istess Stat Membru parteċipanti;

(4)

“bażi kkonsolidata” tfisser bażi kkonsolidata kif iddefinita fl-Artikolu 4(1)(48) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(5)

“bażi subkonsolidata” tfisser bażi subkonsolidata kif iddefinita fl-Artikolu 4(1)(49) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Artikolu 3

Bidla fl-istatus ta' entità taħt superviżjoni jew grupp taħt superviżjoni

1.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, entità taħt superviżjoni jew grupp taħt superviżjoni għandhom jiġu kklassifikati bħala sinifikanti 18-il xahar wara li jkunu ġew innotifikati b'deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 45(1) tar-Regolament (UE) 468/2014 (BĊE/2014/17). Huma għandhom jirrapportaw informazzjoni skont it-Titolu II ta' dan ir-Regolament bħala entità sinifikanti taħt superviżjoni jew grupp sinifikanti taħt superviżjoni fl-ewwel data ta' referenza li sseħħ wara li jkunu ġew ikklassifikati bħala sinifikanti.

2.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, entità taħt superviżjoni jew grupp taħt superviżjoni għandhom jiġu kklassifikati bħala inqas sinifikanti meta jiġu nnotifikati b'deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 46(1) tar-Regolament (UE) 468/2014 (BĊE/2014/17). Sussegwentement, huma għandhom jirrapportaw informazzjoni skont it-Titolu III ta' dan ir-Regolament.

TITOLU II

GRUPPI U ENTITAJIET SINIFIKANTI TAĦT SUPERVIŻJONI

KAPITOLU I

Gruppi sinifikanti taħt superviżjoni

Artikolu 4

Format u frekwenza ta' rapportar fuq bażi kkonsolidata u dati ta' referenza u dati ta' trasferiment ta' flus għal gruppi sinifikanti taħt superviżjoni li japplikaw IFRS għal rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Skont l-Artikolu 99(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, gruppi sinifikanti taħt superviżjoni li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għal rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għandhom jirrapurtaw informazzjoni finanzjarja superviżorja kif ipprovdut fl-Artikoli 2, 3 u 10 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fuq bażi kkonsolidata. Subgruppi tagħhom li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1601/2002 għar-rapportar superviżorju għandhom jirrapportaw ukoll informazzjoni finanzjarja superviżorja kif ipprovdut fl-Artikoli 2, 3 u 10 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fuq bażi kkonsolidata.

Artikolu 5

Format u frekwenza tar-rapportar fuq bażi kkonsolidata u dati ta' referenza u dati ta' trasferiment ta' flus għal gruppi sinifikanti taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE

Skont l-Artikolu 99(6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, gruppi sinifikanti taħt superviżjoni minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 4, li huma soġġetti għal oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE, inkluż kwalunkwe subgrupp tagħhom, għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja kif stipulat fl-Artikoli 2, 3 u 11 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fuq bażi kkonsolidata.

KAPITOLU II

Entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni

Artikolu 6

Format u frekwenza ta' rapportar fuq bażi individwali għal entitajiet li mhumiex parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni

1.   Entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni li mhumiex parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni li japplika IFRS taħt ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002, jew għaliex jippreparaw l-kontijiet annwali tagħhom skont l-istandards ta' kontabilità msemmijin hemmhekk jew għaliex japplikawhom għar-rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għandhom jirrapportaw l-informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-NCA rilevanti fuq bażi individwali. Dan għandu japplika wkoll għal friegħi stabbiliti fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti.

2.   Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 1 għandu jinkludi l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jsir bil-frekwenza speċifikata f'dak l-Artikolu.

3.   Entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1, li mhumiex parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni u li huma soġġetti għal oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE, inklużi friegħi stabbiliti fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti, għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-NCA rilevanti.

4.   Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 3 għandu jinkludi l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jsir bil-frekwenza speċifikata f'dak l-Artikolu.

5.   L-informazzjoni speċifikata fil-paragrafi 2 u 4 iktar 'il fuq għandha tinkludi biss informazzjoni relatata ma':

(a)

assi, obbligazzjonijiet, ekwità, dħul u spejjeż li huma rikonoxxuti mill-entità superviżorja skont l-istandards ta' kontabilità applikabbli;

(b)

skoperturi li ma jidhrux fil-karti tal-bilanċ u attivitajiet fejn l-entità taħt superviżjoni hija involuta;

(c)

tranżazzjonijiet għajr għal dawk speċifikati fil-punti (a) u (b) mwettqin minn entità taħt superviżjoni;

(d)

regoli ta' valutazzjoni, inklużi metodi għall-istima ta' telf tar-riskju ta' kreditu, li jeżistu skont l-istandards ta' kontabilità applikabbli u li huma applikati effettivament mill-entità taħt superviżjoni.

6.   L-NCAs jistgħu jiġbru l-informazzjoni li għandha tintbagħat lill-BĊE speċifikata fil-paragrafi 2 u 4 bħala parti mill-qafas ta' rapportar nazzjonali usa' li, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali rilevanti, jinkludi informazzjoni finanzjarja superviżorja addizzjonali u jservi wkoll għanijiet li ma jkunux biss ta' superviżjoni, bħal għanijiet statistiċi.

Artikolu 7

Format u frekwenza ta' rapportar fuq bażi individwali għal entitajiet li mhumiex parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni

1.   Entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 jew għaliex iħejju l-kontijiet annwali tagħhom b'mod konformi mal-istandards tal-kontabilità msemmija fih, jew inkellha għaliex japplikawhom għal rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u li huma parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-NCA rilevanti fuq bażi individwali. Rapportar finanzjarju superviżorju minn dawn l-entitajiet għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fl-Anness I.

2.   L-NCAs għandhom jissottomettu lill-BĊE kwalunkwe mudell addizzjonali speċifikat fl-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 miġbur mill-NCA. L-NCAs għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe mudell addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

3.   Entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1, li huma soġġetti għal oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE u li jkunu parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-NCA rilevanti.

4.   Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 3 għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fl-Anness I.

5.   L-NCAs għandhom jissottomettu lill-BĊE kwalunkwe mudell addizzjonali speċifikat fl-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 miġbur mill-NCA. L-NCAs għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe mudell addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

6.   L-informazzjoni speċifikata fil-paragrafi 1, 2, 4, u 5 għandha tiġi rrapportata kif stipulat fl-Artikolu 6(5) ta' dan ir-Regolament.

7.   NCAs jistgħu jiġbru d-dejta li għandha tintbagħat lill-BĊE kif speċifikat fil-paragrafi 1, 2, 4 u 5 bħala parti minn qafas ta' rapportar nazzjonali usa' li, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali rilevanti, tinkludi informazzjoni finanzjarja superviżorja addizzjonali u jservi wkoll għanijiet li ma jkunux biss ta' superviżjoni, bħal għanijiet statistiċi.

Artikolu 8

Dati ta' referenza u dati ta' trasferiment ta' flus għal entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni

1.   L-informazzjoni li tirrigwarda l-entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni speċifikata fl-Artikoli 6 u 7 għandu jkollhom id-dati ta' referenza li ġejjin:

(a)

għar-rapportar trimestrali, il-31 ta' Marzu, it-30 ta' Ġunju, it-30 ta' Settembru u l-31 ta' Diċembru;

(b)

għar-rapportar semi-annwali, it-30 ta' Ġunju u l-31 ta' Diċembru;

(c)

għar-rapportar annwali, il-31 ta' Diċembru.

2.   Informazzjoni li tirriferi għal perijodu għandha tiġi rrapportata b'mod kumulattiv mill-ewwel jum tas-sena kalendarja sad-data ta' referenza.

3.   Bħala eċċezzjoni għall-paragrafi 1 u 2, fejn entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni jitħallew jelaboraw il-kontijiet annwali tagħhom ibbażati fuq sena ta' kontabilità li tiddevja mis-sena kalendarja, l-NCAs jistgħu jaġġustaw id-dati ta' referenza sal-aħħar tas-sena ta' kontabilità. Id-dati ta' referenza aġġustati għandhom ikunu tliet xhur, sitt xhur, disa' xhur u 12-il xahar wara l-bidu tas-sena ta' kontabilità. Informazzjoni li tirriferi għal perijodu għandha tiġi rrapportata b'mod kumulattiv mill-ewwel jum tas-sena ta' kontabilità sad-data ta' referenza.

4.   L-NCAs għandhom jissottomettu lill-BĊE l-informazzjoni dwar entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni speċifikati fl-Artikoli 6 u 7 sal-għeluq tal-ħin tax-xogħol fid-dati tat-trasferiment ta' flus li ġejjin:

(a)

għal entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni li mhumiex parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni, l-40 jum tax-xogħol wara d-data ta' referenza li tirrigwardaha;

(b)

għal entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni li huma parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni, il-55 jum tax-xogħol wara d-data ta' referenza li tirrigwardaha;

5.   L-NCAs għandhom jiddeċiedu meta entitajiet taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja sabiex dawn ikunu jistgħu jilħqu dawn l-iskadenzi.

KAPITOLU III

Rapportar minn gruppi sinifikanti taħt superviżjoni fir-reigward ta' sussidjarji stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajjiż terz

Artikolu 9

Format u frekwenza ta' rapportar minn gruppi sinifikanti taħt superviżjoni fir-rigward ta' sussidjarji stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajjiż terz

1.   Istituzzjonijiet prinċipali fi Stat Membru parteċipanti u istituzzjonijiet ikkontrollati minn kumpanija holding finanzjarja prinċipali jew kumpanija holding finanzjarja mħallta prinċipali fi Stat Membru parteċipanti għandhom jiżguraw li informazzjoni finanzjarja superviżorja fir-rigward ta' sussidjarji stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajjiż terz tiġi rrapportata fuq bażi individwali lill-NCAs relevanti kif ġej:

(a)

għal gruppi sinifikanti taħt superviżjoni li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002, jew għaliex iħejju l-kontijiet annwali tagħhom b'mod konformi mal-istandards tal-kontabilità msemmija hawnhekk jew inkella għaliex japplikawhom għal rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, fl-ogħla livell ta' konsolidazzjoni fi ħdan Stat Membru parteċipanti, ir-rapportar finanzjarju superviżorju għandu jinkludi l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 1 tal-Anness II u għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014;

(b)

għal gruppi sinifikanti taħt superviżjoni, minbarra dawk imsemmija hawn fuq, li jkunu soġġetti għal oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE fl-ogħla livell ta' konsolidazzjoni fi ħdan Stat Membru parteċipanti, ir-rapportar finanzjarju superviżorju għandu jinkludi l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 2 tal-Anness II u għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014;

2.   Bħala eċċezzjoni għall-paragrafu 1, impriżi prinċipali msemmija f'dak il-paragrafu m'għandhomx jirrapportaw informazzjoni finanzjarja dwar sussidjarji li l-assi tagħhom għandhom valur totali ta' EUR 3 biljun jew inqas. Għal dan l-iskop, il-valur totali tal-assi għandu jiġi ddeterminat fuq il-bażi tal-kriterji pprovduti fil-Parti IV, Titolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17).

3.   Meta aġġornament tal-lista ta' entitajiet taħt superviżjoni, skont il-Parti IV, Titolu 2, Kapitolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), jindika li l-valur totali tal-assi ta' sussidjarja jaqbeż EUR 3 biljun, sussidjarja għandha tkun inkluża fl-informazzjoni li għandha tiġi rrapportata skont il-paragrafu 1 fl-ewwel data ta' referenza li sseħħ 18-il xahar wara l-pubblikazzjoni tal-lista aġġornata ta' entitajiet taħt superviżjoni. Meta dak l-aġġornament jiżvela li l-valur totali tal-assi ta' sussidjarja huwa inqas minn jew ugwali għal EUR 3 biljun, l-impriża prinċipali għandha tibda tirrapporta informazzjoni skont il-paragrafu 2 fl-ewwel data ta' referenza li sseħħ wara l-pubblikazzjoni tal-lista aġġornata tal-entitajiet taħt superviżjoni.

Artikolu 10

Dati ta' referenza u dati ta' trasferiment ta' flus għal rapportar minn gruppi sinifikanti taħt superviżjoni fir-rigward ta' sussidjarji stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajjiż terz

1.   L-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 9 għandha tinġabar bl-istess dati ta' referenza bħall-informazzjoni finanzjarja superviżorja dwar il-grupp sinifikanti taħt superviżjoni relatat. Informazzjoni li tirriferi għal perijodu għandha tiġi rrapportata b'mod kumulattiv mill-ewwel jum tas-sena ta' kontabilità użata għar-rapportar tal-informazzjoni finanzjarja sad-data ta' referenza.

2.   L-NCAs għandhom jissottomettu lill-BĊE informazzjoni dwar sussidjarji stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajjiż terz kif speċifikat fl-Artikolu 9 sal-għeluq tal-55 jum tax-xogħol wara d-data ta' referenza li tirrigwardaha.

3.   L-NCAs għandhom jiddeċiedu meta entitajiet taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja sabiex dawn ikunu jistgħu jilħqu din l-iskadenza.

