EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0015

2014/810/UE: Linja Gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tal- 4 ta’ April 2014 dwar statistika monetarja u finanzjarja (BĊE/2014/15)

OJ L 340, 26.11.2014, p. 1–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/810/oj

26.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 340/1


LINJA GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-4 ta’ April 2014

dwar statistika monetarja u finanzjarja

(riformulazzjoni)

(BĊE/2014/15)

(2014/810/UE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b’mod partikolari l-Artikoli 5.1, 12.1 u 14.3 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta’ Settembru 2003 dwar l-applikazzjoni ta' riżervi minimi (BĊE/2003/9) (1),

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta’ Novembru 1998 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (2),

Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta’ banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (3),

Wara li kkunsidra l-Linja Gwida BĊE/2010/20 tal-11 ta’ Novembru 2010 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju (4),

Billi:

(1)

Il-Linja Gwida BĊE/2007/9 (5) ġiet emendata b'mod sinifikanti. Billi għandhom isiru emendi ulterjuri, b’mod partikolari fid-dawl tar-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea u l-bidliet konsegwenti fir-regolamenti statistiċi relevanti tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), din għandha tiġi fformulata mill-ġdid fl-interessi taċ-ċarezza.

(2)

Għall-kompilazzjoni ta’ statistika dwar il-karta tal-bilanċ aggregata tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (MFI) għaż-żona tal-euro u għal Stati Membri individwali li l-munita tagħhom hija l-euro (iktar 'il quddiem l-"Istati Membri taż-żona tal-euro"), kif ukoll il-karta tal-bilanċ konsolidata taż-żona tal-euro tas-settur MFI u l-aggregati monetarji rilevanti taż-żona tal-euro, il-BĊE jeħtieġ ir-rapportar ta' dejta fuq il-karta tal-bilanċ tal-BĊE, u fuq il-karti tal-bilanċ relatati mas-settur MFI ta' Stati Membri oħrajn taż-żona tal-euro.Id-dejta għandha tiġi rrapportata mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) skont din il-Linja Gwida u bl-użu tal-input miġbur skont ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/33) (7).

(3)

Sabiex jinġiebu aggregati monetarji l-BĊE jiġbor mill-BĊNi tal-Istati Membri taż-żona tal-euro, tagħrif statistiku dwar l-istituzzjonijiet ġiro tal-uffiċċji tal-posta (post office giro institutions - POGIs) li jirċievu depożiti mingħand residenti fiż-żona tal-euro li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji monetarji skont ir-Regolament (UE) Nru 1074/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/39) (8) u dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-gvern ċentrali skont din il-Linja Gwida.

(4)

Il-BĊE jikkompila statistika dwar il-karta tal-bilanċ aggregata ta' sottogruppi tas-settur tal-MFI, u speċifikament dwar il-fondi tas-suq monetarju (MMFs) u l-istituzzjonijiet ta' kreditu. Biex tiġi dderivata din l-istatistika għaż-żona tal-euro u għall-Istati Membri individwali taż-żona tal-euro, il-BĊE jiġbor mill-BĊNi dejta dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-MMFs skont din il-Linja Gwida.

(5)

Il-BĊNi jistgħu jittrażmettu lill-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) statistika supplimentari dwar il-karta tal-bilanċ tal-MFI permezz tal-BĊE skont il-mudelli speċifikati f'din il-Linja Gwida.

(6)

Sabiex jiġu analizzati aħjar l-iżvilupp fis-self tal-MFI lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji fiż-żona tal-euro u Stati Membri taż-żona tal-euro individwali, il-BĊE jitlob lill-BĊNi biex jirrapportaw, fejn tkun disponibbli, dejta dwar is-self tal-MFI lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-fergħa ta' attività. Ir-rekwiżiti ta' dejta huma speċifikati f'din il-Linja Gwida.

(7)

Sabiex tiġi kkumplimentata l-analiżi tal-iżviluppi ta' kreditu fiż-żona tal-euro u Stati Membri taż-żona tal-euro individwali, il-BĊNi huma mitluba jipprovdu informazzjoni dwar il-linji ta' kreditu tal-MFI maqsuma skont is-settur istituzzjonali skont din il-Linja Gwida.

(8)

Sabiex tiġi prodotta statistika dwar il-bażi ta' riżerva tal-istituzzjonijiet ta' kreditu għaż-żona tal-euro u Stati Membri individwali taż-żona tal-euro skont ir-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĊE/2003/9), il-BĊE jeħtieġ dejta mill-BĊNi skont din il-Linja Gwida. Il-BĊNi jipprovdu l-kontribut tagħhom permezz tad-dejta miġbura mill-istituzzjonijiet ta' kreditu skont ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33).

(9)

Sabiex jidderiva statistika dwar ir-rati ta' interess applikati mill-MFIs għal depożiti u self fir-rigward ta' unitajiet domestiċi u korporazzjonijiet mhux finanzjarji għaż-żona tal-euro u Stati Membri individwali taż-żona tal-euro, il-BĊE jiġbor informazzjoni minn BĊNi skont din il-Linja Gwida. Il-BĊNi jipprovdu l-kontribut tagħhom permezz tad-dejta miġbura skont ir-Regolament (UE) Nru 1072/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/34). (9).

(10)

Il-BĊE jikkompila statistika dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-fondi ta' investiment (IFs) u korporazzjonijiet ta' veikoli finanzjarji involuti fit-tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni ("FVCs") għaż-żona tal-euro u Stati Membri individwali taż-żona tal-euro abbażi tad-dejta pprovduta mill-BĊNi skont din il-Linja Gwida. Il-BĊNi jipprovdu l-kontribut tagħhom permezz tad-dejta miġbura skont ir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/38) (10) u r-Regolament (UE) Nru 1075/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/40) (11).

(11)

Sabiex tingħata ħarsa ġenerali lejn id-daqs u l-iżvilupp tal-ħruġ tal-flus elettroniċi, il-BĊE jitlob lill-BĊNi biex jirrapportaw tagħrif statistiku dwar l-istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi skont din il-Linja Gwida.

(12)

Il-BĊE jżomm ir-Reġistru tad-Database tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati (RIAD), repożitarju ċentrali tad-dejta ta' referenza dwar l-unitajiet istituzzjonali rilevanti għal finijiet statistiċi. RIAD taħżen, inter alia, il-listi tal-MFIs, IFs, FVCs u l-istituzzjonijiet rilevanti għall-istatistika tal-ħlas (payment statistics relevant institutions - PSRIs). Din il-Linja Gwida tispeċifika d-dispożizzjonijiet li jirregolaw kif il-BĊNi jirrapportaw id-dejta meħtieġa lill-BĊE.

(13)

Il-BĊE jikkompila statistika dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-fondi tal-pensjoni (PFs) għaż-żona tal-euro u Stati Membri taż-żona tal-euro abbażi tad-dejta pprovduta mill-BĊNi skont din il-Linja Gwida.

(14)

Sabiex jikseb ħarsa ġenerali lejn intermedjarji finanzjarji oħra ħlief korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (OFIs), il-BĊE jeħtieġ li l-BĊNi jirrapportaw tagħrif statistiku dwar in-negozjanti ta' titoli u derivattivi (SDDs), korporazzjonijiet finanzjarji involuti fis-self (FCLs) u OFIs oħra skont din il-Linja Gwida. Barra minn dan, il-B~E jitlob lill-BÑi biex jirrapportaw tagħrif statistiku dwar kontropartijiet ċentrali (CCPs).

(15)

Il-BĊE jikkompila statistika dwar emissjonijiet ta' titoli għaż-żona tal-euro u Stati Membri individwali taż-żona tal-euro. Il-qafas jistrieħ b'mod qawwi fuq it-tag]rif li l-BĊE jiġbor mill-BĊNi skont din il-Linja Gwida.

(16)

Skont l-Artikolu (2) tar-Regolament (KE) Nru 2533/98, il-BĊE jikkompila il-bilanċ tal-pagamenti għaż-żona tal-euro u statistika esterna relatata u jitlob lill-Istat Membri taż-żona tal-euro biex jirrapportaw il-bilanċ nazzjonali tad-dejta tal-pagamenti. Il-valutazzjoni tal-kwalità għall-bilanċ tal-pagamenti taż-żona tal-euro u l-istatistika fuq il-pożizzjoni ta' investiment internazzjonali u l-mudell tar-riżervi internazzjonali għandha titwettaq skont il-Qafas tal-Kwalità tal-Istatistika tal-BĊE li fost l-oħrajn, tinkludi assigurazzjoni ta' konsistenza xierqa mal-istatistika monetarja u finanzjarja relevanti taż-żona tal-euro. (12).

(17)

Biex tiġi kkompilata d-dejta dwat l-indikaturi finanzjarji strutturali taż-żona tal-euro, dejta bankarja kkonsolidata għall-gruppi bankarji taż-żona tal-euro u statistika dwar espożizzjonijiet ta' self settorjali u reġjonali ta' gruppi bankarji kbar taż-żona tal-euro, il-BĊE jitlob lill-BĊNi biex jirrapportaw tagħrif statistiku skont il-mudelli speċifikati f'din il-Linja Gwida.

(18)

Biex jiġu analizzati l-iżviluppi fis-sistemi ta' pagament taż-żona tal-euro u jiġi mmonitorjat il-grad tagħhom ta' integrazzjoni, il-BĊE jitlob lill-BĊNi biex jirrapportaw id-dejta skont din il-Linja Gwida, li tikkumplimenta r-Regolament (UE) Nru 1409/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/43) (13),

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

Din il-Linja Gwida tistabbilixxi l-obbligi tal-BĊNi biex jirrapportaw statistika monetarja u finanzjarja lill-BĊE.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw il-partiti msemmija fl-Artikoli 3 sa 26 skont l-iskemi stabbiliti fl-Anness II u skont l-istandards ta' rapportar elettroniku stabbiliti fl-Anness II. Sa Settembru ta' kull sena, il-BĊE għandu jikkomunika d-dati ta' trażmissjoni eżatti lill-BĊNi fil-forma ta' kalendarju ta' rapportar għas-sena ta' wara.

Fil-każijiet tal-adozzjoni tal-euro, għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a)

Għal statistika tal-karta tal-bilanċ tal-MFI u l-MMF u l-istatistika fuq l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-IF u l-FVC, il-BĊNi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro (minn hawn 'il quddiem l-'Istati Membri mhux taż-żona tal-euro') li jadottaw l-euro wara d-dħul fis-seħħ ta' din il-Linja Gwida għandhom jirrapportaw lill-BĊE, dejta b’lura li tkopri l-perjodi ta' referenza mill-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni, u fi kwalunkwe każ li tkopri tal-anqas it-tliet snin qabel l-adeżjoni tagħhom maż-żona tal-euro. Id-dejta għandha tiġi kkompilata mill-BĊNi bħal li kieku l-Istat Membru inkwistjoni kien parti miż-żona tal-euro matul il-perjodi ta' referenza kollha. Sabiex jiġi ssodisfat dan ir-rekwiżit, il-BĊNi tal-pajjiżi li jidħlu fl-Unjoni huma rrakkomandati li jimplimentaw ir-rekwiżiti ta' dawn is-settijiet ta' dejta skont il-mudelli għal Stati Membri mhux taż-żona tal-euro.

(b)

Minbarra dan ir-rekwiżit ġenerali, japplikaw ir-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward tal-istatistika tal-partiti tal-karta tal-bilanċ (BSI) tal-MFI:

(i)

id-data b’lura għandha tkopri wkoll it-tliet snin qabel id-dħul ta' Stat Membru fl-Unjoni, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mal-BĊE;

(ii)

il-BĊNi tal-Istati Membri taż-żona tal-euro għandhom jirrapportaw pożizzjonijiet fil-konfront ta' Stati Membri li jadottaw l-euro wara d-dħul fis-seħħ ta' din il-Linja Gwida li tkopri it-tliet snin qabel it-tkabbir taż-żona tal-euro, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mal-BĊE. Dan il-prinċipju għandu japplika biss għal ammonti pendenti ta' kull xahar irrapportati skont ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33). Ir-rapportar huwa obbligatorju biss għal dawk l-ammonti pendenti li jaqbżu l-EUR 50 miljun u li nkella jsir fuq bażi volontarja.

(c)

Għal ħruġ ta' titoli, is-serje ta' żmien trażmessa lill-BĊE għandha tibda minn Diċembru 1989 għall-ammonti pendenti, u minn Jannar 1990 għall-flussi.

(d)

Għal statistika tal-pagamenti, għandhom jiġu rrapportati ħames snin ta' dejta, inkluż l-aħħar sena ta' referenza, fuq bażi tal-aqwa sforzi.

(a)

Dejta b’lura jew stimi trimestrali f'konformità mar-rekwiżiti tas- sistema Ewropea riveduta tal-kontijiet (minn hawn 'il quddiem 'ESA 2010') stabbiliti mir-Regolament (UE) Nru 549/2013 huma meħtieġa għall-istatistika BSI, IF u FVC kif speċifikat fit-Tabelli 1, 2 u 3 tal-Anness VI għall-kompilazzjoni tal-kontijiet finanzjarji. Id-dejta għandha tiġi rrapportata lill-BĊE fuq bażi tal-aqwa sforzi kif ġej: f'Settembru 2014 għall-perjodi ta' referenza minn Q4 2012 sa Q2 2014; f'Diċembru 2014 għall-perjodu ta' referenza Q3 2014; u f'Marzu 2015 għall-perjodu ta' referenza Q4 2014.

(b)

Dejta b’lura jew stimi għall-karatteristiċi ta' prijorità għolja ġodda adottati fir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) kif speċifikat fit-Tabella 4 tal-Anness VI għall-perjodi ta' referenza minn Ġunju 2014 'il quddiem huma meħtieġa fuq bażi tal-aqwa sforzi sa Mejju 2015 biex jiġi evitat dewmien fil-pubblikazzjoni attwali.

(c)

Dejta b’lura jew stimi għall-karatteristiċi ta' prijorità għolja ġodda li ġejjin adottati fir-Regolament (UE) Nru 1072/2013 (BĊE/2013/34) kif speċifikat fit-Tabella 5 tal-Anness VI għall-perjodi ta' referenza minn Ġunju 2014 'il quddiem huma meħtieġa fuq bażi tal-aqwa sforzi sa Mejju 2015.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din il-Linja Gwida:

1.

‘“aġent ta' rapportar” u “residenti” għandhom l-istess tifsira kif iddefinit fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 2533/98;

2.

“Eurosistema” tfisser il-BĊNi tal-Istati Membri taż-żona tal-euro u l-BĊE;

3.

"istituzzjoni ta' kreditu" għandha l-istess tifsira kif iddefinit fl-Artikolu 4(1)(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14);

4.

"MFIs oħra" tfisser l-MFIs kollha minbarra l-banek ċentrali.

Artikolu 3

Statistika fuq il-partiti tal-karta tal-bilanċ dwar MFIs

Il-BĊNi għandhom jikkompilaw u jirrapportaw żewġ karti tal-bilanċ aggregati, it-tnejn fuq bażi grossa, skont l-iskemi stabbiliti fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33): waħda li tirreferi għas-subsettur tal-MFI "bank ċentrali" u oħra li tirreferi għas-subsettur "MFIs oħra".

Il-BĊNi għandhom iġibu t-tagħrif statistiku meħtieġ dwar il-karta tal-bilanċ tagħhom stess mis-sistema ta’ kontabbiltà permezz ta’ bridging tables iddedikati disponibbli fil-websajt tal-BĊE (15). It-tabelli sejrin jiġu emendati kif meħtieġ b'kooperazzjoni mal-BĊNi biex jirriflettu s-sitwazzjonijiet li jevolvu, pereżempju sabiex tiġi żgurata konsistenza mar-regoli tal-kontabilità aġġornati. Il-BĊE, għal finijiet ta' rapportar statistiku, għandu jġib id-dejta mill-karta tal-bilanċ tiegħu stess, li tikkorrispondi għad-dejta derivata mill-BĊNi mill-karti tal-bilanċ tagħhom stess.

