EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0752

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 752/2014 tal- 24 ta’ Ġunju 2014 li jissostiwixxi l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Test b'rilevanza għaż-ŻEE

OJ L 208, 15.7.2014, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/752/oj

15.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 208/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 752/2014

tal-24 ta’ Ġunju 2014

li jissostiwixxi l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-prodotti ta' oriġini mill-pjanti u mill-annimali li għalihom japplikaw il-livelli massimi tar-residwi tal-pestiċidi (“MRLs”) stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 396/2005, soġġett għad-dispożizzjonijiet f'dak ir-Regolament, huma elenkati fl-Anness I ta' dak ir-Regolament.

(2)

Rigward il-prodotti kkonċernati, għandha tingħata informazzjoni addizzjonali fl-Anness I ta' dak ir-Regolament, b'mod partikolari fejn għandu x'jaqsam mas-sinonimi li jintużaw biex jindikaw il-prodotti u l-ismijiet xjentifiċi tal-ispeċijiet li jkunu ġejjin minnhom il-prodotti.

(3)

Biex l-affarijiet ikunu ċari, għandu jinbidel it-tqassim tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 billi dan l-Anness jinqasam f'żewġ partijiet. L-ewwel parti għandha telenka l-prodotti ta' oriġini mill-pjanti u mill-annimali li għalihom japplikaw l-MRLs, filwaqt li t-tieni parti għandha telenka l-prodotti l-oħrajn li għalihom japplikaw l-istess MRLs, kif imsemmi fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(4)

Minħabba li fil-ġejjieni hemm il-possibbiltà li jiġu stabbiliti l-MRLs għall-prodotti tal-ikel ipproċessati, kif imsemmi fl-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, għandha tinżied annotazzjoni fil-Parti A tal-Anness I ta' dak ir-Regolament li tittratta dawk il-prodotti.

(5)

B'riżultat tat-tqassim il-ġdid tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, in-noti f'qiegħ il-paġna ta' dak l-Anness għandhom jiġu addattati u, fejn ikun hemm bżonn, jitħassru biex ma jkunx hemm noti żejda.

(6)

L-imsieħba kummerċjali tal-Unjoni ġew ikkonsultati permezz tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, u l-kummenti tagħhom ġew ikkunsidrati.

(7)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu jiġi emendat skont dan.

(8)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huwa sostitwit bl-Anness li jinsab ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum mill-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-24 ta’ Ġunju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.


ANNESS

“ANNESS I

PARTI A

Prodotti li joriġinaw mill-pjanti u mill-annimali msemmija fl-Artikolu 2(1) li għalihom japplikaw l-MRLs

Numru tal-kodiċi

Kategorija

Grupp

Prodott ewlieni tal-grupp jew is-sottogrupp  (1)

Ismijiet Xjentifiċi

Il-parti tal-prodott li għaliha japplikaw l-MRLs

sottogrupp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FROTT, FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

 

 

0110000

 

Frott taċ-ċitru

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk

0110010

 

 

Grejpfrut

Citrus paradisi

 

0110020

 

 

Larinġ

Citrus sinensis

 

0110030

 

 

Lumi

Citrus limon

 

0110040

 

 

Xkomp

Citrus aurantifolia

 

0110050

 

 

Mandolin

Citrus reticulata; sinonimu: Citrus deliciosa

 

0110990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0120000

 

Ġewż tas-siġar

 

 

Il-prodott sħiħ wara li titneħħa l-qoxra (minbarra l-qastan)

0120010

 

 

Lewż

Amygdalus communis; sinonimu: Prunus dulcis

 

0120020

 

 

Gewż tal-Brażil

Bertholletia excelsa

 

0120030

 

 

Ġewż tal-anakardju

Anacardium occidentale

 

0120040

 

 

Qastan

Castanea crenata

Il-prodott sħiħ bil-qoxra b'kollox

Castanea dentata

Castanea mollissima

Castanea sativa

0120050

 

 

Ġewż tal-Indi

Cocos nucifera

 

0120060

 

 

Ġellewż/ġellewż Ewropew

Corylus avellana

 

0120070

 

 

Macadamia

Macadamia ternifolia; sinonimu: Macadamia integrifolia

 

Macadamia tetraphylla

0120080

 

 

Ġewż Amerikan

Carya illinoensis

 

0120090

 

 

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

Pinus pinaster

 

0120100

 

 

Pistaċċi

Pistachia vera

 

0120110

 

 

Ġewż

Juglans nigra

 

Juglans regia

 

0120990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0130000

 

Pomu

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk

0130010

 

 

Tuffieħ

Malus domesticus

 

0130020

 

 

Lanġas

Pyrus communis

 

0130030

 

 

Sfarġel

Cydonia oblonga

 

0130040

 

 

Naspli

Mespilus germanica

 

0130050

 

 

Naspli tal-Ġappun

Eriobotrya japonica

 

0130990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0140000

 

Frott tal-għadma

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk

0140010

 

 

Berquq

Armeniaca vulgaris; sinonimu: Prunus armenica

 

0140020

 

 

Ċiras (ħelu)

Cerasus avium; sinonimu: Prunus avium L.

 

0140030

 

 

Ħawħ

Persica vulgaris; sinonimu: Prunus persica

 

0140040

 

 

Għanbaqar

Prunus domestica

 

0140990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0150000

 

Kukku u frott żgħir ieħor

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew qiegħ iz-zokk u z-zkuk (ħlief fil-każ tal-passolina)

0151000

 

(a)

għeneb

 

 

 

0151010

 

 

Għeneb tal-mejda

Vitis vinifera

 

0151020

 

 

Għeneb għall-inbid

Vitis vinifera

 

0152000

 

(b)

frawli

 

Fragaria x ananassa

 

0153000

 

(c)

frott tal-kannamiela

 

 

 

0153010

 

 

Tut

Rubus sect. Rubus

 

0153020

 

 

Ċawsli iswed [Dewberries]

Rubus caesius

 

0153030

 

 

Lampun (aħmar u isfar)

Rubus idaeus

 

0153990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0154000

 

(d)

frott żgħir u kukku oħrajn

 

 

 

0154010

 

 

Mirtill

Vaccinium angustifolium

 

Vaccinium corymbosum

Vaccinium formosum

Vaccinium virgatum

0154020

 

 

Cranberries

Vaccinium macrocarpon

 

0154030

 

 

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

Ribes nigrum

Frott biz-zkuk

Ribes rubrum

0154040

 

 

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

Ribes uva-crispa

 

0154050

 

 

Warda Skoċċiża

Rosa canina

 

Rosa majalis

Rosa rugosa

0154060

 

 

Ċawsli (suwed u bojod)

Morus alba

 

Morus nigra

0154070

 

 

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

Crataegus azarolus

 

0154080

 

 

Frott tas-sebuqa

Sambucus nigra

 

0154990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0160000

 

Frott - diversi bi

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk (minbarra l-ananas)

0161000

 

(a)

qoxra li tittiekel

 

 

 

0161010

 

 

Tamal

Phoenix dactylifera

 

0161020

 

 

Tin

Ficus carica

 

0161030

 

 

Żebbuġ tal-mejda

Olea europaea

 

0161040

 

 

Larinġ tal-qsari

Fortunella japonica

 

Fortunella margarita

0161050

 

 

Karambola

Averrhoa carambola

 

0161060

 

 

Kaki

Diospyros kaki

 

0161070

 

 

Jambolan

Syzygium cuminii

 

0161990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0162000

 

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħar

 

 

 

0162010

 

 

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar u isfar)

Actinidia deliciosa

 

Actinidia chinensis

0162020

 

 

Liċċi

Litchi chinensis

 

0162030

 

 

Frotta tal-passjoni

Passiflora edulis; sinonimu: Passiflora laurifolia

 

0162040

 

 

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

Opuntia ficus-indica

 

0162050

 

 

Tuffieħ stilla

Chrysophyllum cainito

 

0162060

 

 

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

Diospyros virginiana

 

0162990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0163000

 

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbar

 

 

 

0163010

 

 

Avokado

Persea americana

 

0163020

 

 

Banana

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163030

 

 

Mango

Mangifera indica

 

0163040

 

 

Papaja

Carica papaya

 

0163050

 

 

Rummien

Punica granatum

 

0163060

 

 

Ċerimoja

Annona cherimola

 

0163070

 

 

Gwava

Psidium guajava

 

0163080

 

 

Ananas

Ananas comosus

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħa qiegħ iz-zokk

0163090

 

 

Frotta tas-siġra tal-ħobż

Artocarpus altilis

 

0163100

 

 

Durian

Durio zibethinus

 

0163110

 

 

Il-frotta tal-annona

Annona muricata

 

0163990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

 

0210000

 

Ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberu

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew qiegħ iz-zokk (jekk ikun hemm) u l-ħamrija mwaħħla

0211000

 

(a)

patata

 

Solanum tuberosum subsp. tuberosum

 

0212000

 

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

 

 

0212010

 

 

Għeruq tal-kassava

Manihot esculenta

 

0212020

 

 

Patata ħelwa

Ipomoea batatas

 

0212030

 

 

Jammijiet

Dioscorea spp.

