Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0504

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/504 tal- 11 ta' Marzu 2015 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mar-rekwiżiti amministrattivi għall-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija Test b'rilevanza għaż-ŻEE

OJ L 85, 28.3.2015, p. 1–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/504/oj

28.3.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 85/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/504

tal-11 ta' Marzu 2015

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mar-rekwiżiti amministrattivi għall-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Frar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 24(4), l-Artikolu 25(2), (3) u (6), l-Artikolu 27(1), l-Artikolu 33(2), l-Artikolu 34(3), l-Artikolu 35(4), l-Artikolu 45(2), l-Artikolu 46(3) u l-Artikolu 53(8) tiegħu,

Billi:

(1)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti amministrattivi ddettaljati dwar il-mudelli għall-fowlder tal-informazzjoni u għad-dokument tal-informazzjoni, dwar il-mudell taċ-ċertifikat dwar l-aċċess għas-sistemi dijanjostiċi abbord il-vettura u tal-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura, dwar il-mudelli taċ-ċertifikat tal-konformità, dwar il-mudelli tal-pjanċa statutorja tal-manifattur u l-mudelli tal-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, dwar il-mudelli taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE u l-mudelli tal-lista tar-rekwiżiti jew tal-atti legali applikabbli mehmużin miegħu u dwar is-sistema ta' numerazzjoni taċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, dwar il-mudell tal-iskeda tar-riżultati tat-testijiet mehmuża maċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, ir-rekwiżiti ġenerali tal-format tar-rapporti tat-testijiet, il-lista ta' tagħmir u parts li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi essenzjali, l-aspetti kollha tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta' tagħmir jew parts li jistgħu joħloqu riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi essenzjali, kif ukoll il-mudell taċ-ċertifikat għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta' dawn il-parts jew ta' dan it-tagħmir u s-sistema ta' numerazzjoni ta' dawn iċ-ċertifikati.

(2)

Għall-kuntrarju tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 2003/37/KE (2), ir-Regolament (UE) Nru 167/2013 jipprevedi sett sħiħ ta' rekwiżiti sabiex wieħed japplika għal approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-vettura kollha għall-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija tal-kategoriji kollha. Għandhom jiġu pprovduti l-mudelli amministrattivi li għandhom jintużaw fil-proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE.

(3)

Minn meta ġew stabbiliti l-mudelli użati fil-proċeduri tal-approvazjoni tat-tip permezz tad-Direttiva 2003/37/KE 'l hawn iddaħħlu teknoloġiji ġodda fil-vetturi. Għalhekk, il-mudelli użati fil-proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE għandhom jiġu adattati għalihom kif xieraq.

(4)

Biex jiġi indikat liema proċedura l-manifattur ikun għażel meta jkun qed japplika għal approvazzjoni tat-tip, għandu jiddaħħal mudell ġdid tal-“iskeda tal-fowlder tal-informazzjoni”.

(5)

Sabiex jiġi żgurat aċċess raġonevoli għall-operaturi indipendenti għall-informazzjoni dwar it-tiswija tal-vetturi, inkluża l-informazzjoni marbuta mas-sistemi dijanjostiċi abbord u mal-interazzjoni tagħhom ma' sistemi oħra tal-vettura, il-manifatturi għandhom jipprovdu aċċess mhux diskriminatorju għal dik l-informazzjoni u jibagħtu prova tal-konformità tagħhom ma' dak ir-rekwiżit lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni. Għandu jiġi stabbilit mudell taċ-ċertifikat korrispondenti tal-manifattur li jkun iservi bħala prova.

(6)

Għandu jkun hemm tliet mudelli taċ-ċertifikat tal-konformità disponibbli, li jkunu jikkorrispondu għall-proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi sħaħ, għal dawk ikkompletati u għal dawk li ma jkunux sħaħ.

(7)

Sabiex jintwera li t-tratturi li jkollhom approvazzjoni tat-tip u li jkollhom makkinarju mmuntat fuqhom u vetturi tal-kategorija R u S jipprovdu livell sodisfaċenti ta' sikurezza, fil-fowlder tal-informazzjoni għandha tiġi inkluża parti mid-dokumentazzjoni li tifforma l-fajl tekniku għall-makkinarju stabbilit fl-Anness VII tad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Barra minn hekk, maċ-ċertifikat ta' konformità tal-vettura għandha tinhemeż id-dikjarazzjoni tal-konformità tal-KE tal-makkinarju mmuntat.

(8)

Sabiex jiġi ssimplifikat l-iktar ċertifikat komuni tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, għandu jiġi żviluppat mudell ġdid għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-vettura kollha għat-tip ta' vettura sħiħa biss, filwaqt li għall-kombinazzjonijiet l-oħrajn tat-tipi ta' vetturi għandu jiġi stabbilit mudell differenti taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-vettura kollha.

(9)

Għandu jiġi stabbilit mudell uniku taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE li japplika għal kull tip ta' sistema, sabiex il-mudelli previsti qabel fid-diversi Direttivi tal-Unjoni għal kull tip ta' sistema jingħaqdu flimkien u jiġu ssimplifikati. Għall-istess raġunijiet, għandu jiġi stabbilit mudell uniku ieħor għall-komponenti u għall-unitajiet tekniċi separati.

(10)

Is-sistema ta' numerazzjoni taċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE prevista fid-Direttiva 2003/37/KE għandha tinbidel biex tirrifletti l-istruttura l-ġdida tal-atti li fihom ir-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip li magħhom trid tiġi ċċertifikata l-konformità.

(11)

Biex il-preżentazzjoni tal-aktar informazzjoni rilevanti mill-ittestjar tal-konformità tiġi armonizzata mar-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 167/2013 u fl-atti delegati adottati skont dak ir-Regolament, għandu jiġi stabbilit sett minimu ta' rekwiżiti ġenerali dwar il-format tar-rapporti tat-testijiet.

(12)

Għall-istess għan, is-servizzi tekniċi għandhom jużaw il-mudelli tar-rapporti tat-testijiet stabbiliti fir-regolament internazzjonali jew fl-istandard tal-EN jew tal-ISO korrispondenti bħala gwida biex ifasslu r-rapporti tat-testijiet dwar ir-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fl-atti delegati adottati skont ir-Regolament (UE) Nru 167/2013, li huma bbażati fuq dawk stabbiliti fir-regolamenti internazzjonali jew fl-istandards tal-EN jew tal-ISO.

(13)

Sabiex jiġi llimitat il-piż għall-manifatturi, it-tressiq tar-rapporti tat-testijiet ta' ċerti komponenti u unitajiet tekniċi separati maħruġin skont id-Direttiva 2003/37/KE, skont id-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), skont id-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), skont ir-Regolament (UE) Nru 595/2009 (6) jew skont ir-regolamenti internazzjonali msemmijin fil-Kapitolu XIII tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 u fl-atti delegati u ta' implimentazzjoni adottati skont dak ir-Regolament għandhom jiġu aċċettati meta tkun qed issir talba għall-approvazzjonijiet tat-tip skont ir-Regolament (UE) Nru 167/2013 diment li la r-rekwiżiti sostanzjali u lanqas ir-rekwiżiti li jirrigwardaw il-proċeduri tat-testijiet ma jkunu nbidlu mit-twettiq tat-test.

(14)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 69(1) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jipprevedi l-miżuri ta' implimentazzjoni msemmijin fl-Artikolu 68 tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 sabiex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti amministrattivi għall-approvazzjoni ta' vetturi ġodda għall-agrikoltura u għall-forestrija, kif ukoll ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati mfasslin u mibnija għat-tali vetturi, u għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta' tagħmir jew parts li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha.

Artikolu 2

Mudelli tad-dokument ta' informazzjoni u tal-fowlder ta' informazzjoni

Il-manifatturi li japplikaw għal approvazzjoni tat-tip tal-UE għandhom jipprovdu d-dokument ta' informazzjoni u l-fowlder ta' informazzjoni msemmija fl-Artikolu 22(1) u fl-Artikolu 22(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 abbażi tal-mudell mogħti fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Mudell taċ-ċertifikat tal-manifattur dwar l-aċċess għas-sistemi dijanjostiċi abbord il-vettura u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura

Il-manifatturi li għalihom japplika l-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 li japplikaw għal approvazzjoni tat-tip tal-UE għandhom jibagħtu ċertifikat lill-awtorità tal-approvazzjoni dwar l-aċċess għas-sistemi dijanjostiċi abbord il-vettura u l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura skont l-Artikolu 53(8) ta'dak ir-Regolament abbażi tal-mudell mogħti fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Mudelli taċ-ċertifikat tal-konformità

Il-manifatturi għandhom joħorġu ċ-ċertifikat tal-konformità msemmi fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 skont il-mudelli mogħtija fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Mudelli tal-pjanċa statutorja u tal-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

Il-manifatturi għandhom joħorġu l-pjanċa statutorja u l-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE msemmija fl-Artikolu 34(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 skont il-mudelli mogħtija fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Mudelli taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom joħorġu ċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE msemmija fl-Artikolu 25(1) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 skont il-mudelli mogħtija fl-Anness V ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Sistema ta' numerazzjoni taċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

Iċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE għandhom jingħataw numru skont l-Anness VI.

Artikolu 8

Mudell tal-iskeda tar-riżultati tat-testijiet

L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom joħorġu l-iskeda tar-riżultati tat-testijiet imsemmija fl-Artikolu 25(3)(a) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 skont il-mudell mogħti fl-Anness VII ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Format tar-rapporti tat-testijiet

1.   Il-format tar-rapporti tat-testijiet imsemmija fl-Artikolu 27(1) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 għandu jikkonforma mar-rekwiżiti ġenerali mogħtija fl-Anness VIII ta' dan ir-Regolament.

2.   Ir-rapporti eżistenti tat-testijiet ta' ċerti komponenti u unitajiet tekniċi separati maħruġin skont id-Direttiva 2003/37/KE, skont id-Direttiva 2007/46/KE skont id-Direttiva 97/68/KE, skont ir-Regolament (UE) Nru 595/2009 jew skont ir-regolamenti internazzjonali msemmijin fil-Kapitolu XIII tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 u fl-atti delegati u ta' implimentazzjoni adottati skont dak ir-Regolament għandhom jiġu aċċettati għall-għanijiet tal-approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament (UE) Nru 167/2013, dejjem jekk, minn meta jkun sar it-test, la jkunu nbidlu r-rekwiżiti sostantivi u lanqas ma jkunu nbidlu r-rekwiżiti dwar il-proċeduri tat-testijiet. Ir-rapporti tat-testijiet li jħarsu dawn il-kundizzjonijiet għandhom jitniżżlu fl-Anness VIII ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Lista ta' tagħmir jew parts li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi essenzjali

Il-lista ta' tagħmir jew parts li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha msemmija fl-Artikolu 45(2) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 hija mogħtija fl-Anness IX ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Mudell taċ-ċertifikat għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta' parts jew tagħmir li jista' joħloq riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi essenzjali

L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom joħorġu ċ-ċertifikat għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta' tagħmir jew parts li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha kif msemmi fl-Artikolu 46(2) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 skont il-mudell mogħti fl-Anness X ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Sistema ta' numerazzjoni taċ-ċertifikati għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta' tagħmir jew parts li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi essenzjali

Iċ-ċertifikati għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta' tagħmir jew parts li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha għandhom jingħataw numru skont l-Anness XI.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Marzu 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 60, 2.3.2013, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 2003/37/KE tas-26 ta' Mejju 2003, dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' tratturi għall-agrikoltura jew għall-foresti, il-karrijiet tagħhom u makkinarju rmunkat interkambjabbli, flimkien mas-sistemi tagħhom, komponenti u unitajiet tekniċi separati u r-revoka tad-Direttiva 74/150/KEE (ĠU L 171, 9.7.2003, p. 1).

(3)  Id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24).

(4)  Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (“Direttiva Kwadru”) (ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1).

(5)  Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1997 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-miżuri kontra l-emissjoni ta' inkwinanti ta' gass u partikolati minn magni tal-kombustjoni interna li għandhom jiġu installati f'makkinarju mobbli mhux tat-triq (ĠU L 59, 27.2.1998, p. 1).

(6)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 595/2004 tat-30 ta' Marzu 2004 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1788/2003 rigward l-intensità tal-kontrolli fuq il-kunsinni u l-bejgħ dirett tal-ħalib (ĠU L 94, 31.3.2004, p. 22).


LISTA TAL-ANNESSI

Numru tal-Anness

Titlu tal-Anness

Paġna

I

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni u tal-fowlder ta' informazzjoni

7

II

Mudell taċ-ċertifikat tal-manifattur dwar l-aċċess għas-sistemi dijanjostiċi abbord il-vettura u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura

132

III

Mudelli taċ-ċertifikat tal-konformità

135

IV

Mudelli tal-pjanċa statutorja u tal-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

155

V

Mudelli taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

161

VI

Sistema ta' numerar taċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

180

VII

Mudell tal-iskeda tar-riżultati tat-testijiet

184

VIII

Format tar-rapporti tat-testijiet

188

IX

Lista ta' tagħmir jew parts li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi essenzjali

193

X

Mudell taċ-ċertifikat għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta' tagħmir jew parts li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi essenzjali

194

XI

Sistema ta' numerar taċ-ċertifikati għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta' tagħmir jew parts li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi essenzjali

197


ANNESS I

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni u tal-fowlder ta' informazzjoni

Lista tal-Appendiċijiet

Numru tal-Appendiċi

Titlu tal-Appendiċi

Paġna

1

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema tal-installazzjoni ta' magna jew ta' familja ta' magni (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

64

2

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' kontroll tal-livell tal-ħoss estern (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

75

3

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' magna jew ta' familja ta' magni bħala komponent jew unità teknika separata (UTS)

78

4

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' informazzjoni tas-sewwieq (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

89

5

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' installazzjoni tad-dawl u tal-apparat għas-sinjalar bid-dawl (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

90

6

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' kontroll tal-kompatibbiltà elettromanjetika (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

92

7

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' installazzjoni tal-apparati ta' twissija permezz tal-ħoss (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

93

8

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' installazzjoni ta' mera retroviżur (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

94

9

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' installazzjoni ta' xażi armat biċ-ċineg b'kollox (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

96

10

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE tal-kompatibbiltà elettromanjetika tas-subassemblaġġi elettriċi jew elettroniċi bħala UTS

100

11

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE tal-mases tas-saborra bħala komponent jew UTS

101

12

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' struttura ta' protezzjoni laterali u/jew ta' struttura ta' protezzjoni fuq wara bħala komponent jew UTS

102

13

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tajer bħala komponent

103

14

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' gganċjar mekkaniku bħala komponent jew UTS

104

15

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema tal-brejkijiet (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

106

16

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' kontroll tal-esponiment tas-sewwieq għal-livell tal-ħoss (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

113

17

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema tal-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

114

18

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema għall-protezzjoni mis-sustanzi perikolużi (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

117

19

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' struttura ta' protezzjoni kontra l-qlib (ROPS) bħala UTS

118

20

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' struttura ta' protezzjoni minn oġġetti li jaqgħu (FOPS) bħala UTS

121

21

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' sit tas-sewwieq bħala komponent jew UTS

123

22

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' ċinturin tas-sikurezza bħala komponent jew UTS

125

23

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' struttura ta' protezzjoni minn oġġetti penetranti (struttura għall-protezzjoni tal-operaturi (OPS)) bħala UTS

127

24

Dikjarazzjoni tal-manifattur dwar il-miżuri għal kontra t-tbagħbis fis-sistema tal-motopropulsjoni u fir-regolatur tal-ispid eċċessiv

128

PARTI A

IL-FOWLDER TAL-INFORMAZZJONI

1.   Rekwiżiti ġenerali

1.1.   Meta manifattur japplika għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE għal vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata, huwa għandu jipprovdi, skont l-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 167/2013, fowlder tal-informazzjoni li għandu jinkludi dan li ġej:

(a)

werrej;

(b)

l-informazzjoni dwar il-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip magħżula skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013, li l-mudell tagħha huwa stabbilit fil-punt 2 (l-iskeda tal-fowlder tal-informazzjoni);

(c)

id-dokument tal-informazzjoni kif stabbilit fil-Parti B ta' dan l-Anness;

(d)

id-dejta, id-disinji, ir-ritratti u l-informazzjoni l-oħra kollha rilevanti kif meħtieġ fid-dokument tal-informazzjoni;

(e)

iċ-ċertifikat tal-manifattur li jservi ta' prova tal-konformità mar-rekwiżiti tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għall-aċċess għas-sistemi dijanjostiċi abbord il-vettura (OBD) u għall-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura, kif imsemmi fl-Artikolu 53(8) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 u kif stabbilit fl-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(f)

għat-tratturi li jkollhom approvazzjoni tat-tip u li jkollhom makkinarju mmuntat fuqhom u għall-vetturi tal-kategoriji R u S, dokument li jistabbilixxi l-kontenut tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li mhux bilfors ikun jinkludi n-numru tas-serje u l-firma;

jekk jiġi mitlub mill-awtorità tal-approvazzjoni, il-manifattur għandu jibgħat ukoll id-dokumentazzjoni kollha rilevanti inkluża fil-fajl tekniku tal-makkinarju stabbilit fl-Anness VII ta' dik id-Direttiva, u b'mod speċjali:

l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra użati, u indikazzjoni tar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u tas-sigurtà li dawn l-istandards ikopru;

kull rapport tekniku li fih jingħataw ir-riżultati tat-testijiet li jkun għamel il-manifattur jew li jkun għamel korp magħżul minnu jew mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu;

(g)

l-informazzjoni l-oħra kollha mitluba mill-awtorità tal-approvazzjoni bħala parti mill-proċedura tal-approvazzjoni;

(h)

id-dikjarazzjoni tal-manifattur dwar il-miżuri għal kontra t-tbagħbis fis-sistema tal-motopropulsjoni u fir-regolatur tal-ispid eċċessiv kif imsemmi fl-Artikolu 17(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 u fil-punt 4.3.2 tal-Anness III tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni UE 2015/208 (1), skont il-mudell stabbilit fl-Appendiċi 24 ta' dan l-Anness;

(i)

għall-vetturi mgħammra b'apparati elettriċi jew elettroniċi li jillimitaw il-prestazzjoni tas-sistemi ta' propulsjoni tagħhom, dejta u evidenza li turi li bidla fl-apparat jew fis-sistema tal-wajers tiegħu jew l-iskonnettjar tal-apparat jew tas-sistema tal-wajers tiegħu mhux se jżidu l-prestazzjoni tas-sistemi ta' propulsjoni.

1.2.   Għandhom jintbagħtu tliet kopji tal-applikazzjonijiet stampati mibgħuta. Kwalunkwe disinn għandu jintbagħat fuq folji ta' daqs A4 jew f'fowlder bil-format A4 u jkun fuq skala xierqa u ddettaljat biżżejjed. F'każ li jkun hemm xi ritratti, dawn għandhom ikunu ddettaljati biżżejjed.

1.3.   Għandha tintbagħat informazzjoni dwar il-prestazzjoni tas-sistemi elettroniċi kumplessi ta' kontroll tal-vettura mniżżlin fl-Appendiċi 2 tal-Anness XXIII tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014 (2).

2.   Mudell tal-iskeda tal-fowlder tal-informazzjoni.

Informazzjoni

dwar il-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip magħżula skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

L-iskeda tal-fowlder tal-informazzjoni —

Verżjoni ta' din id-dikjarazzjoni mimlija kif suppost għandha tiġi inkluża fil-fowlder tal-informazzjoni.

Il-firmatarju li jidher hawn taħt: [ …(isem sħiħ u kariga)]

L-isem u l-indirizz tal-kumpanija tal-manifattur (4): …

L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk ikun il-każ) (4): …

b'dan qed japplika għall-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip li ġejja:

(a)

approvazzjoni tat-tip stadju wara l-ieħor (1)

(b)

approvazzjoni tat-tip fi stadju wieħed (1)

(c)

approvazzjoni tat-tip imħallta (1)

Jekk jintgħażlu l-proċeduri (a) jew (c), tiġi ddikjarata l-konformità mar-rekwiżiti bħal fil-proċedura (b) għas-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati kollha.

Approvazzjoni tat-tip f'diversi stadji magħżula skont l-Artikolu 20(5) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013: iva/le (1)

Informazzjoni li għandha timtela dwar il-vetturi jekk l-applikazzjoni tkun għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' vettura sħiħa:

1.1.   Għamla (isem kummerċjali tal-manifattur) (4): …

1.2.   Tip (2): …

1.2.1.   Varjanti (2): …

1.2.2.   Verżjonijiet (2): …

1.2.3.   Ismijiet kummerċjali (jekk ikunu disponibbli): …

1.2.4.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip tal-istadji ta' qabel (4): …

1.3.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (3): …

Qed japplika għall-approvazzjoni tat-tip:

(a)

ta' tip ta' vettura sħiħa (1)

(b)

ta' tip ta' vettura li ġiet kompluta (1)

(c)

ta' tip ta' vettura li mhix kompluta (1)

(d)

ta' tip ta' vettura b'varjanti sħaħ u oħrajn li mhumiex kompluti (1)

(e)

ta' tip ta' vettura b'varjanti li ġew kompluti u oħrajn li mhumiex kompluti (1)

Informazzjoni li għandha timtela jekk l-applikazzjoni tkun għall-approvazzjoni tat-tip ta' sistema, komponent jew unità teknika separata (1):

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur): …

2.2.   Tip (5): …

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk ikunu disponibbli): …

2.5.2.   Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tat-tip tal-manifattur (hekk kif immarkat fuq il-magna, jew mezz ieħor ta' identifikazzjoni): … (1):

2.8.   Ittestjar virtwali u/jew awtottestjar (1)

2.8.1.   Lista ġenerali tas-sistemi, tal-komponenti jew tal-unitajiet tekniċi separati li ġew ittestjati b'mod virtwali u/jew li ġew awtottestjati skont l-Artikoli 27(4) u 60 tar-Regolament (UE) Nru 167/2013:

Tabella ġenerali tal-ittestjar virtwali u/jew tal-awtottestjar

Referenza tal-att delegat

Numru tal-Anness

Rekwiżit

Restrizzjonijiet/Kummenti

 

 

 

 

2.8.2.   Rapport iddettaljat dwar il-validazzjoni tal-ittestjar virtwali u/jew tal-awtottestjar mehmuż: iva/le

Post: …

Data: …

Firma: …

Isem u kariga fil-kumpanija: …

Noti ta' spjegazzjoni marbutin mal-iskeda tal-fowlder tal-informazzjoni

(Ir-referenzi għan-noti ta' qiegħ il-paġna, in-noti ta' qiegħ il-paġna u n-noti ta' spjegazzjoni m'għandhomx jitniżżlu fl-iskeda tal-fowlder tal-informazzjoni)

(1)

Ħassar jekk mhux applikabbli.

(2)

Agħti l-kodiċi alfanumeriku tat-Tip-Varjant-Verżjoni jew “TVV” allokat għal kull tip, varjant u verżjoni kif stabbilit fil-punt 2.3. tal-Parti B tal-Anness I ta' dan ir-Regolament. Għall-identifikazzjoni tal-varjant u tal-verżjonijiet, wieħed jista' juża l-matriċi stabbilita fil-punt 2.2. tal-Parti B tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.

(3)

Ikklassifikati skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 167/2013; għandu jingħata l-kodiċi, pereżempju “T4.3a” għal trattur baxx b'veloċità massima skont id-disinn ta' 40 km fis-siegħa jew inqas.

(4)

Fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip f'diversi stadji, agħti din l-informazzjoni għal kull stadju.

(5)

Għall-magni, agħti l-informazzjoni dwar it-tip ta' magna jew it-tip ta' familja ta' magni, skont il-każ.

PARTI B

ID-DOKUMENT TAL-INFORMAZZJONI

1.   REKWIŻITI ĠENERALI

1.1.   Id-dokument tal-informazzjoni għandu jkollu numru ta' referenza mogħti mill-applikant.

1.2.   F'każ li jinbidlu d-dettalji mogħtija fid-dokument tal-informazzjoni mibgħut b'rabta mal-approvazzjoni tal-vetturi, il-manifattur għandu jibgħat il-paġni riveduti lill-awtorità tal-approvazzjoni u fihom għandu juri biċ-ċar in-natura tal-bidliet u d-data tal-ħruġ mill-ġdid tad-dokument.

2.   APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-VETTURI

2.1.   Id-dokumenti tal-informazzjoni kollha għandhom jinkludu dan li ġej:

il-matriċi mogħtija fil-punt 2.2. sabiex jiġu identifikati l-verżjonijiet u l-varjanti tal-vettura li għaliha tkun qed tintalab l-approvazzjoni tat-tip;

lista tal-oġġetti applikabbli għall-kategorija (jew għas-subkategorija) u għall-karatteristiċi tekniċi tal-vettura li minnhom ittieħed il-kontenut, li żżomm is-sistema ta' numerar tal-lista sħiħa stabbilita fil-punt 5.

2.2.   Matriċi li turi l-kombinazzjonijiet tal-entrati mniżżlin fil-punt 5. fil-verżjonijiet u l-varjanti tat-tip ta' vettura.

Matriċi tal-varjanti u tal-verżjonijiet

Numru tal-oġġett

Kollha

Il-verżjoni 1

Il-verżjoni 2

Il-verżjoni 3

Il-verżjoni n

 

 

 

 

 

 

2.2.1.   Għandha tiġi kkompilata matriċi separata għal kull varjant ta' tip.

2.2.2.   L-entrati li m'għandhom l-ebda restrizzjoni fuq kif jistgħu jiġu kkombinati f'varjant partikulari għandhom jitniżżlu fil-kolonna intitolata “Kollha”.

2.2.3.   L-informazzjoni msemmija hawn fuq tista' tiġi ppreżentata f'forma oħra jew tiżdied mal-informazzjoni mogħtija skont il-punt 5.

2.3.   Deżinjazzjonijiet tat-tipi, tal-varjanti u tal-verżjonijiet

2.3.1.   Il-manifattur għandu jalloka kodiċi alfanumeriku għal kull tip, varjant u verżjoni ta' vettura, li jkun magħmul minn ittri Rumani u/jew minn numri Għarab u li għandu jiġi indikat ukoll fiċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura kkonċernata (ara l-Anness III).

Il-parentesi u s-sinkijiet jistgħu jintużaw sakemm dawn ma jiħdux post ittra jew numru.

2.3.2.   Il-kodiċi kollu għandu jissejjaħ: il-kodiċi tat-Tip-Varjant-Verżjoni jew “TVV”.

2.3.3.   It-TVV għandu jidentifika b'mod ċar u mingħajr ambigwità kombinazzjoni unika ta' karatteristiċi tekniċi b'rabta mal-kriterji ddefiniti fil-Parti B ta' dan l-Anness.

2.3.4.   L-istess manifattur jista' juża l-istess kodiċi biex jiddefinixxi tip ta' vettura li tkun tidħol f'żewġ kategoriji jew iżjed.

2.3.5.   L-istess manifattur m'għandux juża l-istess kodiċi biex jiddefinixxi tip ta' vettura għal iżjed minn approvazzjoni waħda tat-tip fl-istess kategorija ta' vetturi.

2.3.6.   Għadd ta' karattri li jiffurmaw il-kodiċi tat-TVV

2.3.6.1.

L-għadd ta' karattri m'għandux jaqbeż:

(a)

il-15-il karattru għall-kodiċi tat-tip ta' vettura;

(b)

il-25 karattru għall-kodiċi ta' varjant wieħed;

(c)

il-35 karattru għall-kodiċi ta' verżjoni waħda.

2.3.6.2.

Il-kodiċi alfanumeriku tat-TVV kollu m'għandux ikollu iktar minn 75 karattru.

2.3.6.3.

Meta l-kodiċi tat-TVV jintuża b'mod sħiħ, għandu jitħalla spazju bejn il-karattri li jirrappreżentaw it-tip, dawk li jirrappreżentaw il-varjant u dawk li jirrappreżentaw il-verżjoni.

Eżempju ta' kodiċi tat-TVV bħal dan: 159AF[ … spazju]0054[ … spazju]977K(BE).

3.   APPROVAZZJONI TAT-TIP TAS-SISTEMI, TAL-KOMPONENTI U TAL-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

3.1.   Għal sistema, komponent jew unità teknika separata, kif imniżżel fit-Tabella 1-1, il-manifattur għandu jimla l-Appendiċi applikabbli ta' dan l-Anness.

Minbarra li jikkonformaw mal-Annessi msemmija fit-Tabella 1-1, is-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati għandhom jikkonformaw ukoll mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

l-arranġamenti għall-proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip (stabbiliti fl-Anness III tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni UE Nru 1322/2014);

(b)

il-konformità tal-produzzjoni (stabbilita fl-Anness IV tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni UE Nru 1322/2014))

(c)

l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni (Anness V tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni UE Nru 1322/2014).

Tabella 1-1

Listi tas-sistemi, tal-komponenti u tal-unitajiet tekniċi separati li tista' ssirilhom proċedura għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE

LISTA I — Rekwiżiti marbutin mal-prestazzjoni ambjentali u mal-prestazzjoni tas-sistema ta' propulsjoni

Appendiċi

Sistema jew komponent jew unità teknika separata (UTS)

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/96 (3)

Numru tal-Anness

Kif emendat mill-istadju ta' implimentazzjoni u/jew matulu

1.

Sistema: l-installazzjoni ta' magna jew ta' familja ta' magni

II

 

2.

Sistema: il-livell tal-ħoss estern

III

 

3.

Komponent jew UTS: magna jew familja ta' magni

I

 

LISTA II — Rekwiżiti marbutin mas-sikurezza funzjonali tal-vettura

Appendiċi

Sistema jew komponent jew unità teknika separata (UTS)

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/208

Numru tal-Anness

Kif emendat mill-istadju ta' implimentazzjoni u/jew matulu

4.

Sistema: l-informazzjoni tas-sewwieq

X

 

5.

Sistema: l-installazzjoni tad-dawl u tal-apparat għas-sinjalar bid-dawl

XII

 

6.

Sistema: il-kompatibbiltà elettromanjetika

XV

 

12.

Sistema: l-installazzjoni tal-apparati ta' twissija permezz tal-ħoss

XVI

 

9.

Sistema: l-installazzjoni ta' mirja retroviżuri

IX

 

8.

Sistema: l-installazzjoni ta' xażi armat biċ-ċineg b'kollox

XXXIII

 

10.

UTS: il-kompatibbiltà elettromanjetika tas-subassemblaġġi elettriċi jew elettroniċi

XV

 

11.

Komponent jew UTS: il-mases tas-saborra

XXIII

 

12.

Komponent jew UTS: l-istruttura ta' protezzjoni laterali u/jew l-istruttura ta' protezzjoni fuq wara

XXVI

 

13.

Komponent: it-tajer

XXX

 

14.

Komponent jew UTS: l-igganċjar mekkaniku

XXXIV

 

LISTA III — Rekwiżiti marbutin mas-sistema tal-brejkijiet ta' vettura

Appendiċi

Sistema jew komponent jew unità teknika separata (UTS)

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/68 (4)

Numru tal-Anness

Kif emendat mill-istadju ta' implimentazzjoni u/jew matulu

15.

Sistema: il-brejkijiet

II

 

LISTA IV — Rekwiżiti marbutin mal-kostruzzjoni ta' vettura u rekwiżiti ġenerali marbutin mal-approvazzjoni tat-tip ta' vettura

Appendiċi

Sistema jew komponent jew unità teknika separata (UTS)

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014

Numru tal-Anness

Kif emendat mill-istadju ta' implimentazzjoni u/jew matulu

17.

Sistema: l-esponiment tas-sewwieq għal-livell tal-ħoss

XIII

 

18.

Sistema: l-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza

XVIII

 

19.

Sistema: il-protezzjoni mis-sustanzi perikolużi

XXIX

 

20.

UTS: l-istruttura ta' protezzjoni kontra l-qlib (ROPS)

VI/VII/VIII/IX/X

 

21.

UTS: l-istruttura ta' protezzjoni minn oġġetti li jaqgħu (FOPS)

XI

 

22.

Komponent jew UTS: is-sit tas-sewwieq

XIV

 

23.

Komponent jew UTS: iċ-ċinturini tas-sikurezza

XIX

 

24.

UTS: l-istruttura ta' protezzjoni minn oġġetti penetranti (l-istruttura għall-protezzjoni tal-operaturi (OPS))

XX

 

4.   NUMRI TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP JEW TAR-RAPPORTI TAT-TESTIJIET TAS-SUĠĠETTI APPLIKABBLI

4.1.   Il-manifattur għandu jipprovdi l-informazzjoni mitluba fit-tabella 1-2 għas-suġġetti applikabbli għall-vettura stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 167/2013. Għandhom jiġu inklużi l-approvazzjonijiet kollha rilevanti u r-rapporti tat-testijiet kollha rilevanti (jekk dawn ikunu disponibbli) għal kull suġġett. Madankollu, l-informazzjoni dwar is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati m'għandhiex għalfejn tingħata hawnhekk, dment li tkun mogħtija fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni korrispondenti.

Tabella 1-2

In-numru tal-approvazzjoni tat-tip u ħarsa ġenerali lejn ir-rapporti tat-testijiet

In-numru tal-oġġett u s-suġġett

In-numru tal-approvazzjoni tat-tip jew tar-rapport tat-test (***)

Id-data tal-ħruġ tal-approvazzjoni tat-tip jew tal-estensjoni tagħha jew tar-rapport tat-test

L-Istat Membru jew il-Parti Kontraenti (*) li qed toħroġ l-approvazzjoni tat-tip (**) jew is-servizz tekniku li qed joħroġ ir-rapport tat-test (***)

Ir-referenza għall-att regolatorju u għall-aħħar emenda tiegħu

Varjanti/verżjonijiet

pereżempju “36 ROPS (imqiegħda fuq iċ-ċineg)”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: …

Kariga fil-kumpanija: …

Data: …

4.2.   Għal dawk is-suġġetti msemmija fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 li nħarġulhom approvazzjonijiet skont id-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jew ir-Regolamenti tan-NU/KEE msemmija fl-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 (l-approvazzjonijiet tan-NU/KEE), jew li għandhom approvazzjonijiet ibbażati fuq rapporti sħaħ tat-testijiet maħruġin abbażi tal-Kodiċijiet standard tal-OECD minflok fuq rapporti tat-testijiet imfasslin skont dak ir-Regolament u skont l-atti delegati adottati skont dak l-istess Regolament, il-manifattur għandu jipprovdi l-informazzjoni mitluba fil-punt 5 biss jekk din ma tkunx mogħtija diġà fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni u/jew fir-rapport tat-test korrispondenti. Madankollu, l-informazzjoni msemmija fiċ-ċertifikat tal-konformità (fl-Anness III ta' dan ir-Regolament) għandha tingħata fi kwalunkwe każ.

5.   DEJTA MDAĦĦLA FID-DOKUMENT TAL-INFORMAZZJONI

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

1.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IL-VETTURI

1.1.   Għamla (isem kummerċjali tal-manifattur) (18): …

1.2.   Tip (17):

1.2.1.   Varjanti (17): …

1.2.2.   Verżjonijiet (17): …

1.2.3.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

1.2.4.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip tal-istadji ta' qabel (3) (18): …

1.3.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2):

1.4.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur (18):

1.4.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ: …

1.4.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

1.5.   Il-pjanċi statutorji tal-manifattur:

1.5.1.   Pożizzjoni tal-pjanċa statutorja tal-manifattur (18): …

1.5.2.   Metodu tat-twaħħil (18): …

1.5.3.   Ritratti u/jew disinji tal-pjanċa statutorja (eżempju komplut bil-qisien) (18): …

1.6.   Numru ta' identifikazzjoni tal-vettura

1.6.1.   Pożizzjoni tan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura fuq ix-xażi: …

1.6.2.   Ritratti u/jew disinji tal-pożizzjonijiet tan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura (eżempju komplut bil-qisien): …

1.6.1.1.   In-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura tat-tip jibda bi: …

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.2.4.   Għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati, il-pożizzjoni u l-metodu ta' twaħħil tal-marka(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli) (19): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għal sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għalihom huma intiżi (21):

2.4.1.   Tip (17):

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

2.5.   Informazzjoni ġenerali oħra dwar il-magni

2.5.1.   Approvazzjoni tat-tip: ta' tip ta' magna jew ta' familja ta' magni (4): …

2.5.2.   Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tat-tip tal-manifattur (hekk kif immarkat fuq il-magna, jew mezz ieħor ta' identifikazzjoni):

2.5.3.   Deskrizzjoni kummerċjali tal-magna referenzjarja u tal-familja ta' magni (jekk ikun applikabbli): …

2.5.4.   Marki oħrajn tal-magni

2.5.4.1.   Pożizzjoni, kodiċi u metodu tat-twaħħil tan-numru ta' identifikazzjoni tal-magna: …

2.5.4.2.   Ritratti u/jew disinji tal-pożizzjoni tan-numru ta' identifikazzjoni tal-magna (eżempju komplut bil-qisien): …

3.   KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAL-KOSTRUZZJONI

3.1.   Ritratti jew disinji ta' verżjoni rappreżentattiva tal-vettura: …

3.2.   Disinn fuq skala tal-vettura kollha bid-dimensjonijiet immarkati: …

3.3.   Għall-vetturi tal-kategoriji T u C:

3.3.1.   Għadd ta' fusien u roti: …

3.3.2.   Għadd ta' fusien b'roti doppji u l-pożizzjoni tagħhom (23): …

3.3.3.   Għadd ta' fusien immanuvrati u l-pożizzjoni tagħhom (23): …

3.3.4.   Għadd ta' fusien motorizzati u l-pożizzjoni tagħhom (23): …

3.3.5.   Għadd ta' fusien ibbrejkjati u l-pożizzjoni tagħhom (23): …

3.4.   Għall-vetturi tal-kategorija C:

3.4.1.   Konfigurazzjoni tax-xażi armat biċ-ċineg b'kollox: b'sett ta' ċineg fuq quddiem/b'sett ta' ċineg fuq wara/b'sett ta' ċineg fuq quddiem u ieħor fuq wara/b'ċinga kontinwa fuq kull naħa tal-vettura (4)

3.4.2.   Għadd ta' settijiet motorizzati ta' ċineg u l-pożizzjoni tagħhom (22): …

3.4.3.   Għadd ta' settijiet ibbrejkjati ta' ċineg u l-pożizzjoni tagħhom (22): …

3.4.4.   Stering għall-vetturi tal-kategorija C

3.4.4.1.   L-għoti ta' direzzjoni permezz tal-bdil tal-veloċità bejn iċ-ċineg tan-naħa tal-lemin u tan-naħa tax-xellug: iva/le/mhux applikabbli (4)

3.4.4.2.   L-għoti ta' direzzjoni permezz tal-ippernjar ta' żewġ ċineg opposti jew tal-erba' li huma: iva/le/mhux applikabbli (4)

3.4.4.3.   L-għoti ta' direzzjoni permezz tal-artikulazzjoni tal-parti ta' quddiem u ta' wara tal-vettura madwar assi vertikali ċentrali: iva/le/mhux applikabbli (4)

3.4.4.4.   L-għoti ta' direzzjoni permezz tal-artikulazzjoni tal-parti ta' quddiem u ta' wara tal-vettura madwar assi vertikali ċentrali u billi tinbidel id-direzzjoni tar-roti fuq il-fus bir-roti: iva/le/mhux applikabbli (4)

3.4.5.   Pressjoni medja tal-kuntatt mal-art (P): … MPa

3.5.   Xażi:

3.5.1.   Disinn ġenerali tax-xażi: …

3.5.2.   Għall-vetturi tal-kategoriji T u C, tip ta' xażi: bi travu ċentrali/xażi b'tubu ċentrali/xażi kwadru/xażi artikolat/xażi b'elementi fil-ġenb/tip ta' xażi ieħor (4) (jekk inhu tip ta' xażi ieħor, jekk jogħġbok speċifika liem'hu:)

3.5.3.   Għall-vetturi tal-kategoriji R u S, tip ta' xażi: bi żbarra tal-irmonk/xażi bi żbarra tal-irmonk riġida/xażi b'fus ċentrali/tip ta' xażi ieħor (4) (jekk inhu tip ta' xażi ieħor, jekk jogħġbok speċifika liem'hu:)

3.6.   Materjal użat għall-karozzerija: …

3.7.   Pożizzjoni u arranġament tal-magna: …

3.8.   Pożizzjoni tal-istering: fuq ix-xellug/fuq il-lemin/fin-nofs (4): …

3.9.   Il-vettura hija mgħammra għas-sewqan fuq il-lemin jew fuq ix-xellug (4) u għas-sewqan f'pajjiżi li jużaw unitajiet metriċi jew unitajiet metriċi u imperjali fl-istrument li jkejjel u juri l-veloċità (4):

3.10.   Vetturi tal-kategorija T jew C mgħammra għall-użu fil-forestrija: iva/le (4)

3.11.   Vetturi tal-kategorija T jew C mgħammra għall-protezzjoni mis-sustanzi perikolużi: iva/le (4)

3.12.   Tip ta' bbrejkjar għall-vetturi tal-kategoriji R u S: vettura mingħajr brejkijiet/ibbrejkjar bl-inerzja/ibbrejkjar kontinwu/ibbrejkjar semikontinwu/ibbrejkar b'sistema idrawlika/ibbrejkjar b'sistema pnewmatika (4)

4.   MASES U DIMENSJONIJIET

(f'kg u mm) (Irreferi għad-disinji fejn huwa applikabbli)

4.1.   Medda tal-massa (globali) tal-vettura

4.1.1.   Il-massa tal-vettura mingħajr tagħbija

4.1.1.1.   Il-mases tal-vettura mingħajr tagħbija fi stat operattiv (13):

4.1.1.1.1.

Massa massima: … kg (30)

4.1.1.1.2.

Massa minima: … kg (30)

4.1.1.1.3.

Tqassim ta' dawn il-mases bejn il-fusien: … kg

4.1.1.1.4.

Fil-każ ta' vettura tal-kategorija R jew S bi żbarra tal-irmonk riġida jew b'fus ċentrali, indika t-tagħbija vertikali fuq il-punt tal-igganċjar (S): … kg

4.1.2.   Mases massimi kif iddikjarat mill-manifattur:

4.1.2.1.   Il-mases massimi teknikament permissibbli tal-vettura mgħobbija (13): … kg

4.1.2.1.1.   Il-mases massimi teknikament permissibbli għal kull fus: Fus 1 … kg Fus 2 … kg Fus: … kg

4.1.2.1.2.   Fil-każ ta' vettura tal-kategorija R jew S bi żbarra tal-irmonk riġida jew b'fus ċentrali, indika t-tagħbija vertikali fuq il-punt tal-igganċjar (S): … kg

4.1.2.1.3.   Limiti fuq it-tqassim ta' dawn il-mases bejn il-fusien (speċifika l-limiti minimi fuq il-fus ta' quddiem u fuq il-fus ta' wara f'perċentwali): … %

4.1.2.2.   Mases u tajers

Numru tal-kombinazzjoni tat-tajers

Numru tal-fus

Qisien tat-tajers, inklużi l-indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija u s-simbolu tal-kategorija tal-veloċità

Raġġ tat-tidwir (1) [f'mm]

Daqs tar-rimm

Offset

Klassifikazzjoni tat-tagħbija tat-tajer għal kull tajer [f'kg]

Massa massima permissibbli għal kull fus [f'kg] (****)

Massa massima permissibbli tal-vettura [f'kg] (****)

Tagħbija vertikali massima permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar [f'kg] (****)  (*****)

Pressjoni tat-tajers [f'kPa] (******)

Għall-użu fit-triq

Għall-użu fuq art imħarbta

1.