Il-BĊNi għandhom iġibu t-tagħrif statistiku meħtieġ dwar il-karti tal-bilanċ ta' MFIs oħrajn permezz tal-aggregazzjoni tad-dejta tal-BSI miġbura minn MFIs individwali residenti ħlief għall-BĊN residenti.

Dawn ir-rekwiżiti għandhom ikopru ammonti pendenti tal-aħħar tax-xahar u tal-aħħar tat-trimestru (stokks) dejta tal-aġġustament tal-fluss ta’ kull xahar u trimestrali, u dejta ta' kull xahar u trimestrali dwar titolizzazzjoni ta' self u trasferimenti oħra ta’ self. Il-karta tal-bilanċ għandha titfassal sal-aħħar jum kalendarju tax-xahar/trimestru mingħajr ma jitqiesu l-vaganzi lokali tal-bank; jekk dan ma jkunx possibbli, għandha tintuża dejta relatata mal-aħħar jum tax-xoghol, skont is-suq nazzjonali jew ir-regoli ta’ kontabilità.

Il-partiti kollha huma obbligatorji; madankollu, b'referenza għaċ-ċelloli fit-Tabelli 3 u 4 tal-Parti 3 tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) li jikkorrispondi għall-Istati Membri mhux taż-żona tal-euro, japplikaw xi dispożizzjonijiet speċjali, kif deskritt fil-paragrafu 8. Barra minn hekk, b'referenza għar-rekwiżiti tat-Tabella 5 tal-Parti 5 tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) għar-rapportar ta' self titolizzat u derikonoxxut li huwa servizzjat mill-MFIs, il-BĊNi jistgħu jestendu r-rekwiżiti ta' rapportar biex jinkludu self li ttrasferit b’mod ieħor li huwa servizzjat mill-MFIs. Sal-punt li din l-informazzjoni addizzjonali ma tiġix inkluża fir-rapportar taħt it-Tabella 5 tal-Parti 5 tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) iżda hija disponibbli għall-BĊNi, id-dejta għandha tiġi inkluża fit-Tabella 4 tal-Parti 1 tal-Anness II għal din il-Linja Gwida. Sal-punt li l-informazzjoni dwar is-self titolizzat jew ittrasferit b’mod ieħor li mhuwiex servizzjat mill-MFIs hija disponibbli għall-BĊNi (eż. minn OFIs jew awżiljari finanzjarji li jaġixxu bħala servizjanti għas-self), din id-dejta għandha tiġi inkluża fit-Tabella 4 tal-Parti 1 tal-Anness II.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw tagħrif statistiku dwar partiti tal-karta tal-bilanċ skont il-Parti 1 tal-Anness II.

Il-BĊE għandu jikkalkula t-tranżazzjonijiet billi jieħu d-differenza bejn l-istokks fi tmiem ix-xahar u mbagħad ineħħi l-effetti li ma joriġinawx mit-tranżazzjonijiet abbażi tal-aġġustamenti tal-fluss li ġejjin:

(i)

ir-riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħra, li jkopru bidliet fl-istokk tal-karta tal-bilanċ li joriġinaw minħabba bidliet fil-kompożizzjoni u l-istruttura tal-popolazzjoni tal-MFI, bidliet fil-klassifikazzjoni tal-istrumenti finanzjarji u l-kontropartijiet, bidliet fid-definizzjonijiet statistiċi u l-korrezzjoni (parzjali) tal-iżbalji tar-rapportar;

(ii)

l-aġġustamenti ta' rivalutazzjoni minħabba bidliet fil-prezzijiet, li jinkludu kwalunkwe bidla fil-pożizzjoni tal-istokk minħabba impatt tal-movimenti fil-prezzijiet tal-assi u l-obbligazzjonijiet, u li jirriflettu wkoll l-impatt tat-tħassir u t-tniżżil fil-valur tas-self; u l-bidliet fir-rati ta' kambju, li jinkludu kwalunkwe bidla fil-pożizzjoni tal-istokk minħabba l-moviment tar-rata ta' kambju fuq l-assi u l-obbligazzjonijiet denominati f'munita barranija.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE dejta ta' kull xahar u trimestrali relatata mar-riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħra u għal rivalutazzjonijiet minħabba l-bidliet fil-prezz ikkalkolati skont l-Anness IV. Il-BĊE normalment jikkalkula l-aġġustamenti ta' rivalutazzjoni għal bidliet fir-rati ta' kambju, għalkemm meta l-BĊNi jkunu f'pożizzjoni biex jikkompilaw aġġustamenti aktar preċiżi, dawn jistgħu wkoll jibagħtu dawn l-aġġustamenti lill-BĊE direttament.

Il-BĊNi u d-dipartiment tal-BĊE responsabbli għar-rapportar finanzjarju għandhom jirrapportaw lill-BĊE dejta ta' kull xahar sal-għeluq tal-15-il jum tax-xogħol wara l-aħħar tax-xahar li miegħu tkun relatata d-dejta, filwaqt li għandhom jirrapportaw dejta trimestrali sal-għeluq tat-28 jum ta' xogħol wara l-għeluq tat-trimestru miegħu tkun relatata d-dejta.

Il-BĊNi jista’ jkollu l-bżonn jirrivedi d-dejta li tirriferi għall-aħħar perjodu ta’ qabel il-perjodu ta’ referenza kurrenti. Barra minn hekk, jista' jkun hemm reviżjonijiet li jirreferu għal perjodi preċedenti, li joriġinaw minn, pereżempju, żbalji, riklassifikazzjonijiet, proċeduri ta' rapportar imtejba, eċċ. Il-BĊE jista’ jipproċessa reviżjonijiet eċċezzjonali u ordinarji simultanjament jew jiddeċiedi li jipposponi l-ipproċessar ta’ reviżjonijiet eċċezzjonali għal wara l-perjodu ta’ produzzjoni ta’ kull xahar għall-aggregati monetarji.

Il-politika ta’ reviżjoni għandha tikkonforma mal-prinċipji fil-'Manwal dwar l-istatistika tal-karta tal-bilanċ tal-MFI'. Biex jiġi żgurat bilanċ tajjeb bejn il-kwalità tal-istatistika monetarja u l-istabbiltà tagħha, u biex titjieb il-konsistenza bejn l-istatistika ta’ kull xahar u trimestrali, għandhom jintbagħtu reviżjonijiet eċċezzjonali għad-dejta ta’ kull xahar meta tiġi sottomessa l-istatistika trimestrali. Kull meta jiġu rrapportati reviżjonijiet fid-dejta ta' kull xahar iżda l-qafas nazzjonali tal-produzzjoni tad-dejta ma jippermettix il-ġenerazzjoni ta' reviżjonijiet korrispondenti, il-BĊNi għandhom jiżguraw, fuq bażi tal-aqwa sforzi, li tinżamm il-konsistenza bejn id-dejta ta' kull xahar u trimestrali, eż. permezz ta' stimi.

Qabel ma tiġi trażmessa d-dejta lill-BĊE, il-BĊNi u d-dipartiment tal-BĊE responsabbli għar-rapportar finanzjarju għandhom jivverifikaw il-konsistenza interna tad-dejta skont il-verifiki ddefiniti u miżmuma mill-BĊE.

Fejn il-BĊNi jagħtu derogi lill-MMFs skont l-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), il-BĊNi għandhom jiżguraw li l-kontribuzzjoni kumulattiva tagħhom għat-total tal-karta tal-bilanċ tal-MMF taż-żona tal-euro ma taqbiżx:

(i)

10 % f’kull Stat Membru taż-żona tal-euro fejn il-kontijiet nazzjonali tal-karta tal-bilanċ ta’ MMF jammontaw għal iżjed minn 15 % tal-karta tal-bilanċ ta’ MMF totali taż-żona tal-euro;

(ii)

30 % fl-Istati Membri kollha taż-żona tal-euro, ħlief għal dawk fejn il-karta tal-bilanċ ta’ MMF nazzjonali tammonta għal anqas minn 1 % tal-karta tal-bilanċ ta’ MMF totali taż-żona tal-euro, f’liema każ ma għandha tapplika l-ebda restrizzjoni speċifika fl-allokazzjoni tal-MMFs lid-denb.

Meta BĊNi jagħtu derogi lill-MMFs skont is-ubparagrafi (i), (ii) jew (iv) tal-Artikolu 9(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), il-BĊNi għandhom jiżguraw li għal kull partita, il-kontribuzzjoni kkombinata tad-derogi għall-ammont totali korrispondenti fil-karta tal-bilanċ ta' MFI nazzjonali ma taqbiżx 5 %. Il-BĊNi jistgħu wkoll jagħtu derogi lill-MMFs mir-rekwiżit biex jipprovdu dejta dwar pożizzjonijiet ta' assi u obbligazzjonijiet fil-konfront tas-settur tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni taż-żona tal-euro u s-settur tal-fondi ta' pensjoni b'mod separat skont is-subparagrafu (iii) tal-Artikolu 9(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33). Il-BĊNi għandhom jagħmlu distinzjoni bejn assi u obbligazzjonijiet fil-konfront tal-korporazzjonijiet tal-assiguazzjoni u fondi tal-pensjoni, u bejn pożizzjonijiet b'istituzzjonijiet domestiċi u istituzzjonijiet residenti fi Stati Membri taż-żona tal-euro, u jistgħu mbagħad jagħtu derogi fir-rigward ta' kull blokk li l-kontribuzzjoni tiegħu ma taqbiżx il-5 % tat-total tal-karta tal-bilanċ ta' MMF nazzjonali.

Meta l-BĊNi jagħtu derogi lill-MFIs skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), il-BĊNi għandhom iżidu l-kopertura sa 100 % għal dawn l-MFIs fil-kompilazzjoni tad-dejta tal-karta tal-bilanċ tal-MFI ta’ kull xahar u trimestrali rrapportata lill-BĊE. Il-BĊNi jistgħu jagħżlu l-proċedura għaż-żieda tal-kopertura sa 100 %, sakemm din tissodisfa l-istandards minimi li ġejjin.

(i)

Għal dejta ta’ tqassim nieqsa, l-istimi għandhom jinkisbu bl-applikazzjoni ta’ proporzjonijiet bbażati fuq subsett tal-popolazzjoni ta’ rapportar attwali li hija kkunsidrata iktar rappreżentattiva tad-'denb' kif ġej:

BĊNi tal-Istati Membri li l-kontribuzzjoni tagħhom lill-karta tal-bilanċ ta’ MFI taż-żona tal-euro hija akbar minn 2 % għandhom jiddeterminaw dan is-subsett biex it-total tal-bilanċ totali tal-entitajiet fis-subsett ma jaqbiżx 35 % tal-karta tal-bilanċ ta' MFI aggregata nazzjonali. Dan ir-rekwiżit m’għandux japplika meta l-karti tal-bilanċ tal-istituzzjonijiet li għalihom jingħataw id-derogi huma ta’ anqas minn 1 % tal-karta tal-bilanċ tal-MFI nazzjonali,

Il-BĊNi tal-Istati Membri l-kontribuzzjoni tagħhom lill-karta tal-bilanċ ta’ MFI taż-żona tal-euro aggregata totali hija ta’ anqas minn 2 % huma mħeġġa li jsegwu l-istess arranġament. Madankollu, jekk ikun hemm spejjeż sinifikanti involuti, il-BĊNi f’dawn l-Istati Membri jistgħu minflok japplikaw proporzjonijiet bbażati fuq il-popolazzjoni li tirrapporta.

(ii)

Fl-applikazzjoni tal-punt (i), kemm id-“denb” kif ukoll is-subsett tal-popolazzjoni attwali li tirrapporta jistgħu jinqasmu fi gruppi differenti skont ir-referenza għat-tip ta' istituzzjoni, eż. MMFs jew istituzzjonijiet ta' kreditu.

(iii)

Kull meta l-kontribuzzjoni ta’ MMFs li jirrapportaw biss l-assi totali tagħhom darba fis-sena taqbeż 30 % tal-karta tal-bilanċ MMF totali f’xi Stat Membru partikolari, il-BCNi għandhom iżidu d-dejta rapportata mill-MMFs u l-istituzzjonijiet ta’ kreditu separatament kif ġej:

jekk hemm kopertura biżżejjed minn MMF li huma rapportaturi sħaħ, il-karta tal-bilanċ aggregata tagħhom għandha tintuża bħala bażi għaż-żieda;

jekk il-kopertura minn MMF li huma rapportaturi sħaħ mhijiex biżżejjed jew ma hemmx MMF li huma rapportaturi sħaħ, il-BĊNi għandhom jagħmlu karta tal-bilanċ għas-settur MMF minn sorsi alternattivi ta’ dejta, tal-anqas darba fis-sena, u jużawha bħala l-bażi għaż-żieda.

(iv)

Meta jkun disponibbli t-tqassim tad-dejta, imma b’dewmien akbar jew b’frekwenza aktar baxxa, id-dejta rapportata għandha tinġieb ‘il quddiem fil-perjodi neqsin billi:

tiġi ripetuta d-dejta meta r-riżultati jkunu jidhru li huma adegwati; jew

jiġu applikati tekniki ta’ stima statistika biex jitqiesu x-xejriet fid-dejta jew ix-xejriet staġonali.

(v)

Proporzjonijiet jew kull kalkolu intermedju ieħor meħtieġ biex jimplimenta l-istandards minimi għaż-żieda jistgħu jinġiebu minn dejta miksuba minn awtoritajiet superviżorji meta tista’ tiġi stabbilita rabta affidabbli bejn it-tqassim statistiku li għandu jiżdied u dik id-dejta.

Il-BĊNi għandhom jinfurmaw lill-BĊE dwar id-derogi li japplikaw u jipprovdu wkoll informazzjoni dwar l-elementi ewlenin tal-proċeduri ta' żieda ġodda jew il-bidliet għal dawk eżistenti jekk ikunu sinifikanti.

Fil-kompilazzjoni tal-karta tal-bilanċ tal-bank ċentrali, il-BĊNi u l-BĊE għandhom isegwu r-regoli tal-kontabbiltà armonizzati fil-Linja ta’ Gwida BĊE/2010/20 kif emendata u japplikaw il-bridging tables imsemmija fl-Artikolu 3(1). B'mod partikolari:

(a)

fejn il-BĊNi u l-BĊE huma meħtieġa għall-finijiet ta’ kontabbilità li jirrivalutaw il-portafoll tat-titoli tagħhom fuq bażi ta’ xahar u mhux ta’ trimestru, dawn ir-rivalutazzjonijiet għandhom jiġu riflessi wkoll fil-karta tal-bilanċ statistika fuq bażi ta' kull xahar;

(b)

għall-partiti tal-kontabilità 9.5 ‘pretensjonijiet oħrajn fi ħdan l-Eurosistema (netta)’ u 10.4 ‘obbligazzjonijiet oħra fi ħdan l-Eurosistema (netta)’, il-BĊNi għandhom jidentifikaw assi b'mod separat mill-obbligazzjonijiet u jirrapportawhom fuq bażi gross;

(c)

fejn il-partita tal-kontabilità 15 “kontijiet ta’ rivalutazzjoni”, għandha tiġi rrapportata fuq bażi gross għall-finijiet ta’ kontabilità, il-BĊNi għandhom jirrapportawha fuq bażi nett għal finijiet statistiċi.

L-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) jistabbilixxi l-prinċipji ta’ kontabilità rilevanti għall-finijiet ta' rapportar statistiku fir-rigward ta' 'MFIs oħra'. B'mod partikolari, mingħajr preġudizzju għall-prattiki tal-kontabbiltà u l-arranġamenti ta' netting l-aktar użati fl-Istati Membri taż-żona tal-euro, l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha għandhom jiġu rrapportati fuq bażi gross. Barra minn hekk, fir-rigward tad-depożiti u s-self, għandu jiġi rrapportat l-ammont pendenti prinċipali, eskluż l-ammonti li tniżżilhom il-valur jew li ġew imħassra. Il-BĊNi jistgħu, b'mod eċċezzjonali, jippermettu r-rapportar ta' self nett mill-provvedimenti u r-rapportar ta’ self mixtri bil-prezz miftiehem meta sar l-akkwist tiegħu, soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33).