 

0212040

 

 

Ararut

Maranta arundinacea

 

0212990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0213000

 

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

 

 

0213010

 

 

Pitravi

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0213020

 

 

Zunnarija

Daucus carota subsp. sativus

 

0213030

 

 

Celeriac/Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

Apium graveolens var. rapaceum

 

0213040

 

 

Għerq tal-mustarda

Armoracia rusticana

 

0213050

 

 

Artiċokks

Helianthus tuberosus

 

0213060

 

 

Zunnarija bajda

Pastinaca sativa

 

0213070

 

 

Tursin tuberuż

Petroselinum crispum convar. radicosum

 

0213080

 

 

Ravanell

Raphanus sativus Il-Grupp tar-Ravanell

 

0213090

 

 

Sassefrika

Tragopogon porrifolius

 

0213100

 

 

Swedes

Brassica napus subsp. napobrassica

 

0213110

 

 

Lift/nevew

Brassica rapa subsp. rapa

 

0213990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0220000

 

Ħxejjex tal-basla

 

 

Il-basal matur wara li jitneħħew il-qoxra u l-ħamrija li jinqalgħu malajr (ħlief il-basal tar-Rebbiegħa/il-basal aħdar u l-basal ta' Wales)

0220010

 

 

Tewm

Allium sativum

 

0220020

 

 

Basal

Allium cepa Common Onion Group

 

0220030

 

 

Xalotti

Allium cepa Aggregatum Group; sinonimu: Allium ascalonicum

 

0220040

 

 

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta’ Wales

Allium cepa Il-Grupp tal-Basal Komuni

Basal mhux matur, biz-zkuk foloz, bil-weraq u f'xi każijiet bil-blanzuni

Allium fistulosum

0220990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0230000

 

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

0231000

 

(a)

solanacea

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk u (fil-każ tal-ispeċijiet tal-ġeneru Physalis) is-sepali

0231010

 

 

Tadam

Lycopersicum esculentum

 

0231020

 

 

Bżar

Capsicum annuum

 

0231030

 

 

Brunġiel

Solanum melongena

 

0231040

 

 

Okra

Abelmoschus esculentus

 

0231990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0232000

 

(b)

kukurbiti tal-qoxra kommestibbli

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk

0232010

 

 

Ħjar

Cucumis sativus

 

0232020

 

 

Gherkins (ħjar żgħir)

Cucumis sativus

 

0232030

 

 

Zukkini

Cucurbita pepo Zucchini Group

 

0232990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0233000

 

(c)

cucurbits tal-qoxra li ma tittikilx

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk

0233010

 

 

Bettieħ

Cucumis melo

 

0233020

 

 

Qara’ aħmar

Cucurbita maxima

 

0233030

 

 

Dulliegħ

Citrullus vulgaris; sinonimu: Citrullus lanatus

 

0233990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0234000

 

(d)

qamħirrum

 

Zea mays convar. saccharata

Il-qlub fuq il-bezzun tal-qamħ mingħajr il-ħliefa

0239000

 

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk

0240000

 

Ħxejjex tal-ġenus Brassica (minbarra l-għeruq tal-brassica u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

 

 

Il-pjanta sħiħa wara li jitneħħew l-għeruq u l-weraq imħassrin (minbarra l-Brussels sprouts u l-ġdur)

0241000

 

(a)

Brassika li tagħmel il-fjuri

 

 

 

0241010

 

 

Brokkli

Brassica oleracea var. italica

 

0241020

 

 

Pastard

Brassica oleracea var. botrytis

 

0241990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0242000

 

(b)

brassika bir-ras

 

 

 

0242010

 

 

Brussels sprouts

Brassica oleracea var. gemmifera

Buttuni tal-kaboċċa biss

0242020

 

 

Kaboċċa bir-ras

Brassica oleracea var. capitata

 

0242990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0243000

 

(c)

brassika bil-weraq

 

 

 

0243010

 

 

Kaboċċa Ċiniża

Brassica rapa subsp. pekinensis

 

0243020

 

 

Kale

Brassica oleracea var. sabellica

 

Brassica oleracea var. viridis

0243990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0244000

 

(d)

ġdur

 

Brassica oleracea var. gongylodes

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew l-għeruq, qiegħ iz-zokk u l-ħamrija mwaħħla (jekk ikun hemm)

0250000

 

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew l-għeruq, il-weraq il-ħażin ta' barra u l-ħamrija (jekk ikun hemm) (minbarra l-krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn, ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet tal-brassika) u kurrat salvaġġ)

0251000

 

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

 

 

 

0251010

 

 

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

Valerianella locusta

 

0251020

 

 

Ħass

Lactuca sativa

 

0251030

 

 

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251040

 

 

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

Lepidium sativum subsp. sativum

Il-prodotti sħaħ tal-ġerminazzjoni ta' żrieragħ veri (kultant tat-tuberi jew tal-basal) fl-ilma, fil-ħamrija jew f'sottostrati idroponiċi, kif dawn huma ddefiniti fl-Opinjoni Xjentifika tal-EFSA, ippubblikata fl-EFSA Journal 2011; 9(11):2424, paġna 9

0251050

 

 

Krexxuni tal-art

Barbarea verna

 

0251060

 

 

Aruka

Eruca sativa

 

0251070

 

 

Mustarda ħamra

Brassica juncea var. rugosa

 

0251080

 

 

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet ta' Brassica)

 

Weraq u z-zkuk tagħhom ta' kull ħaxix (fosthom il-Brassicae) li jinħasdu sal-istadju ta' 8 werqiet veri

0251990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0252000

 

(b)

spinaċi u weraq simili

 

 

 

0252010

 

 

Spinaċi

Spinacia oleracea

 

0252020

 

 

Burdlieq

Portulaca oleracea

 

0252030

 

 

Weraq tal-pitravi

Beta vulgaris var. flavescens

 

0252990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0253000

 

(c)

weraq tad-dwieli u u ta' speċijiet simili

 

Vitis vinifera

 

0254000

 

(d)

krexxuni

 

Nasturtium officinale

 

0255000

 

(e)

witloof/indivja tal-Belġju

 

Cichorium intybus Il-Grupp Foliosum

 

0256000

 

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

 

0256010

 

 

Maxxita

Anthriscus cerefolium

 

0256020

 

 

Kurrat salvaġġ

Allium schoenoprasum

Weraq u raħs

0256030

 

 

Weraq tal-karfus

Apium graveolens var. secalinum

 

0256040

 

 

Tursin

Petroselinum crispum

 

0256050

 

 

Salvja

Salvia officinalis

 

0256060

 

 

Klin

Rosmarinus officinalis

 

0256070

 

 

Sagħtar

Thymus vulgaris

 

0256080

 

 

Ħabaq u l-fjuri li jittieklu

Ocimum basilicum

 

0256090

 

 

Weraq tar-rand

Laurus nobilis

 

0256100

 

 

Stragun

Artemisia dracunculus

 

0256990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0260000

 

Legumi

 

 

Il-prodott sħiħ

0260010

 

 

Fażola (bil-miżwed)

Phaseolus vulgaris

 

0260020

 

 

Fażola (bla miżwed)

Phaseolus vulgaris

 

0260030

 

 

Piżelli (bil-miżwed)

Pisum sativum

 

0260040

 

 

Piżelli (bla miżwed)

Pisum sativum

 

0260050

 

 

Għads

Lens culinaris; sinonimu: Lens esculenta

 

0260990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0270000

 

Ħxejjex biz-zokk

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew il-partijiet li qed jitħassru, il-ħamrija ta' mal-għeruq (minbarra l-qaqoċċ u r-rabarbru)

0270010

 

 

Spraġ

Asparagus officinalis

 

0270020

 

 

Kardun

Cynara cardunculus Il-grupp tal-kardun

 

0270030

 

 

Krafes

Apium graveolens var. dulce

 

0270040

 

 

Bużbież ta' Firenze

Foeniculum vulgare var. azoricum

 

0270050

 

 

Qaqoċċ

Cynara cardunculus Il-grupp tal-qaqoċċ

Il-fjura sħiħa bir-reċipjent b'kollox

0270060

 

 

Kurrat

Allium ampeloprasum ampeloprasum Il-grupp tal-kurrat; sinonimu: Allium porrum

 

0270070

 

 

Rabarbru

Rheum rhabarbarum

Iz-zkuk wara li jitneħħew l-għeruq u l-weraq

0270080

 

 

Rimi tal-pjanta tal-bambù

Bambusa vulgaris

 

Phyllostachys edulis

0270090

 

 

Qlub tal-palma

Bactris gasipaes

 

Cocos nucifera

Daemonorops jenkinsiana

Euterpe edulis

Euterpe oleracea

0270990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0280000

 

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

 

 

Il-prodott sħiħ wara li titneħħa l-ħamrija jew il-materjal li fih ikun tkabbar

0280010

 

 

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

0280020

 

 

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

0280990

 

 

Ħażiż u likeni

 

 

0290000

 

Alka u organiżmi prokarjoti

 

 

 

0300000

ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

 

 

 

Żrieragħ nixfin

0300010

 

 

Fażola

Phaseolus vulgaris

 

0300020

 

 

Għads

Lens culinaris; sinonimu: Lens esculenta

 

0300030

 

 

Piżelli

Pisum sativum

 

0300040

 

 

Lupini

Lupinus albus subsp. albus

 

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Lupinus mutabilis

0300990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

 

 

 

0401000

 

Żrieragħ taż-żejt

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew l-imżiewed, il-qoxra, u l-ħliefa fejn hu possibbli (minbarra l-qoton)

0401010

 

 

Żerriegħa tal-kittien

Linum usitatissimum

 

0401020

 

 

Karawett

Arachis hypogaea

 

0401030

 

 

Żerriegħa tal-peprin

Papaver somniferum subsp. somniferum

 

0401040

 

 

Ġulġlien

Sesamum indicum

 

0401050

 

 

Żerriegħa tal-ġirasol

Helianthus annuus

 

0401060

 

 

Żerriegħa tal-lift

Brassica napus subsp. napus

 

0401070

 

 

Fażola tas-sojja

Glycine max

 

0401080

 

 

Żerriegħa tal-mustarda

Brassica juncea

 

Brassica nigra

Sinapis alba

0401090

 

 

Żerriegħa tal-qoton

Gossypium barbadense

Mhux imnittfa

Gossypium herbaceum

0401100

 

 

Żerriegħa tal-qara' ħamra

Cucurbita pepo Il-grupp Stirjan mingħajr qoxra (Styrian Hulless)

 

0401110

 

 

Żrieragħ tal-għosfor

Carthamus tinctorius

 

0401120

 

 

Żerriegħa tal-fiddloqom

Borago officinalis

 

0401130

 

 

Żerriegħa tal-camelina sativa

Camelina sativa

 

0401140

 

 

Qannebusa

Cannabis sativa subsp. sativa

 

Cannabis sativa subsp. spontanea

0401150

 

 

Żerriegħa tar-riġnuwa

Ricinus communis

 

0401990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0402000

 

Frott taż-żejt

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk (minbarra ż-żebbuġ maħsub għall-produzzjoni taż-żejt)

0402010

 

 

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

Olea europaea var. europaea

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk u l-ħamrija

0402020

 

 

Il-qlub taż-żerriegħa tal-palm taż-żejt

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402030

 

 

Il-frott tal-palm taż-żejt

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402040

 

 

Kapok

Ceiba pentandra

 

