Help Print this page 

Document 32014R1321

Title and reference
Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 tas- 26 ta' Novembru 2014 dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiċi, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol Test b'rilevanza għaż-ŻEE
  • In force
OJ L 362, 17.12.2014, p. 1–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 362/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1321/2014

tas-26 ta' Novembru 2014

dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiċi, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol

(Riformulazzjoni)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(5) u 6(3) tieghu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 tal-20 ta' Novembru 2003 dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol (2) ġie emendat sostanzjalment diversi drabi (3). Billi għandhom isiru iżjed emendi, għandu jiġi riformulat fl-interess taċ-ċarezza.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 jistabbilixxi rekwiżiti komuni essenzjali biex jipprovdi għal livell uniformi għoli ta' sikurezza fl-avjazzjoni ċivili u l-protezzjoni tal-ambjent; jeħtieġ lill-Kummissjoni li tadotta r-regoli ta' implimentazzjoni neċessarji biex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tagħhom; jistabbilixxi l-Aġenzija dwar is- Sikurezza fl-Avjazzjoni Ċivili (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) biex tassisti lill-Kummissjoni fl-iżvilupp ta' dawk ir-regoli ta' implimentazzjoni.

(3)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti tekniċi komuni u proċeduri amministrattivi biex jiżguraw il -kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku b'konformità mar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(4)

L-organizzazzjonijiet u l-persunal involuti fil-manutenzjoni ta' prodotti, partijiet u tagħmir għandhom ikunu meħtieġa jikkonformaw ma' ċerti rekwiżiti tekniċi biex ikunu jistgħu juru l-kapaċitajiet tagħhom u l-mezzi biex iwettqu l-obbligi u l-privileġġi assoċjati tagħhom; il-Kummissjoni hi meħtieġa li tistabbilixxi miżuri biex jiġu speċifikati l-kondizzjonijiet tal-ħruġ, iż-żamma, l-emendi, is-sospensjoni u r-revoka ta' ċertifikati li jikkonfermaw dik il-konformità.

(5)

Il-ħtieġa li tiġi żgurata l-uniformità fl-applikazzjoni ta' rekwiżiti tekniċi komuni fil-kamp tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' partijiet u tagħmir ajrunawtiku titlob li jiġu segwiti proċeduri komuni mill-awtoritajiet kompetenti biex jivverifikaw l-osservanza ta' dawn ir-rekwiżiti; l-Aġenzija għandha tiżviluppa speċifikazzjonijiet ta' ċertifikazzjoni biex tiffaċilita l-uniformità regolatorja neċessarja.

(6)

Hu neċessarju li tiġi rikonoxxuta l-validità kontinwata ta' ċertifikati maħruġa qabel il-bidu fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 2042/2003, skont l-Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(7)

L-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 li jittratta dwar ajrunavigabbiltà ġie estiż sabiex jinkludi l-elementi tal-evalwazzjoni tal-adegwatezza operattiva fir-regoli ta' implimentazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tat-tip.

(8)

L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (“l-Aġenzija”) sabet li kien meħtieġ li jiġi emendat ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012 (4) sabiex ikun possibbli għall-Aġenzija li tapprova d-dejta tal-adegwatezza operattiva bħala parti mill-proċess taċ-ċertifikazzjoni tat-tip.

(9)

Id-dejta tal-adegwatezza operattiva għandha tinkludi elementi ta' taħriġ obbligatorji għat-taħriġ tal-klassifikazzjoni tat-tip tal-persunal li jiċċertifika l-manutenzjoni. Dawk l-elementi għandhom ikunu l-bażi għall-iżvilupp ta' korsijiet ta' taħriġ tat-tip.

(10)

Ir-rekwiżiti relatati mal-istabbiliment tal-korsijiet dwar il-klassifikazzjoni tat-tip għall-persunal li jiċċertifika.

(11)

L-Aġenzija ħejjiet abbozz ta' regoli ta' implimentazzjoni dwar il-kunċett ta' dejta tal-adegwatezza operattiva u ressqithom bħala opinjoni (5) lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(12)

Il-miżuri previsti b'dan ir-Regolament huma skont l-Opinjoni tal-Kumitat tal-Aġenzija dwar is-Sikurezza fl-Avjazzjoni Ewropea (6) stabbilit bl-Artikolu 65(1) tar-Regolament Regulation (KE) Nru 216/2008,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għan u kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi komuni u l-proċeduri amministrattivi biex jiżguraw il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru, inkluż kull komponent li għandu jitwaħħal miegħu, li huma:

(a)

reġistrati fi Stat Membru; jew

(b)

reġistrati f'pajjiż terz u użati minn operatur li dwaru Stat Membru jiżgura superviżjoni tal-operazzjonijiet.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal inġenji tal-ajru li s-superviżjoni tas-sikurezza regolatorja tiegħu ġiet trasferita lil pajjiż terz u li ma humiex użati minn operatur tal-UE, jew għal inġenji tal-ajru msemmija fl-Anness II tar-Regolament (EC) Nru 216/2008.

3.   Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament rigward it-trasport kummerċjali bl-ajru huma applikabbli għat-trasportaturi tal-ajru liċenzjati kif imfissra bid-dritt tal-UE.

Artikolu 2

Tifsiriet

Fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (EC) Nru 216/2008 għandhom jgħoddu t-tifsiriet li ġejjin:

(a)

“inġenju tal-ajru” tfisser kull makkinarju li jista' jikseb sostenn fl-atmosfera mir-reazzjonijiet tal-arja ħlief reazzjonijiet tal-arja kontra il-wiċċ tal-art;

(b)

“persunal li jiċċertifika” tfisser persunal responsabbli għar-rilaxx ta' inġenju tal-ajru jew ta' komponent wara l-manutenzjoni;

(c)

“komponent” tfisser kull magna, skrejjen, parti jew tagħmir;

(d)

“kontinwità tal-ajrunavigabbiltà” tfisser il-proċessi kollha li jiżguraw li, f'kull ħin tal-ħajja operattiva tiegħu, inġenju tal-ajru josserva r-rekwiżiti dwar l-ajrunavigabbiltà li jkunu fis-seħħ u jkun f'kondizzjoni ta' operazzjoni mingħajr periklu;

(e)

“JAA” tfisser “l-Awtoritajiet Konġunti dwar l-Avjazzjoni”;

(f)

“JAR” tfisser “ir-Rekwiżiti Konġunti dwar l-Avjazzjoni”;

(g)

“inġenju tal-ajru kbir” tfisser inġenju tal-ajru, klassifikat bħala ajruplan b'massa massima għat-tluq ta' 5 700 kg, jew ħelikopter b'ħafna magni;

(h)

“manutenzjoni” tfisser waħda minn dawn li ġejjin jew kombinament tagħhom: l-eżami bir-reqqa, it-tiswija, l-ispezzjoni, is-sostituzzjoni, l-modifika jew ir-rettifika ta' difett ta' inġenju tal-ajru jew komponent, ħlief l-ispezzjoni ta' qabel titjira;

(i)

“organizzazzjoni” tfisser persuna fiżika, persuna legali jew parti minn persuna legali. Organizzazzjoni bħal din tista' tkun stabbilita f'aktar minn sit wieħed kemm jekk dan ikun jew ma jkunx fit-territorju tal-Istati Membri;

(j)

“spezzjoni ta' qabel titjira” tfisser l-ispezzjoni li ssir qabel it-titjira biex tiżgura li l-inġenju tal-ajru hu kapaċi jagħmel it-titjira maħsuba;

(k)

“inġenju tal-ajru ELA1” ifisser l-Inġenji tal-Ajru Ħfief Ewropej bl-ekwipaġġ li ġejjin:

(i)

ajruplan bil-mutur b'Massa Massima għat-Tluq (Maximum Take-off Mass — MTOM) ta' 1 200 kg jew inqas li mhuwiex ikklassifikat bħala inġenju tal-ajru kumpless li jaħdem b'mutur;

(ii)

glider jew glider bil-mutur b'MTOM ta' 1 200 kg jew anqas;

(iii)

ballun b'volum massimu ta' disinn ta' gass għall-irfigħ jew ta' arja sħuna ta' mhux aktar minn 3 400 m3 għal blalen tal-arja sħuna, 1 050 m3 għal blalen tal-gass, 300 m3 għal blalen tal-gass marbutin;

(iv)

ġifen tal-ajru maħsub għal mhux aktar minn erba' persuni u b'volum massimu ta' disinn ta' gass għall-irfigħ jew ta' arja sħuna ta' mhux aktar minn 3 400 m3 għal ġifen tal-arja sħuna u 1 000 m3 għal ġifen tal-gass.

(l)

“Inġenju tal-ajru LSA” (jiġifieri “Ajruplan Ħafif tal-Isports”) li għandu dawn il-karatteristiċi kollha:

(i)

Massa tat-Tluq Massima (MTOM) ta' mhux aktar minn 600 kg;

(ii)

veloċità massima tat-twaqqif tal-magna fil-konfigurazzjoni tal-inżul (VS0) ta' mhux aktar minn 45 knot fil-Veloċità fl-Ajru Kalibrata (CAS) għall-massa tat-tluq massima ċċertifikata u għaċ-ċentru tal-gravità l-aktar kruċjali tal-inġenju tal-ajru;

(iii)

kapaċità massima ta' postijiet għal mhux aktar minn żewġ persuni, inkluż il-pilota;

(iv)

magna waħda, mingħajr turbina, mgħammra bi skrun;

(v)

kabina mhux taħt pressjoni.

(m)

“post ewlieni tan-negozju” tfisser is-sede ewlenija jew l-uffiċju rreġistrat tal-impriża li fih jitwettqu l-funzjonijiet finanzjarji ewlenin u l-kontroll operattiv tal-attivitajiet imsemmija f'dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Rekwiżiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

1.   Il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u komponenti għandha tiġi żgurata skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness I (Parti-M).

2.   L-organizzazzjonijiet u l-persunal involuti fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u komponenti, inkluża l-manutenzjoni, għandhom josservaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness I (Parti-M) u fejn xieraq dawk speċifikati fl-Artikoli 4 u 5.

3.   B'deroga mill-paragrafu (1), l-issuktar tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru li għandhom permess għat-titjir jiġi żgurat abbażi ta' arranġamenti speċifiċi dwar l-isskutar tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà kif inhu mfisser fil-permess għat-titjir maħruġ skont l-Anness I (Parti-21) għar-Regolament tal-Kummissjoni ( UE) 748/2012 (7).

Artikolu 4

Approvazzjoni ta' organizzazzjoni ta' manutenzjoni

1.   L-organizzazzjonijiet involuti fil-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru kbar jew inġenji tal-ajru użati għat-trasport kummerċjali bl-ajru, u ta' komponenti maħsuba biex jitwaħħlu magħhom, għandhom jiġu approvati skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness II (Parti-145).

2.   L-approvazzjonijiet dwar il-manutenzjoni maħruġa jew rikonoxxuti minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti u l-proċeduri JAA u li jkunu validi qabel il-bidu fis-seħħ ta-Regolament (KE) Nru 2042/2003 għandhom jitqiesu bħala li nħarġu skont dan ir-Regolament.

3.   Il-persunal kwalifikat biex iwettaq u/jew jikkontrolla test dwar il-kapaċità kontinwata li jintuża fl-ajru ta' strutturi u/jew komponenti ta' inġenju tal-ajru u liema test ma jħarbatx dawk l-istrutturi u/jew komponenti, fuq il-bażi ta' xi standard rikonoxxut minn Stat Membru qabel il-bidu fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 2042/2003 bħala li jipprovdi livell ekwivalenti ta' kwalifika, jistgħu jkomplu jwettqu u/jew jikkontrollaw dawk it-testijiet.

4.   Ċertifikati ta' ħruġ għall-użu u ċertifikati awtorizzati ta' ħruġ għall-użu maħruġa qabel id-data li fiha jidħol fis-seħħ ir-Regolament (KE) Nru 1056/2008 minn organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont ir-rekwiżiti ta' Stat Membru għandhom jitqiesu ekwivalenti għal dawk mitluba skont il-punti M.A.801 u M.A.802 tal-Anness I (Parti M) rispettivament.

Artikolu 5

Persunal li jiċċertifika

1.   Il-persunal li jiċċertifika għandu jkun ikkwalifikat skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness III (Parti-66), barra minn kif stabbilit fil-punti M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) u M.A.803 tal-Anness I (Parti-M) u fil-punt 145.A.30(j) u l-Appendiċi IV ta l-Anness II (Parti-145).

2.   Kull liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru u, jekk ikun hemm, il-limitazzjonijiet tekniċi assoċjati ma' dik il-liċenzja, maħruġa jew rikonoxxuti minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti u l-proċeduri JAA u li jkunu validi fil-ħin tal-bidu fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 2042/2003, jitqiesu li jkunu ġew maħruġa skont dan ir-Regolament.

3.   Il-persunal li jiċċertifika, li jkollu liċenzja maħruġa f'konformità mal-Anness III (Parti-66) f'kategorija/subkategorija partikolari, huwa meqjus li għandu l-privileġġi deskritti fil-punt 66.A.20(a) ta' l-istess Anness korrispondenti għat-tali kategorija/subkategorija. Ir-rekwiżiti bażiċi tal-għarfien li jikkorrispondu għal dawn il-privileġġi ġodda għandhom jitqiesu li ġew issodisfati għall-fini li tiġi estiża din il-liċenzja għal kategorija/subkategorija ġdida.

4.   Il-persunal li jiċċertifika, li jkollu liċenzja li tinkludi inġenji tal-ajru li ma jeħtiġux klassifikazzjoni tat-tip individwali, jista' jkompli jeżerċita l-privileġġi tiegħu sal-ewwel tiġdid jew tibdil, meta l-liċenzja tinqaleb skont il-proċedura deskritta fil-punt 66.B.125 tal-Anness III (Parti-66) għall-klassifikazzjonijiet definiti fil-punt 66.A.45 ta' l-istess Anness.

5.   Ir-rapporti ta' tibdil u r-rapport ta' punteġġi ta' eżamijiet konformi mar-rekwiżiti applikabbli qabel ma r-Regolament (UE) Nru 1149/2011 beda japplika għandhom jitqiesu konformi ma' dan ir-Regolament.

6.   Sakemm dan ir-Regolament jispeċifika r-rekwiżiti għall-persunal li jiċċertifika:

(i)

għal inġenji tal-ajru minbarra ajruplani u ħelikopters;

(ii)

għal komponenti;

ir-rekwiżiti fis-seħħ fl-Istat Membru rilevanti għandhom ikomplu japplikaw, ħlief għall-organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni li jinsabu barra l-Unjoni Ewropea, li fil-każ tagħhom ir-rekwiżiti għandhom ikunu approvati mill-Aġenzija.

Artikolu 6

Rekwiżiti ta' organizzazzjonijiet li jipprovdu taħriġ

1.   L-organizzazzjonijiet li huma involuti fit-taħriġ ta' persunal imsemmija fl-Artikolu 5 għandhom jiġu approvati skont l-Anness IV (Parti-147) biex ikunu intitolati:

(a)

imexxu korsijiet rikonoxxuti ta' taħriġ bażiku; u/jew

(b)

imexxu taħriġ ta' tip rikonoxxut; u

(c)

jagħmlu eżamijiet; u

(d)

joħorġu ċertifikati ta' taħriġ.

2.   Kull approvazzjoni għal organizzazzjoni ta' taħriġ fuq il-manutenzjoni maħruġa jew rikonoxxuta minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti u l-proċeduri JAA li tkun valida meta jibda jseħħ ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003 għandha titqies li tkun ġiet maħruġa skont dan ir-Regolament.

6.   Il-korsijiet ta' taħriġ tat-tip approvati qabel l-approvazzjoni tas-sillabu minimu tat-taħriġ dwar il-klassifikazzjoni tat-tip tal-persunal li jiċċertifika fid-dejta tal-adegwatezza operattiva tat-taħriġ għat-tip rilevanti skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012 għandhom jinkludu l-elementi rilevanti definiti fil-parti obbligatorja ta' dik id-dejta tal-adegwatezza operattiva mhux aktar tard mit-18 ta' Diċembru 2017, jew fi żmien sentejn wara li d-dejta tal-adegwatezza operattiva ġiet approvata, skont liema minnhom taħbat l-aħħar.

Artikolu 7

Ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003 qed jitħassar.

Referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness VI.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma japplikawx:

(a)

għall-manutenzjoni ta' ajruplani mingħajr pressa b'magna bil-pistuni ta' 2 000 kg MTOM jew inqas mhux involuti fit-trasport kummerċjali bl-ajru

sat-28 ta' Settembru 2014, ir-rekwiżit li jkun hemm persunal li jiċċertifika kkwalifikat skont l-Anness III (Parti-66) li jinsab f'dawn id-dispożizzjonijiet:

punti M.A.606(g) u M.A.801(b)2 tal-Anness I (Parti-M),

punti 145.A.30(g) u (h) tal-Anness II (Parti-145);

(b)

għall-manutenzjoni ta' ajruplani ELA1 li m'humiex involuti fit-trasport kummerċjali bl-ajru, sat-28 ta' Settembru 2015:

(i)

ir-rekwiżit għall-awtorità kompetenti sabiex toħroġ liċenzji għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru f'konformità mal-Anness III (Parti-66), bħala ġodda jew mibdula skont il-punt 66.A.70 ta' l-istess Anness.

(ii)

ir-rekwiżit li jkun hemm persunal li jiċċertifika kkwalifikat skont l-Anness III (Parti-66) li jinsab f'dawn id-dispożizzjonijiet:

punti M.A.606(g) u M.A.801(b)2 tal-Anness I (Parti-M),

punti 145.A.30(g) u (h) tal-Anness II (Parti-145).

3.   Meta Stat Membru jagħmel użu mid-dispożizzjonijiet tal-paragraf 2 għandu javża lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija.

4.   Għall-fini tal-limiti ta' żmien li jinsabu fil-punti 66.A.25, 66.A.30 u fl-Appendiċi III tal-Anness III (Parti-66) relatati mal-eżamijiet ta' għarfien bażiku, l-esperjenza bażika, it-taħriġ teoretiku u l-eżamijiet tat-tip, it-taħriġ u l-evalwazzjoni prattika, l-eżamijiet tat-tip u t-taħriġ fuq ix-xogħol li jitlesta qabel ma ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003 beda japplika, il-bidu taż-żmien għandu jkun id-data li fiha beda japplika ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003.

5.   L-Aġenzija għandha tissottometti opinjoni lill-Kummissjoni li tinkludi proposti għal sistema sempliċi u proporzjonata għall-ħruġ ta' liċenzji għal persunal li jiċċertifika involut fil-manutenzjoni ta' ajruplani ELA1, kif ukoll inġenji tal-ajru oħrajn minbarra ajruplani u ħelikopters.

Artikolu 9

Miżuri tal-Aġenzija

1.   L-Aġenzija għandha tiżviluppa mezzi aċċettabbli ta' konformità (minn hawn 'il quddiem imsejħa “MAK”) li l-awtoritajiet kompetenti, l-organizzazzjonijiet u l-persunal ikunu jistgħu jużaw sabiex juru konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Annessi ta' dan ir-Regolament.

2.   Il-MAK maħruġa mill-Aġenzija la għandhom jintroduċu rekwiżiti ġodda u lanqas itaffu r-rekwiżiti tal-Annessi ta' dan ir-Regolament.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 54 u 55 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008, meta jintużaw il-mezzi aċċettabbli ta' konformità maħruġa mill-Aġenzija, ir-rekwiżiti relatati tal-Annessi ta' dan ir-Regolament għandhom jitqiesu li huma ssodisfati mingħajr ebda prova oħra.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u huwa applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Novembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 315, 28.11.2003, p. 1.

(3)  Ara l-Anness V.

(4)  ĠU L 224, 21.8.2012, p. 1.

(5)  L-Opinjoni Nru 07/2011 tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tat-13 ta' Diċembru 2011, disponibbli fuq http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php

(6)  L-Opinjoni tal-Kumitat tal-Aġenzija dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni Ewropea, it-23 ta' Settembru 2003.

(7)  ĠU L 224, 21.8.2012, p. 1.


ANNESS I

(Parti-M)

WERREJ

M.1

TAQSIMA A —

REKWIŻITI TEKNIĊI

SOTTOPARTI A —

ĠENERALI

M.A.101

Ambitu

SOTTOPARTI B —

RESPONSABBILTÀ

M.A.201

Responsabbiltajiet

M.A.202

Rappurtar tal-okkorrenzi

SOTTOPARTI C —

IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.A.301

Kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

M.A.302

Programm ta' Manutenzjoni tal-Inġenji tal-Ajru

M.A.303

Direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà

M.A.304

Dejta għal modifiki u tiswijiet

M.A.305

Sistema ta' reġistrazzjoni tal- tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

M.A.306

Is-sistema tar-reġistru tekniku tal-operatur

M.A.307

Trasferiment tar-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

SOTTOPARTI D —

STANDARDS TA' MANUTENZJONI

M.A.401

Dejta ta' manutenzjoni

M.A.402

Twettiq ta' manutenzjoni

M.A.403

Difetti tal-inġenju tal-ajru

SOTTOPARTI E —

KOMPONENTI

M.A.501

Stallazzjoni

M.A.502

Manutenzjoni tal-komponenti

M.A.503

Komponenti li jistgħu jintużaw għal żmien limitat

M.A.504

Kontroll ta' komponenti li ma jistgħux jintużaw aktar

SOTTOPARTI F —

ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI

M.A.601

Ambitu

M.A.602

Applikazzjoni

M.A.603

Termini tal-approvazzjoni

M.A.604

Manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni

M.A.605

Faċilitajiet

M.A.606

Rekwiżiti tal-persunal

M.A.607

Persunal li jiċċertifika

M.A.608

Komponenti, tagħmir u għodod

M.A.609

Dejta ta' manutenzjoni

M.A.610

Ordnijiet ta' xogħol ta' manutenzjoni

M.A.611

Standards ta' manutenzjoni

M.A.612

Ċertifikat għall-inġenji tal-ajru sabiex jinħarġu għall-użu

M.A.613

Ċertifikat għall-komponenti sabiex jinħarġu għall-użu

M.A.614

Rekords tal-manutenzjoni

M.A.615

Privileġġi tal-organizzazzjoni

M.A.616

Reviżjoni organizzattiva

M.A.617

Bidliet fl-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni

M.A.618

Validità kontinwata tal-approvazzjoni

M.A.619

Sejbiet

SOTTOPARTI G —

ORGANIZZAZZJONI TAL-ĠESTJONI TAL- KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.A.701

Ambitu

M.A.701

Applikazzjoni

M.A.703

Termini tal-approvazzjoni

M.A.704

Espożizzjoni tal- tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

M.A.705

Faċilitajiet

M.A.706

Rekwiżiti tal-persunal

M.A.707

Persunal għar-reviżjoni tal- ajrunavigabbiltà

M.A.708

Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

M.A.709

Dokumentazzjoni

M.A.710

Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà

M.A.711

Privileġġi tal-organizzazzjoni

M.A.712

Sistema ta' kwalità

M.A.713

Bidliet fl-organizzazzjoni approvata tal-kontinwità tal-ajruunavigabbiltà

M.A.714

Żamma ta' reġistri

M.A.715

Validità kontinwata tal-approvazzjoni

M.A.716

Sejbiet

SOTTOPARTI H —

ĊERTIFIKAT GĦAR-RILAXX GĦAS-SERVIZZ CRS

M.A.801

Ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-inġenji tal-ajru

M.A.802

Ċertifikat għall-komponenti għar-rilaxx għas-servizz

M.A.803

Awtorizzazzjoni għall-pilota-sid

SOTTOPARTI I —

ĊERTIFIKAT TA' REVIŻJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.A.901

Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

M.A.902

Validità taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà

M.A.903

Trasferiment tar-reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru fi ħdan l-UE

M.A.904

Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru importati fl-UE

M.A.905

Sejbiet

TAQSIMA B —

PROĊEDURI GĦALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI

SOTTOPARTI A —

ĠENERALI

M.B.101

Ambitu

M.B.102

Awtorità kompetenti

M.A.104

Żamma ta' reġistri

M.A.105

Skambju reċiproku ta' informazzjoni

SOTTOPARTI B —

RESPONSABBILTÀ

M.B.201

Responsabbiltajiet

SOTTOPARTI C —

IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.B.301

Programm ta' manutenzjoni

M.B.302

Eżenzjonijiet

M.B.303

Monitoraġġ tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

M.B.304

Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni

SOTTOPARTI D —

STANDARDS TA' MANUTENZJONI

SOTTOPARTI E —

KOMPONENTI

SOTTOPARTI F —

ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI

M.B.601

Applikazzjoni

M.B.602

Approvazzjoni inizjali

M.B.603

Ħruġ tal-approvazzjoni

M.B.604

Sorveljanza kontinwa

M.B.605

Sejbiet

M.B.606

Bidliet

M.B.607

Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni ta' approvazzjoni

SOTTOPARTI G —

ORGANIZZAZZJONI TAL- TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.B.701

Applikazzjoni

M.B. 702

Approvazzjoni inizjali

M.B.703

Ħruġ tal-approvazzjoni

M.B.704

Sorveljanza kontinwa

M.B.705

Sejbiet

M.B.706

Bidliet

M.B.707

Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni ta' approvazzjoni

SOTTOPARTI H —

ĊERTIFIKAT GĦAR-RILAXX GĦAS-SERVIZZ-CRS

SOTTOPARTI I —

ĊERTIFIKAT TA' REVIŻJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.B.901

Valutazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet

M.B.902

Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà mill-awtorità kompetenti

M.B.903

Sejbiet

Appendiċi I —

Arranġament dwar il-Kontinwità tal-Ajrunavigabbiltà

Appendiċi II —

Ċertfikat għar-Rilaxx Awtorizzat — Formola 1 tal-EASA

Appendiċi III —

Ċertfikat għar-Reviżjoni tal-Ajrunavigabbiltà — Formola 15 tal-EASA

Appendiċi IV —

Sistema ta' Klassijiet u Kategoriji użati għall-Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (Parti-M) Sottoparti F u fl-Anness II (Parti-145)

Appendiċi V —

Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (Parti-M), Sottoparti F

Appendiċi VI —

Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Ġestjoni tal-Kontinwità tal-Ajrunavigabbiltà msemmija fl-Anness I (Parti-M) iSottoparti G

Appendiċi VII —

Kompiti Kumplessi ta' Manutenzjoni

Appendiċi VIII —

Manutenzjoni Limitata tal-Pilota-Sid

M.1

Għall-finijiet ta' din il-Parti, l-awtorità kompetenti għandha tkun:

1.

għas-sorveljanza tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru individwali u l-ħruġ taċ-ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, l-awtorità maħtura mill-Istat Membru mir-reġistru;

2.

għas-sorveljanza tal-organizzazzjoni kif speċifikata fit-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M):

(i)

l-awtorità maħtura mill-Istat Membru fejn il-post ewlieni tan-negozju tal-organizzazzjoni hu lokalizzat;

(ii)

l-Aġenzija jekk l-organizzazzjoni hi lokalizzata f'pajjiż terz;

3.

għas-sorveljanza tal-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà kif speċifikata fit-Tsqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M):

(i)

l-awtorità maħtura mill-Istat Membru fejn il-post ewlieni tan-negozju tal-organizzazzjoni hu lokalizzat jekk l-approvazzjoni mhix inkluża fiċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru;

(ii)

l-awtorità maħtura mill-Istat Membru tal-operatur jekk l-approvazzjoni hi inkluża f'ċertifikat tal-operatur tal-ajru;

(ii)

l-Aġenzija jekk l-organizzazzjoni hi lokalizzata f'pajjiż terz;

4.

Għall-approvazzjoni tal-programmi ta' manutenzjoni:

(i)

l-awtorità maħtura mill-Istat Membru tar-reġistru;

(ii)

fil-każ tat-trasport kummerċjali bl-ajru, meta l-Istat Membru tal-operatur huwa differenti mill-Istat tar-reġistru, l-awtorità maqbula miż-żewġ Stati ta' hawn fuq qabel l-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni.

(iii)

B'deroga mill-punt 4(i), meta l- kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju tal-ajru li mhuwiex użat fit-trasport kummerċjali bl-ajru jkollu ġestjoni minn organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tiegħu approvata skont it-Taqsima A, Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M) mhux suġġetta għas-sorveljanza tal-Istat Membru fejn hu rreġistrat, u biss jekk bi qbil mal-Istat Membru fejn hu rreġistrat qabel l-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni:

(a)

l-awtorità indikata mill-Istat Membru responsabbli għas-sorveljanza tal-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, jew jew

(b)

l-Aġenzija jekk l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal- kontinwità tal-ajrunavigabbiltà qiegħda f'pajjiż terz.

TAQSIMA A

REKWIŻITI TEKNIĊI

IS-SOTTOPARTI A

ĠENERALI

M.A.101   Ambitu

Din it-Taqsima tistabbilixxi l-miżuri li jridu jittieħdu biex jiġi żgurat li l-ajrunavigabbiltà tinżamm, inkluża l-manutenzjoni. Din tispeċifika wkoll l-kondizzjonijiet li jridu jkunu sodisfatti mill-persuni jew l-organizzazzjonijiet involuti f'tali ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

IS-SOTTOPARTI B

RESPONSABBILTÀ

M.A.201   Responsabbiltajiet

(a)

Is-sid hu responsabbli għall-kontinwità tal-awjrunavigabbiltà u għandu jiżgura li l-ebda titjira ma ssir sakemm:

1.

l-inġenju tal-ajru jinżamm f'kondizzjoni ta' ajrunavigabbiltà, u;

2.

Kwalunkwe tagħmir operattiv u ta' emerġenza mwaħħal, ġie installat b'mod korrett u u li jista' jintuża jew identifikat b'mod ċar li ma jistax jintuża, u;

3.

iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà jibqa' validu, u;

4.

il-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru titwettaq f'konformità mal-programm ta' manutenzjoni approvat kif speċifikat fil-punt M.A.302.

(b)

Meta l-inġenju tal-ajru jinkera, ir-responsabbiltajiet tas-sid jiġu trasferiti lil-lokatarju jekk:

1.

il-lokatarju huwa stipulat fid-dokument tar-reġistrazzjoni; jew

2.

deskritt b'mod dettaljat fil-kuntratt tal-kiri.

Meta ssir referenza f'din il-Parti għas-“sid”, it-terminu sid ikopri lis-sid jew il-lokatur, kif applikabbli.

(c)

Kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni li twettaq il-manutenzjoni għandha tkun responsabbli għall-kompiti imwettqa.

(d)

Il-bdot fil-kmand jew, fil-każ tat-trasport kummerċjali bl-ajru, l-operatur għandu jkun responsabbli għat-twettiq sodisfaċenti tal-ispezzjoni ta' qabel it-titjira. L-ispezzjoni għandha titwettaq mill-bdot jew minn persuna oħra kwalifikata iżda mhemmx bżonn li titettaq minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata jew mill-persunal li jiċċertifika tal-Parti-66.