Fir-rigward tal-valutazzjoni tal-partiti l-oħra tal-karta tal-bilanċ, u speċjalment tat-titoli miżmuma u maħruġa, huwa rrakkomandat li l-BĊNi japplikaw valutazzjoni tas-suq f'konformità mar-rekwiżiti tal-ESA 2010. Madankollu, ir-rekwiżit ġenerali stabbilit fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) li l-MFIs għandhom isegwu t-traspożizzjoni nazzjonali tad-Direttiva 86/635/ŻEE kif ukoll kwalunkwe standard ieħor internazzjonali applikabbli jimplika li l-prattiki ta' valutazzjoni għat-titoli u assi oħra jvarjaw. L-applikazzjoni ta' regoli ta' valutazzjoni mhux standardizzati hija għalhekk aċċettabbli sakemm il-valur fil-kotba ma jiddevjax b'mod sinifikanti mill-valur tas-suq.

Meta jittrażmettu dejta lill-BĊE, il-BĊNi u d-dipartiment tal-BĊE responsabbli għar-rapportar finanzjarju għandhom jipprovdu noti spjegattivi li jakkumpanjaw żviluppi speċjali relatati mal-perjodu ta' referenza l-aktar riċenti, inklużi spjegazzjonijiet li jikkonċernaw 'riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħra', kif ukoll reviżjonijiet rilevanti għal perjodi preċedenti. B'mod partikolari, in-noti spjegattivi għandhom jiġu rrapportati għall-iżviluppi, 'riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħra', u reviżjonijiet akbar minn EUR 5 biljuni (f'valur assolut) jew f'każijiet oħra meta jitqiesu ekonomikament sinifikanti, eż. meta l-iżviluppi fis-serje rrapportata għandhom x'jaqsmu ma' tranżanzzjonijiet kbar matul il-perjodu ta' rapportar, jew meta r-reviżjonijiet jiddeterminaw bidliet sinifikanti fl-interpretazzjoni ekonomika tal-iżviluppi aggregati. Il-BĊNi u l-BĊE għandhom jipprovdu spjegazzjonijiet addizzjonali dwar id-dejta rrapportata fuq talba tal-BĊE.

In-noti għandhom jindikaw jekk l-iżviluppi sinifikanti identifikati, ir-reviżjonijiet jew ir-'riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħra' li jaffettwaw is-serje rrapportata humiex finali jew għadhomx soġġetti għal investigazzjoni.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw in-noti spjegattivi preferibbilment meta ssir it-trażmissjoni tad-dejta u fi kwalunkwe każ qabel l-għeluq tal-produzzjoni tad-dejta.

Il-BĊE għandu jaħżen b'mod ċentrali n-noti spjegattivi li jaslu mill-BĊNi għall-monitoraġġ tad-dejta u l-finijiet ta' kjarifika tal-istatistika. Il-BĊE għandu jittratta l-informazzjoni pprovduta fin-noti b'rispett xieraq għar-reġim ta' kunfidenzjalità applikabbli.

Il-BĊNi jistgħu jiddeċiedu li ma jitolbux lill-MFIs jirrapportaw b'mod sħiħ fir-rigward taċ-ċelloli fit-Tabelli 3 u 4 tal-Parti 3 tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) li jikkorrispondi għal Stati Membri mhux taż-żona tal-euro, jekk iċ-ċifri miġbura f'livell aktar aggregat jkunu insinifikanti. Il-BĊNi għandhom jirrevedu f'intervalli regolari, u tal-anqas darba f'sena, jekk dawn id-dispożizzjonijiet jibqgħux japplikaw. Meta jagħtu dawn id-derogi, il-BĊNi għandhom jirrapportaw stimi trimestrali dderivati skont il-kriterji li ġejjin:

(a)

iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi tad-dejta rrapportata mill-MFIs fi frekwenza aktar baxxa; din id-dejta għandha tinġieb 'il quddiem fil-perjodu/perjodi nieqes/nieqsa billi tiġi ripetuta jew jiġu applikati tekniki statistiċi xierqa biex jirriflettu kwalunkwe xejra fid-dejta jew il-mudell staġjonali;

(b)

iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi ta’ data rrapportata mill-MFIs fuq bażi aktar aggregata, jew fuq bażi ta’ tqassim speċifiku li l-BĊNi jikkunsidraw li jagħmlu sens;

(c)

iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi ta’ dejta trimestrali miġbura minn MFIs kbar responsabbli għal minn l-anqas 80 % tan-negozju mal-pajjiżi li japplikaw għalihom l-eżenzjoni ta' rapportar;

(d)

iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi ta’ sorsi ta' dejta alternattivi bħall-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali (BIS) jew fuq il-bażi tad-dejta tal-bilanċ ta’ pagamenti, wara kwalunkwe aġġustament meħtieġ minħabba kunċetti u definizzjonijiet differenti użati f’dawn is-sorsi alternattivi meta mqabbla ma' dawk użati fl-istatistika monetarja u finanzjarja; jew

(e)

iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi ta’ dejta għall-pajjiżi li japplikaw għalihom l-eżenzjoni tar-rapportar, irrapportati b'mod trimestrali minn MFIs bħala total uniku.

Artikolu 4

Konsistenza tal-monitoraġġ bejn il-karta tal-bilanċ statistiku tal-BĊN u l-karta tal-bilanċ tal-kontabilità tiegħu

Il-BĊNi u l-BĊE għandhom jissorveljaw il-konsistenza bejn il-karta tal-bilanċ aggregata tal-aħħar tax-xahar rispettiva tagħhom għal finijiet ta’ statistika kif irrapportat skont ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) u l-partiti ta’ kontabilità tagħhom għad-dikjarazzjoni finanzjarja ta’ kull ġimgħa tal-Eurosistema skont il-Linja ta’ Gwida BĊE/2010/20, kif emendata.

Il-BĊNi għandhom iwettqu verifiki fuq kull partita ta' dejta ta' kull xahar skont il-mudell stabbilit fil-Parti 2 tal-Anness I. Il-verifiki għandhom jiġu trażmessi lill-BĊE bid-dejta trimestrali korrispondenti u l-istess skadenza kif iddefinit fl-Artikolu 3(2) għal dejta trimestrali.

Fil-perjodi tar-rapportar meta d-dati tal-karta tal-bilanċ aggregrata tagħhom tal-aħħar tax-xahar tal-Eurosistema għal finijiet statistiċi u l-partiti ta' kontabilità kif irrapportati fl-istqarrija finanzjarja ta’ kull ġimgħa tal-Eurosistema ma jaqblux, il-BĊNi jistgħu jqabblu d-dejta statistika mal-karta tal-bilanċ ta’ kuljum magħmula għall-aħħar jum tax-xogħol tax-xahar. Bħala l-kumpilatur tal-karta tal-bilanċ tiegħu stess, il-BĊE għandu jsegwi l-istess proċedura.

Il-BĊE għandu jimmonitorja r-riżultati tal-verifiki ta' konsistenza u jista’ jitlob lill-BĊNi jieħdu azzjoni fuq id-diskrepanzi rilevanti.

Artikolu 5

Statistika dwar il-flus elettroniċi

Il-BĊE, f'kooperazzjoni mal-BĊNi, għandu jidentifika u jirreġistra fuq bażi annwali l-karatteristiċi tal-iskemi tal-flus elettroniċi użati fl-Unjoni, id-disponibbiltà tat-tagħrif statistiku kkonċernat u l-metodi ta’ kompilazzjoni użati b'rabta miegħu. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw tagħrif statistiku dwar flus elettroniċi maħruġa mill-MFIs kollha li ma jkunux ingħataw deroga taħt l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), skont il-lista ta’ partiti fit-Tabella 1 tal-Parti 2 tal-Anness II ta’ din il-Linja Gwida.

Għandha tiġi rapportata dejta ta' kull xahar lill-BĊE flimkien mat-trażmissjoni ta' dejta ta' kull xahar tal-istatistika tal-partiti tal-karta ta' bilanċ, kif speċifikat fl-Artikolu 3(2). Fin-nuqqas tad-dejta, il-BĊNi għandhom jużaw stimi jew dejta provviżorja fejn possibbli.

Dan ir-rapportar għandu jkopri l-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi prinċipalment involuti f'intermedjazzjoni finanzjarja fil-forma ta' ħruġ ta’ flus elettroniċi, li b'hekk jissodisfaw id-definizzjoni ta’ MFI, u istituzzjonijiet ta’ flus elettoniċi li mhumiex prinċipalment involuti f'intermedjazzjoni finanzjarja bil-ħruġ ta’ flus elettroniċi, li b'hekk ma jissodisfawx id-definizzjoni ta’ MFI. Dan ir-rapportar għandu jinkludi wkoll rapportar minn MFIs żgħar li jkunu ngħataw deroga taħt l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2003/33), irrispettivament minn jekk humiex istituzzjonijiet ta’ kreditu.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw tagħrif statistiku skont il-lista ta' partiti fit-Tabella 2 tal-Parti 2 tal-Anness II ta’ din il-Linja Gwida. Id-dejta tal-emittenti tal-flus elettroniċi li ma tissodisfax id-definizzjoni ta’ MFI u li għalhekk ma hijiex soġġetta għal rekwiżiti ta’ rapportar statistiku regolari tal-BSI għandha tiġi rrapportata, sa fejn il-BĊNi jistgħu jiksbuha mingħand l-awtoritajiet superviżorji rispettivi tagħhom jew sorsi oħrajn xierqa.

Is-serje għandha tiġi rrapportata ta’ kull sena lill-BĊE, sal-aħħar jum tax-xogħol tax-xahar li jsegwi t-tmiem tal-perjodu ta’ referenza. Fin-nuqqas tad-dejta, il-BĊNi għandhom jużaw stimi jew dejta provviżorja fejn possibbli.

Artikolu 6

Statistika dwar il-POGIs u l-gvern ċentrali

Il-BĊNi jiġbru tagħrif statistiku dwar il-POGIs skont ir-Regolament (UE) Nru 1074/2013 (BĊE/2013/39). Ir-rekwiżiti jkopru l-obbligazzjonijiet monetarji fil-konfront tal-istituzzjonijiet finanzjarji mhux monetarji taż-żona tal-euro, jiġifieri sostituzzjonijiet għal obbligazzjonijiet ta' depożiti ta’ istituzzjonijiet finanzjarji monetarji, u investimenti fi flus kontanti u titoli maħruġa minn MFIs taż-żona tal-euro. Din id-dejta għandha tiġi rrapportata mill-BĊNi lill-BĊE skont Parti 3 tal-Anness II.

Il-BĊNi għandhom ikopru wkoll obbligazzjonijiet monetarji tal-gvern ċentrali u investimenti fi flus kontanti u titoli maħruġa mill-MFIs taż-żona tal-euro fir-rapportar taħt il-Parti 3 tal-Anness II. Fuq bażi de minimis, dawn il-partiti ma għandhomx jiġu rrapportati fejn dawn l-assi u obbligazzjonijiet ma jeżistux jew huma insinifikanti.

Id-dejta tal-aġġustamenti tal-fluss għandha tiġi rrapportata skont l-Artikolu 3(1)(b).

Is-serje għandha tiġi rrapportata fuq bażi ta’ kull xahar u bl-istess tempestività speċifikata fl-Artikolu 3(2) għall-istatistika ta’ kull xahar BSI.

Artikolu 7

Partiti tal-memorandum

Sa fejn hija disponibbli d-dejta, inkluż fuq il-bażi tal-aħjar stima, il-BĊNi għandhom jirrapportaw tagħrif statistiku ulterjuri skont il-lista ta’ partiti tal-memorandum stipulata fil-Parti 4 tal-Anness II bħala suppliment għal u bl-istess frekwenza u tempestività bħall-istatistika BSI speċifikata fl-Artikolu 3(2). Il-BĊE, f’kooperazzjoni mal-BĊNi, għandu jidentifika u jirreġistra d-disponibbiltà tat-tagħrif statistiku kkonċernat u l-metodi ta’ kompilazzjoni relatati miegħu. Dawn il-partiti tal-memorandum jirrappreżentaw l-informazzjoni meħtieġa għall-kompilazzjoni tal-aggregati monetarji taż-żona tal-euro, l-istatistika tar-rata ta' imgħax tal-MFI u kontijiet finanzjarji tal-unjoni monetarja, u għandhom prijorità għolja, sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fit-tabelli. Soġġett għall-ftehim bejn il-BĊE u l-BĊN, il-partiti relatati mal-qsim tat-titoli ta' dejn tal-MFI maħruġa mir-residenza tad-detentur fit-Tabella 2 tat-Taqsima 1 tal-Parti 4 tal-Anness II ma għandhomx bżonn jiġu rrapportati mill-BĊNi fejn jintużaw sorsi ta' dejta alternattivi mill-BĊE.

Dejta tal-fluss tista’ tiġi pprovduta sakemm ikun hemm ftehim bilaterali bejn il-BĊE u l-BĊN rilevanti. Id-dejta tal-aġġustamenti tal-fluss għandha tiġi rrapportata skont l-Artikolu 3(1)(b).

Is-serje għandha tiġi rrapportata ta’ kull xahar għall-partiti msemmija fit-Taqsimiet 1 u 2 tal-Parti 4 tal-Anness II u ta’ kull trimestru għall-partiti msemmija fit-Taqsima 3 tal-Parti 4 tal-Anness II u bl-istess tempestività bħall-istatistika tal-karta tal-bilanċ tal-MFI ta' kull xahar u trimestrali obbligatorja rrapportata skont ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33).

Partiti tal-memorandum meħtieġa skont dan l-Artikolu għandhom jiġu rrapportati billi jiġu segwiti l-istess regoli ta’ valutazzjoni u ta’ kontabbiltà li japplikaw għad-dejta rrapportata skont ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33).

Artikolu 8

Statistika dwar il-bażi ta' riżerva

Statistika ta’ kull xahar dwar il-bażi ta’ riżerva aggregata, imqassma skont it-tip ta’ obbligazzjoni, għandha tiġi kkalkolata bħala stokks tal-aħħar tax-xahar skont ir-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĊE/2003/9) u bil-kategoriji stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33). Dejta meħtieġa għall-produzzjoni ta’ din l-istatistika skont il-Parti 5 tal-Anness II għandha tinġieb mid-dejta mibgħuta lill-BĊNi mill-istituzzjonijiet ta' kreditu li huma suġġetti għar-rekwiżiti ta’ riżerva minima.

L-istatistika tal-bażi ta’ riżerva għandha tinkludi sitt serje ta’ ħin għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu, b’referenza għaċ-ċifri tal-istokks tal-aħħar tax-xahar li għandhom jiġu trażmessi lill-BĊE ta' kull xahar, sa mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol tal-BĊN li jippreċedi l-bidu tal-perjodu ta’ żamma ta’ riżer’ va, permezz tas-sistema tal-iskambju ta’ dejta tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ). Istituzzjonijiet ta’ kreditu fid-denb għandhom jirrapportaw lill-BĊNi tqassim limitat fuq bażi trimestrali. Għal dawn l-istituzzjonijiet ta’ kreditu fid-denb, għandha tintuża statistika simplifikata tal-bażi ta’ riżerva għat-tliet perjodi ta’ żamma ta’ riżerva. Il-BĊNi għandhom jużaw id-dejta trimestrali tal-bażi ta’ riżerva mill-istituzzjonijiet tad-denb għaċ-ċifri ta’ kull xahar irrapportati lill-BĊE fit-tliet trażmissjonijiet tad-dejta wara r-rilaxx tagħhom.