0402990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0500000

ĊEREALI

 

 

 

Żrieragħ sħaħ

0500010

 

 

Xgħir

Hordeum vulgare

 

0500020

 

 

Qamħ saraċin u ċereali foloż oħrajn

Fagopyrum esculentum

 

0500030

 

 

Qamħirrum

Zea mays

 

0500040

 

 

Millieġ komuni

Panicum miliaceum

 

0500050

 

 

Ħafur

Avena sativa

 

0500060

 

 

Ross

Oryza sativa

 

0500070

 

 

Segala

Secale cereale

 

0500080

 

 

Sorgu

Sorghum bicolor

 

0500090

 

 

Qamħ

Triticum aestivum

 

0500990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0600000

TÈJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

 

 

 

 

0610000

 

Tejiet

 

Camellia sinensis

Weraq, zkuk u fjuri imnixxfa, jew iffermentati inkella ttrattati b’mod ieħor

0620000

 

Żrieragħ tal-Kafè

 

Coffea arabica

Żrieragħ tal-kafè ħodor

Coffea canephora; sinonimu: Coffea robusta

Coffea liberica

0630000

 

Infusjonijiet erbali minn

 

 

Prodott imnixxef

0631000

 

(a)

fjuri

 

 

Fjuri wara li jitneħħew iz-zkuk u l-partijiet imħassrin (minbarra l-kamomilla)

0631010

 

 

Kamomilla

Chamaemelum nobile sinonimu: Anthemis nobilis

Tiżhir flimkien ma' ammont li ma jistax jiġi evitat teknikament ta' partijiet oħrajn min-naħa tal-pjanta 'l fuq mill-ħamrija

Matricaria recutita; sinonimu: Matricaria chamomilla

0631020

 

 

Ibisku

Hibiscus sabdariffa

 

0631030

 

 

Ward

Rosa spp.

 

0631040

 

 

Ġiżimin

Jasminum officinale

 

Jasminum sambac

 

0631050

 

 

Tilju

Tilia cordata

 

Tilia platyphyllos

 

Tilia tomentosa; sinonimu: Tilia argentea

 

0631990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0632000

 

(b)

weraq u ħxejjex aromatiċi

 

 

Il-weraq u l-partijiet ħodor ta' 'l fuq mill-ħamrija wara li jitneħħew il-weraq imħassrin

0632010

 

 

Frawla

Fragaria x ananassa

 

0632020

 

 

Rooibos

Aspalathus linearis

 

0632030

 

 

Tè tal-Paragwaj

Ilex paraguariensis

 

0632990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0633000

 

(c)

għeruq

 

 

L-għeruq wara li jitneħħew qiegħ iz-zokk u l-ħamrija mwaħħla

0633010

 

 

Valerjana

Valeriana officinalis

 

0633020

 

 

Ġinseng

Panax ginseng

 

Panax quinquefolius

0633990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0639000

 

(d)

kull parti oħra tal-pjanta

 

 

 

0640000

 

Żerriegħa tal-Kawkaw

 

Theobroma cacao

Żrieragħ iffermentati jew imnixxfin wara t-tneħħija tal-qxur

0650000

 

Ħarrub

 

Ceratonia siliqua

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk

0700000

ĦOPS

 

 

Humulus lupulus

Il-ġewża mnixxfa, fil-forma ta' pritkuni u trab mhux ikkonċentrat ukoll

0800000

ĦWAWAR

 

 

 

Il-prodott imnixxef sħiħ, imfarrak jew mitħun

0810000

 

Ħwawar taż-żerriegħa

 

 

 

0810010

 

 

Ħlewwa

Pimpinella anisum

 

0810020

 

 

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

Bunium persicum

 

0810030

 

 

Karfus

Apium graveolens

 

0810040

 

 

Kosbor

Coriandrum sativum

 

0810050

 

 

Kemmun

Cuminum cyminum

 

0810060

 

 

Xibt

Anethum graveolens

 

0810070

 

 

Bużbież

Foeniculum vulgare

 

0810080

 

 

Fienu

Trigonella foenum-graecum

 

0810090

 

 

Noċemuskata

Myristica fragrans

 

0810990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0820000

 

Ħwawar tal-frott

 

 

 

0820010

 

 

Bżar tal-Ġamajka/piment

Pimenta dioica; sinonimu: Pimenta officinalis

 

0820020

 

 

Bżar tas-Sichuan

Zanthoxylum spp.

 

0820030

 

 

Ħlewwa

Carum carvi

 

0820040

 

 

Kardamomu

Elettaria cardamomum

 

0820050

 

 

Frott tal-ġnibru

Juniperus communis

 

0820060

 

 

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

Piper nigrum

 

0820070

 

 

Vanilja

Vanilla planifolia; sinonimu: Vanilla fragrans

 

0820080

 

 

Tamarind (tamar tal-Indja)

Tamarindus indica

 

0820990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0830000

 

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

 

 

 

0830010

 

 

Kannella

Cinnamomum verum; sinonimu: Cinnamomum zeylanicum

 

0830990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0840000

 

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

 

 

0840010

 

 

Għud is-sus

Glycyrrhiza glabra

 

0840020

 

 

Ġinġer

Zingiber officinale

 

0840030

 

 

Żagħfran tal-Indja

Curcuma longa; sinonimu: Curcuma domestica

 

0840040

 

 

Għerq tal-mustarda

Armoracia rusticana

 

0840990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0850000

 

Ħwawar tal-blanzuni

 

 

 

0850010

 

 

Imsiemer tal-qronfol

Syzygium aromaticum; sinonimu: Eugenia caryophyllata

 

0850020

 

 

Kappar

Capparis spinosa

 

0850990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0860000

 

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

 

 

 

0860010

 

 

Żagħfran

Crocus sativus

 

0860990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0870000

 

Ħwawar tal-aril

 

 

 

0870010

 

 

Qoxra ta’ barra tan-noċemuskata

Myristica fragrans

 

0870990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew in-naħa ta’ fuq u l-fdalijiet tal-ħamrija permezz tat-tlaħliħ jew it-tfarfir (minbarra l-kannamiela)

0900010

 

 

Pitravi taz-zokkor

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima

 

0900020

 

 

Kannamieli

Saccharum officinarum

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew il-partijiet imħassrin, il-ħamrija u l-għeruq

0900030

 

 

Għeruq taċ-Ċikwejra

Cichorium intybus Il-Grupp Sativum

 

0900990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TAL-ART

 

 

 

 

1010000

 

Tessuti minn

 

 

Prodott sħiħ (minbarra l-muskolu)

1011000

 

(a)

ħnieżer

 

Sus scrofa

 

1011010

 

 

Muskoli

 

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1011020

 

 

Tessut xaħmi

 

 

1011030

 

 

Fwied

 

 

1011040

 

 

Kliewi

 

 

1011050

 

 

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

1011990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

1012000

 

(b)

bovini

 

Bos primigenius taurus

 

1012010

 

 

Muskoli

 

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1012020

 

 

Tessut xaħmi

 

 

1012030

 

 

Fwied

 

 

1012040

 

 

Kliewi

 

 

1012050

 

 

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

1012990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

1013000

 

(c)

nagħaġ

 

Ovis aries

 

1013010

 

 

Muskoli

 

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1013020

 

 

Tessut xaħmi

 

 

1013030

 

 

Fwied

 

 

1013040

 

 

Kliewi

 

 

1013050

 

 

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

1013990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

1014000

 

(d)

mogħoż

 

Capra aegagrus hircus

 

1014010

 

 

Muskoli

 

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1014020

 

 

Tessut xaħmi

 

 

1014030

 

 

Fwied

 

 

1014040

 

 

Kliewi

 

 

1014050

 

 

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

1014990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

1015000

 

(e)

ekwini

 

Equus spp.

 

1015010

 

 

Muskoli

 

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1015020

 

 

Tessut xaħmi

 

 

1015030

 

 

Fwied

 

 

1015040

 

 

Kliewi

 

 

1015050

 

 

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

1015990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

1016000

 

(f)

tjur

 

 

 

1016010

 

 

Muskoli

 

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1016020

 

 

Tessut xaħmi

 

 

1016030

 

 

Fwied

 

 

1016040

 

 

Kliewi

 

 

1016050

 

 

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

1016990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

1017000

 

(g)

annimali terrestri mrobbija oħrajn

 

 

 

1017010

 

 

Muskoli

 

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1017020

 

 

Tessut xaħmi

 

 

1017030

 

 

Fwied

 

 

1017040

 

 

Kliewi

 

 

1017050

 

 

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

1017990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

1020000

 

Ħalib

 

 

Il-prodott sħiħ ibbażat fuq kontenut ta’ xaħam ta' 4 % tal-piż (3)

1020010

 

 

Bhejjem tal-ifrat

Bos primigenius taurus

 

1020020

 

 

Nagħaġ

Ovis aries

 

1020030

 

 

Mogħoż

Capra aegagrus hircus

 

1020040

 

 

Żwiemel

Equus caballus

 

1020990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

1030000

 

Bajd tat-tjur

 

 

Il-prodott sħiħ wara li titneħħa l-qoxra (4)

1030010

 

 

Tiġieġ

Gallus gallus

 

1030020

 

 

Papri

Anas platyrhynchos

 

1030030

 

 

Wiżż

Anser anser

 

1030040

 

 

Summien

Coturnix coturnix

 

Coturnix japonica

 

1030990

 

 

Oħrajn (2)

 

 

1040000

 

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura

 

M.A.

 

1050000

 

Anfibji u Rettili

 

 

 

1060000

 

Annimali terrestri invertebrati

 

 

 

1070000

 

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

 

 

 

1100000

PRODOTTI TA' ORIĠINI MILL-ANNIMALI - ĦUT, PRODOTTI TAL-ĦUT U KULL PRODOTT TAL-IKEL TAL-BAĦAR JEW TAL-ILMA ĦELU IEĦOR  (5)

 

 

 

 

1200000

ĦXEJJEX JEW PARTIJIET MILL-ĦXEJJEX UŻATI ESKLUŻIVAMENT GĦALL-PRODUZZJONI TAL-GĦALF  (5)

 

 

 

 

1300000

PRODOTTI TAL-IKEL IPPROĊESSATI  (5)

 

 

 

 

M.A.