(e)

Biex ikunu sodisfatti r-responsabbiltajet tal- punt (a),

(i)

sid l-inġenju tal-ajru jista' jagħti b'kuntratt il-kompiti assoċjati mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà lill-organizzazzjoni approvata għall-ġestjoni tal- kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont it-Taqsima A, Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M). F'dan il-każ, l-organizzazzjoni għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tassumi r-responsabbiltà għat-twettiq kif jixraq ta' dawn il-kompiti.

(ii)

sid li jiddeċiedi li l-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tkun ir-responsabbiltà tiegħu, mingħajr kuntratt skont l-Appendiċi I, jista' madanakollu jagħmel kuntratt limitat ma' organizzazzjoni approvata għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M), għall-iżvilupp tal-programm ta' manutenzjoni u l-approvazzjoni tiegħu skont il-punt M.A.302. F'dak il-każ, dan il-kuntratt limitat jittrasferixxi r-responsabbilità għall-iżvilupp u l-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni għand l-organizzazzjoni għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà li għandha l-kuntratt.

(f)

Fil-każ ta' inġenju kbir tal-ajru, sabiex ikunu sodisfatti ir-responsabbiltajiet tal- punt (a) is-sid ta' inġenju tal-ajru għandu jiżgura li l-kompiti assoċjati mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jitwettqu minn organizzazzjoni approvata tal-ġestjoni tal-ajrunavigabbiltà kontinwata. Għandu jsir kuntratt bil-miktub f'konformità mal-Appendiċi I. F'dan il-każ, l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tassumi responsabbiltà għat-twettiq xieraq ta' dawn il-kompiti.

(g)

Il-mamutenzjoni ta' inġenju kbir tal-ajru, inġenju tal-ajru użat għat-trasport kummerċjali bl-ajru u komponenti tagħhom għandha titwettaq minn organizzazzjoni approvata ta' manutenzjoni skont il-Parti-145.

(h)

Fil-każ tat-trasport kummerċjali bla-ajru, l-operatur huwa responsabbli għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru li dan jopera u għandu:

1.

Jkun approvat, bħala parti miċ-ċertikat ta' operatur tal-ajru maħruġ mill-awtorità kompetenti, skont is- it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness Annex (Parti M) għall-inġenju tal-ajru li jopera; u

2.

jkun approvat skont l-Anness II (Parti-145) jew jikkuntratta tali organizzazzjoni; u

3.

jiżgura il-punt (a) jkun sodisfatt.

(i)

Meta operatur ikun mitlub minn Stat Membru biex ikollu ċertifikat ta' operazzjoni kummerċjali, barra minn dak għat-trasport kummerċjali bl-ajru, dan għandu:

1.

Jkun approvat b'mod xieraq, skont is- it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M), għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru li dan jopera jew jikkuntratta organizzazzjoni bħal din; u

2.

Jkun approvat b'mod xieraq skont is- it-Taqsima A, is-Sottoparti F tal-Anness (Parti-M) jew l-Anness II (Parti-145), jikkuntratta organizzazzjoni bħal din; u

3.

jiżgura il-punt (a) jkun sodisfatt.

(j)

Is-sid/l-operatur responsabbli li jagħti lill-awtorità kompetenti aċċess għall-organizzazzjoni/inġenju tal-ajru biex jiddetermina konformità kontinwata ma' din il-Parti.

M.A.202   Rappurtar tal-okkorrenzi

(a)

Kull persuna jew organizzazzjoni responsabbli skont il-punt M.A.201 għandu jirraporta lill-awtorità kompetenti nominata mill-Istat tar-Reġistrazzjoni, lill-organizzazzjoni responsabbli għad-disinn tat-tip, jew għad-disinn tat-tip supplimentali u, fejn applikabbli, l-Istat Membru tal-operatur, kull kundizzjoni ta' inġenju tal-ajru jew komponent tiegħu identifikata li tista' tipperikola s-sikurezza tat-titjir.

(b)

Ir-rapporti għandhom isiru b'tali mod stabbilit mill-Aġenzija u jkun fihom l-informazzjoni pertinenti kollha dwar il-kondizzjoni magħrufa lill-persuna jew l-organizzazzjoni.

(c)

Fejn il-persuna jew l-organizzazzjoni li qiegħda tagħmel il-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru hija kkuntrattata mis-sid jew mill-operatur biex iwettaq il-manutenzjoni, il-persuna jew l-organizzazzjoni, il-persuna jew l-organizzazzjoni li qiegħda tagħmel il-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru għandha tirraporta wkoll lis-sid, l-operatur jew lill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajunavigabbiltà kwalunkwe tali kondizzjoni li taffettwa l-inġenju tal-ajru jew il-komponent tas-sid jew tal-operatur.

(d)

Ir-rapporti għandhom isiru malli jkun prattikabbli, iżsa f'kull każ fi żmien 72 siegħa minnmeta li l-persuna jew l-organizzazzjoni tidentifika l-kondizzjoni li għaliha jirreferi r-rapport.

IS-SOTTOPARTI C

IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.A.301   Kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

Il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru u li t-tagħmir operattiv u ta' emerġenza jistgħu jissewwew għandhom ikunu żgurati bi:

1.

It-twettiq tal-ispezzjonijiet ta'q abel it-titjira;

2.

Ir-rettifika skont id-dejta speċifikata fil-punt M.A.304 u/jew il-punt M.A.401, kif applikabbli, ta' kwalunkwe difett jew ħsara li teffettwa l-operat sikur, filwaqt li jitqies, għall-inġenji kollha tal-ajru kbar jew inġenji tal-ajru użati għat-trasport kummerċjali bl-ajru, il-lista tat-tagħmir minimu u l-lista tad-devjazzjonijiet tollerati kif applikabbli għat-tip ta' inġenju tal-ajru;

3.

it-twettiq tal-manutenzjoni kollha, f'konformità mal-programm ta' manutenzjoni appovata tal-inġenju tal-ajru skont l-M.A.302;

4.

għal kull inġenju kbir tal-jaru jew inġenju tal-ajru użat għat-trasport kummerċjali bl-ajru l-analiżi tal-effikaċja tal-programm ta' manutenzjoni approvata skont l-M.A.302;

5.

it-twtettiq ta' kwalunkwe minn dawn applikabbli:

(i)

id-direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà;

(ii)

direttiva operattiva tal-impatt tal-kontinwità tal-ajnavigabbiltà;

(iii)

rekwiżiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà stabbiliti mill-Aġenzija;

(iv)

il-miżuri ordnati mill-awtorità kompetenti f'reazzjoni immedjata għal problema ta' sikurezza;

6.

it-twettiq tal-modifiki u t-tiswijiet skont l-M.A.304;

7.

Għal modifiki u/jew spezzjonijiet mhux obbligatorji, għall-inġenji l-kbar tal-ajru u għall-inġenji użati għat-trasport kummerċjali bl-ajru kollha it-twaqqif ta' politika ta' tiswir;

8.

Titjiriet ta' kontroll tal-manutenzjoni meta hemm bżonn.

M.A.302   Programm ta' Manutenzjoni tal-Inġenji tal-Ajru

(a)

Il-manutenzjoni ta' kull inġenju tal-ajru għandha tkun organizzata skont programm ta' manutenzjoni.

(b)

Il-programm ta' manutenzjoni u kull emenda sussegwenti għadhom ikunu approvati mill-awtorità kompetenti.

(c)

Meta l- kontinwità tal-ajrunavigabbiltà hija f'idejn organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M), il-programm ta' manutenzjoni u l-emendi tiegħu jistgħu jkunu approvati permezz ta' proċedura ta' approvazzjoni indiretta.

(i)

F'dak il-każ, il-proċedura ta' approvazzjoni indiretta għandha tkun stabbilita mill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal- kontinwità tal-ajrunavigabbiltà bħala parti mill-Espożizzjoni tal-Ġestjoni tal- Kontinwità tal-Ajrunavigabbiltà u għandha tkun approvata mill-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal- kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

(ii)

L-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal- kontinwità tal-ajrunavigabbiltà m'għandhiex tuża l-proċedura ta' approvazzjoni indiretta meta din l-organizzazzjoni ma tkunx taħt is-sorveljanza tal-Istat Membru tar-Reġistrazzjoni, sakemm ma jkunx hemm ftehim skont il-punt M.1. 4(ii) jew 4(iii), kif japplika, li jittrasferixxi r-responsabbilità għall-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni lill-Istat Membru tal-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal- kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

(d)

Il-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jrid jistabbilixxi l-konformità ma':

(i)

l-istruzzjonijiet maħruġa mill-awtorità kompetenti;

(ii)

l-istruzzjonijiet għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà:

maħruġa mid-detenturi ta' ċertifkat tat-tip, ċertifikat tat-tip ristrett, ċertifikat tat-tip supplimentari, approvazzjoni tad-disinn ta' tiswija maġġuri, awtorizzazzjoni tal-ETSO jew ta' kwalunkwe approvazzjoni relevanti oħra maħruġa skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012 u l-Anness tiegħu (Parti-21); kif ukoll

inklużi fl-Ispeċifikazzjonijiet taċ-Ċertifikazzjoni msemmija fil-punt 21A.90B jew 21A.431B tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, jekk applikabbli;

(iii)

istruzzjonijiet addizzjoniali jew alternattivi proposti mis-sid jew mill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal- kontinwità tal-ajrunavigabbiltà meta approvati skont il-Punt M.A. 302, minbarra għal intervalli ta' kompiti relatati mas-sikurezza msemmija fil-punt (e), li jistgħu jiżdiedu, suġġetti għal biżżejjed reviżjonijiet magħmula skont il-punt (g) u meta suġġetti għall-approvazzjoni diretta skont il-punt M.A.302(b) biss.

(e)

Il-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru għandu jkun fih id-dettalji, inkluża l-frekwenza, tal-manutenzjoni kollha li trid titwettaq, inkluż kull kompitu speċifiku marbut ma' operazzjonijiet speċifiċi.

(f)

Għall-inġenji tal-ajru kbar, meta l-programm ta' manutenzjoni huwa bbażat fuq il-loġika tal-grupp ta' tmexxija tal-manutenzjoni jew fuq is-sorveljanza tal-kundizzjoni, il-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru għandu jinkludi programm ta' affidabbilità.

(g)

Il-programm ta' manutenzjoni għandu jkun suġġett għal reviżjonijiet perjodiċi u emendat kull meta jkun meħtieġ. Ir-reviżjonijiet għandhom jiżguraw li l-programm jibqa' validu fid-dawl tal-esperjenza operattiva u l-istruzzjonijiet mill-awtorità kompetenti waqt li jieħu kont ta' istruzzjonijiet ta' manutenzjoni ġodda u/jew mibdula dwar il-manutenzjoni ppromulgati mid-detenturi taċ-ċertifikat tat-tip u ċ-ċertifikat tat-tip supplimentari u kull organizzazzjoni oħra li tippubblika dejta bħal din skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) 748/2012.

M.A.303   Direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà

Kull direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà għandha titwettaq fi ħdan ir-rekwiżiti ta' dik id-direttiva dwar in-navigabbiltà, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor mill-Aġenzija.

M.A.304   Dejta għal modifiki u tiswijiet

Għandha ssir valutazzjoni tal-ħsara, u l-modifiki u t-tiswijiet jitwettqu bl-użu skont kif xieraq ta':

(a)

dejta approvata mill-Aġenzija; jew jew

(b)

dejta approvata minn organizzazzjoni tad-disinn tal-Parti-21; jew

(c)

dejta inkluża fl-Ispeċifikazzjonijiet taċ-Ċertifikazzjoni msemmija fil-punt 21A.90B jew 21A.431B tal-Anness I (Parti-21) taar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

M.A.305   Sistema ta' reġistrazzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

(a)

Mat-tlestija ta' kwalunkwe manutenzjoni, iċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz meħtieġ mill-punt M.A.801 jew il-punt 145.A.50 għandu jiddaħħal fir-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru. Kull entrata għandha ssir malli jkun prattikabbli iżda fl-ebda każ fi żmien li jaqbeż it-30 jum wara jum l-azzjoni tal-manutenzjoni.

(b)

Ir-rekords dwar l- kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha tikkonsisti minn:

1.

il-ġurnal ta' abbord l-inġenju tal-ajru, il-ġurnal(i) tal-magni jew il-kards tal-ġurnal tal-modulu tal-magna, il-ġurnal(i) tal-iskrun u kards tal-ġurnal għal kull komponent li jista' jintuża għal żmien limitat, kif xieraq, u,.

2.

meta jkun meħtieġ minn M.A. 306 għat-trasport kummerċjali bl-ajru jew mill-Istati Membru għal operazzjonijiet kummerċjali barra dawk ta' trasport kummerċjali bl-ajru, il-ġurnal tekniku tal-operatur.

(c)

It-tip tal-inġenju tal-ajru u l-marka ta-reġistrazzjoni, flimkien mal-ħin totali ta' titjiriet u/jew ċikli ta' titjiriet u/jew inżul, kif xieraq, għandhom jiddaħħlu fil-ġurnali tal-inġenju tal-ajru.

(d)

Ir-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandhom ikollhom:

1.

l-istatus attwali tad-direttivi u l-miżuri dwar l-ajrunavigabbiltà mill-awtorità kompetenti f'reazzjoni immedjata għal problema ta' sikurezza;

2.

l-istatus attwali tal-modifiki u t-tiswijiet;

3.

l-istatus attwali ta' konformità mal-programm ta' manutenzjoni;

4.

l-istatus attwali tal-komponenti b'ħajja limitata ta' servizz;

5.

ir-rapport dwar il-massa u l-bilanċ;

6.

lista ta' manutenzjoni postposta.

(e)

Minbarra d-dokument tar-rilaxx awtorizzat, il-Formola 1 tal-EASA jew ekwivalenti, għandha tiddaħħal fil-ġurnal ta' abbord tal-magna jew tal-iskrejjen u fl-iskedi tal-moduli tal-magni jew karti tar-reġistrazzjoni tal-komponenti bi żmien limitat tal-użu l-informazzjoni rilevanti li ġejja għal kwalunkwe komponent installat (magna, skrejjen, modulu ta' magna jew karti tar-reġistrazzjoni tal-komponent bi żmien limitat tal-użu):

1.

l-identifikazzjoni tal-komponent; u

2.

it-tip, in-numru tas-serje u r-reġistrazzjoni, kif xieraq, tal-inġenju tal-ajru, il-magna, l-iskrejjen, modulu ta' magna jew komponent bi żmien limitat tal-użu li ġie mmuntat fuqu l-komponent partikolari, flimkien mar-referenza għall-istallazzjoni u t-tneħħija tal-komponent; u

3.

id-data flimkien mal-ħin tat-titjir totali akkumulat u/jew ċikli ta' titjir u/jew inżul u/jew żmien kalendarju, kif xieraq, u; u

4.

l-informazzjoni kurrenti tal-punt (d) applikabbli għall-komponent.

(f)

Il-persuna responsabbli mill-ġestjoni tal-kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont it-Taqsima A, is-Sottoparti B ta' dan l-Anness (Parti M), għandha tikkontrolla r-rekords kif dettaljat f'dan il-punt u tippreżenta r-rekords lill-awtorità kompetenti meta mitluba.

(g)

L-entrati kollha li jiddaħħlu fir-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandhom ikunu ċari u preċiżi. Meta jinqala' l-bżonn li tiġi kkoreġuta entrata, il-korrezzjoni għandha ssir b'tali mod li turi l-entrata oriġinali.

(h)

Sid jew operatur għandu jiżgura li tkun ġiet stabbilita sistema li żżomm ir-rekords li ġejjin għall-perjodi speċifikati:

1.

ir-rekords dettaljati kollha tal-manutenzjoni fir-rigward tal-inġenju tal-ajru u kwalunkwe komponent bi żmien limitat tal-użu mmuntat fuqu, sa dak iż-żmien fejn l-informazzjoni fihom tiġi sorpassata minn informazzjoni ġdida ekwivalenti fl-ambitu u fid-dettall, iżda mhux anqas minn 36 xahar wara li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent ikun ġie rrilaxxat għas-servizz; u

2.

il-ħin totali tas-sevizz (sigħat, żmien kalendarju, cikli u nżul) tal-inġenju tal-ajru u l-komponenti kollha bi żmien limitat tal-użu, mill-inqas 12-il xahar wara li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent ikun ġie irtirat għal kollox mis-servizz, u; u

3.

il-ħin totali tas-servizz (sigħat, żmien kalendarju, cikli u nżul) kif xieraq, mill-aħħar manutenzjoni skedata tal-komponent soġġett għal limitu ta' żmien tal-użu, għallinqas sakemm il-manutenzjoni skedata tal-komponent tkun ġiet sorpassata minn manutenzjoni skedata oħra ta' ambitu u dettall tax-xogħol ekwivalenti; u

4.

il-qagħda kurrenti tal-konformità mal-programm ta' manutenzjoni b'mod li l-konformità ta' programm approvat ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-arju tista' tiġi stabbilita, għallinqas sakemm il-manutenzjoni skedata tal-inġenju tal-ajru jew tal-komponent tkun ġiet sorpassata minn manutenzjoni skedata oħra ta' ambitu u dettall tax-xogħol ekwivalenti; u

5.

il-qagħda kurrenti tad-direttivi dwar il-ajrunavigabbiltà applikabbli għall-inġenju tal-ajru u l-komponenti tiegħu, mill-inqas 12-il xahar wara li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent ikun ġie rtirat għal kollox mis-servizz; u

6.

dettalji tal-modifiki u t-tiswijiet kurrenti lill-inġenju tal-ajru, il-magna/i, l-iskrun/ejjen u kull komponent ieħor vitali għas-sikurezza tat-tajran, mill-inqas 12-il xahar wara li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent ikun ġie rtirat għal kollox mis-servizz.

M.A.306   Is-sistema tar-reġistru tekniku tal-operatur

(a)

Fil-każ tat-trasport kummerċjali bl-ajru, flimkien mar-rekwiżiti tal-punt M.A.305, operatur għandu juża sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenji tal-ajru li fiha l-informazzjoni li ġejja għal kull inġenju tal-ajru:

1.

Informazzjoni dwar kull titjira, neċessarja biex tiġi żgurata s-sikurezza kontinwata tat-titjir, u;

2.

Iċ-ċertifikat attwali tar-rilaxx għas-servizz tal-inġenju tal-ajru, u;

3.

id-dikjarazzjoni attwali tal-manutenzjoni li tagħti l-istatus tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru ta' liema manutenzjoni hija skedata u liema barra mill-fażi waslet biex issr ħlief li l-awtorità kompetenti tista' taqbel li d-dikjarazzjoni ta' manutenzjoni tista' tinżamm x'imkien ieħor, u;

4.

ir-rettifikazzjonijiet kollha tad-difetti postposti pendenti li jaffettwaw l-operazzojni tal-inġenju tal-ajru, u;

5.

kwalunkwe istruzzjonijiet ta' gwida neċessarja dwar arranħamenti ta' sostenn għall-manutenzjoni.

(b)

Is-sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenji tal-ajru u kwalunkwe emenda sussegwenti għandhom jiġu approvati mill-awtorittà kompetenti.

(c)

Operatur għandu jiżgura li r-reġistru tekniku tal-inġenju tal-ajru jinżamm għal 36 xahar wara id-data tal-aħħar entrata.

M.A.307   Trasferiment ta' rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

(a)

Is-sid jew l-operatur għandu jiżgura li meta inġenju tal-ajru jiġi trasferit b'mod permanenti minn sid jew operatur għal ieħor ir-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont l-M.A.305 u, jekk applikabbli, ir-reġistru tekniku tal-operatur skont l-M.A.306 jiġu trasferiti wkoll.

(b)

Is-sid għandu jiżgura li, meta jikkuntratta l-kompiti tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà lil organizzazzojni tal-ġestjoni tal-ajrunavigabbiltà kontinwata, ir-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont l-M.A.305 jiġu trasferiti lill-organizzazzjoni.

(c)

Il-perjodi ta' żmien stabbiliti għaż-żamma tar-rekords għandhom ikomplu japplikaw għas-sid, l-operatur jew l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

IS-SOTTOPARTI D

STANDARDS TA' MANUTENZJONI

M.A.401   Dejta ta' manutenzjoni

(a)

Il-persuna jew l-organizzazzjoni li tagħmel il-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru għandha jkollha aċċess għal u għandha tuża biss dejta tal-manutenzjoni attwali applikabbli fit-twettiq tal-manutenzjoni inklużi modifiki u tiswijiet.

(b)

Għall-finijiet ta' din il-Parti, dejta applikabbli tal-manutenzjoni hija:

1.

kwlaunkwe rekwiżit, proċedura, standard jew informazzjoni applikabbli maħruġa mill-awtorità kompetenti jew l-Aġenzija,

2.

Kull direttiva applikabbli dwar l-ajrunavigabbiltà,

3.

istruzzjonijiet applikabbli għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, maħruġa mid-detenturi taċ-ċertifikat tat-tip, detenturi taċ-ċertifikat supplimentari tat-tip u xi organizzazzoni oħra li tippubblika tali dejta f'konformità mal-Anness I (Part-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

4.

xi dejta applikabbli maħruġa f'konformità mal-punt 145.A.45(d).

(c)

Il-persuna jew l-organizzazzjoni li tagħmel il-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru għandha tiżgura li d-dejta kollha applikabbli tal-manutenzjoni hi attwali u disponibbli mill-ewwel għall-użu jekk tiġi meħtieġa. Il-persuna jew l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi kard tax-xogħol jew sistema ta' dokument tax-xogħol biex tintuża u għandha jew tittraskrivi b'mod preċis d-dejta tal-manutenzjoni fuq tali kards tax-xogħol jew tali dokumenti tax-xogħol jew tagħmel referenza preċiża għal kompitu jew kompiti partikolari ta' manutenzjoni li hemm f'dejta ta' muntenzjoni bħal din.

M.A.402   Twettiq ta' manutenzjoni

(a)

Il-manutenzjoni kollha għandha titwettaq minn persunal kwalifikat, skont il-metodi, it-tekniki, l-istandards u l-istruzzjonijiet speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni tal-M.A. 401. Barra minn hekk, għandha titwettaq spezzjoni indipendenti dwar xi kompitu ta' manutenzjoni sensittiv tas-sikurezza tat-titjira sakemm mhux speċifikata mod ieħor mill-Anness II (Parti-145) jew maqbula mill-awtorità kompetenti.

(b)

Il-manutenzjoni kollha għandha titwettaq bl-użu tal-għodda, it-tagħmir u l-materjal speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni tal-M.A.401 sakemm mhux speċifikat mod ieħor mill-Anness II (Parti-145). Fejn hemm bżonn, l-għodda u t-tagħmir għandhom jiġu kkontrollati u kkalibrati skont standards rikonoxxuti uffiċjalment.

(c)

L-erja li fiha titwettaq il-manutenzjoni għandha tkun organizzata sewwa u nadifa minn kull ħmieġ u kontaminazzjoni.

(d)

Il-manutenzjoni kollha għandha titwettaq fi kwalunkwe limitazzjonijiet ambjentali speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni tal-M.A.401.

(e)

Fil-każ ta' temp ħażin jew manutenzjoni fit-tul, għandhom jintużaw faċilitajiet xierqa.

(f)

Wara li titlesta l-manutenzjoni kollha għandha titwettaq verifika ġenerali biex jiġi żgurat li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent, ma għandu l-ebda għodda, tagħmir u kwalunkwe partijiet jew materjal estranju, u li l-pannelli kollha ta' aċċess maqlugħin, imwaħħlin mill-ġdid.

M.A.403   Difetti tal-inġenju tal-ajru

(a)

Għandu jitranġa xi difett tal-inġenju tal-ajru li jipperikola b'mod serju is-sikurezza tat-titjira qabel xi titjira oħra.

(b)

Il-persunal awtorizzat li jiċċertifika biss, skont M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) jew l-Anness II (Parti 145) jista' jiddeċiedi, billi juża d-dejta tal-manutenzjoni skont l-M.A.401, jekk difett ta' inġenju tal-ajru jipperikolax b'mod serju is-sikurezza tat-titjira u għalhekk jiddeċiedi meta u liema azzjoni ta' rettifika għandha tittieħed qabel xi titjira oħra u liema rettifika ta' difett tista' tiġi postposta. Madankollu, dan ma jappilkax meta:

1.

il-lista tat-tagħmir minimu approvat kif ordnata mill-awtorità kompetenti tintuża mill-bdot; jew,

2.

id-difetti tal-inġenju tal-ajru jiġu definiti bħala aċċettabbli mill-awtorità kompetenti.

(c)

Kull difett tal-inġenju tal-ajru li ma jkunx se jipperikola b'mod serju s-sikurezza tat-titjira għandu jiġi rettifikat malli jkun prattikabbli, wara d-data meta d-difett tal-inġenju tal-ajru kien identifikat l-ewwel darba u fi kwalunkwe limiti speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni.

(d)

Kull difett mhux rettifikat qabel it-titjira għandu jkun reġistrat fis-sistema ta' reġistrazzjoni tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru skont l-M.A.305 jew is-sistema tar-reġistru tekniku tal-operatur kif applikabbli skont l-M.A.306.

IS-SOTTOPARTI E

KOMPONENTI

M.A.501   Stallazzjoni

(a)

L-ebda komponent ma jista' jitwaħħal sakemm mhux f'kondizzjoni sodisfaċenti, kien rilaxxat b'mod xieraq għas-servizz fuq Formola 1 tal-EASA jew ekwivalenti u jiġi mmarkat f'konformità mal-Anness I (Parti-21), is-Sottoparti Q, sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor fl-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, l-Anness II (Parti-145) jew is-Sottoparti F, it-Taqsima A tal- Anness I ta' dan ir-Regolament.

(b)

Qabel l-istallazzjoni ta' komponent fuq inġenju tal-ajru, il-persuna jew l-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni għandha tiżgura li l-komponent partikolari hu eliġibbli biex jitwaħħal meta modifika differenti u/jew konfigurazzjonijiet ta' direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà jistgħu jkunu applikabbli.

(c)

Partijiet standard għandhom jitwaħħlu biss fuq inġenju tal-ajru jew komponent meta d-dejta tal-manutenzjoni tispeċifika l-parti standard partikolari. Il-partijiet standard għandhom jitwaħħlu biss meta jkun akkumpanjati minn evidenza ta' konformità traċċabbli għall-istandard applikabbli.

(d)

Materjal li huwa jew materja prima jew materjal konsumabbli għandu jintuża biss fuq inġenju tal-ajru jew komponent meta il-manifattur tal-inġenju tal-ajru jew il-komponenet jiddikjara hekk fid-dejta rilevanti tal-manutenzjoni jew kif speċifikat fl-Anness II (Parti-145). Tali materjal għandu jintuża biss meta l-materjal jissodisfa l-ispeċifikazzjoni meħtieġa u għandu t-traċċabilità xierqa. Il-materjal kollu għandu jkun akkumpanjat minn dokumenti b'relazzjoni ċara mal-materjal partikolari u fih il-konformità mad-dikjarazzjoni tal-ispeċifikazzjoni flimkien mas-sors ta' manifattur u l-fornitur.

M.A.502   Manutenzjoni tal-komponenti

(a)

Għajr għall-komponenti msemmija fil-punt 21A.307(c) tal-Anness I (Parti-21) għar-Regolament (UE) Nru 748/2012, il-manutenzjoni tal-komponenti għandha titwettaq minn organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati kif xieraq skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) jew l-Anness II (Parti-145).

(b)

B'deoga mill-punt (a), il-manutenzjoni ta' komponent skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jew, jekk aċċettat mill-awtorità kompetenti, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-kompenenti, jista' jitwettaq minn organizzazzjoni bil-grad A approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) jew mal-Anness II (Parti-145) kif ukoll minn persunal li jiċċertifika msemmi fil-punt M.A.801(b)2 waqt li dawn il-komponenti jkunu mwaħħlin fl-inġenju tal-ajru biss. Madanakollu, dawn l-organizzazzjonijiet jew persunal li jiċċertifika jistgħu jneħħu temporanjament dan il-komponent għall-manutenzjoni, biex itejbu l-aċċess għall-komponent, ħlief għal meta din it-tneħħija tiġġenera l-ħtieġa ta' manutenzjoni addizzjonali li mhijiex eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-punt. Il-manutenzjoni tal-komponent imwettqa skont dan il-punt mhijiex eliġibbli għall-ħruġ ta' Formula 1 tal-EASA u għandha tkun suġġetta għar-rekwiżiti ta' ħruġ għall-użu ta' inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.801.

(c)

B'deroga mill-punt (a), il-manutenzjoni ta' komponent tal-magna/Ġeneratur Awziljari (APU) skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-magna/APU jew, jekk aċċettat mill-awtorità kompetenti, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-kompenenti, jista' jitwettaq minn organizzazzjoni bil-grad B approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) jew mal-Anness II (Parti-145) waqt li dawn il-komponenti jkunu mwaħħlin fl-inġenju tal-ajru biss. Madanakollu, dawn l-organizzazzjonijiet jew persunal li jiċċertifika bi grad B jistgħu jneħħu temporanjament dan il-komponent għall-manutenzjoni, biex itejbu l-aċċess għall-komponent, ħlief għal meta din it-tneħħija tiġġenera l-ħtieġa ta' manutenzjoni addizzjonali li mhijiex eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-punt.

(d)

B'deroga mill-punt (a) u l-punt M.A.801(b)2, il-manutenzjoni fuq komponent li jkun imwaħħal jew imneħħi temporanjament minn inġenju tal-ajru ELA1 li ma jintużax għat-trasport kummerċjali bl-ajru, u mwettqa skont id-dejta tal-manutenzjoni ta' komponent, tista' titwettaq minn persunal li jiċċertifika msemmi fil-punt M.A.801(b)2 ħlief għal:

1.

eżami bir-reqqa qabel it-tiswija tal-komponenti barra l-magni u l-iskrejjen, u;

2.

eżami bir-reqqa qabel it-tiswija tal-magni u l-iskrejjen ta' inġenji tal-ajru li mhumiex CS-VLA, CS-22 u LSA.

Il-manutenzjoni tal-komponenti imwettqa skont dan il-punt (d) mhijiex eliġibbli għall-ħruġ ta' Formola 1 tal-EASA u għandha tkun suġġetta għar-rekwiżiti ta' ħruġ għall-użu ta' inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.801.

(e)

Il-manutenzjoni ta' komponenti msemmija fil-21A.307(c) tal-Anness I (Parti-21) taar-Regolament (UE) 748/2012 għandha titwettaq minn organizzazzjoni ggradata A approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) jew il-Parti-145, minn persunal li jiċċertifika msemmi fil-punt M.A.801(b)2 jew minn sid pilota msemmi fil-punt M.A.801(b)3 filwaqt li komponent bħal dan jitwaħħal fl-inġenju tal-ajru jew jitneħħa temporanjament għal aċċess aħjar. Il-manutenzjoni tal-komponent imwettqa skont dan il-punt mhijiex eliġibbli għall-ħruġ ta' Formula 1 tal-EASA u għandha tkun suġġetta għar-rekwiżiti ta' ħruġ għall-użu ta' inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.801.