Reviżjonijiet mill-istituzzjonijiet tar-rapportar lill-bażi ta' riżerva u/jew rekwiżiti ta’ riżerva li saru wara li jkun beda l-perjodu ta’ żamma ma jistgħux iwasslu għal reviżjonijiet fl-istatistika fuq il-bażi ta’ riżerva u fuq ir-rekwiżiti ta’ riżerva.

Artikolu 9

L-istatistika tal-makroproporzjon

Il-BĊE għandu jimmonitorja fuq bażi ta’ kull xahar, bl-użu ta’ tagħrif statistiku tal-aħħar tax-xahar li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu jibagħtu lill-BĊNi skont ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), il-preċiżjoni tat-tnaqqis standardizzat kurrenti mill-bażi ta’ riżerva li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu jistgħu japplikaw għall-ammont pendenti tat-titoli ta’ debitu tagħhom maħruġa b’maturità miftehma ta’ sa sentejn. Il-BĊNi għandhom jikkompilaw l-aggregati meħtieġa skont il-Parti 6 tal-Anness II u jirrapportawhom lill-BĊE.

Is-serje ta’ tliet darbiet tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, li jirreferu għaċ-ċifri tal-istokks tal-aħħar tax-xahar, għandhom jiġu trażmessi lill-BĊE ta’ kull xahar, sa mhux aktar tard mill-aħħar jum tax-xogħol tal-BĊN li jippreċedi l-bidu tal-perjodu ta’ żamma.

Dawn is-serje għandhom jiġu trażmessi anki jekk l-partiti tal-karta tal-bilanċ relatati ma japplikawx fl-Istat Membru rilevanti.

Artikolu 10

Statistika tal-karta tal-bilanċ tal-MMF

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE dejta tal-partiti tal-karta tal-bilanċ għas-settur MMF skont it-Tabelli 1 u 2 tal-Parti 7 tal-Anness II. Id-dejta tintuża mill-BĊE biex jikkompila kemm l-istatistika tal-MMF kif ukoll il-karta tal-bilanċ tal-istituzzjonijiet ta' kreditu. Billi d-dejta fuq is-settur kollu tal-MFI hija diġà rrapportata skont ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), ir-rekwiżiti stipulati f’dan l-Artikolu japplikaw biss għall-MMFs. Għalkemm f’xi Stati Membri numru żgħir ta’ istituzzjonijiet huma kklassifikati bħala MFI, dawn l-istituzzjonijiet għandhom jiġu kkunsidrati insinifikanti minn perspettiva kwantitattiva.

Dejta tar-riklassifikazzjoni u tal-aġġustamenti fir-rivalutazzjoni kif imsemmija fit-Tabella 2 tal-Parti 7 tal-Anness II għandha tiġi rrapportata skont l-Artikolu 3(1)(b), wara li tiġi kkunsidrata kull deroga mogħtija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33). Fejn ir-rapportar tal-aġġustamenti fir-rivalutazzjoni huwa soġġett għal deroga mogħtija mill-BĊNi lill-MMFs skont ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), il-BĊNi għandhom jirrapportaw id-dejta fuq il-bażi tal-aqwa sforz għal partiti li fir-rigward tagħhom l-aġġustamenti fir-rivalutazzjoni jistgħu jkunu sinifikanti.

Id-dejta għandha tiġi rrapportata fuq bażi trimestrali fi żmien 28 jum tax-xogħol mill-aħħar tal-perjodu ta’ referenza.

Id-dejta rrapportata fir-rigward tal-karta tal-bilanċ tal-MMFs għandha tkopri 100 % tal-istituzzjonijiet ikklassifikati f’dan is-settur. Fejn il-kopertura tar-rapportar attwali hija ta’ anqas minn 100 % minħabba "cutting-off-the-tail", il-BĊNi għandhom iżidu d-dejta pprovduta skont l-Artikolu 3(5) biex tiġi assigurata kopertura ta’ 100 %.

Reviżjonijiet fid-dejta MMF għandhom ikunu konsistenti ma’ dejta MFI oħra tal-aħħar tat-trimestru korrispondenti. F’każ li t-trażmissjoni ta’ dejta MMF ġdida jew riveduta timplika tibdil lid-dejta għall-perjodu ta’ referenza MFI ieħor korrispondenti, għandhom jiġu trażmessi wkoll reviżjonijiet meħtieġa għal dejta MFI oħra.

Artikolu 11

Indikaturi finanzjarji strutturali

Il-BĊNi għandu jirrapporta dejta dwar indikaturi finanzjarji strutturali oħra skont il-Parti 8 tal-Anness II.

Il-BĊNi għandhom jipprovdu dejta fir-rigward tal-indikaturi speċifikati fil-Parti 8 tal-Anness II skont ir-regoli kunċettwali u metodoloġiċi stipulati fih. Għandhom jiġu segwiti l-prinċipji statistiċi adottati għall-kompilazzjoni tal-istatistika BSI, jiġifieri:

(i)

id-dejta għandha tiġi aggregata, mhux ikkonsolidata;

(ii)

il-prinċipju tar-residenza għandu jsegwi “l-metodu tal-pajjiż ospitanti”;

(iii)

id-dejta tal-karta tal-bilanċ għandha tiġi rrapportata fuq bażi grossa.

Id-dejta tal-aġġustamenti tal-fluss għandha tiġi rrapportata skont l-Artikolu 3(1)(b).

Id-dejta għall-kalkolazzjoni tal-indikaturi finanzjarji strutturali dwar istituzzjonijiet ta’ kreditu għandha tiġi rrapportata sal-aħħar ta’ Marzu ta’ kull sena b’referenza għas-sena ta qabel. L-indikatur “numru ta’ impjegati ta’ CIs” għandu jiġi pprovdut, jekk ikun possibbli, sal-aħħar ta’ Mejju ta’ kull sena b’referenza għas-sena ta’ qabel.

Il-BĊNi għandhom japplikaw il-prinċipji ġenerali li ġejjin meta jirrevedu d-dejta rapportata:

(a)

matul it-trażmissjonijiet kollha regolari tad-dejta ta’ kull sena, flimkien mad-dejta tal-aħħar sena, ir-reviżjonijiet ordinarji għad-dejta tas-sena ta’ qabel u r-reviżjonijiet eċezzjonali għandhom jintbagħtu kif meħtieġ;

(b)

reviżjonijiet eċċezzjonali li jtejbu b’mod sinifikanti l-kwalità tad-dejta jistgħu jintbagħtu matul is-sena.

Id-dejta miġbura għandha tkopri 100 % tal-istituzzjonijiet iddefiniti bħala istituzzjonijiet ta’ kreditu skont l-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33). Fejn il-kopertura tar-rapportar attwali hija ta’ anqas minn 100 %, il-BĊNi għandhom iżidu d-dejta fornita skont l-Artikolu 3(5) biex tiġi assigurata kopertura ta’ 100 %.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE kull devjazzjoni mid-definizzjonijiet u r-regoli hawn fuq imsemmija sabiex ikun jista' jsir il-monitoraġġ tal-prattika nazzjonali. Il-BĊNi għandhom jissottomettu noti spjegattivi li jispjegaw ir-raġunijiet għar-reviżjonijiet sinifikanti.

Artikolu 12

Dejta bankarja kkonsolidata

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw dejta bankarja kkonsolidata skont il-Parti 9 tal-Anness II u għandhom isegwu r-regoli kunċettwali u metodoloġiċi stabbiliti hemmhekk meta jipprovdu tali dejta.

Id-dejta bankarja kkonsolidata għandha tiġi rrapportata permezz ta' approċċ għal żmien qasir skont l-istandards ta' rapportar FINREP/COREP stabbiliti mill-Awtorità Bankarja Ewropea.

Sabiex tiġi assigurata l-kopertura massima possibbli, għandha tinġabar dejta dwar l-istituzzjonijiet ta' kreditu kollha, kif iddefinit fil-liġijiet nazzjonali.

Id-dejta għandha tiġi kkonsolidata fuq bażi transkonfinali u transsettorjali, fejn 'transkonfinali' tirreferi għal fergħat u sussidjarji ta' 'banek domestiċi' li jinsabu barra s-suq domestiku u inklużi fid-dejta rrapportata mill-istituzzjoni prinċipali, u 'transsettorjali' tinkludi l-fergħat u s-sussidjarji tal-banek klassifikabbli bħala istituzzjonijiet finanzjarji oħra. Il-kumpanji tal-assigurazzjoni ma għandhomx jiġu inklużi fil-konsolidazzjoni.

Għandha tiġi rrapportata dejta bankarja kkonsolidata b'mod separat għal:

gruppi bankarji domestiċi żgħar u istituzzjonijiet ta' kreditu awtonomi,

gruppi bankarji domestiċi ta' daqs medju u istituzzjonijiet ta' kreditu awtonomi,

gruppi bankarji domestiċi kbar u istituzzjonijiet ta' kreditu awtonomi,

sussidjarji kkontrollati mill-barranin (mhux tal-Unjoni Ewropea),

fergħat ikkontrollati mill-barranin (mhux tal-Unjoni Ewropea),

sussidjarji kkontrollati mill-barranin (Unjoni Ewropea),

fergħat ikkontrollati mill-barranin (Unjoni Ewropea).

Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-banek għandhom ikunu kklassifikati bħala gruppi bankarji kbar jew istituzzjonijiet ta' kreditu awtonomi jekk l-assi tagħhom huma akbar minn 0,5 % tal-assi kkonsolidati totali tal-banek tal-Unjoni Ewropea; bħala banek ta' daqs medju jekk l-assi tagħhom huma bejn 0,5 % u 0,005 % ta' dawn l-assi kkonsolidati totali; u bħala banek żgħar jekk l-assi tagħhom huma taħt 0,005 % ta' dawn l-assi kkonsolidati totali.

Id-dejta bankarja kkonsolidata għandha tiġi rrapportata darbtejn f'sena. Sett ta' dejta sħiħ għandu jiġi rrapportat għad-dejta ta' tmiem is-sena. L-ewwel sottomissjoni ta' din id-dejta annwali, li għandha ssir sa' nofs April tas-sena ta' wara, għandha tinkludi l-partiti indikati b'* fil-Parti 9 tal-Anness II. Is-sett ta' dejta annwali sħiħ għandu jiġi rrapportat sa nofs Mejju.

Għandu jiġi rrapportat sett ta' dejta ffukat fuq sett ristrett ta' partiti b'data ta’ referenza bħala l-aħħar ta' Ġunju sa nofs Ottubru tal-istess sena. Is-serje għandha tiġi rrapportata skont il-Parti 9 tal-Anness II.

Ir-reviżjonijiet tad-dejta rrapportata għandhom isiru skont il-prinċipji ġenerali li ġejjin:

(a)

matul it-trażmissjonijiet kollha regolari tad-dejta annwali u ta’ kull sentejn, flimkien mal-aħħar sena, ir-reviżjonijiet ordinarji għad-dejta tas-sena preċedenti u r-reviżjonijiet eċċezzjonali għandhom jintbagħtu meta meħtieġ;

(b)

fejn isiru reviżjonijiet sinifikanti, għandhom jiġu pprovduti noti spjegattivi lill-BĊE.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE kull devjazzjoni mid-definizzjonijiet u r-regoli ta’ hawn fuq biex ikun jista' jsir il-monitoraġġ tal-prattika nazzjonali. Il-BĊNi għandhom jissottomettu noti spjegattivi li jagħtu r-raġunijiet għar-reviżjonijiet sinifikanti.

Artikolu 13

Statistika bankarja kkonsolidata internazzjonali

(skoperturi ta' self settorjali u reġjonali ta' gruppi bankarji domestiċi kbar)

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw klejms internazzjonali kkonsolidati ta' uffiċċji domestiċi ta’ bank ta’ gruppi bankarji kbar ta’ proprjetà domestika ta' uffiċċji tal-bank domestiċi kif iddefinit fl-Artikolu 12, imqassma skont il-maturita, l-istrument, ir-reġjun ġeografiku ta' min jissellef u s-settur ta' min jissellef, kif irrapportat fl-istatistika bankarja kkonsidata internazzjonali tal-BIS.

Id-dejta għandha tiġi rrapportata b'tali mod li tikkoinċidi mar-rapportar trimestrali tad-dejta aggregata lill-BIS għall-istatistika bankarja kkonsolidata internazzjonali. Id-dejta għandha tiġi rrapportata lill-BĊE skont l-iskema ta' rapportar użata biex tittrażmetti dejta aggregata lill-BIS. Il-BĊNi għandhom jaggregaw il-prospetti individwali tal-gruppi bankarji rilevanti.

Ir-rapportar huwa limitat għal dawk il-BĊNi li jirrapportaw statistika bankarja kkonsolidata internazzjonali tal-BIS u li fil-pajjiżi tagħhom jinsabu l-kwartieri ġenerali tal-gruppi bankarji l-kbar.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw dejta trimestrali lill-BĊE sa mhux aktar b'ġimgħatejn dewmien mid-data tal-iskadenza tar-rapportar formali tal-BIS.

Ir-reviżjoniijiet tad-dejta rrapportata għandhom jiġu allinjati ma' dawk irrapportati lill-BIS.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE kull devjazzjoni minn dawn ir-regoli biex jippermettu monitoraġġ tal-prattika nazzjonali. Il-BĊNi għandhom jissottomettu noti spjegattivi li jagħtu r-raġunijiet għar-reviżjonijiet sinifikanti.

Artikolu 14

Dejta għall-finijiet tal-FMI

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi statutorji tal-BĊNi fil-konfront tal-FMI, il-BĊNi jistgħu jittrażmettu statistika tal-partiti tal-karta tal-bilanċ supplimentari tal-MFI lill-FMI permezz tal-BĊE skont l-arranġamenti tekniċi li ġejjin.

Il-partiti tal-karta tal-bilanċ tal-MFI skont il-Parti 10 tal-Anness III għandhom jiġu trażmessi mill-BĊNi lill-BĊE fil-qafas ta’ trażmissjoni regolari ta’ kull xahar tad-dejta BSI. Il-frekwenza u l-tempestività tat-trażmissjonijiet ta' dejta għandha tikkoinċidi ma' dawk tar-rapportar regolari tad-dejta BSI lill-BĊE, skont l-Artikolu 3(2).

Artikolu 15

Statistika dwar l-OFIs (esklużi l-FVCs)

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw it-tagħrif statistiku dwar l-OFIs (eskluż l-FVCs) skont il-Parti 11 tal-Anness II. Id-dejta għandha tiġi trażmessa b'mod separat għas-subkategoriji ta' OFIs: (i) SDDs; (ii) FCLs; u (iii) OFIs oħra.

Id-dejta relatata mal-OFIs għandha tiġi trażmessa fuq il-bażi tad-dejta disponibbli attwalment fil-livell nazzjonali. Fejn ma tkunx disponibbli dejta attwali jew ma tkunx tista' tiġi pproċessata, għandhom jiġu pprovduti stimi nazzjonali. Meta jeżisti l-fenomenu ekonomiku sottostanti imma ma jkunx immonitorjat statistikament u għalhekk l-estimi nazzjonali ma jistgħux jingħataw, il-BĊNi jistgħu jagħżlu jew li ma jirrapportawx is-serje tal-ħin jew jirrapportawha bħala nieqsa. Għalhekk kull serje ta’ ħin mhux irrapportata għandha b’hekk tiġi interpretata bħala “dejta li teżisti imma mhux miġbura” u l-BĊE jista’ jagħmel assunzjonijiet u estimi għall-finijiet tal-kompilazzjoni tal-aggregati taż-żona tal-euro. Il-popolazzjoni ta' rapportar ta' referenza għandha tinkludi t-tipi kollha ta' OFIs (ħlief FVCs) residenti fl-Istati Membri taż-żona tal-euro: istituzzjonijiet li jinsabu fit-territorju, inkluż sussidjarji tal-kumpaniji parent li jinsabu barra minn dak it-territorju; u fergħat residenti ta' istituzzjonijiet li għandhom l-uffiċċju parent barra dak it-territorju.