TITOLU III

GRUPPI U ENTITAJIET INQAS SINIFIKANTI TAĦT SUPERVIŻJONI

KAPITOLU I

Gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni

Artikolu 11

Format and frekwenza ta' rapportar fuq bażi kkonsolidata għal gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni

1.   Gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għar-rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, inkluż kwalunkwe subgrupp tiegħu, għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-NCA rilevanti fuq bażi kkonsolidata.

2.   Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 1 għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fil-paragrafu 1 tal-Anness I.

3.   L-NCAs għandhom jissottomettu lill-BĊE kwalunkwe mudell addizzjonali speċifikat fl-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 li tiġbor l-NCA. L-NCAs għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe mudell addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

4.   Gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1, li huma soġġetti għal oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE, għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-NCA rilevanti. Dak ir-rapportar finanzjarju superviżorju għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fil-paragrafu 2 tal-Anness I.

5.   L-NCAs għandhom jibagħtu lill-BĊE kwalunkwe mudell addizzjonali speċifikat fl-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 li tiġbor l-NCA. L-NCAs għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe mudell addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

6.   Bħala eċċezzjoni għall-paragrafi 4 u 5 ir-rapportar finanzjarju superviżorju dwar gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni li l-assi tagħhom għandhom valur totali ta' EUR 3 biljun jew inqas għandu jinkludi informazzjoni speċifikata fl-Anness III, bħala minimu komuni, minflok l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu. Għal dan l-iskop, il-valur totali tal-assi ta' gruppi taħt superviżjoni għandu jkun il-valur użat sabiex jiġi ddeterminat jekk entità taħt superviżjoni hijiex sinifikanti jew le skont id-daqs tagħha, b'mod konformi mal-Parti IV Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17).

7.   Meta aġġornament tal-lista ta' entitajiet taħt superviżjoni, skont il-Parti IV Titolu II Kapitolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), jindika li l-valur totali tal-assi ta' grupp inqas sinifikanti taħt superviżjoni jaqbeż EUR 3 biljun, dak il-grupp għandu jibda jirrapporta l-informazzjoni b'mod konformi mal-paragrafi 4 u 5 fl-ewwel data ta' referenza li sseħħ 18-il xahar wara l-pubblikazzjoni tal-lista aġġornata ta' entitajiet taħt superviżjoni. Meta dak l-aġġornament jiżvela li l-valur totali tal-assi ta' grupp inqas sinifikanti taħt superviżjoni huwa inqas minn jew ugwali għal EUR 3 biljun, dak il-grupp għandu jibda jirrapporta informazzjoni skont il-paragrafu 6 fl-ewwel data ta' referenza li sseħħ wara l-pubblikazzjoni tal-lista aġġornata tal-entitajiet taħt superviżjoni.

8.   L-informazzjoni speċifikata fil-paragrafi 2, 3, 4, 5 u 6 għandha tiġi rrapportata kif stipulat fl-Artikolu 6(5) ta' dan ir-Regolament.

9.   L-NCAs jistgħu jiġbru l-informazzjoni li għandha tintbagħat lill-BĊE li hija speċifikata fil-paragrafi 2, 3, 4, 5 u 6 bħala parti minn qafas ta' rapportar usa' li, f'konformità mal-liġi relevanti tal-Unjoni jew dik nazzjonali, tinkludi informazzjoni finanzjarja superviżorja addizzjonali u sservi wkoll għanijiet li ma jkunux biss ta' superviżjoni, bħal għanijiet statistiċi.

Artikolu 12

Dati ta' referenza u dati ta' trasferiment ta' flus għal gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni

1.   L-informazzjoni li tirrigwarda l-gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni speċifikata fl-Artikolu 11 għandu jkollha d-dati ta' referenza li ġejjin:

(a)

għar-rapportar trimestrali, il-31 ta' Marzu, it-30 ta' Ġunju, it-30 ta' Settembru u l-31 ta' Diċembru;

(b)

għal rapportar semi-annwali, it-30 ta' Ġunju u l-31 ta' Diċembru;

(c)

għar-rapportar annwali, il-31 ta' Diċembru.

2.   Informazzjoni li tirriferi għal perijodu għandha tiġi rrapportata b'mod kumulattiv mill-ewwel jum tas-sena kalendarja sad-data ta' referenza.

3.   Bħala eċċezzjoni għall-paragrafi 1 u 2, fejn gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni jitħallew mill-NCAs li jirrapportaw l-informazzjoni finanzjarja superviżorja tagħhom ibbażata fuq sena ta' kontabilità li tiddevja mis-sena kalendarja, l-NCAs jistgħu jaġġustaw id-dati ta' referenza sal-aħħar tas-sena ta' kontabilità. Id-dati ta' referenza aġġustati għandhom ikunu tliet xhur, sitt xhur, disa' xhur u 12-il xahar wara l-bidu tas-sena ta' kontabilità. Informazzjoni li tirriferi għal perijodu għandha tiġi rrapportata b'mod kumulattiv li jopri l-perijodu mill-ewwel jum tas-sena ta' kontabilità sad-data ta' referenza.

4.   L-NCAs għandhom jissottomettu lill-BĊE l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 11 sal-għeluq tal-ħin tax-xogħol fid-dati tat-trasferimenti ta' flus li ġejjin:

(a)

għal gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni, inklużi subgruppi, li jirrapportaw fuq bażi kkonsolidata, il-55 jum tax-xogħol wara d-data ta' referenza li tirrigwardaha;

(b)

għal gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni li jirrapportaw fuq bażi subkonsolidata skont l-Artikolu 1(3), il-65 jum tax-xogħol wara d-data ta' referenza relatata.

5.   L-NCAs għandhom jiddeċiedu meta entitajiet taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja sabiex dawn ikunu jistgħu jilħqu dawn l-iskadenzi.

KAPITOLU II

Entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni

Artikolu 13

Format u frekwenza ta' rapportar fuq bażi individwali għal entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni li mhumiex parti minn grupp

1.   Entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 jew għaliex iħejju l-kontijiet annwali tagħhom b'mod konformi mal-istandards ta' kontabilità msemmija fih, jew inkella għaliex japplikawhom għal rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u li mhumiex parti minn grupp taħt superviżjoni, inklużi friegħi stabbiliti fi Stat Membri parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti, għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-NCA relevanti fuq bażi individwali.

2.   Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 1 għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fil-paragrafu 1 tal-Anness I.

3.   L-NCAs għandhom jissottomettu lill-BĊE kwalunkwe mudell addizzjonali speċifikat fl-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 miġbur mill-NCA. L-NCAs għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe mudell addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

4.   Entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1, li huma soġġetti għal oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE u li mhumiex parti minn grupp taħt superviżjoni, inklużi friegħi stabbiliti fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti, għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-NCA rilevanti.

5.   Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 4 għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fil-paragrafu 2 tal-Anness I.

6.   L-NCAs għandhom jibagħtu lill-BĊE kwalunkwe mudell addizzjonali speċifikat fl-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 miġbur mill-NCA. L-NCAs għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe mudell addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

7.   Il-paragrafi 2, 3, 5 u 6 għandhom ikunu soġġetti għall-eċċezzjonijiet li ġejjin:

a)

rapportar finanzjarju superviżorju dwar istituzzjonijiet ta' kreditu inqas sinifikanti taħt superviżjoni li l-assi tagħhom għandhom valur totali ta' inqas minn EUR 3 biljun għandu jinkludi l-informazzjoni speċifikata fl-Anness III, bħala minimu komuni, minflok l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafi 2, 3, 5 jew 6;

b)

fergħa stabbilita fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti m'għandhiex tkun inkluża fir-rapportar tal-informazzjoni finanzjarja superviżorja jekk il-valur totali tal-assi jkun taħt EUR 3 biljun.

8.   Għal finijiet tal-paragrafu 7, il-valur totali tal-assi ta' entità taħt superviżjoni għandu jkun il-valur użat għad-determinazzjoni jekk entità taħt superviżjoni hijiex sinifikanti jew le abbażi tad-daqs tagħha, skont il-Parti IV Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17).

9.   Meta aġġornament tal-lista ta' entitajiet taħt superviżjoni, skont il-Parti IV Titolu II Kapitolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), jindika li l-valur totali tal-assi ta' entità inqas sinifikanti taħt superviżjoni jaqbeż EUR 3 biljun, dik l-entità għandha tibda tirrapporta l-informazzjoni skont il-paragrafi 2, 3, 5 u 6 fl-ewwel data ta' referenza li sseħħ 18-il xahar wara l-pubblikazzjoni tal-lista aġġornata ta' entitajiet taħt superviżjoni. Meta dak l-aġġornament jiżvela li l-valur totali tal-assi ta' entità inqas sinifikanti taħt superviżjoni huwa inqas minn jew ugwali għal EUR 3 biljun, dik l-entità għandha tibda tirrapporta informazzjoni skont il-paragrafu 7 fl-ewwel data ta' referenza li sseħħ wara l-pubblikazzjoni tal-lista aġġornata tal-entitajiet taħt superviżjoni.

10.   L-informazzjoni speċifikata fil-paragrafi 2, 3, 5, 6, u 7 għandha tiġi rrapportata kif stabbilit fl-Artikolu 6(5) ta' dan ir-Regolament.

11.   L-NCAs jistgħu jiġbru l-informazzjoni li għandha tintbagħat lill-BĊE speċifikata fil-paragrafi 2, 3, 5, 6 u 7 bħala parti minn qafas ta' rapportar nazzjonali usa' li, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali rilevanti, jinkludi informazzjoni finanzjarja superviżorja addizzjonali u jservi wkoll għanijiet li ma jkunux biss ta' superviżjoni, bħal għanijiet statistiċi.

Artikolu 14

Format u frekwenza ta' rapportar fuq bażi individwali għal entitajiet li huma parti minn grupp inqas sinifikanti taħt superviżjoni

1.   Entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 jew għaliex iħejju l-kontijiet annwali tagħhom b'mod konformi mal-istandards ta' kontabilità msemmija fih, jew inkella għaliex japplikawhom għal rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u li huma parti minn grupp inqas sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-NCA rilevanti fuq bażi individwali.

2.   Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 1 għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fl-Anness II.

3.   L-NCAs għandhom jibagħtu lill-BĊE kwalunkwe mudell addizzjonali speċifikat fl-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 miġbur mill-NCA. L-NCAs għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe mudell addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

4.   Entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1, li huma soġġetti għal oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE u huma parti minn grupp inqas sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-NCA rilevanti.

5.   Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 4 għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fl-Anness II.

6.   L-NCAs għandhom jibagħtu lill-BĊE kwalunkwe mudell addizzjonali speċifikat fl-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 miġbur mill-NCA. L-NCAs għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe mudell addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

7.   Bħala eċċezzjoni għall-paragrafi 2, 3, 5 u 6, ir-rapportar finanzjarju superviżorju ta' entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni li l-assi tagħhom ikollhom valur totali ta' inqas minn EUR 3 biljun għandu jinkludi l-informazzjoni speċifikata fl-Anness III. Għal dan l-iskop, il-valur totali tal-assi ta' entità taħt superviżjoni għandu jkun il-valur użat għad-determinazzjoni jekk entità taħt superviżjoni hijiex sinifikanti jew le skont id-daqs tagħha, skont il-Parti IV Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17).

8.   Meta aġġornament tal-lista ta' entitajiet taħt superviżjoni, skont il-Parti IV Titolu II Kapitolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), jindika li l-valur totali tal-assi ta' entità inqas sinifikanti taħt superviżjoni jaqbeż EUR 3 biljun, dik l-entità għandha tibda tirrapporta l-informazzjoni skont il-paragrafi 2, 3, 5 u 6 fl-ewwel data ta' referenza li sseħħ 18-il xahar wara l-pubblikazzjoni tal-lista aġġornata ta' entitajiet taħt superviżjoni. Meta dak l-aġġornament jiżvela li l-valur totali tal-assi ta' entità inqas sinifikanti taħt superviżjoni huwa inqas minn jew ugwali għal EUR 3 biljun, dik l-entità għandha tibda tirrapporta informazzjoni skont il-paragrafu 7 fl-ewwel data ta' referenza li sseħħ wara l-pubblikazzjoni tal-lista aġġornata tal-entitajiet taħt superviżjoni.

9.   L-informazzjoni speċifikata fil-paragrafi 2, 3, 5, 6, u 7 għandha tiġi rrapportata kif hemm stabbilit fl-Artikolu 6(5) ta' dan ir-Regolament.

10.   L-NCAs jistgħu jiġbru l-informazzjoni li għandha tintbagħat lill-BĊE kif speċifikat fil-paragrafi 2, 3, 5, 6 u 7 bħala parti minn qafas ta' rapportar nazzjonali usa' li, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali rilevanti, jinkludi informazzjoni finanzjarja superviżorja addizzjonali u jservi wkoll għanijiet li ma jkunux biss ta' superviżjoni, bħal għanijiet statistiċi.

Artikolu 15

Dati ta' referenza u dati ta' trasferiment ta' flus għal entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni

1.   L-informazzjoni li tirrigwarda entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni speċifikati fl-Artikoli 13 u 14 għandu jkollha d-dati ta' referenza li ġejjin:

(a)

għar-rapportar trimestrali, il-31 ta' Marzu, it-30 ta' Ġunju, it-30 ta' Settembru u l-31 ta' Diċembru;

(b)

għal rapportar semi-annwali, it-30 ta' Ġunju u l-31 ta' Diċembru;

(c)

għar-rapportar annwali, il-31 ta' Diċembru.