M.A.503   Komponenti li jistgħu jintużaw għal żmien limitat

(a)

Komponenti mwaħħla li jistgħu jintużaw għal żmien limitat ma għandhomx jaqbżu ż-żmien limitat tal-użu approvat kif speċifikat fil-programm ta' manutenzjoni approvat u d-direttivi dwar il-ajrunavigabbiltà, ħlief kif previst mill-punt M.A.504(c).

(b)

It-tul ta' żmien tal-użu approvat espress fi żmien kalendarju, sigħat tat-tajran, inżul jew ċikli, kif xieraq.

(c)

Fi tmien iż-żmien approvat tal-użu, il-komponent għandu jitneħħa mill-inġenju tal-ajru għall-manutenzjoni, jew għar-rimi fil-każ ta' komponenti b'limitu tal-użu ċċertifikat.

M.A.504   Kontroll ta' komponenti li ma jistgħux jintużaw aktar

(a)

Komponent għandu jitqies li ma jistax jintuża aktar f'xi waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:

1.

skadenza tal-limitu tal-ħajja tas-serivzz kif definit fil-programm ta' mauntenzjoni;

2.

In-nonkonformità mad-direttivi applikabbli dwar l-ajrunavigabbiltà u rekwiżit ieħor dwar l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ordnata mill-Aġenzija;

3.

l-assenza ta' informazzjoni meħtieġa biex ikun determinat l-istatus tal-ajrunavigabbiltà jew l-eliġibilità għall-istallazzjoni;

4.

Evidenza tad-difetti jew il-ħsarat;

5.

l-involvimenti f'inċident jew aċċident li probabbli se jaffettwa l-kontinwità tal-użu tiegħu;

(b)

Komponenti li ma jissewwewx għandhom ikunu identifikati u maħżuna f'post sigur taħt il-kontroll ta' organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-istatus ġejjieni ta' dawn il-komponenti. Madankollu, għal inġenju tal-ajru mhux użat għat-trasport kummerċjali bl-ajru, barra minn inġenji tal-ajru kbar, il-persuna jew l-organizzazzjoni li ddikjarat li l-komponent ma jissewwiex tista' tittrasferixxi l-kustodja tal-komponent, wara li tidentifikah bħala li ma jissewwiex, lil sid l-inġenju tal-ajru sakemm dan it-trasferiment ikun rifless fil-ġurnal tal-inġenju tal-ajru jew tal-magna jew tal-komponent.

(c)

Komponenti li laħqu l-limitu ċertifikat tal-ħajja tagħhom jew difett li ma jissewwiex għandu jiġi kklassifikat bħala mhux salvabbli u ma għandux jitħalla jidħol mill-ġdid fis-sistema tal-forniment tal-komponeneti, sakemm il-limiti ċertifikati tal-ħajja ma kinux estiżi jew soluzzjoni ta' tiswija ġiet approvata skont il-punt M.A.304.

(d)

Kull persuna jew organizzazzjoni responsabbli skont dan l-Anness (Parti-M) għandha, fil-każ ta' komponenti mhux salvabbli skont il-paragrafu (c):

1.

żżomm tali komponent fil-punt (b) il-lokazzjoni, jew;

2.

tirranġa li dan il-komponent jitkisser b'tali mod li jiġi żgurat li ma jkunx ekonomikament salvabbli jew riparabbli qabel ma ċċedi r-responsabbiltà għal tali komponenet.

(e)

Minkejja l-punt (d) persuna jew organizzazzjoni responsabbli skont il-Parti-M tista' tittrasferixxi r-responsabbiltà tal-komponeneti klassifikati bħala mhux salvabbli lil organizzazzjoni għat-taħriġ jew ir-riċerka mingħajr ma jitkisser.

IS-SOTTOPARTI F

ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI

M.A.601   Ambitu

Din is-Sottoparti tistabbilixxi r-rekwiżiti li għandhom jintlaħqu minn organizzazzjoni biex tikkwalifika għall-ħruġ jew il-kontinwazzjoni ta' approvazzjoni għall-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru u l-kompenenti mhumiex elenkati fil-punt M.A.201(g).

M.A.602   Applikazzjoni

Applikazzjoni għall-ħruġ jew bidla fl-approvazzjoni ta' organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandha ssir fuq formola u b'mod stabbiliti mill-awtorità kompetenti.

M.A.603   Termini tal-approvazzjoni

(a)

Organizzazzjoni involuta f'attivitajiet soġġetti għal din is-Sottoparti m'għandhiex teżerċita l-attivitajiet tagħha jekk ma tkunx approvata mill-awtorità kompetenti. L-Appendiċi V tal-Anness I (Parti-M) jipprovdi l-mudell taċ-ċertifikat għal din l-approvazzjoni.

(b)

Il-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni msemmi fil-punt M.A.604 għandu jispeċifika l-ambitu tax-xogħol li huwa meqjus li jikkostitwixxi approvazzjoni. L-Appendiċi IV tal-Anness I (Parti-M) jiddefinixxi l-klassijiet u l-klassifikazzjonijiet kollha possibbli taħt is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M).

(c)

Organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni tista' tiffabbrika, konformi mad-dejta tal-manutenzjoni, firxa ristretta ta' parts għall-użu waqt ix-xogħol li jkun għaddej fil-faċilitajiet tagħha, kif identifikat fil-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni.

M.A.604   Manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni

(a)

L-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandha tipprovdi manwal li fih ta' mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

1.

dikjarazzjoni ffirmata mill-maniġer responsabbli li jikkonferma li l-organizzazzjoni se taħdem kontinwament f'konformità mal-Anness I (Part-M) u l-manwal kull ħin, u;

2.

l-ambitu tax-xogħol tal-organizzazzjoni, u;

3.

It-titl(i) u l-ismi(jiet) tal-persun(i) msemmija fil-punt M.A.606(b), u;

4.

ċart tal-organizzazzjoni marbuta mal-ktajjen ta' responsabbiltà bejn il-persun(i) msemmija fil-punt M.A.606(b), u;

5.

elenku tal-persunal li jiċċertifika bl-ambitu tal-applikazzjoni tal-approvazzjoni tagħhom, u;

6.

Elenku tal-postijiet fejn issir il-manutenzjoni, flimkien ta' deskrizzjoni ġenerali tal-faċilitajiet;

7.

proċeduri li jispeċifikaw kif l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni tiżgura l-konformità ma' din il-Parti, u;

8.

il-proċedur(i) ta' emendi tal-manwal tal-l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni.

(b)

Il-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni u l-emendi tiegħu għandhom ikunu approvati mill-awtorità kompetenti.

(c)

Minkejja il-punt (b) emendi minuri fil-manwal jistgħu jkunu approvati permezz ta' proċedura (minn hawn 'il quddiem msejħa approvazzjoni indiretta).

M.A.605   Faċilitajiet

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li:

(a)

Il-faċiltajiet huma provduti għax-xogħol kollu ppjanat, ħwienet tax-xogħol u pjattaformi huma segregati kif xieraq, biex tiġi żgurata l-protezzjoni mill-kontaminazzjoni u l-ambjent.

(b)

Tiġi pprovduta akkomodazzjoni ta' uffiċċju għall-maniġment tax-xogħol kollu ppjanat inkluż, b'mod partikoalri, ir-rekords tal-manutenzjoni kompluti.

(c)

Jiġu pprovduti faċilitajiet ta' ħżin sikur għall-komponenti, it-tagħmir, l-għodda u l-materjal. Il-kondizzjonijiet tal-ħżin għandhom jiżguraw segregazzjoni ta' komponeneti u materjal mhux tajbin biex jintużaw minn komponeneti, materjal, tagħmir u għodda oħra. Il-kondizzjonijiet tal-ħżin għandhom ikunu f'konformità mal-istruzzjonijiet tal-manifatturi u l-aċċess għandu jkun ristrett għall-persunal awtorizzat.

M.A.606   Rekwiżiti tal-persunal

(a)

L-organizzazzjoni għandha taħtar maniġer responsabbli, li għandu l-awtorità tal-ażjenda biex jiżgura li l-manutenzjoni meħtieġa mill-klijent tista' tiġi ffinanzjata u titwettaq skont l-istandard meħtieġ ta' din il-Parti.

(b)

Għandha tiġi nominata persuna jew grupp ta' persuni bir-responsabbiltà li tiġi żgurata li l-organizzazzjoni tkun dejjem f'konformità ma' din is-Sottoparti. Fl-aħħar mill-aħħar tali persun(i) għandhom ikunu responsabbli għall-maniġer responsabbli.

(c)

Il-persuni kollha msemmija fil-punt (b) għandhom ikunu kapaċi juru l-għarfien relevanti, l-isfond u l-esperjenza xierqa marbuta mal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru u/jew il-komponent.

(d)

L-organizzazzjoni għandha jkollha persunal xieraq għall-kuntratti tax-xogħol normalment mistennija. L-użu temporanju ta' persunal sottokuntrattat huwa permess fil-każ ta' xogħol kkuntrattat aktar mill normalment mistenni u għall-persunal li ma joħroġx ċertifikat ta' rilaxx għas-servizz.

(e)

Il-kwalifika tal-persunal kollu involut fil-manutenzjoni għandha tintwera u tipi reġistrata.

(f)

Il-persunal li jwettaq kompiti speċjalizzati bħalma hu l-welding, ttestjar/spezzjoni mhux distruttiv ħlief għall-kuntrast tal-kuluri għandu jkun kwalifikat f'konformità mal-istandard uffiċjalment rikonoxxut.

(g)

L-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandha jkollha biżżejjed persunal li jiċċertifika biex joħroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz skont l-M.A.612 u l-M.A.613 għall-inġenji tal-ajru u l-komponeneti. Dan il-persunal għandu jikkonforma mar-rekwiżiti tal-Anness III (Parti-66).

(h)

B'deroga mill-punt (g), l-organizzazzjoni tista' tuża persunal li jiċċertifika kkwalifikat skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin meta jipprovdu appoġġ ta' manutenzjoni lil operaturi involuti f'operazzjonijiet kummerċjali, suġġetti għall-proċeduri xierqa li jridu jkunu approvati bħala parti mill-manwal tal-organizzazzjoni:

1.

Għal direttiva ripetittiva dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni qabel it-titjira li b'mod speċifiku tiddikjara li l-ekwipaġġ tat-titjira jista' jwettaq din id-direttiva dwar il-ajrunavigabbiltà, l-organizzazzjoni tista' toħroġ awtorizzazzjoni limitata ta' persunal li jiċċertifika lill-kmandant tal-inġenju tal-ajru fuq il-bażi tal-liċenzja li jkollu l-ekwipaġġ tat-titjira, sakemm, l-organizzazzjoni tiżgura li twettaq biżżejjed taħriġ prattiku biex ikun żgurat li din il-persuna tista' twettaq id-direttiva tal-adegwatezza għall-avjazzjoni skont l-istandard meħtieġ.

2.

Fil-każ ta' inġenju tal-ajru li jopera 'l bogħod minn post appoġġjat, l-organizzazzjoni tista toħroġ awtorizzazzjoni limitata ta' persunal li jiċċertifika lill-kmandant tal-inġenju tal-ajru fuq il-bażi tal-liċenzja li jkollu l-ekwipaġġ tat-titjira, sakemm, l-organizzazzjoni tiżgura li twettaq biżżejjed taħriġ prattiku biex ikun żgurat li din il-persuna tista' twetttaq il-kompitu skont l-istandard meħtieġ.

M.A.607   Persunal li jiċċertifika

(a)

Minbarra M.A.606(g), il-persunal li jiċċertifika jista' jeżerċita l-privileġġi tiegħu biss jekk l-organizzazzjoni tiżgura:

1.

li l-persunal li jiċċertifika jista' juri li jissodisfa r-rekwiżiti tal-punt 66.A.20(b) tal-Anness III (Parti-66), minbarra meta l-Anness III (Parti-66) tirreferi għal regolament ta' Stat Membru, u f'dak il-każ huma għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' dan ir-regolament, u;

2.

li l-persunal li jiċċertifika għandu għarfien adegwat tal-inġenju tal-ajru u/jew il-komponent(i) tiegħu li għandhom ikunu taħt manutenzjoni flimkien mal-proċeduri assoċjati tal-organizzazzjoni.

(b)

Fil-każi mhux previsti li ġejjin, meta inġenju tal-ajru huwa miżmum milli jtir f'post differenti mill-bażi prinċipali fejn ebda persunal li jiċċertifika xieraq mhu disponibbli, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li għandha l-kuntratt biex tipprovdi appoġġ għall-manutenzjoni tista' toħroġ awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni ta' darba:

1.

lill-wieħed mill-impjegatli li għandu l-kwalifika tat-tip fuq ingenju tal-ajru b'teknoloġija, kostruzzjoni u sistemi simili; jew

2.

lil xi persuna b'mhux inqas minn tliet snin esperjenza fil-manutenzjoni u li għandha liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru ICAO valida ggradata għat-tip ta' inġenju tal-ajru li għandu bżonn ċertifikazzjoni sakemm m'hemm ebda organizzazzjoni approvata skont din il-Parti f'dak il-post u l-organizzazzjoni li għandha l-kuntratt għandha evidenza fil-fajl tal-esperjenza u l-liċenzja ta' dik il-persuna.

Kull każ bħal dan għandu jkun irrappurtat lill-awtorità kompetenti fi żmien sebat ijiem minn meta ħarġet din l-awtorizzazzzjoni ta' ċertifikazzjoni. L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata li toħroġ awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni ta' darba għandha tiżgura li kull manutenzjoni bħal din li tista' teffettwa s-sikurezza ta' titjira tkun iċċekkjata.

(c)

L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata għandha tirreġistra d-dettalji kollha rigward il-persunal li jiċċertifika u żżomm eleku attwali tal-persunal kollu li jiċċertifika, flimkien mal-ambitu tal-applikazzjoni tagħhom bħala parti mill-manwal tal-organizzazzjoni skont il-punt M.A.604(a)5.

M.A.608   Komponenti, tagħmir u għodod

(a)

L-organizzazzjoni għandha:

1.

iżomm it-tagħmir u l-għodda speċifikata fid-dejta tal-manutenzjoni deskritta fil-punt M.A.609 jew l-ekwivalenti vverifikati kif elenkat fil-manwal tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni kif meħtieġ għall-manutenzjoni ta' kuljum fl-ambitu tal-applikazzjoni tal-approvazzjoni; and,

2.

turi li għandha aċeess għat-tagħmir u l-għodod kollha użati biss ta' kultant.

(b)

l-għodda u t-tagħmir għandhom jiġu kkontrollati u kkalibrati skont standard uffiċjalment rikonoxxut. Ir-rekords ta' dawn il-kalibrazzjonijiet u l-istandard użat għandhom jinżammu mill-organizzazzjoni.

(c)

L-organizzazzjoni għandha tispezzjona, tikklassifika u tissepara b'mod xieraq il-komponeneti kollha li jiddaħħlu.

M.A.609   Dejta ta' manutenzjoni

L-organizzazzojni approvata tal-manutenzjoni għandha żżomm u tuża dejta attwali ta' manutenzjoni applikabbli speċifikata fil-punt M.A.401 fit-twettiq tal-manutenzjoni inklużi l-modifiki u t-tiswijiet. Fil-każ tad-dejta tal-manutenzjoni provduta mill-klijent, hu neċessarju biss li jkollha tali dejta when ikun qed isir ix-xogħol.

M.A.610   Ordnijiet ta' xogħol ta' manutenzjoni

Qabel jibda x-xogħol ta' manutenzjoni għandha tkun miftehma ordni ta' xogħol bil-miktub bejn l-organizzazzjoni u l-organizzazzjoni li qed titlob il-manutenzjoni biex ikun stabbilit b'mod ċar ix-xogħol ta' manutenzjoni li għandu jsir.

M.A.611   Standards ta' manutenzjoni

Kull manutenzjoni għadha titwettaq skont ir-rekwiżiti tat-Taqsima A, is-Sottoparti D ta' dan l-Anness (Parti-M).

M.A.612   Ċertifikat għall-inġenji tal-ajru sabiex jinħarġu għall-użu

Mat-tlestija tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajr meħtieġa kollha f'konformità ma' din is-Sottoparti, għandu jinħareġ ċertifikat għall-inġenji tal-ajru sabiex jinħarġu għall-użu skont M.A.801.

M.A.613   Ċertifikat għall-komponenti sabiex jinħarġu għall-użu

(a)

Mat-tlestija tal-manutenzjoni tal-komponenti meħtieġa kollha f'konformità ma' din is-Sottoparti, għandu jinħareġ ċertifikat ta' ħruġ għall-użu tal-komponent skont il-punt M.A.802. Il-Formula 1 tal-EASA għandha tinħareġ għajr għal dawk il-komponenti li l-manutenzjoni tagħhom issir skont il-punti M.A.502(b), M.A.502(d) jew M.A.502(e) u l-komponenti ffabbrikati skont il-punt M.A.603(c).

(b)

Iċ-ċertifikat għall-komponenti sabiex jinħarġu għall-użu, il-Formula 1 tal-EASA jista' jiġi ġġenerat minn dejtabejż ta' kompjuter.

M.A.614   Rekords tal-manutenzjoni

(a)

L-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni għandha tirreġistra d-dettalji kollha tax-xogħol mwettaq. Ir-rekords neċessarji biex jippruvaw li r-rekwiżiti kollha kienu ssodisfati għall-ħruġ taċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz inklużi d-dokumenti ta' rilaxx tas-sottokuntrattur għandhom jinżammu.

(b)

L-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata għandha tipprovdi kopja ta' kull ċertifikat ta' ħruġ għall-użu lil sid l-inġenju tal-ajru, flimkien ma' kopja ta' kwalunkwe dejta speċifika dwar tiswija/modifika użata għal tiswijiet/modifiki mwettqa.

(c)

L-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni għandha żżomm kopja tar-rekords kollha tal-manutenzjoni u kwalunkwe dejta tal-manutenzjoni għal tliet snin mid-data relatata ma' meta l-inġenju tal-ajru jew lil-komponent tal-inġenju tal-ajru ġie rrilaxxat mill-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni.

1.

Ir-rekords skont dan il-punt għandhom jinħażnu b'tali mod li jiżgura li jitħarsu mill-ħsara, it-tibdil jew is-serq.

2.

Il-hardware kollu tal-kompjuter użat sabiex isiru kopji backup għandu jinżamm f'postijiet differenti minn dawk li fihom id-dejta dwar ix-xogħol, b'tali mod li tkun żgurata ż-żamma tajba tagħhom.

3.

Meta organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni ttemm l-operat tagħha, ir-rekords kollha miżmuma tal-manutenzjoni li jkopru l-aħħar tliet snin għandhom jitqassmu lill-aħħar sid jew klijent tal-inġenju tal-ajru jew komponent rispettiv jew jinħażnu kif speċifikat mill-awtorità kompetenti.

M.A.615   Privileġġi tal-organizzazzjoni

L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont it-Taqsima A, Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M), tista':

(a)

tkompli manutenzjoni fuq kull inġenju tal-ajru u/jew komponent li għaliha tkun approvata fil-postijiet speċifikati fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni u fil-manwal tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni.

(b)

tagħmel arranġamenti għat-twettiq ta' servizzi speċjalizzati, taħt il-kontroll tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni, għand organizzazzjoni oħra kkwalifikata b'mod adattat, suġġetta għal li jkunu stabbiliti proċeduri xierqa bħala parti mill-Manwal tal-Organizzazzjoni ta' Manutenzjoni tagħha kif approvat direttament mill-awtorità kompetenti.

(c)

tkompli manutenzjoni fuq kull inġenju tal-ajru u/jew komponent li għalihom tkun approvata fi kwalunkwe post suġġetta għall-ħtieġa li din il-manutenzjoni titnissel jew minn qagħda fejn l-inġenju tal-ajru ma jkunx jista' jissewwa jew min-neċessità li jingħata appoġġ għal manutenzjoni ta' kultant, suġġetta għall-kundizzjonijiet speċifikati fil-Manwal tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni.

(d)

toħroġ ċertifikati ta' ħruġ għall-użu mat-tlestija tal-manutenzjoni, skont il-punt M.A.612 jew il-punt M.A.613.

M.A.616   Reviżjoni organizzattiva

Biex ikun żgurat li l-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata tkompli tissodisfa r-rekwiżiti ta' din is-Sottoparti, għandha torganizza, fuq bażi regolari, reviżjonijiet organizzattivi.

M.A.617   Bidliet fl-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni

Sabiex l-awtorità kompetenti tkun tista' tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti, l-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni għandha tavżaha b'xi proposta biex twettaq it-tibdiliet li ġejjin, qabel tali tibdiliet iseħħu:

1.

isem l-organizzazzjoni;

2.

Il-lok tal-organizzazzjoni;

3.

lokazzjonijiet addizzjonali tal-organizzazzjoni;

4.

Il-maniġer responsabbli;

5.

Xi wieħed mill-persuni speċifikati fil-punt M.A.606(b);

6.

Il-faċiltajiet, it-tagħmir, l-għodda, il-materjal, il-proċeduri, l-ambitu tax-xogħol u l-persunal li jiċċertifika li jistgħu jwettqu l-approvazzjoni.

Fil-każ tat-tibdiliet proposti fil-persunal mhux magħrufa mill-maniġment minn qabel, dawn it-tibdiliet għandhom ikunu notifikati malajr mill-aktar fis possibbli.

M.A.618   Validità kontinwata tal-approvazzjoni

(a)

Għandha tinħareġ approvazzjoni għal tul ta' żmien indefinit. Din għandha tibqa' valida bil-kundizzjoni li:

1.

l-organizzazzjoni tibqa' konformi ma' din il-Parti, skont id-dispożizzjonijiet marbuta mat-trattament tar-riżultati kif speċifikat skont il-punt M.A.619, u;

2.

l-awtorità kompetenti li qed tingħata l-aċċess għall-organizzazzjoni biex tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti, u;

3.

l-approvazzjoni ma tiġix irtirata jew revokata;

(b)

Meta jiġi rtirat jew revokat, iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni għandu jintbagħat lura lill-awtorità kompetenti.

M.A.619   Riżultati

(a)

Sejba ta' livell 1 hija kull nuqqas ta' konformità sinifikanti mar-rekwiżiti tal-Parti-M li jbaxxi l-istandards ta' sikurezza u li jipperikola serjament is-sikurezza tat-titjira.

(b)

Sejba ta' livell 2 hija kull nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti tal-Parti-M li jista' jbaxxi l-istandard ta' sikurezza u possibbilment jipperikola s-sikurezza tat-titjira.

(c)

Wara li jkun irċieva n-notifika tas-sejbiet skont il-punt M.B.605, id-detentur tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni għandu jiddefinixxi pjan ta' azzjoni korrettiv u juri azzjoni korrettiva għas-sodisfazzjoni tal-awtorità kompetenti fi żmien perjodu maqbul ma' din l-awtorità.

IS-SOTTOPARTI G

ORGANIZZAZZJONI TAL-ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.A.701   Ambitu

Din is-Sottoparti tistabbilixxi r-rekwiżiti li għandhom jintleħqu minn organizzazzjoni biex tikkwalifika għall-ħruġ jew il-kontinwazzjoni ta' approvazzjoni għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru.

M.A.701   Applikazzjoni

Applikazzjoni għall-ħruġ jew bdil fl-approvazzjoni ta' organizzazzjoni tal- tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha ssir fuq formola u b'mod stabbiliti mill-awtorità kompetenti.

M.A.703   Termini tal-approvazzjoni

(a)

l-għoti ta' approvazzjoni huwa indikat mill-ħruġ taċ-ċertifikat inkluż fl-Appendiċi VI mill-awtorità kompetenti.

(b)

Minkejja l-punt (a), għall-trasport kummerċjali bl-ajrul-approvazzjoni għandha tkun parti miċ-certifikat tal-Operatur bl-ajru maħruġ mill-awtorità kompetenti, għall-inġenju tal-ajru operat.

(c)

L-ambitu ta' applikazzjoni tax-xogħol meqjus li jikkostitwixxi l-approvazzjoni għandu jkun speċifikat fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A. 704.

M.A.704   Espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

(a)

L-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha tipprovdi espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà li tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

1.

dikjarazzjoni ffirmata mill-maniġer responsabbli li tikkonferma li l-organizzazzjoni se taħdem f'konformità ma' din il-Parti u l-espożizzjoni l-ħin kollu, u;

2.

l-ambitu tax-xogħol tal-organizzazzjoni, u;

3.

it-titlu(i) u isem(ismijiet) tal-persuna(i) msemmija fil-punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) u M.A.706(i); u

4.

skema organizzattiva li turi l-ktajjen assoċjati tar-responsabbiltà bejn il-persuni kollha msemmija fil-punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) u M.A.706(i), u;

5.

lista tal-persunal tal-ajrunavigabbiltà msemmi fil-punt M.A.707, li tispeċifika, fejn applikabbli, il-persunal awtorizzat li joħroġ permessi għat-tajran skont il-punt M.A.711(c), u;

6.

deskrizzjoni ġenerali u lokazzjoni tal-faċilitajiet, u;

7.

Il-proċeduri li jispeċifikaw kif l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tiżgura konformità ma' din il-Parti, u;

8.

proċeduri tal-emendi tal-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, u;

9.

lista tal-programmi ta' manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru approvati, jew, għall-inġenji tal-ajru mhux involuti fil-trasport kummerċjali bl-ajru, il-lista tal-programmi ta' manutenzjoni “ġeneriċi” u “bażiċi”.

(b)

Id-dokumentazzjoni dwar il-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà u l-emendi tagħha għandhom jiġu approvati mill-awtorità kompetenti.

(c)

Minkejja l-punt (b), emendi minuri għall-espożizzjoni jistgħu jkunu approvati indirettament permezz ta' proċedura ta' approvazzjoni indiretta. Il-proċedura indiretta għandha tiddefinixxi l-emendi minuri eliġibbli, għandha tkun stabbilita mill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata kontinwità tal-ajrunavigabbiltà bħala parti mill-espożizzjoni u tkun approvat mill-awtorità kompetenti responsabbli għal dik l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata.

M.A.705   Faċilitajiet

L-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha tipprovdi akkomodazzjoni tal-uffiċċju xierqa f'postijiet xierqa għall-persunal speċifikat fil-punt M.A. 706.

M.A.706   Rekwiżiti tal-persunal

(a)

L-organizzazzjoni se taħtar maniġer responsabbli, li għandu l-awtorità korporattiva biex jiżgura li l-attivitajiet ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jistgħu jiġu ffinanzjati u mwettqa f'konformità ma' din il-Parti.

(b)

Għat-trasport kummerċjali bl-ajru l- punt (a) il-maniġer responsabbli għandu jkun il-persuna li għandha wkoll l-awtorità korporattiva biex tiżgura li l-operazzjonijiet kollha tal-operatur jistgħu jiġu ffinanzjati u mwettqa mal-istandard meħtieġ għall-ħruġ ta' ċertifikat tal-operatur tal-ajru.

(c)

Persuna jew grupp ta' persuni għandha/għandhom jiġu nnominati bir-responsabbiltà li jiżguraw li l-organizzazzjoni dejjem tkun f'konformità ma' din is-Sottoparti. Fl-aħħar mill-aħħar, tali persuna(i) għandha/għandhom jaqgħu taħt l-awtorità tal-maniġer responsabbli.

(d)

Għat-trasport kummerċjali bl-ajru, il-maniġer responsabbli għandu jaħtar persuna nominata f'kariga. Din il-persuna għandha tkun responsabbli mill-ġestjoni u s-superviżjoni tal-attivitajiet tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, skont il- punt (c).

(e)

Il-persuna nominata f'kariga msemmija fil- punt (d) ma għandhiex tiġi impjegata minn organizzazzjoni approvata tal-Parti-145 skont il-kuntratt tal-operatur, sakemm l-awtorità kompetenti speċifikament ma taqbilx dwar dan.

(f)

L-organizzazzjoni għandhu jkollha biżżejjed persunal kwalifikat xieraq għax-xogħol mistenni.

(g)

Il-persuni kollha tal- punti (c) u (d) għandhom ikunu kapaċi juru l-għarfien rilevanti, sfond u esperjenza xierqa rigward tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

(h)

Il-kwalifika tal-persunal kollu involut fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha tiġi rreġistrata.

(i)

Għall-organizzazzjonijiet li jestendu ċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punti M.A.711(a)4 u M.A.901(f), l-organizzazzjoni għandha tinnomina persuni awtorizzati biex jagħmlu dan, suġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti.

(j)

L-organizzazzjoni għandha tiddefinixxi u żżomm aġġornat fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, it-titlu(i) u isem(ismijiet) tal-persuna(i) msemmija fil-punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) and M.A.706(i);

(k)

Għall-inġenji tal-ajru kbar kollha u għal inġenji tal-ajru użati għat-trasport kummerċjali bl-ajru, l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi u tikkontrolla l-kompetenza tal-persunal involut fil-ġestjoni tal- tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, ir-reviżjoni tan-navigabbiltà u/jew il-verifiki tal-kwalità skont proċedura u sa standard maqbul mill-awtorità kompetenti.

M.A.707   Persunal għar-reviżjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

(a)

Sabiex tiġi approvata biex twettaq reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u, jekk applikabbli, toħroġ permessi għat-tajran, organizzazzjoni approvata tal-ġestjoni tal- tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandu jkollha persunal xieraq tar-reviżjoni tan-navigabbiltà biex joħroġ ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jew rakkomandazzjonijiet imsemmija fit-Taqsima A tas-Sottoparti I u, jekk applikabbli, biex joħroġ permess għat-tajran konformi mal-punt M.A.711(c):

1.

Għall-inġenji tal-ajru kollha użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru, u l-inġenji tal-ajru ta' aktar minn 2 730 kg MTOM, barra blalen, dan il-persunal għandu jkollu:

(a)

mill-inqas ħames snin esperjenza fl-adegwatezza għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà; u

(b)

liċenzja xierqa konformi mal-Anness III (Parti-66) jew grad ajrunawtiku jew ekwivalenti, u u

(c)

taħriġ formali fil-manutenzjoni ajrunawtika; u

(d)

pożizzjoni fl-organizzazzjoni approvata b'responsabbiltajiet adattati.

(e)

Minkejja l-punti (a) sa (d), ir-rekwiżit stabbilit fil-punt M.A.707(a)1b jista' jinbidel ma' ħames snin esperjenza fil-manutenzjoni tan-navigabbiltà b'żieda ma' dawk diġà meħtieġa fil-punt M.A.707(a)1a.

2.