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2.

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.   Mases u x-xażi armat biċ-ċineg b'kollox

Numru tas-sett ta' ċineg

Qisien taċ-ċineg

Pressjoni medja tal-kuntatt mal-art [f'kPa]

Tagħbija massima għal kull romblu taċ-ċineg [f'kg] (*******)

Massa massima permissibbli għal kull sett ta' ċineg [f'kg] (*******)

Massa massima permissibbli tal-vettura [f'kg] (*******)

Tagħbija vertikali massima permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar [f'kg] (*******)  (********)

Tul [mm]

Wisa' [mm]

1

 

2

 

 

4.1.2.4.   Tagħbijiet utli (13): … kg

4.1.3.   Il-mases irmonkati teknikament permissibbli għall-vetturi tal-kategorija T jew C għal kull konfigurazzjoni tax-xażi u tal-brejkijiet tal-vetturi tal-kategorija R jew S (għall-vetturi tal-kategoriji R u S, indika t-tagħbijiet massimi permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar ta' wara):

Vettura tal-kategoriji R u S

Tip ta' bbrejkjar

Bi żbarra tal-irmonk

Bi żbarra tal-irmonk riġida

B'fus ċentrali

Mingħajr brejkijiet

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkjar bl-inerzja

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkjar kontinwu jew semikontinwu

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkar b'sistema idrawlika jew b'sistema pnewmatika

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Il-mases totali teknikament permissibbli tal-kombinazzjoni ta' trattur (vettura tal-kategorija T jew C) ma' vettura rmunkata (vettura tal-kategorija R jew S) għal kull konfigurazzjoni tax-xażi u tal-brejkijiet tal-vettura tal-kategorija R jew S:

Vettura tal-kategoriji R u S

Tip ta' bbrejkjar

Bi żbarra tal-irmonk

Bi żbarra tal-irmonk riġida

B'fus ċentrali

Mingħajr brejkijiet

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkjar bl-inerzja

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkjar kontinwu jew semikontinwu

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkar b'sistema idrawlika jew b'sistema pnewmatika

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Tagħbija vertikali massima permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar (irrispettivament mit-tajers u mill-mekkaniżmi tal-igganċjar ta' wara):

4.1.5.1.   tal-vettura tal-kategoriji T u C: … kg

4.1.5.2.   tal-vettura tal-kategoriji R u S: … kg

4.1.5.3.   Massa massima tal-kombinazzjoni fil-massa massima mingħajr brejkijiet: … kg

4.2.   Medda tad-dimensjonijiet (globali) tal-vettura

4.2.1.   Għall-vetturi li mhumiex kompluti

4.2.1.1.   Tul (31)

4.2.1.1.1.   Tul massimu permissibbli tal-vettura kompluta: … mm

4.2.1.1.2.   Tul minimu permissibbli tal-vettura kompluta: … mm

4.2.1.2.   Wisa' (32)

4.2.1.2.1.   Wisa' massima permissibbli tal-vettura kompluta: … mm

4.2.1.2.2.   Wisa' minima permissibbli tal-vettura kompluta: … mm

4.2.1.3.   Għoli (fi stat operattiv) (33): … mm

4.2.1.4.   Kemm tisporġi 'l quddiem il-vettura (34): … mm

4.2.1.4.1.   Għall-vetturi tal-kategoriji T u C: l-angolu tal-avviċinament: … gradi

4.2.1.5.   Għall-vetturi tal-kategoriji T u C: kemm tisporġi lura l-vettura (35): … mm

4.2.1.5.1.   Għall-vetturi tal-kategoriji T u C: l-angolu tat-tluq: … gradi

4.2.1.5.2.   Sporġenza minima u massima permissibbli tal-punt tal-igganċjar (35) (46): … mm

4.2.1.6.   Għall-vetturi tal-kategoriji T u C: qtugħ mill-art (36):

4.2.1.6.1.   Bejn il-fusien: … mm

4.2.1.6.2.   Taħt il-fusien ta' quddiem: … mm

4.2.1.6.3.   Taħt il-fusien ta' wara: … mm

4.2.1.7.   Pożizzjonijiet estremi permissibbli taċ-ċentru tal-gravità tal-vettura kompluta: … mm

4.2.1.7.1.   Għall-vetturi tal-kategoriji T u C, il-pożizzjonijiet estremi permissibbli taċ-ċentru tal-gravità tal-karozzerija u/jew tal-fittings tal-intern u/jew tat-tagħmir u/jew tat-tagħbija utli: … mm

4.2.2.   Għall-vetturi sħaħ jew kompluti (4)

4.2.2.1.   Id-dimensjonijiet globali tal-vettura, inkluż l-igganċjar mekkaniku:

4.2.2.1.1.   Tul għall-użu fit-triq (31):

4.2.2.1.1.1.   Tul massimu: … mm

4.2.2.1.1.2.   Tul minimu: … mm

4.2.2.1.2.   Wisa' għall-użu fit-triq (32):

4.2.2.1.2.1.   Wisa' massima: … mm

4.2.2.1.2.2.   Wisa' minima: … mm

4.2.2.1.3.   Għoli għall-użu fit-triq (33) (47):

4.2.2.1.3.1.   Għoli massimu: … mm

4.2.2.1.3.2.   Għoli minimu: … mm

4.2.2.2.   Kemm tisporġi 'l quddiem il-vettura (34) (48):

4.2.2.2.1.   Sporġenza massima: … mm

4.2.2.2.2.   Sporġenza minima: … mm

4.2.2.3.   Kemm tisporġi lura l-vettura (35):

4.2.2.3.1.   Sporġenza massima: … mm

4.2.2.3.2.   Sporġenza minima: … mm

4.2.2.4.   Qtugħ mill-art (36):

4.2.2.4.1.   Qtugħ massimu: … mm

4.2.2.4.2.   Qtugħ minimu: … mm

4.2.2.5.   Bażi tar-roti (37): … mm

4.2.2.6.   Id-distanza bejn il-fusien konsekuttivi 1 u 2: … mm, bejn il-fusien konsekuttivi 2 u 3: … mm, bejn il-fusien konsekuttivi 3 u 4: … mm, eċċ.

4.2.2.7.   Għall-vetturi tal-kategoriji R u S bi żbarra tal-irmonk riġida u b'fus ċentrali:

4.2.2.7.1.

Id-distanza bejn il-punt tal-igganċjar u l-ewwel fus: … mm

4.2.2.7.2.

Id-distanza bejn il-punt tal-igganċjar u l-aħħar fus: … mm

4.2.2.8.   Il-wisa' massima u minima taċ-ċinga ta' kull fus (imkejla bejn il-pjani tas-simetrija tat-tajers singli jew doppji jew f'formazzjoni tripla li s-soltu jintużaw fuq il-vettura) (il-manifattur għandu jispeċifika dan) (38):

4.2.2.8.1.

Wisa' massima: Fus 1 … mm Fus 2 … mm Fus … mm

4.2.2.8.2.

Wisa' minima: Fus 1 … mm Fus 2 … mm Fus … mm

4.2.2.9.   Il-pożizzjoni taċ-ċentru tal-gravità tal-vettura f'direzzjoni lonġitudinali, trażversali u vertikali: …

4.2.2.9.1.   Għall-vetturi tal-kategoriji T2, T4.1 u T4.3 u għall-vetturi tal-kategoriji C2, C4.1 u C4.3, l-għoli taċ-ċentru tal-gravità, imkejjel mill-art bl-użu tat-tajers li s-soltu jintużaw fuq il-vettura: … mm

4.2.2.9.1.1.   Għall-vetturi tal-kategoriji T2 u C2, agħti l-proporzjon bejn il-valur mogħti fil-punt 4.2.2.9.1. u ċ-ċinga minima medja għal kull fus: Il-fus 1 … Il-fus 2 … Il-fus …

4.2.2.9.1.2.   Għall-vetturi tal-kategoriji T4.1 u C4.1, agħti l-proporzjon bejn il-valur mogħti fil-punt 4.2.2.9.1. u ċ-ċinga minima medja tal-fusien kollha: …

5.   KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAS-SISTEMA TAL-MOTOPROPULSJONI

5.1.   Veloċità massima tal-vettura

5.1.1.   Veloċità massima 'l quddiem tal-vettura

5.1.1.1.   Veloċità massima tal-vettura skont id-disinn iddikjarata: … km/h

5.1.1.2.   Veloċità massima tal-vettura skont id-disinn ikkalkulata fl-ogħla ger (agħti l-fatturi li ntużaw għall-kalkolu) (41): … km/h

5.1.1.3.   Veloċità massima mkejla tal-vettura: … km/h (41)

5.1.2.   Veloċità massima lura tal-vettura (54)

5.1.2.1.   Veloċità massima lura tal-vettura skont id-disinn iddikjarata: … km/h

5.1.2.2.   Veloċità massima lura mkejla tal-vettura (41): … km/h

5.2.   Saħħa netta nominali tal-magna: … kW, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

5.3.   Saħħa netta massima tal-magna: … kW, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

5.4.   Torque massimu tal-magna: … Nm, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

5.5.   Tip ta' fjuwil (9): …

5.6.   Moviment reali 'l quddiem tar-roti motorizzati wara dawra waħda sħiħa tar-rota: …

B.   INFORMAZZJONI DWAR IL-PRESTAZZJONI AMBJENTALI U DWAR IL-PRESTAZZJONI TAS-SISTEMA TA' PROPULSJONI

6.   KARATTERISTIĊI ESSENZJALI TAL-MAGNA REFERENZJARJA JEW TAL-MAGNA (4)

6.1.   Ċiklu: b'erba' strowks/b'żewġ strowks (4)

6.2.   Bor (12): … mm

6.3.   Strowk (12): … mm

6.4.   Għadd ta' ċilindri: … u t-tqassim tagħhom (26):

6.5.   Ċilindrata: … ċm3

6.6.   Veloċità nominali: …

6.7.   Veloċità tat-torque massimu: …

6.8.   Proporzjon volumetriku tal-kompressjoni (7): …

6.9.   Deskrizzjoni tas-sistema tal-kombustjoni: …

6.10.   Disinji tal-kompartiment tal-kombustjoni u ta' ras il-pistun: …

6.11.   Erja minima trażversali tal-bokok u tal-iżbokkijiet: …

6.12.   Sistema tat-tkessiħ

6.12.1.   Bil-likwidu

6.12.1.1.   Natura tal-likwidu: …

6.12.1.2.   Pompi taċ-ċirkolazzjoni: iva/le (4)

6.12.1.2.1.   Karatteristiċi jew għamliet u tipi (jekk dan ikun applikabbli) tal-pompi taċ-ċirkolazzjoni: …

6.12.1.2.2.   Proporzjonijiet tat-trażmissjoni (jekk dan ikun applikabbli): …

6.12.2.   Bl-arja

6.12.2.1.   Fann: iva/le (4)

6.12.2.1.1.   Karatteristiċi tal-fann: …

6.12.2.1.2.   Proporzjonijiet tat-trażmissjoni (jekk dan ikun applikabbli): …

6.13.   Temperatura permessa mill-manifattur

6.13.1.   Għat-tkessiħ bil-likwidu: temperatura massima fl-iżbokk ta': … K

6.13.2.   Għat-tkessiħ bl-arja: il-punt ta' referenza

6.13.2.1.   Temperatura massima fil-punt ta' referenza: … K

6.13.3.   Temperatura massima tal-arja kkompressata li toħroġ mill-iżbokk tal-berried tal-arja (jekk dan ikun applikabbli): … K

6.13.4.   Temperatura massima tal-egżost fil-punt fil-pajpijiet tal-egżost li jinsab maġenb il-flanġijiet esterni tal-manifoldijiet tal-egżost: … K

6.13.5.   Temperatura tal-lubrikant:

temperatura minima: … K, temperatura massima: … K

6.14.   Kompressur

6.14.1.   Kompressur: iva/le (4)

6.14.2.   Għamla: …

6.14.3.   Tip: …

6.14.4.   Deskrizzjoni tas-sistema (pereżempju l-pressjoni massima tal-arja kkompressata u l-iżbokk għar-rimi, jekk dan ikun applikabbli): …

6.14.5.   Berried tal-arja: iva/le (4)

6.15.   Sistema tad-dħul: il-vakum massimu permissibbli tal-manifold meta jkun hemm veloċità nominali tal-magna u tagħbija ta' 100 %: … kPa

6.16.   Sistema tal-egżost: il-pressjoni opposta massima permissibbli tal-egżost meta jkun hemm veloċità nominali tal-magna u tagħbija ta' 100 %: … kPa

6.17.   Miżuri meħudin kontra t-tniġġis tal-arja

6.17.1.   Apparat għar-riċiklaġġ tal-gassijiet mill-kaxxa tal-krank: iva/le (4)

6.17.2.   Apparat ieħor għal kontra t-tniġġis (jekk hemm):

6.17.2.1.   Konvertitur katalitiku: iva/le (4)

6.17.2.1.1.   Għamla: …

6.17.2.1.2.   Tip: …

6.17.2.1.3.   Għadd ta' konvertituri u ta' elementi katalitiċi: …

6.17.2.1.4.   Id-dimensjonijiet tal-konvertituri katalitiċi u l-volum tagħhom: …

6.17.2.1.5.   Tip ta' azzjoni katalitika: …

6.17.2.1.6.   Kontenut totali ta' metalli prezzjużi: …

6.17.2.1.7.   Konċentrazzjoni relattiva: …

6.17.2.1.8.   Sottostrat (l-istruttura u l-materjal): …

6.17.2.1.9.   Densità ċellulari: …

6.17.2.1.10.   Tip ta' qafas tal-konvertituri katalitiċi: …

6.17.2.1.11.   Pożizzjoni tal-konvertituri katalitiċi (il-postijiet fejn jinsabu u d-distanzi minimi/massimi tagħhom mill-magna): …

6.17.2.1.12.   Medda tat-tħaddim normali: … K

6.17.2.1.13.   Reaġent li jinħaraq (fejn xieraq): …

6.17.2.1.13.1.   It-tip ta' reaġent meħtieġ għall-azzjoni katalitika u l-konċentrazzjoni tiegħu: …

6.17.2.1.13.2.   Medda tat-temperatura normali ta' tħaddim tar-reaġent: …

6.17.2.1.13.3.   Standard internazzjonali (jekk ikun applikabbli): …

6.17.2.1.14.   Sensur tal-ossidi tan-nitroġenu: iva/le (4)

6.17.2.1.15.   Sensur tal-ossiġnu: iva/le (4)

6.17.2.1.15.1.   Għamla: …

6.17.2.1.15.2.   Tip: …

6.17.2.1.15.3.   Pożizzjoni: …

6.17.2.1.16.   Injezzjoni tal-arja: iva/le (4)

6.17.2.1.16.1.   Tip: injezzjoni bl-arja bil-pulsazzjonijiet/injezzjoni b'pompa tal-arja/tip ta' injezzjoni oħra (4) (jekk inhi tip ta' injezzjoni oħra, jekk jogħġbok speċifika liem'hi: …)

6.17.2.1.17.   Riċirkolazzjoni tal-gass tal-egżost (EGR): iva/le (4)

6.17.2.1.17.1.   Karatteristiċi (bit-tkessiħ jew mingħajru, bi pressjoni għolja jew bi pressjoni baxxa, eċċ.): …

6.17.2.1.18.   Filtru tal-partikuli: iva/le (4)

6.17.2.1.18.1.   Id-dimensjonijiet tal-filtru tal-partikuli u kemm jesa': …

6.17.2.1.18.2.   It-tip ta' filtru tal-partikuli u d-disinn tiegħu: …

6.17.2.1.18.3.   Pożizzjoni (il-postijiet fejn jinsab il-filtru u d-distanzi minimi/massimi tiegħu mill-magna): …

6.17.2.1.18.4.   Deskrizzjoni u/jew disinn tal-metodu jew tas-sistema ta' riġenerazzjoni: …

6.17.2.1.18.5.   Medda tat-temperatura normali ta' tħaddim: … K u medda ta' pressjoni: … kPa

6.17.2.1.19.   Sistemi oħra: iva/le (4)

6.17.2.1.19.1.   Deskrizzjoni u tħaddim tagħhom: …

6.18.   Alimentazzjoni bil-fjuwil għall-magni diżil

6.18.1.   Pompa ta' alimentazzjoni

6.18.1.1.   Pressjoni (7): … kPa, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

6.18.2.   Sistema ta' injezzjoni

6.18.2.1.   Pompa

6.18.2.1.1.   Għamliet:…

6.18.2.1.2.   Tipi:…

6.18.2.1.3.   Rendiment: … u … mm3 (7) għal kull strowk jew ċiklu meta jkun hemm injezzjoni sħiħa u veloċità tat-tħaddim tal-pompa ta': … rpm (għall-veloċità nominali) u ta': … rpm (għall-veloċità tat-torque massimu) rispettivament, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

6.18.2.1.3.1.   Metodu użat: fuq il-magna/fuq il-bank tal-pompa (4)

6.18.2.2.   Injezzjoni bil-quddiem:

6.18.2.2.1.   Kurva tal-injezzjoni bil-quddiem (7): …

6.18.2.2.2.   Tajming (7): …

6.18.2.3.   Pajpijiet tal-injezzjoni:

6.18.2.3.1.   Tul: … mm

6.18.2.3.2.   Dijametru intern: … mm

6.18.2.4.   Injettaturi:

6.18.2.4.1.   Għamliet: …

6.18.2.4.2.   Tipi: …

6.18.2.4.3.   Pressjoni tal-ftuħ (7): … kPa, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

6.18.2.4.   Regolatur

6.18.2.4.1.   Għamliet: …

6.18.2.4.2.   Tipi: …

6.18.2.4.3.   Veloċità li biha tibda l-interruzzjoni meta jkun hemm tagħbija sħiħa (7): …

6.18.2.4.4.   Veloċità massima diżingranata (7): …

6.18.2.4.5.   Veloċità diżingranata (7): …

6.18.2.5.   Sistema ta' startjar kiesaħ

6.18.2.5.1.   Għamliet: …

6.18.2.5.2.   Tipi: …

6.18.2.5.3.   Deskrizzjoni: …

6.19.   Fjuwil għall-magni petrol

6.19.1.   Karburatur: …

6.19.1.1.   Għamliet: …

6.19.1.2.   Tipi: …

6.19.2.   Injezzjoni tal-fjuwil mill-bokka: b'punt wieħed/b'diversi punti (4)

6.19.2.1.   Għamliet: …

6.19.2.2.   Tipi: …

6.19.3.   Injezzjoni diretta: …

6.19.3.1.   Għamliet: …

6.19.4.2.   Tipi: …

6.20.   Tajming tal-valvijiet

6.20.1.   L-għoli massimu tal-irfigħ u l-angoli tal-ftuħ u tal-għeluq b'referenza għall-puntumurtu jew dejta ekwivalenti: …

6.20.2.   Medda ta' referenza u/jew ta' ssettjar (4): …

6.20.3.   Sistema ta' tajming varjabbli tal-valvijiet (jekk dan ikun applikabbli u, jekk iva, għid jekk is-sistema hijiex għad-dħul u/jew għall-egżost)

6.20.3.1.   Tip: tip ta' sistema kontinwa/tip ta' sistema li tkun jew mixgħula jew mitfija (4)

6.20.3.2.   Angolu taċ-ċaqliq tal-fażi tal-kam: …

6.21.   Konfigurazzjoni tal-bokok

6.21.1.   Pożizzjoni, daqs u numerar: …

6.22.   Sistema tat-tqabbid

6.22.1.   Kojl tat-tqabbid

6.22.1.1.   Għamliet:…

6.22.1.2.   Tipi:…

6.22.1.3.   Numru: …

6.22.2.   Spark plaggs: …

6.22.2.1.   Għamliet: …

6.22.2.2.   Tipi: …

6.22.3.   Manjete: …

6.22.3.1.   Għamliet: …

6.22.3.2.   Tipi: …

6.22.4.   Tajming tat-tqabbid: …

6.22.4.1.   Avvanz statiku b'referenza għall-puntumurtu ta' fuq (l-angolu ta' rotazzjoni tal-krank fi gradi): …

6.22.4.2.   Kurva ta' avvanz (jekk ikun applikabbli): …

7.   KARATTERISTIĊI ESSENZJALI TAL-FAMILJA TAL-MAGNI

7.1.   Parametri komuni (56)

7.1.1.   Ċiklu tal-kombustjoni: …

7.1.2.   Mezz ta' tkessiħ: …

7.1.3.   Metodu tal-aspirazzjoni tal-arja: …

7.1.4.   It-tip ta' kompartiment tal-kombustjoni u d-disinn tiegħu: …

7.1.5.   Konfigurazzjoni, daqs u għadd ta' valvijiet u bokok: …

7.1.6.   Sistema tal-fjuwil: …

7.1.7.   Sistemi ta' ġestjoni tal-magna (prova tal-identità skont in-numri tad-disinji)

7.1.7.1.   Sistema ta' tkessiħ tal-arja kkompressata: …

7.1.7.2.   Riċirkolazzjoni tal-gass tal-egżost (3): …

7.1.7.3.   Injezzjoni/emulsjoni tal-ilma (4) (3): …

7.1.7.4.   Injezzjoni tal-arja (3): …

7.1.8.   Sistema ta' posttrattament tal-egżost (3): …

7.2.   Lista tal-familja ta' magni

7.2.1.   Isem il-familja ta' magni: …

7.2.2.   Speċifikazzjonijiet tal-magni fil-familja ta' magni:

 

Magna referenzjarja

Magni fil-familja tal-magni

Tip ta' magna

 

 

 

 

 

Għadd ta' ċilindri

 

 

 

 

 

Veloċità nominali (f'min– 1)

 

 

 

 

 

Rendiment tal-fjuwil għal kull strowk għall-magni diżil (f'mm3) u l-fluss tal-fjuwil għall-magni petrol (fi grammi fis-siegħa) bis-saħħa netta nominali

 

 

 

 

 

Saħħa netta nominali (f'kW)

 

 

 

 

 

Veloċità bis-saħħa massima (f'min– 1)

 

 

 

 

 

Saħħa netta massima (f'kW)

 

 

 

 

 

Veloċità tat-torque massimu (f'min– 1)

 

 

 

 

 

Rendiment tal-fjuwil għal kull strowk għall-magni diżil (f'mm3) u l-fluss tal-fjuwil għall-magni petrol (fi grammi fis-siegħa) bit-torque massimu

 

 

 

 

 

Torque massimu (f'Nm)

 

 

 

 

 

Veloċità baxxa diżingranata (f'min– 1)

 

 

 

 

 

Spostament tal-arja fiċ-ċilindru (f'perċentwali tal-magna referenzjarja)

100

 

 

 

 

8.   KARATTERISTIĊI ESSENZJALI TAT-TIP TA' MAGNA FIL-FAMILJA TAL-MAGNI

8.1.   Ċiklu: b'erba' strowks/b'żewġ strowks (4): …

8.2.   Bor (12): … mm

8.3.   Strowk (12): … mm

8.4.   Għadd ta' ċilindri: … u t-tqassim tagħhom (26):

8.5.   Ċilindrata: … ċm3

8.6.   Veloċità nominali: …

8.7.   Veloċità tat-torque massimu: …

8.8.   Proporzjon volumetriku tal-kompressjoni (7): …

8.9.   Deskrizzjoni tas-sistema tal-kombustjoni: …

8.10.   Disinji tal-kompartiment tal-kombustjoni u ta' ras il-pistun: …

8.11.   Erja minima trażversali tal-bokok u tal-iżbokkijiet: …

8.12.   Sistema tat-tkessiħ

8.12.1.   Bil-likwidu

8.12.1.1.   Natura tal-likwidu: …

8.12.1.2.   Pompi taċ-ċirkolazzjoni: iva/le (4)

8.12.1.2.1.   Karatteristiċi jew għamliet u tipi (jekk dan ikun applikabbli) tal-pompi taċ-ċirkolazzjoni: …

8.12.1.2.2.   Proporzjonijiet tat-trażmissjoni (jekk dan ikun applikabbli): …

8.12.2.   Bl-arja

8.12.2.1.   Fann: iva/le (4)

8.12.2.1.1.1.   Karatteristiċi tal-fann: …

8.12.1.2.1.2.   Proporzjonijiet tat-trażmissjoni (jekk dan ikun applikabbli): …

8.13.   Temperatura permessa mill-manifattur

8.13.1.   Għat-tkessiħ bil-likwidu: temperatura massima fl-iżbokk ta': … K

8.13.2.   Għat-tkessiħ bl-arja: il-punt ta' referenza

8.13.2.1.   Temperatura massima fil-punt ta' referenza: … K

8.13.3.   Temperatura massima tal-arja kkompressata li toħroġ mill-iżbokk tal-berried tal-arja (jekk dan ikun applikabbli): … K

8.13.4.   Temperatura massima tal-egżost fil-punt fil-pajpijiet tal-egżost li jinsab maġenb il-flanġijiet esterni tal-manifoldijiet tal-egżost: … K

8.13.5.   Temperatura tal-lubrikant:

temperatura minima: … K, temperatura massima: … K

8.14.   Kompressur

8.14.1.   Kompressur: iva/le (4)

8.14.2.   Għamla: …

8.14.3.   Tip: …

8.14.4.   Deskrizzjoni tas-sistema (pereżempju l-pressjoni massima tal-arja kkompressata u l-iżbokk għar-rimi, jekk dan ikun applikabbli): …

8.14.5.   Berried tal-arja: iva/le (4)

8.15.   Sistema tad-dħul: il-vakum massimu permissibbli tal-manifold meta jkun hemm veloċità nominali tal-magna u tagħbija ta' 100 %: … kPa

8.16.   Sistema tal-egżost: il-pressjoni opposta massima permissibbli tal-egżost meta jkun hemm veloċità nominali tal-magna u tagħbija ta' 100 %: … kPa

8.17.   Miżuri meħudin kontra t-tniġġis tal-arja

8.17.1.   Apparat għar-riċiklaġġ tal-gassijiet mill-kaxxa tal-krank: iva/le (4)

8.17.2.   Apparat ieħor għal kontra t-tniġġis (jekk hemm):

8.17.2.1.   Konvertitur katalitiku: iva/le (4)

8.17.2.1.1.   Għamla:. …

8.17.2.1.2.   Tip: …

8.17.2.1.3.   Għadd ta' konvertituri u ta' elementi katalitiċi: …

8.17.2.1.4.   Id-dimensjonijiet tal-konvertituri katalitiċi u l-volum tagħhom: …

8.17.2.1.5.   Tip ta' azzjoni katalitika: …

8.17.2.1.6.   Kontenut totali ta' metalli prezzjużi: …

8.17.2.1.7.   Konċentrazzjoni relattiva: …

8.17.2.1.8.   Sottostrat (l-istruttura u l-materjal): …

8.17.2.1.9.   Densità ċellulari: …

8.17.2.1.10.   Tip ta' qafas tal-konvertituri katalitiċi: …

8.17.2.1.11.   Pożizzjoni tal-konvertituri katalitiċi (il-postijiet fejn jinsabu u d-distanzi minimi/massimi tagħhom mill-magna): …

8.17.2.1.12.   Medda tat-tħaddim normali: … K

8.17.2.1.13.   Reaġent li jinħaraq (fejn xieraq): …

8.17.2.1.13.1.   It-tip ta' reaġent meħtieġ għall-azzjoni katalitika u l-konċentrazzjoni tiegħu: …

8.17.2.1.13.2.   Medda tat-temperatura normali ta' tħaddim tar-reaġent: …

8.17.2.1.13.3.   Standard internazzjonali (jekk ikun applikabbli): …

8.17.2.1.14.   Sensur tal-ossidi tan-nitroġenu: iva/le (4)

8.17.2.1.15.   Sensur tal-ossiġnu: iva/le (4)

8.17.2.1.15.1.   Għamla: …

8.17.2.1.15.2.   Tip: …

8.17.2.1.15.3.   Pożizzjoni: …

8.17.2.1.16.   Injezzjoni tal-arja: iva/le (4)

8.17.2.1.16.1.   Tip: injezzjoni bl-arja bil-pulsazzjonijiet/injezzjoni b'pompa tal-arja/tip ta' injezzjoni oħra (4) (jekk inhi tip ta' injezzjoni oħra, jekk jogħġbok speċifika liem'hi: …)

8.17.2.1.16.   Riċirkolazzjoni tal-gass tal-egżost (EGR): iva/le (4)

8.17.2.1.16.1.   Karatteristiċi (bit-tkessiħ jew mingħajru, bi pressjoni għolja jew bi pressjoni baxxa, eċċ.): …

8.17.2.1.17.   Filtru tal-partikuli: iva/le (4)

8.17.2.1.17.1.   Id-dimensjonijiet tal-filtru tal-partikuli u kemm jesa': …

8.17.2.1.17.2.   It-tip ta' filtru tal-partikuli u d-disinn tiegħu: …

8.17.2.1.17.3.   Pożizzjoni (il-postijiet fejn jinsab il-filtru u d-distanzi minimi/massimi tiegħu mill-magna): …

8.17.2.1.17.4.   Deskrizzjoni u/jew disinn tal-metodu jew tas-sistema ta' riġenerazzjoni: …

8.17.2.1.17.5.   Medda tat-temperatura normali ta' tħaddim: … K u medda ta' pressjoni: … kPa

8.17.2.1.18.   Sistemi oħra: iva/le (4)

8.17.2.1.18.1.   Deskrizzjoni u tħaddim tagħhom: …

8.18.   Alimentazzjoni bil-fjuwil għall-magni diżil

8.18.1.   Pompa ta' alimentazzjoni

8.18.1.1.   Pressjoni (7): … kPa, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

8.18.2.   Sistema ta' injezzjoni

8.18.2.1.   Pompa

8.18.2.1.1.   Għamliet: …

8.18.2.1.2.   Tipi: …

8.18.2.1.3.   Rendiment: … u … mm3 (7) għal kull strowk jew ċiklu meta jkun hemm injezzjoni sħiħa u veloċità tat-tħaddim tal-pompa ta': … rpm (għall-veloċità nominali) u ta': … rpm (għall-veloċità tat-torque massimu) rispettivament, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

8.18.2.1.3.1.   Metodu użat: fuq il-magna/fuq il-bank tal-pompa (4)

8.18.2.2.   Injezzjoni bil-quddiem:

8.18.2.2.1.

Kurva tal-injezzjoni bil-quddiem (7): …

8.18.2.2.2.

Tajming (4): …

8.18.2.3.   Pajpijiet tal-injezzjoni:

8.18.2.3.1.

Tul: … mm

8.18.2.3.2.

Dijametru intern: … mm

8.18.2.4.   Injettaturi:

8.18.2.4.1.   Għamliet: …

8.18.2.4.2.   Tipi: …

8.18.2.4.3.   Pressjoni tal-ftuħ (7): … kPa, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

8.18.2.4.   Regolatur

8.18.2.4.1.   Għamliet: …

8.18.2.4.2.   Tipi: …

8.18.2.4.3.   Veloċità li biha tibda l-interruzzjoni meta jkun hemm tagħbija sħiħa (7): …

8.18.2.4.4.   Veloċità massima diżingranata (7): …

8.18.2.4.5.   Veloċità diżingranata (7): …

8.18.2.5.   Sistema ta' startjar kiesaħ

8.18.2.5.1.   Għamliet: …

8.18.2.5.2.   Tipi: …

8.18.2.5.3.   Deskrizzjoni: …

8.19.   Fjuwil għall-magni petrol

8.19.1.   Karburatur: …

8.19.1.1.   Għamliet: …

8.19.1.2.   Tipi: …

8.19.2.   Injezzjoni tal-fjuwil mill-bokka: b'punt wieħed/b'diversi punti (4)

8.19.2.1.   Għamliet: …

8.19.2.2.   Tipi: …

8.19.3.   Injezzjoni diretta: …

8.19.3.1.   Għamliet: …

8.19.4.2.   Tipi: …

8.20.   Tajming tal-valvijiet

8.20.1.   L-għoli massimu tal-irfigħ u l-angoli tal-ftuħ u tal-għeluq b'referenza għall-puntumurtu jew dejta ekwivalenti: …

8.20.2.   Medda ta' referenza u/jew ta' ssettjar (4): …

8.20.3.   Sistema ta' tajming varjabbli tal-valvijiet (jekk dan ikun applikabbli u, jekk iva, għid jekk is-sistema hijiex għad-dħul u/jew għall-egżost)

8.20.3.1.   Tip: tip ta' sistema kontinwa/tip ta' sistema li tkun jew mixgħula jew mitfija (4)

8.20.3.2.   Angolu taċ-ċaqliq tal-fażi tal-kam: …

8.21.   Konfigurazzjoni tal-bokok

8.21.1.   Pożizzjoni, daqs u numerar: …

8.22.   Sistema tat-tqabbid

8.22.1.   Kojl tat-tqabbid

8.22.1.1.   Għamliet: …

8.22.1.2.   Tipi: …

8.22.1.3.   Numru: …

8.22.2.   Spark plaggs: …

8.22.2.1.   Għamliet: …

8.22.2.2.   Tipi: …

8.22.3.   Manjete: …

8.22.3.1.   Għamliet: …

8.22.3.2.   Tipi: …

8.22.4.   Tajming tat-tqabbid: …

8.22.4.1.   Avvanz statiku b'referenza għall-puntumurtu ta' fuq (l-angolu ta' rotazzjoni tal-krank fi gradi): …

8.22.4.2.   Kurva ta' avvanz (jekk ikun applikabbli): …

9.   APPARAT GĦALL-ĦAŻNA TAL-ENERĠIJA

9.1.   Deskrizzjoni: batterija/kapasiter/flajwil/ġeneratur (4)

9.2.   Numru ta' identifikazzjoni: …

9.3.   It-tip ta' koppja elettrokimika: …

9.4.   L-enerġija maħżuna

9.4.1.   Fil-każ ta' batterija, vultaġġ ta': … u kapaċità ta': … Ah f'sagħtejn

9.4.2.   Fil-każ ta' kapasiter: J, … ,

9.4.3.   Fil-każ ta' flajwil/ta' ġeneratur (4): J, …

9.4.3.1.   Il-moment tal-inerzja tal-flajwil: …

9.4.3.1.1.   Mument addizzjonali tal-inerzja jekk ma jkun imdaħħal l-ebda ger: …

9.5.   Ċarġer: abbord/estern/m'hemmx wieħed (4)

10.   IL-LIVELL TAL-ĦOSS ESTERN

10.1.   Il-livell tal-ħoss estern iddikjarat mill-manifattur

10.1.1.   Meta l-vettura tkun miexja 'l quddiem jew lura: … dB(A)

10.1.2.   Meta l-vettura tkun wieqfa: … dB(A)

10.1.3.   Meta jkun hemm veloċità tal-magna ta': … min– 1

10.2.   Deskrizzjoni qasira u disinn skematiku tas-sistema tal-egżost (inklużi s-sistema tad-dħul tal-arja u l-apparat għall-kontroll tal-ħoss u għall-kontroll tal-ħruġ ta' duħħan mill-vettura): …

10.3.   Sistema tad-dħul tal-arja

10.3.1.   Deskrizzjoni tal-manifold tad-dħul (inkludi d-disinji u/jew ir-ritratti) (10): …

10.3.2.   Filtru tal-arja

10.3.2.1.   Ritratti u/jew disinji: …

10.3.2.2.   Għamla: …

10.3.2.3.   Tip: …

10.3.3.   Sajlenser tad-dħul

10.3.3.1.   Ritratti u/jew disinji: …

10.3.3.2.   Għamla: …

10.3.3.3.   Tip: …

10.4.   Sistema tal-egżost

10.4.1.   Deskrizzjoni u/jew disinn tal-manifold tal-egżost (10): …

10.4.2.   Deskrizzjoni u/jew disinn tal-elementi tas-sistema tal-egżost li ma jiffurmawx parti mis-sistema tal-magna: …

10.4.3.   Il-pressjoni opposta massima permissibbli tal-egżost meta jkun hemm veloċità nominali tal-magna u tagħbija ta' 100 %: … kPa

10.4.4.   Tip u mmarkar tal-apparati għat-tnaqqis tal-ħoss tal-egżost: …

10.4.4.1.   Apparat għat-tnaqqis tal-ħoss tal-egżost li fih materjal fibruż: iva/le (4): …

10.4.5.   Volum tas-sistema tal-egżost: … dm3

10.4.6.   Pożizzjoni tal-iżbokka tal-egżost: …

10.4.7.   Miżuri oħrajn għat-tnaqqis tal-ħoss fil-kompartiment tal-magna u fuq il-magna għall-ħoss estern (jekk hemm): …

10.5.   Deskrizzjoni ddettaljata ta' kull apparat ieħor mhux marbut mal-magna li huwa mfassal biex inaqqas il-livell tal-ħoss (jekk dan mhux kopert minn punti oħrajn): …

11.   SISTEMA TAL-MOTOTRAŻMISSJONI U KONTROLL (13)

11.1.   Deskrizzjoni qasira u disinn skematiku tas-sistema tal-mototrażmissjoni tal-vettura u tas-sistema ta' kontroll tagħha (il-kontroll tat-tibdil tal-gerijiet, il-kontroll tal-klaċċ jew kull element ieħor tas-sistema tal-mototrażmissjoni): …

11.2.   Is-sistema ta' trażmissjoni

11.2.1.   Deskrizzjoni qasira u disinn skematiku tas-sistemi tat-tibdil tal-gerijiet u tal-kontrolli tagħhom: …

11.2.2.   Dijagramma u/jew disinn tas-sistema ta' trażmissjoni: …

11.2.3.   Tip ta' sistema ta' trażmissjoni: sistema mekkanika/sistema idrawlika/sistema elettrika/tip ta' sistema oħra (4) (jekk inhi tip ta' sistema oħra, jekk jogħġbok speċifika liem'hi: …)

11.2.3.1.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi (jekk hemm): …

11.3.   Klaċċ (jekk hemm)

11.3.1.   Deskrizzjoni qasira u disinn skematiku tal-klaċċ u tas-sistema ta' kontroll tiegħu: …

11.3.2.   Tip ta' klaċċ: …

11.3.3.   Konverżjoni massima tat-torque: …

11.4.   Gerboks (jekk hemm)

11.4.1.   Tip (24): …

11.4.2.   Pożizzjoni b'referenza għall-magna: …

11.4.3.   Metodu ta' kontroll: …

11.4.4.   Kaxxa tat-trasferiment: hemm waħda/m'hemmx waħda (4)

11.5.   Proporzjonijiet tal-gerijiet

Ger

Proporzjonijiet interni tal-gerboks (il-proporzjonijiet tal-magna mar-rotazzjonijiet tax-xaft tal-output tal-gerboks)

Proporzjonijiet interni tal-kaxxa tat-trasferiment (il-proporzjonijiet tal-magna mar-rotazzjonijiet tax-xaft tal-output tal-kaxxa tat-trasferiment)

Proporzjonijiet tat-trażmissjoni finali (il-proporzjon tax-xaft tal-output tal-gerboks mar-rotazzjonijiet tar-rota li hi mqabbda miegħu)

Proporzjonijiet totali tal-gerijiet

Proporzjon (tal-veloċità tal-magna meta mqabbla mal-veloċità tal-vettura) fil-każ ta' trażmissjoni manwali biss

Massimu għat-TVK (*********)

1

2

3

 

 

 

 

 

Minimu għat-TVK (*********)

Ir-rivers

1

 

 

 

 

 

11.6.   Lokk tad-differenxjal

11.6.1.   Lokk tad-differenxjal: iva/le/fakultattiv (4)

B.   INFORMAZZJONI DWAR IS-SIKUREZZA FUNZJONALI

12.   REGOLATURI TAL-PROPULSJONI U/JEW TAS-SISTEMA TAL-MOTOTRAŻMISSJONI

12.1.   Għadd ta' regolaturi tal-veloċità: …

12.2.   Il-punt ta' limitu nominali numru 1: …

12.2.1.   Veloċità tat-tidwir tal-magna/tal-mutur/tas-sistema tal-mototrażmissjoni li fiha jibda l-qtugħ meta jkun hemm tagħbija: … min– 1

12.2.2.   Veloċità massima tar-rotazzjoni meta jkun hemm l-inqas tagħbija possibbli fuq il-magna: … min– 1

12.3.   Il-punt ta' limitu nominali numru 2: …

12.3.1.   Veloċità tat-tidwir tal-magna/tal-mutur/tas-sistema tal-mototrażmissjoni li fiha jibda l-qtugħ meta jkun hemm tagħbija (4): … min– 1

12.3.2.   Veloċità massima tar-rotazzjoni meta jkun hemm l-inqas tagħbija possibbli fuq il-magna: … min– 1

12.4.   L-iskop iddikjarat tar-regolaturi: il-limitazzjoni tal-veloċità massima tal-vettura skont id-disinn/il-limitazzjoni tas-saħħa massima/il-protezzjoni mill-veloċità eċċessiva tal-magna (4): …

12.5.   Ir-regolatur aġġustabbli tal-ispid eċċessiv jikkonforma mar-rekwiżiti għall-vetturi tal-kategoriji N2 u N3 mogħtija fil-punti 1 u 2, fil-punt 13.2 tal-Parti II, fil-punti 21.2 u 21.3 tal-Parti III, fil-punt 1 tal-Anness 5 u fl-Anness 6 tar-Regolament Nru 89 tan-NU/KEE (ĠU L 158, 19.6.2007, p. 1), u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

13.   L-ISTERING

13.1.   Dijagramma skematika tal-fusien immanuvrati li turi l-ġeometrija tal-istering: …

13.2.   Kategorija tal-istering: stering manwali/power stering/stering servoassistit/stering tad-differenxjal (4)

13.3.   Is-sistema ta' trażmissjoni u l-kontroll tal-istering

13.3.1.   Konfigurazzjoni tat-trażmissjoni tal-istering (speċifikaha għal quddiem u għal wara, jekk dan ikun applikabbli): …

13.3.2.   Konnessjoni mar-roti (inklużi mezzi oħrajn minbarra dawk mekkaniċi; speċifika dan għal quddiem u għal wara, jekk dan ikun applikabbli): …