Mhux applikabbli.

PARTI B

Prodotti oħrajn imsemmija fl-Artikolu 2(1)

Referenzi għall-Parti A

 

Numru tal-kodiċi

Prodotti oħrajn li għalihom japplikaw l-istess MRLs  (6)

Kategorija

Numru tal-kodiċi

Il-prodott ewlieni tal-grupp jew tas-sottogrupp jew  Isem il-prodott ewlieni tal-grupp jew tas-sottogrupp

 

Ismijiet komuni/sinonimi

Ismijiet Xjentifiċi

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

0100000

0110010

Tronġ

 

0110010-001

Amanatsu

Citrus natsudaidai

 

0110010-002

Pomelo

Citrus maxima; sinonimu: Citrus grandis

 

0110010-003

Tronġa

Citrus grandis x Citrus paradisi

 

0110010-004

Tanġelolo

Citrus paradisi x tangelo

 

0110010-005

Tanġelo (minbarra l-minneola)/Ugli®

Citrus tangelo

 

0110010-990

Ibridi oħrajn ta' Citrus paradisi, mhux imsemmijin band'oħra

 

0110020

Larinġ

 

0110020-001

Bergamott

Citrus bergamia

 

0110020-002

Larinġ tal-bakkaljaw

Citrus aurantium

 

0110020-003

Larinġ tad-demm

Citrus sinensis

 

0110020-004

Larinġ ħelu

Citrus sinensis

 

0110020-005

Kinotto

Citrus myrtifolia

 

0110020-006

Larinġ trifoljat

Poncirus trifoliata

 

0110020-990

Ibridi oħrajn ta' Citrus sinensis, mhux imsemmijin band'oħra

 

0110030

Lumi

 

0110030-001

Id Buddha

Citrus medica var. sarcodactyla

 

0110030-002

Tronġ

Citrus medica

0110040

Xkomp

 

0110040-001

Xkomp ħelu Indjan

Citrus limettioides

 

0110040-002

Xkomp tal-kaffir

Citrus hystrix

 

0110040-003

Xkomp ħelu

Citrus limetta

 

0110040-004

Xkomp ta' Tahiti

Citrus latifolia

0110050

Mandolin

 

0110050-001

Kalamondin

Citrus madurensis

 

0110050-002

Klementini

Citrus clementina

 

0110050-003

Mandolin ta' Cleopatra

Citrus reshni

 

0110050-004

Minneola

Citrus tangelo

 

0110050-005

Satsuma

Citrus unshiu

 

0110050-006

Ċitru tat-Tanġier

Citrus tangerina

 

0110050-007

Tangor

Citrus nobilis

 

0110050-990

Ibridi oħrajn ta' Citrus reticulata, mhux imsemmijin band'oħra

 

0120010

Lewż

 

0120010-001

Ġewż tal-berquq

Armeniaca vulgaris; sinonimu: Prunus armenica

 

0120010-002

Lewż morr

Amygdlus communis varjant amara; sinonimu: Prunus dulcis

 

0120010-003

Ġewż tal-Kanarjum

Canarium harveyi

 

 

 

 

0120010-005

Ġewż pili

Canarium ovatum

0120050

Ġewż tal-Indi

 

0120050-001

Ġewż tal-betel

Areca catechu

0120060

Ġellewż/ cobnuts

 

0120060-001

Ġandar

Quercus spp.

 

0120060-002

Ġellewż filbert

Corylus maxima

0120080

Ġewż Amerikan

 

0120080-001

Ġewż tal-Amerka

Carya ovata

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

0120090-001

Qlub tal-ġewż ta' speċijiet li mhumiex Pinus pinea

Pinus cembra

 

0120090-002

Pinus gerardiana

 

0120090-003

Pinus koraiensis

 

0120090-004

Pinus sibirica

 

0120090-005

Pinus pumila

 

0120090-006

Pinus yunnanensis

 

0120090-007

Pinus wallichiana

 

0120090-990

Speċijiet oħra tal-ġeneru Pinus, mhux imsemmijin band'oħra

 

0130010

Tuffieħ

 

0130010-001

Tuffieħ salvaġġ

Malus sylvestris

 

0130010-002

Kratagu Messikan

Crataegus mexicana

0130020

Lanġas

 

0130020-001

Lanġas Orjentali

Pyrus pyrifolia

 

0130020-002

Lanġas Salvaġġ

Pyrus pyraster

 

0130020-003

Lanġas abjad Ċiniż

Pyrus bretschneideri

0130030

Sfarġel

 

0130030-001

Sfarġel taċ-Ċina

Pseudocydonia sinensis

 

0130030-002

Sfarġel tal-Ġappun

Chaenomeles japonica

0140010

Berquq

 

0140010-001

Berquq tal-Ġappun

Prunus mume

 

0140010-002

Nektakott

Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica

0140020

Ċiras (ħelu)

 

0140020-001

Ċirasa sewda komuni

Prunus serotina var. serotina

 

0140020-002

Ċirasa sewda Messikana

Prunus serotina var. capuli

 

0140020-003

Ċirasa ta' Virginia

Prunus virginiana

 

0140020-004

Kornjoli Ewropej

Cornus mas

 

0140020-005

Ċirasa ta' Nanjing

Prunus tomentosa

 

0140020-006

Amarena

Cerasus vulgaris; sinonimu: Prunus cerasus

0140030

Ħawħ

 

0140030-001

Ħawħ ċatt

Prunus persica var. platycarpa

 

0140030-002

Nuċiprisk

Persica vulgaris var. nectarina; sinonimu: Prunus persica var. nucipersica

 

0140030-990

Ibridi oħrajn ta' Persica vulgaris; sinonimu: Prunus persica, li mhux imsemmijin band'oħra

 

0140040

Għanbaqar

 

0140040-001

Pruna Amerikana

Prunus americana

 

0140040-002

Pruna tal-baħar

Prunus maritima

 

0140040-003

Pruna ċirasa/ċeriplam

Prunus cerasifera

 

0140040-004

Pruna Chickasaw

Prunus angustifolia

 

0140040-005

Żinżel Ċiniż

Ziziphus jujuba; sinonimu: Ziziphus zizyphus

 

0140040-006

Għanbaqar aħmar

Prunus domestica subsp. rotunda; sinonimu: Prunus domestica subsp. italica

 

0140040-007

Għanbaqar aħdar

Prunus domestica subsp. italica; sinonimu: Prunus domestica subsp. rotunda

 

0140040-008

Għanbaqar tal-Ġappun

Prunus salicina

 

0140040-009

Għanbaqar Klamath

Prunus subcordata

 

0140040-010

Għanbaqar mirabell

Prunus domestica subsp. syriaca

 

0140040-011

Plamkott/pluwott

Prunus domestica x prunus armeniaca

 

0140040-012

Prunus Nadia®

Prunus salicina x Prunus avium

 

0140040-013

Pruna salvaġġa

Prunus spinosa

0151010

Għeneb tal-mejda (7)

 

0151010-001

Kiwi nanu

Actinidia arguta

 

0151010-002

Kukku ta’ ħames togħmiet

Schisandra chinenesis

0151020

Għeneb għall-inbid

 

0151020-001

Għeneb ta' Amur

Vitis amurensis

 

0151020-002

Musktell

Vitis rotundifolia

0152000

Frawli

 

0152000-001

Frawli tal-misk

Fragaria moschata

 

0152000-002

Frawli salvaġġ

Fragaria vesca

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

 

0153020-001

Kukku Boysen

Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus

 

0153020-002

Kukku Logan

Rubus x loganobaccus

 

0153020-003

Kukku Olallie

Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young

 

0153020-004

Kukku salamun

Rubus spectabilis

 

0153020-005

Kukku Tay

Rubus sect Rubus x Rubus idaeus

 

0153020-006

Kukku ħolqa

Rubus parviflorus

 

0153020-007

Kukku Young

Rubus ursinus var. young

 

0153020-990

Speċijiet oħra tal-ġeneru Rubus, li mhumiex imsemmijin band'oħra

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

0153030-001

Lampun Artiku

Rubus arcticus

 

0153030-002

Lampun iswed

Rubus occidentalis

 

0153030-003

Lampun iswed tal-Korea

Rubus coreanus

 

0153030-004

Lampun tal-Korea

Rubus crataegifolius

 

0153030-005

Lampun nektar

Rubus idaeus x Rubus arcticus

 

0153030-006

Vinilampun

Rubus phoenicolasius

0154010

Mirtill

 

0154010-001

mirtill Aronia (aħmar, iswed u porpru)

Aronia arbutifolia

 

0154010-002

Aronia melanocarpa

 

0154010-003

Aronia prunifolia

 

0154010-004

Mirtill manzanita

Arctostaphylos uva-ursi

 

0154010-005

Mirtill iswed/mirtill Ewropew

Vaccinium myrtillus

 

0154010-006

Mirtill kuħħal

Vaccinium uliginosum

 

0154010-007

Berberu

Berberis vulgaris

 

0154010-008

Ribes isfar

Ribes aureum

 

0154010-009

Loniċera tax-xama'

Lonicera caerulea

 

0154010-010

Mirtill parvifolju

Vaccinium parvifolium

 

0154010-011

Ribes Josta

Ribes × nidigrolaria

 

0154010-012

Naspli tal-fjura bajda

Amelanchier lamarckii

 

0154010-013

Kukku tar-Riħana

Myrtus communis

 

0154010-014

Ribes nativ

Acrotriche depressa

 

0154010-015

Mirtill aħmar komuni/għeneb tal-muntanji

Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea

 

0154010-016

Mirtill aħmar minuri

Vaccinium vitis-idaea var. minus

 

0154010-017

Kukku salal

Gaultheria shallon

 

0154010-018

Argużier

Hippophae rhamnoides

 

0154010-019

Naspli tas-silġ

Amelanchier ovalis

 

0154010-020

Mirtill Ugni/gwav Ċilen

Ugni molinae

 

0154010-021

Ribes salvaġġ

Ribes divaricatum

 

0154010-990

Speċijiet u ibridi oħrajn tal-ġeneri Ribes u Vaccinium, li mhumiex imsemmijin band'oħra

 

0154020

Cranberries

 

0154020-001

Tut tal-art/tut tat-turbiera

Rubus chamaemorus

 