2.   Informazzjoni li tirriferi għal perijodu għandha tiġi rrapportata b'mod kumulattiv mill-ewwel jum tas-sena kalendarja sad-data ta' referenza.

3.   Bħala eċċezzjoni għall-paragrafi 1 u 2, fejn entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni jitħallew mill-NCAs jirrapportaw l-informazzjoni finanzjarja superviżorja tagħhom fuq il-bażi ta' sena ta' kontabilità li tiddevja mis-sena kalendarja, l-NCAs jistgħu jaġġustaw id-dati ta' referenza sal-aħħar tas-sena ta' kontabilità. Id-dati ta' referenza aġġustati għandhom ikunu tliet xhur, sitt xhur, disa' xhur u 12-il xahar wara l-bidu tas-sena ta' kontabilità. Dejta li tirriferi għal perijodu għandha tiġi rrapportata b'mod kumulattiv mill-ewwel jum tas-sena ta' kontabilità sad-data ta' referenza.

4.   L-NCAs għandhom jissottomettu lill-BĊE l-informazzjoni finanzjarja superviżorja dwar entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni speċifikati fl-Artikoli 13 u 14 sal-għeluq tal-ħin tax-xogħol fid-dati ta' referenza li ġejjin:

(a)

għal entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni li mhumiex parti minn grupp taħt superviżjoni, il-55 jum tax-xogħol wara d-data ta' referenza li tirrigwardaha;

(b)

għal entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni li huma parti minn grupp inqas sinifikanti taħt superviżjoni, il-65 jum tax-xogħol wara d-data ta' referenza li tirrigwardaha;

5.   L-NCAs għandhom jiddeċiedu meta entitajiet taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja sabiex dawn ikunu jistgħu jilħqu dawn l-iskadenzi.

TITOLU IV

KWALITÀ TAD-DEJTA U LINGWA IT

Artikolu 16

Verifiki tal-kwalità tad-dejta

L-NCAs għandhom jimmonitorjaw u jiżguraw il-kwalità u l-affidabbiltà tal-informazzjoni mibgħuta lill-BĊE. Għal dawn il-finijiet, l-NCAs għandhom isegwu l-ispeċifikazzjonijiet fl-Artikoli 4 and 5 tad-Deċiżjoni BĊE/2014/29.

Artikolu 17

Lingwa IT għat-trażmissjoni ta' informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali lill-BĊE

L-NCAs għandhom jibagħtu l-informazzjoni speċifikata f'dan ir-Regolament skont it-tassonomija tal-eXtensible Business Reporting Language sabiex jiġi pprovdut format tekniku uniformi għall-iskambju ta' dejta speċifikata fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014. Għal dawn il-finijiet, l-NCAs għandhom isegwu l-ispeċifikazzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni BĊE/2014/29.

TITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

Artikolu 18

L-ewwel dati ta' referenza tar-rapportar

1.   Il-31 ta' Diċembru 2015 għandha tkun l-ewwel data ta' referenza għar-rapportar skont dan ir-Regolament ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja dwar:

(a)

gruppi sinifikanti taħt superviżjoni;

(b)

entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni li mhumiex parti minn grupp taħt superviżjoni.

2.   It-30 ta' Ġunju 2016 għandha tkun l-ewwel data ta' referenza għar-rapportar skont dan ir-Regolament ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja dwar:

(a)

entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni li mhumiex parti minn grupp taħt superviżjoni;

(b)

sussidjarji ta' gruppi sinifikanti taħt superviżjoni stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajjiż terz;

3.   It-30 ta' Ġunju 2017 għandha tkun l-ewwel data ta' referenza għar-rapportar skont dan ir-Regolament ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja dwar:

(a)

gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni;

(b)

entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni;

Artikolu 19

Dispożizzjonijiet tranżitorji

Deċiżjonijiet meħuda mill-NCAs dwar ir-rapportar minn gruppi u entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja koperta bis-suġġett ta' dan ir-Regolament għandhom jibqgħu mhux affettwati għad-dati ta' referenza kollha qabel l-ewwel dati ta' referenza ta' rapportar speċifikati fl-Artikolu 18.

Artikolu 20

Dispożizzjoni finali

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u għandu japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Frankfurt am Main, is-17 ta' Marzu 2015.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63

(2)  ĠU L 141, 14.5.2014, p. 1.

(3)  Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

(4)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).

(5)  Deċiżjoni BĊE/2014/29 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-2 ta' Lulju 2014 dwar l-għoti lill-Bank Ċentrali Ewropew ta' dejta superviżorja rrapportata lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti mill-entitajiet taħt superviżjoni skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (ĠU L 214, 19.7.2014, p. 34).

(6)  Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 29, p. 609-612).

(7)  Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta' Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 1, p. 157-173).

(8)  Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).


ANNESS I

Rapportar finanzjarju superviżorju simplifikat

1.

Għal gruppi taħt superviżjoni u entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002, kif ukoll għall-entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE li huma kompatibbli ma' IFRS, “Simplified supervisory financial reporting” [Rapportar finanzjarju superviżorju simplifikat] jinkludi l-mudelli mill-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 elenkati fit-Tabella 1.

2.

Għal gruppi taħt superviżjoni u entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE għajr dawk inklużi fil-paragrafu 1, “Rapportar finanzjarju superviżorju simplifikat” jinkludi l-mudelli mill-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 elenkati fit-Tabella 2.

3.

L-informazzjoni fil-paragrafi 1 u 2 hija rrapportata skont l-istruzzjonijiet fl-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

4.

Il-mudelli 17.1, 17.2 u 17.3 fit-Tabelli 1 u 2 huma pprovduti biss għal gruppi taħt superviżjoni, filwaqt li l-mudell 40.1 fit-Tabella 1 u 2 huwa pprovdut għal gruppi taħt superviżjoni u entitajiet taħt superviżjoni li mhumiex parti minn grupp.

5.

Għall-finijiet tal-kalkolu tal-limitu minimu msemmi fil-Parti 2 tat-Tabelli 1 u 2 f'dan l-Anness, għandu japplika l-Artikolu 5(a)(4) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

Tabella 1

Numru tal-mudell

Isem il-mudell jew tal-grupp ta' mudelli

PARTI 1 [FREKWENZA TRIMESTRALI]

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ [Dikjarazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja]

1.1

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ: assi

1.2

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ: obbligazzjonijiet

1.3

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ: ekwità

2

Dikjarazzjoni ta' profitt u telf

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti

4.1

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti assi finanzjarji miżmumin għan-negozjar

4.2

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

4.3

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti assi finanzjarji disponibbli għall-bejgħ

4.4

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: self u riċevibbli u investimenti miżmumin sal-maturità

4.5

Assi finanzjarji subordinati

5

Analiżi ta' self u avvanzi skont il-prodott

6

Analiżi ta' self u avvanzi lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-kodiċijiet NACE

Analiżi ta' obbligazzjonijiet finanzjarji

8.1

Analiżi tal-obbligazzjonijiet finanzjarji skont il-prodott u s-settur tal-kontroparti

8.2

Obbligazzjonijiet finanzjarji subordinati

Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn

9.1

Skoperturi li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ: Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

9.2

Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn irċevuti

10

Derivati — negozjar

Derivati — kontabilità għall-iħħeġġjar

11.1

Derivati — kontabilità għall-iħħeġġjar: analiżi skont it-tip ta' riskju u t-tip tal-iħħeġġjar

12

Movimenti fil-benefiċċju għat-telf ta' kreditu u indeboliment ta' strumenti ta' ekwità

Kollateral u garanziji rċevuti

13.1

Rendikont ta' self u avvanzi bil-kollateral u garanziji

13.2

Kollateral miksub bit-teħid tal-pussess matul il-perijodu [miżmum fid-data ta' rapportar]

13.3

Kollateral miksub bit-teħid tal-pussess [assi tanġibbli] akkumulat

14

Ġerarkija ta' valur ġust: strumenti finanzjarji b'valur ġust

Analiżi ta' partiti magħżula ta' dikjarazzjoni ta' profitt jew telf

16.1

Dħul mill-imgħax u spejjeż skont l-istrumenti u s-settur tal-kontroparti

16.3

Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar skont l-istrument

Rikonċiljazzjoni bejn kontabilità u skop CRR ta' konsolidazzjoni: karta tal-bilanċ

17.1

Rikonċiljazzjoni bejn kontabilità u skop CRR ta' konsolidazzjoni: assi

17.2

Rikonċiljazzjoni bejn kontabilità u skop CRR ta' konsolidazzjoni: skoperturi li ma jidhrux fil-karti tal-bilanċ — impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

17.3

Rikonċiljazzjoni bejn kontabilità u skop CRR ta' konsolidazzjoni: obbligazzjonijiet

18

Skoperturi produttivi u deterjorati

19

Skoperturi mrażżna

PARTI 2 [TRIMESTRALMENT B'LIMITU: FREKWENZA TRIMESTRALI JEW MHEMMX RAPPORTAR]

Rendikont ġeografiku

20.4

Rendikont ġeografiku ta' assi skont ir-residenza tal-kontroparti

20.5

Rendikont ġeografiku ta' skoperturi li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ skont ir-residenza tal-kontroparti

20.6

Rendikont ġeografiku ta' obbligazzjonijiet skont ir-residenza tal-kontroparti

PARTI 4 [ANNWALI]

Struttura tal-grupp

40.1

Struttura tal-grupp: 'entità b'entità'


Tabella 2

Numru tal-mudell

Isem il-mudell jew tal-grupp ta' mudelli

PARTI 1 [FREKWENZA TRIMESTRALI]

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ [Dikjarazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja]

1.1

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ: assi

1.2

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ: obbligazzjonijiet

1.3

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ: ekwità

2

Dikjarazzjoni ta' profitt u telf

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti

4.1

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji miżmumin għan-negozjar

4.2

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

4.3

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji disponibbli għall-bejgħ

4.4

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: self u riċevibbli u investimenti miżmumin sal-maturità

4.5

Assi finanzjarji subordinati

4.6

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: negozjar ta' assi finanzjarji

4.7

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux ta' negozjar u mhux derivati vvalutati b'valur ġust permezz ta' profitt jew telf

4.8

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux ta' negozjar u mhux derivati vvalutati b'valur ġust permezz ta' ekwità

4.9

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: strumenti ta' dejn mhux ta' negozjar ivvalutati bil-metodu bbażat fuq l-ispiża

4.10

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux ta' negozjar u mhux derivati oħrajn

5

Rendikont ta' self u avvanzi skont il-prodott

6

Rendikont ta' self u avvanzi lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-kodiċijiet NACE

Rendikont ta' obbligazzjonijiet finanzjarji

8.1

Rendikont tal-obbligazzjonijiet finanzjarji skont il-prodott u s-settur tal-kontroparti

8.2

Obbligazzjonijiet finanzjarji subordinati

Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn

9.1

Skoperturi li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ: Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

9.2

Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn irċevuti

10

Derivati — negozjar

Derivati — kontabilità għall-iħħeġġjar

11.2

Derivati — kontabilità għall-iħħeġġjar skont il-GAAP nazzjonali: rendikont skont it-tip ta' riskju

12

Movimenti fil-benefiċċju għat-telf ta' kreditu u indeboliment ta' strumenti ta' ekwità

Kollateral u garanziji reċevuti

13.1

Rendikont ta' self u avvanzi bil-kollateral u garanziji

13.2

Kollateral miksub bit-teħid tal-pussess matul il-perijodu [miżmum fid-data ta' rapportar]

13.3

Kollateral miksub bit-teħid tal-pussess ta' [assi tanġibbli] akkumulat

14

Ġerarkija ta' valur ġust: strumenti finanzjarji b'valur ġust

Rendikont tad-dikjarazzjoni ta' partiti ta' profitt jew telf magħżula

16.1

Dħul mill-imgħax u spejjeż skont l-istrumenti u settur tal-kontroparti

16.4

Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar b'riskju

Rikonċiljazzjoni bejn kontabilità u skop CRR ta' konsolidazzjoni: karta tal-bilanċ

17.1

Rikonċiljazzjoni bejn kontabilità u skop CRR ta' konsolidazzjoni: assi

17.2

Rikonċiljazzjoni bejn kontabilità u skop CRR ta' konsolidazzjoni: skoperturi li ma jidhrux fil-karti tal-bilanċ — impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

17.3

Rikonċiljazzjoni bejn kontabilità u skop CRR ta' konsolidazzjoni: obbligazzjonijiet

18

Skoperturi produttivi u deterjorati

19

Skoperturi mrażżna

PARTI 2 [FUQ BAŻI TRIMESTRALI B'LIMITU MINIMU: FREKWENZA TRIMESTRALI JEW MA JIRRAPPORTAX]

Rendikont ġeografiku

20.4

Rendikont ġeografiku ta' assi skont ir-residenza tal-kontroparti

20.5

Rendikont ġeografiku ta' skoperturi li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ skont ir-residenza tal-kontroparti

20.6

Rendikont ġeografiku ta' obbligazzjonijiet skont ir-residenza tal-kontroparti

PARTI 4 [ANNWALI]

Struttura tal-grupp

40.1

Struttura tal-grupp: “entità b'entità”


ANNESS II

Rapportar finanzjarju superviżorju simplifikat iżżejjed

1.