Għall-inġenji tal-ajru kollha użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru ta' 2 730 kg MTOM jew inqas, u blalen, dan il-persunal għandu jkollu:

(a)

mill-inqas tliet snin esperjenza fl-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata, u

(b)

liċenzja xierqa konformi mal-Anness III (Parti-66) jew grad ajrunawtiku jew ekwivalenti, u u

(c)

taħriġ formali fil-manutenzjoni ajrunawtika; u

(d)

pożizzjoni fl-organizzazzjoni approvata b'responsabbiltajiet adattati.

(e)

Minkejja l-punti (a) sa (d), ir-rekwiżit stabbilit fil-punt M.A.707(a)2b jista' jinbidel ma' ħames snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà b'żieda ma' dawk diġà meħtieġa fil-punt M.A.707(a)2a.

(b)

Il-persunal għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà nominat mill-organizzazzjoni approvata tal-ajrunavigabbiltà kontinwa tista' tinħariġlu awtorizzazzjoni mill-organizzazzjoni approvata tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà meta jiġi aċċettat mill-awtorità kompetenti wara t-tlestija sodisfaċenti ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà taħt superviżjoni.

(c)

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru jista' juri esperjenza ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà riċenti xierqa.

(d)

Il-persunal għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jiġi identifikat billi kull persuna tiġi elenkata fid-dokumentazzjoni dwar il-ġestjoni tal-kontinwità ajrunavigabbiltà flimkien mar-referenza ta' awtorizzazzjoni tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tagħhom.

(e)

L-awtorità kompetenti għandha żżomm rekord tal-persunal kollu għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, li għandu jinkludi d-dettalji ta' kwalunkwe kwalifika adegwata li jkollu l-persunal flimkien ma' sommarju tal-esperjenza u t-taħriġ rilevanti fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà u kopja tal-awtorizzazzjoni. Dan ir-rekord għandu jinżamm sa sentejn wara li l-persunal għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jkun ħalla l-organizzazzjoni.

M.A.708   Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

(a)

Il-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà kollha se titwettaq skont il-preskrizzjonijiet tal-M.A is-Sottoparti C.

(b)

Għal kull inġenju tal-ajru ġestit, l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata għandha:

1.

tiżviluppa u tikkontrolla programm ta' manutenzjoni għall-inġenji tal-ajru ġestiti inkluż kwalunkwe programm ta' affidabbiltà applikabbli,

2.

Tippreżenta l-programm ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru u l-emendi tiegħu lill-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni, sakemm ma tkunx koperta minn proċedura ta' approvazzjoni indiretta skont il-punt M.A.302(c), u tipprovdi kopja tal-programm lis-sid tal-inġenju tal-ajru li mhux involut fi trasport kummerċjali bl-ajru,

3.

tamministra l-approvazzjoni tal-modifiki u t-tiswijiet,

4.

tiżgura li l-manutenzjoni kollha titwettaq f'konformità mal-programm ta' manutenzjoni approvat u rilaxxata skont it- Taqsima A, is-Sottoparti H ta' dan l-Anness (Parti M),

5.

tiżgura li d-direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà u d-direttivi operazzjonali kollha applikabbli ma' impatt tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, jiġu applikati,

6.

tiżgura li d-difetti kollha skoperti matul il-manutenzjoni skedata jew irrappurtati jiġu kkoreġuti minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kif xieraq,

7.

tiżgura li meta huwa meħtieġ l-inġenju tal-ajru jittieħed għand organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata kif xieraq,

8.

tikkoordina l-manutenzjoni skedata, l-applikazzjoni tad-direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà, il-bdil ta' partijiet li jistgħu jintużaw għal żmien limitat, u twettaq spezzjonijiet tal-komponenti sabiex tiżgura li x-xogħol jitwettaq kif xieraq,

9.

timmaniġġja u tarkivja r-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà kollha u/jew ir-reġistru tekniku tal-operatur.

10.

tiżgura li d-dikjarazzjoni dwar il-massa u l-bilanċ tirrifletti l-istat attwali tal-inġenju tal-ajru.

(c)

Fil-każ tat-trasport kummerċjali bl-ajru, meta l-operatur ma jkunx approvat kif xieraq għall-Parti-145, l-operatur għandu jistabbilixxi kuntratt ta' manutenzjoni bil-miktub bejn l-operatur u organizzazzjoni approvati tal-Parti-145 jew operatur ieħor, iniżżel fid-dettal il-funzjonijiet speċifikati fil-punti M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 u M.A.301-6, waqt li jiżgura li fl-aħħar mill-aħħar il-manutenzjoni kollha titwettaq minn organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata tal-Parti-145 Il-bażi tal-inġenji tal-ajru, il-kuntratti skedati tal-manutenzjoni bil-linja u l-kuntratti tal-manutenzjoni tal-magna, flimkien mal-emendi kollha, għandhom jiġu approvati mill-awtorità kompetenti. Madanakollu, fil-każ ta':

1.

inġenju tal-ajru li jitlob manutenzjoni bil-linja mhux skedata, il-kuntratt jista' jieħu x-xejra ta' ordnijiet tax-xogħol individwali indirizzati lill-organizzazzjoni tal-manutenzjoni tal-Parti-145.

2.

manutenzjoni tal-komponenti, inkluż il-manutenzjoni tal-magna, il-kuntratt kif imsemmi fil- punt (c) jista' jieħu x-xejra ta' ordnijiet tax-xogħol individwali indirizzati lill-organizzazzjoni tal-manutenzjoni tal-Parti-145.

M.A.709   Dokumentazzjoni

(a)

L-organizzazzjoni approvata għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha żżomm u tuża dejta attwali tal-manutenzjoni skont il-punt M.A.401 applikabbli fit-twettiq tal-kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà msemmija fil-punt M.A.708. Din id-dejta għandha tkun ipprovduta mis-sid jew mill-operatur, sakemm kuntratt xieraq ikun stabbilit ma' dan is-sid jew l-operatur. F'każ bħal dan, l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà biss għandha bżonn iżżomm din id-dejta għat-tul tal-kuntratt, minbarra meta mitlub mill-punt M.A.714.

(b)

Għall-inġenji tal-ajru mhux involuti fit-trasport kummerċjali bl-ajru, l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata tista' tiżviluppa programmi ta' manutenzjoni “linji bażi” u/jew “ġeneriċi” biex tippermetti l-approvazzjoni inizjali u/jew l-estenzjoni tal-ambitu ta' applikazzjoni ta' approvazzjoni mingħajr ma jkollha l-kuntratti msemmija fl-Appendiċi I għal dan l-Anness (Parti-M). Mandankollu, dawn il-programmi ta' manutenzjoni “linji bażi” u/jew “ġeneriċi” ma jeskludux il-bżonn li jkun stabbilit Programm ta' Manutenzjoni tal-Inġenju tal-Ajru adegwat f'konformità mal-punt M.A.302 fi żmien xieraq qabel l-eżerċizzju tal-privileġġi msemmija fil-punt M.A.711.

M.A.710   Reviżjoni tal-manutenzjoni tan-navigabbiltà

(a)

Sabiex ikun sodisfatt ir-rekwiżit għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju tal-ajru msemmi fil-punt M.A.901, reviżjoni dokumentata bis-sħiħ tar-rekords tal-inġenju tal-ajru għandha titwettaq mill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà sabiex din tkun sodisfatta li:

1.

is-sigħat tat-tajran u ċ-ċikli tat-tajran assoċjati tal-qafas, il-magna u l-iskrejjen ikunu ġew irreġistrati kif suppost; u

2.

il-manwal tat-tajran ikun applikabbli għall-konfigurazzjoni tal-inġenju tal-ajru u jirrifletti l-aħħar status tar-reviżjoni; u

3.

il-manutenzjoni kollha li għandha ssir lill-inġenju tal-ajru skont il-programm approvat tal-manutenzjoni tkun saret; u

4.

kull difett magħruf ikun issewwa jew, meta applikabbli, ġestit b'mod ikkontrollat; u

5.

id-direttivi kollha applikabbli tal-ajrunavigabbiltà jkunu ġew applikati u rreġistrati kif suppost; u

6.

il-modifiki u t-tiswijiet kollha applikati lill-inġenju tal-ajru jkunu ġew irreġistrati u huma konformi mal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012; u

7.

il-komponenti kollha bi żmien limitat tal-użu installati fuq l-inġenju tal-ajru jkunu identifikati u rreġistrati kif suppost u ma jkunux qabżu l-limitu approvat taż-żmien tal-użu tagħhom; u

8.

il-manutenzjoni kollha tkun inħarġet skont l-Anness I (Parti-M); u

9.

id-dikjarazzjoni attwali dwar il-massa u l-bilanċ tirrifletti l-konfigurazzjoni tal-inġenju tal-ajru u hija valida; u

10.

l-inġenju tal-ajru jikkonforma mal-aħħar reviżjoni tad-disinn tat-tip tiegħu approvat mill-Aġenzija; u

11.

jekk meħtieġ, l-inġenju tal-ajru jkollu ċertifikat akustiku li jikkorrispondi għall-konfigurazzjoni attwali tal-inġenju tal-ajru f'konformità mas- mas-Sottoparti I tal-Anness (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

(b)

Il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-organizzazzjoni approvata tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandu jwettaq stħarriġ fiżiku tal-inġenju tal-ajru. Għal dan l-istħarriġ, il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li mhuwiex ikkwalifikat kif xieraq skont l-Anness III (Parti-66) għandu jkun assistit minn dan il-persunal kwalifikat.

(c)

Permezz tal-istħarriġ fiżiku tal-inġenju tal-ajru, il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jiżgura li:

1.

il-marki u l-pjanċi kollha meħtieġ jkunu installatti korrettament; u

2.

l-inġenju tal-ajru jikkonforma mal-manwal approvat tat-tajran tiegħu; u

3.

il-konfigurazzjoni tal-inġenju tal-ajru tikkonforma mad-dokumentazzjoni approvata, u u

4.

l-ebda difett evidenti ma jinstab li ma jkunx ġie indirizzat skont il-punt M.A.403; u

5.

ma tkun instabet ebda inkonsistenza bejn l-inġenju tal-ajru u r-reviżjoni dokumentata tar-rekords tal-punt (a).

(d)

B'deroga għall-punt M.A.901(a), ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tista' tiġi antiċipata b'perjodu massimu ta' 90 jum mingħajr telf ta' kontinwità tax-xejra tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, sabiex tkun tista' ssir ir-reviżjoni fiżika waqt verifika ta' manutenzjoni.

(e)

Iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà (Formola EASA 15b) jew ir-rakkomandazzjoni għall-ħruġ taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tan-navigabbiltà (Formola EASA 15b) msemmi fl-Appendiċi III għall-Anness I (Parti-M) jista' biss jinħareġ:

1.

minn persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà awtorizzat kif xieraq skont il-punt M.A.707 f'isem l-organizzazzjoni approvata tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jew minn persunal li jiċċertifika fil-każijiet previsti fil-punt M.A.901(g); u

2.

meta jkun sodisfatt li r-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tkun twettqet għal kollox u li ma hemm l-ebda nuqqas ta' konformità magħruf li jipperikola s-sikurezza tat-tajran.

(f)

Kopja ta' kwalunkwe ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà maħruġ jew estiż għal inġenju tal-ajru għandu jintbagħat lill-Istat Membru tar-Reġitsru ta' dak l-inġenju tal-ajru fi żmien 10 ijiem.

(g)

Il-kompiti tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà m'għandhomx jiġu sottokuntrattati.

(h)

Jekk l-eżitu tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà ma tkunx konklussiva, l-awtorità kompetenti għandha tkun infurmata malli jkun prattikabbli iżda f'kull każ fi żmien 72 siegħa minn meta l-organizzazzjoni tkun identifikat il-kundizzjoni li qed tittratta r-reviżjoni.

M.A.711   Privileġġi tal-organizzazzjoni

(a)

L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont is-Sezzjoni A, Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M), tista':

1.

il-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru, ħlief għal dawk involuti fit-trasport kummerċjali bl-ajru, kif imniżżel fuq iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni;

2.

tmexxi tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru tat-trasport kummerċjali bl-ajru meta elenkata kemm fuq iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tagħha kif ukoll fuq iċ-Ċertifikat tal-Operatur bl-Ajru tagħha (AOC);

3.

tirranġa biex twettaq kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà limitati ma' kwalunkwe organizzazzjoni subappaltata, li tkun qiegħda taħdem skont is-sistema tal-kwalità tagħha, kif elekat fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni;

4.

testendi, skont il-kundizzjonijiet tal-punt M.A.901(f), ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li kien maħruġ mill-awtorità kompetenti jew minn organizzazzjoni oħra tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M);

(b)

Organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata reġistrata f'wieħed mill-Istati Membri tista' barra minn hekk, tkun approvata biex twettaq reviżjonijet tal-adegwatezza għall-avjazzjoni msemmija fil-punt M.A.710 u;

1.

toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà relatat u fi żmien adegwat testendih skont il-kundizzjonijiet tal-punti M.A.901(c)2 jew M.A.901(e)2, u, u,

2.

tagħmel rakkomandazzjoni għal reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni.

(c)

Organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà li l-approvazzjoni tagħha tinkludi l-privileġġi msemmija fil-punt M.A.711(b) tista' addizzjonalment tiġi approvata biex toħroġ permess tat-tajran skont il-puntA.711(d) tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 għall-inġenju tal-ajru partikolari li għalih l-organizzazzjoni ġiet approvata biex toħroġ iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, meta l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tkun qed tattesta l-konformità ma' kundizzjonijiet approvati tat-tajran, soġġett għal proċedura approvata xierqa fil-preżentazzjoni msemmija fil-punt M.A.704.

M.A.712   Sistema tal-kwalità

(a)

Sabiex tiżgura li l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata tkompli tilħaq ir-rekwiżiti ta' din is-Sottoparti, għandha tistabbilixxi sistema tal-kwalità u taħtar maniġer tal-kwalità biex jissorvelja l-konformità ma', u l-adegwatezza ta' proċeduri meħtieġa biex ikunu żgurati inġenji tal-ajru ajrunavigabbli Il-sorveljanza tal-konformità għandu jinkludi sistema ta' feedback għall-maniġer responsabbli biex jiżgura li tittieħed azzjoni korrettiva kif xieraq.

(b)

Is-sistema tal-kwalità għandha tissorvelja l-attivitajiet imwettqa skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M). Għandha tinkludi tal-anqas il-funzjonijiet li ġejjin:

1.

tissorvelja l-attivitajiet kollha mwettqa fit-Taqsima A tas-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M) sabiex tiżgura li qed jitwettqu f'konformità mal-proċeduri approvati, u;

2.

tissorvelja biex tiżgura li l-manutenzjoni titwettaq f'konformità mal-kuntratt, u;

3.

tissorvelja l-konformità kontinwata mar-rekwiżiti ta' din il-Parti.

(c)

Ir-rekords ta' dawn l-attivitajiet għandhom jinħażnu tal-anqas għal sentejn.

(d)

Fejn l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata hija approvata f'konformità ma' Parti oħra, is-sistema tal-kwalità tista' tiġi kkombinata ma' dik meħtieġa mill-Parti l-oħra.

(e)

Fil-każ tat-trasport tal-ajru kummerċjali s-sistema tal-kwalità prevista fit-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M) għandha tkun parti integrata mis-sistema tal-kwalità tal-operatur.

(f)

Fil-każ ta' organizzazzjoni żgħira li m'għandhiex il-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, reviżjonijiet organizzazzjonali soġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti jistgħu jieħdu post is-sistema ta' kwalità, minbarra meta l-organizzazzjoni toħroġ ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għall-inġenji tal-ajru ta' aktar minn 2 730 kg MTOM barra l-blalen. Fil-każ fejn m'hemmx sistema ta' kwalità, l-organizzazzjoni m'għandhiex tagħmel kuntratti ta' kompiti ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà lill-partijiet oħra.

M.A.713   Bidliet fl-organizzazzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata

Sabiex tippermetti lill-awtorità kompetenti tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti, l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata għandha tinnotifikaha b'kull proposta biex twettaq kwalunkwe waħda mill-bidliet li ġejjin, qabel ma tali bidliet iseħħu:

1.

isem l-organizzazzjoni.

2.

is-sit tal-organizzazzjoni;

3.

siti addizzjonali tal-organizzazzjoni.

4.

il-maniġer responsabbli.

5.

kwalunkwe persuna speċifikata f'M.A.706(c).

6.

il-faċilitajiet, il-proċeduri, l-ambitu tax-xogħol u l-persunal li jistgħu jaffettwaw l-approvazzjoni.

Fil-każ tat-tibdiliet proposti fil-persunal, li ma jkunx jaf bihom il-maniġment qabel, dawn it-tibdiliet għandhom jiġu nnotifikati mill-aktar fis possibbli.

M.A.714   Żamma tar-rekords

(a)

L-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tan-navigabbiltà għandha tirreġistra d-dettalji kollha tax-xogħol imwettaq. Ir-rekords meħtieġa minn M.A.305 u jekk applikabbli M.A.306 għandhom jinżammu.

(b)

Jekk l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jkollha l-privileġġ imsemmi fil-punt M.A.711(b), hija għandha żżomm kopja ta' kull ċertifikat u rakkomandazzjoni ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà maħruġ jew, jekk ikun applikabbli, estiż, flimkien mad-dokumenti ta' sostenn kollha. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni għandha żżomm kopja ta' kull ċertifikat tal-ġestjoni tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li tkun estendiet bil-privileġġ imsemmi fil-punt M.A.711(a)4.

(c)

Sabiex l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-ajrunavigabbiltà jkollha l-privileġġ imsemmi fil-punt M.A.711(c), għandha żżomm kopja ta' kull permess għat-tajran maħruġ skont id-dispożizzjonijiet tal-punt 21A.729 tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

(d)

L-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha żżomm kopja tar-rekords kollha msemmija fil-punti (b) u (c) sa sentejn wara li l-inġenju tal-ajru jkun tneħħa permanentament mis-servizz.

(e)

Ir-rekords għandhom jinħażnu b'tali mod li jiżgura li jitħarsu mill-ħsara, it-tibdil jew is-serq.

(f)

Il-hardware kollu tal-kompjuter użat sabiex isiru kopji backup għandu jinżamm f'postijiet differenti minn dawk li fihom id-dejta dwar ix-xogħol, b'tali mod li tkun żgurata ż-żamma tajba tagħhom.

(g)

Meta l-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju tal-ajru tkun ġiet trasferita lil organizzazzjoni jew persuna oħra, ir-rekords kollha miżmuma għandhom jiġu trasferiti lil din l-organizzazzjoni jew persuna. Il-perjodi ta' żmien preskritti għaż-żamma tar-rekords għandhom ikomplu japplikaw għal din l-organizzazzjoni jew persuna

(h)

Meta organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju ttemm l-operat tagħha, ir-rekords kollha miżmuma għandhom jiġu ttrasferiti lil sid l-inġenju tal-ajru.

M.A.715   Validità kontinwata tal-approvazzjoni

(a)

Approvazzjoni għandha tinħareġ għal tul ta' żmien mhux limitat. Dan għandu jibqa' validu bil-kundizzjoni li:

1.

l-organizzazzjoni tibqa' konformi mal-Anness II (Parti-145), skont id-dispożizzjonijiet marbuta mat-trattament tar-riżultati kif speċifikat skont il-punt M.B.705 u;

2.

l-awtorità kompetenti li qed tingħata aċċess għall-organizzazzjoni biex tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti, u;

3.

l-approvazzjoni ma tiġix irtirata jew revokata.

(b)

Meta jiġi ċedut jew revokat, iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni għandu jintbagħat lura lill-awtorità kompetenti.

M.A.716   Sejbiet

(a)

Sejba ta' livell 1 hija kull nuqqas ta' konformità sinifikanti mar-rekwiżiti tal-Parti-M li tbaxxi l-istandards u l-perikli ta' sikurezza

(b)

Sejba ta' livell 2 hija kull nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti tal-Parti M li jista' jbaxxi l-istandard ta' sikurezza u possibbilment ikun ta' xkiel għas-sikurezza tat-titjira.

(c)

Wara li jirċievi n-notifika tas-sejbiet skont il-punt M.B.705, id-detentur tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandu jispjega pjan ta' azzjoni korrettiv u juri azzjoni korrettiva għas-sodisfazzjoni tal-awtorità kompetenti fi żmien perjodu maqbul minn din l-awtorità.

IS-SOTTOPARTI H

ĊERTIFIKAT TAR-RILAXX GĦAS-SERVIZZ — CRS

M.A.801   Ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-inġenji tal-ajru

(a)

Minbarra għall-inġenji tal-ajru li nħarġu għall-użu minn organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145), iċ-ċertifikat sabiex jinħarġu għall-użu għandu jinħareġ skont din is-Sottoparti.

(b)

Ebda inġenju tal-ajru ma jista' jinħareġ sakemm ma jkunx maħruġ ċertifikat sabiex jinħareġ għall-użu mat-tlestija tal-manutenzjoni, meta jkun sodisfatt li l-manutenzjoni meħtieġa kollha twettqet b'mod adattat, billi:

1.

persunal li jiċċertifika xieraq għan-nom tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti M); jew

2.

persunal li jiċċertifika f'konformità mar-rekwiżiti stabbliti fl-Anness II (Parti-66), minbarra l-kompiti ta' manutenzjoni kumplessi elenkati fl-Appendiċi VII ta' dan l-Anness li għalih japplika l-punt 1; jew

3.

mill-polita-sid f'konformità mal-punt M.A.803;

(c)

B'deroga mill-punt M.A.801(b)2 għal inġenji tal-ajru ELA1 mhux użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru, kompiti ta' manutenzjoni kumplessi tal-inġenji tal-ajru elenkati fl-Appendiċi VII ta' dan l-Anness jistgħu jinħarġu mill-persunal li jiċċertifika msemmi fil-punt M.A.801(b)2.

(d)

B'deroga minn M.A.801(b), fil-każ ta' sitwazzjonijiet mhux previsti, fejn inġenju tal-ajru jinżamm milli jtir f'post fejn ma jkunx hemm organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont dan l-Anness jew l-Anness II (Parti-145) u lanqas ma jkun hemm persunal adegwat li jiċċertifika disponibbli, is-sid jista' jawtorizza kwalunkwe persuna, b'mhux inqas minn 3 snin esperjenza adegwata fil-manutenzjoni u li jkollha l-kwalifiki adegwati, biex twettaq il-manutenzjoni skont l-istandards stipulati fis-Sottoparti D ta' dan l-Anness u toħroġ għall-użu l-inġenju tal-ajru. Is-sid f'dak il-każ ghandu:

1.

jikseb u jżomm fl-inġenju tal-ajru, id-dettalji tar-rekords tax-xogħol kollu mwettaq u tal-kwalifiki ta' dik il-persuna li ħarġet iċ-ċertifikazzjoni, u u

2.

jiżgura li kwalunkwe manutenzjoni bħal din tiġi eżaminata mill-ġdid u maħruġa minn persuna awtorizzata b'mod xieraq kif imsemmi fil-punt M.A.801(b) jew organizzazzjoni approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M), jew l-Anness II (Parti-145) mal-ewwel opprtunità iżda fi żmien perjodu ta' mhux aktar minn 7 ijiem; u

3.

jinnotifika l-organizzazzjoni responsabbli għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà meta subappaltata skont il-punt M.A.201(e), jew l-awtorità kompetenti fin-nuqqas ta' dan il-kuntratt, fi żmien 7 ijiem mill-ħruġ ta' din iċ-ċertifikazzjoni ta' awtorizzazzjoni.

(e)

Fil-każ ta' ħruġ għall-użu skont il-punt M.A.801(b)2 jew il-punt M.A.801(c), il-persunal li jiċċertifika jista' jkun megħjun fit-twettiq tax-xogħlijiet ta' manutenzjoni minn persuna jew persuni taħt il-kontroll dirett u kontinwu tal-persunal li jiċċertifika.

(f)

Ċertifikat ta' ħruġ għall-użu għandu jkun fih mill-inqas:

1.

id-dettalji bażiċi tal-manutenzjoni mwettqa; u

2.

Id-data meta tlestiet din il-manutenzjoni; u

3.

l-identità tal-organizzazzjoni u/jew il-persuna li ħarġet dan il-ħruġ għall-użu, inklużi:

(i)

ir-referenza approvata tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) u l-persunal li jiċċertifika li ħareġ dan iċ-ċertifikat; jew

(ii)

fil-każ ta' ċertifikat tal-punt M.A.801(b)2 jew M.A.801(c) ta' ħruġ għall-użu, l-identità u n-numru tal-liċenzja jekk ikun applikabbli, tal-persunal li jiċċertifika li ħareġ dan iċ-ċertifikat.

4.

il-limitazzjonijiet tal- tal-ajrunavigabbiltà jew tal-operazzjoni, jekk hemm.

(g)

B'deroga mill-punt (b) u minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (h), fil-każ ta' manutenzjoni li ma setgħatx titlesta, ċertifkat tal-ħruġ għall-użu jista' jkun maħruġ fil-limiti approvati tal-inġenju tal-ajru. Dan il-fatt, flimkien ma' limitazzjonijiet tal-ajrunavigabbiltà jew tal-operazzjoni, jekk hemm, għandhom ikunu miktuba fiċ-ċertifikat tal-ħruġ għall-użu tal-inġenju tal-ajru qabel il-ħruġ tiegħu bħala parti mill-informazzjoni meħtieġa mill-punt (f)4.

(h)

Ma għandux jinħareġ ċertifikat ta' ħruġ għall-użu fil-każ ta' kwalunkwe nuqqas ta' konformità li jkun magħruf li tipperikola s-sikurezza tat-titjira.

M.A.802   Ċertifikat għall-komponenti għar-rilaxx għas-servizz

(a)

Għandu jinħareġ ċertifikat ta' ħruġ għall-użu meta titlesta kwalunkwe manutenzjoni mwettqa fuq komponent ta' inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.502.

(b)

Iċ-ċertifikat ta' ħruġ awtorizzat, identifikat bħala l-Formula 1 tal-EASA, jikkostitwixxi ċ-ċertifikat ta' ħruġ għall-użu ta' komponent, għajr meta din il-manutenzjoni fuq komponenti ta' inġenju tal-ajru tkun twettqet skont il-punt M.A.502(b), il-punt M.A.502(d) jew il-punt M.A.502(e), fejn f'dak il-każ il-manutenzjoni tkun suġġetta għall-proċeduri ta' ħruġ ta' inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.801.

M.A.803   Awtorizzazzjoni għall-pilota-sid

(a)

Biex persuna tikkwalifika bħala pilota-sid, għandha:

1.

ikollha liċenzja ta' pilota valida (jew l-ekwivalenti) maħruġa u vvalidata minn Stat Membru għat-tip jew rata tal-klassi tal-inġenju tal-ajru u; u

2.

tkun proprjetarja ta' inġenju tal-ajru, waħedha jew ma ħadd ieħor; dan is-sid għandu jkun:

(i)

wieħed mill-persuni fiżiċi fil-formola tar-reġistrazzjoni; jew

(ii)

membru ta' entità ġuridika rikreattiva mingħajr skop ta' lukru, fejn l-entità ġuridika tkun speċifikata fid-dokument tar-reġistrazzjoni bħala s-sid jew l-operatur, u dak il-membru jkun involut direttament fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-entità ġuridika u nnominat minn dik l-entità ġuridika biex iwettaq il-manutenzjoni tal-pilota-sid.

(b)

Għal kwalunkwe inġenju tal-ajru mhux kumpless imħaddem b'magna ta' 2 730 kg MTOM u inqas operat privatament, sailplane jew sailplane bil-magna u ballun, il-pilota-sid jista' joħroġ iċ-ċertifikat ta' ħruġ għall-użu wara manutenzjoni limitata mill-pilota-sid speċifikata fl-Appendiċi VIII ta' dan l-Anness.

(c)

L-ambitu tal-applikazzjoni tal-manutenzjoni limitata mill-pilota-sid għandu jkun speċifikat fil-programm ta' manutenzjoni għal inġenju tal-ajru kif imsemmi fil-punt M.A.302.

(d)

Iċ-ċertifikat ta' ħruġ għall-użu jrid jiddaħħal fil-ġurnali u jkun fih d-dettalji bażiċi dwar il-manutenzjoni mwettqa, id-dejta użata fil-manutenzjoni, id-data meta tlestiet din il-manutenzjoni u l-identità, il-firma u n-numru tal-liċenzja tal-pilota, tal-pilota-sid li ħareġ tali ċertifikat.

IS-SOTTOPARTI I

ĊERTIFIKATI TA' REVIZJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.A.901   Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

Biex tkun żgurata l-validità ta' ċertifikat dwar l-ajrunavigabbiltà, minn żmien għall-ieħor trid titwettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru u tar-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tiegħu.

(a)

Ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jinħareġ skont l-Appendiċi III (Formola 15a jew 15b tal-EASA) ta' dan l-Anness meta titlesta reviżjoni sodisfaċenti dwar tal-ajrunavigabbiltà. Iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jibqa' validu għal sena;

(b)

Inġenju tal-ajru f'ambjent ikkontrollat huwa inġenju tal-ajru (i) ta' ġestjoni kontinwata matul l-aħħar 12-il xahar minn organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-ajrunavigabbiltà unika approvata skont it-Taqsima A, is-Sottopart G, ta' dan l-Anness (Parti-M), u (ii) li kellu manutenzjoni matul l-aħħar 12-il xahar minn organizzazzjonijiet ta' manutenzjoni approvati skont is-Sezzjoni A, Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M), jew l-Anness II (Parti 145). Dan jinkludi x-xogħlijiet ta' manutenzjoni msemmija fil-punt M.A.803(b) imwettqa u l-ħruġ għall-użu skont il-punt M.A.801(b)2 jew il-punt M.A.801(b)3.

(ċ)

Għall-inġenji tal-ajru kollha użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru, u l-inġenji tal-ajru ta' aktar minn 2 730 kg MTOM, barra l-blalen, li huma f'ambjent ikkontrollat, l-organizzazzjoni msemmija f'(b) ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tista', jekk tkun approvata b'mod xieraq, u suġġetta għall-konformità mal-punt (k)

1.

toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.710, u;

2.

għaċ-ċertifikati ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li tkun ħarġet, meta l-inġenju tal-ajru jkun baqa' f'ambjent ikkontrollat, testendi darbtejn il-validità taċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għal perjodu ta' sena kull darba;

(d)

Għall-inġenji tal-ajru kollha użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru, u l-inġenji tal-ajru ta' aktar minn 2 730 kg MTOM, barra l-blalen, li (i) mhumiex f'ambjent ikkontrollat, jew (ii) li l-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà qiegħda għand organizzazzjoni li m'għandhiex il-privileġġ li twettaq revizjonijiet tal-ajrunavigabbiltà, iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà għandu jkun maħruġ mill-awtorità kompetenti fuq valutazzjoni sodisfaċenti bbażata fuq rakkomandazzjoni magħmula minn organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata b'mod xieraq, skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M) mibgħuta flimkien mal-applikazzjoni mis-sid jew mill-operatur. Din ir-rakkomandazzjoni għandha tkun ibbażata fuq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà mwettqa skont il-punt M.A.710.