0154020-002

Empetrum/għeneb l-għurab

Empetrum eamesii

 

0154020-003

Empetrum hermaphroditum

 

0154020-004

Empetrum nigrum

 

0154020-005

Empetrum rubrum

 

0154020-006

Muntries

Kunzea pomifera

 

0154020-007

Mirtill perniċi

Mitchella repens

 

0154020-008

Cranberries Ewropej

Vaccinium oxycoccus

0154080

Kukku tas-sebuqa

 

0154080-001

Frawli Ċiniża

Morella rubra

 

0154080-002

Kukku tal-buflu

Shepherdia argentea

 

0154080-003

Tut taċ-Ċina

Maclura tricuspidata

 

0154080-004

Sebuqa salvaġġa

Sambucus ebulus

 

0154080-005

Viburnu Guelder

Viburnum opulus

 

0154080-006

Il-frott taż-żagħruna

Crataegus monogyna

 

0154080-007

Żagħruna Ingliża

Crataegus laevigata; sinonimu: Crataegus oxyacantha

 

0154080-008

Frott tal-falsa

Grewia asiatica

 

0154080-009

Ċirasa lillipilli

Syzygium luehmannii

 

0154080-010

Kukku taż-żorba

Sorbus aucuparia

 

0154080-011

Naspli bajda tal-punent

Amelanchier alnifolia

 

0154080-012

Żebbuġ Russu

Elaeagnus angustifolia

 

0154080-013

Bambinella taż-żorba

Sorbus domestica

0161010

Tamal

 

0161010-001

Tamal tal-Akai

Euterpe oleracea

 

0161010-002

Tamal tal-awara

Astrocaryum vulgare

 

0161010-003

Tamal tad-dum

Hyphaene thebaica

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0161030-001

Żebbuġ iswed Ċiniż

Canarium tramdenum

 

0161030-002

Żebbuġ abjad Ċiniż

Canarium album

 

0161030-003

Tamal Eġizzjan

Balanites aegyptiacus

0161040

Kumkwat

 

0161040-001

Xkomp fortunella

Citrus aurantiifolia x Fortunella spp.

 

0161040-002

Kumkwat marumi/fortunella Ġappuniża

Fortunella japonica

 

0161040-003

Kumkwat nagami/fortunella margarita

Fortunella margarita

 

0161040-990

Speċijiet oħra tal-ġeneru Fortunella, li mhumiex imsemmijin band'oħra

 

0161050

Karambola

 

0161050-001

Ambarella

Spondias cytherea

 

0161050-002

Ribes Indjan/amla

Phyllanthus emblica

 

0161050-003

Babakos

Vasconcellea × heilbornii

 

0161050-004

Bilimbi

Averrhoa bilimbi

 

0161050-005

Tuffieħ tal-anakardju

Anacardium occidentale

 

0161050-006

Żinżel tal-Indi

Ziziphus mauritiana

 

0161050-007

Ġabotikaba/għeneb tal-Brażil

Myrciaria cauliflora

 

0161050-008

tuffieħ tal-Malażja/pomerak

Syzygium malaccense

 

0161050-009

Mombin tal-Malażja/ġobo

Spondias pinnata

 

0161050-010

Mangopruna

Bouea macrophylla

 

0161050-011

Għanbaqar taż-Żulu

Carissa macrocarpa; sinonimu: Carissa grandiflora

 

0161050-012

Tut tal-Indi

Morinda citrifolia

 

0161050-013

Pommarosa

Syzygium jambos

 

0161050-014

Mombin porpru

Spondias purpurea

 

0161050-015

Santol

Sandoricum koetjape

0161070

Ġambul/ Ġambolan

 

0161070-001

Aċerola/Ċirasa tal-Barbados

Malpighia glabra

 

0161070-002

Frawli arbutus

Arbutus unedo

 

0161070-003

Kamukamu

Myrciaria dubia

 

0161070-004

Karanda

Carissa carandas

 

0161070-005

Għanbaqar tal-kako

Chrysobalanus icaco

 

0161070-006

Grumikama/ċirasa tal-Brażil

Eugenia dombeyi; sinonimu: Eugenia brasiliensis

 

0161070-007

Mombin isfar

Spondias mombin

 

0161070-008

Tuffieħ tal-Ġava

Syzygium samarangense

 

0161070-009

Ribes tal-Malażja

Phyllanthus acidus; sinonimu: Phyllanthus distichus

 

0161070-010

Għeneb il-baħar

Coccoloba uvifera

 

0161070-011

Ċirasa tas-Surinam

Eugenia uniflora

 

0161070-012

Tuffieħ tal-ilma

Syzygium aqueum

 

0161070-013

Kokku tal-ilma

Syzygium cordatum

 

0161070-014

Lanġas tal-ilma

Syzygium guineense

0162020

Liċċi

 

0162020-001

Longan/għajn id-dragun

Dimocarpus longan

 

0162020-002

Marula

Sclerocarya birrea

 

0162020-003

Salak

Salacca zalacca; sinonimu: Salacca edulis

 

0162020-004

Xkomp Spanjol

Melicoccus bijugatus

0162030

Frotta tal-passjoni/ marakuja

 

0162030-001

Frotta tal-passjoni tawwalija

Passiflora mollissima

 

0162030-002

Granadilla kbira

Passiflora quadrangularis

 

0162030-003

Granadilla

Passiflora ligularis

 

0162030-004

Frott tal-Monstera

Monstera deliciosa

 

0162030-005

Frotta tal-passjoni mġewnħa

Passiflora alata

0162040

Bajtar tax-xewk -

 

0162040-001

Pitajja/frott tad-dragun

Hylocereus undatus

 

0162040-002

Pitajja ħamra

Hylocerus triangularis

 

0162040-003

Frott tas-sagwaro

Carnegiea gigantea

0162060

Kaki tal-Virginia

 

0162060-001

Kaki Sewda

Diospyros digyna

 

0162060-002

Kaki ħadra

Pouteria viridis

 

0162060-003

Kaki bajda

Casimiroa edulis

 

0162060-004

Kaki safra/kanistell

Pouteria campechiana

0163010

Avokado

 

0163010-001

Avokado għall-produzzjoni taż-żejt

Persea americana

0163020

Banana

 

0163020-001

Banana Cavendish/banana kbira

Musa acuminata

 

0163020-002

Musa balbisiana

 

0163020-003

Musa acuminata x Musa balbisiana

 

0163020-004

Banana nanija/swaba tan-nisa

Musa acuminata

 

0163020-005

Pjantaġġni/Banana tat-tisjir

Musa acuminata

 

0163020-006

Musa balbisiana

 

0163020-007

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163040

Papajja

 

0163040-001

Tuffieħ aki

Blighia sapida

 

0163040-002

gwava ananas

Acca sellowiana; sinonimu: Feijoa sellowiana

 

0163040-003

Langsat

Lansium domesticum

 

0163040-004

Mangostin porpru

Garcinia mangostana

 

0163040-005

Larinġill/lulo

Solanum quitoense

 

0163040-006

Pawpaw

Asimina triloba

 

0163040-007

Tamarill/tadam tas-siġar

Cyphomandra betacea; sinonimu: Solanum betaceum

0163060

Ċerimojja

 

0163060-001

Limonja

Limonia acidissima

 

0163060-002

Ilama

Annona diversifolia

 

0163060-003

Sapota mammej

Pouteria sapota

 

0163060-004

Marmeladedos/ġenipa Amerikana

Genipa americana

 

0163060-005

Pulasan

Nephelium mutabile

 

0163060-006

Rambutan/liċċi sufin

Nephelium lappaceum

 

0163060-007

Sapodilli

Manilkara zapota

 

0163060-008

Puma kannella

Annona squamosa

 

0163060-009

Anona ħamra

Annona reticulata

0163070

Gwavi

 

0163070-001

Gwavi tal-Brażil

Psidium guineense

 

0163070-002

Gwavi Cattley/gwavi tal-Perù

Psidium cattleianum; sinonimu: Psidium littorale

 

0163070-003

Gwavi ta' Kosta Rika

Psidium friedrichsthalianum

 

0163070-004

Gwajabillo

Psidium sartorianum

 

0163070-005

Paragwavi

Psidium acutangulum

0163090

Frott tas-siġra tal-ħobż

 

0163090-001

Jackfruit/Ġak

Artocarpus heterophyllus

 

0163090-990

Speċijiet oħra tal-ġeneru Artocarpus, li mhumiex imsemmijin band'oħra

 

0200000

0211000

Sottogrupp

(a)

Patata

 

0211000-001

Andiġena

Solanum tuberosum subsp. andigena

0212010

Għeruq tal-kassava

 

0212010-001

Tannja vjola/daxin vjola

Xanthosoma violaceum

 

0212010-002

Kanna

Canna indica; sinonimu: Canna edulis

 

0212010-003

Ċentinarja

Sechium edule

 

0212010-004

Taro/daxin

Colocasia esculenta var. esculenta

 

0212010-005

Eddoe

Colocasia esculenta var. antiquorum

 

0212010-006

Għeruq tal-Konjak

Amorphophallus konjac

 

0212010-007

Makabo/widnet l-iljunfant

Xanthosoma sagittifolium

0212030

Jammijiet

 

0212030-001

Fażola tal-jam tal-Amażon

Pachyrhizus tuberosus

 

0212030-002

Fażola tal-patata

Apios americana

 

0212030-003

Fażola tal-jam tal-Andes

Pachyrhizus ahipa

 

0212030-004

Fażola tal-jam tal-Messiku

Pachyrhizus erosus

0212040

Ararut

 

0212040-001

Għeruq tal-lotus tal-Indja/lotus sagra

Nelumbo nucifera

0213020

Zunnarija

 

0213020-001

Varjetajiet ikkuluriti ta' zunnarija

Daucus carota subsp. sativus

 

0213020-002

Karrotti żgħar

Daucus carota subsp. sativus

0213040

Għeruq mustarda

 

0213040-001

Għeruq taċ-ċikwejra salvaġġa

Taraxacum sect. Ruderalia; sinonimu: Taraxacum officinale

 

0213040-002

Għeruq tal-ġenzjana

Gentiana lutea

0213050

Artiċokk

 

0213050-001

Artiċokk Ċiniż

Stachys affinis

0213070

Għeruq tat-tursin

 