13.3.2.1.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi (jekk hemm): …

13.3.3.   Metodu ta' assistenza (jekk hemm): …

13.3.3.1.   Metodu u dijagramma tat-tħaddim u l-għamliet u t-tipi: …

13.3.4.   Dijagramma tat-tagħmir tal-istering kollu kemm hu, li turi l-pożizzjoni tad-diversi mekkaniżmi li jinfluwenzaw l-imġiba tal-għoti ta' direzzjoni tiegħu: …

13.3.5.   Dijagramma skematika tal-kontrolli tal-istering: …

13.3.6.   Medda u metodu ta' aġġustament tal-kontrolli tal-istering: …

13.3.7.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi (jekk hemm): …

13.4.   Angolu massimu ta' kemm jikkwartjaw ir-roti (jekk dawn ikunu mmuntati):

13.4.1.   Lejn il-lemin: … gradi

Għadd ta' dawriet tar-rota tal-istering: …

13.4.2.   Lejn ix-xellug: … gradi

Għadd ta' dawriet tar-rota tal-istering: …

13.5.   L-iċken ċirku ta' kkwartjar (mingħajr ibbrejkjar) (42)

13.5.1.   Lejn il-lemin: … mm

13.5.2.   Lejn ix-xellug: … mm

13.5.3.   Metodu ta' servoassistenza (jekk hemm): …

13.5.3.1.   Metodu u dijagramma tat-tħaddim u l-għamliet u t-tipi: …

13.6.   Stering għall-vetturi veloċi (indiċi tal-veloċità “b”) tal-kategorija T

13.6.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fit-Taqsimiet 2, 5 u 6 u fl-Annessi 4 sa 6 tar-Regolament Nru 79 tan-NU/KEE (ĠU L 137, 27.5.2008, p. 25) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

13.6.2.   Ir-rekwiżiti dwar l-isforz fuq l-istering mogħtija fit-Taqsima 6 tar-Regolament Nru 79 tan-NU/KEE (ĠU L 137, 27.5.2008, p. 25) għall-vetturi tal-kategorija N2 huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

13.6.3.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-emenda 1:2014 tal-istandard tal-ISO 10998:2008 (It-tratturi għall-agrikoltura — Ir-rekwiżiti għall-istering) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

13.7.   Sistemi kumplessi ta' kontroll elettroniku li jaffettwaw il-funzjoni tal-istering

13.7.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-Anness 6 tar-Regolament Nru 79 tan-NU/KEE (ĠU L 137, 27.5.2008, p. 25) huma ssodisfati mis-sistemi kumplessi ta' kontroll elettroniku tal-vettura li jaffettwaw il-funzjoni tal-istering bid-dokumentazzjoni rilevanti inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

14.   L-ISTRUMENT LI JKEJJEL U JURI L-VELOĊITÀ, L-ODOMETRU, IT-TAKOMETRU U L-ISTRUMENT LI JITTOTALIZZA L-ĦIDMA TAL-MAGNA F'ĦIN

14.1.   L-istrument li jkejjel u juri l-veloċità

14.1.1.   Ritratti u/jew disinji tas-sistema kollha: …

14.1.2.   Medda ta' veloċità tal-vettura murija: …

14.1.3.   Tolleranza tal-mekkaniżmu ta' kejl tal-istrument li jkejjel u juri l-veloċità: …

14.1.4.   Valur kostanti tekniku tal-istrument li jkejjel u juri l-veloċità: …

14.1.5.   Metodu ta' tħaddim u deskrizzjoni tal-mekkaniżmu ta' propulsjoni: …

14.1.6.   Proporzjon tat-trażmissjoni globali tal-mekkaniżmu ta' propulsjoni: …

14.1.7.   Disinn ta' wiċċ l-istrument jew tal-forom l-oħra ta' indikaturi tal-valuri: …

14.1.8.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi: …

14.2.   Odometru

14.2.1.   Tolleranza tal-mekkaniżmu ta' kejl tal-odometru: …

14.2.2.   Metodu ta' tħaddim u deskrizzjoni tal-mekkaniżmu ta' propulsjoni: …

14.3.   Takometru

14.3.1.   Tolleranza tal-mekkaniżmu ta' kejl tat-takometru: …

14.3.2.   Metodu ta' tħaddim u deskrizzjoni tal-mekkaniżmu ta' propulsjoni: …

14.4.   L-istrument li jittotalizza l-ħidma tal-magna f'ħin

14.4.1.   Tolleranza tal-mekkaniżmu ta' kejl tal-istrument li jittotalizza l-ħidma tal-magna f'ħin: …

14.4.2.   Metodu ta' tħaddim u deskrizzjoni tal-mekkaniżmu ta' propulsjoni: …

15.   KAMP VIŻIV

15.1.   Disinji u/jew ritratti li juru l-pożizzjoni tal-komponenti li jidħlu fil-kamp viżiv ta' quddiem ta' 180 grad: …

15.2.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 5721-1:2013 (It-tratturi għall-agrikoltura — Ir-rekwiżiti, il-proċeduri tat-testijiet u l-kriterji ta' aċċettazzjoni għall-kamp viżiv tal-operatur -- L-ewwel parti: Il-kamp viżiv 'il quddiem) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

15.3.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 5721-2:2014 (It-tratturi għall-agrikoltura — Ir-rekwiżiti, il-proċeduri tat-testijiet u l-kriterji ta' aċċettazzjoni għall-kamp viżiv tal-operatur -- It-tieni parti: Il-kamp viżiv fil-ġenb u lura) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

16.   WAJPERS U WOXERS TAL-WINDSKRIN U T-TNEĦĦIJA TAS-SILĠ U TAĊ-ĊPAR

16.1.   Wajpers tal-windskrin

16.1.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 5721-1:2013 (It-tratturi għall-agrikoltura — Ir-rekwiżiti, il-proċeduri tat-testijiet u l-kriterji ta' aċċettazzjoni għall-kamp viżiv tal-operatur -- L-ewwel parti: Il-kamp viżiv 'il quddiem) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

16.1.2.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punt 16.1.1., agħti deskrizzjoni teknika ddettaljata tal-wajpers (li tinkludi ritratti jew disinji) u l-għadd u l-frekwenza tat-tħaddim tagħhom: …

16.2.   Woxer tal-windskrin

16.2.1.   Deskrizzjoni teknika ddettaljata (li tinkludi ritratti jew disinji): …

16.2.2.   Kemm jesa' t-tank: … l

16.3.   Tneħħija tas-silġ u taċ-ċpar

16.3.1.   Deskrizzjoni teknika ddettaljata (li tinkludi ritratti jew disinji): …

16.3.2.   Konsum massimu tal-elettriku: … kW

17.   ĦĠIEĠ

17.1.   Ir-rekwiżiti li ġejjin mogħtija fir-Regolament Nru 43 tan-NU/KEE (ĠU L 42, 12.2.2014, p. 1) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: …

17.2.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punt 17.1, agħti l-informazzjoni li ġejja:

17.2.1.   Dejta sabiex jiġi identifikat malajr il-punt ta' referenza ta' għajnejn is-sewwieq (59): …

17.2.2.   Fil-każ ta' ħġieġ ieħor minbarra l-windskrins, disinji f'format li ma jaqbiżx id-daqs A4 jew li jkunu mitwijin f'dak il-format, li juru l-informazzjoni li ġejja:

l-erja massima;

l-iżgħar angolu bejn żewġt iġnub tal-ħġieġa li jkunu jinsabu maġenb xulxin; u

l-għoli massimu ta' segment, jekk ikun hemm.

17.2.3.   Windskrins

17.2.3.1.   Materjali użati: …

17.2.3.2.   Metodu ta' mmuntar: …

17.2.3.3.   Angoli tal-inklinazzjoni: … gradi

17.2.3.4.   L-aċċessorji tal-windskrin u l-pożizzjoni li fiha huma mmuntati, flimkien ma' deskrizzjoni qasira ta' kull komponent elettriku jew elettroniku li jista' jkun hemm: …

17.2.3.5.   Disinn fuq skala ta' 1:10 u dijagrammi tal-windskrins u tal-installazzjoni tagħhom fuq it-trattur, li jkunu ddettaljati biżżejjed biex juru:

17.2.3.5.1.

il-pożizzjoni tal-windskrin b'referenza għall-punt ta' referenza ta' għajnejn is-sewwieq (59);

17.2.3.5.2.

l-angolu tal-inklinazzjoni tal-windskrin;

17.2.3.5.3.

il-pożizzjoni u d-daqs taż-żona li fiha jiġu vverifikati l-kwalitajiet ottiċi u, fejn ikun xieraq, l-erja li jkun sarilha twebbis differenzjali;

17.2.3.5.4.

l-erja tal-iżvilupp tal-windskrin;

17.2.3.5.5.

l-għoli massimu tas-segment tal-windskrin; kif ukoll

17.2.3.5.6.

il-kurvatura tal-windskrin (għall-finijiet tal-ġbir flimkien tal-windskrins biss).

17.2.3.6.   Fil-każ ta' ħġieġ doppju, disinji f'format li ma jaqbiżx id-daqs A4 jew li jkunu mitwijin f'dak il-format, li juru, minbarra l-informazzjoni msemmija fil-punt 17.2.2, l-informazzjoni li ġejja:

it-tip ta' kull ħġieġa li minnu jkun magħmul;

it-tip ta' rbit (irbit organiku, irbit tal-ħġieġ mal-ħġieġ jew irbit tal-ħġieġ mal-metall);

il-ħxuna nominali tal-ispazju bejn iż-żewġ ħġiġiet.

17.2.4.   Twieqi

17.2.4.1.   Pożizzjonijiet: …

17.2.4.2.   Materjali użati: …

17.2.4.3.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi tal-mekkaniżmu biex jittellgħu u jitniżżlu t-twieqi (jekk hemm): …

17.2.5.   Ħġieġ tas-saqaf li jinfetaħ

17.2.5.1.   Pożizzjonijiet: …

17.2.5.2.   Materjali użati: …

17.2.5.3.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi tal-mekkaniżmu biex jinfetaħ u jingħalaq il-ħġieġ tas-saqaf li jinfetaħ (jekk hemm): …

17.2.6.   Ħġieġ ieħor

17.2.6.1.   Pożizzjonijiet: …

17.2.6.2.   Materjali użati: …

17.2.6.3.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi tal-mekkaniżmu biex jinfetaħ u jingħalaq il-ħġieġ l-ieħor (jekk hemm): …

18.   MIRJA RETROVIŻURI

18.1.   L-għadd ta' mirja u l-klassijiet tagħhom: …

18.2.   Ir-rekwiżiti mogħtija fir-Regolament Nru 46 tan-NU/KEE (ĠU L 177, 10.7.2010, p. 211) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

1.8.3.   Ir-rekwiżiti mogħtija fir-Regolament Nru 81 tan-NU/KEE (ĠU L 185, 13.7.2012, p. 1) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

18.4.   Disinji biex tkun tista' tiġi identifikata l-mera li juru l-pożizzjoni tal-mera fl-istruttura tal-vettura:

18.5.   Dettalji dwar il-metodu tat-twaħħil tal-mirja, inkluża dik il-parti tal-istruttura tal-vettura li magħha huma mwaħħlin: …

18.6.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi tas-sistema ta' aġġustament: …

18.7.   Deskrizzjoni teknika tas-sistemi għat-tneħħija tas-silġ u taċ-ċpar minn mal-mirja: …

18.8.   Tagħmir fakultattiv li jista' jillimita l-kamp viżiv lura: …

18.9.   Kamp viżiv għall-mirja retroviżuri tal-klassi II

18.9.1.   Dan huwa konformi mal-punt 5.1 tal-Anness IX tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/208: iva/le (4)

18.9.2.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punt 18.9.1., ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 5721-2:2014 (It-tratturi għall-agrikoltura — Ir-rekwiżiti, il-proċeduri tat-testijiet u l-kriterji ta' aċċettazzjoni għall-kamp viżiv tal-operatur -- It-tieni parti: Il-kamp viżiv fil-ġenb u lura) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

19.   APPARAT GĦALL-VIŻJONI INDIRETTA MINBARRA L-MIRJA (FAKULTATTIV)

19.1.   It-tip ta' apparat u l-karatteristiċi tiegħu (bħal, pereżempju, deskrizzjoni sħiħa tiegħu): …

19.2.   Fil-każ ta' apparat kamera-monitor, id-distanza ta' detezzjoni (f'mm), il-kuntrast, il-medda ta' luminanza, il-korrezzjoni tar-riflessi, il-prestazzjoni tal-iskrin (skrin bla kulur/skrin tal-kulur (4)), il-frekwenza li biha jiġu repetuti l-immaġnijiet, u sa fejn twassal il-luminanza tal-monitor (4): …

19.3.   Disinji li jkunu ddettaljati biżżejjed biex jiġi identifikat l-apparat kollu, inklużi l-istruzzjonijiet għall-installazzjoni tiegħu: …

19.4.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 5721-2:2014 (It-tratturi għall-agrikoltura — Ir-rekwiżiti, il-proċeduri tat-testijiet u l-kriterji ta' aċċettazzjoni għall-kamp viżiv tal-operatur -- It-tieni parti: Il-kamp viżiv fil-ġenb u lura) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

20.   SISTEMI TA' INFORMAZZJONI TAS-SEWWIEQ

20.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-Anness B tal-istandard tal-ISO 15077:2008 (It-tratturi u l-makkinarju awtopropulsiv għall-agrikoltura — Il-kontrolli tal-operaturi -- Il-forzi ta' tqabbid, l-ispostament, il-pożizzjoni u l-metodu ta' tħaddim), li jittratta l-kontrolli tal-operaturi marbutin mat-terminali virtwali, huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

21.   INSTALLAZZJONI TAD-DAWL U TAL-APPARAT GĦAS-SINJALAR BID-DAWL, INKLUŻ IT-TĦADDIM AWTOMATIKU TAD-DWAL

21.1.   Lista tal-apparati kollha (li fiha jissemmew l-għadd, l-għamliet, it-tip, il-marki tal-approvazzjoni tat-tip tal-komponenti, l-intensità massima tal-fanali tar-raġġ tas-sewqan ta' quddiem, il-kulur u l-indikatur operatorju korrispondenti). Il-lista tista' tinkludi diversi tipi ta' apparat għal kull funzjoni. Barra minn hekk, il-lista tista' tinkludi l-annotazzjoni addizzjonali “jew apparati ekwivalenti” għal kull funzjoni: …

21.2.   Dijagramma tal-installazzjoni tad-dawl u tal-apparat għas-sinjalar kollha kemm hi, li turi l-pożizzjoni tad-diversi apparati fil-vettura: …

21.3.   Skeċċi tal-vettura minn barra li juru l-pożizzjoni tad-dawl u tal-apparat għas-sinjalar bid-dawl, l-għadd ta' dwal u l-kulur tagħhom, bid-dimensjonijiet immarkati: …

21.4.   Għal kull fanal u riflettur, jekk jogħġbok agħti l-informazzjoni li ġejja:

21.4.1.   Disinn li juri d-daqs tal-wiċċ li jdawwal: …

21.4.2.   Il-metodu użat biex jiġi ddefinit il-wiċċ li jidher: …

21.4.3.   L-assi ta' referenza u ċ-ċentru ta' referenza: …

21.4.4.   Il-metodu ta' tħaddim tal-lampi li jinħbew: …

21.5.   Deskrizzjoni jew disinn tal-apparat għal-livellar tal-fanali ta' quddiem u t-tip tiegħu (pereżempju apparat awtomatiku, apparat aġġustabbli manwalment pass pass, apparat aġġustabbli manwalment b'mod kontinwu) (4): …

21.5.1.   Apparat ta' kontroll: …

21.5.2.   Marki ta' referenza: …

21.5.3.   Marki assenjati għall-kundizzjonijiet ta' tagħbija: …

21.6.   Għall-vetturi tal-kategoriji R u S, deskrizzjoni tal-konnessjoni tad-dawl mal-elettriku u tal-apparat għas-sinjalar bid-dawl miegħu: …

21.7.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi u/jew elettroniċi użati fis-sistema tad-dawl u fis-sistema tas-sinjalar bid-dawl: …

22.   PROTEZZJONI GĦALL-OKKUPANTI TAL-VETTURA, INKLUŻI L-FITTINGS TAL-INTERN U ARRANĠAMENTI OĦRA GĦALL-PROTEZZJONI MIT-TEMP

22.1.   Karozzerija

22.1.1.   Materjali użati u metodi tal-kostruzzjoni: …

22.2.   Ir-rata tal-ħruq tal-materjal tal-kabina

22.2.1.   Ir-rata tal-ħruq ma taqbiżx ir-rata massima ta' 150 mm/min skont ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 3795:1989 (Il-vetturi tat-triq u t-tratturi u l-makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija -- Determinazzjoni tal-karatteristiċi tal-ħruq tal-materjali użati fuq ġewwa tagħhom) u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

22.3.   Protezzjoni għall-okkupanti fuq ġewwa tal-vetturi

22.3.1.   Ritratti, disinji u/jew dijagramma kompożittiva tal-fittings tal-intern, li juru l-partijiet fil-kompartiment tal-passiġġieri u l-materjali użati (minbarra l-mirja retroviżuri interni), l-arranġamenti tal-kontrolli, is-sits u l-parti ta' wara tagħhom, ir-riffieda tar-ras, is-saqaf u s-saqaf li jinfetaħ, il-mankijiet biex jinfetħu l-bibien u t-twieqi u fittings mhux speċifikati oħrajn: …

22.3.2.   Għall-vetturi mgħammra b'rota tal-istering u b'sits f'forma ta' bank jew b'sits individwali f'diversi ringieli, l-ambjent tas-sits tal-passiġġieri ta' wara, jekk dawn ikunu mmuntati, huwa konformi mal-Anness XVII tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 3/2014 (5): iva/le (4)

22.4.   Ir-riffieda tar-ras

22.4.1.   Dawn huma pprovduti: iva/le (4)

22.4.2.   Ir-rekwiżiti mogħtija fir-Regolament Nru 25 tan-NU/KEE (ĠU L 215, 14.8.2010, p. 1) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

22.4.3.   Tip: riffieda integrati/riffieda li jistgħu jinqalgħu/riffieda separati (4)

22.4.4.   Deskrizzjoni ddettaljata tar-riffieda tar-ras, li fiha jiġu speċifikati b'mod partikulari t-tip ta' materjali użati għall-pedding u, fejn ikun applikabbli, il-pożizzjoni taċ-ċineg u tal-biċċiet tal-ankraġġ tat-tip ta' sit li għalih qiegħda tintalab l-approvazzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet tagħhom: …

22.4.5.   F'każ ta' riffieda tar-ras “separata”:

22.4.5.1.   Deskrizzjoni ddettaljata taż-żona strutturali li magħha se titwaħħal ir-riffieda tar-ras:

22.4.5.2.   Disinji fuq skala tal-partijiet sinifikanti tal-istruttura u tar-riffieda tar-ras: …

22.5.   Skaluni li fuqhom jisserrħu s-saqajn

22.5.1.   Ritratti u/jew disinji tal-ispazju għall-immanuvrar li juru l-għadd, il-pożizzjoni u l-qisien reali u effettivi tal-iskaluni li fuqhom jisserrħu s-saqajn: …

22.6.   Arranġamenti oħra għall-protezzjoni mit-temp

22.6.1.   Deskrizzjoni (li tinkludi ritratti u disinji): …

22.6.2.   Dimensjonijiet interni u esterni: … mm bi … mm bi … mm … mm bi … mm bi … mm

23.   IL-VETTURA MINN BARRA U L-AĊĊESSORJI TAGĦHA

23.1.   Arranġament ġenerali (disinn jew ritratti li magħhom ikollhom, jekk ikun meħtieġ, id-dettalji u/jew il-kitba tad-daqsijiet), li jindika l-pożizzjoni tas-sezzjonijiet imwaħħlin u d-dehra ta' kwalunkwe parti mill-wiċċ estern li tista' titqies bħala essenzjali għall-isporġenzi esterni, pereżempju, u fejn ikun rilevanti: il-bampers, il-linja tal-art, il-pilastri tal-bibien u t-twieqi, ix-xbieki tad-dħul tal-arja, ix-xibka tar-radjatur, il-wajpers tal-windskrin, il-kanali għall-ilma tax-xita, il-pumi, il-vireg li jislajdjaw minn naħa għall-oħra, il-flaps, iċ-ċappetti u l-lokkijiet tal-bibien, il-ganċijiet, il-fetħiet, il-vinċijiet, it-tirqim dekorattiv, il-baġġijiet, l-emblemi u l-kanali u kwalunkwe parti oħra tal-wiċċ estern li tista' titqies bħala essenzjali għar-riskju jew għall-gravità tal-ħsara fiżika li persuna tista' ssofri jekk tittajjar mill-wiċċ estern jew jekk tmiss miegħu f'każ ta' ħabta (pereżempju t-tagħmir tad-dawl): …

23.2.   Deskrizzjoni ddettaljata tal-vettura, li tinkludi ritratti u/jew disinji, b'rabta mal-istruttura tal-parti ta' quddiem tal-vettura (minn ġewwa u minn barra), mad-dimensjonijiet tagħha, mal-linji ta' referenza rilevanti u mal-materjali li jiffurmaw din il-parti tal-vettura, inklużi d-dettalji ta' kull sistema ta' protezzjoni attiva tal-persuni li jkunu għaddejjin bil-mixi li tkun installata fiha: …

23.3.   Disinn tal-linja tal-art: …

24.   KOMPATIBBILTÀ ELETTROMANJETIKA (KEM)

24.1.   Skeda li tiddeskrivi l-kombinazzjonijiet previsti kollha tas-sistemi elettriċi jew elettroniċi rilevanti tal-vettura jew tas-subassemblaġġi elettriċi jew elettroniċi tagħha, l-istili tal-karozzerija (60), il-varjazzjonijiet fil-materjal tal-karozzerija, l-arranġamenti ġenerali tas-sistema tal-wajers, il-varjazzjonijiet tal-magna, il-verżjonijiet tas-sewqan fuq ix-xellug jew fuq il-lemin u l-verżjonijiet tal-bażi tar-roti: …

24.2.   Ir-rekwiżiti mogħtija fir-Regolament Nru 10 tan-NU/KEE (ĠU L 254, 20.9.2012, p. 1) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

24.3.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 14982:1998 (Il-makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija — Il-kompatibbiltà elettromanjetika -- Il-metodi tat-testijiet u l-kriterji ta' aċċettazzjoni) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

24.4.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punt 24.2. jew fil-punt 24.3., agħti l-informazzjoni li ġejja:

24.4.1.   Deskrizzjoni u ritratti jew disinji tal-forom u tal-materjali li jiffurmaw il-parti tal-karozzerija li tifforma l-kompartiment tal-magna u l-partijiet li jmissu mal-kompartiment tal-passiġġieri: …

24.4.2.   Disinji jew ritratti tal-pożizzjoni tal-komponenti tal-metall li hemm fil-kompartiment tal-magna (pereżempju l-apparat għat-tisħin, l-istepni, il-filtru tal-arja, il-mekkaniżmu tal-istering, eċċ.): …

24.4.3.   Tabella jew disinn tat-tagħmir ta' kontroll tal-interferenza tar-radju: …

24.4.4.   Dettalji tal-valur nominali tar-reżistenza tal-kurrent dirett u, fil-każ ta' kejbils reżistenti tat-tqabbid, dettalji tar-reżistenza nominali tagħhom għal kull metru: …

25.   APPARATI TA' TWISSIJA PERMEZZ TAL-ĦOSS

25.1.   L-apparat ta' twissija permezz tal-ħoss inħarġitlu approvazzjoni tat-tip tal-komponent skont ir-rekwiżiti għall-vetturi tal-kategorija N mogħtija fir-Regolament Nru 28 tan-NU/KEE (ĠU L 323, 6.12.2011, p. 33) u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

25.2.   Deskrizzjoni fil-qosor tal-apparati użati: …

25.3.   Disinji li juru l-pożizzjoni tal-apparati ta' twissija permezz tal-ħoss fl-istruttura tal-vettura: …

25.4.   Dettalji dwar il-metodu tat-twaħħil tal-apparati ta' twissija permezz tal-ħoss, inkluża l-parti tal-istruttura tal-vettura li magħha huma mwaħħlin: …

25.5.   Dijagramma taċ-ċirkwit elettriku jew pnewmatiku: …

25.5.1.   Vultaġġ: AC/DC (4)

25.5.2.   Vultaġġ jew pressjoni nominali: …

25.6.   Disinn tal-apparat tal-immuntar: …

26.   SISTEMA TAT-TISĦIN U SISTEMA TAL-ARJA KKUNDIZZJONATA

26.1.   Is-sistema tat-tisħin ġiet ittestjata skont it-Taqsima 8 tal-istandard tal-ISO 14269-2:1997 (It-tratturi u l-makkinarju awtopropulsiv għall-agrikoltura u għall-forestrija — L-ambjent tal-kabina tal-operaturi -- It-tieni parti: Il-metodu tat-test u l-prestazzjoni tas-sistemi tat-tisħin, tal-ventilazzjoni u tal-arja kkundizzjonata) u r-rapporti tat-testijiet huma inklużi fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

26.2.   Is-sistema tal-arja kkundizzjonata ġiet ittestjata skont it-Taqsima 9 tal-istandard tal-ISO 14269-2:1997 (It-tratturi u l-makkinarju awtopropulsiv għall-agrikoltura u għall-forestrija — L-ambjent tal-kabina tal-operaturi — It-tieni parti: Il-metodu tat-test u l-prestazzjoni tas-sistemi tat-tisħin, tal-ventilazzjoni u tal-arja kkundizzjonata) u r-rapporti tat-testijiet huma inklużi fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

26.3.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punti 26.1. sa 26.2., ir-rekwiżiti mogħtija fir-Regolament Nru 122 tan-NU/KEE (ĠU L 164, 30.6.2010, p. 231) għall-vetturi tal-kategorija N huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

26.4.   Sistema tat-tisħin

26.4.1.   Disinn ġenerali tas-sistema tat-tisħin li juri l-pożizzjoni tagħha fil-vettura (u l-arranġament tal-apparat li jmewwet il-ħoss (inkluża l-pożizzjoni tal-punti tal-iskambju tas-sħana)): …

26.4.2.   Disinn ġenerali tal-iskambjatur tas-sħana użat fis-sistemi li jużaw is-sħana mill-gassijiet tal-egżost, jew tal-partijiet fejn iseħħ dak l-iskambju (fil-każ ta' sistemi tat-tisħin li jużaw is-sħana li tkun ġejja mill-arja tat-tkessiħ tal-magna): …

26.4.3.   Disinn trażversali tal-iskambjatur tas-sħana jew tal-partijiet fejn iseħħ l-iskambju tas-sħana, flimkien ma' dikjarazzjoni dwar il-ħxuna tal-ħitan, il-materjali użati u l-karatteristiċi tal-wiċċ tagħhom: …

26.4.4.   Speċifikazzjonijiet dwar il-metodu ta' manifattura u dejta teknika marbuta ma' komponenti ewlenin oħrajn tas-sistema tat-tisħin, bħall-fann: …

26.5.   Sistema tal-arja kkundizzjonata

26.5.1.   Deskrizzjoni qasira u disinn skematiku tas-sistema tal-arja kkundizzjonata u tas-sistema ta' kontroll tagħha: …

26.5.2.   Gass użat bħala refriġerant fis-sistema tal-arja kkundizzjonata: …

27.   APPARATI GĦALL-ĦARSIEN MILL-UŻU MHUX AWTORIZZAT

27.1.   Għall-vetturi tal-kategoriji T u C

27.1.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fir-Regolament Nru 62 tan-NU/KEE (ĠU L 89, 27.3.2013, p. 37) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

27.1.2.   Ir-rekwiżiti rilevanti kif preskritti għall-vetturi tal-kategorija N2 fil-punti 2 u 5, minbarra l-punt 5.6, u fil-punti 6.2 u 6.3 tar-Regolament Nru 18 tan-NU/KEE (ĠU L 120, 13.5.2010, p. 29) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

27.1.3.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punt 27.1.1. jew fil-punt 27.1.2., agħti l-informazzjoni li ġejja:

27.1.3.1.   Deskrizzjoni ddettaljata tal-apparati ta' protezzjoni u tal-partijiet tal-vettura involuti fl-installazzjoni tagħhom, li tinkludi ritratti jew disinji: …

27.1.3.2.   Lista tal-komponenti ewlenin li jiffurmaw l-apparati ta' protezzjoni: …

27.2.   Għall-vetturi tal-kategoriji R u S

27.2.1.   Deskrizzjoni ddettaljata tal-apparati ta' protezzjoni u tal-partijiet tal-vettura involuti fl-installazzjoni tagħhom, li tinkludi ritratti jew disinji: …

27.2.1.1.   Lista tal-komponenti ewlenin li jiffurmaw l-apparati ta' protezzjoni: …

28.   L-ISPAZJU TAL-PJANĊI TAR-REĠISTRAZZJONI

28.1.   Il-pożizzjoni tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni (indika l-varjanti fejn meħtieġ; jistgħu jintużaw disinji jekk dan ikun xieraq): …

28.1.1.   Għoli tax-xifer ta' fuq 'il fuq minn wiċċ l-art: fuq quddiem: … mm

fuq wara: … mm

28.1.2.   Għoli tax-xifer ta' taħt 'il fuq minn wiċċ l-art: fuq quddiem: … mm

fuq wara: … mm

28.1.3.   Id-distanza tal-linja taċ-ċentru mill-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura: fuq quddiem: … mm

fuq wara: … mm

28.1.4.   Il-qisien (it-tul bil-wisa'): fuq quddiem: … mm bi … mm

fuq wara: … mm bi … mm

28.1.5.   Inklinazzjoni tal-pjan mal-pjan vertikali: fuq quddiem: … gradi

fuq wara: … gradi

28.1.6.   Angolu tal-viżibbiltà fil-pjan orizzontali: fuq quddiem: … gradi

fuq wara: … gradi

29.   MASES TAS-SABORRA

29.1.   Deskrizzjoni teknika ddettaljata tal-mases tas-saborra u ta' kif dawn huma mmuntati fuq it-trattur (li tinkludi ritratti jew disinji bil-qisien): …

29.1.   Għadd ta' settijiet ta' mases tas-saborra: …

29.1.1.   Għadd ta' komponenti fuq kull sett: Is-sett numru 1: …

Is-sett numru 2: …

Is-sett …

29.2.   Il-massa tal-komponenti fuq kull sett: Is-sett numru 1: … kg

Is-sett numru 2: … kg

Is-sett numru … : … kg

29.2.1.   Il-massa totali ta' kull sett: Is-sett numru 1: … kg

Is-sett numru 2: … kg

Is-sett numru … : … kg

29.3.   Il-massa totali tal-mases tas-saborra: … kg

29.3.1.   Tqassim ta' dawn il-mases bejn il-fusien: … kg

29.4.   Materjali u metodi tal-kostruzzjoni: …

30.   IS-SIKUREZZA TAS-SISTEMI ELETTRIĊI

30.1.   Deskrizzjoni qasira tal-installazzjoni tal-komponenti taċ-ċirkwit tal-elettriku u disinji jew ritratti li juru l-pożizzjoni tal-installazzjoni tal-komponenti taċ-ċirkwit tal-elettriku: …

30.2.   Dijagramma skematika tal-funzjonijiet elettriċi kollha inklużi fiċ-ċirkwit tal-elettriku: …

30.3.   Vultaġġi operattivi (V): …

30.4.   Deskrizzjoni tal-protezzjoni mix-xokkijiet tal-elettriku: …

30.5.   Fjus u/jew salvavita: iva/le/fakultattiv (4)

30.5.1.   Dijagramma li turi l-medda funzjonali: …

30.6.   Konfigurazzjoni tal-irbit tal-wajers tal-elettriku: …

30.7.   Ġeneratur

30.7.1.   Tip: …

30.7.2.   Saħħa nominali: … VA

30.8.   Vetturi totalment elettriċi

30.8.1.   Għall-vetturi totalment elettriċi tal-kategoriji T2, T3, C2 jew C3, ir-rekwiżiti mogħtija fl-Anness IV tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 3/2014 huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/sa fejn hu prattikabbli (4) (jekk tagħżel “sa fejn hu prattikabbli”, jekk jogħġbok agħti iktar dettalji dwar dan: …)

30.9.   Iżolatur tal-batterija

30.9.1.   Skonnettjar tal-batterija permezz ta': sistema elettronika/ċavetta tat-tqabbid/għodda komuni/swiċċ/mezz ieħor (jekk l-iskonnettjar isir b'mezz ieħor, jekk jogħġbok speċifika liem'hu: …)

31.   TANKIJIET TAL-FJUWIL

31.1.   Disinn u deskrizzjoni teknika tat-tankijiet bil-konnessjonijiet u l-linji tas-sistema tal-evaporazzjoni u tal-ventilazzjoni, il-lokkijiet, il-valvijiet u l-apparat ta' qfil: …

31.2.   Disinn li juri biċ-ċar il-pożizzjoni tat-tankijiet fil-vettura: …

31.3.   Disinn tal-ilqugħ kontra s-sħana bejn it-tank u l-apparat tal-egżost: …

31.4.   Tankijiet ewlenin tal-fjuwil

31.4.1.   Kapaċità massima: …

31.4.2.   Materjali użati: …

31.4.3.   Bokka tat-tank tal-fjuwil: fetħa ristretta/tikketta (4) …

31.4.4.   Miżuri għat-tmewwit taċ-ċarġ tal-elettriku (jekk ikun hemm): …

31.5.   Tankijiet tal-fjuwil ta' riżerva

31.5.1.   Kapaċità massima: …

31.5.2.   Materjali użati: …

31.5.3.   Bokka tat-tank tal-fjuwil: fetħa ristretta/tikketta (4) …

31.5.4.   Miżuri għat-tmewwit taċ-ċarġ tal-elettriku (jekk ikun hemm): …

32.   PROTEZZJONI LATERALI U FUQ WARA

32.1.   Protezzjoni laterali

32.1.1.   Preżenti: iva/le/mhix kompluta (4)

32.1.2.   Disinn tal-partijiet tal-vettura li huma rilevanti għall-protezzjoni laterali, jiġifieri disinn tal-vettura u/jew tax-xażi li turi l-pożizzjoni u l-immuntar tal-fusien u disinn tal-muntaġġi u/jew tal-fittings tal-apparati ta' protezzjoni laterali. Jekk il-protezzjoni laterali tinkiseb mingħajr ma jintuża apparat ta' protezzjoni laterali, id-disinn għandha turi biċ-ċar li ġew issodisfati d-dimensjonijiet meħtieġa: …

32.1.3.   Disinn tal-linja tal-art fil-ġenb tal-vettura: …

32.1.4.   Disinji tal-partijiet li jgħaddu minn ġol-wiċċ estern li huma meħtieġa biex jitkejjel l-għoli (H) tal-isporġenzi tal-wiċċ estern skont l-Appendiċi 1 tal-Anness XXVII tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/208: …

32.1.5.   F'każ li jkun hemm apparati ta' protezzjoni laterali, deskrizzjoni sħiħa u/jew disinn tat-tali apparati (inklużi l-muntaġġi u l-fittings tagħhom) jew in-numri tal-approvazzjoni tat-tip tal-komponenti tagħhom: …

32.1.5.1.   Materjali użati: …

32.1.5.2.   Id-dettalji kollha dwar il-fittings meħtieġa u l-istruzzjonijiet kollha għall-immuntar, inklużi r-rekwiżiti tat-torque: …

32.1.6.   Ir-rekwiżiti mogħtija fil-punti 2 u 3 u fil-Partijiet I, II u III tar-Regolament Nru 73 tan-NU/KEE (ĠU L 122, 8.5.2012, p. 1) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

32.2.   Struttura ta' protezzjoni fuq wara

32.2.1.   Preżenti: iva/le/mhix kompluta (4)

32.2.2.   Disinn tal-partijiet tal-vettura li huma rilevanti għall-istruttura ta' protezzjoni fuq wara, jiġifieri disinn tal-vettura u/jew tax-xażi li turi l-pożizzjoni u l-immuntar tal-usa' fus ta' wara u disinn tal-muntaġġ u/jew tal-fitting tal-apparat ta' protezzjoni fuq wara. Jekk l-istruttura ta' protezzjoni fuq wara mhix apparat speċjali, id-disinn għandha turi biċ-ċar li ġew issodisfati d-dimensjonijiet meħtieġa: …

32.2.3.   Disinn tal-linja tal-art fit-tarf ta' wara tal-vettura: …

32.2.4.   F'każ li jkun hemm apparat speċjali, deskrizzjoni sħiħa u/jew disinn tal-istruttura ta' protezzjoni fuq wara (inklużi l-muntaġġi u l-fittings tagħha) jew, jekk dan l-apparat ikun ġie approvat bħala unità teknika separata, in-numru tal-approvazzjoni tat-tip tiegħu: …

32.2.4.1.   Materjali użati: …

32.2.4.2.   Id-dettalji kollha dwar il-fittings meħtieġa u l-istruzzjonijiet kollha għall-immuntar, inklużi r-rekwiżiti tat-torque: …

33.   PJATTAFORMI TAT-TAGĦBIJA

33.1.   Dimensjonijiet tal-pjattaformi tat-tagħbija

33.1.1.   Tul tal-pjattaformi tat-tagħbija: … mm

33.1.2.   Wisa' tal-pjattaformi tat-tagħbija: … mm

33.1.3.   Għoli tal-pjattaformi tat-tagħbija 'l fuq mill-art (47): … mm

33.2.   Il-kapaċità sikura tal-ġarr tat-tagħbija tal-pjattaformi tat-tagħbija ddikjarata mill-manifattur: … kg

33.2.1.   Tqassim ta' dawn it-tagħbijiet bejn il-fusien: … kg

33.3.   Għall-vetturi tal-kategoriji T u C, pjattaformi li jistgħu jinqalgħu: iva/le/fakultattivi (4)

33.3.1.   Deskrizzjoni tal-apparati li għandhom jitwaħħlu mal-vettura: …

33.4.   Stabbiltà tal-pjattaforma tat-tagħbija

33.4.1.   Il-pożizzjoni taċ-ċentru tal-gravità tal-pjattaformi f'direzzjoni lonġitudinali, trażversali u vertikali:

33.4.2.   Għall-vetturi b'diversi pjattaformi tat-tagħbija, il-pożizzjoni taċ-ċentru tal-gravità tal-vettura bil-pjattaformi mgħobbija u mingħajr is-sewwieq, f'direzzjoni lonġitudinali, trażversali u vertikali: …

34.   APPARAT TAL-IRMONK FUQ QUDDIEM (GĦALL-VETTURI TAL-KATEGORIJI T U C)

34.1.   Disinn tal-apparat tal-irmonk fuq quddiem u tal-apparat tal-irbit bid-dimensjonijiet immarkati: …

34.2.   Għall-vetturi b'massa massima teknikament permissibbli ta' mhux aktar minn 2 000 kilogramm, ir-rekwiżiti tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1005/2010 (ĠU L 291, 9.11.2010, p. 36) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

35.   TAJERS

35.1.   It-tajers ingħataw approvazzjoni tat-tip skont l-Anness XXX tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/208: iva/le/mhux applikabbli (4)

35.2.   It-tajers ingħataw approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1): iva/le/mhux applikabbli (4)

35.3.   It-tajers ingħataw approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament Nru 106 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 231): iva/le/mhux applikabbli (4)

35.4.   It-tajers ingħataw approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament Nru 30 tan-NU/KEE (ĠU L 307, 23.11.2011, p. 1): iva/le/mhux applikabbli (4)

35.5.   It-tajers ingħataw approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament Nru 54 tan-NU/KEE (ĠU L 307, 23.11.2011, p. 2): iva/le/mhux applikabbli (4)

35.6.   It-tajers ingħataw approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament Nru 75 tan-NU/KEE (ĠU L 84, 30.3.2011, p. 46): iva/le/mhux applikabbli (4)

35.7.   It-tajers ingħataw approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament Nru 117 tan-NU/KEE (ĠU L 307, 23.11.2011, p. 3): iva/le/mhux applikabbli (4)

36.   SISTEMA TAS-SOPPRESSJONI TAT-TITJIR

36.1.   Irpari tar-roti

36.1.1.   Vettura mgħammra bi rpari tar-roti: iva/le (4)

36.1.2.   Deskrizzjoni qasira tal-vettura f'dak li għandu x'jaqsam mal-irpari tar-roti tagħha: …

36.1.3.   Disinji iddettaljati tal-irpari tar-roti u tal-pożizzjoni tagħhom fil-vettura li juru d-dimensjonijiet u li jqisu l-pożizzjonijiet estremi tal-kombinazzjonijiet tat-tajers mar-roti: …

36.2.   Apparat ieħor għas-soppressjoni tat-titjir

36.2.1.   Preżenti: iva/le/mhux komplut (4)

36.2.2.   Deskrizzjoni qasira tal-vettura f'dak li għandu x'jaqsam mas-sistema tas-soppressjoni tat-titjir tagħha u l-elementi li jiffurmawha: …

36.2.3.   Disinji iddettaljati tas-sistema tas-soppressjoni tat-titjir u tal-pożizzjoni tagħha fil-vettura li juru d-dimensjonijiet u li jqisu l-pożizzjonijiet estremi tal-kombinazzjonijiet tat-tajers mar-roti: …

37.   IX-XAŻI ARMAT BIĊ-ĊINEG B'KOLLOX

(agħti wkoll l-informazzjoni mitluba fil-punt 4.1.2.3.)

