EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0594

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 594/2014 tat- 3 ta' Ġunju 2014 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format tan-notifika skont l-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) Nru 346/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej Test b'rilevanza għaż-ŻEE

OJ L 165, 4.6.2014, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/594/oj

4.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 165/44


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 594/2014

tat-3 ta' Ġunju 2014

li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format tan-notifika skont l-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) Nru 346/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 346/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2013 dwar il-fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 17(5) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) Nru 346/2013 jeħtieġ li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju ta' fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej (EuSEF) biex jinnotifikaw Stati Membri ospitanti u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (l-AETS) ta' avvenimenti relatati mal-passaport tal-maniġers ta' fondi ta' intraprenditorija soċjali kwalifikati. L-Artikolu 22(3) ta' dak ir-Regolament jeħtieġ ukoll li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ospitanti dwar it-tneħħija ta' maniġer ta' EuSEF mir-reġistru.

(2)

Meta jitqies li l-AETS għadha ma żviluppatx għodda tal-IT dedikata għal din in-notifika, l-użu tal-posta elettronika huwa l-format l-aktar xieraq għal dan it-tip ta' notifika fost l-awtoritajiet kompetenti u lill-AETS. Għalhekk, l-AETS għandha tistabbilixxi lista ta' indirizzi tal-posta elettronika rilevanti u tgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti kollha biha.

(3)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni sottomessi mill-AETS lill-Kummissjoni.

(4)

Minħabba l-ambitu limitat u l-impatt tal-format għan-notifika u billi jitqies li l-awtoritajiet kompetenti biss għandhom jużaw il-formola speċifika stabbilita, l-AETS ma wettqitx konsultazzjonijiet pubbliċi dwar l-introduzzjoni ta' dan il-format għan-notifika. L-AETS talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-AETS tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jiddetermina l-format għan-notifika fost l-awtoritajiet kompetenti u lill-AETS dwar l-informazzjoni ta' sorveljanza dwar l-avvenimenti msemmija fl-Artikoli 17(1) u 22(3) tar-Regolament (UE) Nru 346/2013.

Artikolu 2

Format tan-notifika

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju ta' fond ta' intraprenditorija soċjali Ewropew tinnotifika bil-posta elettronika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ospitanti u l-AETS dwar l-avvenimenti msemmija fl-Artikoli 17(1) u 22(3) tar-Regolament (UE) Nru 346/2013, billi timla l-formola stipulata fl-Anness ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Lista ta' indirizzi tal-posta elettronika

Kull awtorità kompetenti tikkomunika lill-AETS l-indirizz tal-posta elettronika rilevanti għan-notifika ta' informazzjoni superviżorja.

L-AETS tgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti kollha l-lista ta' indirizzi tal-posta elettronika rilevanti, inkluż l-indirizz tal-posta elettronika rilevanti tal-AETS.

Artikolu 4

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Ġunju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 115, 25.4.2013, p. 18.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANNESS

Notifika tar-reġistrazzjoni ta' maniġer tal-fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej (EuSEF) jew aġġornament tal-informazzjoni diġà notifikata

Image

Test ta 'immaġni

Top