Għal gruppi taħt superviżjoni li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002, kif ukoll għall-entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE li huma kompatibbli ma' IFRS, “Over-simplified supervisory financial reporting” [Rapportar finanzjarju superviżorju simplifikat ħafna] jinkludi l-mudelli mill-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 elenkati fit-Tabella 3.

Tabella 3

Numru tal-mudell

Isem il-mudell jew tal-grupp ta' mudelli

PARTI 1 [FREKWENZA TRIMESTRALI]

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ [Dikjarazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja]

1.1

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ: assi

1.2

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ: obbligazzjonijiet

1.3

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ: ekwità

2

Dikjarazzjoni ta' profitt jew telf

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti

4.1

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji miżmumin għan-negozju

4.2

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

4.3

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji disponibbli għall-bejgħ

4.4

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: self u riċevibbli u investimenti miżmumin sal-maturità

4.5

Assi finanzjarji subordinati

5

Rendikont ta' self u avvanzi skont il-prodott

Rendikont ta' obbligazzjonijiet finanzjarji

8.1

Rendikont tal-obbligazzjonijiet finanzjarji skont il-prodott u s-settur tal-kontroparti

8.2

Obbligazzjonijiet finanzjarji subordinati

Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn

9.1

Skoperturi li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ: Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

10

Derivati — negozjar

Derivati — kontabilità għall-iħħeġġjar

11.1

Derivati — kontabilità għall-iħħeġġjar: analiżi skont it-tip ta' riskju u t-tip tal-iħħeġġjar

12

Movimenti fil-benefiċċju għat-telf ta' kreditu u indeboliment ta' strumenti ta' ekwità

14

Ġerarkija ta' valur ġust: strumenti finanzjarji b'valur ġust

18

Skoperturi produttivi u deterjorati

19

Skoperturi mrażżna

2.

Għal entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE għajr għal dawk inklużi fil-paragrafu 1, “Rapportar finanzjarju superviżorju simplifikat ħafna” jinkludi l-mudelli mill-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 elenkati fit-Tabella 4.

Tabella 4

Numru tal-mudell

Isem il-mudell jew tal-grupp ta' mudelli

PARTI 1 [FREKWENZA TRIMESTRALI]

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ [Dikjarazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja]

1.1

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ: assi

1.2

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ: obbligazzjonijiet

1.3

Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ: ekwità

2

Dikjarazzjoni ta' profitt jew telf

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti

4.1

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji miżmumin għan-negozju

4.2

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

4.3

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji disponibbli għall-bejgħ

4.4

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: self u riċevibbli u investimenti miżmumin sal-maturità

4.5

Assi finanzjarji subordinati

4.6

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: negozjar ta' assi finanzjarji

4.7

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozju u mhux derivati vvalutati b'valur ġust permezz ta' profitt jew telf

4.8

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux ta' negozjar u mhux derivati vvalutati b'valur ġust permezz ta' ekwità

4.9

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: strumenti ta' dejn mhux tan-negozjar ivvalutati bil-metodu bbażat fuq l-ispiża

4.10

Rendikont tal-assi finanzjarji skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux ta' negozjar u mhux derivati oħrajn

5

Rendikont ta' self u avvanzi skont il-prodott

Rendikont ta' obbligazzjonijiet finanzjarji

8.1

Rendikont tal-obbligazzjonijiet finanzjarji skont il-prodott u s-settur tal-kontroparti

8.2

Obbligazzjonijiet finanzjarji subordinati

Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn

9.1

Skoperturi li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ: Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

10

Derivati — negozjar

Derivati — kontabilità għall-iħħeġġjar

11.2

Derivati — kontabilità għall-iħħeġġjar skont il-GAAP nazzjonali: Rendikont skont it-tip ta' riskju

12

Movimenti fil-benefiċċji għat-telf ta' kreditu u indeboliment ta' strumenti ta' ekwità

18

Skoperturi produttivi u deterjorati

19

Skoperturi mrażżna

3.

L-informazzjoni fil-paragrafi 1 u 2 hija rrapportata skont l-istruzzjonijiet fl-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.


ANNESS III

Punti tad-dejta ta' rapportar finanzjarju superviżorju

1.

Għal gruppi taħt superviżjoni li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002, kif ukoll għall-entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE li huma kompatibbli ma' IFRS, “Supervisory financial reporting data points” [Punti tad-dejta ta' rapportar finanzjarju superviżorju] jinkludi l-punti tad-dejta mill-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 identifikati fl-Anness IV.

2.

Għal entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE għajr għal dawk inklużi fil-paragrafu 1, “Punti tad-dejta ta' rapportar finanzjarju superviżorju” jinkludi l-punti tad-dejta mill-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 identifikati fl-Anness V.

3.

L-informazzjoni fil-paragrafi 1 u 2 hija rrapportata skont l-istruzzjonijiet fl-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.


ANNESS IV

“Punti tad-dejta FINREP” skont IFRS jew GAAP Nazzjonali kompatibbli ma' IFRS

Numru tal-mudell

Isem tal-mudell jew tal-gruppi ta' mudelli

PARTI 1 [FREKWENZA TRIMESTRALI]

Dikjarazzjoni tal-Karta tal-Bilanċ [Dikjarazzjoni tal-Pożizzjoni Finanzjarja]

1.1

Dikjarazzjoni tal-Karta tal-Bilanċ: assi

1.2

Dikjarazzjoni tal-Karta tal-Bilanċ: passiv

1.3

Dikjarazzjoni tal-Karta tal-Bilanċ: ekwità

2

Dikjarazzjoni ta' profitt jew telf

5

Analiżi ta' self u avvanzi skont il-prodott

Analiżi ta' passiv finanzjarju

8,1

Analiżi tal-passiv finanzjarju skont il-prodott u s-settur tal-kontroparti

8,2

Passiv finanzjarju subordinat

10

Derivati — Negozjar

Derivati — Kontabbiltà tal-iħħeġġjar

11,1

Derivati — Kontabbiltà tal-iħħeġġjar: Analiżi skont it-tip ta' riskju u tip ta' iħħeġġjar

18

Skoperturi produttivi u deterjorati

19

Skoperturi mrażżna


KODIĊI TAL-KULUR FIL-MUDELLI:

 

Punt ta' dejta għas-sottomissjoni

1.   Dikjarazzjoni tal-karta tal-bilanċ [Dikjarazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja]

1.1   Assi

 

Referenzi

Ammont riportat

010

010

Kontanti, bilanċi ta' kontanti f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda oħrajn

IAS 1.54 (i)

 

020

Kontanti disponibbli

Parti 2.1 tal-Anness V tar- Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 iktar 'il quddiem l-“Anness V”)

 

030

Bilanċi ta' kontanti f'banek ċentrali

Anness V.Parti 2.2

 

040

Depożiti ta' bla avviż oħrajn

Anness V.Parti 2.3

 

050

Assi finanzjarji miżmumin għan-negozjar

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9 Gwida ta' Applikazzjoni (iktar 'il quddiem “AG”) 14

 

060

Derivati

IAS 39.9

 

070

Strumenti ta' ekwità

IAS 32.11

 

080

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

090

Self u avvanzi

Anness V.Parti1.24, 27

 

100

Assi finanzjarji indikati b'valur ġust permezz ta' profitt jew telf

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

110

Strumenti ta' ekwità

IAS 32.11

 

120

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

130

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.24, 27

 

140

Assi finanzjarji disponibbli għall-bejgħ

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

150

Strumenti ta' ekwità

IAS 32.11

 

160

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

170

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.24, 27

 

180

Self u riċevibbli

IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26; Anness V.Parti 1.16

 

190

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

200

Self u avvanzi

Anness V.Parti1.24, 27

 

210

Investimenti miżmumin sal-maturità

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

220

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

230

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.24, 27

 

240

Derivati — Kontabilltà ta' attivitajiet protettivi

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

250

Tibdil ta' valur ġust ta' partiti protetti fil-portafoll tal-ħeġġ tar-riskju ta' rata tal-imgħax

IAS 39.89A(a)

 

260

Investimenti f'sussidjar, impriżi konġunti u assoċjati

IAS 1.54(e); Anness V.Parti 2.4

 

270

Assi tanġibbli

 

 

280

Proprjetà, Impjant u Tagħmir

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

 

290

Proprjetà ta' investiment

IAS 40.5; IAS 1.54(b)

 

300

Assi intanġibbli

IAS 1.54(c); Artikolu 4(115) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (iktar 'il quddiem “CRR”)

 

310

Avvjament

IFRS 3.B67(d); CRR Artikolu 4(1)(113)

 

320

Assi intanġibbli oħrajn

IAS 38.8, 118

 

330

Assi tat-taxxa

IAS 1.54(n-o)

 

340

Assi tat-taxxa kurrenti

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

350

Assi tat-taxxa differiti

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR Artikolu 4(1)(106)

 

360

Assi oħrajn

Anness V.Part 2.5

 

370

Assi mhux kurrenti u gruppi ta' dispożizzjoni kklassifikati bħala miżmumin għall-bejgħ

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anness V.Parti 2.6

 

380

ASSI TOTALI

IAS 1.9(a), Gwida ta' implimentazzjoni IAS (iktar 'il quddiem “IG”) 6

 

1.2   Passiv

 

Referenzi

Ammont riportat

010

010

Passiv finanzjarju miżmum għan-negozjar

IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9, AG 14-15

 

020

Derivati

IAS 39.9, AG 15(a)

 

030

Pożizzjonijiet qosra

IAS 39.AG 15(b)

 

040

Depożiti

Parti 2.9 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009; Anness V. Parti 1.30

 

050

Titoli ta' dejn maħruġin

Anness V.Parti 1.31

 

060

Passiv finanzjarju ieħor

Anness V.Parti 1.32-34

 

070

Passiv finanzjarju indikat b'valur ġust permezz tal-profitt jew telf

IFRS 7.8 (e)(i); IAS 39.9

 

080

Depożiti

Parti 2.9 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009; Anness V. Parti 1.30

 

090

Titoli ta' dejn maħruġin

Anness V.Parti1.31

 

100

Passiv finanzjarju ieħor

Anness V.Parti 1.32-34

 

110

Passiv finanzjarju mkejjel bi spiża ammortizzata

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

 

120

Depożiti

Parti 2.9 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009; Anness V. Parti 1.30

 

130

Titoli ta' dejn maħruġin

Anness V.Parti 1.31

 

140

Passiv finanzjarju ieħor

Anness V.Parti 1.32-34

 

150

Derivati — Kontabbiltà tal-iħħeġġjar

IFRS 7.22(b); IAS 39.9; Anness V.Parti 1.23

 

160

Tibdil ta' valur ġust ta' partiti protetti fil-portafoll ta' attivitajiet protettivi tar-riskju tar-rata ta' imgħax

IAS 39.89A(b)

 

170

Provvedimenti

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

180

Pensjonijiet u obbligi ta' benefiċċju definiti ta' wara l-impjieg

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Anness V.Parti 2.7

 

190

Benefiċċji oħrajn fit-tul tal-impjegati

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Anness V.Parti 2.8

 

200

Ristrutturar

IAS 37.71, 84(a)

 

210

Kwistjonijiet legali u litigazzjoni dwar it-taxxa pendenti

IAS 37.Appendiċi C. Eżempji 6 u 10

 

220

Impenji u garanziji mogħtija

IAS 37.Appendiċi C.9

 

230

Provvedimenti oħrajn

 

 

240

Passiv tat-taxxa

IAS 1.54(n-o)

 

250

Passiv dwar taxxa kurrenti

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

260

Passiv dwar taxxa differit

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR Artikolu 4(1)(108)

 

270

Kapital azzjonarju li jitħallas lura wara talba

IAS 32 Eżempji Spjegattivi (iktar 'il quddiem “IE”) 33; Kumitat Internazzjonali ta' Interpretazzjoni dwar ir-Rappurtar Finanzjarju (iktar 'il quddiem “IFRIC”) Interpretazzjoni 2; Anness V.Parti 2.9

 

280

Passiv ieħor

Anness V.Parti 2.10

 

290

Passiv inkluż fi gruppi ta' dispożizzjoni kklassifikati bħala miżmumin għall-bejgħ

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Anness V.Parti 2.11

 

300

PASSIV TOTALI

IAS 1.9(b);IG 6

 

1.3   Ekwità

 

Referenzi

Ammont riportat

010

010

Kapital

IAS 1.54(r), Artikolu 22 tad-Direttiva 86/635/KEE (iktar 'il quddiem “BAD”)

 

020

Kapital imħallas

IAS 1.78(e)

 

030

Kapital mhux imħallas li ntalab lura

IAS 1.78(e); Anness V.Parti 2.14

 

040

Primjum tal-ishma

IAS 1.78(e); CRR Artikolu 4(1)(124)

 

050

Strumenti ta' ekwità maħruġin għajr għall-kapital

Anness V.Parti 2.15-16

 

060

Komponent tal-ekwità ta' strumenti finanzjarji komposti

IAS 32.28-29; Anness V.Parti 2.15

 

070

Strumenti ta' ekwità oħrajn maħruġin

Anness V.Parti 2.16

 

080

Ekwità oħra

IFRS 2.10; Anness V.Parti 2.17

 