0213070-001

Għeruq tal-anġelika

Angelica archangelica

 

0213070-002

Għeruq tas-sassifraga burnet

Pimpinella saxifraga

 

0213070-003

Għeruq tal-karfus tal-muntanji

Levisticum officinale

 

0213070-004

Għeruq tal-ħurrieq

Urtica dioica

 

0213070-005

Speċijiet oħra tal-ġeneru Urtica, mhux imsemmijin band'oħra

 

 

0213070-006

Sorfolja tal-għerq tuberuż

Chaerophyllum bulbosum

0213080

Ravanell

 

0213080-001

Ravanell iswed/ravanell xitwi

Raphanus sativus

 

0213080-002

Dajkon/ravanell Ġappuniż

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0213080-003

Għeruq tal-maka

Lepidium meyenii

 

0213080-004

Ravanell żgħir

Raphanus sativus var. radicula

 

0213080-005

Ċiperu

Cyperus esculentus

0213090

Leħjet il-bodbod

 

0213090-001

Lappa

Arctium lappa

 

0213090-002

L-għeruq ta' sieq il-ġurat

Campanula rapunculus

 

0213090-003

Leħjet il-bodbod sewda

Scorzonera hispanica

 

0213090-004

Zunnarija bajda/skirret

Sium sisarum

 

0213090-005

Leħjet il-bodbod Spanjola

Scolymus hispanicus

0213110

Rapa

 

0213110-001

Mustardi tal-għerq tuberuż

Brassica juncea subsp. napiformis

0220010

Tewm

 

0220010-001

Tewm tal-weraq mibrum

Allium obliquum

0220020

Basal

 

0220020-001

'Cipollotto Nocerino DOP'

Allium cepa Il-Grupp tal-Basal Komuni

 

0220020-002

Basal perla

Allium ampeloprasum ampeloprasum Il-Grupp tal-Kurrat; sinonimu: Allium porrum

 

0220020-003

Basal Ċiniż

Allium chinense

 

0220020-004

Basal komuni/basal tal-pikles

Allium cepa Il-Grupp tal-Basal Komuni

0220030

Basal tal-qoxra skura/xalott

 

0220030-001

Xalott griż ta' Franza

Allium oschaninii

 

0220030-002

Xalott tal-Persja

Allium stipitatum

0220040

Basal żgħir/skaljon/basal tar-Rebbiegħa

 

0220040-001

Basla li timxi/basla tal-Eġittu

Allium ×proliferum; sinonimu: Allium cepa var. proliferum

0231010

Tadam

 

0231010-001

Alkekenġi

Physalis alkekengi

 

0231010-002

Alkekenġi Peruvjani

Physalis peruviana

 

0231010-003

Tadam ċiras

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme

 

0231010-004

Tadam frawli

Physalis grisea; sinonimu: Physalis edulis

 

0231010-005

Goġi komuni/goġi taċ-Ċina

Lycium barbarum

 

0231010-006

Lycium chinense

 

0231010-007

Tadam liċċi

Solanum sisymbriifolium

 

0231010-008

Tadam żenguli

Lycopersicon esculentum var. pyriforme

 

0231010-009

Tomatillo

Physalis philadelphica

0231020

Bżar ħelu

 

0231020-001

Bżar felfel

Capsicum annuum var. annuum

 

Capsicum baccatum

 

Capsicum chinense

 

Capsicum frutescens

 

Capsicum pubescens

0231030

Brinġiel

 

0231030-001

Brinġiel Afrikan

Solanum macrocarpon

 

0231030-002

Brinġiel tal-Etjopja

Solanum aethiopicum

 

0231030-003

Pepino

Solanum muricatum

 

0231030-004

Stramonju

Solanum incanum

 

0231030-005

Brinġiel piżella

Solanum torvum

0232010

Ħjar

 

0232010-001

Ħjar tal-Armenja

Cucumis melo var. flexuosus

 

0232010-002

Ħjar komuni

Cucumis sativus

0232020

Ħjar tal-pikles

 

0232020-001

Gerkin bur

Cucumis anguria subsp. anguria

0232030

Courgettes/Zucchini

 

0232030-001

Luffa angulata

Luffa acutangula

 

0232030-002

Kalabaxx

Lagenaria siceraria

 

0232030-003

Ċentinarja

Sechium edule

 

0232030-004

Qargħa liedna

Coccinia grandis

 

0232030-005

Qargħa ppuntata/parval

Trichosanthes dioica

 

0232030-006

Qargħa serp

Trichosanthes cucumerina var. anguina

 

0232030-007

Karavella/bettiegħ morr

Momordica charantia

 

0232030-008

Kukurbit tas-sajf/zukkini/pâtisson/kukurbit pattypan /qarabagħli

Cucurbita pepo

0233010

Bettiegħ

 

0233010-001

Kiwano

Cucumis metuliferus

0233020

Qara' aħmar

 

0233020-001

Kukurbit tawwali

Cucurbita moschata

 

0233020-002

Bettiegħ tax-xitwa

Benincasa hispida

 

0233020-003

Kukurbit tax-xitwa/kukurbit aħmar kuri/qara' twil (varjetajiet tardivi)

Cucurbita maxima

0234000

Sottogrupp

(d)

Qamħ ħelu

 

0234000-001

Qamħirrun żgħir

Zea mays

0241010

Brokkoli

 

0241010-001

Brokkoli tal-Kalabrija

Brassica oleracea var. italica

 

0241010-002

Brokkoli Ċiniż/kai-lan

Brassica oleracea var. alboglabra

 

0241010-003

Choi sum/tsoi sam (8)

Brassica rapa var. parachinensis

 

0241010-004

Rapini/brokkoletti/brokkoli raab

Brassica rapa Il-Grupp Broccoletto

0241020

Pastard

 

0241020-001

Pastard Romanesco/brokkoli Romanesco

Brassica oleracea var. botrytis

0242020

Kaboċċi

 

0242020-001

Kaboċċa bil-ponta

Brassica oleracea var. capitata

 

0242020-002

Kaboċċa ħamra

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

 

0242020-003

Kaboċċa Savoy

Brassica oleracea var. sabauda

 

0242020-004

Kaboċċa bajda

Brassica oleracea var. capitata f. alba

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

0243010-001

Kaboċċa Ċiniża ċatta

Brassica rapa var. rosularis

 

0243010-002

Mustarda Indjana/ħaxixa tal-mustarda

Brassica juncea

 

0243010-003

Komatsuna

Brassica perviridis

 

0243010-004

Miżuna (9)

Brassica rapa subsp. nipposinica

 

0243010-005

Pak-choi/paksoi

Brassica chinensis

 

0243010-006

Liftija (10)

Brassica rapa subsp. rapa

0243020

Kaboċċi tal-weraq twal

 

0243020-001

Borecoles/collards greens/kaboċċa mberfla

Brassica oleracea var. viridis

 

0243020-002

Kaboċċa medullosa

Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa

 

0243020-003

Kaboċċa longata

Brassica oleracea var. longata

 

0243020-004

Weraq tal-Ġdur (11)

Brassica oleracea var. gongylodes

 

0243020-005

Kaboċċa liftija

Brassica napus var. pabularia

 

0243020-006

Kaboċċa Portugiża

Brassica oleracea convar. costata

0251010

Valerjanella

 

0251010-001

Valerjanella tal-Italja

Valerianella eriocarpa

0251020

Ħass

 

0251020-001

Ħass iqarmeċ/ħass iceberg/lollo biondo/lollo rosso

Lactuca sativa Il-Grupp ta' ħass iqarmeċ

 

0251020-002

Ħass għat-tqattiegħ

Lactuca sativa Il-Grupp ta' ħass għat-tqattiegħ

 

0251020-003

Ħass ikkabuċċjat

Lactuca sativa Il-Grupp tal-ħass ikkabuċċjat

 

0251020-004

Ħass romaine/cos

Lactuca sativa Il-grupp cos

0251030

Escaroles/indivja tal-werqa wiesgħa

 

0251030-001

Indivja mberfla

Cichorium endivia var. crispum

 

0251030-002

Ċikwejra salvaġġa

Taraxacum sect. Ruderalia; sinonimu: Taraxacum officinale

 

0251030-003

Ċikwejra komuni/puntarelle

Cichorium intybus

 

0251030-004

Radicchio/Ċikwejra ħamra

Cichorium intybus var. foliosum

 

0251030-005

Ċikwejra kaboċċata

Cichorium intybus Il-Grupp Sugar loaf

 

0251030-006

Ċikwejra salvaġġa/ċikwejra komuni

Cichorium intybus var. foliosum

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi ieħor

 

0251040-001

Nebbieta tax-xnien

Medicago sativa subsp. sativa

 

0251040-002

Nebbieta tal-basal aħdar Ċiniż/tewm orjentali/basal aħdar tewmi

Allium tuberosum

 

0251040-003

Nebbieta tal-Brokkoli

Brassica oleracea var. italica

 

0251040-004

Nebbieta tar-ravanell Ġappuniż

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0251040-005

Rimi tat-tanaċet/rimi tal-ġinġer

Zingiber officinale

 

0251040-006

Nebbieta tal-fażola mung

Vigna radiata

 

0251040-007

Rimi u nebbieta tal-piżelli

Pisum sativum

 

0251040-008

Nebbieta tal-aruka

Eruca sativa

 

0251040-009

Nebbieta tal-fażola sojja

Glycine max

 

0251040-010

Rimi u nebbieta tal-ġirasoll

Helianthus annuus

 

0251040-011

Rimi tal-qamħ

Triticum aestivum

 

0251040-990

Speċijiet oħrajn li jintużaw għall-produzzjoni ta' nebbieta u rimi

 

0251060

Aruka

 

0251060-001

Ġarġirisfar

Diplotaxis tenuifolia

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom l-ispeċi tal-brassica)

 

0251080-001

Weraq tal-pitravi

Beta vulgaris var. flavescens

 

0251080-002

Skalora/indivja tal-werqa wiesgħa

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251080-003

Mustarda Indjana/ħaxixa tal-mustarda

Brassica juncea

 

0251080-004

Ħass

Lactuca sativa

 

0251080-005

Spinaċi

Spinacia oleracea

 

0251080-990

Speċijiet oħra li jinħasdu meta l-weraq ikun għadu żgħir

 

0252010

Spinaċi

 

0252010-001

Għobbejra/Spinaċi Ċiniż

Amaranthus blitum

 

0252010-002

Amaranthus cruentus

 

0252010-003

Amaranthus dubius

 

0252010-004

Amaranthus tricolor

 

0252010-005

Amaranthus viridis

 

0252010-006

Bitterblad/bitawiri

Cestrum latifolium

 

0252010-007

Vernonja morra

Vernonia spp.