Għandhom jingħataw dawn l-indikaturi ewlenin u l-informazzjoni supplimentari:

indikaturi ewlenin li għandhom jiġu trażmessi għall-kompilazzjoni tal-aggregati taż-żona tal-euro: l-Istati Membri taż-żona tal-euro kollha għandhom jittrażmettu din id-dejta ddettaljata meta tkun disponibbli dejta attwali. Meta ma tkunx disponibbli din id-dejta attwali għat-tqassim meħtieġ jew għall-frekwenza, tempestività jew firxa fiż-żmien miftehma, għandhom jingħataw estimi jekk ikun fattibbli,

l-informazzjoni supplimentari li għandha tiġi trażmessa bħala "partiti tal-memo": din id-dejta għandha tiġi trażmessa mill-pajjiżi li hija disponibbli għalihom din l-informazzjoni.

Dejta tal-aġġustament tal-fluss tista’ tiġi rrapportata fil-każ ta’ waqfien sinifikanti f’ishma jew meta jkun hemm riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħra. B’mod partikolari, tista' tingħata dejta tal-aġġustament tal-fluss, fuq bażi tal-aqwa sforzi, minħabba r-riklassifikazzjonijiet fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-qafas ESA 2010.

Aġġustamenti ta’ riklassifikazzjoni għandhom jiġu rrapportati skont l-Artikolu 3(1)(b).

Il-frekwenza tar-rapportar lill-BĊE għandha tkun trimestrali. L-istatistika OFI għandha tiġi trażmessa lill-BĊE sa mhux aktar tard mill-aħħar jum kalendarju tat-tielet xahar wara t-tmiem tal-perjodu ta’ referenza, jew fil-jum tax-xogħol ta’ qabel tal-BĊN jekk l-aħħar jum kalendarju mhuwiex jum tax-xogħol għall-BĊN. Id-dati eżatti tat-trażmissjoni għandhom jiġu kkomunikati lill-BĊNi bil-quddiem fil-forma ta’ kalendarju tar-rapportar ipprovdut mill-BĊE sa Settembru ta’ kull sena.

Il-BĊNi jista’ jkollhom bżonn li jirrivedu dejta trażmessa matul it-trimestru ta’ qabel. Barra minn dan, jista’ jkun hemm ukoll reviżjonijiet għad-dejta fuq trimestri oħrajn.

Għandhom japplikaw il-prinċipji ġenerali li ġejjin:

(a)

meta jkun hemm trażmissjonijiet ta’ dejta trimestrali regolari, flimkien mad-dejta tal-aħħar trimestru, jistgħu jintbagħatu r-reviżjonijiet “ordinarji” biss, jiġifieri reviżjonijiet tad-dejta trażmessi fit-trimestru ta’ qabel;

(b)

ir-reviżjonijiet eċċezzjonali għandhom ikunu limitati u rrapportati f’data differenti mid-data tar-rapportar regolari. Reviżjonijiet żgħar storiċi ta’ rutina lid-dejta għandhom jintbagħtu biss fuq bażi annwali, flimkien mat-trażmissjoni tad-dejta għar-raba’ trimestu;

(c)

reviżjonijiet eċċezzjonali li jtejbu b’mod sinifikanti l-kwalità tad-dejta jistgħu jintbagħtu matul is-sena barra ċ-ċikli ta’ produzzjoni regolari.

Ir-regoli tal-kontabilità segwiti mill-OFIs fit-tħejjija tal-kontijiet tagħhom għandhom jikkonformaw mat-traspożizzjoni nazzjonali tad-Direttiva 86/635/KEE u kull standard internazzjonali ieħor applikabbli. Mingħajr preġudizzju għall-prattiki tal-kontabbiltà li jipprevalu fl-Istati Membri, l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha għandhom jiġu rrapportati fuq bażi gross għal skopijiet statistiċi. Il-metodi ta’ valutazzjoni huma indikati fil-kategoriji rilevanti.

Il-BĊNi għandhom jipprovdu noti spjegattivi lill-BĊE skont it-Taqsima 3 tal-Parti 11 tal-Anness II. Il-BĊNi għandhom jipprovdu noti spjegattivi għal reviżjonijiet sinifikanti.

Artikolu 16

Statistika dwar ħruġ ta' titoli

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw tagħrif statistiku li jkopri t-titoli kollha maħruġa mir-residenti taż-żona tal-euro fi kwalunkwe valuta, kemm domestika kif ukoll internazzjonali, skont il-Parti 12 tal-Anness II.

Il-frekwenza tar-rapportar lill-BĊE għandha tkun ta’ kull xahar. L-istatistika ta’ ħruġ ta’ titoli għandha tiġi trażmessa lill-BĊE sa mhux aktar tard minn ħames ġimgħat wara l-aħħar tax-xahar li għalih tirreferi d-dejta. Il-BĊE għandu jikkomunika d-dati eżatti tat-trażmissjoni lill-BĊNi bil-quddiem f’forma ta’ kalendarju ta’ rapportar.

Il-BĊNi għandhom jipprovdu noti spjegattivi lill-BĊE kif stipulat fit-Taqsima 3 tal-Parti 12 tal-Anness II.

Artikolu 17

Statistika tar-rata ta’ imgħax tal-MFI

Għall-finijiet tal-istatistika tar-rata tal-imgħax tal-MFI (MIR), il-BĊNi għandhom jirrapportaw statistika aggregata nazzjonali ta’ kull xahar relatata mal-ammonti pendenti u negozju ġdid kif speċifikat fl-Appendiċijiet 1 u 2 tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1072/2013 (BĊE/2013/34). Barra minn dan, il-BĊNi għandhom jirrapportaw tagħrif statistiku nazzjonali aggregat ta’ kull xahar dwar in-negozju l-ġdid kif speċifikat fil-Parti 13 tal-Anness II.

Dan it-tagħrif statistiku għandu jiġi rrapportat skont il-kalendarju annwali stabbilit mill-BĊE u kkomunikat lill-BĊNi sal-aħħar ta’ Settembru ta’ kull sena.

Il-BĊNi jistgħu jagħtu derogi fir-rigward tar-rapportar kemm taż-żewġ rati ta' imgħax applikati kif ukoll għall-volumi ta' negozju ta' self kollaterizzat/iggarantit lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji, indikaturi 62 sa 85 inklużi fit-Tabelli 3 u 4 tal-Appendiċi 2, tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1072/2013 (BĊE/2013/34). Dawn jistgħu jingħataw jekk il-volum ta' negozju aggregat nazzjonali tal-partita korrispondenti (indikaturi 37 sa 54) li jkopri s-self kollu jirrappreżenta anqas minn 10 % tal-volum ta' negozju nazzjonali aggregat tas-somma tas-self kollu fl-istess kategorija tad-daqs u anqas minn 2 % tal-volum tan-negozju għall-istess daqs u l-istess perjodu inizjali tal-kategorija ta' iffissar tar-rata ta' imgħax fil-livell taż-żona tal-euro. Jekk jingħataw derogi, dawn il-limiti għandhom jiġu vverifikati fuq bażi annwali.

Fejn il-kopertura attwali tar-rapportar MIR attwali hija ta’ anqas minn 100 % minħabba l-użu tal-kampjunar, il-BĊNi għandhom jagħżlu u jżommu l-kampjun u jżidu d-dejta tal-volum ta' negozju ġdid biex jiżguraw kopertura ta' 100 %, kif speċifikat fil-Parti 14 tal-Anness II. Jekk tingħata deroga prevista fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1072/2013 (BĊE/2013/34) jew fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, id-dejta rrapportata fuq bażi trimestrali għandha tinġieb 'il quddiem fil-perjodi ta' xhur nieqsa billi jiġu applikati tekniki ta' stima statistika biex jitqiesu x-xejriet fid-dejta u l-mudelli staġjonali.

Il-BĊNi jista’ jkollhom bżonn jirrevedu l-valuri tax-xahar ta’ referenza preċedenti. Jista’ jkun hemm ukoll ir-reviżjonijiet li jirriżultaw minn, pereżempju, żbalji, riklassifikazzjonijiet, proċeduri ta’ rapportar imtejba eċċ, applikati għal dejta qabel tax-xahar ta’ referenza preċedenti.

Huma għandhom japplikaw il-prinċipji ġenerali li ġejjin:

(a)

meta l-BĊNi jirrevedu d-dejta għall-perjodu qabel ix-xahar ta’ referenza preċedenti, huma għandhom jibagħtu noti spjegattivi lill-BĊE;

(b)

il-BĊNi għandhom jipprovdu wkoll noti spjegattivi għal reviżjonijiet sinifikanti;

(c)

fit-trażmissjoni tad-dejta riveduta, il-BĊNi għandhom jikkunsidraw il-tempestività stabbilita tar-rapportar regolari tal-istatistika tal-MIR. Reviżjonijiet eċċezzjonali għandhom jiġu rrapportati barra mill-perjodi ta’ produzzjoni ta’ kull xahar.

Artikolu 18

Statistika tal-pagamenti

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE, informazzjoni dwar statistika tal-pagamenti skont l-Anness III għar-Regolament (UE) Nru 1409/2013 (BĊE/2013/43) u l-Parti 16 tal-Anness II għal din il-Linja Gwida. Din għandha tinkludi, fost l-oħrajn, dan li ġej:

(a)

dejta dwar in-numru ta' istituzzjonijiet, il-kontijiet ta' pagament, il-kards ta' pagament, it-terminals, il-parteċipanti fis-sistemi ta' pagament u l-partiti tal-karti tal-bilanċ magħżula għandhom jiġu rapportati għall-partiti kollha fit-Tabelli 1, 2, 3 u 6 fl-Anness III ta' dan ir-Regolament u t-Tabelli 1, 2, u 5 fil-Parti 16 tal-Anness II. Tali dejta dwar stokks għandhom jirreferu għal ċifri ta' tmiem il-perjodu, ħlief għall-partita fit-Tabella 1 tal-Parti 16 tal-Anness II li għandha tirreferi għall-"medja għall-aħħar perjodu ta' manteniment tar-riżerva";

(b)

dejta dwar tranżazzjonijiet ta' pagamenti skont l-istrument, terminal u/jew sistema, inkluża fit-Tabelli 4, 5, u 7 fl-Anness III tar-Regolament u t-Tabelli 3, 4, 6 u 7 fil-Parti 16 tal-Anness II għandha tiġi rrapportata bħal flussi gross, jiġifieri totali, għall-perjodu.

Is-serje għandhom jiġu rrapportati fuq bażi annwali lill-BĊE, sa tmiem Mejju ta' kull sena b'referenza għas-sena kalendarja preċedenti. L-indikaturi fir-Regolament (UE) Nru 1409/2013 (BĊE/2013/43) għandhom jiġu rrapportati fuq bażi annwali. Id-dejta addizzjonali mitluba fil-Parti 16 tal-Anness II tista' tiġi rrapportata fuq bażi ta' kull xahar, trimestrali jew annwali, skont l-ispeċifikazzjoni fit-tabella rilevanti.

Għat-tabelli f'din il-Linja Gwida, u fin-nuqqas ta' dejta attwali, il-BĊNi għandhom jew jitolbu informazzjoni addizzjonali mill-aġenti tar-rapportar rilevanti jew jużaw stimi jew dejta provviżorja. Il-metodoloġija għal dawn l-istimi għandha tiġi ddefinita minn kull BĊN, skont il-karatteristiċi speċifiċi tal-pajjiż. Fejn ikun rilevanti, il-BĊNi għandhom jipprovdu noti spjegattivi biex jiċċaraw l-approċċ użat.

Il-BĊNi għandhom japplikaw il-prinċipji ġenerali li ġejjin meta jirrevedu d-dejta rapportata:

(a)

matul it-trażmissjonijiet kollha regolari tad-dejta ta’ kull sena, flimkien mal-aħħar perjodu, ir-reviżjonijiet ordinarji għad-dejta tas-sena ta’ qabel u r-reviżjonijiet eċċezzjonali għandhom jintbagħtu kif meħtieġ;

(b)

reviżjonijiet eċċezzjonali, li jtejbu b'mod sinifikanti, il-kwalità tad-dejta, jistgħu jiġu trażmessi matul is-sena, wara l-approvazzjoni mill-BĊE.

Il-BĊNi għandhom jipprovdu noti spjegattivi lill-BĊE, fejn jispjegaw id-devjazzjonijiet mir-rekwiżiti ta' rapportar u interruzzjonijiet strutturali fid-dettall, inkluż l-impatt fuq id-dejta.

Artikolu 19

Statistika fuq l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-IFs

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw tagħrif statistiku fuq l-assi u l-obbligazzjonijiet IF skont il-Parti 17 tal-Anness II għal kull wieħed mis-subsetturi li ġejjin, li huma kklassifikati min-natura tal-investiment: fondi ta' ekwità, fondi ta' bonds, fondi mħallta, fondi ta' proprjetà immobbli, fondi ħeġġ, u fondi oħra. Kull wieħed minn dawn is-subsetturi għandu jinqasam aktar f’fondi mingħajr limiti u fondi b'limitu jiġifieri skont it-tip ta’ IF. Għall-fini tal-IFs maqsuma skont in-natura tal-investiment, il-fondi ta' investiment li jinvestu b'mod prinċipali fl-ishma jew l-unitajiet ta' investimenti (jiġifieri fondi ta' fondi) għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kategorija ta' fondi li jinvestu prinċipalment fihom.

Dawn ir-rekwiżiti għandhom ikopru l-istokks ta' tmiem ix-xahar u ta’ tmiem it-trimestru, l-aġġustamenti fil-flussi ta' kull xahar u trimestrali kif ukoll informazzjoni ta' kull xahar dwar ħruġ/bejgħ ġdid ta' tifdijiet ta' ishma/unitajiet ta' fondi ta' investiment.

L-istokks ta' tmiem ix-xahar kollha u l- aġġustament tal-flussi ta' kull xahar għandhom jiġu rrapportati wkoll għall-fondi nnegozjati tal-iskambju tas-sottosettur (ETFs), bħala pożizzjoni "ta' liema" mill-"fondi totali".

Sa fejn tkun disponibbli d-dejta, inkluż fuq bażi tal-aqwa stima, l-istokks ta' tmiem it-trimestru u l-aġġustament tal-flussi trimestrali għandhom ukoll jiġu rrapportati għall-fondi tal-ekwità privata tas-sottosettur (inkluż fondi ta' kapital ta' riskju) bħala pożizzjoni "ta' liema" mill-"fondi totali".

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE, dejta separata dwar aġġustamenti fir-rivalutazzjonijiet minħabba l-bidliet fil-prezz u r-rata ta' kambju u l-aġġustamenti fir-riklassifikazzjonijiet, ara wkoll il-Parti 17 tal-Anness II u skont l-Anness IV.

Tranżazzjonijiet finanzjarji, u għalhekk aġġustamenti, għandhom jinġiebu skont l-ESA 2010, u tali derivazzjoni għandha tissejjaħ bħala l-"metodu ESA 2010". Il-BĊNi jistgħu jiddevjaw mill-ESA 2010 minħabba prattiki nazzjonali diverġenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38). Fejn tkun disponibbli informazzjoni dwar l-istokks titolu b'titolu (s-b-s), jistgħu jinġiebu aġġustamenti ta' rivalutazzjoni skont metodu komuni tal-Eurosistema, jiġifieri l-metodu ta' derivazzjoni tal-fluss msemmi fil-Parti 4 tal-Anness IV.

Jekk id-dejta fuq l-ishma tal-portatur irrapportata minn IFs, MFIs u/jew OFIs skont l-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38) għadha mhijiex lesta jew disponibbli, il-BĊNi għandhom jipprovdu dejta fuq l-ishma tal-portatur fuq bażi tal-aħjar stima skont it-tqassim ġeografiku u settorjali fit-Tabella 1 tal-Parti 17 tal-Anness II.