090

Dħul komprensiv ieħor akkumulat

CRR Artikolu 4(1)(100)

 

095

Partiti li mhumiex se jiġu riklassifikati għall-profitt jew it-telf

IAS 1.82A(a)

 

100

Assi tanġibbli

IAS 16.39-41

 

110

Assi intanġibbli

IAS 38.85-87

 

120

Qligħ attwarjali jew (-) telf fuq pjanijiet ta' pensjoni ta' benefiċċju definit

IAS 1.7

 

122

Assi mhux kurrenti u gruppi ta' dispożizzjoni kklassifikati bħala miżmumin għall-bejgħ

IFRS 5.38, IG Eżempju 12

 

124

Sehem ta' dħul rikonoxxut u spejjeż ta' investiment oħrajn, f'sussidjar, impriżi konġunti u assoċjati

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

128

Partiti li jistgħu jiġu riklassifikati għall-profitt jew telf

IAS 1.82A(a)

 

130

iħħeġġjar ta' investimenti netti f'operazzjonijiet barranin [parti effettiva]

IAS 39.102(a)

 

140

Traduzzjoni ta' valuta barranija

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

150

Derivati b'iħħeġġjar. Attivitajiet protettivi għall-kontanti [parti effettiva]

IFRS 7.23(c); IAS 39.95-101

 

160

Assi finanzjarji disponibbli għall-bejgħ

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.55(b)

 

170

Assi mhux kurrenti u gruppi disponibbli kklassifikati bħala miżmumin għall-bejgħ

IFRS 5.38, IG Eżempju 12

 

180

Sehem ta' dħul rikonoxxut u spejjeż oħrajn ta' investimenti f'sussidjar, impriżi konġunti u assoċjati

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

190

Qligħ miżmum

CRR Artikolu 4(1)(123)

 

200

Riżervi ta' rivalutazzjoni

IFRS 1.30, D5-D8; Anness V.Parti 2.18

 

210

Riżervi oħrajn

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

220

Riżervi jew telf akkumulat ta' investimenti f'sussidjar, impriżi konġunti u assoċjati

IAS 28.11; Anness V.Parti 2.19

 

230

Oħrajn

Anness V.Parti 2.19

 

240

(-) Ishma tat-teżor

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Anness V.Parti 2.20

 

250

Profitt jew telf attribwibbli lis-sidien tal-entità prinċipali

IAS 27.28; IAS 1.83(a)(ii)

 

260

(-) Dividendi provviżorji

IAS 32.35

 

270

Interessi minoritarji [Interessi mhux kontrollanti]

IAS 27.4; IAS 1.54(q); IAS 27.27

 

280

Dħul Komprensiv Ieħor Akkumulat

IAS 27.27-28; CRR Artikolu 4(1)(100)

 

290

Partiti oħrajn

IAS 27.27-28

 

300

EKWITÀ TOTALI

IAS 1.9(c), IG 6

 

310

EKWITÀ TOTALI U PASSIV TOTALI

IAS 1.IG6

 

2.   Dikjarazzjoni ta' profitt jew telf

 

Referenzi

Perijodu kurrenti

010

010

Dħul mill-imgħax

IAS 1.97; IAS 18.35(b)(iii); Anness V.Parti 2.21

 

020

Assi finanzjarji miżmumin għan-negozjar

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anness V.Parti 2.24

 

030

Assi finanzjarji indikati b'valur ġust permezz ta' profitt jew telf

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

040

Assi finanzjarji disponibbli għall-bejgħ

IFRS 7.20(b); IAS 39.55(b); IAS 39.9

 

050

Self u riċevibbli

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(a)

 

060

Investimenti miżumin sal-maturità

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(b)

 

070

Derivati — Kontabbiltà tal-ħeġġ, riskju tar-rata ta' imgħax

IAS 39.9; Anness V.Parti 2.23

 

080

Assi oħrajn

Anness V.Parti 2.25

 

090

(Spejjeż ta' imgħaxijiet)

IAS 1.97; Anness V.Parti 2.21

 

100

(Assi finanzjarji miżmumin għan-negozjar)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anness V.Parti 2.24

 

110

(Assi finanzjarji indikati b'valur ġust permezz ta' profitt jew telf)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

120

(Assi finanzjarji valutati bi spiża ammortizzata)

IFRS 7.20(b); IAS 39.47

 

130

(Derivati — Kontabbiltà tal-ħeġġ, riskju tar-rata ta' imgħax)

IAS 39.9; Anness V.Parti 2.23

 

140

(Passiv ieħor)

Anness V.Parti 2.26

 

150

(Spejjeż fuq il-kapital tal-ishma li jitħallas lura wara talba)

IFRIC 2.11

 

160

Dħul minn dividendi

IAS 18.35(b)(v); Anness V.Parti 2.28

 

170

Assi finanzjarji miżmumin għan-negozjar

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

180

Assi finanzjarji indikati b'valur ġust permezz ta' profitt jew telf

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); IAS 39.9

 

190

Assi finanzjarji disponibbli għall-bejgħ

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

 

200

Dħul mit-tariffi u kummissjoni

IFRS 7.20(c)

 

210

(Spejjeż ta' tariffi u kummissjoni)

IFRS 7.20(c)

 

220

Qligħ jew (-) telf fuq derikonoxximent ta' assi u passiv finanzjarji mhux valutati b'valur ġust minn profitt jew telf, nett

IFRS 7.20(a) (ii-v); Anness V.Parti 2.97

 

230

Assi finanzjarji disponibbli għall-bejgħ

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

 

240

Self u riċevibbli

IFRS 7.20(a)(iv); IAS 39.9, 39.56

 

250

Investimenti miżumin sal-maturità

IFRS 7.20(a)(iii); IAS 39.9, 39.56

 

260

Assi finanzjarji valutati bi spiża ammortizzata

IFRS 7.20(a)(v); IAS 39.56

 

270

Oħrajn

 

 

280

Qligħ jew (-) telf fuq assi u passiv finanzjarji miżmumin għan-negozjar, nett

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

 

290

Qligħ jew (-) telf fuq assi u passiv finanzjarji indikati b'valur ġust permezz tal-profitt jew telf, nett

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

 

300

Qligħ jew (-) telf minn kontabbiltà ta' attivitajiet protettivi, nett

IFRS 7.24; Anness V.Parti 2.30

 

310

Differenzi fil-kambju [qligħ jew (-) telf], netti

IAS 21.28, 52 (a)

 

330

Qligħ jew (-) telf fuq derikonoxximent ta' assi mhux finanzjarji, nett

IAS 1.34

 

340

Dħul operattiv ieħor

Anness V.Parti 2.141-143

 

350

(Spiżi operattivi oħrajn)

Anness V.Parti 2.141-143

 

355

DĦUL OPERATTIV TOTALI, NETT

 

 

360

(Spejjeż amministrattivi)

 

 

370

(Spejjeż tal-persunal)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

 

380

(Spejjeż amministrattivi oħrajn)

 

 

390

(Deprezzament)

IAS 1.102, 104

 

400

(Proprjetà, Impjant u Tagħmir)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

410

(Proprjetajiet ta' Investiment)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

420

(Assi intanġibbli oħrajn)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

430

(Provvedimenti jew (-) treġġigħ lura ta' provvedimenti)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

 

440

(Impenji u garanziji mogħtija)

 

 

450

(Provvedimenti oħra)

 

 

460

(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura ta' indeboliment fuq assi finanzjarji mhux ivvalutati permezz ta' profitt u telf)

IFRS 7.20(e)

 

470

(Assi finanzjarji valutati kemm jiswew)

IFRS 7.20(e); IAS 39.66

 

480

(Assi finanzjarji disponibbli għall-bejgħ)

IFRS 7.20(e); IAS 39.67

 

490

(Self u riċevibbli

IFRS 7.20(e); IAS 39.63

 

500

(Investimenti miżumin sal-maturità)

IFRS 7.20(e); IAS 39.63

 

510

(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura ta' indeboliment ta' investimenti f'sussidjar, impriżi konġunti u assoċjati)

IAS 28.40-43

 

520

(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura ta' indeboliment f'assi mhux finanzjarji)

IAS 36.126(a)(b)

 

530

(Proprjetà, Impjant u Tagħmir)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

540

(Proprjetajiet ta' Investiment)

IAS 40.79(d)(v)

 

550

(Avvjament)

IFRS 3.Appendiċi B67(d)(v); IAS 36.124

 

560

(Assi intanġibbli oħrajn)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

570

(Oħrajn)

IAS 36.126 (a)(b)

 

580

Avvjament negattiv rikonoxxut fi profitt jew telf

IFRS 3.Appendiċi B64(n)(i)

 

590

Sehem mill-profitt jew (-) telf ta' investimenti f'sussidjar, impriżi konġunti u assoċjati

IAS 1.82(c)

 

600

Qligħ jew (-) telf minn assi mhux kurrenti u gruppi ta' dispożizzjoni kklassifikati bħala miżmumin għall-bejgħ li ma jikkwalifikawx bħala operazzjonijiet li ma tkomplewx

IFRS 5.37; Anness V.Parti 2.27

 

610

PROFITT JEW (-) TELF QABEL IT-TAXXA MINN OPERAZZJONIJIET LI JKOMPLU

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

620

(Spiża tat-taxxa jew (-) dħul relatat mal-profitt jew telf minn operazzjonijiet li jkomplu)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

630

PROFITT JEW (-) TELF WARA T-TAXXA MINN OPERAZZJONIJIET LI MA TKOMPLEWX

IAS 1, IG 6

 

640

Profitt jew (-) telf wara t-taxxa minn operazzjonijiet li ma tkomplewx

IAS 1.82(e); IFRS 5.33(a), 5.33 A

 

650

Profitt jew (-) telf wara t-taxxa minn operazzjonijiet li ma tkomplewx

IFRS 5.33(b)(i)

 

660

(Spiża tat-taxxa jew (-) dħul relatat ma' operazzjonijiet li ma tkomplewx)

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

670

PROFITT JEW (-) TELF GĦAS-SENA

IAS 1.82(f)

 

680

Attribwibbli għal interess minoritarju [interessi mhux ikkontrollati]

IAS 1.83(a)(i)

 

690

Attribwibbli lis-sidien tal-impriża prinċipali

IAS 1.83(a)(ii)

 

5.   Analiżi ta' self u avanzi skont il-prodott

 

 

Referenzi

Banek Ċentrali

Gvern Ġenerali

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Unitajiet domestiċi

Anness V.Parti 1.35(a)

Anness V.Parti 1.35(b)

Anness V.Parti 1.35(c)

Anness V.Parti 1.35(d)

Anness V.Parti 1.35(e)

Anness V.Parti 1.35(f)

010

020

030

040

050

060

Skont il-prodott

010

Wara talba [sejħa] u avviż fil-qasir [kont kurrenti]

Anness V.Parti 2.41(a)

 

 

 

 

 

 

020

Dejn tal-karta ta' kreditu

Anness V.Parti 2.41(b)

 

 

 

 

 

 

030

Riċevibbli tan-negozju

Anness V.Parti 2.41(c)

 

 

 

 

 

 

040

Kirjiet finanzjarji

Anness V.Parti 2.41(d)

 

 

 

 

 

 

050

Self ta' xiri mill-ġdid imreġġa' lura

Anness V.Parti 2.41(e)

 

 

 

 

 

 

060

Self b'perijodu fiss ieħor

Anness V.Parti 2.41(f)

 

 

 

 

 

 

070

Avvanzi li ma humiex self

Anness V.Parti 2.41(g)

 

 

 

 

 

 

080

SELF U AVVANZI

Anness V.Parti 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

Skont il-kollateral

090

li minnhom: self ipotekat [Self ikkollateralizzat bi proprjetà immobbli]

Anness V.Parti 2.41(h)

 

 

 

 

 

 

100

li minnhom: self ikkollateralizzat ieħor

Anness V.Parti 2.41(i)

 

 

 

 

 

 

Skont l-għan

110

li minnhom: kreditu għall-konsum

Anness V.Parti 2.41(j)

 

 

 

 

 

 

120

li minnhom: self għax-xiri ta' unitajiet domestiċi

Anness V.Parti 2.41(k)

 

 

 

 

 

 

Skont is-subordinazzjoni

130

li minnhom: self ta' finanzjament ta' proġetti

Anness V.Parti 2.41(l)

 

 

 

 

 

 

8.   Analiżi ta' passiv finanzjarju

8.1   Analiżi ta' passiv finanzjarju skont il-prodott u s-settur tal-kontroparti

 

Referenzi

Ammont riportat

Ammont ta' tibdil kumulattiv f'valuri ġusti attribwibbli għal tibdil fir-riskju ta' kreditu

Ammont kuntrattwalment meħtieġ għall-ħlas mal-maturità

Miżmumin għan-negozjar

Indikati b'valur ġust permezz ta' profitt jew telf

Spiża ammortizzata

Kontabbiltà tal-ħeġġ

IFRS 7.8(e)(ii); IAS 39.9, AG 14-15

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

IFRS 7.10(a); Artikoli CRR 30(b), 424(1)(d)(i)

IFRS 7.10(b)

010

020

030

037

040

050

010

Derivati

IAS 39.9, AG 15(a)

 

 

 

 

 

 

020

Pożizzjonijiet qosra

IAS 39 AG 15(b)