(e)

Għall-inġenji tal-ajru ta' 2 730 kg MTOM jew anqas li ma jintużawx fit-trasport kummerċjali bl-ajru u l-blalen, kull organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M) u magħżula mis-sid jew mill-operatur tista', jekk tkun approvata b'mod xieraq, u suġġetta għall-konformità mal-paragrafu (k).

1.

toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.710, u;

2.

għaċ-ċertifikati ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li tkun ħarġet, meta l-inġenju tal-ajru jkun baqa' f'ambjent ikkontrollat fil-ġestjoni tagħha, testendi darbtejn il-validità taċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni għal perjodu ta' sena kull darba;

(f)

B'deroga mill-punti M.A.901(c)2 u M.A.901(e)2 għall-inġenji tal-ajru f'ambjent ikkontrollat, l-organizzazzjoni msemmija f'(b) li tmexxi tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, suġġetta għall-konformità mal-punt (k), tista' testendi darbtejn għal perjodu ta' sena kull darba l-validità taċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li kien inħareġ mill-awtorità kompetenti jew minn organizzazzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà oħra approvata skont A it-Taqsima, Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M).

(g)

B'deroga mill-punti M.A.901(e) u M.A.901(h)2, għal inġenji tal-ajru ELA1 mhux użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru u mhux affettwati minn M.A.201(i), iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jista' jinħareġ ukoll mill-awtorità kompetenti li ssegwi valutazzjoni sodisfaċenti bbażata fuq rakkomandazzjoni, magħmula minn persunal li jiċċertifika approvati mill-awtorità kompetenti u li jkun jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-Anness III (Parti-66) kif ukoll mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt M.A.707(a)2(a), mibgħuta flimkien mal-applikazzjoni mis-sid jew l-operatur. Ir-rakkomandazzjoni għandha tkun ibbażata fuq ir-reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni mwettqa skont il-punt M.A.710 u ma għandhiex tkun maħruġa għal aktar minn sentejn wara xulxin.

(h)

Kull fejn iċ-ċirkustanzi juru l-eżistenza ta' theddida potenzjali għas-sikurezza, l-awtorità kompetenti għandha twettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni hija stess.

(i)

Minbarra l-paragrafu (h), l-awtorità kompetenti għandha twettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u hija stess toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà fil-każijiet li ġejjin:

1.

meta inġenju tal-ajru jkun amministrat minn organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M) misjuba f'pajjiż terz.

2.

għall-blalen u inġenji tal-ajru oħra ta' 2 730 kg MTOM jew inqas, jekk dan ikun mitlub mis-sid.

(j)

Meta l-awtorità kompetenti twettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u/jew hija stess toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, is-sid jew l-operatur għandu jipprovdi dawn lill-awtorità kompetenti:

1.

id-dokumentazzjoni meħtieġa mill-awtorità kompetenti; u

2.

akkomodazzjoni xierqa għall-persunal tagħha fil-post xieraq; u

3.

meta jkun meħtieġ l-appoġġ ta' persunal ikkwalifikat b'mod xieraq skont l-Anness III (Parti-66) jew ir-rekwiżiti tal-persunal ekwivalenti stabbiliti fil-punt 145.A.30(j)(1) u (2) tal-Anness II (Parti-145).

(k)

Ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà ma jistax ikun maħruġ jew estiż jekk l-organizzazzjoni tagħraf jew ikollha raġuni biex temmen li l-inġenju tal-ajru ma jkollux l-ajrunavigabbiltà.

M.A.902   Validità taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà

(a)

Ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jsir invalidu jekk:

1.

jiġi sospiż jew revokat; jew

2.

iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà jiġi sospiż jew revokat; jew

3.

l-inġenju tal-jaru mhux fuq ir-reġistru tal-inġenji tal-ajru ta' Stat Membru; jew

4.

iċ-ċertifikat tat-tip li skontu ċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà jinħareġ jiġi sospiż jew revokat.

(b)

Inġenju tal-ajru ma għandux itir jekk iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà tiegħu jkun invalidu jew jekk:

1.

il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru jew kwalunkwe komponent tal-inġenju tal-ajru ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta' din il-Parti; jew

2.

l-inġenju tal-ajru ma jibqax jikkonforma mad-disinn tat-tip approvat mill-Aġenzija; jew

3.

l-inġenju tal-ajru jkun ġie operat iżjed mil-limiti tal-manwal tat-titjiriet approvati jew iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà, mingħajr ma tittieħed azzjoni xierqa; jew

4.

l-inġenju tal-ajru jkun involut f'aċċident jew inċident li jaffettwa l-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, mingħajr ma tittieħed azzjoni sussegwenti xierqa biex jerġa' jsir ajrunavigabbli; jew

5.

modifika jew tiswija ma tkunx konformi mal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

(c)

Hekk kif jiġi irtirat jew revokat, iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jiġi ritornat lill-awtorità kompetenti

M.A.903   Trasferiment tar-reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru fi ħdan l-UE

(a)

Meta reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru tiġi trasferita fi ħdan l-UE, l-applikant għandu:

1.

Jinforma lill-Istat Membru preċedenti f'liema Stat Membru se jkun irreġistra, u mbagħad;

2.

japplika għall-ħruġ ta' ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà ġdid f'konformità mal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 mill-Istat Membru l-ġdid.

(b)

Minkejja l-punt M.A.902(a)(3), iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà preċedenti għandu jibqa' validu sad-data tal-iskadenza tiegħu.

M.A.904   Reviżjoni tan-navigabbiltà tal-inġenju tal-ajru importat fl-UE

(a)

Meta ssir l-importazzjoni ta' inġenju tal-ajru għal ġor-reġistru ta' Stat Membru minn pajjiż terz, l-applikant għandu:

1.

jitlob lill-Istat Membru tar-reġistrazzjoni għall-ħruġ ta' ċertifikat tal-kapaċità li l-inġenju tal-ajru jintuża fl-ajru ġdid skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012; u

2.

għall-inġenji tal-ajru li mhumiex ġodda, għandha ssir reviżjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.901; u

3.

titwettaq il-manutenzjoni kollha biex ikun konformi mal-programm ta' manutenzjoni approvat skont il-punt M.A.302.

(b)

Meta tkun sodisfatta li l-inġenju tal-ajru huwa konformi mar-rekwiżiti rilevanti, l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, jekk japplika, għandha tibgħat rakkomandazzjoni ddokumentata għall-ħruġ ta' ċertifikat ta' reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni lill-Istat Membru tar-reġistrazzjoni.

(c)

Is-sid għandu jkollu aċċess għall-inġenju tal-ajru għall-ispezzjoni mill-Istat Membru tar-reġistrazzjoni.

(d)

Ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà ġdid se jinħareġ mill-Istat Membru tar-reġistrazzjoni meta dan ikun sodisfatt li l-inġenju tal-ajru jikkonforma mal-preskrizzjonijiet tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

(e)

L-Istat Membru għandu joħroġ ukoll iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà normalment għal sena sakemm l-Istat Membru ma jkollux raġuni rigward is-sikurezza biex iqiegħed limitu fuq il-validità.

M.A.905   Sejbiet

(a)

Sejba ta' livell 1 hija kull nuqqas ta' konformità sinifikanti mar-rekwiżiti tal- stabbiliti fl-Anness (Parti-M) li jbaxxi l-istandard ta' sikurezza u jipperikola serjament is-sikurezza tat-titjira.

(b)

Sejba ta' livell 2 hija kull nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti tal- stabbiliti f'dan l-Anness (Parti-M) li jista' jbaxxi l-istandard tas-sikurezza u possibbilment jipperikola serjament is-sikurezza tat-titjira.

(c)

Wara li tkun waslet in-notifika tas-sejbiet skont il-punt M.B.903, il-persuna jew l-organizzazzjoni responsabbli msemmija fil-punt M.A.201 għandha tiddefinixxi plan ta' azzjoni korrettiva u turi azzjoni korrettiva għas-sodisfazzjoni tal-awtorità kompetenti fi żmien perjodu maqbul ma' din l-awtorità inkluża azzjoni korrettiva xierqa li żżomm milli terġa' sseħħ l-okkorrenza tar-riżultat u l-kawża tal-qofol tiegħu.

TAQSIMA B

PROĊEDURI GĦALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI

IS-SOTTOPARTI A

ĠENERALI

M.B.101   Ambitu

Din it-Taqsima tistabbilixxi r-rekwiżiti amministrattivi li jridu jiġu segwiti mill-awtoritajiet kompetenti inkarigati mill-applikazzjoni u l-infurzar tat-Taqsima A ta' din il-Parti.

M.B.102   Awtorità kompetenti

(a)   Ġenerali

Stat Membru għandu jaħtar lil awtorità kompetenti b'responsabbiltajiet allokati għall-ħruġ, il-kontinwazzjoni, il-bidla, is-sospensjoni jew ir-revoka ta' ċertifikati u għas-sorveljanza tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà. Din l-awtorità kompetenti għandi tistabbilixi proċeduri ddokumentati u struttura organizzattiva.

(b)   Riżorsi

In-numru tal-persunal għandu jkun xieraq biex ir-rekwiżiti kif spjegati f'din it-Taqsima jitwettqu.

(c)   Kwalifiki u taħriġ

Il-persunal kollu involut fl-attivitajiet tal-ittrattati f'dan l-Anness għandu jkun kwalifikat kif xieraq u jkollu għarfien, esperjenza, taħriġ inizjali u taħriġ ta' kontinwazzjoni xierqa sabiex iwettaq il-kompiti allokati lilu.

(d)   Proċeduri

L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proċeduri ddokumentati li jiddeskrivu fid-dettall kif tintlaħaq il-konformità ma' dan l- Anness (Parti-M).

Dawn il-proċeduri għandhom jiġu riveduti u emendati sabiex jiżguraw konformità kontinwata.

M.B.104   Żamma ta' rekords

(a)

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jistabbilixxu sistema ta' żamma ta' rekords li tippermetti traċċabbiltà adegwata tal-proċess biex toħroġ, tivvalida mill-ġdid, tibdel, tissospendi jew tirrevoka kull ċertifikat.

(b)

Ir-rekords għas-sorveljanza tal-organizzazzjoni tal- approvati f'konformità ma' dan l-Anness għandhom jinkludu bħala minimu:

1.

l-applikazzjoni għal approvazzjoni ta' organizzazzjoni.

2.

iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tal-produzzjoni, inkluż kwalunkwe tibdil.

3.

kopja tal-programm ta' awditu li jelenka d-dati meta l-awditi huwa dovuti u meta dawn l-awditi twettqu.

4.

l-awtorità kompetenti kompliet ir-rekords ta' sorveljanza tagħha inkluż ir-rekords ta' awditu kollha.

5.

kopji tal-korrespondenzi rilevanti kollha.

6.

dettalji ta' kwalunkwe azzjoni ta' eżenzjoni u infurzar.

7.

kwalunkwe rapport minn awtoritajiet kompetenti oħra marbuta mas-sorveljanza tal-organizzazzjoni.

8.

espożizzjoni tal-organizzazzjoni jew manwali u l-emendi.

9.

kopja ta' kull dokument ieħor approvat direttament mill-awtorità kompetenti.

(c)

Il-perjodu taż-żamma għar-rekords tal- punt (b) għandu jkun tal-anqas erba' snin.

(d)

Ir-rekords minimi għas-sorveljanza ta' kull inġenju tal-ajru, tal-anqas għandhom jinkludu kopja ta':

1.

ċertifikat tal-inġenji tal-ajru tal-ajrunavigabbiltà,

2.

ċertifikati ta' revizjoni tal-ajrunavigabbiltà,

3.

It-Taqsima A Is-Sottoparti G rakkomandazzjonijiet tal-organizzazzjoni,

4.

rapporti mir-reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà mwettqa direttament mill-Istat Membru,

5.

il-korrispondenza rilevanti kolla marbuta mal-inġenju tal-ajru,

6.

dettalji ta' kull eżenzjoni u azzjoni(jiet) ta' infurzar,

7.

kull dokument approvat mill-awtorità kompetenti skont l-Anness I (Parti-M) jew l-Anness II ( Part-ARO) tar-Regolament Nru 965/2012.

(e)

Ir-rekords speċifikati fil-punt (d) għandhom jinżammu sa sentejn wara li l-inġenju tal-ajru jiġi rtirat b'mod permanenti mis-servizz.

(f)

Ir-rekords kollha speċifikati fil-punt M.B.104 għandhom isiru disponibbli fuq talba minn Stat Membru ieħor jew l-Aġenzija.

M.B.105   Skambju reċiproku ta' informazzjoni

(a)

Sabiex jikkontribwixxu għat-titjib tas-sikurezza tal-ajru, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipparteċipaw fi skambju reċiproku tal-informazzjoni meħtieġa kollha skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 (EC) Nru 216/2008.

(b)

Bla ħsara għall-kompetenzi tal-Istati Membri, fil-każ ta' theddida potenzjali għas-sikurezza li tinvolvi lil bosta Stati Membri, l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati għandhom jgħinu lil xulxin fit-twettiq tal-azzjoni ta' sorveljanza meħtieġa.

IS-SOTTOPARTI B

RESPONSABBILTÀ

M.B.201   Responsabbiltajiet

L-awtoritajiet kompetenti kif speċifikat fl-M.1 huma responsabbli li jwettqu spezzjonijiet u investigazzjonijiet sabiex jivverifikaw li hemm konformità mar-rekwiżiti ta' din il-Parti.

IS-SOTTOPARTI C

IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.B.301   Programm ta' manutenzjoni

(a)

L-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-programm ta' manutenzjoni huwa f'konformità mal-punt M.A.302.

(b)

Ħlief fejn jiġi ddikjarat mod ieħor fil- punt M.A.302(c), il-programm ta' manutenzjoni u l-emendi tiegħu għandhom jiġu approvati direttament mill-awtorità kompetenti.

(c)

Fil-każ ta' approvazzjoni indiretta, il-proċedura tal-programm ta' manutenzjoni għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti permezz ta' espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

(d)

Sabiex tapprova l-programm ta' manutenzjoni skont il- punt (b), l-awtorità kompetenti għandu jkollha aċċess għad-dejta kollha meħtiepa fil-punti M.A.302(d), (e) u (f).

M.B.302   Eżenzjonijiet

L-eżenzjonijiet kollha mogħtija f'konformità mal- Artikolu 14(4) tar- Regolament (KE) Nru 216/2008.

M.B.303   Monitoraġġ tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru

(a)

L-awtorità kompetenti għandha tiżviluppa programm ta' stħarriġ sabiex tagħmel monitoraġġ tal-istat tal-kapaċità li jintużaw fl-ajru tal-flotta tal-inġenji tal-ajru fuq ir-reġistru tagħha.

(b)

Il-programm ta' stħarriġ għandu jinkludi kampjuni ta' stħarriġiet tal-prodotti tal-inġenji tal-ajru.

(c)

Il-programm għandu jiġi żviluppat b'tali mod li jieħu inkonsiderazzjoni in-numru ta' inġenji tal-ajru fuq ir-reġistru, l-għarfien lokali u attivitajiet ta' sorveljanza fil-passat.

(d)

L-istħarriġ dwar il-prodotti għandu jisħaq fuq in-numru ta' elementi ta' ajrunaviggabiltà ta' riskju ewlenin u jidentifika kull sejba. Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti għanha teżamina kull sejba biex tiddetermina l-kawża ewlenija tagħha.

(e)

Is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkonfermati bil-miktub lill-persuna jew l-organizzazzjoni responsabbli skont il-punt M.A.201.

(f)

L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet ta' għeluq u r-rakkomandazzjonijiet kollha.

(g)

Jekk waqt stħarriġiet dwar l-inġenji tal-ajru tinstab evidenza li turi n-nuqqas ta' konformità ma' rekwiżit stabbilit f'dan l-Anness (Parti-M), l-awtorità kompetenti għandha tieħu azzjonijiet f'konformità mal-punt M.B.903.

(h)

Jekk il-kawża ewlenija tas-sejba tidentifika nuqqas ta' konformità ma' kwalunkwe Sottoparti jew ma' Parti oħra, in-nuqqas ta' konformità għandu jiġi ttrattat kif preskritt mill-Parti rilevanti.

(i)

Biex titħaffef l-azzjoni ta' infurzar xierqa, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu lil xulxin tagħrif dwar in-nuqqasijiet ta' konformità identifikati skont il-punt (h).

M.B.304   Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha:

(a)

tissospendi ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għal raġunijiet validi fil-każ ta' theddida potenzjali għas-sikurezza, jew;

(b)

tissospendi, tirrevoka jew tillimita ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.B.303(g).

IS-SOTTOPARTI D

STANDARDS TA' MANUTENZJONI

(trid tiġi żviluppata skont kif inhu xieraq)

IS-SOTTOPARTI E

KOMPONENTI

(trid tiġi żviluppata skont kif inhu xieraq)

IS-SOTTOPARTI F

ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI

M.B.601   Applikazzjoni

Fejn il-faċilitajiet ta' manutenzjoni jinsabu f'aktar minn Stat Membru wieħed l-investigazzjoni u s-sorveljanza kontinwa tal-approvazzjoni għandhom jitwettqu flimkien mal-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istati Membri li fit-territorju tagħhom jinsabu l-faċilitajiet ta' manutenzjoni l-oħra.

M.B.602   Approvazzjoni Inizjali

(a)

Dejjem jekk ikun hemm konformità mar-rekwiżiti tal-punti M.A.606(a) u (b), l-awtorità għandha formalment tindika bil-miktub lill-applikant li aċċettat il-persunal tal-M.A.606(a) u (b).

(b)

L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi li l-proċeduri speċifikati fil-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni huma konformi ma' is-Sottoparti F tat-Taqsima A ta' dan l-Anness (Parti-M)

(c)

L-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-organizzazzjoni qed tikkonforma mar-rekwiżitistabbiliti fis-Sottoparti F tat-Taqsima A ta' dan l-Anness (Parti-M).

(d)

Tal-anqas darba matul l-investigazzjoni għall-approvazzjoni għandha ssir laqgħa mal-maniġer responsabbli, sabiex jiġi żgurat li hu jifhem kompletament is-sinifikat tal-approvazzjoni u r-raġuni għall-iffirmar tal-impenn għall-organizzazzjoni f'konformità mal-proċeduri speċifikati fil-manwal.

(e)

Is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkonfermati bil-miktub lill-organizzazjoni tal-applikant.

(f)

L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet ta' għeluq (azzjonijiet meħtieġa biex tingħalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha.

(g)

Għall-approvazzjoni inizjali s-sejbiet kollha għandhom jiġu kkoreġuti mill-organizzazzjoni u jingħalqu mill-awtorità kompetenti qabel ma tinħareġ din l-approvazzjoni.

M.B.603   Ħruġ tal-approvazzjoni

(a)

L-awtorità kompetenti għandha toħroġ ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3 tal-EASA (l-Appendiċi V) li jinkludi t-termini tal-approvazzjoni, meta l-organizzazzjoni ta' manutenzjoni tkun konformi mal- punti applikabbli ta' din il-Parti.

(b)

L-awtorità kompetenti għandha tindika l-kundizzjonijiet mehmuża mal-approvazzjoni fuq iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3 tal-EASA.

(c)

In-numru ta' referenza għandu jiġi inkluż fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3 tal-EASA bil-mod speċifikat mill-Aġenzija.

M.B.604   Sorveljanza kontinwata

(a)

L-awtorità kompetenti għandha żżomm u taġġorna lista tal-programmi, għal kull organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont is-Sottoparti F tat-Taqsima B ta' dan l-Anness (Parti-M) taħt is-superviżjoni tagħha, id-dati meta ż-żjarat tal-verifika huma dovuti u meta tali żjarat jitwettqu.

(b)

Kull organizzazzjoni għandha tiġi vverifikata kompletament f'perjodi li ma jaqbuż l-24 xahar.

(c)

Is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkonfermati bil-miktub lill-organizzazzjoni li qed tapplika.

(d)

L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet tal-għeluq (azzjonijiet meħtieġa biex tingħalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha.

(e)

Darba kull 24 xahar għandha ssir laqgħa mal-maniġer responsabbli sabiex jiġi żgurat li hu jibqa' informat bi kwistjonijiet sinifkanti li jirriżultaw matul il-verifiki.

M.B.605   Sejbiet

(a)

Meta waqt il-verifiki, permezz ta' mezzi oħra tinstab evidenza li turi n-nuqqas ta' konformità ma' rekwiżit stabbilit f'dan l-Anness (Parti-M), l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-azzjonijiet li ġejjin:

1.

Għal sejbiet ta' livell 1, l-awtorità kompetenti għandha tieħu azzjoni immedjata biex tirrevoka, tillimita jew tissospendi kompletament jew parzjalment, jiddependi mill-kobor tas-sejba ta' livell 1, l-approvazzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni, sakemm l-organizzazzjoni jirnexxilha twettaq l-azzjonijiet korrettivi.

2.

Għal sejbiet ta' livell 2, l-awtorità kompetenti għandha tippermetti perjodu għall-azzjoni korrettiva, li jkun xieraq għan-natura tas-sejba u li ma jkunx itwal minn tliet xhur. F'ċerti ċirkustanzi, fit-tmiem ta' dan l-ewwel l-perjodu u skont in-natura tas-sejba, l-awtorità kompetenti tista' testendi l-perjodu ta' tliet xhur, dejjem jekk ikun hemm pjan sodisfaċenti ta' azzjonijiet korrettivi.

(b)

L-awtorità kompetenti għandha tieħu azzjoni biex tissospendi l-approvazzjoni kollha, jew parzjalment, f'każ li ma tiġix rispettata l-iskeda mogħtija mill-awtorità kompetenti.

M.B.606   Bidliet

(a)

L-awtorità kompetenti għandha tkun konformi mal-elementi applikabbli tal-proċess inizjali għal kull bidla fl-organizzazzjoni nnotifikata skont il-punt M.A.617.

(b)

L-awtorità kompetenti tista' tippreskrivi l-kundizzjonijiet li bihom l-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata tista' topera matul dawn il-bidliet sakemm ma tiddeċidix li l-approvazzjoni għandha tiġi sospiża minħabba n-natura u l-firxa tal-bidliet.

(c)

Għal kwalunkwe bidla fil-manwal tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni:

1.

Fil-każ ta' approvazzjoni diretta tal-bidliet skont il-punt M.A.6041(b), l-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-proċeduri speċifikati fil-manwal huma konformi ma' dan l-Anness (Parti-M) qabel ma tinnotifika formalment lill-organizzazzjoni approvata dwar l-approvazzjoni.

2.

Fil-każ li proċedura ta' approvazzjoni indiretta tintuża għall-approvazzjoni tal-bidliet skont il-punt M.A.604(c), l-awtorità kompetenti għandha tiżgura (i) li l-bidliet jibqgħu żgħar u (ii) li għandha kontroll adegwat fuq l-approvazzjoni tal-bidliet biex tiżgura li jibqgħu f'konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness (Parti-M).

M.B.607   Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni ta' approvazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha:

(a)

tissospendi approvazzjoni għal raġunijiet validi fil-każ ta' theddida potenzjali lis-sikurezza, jew;

(b)

tissospendi, tirrevoka jew tillimita approvazzjoni skont il-punt M.B.605.

IS-SOTTOPARTI G

ORGANIZZAZZJONI TAL-ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.B.701   Applikazzjoni

(a)

Għat-trasport kummerċjali bl-ajru l-awtorità kompetenti għandha tirċievi għall-approvazzjoni bl-applikazzjoni inizjali għaċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru, fejn applikabbli, kull varjazzjoni applikata għal kull tip ta' inġenju tal-ajru li għandu jiġi operat:

1.

l-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà;

2.

il-programmi ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru tal-operatur;

3.

il-ġurnal tekniku tal-inġenju tal-ajru;

4.

fejn hu xieraq, l-ispeċifikazzjoni teknika tal-kuntratti ta' manutenzjoni bejn l-operatur u organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata tal-Parti-145;

(b)

Meta faċilitajiet ikunu jinsabu f'aktar minn Stat Membru wieħed l-investigazzjoni u s-sorveljanza kontinwata tal-approvazzjoni għandhom jitwettqu flimkien mal-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istati Membri li fit-territorju tagħhom jinsabu l-faċilitajiet l-oħra.

M.B.   Approvazzjoni inizjali

(a)

Dejjem jekk ikun hemm konformità mar-rekwiżiti tal-punti M.A.706(a), (c), (d) u M.A.707, l-awtorità kompetenti għandha formalment tindika bil-miktub lill-applikant l-aċċettazzjoni tagħha tal-persunal M.A.706(a), (c), (d) u M.A.707.

(b)

L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi li l-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jikkonformaw mat- Taqsima A tas-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M)

(c)

L-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-konformità tal-organizzazzjoni mar-rekwiżiti ta' stabbiliti fit-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M).

(d)

Tal-anqas darba matul l-investigazzjoni għall-approvazzjoni għandha ssir laqgħa mal-maniġer responsabbli biex jiġi żgurat li hu jifhem is-sinifikat tal-approvazzjoni u r-raġuni għall-iffirmar tal-impenn tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni għall-konformità mal-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

(e)

Is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkonfermati bil-miktub lill-organizzazzjoni li qed tapplika.

(f)

L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet ta' għeluq (azzjonijiet meħtieġ biex tingħalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha.

(g)

Għall-approvazzjoni inizjali, is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkoreġuti mill-organizzazzjoni u jingħalqu mill-awtorità kompetenti qabel mal-approvazzjoni tkun tista' tinħareġ.

M.B.703   Ħruġ tal-approvazzjoni

(a)

L-awtorità kompetenti għandha toħroġ lill-applikant ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 14 tal-EASA (l-Appendiċi VI) li jinkludi t-termini tal-approvazzjoni, meta l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà hija f'konformità mat- Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M).

(b)

L-awtorità kompetenti għandha tindika l-validità tal-approvazzjoni fuq iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tal-Formola 14 tal-EASA.

(c)

In-numru tar-referenza għandu jkun inkluż fuq iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tal-Formola 14 b'mod speċifikat mill-Aġenzija.

(d)

Fil-każ tat-trasport kummerċjali bl-ajru, l-informazzjoni fil-Formola 14 tal-EASA se tiġi inkluża fuq iċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru.

M.B.704   Sorveljanza kontinwata

(a)

L-awtorità kompetenti għandha żżomm u taġġorna l-elenkar tal-programm għal kull organizzazzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G tal-Annessi (Parti-M) taħt is-superviżjoni tagħhha, id-dati ta' meta għandhom isiru l-viżti tal-verifika u meta tali viżti twettqu.

(b)

Kull organizzazzjoni għandhom ikunu kompletament verifikati f'perjodu li ma jaqżbux l-24 xahar.

(c)

Kampjun rilevanti tal-inġenju tal-ajru ġestit mill- organizzazzjoni approvata skont it-Taqsima B, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M) għandu jiġi ssorveljat f'kull perjodu ta' 24 xahar. Id-daqs tal-kampjun jiġi deċiż mill-awtorità kompetenti abbażi tar-riżultat tal-verifiki preċedenti u stħarriġiet dwar il-prodott li twettqu qabel.

(d)

Is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkonfermati mil-miktub lill-organizzazzjoni li qed tapplika.

(e)

L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet ta' għeluq (azzjonijiet meħtieġa biex tingħalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha.

(f)

Tal-anqas darba kull 24 xahar għandha ssir laqgħa mal-maniġer responsabbli biex jiġi żgurat li hu jibqa' infurmat bi kwistjonijiet sinifikanti li jirriżultaw matul il-verifiki.

M.B.705   Sejbiet

(a)

Meta matul il-verifiki jew permezz ta' mezzi oħra, tinstab evidenza li turi n-nuqqas ta' konformità ma' rekwiżit stabbilit f'dan l-Anness (Parti-M), l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-azzjonijiet li ġejjin:

1.

Għal sejbiet ta' livell 1, għandha tittieħed azzjoni immedjata mill-awtorità kompetenti biex tirrevoka, tillimita jew tissospendi kompletament jew parzjalment, jiddependi fuq id-daqs tas-sejba ta' livell 1, l-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, sakemm tkun ittieħdet azzjoni korrettiva mill-organizzazzjoni.

2.

Għal sejbiet ta' livell 2, l-awtorità kompetenti għandha tagħti perjodu għall-azzjoni korrettiva, li jkun xieraq għan-natura tas-sejba u li ma jkunx itwal minn tliet xhur. F'ċerti ċirkustanzi, fit-tmiem ta' dan il-perjodu u skont in-natura tas-sejbiet, l-awtorità kompetenti tista' testendi l-perjodu ta' tliet xhur, dejjem jekk ikun hemm pjan sodisfaċenti ta' azzjonijiet korrettivi.

(b)

L-awtorità kompetenti għandha tieħu azzjoni biex tissospendi l-approvazzjoni kollha, jew parti minnha, f'każ li ma tiġix rispettata l-iskeda mogħtija mill-awtorità kompetenti.

M.B.706   Bidliet

(a)

L-awtorità kompetenti għandha tkun konformi mal-elementi applikabbli tal-proċess inizjali għal kull bidla fl-organizzazzjoni nnotifikata skont il-punt M.A.713.

(b)

L-awtorità kompetenti tista' tippreskrivi l-kundizzjonijiet li bihom l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata tista' topera matul dawn il-bidliet sakemm ma tiddeċiedix li l-approvazzjoni għandha tiġi sospiża minħabba n-natura u l-firxa tal-bidliet.

(c)

Għal kwalunkwe bidla fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà:

1.

Fil-każ ta' approvazzjoni diretta tal-bidliet skont il-punt M.A.7041(b), l-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni huma konformi ma' dan l-Anness (Parti-M) qabel ma tinnotifika formalment lill-organizzazzjoni approvata dwar l-approvazzjoni.

2.

Fil-każ li proċedura ta' approvazzjoni indiretta tintuża għall-approvazzjoni tal-bidliet skont il-punt M.A.704(c), l-awtorità kompetenti għandha tiżgura (i) li l-bidliet jibqgħu żgħar u (ii) li għandha kontroll adegwat fuq l-approvazzjoni tal-bidliet biex tiżgura li jibqgħu f'konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness (Parti-M).

M.B.707   Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni ta' approvazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha:

(a)

tissospendi approvazzjoni għal raġunijiet validi fil-każ ta' theddida potenzjali lis-sikurezza, jew;

(b)

tissospendi, tirrevoka jew tillimita approvazzjoni skont il-punt M.B.705.

IS-SOTTOPARTI H

ĊERTIFIKAT TAR-RILAXX GĦAS-SERVIZZ — CRS

(trid tiġi żviluppata skont kif inhu xieraq)

IS-SOTTOPARTI I

ĊERTIFIKATI TA' REVIZJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.B.901   Valutazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet

Hekk kif tasal applikazzjoni u rakkomandazzjoni taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà assoċjata f'konformità mal- punt M.A.901:

1.