Sa fejn id-dejta hija disponibbli, inkluż fuq bażi tal-aqwa stima, u mhux ikkunsidrata insinifikanti, il-BĊNi għandhom jirrapportaw informazzjoni separata fuq is-setturi tal- kontroparti korporazzjonijiet tal-assiguazzjoni u fondi tal-pensjoni tal-kontropartijiet fuq bażi trimestrali, skont it-Tabella 1 tal-Parti 17 tal-Anness II.

Stokks ta' tmiem ix-xahar u aġġustament tal-fluss ta' kull xahar għandhom ikunu meħtieġa għal ETFs maqsuma f'ETFs sintetiċi u fiżiċi malli tkun disponibbli definizzjoni xierqa għal dan it-tqassim mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA). Il-BĊE għandu jivverifika b'mod regolari għal tali definizzjoni u, meta jkun xieraq, joħroġ l-iskemi ta' rapportar meħtieġa.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE, id-dejta tal-IF ta' kull xahar u trimestrali sal-għeluq tan-negozju fit-28 jum tax-xogħol wara t-tmien tax-xahar/trimestru li għandha x'taqsam id-dejta.

Ir-regoli ġenerali għandhom japplikaw għar-reviżjonijiet tad-dejta ta’ kull xahar u trimestrali:

(a)

ir-reviżjonijiet għandhom isiru biex dejta trimestrali u ta’ kull xahar ikunu konsistenti ma' xulxin;

(b)

matul il-perjodi ta’ produzzjoni regolari, jiġifieri mit-28 jum tax-xogħol wara t-tmiem tax-xahar/trimestu ta’ referenza sal-jum li d-dejta tinbagħat lura lill-BĊNi, il-BĊNi jistgħu jirrivedu d-dejta li tirrferi għat-trimestu ta’ referenza ta’ qabel, lix-xahrejn ta’ qabel, kif ukoll għax-xhur wara t-trimestru ta’ referenza ta’ qabel;

(c)

barra l-perjodi ta’ produzzjoni regolari, il-BĊNi jistgħu jirrevedu wkoll dejta li tirreferi għall-perjodi ta’ referenza qabel ix-xahrejn li jippreċedu t-trimestu ta’ referenza ta’ qabel, fost l-oħrajn f’każ ta’ żbalji, riklassifikazzjonijiet jew proċeduri ta’ rapportar imtejba.

Biex tiġi żgurata l-kwalità tal-istatistika tal-IF taż-żona tal-euro, fejn il-BĊNi jagħtu derogi lill-IFs iż-żgħar skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38), dawn għandhom iżidu sa kopertura ta' 100 % għal dawn l-IFs fil-kompilazzjoni tad-dejta IF ta' kull xahar u trimestrali rrapportata lill-BĊE.

Il-BĊNi jistgħu jagħżlu l-proċedura għaż-żieda tal-kopertura sa 100 %, sakemm jissodisfaw l-istandards minimi li ġejjin:

(a)

għal dejta ta’ tqassim nieqsa, l-istimi għandhom jinġiebu mill-applikazzjoni tal-proporzjonijiet ibbażati fuq is-sottosettur tal-fond ta’ investiment korrispondenti, eż. jekk bond b'limitu jaqa’ fl-aħħar u jinġabru biss ishma/unitajiet ta’ fond ta’ investiment, it-tqassim nieqes għandu jinġieb bl-applikazzjoni tal-istruttura tal-kategorija ta’ fondi ta’ bonds mingħajr limiti;

(b)

l-ebda sottosettur ta’ fond ta’ investiment, eż. fondi ta’ proprjetà immobbli mingħajr limiti, fondi ta’ proprjetà immobbli b'limitu, eċċ. ma huwa kompletament eskluż.

Skont l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38), jistgħu jingħataw derogi lill-IFs li minħabba regoli ta’ kontabbiltà nazzjonali jivvalutaw l-assi tagħhom fi frekwenza anqas minn dik trimestrali. Minkejja din id-deroga, id-dejta IF ta’ kull xahar u trimestrali rrapportata mill-BĊNi lill-BĊE għandha tinkludi dejjem dejta li għandha x’taqsam ma’ dawn l-IFs.

Il-BĊNi għandhom iġibu d-dejta aggregata dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet trimestrali tas-subsetturi IF skont it-Tabella 1 tal-Parti 17 tal-Anness II:

(a)

Għal titoli b’kodiċijiet ta’ identifikazzjoni disponibbli pubblikament, il-BĊNi għandhom jimmarkaw l-informazzjoni pprovduta fuq bażi s-b-s mal-informazzjoni miġjuba mid-Database tat-Titoli Ċentralizzat (CSDB) jew mid-databases ta' referenza ewlenin. L-informazzjoni s-b-s indikata għandha tintuża għall-kompilazzjoni tal-valur tal-assi u l-obbligazzjonijiet f’euro u biex jinġab it-tqassim meħtieġ għal kull titolu individwali tal-IF. Jekk l-identifikaturi tat-titolu ma jinstabux fis-CSDB, jew l-informazzjoni meħtieġa biex jiġu kkompilati l-assi u l-obbligazzjonijiet f'konformità mat-Tabella 1 tal-Parti 17 tal-Anness II ma tkunx disponibbli, il-BĊNi għandhom jestimaw id-dejta nieqsa. Il-BĊNi jistgħu jiġbru wkoll informazzjoni s-b-s fuq titoli mingħajr kodiċijiet ta’ identifikazzjoni disponibbli pubblikament bl-użu ta’ identifikaturi tas-sigurtà interna tal-BĊN.

(b)

Il-BĊNi għandhom jaggregaw id-dejta fuq titoli li jiġu minn (a) u jżiduhom mal-informazzjoni rrapportata għat-titoli mingħajr kodiċijiet ta’ identifikazzjoni pubblikament disponibbli biex jipproduċu aggregati għal: (i) titoli tad-dejn maqsuma skont il-maturità; il-munita u l-kontroparti; (ii) ishma ta' fondi ta' investiment u ekwità, maqsuma skont l-istrument u l-kontroparti; u (iii) ishma/unitajiet IF totali maħruġa.

(c)

Il-BĊNi għandhom iġibu l-informazzjoni statistika meħtieġa fuq l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-IF billi jżidu d-dejta fuq titoli dderivati skont (b) u l-assi u l-obbligazzjonijiet li mhumiex titoli miġbura minn IFs individwali residenti.

(d)

Il-BĊNi għandhom jaggregaw l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-IFs residenti fi Stat Membru u li jappartjenu għall-istess sottosettur.

Dan japplika wkoll meta l-BĊNi jiġbru dejta fuq assi u obbligazzjonijiet tal-IF fuq bażi ta’ kull xahar skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38).

Skont l-Artikolu 5(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1072/2013 (BĊE/2013/38), il-BĊNi għandhom jiġbru dejta dwar ishma/unitajiet tal-IF maħruġa fuq bażi ta' kull xahar. Għal xhur ta’ referenza li m’humiex xhur tal-aħħar tat-trimestru, il-BĊNi għandhom jistmaw l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-IF minbarra ishma/unitajiet ta’ fondi ta’ investiment maħruġin fuq il-bażi tad-dejta ta’ kull xahar u trimestrali miġbura sakemm id-dejta ma tkunx miġbura fuq bażi ta’ kull xahar kif stabbilit fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38).

Meta jkun possibbli, il-BĊNi għandhom jagħmlu stimi fil-livell tal-fond individwali. Alternattivament, BĊN jista’ jagħmel stimi skond is-sub-settur IF jew jista’ jitlob lill-BĊE biex jagħmel l-istimi. F’dan l-aħħar każ il-BĊE jista’ jitlob informazzjoni addizzjonali bħad-data fond b’fond jew titolu b'titolu (s-b-s).

Ir-regoli ta’ valutazzjoni u/jew kontabbiltà fir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38) għandhom japplikaw ukoll meta l-BĊNi jirrapportaw dejta IF lill-BĊE. Iżda, għall-partiti li huma suġġetti għal imgħax akkumulat għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a)

"titoli ta’ dejn" jinkludu imgħax akkumulat;

(b)

"klejms ta’ depożitu u self" u “depożiti u self irċevuti” jeskludu imgħax akkumulat li huma rreġistrati taħt assi/obbligazzjonijiet rimanenti.

Il-BĊNi għandhom jissottomettu noti spjegattivi li jagħtu r-raġunijiet għar-reviżjonijiet sinifikanti. Barra minn dan, il-BĊNi għandhom jipprovdu lill-BĊE b’noti spjegattivi dwar l-aġġustamenti ta' riklassifikazzjoni. Il-BĊNi għandhom jipprovdu wkoll noti spjegattivi dwar ir-reviżjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 19(3)(ċ).

Skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊEC/2013/38), il-BĊNi jistgħu jippermettu lill-IFs li jirrapportaw l-assi u l-obbligazzjonijiet tagħhom bħala grupp, iżda dan għandu jwassal għal riżultati li huma simili għar-rapportar fond b’fond. IFs li jirrapportaw bħala grupp għandhom jappartjenu lill-istess subsettur; per eżempju, fondi ta’ proprjetà immobbli closed-end jew fondi ta’ proprjetà immobbli open-end.

Artikolu 20

Statistika dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet ta’ FVCs

Il-BĊNi għandhom jikkumpilaw u jirrappurtaw informazzjoni statistika aggregata u separata dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet ta’ FVCs skont il-Parti 18 tal-Anness II. Għandha tiġi sottomessa dejta għall-erba' sottokategoriji li ġejjin: (a) FVCs involuti f'titolizzazzjoni tradizzjonali; (b) FVCs involuti f'titolizzazzjoni sintetika; (c) FVCs involuti f'titolizzazzjoni marbuta mal-assigurazzjoni; u (d) FVCs oħrajn.

Dawn ir-rekwiżiti għandhom ikopru dejta dwar ammonti dovuti, tranżazzjonijiet finanzjarji u tħassir/tniżżil fil-valur mogħtija kull trimestru.

Il-BĊNi jistgħu jippreżentaw lill-BĊE id-dejta meħtieġa dwar it-tħassir/tniżżil fil-valur fuq il-bażi tal-aħjar sforz.

Il-BĊNi għandhom jirrappurtaw lill-BĊE id-dejta dwar l-ammonti dovuti tal-FVC, it-tranżazzjonijiet finanzjarji u tħassir/tniżżil fil-valur kull trimestru sa tmiem in-negozju fit-28 jum ta’ xogħol wara t-tmiem tat-trimestru li miegħu hija relatata d-dejta.

Ir-regoli ġenerali li ġejjin għandhom japplikaw għar-reviżjoni ta’ dejta trimestrali:

(a)

matul il-perijodi regolari ta’ produzzjoni, jiġifieri mit-28 jum ta’ xogħol wara t-tmiem tat-trimestru ta’ referenza sal-jum qabel dak il-jum li fih id-dejta tintbagħat lill-BĊNi, il-BĊNi jistgħu jirrevedu d-dejta li tirreferi għat-trimestru ta’ referenza ta’ qabel;

(b)

barra l-perijodi regolari ta’ produzzjoni, il-BĊNi jistgħu jirrevedu wkoll id-dejta li tirreferi għall-perijodi ta’ referenza qabel it-trimestru ta’ referenza ta’ qabel, inter alia, fil-każ ta’ żbalji, riklassifikazzjonijiet jew proċeduri ta’ rapportar imtejba;

(c)

reviżjonijiet ta’ dejta rrappurtati skont ir-Regolament (KE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) dwar self oriġinat u sservisjat minn MFIs taż-żona tal-euro, għandhom jiddaħħlu, fejn rilevanti, fl-istatistika tal-FVC skont il-paragrafi (a) u (b).

Sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ rappurtar tal-istatistika li minnhom l-FVCs huma eżenti skont l-Artikolu 5(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40), il-BĊNi wara li jikkonsultaw il-BĊE, għandhom jiddeċiedu fuq il-metodu l-aktar xieraq biex jikkumpilaw id-dejta dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet ta’ FVCs, skont l-organizzazzjoni tas-swieq rilevanti u d-disponibbiltà ta’ informazzjoni rilevanti oħra statistika, pubblika jew superviżorja.

Jekk il-BĊNi jiksbu dejta dwar assi u obbligazzjonijiet ta’ FVCs minn sorsi oħrajn ta' dejta statistika, minn sorsi pubbliċi bħal rapporti ta’ qabel il-bejgħ jew rapporti għall-investituri, jew minn sorsi ta’ dejta superviżorja, għandhom japplikaw l-istandards tal-kwalità tad-dejta deskritti hawn isfel.

Dejta li tkun identifikata bħala anchor series fil-Parti 18 ta' din il-Linja Gwida għandha tkun soġġetta għal standards għolja ta’ kwalità, paragunabbli ma’ dawk għal dejta direttament irrappurtata minn FVCs skont l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40). Dejta li tkun identifikata bħala non-anchor series fil-Parti 18 tal-Anness II ta' din il-Linja Gwida tista' tiġi stmata skont standards ta' kwalità inqas strinġenti, eż. bl-użu ta' interpolazzjonijiet u estrapolazzjonijiet meta d-dejta tinġabar minn sorsi pubbliċi jew superviżorji fi frekwenza aktar baxxa milli kull trimestru, u b’tempestività itwal mit-28 jum ta’ xogħol wara l-perijodu ta’ referenza.

Jekk dejta ma tkunx irrapportata direttament minn FVCs skont l-Artikolu 5(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40), il-kwalità tad-dejta għandha tkun issorveljata mill-BĊNi fuq il-bażi tal-informazzjoni li tkun disponibbli mill-istqarrijiet finanzjarji annwali. L-eżitu tal-kontrolli ta’ kwalità għandu jiġi pprovdut mill-BĊNi lill-BĊE sal-aħħar ta’ Settembru kull sena, jew l-aktar malajr minn hemm ‘il quddiem, skont il-prattiċi legali nazzjonali applikabbli fl-Istat Membru ta’ residenza tal-FVC. Jekk il-kontroverifiki bejn id-dejta miksuba fuq bażi trimestrali u l-istqarrijiet finanzjarji annwali juru li ma jkunux intlaħqu standards għolja ta’ kwalità, il-BĊNi għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha biex jiżguraw li d-dejta tissodisfa l-istandards ta’ kwalità meħtieġa, inkluż il-possibbiltà ta’ ġbir dirett ta’ dejta skont ir-Regolament (UE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40).

Jekk il-BĊNi jiksbu dejta dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet ta’ FVCs minn sorsi ta’ dejta superviżorji, il-BĊNi għandhom jiżguraw li dawn is-sorsi huma allinjati biżżejjed mal-kunċetti statistiċi u d-definizzjonijiet skont ir-rekwiżiti ta’ rappurtar tal-FVC. L-istess għandu japplika għad-dejta miksuba minn sorsi oħra ta’ dejta statistika.

Jekk is-CSDB jew database oħra tat-titoli jintuża bħala sors tad-dejta għal dejta dwar il-ħruġ ta' titoli ta' dejn ta' FVC, il-BĊNi għandhom jimmonitorjaw il-kopertura u l-kwalità tad-dejta fuq bażi annwali. L-eżitu tal-kontrolli tal-kwalità għandu jiġi pprovdut mill-BĊNi lill-BĊE sa tmiem Frar kull sena billi tittieħed, bħala referenza, id-data ta’ tmiem Diċembru tas-sena preċedenti. Jekk l-indikaturi tal-kopertura u tal-kwalità juru li ma jkunux intlaħqu standards għolja ta’ kwalità, il-BĊNi għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jintlaħaqu l-istandards meħtieġ ta’ kwalità, inkluża l-possibbiltà ta’ ġbir dirett ta’ dejta skont ir-Regolament (KE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40).

Kull BĊN għandu jiskambja dejta dwar self titolizzat li jkun oriġinat u sservisjat minn MFIs domestiċi għal FVCs residenti fi Stati Membri oħrajn taż-żona tal-euro bl-aggregazzjoni tas-self isservisjat separatament għal kull Stat Membru fejn l-FVCs ikunu residenti, skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) u t-Tabella 3 tal-Parti 18 tal-Anness II ta' din il-Linja Gwida.