37.1.   Ritratti u disinji tal-arranġament tax-xażi armat biċ-ċineg b'kollox u tal-installazzjoni tiegħu fuq il-vettura (inklużi l-elementi ta' ġoċ-ċineg li jiżguraw li ċ-ċineg iduru fuq ir-rombli u fil-forom għaċ-ċineg fuq barra), bid-dimensjonijiet immarkati: …

37.2.   Tip ta' materjal li jmiss mal-art: ċineg tal-lastku/ċineg tal-azzar/peds tal-lastku fuq ix-xus taċ-ċineg (4)

37.3.   Ċineg tal-metall

37.3.1.   Għadd ta' rombli taċ-ċineg li jittrasferixxu t-tagħbija direttament għal fuq wiċċ l-art (NR): …

37.3.2.   L-erja tal-wiċċ estern ta' kull ped (AP): … mm2

37.4.   Ċineg tal-lastku

37.4.1.   L-erja totali tal-wiċċ tal-lastku sporġut taċ-ċinga li jmiss mal-art (AL): … mm2

37.4.2.   Il-perċentwali tal-erja tal-lastku sporġut taċ-ċinga meta mqabbel mal-wiċċ totali tagħha: … %

38.   IGGANĊJAR MEKKANIKU

38.1.   Ritratti u disinji tal-igganċjar mekkaniku, tal-installazzjoni tiegħu fuq il-vettura u tal-igganċjar tiegħu mal-apparat installat fuq il-vettura rmunkata, bid-dimensjonijiet immarkati:

38.1.1.   Igganċjar mekkaniku fuq wara: iva/le (4)

38.1.2.   Mekkaniżmu tal-igganċjar ta' quddiem (għall-vetturi tal-kategoriji R u S): iva/le (4)

38.2.   Deskrizzjoni teknika qasira tal-igganċjar mekkaniku li tispeċifika t-tip ta' kostruzzjoni tiegħu u l-materjal użat għalih

38.2.1.   Igganċjar mekkaniku fuq wara: …

38.2.2.   Mekkaniżmu tal-igganċjar ta' quddiem (għall-vetturi tal-kategoriji R u S): …

38.3.   Igganċjar mekkaniku fuq wara

Tip (skont l-Appendiċi 1 tal-Anness XXXIV tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni Nru (UE) Nru 2015/208):

Għamla:

Deżinjazzjoni tat-tip mogħtija mill-manifattur:

Marka jew numru tal-approvazzjoni tat-tip (tal-UE):

Tagħbija orizzontali massima/il-valur D (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Massa li tista' tiġi rmunkata (T) (4) (44):

… tunnellati

… tunnellati

… tunnellati

Tagħbija vertikali massima permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar (44):

… kg

… kg

… kg

Il-pożizzjoni tal-punt tal-igganċjar (62)

Għoli 'l fuq mill-art

Għoli minimu

… mm

… mm

… mm

Għoli massimu

… mm

… mm

… mm

Distanza mill-pjan vertikali li jgħaddi mill-assi tal-fus ta' wara

Distanza minima

… mm

… mm

… mm

Distanza massima

… mm

… mm

… mm

38.4.   Mekkaniżmu tal-igganċjar ta' quddiem (għall-vetturi tal-kategoriji R u S):

Tip (skont l-Appendiċi 1 tal-Anness XXXIV tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru XXX/2015):

Għamla:

Deżinjazzjoni tat-tip mogħtija mill-manifattur:

Marka jew numru tal-approvazzjoni tat-tip (tal-UE):

Tagħbija orizzontali massima/il-valur D (4) (44):

…. kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Massa li tista' tiġi rmunkata (T) (4) (44):

… tunnellati

… tunnellati

… tunnellati

Tagħbija vertikali massima permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar (44):

… kg

… kg

… kg

Il-pożizzjoni tal-punt tal-igganċjar (62)

Għoli 'l fuq mill-art

Għoli minimu

… mm

… mm

… mm

Għoli massimu

… mm

… mm

… mm

38.5.   Deskrizzjoni tal-igganċjar mekkaniku:

Tip (skont l-Appendiċi 1 tal-Anness XXXIV tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/208):

Għamla:

Deżinjazzjoni tat-tip mogħtija mill-manifattur:

Tagħbija orizzontali massima/il-valur D (4) (44):

… kg/kN (4)

Massa li tista' tiġi rmunkata (T) (4) (44):

… tunnellati

Tagħbija vertikali fuq il-punt tal-igganċjar (S) (44):

… kg

Ritratti u disinji fuq skala tal-mekkaniżmu tal-igganċjar. Dawn id-disinji iridu juru b'mod partikulari d-dimensjonijiet meħtieġa fid-dettall, kif ukoll il-kejl biex jiġi mmuntat l-apparat.

 

Deskrizzjoni teknika qasira tal-mekkaniżmu tal-igganċjar li tispeċifika t-tip ta' kostruzzjoni tiegħu u l-materjal użat għalih.

 

Tip ta' test

Statiku/Dinamiku (4)

Marka jew numru tal-approvazzjoni tat-tip (tal-UE):

ta' għajnejn l-iżbarra tal-irmonk, tal-irjus tal-igganċjar jew ta' mekkaniżmi simili tal-igganċjar li se jitwaħħlu mal-igganċjar mekkaniku (fil-każ ta' zbarri tal-irmonk riġidi jew bil-pern)

tal–igganċjar mekkaniku li se jitwaħħal mal-qafas kwadru jew mal-appoġġ tal-konnessjoni tal-irmonk tal-karru (jekk dan ikun ristrett għal ċerti tipi biss):

38.6.   L-igganċjar mekkaniku nħarġitlu approvazzjoni tat-tip tal-komponent skont ir-Regolament Nru 55 tan-NU/KEE (ĠU L 227, 28.8.2010, p. 1) u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

39.   MEKKANIŻMU TA' RFIGĦ BI TLIET PUNTI

39.1.   Mekkaniżmu ta' rfigħ bi tliet punti: immuntat fuq quddiem/immuntat fuq wara/immuntat fuq quddiem u fuq wara/m'hemmx wieħed (4)

40.   PUNTI ADDIZZJONALI TAL-IGGANĊJAR

40.1.   Punti addizzjonali tal-igganċjar: iva/le/fakultattivi (4)

40.2.   Deskrizzjoni teknika ddettaljata tal-punti addizzjonali tal-igganċjar (li tinkludi ritratti jew disinji) u l-għanijiet ewlenin ta' dawn il-punti: …

40.3.   Tagħbija vertikali massima permissibbli fuq il-punti addizzjonali tal-igganċjar: … kg

D.   INFORMAZZJONI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BREJKIJIET

41.   SOSPENSJONI

41.1.   Deskrizzjoni qasira u disinn skematiku tas-sospensjoni u tas-sistema ta' kontroll tagħha għal kull fus jew grupp ta' fusien jew għal kull rota: …

41.2.   Disinn tal-arranġamenti tas-sospensjoni: …

41.3.   Aġġustament tal-livell: iva/le/fakultattiv (4)

41.4.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi: …

41.5.   Sospensjoni tal-arja tal-fusien motorizzati: iva/le (4)

41.5.1.   Sospensjoni tal-fusien motorizzati li hija ekwivalenti għas-sospensjoni tal-arja: iva/le (4)

41.5.2.   Frekwenza u tmewwit tal-oxxillazzjoni tal-massa mmollata: …

41.6.   Sospensjoni tal-arja tal-fusien li mhumiex motorizzati: iva/le (4)

41.6.1.   Sospensjoni tal-fusien li mhumiex motorizzati li hija ekwivalenti għas-sospensjoni tal-arja: iva/le (4)

41.6.2.   Frekwenza u tmewwit tal-oxxillazzjoni tal-massa mmollata: …

41.7.   Karatteristiċi tal-partijiet tas-sospensjoni li jimmollaw (disinn, karatteristiċi tal-materjali u dimensjonijiet): …

41.8.   Il-vettura hija mgħammra b'sospensjoni idropnewmatika/b'sospensjoni idrawlika/b'sospensjoni pnewmatika (4): iva/le (4)

41.9.   Stabbilizzaturi: iva/le/fakultattivi (4)

41.10.   Smorzaturi: iva/le/fakultattivi (4)

41.11.   Apparat ieħor (jekk hemm): …

42.   FUSIEN U TAJERS

42.1.   Deskrizzjoni tal-fusien (li tinkludi ritratti u disinji tagħhom): …

42.2.   Materjali u metodi tal-kostruzzjoni: …

42.3.   Għamla (fejn ikun xieraq): …

42.4.   Tip (fejn ikun xieraq): …

42.5.   Il-massa massima permissibli li jifilħu l-fusien: … kg

42.6.   Dimensjonijiet tal-fusien:

42.6.1.   Tul: … mm

42.6.2.   Wisa': … mm

42.7.   Konnessjoni tal-brejkijiet mal-fusien: konnessjoni fuq l-assi/konnessjoni radjali/konnessjoni integrata/tip ta' konnessjoni oħra (4) (jekk inhi tip ta' konnessjoni oħra, jekk jogħġbok speċifika liem'hi: …)

42.8.   Dimensjonijiet tal-ikbar tajers permissibbli fuq il-fusien ibbrejkjati: …

42.8.1.   Ċirkonferenza tat-tidwir nominali tal-ikbar tajers fuq il-fusien ibbrejkjati: …

42.8.2.   Dimensjonijiet tal-ikbar tajers permissibbli fuq il-fusien motorizzati: …

42.8.3.   Ċirkonferenza tat-tidwir nominali tal-ikbar tajers fuq il-fusien motorizzati: …

43.   IBBREJKJAR

43.1.   Deskrizzjoni qasira tas-sistemi tal-brejkijiet installati fuq il-vettura (skont il-punt 1.6 tal-Addendum tal-Appendiċi 1 tal-Anness XIII tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/68

43.2.   Speċifikazzjonijiet tal-vettura f'dak li għandu x'jaqsam maċ-ċirkwiti ta' kontroll tal-linji ta' kontroll elettriċi u/jew pnewmatiċi tas-sistemi tal-brejkijiet u lista tal-messaġġi u tal-parametri appoġġati: …

43.3.   L-interfaċċja tas-sistemi tal-brejkijiet hija konformi mal-istandard tal-ISO 11992-1:2003 (Il-vetturi tat-triq — L-iskambju tal-informazzjoni diġitali dwar il-konnessjonijiet elettriċi bejn il-vetturi tal-irmonk u l-vetturi rmunkati -- L-ewwel parti: Is-saff fiżiku u s-saff ta' kollegament tad-dejta) u tinkludi s-saff fiżiku, is-saff ta' kollegament tad-dejta u s-saff ta' applikazzjoni u l-pożizzjoni rispettiva tal-messaġġi u tal-parametri appoġġati: iva/le (4)

43.4.   Sistemi tal-brejkijiet

43.4.1.   Deskrizzjoni tat-tħaddim tas-sistemi tal-brejkijiet (inkluż ta' kwalunkwe parti elettronika fiha), dijagramma li turi t-taqsim tas-sistema tal-elettriku u dijagramma taċ-ċirkwit idrawliku jew pnewmatiku (55): …

43.4.2.   Disinn skematiku u skeċċ tat-tħaddim tas-sistemi tal-brejkijiet (55): …

43.4.3.   Lista tal-komponenti tas-sistema tal-brejkijiet, bil-komponenti identifikati kif xieraq (55): …

43.4.4.   Spjegazzjoni teknika tal-kalkolu tas-sistemi tal-brejkijiet (determinazzjoni tal-proporzjon tal-forzi totali tal-ibbrejkjar fiċ-ċirkonferenza tar-roti meta mqabblin mal-forza applikata fuq il-kontroll tal-brejkijiet) (55): …

43.4.5.   Is-sorsi esterni tal-enerġija (jekk hemm) (il-karatteristiċi, il-kapaċità tal-kompartimenti tal-ħżin tal-enerġija, il-pressjoni minima u massima, il-gejġ tal-pressjoni u l-apparat ta' twissija dwar il-pressjoni minima fuq il-pannell tal-istrumenti, il-kompartimenti tal-ħżin tal-vakwu u l-valv tal-provvista, il-kompressuri tal-provvista u l-konformità mad-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir tal-pressjoni) (55): …

43.4.6.   Sistema elettronika tal-brejkijiet: iva/le/fakultattiva (4)

43.4.7.   Numri tar-rapport tat-testijiet tat-Tip I skont l-Anness VII tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/68 (jekk inhuma applikabbli): …

43.5.   Sistema tal-ibbrejkjar

43.5.1.   Sistema tal-ibbrejkjar: sistema mekkanika/sistema idrostatika mingħajr servoassistenza/sistema bis-servoassistenza/sistema motorizzata għalkollox (4)

43.5.2.   Teknoloġija tas-sistema tal-ibbrejkjar: teknoloġija pnewmatika/teknoloġija idrawlika/teknoloġija pnewmatika u idrawlika (4)

43.5.3.   Illokkjar tal-kontrolli tal-brejkijiet tan-naħa tax-xellug u tan-naħa tal-lemin: …

43.6.   Apparati tal-ibbrejkjar tal-vetturi rmunkati

43.6.1.   Teknoloġija tas-sistema ta' kontroll tal-brejkijiet tal-vetturi rmunkati: teknoloġija idrawlika/teknoloġija pnewmatika/teknoloġija elettrika (4)

43.6.2.   Apparat ta' tqabbid tal-brejkijiet tal-vetturi rmunkati (deskrizzjoni u karatteristiċi): …

43.6.3.   Deskrizzjoni tal-konnetturi, tal-igganċjar u tat-tagħmir tas-sikurezza (inklużi disinji u skeċċi u l-identifikazzjoni ta' kwalunkwe parti elettronika li jista' jkun hemm): …

43.6.4.   Tip ta' konnessjonijiet: konnessjonijiet b'linja waħda/konnessjonijiet b'żewġ linji (4)

43.6.4.1.   Pressjoni żejda tal-provvista (meta jkun hemm linja waħda): … kPa

43.6.4.2.   Pressjoni żejda tal-provvista (meta jkun hemm żewġ linji) (jekk inhu applikabbli): … kPa

43.6.4.2.1.   Idrawlika: … kPa

43.6.4.2.2.   Pnewmatika: … kPa

E.   INFORMAZZJONI DWAR IL-KOSTRUZZJONI TAL-VETTURA

44.   KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI

44.1.   Deskrizzjoni tas-sistemi ta' ġestjoni tal-assigurazzjoni ġenerali tal-kwalità: …

45.   AĊĊESS GĦAS-SISTEMI DIJANJOSTIĊI ABBORD IL-VETTURA U AĊĊESS GĦALL-INFORMAZZJONI DWAR IT-TISWIJA U L-MANUTENZJONI TAL-VETTURA (45)

45.1.   Indirizz tas-sit elettroniku ewlieni għall-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura (45): …

45.2.   Fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip f'diversi stadji, l-indirizz tas-sit elettroniku ewlieni għall-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura mingħand il-manifatturi tal-istadji ta' qabel (45): …

45.3.   Qed tingħata l-informazzjoni rilevanti biex ikunu jistgħu jiġu żviluppati komponenti ta' sostituzzjoni li huma essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-sistema dijanjostika abbord il-vettura: iva/le (45)

45.4.   Il-produzzjoni dinjija annwali ta' tip (61): …

45.5.   Qed jingħataw provi tal-konformità li juru li l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura hija mogħtija bl-użu ta' kliem u stampi miftuħa biss jew bl-użu ta' formati li jistgħu jinqraw u jiġu stampati bl-użu ta' plug-ins tas-softwer standard biss li jkunu disponibbli mingħajr ħlas, u li jkunu jistgħu jiġu installati faċilment u jaħdmu bis-sistemi operattivi tal-kompjuter li jintużaw is-soltu.

45.5.1.   Il-kliem ewlieni fil-metadejta huwa konformi mal-istandard tal-ISO 15031-2:2010 (Il-vetturi tat-triq — Il-komunikazzjoni bejn il-vetturi u t-tagħmir dijanjostiku estern marbut mal-emissjonijiet -- It-tieni parti: Gwida dwar it-termini, id-definizzjonijiet, it-taqsiriet u l-akronimi): iva/le (4)

45.6.   Il-programmazzjoni mill-ġdid tal-unitajiet ta' kontroll skont il-punt 2.5. tal-Appendiċi 1 tal-Anness V tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014

45.6.1.   Il-programmazzjoni mill-ġdid tal-unitajiet ta' kontroll saret skont: l-istandard SAE J2534/l-istandard TMC RP1210/softwer nonproprjetarju ieħor (4) (jekk intuża softwer nonproprjetarju ieħor, jekk jogħġbok speċifika liem'hu: …)

45.6.1.1.   Softwer proprjetarju: iva/le (4)

45.6.1.2.   L-istandard tal-ISO 22900-2 (Il-vetturi tat-triq — L-interfaċċja modulari ta' komunikazzjoni tal-vettura (MVCI) -- It-tieni parti: L-interfaċċja tal-programmazzjoni tal-applikazzjoni marbuta mal-unità tad-dejta tal-protokoll dijanjostiku (D-PDU API)): iva/le (4)

45.6.1.3.   L-istandard SAE J2534 (Il-prassi rrakkomandata għall-programmazzjoni pass-through tal-vetturi): iva/le (4)

45.6.1.4.   L-istandard TMC RP1210 (L-interfaċċja tal-programmazzjoni tal-applikazzjoni (API)): iva/le (4)

45.6.1.5.   Softwer nonproprjetarju ieħor: iva/le (4) (jekk intuża softwer nonproprjetarju ieħor, jekk jogħġbok speċifika liem'hu: …)

45.6.2.   Il-validazzjoni tal-kompatibbiltà tal-applikazzjoni speċifika tal-manifattur mal-interfaċċji ta' komunikazzjoni tal-vetturi ssir permezz ta': interfaċċji ta' komunikazzjoni tal-vettura żviluppati b'mod indipendenti/billi jiġi missellef ħardwer speċjali (4)

45.6.3.   Il-komunikazzjoni abbord il-vettura u l-komunikazzjoni bejn l-unitajiet ta' kontroll elettroniku u s-servizz dijanjostiku jsiru skont:

45.6.3.1.   L-istandard SAE J1939 (Il-kontroll tas-serje u n-netwerk ta' komunikazzjoni tal-vetturi): iva/le (4)

45.6.3.2.   L-istandard tal-ISO 11783 (It-tratturi u l-makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija — Il-kontroll tas-serje u n-netwerk ta' komunikazzjoni tad-dejta): iva/le (4)

45.6.3.3.   L-istandard tal-ISO 14229 (Il-vetturi tat-triq — Is-servizzi dijanjostiċi unifikati (UDS)): iva/le (4)

45.6.3.4.   L-istandard tal-ISO 27145 (Il-vetturi tat-triq — L-implimentazzjoni ta' rekwiżiti tal-komunikazzjoni għas-sistemi dijanjostiċi abbord armonizzati mad-dinja kollha) flimkien mal-istandard tal-ISO 15765-4 (Il-vetturi tat-triq — Il-komunikazzjoni dijanjostika permezz tan-Netwerk taż-żona tal-kontrollur (“Controller Area Network”) -- Ir-raba' parti: Ir-rekwiżiti għas-sistemi marbutin mal-emissjonijiet) (4)/l-istandard tal-ISO 13400 (Il-vetturi tat-triq — Il-komunikazzjoni dijanjostika permezz tal-protokoll tal-Internet) (4): iva/le (4)

45.7.   L-informazzjoni meħtieġa għall-manifattura ta' għodod dijanjostiċi

45.7.1.   Fin-netwerks tiegħu mogħtija bi frankiġja, il-manifattur tal-vettura juża għodod dijanjostiċi u tat-testijiet skont l-istandard tal-ISO 22900-2:2009 (Il-vetturi tat-triq — L-interfaċċja modulari ta' komunikazzjoni tal-vettura (MVCI) -- It-tieni parti: L-interfaċċja tal-programmazzjoni tal-applikazzjoni marbuta mal-unità tad-dejta tal-protokoll dijanjostiku) u l-istandard tal-ISO 22901-2:2011 (Il-vetturi tat-triq — L-iskambju miftuħ tad-dejta dijanjostika (ODX) -- It-tieni parti: Id-dejta dijanjostika marbuta mal-emissjonijiet): iva/le/mhux applikabbli (4) (jekk twieġeb “mhux applikabbli”, jekk jogħġbok speċifika r-raġunijiet għal dan: …)

45.7.2.   L-operaturi indipendenti għandhom aċċess għall-fajls tal-ODX permezz tas-sit elettroniku tal-manifattur: iva/le/mhux applikabbli (4) (jekk twieġeb “mhux applikabbli”, jekk jogħġbok speċifika r-raġunijiet għal dan: …)

45.7.3.   L-informazzjoni dwar il-protokoll ta' komunikazzjoni kif stabbilit fil-punt 1.1. tal-Appendiċi 2 tal-Anness V tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014 huma disponibbli permezz tas-siti elettroniċi tal-manifattur li fihom informazzjoni dwar it-tiswijiet: iva/le/mhux applikabbli (4) (jekk twieġeb “mhux applikabbli”, jekk jogħġbok speċifika r-raġunijiet għal dan: …)

45.7.4.   L-informazzjoni meħtieġa għall-ittestjar u d-dijanjożi tal-komponenti mmonitorjati tas-sistemi dijanjostiċi abbord kif stabbilit fil-punt 1.2. tal-Appendiċi 2 tal-Anness V tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014 huma disponibbli permezz tas-siti elettroniċi tal-manifattur li fihom informazzjoni dwar it-tiswijiet: iva/le/mhux applikabbli (4) (jekk twieġeb “mhux applikabbli”, jekk jogħġbok speċifika r-raġunijiet għal dan: …)

45.7.5.   Id-dejta meħtieġa biex isiru t-tiswijiet kif stabbilit fil-punt 1.3. tal-Appendiċi 2 tal-Anness V tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014 huma disponibbli permezz tas-siti elettroniċi tal-manifattur li fihom informazzjoni dwar it-tiswijiet: iva/le/mhux applikabbli (4) (jekk twieġeb “mhux applikabbli”, jekk jogħġbok speċifika r-raġunijiet għal dan: …)

45.8.   Informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni ta' kombinazzjonijiet tal-vetturi

45.8.1.   Il-manifattur tal-vettura jirrakkomanda li tip ta' trattur partikulari jiġi kkombinat ma' tip ta' vettura tal-kategorija R jew S partikulari jew viċeversa: iva/le (4)

45.8.2.   Vetturi li għalihom ġiet irrakkomandata l-kombinazzjoni:

45.8.2.1.   Għamla (isem kummerċjali tal-manifattur) (18): …

45.8.2.2.   Tip (17): …

45.8.2.2.1.   Varjanti (17): …

45.8.2.2.2.   Verżjonijiet (17): …

45.8.2.3.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

45.8.2.4.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

45.8.3.   L-informazzjoni dwar is-sistemi dijanjostiċi abbord il-vettura u dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura marbuta mal-interkonnettività taż-żewġ vetturi hija pprovduta permezz ta' sit elettroniku stabbilit b'mod konġunt minn diversi manifatturi jew minn konsorzju ta' manifatturi: iva/le (4)

45.8.3.1.   L-indirizz tas-sit elettroniku stabbilit b'mod konġunt minn diversi manifatturi jew minn konsorzju ta' manifatturi (45): …

46.   STRUTTURA TA' PROTEZZJONI KONTRA L-QLIB (ROPS)

46.1.   Tagħmir tar-ROPS: obbligatorju/fakultattiv/standard (4)

46.2.   ROPS permezz ta' kabina/permezz ta' qafas/permezz ta' roll bar immuntata fuq quddiem/fuq wara (4)

46.2.1.   F'każ li jkun hemm roll bar, din: tintewa/ma tintewiex (4)

46.2.2.   F'każ li jkun hemm roll bar li tintewa:

46.2.2.1.   din tintewa: bl-użu ta' għodda apposta għal hekk/mingħajr ma jintużaw għodda apposta għal hekk (4);

46.2.2.2.   din tinqafel bl-użu ta' mekkaniżmu: li jitħaddem bl-idejn/li jaħdem b'mod awtomatiku (4)

46.2.2.3.   Ritratti u disinji tekniċi ddettaljati li juru l-parti fejn wieħed jista' jaqbad u d-dehra minn fuq u mill-ġenb taż-żoni aċċessibbli. Fuq id-disinji jridu jingħataw il-qisien: …

46.3.   Ritratti u disinji tekniċi ddettaljati li juru l-pożizzjoni tar-ROPS, il-pożizzjoni tal-punt tal-indiċi tas-sit (is-SIP), id-dettalji tal-muntaġġi u l-pożizzjoni tal-parti ta' quddiem tat-trattur li tkun kapaċi tiflaħ it-trattur jekk dan jinqaleb (jekk dan ikun meħtieġ) eċċ. (fil-każ ta' ROPS li tintewa mmuntata fuq quddiem, indika l-parti fejn wieħed jista' jaqbad u d-dehra minn fuq u mill-ġenb taż-żoni aċċessibbli). Fuq id-disinji jridu jingħataw il-qisien ewlenin, inklużi l-qisien esterni tat-trattur bl-istruttura ta' protezjoni mmuntata fuqu u l-qisien ewlenin ta' ġewwa tiegħu: …

46.4.   Deskrizzjoni qasira tal-istruttura ta' protezzjoni, li tinkludi:

46.4.1.   It-tip ta' kostruzzjoni: …

46.4.2.   Id-dettalji tal-muntaġġi: …

46.4.3.   Id-dettalji tal-parti ta' quddiem tat-trattur li tkun kapaċi tiflaħ it-trattur jekk dan jinqaleb (jekk dan ikun meħtieġ): …

46.4.4.   Qafas addizzjonali: …

46.5.   Qisien (52)

46.5.1.   Għoli tal-partijiet tas-saqaf 'il fuq mill-punt tal-indiċi tas-sit (is-SIP): … mm

46.5.2.   Għoli tal-partijiet tas-saqaf 'il fuq mill-pjanċa tas-saqajn tat-trattur: … mm

46.5.3.   Wisa' tal-istruttura ta' protezzjoni fuq ġewwa, imkejla b'mod vertikali 'l fuq mill-punt tal-indiċi tas-sit fil-livell taċ-ċentru tar-rota tal-istering: … mm

46.5.4.   Distanza miċ-ċentru tar-rota tal-istering sal-ġenb tal-lemin tal-istruttura ta' protezzjoni: … mm

46.5.5.   Distanza miċ-ċentru tar-rota tal-istering sal-ġenb tax-xellug tal-istruttura ta' protezzjoni: … mm

46.5.6.   L-inqas distanza minn tarf ir-rota tal-istering sal-istruttura ta' protezzjoni: … mm

46.5.7.   Id-distanza orizzontali mill-punt tal-indiċi tas-sit san-naħa ta' wara tal-istruttura ta' protezzjoni 'l fuq mill-punt tal-indiċi tas-sit: … mm

46.5.8.   Il-pożizzjoni tal-parti ta' quddiem tat-trattur li tkun kapaċi tiflaħ it-trattur jekk dan jinqaleb (b'referenza għall-fus ta' wara) (jekk dan ikun meħtieġ):

46.5.8.1.   Id-distanza orizzontali: … mm

46.5.8.2.   Id-distanza vertikali: … mm

46.6.   Id-dettalji tal-materjali użati fil-kostruzzjoni tal-istruttura ta' protezzjoni u l-karatteristiċi tal-azzar użat (53)

46.6.1.   Il-qafas ewlieni (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

46.6.2.   Il-muntaġġi (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

46.6.3.   Il-boltijiet tal-assemblaġġ u tal-immuntar (il-partijiet –il-qisien): …

46.6.4.   Is-saqaf (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

46.6.5.   Il-kisi minn barra (jekk ikun hemm) (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

46.6.6.   Ħġieġ (jekk ikun hemm) (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

46.6.7.   Il-parti ta' quddiem tat-trattur li tkun kapaċi tiflaħ it-trattur jekk dan jinqaleb (jekk dan ikun meħtieġ) (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

46.7.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punti 46.1. sa 46.6.7., agħti l-informazzjoni li ġejja:

46.7.1.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 3 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni mmuntati fuq it-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (l-ittestjar dinamiku), u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

46.7.2.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 8 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni mmuntati fuq it-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija biċ-ċineg, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

46.7.3.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 4 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni mmuntati fuq it-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (l-ittestjar statiku), u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

46.7.4.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 6 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni kontra l-qlib immuntati fuq in-naħa ta' quddiem tat-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija bir-roti u b'ċineg dojoq, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

46.7.5.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 7 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni kontra l-qlib immuntati fuq in-naħa ta' wara tat-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija bir-roti u b'ċineg dojoq, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

47.   L-ISTRUTTURI TA' PROTEZZJONI MINN OĠĠETTI LI JAQGĦU (FOPS)

47.1.   Vetturi tal-kategoriji T u C mgħammra għall-użu fil-forestrija

47.1.1.   Ir-rekwiżiti dwar il-FOPS mogħtija fil-livell I/fil-livell II (4) tal-istandard tal-ISO 8083:2006 (Il-makkinarju għall-forestrija — L-istrutturi ta' protezzjoni minn oġġetti li jaqgħu (FOPS) -- It-testijiet fil-laboratorju u r-rekwiżiti marbutin mal-prestazzjoni) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

47.2.   Il-vetturi l-oħra kollha tal-kategoriji T u C mgħammra b'FOPS

47.2.1.   Ritratti u disinji tekniċi ddettaljati li juru l-pożizzjoni tal-FOPS, il-pożizzjoni tal-punt tal-indiċi tas-sit (is-SIP), eċċ. Fuq id-disinji jridu jingħataw il-qisien ewlenin, inklużi l-qisien esterni tat-trattur bl-istruttura ta' protezjoni mmuntata fuqu u l-qisien ewlenin ta' ġewwa tiegħu: …

47.2.2.   Deskrizzjoni qasira tal-istruttura ta' protezzjoni, li tinkludi:

47.2.2.1.   It-tip ta' kostruzzjoni: …

47.2.2.2.   Id-dettalji tal-muntaġġi: …

47.2.3.   Qisien (52)

47.2.3.1.   Għoli tal-partijiet tas-saqaf 'il fuq mill-punt tal-indiċi tas-sit (is-SIP): … mm

47.2.3.2.   Għoli tal-partijiet tas-saqaf 'il fuq mill-pjanċa tas-saqajn tat-trattur: … mm

47.2.3.3.   Għoli totali tat-trattur bl-istruttura ta' protezjoni mmuntata fuqu: … mm

47.2.3.4.   Wisa' totali tal-istruttura ta' protezzjoni (jekk ikunu inklużi l-madgards, dan għandu jintqal): … mm

47.2.4.   Id-dettalji tal-materjali użati fil-kostruzzjoni tal-istruttura ta' protezzjoni u l-karatteristiċi tal-azzar użat (53)

47.2.4.1.   Il-qafas ewlieni (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

47.2.4.2.   Il-muntaġġi (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

47.2.4.3.   Il-boltijiet tal-assemblaġġ u tal-immuntar (il-partijiet –il-qisien): …

47.2.4.4.   Is-saqaf (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

47.2.5.   Id-dettalji tat-tisħiħ li l-manifattur tat-trattur jagħmel fuq il-parts oriġinali: …

47.2.6.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punti 47.2.1. sa 47.2.5., qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 10 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni minn oġġetti li jaqgħu mmuntati fuq it-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

48.   ESPONIMENT TAS-SEWWIEQ GĦAL-LIVELL TAL-ĦOSS

48.1.   Vetturi tal-kategorija T jew C (b'ċineg tal-lastku) li għandhom jiġu ttestjati skont il-metodu tat-test numru 1, skont il-punt 2 tal-Anness XIII tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014: iva/le/mhux applikabbli (4)

48.2.   Vetturi tal-kategorija T jew C (b'ċineg tal-lastku) li għandhom jiġu ttestjati skont il-metodu tat-test numru 2, skont il-punt 3 tal-Anness XIII tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014: iva/le/mhux applikabbli (4)

48.3.   Vetturi tal-kategorija C b'ċineg tal-azzar li għandhom jiġu ttestjati fuq saff ramel umdu kif speċifikat fil-paragrafu 5.3.2 tal-istandard tal-ISO 6395:2008 (Il-makkinarju li jċaqlaq it-terrapien jew il-ħamrija — Determinazzjoni tal-livell tal-potenza akustika -- Il-kundizzjonijiet tal-ittestjar dinamiku): iva/le/mhux applikabbli (4)

48.4.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punti 48.1. sa 48.3., qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 5 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-kejl uffiċjali tal-livell tal-ħoss fil-pożizzjonijiet tas-sewqan fit-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

49.   POŻIZZJONIJIET BILQIEGĦDA (SEDILI U SITS)

49.1.   Il-konfigurazzjoni tal-pożizzjonijiet bilqiegħda: sit/sedil (4)

49.2.   Il-koordinati jew id-disinn tal-punti ta' referenza għas-sits (S) ta' kull pożizzjoni bilqiegħda: …

49.3.   Deskrizzjoni u disinji tal-affarijiet li ġejjin:

49.3.1.   Is-sits u l-ankraġġi tagħhom: …

49.3.2.   Is-sistema ta' aġġustament: …

49.3.3.   Is-sistemi ta' tressiq tas-sits u ta' llokkjar tagħhom: …

49.3.4.   L-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza (jekk dawn huma inkorporati fl-istruttura tas-sit): …

49.3.5.   Il-partijiet tal-vettura li jintużaw bħala ankraġġi: …

49.4.   Is-sit tas-sewwieq:

49.4.1.   Pożizzjoni tas-sit tas-sewwieq: fuq ix-xellug/fuq il-lemin/fin-nofs (4): …

49.4.2.   Kategorija tat-tip ta' sit tas-sewwieq: il-klassi I/II/III tal-kategorija A, il-kategorija B (4)

49.4.3.   Pożizzjoni riversibbli tas-sewqan: iva/le (4)

49.4.3.1.   Deskrizzjoni tal-pożizzjoni riversibbli tas-sewqan: …

49.4.4.   Il-qisien tas-sit tas-sewwieq, inklużi l-fond u l-wisa' ta' wiċċ is-sit, il-pożizzjoni u l-inklinazzjoni ta' dahar is-sit, kif ukoll l-inklinazzjoni ta' wiċċ is-sit:

49.4.5.   Il-karatteristiċi ewlenin tas-sit tas-sewwieq: …

49.4.6.   Sistema ta' aġġustament: …

49.4.7.   Is-sistema ta' tressiq tas-sit u ta' llokkjar tiegħu fid-direzzjonijiet lonġitudinali u vertikali: …

49.4.7.1.   Fil-każ ta' vetturi li ma jkollhomx sit aġġustabbli, indika l-ispostament tal-kolonna tal-istering u tal-pedali: …

49.5.   Is-sits tal-passiġġieri:

49.5.1.   Pożizzjoni u arranġament tas-sits (8): …

49.5.2.   Qisien tas-sits tal-passiġġieri: …

49.5.3.   Karatteristiċi ewlenin tas-sits tal-passiġġieri: …

49.5.4.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard EN 15694:2009 (It-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija — Is-sit tal-passiġġier -- Ir-rekwiżiti u l-proċeduri tat-testijiet) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

49.5.5.   Ir-rekwiżiti għas-sits tal-passiġġieri għall-vetturi tajbin għal kull xorta ta' terren tat-tip II mogħtija fl-istandard EN 15997:2011 (Il-vetturi tajbin għal kull xorta ta' terren (l-ATVs u l-kwads) — Ir-rekwiżiti tas-sikurezza u l-metodi tat-testijiet) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

50.   L-ISPAZJU GĦALL-IMMANUVRAR U L-AĊĊESS GĦALL-VETTURA U L-ĦRUĠ MINNHA, INKLUŻI L-BIBIEN U T-TWIEQI

50.1.   L-ispazju għall-immanuvrar

50.1.1.   Ritratti jew disinji iddettaljati, li jinkludu d-dimensjonijiet tal-ispazju għall-immanuvrar, u li jindikaw, b'mod partikulari, il-pożizzjoni tal-punt ta' referenza għas-sit (S) u d-dimensjonijiet tal-ispazju għall-immanuvrar ta' madwaru, l-ispazju liberu bejn il-bażi tar-rota tal-istering u l-partijiet imwaħħlin tat-trattur, il-pożizzjonijiet tal-apparati ta' kontroll, l-iskaluni u l-poġġamani meħtieġa: …

50.1.2.   L-apparati ta' kontroll imħaddmin bl-idejn għandhom l-ispazji liberi minimi mitluba fil-punt 4.5.3. tal-istandard tal-ISO 4254-1:2013 (Il-makkinarju għall-agrikoltura — Is-sikurezza -- L-ewwel parti: Rekwiżiti ġenerali) u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

50.2.   Aċċess għall-pożizzjoni tas-sewqan:

50.2.1.   Ritratti jew disinji iddettaljati u/jew dijagramma kompożittiva, li jinkludu l-qisien tal-entraturi, tat-taraġ, tal-iskaluni, tal-poġġamani u tal-imqabad: …

50.2.2.   Il-qisien minimi tat-taraġ, tad-daħliet għas-saqajn fil-vettura u tal-iskaluni:

50.2.2.1.   Il-fond tal-ispazju liberu: … mm

50.2.2.2.   Il-wisa' tal-ispazju liberu: … mm

50.2.2.3.   L-għoli tal-ispazju liberu: … mm

50.2.2.4.   Id-distanza bejn il-wiċċ ta' żewġ tarġiet: … mm

50.2.3.   Għall-vetturi tal-kategorija C, ir-rekwiżiti skont it-taqsima 3.3.5 tal-Anness XV tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014 huma ssodisfati bid-dokumentazzjoni rilevanti inkluża fid-dokument ta' informazzjoni:

50.2.4.   Hemm poġġamani/imqabad: iva/le (4)

50.3.   Aċċess għal pożizzjonijiet oħrajn, minbarra l-pożizzjoni tas-sewqan:

50.3.1.   Ritratti jew disinji iddettaljati u/jew dijagramma kompożittiva, li jinkludu l-qisien tal-entraturi, tat-taraġ, tal-iskaluni, tal-poġġamani u tal-imqabad: …

50.3.2.   Il-qisien minimi tat-taraġ, tad-daħliet għas-saqajn fil-vettura u tal-iskaluni:

50.3.2.1.   Il-fond tal-ispazju liberu: … mm

50.3.2.2.   Il-wisa' tal-ispazju liberu: … mm

50.3.2.3.   L-għoli tal-ispazju liberu: … mm

50.3.2.4.   Id-distanza bejn il-wiċċ ta' żewġ tarġiet: … mm

50.3.3.   Hemm poġġamani/imqabad (4): iva/le (4)

50.4.   Il-bibien tal-okkupanti u l-lukketti u ċ-ċappetti tagħhom

50.4.1.   L-għadd ta' bibien u l-konfigurazzjoni, il-qisien u l-angolu massimu tal-ftuħ tagħhom (5): …

50.4.2.   Disinn tal-lukketti u ċ-ċappetti u tal-pożizzjoni tagħhom fil-bibien: …

50.4.3.   Deskrizzjoni teknika tal-lukketti u ċ-ċappetti: …

50.4.4.   Il-bibien tal-vettura bi twieqi elettriċi u l-aperturi tas-saqaf li jinfetħu bl-elettriku, jekk inhuma mmuntati, huma konformi mal-paragrafi 5.8.1 sa 5.8.5 tar-Regolament Nru 21 tan-NU/KEE (ĠU L 188, 16.7.2008, p. 32): iva/le (4)

50.5.   Twieqi u ħruġ ta' emerġenza

50.5.1.   Ritratti jew disinji u/jew dijagramma kompożittiva tal-arranġament tat-twieqi u tal-ħruġ ta' emerġenza, kif ukoll ta' kull mezz ieħor li jiffaċilita l-evakwazzjoni: …

50.5.2.   Għadd ta' twieqi: … u ta' ħruġ tal-emerġenza: …

50.5.3.   Qisien tat-twieqi: … mm bi … mm u tal-ħruġ ta' emerġenza: … mm bi … mm

50.5.4.   Mezzi biex jingħelbu d-differenzi fl-għoli ta' iktar minn 1 000 mm biex tiġi ffaċilitata l-evakwazzjoni, jekk ikunu mmuntati: …

51.   KONNESSJONIJIET MOTORIZZATI

51.1.   Għadd ta' konnessjonijiet motorizzati: …

51.2.   Konnessjoni motorizzata ewlenija

51.2.1.   Pożizzjoni: fuq quddiem/fuq wara/pożizzjoni oħra (4) (jekk tagħżel “pożizzjoni oħra”, jekk jogħġbok speċifika liem'hi: …)

51.2.2.   Rotazzjonijiet kull minuta: …

51.2.2.1.   Proporzjon tar-rotazzjonijiet tal-konnessjoni motorizzata mar-rotazzjonijiet tal-magna: …

51.2.4.   Informazzjoni fakultattiva: Saħħa fil-konnessjoni motorizzata meta jkun hemm il-veloċitajiet nominali (skont il-Kodiċi 2 tal-OECD (57) jew l-istandard tal-ISO 789-1:1990 (It-tratturi għall-agrikoltura — Il-proċeduri tat-testijiet -- L-ewwel parti: It-testijiet tas-saħħa għall-konnessjoni motorizzata))

Veloċità nominali fil-konnessjoni motorizzata

(f'min– 1)

Veloċità korrispondenti tal-magna

(f'min– 1)

Saħħa

(f'kW)

1-540

2-1 000

540E

 

 

1 000 E

 

 

51.2.3.   Irpar tal-konnessjoni motorizzata (deskrizzjoni, qisien, disinji u ritratti tiegħu): …

51.3.   Konnessjoni motorizzata sekondarja (jekk hemm)

51.3.1.   Pożizzjoni: fuq quddiem/fuq wara/pożizzjoni oħra (4) (jekk tagħżel “pożizzjoni oħra”, jekk jogħġbok speċifika liem'hi: …)

51.3.2.   Rotazzjonijiet kull minuta: …

51.3.2.1.   Proporzjon tar-rotazzjonijiet tal-konnessjoni motorizzata mar-rotazzjonijiet tal-magna: …

51.2.3.   Informazzjoni fakultattiva: Saħħa fil-konnessjoni motorizzata meta jkun hemm il-veloċitajiet nominali (skont il-Kodiċi 2 tal-OECD (57) jew l-istandard tal-ISO 789-1:1990 (It-tratturi għall-agrikoltura — Il-proċeduri tat-testijiet -- L-ewwel parti: It-testijiet tas-saħħa għall-konnessjoni motorizzata))

Veloċità nominali fil-konnessjoni motorizzata

(f'min– 1)

Veloċità korrispondenti tal-magna

(f'min– 1)

Saħħa

(f'kW)

1-540

2-1 000

540E

 

 

1 000 E

 

 

51.3.4.   Irpari tal-konnessjoni motorizzata (deskrizzjoni, qisien, disinji u ritratti tagħhom): …

51.4.   Konnessjoni motorizzata fuq wara

51.4.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 500-1:2014 (It-tratturi għall-agrikoltura — Il-konnessjonijiet motorizzati mmuntati fuq wara tat-tip 1, 2, 3 u 4 -- L-ewwel parti: L-ispeċifikazzjonijiet ġenerali, ir-rekwiżiti tas-sikurezza u l-qisien tal-irpar ewlieni u taż-żona ta' spazju liberu) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

51.4.2.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 500-2:2004 (It-tratturi għall-agrikoltura — Il-konnessjonijiet motorizzati mmuntati fuq wara tat-tip 1, 2 u 3 -- It-tieni parti: It-tratturi b'ċineg dojoq u l-qisien tal-irpar ewlieni u taż-żona ta' spazju liberu) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

51.5.   Konnessjoni motorizzata fuq quddiem

51.5.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 8759-1:1998 (It-tratturi għall-agrikoltura bir-roti — It-tagħmir immuntat fuq quddiem -- L-ewwel parti: Il-konnessjoni motorizzata u l-konnessjoni tal-irmonk bi tliet punti), minbarra l-klawżola 4.2 tiegħu, huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