 

0252010-008

Weraq tal-fażola tat-tikka sewda/weraq tal-piżelli tal-baqra

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0252010-009

Weraq tal-kassava

Manihot esculenta

 

0252010-010

Lellux kommestibbli

Chrysanthemum coronarium

 

0252010-011

Spinaċi ta' New Zealand

Tetragonia tetragoniodes

 

0252010-012

Spinaċi falza

Atriplex hortensis

 

0252010-013

Weraq tal-patata ħelwa

Ipomoea batatas

 

0252010-014

Weraq tat-tannja/tajer

Xanthosoma sagittifolium

0252020

Burdlieq

 

0252020-001

Barilja

Salsola soda

 

0252020-002

Ħaxixa tal-ħġieġ/salikornja Ewropea

Salicornia europea

 

0252020-003

Bużbież il-baħar

Crithmum maritimum

 

0252020-004

Aster tal-bukketti

Aster tripolium

 

0252020-005

Limonju komuni

Limonium vulgare

 

0252020-006

Ħass/Insalata tal-minaturi

Montia perfoliata

0252030

Weraq tal-pitravi

 

0252030-001

Weraq tas-selq salvaġġ

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0252030-002

Selq

Beta vulgaris var. cicla

0253000

Sottogrupp

(c)

Weraq tad-dielja u speċijiet simili

 

0253000-001

Rimi tal-akaċja tixxeblek

Acacia pennata

 

0253000-002

Spinaċi dielja/spinaċi xeblieka

Basella alba

0254000

Sottogrupp

(d)

Krexxuni

 

0254000-001

Kampanella tal-ilma

Ipomea aquatica

 

0254000-002

Felċi tal-ilma

Marsilea crenata

 

0254000-003

Mimosa tal-ilma

Neptunia oleracea

0255000

Sottogrupp

(e)

Witloof/indivja Belġjana/ċikwejra Belġjana

 

0255000-001

Weraq taċ-ċikwejra salvaġġa (sfurzati)

Taraxacum sect. Ruderalia; sinonimu: Taraxacum officinale

0256020

Kurrat salvaġġ

 

0256020-001

Basal aħdar Ċiniż/tewm orjentali/basal aħdar tewmi

Allium tuberosum

 

0256020-002

Tewm ta' weraq wiesa'/tewm salvaġġ

Allium ursinum

0256030

Weraq tal-karfus

 

0256030-001

Anġelika (weraq u zkuk)

Angelica archangelica

 

0256030-002

Tursin il-għul kbir

Sanguisorba officinalis

 

0256030-003

Weraq tal-karwija

Carum carvii

 

0256030-004

Weraq tal-kosbor

Coriandrum sativum

 

0256030-005

Weraq tal-kosbor falz

Eryngium foetidum

 

0256030-006

Weraq tax-xibt

Anethum graveolens

 

0256030-007

Weraq tal-bużbież

Foeniculum vulgare

 

0256030-008

Weraq tal-fienu

Trigonella foenum-graecum

 

0256030-009

Fejġel

Ruta graveolens

 

0256030-010

Weraq tal-karfus tal-muntanji

Levisticum officinale

 

0256030-011

Pimpinella maġġura

Pimpinella major

 

0256030-012

Tursin il-għul

Sanguisorba minor

 

0256030-013

Dokk

Rumex flexuosus

 

0256030-014

Rumex hydrolapathum

 

0256030-015

Rumex rugosus; sinonimu: Rumex acetosa subsp. ambiguus

 

0256030-016

Rumex sanguineus

 

0256030-017

Sorfolja tal-mirra

Myrrhis odorata

0256040

Tursin

 

0256040-001

Weraq tat-tursin tal-għerq kbir

Petroselinum crispum convar. radicosum

0256050

Salvja

 

0256050-001

Fidloqqom

Borago officinalis

 

0256050-002

Sempreviva bajda

Helichrysum italicum

 

0256050-003

Salvja ta' Sqallija

Salvia fruticosa; sinonimu: Salvia triloba

 

0256050-004

Salvja Messikana

Salvia leucantha

 

0256050-990

Speċijiet u ibridi oħra tal-ġeneru Salvia, li mhumiex imsemmijin band'oħra

 

0256060

Klin

 

0256060-001

Klin santolina

Santolina rosmarinifolia; sinonimu: Santolina virens

0256070

Timu

 

0256070-001

Sagħtar

Thymus serpyllum

 

0256070-002

Origanu ta' Kreta/origanu Tork

Origanum onites

 

0256070-003

Sagħtrija tal-lumi

Micromeria biflora; sinonimu: Satureja biflora

 

0256070-004

Timu riħet il-lumi

Thymus xcitriodorus

 

0256070-005

Merqtux

Origanum majorana; sinonimu: Majorana hortensis

 

0256070-006

Timu mastku

Thymus mastichina

 

0256070-007

Origanu

Origanum vulgare

 

0256070-008

Sagħtrija tas-sajf

Satureja hortensis

 

0256070-009

Origanu Sirjan/issopu tal-bibbja

Origanum syriacum

 

0256070-010

Sagħtrija tax-xitwa

Satureja montana

0256080

Ħabaq u l-fjuri tiegħu kommestibbli

 

0256080-001

Nagħnigħa tat-tuffieħ

Mentha suaveolens

 

0256080-002

Ċentella

Centella asiatica

 

0256080-003

Bergamott

Mentha × piperita nm. citrata

 

0256080-004

Nagħniegħ ta' Korsika

Mentha requienii

 

0256080-005

Zukkini (il-fjuri kommestibbli)

Cucurbita pepo il-Grupp taż-Zucchini

 

0256080-006

Nagħniegħa tal-ġinġer

Mentha × gracilis

 

0256080-007

Ħabaq tal-Greċja

Ocimum basilicum var. minimum

 

0256080-008

Ħabaq muswaf

Ocimum americanum

 

0256080-009

Tulsi/tulasi

Ocimum tenuiflorum

 

0256080-010

Buriħa

Melissa officinalis

 

0256080-011

Ħabaq lumi

Ocimum × citriodorum

 

0256080-012

Kammilta

Calamintha nepeta; sinonimu: Clinopodium nepeta

 

0256080-013

Houttuynia cordata

Houttuynia cordata

 

0256080-014

Qronfol Indjan (il-fjuri kommestibbli)

Tagetes minuta

 

0256080-015

Tagetes tenuifolia

 

0256080-016

Speċijiet oħra tal-ġeneru Tagetes, li mhumiex imsemmijin band'oħra

 

 

0256080-017

Kabuċċinella

Tropaeolum majus

 

0256080-018

Tropaeolum minus

 

0256080-019

Plejju

Mentha pulegium

 

0256080-020

Pepermint

Mentha × piperita

 

0256080-021

Suffejra tal-ġonna (il-fjuri kommestibbli)

Calendula officinalis

 

0256080-022

Limnophila aromatica

Limnophila aromatica

 

0256080-023

Nagħniegħ

Mentha spicata; sinonimu: Mentha viridis

 

0256080-024

Ħabaq

Ocimum basilicum var. thyrsiflorum

 

0256080-025

Kosbor tal-Vjetnam/nagħniegħ tal-Vjetnam

Persicaria odorata

 

0256080-026

Nagħniegħ salvaġġ/nagħniegħ taż-żwiemel

Mentha aquatica

 

0256080-990

Fjuri oħrajn kommestibbli

 

 

0256080-991

Speċijiet oħra tal-ġeneru Mentha, li mhumiex imsemmijin band'oħra

 

0256090

Weraq tar-rand

 

0256090-001

Weraq tal-kari

Murraya koeningii; sinonimu: Bergera koenigi

 

0256090-002

Weraq tal-ixkomp tal-kaffir

Citrus hystrix

 

0256090-003

Kassja Sijamiża

Senna siamea

 

0256090-004

Weraq tal-betel salvaġġ

Piper sarmentosum

0256100

Stregun

 

0256100-001

Ħaxixa ħelwa tal-Aztec

Lippia dulcis; sinonimu: Phyla dulcis

 

0256100-002

Pjanta taż-żerriegħa tad-duda/tè Messikan/tè tal-Ġiżwiti

Dysphania ambrosioides

 

0256100-003

Issopu

Hyssopus officinalis

 

0256100-004

Ħaxixa lummija

Cymbopogon citratus

 

0256100-005

Origanu Messikan

Lippia graveolens

 

0256100-006

Ħurrieq

Urtica dioica

 

0256100-007

Speċijiet oħra tal-ġeneru Urtica, li mhumiex imsemmijin band'oħra

 

 

0256100-008

Stregun Russu

Artemisia dracunculoides

 

0256100-009

Stevja

Stevia rebaudiana

0260010

Fażola (bil-miżwed)

 

0260010-001

Fażola tal-ażuki

Vigna angularis

 

0260010-002

Fażola tat-tikka sewda/Piżelli tal-baqra

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0260010-003

Ful

Vicia faba (kull sottospeċi u varjant)

 

0260010-004

Fażola borlotti/fażola kannellini/fażola komuni/fażola twila/fażola Franċiża/fażola tat-tqattiegħ/fażola tinqasam

Phaseolus vulgaris (kull sottospeċi u varjant)

 

0260010-005

Ġulbiena morra/ġulbiena ħamra

Vicia ervilia; sinonimu: Ervum ervilia

 

0260010-006

Fażola guwar

Cyamopsis tetragonoloba

 

0260010-007

Fażola Jack

Canavalia ensiformis

 

0260010-008

Fażola tal-Eġittu/fażola tal-Kajr

Lablab purpureus

 

0260010-009

Fażola bajda ta' Lima

Phaseolus lunatus var. lunatus

 

0260010-010

Ġulbiena monanta

Vicia monanthos

 

0260010-011

Fażola mung

Vigna radiata

 

0260010-012

Fażola rossa

Vigna umbellata

 