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti ta' ekwità

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

040

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

050

Depożiti

Parti 2.9 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009; Anness V. Parti 1.30

 

 

 

 

 

 

060

Banek ċentrali

Anness V.Parti 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

070

Kontijiet kurrenti/Depożiti ta' matul il-lejl

Parti 2.9.1 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

080

Depożiti bil-maturità miftiehma

Parti 2.9.2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

090

Depożiti li jinfdew wara avviż

Parti 2.9.3 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009; Anness V.Parti 2.51

 

 

 

 

 

 

100

Ftehim ta' xiri mill-ġdid

Parti 2.9.4 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

110

Gvern ġenerali

Anness V.Parti 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

120

Kontijiet kurrenti/Depożiti ta' matul il-lejl

Parti 2.9.1 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

130

Depożiti bil-maturità miftiehma

Parti 2.9.2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

140

Depożiti li jinfdew wara avviż

Parti 2.9.3 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009; Anness V.Parti 2.51

 

 

 

 

 

 

150

Ftehim ta' xiri mill-ġdid

Parti 2.9.4 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

160

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Anness V.Parti 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

170

Kontijiet kurrenti/Depożiti ta' matul il-lejl

Parti 2.9.1 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

180

Depożiti bil-maturità miftiehma

Parti 2.9.2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

190

Depożiti li jinfdew wara avviż

Parti 2.9.3 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009; Anness V.Parti 2.51

 

 

 

 

 

 

200

Ftehim ta' xiri mill-ġdid

Parti 2.9.4 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

210

Korporazzjoni finanzjarji oħrajn

Anness V.Parti 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

220

Kontijiet kurrenti/Depożiti ta' matul il-lejl

Parti 2.9.1 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

230

Depożiti bil-maturità miftiehma

Parti 2.9.2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

240

Depożiti li jinfdew wara avviż

Parti 2.9.3 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009; Anness V.Parti 2.51

 

 

 

 

 

 

250

Ftehim ta' xiri mill-ġdid

Parti 2.9.4 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

260

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Anness V.Parti 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

270

Kontijiet kurrenti/Depożiti ta' matul il-lejl

Parti 2.9.1 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

280

Depożiti bil-maturità miftiehma

Parti 2.9.2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

290

Depożiti li jinfdew wara avviż

Parti 2.9.3 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009; Anness V.Parti 2.51

 

 

 

 

 

 

300

Ftehim ta' xiri mill-ġdid

Parti 2.9.4 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

310

Unitajiet domestiċi

Anness V.Parti 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

320

Kontijiet kurrenti/Depożiti ta' matul il-lejl

Parti 2.9.1 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

330

Depożiti bil-maturità miftiehma

Parti 2.9.2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

340

Depożiti li jinfdew wara avviż

Parti 2.9.3 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009; Anness V.Parti 2.51

 

 

 

 

 

 

350

Ftehim ta' xiri mill-ġdid

Parti 2.9.4 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

 

 

 

 

 

360

Titoli ta' dejn maħruġa

Anness V.Parti 1.31; Anness V.Parti 2.52

 

 

 

 

 

 

370

Ċertifikati ta' Depożiti

Anness V.Parti 2.52(a)

 

 

 

 

 

 

380

Titoli mseddqa mill-assi

CRR Artikolu 4(1)(61)

 

 

 

 

 

 

390

Bonds koperti

CRR Artikolu 129(1)

 

 

 

 

 

 

400

Kuntratti ibridi

IAS 39.10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; Anness V.Parti 2.52(d)

 

 

 

 

 

 

410

Titoli ta' dejn oħrajn maħruġa

Anness V.Parti 2.52(e)

 

 

 

 

 

 

420

Strumenti finanzjarji komposti konvertibbli

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

 

430

Mhux konvertibbli

 

 

 

 

 

 

 

440

Passiv finanzjarju ieħor

Anness V.Parti 1.32-34

 

 

 

 

 

 

450

PASSIV FINANZJARJU

 

 

 

 

 

 

 

8.2.   Passiv finanzjarju subordinat

 

Ammont li jiġarr

 

Referenzi

Indikati b'valur ġust permezz ta' profitt jew telf

Bi spiża ammortizzata

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

010

020

010

Depożiti

Parti 2.9 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009; Anness V.Parti 1.30

 

 

020

Titoli ta' dejn maħruġa

Anness V.Parti 1.31

 

 

030

PASSIV FINANZJARJU SUBORDINAT

Anness V.Parti 2.53-54

 

 

10.   Derivati — Negozjar

Skont it-tip ta' riskju/Skont il-prodott jew tip ta' suq

NUMRU TAL-MUDELL

Ammont riportat

Ammont nozzjonali

Referenzi

Assi finanzjarji miżmumin għan-negozjar

Passiv finanzjarju miżmum għan-negozjar

Negozjar Totali

li minnu: mibjugħ

Anness V.Parti 2.69

Anness V.Parti 2.69

Anness V.Parti 2.70-71

Anness V.Parti 2.72

010

020

030

040

010

Rata ta' imgħax

Anness V.Parti 2.67(a)

 

 

 

 

020

li minnha: iħħeġġjar ekonomiku

Anness V.Parti 2.74

 

 

 

 

030

Opzjonijiet OTC

 

 

 

 

 

040

OTC oħrajn

 

 

 

 

 

050

Opzjonijiet tas-suq organizzati

 

 

 

 

 

060

Suq organzizat ieħor

 

 

 

 

 

070

Ekwità

Anness V.Parti 2.67(b)

 

 

 

 

080

li minnha: iħħeġġjar ekonomiku

Anness V.Parti 2.74

 

 

 

 

090

Opzjonijiet OTC

 

 

 

 

 

100

OTC oħrajn

 

 

 

 

 

110

Opzjonijiet tas-suq organizzati

 

 

 

 

 

120

Suq organzizat ieħor

 

 

 

 

 

130

Kambju barrani u deheb

Anness V.Parti 2.67(c)

 

 

 

 

140

li minnu: iħħeġġjar ekonomiku

Anness V.Parti 2.74

 

 

 

 

150

Opzjonijiet OTC

 

 

 

 

 

160

OTC oħrajn

 

 

 

 

 

170

Opzjonijiet tas-suq organizzati

 

 

 

 

 

180

Suq organzizat ieħor

 

 

 

 

 

190

Kreditu

Anness V.Parti 2.67(d)

 

 

 

 

200

li minnu: iħħeġġjar ekonomiku

Anness V.Parti 2.74

 

 

 

 

210

Swaps ta' inadempjenza tal-kreditu

 

 

 

 

 

220

Għażla ta' firxa ta' kreditu

 

 

 

 

 

230

Swap ta' ritorn totali

 

 

 

 

 

240

Oħrajn

 

 

 

 

 

250

Komodità

Anness V.Parti 2.67(e)

 

 

 

 

260

li minnha: iħħeġġjar ekonomiku

Anness V.Parti 2.74

 

 

 

 

270

Oħrajn

Anness V.Parti 2.67(f)

 

 

 

 

280

li minnhom: iħħeġġjar ekonomiku

Anness V.Parti 2.74

 

 

 

 

290

DERIVATI

IAS 39.9

 

 

 

 

300

li minnhom: OTC — istituzzjonijiet ta' kreditu

Anness V.Parti 1.35(c), 2.75(a)

 

 

 

 

310

li minnhom: OTC — korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V.Parti 1.35(d), 2.75(b)

 

 

 

 

320

li minnhom: OTC — oħrajn

Anness V.Parti 2.75(c)

 

 

 

 

11.   Derivati — Kontabbiltà tal-ħeġġ

11.1   Derivati — Kontabbiltà tal-ħeġġ: Analiżi skont it-tip ta' riskju u tip ta' iħħeġġjar

Skont il-prodott jew it-tip ta' suq

Referenzi

Ammont riportat

Ammont nozzjonali

Assi

Passiv

Attivitajiet ta' protezzjoni totali

li minnhom: mibjugħin

Anness V.Parti 2.69

Anness V.Parti 2.69

Anness V.Parti 2.70, 71

Anness V.Parti 2.72

010

020

030

040

010

Rata ta' imgħax

Anness V.Parti 2.67(a)

 

 

 

 

020

Opzjonijiet OTC

 

 

 

 

 

030

OTC oħrajn

 

 

 

 

 

040

Opzjonijiet tas-suq organizzati

 

 

 

 

 

050

Suq organizzat oħrajn

 

 

 

 

 

060

Ekwità

Anness V.Parti 2.67(b)

 

 

 

 

070

Opzjonijiet OTC

 

 

 

 

 

080

OTC oħrajn

 

 

 

 

 

090

Opzjonijiet tas-suq organizzati

 

 

 

 

 

100

Suq organizzat oħrajn

 

 

 

 

 

110

Kambju barrani u deheb

Anness V.Parti 2.67(c)

 

 

 

 

120

Opzjonijiet OTC

 

 

 

 

 

130

OTC oħrajn

 

 

 

 

 

140

Opzjonijiet tas-suq organizzati

 

 

 

 

 

150

Suq organizzat oħrajn

 

 

 

 

 

160

Kreditu

Anness V.Parti 2.67(d)

 

 

 

 

170

Swaps ta' inadempjenza tal-kreditu

 

 

 

 

 

180

Għażla ta' firxa ta' kreditu

 

 

 

 

 

190

Swap ta' ritorn totali

 

 

 

 

 

200

Oħrajn

 

 

 

 

 

210

Komodità

Anness V.Parti 2.67(e)

 

 

 

 

220

Oħrajn

Anness V.Parti 2.67(f)

 

 

 

 

230

IĦĦEĠĠJAR TA' VALUR ĠUST

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(a)

 

 

 

 

240

Rata ta' imgħax

Anness V.Parti 2.67(a)

 

 

 

 

250

Opzjonijiet OTC

 

 

 

 

 

260

OTC oħrajn

 

 

 

 

 

270

Opzjonijiet tas-suq organizzati

 

 

 

 

 

280

Suq organizzat oħrajn

 

 

 

 

 

290

Ekwità

Anness V.Parti 2.67(b)

 

 

 

 

300

Opzjonijiet OTC

 

 

 

 

 

310

OTC oħrajn

 

 

 

 

 

320

Opzjonijiet tas-suq organizzati

 

 

 

 

 

330

Suq organizzat oħrajn

 

 

 

 

 

340

Kambju barrani u deheb

Anness V.Parti 2.67(c)

 

 

 

 

350

Opzjonijiet OTC

 

 

 

 

 

360

OTC oħrajn

 

 

 

 

 

370

Opzjonijiet tas-suq organizzati

 

 

 

 

 

380

Suq organizzat oħrajn

 

 

 

 

 

390

Kreditu

Anness V.Parti 2.67(d)

 

 

 

 

400

Swaps ta' inadempjenza tal-kreditu

 

 

 

 

 

410

Għażla ta' firxa ta' kreditu

 

 

 

 

 

420

Swap ta' ritorn totali

 

 

 

 

 

430

Oħrajn

 

 

 

 

 

440

Komodità

Anness V.Parti 2.67(e)

 

 

 

 

450

Oħrajn

Anness V.Parti 2.67(f)

 

 

 

 

460

IĦĦEĠĠJAR TA' FLUSS TA' KONTANTI

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(b)

 

 

 

 

470

IĦĦEĠĠJAR TA' INVESTIMENTI NETTI F'OPERAZZJONI BARRANIJA

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(c)

 

 

 

 

480

PORTAFOLL TA' ATTIVITAJIET TA' VALUR ĠUST TA' RISKJU TAR-RATA TA' IMGĦAX

IAS 39.89A, IE 1-31

 

 

 

 

490

PORTAFOLL TA' FLUSS TA' KONTANTI TA' RISKJU TAR-RATA TA' IMGĦAX

IAS 39 IG F6 1-3

 

 

 

 

500

DERIVATI — KONTABBILTÀ TA' IĦĦEĠĠJAR

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

 

 

 

510

li minnhom: OTC — istituzzjonijiet ta' kreditu

Anness V.Parti 1.35(c), 2.75(a)

 

 

 

 

520

li minnhom: OTC — korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V.Parti 1.35(d), 2.75(b)

 

 

 

 

530

li minnhom: OTC — oħrajn

Anness V.Parti 2.75(c)

 

 

 

 

18.   Informazzjoni fuq skoperturi produttivi u deterjorati

 

Referenzi

Ammont gross li jinġarr

Indeboliment akkumulat, tibdil akkumulat fil-valur ġust minħabba riskju ta' kreditu u provvedimenti

Kollateral irċevut u garanziji finanzjarji rċevuti

 

Produttivi

Deterjorati

 

dwar koperturi produttivi

dwar skoperturi deterjorati

 

Mhux diġà dovut jew diġà dovut <= 30 jum

Diġà dovut > 30 jum <= 60 jum

Diġà dovut > 60 jum <= 90 jum

 

Probabbli ma jħallsux li mhumiex diġà dovuti jew diġà dovuti< = 90 jum

Diġà dovuti > 90 jum <= 180 jum

Diġà dovuti > 180 jum <= 1 year

Diġà dovuti > 1 sena

Li minnhom: inadempjenti

Li minnhom: indeboliti

 