52.   PROTEZZJONI TAL-KOMPONENTI TA' PROPULSJONI, TAS-SISTEMA TAL-EGŻOST, TAL-IRPARI U TAL-APPARATI TA' PROTEZZJONI

52.1.   Deskrizzjoni tal-apparati ta' protezzjoni bid-dimensjonijiet (li tinkludi disinji, skeċċi jew ritratti), li turi d-distanzi ta' sikurezza li għandhom jitħarsu biex jiġi evitat il-kuntatt ma' partijiet perikolużi u l-apparati ta' protezzjoni mmuntat fuq il-punti perikolużi bħala protezzjoni, tal-inqas għall-komponenti li ġejjin:

52.1.1.   L-apparati ta' kontroll: …

52.1.2.   Il-mekkaniżmu ta' rfigħ bi tliet punti mmuntat fuq wara: …

52.1.3.   Il-mekkaniżmu ta' rfigħ bi tliet punti mmuntat fuq quddiem: …

52.1.4.   Is-sit tas-sewwieq u l-ambjent tas-sewqan: …

52.1.5.   Is-sits tal-passiġġieri (jekk hemm): …

52.1.6.   L-istering u l-fus tas-sospensjoni: …

52.1.7.   Ix-xafts tat-trażmissjoni mwaħħlin fuq it-trattur: …

52.1.8.   Iż-żona ta' spazju liberu madwar ir-roti ta' propulsjoni: …

52.1.9.   Il-bonit: …

52.1.10.   Il-protezzjoni mill-uċuħ jaħarqu: …

52.1.11.   Is-sistema tal-egżost: …

52.1.12.   Ir-roti: …

52.2.   Deskrizzjoni tal-apparati ta' protezzjoni użati għall-affarijiet li ġejjin (li tinkludi ritratti u disinji, jekk ikun hemm bżonn):

52.2.1.   Il-protezzjoni ta' naħa waħda: …

52.2.2.   Il-protezzjoni ta' diversi naħat: …

52.2.3.   Il-protezzjoni permezz ta' inkapsulament totali: …

52.2.4.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi (jekk hemm): …

52.3.   Ir-rekwiżiti għall-uċuħ jaħarqu mogħtija fl-istandard EN 15997:2011 (Il-vetturi tajbin għal kull xorta ta' terren (l-ATVs u l-kwads) — Ir-rekwiżiti tas-sikurezza u l-metodi tat-testijiet) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

52.4.   Deskrizzjoni tat-tqassim tal-pajpijiet flessibbli idrawliċi u tal-marki tagħhom (li tinkludi skeċċi, disinji jew ritratti tagħhom): …

52.5.   Għall-vetturi tal-kategorija R b'kapaċità jitmejlu, deskrizzjoni tal-apparati ta' appoġġ għat-tiswija u l-manutenzjoni (inklużi skeċċi, disinji jew ritratti tagħhom): …

52.6.   Deskrizzjoni u identifikazzjoni tal-punti ta' ggriżjar u tal-mezzi ta' aċċess għalihom (inklużi skeċċi, disinji jew ritratti tagħhom): …

53.   ANKRAĠĠI TAĊ-ĊINTURINI TAS-SIKUREZZA

53.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 3776-1:2006 (It-tratturi u l-makkinarju għall-agrikoltura — Iċ-ċinturini tas-sikurezza -- L-ewwel parti: Ir-rekwiżiti marbutin mal-pożizzjoni tal-ankraġġi) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

53.2.   Ritratti u/jew disinji tal-karozzerija li juru l-pożizzjoni u l-qisien reali u effettivi tal-ankraġġi: …

53.3.   Disinji tal-ankraġġi u tal-partijiet tal-istruttura tal-vettura li magħhom huma mwaħħlin (flimkien ma' dikjarazzjoni dwar in-natura tal-materjali użati): …

53.4.   Indikazzjoni tat-tipi ta' ċinturini (14) li jistgħu jitwaħħlu mal-ankraġġi li hemm fil-vettura

 

Pożizzjoni tal-ankraġġ

Struttura tal-vettura

Struttura tas-sit

Is-sit tas-sewwieq

 

Ankraġġi ta' isfel

 

fuq barra

fuq ġewwa

 

 

Ankraġġi ta' fuq

 

 

Is-sit tal-passiġġier

numru 1

 

Ankraġġi ta' isfel

 

fuq barra

fuq ġewwa

 

 

Ankraġġi ta' fuq

 

 

Is-sit tal-passiġġier

numru …

 

Ankraġġi ta' isfel

 

fuq barra

fuq ġewwa

 

 

Ankraġġi ta' fuq

 

 

53.4.1.   Kummenti: …

53.5.   Apparat speċjali (pereżempju apparat għall-aġġustament tal-għoli tas-sit, apparat ta' tensjoni taċ-ċinturin, eċċ.): …

53.6.   Deskrizzjoni ta' tip ta' ċinturin tas-sikurezza partikulari li fih ankraġġ f'dahar is-sit jewinkella li jinkorpora fih apparat ta' dissipazzjoni tal-enerġija: …

53.7.   Informazzjoni alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punti 53.2. sa 53.6.

53.7.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 3776-2:2013 (It-tratturi u l-makkinarju għall-agrikoltura — Iċ-ċinturini tas-sikurezza -- It-tieni parti: Ir-rekwiżiti marbutin mas-saħħa tal-ankraġġi) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

53.7.2.   Ir-rapport tat-test inħareġ abbażi tar-Regolament Nru 14 tan-NU/KEE (ĠU L 109, 28.4.2011, p. 1) u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

53.7.3.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 3 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni mmuntati fuq it-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (l-ittestjar dinamiku), bl-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza ttestjati, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

53.7.4.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 8 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni mmuntati fuq it-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija biċ-ċineg, bl-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza ttestjati, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

53.7.5.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 4 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni mmuntati fuq it-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (l-ittestjar statiku), bl-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza ttestjati, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

53.7.6.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 6 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni kontra l-qlib immuntati fuq in-naħa ta' quddiem tat-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija bir-roti u b'ċineg dojoq, bl-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza ttestjati, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

53.7.7.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 7 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni kontra l-qlib immuntati fuq in-naħa ta' wara tat-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija bir-roti u b'ċineg dojoq, bl-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza ttestjati, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

54.   ĊINTURINI TAS-SIKUREZZA

54.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 3776-3:2009 (It-tratturi u l-makkinarju għall-agrikoltura — Iċ-ċinturini tas-sikurezza -- It-tielet parti: Ir-rekwiżiti għall-assemblaġġi) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

54.2.   Ir-rapport tat-test inħareġ abbażi tar-Regolament Nru 16 tan-NU/KEE (ĠU L 233, 9.9.2011, p. 1) u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

54.3.   Għadd ta' ċinturini tas-sikurezza u l-pożizzjoni tagħhom, u s-sits li fuqhom jistgħu jintużaw — jekk jogħġbok imla t-tabella li ġejja:

Konfigurazzjoni taċ-ċinturini tas-sikurezza u l-informazzjoni assoċjata magħhom

 

 

 

Marka kompluta tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

Varjanti (jekk hemm)

Apparat ta' aġġustament tal-għoli taċ-ċinturin (indika iva/le/fakultattiv)

Is-sit tas-sewwieq

 

X

 

 

 

N

 

 

 

L

 

 

 

Is-sit tal-passiġġier

numru 1

 

X

 

 

 

N

 

 

 

L

 

 

 

Is-sit tal-passiġġier

numru …

 

X

 

 

 

N

 

 

 

L

 

 

 

X = fuq ix-xellug, N = fin-nofs, L = fuq il-lemin

54.4.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi: …

55.   L-ISTRUTTURA TA' PROTEZZJONI MINN OĠĠETTI PENETRANTI (L-ISTRUTTURA GĦALL-PROTEZZJONI TAL-OPERATURI (OPS))

55.1.   Vetturi tal-kategoriji T u C mgħammra għall-użu fil-forestrija

55.1.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 8084:2003 (Il-makkinarju għall-forestrija — L-istrutturi għall-protezzjoni tal-operaturi -- It-testijiet fil-laboratorju u r-rekwiżiti marbutin mal-prestazzjoni) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

55.2.   Il-vetturi l-oħra kollha tal-kategoriji T u C mgħammra b'OPS

55.2.1.   Ir-rekwiżiti dwar il-ħġieġa tas-sikurezza mogħtija fl-Anness 14 tar-Regolament Nru 43 tan-NU/KEE (ĠU L 230, 31.8.2010, p. 119) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

56.   MANWAL TAL-OPERATURI, INFORMAZZJONI, TWISSIJIET U MARKI

56.1.   Manwal tal-operaturi

56.1.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 3600:1996 (It-tratturi, il-makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija u t-tagħmir motorizzat għall-ġonna u l-lons — Il-manwali tal-operaturi -- Il-kontenut u l-preżentazzjoni) huma ssodisfati: iva/le (4)

56.1.2.   L-informazzjoni mitluba fl-Anness XXII tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014 hija mogħtija fil-manwal tal-operaturi: iva/le (4)

56.2.   Informazzjoni, twissijiet u marki

56.2.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-ewwel parti tal-istandard tal-ISO 3767 (1998+A2:2012) (It-tratturi, il-makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija u t-tagħmir motorizzat għall-ġonna u l-lons — Is-simboli għall-kontrolli tal-operaturi u indikaturi oħrajn -- L-ewwel parti: Is-simboli komuni) u, jekk ikun applikabbli, dawk mogħtija fit-tieni parti (:2008) (It-tratturi, il-makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija u t-tagħmir motorizzat għall-ġonna u l-lons — Is-simboli għall-kontrolli tal-operaturi u indikaturi oħrajn -- It-tieni parti: Is-simboli għat-tratturi u għall-makkinarju għall-agrikoltura) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

56.2.2.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punt 56.2.1., ir-rekwiżiti mogħtija fir-Regolament Nru 60 tan-NU/KEE (ĠU L 95, 31.3.2004, p. 10) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

56.2.3.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 11684:1995 (It-tratturi, il-makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija u t-tagħmir motorizzat għall-ġonna u l-lons — Is-sinjali tas-sikurezza u l-istampi li juru xi periklu -- Prinċipji ġenerali) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

56.2.4.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 7010:2011 (Is-simboli grafiċi -- Il-kuluri u s-sinjali tas-sikurezza -- Is-sinjali tas-sikurezza rreġistrati) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

56.3.   Deskrizzjoni tad-direzzjonijiet tal-fluss tal-igganċjar idrawliku, il-kodiċi tal-kulur tagħhom u l-mezzi għall-identifikazzjoni tagħhom (inklużi disinji, skeċċi jew ritratti tagħhom): …

56.4.   Deskrizzjoni tal-punti sikuri tal-iġġakkjar, il-kodiċi tal-kulur tagħhom u l-mezzi ta' identifikazzjoni tagħhom (inklużi disinji, skeċċi jew ritratti tagħhom): …

57.   L-APPARATI TA' KONTROLL IMĦADDMIN MIS-SEWWIEQ, INKLUŻA L-IDENTIFIKAZZJONI TAL-APPARATI TA' KONTROLL, TAL-INDIKATURI OPERATORJI U TAL-INDIKATURI

57.1.   Ritratti u/jew disinji tal-arranġament tas-simboli u tal-kontrolli, tal-indikaturi operatorji u tal-indikaturi: …

57.2.   Il-kontrolli, l-indikaturi operatorji u l-indikaturi li għandhom jiġu identifikati b'mod obbligatorju meta jkunu mmuntati fil-vettura, u s-simboli li għandhom jintużaw għal dan il-għan

Numru tas-simbolu

Apparat

Hemm kontroll jew indikatur disponibbli (**********)

Identifikat bis-simbolu (**********)

Fejn jinsab (***********)

Hemm indikatur operatorju disponibbli (**********)

Identifikat bis-simbolu (**********)

Fejn jinsab (***********)

1.

Fanali tad-dawl baxx ta' quddiem

 

 

 

 

 

 

2.

Fanali tar-raġġ tas-sewqan ta' quddiem

 

 

 

 

 

 

3.

Fanali tal-pożizzjoni (tal-ġenb)

 

 

 

 

 

 

4.

Fanali ta' quddiem għal kontra ċ-ċpar

 

 

 

 

 

 

5.

Fanali ta' wara għal kontra ċ-ċpar

 

 

 

 

 

 

6.

Apparat għal-livellar tal-fanali ta' quddiem

 

 

 

 

 

 

7.

Fanali tal-ipparkjar

 

 

 

 

 

 

8.

Indikaturi tad-direzzjoni

 

 

 

 

 

 

9.

Tagħmir għat-twissija ta' periklu

 

 

 

 

 

 

10.

Wajper tal-windskrin

 

 

 

 

 

 

11.

Woxer tal-windskrin

 

 

 

 

 

 

12.

Wajper u woxer tal-windskrin

 

 

 

 

 

 

13.

Apparat għat-tindif tal-fanali ta' quddiem

 

 

 

 

 

 

14.

Tneħħija tas-silġ u taċ-ċpar minn mal-windskrin

 

 

 

 

 

 

15.

Tneħħija tas-silġ u taċ-ċpar minn mat-tieqa ta' wara

 

 

 

 

 

 

16.

Fann ta' ventilazzjoni

 

 

 

 

 

 

17.

Tisħin minn qabel tal-magna (diżil)

 

 

 

 

 

 

18.

Ċowk

 

 

 

 

 

 

19.

Ħsara fil-brejkijiet

 

 

 

 

 

 

20.

Livell tal-fjuwil

 

 

 

 

 

 

21.

Kundizzjoni taċ-ċarġ tal-batterija

 

 

 

 

 

 

22.

Temperatura tal-fluwidu berried tal-magna

 

 

 

 

 

 

23.

Dawl li jindika ħsara (MI)

 

 

 

 

 

 

57.3.   Il-kontrolli, l-indikaturi operatorji u l-indikaturi li jistgħu jiġu identifikati b'mod fakultattiv meta jkunu mmuntati fil-vettura, u s-simboli li għandhom jintużaw jekk dawn għandhom jiġu identifikati

Numru tas-simbolu

Apparat

Hemm kontroll jew indikatur disponibbli (************)

Identifikat bis-simbolu (************)

Fejn jinsab (*************)

Hemm indikatur operatorju disponibbli (************)

Identifikat bis-simbolu (************)

Fejn jinsab (*************)

1.

Brejk tal-parking

 

 

 

 

 

 

2.

Wajper tat-tieqa ta' wara

 

 

 

 

 

 

3.

Woxer tat-tieqa ta' wara

 

 

 

 

 

 

4.

Wajper u woxer tat-tieqa ta' wara

 

 

 

 

 

 

5.

Wajper tal-windskrin intermittenti

 

 

 

 

 

 

6.

Apparat ta' twissija permezz tal-ħoss

 

 

 

 

 

 

7.

Bonit

 

 

 

 

 

 

8.

Ċinturin tas-sikurezza

 

 

 

 

 

 

9.

Pressjoni taż-żejt tal-magna

 

 

 

 

 

 

10.

Petrol bla ċomb

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

57.4.   Deskrizzjoni fil-qosor tal-pożizzjonijiet, l-ispostament, il-metodi ta' tħaddim u l-kodiċi tal-kulur tad-diversi apparati ta' kontroll li hemm ġol-vettura u disinn skematiku tagħhom li juri, fil-każ tat-tratturi mingħajr kabina magħluqa, kif ġie evitat li l-apparat ta' kontroll fuq ġewwa jkun aċċessibbli minn mal-art: …

57.5.   Deskrizzjoni fil-qosor tal-pożizzjonijiet, l-ispostament, il-metodi ta' tħaddim u l-kodiċi tal-kulur tad-diversi apparati ta' kontroll li hemm fuq barra tal-vettura u disinn skematiku tagħhom li juri ż-żoni ta' periklu fuq quddiem u fuq wara skont l-Appendiċi 1 tal-Anness XXIII tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014: …

57.5.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-Annessi A u Ċ tal-istandard tal-ISO 15077:2008 (It-tratturi u l-makkinarju awtopropulsiv għall-agrikoltura — Il-kontrolli tal-operaturi -- Il-forzi ta' tqabbid, l-ispostament, il-pożizzjoni u l-metodu ta' tħaddim) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

57.6.   Ir-rekwiżiti mogħtija fil-paragrafu 4.5.3 tal-istandard tal-ISO 4254-1:2013 (Il-makkinarju għall-agrikoltura — Is-sikurezza -- L-ewwel parti: Rekwiżiti ġenerali), minbarra l-apparati ta' kontroll li jitħaddmu bi truf is-swaba', huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

57.7.   Ir-rekwiżiti għall-kontroll tal-aċċelleratur u għall-kontroll tal-klaċċ li jitħaddem bl-idejn mogħtija fl-istandard EN 15997:2011 (Il-vetturi tajbin għal kull xorta ta' terren (l-ATVs u l-kwads) — Ir-rekwiżiti tas-sikurezza u l-metodi tat-testijiet) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

57.8.   Għall-vetturi tal-kategoriji T u C, ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 10975:2009 (It-tratturi u l-makkinarju għall-agrikoltura — Is-sistemi ta' gwida awtomatika għat-tratturi u għall-magni awtopropulsivi kkontrollati mill-operaturi -- Ir-rekwiżiti tas-sikurezza) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

58.   PROTEZZJONI MIS-SUSTANZI PERIKOLUŻI

58.1.   Deskrizzjoni qasira tas-sistema ta' twassil u tisfija tal-arja, inklużi l-apparati biex jinkiseb valur differenzali pożittiv fil-kabina u l-fluss tal-arja tal-arja friska msaffija (li tinkludi disinji u ritratti): .

58.2.   Ir-rekwiżiti għall-klassifikazzjoni tal-kabina b'rabta mal-protezzjoni mis-sustanzi perikolużi mogħtija fl-istandard EN 15695-1 (It-tratturi u l-apparat awtopropulsiv għat-traxxix għall-agrikoltura — Il-protezzjoni tal-operatur (is-sewwieq) mis-sustanzi perikolużi -- L-ewwel parti: Il-klassifikazzjoni, ir-rekwiżiti u l-proċeduri tat-testijiet għall-kabina): il-kategorija numru 1/il-kategorija numru 2/il-kategorija numru 3/il-kategorija numru 4 (4) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

58.3.   Ir-rekwiżiti għall-filtrijiet b'rabta mal-protezzjoni mis-sustanzi perikolużi mogħtija fl-istandard EN 15695-2 (It-tratturi u l-apparat awtopropulsiv għat-traxxix għall-agrikoltura — Il-protezzjoni tal-operatur (is-sewwieq) mis-sustanzi perikolużi -- It-tieni parti: Il-filtrijiet, ir-rekwiżiti u l-proċeduri tat-testijiet): il-filtru tat-trab/il-filtru tal-ajrusols/il-filtru tal-fwar (4) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

59.   IL-MAKKINARJU FUQ IL-VETTURA GĦALL-VETTURI TAL-KATEGORIJI T U C (63)

59.1.   Deskrizzjoni ġenerali tal-makkinarju u l-interazzjoni tiegħu mal-vettura: …

59.2.   Disinn ġenerali tal-makkinarju u disinji taċ-ċirkwiti ta' kontroll, kif ukoll id-deskrizzjonijiet u l-ispjegazzjonijiet rilevanti meħtieġa biex wieħed jifhem kif jaħdem il-makkinarju: …


(1)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/208 tat-8 ta' Diċembru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' rekwiżiti ta' sikurezza funzjonali tal-vetturi għall-approvazzjoni ta' vetturi għall-agrikoltura u l-forestrija (ĠU L 42, 17.2.2015, p. 1).

(2)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014 tad-19 ta' Settembru 2014 li jissupplimenta u jemenda r-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-bini tal-vetturi u tar-rekwiżiti ġenerali għall-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (ĠU L 364, 18.12.2014, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/96 tal-1 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti ambjentali u tar-rendiment tal-unità tal-propulsjoni tal-vetturi agrikoli u forestali (ĠU L 16, 23.1.2015, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/68 tal-15 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ibbrejkjar tal-vetturi għall-approvazzjoni ta' vetturi għall-agrikoltura u l-forestrija (ĠU L 17, 23.1.2015, p. 1).

(*)  Il-Partijiet Kontraenti tal-Ftehim rivedut tal-1958.

(**)  Din l-informazzjoni għandha tingħata jekk ma tkunx tista' tinkiseb min-numru tal-approvazzjoni tat-tip.

(***)  L-awtorità tal-approvazzjoni għandha ddaħħal ir-referenzi għar-rapporti tat-testijiet, stabbiliti mill-atti regolatorji, li għalihom ma jkun hemm l-ebda ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip.

(****)  Skont it-tip ta' tajer.

(*****)  It-tagħbija mgħoddija liċ-ċentru ta' referenza tal-igganċjar f'kundizzjonijiet statiċi, irrispettivament mill-mekkaniżmu tal-igganċjar; jekk it-tagħbija vertikali massima permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar skont l-igganċjar tingħata f'din it-tabella, żid il-kolonni fit-tabella fuq in-naħa tal-lemin u intitolahom bl-identifikazzjoni tal-mekkaniżmu tal-igganċjar; għall-vetturi tal-kategoriji R u S, dawn il-kolonni jittrattaw il-mekkaniżmi tal-igganċjar ta' wara, jekk ikun hemm.

(******)  Kif irrakkomandat mill-manifattur.

(*******)  Skont it-tip ta' romblu taċ-ċineg.

(********)  It-tagħbija mgħoddija liċ-ċentru ta' referenza tal-igganċjar f'kundizzjonijiet statiċi, irrispettivament mill-mekkaniżmu tal-igganċjar; jekk it-tagħbija vertikali massima permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar skont l-igganċjar tingħata f'din it-tabella, żid il-kolonni fit-tabella fuq in-naħa tal-lemin u intitolahom bl-identifikazzjoni tal-mekkaniżmu tal-igganċjar.

(*********)  Trażmissjoni varjabbli kontinwa

(5)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 3/2014 tal-24 ta' Ottubru 2013 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vetturi għall-approvazzjoni ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (ĠU L 7, 10.1.2014, p. 1).

(**********)  

x= iva;

-= le jew mhux disponibbli b'mod separat;

f= fakultattiv.

(***********)  

d

=

direttament fuq il-kontroll, l-indikatur jew l-indikatur operatorju;

q

=

fil-qrib.

(************)  

x= iva;

-= le jew mhux disponibbli b'mod separat;

f= fakultattiv.

(*************)  

d

=

direttament fuq il-kontroll, l-indikatur jew l-indikatur operatorju;

q

=

fil-qrib.

Appendiċi 1

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema tal-installazzjoni ta' magna jew ta' familja ta' magni (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.2.4.   Għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati, il-pożizzjoni u l-metodu ta' twaħħil tal-marka(i) ta' approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli) (19): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha(hom) huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (49): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

2.5.   Informazzjoni ġenerali oħra dwar il-magni

2.5.1.   Approvazzjoni tat-tip: ta' tip ta' magna jew ta' familja ta' magni (4): …

2.5.2.   Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tat-tip tal-manifattur (hekk kif immarkat fuq il-magna, jew mezz ieħor ta' identifikazzjoni): …

2.5.3.   Deskrizzjoni kummerċjali tal-magna referenzjarja u tal-familja ta' magni (jekk ikun applikabbli): …

2.5.4.   Marki oħrajn tal-magni

2.5.4.1.   Pożizzjoni, kodiċi u metodu tat-twaħħil tan-numru ta' identifikazzjoni tal-magna: …

2.5.4.2.   Ritratti u/jew disinji tal-pożizzjoni tan-numru ta' identifikazzjoni tal-magna (eżempju komplut bil-qisien):

5.   KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAS-SISTEMA TAL-MOTOPROPULSJONI

5.1.   Veloċità massima tal-vettura

5.1.1.   Veloċità massima 'l quddiem tal-vettura

5.1.1.1.   Veloċità massima tal-vettura skont id-disinn iddikjarata: … km/h

5.1.1.2.   Veloċità massima tal-vettura skont id-disinn ikkalkulata fl-ogħla ger (agħti l-fatturi li ntużaw għall-kalkolu) (41): … km/h

5.1.1.3.   Veloċità massima mkejla tal-vettura: … km/h (41)

5.1.2.   Veloċità massima lura tal-vettura (54)

5.1.2.1.   Veloċità massima lura tal-vettura skont id-disinn iddikjarata: … km/h

5.1.2.2.   Veloċità massima lura mkejla tal-vettura (41): … km/h

5.2.   Saħħa netta nominali tal-magna: … kW, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

5.3.   Saħħa netta massima tal-magna: … kW, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

5.4.   Torque massimu tal-magna: … Nm, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

5.5.   Tip ta' fjuwil (9): …

B.   INFORMAZZJONI DWAR IL-PRESTAZZJONI AMBJENTALI U DWAR IL-PRESTAZZJONI TAS-SISTEMA TA' PROPULSJONI

6.   KARATTERISTIĊI ESSENZJALI TAL-MAGNA REFERENZJARJA JEW TAL-MAGNA (4)

6.1.   Ċiklu: b'erba' strowks/b'żewġ strowks (4)

6.2.   Bor (12): … mm

6.3.   Strowk (12): … mm

6.4.   Għadd ta' ċilindri: … u t-tqassim tagħhom (26): …

6.5.   Ċilindrata: … ċm3

6.6.   Veloċità nominali: …

6.7.   Veloċità tat-torque massimu: …

6.8.   Proporzjon volumetriku tal-kompressjoni (7): …

6.9.   Deskrizzjoni tas-sistema tal-kombustjoni: …

6.10.   Disinji tal-kompartiment tal-kombustjoni u ta' ras il-pistun: …

6.11.   Erja minima trażversali tal-bokok u tal-iżbokkijiet: …

6.12.   Sistema tat-tkessiħ

6.12.1.   Bil-likwidu

6.12.1.1.   Natura tal-likwidu: …

6.12.1.2.   Pompi taċ-ċirkolazzjoni: iva/le (4)

6.12.1.2.1.   Karatteristiċi jew għamliet u tipi (jekk dan ikun applikabbli) tal-pompi taċ-ċirkolazzjoni: …

6.12.1.2.2.   Proporzjonijiet tat-trażmissjoni (jekk dan ikun applikabbli): …

6.12.2.   Bl-arja

6.12.2.1.   Fann: iva/le(4)

6.12.2.1.1.   Karatteristiċi tal-fann: …

6.12.2.1.2.   Proporzjonijiet tat-trażmissjoni (jekk dan ikun applikabbli): …

6.13.   Temperatura permessa mill-manifattur

6.13.1.   Għat-tkessiħ bil-likwidu: temperatura massima fl-iżbokk ta': … K

6.13.2.   Għat-tkessiħ bl-arja: il-punt ta' referenza

6.13.2.1.   Temperatura massima fil-punt ta' referenza: … K

6.13.3.   Temperatura massima tal-arja kkompressata li toħroġ mill-iżbokk tal-berried tal-arja (jekk dan ikun applikabbli): … K

6.13.4.   Temperatura massima tal-egżost fil-punt fil-pajpijiet tal-egżost li jinsab maġenb il-flanġijiet esterni tal-manifoldijiet tal-egżost: … K

6.13.5.   Temperatura tal-lubrikant:

temperatura minima: … K, temperatura massima: … K

6.14.   Kompressur

6.14.1.   Kompressur: iva/le (4)

6.14.2.   Għamla: …

6.14.3.   Tip: …

6.14.4.   Deskrizzjoni tas-sistema (pereżempju l-pressjoni massima tal-arja kkompressata u l-iżbokk għar-rimi, jekk dan ikun applikabbli): …

6.14.5.   Berried tal-arja: iva/le (4)

6.15.   Sistema tad-dħul: il-vakum massimu permissibbli tal-manifold meta jkun hemm veloċità nominali tal-magna u tagħbija ta' 100 %: … kPa

6.16.   Sistema tal-egżost: il-pressjoni opposta massima permissibbli tal-egżost meta jkun hemm veloċità nominali tal-magna u tagħbija ta' 100 %: … kPa

6.17.   Miżuri meħudin kontra t-tniġġis tal-arja

6.17.1.   Apparat għar-riċiklaġġ tal-gassijiet mill-kaxxa tal-krank: iva/le (4)

6.17.2.   Apparat ieħor għal kontra t-tniġġis (jekk hemm):

6.17.2.1.   Konvertitur katalitiku: iva/le (4)

6.17.2.1.1.   Għamla: …

6.17.2.1.2.   Tip: …

6.17.2.1.3.   Għadd ta' konvertituri u ta' elementi katalitiċi: …

6.17.2.1.4.   Id-dimensjonijiet tal-konvertituri katalitiċi u l-volum tagħhom: …

6.17.2.1.5.   Tip ta' azzjoni katalitika: …

6.17.2.1.6.   Kontenut totali ta' metalli prezzjużi: …

6.17.2.1.7.   Konċentrazzjoni relattiva: …

6.17.2.1.8.   Sottostrat (l-istruttura u l-materjal): …

6.17.2.1.9.   Densità ċellulari: …

6.17.2.1.10.   Tip ta' qafas tal-konvertituri katalitiċi: …

6.17.2.1.11.   Pożizzjoni tal-konvertituri katalitiċi (il-postijiet fejn jinsabu u d-distanzi minimi/massimi tagħhom mill-magna): …

6.17.2.1.12.   Medda tat-tħaddim normali: … K

6.17.2.1.13.   Reaġent li jinħaraq (fejn xieraq): …

6.17.2.1.13.1.   It-tip ta' reaġent meħtieġ għall-azzjoni katalitika u l-konċentrazzjoni tiegħu: …

6.17.2.1.13.2.   Medda tat-temperatura normali ta' tħaddim tar-reaġent: …

6.17.2.1.13.3.   Standard internazzjonali (jekk ikun applikabbli): …

6.17.2.1.14.   Sensur tal-ossidi tan-nitroġenu: iva/le (4)

6.17.2.1.15.   Sensur tal-ossiġnu: iva/le (4)

6.17.2.1.15.1.   Għamla: …

6.17.2.1.15.2.   Tip: …

6.17.2.1.15.3.   Pożizzjoni: …

6.17.2.1.16.   Injezzjoni tal-arja: iva/le (4)

6.17.2.1.16.1.   Tip: injezzjoni bl-arja bil-pulsazzjonijiet/injezzjoni b'pompa tal-arja/tip ta' injezzjoni oħra (4) (jekk inhi tip ta' injezzjoni oħra, jekk jogħġbok speċifika liem'hi: …)

6.17.2.1.17.   Riċirkolazzjoni tal-gass tal-egżost (EGR): iva/le (4)

6.17.2.1.17.1.   Karatteristiċi (bit-tkessiħ jew mingħajru, bi pressjoni għolja jew bi pressjoni baxxa, eċċ.): …

6.17.2.1.18.   Filtru tal-partikuli: iva/le (4)

6.17.2.1.18.1.   Id-dimensjonijiet tal-filtru tal-partikuli u kemm jesa': …

6.17.2.1.18.2.   It-tip ta' filtru tal-partikuli u d-disinn tiegħu: …

6.17.2.1.18.3.   Pożizzjoni (il-postijiet fejn jinsab il-filtru u d-distanzi minimi/massimi tiegħu mill-magna): …

6.17.2.1.18.4.   Deskrizzjoni u/jew disinn tal-metodu jew tas-sistema ta' riġenerazzjoni: …

6.17.2.1.18.5.   Medda tat-temperatura normali ta' tħaddim: … K u medda ta' pressjoni: … kPa

6.17.2.1.19.   Sistemi oħra: iva/le (4)

6.17.2.1.19.1.   Deskrizzjoni u tħaddim tagħhom: …

6.18.   Alimentazzjoni bil-fjuwil għall-magni diżil

6.18.1.   Pompa ta' alimentazzjoni

6.18.1.1.   Pressjoni (7): … kPa, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

6.18.2.   Sistema ta' injezzjoni

6.18.2.1.   Pompa

6.18.2.1.1.   Għamliet: …

6.18.2.1.2.   Tipi: …

6.18.2.1.3.   Rendiment: … u … mm3 (7) għal kull strowk jew ċiklu meta jkun hemm injezzjoni sħiħa u veloċità tat-tħaddim tal-pompa ta': … rpm (għall-veloċità nominali) u ta': … rpm (għall-veloċità tat-torque massimu) rispettivament, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

6.18.2.1.3.1.   Metodu użat: fuq il-magna/fuq il-bank tal-pompa (4)

6.18.2.2.   Injezzjoni bil-quddiem:

6.18.2.2.1.

Kurva tal-injezzjoni bil-quddiem (4): …

6.18.2.2.2.

Tajming (7): …

6.18.2.3.   Pajpijiet tal-injezzjoni:

6.18.2.3.1.

Tul: … mm

6.18.2.3.2.

Dijametru intern: … mm

6.18.2.4.   Injettaturi:

6.18.2.4.1.   Għamliet: …

6.18.2.4.2.   Tipi: …

6.18.2.4.3.   Pressjoni tal-ftuħ (7): … kPa, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

6.18.2.4.   Regolatur

6.18.2.4.1.   Għamliet: …

6.18.2.4.2.   Tipi: …

6.18.2.4.3.   Veloċità li biha tibda l-interruzzjoni meta jkun hemm tagħbija sħiħa (7): …

6.18.2.4.4.   Veloċità massima diżingranata (7): …

6.18.2.4.5.   Veloċità diżingranata (7): …

6.18.2.5.   Sistema ta' startjar kiesaħ

6.18.2.5.1.   Għamliet: …

6.18.2.5.2.   Tipi: …

6.18.2.5.3.   Deskrizzjoni: …

6.19.   Fjuwil għall-magni petrol

6.19.1.   Karburatur: …

6.19.1.1.   Għamliet: …

6.19.1.2.   Tipi: …

6.19.2.   Injezzjoni tal-fjuwil mill-bokka: b'punt wieħed/b'diversi punti (7)

6.19.2.1.   Għamliet: …

6.19.2.2.   Tipi: …

6.19.3.   Injezzjoni diretta: …

6.19.3.1.   Għamliet: …

6.19.3.2.   Tipi: …

6.20.   Tajming tal-valvijiet

6.20.1.   L-għoli massimu tal-irfigħ u l-angoli tal-ftuħ u tal-għeluq b'referenza għall-puntumurtu jew dejta ekwivalenti: …

6.20.2.   Medda ta' referenza u/jew ta' ssettjar (4): …

6.20.3.   Sistema ta' tajming varjabbli tal-valvijiet (jekk dan ikun applikabbli u, jekk iva, għid jekk is-sistema hijiex għad-dħul u/jew għall-egżost)

6.20.3.1.   Tip: tip ta' sistema kontinwa/tip ta' sistema li tkun jew mixgħula jew mitfija (4)

6.20.3.2.   Angolu taċ-ċaqliq tal-fażi tal-kam: …

6.21.   Konfigurazzjoni tal-bokok

6.21.1.   Pożizzjoni, daqs u numerar: …

6.22.   Sistema tat-tqabbid

6.22.1.   Kojl tat-tqabbid

6.22.1.1.   Għamliet: …

6.22.1.2.   Tipi: …

6.22.1.3.   Numru: …

6.22.2.   Spark plaggs: …

6.22.2.1.   Għamliet: …

6.22.2.2.   Tipi: …

6.22.3.   Manjete: …

6.22.3.1.   Għamliet: …

6.22.3.2.   Tipi: …

6.22.4.   Tajming tat-tqabbid: …

6.22.4.1.   Avvanz statiku b'referenza għall-puntumurtu ta' fuq (l-angolu ta' rotazzjoni tal-krank fi gradi): …

6.22.4.2.   Kurva ta' avvanz (jekk ikun applikabbli): …

7.   KARATTERISTIĊI ESSENZJALI TAL-FAMILJA TAL-MAGNI

7.1.   Parametri komuni (56)

7.1.1.   Ċiklu tal-kombustjoni: …

7.1.2.   Mezz ta' tkessiħ: …

7.1.3.   Metodu tal-aspirazzjoni tal-arja: …

7.1.4.   It-tip ta' kompartiment tal-kombustjoni u d-disinn tiegħu: …

7.1.5.   Konfigurazzjoni, daqs u għadd ta' valvijiet u bokok: …

7.1.6.   Sistema tal-fjuwil: …

7.1.7.   Sistemi ta' ġestjoni tal-magna (prova tal-identità skont in-numri tat-tpinġijiet)

7.1.7.1.   Sistema ta' tkessiħ tal-arja kkompressata: …

7.1.7.2.   Riċirkolazzjoni tal-gass tal-egżost (3): …

7.1.7.3.   Injezzjoni/emulsjoni tal-ilma (4) (3): …

7.1.7.4.   Injezzjoni tal-arja (3): …

7.1.8.   Sistema ta' posttrattament tal-egżost (3): …

7.2.   Lista tal-familja ta' magni

7.2.1.   Isem il-familja ta' magni: …

7.2.2.   Speċifikazzjonijiet tal-magni fil-familja ta' magni:

 

Magna referenzjarja

Magni fil-familja tal-magni

Tip ta' magna

 

 

 

 

 

Għadd ta' ċilindri

 

 

 

 

 

Veloċità nominali (f'min– 1)

 

 

 

 

 

Rendiment tal-fjuwil għal kull strowk għall-magni diżil (f'mm3) u l-fluss tal-fjuwil għall-magni petrol (fi grammi fis-siegħa) bis-saħħa netta nominali

 

 

 

 

 

Saħħa netta nominali (f'kW)

 

 

 

 

 

Veloċità bis-saħħa massima (f'min– 1)

 

 

 

 

 

Saħħa netta massima (f'kW)

 

 

 

 

 

Veloċità tat-torque massimu (f'min– 1)

 

 

 

 

 

Rendiment tal-fjuwil għal kull strowk għall-magni diżil (f'mm3) u l-fluss tal-fjuwil għall-magni petrol (fi grammi fis-siegħa) bit-torque massimu

 

 

 

 

 

Torque massimu (f'Nm)

 

 

 

 

 

Veloċità baxxa diżingranata (f'min– 1)

 

 

 

 

 

Spostament tal-arja fiċ-ċilindru (f'perċentwali tal-magna referenzjarja)

100

 

 

 

 

8.   KARATTERISTIĊI ESSENZJALI TAT-TIP TA' MAGNA FIL-FAMILJA TAL-MAGNI

8.1.   Ċiklu: b'erba' strowks/b'żewġ strowks (4): …

8.2.   Bor (12): … mm

8.3.   Strowk (12): … mm

8.4.   Għadd ta' ċilindri: … u t-tqassim tagħhom (26): …

8.5.   Ċilindrata: … ċm3

8.6.   Veloċità nominali: …

8.7.   Veloċità tat-torque massimu: …

8.8.   Proporzjon volumetriku tal-kompressjoni (7): …

8.9.   Deskrizzjoni tas-sistema tal-kombustjoni: …

8.10.   Disinji tal-kompartiment tal-kombustjoni u ta' ras il-pistun: …

8.11.   Erja minima trażversali tal-bokok u tal-iżbokkijiet: …

8.12.   Sistema tat-tkessiħ

8.12.1.   Bil-likwidu

8.12.1.1.   Natura tal-likwidu: …

8.12.1.2.   Pompi taċ-ċirkolazzjoni: iva/le (4)

8.12.1.2.1.   Karatteristiċi jew għamliet u tipi (jekk dan ikun applikabbli) tal-pompi taċ-ċirkolazzjoni: …

8.12.1.2.2.   Proporzjonijiet tat-trażmissjoni (jekk dan ikun applikabbli): …

8.12.2.   Bl-arja

8.12.2.1.   Fann: iva/le (4)

8.12.2.1.1.1.   Karatteristiċi tal-fann: …

8.12.1.2.1.2.   Proporzjonijiet tat-trażmissjoni (jekk dan ikun applikabbli): …

8.13.   Temperatura permessa mill-manifattur

8.13.1.   Għat-tkessiħ bil-likwidu: temperatura massima fl-iżbokk ta': … K

8.13.2.   Għat-tkessiħ bl-arja: il-punt ta' referenza

8.13.2.1.   Temperatura massima fil-punt ta' referenza: … K

8.13.3.   Temperatura massima tal-arja kkompressata li toħroġ mill-iżbokk tal-berried tal-arja (jekk dan ikun applikabbli): … K

8.13.4.   Temperatura massima tal-egżost fil-punt fil-pajpijiet tal-egżost li jinsab maġenb il-flanġijiet esterni tal-manifoldijiet tal-egżost: … K

8.13.5.   Temperatura tal-lubrikant:

temperatura minima: … K, temperatura massima: … K

8.14.   Kompressur

8.14.1.   Kompressur: iva/le (4)

8.14.2.   Għamla: …

8.14.3.   Tip: …

8.14.4.   Deskrizzjoni tas-sistema (pereżempju l-pressjoni massima tal-arja kkompressata u l-iżbokk għar-rimi, jekk dan ikun applikabbli): …

8.14.5.   Berried tal-arja: iva/le (4)

8.15.   Sistema tad-dħul: il-vakum massimu permissibbli tal-manifold meta jkun hemm veloċità nominali tal-magna u tagħbija ta' 100 %: … kPa

8.16.   Sistema tal-egżost: il-pressjoni opposta massima permissibbli tal-egżost meta jkun hemm veloċità nominali tal-magna u tagħbija ta' 100 %: … kPa

8.17.   Miżuri meħudin kontra t-tniġġis tal-arja

8.17.1.   Apparat għar-riċiklaġġ tal-gassijiet mill-kaxxa tal-krank: iva/le (4)

8.17.2.   Apparat ieħor għal kontra t-tniġġis (jekk hemm):

8.17.2.1.   Konvertitur katalitiku: iva/le (4)

8.17.2.1.1.   Għamla: …

8.17.2.1.2.   Tip: …

8.17.2.1.3.   Għadd ta' konvertituri u ta' elementi katalitiċi: …

8.17.2.1.4.   Id-dimensjonijiet tal-konvertituri katalitiċi u l-volum tagħhom: …

8.17.2.1.5.   Tip ta' azzjoni katalitika: …

8.17.2.1.6.   Kontenut totali ta' metalli prezzjużi: …

8.17.2.1.7.   Konċentrazzjoni relattiva: …

8.17.2.1.8.   Sottostrat (l-istruttura u l-materjal): …

8.17.2.1.9.   Densità ċellulari: …

8.17.2.1.10.   Tip ta' qafas tal-konvertituri katalitiċi: …

8.17.2.1.11.   Pożizzjoni tal-konvertituri katalitiċi (il-postijiet fejn jinsabu u d-distanzi minimi/massimi tagħhom mill-magna): …

8.17.2.1.12.   Medda tat-tħaddim normali: … K

8.17.2.1.13.   Reaġent li jinħaraq (fejn xieraq): …

8.17.2.1.13.1.   It-tip ta' reaġent meħtieġ għall-azzjoni katalitika u l-konċentrazzjoni tiegħu: …

8.17.2.1.13.2.   Medda tat-temperatura normali ta' tħaddim tar-reaġent: …

8.17.2.1.13.3.   Standard internazzjonali (jekk ikun applikabbli): …

8.17.2.1.14.   Sensur tal-ossidi tan-nitroġenu: iva/le (4)

8.17.2.1.15.   Sensur tal-ossiġnu: iva/le (4)

8.17.2.1.15.1.   Għamla: …

8.17.2.1.15.2.   Tip: …

8.17.2.1.15.3.   Pożizzjoni: …

8.17.2.1.16.   Injezzjoni tal-arja: iva/le (4)

8.17.2.1.16.1.   Tip: injezzjoni bl-arja bil-pulsazzjonijiet/injezzjoni b'pompa tal-arja/tip ta' injezzjoni oħra (4) (jekk inhi tip ta' injezzjoni oħra, jekk jogħġbok speċifika liem'hi: …)

8.17.2.1.16.   Riċirkolazzjoni tal-gass tal-egżost (EGR): iva/le (4)

8.17.2.1.16.1.   Karatteristiċi (bit-tkessiħ jew mingħajru, bi pressjoni għolja jew bi pressjoni baxxa, eċċ.): …

8.17.2.1.17.   Filtru tal-partikuli: iva/le (4)

8.17.2.1.17.1.   Id-dimensjonijiet tal-filtru tal-partikuli u kemm jesa': …

8.17.2.1.17.2.   It-tip ta' filtru tal-partikuli u d-disinn tiegħu: …

8.17.2.1.17.3.   Pożizzjoni (il-postijiet fejn jinsab il-filtru u d-distanzi minimi/massimi tiegħu mill-magna): …

8.17.2.1.17.4.   Deskrizzjoni u/jew disinn tal-metodu jew tas-sistema ta' riġenerazzjoni: …

8.17.2.1.17.5.   Medda tat-temperatura normali ta' tħaddim: … K u medda ta' pressjoni: … kPa

8.17.2.1.18.   Sistemi oħra: iva/le (4)

8.17.2.1.18.1.   Deskrizzjoni u tħaddim tagħhom: …

8.18.   Alimentazzjoni bil-fjuwil għall-magni diżil

8.18.1.   Pompa ta' alimentazzjoni

8.18.1.1.   Pressjoni (7): … kPa, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

8.18.2.   Sistema ta' injezzjoni

8.18.2.1.   Pompa

8.18.2.1.1.   Għamliet: …

8.18.2.1.2.   Tipi: …

8.18.2.1.3.   Rendiment: … u … mm3 (7) għal kull strowk jew ċiklu meta jkun hemm injezzjoni sħiħa u veloċità tat-tħaddim tal-pompa ta': … rpm (għall-veloċità nominali) u ta': … rpm (għall-veloċità tat-torque massimu) rispettivament, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

8.18.2.1.3.1.   Metodu użat: fuq il-magna/fuq il-bank tal-pompa (4)

8.18.2.2.   Injezzjoni bil-quddiem:

8.18.2.2.1.