Il-persuna kwalifikat kif xieraq mill-awtorità kompetenti għandu jivverifika li d-dikjarazzjoni ta' konformità fir-rakkomandazzjoni turi li twettqet reviżjoni kompleta tal-ajrunavigabbilta M.A. 710.

2.

L-awtorità kompetenti għandha tinvestiga u tista' titlob aktar informazzjoni biex issostni l-valutazzjoni tar-rakkomandazzjoni.

M.B.902   Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà mill-awtorità kompetenti

(a)

Meta awtorità kompetenti twettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ il-Formola 15a tal-EASA (Appendiċi III), l-awtorità kompetenti għandha twettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà f'konformità mal-punt M.A.710.

(b)

L-awtorità kompetenti għandu jkollha persunal adattat għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà biex twettaq ir-reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà.

1.

Għall-inġenji tal-ajru kollha użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru, u l-inġenji tal-ajru ta' aktar minn 2 730 kg MTOM, barra blalen, dan il-persunal għandu jkollu:

(a)

mill-inqas ħames snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, u:

(b)

liċenzja adegwata f'konformità mal-Anness III (Parti-66) jew kwalifika adegwata tal-persunal ta' manutenzjoni rikonoxxuta f'livell nazzjonali għall-kategorija tal-inġenju tal-ajru (fejn l-Anness III (Parti-66) tirreferi għar-regolamenti nazzjonali) jew grad ajrunawtiku jew l-ekwivalenti, u;

(c)

taħriġ formali fil-manutenzjoni ajrunawtika, u;

(d)

pożizzjoni b'responsabilitajiet xierqa.

Minkejja l-punti “a” sa “d” hawn fuq, ir-rekwiżit stabbilit fil-punt M.B.902(b)1b jista' jinbidel ma' ħames snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà b'żieda ma' dawk diġà meħtieġa fil-punt M.A.902(a)1a.

2.

Għall-inġenji tal-ajru kollha użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru ta' 2 730 kg MTOM jew inqas, u blalen, dan il-persunal għandu jkollu:

(a)

mill-inqas tliet snin esperjenza tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, u;

(b)

liċenzja adegwata f'konformità mal-Anness III (Parti-66) jew kwalifika adegwata tal-persunal ta' manutenzjoni rikonoxxuta f'livell nazzjonali għall-kategorija tal-inġenju tal-ajru (fejn l-Anness III (Parti-66) tirreferi għar-regolamenti nazzjonali) jew grad ajrunawtiku jew l-ekwivalenti, u;

(c)

taħriġ adattat fil-manutenzjoni ajrunawtika, u;

(d)

pożizzjoni b'responsabilitajiet xierqa.

Minkejja l-punti “a” sa “d” hawn fuq, ir-rekwiżit stabbilit fil-punt M.B.902(b)2b jista' jinbidel ma' ħames snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà b'żieda ma' dawk diġà meħtieġa fil-punt M.A.902(b)2a.

(c)

L-awtorità kompetenti għandha żżomm rekord tal-persunal kollu tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, li għandu jinkludi d-dettalji ta' kwalunkwe kwalifika adegwata li jkollu l-persunal flimkien ma' sommarju tal-esperjenza u t-taħriġ rilevanti fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

(d)

L-awtorità kompetenti għandu jkollha aċċess għad-dejta applikabbli kif speċifikat fil-punti M.A.305, M.A.306 u M.A.401 fit-twettiq tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà.

(e)

Il-persunal li jwettaq ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu joħroġ il-Formola 15a wara t-tlestija sodisfaċenti tar-reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni.

M.B.903   Sejbiet

Jekk waqt l-istħarriġ tal-inġenju tal-ajru jew permezz ta' mezzi oħra tinstab evidenza li hemm nuqqas ta' konformità mar-rekwiżit tal-Parti-M, l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-azzjonijiet li ġejjin:

1.

għal sejbiet ta' livell 1, l-awtorità kompetenti għandha tieħu azzjoni korrettiva qabel tittieħed azzjoni immedjata u tat-titjira mill-awtorità kompetenti biex tirrevoka jew tissospendi ċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà.

2.

għal sejbiet ta' livell 2, l-azzjoni korrettiva meħtieġa mill-awtorità kompetenti għandha tkun xierqa għan-natura tas-sejba.

Appendiċi I

Arranġament tal-Kontinwità tal-Ajrunavigabbiltà

1.

Meta sid jikkuntratta organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M) approvata f'konformità mal-punt M.A.201 biex twettaq kompiti ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, fuq talba mill-awtorità kompetenti għandha tintbagħat kopja tal-ftehim, mis-sid lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistru ladarba jkun ġie ffirmat miż-żewġ partijiet.

2.

Il-ftehim għandu jiġi żviluppat waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni r-rekwiżiti ta' dan l-Anness tal-Parti M u għandu jispjega l-obbligi tal-firmatarji fir-rigward tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru.

3.

Dan għandu jinkludi bħala minimu:

ir-reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru,

it-tip tal-inġenju tal-ajru,

in-umru tas-serje tal-inġenju tal-ajru,

l-isem jew id-dettalji tal-kumpanija inkluż l-indirizz ta' sid l-inġenju tal-ajru jew il-kerrej,

dettalji tal- organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (il-Part M), inkluż l-indirizz.

4.

Il-ftehim għandu jiddikjara dan li ġej:

“Is-sid jafda f'idejn l-organizzazzjoni approvata l-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, l-iżvilupp ta' programm ta' manutenzjoni li għandu jiġi approvat mill-awtoritajiet tal-ajrunavigabbiltà tal-Istat Membru fejn l-inġenju tal-ajru huwa rreġistrat, u l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru f'konformità mal-programm imsemmi f'organizzazzjoni approvata.

Skont, il-ftehim attwali ż-żewġ firmatarji jintrabtu li jobdu l-obbligi ta' dan il-ftehim.

Sa fejn jafu huma, is-sid jiċċertifika li l-informazzjoni kollha mogħtija lill-organizzazzjoni approvata, rigward l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru hija u se tkun preċiża u li l-inġenju tal-ajru ma jiġix modifikat mingħajd approvazzjoni minn qabel mill-organizzazzjoni approvata.

F'każ ta' nuqqas ta' konformità ma' dan il-ftehim, minn kull wieħed mill-firmatarji, il-ftehim isir null. F'tali każ, is-sid jibqa' responsabbli għal kull kompitu marbut mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, u jintrabat li fi żmien ħmistax jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat membru tar-reġistru.”

5.

Meta sid jikkuntratta organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M) approvata f'konformità mal-punt M.A.201, l-obbligi ta' kull parti għandhom jiġu kondiviżi kif ġej:

5.1.

L-obbligi tal-organizzazzjoni approvata:

1.

ikollha t-tip ta' inġenju tal-ajru fl-ambitu tal-applikazzjoni tal-approvazzjoni tagħha;

2.

tirrispetta l-kundizzjonijiet li twettaq il-manutenzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru elenkati hawn taħt:

(a)

tiżviluppa programm ta' manutenzjoni għall-inġenji tal-ajru, inkluż kwalunkwe programm ta' affidabbilità żviluppat jekk ikun applikabbli,

(b)

tiddikjara l-kompiti ta' manutenzjoni (fil-programm ta' manutenzjoni) li jistgħu jitwettqu mill-pilota-sid skont il-punt M.A.803 (c),

(c)

torganizza l-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru,

(d)

meta jkun approvat, tagħti kopja tal-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru lis-sid,

(e)

torganizza spezzjoni li timla l-vojt mill-programm ta' manutenzjoni ta' qabel tal-inġenju tal-ajru,

(f)

torganizza l-manutenzjoni kollha li trid titwettaq minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata,

(g)

torganizza l-applikazzjoni tad-direttivi kollha dwar l-ajrunavigabbiltà li japplikaw,

(h)

torganizza biex id-difetti kollha li jkunu nkixfu matul manutenzjoni skedata, reviżjonijiet tal- ajrunavigabbiltà jew irrappurtati mis-sid jiġu kkorreġuti minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata,

(i)

tikkoordina l-manutenzjoni skedata, l-applikazzjoni tad-direttivi dwar l- ajrunavigabbiltà, il-bdil ta' partijiet li jistgħu jintużaw għal żmien limitat, u r-rekwiżiti ta' spezzjonijiet tal-komponenti,

(j)

tinforma lis-sid kull meta l-inġenju tal-ajru jkollu jinġieb għand organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata,

(k)

twettaq il-ġestjoni tar-rekords tekniċi kollha,

(l)

tarkivja r-rekords tekniċi kollha;

3.

torganizza l-approvazzjoni ta' kull bidla għal-inġenju tal-ajru skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, qabel iseħħ;

4.

torganizzza l-approvazzjoni ta' kull tiswija għal-inġenju tal-ajru skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, qabel iseħħ;

5.

tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta l-inġenju tal-ajru ma jkunx ippreżentat mis-sid lil organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kif mitlub mill-organizzazzjoni approvata;

6.

tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta l-arranġament attwali ma jiġix irrispettat;

7.

twettaq ir-reviżjoni tal- ajrunavigabbiltà meta tkun meħtieġa u toħroġ iċ-ċertifikat jew ir-rakkomandazzjoni tar-reviżjoni tal- ajrunavigabbiltà lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni.

8.

tibgħat fi żmien 10 ijiem kopja ta' kull ċertifikat ta' reviżjoni tal- ajrunavigabbiltà maħruġ jew estiż lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni.

9.

iwettaq ir-rapport ta' kull avvenimnet kif ordnat bis-saħħa ta' mandat mir-regolamenti applikabbli.

10.

jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta l-arranġament attwali jiġi ddenunċjat minn xi waħda mill-partijiet.

5.2.

L-obbligi tas-sid:

1.

ikollu għarfien ġenerali tal-programm ta' manutenzjoni approvat;

2.

ikollu għarfien ġenerali ta' dan l-Anness (Parti-M);

3.

jippreżenta l-inġenju tal-ajru lill-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata bi qbil mal-organizzazzjoni approvata fi żmien xieraq indikat mit-talba tal-organizzazzjoni approvata;

4.

ma jagħmilx tibdiliet fl-inġenju tal-ajru mingħajr ma jikkonsulta minn qabel mal-organizzazzjoni approvata;

5.

jinforma lill-organizzazzjoni approvata dwar il-manutenzjoni kollha mwettqa bħala eċċezzjoni mingħajr l-għarfien u l-kontroll tal-organizzazzjoni approvata;

6.

jirrapporta lill-organizzazzjoni approvata permezz tal-ġurnal id-difetti kollha misjuba matul l-operazzjonijiet;

7.

jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta l-arranġament attwali jiġi ddenunċjat minn xi waħda mill-partijiet.

8.

jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni u l-organizzazzjoni approvata kull meta jinbiegħ l-inġenju tal-ajru.

9.

iwettaq ir-rapport ta' kull avvenimnet kif ordnat bis-saħħa ta' mandat mir-regolamenti applikabbli.

10.

jinforma fuq bażi regolari lill-organizzazzjoni approvata dwar is-sigħat ta' titjir tal-inġenju tal-ajru u kwalunkwe dejta oħra dwar l-utilizzazzjoni, kif miftiehem mal-organizzazzjoni approvata.

11.

idaħħal iċ-ċertifikat tal-ħruġ għall-użu fil-ġurnali kif jissemma fil-punt M.A.803(d) meta jwettaq manutenzjoni tal-pilota-sid mingħaj ma jaqbeż il-limiti tal-lista tal-kompiti ta' manutenzjoni kif iddikjarati fil-programm ta' manutenzjoni approvat kif stabbilit fil-punt M.A.803(c).

12.

jinforma lill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà responsabbli għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, mhux aktar tard minn 30 jum wara t-tlestija ta' kull xogħol ta' manutenzjoni magħmul mill-pilota-sid skont il-punt M.A. 305(a).

Appendiċi II

Ċertfikat għar-Rilaxx Awtorizzat — Formola 1 tal-EASA

Dawn l-istruzzjonijiet jirrigwardaw biss l-użu tal-Formola 1 tal-EASA għal għanijiet ta' manutenzjoni. Tinġibed l-attenzjoni għall-Appendiċi I tal-Anness (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 li jkopri l-użu tal-Formola 1 tal-EASA għal għanijiet ta' produzzjoni.

1.   GĦAN U UŻU

1.1.   L-għan primarju taċ-Ċertifikat huwa li jiddikjara l-ajrunavigabbiltà tax-xogħol ta' manutenzjoni mwettaq fuq prodotti, parts jew apparat (minn issa 'l quddiem “oġġett(i)”).

1.2.   Trid tiġi stabbilita korrelazzjoni bejn iċ-Ċertifikat u l-oġġett(i). L-oriġinatur għandu jżomm Ċertifikat f'forma li tippermetti l-verifika tad-dejta orġinali.

1.3.   Iċ-Ċertifikat huwa aċċettabbli għal bosta awtoritajiet tal-ajrunavigabbiltà, iżda jista' jkun dipendenti fuq l-eżistenza ta' ftehimiet bilaterali u/jew il-politika tal-awtorità tan-navigabbiltà. Id-“dejta approvata tad-disinn” imsemmija f'dan iċ-Ċertfikat għalhekk tfisser li approvata mill-awtorità tal-ajrunavigabbiltà tal-pajjiż importatur.

1.4.   Iċ-Ċertifikat mhuwiex nota ta' kunsinna jew ta' trasport.

1.5.   L-inġenji tal-ajru m'għandhomx jiġu rrilaxxati permezz ta' dan iċ-Ċertifikat.

1.6.   Iċ-Ċertifikat ma jikkostitwix approvazzjoni għall-installazzjoni tal-oġġett fuq inġenju tal-ajru, magna jew skrejjen partikolari, iżda jgħin lill-utent aħħari jiddetermina l-istatus tal-approvazzjoni tal-ajrunavigabbiltà.

1.7.   Mhix permessa fuq l-istess ċertifikat taħlita ta' oġġetti rilaxxati mill-produzzjoni u mill-manutenzjoni.

2.   FORMAT ĠENERALI

2.1.   Iċ-Ċertifikat għandu jkun konformi mal-format mehmuż inklużi n-numri tal-kaxex u l-pożizzjoni ta' kull kaxxa. Il-qisien tal-kaxxa jistgħu mandakollu jvarjaw skont l-applikazzjoni individwali, iżda mhux sal-punt fejn iċ-Ċertifikat ma jkunx jingħaraf.

2.2.   Iċ-Ċertifikat għandu jkun orjentat orizzontalment fuq il-karta (format “landscape”) iżda d-daqs kumplessiv jista' jitkabbar jew jitnaqqas b'mod konsistenti sakemm iċ-Ċertfikat jibqa' jingħaraf u jinqara sew. F'dubju, ikkonsulta mal-Awtorità Kompetenti.

2.3.   Id-dikjarazzjoni ta' responsabbiltà tal-Utent/Installatur tista' titqiegħed fuq kwalunkwe naħa tal-formola.

2.4.   L-istampar kollu jrid ikun ċar u jinqara faċilment.

2.5.   Iċ-Ċertifikat jista' jew ikun stampat minn qabel jew inkella ġġenerat minn kompjuter iżda f'kull każ l-istampar tal-linji u l-karattri jrid ikun ċar u leġibbli u skont il-format definit.

2.6.   Iċ-Ċertifikat għandu jkun bl-Ingliż, u fejn xieraq, bi lsien ieħor jew aktar.

2.7.   Id-dettalji li għandhom jiddaħħlu fiċ-Ċertfikat jistgħu jkunu jew stampati b'magna/kompjuter jew miktubin bl-idejn b'ittri kapitali b'tali mod li jinqraw faċilment.

2.8.   Żomm għall-minimu l-użu tat-taqsiriet, għal raġunijiet ta' ċarezza.

2.9.   L-ispazju li jibqa' fuq in-naħa ta' wara taċ-Ċertfikat jista' jintuża mill-oriġinatur għal kwalunkwe informazzjoni addizzjonali iżda ma jista' jinkludi l-ebda dikjarazzjoni ta' ċertifikazzjoni. Kwalunkwe użu tan-naħa ta' wara taċ-Ċertifikat għandu jkun refereznjat fil-kaxxa xierqa fuq il-parti ta' quddiem taċ-ċertifikat.

3.   KOPJI

3.1.   Ma hemmx restrizzjoni fuq l-għadd ta' kopji taċ-Ċertifikat mibgħut lill-klijent jew miżmum mill-oriġinatur.

4.   ŻBALJI FUQ ĊERTIFIKAT

4.1.   Jekk utent aħħari jsib żball fuq Ċertifikat, għandu jidentifikah bil-miktub lill-oriġinatur. L-oriġinatur jista' joħroġ Ċertifikat ġdid biss jekk l-iżball jista' jiġi vverifikat u kkoreġġut.

4.2.   Iċ-Ċertifikat il-ġdid għandu jkollu numru tal-intraċċar ġdid, firma u data.

4.3.   It-talba għal Ċertfikat ġdid għandha tiġi onorata mingħajr verifika mill-ġdid tal-kundizzjoni tal-oġġett(i). Iċ-Ċertifikat il-ġdid mhuwiex dikjarazzjoni ta' kundizzjoni kurrenti u għandu jirreferi għaċ-Ċertifikat preċedenti fil-kaxxa 12 b'din id-dikjarazzjoni: “Dan iċ-Ċertifikat jikkoreġi l-iżball(ji) fil-kaxxa(i) [daħħal il-kaxxi kkoreġġuti] taċ-Ċertifikat [daħħal in-numru oriġinal tat-traċċar] bid-data [daħħal id-data oriġinali tal-ħruġ] u ma jkoprix il- konformità/kundizzjoni/rilaxx għas-servizz”. Iż-żewġ Ċertifikati jridu jinżammu skont il-perjodu taż-żamma assoċjat ma' tal-ewwel.

5.   IL-MILI TAĊ-ĊERTIFIKAT MILL-ORIĠINATUR

Kaxxa 1 Awtorità Kompetenti tal-Approvazzjoni/Pajjiż

Iddikjara l-isem u l-pajjiż tal-awtorità kompetenti li taħt il-ġuriżdizzjoni tagħha ħareġ iċ-Ċertifikat. When the competent authority is the Agency, only “EASA” must be stated.

Kaxxa 2 Intestatura tal-Formola 1 tal-EASA

“ĊERTIFIKAT TAR-RILAXX AWTORIZZAT

FORMOLA 1 TAL-EASA”

Kaxxa 3 Numru tal-Intraċċar tal-Formola

Daħħal in-numru uniku stabbilit mis-sistema/proċedura tan-numerar tal-organizzazzjoni identifikata fil-kaxxa 4; dan jista' jinkludi karattri alfanumeriċi.

Kaxxa 4 Isem u Indirizz tal-Organizzazzjoni

Daħħal l-isem u l-indirizz sħaħ tal-organizzazzjoni approvata (irreferi għall-Forma 3 tal-EASA) li qed tirrilaxxa x-xogħol kopert minn dan iċ-Ċertifikat. Logos, eċċ, huma permessi jekk il-logo joqgħod fil-kaxxa.

Kaxxa 5 Ordni ta' Xogħol/Kuntratt/Fattura

Sabiex tiġi ffaċilitata t-traċċabbiltà tal-oġġett(i), daħħal in-numru tal-ordni tax-xogħol, in-numru tal-kuntratt, in-numru tal-fattura, jew numru simili ta' referenza.

Kaxxa 6 Oġġett

Daħħal in-numru tal-oġġett skont il-linja meta jkun hemm aktar minn oġġett wieħed fil-linja. Din il-kaxxa tippermetti referenzjar inkroċjat faċli għall-kaxxa 12 tar-Rimarki.

Kaxxa 7 Deskrizzjoni

Daħħal l-isem jew id-deskrizzjoni tal-oġġett. Għandha tingħata preferenza lit-terminu użat fl-istruzzjonijiet għall-manutenzjoni tal-ajrunavigabbiltà jew id-dejta tal-manutenzjoni (eż. Katalgu Illustrat tal-Parts, Manwal tal-Manutenzjoni tal-Inġenju tal-Ajru, Bullettin tas-Servizz, Manwal tal-Manutenzjoni tal-Komponenti).

Kaxxa 8 Numru tal-Part

Daħħal in-numru tal-part kif jidher fuq l-oġġett jew fuq it-tikketta/il-pakkett. Fil-każ ta' magna jew skrejjen, tista' tintuża t-tismija tat-tip.

Kaxxa 9 Kwantità

Iddikjara l-kwantità tal-oġġetti.

Kaxxa 10 Numru tas-Serje

Jekk l-oġġett huwa meħtieġ mir-regolamenti li jiġi identifikat b'numru tas-serje, daħħlu hawn. Barra minn dan, jista' wkoll jiddaħħal kwalunkwe numru ieħor tas-serje mhux meħtieġ mir-regolament. Jekk mhemmx numru tas-serje identifikat fuq l-oġġett, daħħal “N/A”.

Kaxxa 11 Status/Xogħol

Dan li ġej jiddeskrivi l-entrati permissibbli għall-kaxxa 11. Daħħal wieħed biss minn dawn it-termini — fejn jista' jkun applikabbli iktar minn wieħed, uża dak li jiddeskrivi bl-aktar mod preċiż il-biċċa l-kbira tax-xogħol imwettaq u/jew l-istatus tal-oġġett.

(i)

Żarmat

.

Tfisser proċess li jiżgura li l-oġġett huwa f'konformità totali mat-tolleranzi applikabbli kollha tas-servizz speċifikati fl-istruzzjonijiet tad-detentur taċ-ċertifikat jew tal-manifattur tat-tagħmir għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, jew fid-dejta li hija approvata jew aċċettata mill-Awtorità. L-oġġett ikun mill-inqas żarmat, imnaddaf, imsewwi kif meħtieġ, immuntat mill-ġdid u ttestjat skont id-dejta speċifikata fuq.

(ii)

Imsewwi

.

Rettifika tad-difett(i) bl-użu ta' standard applikabbli (1).

(iii)

Spezzjonat/Ittestjat.

.

Eżami, kejl, eċċ. skont standard applikabbli (1) (eż. spezzjoni viżiva, test funzjonali, test fuq punt fiss, eċċ.).

(iv)

Immodifikat

.

Alterazzjoni ta' oġġett biex jikkonforma ma' standard applikabbli (1).

Kaxxa 12 Rimarki

Iddeskrivi x-xogħol identifikat fil-Kaxxa 11, jew direttament jew b'referenza għad-dokumentazzjoni anċillari, necċessarja għall-utent jew għall-installatur biex jiddetermina l-ajrunavigabbiltà l-oġġett(i) b'relazzjoni max-xogħol li qed jiġi ċċertifikat. Jekk meħtieġ, tista' tintuża folja separata u rreferenzjata mill-Formola 1 ewlenija tal-EASA. Kull dikjarazzjoni trid tidentifika b'mod ċar liema oġġett(i) fil- Kaxxa 6 tirreferi għalihom.

Eżempji ta' informazzjoni li għandhom jiddaħħlu fil-kaxxa 12 huma:

(i)

Id-dejta tal-manutenzjoni użata, inkluż l-istatus tar-reviżjoni u r-referenza.

(ii)

Konformità ma' direttivi tal-ajrunavigabbiltà jew bulettini tas-servizz.

(iii)

Tiswijiet imwettqa.

(iv)

Modifiki mwettqa.

(v)

Parts ta' sostituzzjoni installati.

(vi)

Status tal-parts bi żmien limitat tal-użu.

(vii)

Diskrepanzi fir-rigward tal-ordni tax-xogħol tal-klijent.

(viii)

Dikjarazzjonijiet tar-rilaxx sabiex jiġi sodisfatt rekwiżit tal-manutenzjoni minn Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili barranija.

(ix)

Informazzjoni meħtieġa sabiex tappoġġ

(x)

Għall-organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati skont id-Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M), iċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz tal-komponent imsemmi fil-punt M.A.613;

“Jiċċertifika li, sakemm mhux speċifikat mod ieħor f'din il-kaxxa, ix-xogħol identifikat fil-kaxxa 11 u deskritt f'din il-kaxxa twettaq skont ir-rekwiżiti tat-Taqsima A, Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014, u fir-rigward ta' dak ix-xogħol, l-oġġett jitqies bħala lest biex jinħareġ għall-użu. DAN MHUX ĦRUĠ GĦALL-UŻU SKONT L-ANNESS II (PARTI-145) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1321/2014.”

Jekk tkun qed tiġi stampata dejta mill-format elettroniku tal-Formola 1 tal-EASA, kwalunkwe dejta li mhix xierqa għall-kaxex l-oħra trid tiddaħħal f'din il-kaxxa.

Kaxxa 13a-13e

Rekwiżiti Ġenerali għall-kaxex 13a-13e: Mhux użat għar-rilaxx mill-manutenzjoni. Ħażżeż, skura jew immarka mod ieħor sabiex tipprekludi użu involontarju jew mhux awtorizzat.

Kaxxa 14a

Immarka l-kaxxa/kaxex ix-xierqa billi tindika liema regolamenti japplikaw għax-xogħol imlesti. Jekk il-kaxxa “regolamenti oħra speċifikati fil-kaxxa 12” tkun immarkata, ir-regolamenti tal-awtorità/ajiet l-oħra tal-ajrunavigabbiltà għandhom jiġu identifikati fil-kaxxa 12. Trid tiġi mmarkata mill-inqas kaxxa waħda, jew jistgħu jiġu mmarkati żewġ kaxxi, kif xieraq.

Għall-manutenzjoni kollha mwettqa minn organizzazzjoniet ta' manutenzjoni approvati skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M) għar-Regolament (UE) Nru 1321/2014, il-kaxxa “regolament ieħor speċifikat fil-kaxxa 12” għandha tiġi mmarkata u l-istqarrija taċ-ċertifikazzjoni tar-rilaxx għall-użu ssir fil-kaxxa 12. F'dak il-każ, l-istqarrija ta' ċertifikazzjoni “sakemm mhux speċifikat mod ieħor f'din il-kaxxa” hija maħsuba biex tindirizza l-każijiet li ġejjin:

(a)

Fejn il-manutenzjoni ma setgħetx titlesta.

(b)

Fejn il-manutenzjoni kienet differenti mill-istandard mitlub mill-Anness I (Parti-M).

(c)

Fejn il-manutenzjoni twettqet skont rekwiżit differenti minn dak speċifikat fl-Anness I (Parti-M). F'dan il-każ il-blokk 12 għandu jispeċifika r-regolament nazzjonali partikolari.

Għall-manutenzjoni kollha mwettqa minn organizzazzjoniet ta' manutenzjoni approvati skont it-Taqsima A tal-Anness II (Parti-145) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014, l-istqarrija ta' ċertifikazzjoni “ħlief jekk speċifikat fil-kaxxa 12” hija maħsuba biex tindirizza l-każijiet li ġejjin:

(a)

Fejn il-manutenzjoni ma setgħetx titlesta.

(b)

Fejn il-manutenzjoni kienet differenti mill-istandard mitlub mill-Anness II (Parti-145).

(c)

Fejn il-manutenzjoni twettqet skont rekwiżit differenti minn dak speċifikat fl-Anness II (Parti-145). F'dan il-każ il-blokk 12 għandu jispeċifika r-regolament nazzjonali partikolari.

Kaxxa 14b Firma Awtorizzata

Dan l-ispazju għandu jimtela bil-firma tal-persuna awtorizzata. Għandhom permess jiffirmaw din il-kaxxa biss il-persuni awtorizzati speċifikament mir-regoli u l-politiki tal-Awtorità Kompetenti. Sabiex ikun hemm rikonoxximent aħjar, jista' jiżdied numru uniku li jidentifika l-persuna awtorizzata.

Kaxxa 14c Numru taċ-Ċertifikat/Approvazzjoni

Daħħal in-numru/referenza taċ-Ċertifikat/Approvazzjoni In-numru jew referenza jinħareġ mill-Awtorità Kompetenti.

Kaxxa 14d Isem

Daħħal isem il-persuna li qed tiffirma l-kaxxa 14b b'mod li jista' jinqara.

Kaxxa 14e Data

Daħħal id-data li fiha ġiet iffirmata l-kaxxa 14b, id-data trid tkun fil-format jj = jum b'żewġ ċifri, xxx = l-ewwel 3 ittri tax-xahar, ssss = sena b'4 ċifri

Responsabbiltajiet tal-Utent/Installatur

Daħħal id-dikjarazzjoni li ġejja fuq iċ-Ċertifikat sabiex tgħarraf lill-utenti aħħarin li mhumiex eżentati mir-responsabbiltajiet tagħhom fir-rigward tal-istallazzjoni u l-użu ta' kwalunkwe oġġett akkumpanjat minn din il-formola:

“DAN IĊ-ĊERTIFIKAT MA JIKKOSTITWIX AWTOMATIKAMENT L-AWTORITÀ GĦALL-INSTALLAZZJONI.

META L-UTENT/INSTALLATUR IWETTAQ XOGĦOL SKONT IR-REGOLAMENT TA' AWTORITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ DIFFERENTI MINN DIK L-AWTORITÀ TAN-NAVIGABBILTÀ SPEĊIFIKATA FIL-KAXXA 1, HUWA ESSENZJALI LI L-UTENT/INSTALLATUR JIŻGURA LI L-AWTORITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ TIEGĦU/TAGĦHA TAĊĊETTA OĠĠETTI MILL-AWTORITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ SPEĊIFIKATA FIL-KAXXA 1.

DIKJARAZZJONIJIET FIL-KAXEX 13A U 14A MA JIKKOSTITWIXXUX ĊERTIFIKAZZJONI TAL-INSTALLAZZJONI. FI KWALUNKWE KAŻ, IR-REKORDS TAL-MANUTENZJONI TAL-INĠENJI TAL-AJRU GĦANDU JKOLLHOM ĊERTIFIKAT TAL-INSTALLAZZJONI MAĦRUĠ MILL-UTENT/INSTALLATUR SKONT IR-REGOLAMENTI NAZZJONALI, QABEL MA L-INĠENJI TAL-AJRU JKUNU JISTGĦU JITTAJRU.”

Image

Test ta 'immaġni

(1)  Standard applikabbli tfisser standard, metodu, teknika jew prattika ta' manifattura/disinn/manutenzjoni/kwalità approvata minn jew aċċettabbli għall-Awtorità Kompetenti. L-istandard applikabbli għandu jiġi deskritt fil-kaxxa 12.

Appendiċi III

Ċertfikat għar-Reviżjoni tal-Ajrunavigabbiltà — Formola 15 tal-EASA

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi IV

Sistema ta' Klassijiet u Kategoriji użati għall-Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (Parti-M) Sottoparti F u fl-Anness II (Parti-145)

1.