Probabbli ma jħallsux li mhumiex diġà dovuti jew diġà dovuti < = 90 jum

Diġà dovuti > 90 jum <= 180 jum

Diġà dovuti > 180 jum <= 1 sena

Diġà dovuti > 1 sena

Kollateral irċevut fuq skoperturi deterjorati

Garanziji finanzjarji rċevuti jew skoperturi deterjorati

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Anness V. Parti 2. 45, 109, 145-162

Anness V. Parti 2. 145-162

Anness V. Parti 2. 158

Anness V. Parti 2. 158

Anness V. Parti 2. 158

Anness V. Parti 2. 145-162

Anness V. Parti 2. 159

Anness V. Parti 2. 159

Anness V. Parti 2. 159

Anness V. Parti 2. 159

CRR Artikolu 178; Anness V. Parti 2.61

IAS 39. 58-70

Anness V. Parti 2. 46

Anness V. Parti 2. 161

Anness V. Parti 2. 161

Anness V. Parti 2. 159,161

Anness V. Parti 2. 159,161

Anness V. Parti 2. 159,161

Anness V. Parti 2. 159,161

Anness V. Parti 2. 162

Anness V. Parti 2. 162

010

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banek Ċentrali

Anness V.Parti 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Gvern Ġenerali

Anness V.Parti 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Anness V.Parti 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Korporazzjonijiet finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banek Ċentrali

Anness V.Parti 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Gvern Ġenerali

Anness V.Parti 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Anness V.Parti 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Korporazzjonijiet finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Li minnhom: Impriżi ta' daqs Żgħir u Medju

Artikolu 1 2(a) tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE (iktar 'il quddiem l-“SME”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Li minnhom: Proprjetà immobbli kummerċjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Unitajiet domestiċi

Anness V.Parti 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Li minnhom: Self ipotekat residenzjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Li minnhom: Kreditu għall-konsum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI TA' DEJN BI SPIŻA AMMORTIZZATA

Anness V. Parti 1. 13 (d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banek Ċentrali

Anness V.Parti 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Gvern Ġenerali

Anness V.Parti 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Anness V.Parti 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Korporazzjonijiet finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banek Ċentrali

Anness V.Parti 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Gvern Ġenerali

Anness V.Parti 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Anness V.Parti 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Korporazzjonijiet finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Unitajiet domestiċi

Anness V.Parti 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

STRUMENTI TA' DEJN B'VALUR ĠUST għajr dawk Miżmuma għan-Negozjar (Held for Trading — HFT)

Anness V. Parti I. 13 (b)(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI TA' DEJN għajr għal HFT

Anness V. Parti I. 13 (b)(c)(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impenji ta' self mogħtija

IAS 39.2 (h), 4 (a) ( c), BC 15; CRR Anness I; Anness V.Parti 2.56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banek Ċentrali

Anness V.Parti 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Gvern Ġenerali

Anness V.Parti 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Anness V.Parti 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Korporazzjonijiet finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Unitajiet domestiċi

Anness V.Parti 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Garanziji finanzjarji mogħtija

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; CRR Anness I; Anness V.Parti 2.56, 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Banek Ċentrali

Anness V.Parti 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Gvern Ġenerali

Anness V.Parti 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Anness V.Parti 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Korporazzjonijiet finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Unitajiet domestiċi

Anness V.Parti 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Impenji oħrajn mogħtija

CRR Anness I; Anness V.Parti 2.56, 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Banek Ċentrali

Anness V.Parti 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Gvern Ġenerali

Anness V.Parti 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Anness V.Parti 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Korporazzjonijiet finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Unitajiet domestiċi

Anness V.Parti 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

SKOPERTURI LI MA JIDHRUX FIL-KARTA TAL-BILANĊ

Anness V.Parti 2.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Informazzjoni fuq skoperturi mrażżna

 

Referenzi

Ammont riportat gross ta' skoperturi b'miżuri ta' rażan

Indeboliment akkumulat, tibdil akkumulat fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu u provvedimenti

Kollateral irċevut u garanziji finanzjarji rċevuti

 

Skoperturi produttivi b'miżuri ta' rażan

Skoperturi deterjorati b'miżuri ta' rażan

 

fuq skoperturi produttivi b'miżuri ta' trażżin

fuq skoperturi mhux produttivi b'miżuri ta' trażżin

 

Strumenti b'modifiki fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom

Rifinanzjament

li minnhom: Skoperturi mrażżna produttivi taħt prova

 

Strumenti b'modifiki fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom

Rifinanzjament

li minnhom: Inadempjenti

li minnhom: Indeboliti

li minnhom: Trażżin ta' skoperturi deterjorati

 

Strumenti b'modifiki fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom

Rifinanzjament

Kollateral irċevut fuq skoperturi b'miżuri ta' trażżin

Garanziji finanzjarji rċevuti fuq skoperturi b'miżuri ta' trażżin

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Anness V. Parti 2. 45, 109, 163-182

Anness V. Parti 2. 145-162

Anness V. Parti 2. 164 (a), 177, 178, 182

Anness V. Parti 2. 164 (b), 177, 178, 181, 182

Anness V. Parti 2. 176(b),177, 180

Anness V. Parti 2. 145-162

Anness V. Parti 2. 164 (a), 179-180,182

Anness V. Parti 2. 164 (b), 179-182

CRR Artikolu 178; Anness V. Parti 2.61

IAS 39. 58-70

Anness V. Parti 2. 172(a), 157

Anness V. Parti 2. 46, 183

Anness V. Parti 2. 145-183

Anness V. Parti 2. 145-183

Anness V. Parti 2. 164 (a), 179-180,182,183

Anness V. Parti 2. 164 (b), 179-183

Anness V. Parti 2. 162

Anness V. Parti 2. 162

010

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banek Ċentrali

Anness V.Parti 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Gvern Ġenerali

Anness V.Parti 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Anness V.Parti 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Korporazzjonijiet finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banek Ċentrali

Anness V.Parti 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Gvern Ġenerali

Anness V.Parti 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Anness V.Parti 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Korporazzjonijiet finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Li minnhom: Impriżi ta' daqs Żgħir u Medju

Artikolu 1 2(a) tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Li minnhom: Proprjetà immobbli kummerċjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Unitajiet domestiċi

Anness V.Parti 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Li minnhom: Self ipotekat residenzjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Li minnhom: Kreditu għall-konsum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI TA' DEJN BI SPIŻA AMMORTIZZATA

Anness V. Parti 1. 13 (d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banek Ċentrali

Anness V.Parti 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Gvern Ġenerali

Anness V.Parti 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Anness V.Parti 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Korporazzjonijiet finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banek Ċentrali

Anness V.Parti 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Gvern Ġenerali

Anness V.Parti 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Anness V.Parti 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Korporazzjonijiet finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji oħra

Anness V.Parti 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Unitajiet domestiċi

Anness V.Parti 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

STRUMENTI TA' DEJN B'VALUR ĠUST għajr għal HFT

Anness V. Parti I. 13 (b)(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI TA' DEJN għajr għal HFT

Anness V. Parti I. 13 (b)(c)(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impenji ta' self mogħtija

IAS 39.2 (h), 4 (a) ( c), BC 15; CRR Anness I; Anness V.Parti 2.56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS V

RAPPURTAR TA' INFORMAZZJONI FINANZJARJA SKONT OQFSA TA' KONTABBILTÀ NAZZJONALI

MUDELLI FINREP GĦAL GAAP

Numru tal-mudell

Isem il-mudell jew il-grupp ta' mudelli

PARTI 1 [FREKWENZA TRIMESTRALI]

Dikjarazzjoni tal-Karta tal-Bilanċ [Dikjarazzjoni tal-Pożizzjoni Finanzjarja]

1.1

Dikjarazzjoni tal-Karta tal-Bilanċ: assi

1.2

Dikjarazzjoni tal-Karta tal-Bilanċ: passiv

1.3

Dikjarazzjoni tal-Karta tal-Bilanċ: ekwità

2

Dikjarazzjoni ta' profitt jew telf

5

Analiżi ta' self u avvanzi skont il-prodott

Analiżi ta' passiv finanzjarju

8,1

Analiżi ta' passiv finanzjarju skont il-prodott u skont is-settur tal-kontroparti

8,2

Passiv finanzjarju subordinat

10

Derivati — Negozjar

Derivati — Kontabbiltà tal-iħħeġġjar

11,2

Derivati — Kontabbiltà tal-iħħeġġjar taħt il-GAAP Nazzjonali: Analiżi skont it-tip ta' riskju

18

Skoperturi produttivi u deterjorati

19

Skoperturi mrażżna


KODIĊI TAL-KULUR FIL-MUDELLI:

 

Punt ta' dejta għas-sottomissjoni

1.   Dikjarazzjoni tal-Karta tal-Bilanċ [Dikjarazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja]

1.1   Assi

 

Referenzi GAAP Nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE (iktar il quddiem “BAD”)

Ammont riportabbli

010

010

Kontanti, bilanċi ta' kontanti f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda oħrajn

BAD Artikolu 4. Assi (1)

 

020

Kontanti disponibbli

Parti 2.1 tal-Anness V tar-Regolament ta'Implimentazzjoni (UE) 680/2014 (iktar 'il quddiem “Anness V”)

 

030

Bilanċi ta' kontanti f'banek ċentrali

BAD Artikolu 13(2); Anness V.Parti 2.2

 

091

Assi finanzjarji għan-negozjar

Anness V.Parti 1.15

 

092

Derivati

Anness II tar-Regolament (EU) Nru 575/2013 (iktar 'il quddiem is- “CRR”); Anness V.Parti 1.15

 

093

Strumenti ta' ekwità

Parti 2.4-5 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

094

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

095

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.24, 27

 

171

Assi finanzjarji mhux derivati mhux tan-negozjar valutati b'valur ġust permezz ta' profitt jew telf

Artikolu 42a(1), (4) tad-Direttiva 78/660/KEE (iktar 'il quddiem ir-'Ir-Raba' Direttiva')

 

172

Strumenti ta' ekwità

Parti 2.4-5 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

173

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

174

Self u avvanzi

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 42a(1), (4)(b); Anness V.Parti 1.24, 27

 

175

Assi finanzjarji mhux derivati mhux tan-negozjar valutati b'valur ġust mal-ekwità

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 42a(1); Artikolu 42c (2)

 

176

Strumenti ta' ekwità

Parti 2.4-5 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

177

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

178

Self u avvanzi

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 42a(1), (4)(b); Anness V.Parti 1.24, 27

 

231

Strumenti ta' dejn mhux tan-negozjar valutati b'metodu bbażat fuq l-ispiża

BAD Artikoli 37.1, 42a(4)(b); Anness V.Part1.16

 

232

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

233

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.24, 27

 

234

Assi finanzjarji mhux derivati mhux tan-negozjar oħrajn

BAD Artikoli 35-37; Anness V.Parti 1.17

 

235

Strumenti ta' ekwità

Parti 2.4-5 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

 

236

Titoli ta' dejn

Anness V.Parti 1.24, 26

 

237

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.24, 27

 

240

Derivati — Kontabbiltà tal-iħħeġġjar

Ir-raba' Direttiva, Artikolu 9 C (III)(7), D(III)(2); Anness V. Parti 2.20

 

260

Investimenti f'sussidjar, impriżi konġunti u assoċjati

BAD Artikolu 4.Assi(7)-(8); Ir-Raba' Direttiva Artikolu 17; Anness V.Parti 2.4

 

270

Assi tanġibbli

BAD Artikolu 4.Assi(10)

 

280

Proprjetà, Impjant u Tagħmir

 

 

290

Proprjetà ta' investiment

 

 

300

Assi intanġibbli

BAD Artikolu 4.Assi(9); CRR Artikolu 4(1)(115)

 

310

Avvjament

BAD Artikolu 4.Assi(9); CRR Artikolu 4(1)(113)

 

320

Assi intanġibbli oħrajn

BAD Artikolu 4.Assi(9)

 

330

Assi tat-taxxa

 

 

340

Assi tat-taxxa kurrenti

 

 

350

Assi tat-taxxa differiti

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 43(1)(11); CRR Artikolu 4(1)(106)

 

360

Assi oħrajn

Anness V.Parti 2.5

 

380

ASSI TOTALI

BAD Artikolu 4 Assi

 

1.2   Passiv

 

Referenzi GAAP Nazzjonali bbażati fuq BAD

Ammont riportabbli

010

061

Passiv finanzjarju għan-negozjar

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 42a(3)

 

062

Derivati

CRR Anness II; Anness V.Parti 1.15

 

063

Pożizzjonijiet qosra

 

 

064

Depożiti

Parti 2.9 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009; Anness V.Parti 1.30

 

065

Titoli ta' dejn maħruġin

Anness V.Parti 1.31

 

066

Passiv finanzjarju ieħor

Anness V.Parti 1.32-34

 

141

Passiv finanzjarju mhux derivat mhux tan-negozjar valutat bil-metodu bbażat skont l-ispiża

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 42a(3)

 

142

Depożiti

Parti 2.9 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009; Anness V.Parti 1.30

 

143

Titoli ta' dejn maħruġin

Anness V.Parti 1.31

 

144

Passiv finanzjarju ieħor

Anness V.Parti 1.32-34

 

150

Derivati — Kontabbiltà tal-iħħeġġjar

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 42a(1), (5a), Artikolu 42c(1)(a); Anness V.Parti 1.23

 