Kurva tal-injezzjoni bil-quddiem (7): …

8.18.2.2.2.

Tajming (7): …

8.18.2.3.   Pajpijiet tal-injezzjoni:

8.18.2.3.1.

Tul: … mm

8.18.2.3.2.

Dijametru intern: … mm

8.18.2.4.   Injettaturi:

8.18.2.4.1.   Għamliet: …

8.18.2.4.2.   Tipi: …

8.18.2.4.3.   Pressjoni tal-ftuħ (7): … kPa, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

8.18.2.4.   Regolatur

8.18.2.4.1.   Għamliet: …

8.18.2.4.2.   Tipi: …

8.18.2.4.3.   Veloċità li biha tibda l-interruzzjoni meta jkun hemm tagħbija sħiħa (7): …

8.18.2.4.4.   Veloċità massima diżingranata (7): …

8.18.2.4.5.   Veloċità diżingranata (7): …

8.18.2.5.   Sistema ta' startjar kiesaħ

8.18.2.5.1.   Għamliet: …

8.18.2.5.2.   Tipi: …

8.18.2.5.3.   Deskrizzjoni: …

8.19.   Fjuwil għall-magni petrol

8.19.1.   Karburatur: …

8.19.1.1.   Għamliet: …

8.19.1.2.   Tipi: …

8.19.2.   Injezzjoni tal-fjuwil mill-bokka: b'punt wieħed/b'diversi punti (4)

8.19.2.1.   Għamliet: …

8.19.2.2.   Tipi: …

8.19.3.   Injezzjoni diretta: …

8.19.3.1.   Għamliet: …

8.19.4.2.   Tipi: …

8.20.   Tajming tal-valvijiet

8.20.1.   L-għoli massimu tal-irfigħ u l-angoli tal-ftuħ u tal-għeluq b'referenza għall-puntumurtu jew dejta ekwivalenti: …

8.20.2.   Medda ta' referenza u/jew ta' ssettjar (4): …

8.20.3.   Sistema ta' tajming varjabbli tal-valvijiet (jekk dan ikun applikabbli u, jekk iva, għid jekk is-sistema hijiex għad-dħul u/jew għall-egżost)

8.20.3.1.   Tip: tip ta' sistema kontinwa/tip ta' sistema li tkun jew mixgħula jew mitfija (4)

8.20.3.2.   Angolu taċ-ċaqliq tal-fażi tal-kam: …

8.21.   Konfigurazzjoni tal-bokok

8.21.1.   Pożizzjoni, daqs u numerar: …

8.22.   Sistema tat-tqabbid

8.22.1.   Kojl tat-tqabbid

8.22.1.1.   Għamliet: …

8.22.1.2.   Tipi: …

8.22.1.3.   Numru: …

8.22.2.   Spark plaggs: …

8.22.2.1.   Għamliet: …

8.22.2.2.   Tipi: …

8.22.3.   Manjete: …

8.22.3.1.   Għamliet: …

8.22.3.2.   Tipi: …

8.22.4.   Tajming tat-tqabbid: …

8.22.4.1.   Avvanz statiku b'referenza għall-puntumurtu ta' fuq (l-angolu ta' rotazzjoni tal-krank fi gradi): …

8.22.4.2.   Kurva ta' avvanz (jekk ikun applikabbli): …

Appendiċi 2

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' kontroll tal-livell tal-ħoss estern (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.2.4.   Għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati, il-pożizzjoni u l-metodu ta' twaħħil tal-marka(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli) (19): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (4) (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

2.5.   Informazzjoni ġenerali oħra dwar il-magni

2.5.1.   Approvazzjoni tat-tip: ta' tip ta' magna jew ta' familja ta' magni (4): …

2.5.2.   Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tat-tip tal-manifattur (hekk kif immarkat fuq il-magna, jew mezz ieħor ta' identifikazzjoni): …

2.5.3.   Deskrizzjoni kummerċjali tal-magna referenzjarja u tal-familja ta' magni (jekk ikun applikabbli): …

2.5.4.   Marki oħrajn tal-magni

2.5.4.1.   Pożizzjoni, kodiċi u metodu tat-twaħħil tan-numru ta' identifikazzjoni tal-magna: …

2.5.4.2.   Ritratti u/jew disinji tal-pożizzjoni tan-numru ta' identifikazzjoni tal-magna (eżempju komplut bil-qisien): …

5.   KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAS-SISTEMA TAL-MOTOPROPULSJONI

5.1.   Veloċità massima tal-vettura

5.1.1.   Veloċità massima 'l quddiem tal-vettura

5.1.1.1.   Veloċità massima tal-vettura skont id-disinn iddikjarata: … km/h

5.1.1.2.   Veloċità massima tal-vettura skont id-disinn ikkalkulata fl-ogħla ger (agħti l-fatturi li ntużaw għall-kalkolu) (41): … km/h

5.1.1.3.   Veloċità massima mkejla tal-vettura: … km/h (41)

5.1.2.   Veloċità massima lura tal-vettura (54)

5.1.2.1.   Veloċità massima lura tal-vettura skont id-disinn iddikjarata: … km/h

5.1.2.2.   Veloċità massima lura mkejla tal-vettura (41): … km/h

5.2.   Saħħa netta nominali tal-magna: … kW, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

5.3.   Saħħa netta massima tal-magna: … kW, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

5.4.   Torque massimu tal-magna: … Nm, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

5.5.   Tip ta' fjuwil (9): …

10.   IL-LIVELL TAL-ĦOSS ESTERN

10.1.   Il-livell tal-ħoss estern iddikjarat mill-manifattur

10.1.1.   Meta l-vettura tkun miexja 'l quddiem jew lura: … dB(A)

10.1.2.   Meta l-vettura tkun wieqfa: … dB(A)

10.1.3.   Meta jkun hemm veloċità tal-magna ta': … min– 1

10.2.   Deskrizzjoni qasira u disinn skematiku tas-sistema tal-egżost (inklużi s-sistema tad-dħul tal-arja u l-apparat għall-kontroll tal-ħoss u għall-kontroll tal-ħruġ ta' duħħan mill-vettura):

10.3.   Sistema tad-dħul tal-arja

10.3.1.   Deskrizzjoni tal-manifold tad-dħul (inkludi t-tpinġijiet u/jew ir-ritratti) (10):

10.3.2.   Filtru tal-arja

10.3.2.1.   Ritratti u/jew disinji:

10.3.2.2.   Għamla:

10.3.2.3.   Tip:

10.3.3.   Sajlenser tad-dħul

10.3.3.1.   Ritratti u/jew disinji:

10.3.3.2.   Għamla:

10.3.3.3.   Tip:

10.4.   Sistema tal-egżost

10.4.1.   Deskrizzjoni u/jew disinn tal-manifold tal-egżost (10):

10.4.2.   Deskrizzjoni u/jew disinn tal-elementi tas-sistema tal-egżost li ma jiffurmawx parti mis-sistema tal-magna:

10.4.3.   Il-pressjoni opposta massima permissibbli tal-egżost meta jkun hemm veloċità nominali tal-magna u tagħbija ta' 100 %: … kPa

10.4.4.   Tip u mmarkar tal-apparati għat-tnaqqis tal-ħoss tal-egżost:

10.4.4.1.   Apparat għat-tnaqqis tal-ħoss tal-egżost li fih materjal fibruż: iva/le (4):

10.4.5.   Volum tas-sistema tal-egżost: … dm3

10.4.6.   Pożizzjoni tal-iżbokka tal-egżost:

10.4.7.   Miżuri oħrajn għat-tnaqqis tal-ħoss fil-kompartiment tal-magna u fuq il-magna għall-ħoss estern (jekk hemm):

10.5.   Deskrizzjoni ddettaljata ta' kull apparat ieħor mhux marbut mal-magna li huwa mfassal biex inaqqas il-livell tal-ħoss (jekk dan mhux kopert minn punti oħrajn):

Appendiċi 3

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' magna jew ta' familja ta' magni bħala komponent jew unità teknika separata (UTS)

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (4) (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

2.5.   Informazzjoni ġenerali oħra dwar il-magni

2.5.1.   Approvazzjoni tat-tip: ta' tip ta' magna jew ta' familja ta' magni (4): …

2.5.2.   Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tat-tip tal-manifattur (hekk kif immarkat fuq il-magna, jew mezz ieħor ta' identifikazzjoni): …

2.5.3.   Deskrizzjoni kummerċjali tal-magna referenzjarja u tal-familja ta' magni (jekk ikun applikabbli): …

2.5.4.   Marki oħrajn tal-magni

2.5.4.1.   Pożizzjoni, kodiċi u metodu tat-twaħħil tan-numru ta' identifikazzjoni tal-magna: …

2.5.4.2.   Ritratti u/jew disinji tal-pożizzjoni tan-numru ta' identifikazzjoni tal-magna (eżempju komplut bil-qisien):

5.   KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAS-SISTEMA TAL-MOTOPROPULSJONI

5.2.   Saħħa netta nominali tal-magna: … kW, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

5.3.   Saħħa netta massima tal-magna: … kW, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

5.4.   Torque massimu tal-magna: … Nm, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

5.5.   Tip ta' fjuwil (9): …

B.   INFORMAZZJONI DWAR IL-PRESTAZZJONI AMBJENTALI U DWAR IL-PRESTAZZJONI TAS-SISTEMA TA' PROPULSJONI

6.   KARATTERISTIĊI ESSENZJALI TAL-MAGNA REFERENZJARJA JEW TAL-MAGNA (4)

6.1.   Ċiklu: b'erba' strowks/b'żewġ strowks (4)

6.2.   Bor (12): … mm

6.3.   Strowk (12): … mm

6.4.   Għadd ta' ċilindri: u t-tqassim tagħhom (26): …

6.5.   Ċilindrata: … ċm3

6.6.   Veloċità nominali: …

6.7.   Veloċità tat-torque massimu: …

6.8.   Proporzjon volumetriku tal-kompressjoni (7): …

6.9.   Deskrizzjoni tas-sistema tal-kombustjoni: …

6.10.   Disinji tal-kompartiment tal-kombustjoni u ta' ras il-pistun: …

6.11.   Erja minima trażversali tal-bokok u tal-iżbokkijiet: …

6.12.   Sistema tat-tkessiħ

6.12.1.   Bil-likwidu

6.12.1.1.   Natura tal-likwidu: …

6.12.1.2.   Pompi taċ-ċirkolazzjoni: iva/le (4)

6.12.1.2.1.   Karatteristiċi jew għamliet u tipi (jekk dan ikun applikabbli) tal-pompi taċ-ċirkolazzjoni: …

6.12.1.2.2.   Proporzjonijiet tat-trażmissjoni (jekk dan ikun applikabbli): …

6.12.2.   Bl-arja

6.12.2.1.   Fann: iva/le (4)

6.12.2.1.1.   Karatteristiċi tal-fann: …

6.12.2.1.2.   Proporzjonijiet tat-trażmissjoni (jekk dan ikun applikabbli): …

6.13.   Temperatura permessa mill-manifattur

6.13.1.   Għat-tkessiħ bil-likwidu: temperatura massima fl-iżbokk ta': … K

6.13.2.   Għat-tkessiħ bl-arja: il-punt ta' referenza …

6.13.2.1.   Temperatura massima fil-punt ta' referenza: … K

6.13.3.   Temperatura massima tal-arja kkompressata li toħroġ mill-iżbokk tal-berried tal-arja (jekk dan ikun applikabbli): … K

6.13.4.   Temperatura massima tal-egżost fil-punt fil-pajpijiet tal-egżost li jinsab maġenb il-flanġijiet esterni tal-manifoldijiet tal-egżost: … K

6.13.5.   Temperatura tal-lubrikant:

temperatura minima: … K, temperatura massima: … K

6.14.   Kompressur

6.14.1.   Kompressur: iva/le (4)

6.14.2.   Għamla: …

6.14.3.   Tip: …

6.14.4.   Deskrizzjoni tas-sistema (pereżempju l-pressjoni massima tal-arja kkompressata u l-iżbokk għar-rimi, jekk dan ikun applikabbli): …

6.14.5.   Berried tal-arja: iva/le (4)

6.15.   Sistema tad-dħul: il-vakum massimu permissibbli tal-manifold meta jkun hemm veloċità nominali tal-magna u tagħbija ta' 100 %: … kPa

6.16.   Sistema tal-egżost: il-pressjoni opposta massima permissibbli tal-egżost meta jkun hemm veloċità nominali tal-magna u tagħbija ta' 100 %: … kPa

6.17.   Miżuri meħudin kontra t-tniġġis tal-arja

6.17.1.   Apparat għar-riċiklaġġ tal-gassijiet mill-kaxxa tal-krank: iva/le (4)

6.17.2.   Apparat ieħor għal kontra t-tniġġis (jekk hemm):

6.17.2.1.   Konvertitur katalitiku: iva/le (4)

6.17.2.1.1.   Għamla: …

6.17.2.1.2.   Tip: …

6.17.2.1.3.   Għadd ta' konvertituri u ta' elementi katalitiċi: …

6.17.2.1.4.   Id-dimensjonijiet tal-konvertituri katalitiċi u l-volum tagħhom: …

6.17.2.1.5.   Tip ta' azzjoni katalitika: …

6.17.2.1.6.   Kontenut totali ta' metalli prezzjużi: …

6.17.2.1.7.   Konċentrazzjoni relattiva: …

6.17.2.1.8.   Sottostrat (l-istruttura u l-materjal): …

6.17.2.1.9.   Densità ċellulari: …

6.17.2.1.10.   Tip ta' qafas tal-konvertituri katalitiċi: …

6.17.2.1.11.   Pożizzjoni tal-konvertituri katalitiċi (il-postijiet fejn jinsabu u d-distanzi minimi/massimi tagħhom mill-magna): …

6.17.2.1.12.   Medda tat-tħaddim normali: … K

6.17.2.1.13.   Reaġent li jinħaraq (fejn xieraq): …

6.17.2.1.13.1.   It-tip ta' reaġent meħtieġ għall-azzjoni katalitika u l-konċentrazzjoni tiegħu: …

6.17.2.1.13.2.   Medda tat-temperatura normali ta' tħaddim tar-reaġent: …

6.17.2.1.13.3.   Standard internazzjonali (jekk ikun applikabbli): …

6.17.2.1.14.   Sensur tal-ossidi tan-nitroġenu: iva/le (4)

6.17.2.1.15.   Sensur tal-ossiġnu: iva/le (4)

6.17.2.1.15.1.   Għamla: …

6.17.2.1.15.2.   Tip:. …

6.17.2.1.15.3.   Pożizzjoni: …

6.17.2.1.16.   Injezzjoni tal-arja: iva/le (4)

6.17.2.1.16.1.   Tip: injezzjoni bl-arja bil-pulsazzjonijiet/injezzjoni b'pompa tal-arja/tip ta' injezzjoni oħra (4) (jekk inhi tip ta' injezzjoni oħra, jekk jogħġbok speċifika liem'hi: …)

6.17.2.1.17.   Riċirkolazzjoni tal-gass tal-egżost (EGR): iva/le (4)

6.17.2.1.17.1.   Karatteristiċi (bit-tkessiħ jew mingħajru, bi pressjoni għolja jew bi pressjoni baxxa, eċċ.): …

6.17.2.1.18.   Filtru tal-partikuli: iva/le (4)

6.17.2.1.18.1.   Id-dimensjonijiet tal-filtru tal-partikuli u kemm jesa': …

6.17.2.1.18.2.   It-tip ta' filtru tal-partikuli u d-disinn tiegħu: …

6.17.2.1.18.3.   Pożizzjoni (il-postijiet fejn jinsab il-filtru u d-distanzi minimi/massimi tiegħu mill-magna): …

6.17.2.1.18.4.   Deskrizzjoni u/jew disinn tal-metodu jew tas-sistema ta' riġenerazzjoni: …

6.17.2.1.18.5.   Medda tat-temperatura normali ta' tħaddim: … K u medda ta' pressjoni: … kPa

6.17.2.1.19.   Sistemi oħra: iva/le (4)

6.17.2.1.19.1.   Deskrizzjoni u tħaddim tagħhom: …

6.18.   Alimentazzjoni bil-fjuwil għall-magni diżil

6.18.1.   Pompa ta' alimentazzjoni

6.18.1.1.   Pressjoni (7): … kPa, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

6.18.2.   Sistema ta' injezzjoni

6.18.2.1.   Pompa

6.18.2.1.1.   Għamliet: …

6.18.2.1.2.   Tipi: …

6.18.2.1.3.   Rendiment: … u … mm3 (7) għal kull strowk jew ċiklu meta jkun hemm injezzjoni sħiħa u veloċità tat-tħaddim tal-pompa ta': … rpm (għall-veloċità nominali) u ta': … rpm (għall-veloċità tat-torque massimu) rispettivament, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

6.18.2.1.3.1.   Metodu użat: fuq il-magna/fuq il-bank tal-pompa (4)

6.18.2.2.   Injezzjoni bil-quddiem:

6.18.2.2.1.   Kurva tal-injezzjoni bil-quddiem (7): …

6.18.2.2.2.   Tajming (7): …

6.18.2.3.   Pajpijiet tal-injezzjoni:

6.18.2.3.1.   Tul: … mm

6.18.2.3.2.   Dijametru intern: … mm

6.18.2.4.   Injettaturi:

6.18.2.4.1.   Għamliet: …

6.18.2.4.2.   Tipi: …

6.18.2.4.3.   Pressjoni tal-ftuħ (7): … kPa, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

6.18.2.4.   Regolatur

6.18.2.4.1.   Għamliet: …

6.18.2.4.2.   Tipi: …

6.18.2.4.3.   Veloċità li biha tibda l-interruzzjoni meta jkun hemm tagħbija sħiħa (7): …

6.18.2.4.4.   Veloċità massima diżingranata (7): …

6.18.2.4.5.   Veloċità diżingranata (7): …

6.18.2.5.   Sistema ta' startjar kiesaħ

6.18.2.5.1.   Għamliet: …

6.18.2.5.2.   Tipi: …

6.18.2.5.3.   Deskrizzjoni: …

6.19.   Fjuwil għall-magni petrol

6.19.1.   Karburatur: …

6.19.1.1.   Għamliet: …

6.19.1.2.   Tipi: …

6.19.2.   Injezzjoni tal-fjuwil mill-bokka: b'punt wieħed/b'diversi punti (4)

6.19.2.1.   Għamliet: …

6.19.2.2.   Tipi: …

6.19.3.   Injezzjoni diretta: …

6.19.3.1.   Għamliet: …

6.19.4.2.   Tipi: …

6.20.   Tajming tal-valvijiet

6.20.1.   L-għoli massimu tal-irfigħ u l-angoli tal-ftuħ u tal-għeluq b'referenza għall-puntumurtu jew dejta ekwivalenti: …

6.20.2.   Medda ta' referenza u/jew ta' ssettjar (4): …

6.20.3.   Sistema ta' tajming varjabbli tal-valvijiet (jekk dan ikun applikabbli u, jekk iva, għid jekk is-sistema hijiex għad-dħul u/jew għall-egżost)

6.20.3.1.   Tip: tip ta' sistema kontinwa/tip ta' sistema li tkun jew mixgħula jew mitfija (4)

6.20.3.2.   Angolu taċ-ċaqliq tal-fażi tal-kam: …

6.21.   Konfigurazzjoni tal-bokok

6.21.1.   Pożizzjoni, daqs u numerar: …

6.22.   Sistema tat-tqabbid

6.22.1.   Kojl tat-tqabbid

6.22.1.1.   Għamliet: …

6.22.1.2.   Tipi: …

6.22.1.3.   Numru: …

6.22.2.   Spark plaggs: …

6.22.2.1.   Għamliet: …

6.22.2.2.   Tipi: …

6.22.3.   Manjete: …

6.22.3.1.   Għamliet: …

6.22.3.2.   Tipi: …

6.22.4.   Tajming tat-tqabbid: …

6.22.4.1.   Avvanz statiku b'referenza għall-puntumurtu ta' fuq (l-angolu ta' rotazzjoni tal-krank fi gradi): …

6.22.4.2.   Kurva ta' avvanz (jekk ikun applikabbli): …

7.   KARATTERISTIĊI ESSENZJALI TAL-FAMILJA TAL-MAGNI

7.1.   Parametri komuni (56)

7.1.1.   Ċiklu tal-kombustjoni: …

7.1.2.   Mezz ta' tkessiħ: …

7.1.3.   Metodu tal-aspirazzjoni tal-arja: …

7.1.4.   It-tip ta' kompartiment tal-kombustjoni u d-disinn tiegħu: …

7.1.5.   Konfigurazzjoni, daqs u għadd ta' valvijiet u bokok: …

7.1.6.   Sistema tal-fjuwil: …

7.1.7.   Sistemi ta' ġestjoni tal-magna (prova tal-identità skont in-numri tat-tpinġijiet)

7.1.7.1.   Sistema ta' tkessiħ tal-arja kkompressata: …

7.1.7.2.   Riċirkolazzjoni tal-gass tal-egżost (3): …

7.1.7.3.   Injezzjoni/emulsjoni tal-ilma (4) (3): …

7.1.7.4.   Injezzjoni tal-arja (3): …

7.1.8.   Sistema ta' posttrattament tal-egżost (3): …

7.2.   Lista tal-familja ta' magni

7.2.1.   Isem il-familja ta' magni: …

7.2.2.   Speċifikazzjonijiet tal-magni fil-familja ta' magni:

 

Magna referenzjarja

Magni fil-familja tal-magni

Tip ta' magna

 

 

 

 

 

Għadd ta' ċilindri

 

 

 

 

 

Veloċità nominali (f'min– 1)

 

 

 

 

 

Rendiment tal-fjuwil għal kull strowk għall-magni diżil (f'mm3) u l-fluss tal-fjuwil għall-magni petrol (fi grammi fis-siegħa) bis-saħħa netta nominali

 

 

 

 

 

Saħħa netta nominali (f'kW)

 

 

 

 

 

Veloċità bis-saħħa massima (f'min– 1)

 

 

 

 

 

Saħħa netta massima (f'kW)

 

 

 

 

 

Veloċità tat-torque massimu (f'min– 1)

 

 

 

 

 

Rendiment tal-fjuwil għal kull strowk għall-magni diżil (f'mm3) u l-fluss tal-fjuwil għall-magni petrol (fi grammi fis-siegħa) bit-torque massimu

 

 

 

 

 

Torque massimu (f'Nm)

 

 

 

 

 

Veloċità baxxa diżingranata (f'min– 1)

 

 

 

 

 

Spostament tal-arja fiċ-ċilindru (f'perċentwali tal-magna referenzjarja)

100

 

 

 

 

8.   KARATTERISTIĊI ESSENZJALI TAT-TIP TA' MAGNA FIL-FAMILJA TAL-MAGNI

8.1.   Ċiklu: b'erba' strowks/b'żewġ strowks (4): …

8.2.   Bor (12): … mm

8.3.   Strowk (12): … mm

8.4.   Għadd ta' ċilindri: … u t-tqassim tagħhom (26): …

8.5.   Ċilindrata: … ċm3

8.6.   Veloċità nominali: …

8.7.   Veloċità tat-torque massimu: …

8.8.   Proporzjon volumetriku tal-kompressjoni (7): …

8.9.   Deskrizzjoni tas-sistema tal-kombustjoni: …

8.10.   Disinji tal-kompartiment tal-kombustjoni u ta' ras il-pistun: …

8.11.   Erja minima trażversali tal-bokok u tal-iżbokkijiet: …

8.12.   Sistema tat-tkessiħ

8.12.1.   Bil-likwidu

8.12.1.1.   Natura tal-likwidu: …

8.12.1.2.   Pompi taċ-ċirkolazzjoni: iva/le (4)

8.12.1.2.1.   Karatteristiċi jew għamliet u tipi (jekk dan ikun applikabbli) tal-pompi taċ-ċirkolazzjoni: …

8.12.1.2.2.   Proporzjonijiet tat-trażmissjoni (jekk dan ikun applikabbli): …

8.12.2.   Bl-arja

8.12.2.1.   Fann: iva/le (4)

8.12.2.1.1.1.   Karatteristiċi tal-fann: …

8.12.1.2.1.2.   Proporzjonijiet tat-trażmissjoni (jekk dan ikun applikabbli): …

8.13.   Temperatura permessa mill-manifattur

8.13.1.   Għat-tkessiħ bil-likwidu: temperatura massima fl-iżbokk ta': … K

8.13.2.   Għat-tkessiħ bl-arja: il-punt ta' referenza

8.13.2.1.   Temperatura massima fil-punt ta' referenza: … K

8.13.3.   Temperatura massima tal-arja kkompressata li toħroġ mill-iżbokk tal-berried tal-arja (jekk dan ikun applikabbli): … K

8.13.4.   Temperatura massima tal-egżost fil-punt fil-pajpijiet tal-egżost li jinsab maġenb il-flanġijiet esterni tal-manifoldijiet tal-egżost: … K

8.13.5.   Temperatura tal-lubrikant:

temperatura minima: … K, temperatura massima: … K

8.14.   Kompressur

8.14.1.   Kompressur: iva/le (4)

8.14.2.   Għamla: …

8.14.3.   Tip: …

8.14.4.   Deskrizzjoni tas-sistema (pereżempju l-pressjoni massima tal-arja kkompressata u l-iżbokk għar-rimi, jekk dan ikun applikabbli): …

8.14.5.   Berried tal-arja: iva/le (4)

8.15.   Sistema tad-dħul: il-vakum massimu permissibbli tal-manifold meta jkun hemm veloċità nominali tal-magna u tagħbija ta' 100 %: … kPa

8.16.   Sistema tal-egżost: il-pressjoni opposta massima permissibbli tal-egżost meta jkun hemm veloċità nominali tal-magna u tagħbija ta' 100 %: … kPa

8.17.   Miżuri meħudin kontra t-tniġġis tal-arja

8.17.1.   Apparat għar-riċiklaġġ tal-gassijiet mill-kaxxa tal-krank: iva/le (4)

8.17.2.   Apparat ieħor għal kontra t-tniġġis (jekk hemm):

8.17.2.1.   Konvertitur katalitiku: iva/le (4)

8.17.2.1.1.   Għamla: …

8.17.2.1.2.   Tip: …

8.17.2.1.3.   Għadd ta' konvertituri u ta' elementi katalitiċi: …

8.17.2.1.4.   Id-dimensjonijiet tal-konvertituri katalitiċi u l-volum tagħhom: …

8.17.2.1.5.   Tip ta' azzjoni katalitika: …

8.17.2.1.6.   Kontenut totali ta' metalli prezzjużi: …

8.17.2.1.7.   Konċentrazzjoni relattiva: …

8.17.2.1.8.   Sottostrat (l-istruttura u l-materjal): …

8.17.2.1.9.   Densità ċellulari: …

8.17.2.1.10.   Tip ta' qafas tal-konvertituri katalitiċi: …

8.17.2.1.11.   Pożizzjoni tal-konvertituri katalitiċi (il-postijiet fejn jinsabu u d-distanzi minimi/massimi tagħhom mill-magna): …

8.17.2.1.12.   Medda tat-tħaddim normali: … K

8.17.2.1.13.   Reaġent li jinħaraq (fejn xieraq): …

8.17.2.1.13.1.   It-tip ta' reaġent meħtieġ għall-azzjoni katalitika u l-konċentrazzjoni tiegħu: …

8.17.2.1.13.2.   Medda tat-temperatura normali ta' tħaddim tar-reaġent: …

8.17.2.1.13.3.   Standard internazzjonali (jekk ikun applikabbli): …

8.17.2.1.14.   Sensur tal-ossidi tan-nitroġenu: iva/le (4)

8.17.2.1.15.   Sensur tal-ossiġnu: iva/le (4)

8.17.2.1.15.1.   Għamla: …

8.17.2.1.15.2.   Tip: …

8.17.2.1.15.3.   Pożizzjoni: …

8.17.2.1.16.   Injezzjoni tal-arja: iva/le (4)

8.17.2.1.16.1.   Tip: injezzjoni bl-arja bil-pulsazzjonijiet/injezzjoni b'pompa tal-arja/tip ta' injezzjoni oħra (4) (jekk inhi tip ta' injezzjoni oħra, jekk jogħġbok speċifika liem'hi: …)

8.17.2.1.16.   Riċirkolazzjoni tal-gass tal-egżost (EGR): iva/le (4)

8.17.2.1.16.1.   Karatteristiċi (bit-tkessiħ jew mingħajru, bi pressjoni għolja jew bi pressjoni baxxa, eċċ.): …

8.17.2.1.17.   Filtru tal-partikuli: iva/le (4)

8.17.2.1.17.1.   Id-dimensjonijiet tal-filtru tal-partikuli u kemm jesa': …

8.17.2.1.17.2.   It-tip ta' filtru tal-partikuli u d-disinn tiegħu: …

8.17.2.1.17.3.   Pożizzjoni (il-postijiet fejn jinsab il-filtru u d-distanzi minimi/massimi tiegħu mill-magna): …

8.17.2.1.17.4.   Deskrizzjoni u/jew disinn tal-metodu jew tas-sistema ta' riġenerazzjoni: …

8.17.2.1.17.5.   Medda tat-temperatura normali ta' tħaddim: … K u medda ta' pressjoni: … kPa

8.17.2.1.18.   Sistemi oħra: iva/le (4)

8.17.2.1.18.1.   Deskrizzjoni u tħaddim tagħhom: …

8.18.   Alimentazzjoni bil-fjuwil għall-magni diżil

8.18.1.   Pompa ta' alimentazzjoni

8.18.1.1.   Pressjoni (7): … kPa, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

8.18.2.   Sistema ta' injezzjoni

8.18.2.1.   Pompa

8.18.2.1.1.   Għamliet: …

8.18.2.1.2.   Tipi: …

8.18.2.1.3.   Rendiment: … u … mm3 (7) għal kull strowk jew ċiklu meta jkun hemm injezzjoni sħiħa u veloċità tat-tħaddim tal-pompa ta': … rpm (għall-veloċità nominali) u ta': … rpm (għall-veloċità tat-torque massimu) rispettivament, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

8.18.2.1.3.1.   Metodu użat: fuq il-magna/fuq il-bank tal-pompa (4)

8.18.2.2.   Injezzjoni bil-quddiem:

8.18.2.2.1.   Kurva tal-injezzjoni bil-quddiem (7): …

8.18.2.2.2.   Tajming (7): …

8.18.2.3.   Pajpijiet tal-injezzjoni:

8.18.2.3.1.   Tul: … mm

8.18.2.3.2.   Dijametru intern: … mm

8.18.2.4.   Injettaturi:

8.18.2.4.1.   Għamliet: …

8.18.2.4.2.   Tipi: …

8.18.2.4.3.   Pressjoni tal-ftuħ (7): … kPa, jew dijagramma tal-karatteristiċi: …

8.18.2.4.   Regolatur

8.18.2.4.1.   Għamliet: …

8.18.2.4.2.   Tipi: …

8.18.2.4.3.   Veloċità li biha tibda l-interruzzjoni meta jkun hemm tagħbija sħiħa (7): …

8.18.2.4.4.   Veloċità massima diżingranata (7): …

8.18.2.4.5.   Veloċità diżingranata (7): …

8.18.2.5.   Sistema ta' startjar kiesaħ

8.18.2.5.1.   Għamliet: …

8.18.2.5.2.   Tipi: …

8.18.2.5.3.   Deskrizzjoni: …

8.19.   Fjuwil għall-magni petrol

8.19.1.   Karburatur: …

8.19.1.1.   Għamliet: …

8.19.1.2.   Tipi: …

8.19.2.   Injezzjoni tal-fjuwil mill-bokka: b'punt wieħed/b'diversi punti (4)

8.19.2.1.   Għamliet: …

8.19.2.2.   Tipi: …

8.19.3.   Injezzjoni diretta: …

8.19.3.1.   Għamliet: …

8.19.4.2.   Tipi: …

8.20.   Tajming tal-valvijiet

8.20.1.   L-għoli massimu tal-irfigħ u l-angoli tal-ftuħ u tal-għeluq b'referenza għall-puntumurtu jew dejta ekwivalenti: …

8.20.2.   Medda ta' referenza u/jew ta' ssettjar (4): …

8.20.3.   Sistema ta' tajming varjabbli tal-valvijiet (jekk dan ikun applikabbli u, jekk iva, għid jekk is-sistema hijiex għad-dħul u/jew għall-egżost)

8.20.3.1.   Tip: tip ta' sistema kontinwa/tip ta' sistema li tkun jew mixgħula jew mitfija (4)

8.20.3.2.   Angolu taċ-ċaqliq tal-fażi tal-kam: …

8.21.   Konfigurazzjoni tal-bokok

8.21.1.   Pożizzjoni, daqs u numerar: …

8.22.   Sistema tat-tqabbid

8.22.1.   Kojl tat-tqabbid

8.22.1.1.   Għamliet: …

8.22.1.2.   Tipi: …

8.22.1.3.   Numru: …

8.22.2.   Spark plaggs: …

8.22.2.1.   Għamliet: …

8.22.2.2.   Tipi: …

8.22.3.   Manjete: …

8.22.3.1.   Għamliet: …

8.22.3.2.   Tipi: …

8.22.4.   Tajming tat-tqabbid: …

8.22.4.1.   Avvanz statiku b'referenza għall-puntumurtu ta' fuq (l-angolu ta' rotazzjoni tal-krank fi gradi): …

8.22.4.2.   Kurva ta' avvanz (jekk ikun applikabbli): …

Appendiċi 4

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' informazzjoni tas-sewwieq (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.2.4   Għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati, il-pożizzjoni u l-metodu ta' twaħħil tal-marka(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli) (19): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

20.   SISTEMI TA' INFORMAZZJONI TAS-SEWWIEQ

20.1.   Ir-rekwiżiti għall-kontrolli tal-operaturi marbutin mat-terminali virtwali mogħtija fl-Anness B tal-istandard tal-ISO 15077:2008 (It-tratturi u l-makkinarju awtopropulsiv għall-agrikoltura — Il-kontrolli tal-operaturi — Il-forzi ta' tqabbid, l-ispostament, il-pożizzjoni u l-metodu ta' tħaddim) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

Appendiċi 5

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' installazzjoni tad-dawl u tal-apparat għas-sinjalar bid-dawl (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.2.4.   Għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati, il-pożizzjoni u l-metodu ta' twaħħil tal-marka(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli) (19): …

2.3.   Isem il-kumpanija u l-indirizz tal-manifattur:

2.3.1.   Isem/ismijiet u indirizz/indirizzi tal-impjanti ta' muntaġġ/manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk ikun hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

3.   KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAL-KOSTRUZZJONI

3.1.   Ritratti jew disinji ta' verżjoni rappreżentattiva tal-vettura: …

3.2.   Disinn fuq skala tal-vettura kollha bid-dimensjonijiet immarkati: …

21.   INSTALLAZZJONI TAD-DAWL U TAL-APPARAT GĦAS-SINJALAR BID-DAWL, INKLUŻ IT-TĦADDIM AWTOMATIKU TAD-DWAL

21.1.   Lista tal-apparati kollha (li fiha jissemmew l-għadd, l-għamliet, it-tip, il-marki tal-approvazzjoni tat-tip tal-komponenti, l-intensità massima tal-fanali tar-raġġ tas-sewqan ta' quddiem, il-kulur u l-indikatur operatorju korrispondenti). Il-lista tista' tinkludi diversi tipi ta' apparat għal kull funzjoni. Barra minn hekk, il-lista tista' tinkludi l-annotazzjoni addizzjonali “jew apparati ekwivalenti” għal kull funzjoni: …

21.2.   Dijagramma tal-installazzjoni tad-dawl u tal-apparat għas-sinjalar kollha kemm hi, li turi l-pożizzjoni tad-diversi apparati fil-vettura: …

21.3.   Skeċċi tal-vettura minn barra li juru l-pożizzjoni tad-dawl u tal-apparat għas-sinjalar bid-dawl, l-għadd ta' dwal u l-kulur tagħhom, bid-dimensjonijiet immarkati: …

21.4.   Għal kull fanal u riflettur, jekk jogħġbok agħti l-informazzjoni li ġejja:

21.4.1.   Disinn li juri d-daqs tal-wiċċ li jdawwal: …

21.4.2.   Il-metodu użat biex jiġi ddefinit il-wiċċ li jidher: …

21.4.3.   L-assi ta' referenza u ċ-ċentru ta' referenza: …

21.4.4.   Metodu ta' tħaddim tal-lampi li jinħbew: …

21.5.   Deskrizzjoni jew disinn tal-apparat għal-livellar tal-fanali ta' quddiem u t-tip tiegħu (pereżempju apparat awtomatiku, apparat aġġustabbli manwalment pass pass, apparat aġġustabbli manwalment b'mod kontinwu) (4): …

21.5.1.   Apparat ta' kontroll: …

21.5.2.   Marki ta' referenza: …

21.5.3.   Marki assenjati għall-kundizzjonijiet ta' tagħbija: …

21.6.   Għall-vetturi tal-kategoriji R u S, deskrizzjoni tal-konnessjoni tad-dawl mal-elettriku u tal-apparat għas-sinjalar bid-dawl miegħu: …

21.7.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi u/jew elettroniċi użati fis-sistema tad-dawl u fis-sistema tas-sinjalar bid-dawl: …

Appendiċi 6

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' kontroll tal-kompatibbiltà elettromanjetika (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.2.4.   Għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati, il-pożizzjoni u l-metodu ta' twaħħil tal-marka(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli) (19): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi jew l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

24.   KOMPATIBBILTÀ ELETTROMANJETIKA (KEM)

24.1.   Skeda li tiddeskrivi l-kombinazzjonijiet previsti kollha tas-sistemi elettriċi jew elettroniċi rilevanti tal-vettura jew tas-subassemblaġġi elettriċi jew elettroniċi tagħha, l-istili tal-karozzerija (60), il-varjazzjonijiet fil-materjal tal-karozzerija, l-arranġamenti ġenerali tas-sistema tal-wajers, il-varjazzjonijiet tal-magna, il-verżjonijiet tas-sewqan fuq ix-xellug jew fuq il-lemin u l-verżjonijiet tal-bażi tar-roti: …

24.2.   Ir-rekwiżiti mogħtija fir-Regolament Nru 10 tan-NU/KEE (ĠU L 254, 20.9.2012, p. 1) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

24.3.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 14982:1998 (Il-makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija — Il-kompatibbiltà elettromanjetika -- Il-metodi tat-testijiet u l-kriterji ta' aċċettazzjoni) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

24.4.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punt 24.2. jew fil-punt 24.3., agħti l-informazzjoni li ġejja:

24.4.1.

Deskrizzjoni u ritratti jew disinji tal-forom u tal-materjali li jiffurmaw il-parti tal-karozzerija li tifforma l-kompartiment tal-magna u l-partijiet li jmissu mal-kompartiment tal-passiġġieri: …

24.4.2.

Disinji jew ritratti tal-pożizzjoni tal-komponenti tal-metall li hemm fil-kompartiment tal-magna (pereżempju l-apparat għat-tisħin, l-istepni, il-filtru tal-arja, il-mekkaniżmu tal-istering, eċċ.): …

24.4.3.

Tabella jew disinn tat-tagħmir ta' kontroll tal-interferenza tar-radju: …

24.4.4.