0260010-013

Fażola ta' Spanja

Phaseolus coccineus

 

0260010-014

Fażola tas-sojja

Glycine max

 

0260010-015

Fażola li tinten/fażola morra

Parkia speciosa

 

0260010-016

Ġulbien

Vicia sativa var. sativa

 

0260010-017

Fażola twila Ċiniża

Vigna unguiculata var. sesquipedalis

0260020

Fażola (mingħajr miżwed)

 

0260020-001

L-ispeċijiet elenkati bin-numri tal-kodiċi 0260010-xxx, mingħajr il-miżwed

 

0260030

Fażola (mingħajr miżwed)

 

0260030-001

Piżelli sfraġ

Tetragonolobus purpureus

 

0260030-002

Ġulbiena sewda

Lathyrus sativus

 

0260030-003

Ċiċri

Cicer arietinum subsp. arietinum

 

0260030-004

Piżella tal-ġonna/piżella ħadra/mangetout/piżella tas-silġ/piżelli mnixxfa, imqaxxra u maqsuma/piżella taz-zokkor

Pisum sativum (kull sottospeċi u varjant)

 

0260030-005

L-imżiewed tas-siġra tal-għerq mustarda

Moringa oleifera; sinonimu: Moringa pterygosperma

 

0260030-006

Piżelli tal-ħamiema

Cajanus cajan

0260040

Piżelli (mingħajr miżwed)

 

0260040-001

L-ispeċijiet elenkati bin-numri tal-kodiċi 0260030-xxx, mingħajr il-miżwed

 

0260050

Għads

 

0260050-001

Fażola tal-lupina

Lupinus albus subsp. albus

 

0260050-002

Lupinus angustifolius

 

0260050-003

Lupinus luteus

 

0260050-004

Lupinus mutabilis

0270010

Sfraġ

 

0270010-001

Nebbieta tal-ħops

Humulus lupulus

0270020

Kardun

 

0270020-001

Zkuk tal-fidloqqom

Borago officinalis

0270050

Qaqoċċ

 

0270050-001

Fjuri tal-banana

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

 

ibridi Musa acuminata x Musa balbisiana

0270060

Kurrat

 

0270060-001

Kurrat

Allium kurrat; sinonimu: Allium ampeloprasum ampeloprasum var. kurrat

0280010

Fonoġ ikkultivati

 

0280010-001

faqqiegħ komuni/faqqiegħ buttuna/faqqiegħ champignon

Agaricus bisporus

 

0280010-002

Ħmieġa tal-qamħ/Tartuf Messikan

Ustilago maydis

 

0280010-003

Enokitake/faqqiegħ tax-xitwa

Flammulina velutipes

 

0280010-004

Fusarium venenatum

Fusarium venenatum

 

0280010-005

Faqqiegħ tal-istalla

Agaricus arvensis

 

0280010-006

Widnet il-Lhud

Auricularia auricula-judae

 

0280010-007

Nameko

Pholiota nameko

 

0280010-008

Faqqiegħ forma ta' gajdra

Pleurotus ostreatus

 

0280010-009

Faqqiegħ tat-tiben

Volvariella volvacea

 

0280010-010

Ġummiena bajda/faqqiegħ daqna bajda

Hericium erinaceus

 

0280010-011

Faqqiegħ shiitake/faqqiegħ tal-ballut

Lentinula edodes

 

0280010-012

Shimeji/bunashimeji/faqqiegħ tal-fagu

Hypsizygus tessulatus: sinonimu: Hypsizygus marmoreus

 

0280010-013

Faqqiegħ tal-ġèli abjad

Tremella fuciformis

 

0280010-014

Faqqiegħ vjola

Clytocibe nuda; sinonimu: Lepista nuda

 

0280010-990

Faqqiegħ ieħor ikkultivat

 

 

0280010-991

Speċijiet oħra tal-ġeneru Pleurotus, li mhumiex imsemmijin band'oħra

 

0280020

Fonoġ slavaġ

 

0280020-001

Fungi porċini

Boletus edulis

 

0280020-002

Chanterelles

Cantharellus spp.

 

0280020-003

Faqqiegħ qanfud

Hydnum repandum

 

0280020-004

Kornukopji

Craterellus cornucopioides

 

0280020-005

Morkelli

Morchella spp.

 

0280020-006

Tartuf iswed melanosporum

Tuber melanosporum

 

0280020-007

Tartuf abjad tal-Piemonte

Tuber magnatum

 

0280020-008

Marzolini

Calocybe gambosa

 

0280020-009

Faqqiegħ Scotch bonnet

Marasmius oreades

 

0280020-010

Tartuf tas-sajf

Tuber aestivum; sinonimu: Tuber uncinatum

 

0280020-990

Fungi slavaġ oħrajn

 

 

0280020-991

Speċijiet oħra tal-ġeneru Tuber, li mhumiex imsemmijin band'oħra

 

0280990

Ħażiż u likni

 

0280990-001

Ħażiż tal-Islanda

Cetraria islandica

 

0280990-990

Ħażiż u likni oħrajn

 

0290000

Grupp

Algi u organiżmi prokarjoti oħrajn

 

0290000-001

Ħażiż tal-Irlanda

Chondrus crispus

 

0290000-002

Kombu

Saccharina japonica

 

0290000-003

Spirulina

Arthrospira maxima

 

0290000-004

Arthrospira platensis

 

0290000-990

Algi oħrajn

 

 

0290000-991

Organiżmi prokarjoti oħrajn

 

0300000

0300010

Fażola

 

0300010-001

L-ispeċijiet elenkati bin-numri tal-kodiċi 0260010-xxx, żrieragħ nixfin

 

0300030

Piżelli

 

0300030-001

L-ispeċijiet elenkati bin-numri tal-kodiċi 0260030-xxx, żrieragħ nixfin

 

0400000

0401060

Żrieragħ tal-lift/żrieragħ tal-kanola

 

0401060-001

Żrieragħ tar-ravanell

Raphanus sativus convar. oleifer

 

0401060-002

Żerriegħa tal-kolza tan-nevew

Brassica rapa subsp. oleifera

0401070

Fażola tas-sojja

 

0401070-001

Iż-żerriegħa tas-siġra tal-għerq mustarda

Moringa oleifera; sinonimu: Moringa pterygosperma

0401100

Żrieragħ tal-qara' aħmar

 

0401100-001

Żrieragħ tad-dulliegħ

Citrullus vulgaris; sinonimu: Citrullus lanatus

 

0401100-990

Żrieragħ tal-ispeċijiet tal-familja Cucurbitaceae, mhux imsemmijin band'oħra

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 

0401110-001

Żrieragħ tax-xewk tal-Madonna

Silybum marianum

 

0401110-002

Żrieragħ tan-niġer

Guizotia abyssinica

0401120

Żrieragħ tal-fidloqqom

 

0401120-001

Żrieragħ tal-ilsien il-fart

Buglossoides arvensis; sinonimu: Lithospermum arvense

 

0401120-002

Żrieragħ tal-primula ta' filgħaxija

Oenothera biennis

 

0401120-003

Żrieragħ ta' siġret il-madriperla/siġret id-domni

Lunaria annua

 

0401120-004

Lunaria rediviva

 

0401120-005

Żrieragħ tal-perilla

Perilla frutescens

 

0401120-006

Żrieragħ tal-ilsien il-fart vjola

Echium plantagineum

0401150

Fażola tar-riġnu

 

0401150-001

Żrieragħ tal-għeneb

Vitis vinifera

 

0401150-002

Żrieragħ taz-ziju tal-baħar

Hippophaë rhamnoides

0402020

Il-frott tal-palmi taż-żejt

 

0402020-001

Ġewż tal-argan

Argania spinosa

 

0402020-002

Ġewż tal-palma babassu

Attalea speciosa; sinonimu: Orbignya phalerata

 

0402020-003

Ġewż tal-jojoba

Simmondsia chinensis

 

0402020-004

Ġewż tax-Shea

Vitellaria paradoxa

0500000

0500020

Qamħ Saraċin u ċereali foloz oħrajn

 

0500020-001

Amarant

Amaranthus caudatus

 

0500020-002

Amaranthus cruentus

 

0500020-003

Amaranthus hypochondriacus

 

0500020-004

Għobbejra

Chenopodium pallidicaule

 

0500020-005

Kinoa

Chenopodium quinoa

0500030

Qamħirrum/qamħ

 

0500030-001

Qamħ tal-ħabba iebsa

Zea mays var. indurata

0500040

Millieġ komuni -

 

0500040-001

Fonju iswed

Digitaria iburua

 

0500040-002

Skalora

Phalaris canariensis

 

0500040-003

Millieġ tas-swaba/millieġ Afrikan/millieġ korakan

Eleusine coracana sottospeċi coracana

 

0500040-004

Millieġ denb il-volpi

Setaria italica

 

0500040-005

Dmugħ ta' Ġob

Coix lacryma-jobi

 

0500040-006

Millieġ żgħir

Panicum sumatrense

 

0500040-007

Millieġ tal-Indja

Pennisetum glaucum

 

0500040-008

Tef

Eragrostis tef

 

0500040-009

Fonju abjad

Digitaria exilis

0500060

Ross

 

0500060-001

Ross Afrikan

Oryza glaberrima

 

0500060-002

Ibridu Nerica®

Oryza sativa x oryza glaberrima

 

0500060-003

Ross Abjad

Zizania aquatica

0500080

Sorgu

 

0500080-001

Millieġ

Sorghum bicolor

 

0500080-002

Sorgu tas-Sudan

Sorghum × drummondii

 

0500080-990

Speċijiet oħra tal-ġeneru Sorgħum, li mhumiex imsemmijin band'oħra

 

0500090

Qamħ

 

0500090-001

Qamħ samm

Triticum turgidum subsp. durum; sinonimu: Triticum durum

 

0500090-002

Qamħ ta' ħabba

Triticum monococcum subsp. monococcum

 

0500090-003

Qamħ tal-Awstralja

Triticum turgidum subsp. dicoccon; sinonimu: Triticum dicoccum

 

0500090-004

Qamħ Khorasan

Triticum turgidum subsp. turanicum

 

0500090-005

Spelt

Triticum aestivum subsp. spelta; sinonimu: Triticum spelta

 

0500090-006

Tritikale

×Triticosecale

 

0500090-990