Ħlief jekk iddikjarat mod ieħor għall-iżgħar organizzazzjonijiet fil-punt 12, it-tabella msemmija fil-punt 13 tipprovdi s-sistema standard għall-approvazzjoni tal-organizzazjoni tal-manutenzjoni taħt is-Sottoparti F (Parti-M) u l-Anness II (Parti-145) Organizzazzjoni għandha tingħata approvazzjoni fuq medda minn klassi u valutazzjoni unika b'limitazzjonijiet sal-klassijiet u l-valutazzjonijiet kollha b'limitazzjonijiet.

2.

Minbarra t-tabella msemmija fil-punt 13, l-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni meħtieġa tindika l-ambitu ta' xogħolha fil-manwal/preżentazzjoni tagħha tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni. Ara wkoll il-punt 11

3.

Fi ħdan il-klassi(jiet) u l-valutazzjoni(jiet) mogħtija mill-awtorità kompetenti, l-ambitu tax-xogħol speċifikat fil-preżentazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni jiddefinixxi l-limiti eżatti tal-approvazzjoni. Huwa għalhekk essezjali li l-klassi(jiet) u l-valutazzjoni(jiet) tal-approvazzjoni u l-ambitu tax-xogħol tal-organizzazzjonijiet ikunu jaqblu.

4.

Valutazzjoni ta' klassi A tfisser li l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata tista' twettaq manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru u kull komponent (inklużi magni u/jew ġeneratur awżiljari (APUs)) skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jew, bi qbil mal-awtorità kompetenti, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-komponenti, biss sakemm dawn il-komponenti jkunu mmuntati fuq l-inġenju tal-ajru. Madankollu, din l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata vvalutata b'A tista' temporanjament tneħħi komponent għall-manutenzjoni, biex ittejjeb l-aċċess għal dak il-komponent, ħlief meta din it-tneħħija tiġġenera l-ħtieġa għal manutenzjoni addizzjonali li ma tkunx eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-punt. Dan se jkun suġġett għal proċedura ta' kontroll fil-preżentazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti. It-taqsima ta' limitazzjoni se tispeċifika l-ambitu tal-applikazzjoni ta' din il-manutenzjoni biex b'hekk tindika t-termini tal-approvazzjoni.

5.

Valutazzjoni ta' klassi B tfisser li organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata tista' twettaq manutenzjoni fuq magni u/jew APU u komponenti tal-magna/APU mhux installati, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-magna/APU jew, bi qbil mal-awtorità kompetenti, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-komponenti, biss sakemm dawn il-komponenti jkunu mmuntati mal-magni u/jew l-APU. Madankollu, din l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kklassifikata B tista' temporanjament tneħħi komponent għall-manutenzjoni, biex ittejjeb l-aċċess għal dak il-komponent, ħlief meta din it-tneħħija tiġġenera l-ħtieġa għal manutenzjoni addizzjonali li ma tkunx eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-punt. It-taqsima ta' limitazzjoni se tispeċifika l-ambitu tal-applikazzjoni ta' din il-manutenzjoni biex b'hekk tindika t-termini tal-approvazzjoni. Organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kklassifikata f'kategorija B tista' wkoll twettaq manutenzjoni fuq magna installata waqt manutenzjoni tal-“bażi” u tal-“linja” suġġetta għal proċedura ta' kontroll fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni li għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti. L-ambitu tal-applikazzjoni tax-xogħol tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni għandu jirrifletti din l-attività fejn dan ikun permess mill-awtorità kompetenti.

6.

Valutazzjoni ta' klassi C tfisser li l-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni tista' twettaq manutenzjoni fuq komponenti mhux installati (esklużi magni u APUs) maħsuba għall-immuntar fuq l-inġenju tal-ajru jew il-magna/APU. It-taqsima ta' limitazzjoni se tispeċifika l-ambitu tal-applikazzjoni ta' din il-manutenzjoni biex b'hekk tindika t-termini tal-approvazzjoni. Organizzazzjoni tal-manutenzjoni kklassifikata f'kategorija C tista' wkoll twettaq manutenzjoni fuq komponent installat waqt manutenzjoni tal-“bażi” u tal-“linja” jew f'faċilità tal-manutenzjoni ta' magna/APU suġġetta għal proċedura ta' kontroll fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni li għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti. L-ambitu tal-applikazzjoni tax-xogħol tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni għandu jirrifletti din l-attività fejn dan ikun permess mill-awtorità kompetenti.

7.

Valutazzjoni ta' klassi D hija klassi għaliha mhux neċessarjament marbuta ma' inġenju tal-ajru, magna jew komponent speċifiku. Il-klassifikazzjoni D1 — Non Destructive Testing (NDT) hija biss meħtieġa għal organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni li twettaq NDT bħala kompitu partikolari għal organizzazzjoni oħra. Organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata b'valutazzjoni ta' kategorija ta' A jew B jew C tista' twettaq NDT fuq prodotti li tkun qed tagħmlilhom suġġett għall-preżentazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li jkun fiha proċeduri NDT, mingħajr il-ħtieġa ta' valutazzjoni ta' kategorija D1.

8.

Fil-każ ta' organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati skont l-Anness II (Parti-145), valutazzjonijiet ta' klassi A jinqasmu f'manutenzjoni “Bażi” jew “Linja”. Organizzazzjoni bħal din tista' tiġi approvata għal manutenzjoni “Bażi” jew “Linja” jew għat-tnejn. Ta' min jinnota li faċilità “Linja” misjuba fuq faċilità ewlenija ta' bażi teħtieġ approvazzjoni tal-manutenzjoni “Linja”.

9.

It-Taqsima tal-limitazzjoni maħsuba biex tagħti lill-awtoritajiet kompetenti l-flessibbiltà li jadattaw l-approvazzjoni għal kwalunkwe organizzazjoni partikolari. Il-valutazzjonijiet għandhom jissemmew fuq l-approvazzjoni biss meta jkunu limitati kif xieraq. It-tabella msemmija fil-punt 13 tispeċifika t-tip ta' limitazzjoni possibbli. Filwaqt l-manutenzjoni hija elenkata l-aħħar f'kull valutazzjoni ta' klassi, huwa aċċettabbli li wieħed jisħaq dwar il-kompitu ta' manutenzjoni aktar milli l-inġenju tal-ajru jew it-tip ta' magna jew il-manifattur, jekk dan huwa aktar xieraq għall-organizzazzjoni (eżempju jista' jkun installazzjonijiet ta' sistemi avjoniċi u manutenzjoni relatata). Meta din tissemma fit-Taqsima tal-limitazzjoni, tkun tindika li l-organizzazjoni tal-manutenzjoni hija approvata biex twettaq manutenzjoni sa u inkluż dan it-tip/il-kompitu partikolari.

10.

Meta ssir referenza għal serje, tip u grupp fis-sezzjoni tal-limitazzjoni ta' klassi A u B, serje tfisser serje ta' tip speċifiku bħal Airbus 300 jew 310 jew 319 jew serje Boeing 737-300 jew serje RB211-524 jew Cessna 150 jew Cessna 172 jew serjeBeech 55 jew serje kontinentali O-200 eċc; tip tfisser tip jew mudell speċifiku bħal tip Airbus 310-240 jew tip RB 211-524 B4 jew tip Cessna 172RG; jista' jiġi kkwotat kwalunkwe numru ta' tipi jew serje; grupp tfisser perżempju inġenju tal-ajru Cessna b'ċilindru wieħed jew magni biċ-ċilindri mhux pressurizzati Lycoming eċċ.

11.

Meta tintuża lista twila ta' kompetenzi li taf tkun soġġetta għal emendi spiss, dawn l-emendi jistgħu jkunu skont il-proċeduri ta' approvazzjoni indiretta imsemmija fil-punti M.A.604(c) u M.B.606(c) jew 145.A.70(c) u 145.B.40, kif applikabbli.

12.

Organizzazzjoni tal-manutenzjoni li timpjega persuna waħda biss biex sew tippjana u sew twettaq il-manutenzjoni kollha jista' jkollha biss ambitu limitat ta' kategorija tal-approvazzjoni. Il-limiti massimi permissibbli huma:

KLASSI

KATEGORIJA

LIMITAZZJONI

KLASSI INĠENJU TAL-AJRU

AJRUPLANI TA' KLASSI A2 TA' 5 700 KG JEW INQAS

MAGNA BIĊ-ĊILINDRI 5 700 KG JEW INQAS

KLASSI INĠENJU TAL-AJRU

ĦELIKOPTERS TA' KLASSI A3

MAGNA B'ĊILINDRU WIEĦED 3 175 KG JEW INQAS

KLASSI INĠENJU TAL-AJRU

INĠENJU TAL-AJRU KLASSI A4 GĦAJR A1, A2, U A3

EBDA LIMITAZZJONI

KLASSI MAGNI

KLASSI B2 PISTUN

ANQAS MINN 450 HP

KLASSI KOMPONENTI GĦAJR MAGNI KOMPLUTI JEW APUs

C1 SA C22

SKONT IL-LISTA TAL-KOMPETENZI

KLASSI XOGĦLIJIET SPEĊJLAIZZATI

D1 NDT

METODI NDT LI GĦANDHOM JIĠU SPEĊIFIKATI

Ta' min wieħed jinnota li organizzazzjoni bħal din tista' tkun ulterjorment limitata mill-awtorità kompetenti fl-ambitu tal-approvazzjoni abbażi tal-kompetenza ta' dik l-organizzazjoni partikolari.

13.

Tabella

KLASSI

KATEGORIJA

LIMITAZZJONI

BAŻI

LINJA

INĠENJI TAL-AJRU

Ajruplani A1 'il fuq minn 5 700 kg

[Kategorija rriżervata għall-Organizzazzjonijiet ta' Manutenzjoni approvati skont l-Anness II (Parti-145)]

[Għandu jiddikjara l-manifattur tal-ajruplan jew il-grupp jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

Eżempju: Airbus serje A320

[IVA/LE]*

[IVA/LE]*

Ajruplani A2 5 700 kg u inqas

[Għandu jiddikjara l-manifattur tal-ajruplan jew il-grupp jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

Eżempju: DHC-6 serje Twin Otter

[IVA/LE]*

[IVA/LE]*

Ħelikopters A3

[Għandu jiddikjara l-manifattur tal-ħelikopter jew il-grupp jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

Eżempju: Robinson R44

[IVA/LE]*

[IVA/LE]*

Inġenju tal-ajru A4 għajr A1, A2, u A3

[Għandu jiddikjara s-serje tal-inġenju tal-ajru u jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

[IVA/LE]*

[IVA/LE]*

MAGNI

Turbina B1

[Għandu jiddikjara s-serje tal-magna u jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

Eżempju: Serje PT6A

B2

pistun

[Għandu jiddikjara l-manifattur tal-magna jew il-grupp jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

B3

APU

[Għandu jiddikjara l-manifattur tal-magna jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

KOMPONENTI GĦAJR MAGNI KOMPLUTI JEW APUs

C1

Arja kkundizzjonata u pressurizzazzjoni

[Għandu jiddikjara t-tip ta' inġenju tal-ajru jew il-manifattur tal-inġenju tal-ajru jew il-manifattur tal-komponent jew il-komponent partikolari u/jew jagħmel referenza inkroċjata għal lista ta' kompetenzi fil-preżentazzjoni u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

Eżempju: Kontroll tal-Fjuwil PT6A

C2

Pilota awtomatiku

C3

Komunikazzjoni u Navigazzjoni

C4

Bibien — Sportelli

C5

Elettriku u dwal

C6

Tagħmir

C7

Magna — APU

C8

Apparat tal-kontroll tat-tajran

C9

Fjuwil

C10

Ħelikopters — Skrejjen

C11

Ħelikopters — Trażmissjoni

C12

Enerġija idrawlika

C13

Sistema ta' indikazzjoni — reġistrazzjoni

C14

Tagħmir għall-inżul

C15

Ossiġenu

C16

Skrejjen

C17

Sistema pnewmatiku u vakum

C18

Protezzjoni mis-silġ/xita/nar

C19

Twieqi

C20

Strutturali

 

C21

Żborra tal-ilma

 

 

 

 

C22

Awment tal-Propulsjoni

 

 

 

SERVIZZI SPEĊJALIZZATI

D1

Non Destructive Testing

[Metodi NDT partikolari għandhom jiġu speċifikati]

Appendiċi V

Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (Parti-M), Sottoparti F

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi VI

Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Ġestjoni tal-Kontinwità tal-Ajrunavigabbiltà msemmija fl-Anness I (Parti-M) iSottoparti G

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi VII

Kompiti Kumplessi ta' Manutenzjoni

Dan li ġej jikkostitwixxi l-kompiti kumplessi ta' manutenzjoni msemmija fil-punti M.A.502(d)3, M.A.801(b)2 u M.A.801(c):

1.

Il-modifika, it-tiswija jew bdil permezz ta' irbattir, twaħħil, laminar, jew iwweldjar ta' kwalunkwe mill-partijiet tal-qafas tal-inġenju tal-aru li ġejjin:

(a)

travu kwadru;

(b)

virga tal-ġewnaħ jew element tal-membratura;

(c)

spar;

(d)

flanġ tal-ispar;

(e)

element ta' travu kompost;

(f)

l-ispalla ta' travu;

(g)

element tal-propella jew tas-sinsla (chine) ta' buq ta' żgiċċ jew flowt;

(h)

element ta' kompressjoin ta' folja mmewġa;

(i)

kustilja prinċipali tal-ġewnaħ;

(j)

puntal tal-wiċċ tal-ġewnaħ jew tad-denb;

(k)

muntatura tal-magna;

(f)

longeron ta' żaqq l-ajruplan;

(m)

element ta' puntal tal-ġenb, puntal orizzonali jew paratija;

(n)

brace jew brakit li tirfed is-siġġu;

(o)

sostituzzjoni tal-binarji tas-siġġijiet;

(p)

attrezzatura għall-inżul b'tirant jew puntal;

(q)

fus;

(r)

rota; u

(s)

ski jew pedestall ski, minbarra s-sostituzzjoni ta' kisja ta' frizzjoni baxxa.

2.

Il-modifika jew it-tiswija ta' kwalunkwe mill-partijiet li ġejjin:

(a)

kisja tal-inġenju tal-ajru, jew kisja tal-flowt tal-ajruplan, jekk ix-xogħol jeħtieġ l-użu ta' irfid, ġig jew attrezzatura;

(b)

kisja tal-inġenju tal-ajru li hija soġġetta għal tagħbijiet ta' pressurizzazzjoni, jekk il-ħsara lill-kisja tkun akbar minn 15 cm (sitt pulzieri) fi kwalunkwe direzzjoni;

(c)

parti soġġetta għat-tagħbija f'sistema ta' kontroll, inkluż kolonna ta' kontroll, pedala, xaft, kwadrant, krank qanpiena, tubu tat-torque, ħorn tal-kontroll u brakit fonduta, iżda esklużi

(i)

it-tgħawwiġ ta' ċombar ta' tiswija jew iffittjar ta' kejbil, u

(ii)

is-sostituzzjoni tal-agganċ terminali ta' tubu push-pull li jitwaħħal bl-irbattir; u

(d)

kull struttura oħra, li mhix elenkata f'(1), li manifattur identifika bħala struttura primarja fil-manwal ta' manutenzjoni, il-manwal ta' tiswija strutturali jew l-istruzzjonijiet għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

3.

It-twettiq tal-manutenzjoni li ġejja fuq magna bil-pistuni:

(a)

żarmar u armar mill-ġdid sussegwenti ta' magna bil-pistuni ħlief (i) biex jinkiseb aċċess għall-immontaturi tal-pistuni/ċilindri; jew (ii) biex jitneħħa l-għatu tal-aċċessorji ta' wara għal spezzjoni u/jew il-bdil tal-immontaturi tal-pompa taż-żejt, fejn xogħol bħal dan ma jinvolvix it-tneħħija u t-twaħħil mill-ġdid ta' gerijiet interni;

(b)

żarmar u armar mill-ġdid sussegwenti ta' gerijiet ta' tnaqqis;

(c)

iwweldjar u bbrejżjar ta' ġonot, barra minn tiswijiet minuri bil-welding f'unitajiet tal-egżost imwettqa minn welder approvat jew awtorizzat kif jixraq imma mhux it-tibdil ta' komponenti;

(d)

it-taħwid ta' partijiet individwali ta' unitajiet li huma fornuti bħala unitajiet ittestjati fuq il-bank tax-xogħol, minbarra t-tibdil jew l-aġġustament ta' oġġetti li normalment jinbidlu jew ikunu aġġustati waqt l-użu.

4.

L-ibbilanċjar tal-iskrun, ħlief

(a)

għaċ-ċertifikazzjoni ta' bbilanċjar statiku fejn meħtieġ mill-manwal tal-manutenzjoni;

(b)

ibbilanċjar dinamiku fuq skrejjen imwaħħla bl-użu ta' tagħmir għall-ibbilanċjar elettroniku fejn ikun permess mill-manwal tal-manutenzjoni jew dejta oħra tal-ajrunavigabbiltà approvata;

5.

Kwalunkwe kompitu addizzjonali li jeħtieġ:

(a)

għodda, tagħmir jew faċilitajiet speċjalizzati; jew

(b)

proċeduri ta' koordinament sinifikanti minħabba ż-żmien imtawwal tal-kompiti u l-involviment ta' diversi persuni.

Appendiċi VIII

Manutenzjoni Limitata tal-Pilota-Sid

B'żieda mar-rekwiżiti stabbilit fl-Anness I (Parti-M), il-prinċipji bażiċi li ġejjin għandhom ikunu sodisfatti qabel jitwettaq kull kompitu ta' manutenzjoni skont il-kundizzjonijiet tal-manutenzjoni tal-pilota-sid:

(a)

Kompetenza u responsabbiltà

1.

Il-pilota-sid huwa dejjem responsabbli għal kull manutenzjoni li jwettaq.

2.

Qabel iwettaq kull kompitu ta' manutenzjoni pilota-sid, il-pilota-sid għandu jissodisfa lilu nnifsu li huwa kompetenti biex iwettaq ix-xogħol. Hija r-responsabbiltà tal-piloti-sidien li jiffamiljarizzaw ruħhom mal-prattiki standard ta' manutenzjoni għall-inġenji tal-ajru tagħhom u mal-programm ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru. Jekk il-pilota-sid ma jkunx kompetenti għax-xogħlijiet li jridu jitwettqu, ix-xogħlijiet ma jistgħux jinħarġu mill-pilota-sid.

3.

Il-pilota-sid (jew l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà li għandu kuntratt magħha msemmija fis-Sottoparti G, it-Taqsima A ta' dan l-anness) huwa responsabbli biex jidentifika l-kompiti tal-pilota-sid skont dawn il-prinċipji bażiċi fil-programm ta' manutenzjoni u biex jiżgura li d-dokument jiġi aġġornat fil-ħin.

4.

L-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni għandha titwettaq skont il-punt M.A.302.

(b)

Kompiti

Il-pilota-sid jista' jwettaq spezzjonijiet jew operazzjonijiet viżivi sempliċi biex jikkontrolla l-kundizzjoni ġenerali u għal ħsara evidenti u l-operat normali tal-qafas tal-ajruplan, il-magni, is-sistemi u l-komponenti.

Ix-xogħlijiet ta' manutenzjoni m'għandhomx jitwettqu mill-pilota-sid meta x-xogħol:

1.

ikun relatat b'mod kruċjali mas-sikurezza, li t-twettiq ħażin tiegħu jolqot drastikament tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jew ikun xogħol ta' manutenzjoni sensittiv li jolqot is-sikurezza tat-titjira kif speċifikat fil-punt M.A.402(a) u/jew;

2.

jeħtieġ t-tneħħija ta' komponenti ewlenin jew armar ewlieni u/jew;

3.

jitwettaq f'konformità mad-Direttiva dwar tal-Ajrunavigabbiltà jew Oġġett ta' Limitazzjoni l- tal-Ajrunavigabbiltà, ħlief meta permess b'mod speċifiku fl-AD jew l-ALI u/jew;

4.

jeħtieġ l-użu ta' għodda speċjali, għodda kkalibrati (minbarra t-torque wrench u crimping tool) u/jew;

5.

jeħtieġ l-użu ta' tagħmir għat-testijiet jew testijiet speċjali (per eżempju NDT, testijiet tas-sistema jew testijiet operattivi ta' tagħmir avjoniku) u/jew;

6.

ikun kompost minn xi spezzjonijiet speċjali mhux skedati (per eżempju test ta' nżul f'daqqa) u/jew;

7.

qed jolqot sistemi essenzjali għall-operazzjonijiet IFR u/jew;

8.

ikun elenkat fl-Appendiċi VII ta' dan l-Anness jew ikun xogħol ta' manutenzjoni ta' komponenti skont il-punt M.A.502(a), (b), (c) jew (d).

Il-kriterji 1 sa 8 elenkati fuq ma jistgħux jingħelbu minn struzzjonijiet anqas ristrettivi maħruġa skont “il-Programm ta' Manutenzjoni M.A.302(d)”.

Kull xogħol deskritt fil-manwal tat-titjir ta' inġenju tal-ajru li jħejji l-inġenju tal-ajru għat-titjir (Eżempju: it-twaħħil tal-ġwienaħ tal-sailplane jew ix-xogħol ta' qabel it-titjir), jitqies bħala xogħol tal-pilota u mhux meqjus bħala xogħol ta' manutenzjoni ta' pilota-sid u għaldaqstant ma jirrikjedix Ċertifikat ta' Ħruġ għall-Użu.

(c)

Twettiq tal-manutenzjoni tal-kompiti u tar-rekords ta' pilota-sid

Id-dejta tal-manutenzjoni kif speċifikata fil-punt M.A.401 trid tkun dejjem disponibbli matul it-twettiq tal-manutenzjoni tal-pilota-sid u trid tkun sodisfatta. Id-dettalji tad-dejta msemmija fit-twettiq ta' manutenzjoni ta' pilota-sid iridu jkunu inklużi fiċ-Ċertifikat ta' Ħruġ għall-Użu skont il-punt M.A.803(d).

Il-pilota-sid għandu jinforma lill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata responsabbli għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, mhux aktar tard minn 30 jum wara t-tlestija ta' kull xogħol ta' manutenzjoni magħmul mill-Pilota-sid skont il-punt M.A. 305(a).


ANNESS II

(Parti-145)

WERREJ

145.1   Ġeneral

TAQSIMA A —

REKWIŻITI TEKNIĊI

145.A.10

Ambitu

145.A.15

Applikazzjoni

145.A.20

Termini tal-approvazzjoni

145.A.25

Rekwiżiti tal-faċilitajiet

145.A.30

Rekwiżiti tal-persunal

145.A.35

Persunal li jiċċertifika u persunal ta' appoġġ

145.A.40

Apparat, għodda u materjal

145.A.42

Aċċettazzjoni tal-komponenti

145.A.45

Dejta tal-manutenzjoni

145.A.47

Ippjanar tal-produzzjoni

145.A.50

Ċertifikazzjoni tal-manutenzjoni

145.A.55

Rekords tal-manutenzjoni

145.A.60

Rappurtar tal-okkorrenzi

145.A.65

Politika tas-sigurtà u tal-kwalità, proċeduri ta' manutenzjoni u sistema tal-kwalità

145.A.70

Espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni

145.A.75

Privileġġi tal-organizzazzjoni

145.A.80

Limitazzjonijiet tal-organizzazzjoni

145.A.85

Tibdiliet għall-organizzazzjoni

145.A.90

Validità sostnuta

145.A.95

Sejbiet

TAQSIMA B —

PROĊEDURI GĦALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI

145.B0.1

Ambitu

145.B.10

Awtorità kompetenti

145.B.15

Organizzazzjonijiet li jinsabu f'bosta Stati Membri

145.B.20

Approvazzjoni inizjali

145.B.25

Ħruġ tal-approvazzjoni

145.B.30

Kontinwazzjoni ta' approvazzjoni

145.B.35

Tibdiliet

145.B.40

Tibdiliet għall-Espożizzjoni ta' Organizzazzjoni ta' Manutenzjoni

145.B.45

Revoka, sospensjoni u limitazzjoni ta' approvazzjoni

145.B0.50

Sejbiet

145.B.55

Żamma ta' rekords

145.B.60

Eżenzjonijiet

Appendiċi I —

Ċertifikat ta' Rilaxx Awtorizzat Formola 1 tal-EASA

Appendiċi II —

Sistema ta' Klassijiet u Kategorijiużata għall-Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (Parti-M) Sottoparti F u fl-Anness II (Parti-145)

Appendiċi III —

Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni li hemm referenza għaliha fl-Anness II (Parti-145)

Appendiċi IV —

Kundizzjonijiet għall-użu tal-persunal mhux ikkwalifikat skont l-Anness III (Parti-66) li hemm referenza għalihom fil-punti 145.A.30(j) 1 u 2

145.1   Ġenerali

Għall-finijiet ta' din il-Parti, l-awtorità kompetenti għandha tkun:

1.

għal organizzazzjonijiet li l-post ewlieni tan-negozju tagħhom jinsab fi Stat Membru, l-awtorità maħtura mill-istess Stat Membru, jew;

2.

għal organizzazzjonijiet li l-post ewlieni tan-negozju tagħhom jinsab f'pajjiż terz, l-Aġenzija;

TAQSIMA A

REKWIŻITI TEKNIĊI

145.A.10   Ambitu

Din it-Taqsima tistabbilixxi r-rekwiżiti li jridu jiġu ssodisfati minn organizzazzjoni biex tikkwalifika għall-ħruġ jew il-kontinwazzjoni ta' approvazzjoni għall-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru u l-komponeneti.

145.A.15   Applikazzjoni

Applikazzjoni għall-ħruġ jew għall-bidla ta' approvazzjoni għandha ssir lill-awtorità kompetenti f'forma u manjiera stabbilita minn awtorità bħal din.

145.A.20   Termini tal-approvazzjoni

L-organizzazzjoni għandha tispeċifika fil-preżentazzjoni tagħha l-ambitu tax-xogħol meqjus li jikkostitwixxi approvazzjoni (l-Appendiċi IV tal-Anness I (Parti-M) fih tabella bil-klassijiet u l-kategoriji kollha).

145.A.25   Rekwiżiti tal-faċilitajiet

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li:

(a)

l-faċilitajiet jiġu pprovduti dak kollu li hu xieraq għax-xogħol ippjanat, u b'mod partikolari tiżgura l-ħarsien mill-elementi tat-temp. Workshops u pjattaformi huma segregati kif xieraq, biex ikun żgurat li l-kontaminazzjoni ambjentali u ta' ħidma ma jkunx faċli li jseħħu.

1.

Għall-manutenzjoni bażika tal-inġenji tal-ajru, il-ħangars tal-inġenji tal-ajru huma disponibbli u kbar biżżejjed biex jakkomodaw l-inġenju tal-ajru fuq manutenzjoni bażika ppjanata;

2.

Għall-manutenzjoni tal-komponenti, il-workshops tal-komponenti huma kbar biżżejjed biex jakkomodaw il-komponenti fuq manutenzjoni ppjanata.

(b)

L-akkomodazzjoni tal-uffiċċju hija pprovduta mill-maniġment tax-xogħol ippjanat imsemmi fil- punt (a), u persunal iċċertifikat sabiex ikunu jistgħu jwettqu l-kompiti ddeżinjati lilhom b'tali mod li jikkontribwixxu għal standards ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru tajba.

(c)

L-ambjent tax-xogħol jinkludi ħangars tal-inġenji tal-ajru, workshops tal-komponenti u akkomodazzjoni tal-uffiċċju hija xierqa għall-kompitu li qed jitwettaq u b'mod partikolari jiġu osservati rekwiżiti speċjali. Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor mill-ambjent tal-kompitu partikolari, l-ambjent tax-xogħol irid ikun wieħed li fih l-effettività tal-persunal ma tiġix imxekkla.

1.

jinżammu temperaturi li jippermettu lill-persunal iwettaq il-kompiti mitlub mingħajr skumdità.

2.

trab u kull kontaminazzjoni fl-arja tinżamm f'livell minimu kemm jista' jkun possibbli u ma titħalliex tilħaq livell fiż-żona tax-xogħol fejn kontaminazzjoni ta' wiċċ viżibbli tal-komponent/tal-inġenju tal-ajru hija evidenti. Fejn trab/kontaminazzjoni oħra fl-arja twassal għal kontaminazzjoni ta' wiċċ viżibbli, is-sistemi suxxettibbli kollha jiġu ssiġillati sakemm jerġgħu jiġu stabbiliti kundizzjonijiet aċċettabbli.

3.

id-dawl ikun tajjeb biżżejjed biex kull spezzjoni u kompitu ta' manutenzjoni jkun jista' jitwettaq b'mod effettiv.

4.

il-ħoss ma jfixkilx il-persunal milli jwettaq il-kompiti ta' spezzjoni. Fejn mhux prattiku li s-sors tal-ħoss jiġi kkontrollat, tali persunal għandu jiġi fornut b'tagħmir tal-persunal meħtieġ li jwaqqaf il-ħoss li jikkawża d-distrazzjoni matul il-kompiti ta' spezzjoni.

5.

fejn kompitu ta' manutenzjoni partikolari jitlob l-applikazzjoni ta' kundizzjonijiet ambjentali speċifiċi differenti minn ta' qabel, mela dawn il-kundizzjonijiet jiġu osservati. Kundizzjonijiet speċifiċi huma identifikati fid-dejta ta' manutenzjoni.

6.

l-ambjent tax-xogħol għall-manutenzjoni bil-linja jkun tali li l-kompitu ta' manutenzjoni jew spezzjoni partikolari jkun jista' jitwettaq mingħajr distrazzjoni żejda. Għalhekk fejn l-ambjent tax-xogħol jiddeterjora għal livell mhux aċċettabbli fir-rigward tat-temperatura, l-umdità, il-boċoċ tas-silġ, is-silġ, ir-riħ, id-dawl, it-trab/kontaminazzjoni oħra fl-arja, il-kompiti ta' manutenzjoni jew spezzjoni partikolari jridu jiġu sospiżi sakemm kundizzjonijiet sodisfaċenti jiġu stabbiliti mill-ġdid.

(d)

Faċilitajiet ta' ħżin sikura huma pprovduti għall-komponenti, it-tagħmir, l-għodda u l-materjal. Kundizzjonijiet tal-ħżin sikuri jiżguraw is-segragazzjoni ta' komponenti u materjal li jista' jsir servizz fuqhom minn komponenti, materjal, tagħmir u għodda li ma jistax isir servizz fuqhom. Il-kundizzjonijiet għall-ħżin huma f'konformità mal-istruzzjonijiet tal-manifattur biex tiġi evitata d-deterjorazzjoni u l-ħsara lil oġġetti maħżuna. Aċċess għal faċilitajiet ta' ħżin huwa restritt għal persunal awtorizzat.

145.A.30   Rekwiżiti tal-persunal

(a)

L-organizzazzjoni għandha taħtar maniġer responsabbli li jkollu l-awtorità korporattiva biex jiżgura li l-manutenzjoni kollha meħtieġa mill-konsumatur tista' tiġi ffinanzjata u titwettaq skont l-istandard mitlub minn din il-Parti. Il-maniġer responsabbli għandu:

1.

jiżgura li r-riżorsi kollha meħtieġa jkunu disponibbli biex iwettaq il-manutenzjoni f'konformità mal-punt 145.A.65(b), biex tiġi jappoġġja l-approvazzjoni tal-organizzazzjoni.