Dettalji tal-valur nominali tar-reżistenza tal-kurrent dirett u, fil-każ ta' kejbils reżistenti tat-tqabbid, dettalji tar-reżistenza nominali tagħhom għal kull metru: …

Appendiċi 7

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' installazzjoni tal-apparati ta' twissija permezz tal-ħoss (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.2.4.   Għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati, il-pożizzjoni u l-metodu ta' twaħħil tal-marka(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli) (19): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

25.   APPARATI TA' TWISSIJA PERMEZZ TAL-ĦOSS

25.1.   L-apparat ta' twissija permezz tal-ħoss inħarġitlu approvazzjoni tat-tip tal-komponent skont ir-rekwiżiti għall-vetturi tal-kategorija N mogħtija fir-Regolament Nru 28 tan-NU/KEE (ĠU L 323, 6.12.2011, p. 33) u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

25.2.   Deskrizzjoni fil-qosor tal-apparati użati: …

25.3.   Disinji li juru l-pożizzjoni tal-apparati ta' twissija permezz tal-ħoss fl-istruttura tal-vettura: …

25.4.   Dettalji dwar il-metodu tat-twaħħil tal-apparati ta' twissija permezz tal-ħoss, inkluża l-parti tal-istruttura tal-vettura li magħha huma mwaħħlin: …

25.5.   Dijagramma taċ-ċirkwit elettriku jew pnewmatiku: …

25.5.1.   Vultaġġ: AC/DC (4)

25.5.2.   Vultaġġ jew pressjoni nominali: …

25.6.   Disinn tal-apparat tal-immuntar: …

Appendiċi 8

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' installazzjoni ta' mera retroviżur (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.2.4.   Għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati, il-pożizzjoni u l-metodu ta' twaħħil tal-marka(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli) (19): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

18.   MIRJA RETROVIŻURI

18.1.   L-għadd ta' mirja u l-klassijiet tagħhom:…

18.2.   Ir-rekwiżiti mogħtija fir-Regolament Nru 46 tan-NU/KEE (ĠU L 177, 10.7.2010, p. 211) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

18.3.   Ir-rekwiżiti mogħtija fir-Regolament Nru 81 tan-NU/KEE (ĠU L 185, 13.7.2012, p. 1) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

18.4.   Disinji biex tkun tista' tiġi identifikata l-mera li juru l-pożizzjoni tal-mera fl-istruttura tal-vettura: …

18.5.   Dettalji dwar il-metodu tat-twaħħil tal-mirja, inkluża dik il-parti tal-istruttura tal-vettura li magħha huma mwaħħlin: …

18.6.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi tas-sistema ta' aġġustament: …

18.7.   Deskrizzjoni teknika tas-sistemi għat-tneħħija tas-silġ u taċ-ċpar minn mal-mirja: …

18.8.   Tagħmir fakultattiv li jista' jillimita l-kamp viżiv lura: …

18.9.   Kamp viżiv għall-mirja retroviżuri tal-klassi II

18.9.1.   Dan huwa konformi mal-punt 5.1 tal-Anness IX tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/208: iva/le (4)

18.9.2.   Bħala alternattiva għall-punt 18.9.1, ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 5721-2:2014 (It-tratturi għall-agrikoltura — Ir-rekwiżiti, il-proċeduri tat-testijiet u l-kriterji ta' aċċettazzjoni għall-kamp viżiv tal-operatur -- It-tieni parti: Il-kamp viżiv fil-ġenb u lura) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

19.   APPARAT GĦALL-VIŻJONI INDIRETTA MINBARRA L-MIRJA (FAKULTATTIV)

19.1.   It-tip ta' apparat u l-karatteristiċi tiegħu (bħal, pereżempju, deskrizzjoni sħiħa tiegħu): …

19.2.   Fil-każ ta' apparat kamera-monitor, id-distanza ta' detezzjoni (f'mm), il-kuntrast, il-medda ta' luminanza, il-korrezzjoni tar-riflessi, il-prestazzjoni tal-iskrin (skrin bla kulur/skrin tal-kulur (4)), il-frekwenza li biha jiġu repetuti l-immaġnijiet, u sa fejn twassal il-luminanza tal-monitor (4): …

19.3.   Disinji li jkunu ddettaljati biżżejjed biex jiġi identifikat l-apparat kollu, inklużi l-istruzzjonijiet għall-installazzjoni tiegħu: …

19.4.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 5721-2:2014 (It-tratturi għall-agrikoltura — Ir-rekwiżiti, il-proċeduri tat-testijiet u l-kriterji ta' aċċettazzjoni għall-kamp viżiv tal-operatur -- It-tieni parti: Il-kamp viżiv fil-ġenb u lura) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

Appendiċi 9

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' installazzjoni ta' sistema ta' xażi armat biċ-ċineg b'kollox (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.2.4.   Għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati, il-pożizzjoni u l-metodu ta' twaħħil tal-marka(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli) (19): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

3.   KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAL-KOSTRUZZJONI

3.1.   Ritratti jew disinji ta' verżjoni rappreżentattiva tal-vettura: …

3.2.   Disinn fuq skala tal-vettura kollha bid-dimensjonijiet immarkati: …

3.3.   Għall-vetturi tal-kategoriji T u C:

3.3.1.   Għadd ta' fusien u roti: …

3.3.2.   Għadd ta' fusien b'roti doppji u l-pożizzjoni tagħhom (23): …

3.3.3.   Għadd ta' fusien immanuvrati u l-pożizzjoni tagħhom (23): …

3.3.4.   Għadd ta' fusien motorizzati u l-pożizzjoni tagħhom (23): …

3.3.5.   Għadd ta' fusien ibbrejkjati u l-pożizzjoni tagħhom (23): …

3.4.   Għall-vetturi tal-kategorija C

3.4.1.   Konfigurazzjoni tax-xażi armat biċ-ċineg b'kollox: b'sett ta' ċineg fuq quddiem/b'sett ta' ċineg fuq wara/b'sett ta' ċineg fuq quddiem u ieħor fuq wara/b'ċinga kontinwa fuq kull naħa tal-vettura (4)

3.4.2.   Għadd ta' settijiet motorizzati ta' ċineg u l-pożizzjoni tagħhom (22): …

3.4.3.   Għadd ta' settijiet ibbrejkjati ta' ċineg u l-pożizzjoni tagħhom (22): …

3.4.4.   Stering għall-vetturi tal-kategorija C

3.4.4.1.   L-għoti ta' direzzjoni permezz tal-bdil tal-veloċità bejn iċ-ċineg tan-naħa tal-lemin u tan-naħa tax-xellug: iva/le/mhux applikabbli (4)

3.4.4.2.   L-għoti ta' direzzjoni permezz tal-ippernjar ta' żewġ ċineg opposti jew tal-erbgħa li huma: iva/le/mhux applikabbli (4)

3.4.4.3.   L-għoti ta' direzzjoni permezz tal-artikulazzjoni tal-parti ta' quddiem u ta' wara tal-vettura madwar assi vertikali ċentrali: iva/le/mhux applikabbli (4)

3.4.4.4.   L-għoti ta' direzzjoni permezz tal-artikulazzjoni tal-parti ta' quddiem u ta' wara tal-vettura madwar assi vertikali ċentrali u billi tinbidel id-direzzjoni tar-roti fuq il-fus bir-roti: iva/le/mhux applikabbli (4)

3.5.   Xażi:

3.5.1.   Disinn ġenerali tax-xażi: …

3.5.2.   Tip ta' xażi għall-vetturi tal-kategoriji T u C: xażi bi travu ċentrali/xażi b'tubu ċentrali/xażi kwadru/xażi artikolat/xażi b'elementi fil-ġenb/tip ta' xażi ieħor (4) (jekk inhu tip ta' xażi ieħor, jekk jogħġbok speċifika liem'hu: …)

4.   MASES U DIMENSJONIJIET

(f'kg u mm) (Irreferi għad-disinji fejn huwa applikabbli)

4.1.   Medda tal-massa (globali) tal-vettura

4.1.1.   Il-massa tal-vettura mingħajr tagħbija

4.1.1.1.   Il-mases tal-vettura mingħajr tagħbija fi stat operattiv (13):

4.1.1.1.1.   Massa massima: … kg (30)

4.1.1.1.2.   Massa minima: … kg (30)

4.1.1.1.3.   Tqassim ta' dawn il-mases bejn il-fusien: … kg

4.1.1.1.4.   Fil-każ ta' vettura tal-kategorija R jew S bi żbarra tal-irmonk riġida jew b'fus ċentrali, indika t-tagħbija vertikali fuq il-punt tal-igganċjar (S): … kg

4.1.2.   Mases massimi kif iddikjarat mill-manifattur:

4.1.2.1.   Il-mases massimi teknikament permissibbli tal-vettura mgħobbija (13): … kg

4.1.2.1.1.   Il-mases massimi teknikament permissibbli għal kull fus: Fus 1 … kg Fus 2 … kg Fus … : … kg

4.1.2.1.2.   Fil-każ ta' vettura tal-kategorija R jew S bi żbarra tal-irmonk riġida jew b'fus ċentrali, indika t-tagħbija vertikali fuq il-punt tal-igganċjar (S): … kg

4.1.2.1.3.   Limiti fuq it-tqassim ta' dawn il-mases bejn il-fusien (speċifika l-limiti minimi fuq il-fus ta' quddiem u fuq il-fus ta' wara f'perċentwali): … %

4.1.2.2.   Mases u tajers

Numru tal-kombinazzjoni tat-tajers

Numru tal-fus

Qisien tat-tajers, inklużi l-indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija u s-simbolu tal-kategorija tal-veloċità

Raġġ tat-tidwir (1) [f'mm]

Daqs tar-rimm

Offset

Klassifikazzjoni tat-tagħbija tat-tajer għal kull tajer [f'kg]

Massa massima permissibbli għal kull fus [f'kg] (*)

Massa massima permissibbli tal-vettura [f'kg] (*)

Tagħbija vertikali massima permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar [f'kg] (*)  (**)

Pressjoni tat-tajers [f'kPa] (***)

Għall-użu fit-triq

Għall-użu fuq art imħarbta

1.

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2.

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.   Mases u x-xażi armat biċ-ċineg b'kollox

Numru tas-sett ta' ċineg

Qisien taċ-ċineg

Pressjoni medja tal-kuntatt mal-art [f'kPa]

Tagħbija massima għal kull romblu taċ-ċineg [f'kg] (****)

Massa massima permissibbli għal kull sett ta' ċineg [f'kg] (****)

Massa massima permissibbli tal-vettura [f'kg] (****)

Tagħbija vertikali massima permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar [f'kg] (****)  (*****)

Tul (mm)

Wisa' (mm)

1

 

2

 

 

4.1.2.4.   Tagħbijiet utli (13): … kg

4.1.3.   Il-mases irmonkati teknikament permissibbli għall-vetturi tal-kategorija T jew C għal kull konfigurazzjoni tax-xażi u tal-brejkijiet tal-vetturi tal-kategorija R jew S (għall-vetturi tal-kategoriji R u S, indika t-tagħbijiet massimi permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar ta' wara):

Vettura tal-kategoriji R u S

Tip ta' bbrejkjar

Bi żbarra tal-irmonk

Bi żbarra tal-irmonk riġida

B'fus ċentrali

Mingħajr brejkijiet

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkjar bl-inerzja

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkjar kontinwu jew semikontinwu

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkar b'sistema idrawlika jew b'sistema pnewmatika

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Il-mases totali teknikament permissibbli tal-kombinazzjoni ta' trattur (vettura tal-kategorija T jew C) ma' vettura rmunkata (vettura tal-kategorija R jew S) għal kull konfigurazzjoni tax-xażi u tal-brejkijiet tal-vettura tal-kategorija R jew S:

Vettura tal-kategoriji R u S

Tip ta' bbrejkjar

Bi żbarra tal-irmonk

Bi żbarra tal-irmonk riġida

B'fus ċentrali

Mingħajr brejkijiet

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkjar bl-inerzja

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkjar kontinwu jew semikontinwu

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkar b'sistema idrawlika jew b'sistema pnewmatika

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Tagħbija vertikali massima permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar (irrispettivament mit-tajers u mill-mekkaniżmi tal-igganċjar ta' wara):

4.1.5.1.   tal-vettura tal-kategoriji T u C: … kg

4.1.5.2.   tal-vettura tal-kategoriji R u S: … kg

4.1.5.3.   Massa massima tal-kombinazzjoni fil-massa massima mingħajr brejkijiet: … kg

37.   IX-XAŻI ARMAT BIĊ-ĊINEG B'KOLLOX

(agħti wkoll l-informazzjoni mitluba fil-punt 4.1.2.3.)

37.1.   Ritratti u disinji tal-arranġament tax-xażi armat biċ-ċineg b'kollox u tal-installazzjoni tiegħu fuq il-vettura (inklużi l-elementi ta' ġoċ-ċineg li jiżguraw li ċ-ċineg iduru fuq ir-rombli u fil-forom għaċ-ċineg fuq barra), bid-dimensjonijiet immarkati: …

37.2.   Tip ta' materjal li jmiss mal-art: ċineg tal-lastku/ċineg tal-azzar/peds tal-lastku fuq ix-xus taċ-ċineg (4)

37.3.   Ċineg tal-metall

37.3.1.   Għadd ta' rombli taċ-ċineg li jittrasferixxu t-tagħbija direttament għal fuq wiċċ l-art (NR): …

37.3.2.   L-erja tal-wiċċ estern ta' kull ped (AP): … mm2

37.4.   Ċineg tal-lastku

37.4.1.   L-erja totali tal-wiċċ tal-lastku sporġut taċ-ċinga li jmiss mal-art (AL): … mm2

37.4.2.   Il-perċentwali tal-erja tal-lastku sporġut taċ-ċinga meta mqabbel mal-wiċċ totali tagħha: … %


(*)  Skont it-tip ta' tajer.

(**)  It-tagħbija mgħoddija liċ-ċentru ta' referenza tal-igganċjar f'kundizzjonijiet statiċi, irrispettivament mill-mekkaniżmu tal-igganċjar; jekk it-tagħbija vertikali massima permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar skont l-igganċjar tingħata f'din it-tabella, żid il-kolonni fit-tabella fuq in-naħa tal-lemin u intitolahom bl-identifikazzjoni tal-mekkaniżmu tal-igganċjar; għall-vetturi tal-kategoriji R u S, dawn il-kolonni jittrattaw il-mekkaniżmi tal-igganċjar ta' wara, jekk ikun hemm.

(***)  Kif irrakkomandat mill-manifattur.

(****)  Skont it-tip ta' romblu taċ-ċineg.

(*****)  It-tagħbija mgħoddija liċ-ċentru ta' referenza tal-igganċjar f'kundizzjonijiet statiċi, irrispettivament mill-mekkaniżmu tal-igganċjar; jekk it-tagħbija vertikali massima permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar skont l-igganċjar tingħata f'din it-tabella, żid il-kolonni fit-tabella fuq in-naħa tal-lemin u intitolahom bl-identifikazzjoni tal-mekkaniżmu tal-igganċjar.

Appendiċi 10

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE tal-kompatibbiltà elettromanjetika tas-subassemblaġġi elettriċi jew elettroniċi bħala UTS

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

24.   KOMPATIBBILTÀ ELETTROMANJETIKA (KEM)

24.1.   Skeda li tiddeskrivi l-kombinazzjonijiet previsti kollha tas-sistemi elettriċi jew elettroniċi jew tas-subassemblaġġi elettriċi jew elettroniċi, l-istili tal-karozzerija (60), il-varjazzjonijiet fil-materjal tal-karozzerija, l-arranġamenti ġenerali tas-sistema tal-wajers, il-varjazzjonijiet tal-magna, il-verżjonijiet tas-sewqan fuq ix-xellug jew fuq il-lemin u l-verżjonijiet tal-bażi tar-roti: …

24.2.   Ir-rekwiżiti mogħtija fir-Regolament Nru 10 tan-NU/KEE (ĠU L 254, 20.9.2012, p. 1) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

24.3.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 14982:1998 (Il-makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija — Il-kompatibbiltà elettromanjetika -- Il-metodi tat-testijiet u l-kriterji ta' aċċettazzjoni) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

24.4.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punt 24.2. jew fil-punt 24.3., agħti l-informazzjoni li ġejja:

24.4.1.

Deskrizzjoni u ritratti jew disinji tal-forom u tal-materjali li jiffurmaw il-parti tal-karozzerija li tifforma l-kompartiment tal-magna u l-partijiet li jmissu mal-kompartiment tal-passiġġieri: …

24.4.2.

Disinji jew ritratti tal-pożizzjoni tal-komponenti tal-metall li hemm fil-kompartiment tal-magna (pereżempju l-apparat għat-tisħin, l-istepni, il-filtru tal-arja, il-mekkaniżmu tal-istering, eċċ.): …

24.4.3.

Tabella jew disinn tat-tagħmir ta' kontroll tal-interferenza tar-radju: …

24.4.4.

Dettalji tal-valur nominali tar-reżistenza tal-kurrent dirett u, fil-każ ta' kejbils reżistenti tat-tqabbid, dettalji tar-reżistenza nominali tagħhom għal kull metru: …

Appendiċi 11

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE tal-mases tas-saborra bħala komponent jew UTS

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

29.   MASES TAS-SABORRA

29.1.   Deskrizzjoni teknika ddettaljata tal-mases tas-saborra u ta' kif dawn huma mmuntati fuq it-trattur (li tinkludi ritratti jew disinji bil-qisien): …

29.1.   Għadd ta' settijiet ta' mases tas-saborra: …

29.1.1.   Għadd ta' komponenti fuq kull sett: Is-sett numru 1: …

Is-sett numru 2: …

Is-sett …

29.2.   Il-massa tal-komponenti fuq kull sett: Is-sett numru 1: … kg

Is-sett numru 2: … kg

Is-sett numru … : … kg

29.2.1.   Il-massa totali ta' kull sett: Is-sett numru 1: … kg

Is-sett numru 2: … kg

Is-sett numru … : … kg

29.3.   Il-massa totali tal-mases tas-saborra: … kg

29.3.1.   Tqassim ta' dawn il-mases bejn il-fusien: … kg

29.4.   Materjali u metodi tal-kostruzzjoni: …

Appendiċi 12

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' struttura ta' protezzjoni laterali u/jew ta' struttura ta' protezzjoni fuq wara bħala komponent jew UTS

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

32.   PROTEZZJONI LATERALI U FUQ WARA

32.1.   Protezzjoni laterali

32.1.5.   Fil-każ li jkun hemm apparati ta' protezzjoni laterali, deskrizzjoni sħiħa u/jew disinn tat-tali apparati (inklużi l-muntaġġi u l-fittings tagħhom): …

32.1.5.1.   Materjali użati: …

32.1.5.2.   Id-dettalji kollha dwar il-fittings meħtieġa u l-istruzzjonijiet kollha għall-immuntar, inklużi r-rekwiżiti tat-torque: …

32.1.6.   Ir-rekwiżiti mogħtija fil-punti 2 u 3 u fil-Partijiet I, II u III tar-Regolament Nru 73 tan-NU/KEE (ĠU L 122, 8.5.2012, p. 1) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

32.2.   Struttura ta' protezzjoni fuq wara

32.2.4.   F'każ li jkun hemm apparat speċjali, deskrizzjoni sħiħa u/jew disinn tal-istruttura ta' protezzjoni fuq wara (inklużi l-muntaġġi u l-fittings tagħha) jew, jekk dan l-apparat ikun ġie approvat bħala unità teknika separata, in-numru tal-approvazzjoni tat-tip tiegħu: …

32.2.4.1.   Materjali użati: …

32.2.4.2.   Id-dettalji kollha dwar il-fittings meħtieġa u l-istruzzjonijiet kollha għall-immuntar, inklużi r-rekwiżiti tat-torque: …

Appendiċi 13

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tajer bħala komponent

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

35.   TAJERS

35.8.   Deżinjazzjoni tad-daqs tat-tajer: …

35.9.   It-tip ta' vetturi li għalihom huwa maħsub: it-tratturi (il-vetturi tal-kategoriji T u C)/il-karrijiet (il-vetturi tal-kategorija R)/it-tagħmir irmunkat interkambjabbli (il-vetturi tal-kategorija S) (4)

35.10.   Il-binja tat-tajer: binja djagonali (bi struttura msallba)/binja djagonali bi struttura msallba ċinturata/binja radjali biex jintuża fil-kostruzzjoni (4)

35.11.   Ritratti u disinn tal-ħajt tal-ġenb tal-forma: …

35.12.   L-indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija u s-simbolu tal-kategorija tal-veloċità

35.12.1.   Għall-vetturi tal-kategoriji T u C: …

35.12.2.   Għall-vetturi tal-kategorija R: …

35.12.3.   Għall-vetturi tal-kategorija S: …

35.13.   Reżistenza għad-dawrien skont l-istandard tal-ISO 28580:2009 (It-tajers għall-karozzi tal-passiġġieri, għat-trakkijiet u għall-karozzi tal-linja — Metodi għall-kejl tar-reżistenza għad-dawrien — Test f'punt wieħed u korrelazzjoni tar-riżultati tal-kejl) (fejn dan ikun applikabbli): …

35.14.   Is-servizz li għalih huwa maħsub: għar-rota ta' propulsjoni/għar-rota mhix motorizzata/għat-tnejn li huma (4)

35.15.   It-tajer huwa maħsub biex jintuża mingħajr tubu intern (bħala tajer bla tubu): iva/le (4)

35.16.   Il-pressjoni ta' nfiħ biex ix-xoffa tat-tajer toqgħod meta dan ikun qed jiġi mmuntat għandha tkun ta' inqas minn: … kPa.

Appendiċi 14

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' gganċjar mekkaniku bħala komponent jew UTS

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

38.   IGGANĊJAR MEKKANIKU

38.1.   Ritratti tal-igganċjar mekkaniku u disinji tiegħu bid-dimensjonijiet immarkati li juru d-dimensjonijiet meħtieġa fid-dettall, il-kejl biex jiġi mmuntat l-apparat u l-pożizzjoni tal-mekkaniżmi tal-igganċjar:

38.1.1.   Igganċjar mekkaniku fuq wara: iva/le (4)

38.1.2.   Mekkaniżmu tal-igganċjar ta' quddiem (għall-vetturi tal-kategoriji R u S): iva/le (4)

38.2.   Deskrizzjoni teknika qasira tal-igganċjar mekkaniku li tispeċifika t-tip ta' kostruzzjoni tiegħu u l-materjal użat għalih

38.5.   Deskrizzjoni tal-igganċjar mekkaniku:

Tip (skont l-Appendiċi 1 tal-Anness XXXIV tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/208):

Għamla:

Deżinjazzjoni tat-tip mogħtija mill-manifattur:

Tagħbija orizzontali massima/il-valur D (4) (44):

… kg/kN (4)

Massa li tista' tiġi rmunkata (T) (4) (44):

… tunnellati

Tagħbija vertikali fuq il-punt tal-igganċjar (44):

… kg

Ritratti u disinji fuq skala tal-mekkaniżmu tal-igganċjar. Dawn id-disinji jridu juru b'mod partikulari d-dimensjonijiet meħtieġa fid-dettall, kif ukoll il-kejl biex jiġi mmuntat l-apparat.

 

Deskrizzjoni teknika qasira tal-mekkaniżmu tal-igganċjar li tispeċifika t-tip ta' kostruzzjoni tiegħu u l-materjal użat għalih.

 

It-tip ta' test

Statiku/Dinamiku (4)

Marka jew numru tal-approvazzjoni tat-tip (tal-UE):

ta' għajnejn l-iżbarra tal-irmonk, tal-irjus tal-igganċjar jew ta' mekkaniżmi simili tal-igganċjar li se jitwaħħlu mal-igganċjar mekkaniku (fil-każ ta' zbarri tal-irmonk riġidi jew bil-pern)

tal–igganċjar mekkaniku li se jitwaħħal mal-qafas kwadru jew mal-appoġġ tal-konnessjoni tal-irmonk tal-karru (jekk dan ikun ristrett għal ċerti tipi biss):

38.6.   L-igganċjar mekkaniku nħarġitlu approvazzjoni tat-tip tal-komponent skont ir-Regolament Nru 55 tan-NU/KEE (ĠU L 227, 28.8.2010, p. 1) u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

Appendiċi 15

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema tal-brejkijiet (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.2.4   Għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati, il-pożizzjoni u l-metodu ta' twaħħil tal-marka(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli) (19): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

3.   KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAL-KOSTRUZZJONI

3.1.   Ritratti jew disinji ta' verżjoni rappreżentattiva tal-vettura: …

3.2.   Disinn fuq skala tal-vettura kollha bid-dimensjonijiet immarkati: …

3.3.   Għall-vetturi tal-kategoriji T u C:

3.3.1.   Għadd ta' fusien u roti: …

3.3.2.   Għadd ta' fusien b'roti doppji u l-pożizzjoni tagħhom (23): …

3.3.3.   Għadd ta' fusien immanuvrati u l-pożizzjoni tagħhom (23): …

3.3.4.   Għadd ta' fusien motorizzati u l-pożizzjoni tagħhom (23): …

3.3.5.   Għadd ta' fusien ibbrejkjati u l-pożizzjoni tagħhom (23): …

3.4.   Għall-vetturi tal-kategorija C

3.4.1.   Konfigurazzjoni tax-xażi armat biċ-ċineg b'kollox: b'sett ta' ċineg fuq quddiem/b'sett ta' ċineg fuq wara/b'sett ta' ċineg fuq quddiem u ieħor fuq wara/b'ċinga kontinwa fuq kull naħa tal-vettura (4)

3.4.2.   Għadd ta' settijiet motorizzati ta' ċineg u l-pożizzjoni tagħhom (22): …

3.4.3.   Għadd ta' settijiet ibbrejkjati ta' ċineg u l-pożizzjoni tagħhom (22): …

3.4.4.   Stering għall-vetturi tal-kategorija C

3.4.4.1.   L-għoti ta' direzzjoni permezz tal-bdil tal-veloċità bejn iċ-ċineg tan-naħa tal-lemin u tan-naħa tax-xellug: iva/le/mhux applikabbli (4)

3.4.4.2.   L-għoti ta' direzzjoni permezz tal-ippernjar ta' żewġ ċineg opposti jew tal-erba' li huma: iva/le/mhux applikabbli (4)

3.4.4.3.   L-għoti ta' direzzjoni permezz tal-artikulazzjoni tal-parti ta' quddiem u ta' wara tal-vettura madwar assi vertikali ċentrali: iva/le/mhux applikabbli (4)

3.4.4.4.   L-għoti ta' direzzjoni permezz tal-artikulazzjoni tal-parti ta' quddiem u ta' wara tal-vettura madwar assi vertikali ċentrali u billi tinbidel id-direzzjoni tar-roti fuq il-fus bir-roti: iva/le/mhux applikabbli (4)

3.5.   Xażi:

3.5.1.   Disinn ġenerali tax-xażi: …

3.5.2.   Tip ta' xażi għall-vetturi tal-kategoriji T u C: xażi bi travu ċentrali/xażi b'tubu ċentrali/xażi kwadru/xażi artikolat/xażi b'elementi fil-ġenb/tip ta' xażi ieħor (4) (jekk inhu tip ta' xażi ieħor, jekk jogħġbok speċifika liem'hu: …)

3.5.3.   Tip ta' xażi għall-vetturi tal-kategoriji R u S: xażi bi żbarra tal-irmonk/xażi bi żbarra tal-irmonk riġida/xażi b'fus ċentrali/tip ta' xażi ieħor (4) (jekk inhu tip ta' xażi ieħor, jekk jogħġbok speċifika liem'hu: …)

3.12.   Tip ta' bbrejkjar għall-vetturi tal-kategoriji R u S: vettura mingħajr brejkijiet/ibbrejkjar bl-inerzja/ibbrejkjar kontinwu/ibbrejkjar semikontinwu/ibbrejkar b'sistema idrawlika/ibbrejkjar b'sistema pnewmatika (4)

4.   MASES U DIMENSJONIJIET

(f'kg u mm) (Irreferi għad-disinji fejn huwa applikabbli)

4.1.   Medda tal-massa (globali) tal-vettura

4.1.1.   Il-massa tal-vettura mingħajr tagħbija

4.1.1.1.   Il-mases tal-vettura mingħajr tagħbija fi stat operattiv (13):

4.1.1.1.1.   Massa massima: … kg (30)

4.1.1.1.2.   Massa minima: … kg (30)

4.1.1.1.3.   Tqassim ta' dawn il-mases bejn il-fusien: … kg

4.1.1.1.4.   Fil-każ ta' vettura tal-kategorija R jew S bi żbarra tal-irmonk riġida jew b'fus ċentrali, indika t-tagħbija vertikali fuq il-punt tal-igganċjar (S): … kg

4.1.2.   Mases massimi kif iddikjarat mill-manifattur:

4.1.2.1.   Il-mases massimi teknikament permissibbli tal-vettura mgħobbija (13): … kg

4.1.2.1.1.   Il-mases massimi teknikament permissibbli għal kull fus: Fus 1 … kg Fus 2 … kg Fus … : … kg

4.1.2.1.2.   Fil-każ ta' vettura tal-kategorija R jew S bi żbarra tal-irmonk riġida jew b'fus ċentrali, indika t-tagħbija vertikali fuq il-punt tal-igganċjar (S): … kg

4.1.2.1.3.   Limiti fuq it-tqassim ta' dawn il-mases bejn il-fusien (speċifika l-limiti minimi fuq il-fus ta' quddiem u fuq il-fus ta' wara f'perċentwali): … %

4.1.2.4.   Tagħbijiet utli (13): … kg

4.1.3.   Il-mases irmonkati teknikament permissibbli għall-vetturi tal-kategorija T jew C għal kull konfigurazzjoni tax-xażi u tal-brejkijiet tal-vetturi tal-kategorija R jew S (għall-vetturi tal-kategoriji R u S, indika t-tagħbijiet massimi permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar ta' wara):

Vettura tal-kategoriji R u S

Tip ta' bbrejkjar

Bi żbarra tal-irmonk

Bi żbarra tal-irmonk riġida

B'fus ċentrali

Mingħajr brejkijiet

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkjar bl-inerzja

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkjar kontinwu jew semikontinwu

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkar b'sistema idrawlika jew b'sistema pnewmatika

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Il-mases totali teknikament permissibbli tal-kombinazzjoni ta' trattur (vettura tal-kategorija T jew C) ma' vettura rmunkata (vettura tal-kategorija R jew S) għal kull konfigurazzjoni tax-xażi u tal-brejkijiet tal-vettura tal-kategorija R jew S:

Vettura tal-kategoriji R u S

Tip ta' bbrejkjar

Bi żbarra tal-irmonk

Bi żbarra tal-irmonk riġida

B'fus ċentrali

Mingħajr brejkijiet

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkjar bl-inerzja

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkjar kontinwu jew semikontinwu

… kg

… kg

… kg

Ibbrejkar b'sistema idrawlika jew b'sistema pnewmatika

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Tagħbija vertikali massima permissibbli fuq il-punt tal-igganċjar (irrispettivament mit-tajers u mill-mekkaniżmi tal-igganċjar ta' wara):

4.1.5.1.

tal-vettura tal-kategoriji T u C: … kg

4.1.5.2.

tal-vettura tal-kategoriji R u S: … kg

4.1.5.3.

Massa massima tal-kombinazzjoni fil-massa massima mingħajr brejkijiet: … kg

4.2.   Medda tad-dimensjonijiet (globali) tal-vettura

4.2.2.5.   Bażi tar-roti (37): … mm

4.2.2.6.   Id-distanza bejn il-fusien konsekuttivi 1 u 2: … mm, bejn il-fusien konsekuttivi 2 u 3: … mm, bejn il-fusien konsekuttivi 3 u 4: … mm, eċċ.

4.2.2.7.   Għall-vetturi tal-kategoriji R u S bi żbarra tal-irmonk riġida u b'fus ċentrali:

4.2.2.7.1.   Id-distanza bejn il-punt tal-igganċjar u l-ewwel fus: … mm

4.2.2.7.2.   Id-distanza bejn il-punt tal-igganċjar u l-aħħar fus: … mm

4.2.2.8.   Il-wisa' massima u minima taċ-ċinga ta' kull fus (imkejla bejn il-pjani tas-simetrija tat-tajers singli jew doppji jew f'formazzjoni tripla li s-soltu jintużaw fuq il-vettura) (il-manifattur għandu jispeċifika dan) (38):

4.2.2.8.1.

Wisa' massima: Fus 1 … mm Fus 2 … mm Fus … : … mm

4.2.2.8.2.

Wisa' minima: Fus 1 … mm Fus 2 … mm Fus … : … mm

4.2.2.9.   Il-pożizzjoni taċ-ċentru tal-gravità tal-vettura f'direzzjoni lonġitudinali, trażversali u vertikali: …

4.2.2.9.1.   Għall-vetturi tal-kategoriji T2, T4.1 u T4.3 u għall-vetturi tal-kategoriji C2, C4.1 u C4.3, l-għoli taċ-ċentru tal-gravità, imkejjel mill-art bl-użu tat-tajers li s-soltu jintużaw fuq il-vettura: … mm

4.2.2.9.1.1.   Għall-vetturi tal-kategoriji T2 u C2, agħti l-proporzjon bejn il-valur mogħti fil-punt 4.2.2.9.1. u ċ-ċinga minima medja għal kull fus: Il-fus 1 … Il-fus 2 … Il-fus … : …

4.2.2.9.1.2.   Għall-vetturi tal-kategoriji T4.1 u C4.1, agħti l-proporzjon bejn il-valur mogħti fil-punt 4.2.2.9.1. u ċ-ċinga minima medja tal-fusien kollha: …

5.   KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAS-SISTEMA TAL-MOTOPROPULSJONI

5.1.   Veloċità massima tal-vettura

5.1.1.   Veloċità massima 'l quddiem tal-vettura

5.1.1.1.   Veloċità massima tal-vettura skont id-disinn iddikjarata: … km/h

5.1.1.2.   Veloċità massima tal-vettura skont id-disinn ikkalkulata fl-ogħla ger (agħti l-fatturi li ntużaw għall-kalkolu) (41): … km/h

5.1.1.3.   Veloċità massima mkejla tal-vettura: … km/h (41)

5.1.2.   Veloċità massima lura tal-vettura (54)

5.1.2.1.   Veloċità massima lura tal-vettura skont id-disinn iddikjarata: … km/h

5.1.2.2.   Veloċità massima lura mkejla tal-vettura (41): … km/h

5.2.   Saħħa netta nominali tal-magna: … kW, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

5.3.   Saħħa netta massima tal-magna: … kW, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

5.4.   Torque massimu tal-magna: … Nm, fi … min– 1 (skont ir-Regolament Nru 120 tan-NU/KEE (ĠU L 257, 30.9.2010, p. 280))

B.   INFORMAZZJONI DWAR IL-PRESTAZZJONI AMBJENTALI U DWAR IL-PRESTAZZJONI TAS-SISTEMA TA' PROPULSJONI

6.   KARATTERISTIĊI ESSENZJALI TAL-MAGNA REFERENZJARJA JEW TAL-MAGNA (4)

6.1.   Ċiklu: b'erba' strowks/b'żewġ strowks (4)

6.2.   Bor (12): … mm

6.3.   Strowk (12): … mm

6.4.   Għadd ta' ċilindri: … u t-tqassim tagħhom (26): …

6.5.   Ċilindrata: … ċm3

6.6.   Veloċità nominali: …

6.7.   Veloċità tat-torque massimu: …

9.   APPARAT GĦALL-ĦAŻNA TAL-ENERĠIJA

9.1.   Deskrizzjoni: batterija/kapasiter/flajwil/ġeneratur (4)

9.2.   Numru ta' identifikazzjoni: …

9.3.   It-tip ta' koppja elettrokimika: …

9.4.   L-enerġija maħżuna

9.4.1.   Fil-każ ta' batterija, vultaġġ ta': … u kapaċità ta': … Ah f'sagħtejn

9.4.2.   Fil-każ ta' kapasiter: J, … ,

9.4.3.   Fil-każ ta' flajwil/ta' ġeneratur (4): J, …

9.4.3.1.   Il-moment tal-inerzja tal-flajwil: …

9.4.3.1.1.   Mument addizzjonali tal-inerzja jekk ma jkun imdaħħal l-ebda ger: …

9.5.   Ċarġer: abbord/estern/m'hemmx wieħed (4)

11.   SISTEMA TAL-MOTOTRAŻMISSJONI U KONTROLL (13)

11.1.   Deskrizzjoni qasira u disinn skematiku tas-sistema tal-mototrażmissjoni tal-vettura u tas-sistema ta' kontroll tagħha (il-kontroll tat-tibdil tal-gerijiet, il-kontroll tal-klaċċ jew kull element ieħor tas-sistema tal-mototrażmissjoni): …

11.2.   Is-sistema ta' trażmissjoni

11.2.1.   Deskrizzjoni qasira u disinn skematiku tas-sistemi tat-tibdil tal-gerijiet u tal-kontrolli tagħhom: …

11.2.2.   Dijagramma u/jew disinn tas-sistema ta' trażmissjoni: …

11.2.3.   Tip ta' sistema ta' trażmissjoni: sistema mekkanika/sistema idrawlika/sistema elettrika/tip ta' sistema oħra (4) (jekk inhi tip ta' sistema oħra, jekk jogħġbok speċifika liem'hi: …)

11.2.3.1.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi (jekk hemm): …

11.3.   Klaċċ (jekk hemm)

11.3.1.   Deskrizzjoni qasira u disinn skematiku tal-klaċċ u tas-sistema ta' kontroll tiegħu: …

11.3.2.   Tip ta' klaċċ: …

11.3.3.   Konverżjoni massima tat-torque: …

11.4.   Gerboks (jekk hemm)

11.4.1.   Tip (24): …

11.4.2.   Pożizzjoni b'referenza għall-magna: …

11.4.3.   Metodu ta' kontroll: …

11.4.4.   Kaxxa tat-trasferiment: hemm waħda/m'hemmx waħda (4)

11.5.   Proporzjonijiet tal-gerijiet

Ger

Proporzjonijiet interni tal-gerboks (il-proporzjonijiet tal-magna mar-rotazzjonijiet tax-xaft tal-output tal-gerboks)

Proporzjonijiet interni tal-kaxxa tat-trasferiment (il-proporzjonijiet tal-magna mar-rotazzjonijiet tax-xaft tal-output tal-kaxxa tat-trasferiment)

Proporzjonijiet tat-trażmissjoni finali (il-proporzjon tax-xaft tal-output tal-gerboks mar-rotazzjonijiet tar-rota li hi mqabbda miegħu)

Proporzjonijiet totali tal-gerijiet

Proporzjon (tal-veloċità tal-magna meta mqabbla mal-veloċità tal-vettura) fil-każ ta' trażmissjoni manwali biss

Massimu għat-TVK (*)

1

2

3

 

 

 

 

 

Minimu għat-TVK (*)

Ir-rivers

1

 

 

 

 

 

11.6.   Lokk tad-differenxjal

11.6.1.   Lokk tad-differenxjal: iva/le/fakultattiv (4)

41.   SOSPENSJONI

41.1.   Deskrizzjoni qasira u disinn skematiku tas-sospensjoni u tas-sistema ta' kontroll tagħha għal kull fus jew grupp ta' fusien jew għal kull rota: …

41.2.   Disinn tal-arranġamenti tas-sospensjoni: …

41.3.   Aġġustament tal-livell: iva/le/fakultattiv (4)

41.4.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi: …

41.5.   Sospensjoni tal-arja tal-fusien motorizzati: iva/le (4)

41.5.1.   Sospensjoni tal-fusien motorizzati li hija ekwivalenti għas-sospensjoni tal-arja: iva/le (4)

41.5.2.   Frekwenza u tmewwit tal-oxxillazzjoni tal-massa mmollata: …

41.6.   Sospensjoni tal-arja tal-fusien li mhumiex motorizzati: iva/le (4)

41.6.1.   Sospensjoni tal-fusien li mhumiex motorizzati li hija ekwivalenti għas-sospensjoni tal-arja: iva/le (4)

41.6.2.   Frekwenza u tmewwit tal-oxxillazzjoni tal-massa mmollata: …

41.7.   Karatteristiċi tal-partijiet tas-sospensjoni li jimmollaw (disinn, karatteristiċi tal-materjali u dimensjonijiet): …

41.8.   Il-vettura hija mgħammra b'sospensjoni idropnewmatika/b'sospensjoni idrawlika/b'sospensjoni pnewmatika (4)

41.9.   Stabbilizzaturi: iva/le/fakultattivi (4)

41.10.   Smorzaturi: iva/le/fakultattivi (4)

41.11.   Apparat ieħor (jekk hemm): …

42.   FUSIEN U TAJERS

42.1.   Deskrizzjoni tal-fusien (li tinkludi ritratti u disinji tagħhom): …

42.2.   Materjali u metodi tal-kostruzzjoni: …

42.3.   Għamla (fejn ikun xieraq): …

42.4.   Tip (fejn ikun xieraq): …

42.5.   Il-massa massima permissibli li jifilħu l-fusien: … kg

42.6.   Dimensjonijiet tal-fusien:

42.6.1.

Tul: … mm

42.6.2.