Il-BĊE għandu jipprovdi, b'mod konformi mal-atti legali applikabbli li jipproteġu d-dejta kunfidenzjali, il-gateway teknika għall-iskambju ta’ informazzjoni transkonfinali. Il-BĊNi għandhom jittrasmettu din l-informazzjoni lill-BĊE sat-23 jum ta’ xogħol wara t-tmiem tat-trimestru li miegħu tkun relatata d-dejta. Il-BĊE għandu jiddistribwixxi mill-ġdid id-dejta lill-BĊNi ikkonċernati fl-24 jum ta’ xogħol wara t-tmiem tat-trimestru li miegħu tkun relatata d-dejta.

Il-BĊNi li huma nvoluti fl-iskambju tad-dejta għal titolizzazzjonijiet eżistenti għandhom jikkjarifikaw kull mistoqsijiet pendenti u kwistjonijiet ta’ koordinazzjoni fuq bażi bilaterali u, jekk meħtieġ, jiskambjaw informazzjoni rilevanti. Jekk ikun hemm titolizzazzjonijiet ġodda, il-BĊNi rilevanti jistgħu jistaqsu lill-BĊE biex jaġixxi bħala koordinatur.

Jekk jiġu sodisfatti l-obbligi msemmija hawn fuq, il-BĊNi ikunu jistgħu, b'mod konformi mal-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40), jikkumpilaw il-parti tad-dejta tal-FVC relatata mal-ammonti pendenti u t-transazzjonijiet finanzjarji ta' self titolizzat li jkun oriġinat minn MFIs taż-żona tal-euro u fejn l-MFIs ikomplu jisservisjaw is-self titolizzat minn dejta miġbura minn MFIs skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) minflok ma jiġbru dik id-dejta direttament mingħand l-FVCs.

Jekk il-BĊNi jikkumpilaw dejta dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet ta’ FVCs direttament minn FVCs, u fejn rilevanti, fuq il-bażi tad-dejta irrappurtata minn MFIs skont ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), jagħtu derogi lil FVCs taħt l-Artikolu 5(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40), il-BĊNi għandhom iżidu l-kopertura sa 100 % għall-FVCs kollha meta jikkumpilaw dejta dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet trimestrali tal-FVCs irrappurtata lill-BĊE għal ammonti dovuti, tranżazzjonijiet finanzjarji u tħassir/tniżżil fil-valur.

Jekk il-BĊNi jikkumpilaw dejta dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet ta’ FVCs minn sorsi oħra statistiċi, pubbliċi u/jew superviżorji, huma jistgħu jibbażaw il-kompilazzjoni tagħhom fuq kampjun ta’ FVCs sakemm dawn l-FVCs jammontaw għal ta’ lanqas 95 % tal-ammont totali dovut ta' assi tal-popolazzjoni li tirrapporta ta’ referenza tal-FVC fi Sl-Istat Membru relevanti kif irrappreżentat fil-lista ta’ FVCs. Il-BĊNi għandhom iżidu l-kopertura sa 100 % meta jikkumpilaw id-dejta trimestrali dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet ta’ FVCs irrappurtata lill-BĊE għal ammonti dovuti, tranżazzjonijiet finanzjarji u tħassir/tniżżil fil-valur.

Il-BĊNi għandhom jissottomettu noti ta’ spjega lill-BĊE fejn jagħtu r-raġunijiet għar-reviżjonijiet sinifikanti kif ukoll għal kull reviżjoni magħmula skont l-Artikolu 20(3)(b).

Artikolu 21

Statistika fuq self MFI lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-fergħa ta’ attività

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE, meta jkunu disponibbli, dejta fuq self MFI lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji domestiċi, u self MFI lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji ta’ Stati Membri parteċipanti mqassmin skont il-fergħa ta’ attività wara l-klassifikazzjoni statistika ta’ attivitajiet ekonomiċi fl-Unjoni (NACE Rev.2), skont il-Parti 19 tal-Anness II.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw id-dejta lill-BĊE fuq bażi trimestrali sal-ħin tat-tmiem tal-ġurnata tax-xogħol fit-28 jum tax-xogħol wara t-tmiem tat-trimestru li miegħu tkun relatata d-dejta.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw reviżjonijiet skont il-prinċipji li ġejjin:

(a)

flimkien ma’ kull trażmissjoni ta’ dejta regolari, għandhom jintbagħtu meta meħtieġa reviżjonijiet għall-perijodi ta’ referenza ta’ qabel;

(b)

reviżjonijiet eċċezzjonali li jtejbu b’mod sinifikanti l-kwalità tad-dejta jistgħu jintbagħtu malli jkunu disponibbli.

Il-BCNi għandhom jirrapportaw lill-BĊN kull tibdil sinjifikattiv fid-definizzjonijiet nazzjonali u klassifikazzjonijiet użati u għandhom jissottomettu noti spjegattivi li jispjegaw ir-raġunijiet għal reviżjonijiet sinifikanti, fejn applikabbli. Barra minn dan, il-BĊNi għandhom jipprovdu informazzjoni dwar riklassifikazzjonijiet ewlenin fis-settur MFI u, jekk disponibbli, riklassifikazzjonijiet ewlenin ta’ korporazzjonijiet mhux finanzjarji fit-tqassim ta' NACE Rev.2 trażmessi.

Artikolu 22

Statistiċi dwar linji ta' kreditu tal-MFI

Il-BĊNi għandhom jikkompilaw u jirrapportaw informazzjoni statistika aggregata dwar linji ta' kreditu MFI mogħtija lil residenti oħrajn mhux domestiċi taż-żona tal-euro, mqassma skont is-settur istituzzjonali, b'mod konformi mal-Parti 20 tal-Anness II.

Il-linji ta' kreditu tal-MFI għandu jkollhom l-istess tifsira bħal 'faċilitajiet ta' kreditu mhux miġbuda', ikklassifikati bħala 'riskju medju', 'riskju medju/baxx' u 'riskju baxx', kif stipulat fir-Regolament (UE) Nru 575/2013. Il-BĊNi għandhom japplikaw din id-definizzjoni fuq bażi tal-aħjar sforz u kull meta tkun tapplika definizzjoni nazzjonali differenti għal linji ta' kreditu huma jistgħu jirrapportaw billi jużaw id-definizzjoni nazzjonali, iżda għandhom jimmiraw li jarmonizzaw il-kumpilazzjoni ta' dejta ta' linji ta' kreditu tal-MFI sabiex itejbu l-kumparabbiltà bejn pajjiż u ieħor fuq medda ta' żmien aktar twil.

Il-BĊNi għandhom jikkalkulaw it-tqassim settorjali u jibagħtuhom lill-BĊE. Jekk dawn it-tqassim settorjali ma jinġabrux fuq livell nazzjonali, il-BĊNi jistgħu jew jitolbu dik l-informazzjoni addizzjonali mingħand aġenti li jirrapportaw, jew inkella jistgħu jistmaw it-tqassim settorjali billi jużaw informazzjoni disponibbli fuq livell nazzjonali minn sorsi oħrajn.

Il-BĊNi jistgħu jippreżentaw lill-BĊE dejta dwar riklassifikazzjonijiet statistiċi fuq il-bażi tal-aħjar sforz.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw id-dejta lill-BĊE fuq bażi trimestrali. L-ammonti pendenti trimestrali u d-dejta dwar aġġustamenti ta' riklassifikazzjoni għandhom jintbagħtu lill-BĊE sal-ħin tat-tmiem tal-ġurnata tax-xogħol fit-28 jum tax-xogħol wara t-tmiem tat-trimestru li miegħu huma relatati.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw reviżjonijiet skont il-prinċipji li ġejjin:

(a)

flimkien ma’ kull trażmissjoni regolari ta’ dejta, għandhom jintbagħtu reviżjonijiet għat-trimestru ta' referenza preċedenti fejn dan ikun meħtieġ;

(b)

reviżjonijiet eċċezzjonali li jtejbu b’mod sinifikanti l-kwalità tad-dejta jistgħu jintbagħtu malli jkunu disponibbli.

Il-BĊNi għandhom jissottomettu noti ta’ spjega lill-BĊE fejn jagħtu r-raġunijiet għar-reviżjonijiet sinifikanti.

Artikolu 23

Statistika dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet ta’ CCPs

Il-BĊNi għandhom jikkumpilaw u jirrappurtaw informazzjoni statistika aggregata u separata dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet ta’ FVCs skont il-Parti 21 tal-Anness II.

Għall-finijiet ta' dan ir-rapportar statistiku, is-CCPs huma dawk l-entitajiet identifikati bħala kontropartijiet ċentrali mill-ESMA u li huma "intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni" jew "awżiljari finanzjarji" (S.126) kif speċifikat fil-klassifikazzjoni ta' setturi istituzzjonali stipulata fil-Kapitolu 23 ta' ESA 2010.

CCPs identifikati mill-ESMA li huma kklassifikati fi ħdan is-settur istituzzjonali ESA 2010 "istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (monetary financial institutions - MFIs)" m'għandhomx jiffurmaw parti minn dan ir-rapportar statistiku.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw id-dejta lill-BĊE fuq bażi obbligatorja b'referenza għal-livelli minimi li ġejjin:

(a)

għal ċelloli relatati ma' ftehim ta' xiri mill-ġdid, identifikati bl-ittri "R" fil-Parti 21 tal-Anness II, ir-rapportar obbligatorju japplika jekk l-ammont pendenti fuq il-karta tal-bilanċ ta' kull waħda minn dawn iċ-ċelloli jkun jaqbeż EUR 10 biljun, bl-eċċezzjoni ta' dawk iċ-ċelloli li jirreferu għal pożizzjonijiet fil-konfront ta' MFIs.

Jekk il-livell minimu jintlaħaq minn ċellola waħda jew aktar iddenominata bħala "NR", iċ-ċelloli kollha ddenominati bħala "R" għandhom jiġu rrapportati, irrispettivament mill-valur attwali tal-karta tal-bilanċ tagħhom;

(b)

għal ċelloli mhux relatati ma' ftehim ta' xiri mill-ġdid, identifikati bl-ittri "NR" fil-Parti 21 tal-Anness II, ir-rapportar obbligatorju japplika jew jekk ikun meħtieġ taħt (a) jew jekk l-ammont pendenti fuq il-karta tal-bilanċ ta' xi waħda minn dawn iċ-ċelloli jkun jaqbeż EUR 10 biljun.

Jekk il-livell minimu jintlaħaq minn ċellola waħda jew aktar, iċ-ċelloli kollha ddenominati bħala "NR" għandhom jiġu rrapportati, irrispettivament mill-valur attwali tal-karta tal-bilanċ tagħhom.

Jekk l-ebda wieħed mil-livelli minimi (a) jew (b) ma jintlaħaq, il-BĊNi għandhom jissottomettu dejta lill-BĊE fuq il-karti tal-bilanċ tas-CCP fuq bażi volontarja. Jekk il-BĊNi jagħżlu li ma jirrapportawx fuq bażi volontarja, huma għandhom jimmonitorjaw jekk dawn il-livelli minimi jintlaħqux ta' mill-inqas fuq bażi annwali.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw id-dejta lill-BĊE fuq bażi trimestrali. L-ammonti pendenti trimestrali u d-dejta dwar l-aġġustamenti ta' riklassifikazzjoni għandhom jintbagħtu lill-BĊE sal-ħin tat-tmiem tal-ġurnata tax-xogħol fit-28 jum tax-xogħol wara t-tmiem tat-trimestru li miegħu tkun relatata d-dejta.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw reviżjonijiet skont il-prinċipji li ġejjin:

(a)

flimkien ma’ kull trażmissjoni regolari ta’ dejta, għandhom jintbagħtu reviżjonijiet għat-trimestru ta' referenza preċedenti fejn dan ikun meħtieġ;

(b)

reviżjonijiet eċċezzjonali li jtejbu b’mod sinifikanti l-kwalità tad-dejta jistgħu jintbagħtu malli jkunu disponibbli.

Il-BĊNi għandhom jissottomettu noti ta’ spjega lill-BĊE fejn jagħtu r-raġunijiet għar-reviżjonijiet sinifikanti.

Artikolu 24

Reġistrazzjoni ta' dejta ta' referenza dwar l-unitajiet istituzzjonali rilevanti għal finijiet statistiċi

Il-BĊNi għandhom jikkomunikaw u jżommu kull dejta ta' referenza li tiddeskrivi unitajiet istituzzjonali jew unitajiet legali, li huma meħtieġa għal skopijiet statistiċi permezz tar-"Register of Institutions and Affiliates Databases" (RIAD), ir-respożitorju ċentrlai li jżomm attributi dwar unitajiet organizzattivi individwali kif ukoll id-diversi tipi ta' relazzjonijiet bejniethom li, inter alia, jippermettu d-derivazzjoni ta' strutturi tal-grupp b'referenza għal definizzjonijiet differenti.

RIAD jippermetti l-ipproċessar ta' informazzjoni dwar attribut individwali pprovdut minn aktar minn sors wieħed. Jekk applikabbli, il-BĊNi b'hekk ikollhom jaqblu dwar il-metodu speċifiku li jrid jiġi applikat fir-RIAD sabiex tinkiseb il-verżjoni "awtorevoli" ta' dejta ta' referenza minn sorsi ta' dejta "kandidati" multipli nazzjonali.

Ir-rekwiżiti speċifiċi dwar il-provvediment ta' dejta għal settijiet individwali ta' korporazzjonijiet (finanzjarji) huma deskritti fl-Artikolu 25 u fl-Anness V.

L-unitajiet organizzattivi kollha rreġistrati f'RIAD jistgħu jżommu identifikaturi multipli. Il-BĊNi għandhom ikunu responsabbli biex jassenjaw u jimmaniġġjaw l-identifikatur prinċipali, imsejjaħ "kodiċi RIAD", sabiex b'hekk jiġi żgurat skambju ta' dejta mhux ambigwu bejn RIAD u kull sistema (lokali) oħra li tibgħat/tirċievi.

RIAD tista' tassenja wkoll lil entitajiet individwali kull kodiċi nazzjonali jew supranazzjonali ("aliases"), li preferibbilment għandhom isegwu standards disponibbli.

Sabiex tiġi mmaniġġjata d-dejta ta' referenza ta' entità, il-BĊNi l-ewwel għandhom joħolqu dik id-dejta f'RIAD. Sussegwentement il-BĊNi għandhom jimmaniġġjaw il-bidliet demografiċi kollha, bħall-bidu tal-attivitajiet, aġġornament ta' attributi individwali kif ukoll l-għeluq tal-entità, billi jirrapportaw valuri ta' attributi ġodda u/jew jadattaw il-medda ta' validità tal-valuri. (Tħassir attwali huwa antiċipat biss fil-każ eċċezzjonali tal-inklużjoni żbaljata ta' entità).

Jeħtieġ li l-BĊNi jiddeskrivu l-fużjonijiet (jew inkellha d-diviżjonijiet) ta' unitajiet permezz ta' sett komplut ta' azzjonijiet kororattivi, bħal għeluq, modifika u/jew ħolqien ta' unità waħda jew aktar.

Bidliet fis-settur tal-ESA, eż. ir-riallokazzjoni ta' entità waħda mil-lista tal-MFI għal dik tal-IF, għandhom jiġu rrapportati permezz tal-aġġornament tal-valur u l-medda tal-validità fl-attribut "settur ESA".

Qabel it-trażmissjoni tal-aġġornamenti tal-lista lill-BĊE, il-BĊNi għandhom iwettqu verifiki ta’ validazzjoni li jaqblu mal-ispeċifikazzjonijiet rilevanti ta’ skambju tad-dejta. Meta jintużaw proċeduri ta’ input, il-BĊNi għandhom iżommu sett adegwat ta’ kontrolli biex jimminimizzaw żbalji operattvi u jiżguraw il-preċiżjoni u l-konsistenza tal-aġġornamenti rrapportati permezz ta' RIAD.