2.

jistabbilixxi u jippromwovi l-politika tas-sikurezza u l-kwalità speċifikati fil-punt 145.A.65(a).

3.

ikollu għarfien ġenerali ta' dan l-Annex (Parti-145).

(b)

L-organizzazzjoni għandha taħtar persuna jew grupp ta' persuni, li r-responsabbiltajiet tagħhom jinkludu li jiżguraw li l-organizzazzjoni tikkonforma ma' din il-Parti. It-tali persuna(i) għandha/għandhom fl-aħħar mill-aħħar jaqgħu taħt l-awtorità tal-maniġer responsabbli.

1.

Il-persuna jew il-persuni maħtura għandhom jirrappreżentaw l-istruttura tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-organizzazzjoni u jkunu responsabbli mill-funzjonijiet speċifikati f'din il-Parti.

2.

Il-persuna jew il-persuni nnominati għandhom jiġu identifikati u l-kredenzjali tagħhom jiġu sottomessi f'forma u b'mod stabbilit mill-awtorità kompetenti.

3.

Il-persuna jew il-persuni maħtura għandhom ikunu kapaċi juru għarfien rilevanti, sfond u esperjenza sodisfaċenti marbuta mal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jew tal-komponent u juru għarfien tajjeb ħafna ta' din il-Parti.

4.

Il-proċeduri għandhom jagħmluha ċara min jopera f'isem persuna partikolari f'każ li din tkun assenti għal żmien twil.

(c)

Il-maniġer responsabbli skont il- punt (a) għandu jaħtar persuna responsabbli mill-monitoraġġ tas-sistema ta' kwalità, inkluż is-sistema ta' rispons assoċjat kif mitlub mill-punt 145.A.65(c). Il-persuna maħtura għandu jkollha aċċess dirett għall-maniġer responsabbli milli jiżgura li l-maniġer responsabbli jinżamm infurmat kif xieraq dwar kwistjonijiet ta' kwalità u konformità.

(d)

L-organizzazzjoni għandu jkollha pjan ta' manutenzjoni kull siegħa li juri li l-organizzazzjoni għandha biżżejjed persunal biex tippjana, twettaq, tissorvelja, tispezzjoni u twettaq monitoraġġ tal-kwalità fuq l-organizzazzjoni f'konformità mal-approvazzjoni. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura li tivvaluta mill-ġdid ix-xogħol maħsub biex jitwettaq meta d-disponibbiltà tal-persuna attwali tkun anqas mil-livell tal-persuna ippjanat għal kwalunkwe xift jew perjodu tax-xogħol partikolari.

(e)

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi u tikkontrolla l-kompetenza tal-persunal involut f'kull verifika ta' manutenzjoni, ġestjoni u/jew kwalità f'konformità ma' proċedura u ma' standard maqbul mill-awtorità kompetenti. Barra mill-ispeċjalizzazzjoni meħtieġa marbuta mal-funzjoni tal-impjieg, il-kompetenza trid tinkludi għarfien tal-applikazzjoni tal-fatturi umani u tal-kwistjonijiet tal-prestazzjoni umana xierqa għall-funzjoni ta' dik il-persuna fl-organizzazzjoni. “Fatturi umani” tfisser prinċipji li japplikaw għad-disinn, it-taħriġ, iċ-ċertifikazzjoni, it-taħriġ, l-operat u l-manutenzjoni tal-ajrunawtika u li jimmiraw għal interfaċċja sikura bejn il-komponenti umani u dawk ta' sistemi oħrajn b'konsiderazzjoni f'lokha għall-prestazzjoni umana. “Il-prestazzjoni umana” tfisser il-kapaċitajiet umani u l-limitazzjonijiet li għandhom impatt fuq is-sikurezza u l-effiċjenza ta' operazzjonijiet tal-ajrunawtika.

(f)

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal li jwettaq u/jew jikkontrolla test mhux distruttiv tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-istrutturi u/jew il-komponenti tal-inġenju tal-ajru jkun ikkwalifikat kif xieraq għat-test mhux distruttiv partikolari f'konformità mal-Istandard Ewropew jew l-ekwivalenti rikonoxxut mill-Aġenzija. Persunal li jwettaq kompitu speċjalizzat ieħor għandu jkun kwalifikat kif xieraq f'konformità mal-Istandards uffiċjalment rikonoxxuti. B'deroga għal dan il- punt, dak il-persunal speċifikat fil- punti (g) u (h)(1) u (h)(2), ikkwalifikat fil-kategorija B1 jew B3 f'konformità mal-Anness III (Parti-66) jista' jwettaq u/jew jikkontrolla t-testijiet tal-penetrant tal-kulurant tal-kuntrast tal-kulur.

(g)

Kull organizzazzjoni li tagħmel manutenzjoni fuq ajruplan, għajr fejn iddikjarat mod ieħor fil-punt (j), għandha fil-każ ta' manutenzjoni ta' linja tal-ajruplani, ikollha persunal ta' ċertifikazzjoni kklassifikat tal-ajruplani kkwalifikat bix-xieraq bħala kategorija B1, B2, B3, kif xieraq, skont l-Anness III (Parti-66) u punt 145.A.35.

Barra minn hekk, organizzazzjonijiet bħal dawn jistgħu jużaw ukoll persunal ta' ċertifikazzjoni mħarreġ kif dovut fuq il-kompitu, li jkollu l-privileġġi deskritti f'punti 66.A.20(a)(1) u 66.A.20(a)(3)(ii) u kkwalifikat skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35 sabiex iwettaq manutenzjoni tal-linja skedata minuri u korrezzjoni ta' difetti sempliċi. Id-disponibilità ta' tali persunal ta' ċertifikazzjoni ma għandhiex tissostitwixxi l-ħtieġa għal persunal ta' ċertifikazzjoni ta' kategorija B1, B2, B3, kif xieraq.

(h)

Kwalunkwe organizzazzjoni li tagħmel il-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru, ħlief fejn hu ddikjarat mod ieħor fil-punt (j) għandha:

1.

fil-każ ta' manutenzjoni bażika ta' inġenji tal-ajru kbar, jkollha persunal li jiċċertifika l-inġenji tal-ajru xieraq u kwalifikat skont il-kategorija C f'konformità mal-Parti-66 u l-punt 145.A.35. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni għandu jkollha biżżejjed persunal tal-inġenji tal-ajru ikkwalifikat bħala kategorija B1, B2 kif xieraq f'konformità mal-Parti-66 u l-punt 145.A.35 biex jappoġġja lill-persunal tal-kategorija C li jiċċertifika.

(i)

Persunal ta' appoġġ B1 u B2 jiżgura li l-kompiti rilevanti jew l-ispezzjonijiet kollha jkunu twettqu skont l-istandard meħtieġ qabel mal-persunal tal-kategorija C li jiċċertifika joħroġ iċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz.

(ii)

L-organizzazzjoni għandha żżomm reġistru ta' tali persunal ta' appoġġ B1 u B2.

(iii)

Il-persunal tal-kategorija C li jiċċertifika għandu jiżgura li l-konformità mal- punt (i) tkun intlaħqet u li x-xogħol kollu meħtieġ mill-konsumatur ikun twettaq matul il-verifika jew il-pakkett ta' xogħol ta' manutenzjoni bażika partikolari, u għandu wkoll jivvaluta l-impatt tax-xogħol li ma jsirx bil-ħsieb li x-xogħol jitwettaq jew inkella fejn jitlaħaq qbil mal-operatur biex dan ix-xogħol jiġi diferit għal verifika speċifika jew limitu ta' żmien ieħor.

2.

fil-każ ta' manutenzjoni bażi ta' ajruplani mhux kbar, għandu jkollhom:

(i)

persunal li jiċċertifika kkwalifikat bix-xieraq għal dak it-tip ta' ajruplan bħala kategorija B1, B2, B3, kif xieraq, skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35 jew, jew

(ii)

persunal li jiċċertifika kkwalifikat bix-xieraq għal dak it-tip ta' ajruplan fil-kategorija Ċ megħjun minn persunal ta' sostenn kif speċifikat fil-punt 145.A.35(a)(i).

(i)

Il-persuna li jiċċertifika l-komponenti għandu jikkonforma mal-Anness III (Parti-66).

(j)

B'deroga għall- punti (g) u (h), fir-rigward tal-obbligu għall-konformità mal-Anness III (Parti-66), l-organizzazzjoni tista' tuża l-persunal ikkwalifikat biex jiċċertifika f'konformità mad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

1.

Għal faċilitajiet tal-organizzazzjoni li jinsabu barra mit-territorju tal-Komunità, persunal li jiċċertifika jista' jkun iċċertifikat f'konformità mar-regolamenti tal-avjazzjoni nazzjonali tal-Istati li fih il-faċilità tal-organizzazzjoni hija rreġistrata soġġetta għall-kundizzjonijiet speċifikati fl-Appendiċi IV ta' din il-Parti.

2.

Għal manutenzjoni bil-linja mwettqa fi stazzjoni bil-linja ta' organizzazzjoni li tinsab barra mit-territorju tal-Komunità, il-persunal li jiċċertifika jista' jkun ikkwalifikat f'konformità mar-regolamenti ta' avvjazzjoni nazzjonali tal-Istat li fih ikun ibbażat l-istazzjoni bil-linja, soġġett għall-kundizzjonijiet speċifikati fl-Appendiċi IV ta' din il-Parti.

3.

Għal direttiva tal-ajrunavigabbiltà ta' qabel it-titjira repetittiva, li speċifikament tiddikjara li l-ekwipaġġ tat-titjira jista' jwettaq tali direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà, l-organizzazzjoni tista' toħroġ awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni limitata għall-kmandant tal-inġenju tal-ajru u/jew l-inġinier tat-titjira abbażi tal-liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira li jħaddan. Madanakollu, l-organizzazzjoni għandha tiżgura li taħriġ prattiku suffiċjenti jkun twettaq sabiex jiġi żgurat li tali kmandant tal-inġenji tal-ajru jew inġinier tat-titjira jkun jista' iwettaq id-direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà mal-istandard meħtieġ.

4.

Fil-każ ta' inġenju tal-ajru li jopera 'l bogħod minn post appoġġjat, l-organizzazzjoni tista' toħrġ awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni limitata lill-kmandant u/jew l-inġinier tat-titjira abbażi tal-liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira, sakemm, l-organizzazzjoni tiżgura li twettaq biżżejjed taħriġ prattiku biex ikun żgurat li din il-peruna tista' twetttaq il-kompitu speċifikat skont l-istandard meħtieġ. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il- punt għandhom jiġu ddettaljati fil-proċedura ta' espożizzjoni.

5.

Fil-każijiet mhux previsti li ġejjin, meta inġenju tal-ajru huwa miżmum milli jtir f'post differenti mill-bażi prinċipali fejn ebda persunal li jiċċertifika xieraq mhu disponibbli, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li għandha l-kuntratt biex tipprovdi appoġġ għall-manutenzjoni tista' toħroġ awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni ta' darba:

(i)

lil wieħed mill-impjegat tagħha li li għandu l-kwalifika tat-tip fuq inġenju tal-ajru b'teknoloġija, kostruzzjoni u sistemi simili; or

(ii)

lil kull persuna b'mhux inqas minn ħames snin esperjenza fil-manutenzjoni u li għandha liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru ICAO valida ggradata għat-tip ta' inġenju tal-ajru li għandu bżonn ċertifikazzjoni sakemm m'hemm ebda organizzazzjoni approvata kif xieraq skont din il-Parti f'dak il-post u l-organizzazzjoni kuntrattata għandha evidenza fil-fajl tal-esperjenza u l-liċenzja ta' dik il-persuna.

Kull każ kif speċifikat f'dan il- punt għandu jiġi rrappurtat lill-awtorità kompetenti fi żmien sebat ijiem mill-ħruġ ta' tali awtorizzazzzjoni ta' ċertifikazzjoni. L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata li toħroġ awtorizzazzjoni ta' darba għandha tiżgura li kull manutenzjoni li tista' teffettwa s-sikurezza ta' titjira tiġi vverifikata mill-ġdid minn organizzazzjoni approvata kif xieraq.

145.A.35   Persunal li jiċċertifika u persunal ta' appoġġ

(a)

Minbarra r-rekwiżiti xierqa tal-punti 145.A.30(g) u (h), l-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal li jiċċertifika u l-persunal ta' appoġġ ikollhom fehim adegwat tal-inġenji tal-ajru u/jew tal-komponenti rilevanti li tkun se ssirilhom manutenzjoni flimkien mal-proċeduri assoċjati tal-organizzazzjoni. Fil-każ tal-persunal li jiċċertifika, dan irid jitwettaq qabel il-ħruġ jew il-ħruġ mill-ġdid tal-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni.

(i)

“Persunal ta' appoġġ” tfisser dak il-persunal li jkollu liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru skont l-Anness III (Parti-66) fil-kategorija B1, B2 u/jew B3 bil-klassifikazzjoni tal-inġenju tal-ajru x-xieraq, li jaħdem fl-ambjent tal-manutenzjoni tal-bażi filwaqt li mhux neċessarjament ikollu l-privileġġi taċ-ċertifikazzjoni.

(ii)

“Inġenji tal-ajru u/jew komponenti rilevanti”, tfisser dawk l-inġenji tal-ajru jew il-komponenti speċifikati fl-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni partikolari.

(iii)

“Awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni” tfisser l-awtorizzazzjoni maħruġa lill-persunal li jiċċertifika mill-organizzazzjoni u li tispeċifika l-fatt li dan jista' jiffirma ċ-ċertifikati ta' ħruġ għall-użu fil-limitazzjonijiet iddikjarati f'tali awtorizzazzjoni f'isem l-organizzazzjoni approvata.

(b)

Għajr f'dawk il-każijiet elenkati fil-punti 145.A.30(j) u 66.A.20(a)3(ii), l-organizzazzjoni tista' toħroġ biss awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni lill-persunal li jiċċertifika fir-rigward tal-kategoriji jew tas-subkategoriji bażiċi u kwalunkwe klassifikazzjoni tat-tip elenkata fuq il-liċenzja ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru kif meħtieġ mill-Anness III (Parti-66), bil-kundizzjoni li l-liċenzja tibqa' valida tul il-perjodu ta' validità kollu tal-awtorizzazzjoni u li l-persunal ta' ċertifikazzjoni jibqa' f'konformità mal-Anness III (Parti-66).

(c)

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal kollu li jiċċertifika u l-persunal ta' appoġġ kollu jkun involut f'mill-inqas sitt xhur ta' esperjenza ta' manutenzjoni attwali tal-inġenji tal-ajru jew komponenti rilevanti fi kwalunkwe perjodu ta' sentejn konsekuttivi.

Għall-iskop ta' dan il-punt, “involuti f'manutenzjoni attwali tal-inġenji tal-ajru jew komponenti rilevanti” tfisser li l-persuna tkun ħadmet f'ambjent ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru jew ta' komponenti u/jew eżerċitat il-privileġġi tal-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni u/jew effettivament wettqet manutenzjoni fuq għallinqas uħud mis-sistemi tat-tipi ta' inġenji tal-ajru jew tal-gruppi tal-inġenji tal-ajru speċifikati fl-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni partikolari.

(d)

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal kollu li jiċċertifika u l-persunal ta' appoġġ jirċievu taħriġ ta' kontinwazzjoni suffiċjenti f'kull perjodu ta' sentejn biex jiżguraw li kull persunal ikollu għarfien aġġornat rigward it-teknoloġija rilevanti, il-proċeduri tal-organizzazzjoni u l-kwistjonijiet marbuta mal-element uman.

(e)

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi programm għal taħriġ ta' kontinwità għal persunal li jiċċertifika u persunal ta' appoġġ, inkluż proċedura li tiżgura l-konformità mal- punti rilevanti ta' 145.A.35 bħala bażi għall-ħruġ ta' awtorizzazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni skont din il-Parti għal persunal li jiċċertifika, u proċedura biex tiġi żgurata l-konformità mal-Anness III (Parti 66).

(f)

Ħlief fejn japplika kull każ mhux previst tal-punt 145.A.30(j)(5), l-organizzazzjoni għandha tivvaluta l-persunal li jiċċertifika kollu prospettiv għall-kompetenza, il-kwalifiki u l-kapaċità tiegħu li jwettaq dmiritjietu f'konformità ma' proċedura kif speċifikat fl-espożizzjoni qabel il-ħruġ jew il-ħruġ mill-ġdid ta' awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni skont din il-Parti.

(g)

Meta l-kundizzjonijiet tal- punti (a), (b), (d), (f) u, fejn applikabbli, il-punt (c) jkunu ġew issodisfati mill-persunal li jiċċertifika, l-organizzazzjoni għandha toħroġ awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni li tispeċifika b'mod ċar il-firxa u l-limiti ta' tali awtorizzazzjoni. Validità kontinwatà tal-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni tiddependi fuq konformità kontinwata mal- punti (a), (b), (d), u fejn applikabbli, (c).

(h)

L-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni trid tkun magħmula b'tali mod li l-iskop tagħha jkun ċar għall-persunal li jiċċertifika u għal kull persuna kkwalifikata li jista' jkun li jkollha bżonn teżamina l-awtorizzazzjoni. Fejn jintużaw kodiċi biex jiġi spjegat l-iskop, l-organizzazzjoni għandha tipprovdi traduzzjoni tal-kodiċi. “Persuna awtorizzata” tfisser l-uffiċjali tal-awtoritajiet kompetenti, l-Aġenzija u l-Istat Membru responsabbli mis-sorveljanza tal-inġenju tal-ajru jew il-komponent taħt manutenzjoni.

(i)

Il-persuna responsabbli mis-sistema tal-kwalità għandha tibqa' wkoll responsabbli f'isem l-organizzazzjoni għall-ħruġ ta' awtorizzazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni għall-persunal li jiċċertifika. Tali persuna tista' tinnomina persuni oħra biex dawn joħorġu jew jirrevokaw l-awtorizzazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni f'konformità ma' proċedura kif speċifikat fl-espożizzjoni.

(j)

L-organizzazzjoni għandha żżomm reġistru tal-persunal kollu taċ-ċertifikazzjoni u persunal ta' appoġġ, li għandu jkollu fih:

1.

id-dettalji ta' kull liċenjza tal-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru miżmuma skont l-Anness III (Parti-66); u

2.

kull taħriġ ikkompletat; u

3.

l-ambitu tal-awtorizzazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni maħruġa, fejn rilevanti; u

4.

id-dettalji tal-persunal b'awtorizzazzjonijiet limitati jew ta' darba.

L-organizzazzjoni għandha żżomm reġistru għall-aħħar tliet snin tal-persunal imsemmi fil-punt li jkun temm l-impjieg mal-organizzazzjoni jew malli tkun ġiet irtirata l-awtorizzazzjoni. Barra minn hekk, fuq talba, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandha tforni lill-persunal imsemmi f'dan il-punt b'kopja tar-resġistru personali tagħhom meta jħallu l-organizzazzjoni.

Il-persunal imsemmi f'dan il-punt għandu jingħata l-aċċess fuq talba għar- rekords personali kif spjegat fuq.

(k)

L-organizzazzjoni għandha tipprovdi lill-persunal li jiċċertifika kopja tal-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni tagħhom jew f'format stampat jew elettroniku.

(l)

Persunal li jiċċertifika għandhom jippreżentaw l-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni tagħhom lil kwalunkwe persuna awtorizzata fi żmien 24 siegħa.

(m)

L-età minima għall-persunal li jiċċertifika u l- persunal ta' appoġġ hi 21 sena.

(n)

Id-detentur ta' liċenzja tal-ajruplani tal-kategorija A jista' jeżerċita biss il-privileġġi ta' ċertifikazzjoni fuq tip ta' inġenju tal-ajru speċifiku wara li jkun temm b'suċċess it-taħriġ tal-kompitu tal-inġenju tal-ajru tal-kategorija A relevanti mwettaq minn organizzazzjoni approvat kif dovut skont l-Anness II (Parti-145) jew l-Anness IV (Parti-147). Dan it-taħriġ għandu jinkludi taħriġ prattiku u taħriġ teoriku kif xieraq għal kull kompitu awtorizzat. It-twettiq b'suċċess tat-taħriġ għandu jintwera b'eżami jew b'valutazzjoni fuq il-post tax-xogħol imwettqa mill-organizzazzjoni.

(o)

Id-detentur ta' liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru tal-kategorija B2 jista' jeżerċita biss il-privileġġi ta' ċertifikazzjoni deskritti fil-punt 66.A.20(a)(3)(ii) tal-Anness III (Parti-66) wara li jkun temm b'suċċess (i) it-taħriġ tal-kompitu tal-inġenju tal-ajru tal-kategorija A relevanti u (ii) sitt xhur ta' esperjenza prattika ddokumentata li tkopri l-ambitu tal-awtorizzazzjoni li mbagħad tinħareġ. It-taħriġ tal-kompitu għandu jinkludi taħriġ prattiku u taħriġ teoriku kif xieraq għal kull kompitu awtorizzat. It-twettiq b'suċċess tat-taħriġ għandu jintwera b'eżami jew b'valutazzjoni fuq il-post tax-xogħol. It-taħriġ tal-kompitu u l-eżami/valutazzjoni għandhom jitwettqu mill-organizzazzjoni ta' manutenzjoni li toħroġ l-awtorizzazzjoni tal-persunal li jiċċertifika. L-esperjenza prattika għandha tinkiseb fi ħdan tali organizzazzjoni ta' manutenzjoni.

145.A.40   Tagħmir, għodda u materjal

(a)

L-organizzazzjoni għandu jkollha disponibbli u tuża t-tagħmir, l-għodda u l-materjal meħtieġa biex twettaq l-ambitu tax-xogħol approvat.

1.

Fejn il-manifattur jispeċifika għodda jew tagħmir partikolari, l-organizzazzjoni għandha tuża dik l-għodda jew tagħmir, sakemm l-awtorità kompetenti ma taqbilx dwar l-użu ta' għodda jew tagħmir alternattiv permezz ta' proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni.

2.

It-tagħmir u l-għodda jridu jkunu disponibbli b'mod permanenti, ħlief fil-każ ta' kwalunkwe għodda jew tagħmir li tant ma jintużax li d-disponibbiltà permanenti tiegħu mhix meħtieġa. Tali każijiet għandhom ikunu ddettaljati fi proċedura ta' espożizzjoni.

3.

Organizzazzjoni approvata għal manutenzjoni bażi għandu jkollha tagħmir suffiċjenti għall-aċċess ta' inġenji tal-ajru u pjattaformi/dokks ta' spezzjoni sabiex l-inġenju tal-ajru jkun jista' jiġi spezzjonat kif xieraq.

(b)

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-għodda, it-tagħmir u b'mod partikolari t-tagħmir tal-laboratorju kollha, jiġu kkontrollati u kkalibrati kif xieraq skont standard rikonoxxut b'mod uffiċjali bi frekwenza li tiżgura s-servizzjar u l-preċiżjoni. L-organizzazzjoni għandha żżomm tali rekords ta' kalibrazzjonijiet u traċċabbiltà mal-istandard.

145.A.42   Aċċettazzjoni tal-komponenti

(a)

Il-komponenti kollha għandhom jiġu kklassifikati u ssegregati kif xieraq fil-kategoriji li ġejjin:

1.

Komponenti li huma f'kundizzjoni sodifaċenti, maħruġa fuq Formula 1 tal-EASA jew ekwivalenti, u mmarkati skont is-Sottoparti Q tal-Anness I (Parti-21) għar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

2.

Il-manutenzjoni fuq komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom issir skont din it-taqsima.

3.

Komponenti li mhumiex salvabbli li huma kklassfikati skont il-punt 145.A.42(d).

4.

Partijiet standard użati fuq inġenju tal-ajru, magna, skrun jew komponent ieħor ta' inġenju tal-ajru meta jkunu speċifikati fil-katalgu bl-istampi tal-partijiet tal-manufattur u/jew id-dejta tal-manutenzjoni.

5.

Materjal, kemm jekk bażiku jew li jiġu kkunsmat, użat matul il-manutenzjoni meta l-organizzazzjoni tkun sodisfatta li l-materjal huwa skont l-ispeċifikazzjoni meħtieġa u għandu traċċabbiltà xierqa. All material must be accompanied by documentation clearly relating to the particular material and containing a conformity to specification statement plus both the manufacturing and supplier source.

6.

Komponenti msemmija fil-punt 21A.307(c) tal-Annes I (Parti-21) għar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

(b)

Qabel l-installazzjoni ta' komponent, l-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-komponent partikolari huwa eliġibbli biex jitwaħħal meta standards tad-direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà u/jew il-modifiki jistgħu jkunu applikabbli.

(c)

L-organizzazzjoni tista' tiffabrika firxa ristretta ta' parts għall-użu waqt ix-xogħol li jkun għaddej fil-faċilitajiet tagħha, dejjem jekk il-proċeduri jkunu identifikati fl-espożizzjoni.

(d)

Il-komponenti li jkunu laħqu l-limitu tal-ħajja ċċertifikat tagħhom jew ikun fihom difett li ma jissewwiex għandhom jiġu kklassifikati bħala li mhumiex salvabbli u ma għandhomx jitħallew jidħlu mill-ġdid fis-sistema tal-forniment tal-komponenti sakemm il-limiti tal-ħajja tagħhom iċċertifikati ma jkunux ġew estiżi jew soluzzjoni ta' tiswija ma tkunx ġiet approvata skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012

(e)

Il-komponenti msemmija fil-punt 21A.307(c) tal-Anness I (Parti-21) ta-Regolament (UE) Nru 748/2012 għandhom jiġu installati biss jekk huma kkunsidrati eliġibbli għall-installazzjoni minn sid l-inġenju tal-ajru fl-istess inġenju tal-ajru.

145.A.45   Dejta tal-manutenzjoni

(a)

L-organizzazzjoni għandha żżomm u tuża dejta ta' manutenzjoni attwali u applikabbli fit-twettiq tal-manutenzjoni, inkluż modifiki u tiswijiet.“Applikabbli” tfisser rilevanti għal kull inġenju tal-ajru, komponent jew proċess speċifikat fl-iskeda tal-gradazzjoni tal-klassi tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni u fi kwalunkwe lista tal-kapaċità assoċjata.

Fil-każ ta' dejta ta' manutenzjoni pprovduta minn operatur jew konsumatur, l-organizzazzjoni għandha żżomm tali dejta meta x-xogħol ikun għaddej, bl-eċċezzjoni tal-ħtieġa li tikkonforma mal-punt 145.A.55(c).

(b)

Għall-għanijiet ta' din il-Parti, dejta ta' manutenzjoni applikabbli għandha tkun kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

1.

Kwalunkwe rekwiżit, proċedura direttiva operazzjonali jew informazzjoni applikabbli maħruġa mill-awtorità responsabbli mis-sorveljanza tal-inġenju tal-ajru jew il-komponent;

2.

Kwalunkwe direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà maħruġa mill-awtorità responsabbli għas-sorveljanza tal-inġenju tal-ajru jew il-komponent;

3.

Struzzjonijiet għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, maħruġa mid-dententuri taċ-ċertifikati tat-tip, detenturi taċ-ċertifikati tat-tip supplementari, kwlaunkwe organizzazzjoni oħra mitluba li tippubblika tali dejta skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament Nru 748/2012 u fil-każ ta' inġenji tal-ajru jew komponenti minn pajjiżi terzi id-dejta dwar l-ajrunavigabbiltà mogħtija mandat mill-awtorità responsabbli mis-sorveljanza tal-inġenju tal-ajru jew il-komponent;

4.

Kull standard applikabbli, bħal iżda mhux limitat għall-prattiki standard tal-manutenzjoni rikonoxxuti mill-Aġenzija bħala standard tajjeb għall-manutenzjoni;

5.

Kull dejta applikabbli maħruġa skont il- punt (d).

(c)

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċeduri biex tiżgura li jekk fid-dejta tal-manutenzjoni użata mill-persunal tal-manutenzjoni tinstab kwalunkwe proċedura, prattika, informazzjoni jew struzzjoni għall-manutenzjoni mhix preċiża, mhix kompluta jew ambigwa, din tiġi rreġistrata u nnotifikata lill-awtur tad-dejta tal-manutenzjoni.

(d)

L-organizzazzjoni tista' timmodifika biss struzzjonijiet tal-manutenzjoni skont il-proċedura speċifikata fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni. Fir-rigward ta' dawk it-tibdiliet, l-organizzazzjoni għandha turi li jirriżultaw fi standards ta' manutenzjoni ekwivalenti jew imtejba u li għandha tinforma lid-detentur taċ-ċertifikat tat-tip b'tali bidliet. L-istruzzjonijiet tal-manutenzjoni għall-għanijiet ta' dan il- punt jfissru struzzjonijiet dwar kif jitwettaq il-kompitu ta' manutenzjoni partikolari: se jeskludu d-disinn tal-inġinerija ta' tiswijiet u modifiki.

(e)

L-organizzazzjoni għandha tipprovdi karta tal-ħidma komuni u sistema ta' worksheet biex jintużaw mill-partijiet rilevanti tal-organizzazzjoni. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni għandha tittraskrivi b'mod preċiż id-dejta tal-manutenzjoni inkluża fil- punti (b) u (d) dwar tali karti tal-ħidma jew worksheets jew tagħmel referenza preċiża għall-kompitu ta' manutenzjoni partikolari jew kompiti inklużi f'tali dejta ta' manutenzjoni. Karti tal-ħidma u worksheets jistgħu jiġu ġġenerati permezz tal-kompjuter u jinżammu fuq bażi ta' dejta elettroniku soġġett għal salvagwardji adegwati kontra tibdil mhux awtorizzat u bażi ta' dejta elettroniku għall-back-up li għandu jiġi aġġornat fi żmien 24 siegħa mid-dħul ta' kwalunkwe entrata li ssir fil-bażi ta' dejta elettroniku ewlieni. Kompiti ta' manutenzjoni kumplessi għandhom jiġu transkritti fuq il-karti tal-ħidma jew il-worksheets u suddiviżi fi stadji ċari biex jiġi żgurat rekord tat-twettiq tal-kompitu tal-manutenzjoni komplet.

Fejn l-organizzazzjoni tipprovdi servizz ta' manutenzjoni lil operatur ta' inġenju tal-ajru li jeħtieġ li l-karta tal-ħidma jew is-sistema tal-worksheets tiegħu tintuża, mela tali karta tal-ħidma jew sistema tal-worksheets għandha tintuża. F'dan il-każ, l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċedura biex tiżgura t-tlestija korretta tal-karti tal-ħidma jew il-worksheets tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru.

(f)

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li d-dejta tal-manutenzjoni applikabbli