Wisa': … mm

42.7.   Konnessjoni tal-brejkijiet mal-fusien: konnessjoni fuq l-assi/konnessjoni radjali/konnessjoni integrata/tip ta' konnessjoni oħra (4) (jekk inhi tip ta' konnessjoni oħra, jekk jogħġbok speċifika liem'hi: …)

42.8.   Dimensjonijiet tal-ikbar tajers permissibbli fuq il-fusien ibbrejkjati: …

42.8.1.   Ċirkonferenza tat-tidwir nominali tal-ikbar tajers fuq il-fusien ibbrejkjati: …

42.8.2.   Dimensjonijiet tal-ikbar tajers permissibbli fuq il-fusien motorizzati: …

42.8.3.   Ċirkonferenza tat-tidwir nominali tal-ikbar tajers fuq il-fusien motorizzati: …

43.   IBBREJKJAR

43.1.   Deskrizzjoni qasira tas-sistemi tal-brejkijiet installati fuq il-vettura: …

43.2.   Speċifikazzjonijiet tal-vettura f'dak li għandu x'jaqsam maċ-ċirkwiti ta' kontroll tal-linji ta' kontroll elettriċi u/jew pnewmatiċi tas-sistemi tal-brejkijiet: …

43.3.   L-interfaċċja tas-sistemi tal-brejkijiet hija konformi mal-istandard tal-ISO 11992-1:2003 (Il-vetturi tat-triq — L-iskambju tal-informazzjoni diġitali dwar il-konnessjonijiet elettriċi bejn il-vetturi tal-irmonk u l-vetturi rmunkati — L-ewwel parti: Is-saff fiżiku u s-saff ta' kollegament tad-dejta) u tinkludi s-saff fiżiku, is-saff ta' kollegament tad-dejta u s-saff ta' applikazzjoni u l-pożizzjoni rispettiva tal-messaġġi u tal-parametri appoġġati: iva/le (4)

43.4.   Sistemi tal-brejkijiet

43.4.1.   Deskrizzjoni tat-tħaddim tas-sistemi tal-brejkijiet (inkluż ta' kwalunkwe parti elettronika fiha), dijagramma li turi t-taqsim tas-sistema tal-elettriku u dijagramma taċ-ċirkwit idrawliku jew pnewmatiku (55): …

43.4.2.   Disinn skematiku u skeċċ tat-tħaddim tas-sistemi tal-brejkijiet (55): …

43.4.3.   Lista tal-komponenti tas-sistema tal-brejkijiet, bil-komponenti identifikati kif xieraq (55): …

43.4.4.   Spjegazzjoni teknika tal-kalkolu tas-sistemi tal-brejkijiet (determinazzjoni tal-proporzjon tal-forzi totali tal-ibbrejkjar fiċ-ċirkonferenza tar-roti meta mqabblin mal-forza applikata fuq il-kontroll tal-brejkijiet) (55): …

43.4.5.   Is-sorsi esterni tal-enerġija (jekk hemm) (il-karatteristiċi, il-kapaċità tal-kompartimenti tal-ħżin tal-enerġija, il-pressjoni minima u massima, il-gejġ tal-pressjoni u l-apparat ta' twissija dwar il-pressjoni minima fuq il-pannell tal-istrumenti, il-kompartimenti tal-ħżin tal-vakwu u l-valv tal-provvista, il-kompressuri tal-provvista u l-konformità mad-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir tal-pressjoni) (55): …

43.4.6.   Sistema elettronika tal-brejkijiet: iva/le/fakultattiva (4)

43.4.7.   Numri tar-rapport tat-testijiet tat-Tip I skont l-Anness VII tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/68 (jekk inhuma applikabbli): …

43.5.   Sistema tal-ibbrejkjar

43.5.1.   Sistema tal-ibbrejkjar: sistema mekkanika/sistema idrostatika mingħajr servoassistenza/sistema bis-servoassistenza/sistema motorizzata għalkollox (4)

43.5.2.   Teknoloġija tas-sistema tal-ibbrejkjar: teknoloġija pnewmatika/teknoloġija idrawlika/teknoloġija pnewmatika u idrawlika (4)

43.5.3.   Illokkjar tal-kontrolli tal-brejkijiet tan-naħa tax-xellug u tan-naħa tal-lemin: …

43.6.   Apparati tal-ibbrejkjar tal-vetturi rmunkati

43.6.1.   Teknoloġija tas-sistema ta' kontroll tal-brejkijiet tal-vetturi rmunkati: teknoloġija idrawlika/teknoloġija pnewmatika/teknoloġija elettrika (4)

43.6.2.   Apparat ta' tqabbid tal-brejkijiet tal-vetturi rmunkati (deskrizzjoni u karatteristiċi): …

43.6.3.   Deskrizzjoni tal-konnetturi, tal-igganċjar u tat-tagħmir tas-sikurezza (inklużi disinji u skeċċi u l-identifikazzjoni ta' kwalunkwe parti elettronika li jista' jkun hemm): …

43.6.4.   Tip ta' konnessjonijiet: konnessjonijiet b'linja waħda/konnessjonijiet b'żewġ linji (4)

43.6.4.1.   Pressjoni żejda tal-provvista (meta jkun hemm linja waħda): … kPa

43.6.4.2.   Pressjoni żejda tal-provvista (meta jkun hemm żewġ linji) (jekk inhu applikabbli): … kPa

43.6.4.2.1.   Idrawlika: … kPa

43.6.4.2.2.   Pnewmatika: … kPa


(*)  Trażmissjoni varjabbli kontinwa

Appendiċi 16

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema ta' kontroll tal-esponiment tas-sewwieq għal-livell tal-ħoss (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

2.5   Il-pożizzjoni u l-metodu ta' twaħħil tal-marka tal-approvazzjoni tat-tip (19) …

48.   ESPONIMENT TAS-SEWWIEQ GĦAL-LIVELL TAL-ĦOSS

48.1.   Vetturi tal-kategorija T jew C (b'ċineg tal-lastku) li għandhom jiġu ttestjati skont il-metodu tat-test numru 1, skont il-punt 2 tal-Anness XIII tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014: iva/le/mhux applikabbli (4)

48.2.   Vetturi tal-kategorija T jew C (b'ċineg tal-lastku) li għandhom jiġu ttestjati skont il-metodu tat-test numru 2, skont il-punt 3 tal-Anness XIII tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014: iva/le/mhux applikabbli (4)

48.3.   Vetturi tal-kategorija C b'ċineg tal-azzar li għandhom jiġu ttestjati fuq saff ramel umdu kif speċifikat fil-paragrafu 5.3.2 tal-istandard tal-ISO 6395:2008 (Il-makkinarju li jċaqlaq it-terrapien jew il-ħamrija — Determinazzjoni tal-livell tal-potenza akustika -- Il-kundizzjonijiet tal-ittestjar dinamiku): iva/le/mhux applikabbli (4)

48.4.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punti 48.1. sa 48.3., qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 5 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-kejl uffiċjali tal-livell tal-ħoss fil-pożizzjonijiet tas-sewqan fit-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

Appendiċi 17

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema tal-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.2.4.   Għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati, il-pożizzjoni u l-metodu ta' twaħħil tal-marka(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli) (19): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

46.   STRUTTURA TA' PROTEZZJONI KONTRA L-QLIB (ROPS)

46.1.   Tagħmir tar-ROPS: obbligatorju/fakultattiv/standard (4)

49.   POŻIZZJONIJIET BILQIEGĦDA (SEDILI U SITS)

49.1.   Il-konfigurazzjoni tal-pożizzjonijiet bilqiegħda: sit/sedil (4)

49.2.   Il-koordinati jew id-disinn tal-punt ta' referenza għas-sits (S) ta' kull pożizzjoni bilqiegħda: …

49.3.   Deskrizzjoni u disinji tal-affarijiet li ġejjin:

49.3.1.

Is-sits u l-ankraġġi tagħhom: …

49.3.2.

Is-sistema ta' aġġustament: …

49.3.3.

Is-sistemi ta' tressiq tas-sits u ta' llokkjar tagħhom: …

49.3.4.

L-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza (jekk dawn huma inkorporati fl-istruttura tas-sit): …

49.3.5.

Il-partijiet tal-vettura li jintużaw bħala ankraġġi: …

53.   ANKRAĠĠI TAĊ-ĊINTURINI TAS-SIKUREZZA

53.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 3776-1:2006 (It-tratturi u l-makkinarju għall-agrikoltura — Iċ-ċinturini tas-sikurezza -- L-ewwel parti: Ir-rekwiżiti marbutin mal-pożizzjoni tal-ankraġġi) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

53.2.   Ritratti u/jew disinji tal-karozzerija li juru l-pożizzjoni u l-qisien reali u effettivi tal-ankraġġi: …

53.3.   Disinji tal-ankraġġi u tal-partijiet tal-istruttura tal-vettura li magħhom huma mwaħħlin (flimkien ma' dikjarazzjoni dwar in-natura tal-materjali użati): …

53.4.   Indikazzjoni tat-tipi ta' ċinturini (14) li jistgħu jitwaħħlu mal-ankraġġi li hemm fil-vettura

 

Pożizzjoni tal-ankraġġ

Struttura tal-vettura

Struttura tas-sit

Is-sit tas-sewwieq

 

Ankraġġi ta' isfel

 

fuq barra

fuq ġewwa

 

 

Ankraġġi ta' fuq

 

 

Is-sit tal-passiġġier

numru 1

 

Ankraġġi ta' isfel

 

fuq barra

fuq ġewwa

 

 

Ankraġġi ta' fuq

 

 

Is-sit tal-passiġġier

numru …

 

Ankraġġi ta' isfel

 

fuq barra

fuq ġewwa

 

 

Ankraġġi ta' fuq

 

 

53.4.1.   Kummenti: …

53.5.   Apparat speċjali (pereżempju apparat għall-aġġustament tal-għoli tas-sit, apparat ta' tensjoni taċ-ċinturin, eċċ.): …

53.6.   Deskrizzjoni ta' tip ta' ċinturin tas-sikurezza partikulari li fih ankraġġ f'dahar is-sit jewinkella li jinkorpora fih apparat ta' dissipazzjoni tal-enerġija: …

53.7.   Informazzjoni alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punti 53.2. sa 53.6.

53.7.1.   Ir-rekwiżiti għall-pożizzjoni u s-saħħa tal-ankraġġi mogħtija fl-istandard tal-ISO 3776-2:2013 (It-tratturi u l-makkinarju għall-agrikoltura — Iċ-ċinturini tas-sikurezza -- It-tieni parti: Ir-rekwiżiti marbutin mas-saħħa tal-ankraġġi) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

53.7.2.   Ir-rapport tat-test inħareġ abbażi tar-Regolament Nru 14 tan-NU/KEE (ĠU L 109, 28.4.2011, p. 1) u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

53.7.3.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 3 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni mmuntati fuq it-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (l-ittestjar dinamiku), bl-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza ttestjati, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

53.7.4.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 8 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni mmuntati fuq it-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija biċ-ċineg, bl-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza ttestjati, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

53.7.5.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 4 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni mmuntati fuq it-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (l-ittestjar statiku), bl-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza ttestjati, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

53.7.6.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 6 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni kontra l-qlib immuntati fuq in-naħa ta' quddiem tat-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija bir-roti u b'ċineg dojoq, bl-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza ttestjati, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

53.7.7.   Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 7 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni kontra l-qlib immuntati fuq in-naħa ta' wara tat-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija bir-roti u b'ċineg dojoq, bl-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza ttestjati, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

Appendiċi 18

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' tip ta' sistema għall-protezzjoni mis-sustanzi perikolużi (jew ta' tip ta' vettura b'rabta ma' sistema bħal din)

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.2.4.   Għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati, il-pożizzjoni u l-metodu ta' twaħħil tal-marka(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli) (19): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

3.   KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAL-KOSTRUZZJONI

3.11.   Vettura tal-kategorija T jew C mgħammra għall-protezzjoni mis-sustanzi perikolużi: iva/le (4)

58.   PROTEZZJONI MIS-SUSTANZI PERIKOLUŻI

58.1.   Deskrizzjoni qasira tas-sistema ta' twassil u tisfija tal-arja, inklużi l-apparati biex jinkiseb valur differenzali pożittiv fil-kabina u l-fluss tal-arja tal-arja friska msaffija (li tinkludi disinji u ritratti): …

58.2.   Ir-rekwiżiti għall-klassifikazzjoni tal-kabina b'rabta mal-protezzjoni mis-sustanzi perikolużi mogħtija fl-istandard EN 15695-1 (It-tratturi u l-apparat awtopropulsiv għat-traxxix għall-agrikoltura — Il-protezzjoni tal-operatur (is-sewwieq) mis-sustanzi perikolużi — L-ewwel parti: Il-klassifikazzjoni, ir-rekwiżiti u l-proċeduri tat-testijiet għall-kabina): il-kategorija numru 1/il-kategorija numru 2/il-kategorija numru 3/il-kategorija numru 4 (4) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

58.3.   Ir-rekwiżiti għall-filtrijiet b'rabta mal-protezzjoni mis-sustanzi perikolużi mogħtija fl-istandard EN 15695-2 (It-tratturi u l-apparat awtopropulsiv għat-traxxix għall-agrikoltura — Il-protezzjoni tal-operatur (is-sewwieq) mis-sustanzi perikolużi -- It-tieni parti: Il-filtrijiet, ir-rekwiżiti u l-proċeduri tat-testijiet): il-filtru tat-trab/il-filtru tal-ajrusols/il-filtru tal-fwar (4) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

Appendiċi 19

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' struttura ta' protezzjoni kontra l-qlib (ROPS) bħala UTS

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

46.   STRUTTURA TA' PROTEZZJONI KONTRA L-QLIB (ROPS)

46.1.   Tagħmir tar-ROPS: obbligatorju/fakultattiv/standard (4)

46.2.   ROPS permezz ta' kabina/permezz ta' qafas/permezz ta' roll bar immuntata fuq quddiem/fuq wara (4)

46.2.1.   F'każ li jkun hemm roll bar, din: tintewa/ma tintewiex (4)

46.2.2.   F'każ li jkun hemm roll bar li tintewa:

46.2.2.1.   din tintewa: bl-użu ta' għodda apposta għal hekk/mingħajr ma jintużaw għodda apposta għal hekk (4);

46.2.2.2.   din tinqafel bl-użu ta' mekkaniżmu: li jitħaddem bl-idejn/li jaħdem b'mod awtomatiku (4)

46.2.2.3.   Ritratti u disinji tekniċi ddettaljati li juru l-parti fejn wieħed jista' jaqbad u d-dehra minn fuq u mill-ġenb taż-żoni aċċessibbli. Fuq id-disinji iridu jingħataw il-qisien: …

46.3.   Ritratti u disinji tekniċi ddettaljati li juru l-pożizzjoni tar-ROPS, il-pożizzjoni tal-punt tal-indiċi tas-sit (is-SIP), id-dettalji tal-muntaġġi u l-pożizzjoni tal-parti ta' quddiem tat-trattur li tkun kapaċi tiflaħ it-trattur jekk dan jinqaleb (jekk dan ikun meħtieġ) eċċ. (fil-każ ta' ROPS li tintewa mmuntata fuq quddiem, indika l-parti fejn wieħed jista' jaqbad u d-dehra minn fuq u mill-ġenb taż-żoni aċċessibbli). Fuq id-disinji iridu jingħataw il-qisien ewlenin, inklużi l-qisien esterni tat-trattur bl-istruttura ta' protezjoni mmuntata fuqu u l-qisien ewlenin ta' ġewwa tiegħu: …

46.4.   Deskrizzjoni qasira tal-istruttura ta' protezzjoni, li tinkludi:

46.4.1.

It-tip ta' kostruzzjoni: …

46.4.2.

Id-dettalji tal-muntaġġi: …

46.4.3.

Id-dettalji tal-parti ta' quddiem tat-trattur li tkun kapaċi tiflaħ it-trattur jekk dan jinqaleb (jekk dan ikun meħtieġ): …

46.4.4.

Qafas addizzjonali: …

46.5.   Qisien (52)

46.5.1.   Għoli tal-partijiet tas-saqaf 'il fuq mill-punt tal-indiċi tas-sit (is-SIP): … mm

46.5.2.   Għoli tal-partijiet tas-saqaf 'il fuq mill-pjanċa tas-saqajn tat-trattur: … mm

46.5.3.   Wisa' tal-istruttura ta' protezzjoni fuq ġewwa, imkejla b'mod vertikali 'l fuq mill-punt tal-indiċi tas-sit fil-livell taċ-ċentru tar-rota tal-istering: … mm

46.5.4.   Distanza miċ-ċentru tar-rota tal-istering sal-ġenb tal-lemin tal-istruttura ta' protezzjoni: … mm

46.5.5.   Distanza miċ-ċentru tar-rota tal-istering sal-ġenb tax-xellug tal-istruttura ta' protezzjoni: … mm

46.5.6.   L-inqas distanza minn tarf ir-rota tal-istering sal-istruttura ta' protezzjoni: … mm

46.5.7.   Id-distanza orizzontali mill-punt tal-indiċi tas-sit san-naħa ta' wara tal-istruttura ta' protezzjoni 'l fuq mill-punt tal-indiċi tas-sit: … mm

46.5.8.   Il-pożizzjoni tal-parti ta' quddiem tat-trattur li tkun kapaċi tiflaħ it-trattur jekk dan jinqaleb (b'referenza għall-fus ta' wara) (jekk dan ikun meħtieġ):

46.5.8.1.

Id-distanza orizzontali: … mm

46.5.8.2.

Id-distanza vertikali: … mm

46.6.   Id-dettalji tal-materjali użati fil-kostruzzjoni tal-istruttura ta' protezzjoni u l-karatteristiċi tal-azzar użat (53)

46.6.1.   Il-qafas ewlieni (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

46.6.2.   Il-muntaġġi (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

46.6.3.   Il-boltijiet tal-assemblaġġ u tal-immuntar (il-partijiet –il-qisien): …

46.6.4.   Is-saqaf (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

46.6.5.   Il-kisi minn barra (jekk ikun hemm) (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

46.6.6.   Ħġieġ (jekk ikun hemm) (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

46.6.7.   Il-parti ta' quddiem tat-trattur li tkun kapaċi tiflaħ it-trattur jekk dan jinqaleb (jekk dan ikun meħtieġ) (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

46.7.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punti 46.1. sa 46.6.7., agħti l-informazzjoni li ġejja:

46.7.1.

Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 3 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni mmuntati fuq it-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (l-ittestjar dinamiku), u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

46.7.2.

Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 8 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni mmuntati fuq it-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija biċ-ċineg, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

46.7.3.

Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 4 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni mmuntati fuq it-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (l-ittestjar statiku), u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

46.7.4.

Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 6 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni kontra l-qlib immuntati fuq in-naħa ta' quddiem tat-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija bir-roti u b'ċineg dojoq, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

46.7.5.

Qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 7 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni kontra l-qlib immuntati fuq in-naħa ta' wara tat-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija bir-roti u b'ċineg dojoq, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le/mhux applikabbli (4)

Appendiċi 20

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' struttura ta' protezzjoni minn oġġetti li jaqgħu (FOPS) bħala UTS

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

47.   L-ISTRUTTURI TA' PROTEZZJONI MINN OĠĠETTI LI JAQGĦU (FOPS)

47.1.   Vetturi tal-kategoriji T u C mgħammra għall-użu fil-forestrija

47.1.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fil-livell I/fil-livell II (4) tal-istandard tal-ISO 8083:2006 (Il-makkinarju għall-forestrija — L-istrutturi ta' protezzjoni minn oġġetti li jaqgħu (FOPS) -- It-testijiet fil-laboratorju u r-rekwiżiti marbutin mal-prestazzjoni) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

47.2.   Il-vetturi l-oħra kollha tal-kategoriji T u C mgħammra b'FOPS

47.2.1.   Ritratti u disinji tekniċi ddettaljati li juru l-pożizzjoni tal-FOPS, il-pożizzjoni tal-punt tal-indiċi tas-sit (is-SIP), eċċ. Fuq id-disinji iridu jingħataw il-qisien ewlenin, inklużi l-qisien esterni tat-trattur bl-istruttura ta' protezjoni mmuntata fuqu u l-qisien ewlenin ta' ġewwa tiegħu: …

47.2.2.   Deskrizzjoni qasira tal-istruttura ta' protezzjoni, li tinkludi:

47.2.2.1.

It-tip ta' kostruzzjoni: …

47.2.2.2.

Id-dettalji tal-muntaġġi: …

47.2.3.   Qisien (52)

47.2.3.1.   Għoli tal-partijiet tas-saqaf 'il fuq mill-punt tal-indiċi tas-sit (is-SIP): … mm

47.2.3.2.   Għoli tal-partijiet tas-saqaf 'il fuq mill-pjanċa tas-saqajn tat-trattur: … mm

47.2.3.3.   Għoli totali tat-trattur bl-istruttura ta' protezjoni mmuntata fuqu: … mm

47.2.3.4.   Wisa' totali tal-istruttura ta' protezzjoni (jekk ikunu inklużi l-madgards, dan għandu jintqal): … mm

47.2.4.   Id-dettalji tal-materjali użati fil-kostruzzjoni tal-istruttura ta' protezzjoni u l-karatteristiċi tal-azzar użat (53)

47.2.4.1.   Il-qafas ewlieni (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

47.2.4.2.   Il-muntaġġi (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

47.2.4.3.   Il-boltijiet tal-assemblaġġ u tal-immuntar (il-partijiet –il-qisien): …

47.2.4.4.   Is-saqaf (il-partijiet — il-materjal — il-qisien): …

47.2.5.   Id-dettalji tat-tisħiħ li l-manifattur tat-trattur jagħmel fuq il-parts oriġinali: …

47.2.6.   Bħala alternattiva għall-informazzjoni mitluba fil-punti 47.2.1. sa 47.2.5., qed jingħata rapport sħiħ tat-test maħruġ abbażi tal-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 10 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-istrutturi ta' protezzjoni minn oġġetti li jaqgħu mmuntati fuq it-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija, u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

Appendiċi 21

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' sit tas-sewwieq bħala komponent jew UTS

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

49.   POŻIZZJONIJIET BILQIEGĦDA (SEDILI U SITS)

49.1.   Il-konfigurazzjoni tal-pożizzjonijiet bilqiegħda: sit/sedil (4)

49.2.   Il-koordinati jew id-disinndisinn tal-punti ta' referenza għas-sits (S) tas-sit tas-sewwieq: …

49.3.   Deskrizzjoni u disinji tal-affarijiet li ġejjin:

49.3.1.

Is-sit u l-ankraġġi tiegħu: …

49.3.2.

Is-sistema ta' aġġustament: …

49.3.3.

Is-sistemi ta' tressiq tas-sits u ta' llokkjar tagħhom: …

49.3.4.

L-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza (jekk dawn huma inkorporati fl-istruttura tas-sit): …

49.3.5.

Il-partijiet tal-vettura li jintużaw bħala ankraġġi: …

49.4.   Is-sit tas-sewwieq:

49.4.1.   Pożizzjoni tas-sit tas-sewwieq: fuq ix-xellug/fuq il-lemin/fin-nofs (4): …

49.4.2.   Kategorija tat-tip ta' sit tas-sewwieq: il-klassi I/II/III tal-kategorija A, il-kategorija B (4)

49.4.3.   Pożizzjoni riversibbli tas-sewqan: iva/le (4)

49.4.3.1.   Deskrizzjoni tal-pożizzjoni riversibbli tas-sewqan: …

49.4.4.   Il-qisien tas-sit tas-sewwieq, inklużi l-fond u l-wisa' ta' wiċċ is-sit, il-pożizzjoni u l-inklinazzjoni ta' dahar is-sit, kif ukoll l-inklinazzjoni ta' wiċċ is-sit:

49.4.5.   Il-karatteristiċi ewlenin tas-sit tas-sewwieq: …

49.4.6.   Sistema ta' aġġustament: …

49.4.7.   Is-sistema ta' tressiq tas-sit u ta' llokkjar tiegħu fid-direzzjonijiet lonġitudinali u vertikali: …

49.4.7.1.   Fil-każ ta' vetturi li ma jkollhomx sit aġġustabbli, indika l-ispostament tal-kolonna tal-istering u tal-pedali: …

Appendiċi 22

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' ċinturin tas-sikurezza bħala komponent jew UTS

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

54.   ĊINTURINI TAS-SIKUREZZA

54.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 3776-3:2009 (It-tratturi u l-makkinarju għall-agrikoltura — Iċ-ċinturini tas-sikurezza -- It-tielet parti: Ir-rekwiżiti għall-assemblaġġi) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

54.2.   Ir-rapport tat-test inħareġ abbażi tar-Regolament Nru 16 tan-NU/KEE (ĠU L 233, 9.9.2011, p. 1) u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

54.3.   Għadd ta' ċinturini tas-sikurezza u l-pożizzjoni tagħhom, u s-sits li fuqhom jistgħu jintużaw — jekk jogħġbok imla t-tabella li ġejja:

Konfigurazzjoni taċ-ċinturini tas-sikurezza u l-informazzjoni assoċjata magħhom

 

 

 

Marka kompluta tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

Varjanti (jekk hemm)

Apparat ta' aġġustament tal-għoli taċ-ċinturin (indika iva/le/fakultattiv)

Is-sit tas-sewwieq

 

X

 

 

 

N

 

 

 

L

 

 

 

Is-sit tal-passiġġier

numru 1

 

X

 

 

 

N

 

 

 

L

 

 

 

Is-sit tal-passiġġier

numru …

 

X

 

 

 

N

 

 

 

L

 

 

 

X = fuq ix-xellug, N = fin-nofs, L = fuq il-lemin

54.4.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi jew elettroniċi: …

Appendiċi 23

Mudell tad-dokument ta' informazzjoni marbut mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' struttura ta' protezzjoni minn oġġetti penetranti (struttura għall-protezzjoni tal-operaturi (OPS)) bħala UTS

A.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

2.   INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SISTEMI, IL-KOMPONENTI JEW L-UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI

2.1.   Għamliet (ismijiet kummerċjali tal-manifattur):

2.2.   Tip (49):

2.2.1.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.2.   Numri tal-approvazzjoni tat-tip (49) (jekk inhuma disponibbli): …

2.2.3.   Approvazzjonijiet tat-tip maħruġin fi (id-data, jekk inhi disponibbli): …

2.3.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

2.3.1.   Ismijiet u indirizzi tal-impjanti tal-assemblaġġ jew tal-manifattura: …

2.3.2.   Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur (jekk hemm wieħed): …

2.4.   Għas-sistemi u l-unitajiet tekniċi separati, il-vettura(i) li għaliha/għalihom huma maħsuba (21):

2.4.1.   Tip (17): …

2.4.2.   Varjanti (17): …

2.4.3.   Verżjonijiet (17): …

2.4.4.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

2.4.5.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (2): …

55.   L-ISTRUTTURA TA' PROTEZZJONI MINN OĠĠETTI PENETRANTI (L-ISTRUTTURA GĦALL-PROTEZZJONI TAL-OPERATURI (OPS))

55.1.   Vetturi tal-kategoriji T u C mgħammra għall-użu fil-forestrija

55.1.1.   Ir-rekwiżiti mogħtija fl-istandard tal-ISO 8084:2003 (Il-makkinarju għall-forestrija — L-istrutturi għall-protezzjoni tal-operaturi -- It-testijiet fil-laboratorju u r-rekwiżiti marbutin mal-prestazzjoni) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

55.2.   Il-vetturi l-oħra kollha tal-kategoriji T u C mgħammra b'OPS

55.2.1.   Ir-rekwiżiti dwar il-ħġieġa tas-sikurezza mogħtija fl-Anness 14 tar-Regolament Nru 43 tan-NU/KEE (ĠU L 230, 31.8.2010, p. 119) huma ssodisfati u d-dokumentazzjoni rilevanti hija inkluża fid-dokument tal-informazzjoni: iva/le (4)

Appendiċi 24

Dikjarazzjoni tal-manifattur dwar il-miżuri għal kontra t-tbagħbis fis-sistema tal-motopropulsjoni u fir-regolatur tal-ispid eċċessiv

Dikjarazzjoni tal-manifattur dwar il-miżuri għal kontra t-tbagħbis fis-sistema tal-motopropulsjoni u fir-regolatur tal-ispid eċċessiv

Verżjoni ta' din id-dikjarazzjoni mimlija kif suppost għandha tiġi inkluża fil-fowlder tal-informazzjoni.

Il-firmatarju li jidher hawn taħt: [ …(isem sħiħ u kariga)]

0.4.   Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur: …

0.4.2.   L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk hemm wieħed) (1): …

B'dan jiddikjara li:

0.1.   Għamla (isem kummerċjali tal-manifattur): …

0.2.   Tip (2): …

0.2.1.   Varjanti (2): …

0.2.2.   Verżjonijiet (2): …

0.2.3.   Ismijiet kummerċjali (jekk inhuma disponibbli): …

0.3.   Kategorija, subkategorija u indiċi tal-veloċità tal-vettura (3): …

Mhux se jqiegħed fis-suq komponenti interkambjabbli li jistgħu jwasslu għal żieda fil-prestazzjoni tas-sistema ta' propulsjoni tal-varjant tal-vettura

Post: …

Data: …

Firma: …

Isem u kariga fil-kumpanija: …

Noti ta' spjegazzjoni marbutin mal-Appendiċi 24

(Ir-referenzi għan-noti ta' qiegħ il-paġna, in-noti ta' qiegħ il-paġna u n-noti ta' spjegazzjoni m'għandhomx jitniżżlu fid-dikjarazzjoni tal-manifattur)

Noti ta' spjegazzjoni marbutin mad-dokument ta' informazzjoni

(Ir-referenzi għan-noti ta' qiegħ il-paġna, in-noti ta' qiegħ il-paġna u n-noti ta' spjegazzjoni m'għandhomx jitniżżlu fid-dejta mdaħħla fid-dokument)

(1)

Għat-tajers li ngħataw approvazzjoni tat-tip skont ir-rekwiżiti stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Anness XXX tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/208 jew li ngħataw approvazzjoni skont ir-Regolament Nru 106 tan-NU/KEE, agħti “r-raġġ tat-tidwir, mogħti bħala l-indiċi tal-veloċità mar-raġġ”; għat-tajers li ngħataw approvazzjoni skont ir-Regolament Nru 54 tan-NU/KEE jew skont ir-Regolament Nru 75 tan-NU/KEE, agħti “ċ-ċirkonferenza tat-tidwir nominali”.

(2)

Ikklassifikati skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 167/2013; għandu jingħata l-kodiċi, pereżempju “T4.3a” għal trattur baxx b'veloċità massima skont id-disinn ta' 40 km fis-siegħa jew inqas.

(3)

Ħassar l-entrata jekk mhix applikabbli.

(4)

Ħassar fejn mhux applikabbli (m'hemm għalfejn tħassar xejn jekk japplika aktar minn valur wieħed).

(5)

Indika l-konfigurazzjoni billi tuża l-kodiċijiet li ġejjin:

—   L: fuq in-naħa tal-lemin tal-vettura;

—   X: fuq in-naħa tax-xellug tal-vettura;

—   Q: fuq quddiem tal-vettura;

—   W: fuq wara tal-vettura.

Pereżempju, għal vettura b'żewġ bibien fuq ix-xellug u waħda fuq il-lemin, il-kodiċi jiġi:

2X, 1L.

(6)

Dan il-valur għandu jiġi kkalkulat (p = 3.1416) u jitqarreb għall-eqreb ċentimetru kubu. Għall-magni b'moviment rotatorju, irdoppja ċ-ċilindrata nominali tal-magna.

(7)

Speċifika t-tolleranza.

(8)

Indika l-pożizzjoni billi tuża l-kodiċijiet li ġejjin:

—   rx: in-numru tar-ringiela;

—   L: fuq in-naħa tal-lemin tal-vettura;

—   Ċ: fiċ-ċentru tal-vettura;

—   X: fuq in-naħa tax-xellug tal-vettura.

Pereżempju, għal vettura li jkollha ringiela oħra b'siġġu wieħed tal-passiġġieri fuq in-naħa tax-xellug tal-vettura, il-kodiċi jiġi:

l2 1X

(9)

Indika t-tip ta' fjuwil billi tuża l-kodiċijiet li ġejjin:

(a)   P: petrol;

(b)   B5: diżil;

(c)   E5: petrol tat-tip E5;

(d)   O: tip ta' fjuwil ieħor.

(10)

Għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' vettura sħiħa, iddeskrivi l-manifold installat fuq il-vettura; għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' magna jew ta' familja ta' magni bħala komponent jew unità teknika separata (UTS), iddeskrivi wieħed mill-manifoldijiet possibbli li jistgħu jiġu installati fuq il-magna.

(12)

Din iċ-ċifra għandha titqarreb għall-eqreb millimetru minn għaxra.

(13)

Id-dettalji speċifikati għandhom jingħataw għal kull varjant propost.

(14)

“A”: għal ċinturin tas-sikurezza bi tliet ankraġġi;

“B”: għal ċinturin tal-ħoġor;

“S”: għal tipi ta' ċinturini speċjali (f'dan il-każ agħti informazzjoni speċifika dwar in-natura ta' dawn it-tipi fit-Taqsima “Kummenti” fil-punt 53.4.1.);

“Ar”, “Br” jew “Sr”: għal ċinturin li jinkorpora rukkell tal-inerzja;

“Are”, “Bre” jew “Sre”: għal ċinturin mgħammar b'rukkell tal-inerzja u b'apparat għall-assorbiment tal-enerġija fuq mill-inqas ankraġġ wieħed.

(17)

Agħti l-kodiċi alfanumeriku tat-Tip-Varjant-Verżjoni jew “TVV” allokat għal kull tip, varjant u verżjoni kif stabbilit fil-punt 2.3. tal-Parti B tal-Anness I ta' dan ir-Regolament. Għall-identifikazzjoni tal-varjant u tal-verżjonijiet, wieħed jista' juża l-matriċi stabbilita fil-punt 2.2. tal-Parti B tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.

(18)

Fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip f'diversi stadji, agħti din l-informazzjoni għal kull stadju.

(19)

Agħti din l-informazzjoni għal kull komponent u kull unità teknika separata installata fil-vettura jew fis-sistema.

(21)

Agħti din l-informazzjoni għal kull tip ta' vettura jew għal kull sistema ta' vettura.

(22)

Rombli taċ-ċineg motorizzati u bbrejkjati:

Q: fuq quddiem

W: fuq wara

Q u W: fuq quddiem u fuq wara

K: b'ċinga kontinwa

Pereżempju:

—   rombli taċ-ċineg motorizzati mmuntati fuq wara: W

—   rombli taċ-ċineg ibbrejkjati b'ċinga kontinwa: K

(23)

Fusien b'roti doppji/immanuvrati/motorizzati/ibbrejkjati:

Q: fuq quddiem

W: fuq wara

A: vetturi artikolati

Q u W: fuq quddiem u fuq wara

Q u A: fuq quddiem u artikolati

A u W: artikolati u fuq wara

Q u A u W: fuq quddiem, artikolati u fuq wara

Pereżempju:

—   roti doppji fuq quddiem: Q

—   għoti ta' direzzjoni fuq quddiem u artikolat: Q u A

—   fusien motorizzati fuq wara: W

—   fusien ibbrejkjati fuq quddiem u fuq wara: Q u W

(24)

Indika t-tip ta' gerboks billi tuża l-kodiċijiet li ġejjin:

(a)   A: gerboks awtomatika

(b)   M1: gerboks manwali

(c)   M2: gerboks manwali awtomatizzata

(d)   K: trażmissjoni varjabbli kontinwa

(e)   B: magna fil-buttun tar-rota

(f)   O: tip ta' gerboks oħra (għid liem'hi …)

(26)

Indika t-tqassim taċ-ċilindri billi tuża l-kodiċijiet li ġejjin:

(a)   A: allinjati

(b)   V: f'forma ta' “V”

(c)   O: magna b'ċilindri opposti

(d)   W: magna b'ċilindru wieħed

(e)   I: magna b'moviment rotatorju.

(29)

Għall-magni ta' tqabbid bil-kompressjoni biss.

(30)

Valur li jservi ta' referenza għad-diversi atti delegati. Il-valur għandu jinkludi l-istruttura ta' protezzjoni kontra l-qlib u jeskludi l-aċċessorji mhux obbligatorji, iżda għandu jinkludi l-fluwidu berried, il-lubrikanti, il-fjuwil, l-għodda u s-sewwieq, li għandu jitqies li jiżen 75 kilogramm.

(31)

L-istandard tal-ISO 612/-6.1:1978 (Il-vetturi tat-triq — Il-qisien tal-vetturi bil-mutur u tal-vetturi rmunkati -- Termini u definizzjonijiet).

(32)

L-istandard tal-ISO 612/-6.2:1978 (Il-vetturi tat-triq — Il-qisien tal-vetturi bil-mutur u tal-vetturi rmunkati -- Termini u definizzjonijiet).

(33)

L-istandard tal-ISO 612/-6.3:1978 (Il-vetturi tat-triq — Il-qisien tal-vetturi bil-mutur u tal-vetturi rmunkati -- Termini u definizzjonijiet). Għall-vetturi li għandhom sospensjoni aġġustabbli għall-għoli, għid liem'hi l-pożizzjoni għal użu normali.

(34)

L-istandard tal-ISO 612/-6.6:1978 (Il-vetturi tat-triq — Il-qisien tal-vetturi bil-mutur u tal-vetturi rmunkati -- Termini u definizzjonijiet).

(35)

L-istandard tal-ISO 612/-6.7:1978 (Il-vetturi tat-triq — Il-qisien tal-vetturi bil-mutur u tal-vetturi rmunkati -- Termini u definizzjonijiet).

(36)

L-istandard tal-ISO 612/-6.8:1978 (Il-vetturi tat-triq — Il-qisien tal-vetturi bil-mutur u tal-vetturi rmunkati -- Termini u definizzjonijiet).

(37)

Għat-tratturi u għall-vetturi tal-kategorija R jew S bi żbarra tal-irmonk, il-bażi tar-roti tikkorrispondi għad-distanza mill-ewwel fus sal-aħħar wieħed; għall-vetturi tal-kategorija R jew S bi żbarra tal-irmonk riġida u b'fus ċentrali, din tikkorrispondi għad-distanza miċ-ċentru tal-punt tal-igganċjar ta' quddiem sal-aħħar fus.

(38)

L-istandard tal-ISO bin-numru 4004:1983 (It-tratturi u l-makkinarju għall-agrikoltura — Il-wisa' taċ-ċineg).

(39)

Jekk xi parti tkun ingħatat approvazzjoni tat-tip, dik il-parti m'hemmx bżonn tiġi deskritta jekk issir referenza għal dik l-approvazzjoni. Bl-istess mod, il-komponenti kollha li l-karatteristiċi strutturali tagħhom jintwerew biċ-ċar fid-dijagrammi jew fl-iskeċċi mehmużin mad-dokument m'hemmx bżonn jiġu deskritti. Agħti n-numru tal-annessi korrispondenti għal kull element li miegħu jridu jinhemżu r-ritratti jew id-disinji.

(40)

Fil-każ ta' applikazzjonijiet marbutin ma' diversi magni referenzjarji, għandha tintbagħat formola separata għal kull waħda.

(41)

Veloċità mkejla li taqbeż il-veloċità massima skont id-disinn bi 3 kilometri fis-siegħa għandha tkun aċċettabbli. Għandha tkun permessa tolleranza addizzjonali ta' 5 % sabiex jitqiesu l-varjazzjonijiet minħabba d-daqs tat-tajers.

(42)

L-istandard tal-ISO 789-3:1993 (It-tratturi għall-agrikoltura — Il-proċeduri tat-testijiet -- It-tielet parti: Id-dijametri tal-ikkwartjar u tal-ispazju liberu).

(44)

Valuri b'referenza għas-saħħa mekkanika tal-mekkaniżmu tal-igganċjar.

(45)

Mhux applikabbli għat-tipi ta' vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati li jaqgħu taħt ir-rekwiżiti tal-Artikolu 37 jew tal-Artikolu 53(13) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013.

(46)

Applikabbli wkoll għall-vetturi tal-kategorija R jew S li għandhom mekkaniżmu tal-igganċjar ta' wara.

(47)

Għall-vetturi tal-kategoriji R u S, agħti l-għoli mingħajr il-pannelli fakultattivi tal-ġenb/ta' wara.

(48)

Għall-vetturi tal-kategoriji R u S, indika kemm tisporġi 'l quddiem il-vettura fil-punt tal-igganċjar ta' quddiem.

(49)

Għall-magni, agħti l-informazzjoni dwar it-tip ta' magna jew it-tip ta' familja ta' magni, skont il-każ.

(52)

Meta t-trattur ikun armat b'sits fakultattivi differenti jew ikollu pożizzjoni riversibbli tas-sewqan (sit u rota tal-istering riversibbli), il-qisien b'referenza għall-punti tal-indiċi tas-sit (is-SIP1, is-SIP2, eċċ.) għandhom jitkejlu f'kull każ.

(53)

Il-karatteristiċi tal-azzar għandhom ikunu skont l-emenda 1:2003 tal-istandard tal-ISO 630:1995 (L-istrutturi tal-azzar — Il-pjanċi, l-istrutturi wesgħin ċatti, l-iżbarri, is-sezzjonijiet u l-profili).

(54)

Agħti dan il-valur jekk il-veloċità massima tal-vettura skont id-disinn meta din tkun miexja lura tkun ogħla minn dik meta l-vettura tkun miexja 'l quddiem.

(55)

Agħti l-informazzjoni mitluba: għas-sistema ta' brejk ta' servizz; għas-sistema tal-brejk tal-parking; għas-sistema tal-ibbrejkjar sekondarja għall-vetturi tal-kategoriji T u C; għal kwalunkwe apparat addizzjonali tal-ibbrejkjar (u b'mod speċjali t-tagħmir li jirritardja l-magna); u għas-sistemi tal-brejkijiet antilokk.

(56)

Dawn għandhom jimtlew flimkien mal-ispeċifikazzjonijiet mogħtija fit-Taqsimiet 9.1 u 9.2 tal-Anness I tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/96.

(57)

L-Edizzjoni 2015 tal-Kodiċi 2 tal-OECD ta' Lulju tal-2014, li huwa l-Kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali tal-prestazzjoni tat-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija.

(59)

Kif iddefinit fil-punt 1.1 tal-Anness VIII tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/208.

(60)

Is-sistemi elettriċi jew elettroniċi rilevanti tal-vettura jew is-subassemblaġġi elettriċi jew elettroniċi tagħha huma dawk li minnhom jista' joħroġ ammont sinifikanti ta' radjazzjoni ta' banda wiesgħa jew dejqa u/jew dawk li huma involuti fil-kontroll dirett tal-vettura min-naħa tas-sewwieq (ara l-punt 3.4.2.3 tal-Parti 2 tal-Anness XV tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/208).

(61)

Applikabbli biss għall-manifatturi li jipproduċu volumi baxxi tal-prodotti f'dak li għandu x'jaqsam mat-Taqsima 6 tal-Anness V tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014.

(62)

Bħala alternattiva għal din l-informazzjoni, agħti disinn li juri l-pożizzjoni tal-punt tal-igganċjar bid-dimensjonijiet immarkati.

(63)

Il-makkinarju kif iddefinit fl-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.


(1)  Ħassar l-entrata jekk din mhix applikabbli.

(2)  Agħti l-kodiċi alfanumeriku tat-Tip-Varjant-Verżjoni jew “TVV” allokat għal kull tip, varjant u verżjoni kif stabbilit fil-punt 2.3. tal-Parti B tal-Anness I ta' dan ir-Regolament. Għall-identifikazzjoni tal-varjant u tal-verżjonijiet, wieħed jista' juża l-matriċi stabbilita fil-punt 2.2. tal-Parti B tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.

(3)  Ikklassifikati skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 167/2013; għandu jingħata l-kodiċi, pereżempju “T4.3a” għal trattur baxx b'veloċità massima skont id-disinn ta' 40 km fis-siegħa jew inqas.


ANNESS II

Mudell taċ-ċertifikat tal-manifattur dwar l-aċċess għas-sistemi dijanjostiċi abbord il-vettura u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura

1.   F'konformità mal-Artikolu 53(8) tar-Regolament (UE) Nru 167/2013, il-manifattur tal-vettura għandu jipprovdi lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip iċ-ċertifikati li jagħtu prova tal-konformità mar-rekwiżiti dwar l-aċċess għas-sistemi dijanjostiċi abbord il-vettura u għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura, li għandhom jieħdu s-sura stabbilita fil-punt 2.

1.1.   Iċ-ċertifikat għandu jkollu numru ta' referenza mogħti mill-manifattur.

2.   Ċertifikat tal-manifattur dwar l-aċċess għas-sistemi dijanjostiċi abbord il-vettura u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura u l-addendi tiegħu.

2.1.   Mudell taċ-ċertifikat tal-manifattur dwar l-aċċess għas-sistemi dijanjostiċi abbord il-vettura u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura.

Ċertifikat tal-manifattur dwar l-aċċess għas-sistemi dijanjostiċi abbord il-vettura u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura

Verżjoni ta' dan iċ-ċertifikat mimlija kif suppost għandha tiġi inkluża fil-fowlder tal-informazzjoni.

Numru ta' referenza: …

Il-firmatarju li jidher hawn taħt: [ …(isem sħiħ u kariga)]

L-isem u l-indirizz tal-kumpanija tal-manifattur: …

L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk hemm wieħed) (1): …

B'dan jiddikjara li:

 

huwa jipprovdi aċċess għas-sistemi dijanjostiċi abbord il-vettura u aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura f'konformità:

mal-Kapitolu XV tar-Regolament (UE) Nru 167/2013,

mal-Anness V tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014,