170

Dispożizzjonijiet

BAD Artikolu 4.Passiv (6)

 

171

Fondi għal riskji bankarji ġenerali [jekk ippreżentati ġewwa l-passiv]

BAD Artikolu 38.1; Artikolu 4(1)(112) tas-CRR; Anness V.Parti 2.12

 

180

Pensjonijiet u obbligi ta' benefiċċju definiti ta' wara l-impjieg

Anness V.Parti 2.7

 

190

Benefiċċji oħrajn fit-tul tal-impjegati

Anness V.Parti 2.8

 

200

Ristrutturar

 

 

210

Kwistjonijiet legali u litigazzjoni dwar it-taxxa pendenti

 

 

220

Impenji u garanziji mogħtija

BAD Artikoli 24-25, 33(1)

 

230

Dispożizzjonijiet oħrajn

 

 

240

Passiv tat-taxxa

 

 

250

Passiv dwar taxxa kurrenti

 

 

260

Passiv dwar taxxa differit

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 43(1)(11); CRR Artikolu 4(1)(108)

 

280

Passiv ieħor

Anness V.Parti 2.10

 

300

PASSIV TOTALI

 

 

1.3   Ekwità

 

Referenzi GAAP Nazzjonali bbażati fuq BAD

Ammont riportabbli

010

010

Kapital

BAD Artikolu 4.Passiv(9), BAD Artikolu 22

 

020

Kapital imħallas

BAD Artikolu 4.Passiv(9)

 

030

Kapital mhux imħallas mitlub

BAD Artikolu 4.Passiv(9)

 

040

Primjum tal-ishma

BAD Artikolu 4.Passiv(10); Artikolu 4(1)(124) tas-CRR

 

050

Strumenti ta' ekwità maħruġin għajr għall-kapital

Anness V.Parti 2.15-16

 

060

Komponent tal-ekwità ta' strumenti finanzjarji komposti

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 42a(5a); Anness V.Parti 2.15

 

070

Strumenti ta' ekwità oħrajn maħruġin

Anness V.Parti 2.16

 

080

Ekwità oħra

Anness V.Parti 2.17

 

190

Qligħ miżmum

BAD Artikolu 4.Passiv(13); Artikolu 4(1)(123) tas-CRR

 

200

Riżervi rivalutati

BAD Artikolu 4.Passiv(12)

 

201

Assi tanġibbli

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 33(1)(c)

 

202

Strumenti ta' ekwità

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 33(1)(c)

 

203

Titoli ta' dejn

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 33(1)(c)

 

204

Oħrajn

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 33(1)(c)

 

205

Riżervi ta' valur ġust

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 42a(1)

 

206

Attivitajiet protettivi ta' investimenti netti f'operazzjonijiet barranin

Ir-Raba' Direttiva Artikoli 42a(1), 42c(1)(b)

 

207

Derivati tal-iħħeġġjar — attivitajiet protettivi tal-fluss ta' kontanti

Ir-Raba' Direttiva Artikoli 42a(1), 42c(1)(a); CRR Artikolu 30(a)

 

208

Derivati ta' attvitajiet protettivi — attivitajiet protettivi oħrajn

Ir-Raba' Direttiva Artikoli 42a(1), 42c(1)(a)

 

209

Assi finanzjarji mhux derivati mhux tan-negozjar valutati b'valur ġust għall-ekwità

Ir-Raba' Direttiva Artikoli 42a(1), 42c(2)

 

210

Riżervi oħrajn

BAD Artikolu 4 Passiv(11)-(13)

 

215

Fondi għal riskji bankarji ġenerali [jekk preżentati fl-ekwità]

BAD Artikolu 38.1; Artikolu 4(1)(112) tas-CRR; Anness V.Parti 1.38

 

220

Riżervi jew telf akkumulat ta' investimenti f'sussidjar, impriżi konġunti u assoċjati

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 59.4; Anness V.Parti 2.19

 

230

Oħrajn

Anness V.Parti 2.19

 

235

L-ewwel differenzi ta' konsolidazzjoni

Artikolu 19(1)(c ) tad-Direttiva 83/349/KEE (iktar “il quddiem is- ‘Seba’ Direttiva”)

 

240

(-) Ishma tat-teżor

Ir-Raba' Direttiva.Assi C (III)(7), D (III)(2); Anness V.Parti 2.20

 

250

Profitt jew telf attribwibbli lis-sidien tal-entità prinċipali

BAD Artikolu 4.Passiv(14)

 

260

(-) Dividendi provviżorji

CRR Artikolu 26(2b)

 

270

Interessi minoritarji [Interessi mhux kontrollanti]

Artikolu 21 tas-Seba' Direttiva

 

280

Dħul Komprensiv Ieħor Akkumulat

Artikolu 4(1)(100) tas-CRR

 

290

Partiti oħrajn

 

 

300

EKWITÀ TOTALI

 

 

310

EKWITÀ TOTALI U PASSIV TOTALI

BAD Artikolu 4.Passiv

 

2.   Dikjarazzjoni ta' profitt jew telf

 

Referenzi GAAP Nazzjonali bbażati fuq BAD

Perijodu kurrenti

010

010

Dħul mill-imgħax

BAD Artikolu 27.Format vertikali(1); Anness V.Parti 2.21

 

090

(Spejjeż ta' imgħax)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(2); Anness V.Parti 2.21

 

160

Dħul minn dividendi

BAD Artikolu 27.Format vertikali(3); Anness V.Parti 2.28

 

200

Dħul mit-tariffi u kummissjonijiet

BAD Artikolu 27.Format vertikali(4)

 

210

(Spejjeż ta' tariffi u kummissjonijiet)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(5)

 

220

Qligħ jew (-) telf fuq derikonoxximent ta' assi u passiv finanzjarji mhux valutati b'valur ġust minn profitt jew telf, nett

BAD Artikolu 27.Format vertikali(6)

 

285

Qligħ jew (-) telf fuq assi u passiv finanzjarji għan-negozjar, nett

BAD Artikolu 27.Format vertikali(6)

 

295

Qligħ jew (-) telf fuq assi u passiv finanzjarji mhux għan-negozjar, nett

BAD Artikolu 27.Format vertikali(6)

 

300

Qligħ jew (-) telf minn attivitajiet protettivi ta' kontabbiltà, nett

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 42a(1) u (5a), Artikolu 42c(1)(a)

 

310

Differenzi fil-kambju [qligħ jew (-) telf], nett

BAD Artikolu 39

 

320

Qligħ jew (-) telf fuq derikonoxximent ta' investimenti f'sussidjar, impriżi konġunti u assoċjati, nett

BAD Artikolu 27.Format vertikali(13)-(14)

 

330

Qligħ jew (-) telf fuq derikonoxximent ta' assi mhux finanzjarji, nett

 

 

340

Dħul operattiv ieħor

BAD Artikolu 27.Format vertikali(7); Anness V.Parti 2.141-143

 

350

(Spiżi operattivi oħrajn)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(10); Anness V.Parti 2.141-143

 

355

DĦUL OPERATTIV TOTALI, NETT

 

 

360

(Spejjeż amministrattivi)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(8)

 

370

(Spejjeż tal-persunal)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(8)(a)

 

380

(Spejjeż amministrattivi oħrajn)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(8)(b)

 

390

(Deprezzament)

 

 

400

(Proprjetà, Impjant u Tagħmir)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(9)

 

410

(Proprjetajiet ta' Investiment)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(9)

 

415

(Avvjament)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(9)

 

420

(Assi intanġibbli oħrajn)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(9)

 

430

(Dispożizzjonijiet jew (-) treġġigħ lura ta' dispożizzjonijiet)

 

 

440

(Impenji u garanziji mogħtija)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(11)-(12)

 

450

(Dispożizzjonijiet oħra)

 

 

455

(Żidiet jew (-) tnaqqis tal-fond għar-riskji bankarji ġenerali, netti)

BAD Artikolu 38.2

 

460

(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura ta' indeboliment fuq assi finanzjarji mhux valutati b'valur ġust permezz ta' profitt u telf)

BAD Artikolu 35-37

 

510

(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura ta' indeboliment ta' investimenti f'sussidjar, impriżi konġunti u assoċjati)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(13)-(14)

 

520

(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura ta' indeboliment f'assi mhux finanzjarji)

 

 

530

(Proprjetà, Impjant u Tagħmir)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(9)

 

540

(Proprjetajiet ta' Investiment)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(9)

 

550

(Avvjament)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(9)

 

560

(Assi intanġibbli oħrajn)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(9)

 

570

(Oħrajn)

 

 

580

Avvjament negattiv rikonoxxut fi profitt jew telf

Is-seba' Direttiva Artikolu 31

 

590

Sehem mill-profitt jew (-) telf ta' investimenti f'sussidjar, impriżi konġunti u assoċjati

BAD Artikolu 27.Format vertikali(13)-(14)

 

610

PROFITT JEW (-) TELF QABEL IT-TAXXA MINN OPERAZZJONIJIET LI JKOMPLU

 

 

620

(Spiża tat-taxxa jew (-) dħul relatat mal-profitt jew telf minn operazzjonijiet li jkomplu)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(15)

 

630

PROFITT JEW (-) TELF WARA T-TAXXA MINN OPERAZZJONIJIET LI JKOMPLU

BAD Artikolu 27.Format vertikali(16)

 

632

Profitt straordinarju jew (-) telf wara t-taxxa

BAD Artikolu 27.Format vertikali(21)

 

633

Profitt straordinarju jew telf wara t-taxxa

BAD Artikolu 27.Format vertikali(19)

 

634

(Spiża tat-taxxa jew (-) dħul relatat ma' profitt jew telf straordinarju)

BAD Artikolu 27.Format vertikali(20)

 

670

PROFITT JEW (-) TELF GĦAS-SENA

BAD Artikolu 27.Format vertikali(23)

 

680

Attribwibbli għal interess minoritarju [interessi mhux ikkontrollati]

 

 

690

Attribwibbli lis-sidien tal-impriża prinċipali

 

 

5.   Analiżi ta' self u avvanzi skont il-prodott

 

 

Referenzi GAAP Nazzjonali bbażati fuq BAD

Banek Ċentrali

Gvern Ġenerali

Istituzzjoni ta' kreditu

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Unitajiet domestiċi

Anness V.Parti 1.35(a)

Anness V.Parti 1.35(b)

Anness V.Parti 1.35(c)

Anness V.Parti 1.35(d)

Anness V.Parti 1.35(e)

Anness V.Parti 1.35(f)

010

020

030

040

050

060

Skont il-prodott

010

FUq talba [sejħa] u avviż fil-qasir [kont kurrenti]

Anness V.Parti 2.41(a)

 

 

 

 

 

 

020

Dejn tal-karta ta' kreditu

Anness V.Parti 2.41(b)

 

 

 

 

 

 

030

Riċevibbli tan-negozju

Anness V.Parti 2.41(c)

 

 

 

 

 

 

040

Kirjiet finanzjarji

Anness V.Parti 2.41(d)

 

 

 

 

 

 

050

Self ta' xiri mill-ġdid imreġġa' lura

Anness V.Parti 2.41(e)

 

 

 

 

 

 

060

Self b'perijodu fiss ieħor

Anness V.Parti 2.41(f)

 

 

 

 

 

 

070

Avvanzi li ma humiex self

Anness V.Parti 2.41(g)

 

 

 

 

 

 

080

SELF U AVVANZI

Anness V.Parti 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

Skont il-kollateral

090

li minnhom: self ipotekat [Self ikkollateralizzat bi proprjetà immobbli]

Anness V.Parti 2.41(h)

 

 

 

 

 

 

100

li minnhom: self ikkollateralizzat ieħor

Anness V.Parti 2.41(i)

 

 

 

 

 

 

Skont l-għan

110

li minnhom: kreditu għall-konsum

Anness V.Parti 2.41(j)

 

 

 

 

 

 

120

li minnhom: self għax-xiri ta' unitajiet domestiċi

Anness V.Parti 2.41(k)

 

 

 

 

 

 

Skont is-subordinazzjoni

130

li minnhom: self ta' finanzjament ta' proġetti

Anness V.Parti 2.41(l)

 

 

 

 

 

 

8.   Analiżi ta' passiv finanzjarju

8.1   Analiżi ta' passiv finanzjarju skont il-prodott u s-settur tal-kontroparti

 

Referenzi GAAP Nazzjonali bbażati fuq BAD

 

Ammont riportabbli

Tibdil akkumulat fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu

Ammont kuntrattwalment meħtieġ għall-ħlas mal-maturità

Negozjar

B'metodu bbażat fuq l-ispiża

Kontabbiltà tal-iħħeġġjar

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 42a(3); Anness V.Parti 1.15

Ir-Raba' Direttiva Artikolu 42a(3)

Ir-Raba' Direttiva Artikoli 42a(1) and (5a), 42c(1)(a)

CRR Artikoli 30(b), 424(1)(d)(i)

Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

034

035

037

040

050

010

Derivati

CRR Anness II

IAS 39.9 Gwida ta' Applikazzjoni (iktar 'il quddiem 'AG') 15(a)

 

 

 

 

 

020

Pożizzjonijiet qosra

 

IAS 39 AG 15(b)

 

 

 

 

 

030

Strumenti ta' ekwità

Parti 2.4-5 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 25/2009

IAS 32.11

 

 

 

 

 

040