F'każ ta' falliment ta' RIAD, il-BĊNi għandhom jittrasmettu aġġornamenti bl-email lil dan l-indirizz: RIAD-Support@ecb.europa.eu.

Il-BĊNi jistgħu jużaw is-sett tal-ittri nazzjonali tagħhom, bil-kundizzjoni li huma jużaw l-alfabett Ruman. Huma għandhom jużaw Unicode (UTF-8) biex juru b’mod korrett is-settijiet kollha tal-ittri speċjali meta jirċievu informazzjoni mill-BĊE permezz ta' RIAD.

Meta jiġu rċevuti dawn l-aġġornamenti, il-BĊE għandu jwettaq minnufih verifiki biex jivvalida l-preċiżjoni formali u l-konsistenza interna tal-informazzjoni pprovduta.

Il-BĊE għandu jibgħat lura minnufih lill-BĊNi: (a) konferma tal-akkwist li tkun tinkludi informazzjoni sommarja dwar l-aġġornamenti li ġew ipproċessati u implimentati b'suċċess fid-dataset relevanti; u/jew (b) konferma ta' żball li jkun fiha informazzjoni dettaljata dwar l-aġġornamenti u l-verifiki ta' validazzjoni li jkunu fallew.

Malli jirċievu konferma li jkun sar żball, il-BĊNi għandhom jieħdu azzjoni immedjata biex jittrasmettu l-informazzjoni kkoreġuta. Jekk l-informazjoni korretta tiddependi fuq aġġornamenti mibgħuta minn BĊNi oħrajn matul ix-xahar ta’ qabel u għalhekk m’hijiex disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE, il-BĊNi għandhom jikkuntatjaw lill-BĊE b’dettalji speċifiċi tal-informazzjoni meħtieġa.

Il-BĊNi għandhom jiddikjaraw l-istatus ta' kunfidenzjalità ta' kull attribut li jiddeskrivi unità organizzattiva billi jagħżlu wieħed minn tliet valuri predefiniti:"F" tfisser ħielsa, jiġifieri mhux kunfidenzjali; "N" tfisser li l-attribut tad-dejta jista' jiġi rilaxxat biss għall-użu tas-SEBĊ u istituzzjonijiet assoċjati li għalihom ikun hemm memorandum ta' ftehim fis-seħħ, jiġifieri mhux għal rilaxx estern; jew "C" għal informazzjoni statistika kunfidenzjali.

Artikolu 25

Lista ta’ istituzzjonijiet finanzjarji miżmuma għal skopijiet ta’ statistika

Sabiex tkun tista' tiġi stabbilita u miżmuma l-lista ta’ MFIs għal skopijiet ta’ statistika, kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), il-varjabbli speċifikati fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness V għandhom jinġabru f'RIAD fl-intervalli speċifikati. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw kwalunkwe aġġornament ta' dawn il-varjabbli mingħajr dewmien, b'mod partikolari meta istituzzjoni tingħaqad mas-settur MFI, jiġifieri fil-każ ta’ stabbiliment ta’ MFI bħala riżultat ta’ fuqżjoni, stabbiliment ta’ entitajiet legali ġodda bħala riżultat ta’ diviżjoni ta’ MFI eżistenti, stabbiliment ta’ MFI ġdida, jew bidla fl-istatus ta’ non-MFI preċedenti b’tali mod li ssir MFI, jew meta MFI eżistenti titlaq mis-settur MFI, jiġifieri fil-każ ta’ involviment ta’ MFI f’fużjoni, xiri ta’ MFI minn istituzzjoni oħra, diviżjoni ta’ MFI f’entitajiet legali separati, bidla fl-istatus ta’ MFI b’mod li ssir non-MFI, jew likwidazzjoni ta’ MFI.

Id-dejta ta' referenza aġġornata kontinwament f'RIAD tippermetti ż-żamma tal-lista uffiċjali ta' MFI bbażata fuq klassifikazzjoni tas-settur istituzzjonali, l-istatus tal-attività u karatteristiċi oħrajn ta' istituzzjoni. F'dan il-kuntest tista' tingħata attenzjoni speċjali lil każijiet fejn istituzzjoni fuq il-lista tal-MFI tkun ristretta fl-attivitajiet tagħha ta' intermedjazzjoni finanzjarja, eż. fl-aċċettazzjoni ta' depożiti jew l-għoti ta' self, b'mod partikolari qabel il-likwidazzjoni tagħha u/jew tneħħija mis-settur MFI. Sabiex ikun jista' jsir monitoraġġ mill-qrib tal-konsistenza ma' klassifikazzjonijiet nazzjonali ta' MFIs il-BĊE jista' jitlob perjodikament informazzjoni ulterjuri mill-BĊN relevanti.

Sabiex tkun tista' tiġi stabbilita u miżmuma l-lista ta’ Ifs għal skopijiet ta’ statistika kif imsemmi fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38), il-varjabbli speċifikati fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness V għandhom jinġabru f'RIAD fl-intervalli speċifikati. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw kwalunkwe aġġornament ta' dawn il-varjabbli, b'mod partikolari meta istituzzjoni tingħaqad mal-popolazzjoni IF jew meta IF eżistenti titlaq mill-popolazzjoni IF.

Sabiex tkun tista' tiġi stabbilita u miżmuma l-lista ta’ FVCs għal skopijiet ta’ statistika kif imsemmi fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40), il-varjabbli speċifikati fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness V għandhom jinġabru f'RIAD fl-intervalli speċifikati. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw kwalunkwe aġġornament ta' dawn il-varjabbli, b'mod partikolari meta istituzzjoni tingħaqad ma' jew titlaq mill-popolazzjoni FVC.

Sabiex tkun tista' tiġi stabbilita u miżmuma l-lista ta’ 'Istituzzjonijiet Relevanti għall-Finijiet tal-Istatistika dwar il-Ħlasijiet (Payment Statistics Relevant Institutions - PSRIs) għall-iskopijiet ta’ statistika kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 1409/2013 (BĊE/2013/43), il-varjabbli speċifikati fil-Parti 1 tal-Anness V għandhom jinġabru f'RIAD fl-intervalli speċifikati. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw kwalunkwe aġġornament ta' dawn il-varjabbli, b'mod partikolari meta istituzzjoni tingħaqad ma' jew titlaq mill-popolazzjoni PSRI.

Il-BĊNi għandhom jittrażmettu lill-BĊE, meta jkun possibbli, aġġornamenti tal-varjabbli speċifikati għal MFIs malli jseħħu bidliet fis-settur MFI jew fl-attributi ta’ MFIs eżistenti. Jekk dan ma jkunx possibbli, il-BĊNi għandhom jipprovdu spjegazzjoni bil-miktub għad-dewmien bejn meta jseħħ l-avveniment u meta jiġi rrapportat lill-BĊE.

Il-BĊNi għandhom jittrażmettu lill-BĊE aġġornamenti tal-varjabbli speċifikati għal Ifs ta' mill-inqas fuq bażi trimestrali, b'tempestività ta’ xahrejn wara d-data ta’ referenza. Madankollu, il-varjabbli tal-valur nett tal-assi għandu jiġi aġġornat għall-fondi kollha ta' investiment fuq bażi annwali, b’dewmien ta’ massimu ta' xahrejn wara d-data ta’ referenza tal-aħħar ta’ Diċembru.

Il-BĊNi għandhom jittrasmettu lill-BĊE aġġornamenti tal-varjabbli speċifikati għal FVCs ta' mill-inqas fuq bażi trimestrali, fi żmien 14-il jum tax-xogħol wara d-data ta’ referenza.

Il-BĊNi għandhom jittrażmettu lill-BĊE aġġornamenti tal-varjabbli speċifikati għal PSRIs kif ikunu fl-aħħar tas-sena, b'tempestività ta’ xahrejn wara d-data ta’ referenza.

Sa 18.00 CET ta’ kull jum tax-xogħol tal-BĊE, il-BĊE għandu jagħmel kopja tad-dejtaset tal-MFI disponibbli fuq il-websajt tiegħu. Fl-istess ħin li jsir ir-rilaxx tal-lista ta’ MFIs fuq il-websajt tiegħu, il-BĊE għandu jibgħatha lill-BĊNi permezz ta' RIAD. Fl-istess ħin, il-BĊE għandu jippubblika lista ta' bidliet implimentati fil-popolazzjoni ta' MFIs u jqassamha f'kull jum tax-xogħol tal-BĊE lill-BĊNi kollha. Dan it-tqassim għandu jkollu d-dettalji kollha ta’ kull bidla li ġejja rrapportata mill-BĊNi: (a) MFIs ġodda u (b) MFIs imħassra.

Sa 18.00 CET fl-aħħar jum tax-xogħol tal-BĊE ta’ kull xahar kalendarju, il-BĊE għandu jieħu kopja tad-dejtaset MFI u jikkombinaha mar-"riżerva" varjabbli mid-dejtaset tal-Kontropartijiet Eliġibbli tal-Politika Monetarja tal-istess data waqt li jindika jekk istituzzjonijiet ta’ kreditu residenti fiż-żona tal-euro humiex suġġetti għar-riżervi minimi jew le. Il-BĊE għandu mbagħad jagħmel disponibbli fuq il-websajt tiegħu din il-lista ta' MFIs u istituzzjonijiet soġġetti għal riżervi minimi.

Sa 18.00 CET fir-raba' jum tax-xogħol wara l-iskadenza għat-trasmissjoni ta' aġġornamenti, il-BĊE għandu jieħu kopja tad-dejtaset IF u jagħmilha disponibbli għall-BĊNi. Il-BĊE għandu mbagħad jagħmel il-lista ta' Ifs disponibbli fuq il-websajt tiegħu.

Sa 18.00 CET fit-tieni jum tax-xogħol wara l-iskadenza għat-trasmissjoni ta' aġġornamenti, il-BĊE għandu jieħu kopja tad-dejtaset tal-FVC, u jagħmilha disponibbli għall-BĊNi. Il-BĊE għandu mbagħad jagħmel il-lista ta' FVCs disponibbli fuq il-websajt tiegħu.

Sa 18.00 CET fl-aħħar jum tax-xogħol ta' kull xahar kalendarju, il-BĊE għandu jieħu kopja tal-istituzzjonijiet kollha rreġistrati f'RIAD u jagħmilha disponibbli lill-BĊNi.

Il-BĊE m’għandux jippubblika dejta li tkun immarkata bħala "kunfidenzjali" jew "mhux għall-pubblikazzjoni". Bl-istess mod, il-BĊE m’għandux jittrasmetti valuri lill-BĊNi jekk ikunu mmarkati bħala "kunfidenzjali". Fir-rigward tal-miżuri kwantitattivi mmarkati bħala "kunfidenzjali" jew "mhux għall-pubblikazzjoni", il-BĊE jista', madankollu, jippubblika jew jiddistribwixxi medda ta' klassijiet ta' daqsijiet.

Artikolu 26

PF statistiċi

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE informazzjoni statistika dwar Pfs skont il-Parti 22 tal-Anness II. Dejta relatata ma' Pfs għandha tiġi trasmessa fuq il-bażi ta' dejta li attwalment hija disponibbli fuq livell nazzjonali. Meta dejta attwali ma tkunx disponibbli, għandhom jiġu pprovduti estimi fuq il-bażi tal-aħjar sforz.

Il-popolazzjoni li tirrapporta għandha tinkludi Pfs kif iddefinit fl-ESA 2010 (fil-paragrafi 2.105 u 2.106) u tinkludi l-PFs kollha li huma residenti fl-Istati Membri taż-żona tal-euro.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw ammonti pendenti fit-tmiem tal-perijodu ta' referenza u transazzjonijiet finanzjarji matul it-trimestru, li għandhom jiġu dderivati b'mod konformi mal-ESA 2010.

Il-frekwenza tar-rapportar lill-BĊE għandha tkun trimestrali. L-istatistiċi dwar il-PF deskritti fil-paragrafu 1(a) għandhom jiġu rrapportati lill-BĊE fi żmien perjodu li m’għandux jeċċedi 85 jum tal-kalendarju mit-tmiem tat-trimestru ta' referenza. B'bidu mir-rapportar tal-ewwel trimestru tal-2017, l-istatistiċi dwar il-PF għandhom jiġu rrapportati lill-BĊE fi żmien perjodu li m’għandux jeċċedi 82 jum tal-kalendarju mit-tmiem tat-trimestru ta' referenza. Id-dati eżatti tat-trażmissjoni għandhom jiġu kkomunikati lill-BĊNi bil-quddiem fil-forma ta’ kalendarju tar-rapportar ipprovdut mill-BĊE sa Settembru ta’ kull sena.

Il-BĊNi jista’ jkollu bżonn li jirrivedi dejta trażmessa matul it-trimestru ta’ qabel. Barra minn dan jistgħu jsiru wkoll reviżjonijiet għad-dejta dwawr trimestri preċedenti.

Għandhom japplikaw il-prinċipji ġenerali li ġejjin:

(a)

fl-okkażjoni ta' kull trasmissjoni ta’ dejta trimestrali regolari, flimkien mad-dejta dwar l-aħħar trimestru, jistgħu jintbagħtu biss reviżjonijiet “ordinarji”, jiġifieri reviżjonijiet tad-dejta trażmessa fit-trimestru ta’ qabel;

(b)

ir-reviżjonijiet eċċezzjonali għandhom ikunu limitati u rrapportati f’data differenti mir-rapportar regolari. Reviżjonijiet żgħar storiċi ta’ rutina lid-dejta għandhom jintbagħtu biss fuq bażi annwali, flimkien mat-trażmissjoni tad-dejta għar-raba’ trimestu;

(ċ)

reviżjonijiet eċċeżżjonali li jtejbu b’mod sinjifikanti l-kwalità tad-dejta jistgħu jintbagħtu matul is-sena barra ċ-ċikli ta’ produzzjoni regolari.

Mingħajr preġudizzju għall-prattiċi tal-kontabbiltà prevalenti fl-Istati Membri, l-assi u l-obbligazzjonijiet kollu għandhom jiġu rrapportati fuq bażi grossa għal skopijiet statistiċi. Il-metodi ta' valutazzjoni għandhom ikunu konformi mal-ESA 2010. Fil-prinċipju, l-assi u l-obbligazzjonijiet għandhom jiġu vvalutati bl-użu tal-prezzijiet kurrenti tas-suq fid-data li magħha hija relatata l-karta tal-bilanċ. L-obbligazzjonijiet tad-depożiti u s-self għandhom jiġu rrapportati skont l-ammont tal-kapital pendenti fl-aħħar tat-trimestru.

Il-BĊNi għandhom jipprovdu noti spjegattivi lill-BĊE inklużi sorsi tad-dejta, sistemi għall-ġbir tad-dejta, proċedura ta' kumpilazzjoni, qafas legali, devjazzjonijiet mill-istruzzjonijiet ta' rapportar tal-BĊE, u l-popolazzjoni li tirrapporta. Il-BĊNi għandhom jipprovdu noti spjegattivi għal reviżjonijiet sinjifikanti u, b'mod speċjali, għal interruzzjonijiet f'serje storiċi.

Artikolu 27

Verifika

Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta’ verifika tal-BĊE taħt ir-Regolament (KE) Nru 2533/98 u r-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), il-BĊNi għandu jimmonitorja u jiżgura l-kwalità u l-affidabbiltà tal-informazzjoni statistika disponibbli għall-BĊE.

Artikolu 28

Standards ta’ trażmissjoni

Il-BĊNi għandu juża l-ESCB-Net ipprovdut mis-SEBĊ għat-trażmissjoni elettronika ta’ informazzjoni statistika meħtieġa mill-BĊE. Il-format tal-messaġġ statistiku żviluppat għal dan l-iskambju elettroniku ta’ informazzjoni statistika għandu jkun il-format l-istandard miftiehem mill-Kumitat tal-Istatistika. Dan ir-rekwiżit ma jwaqqafx l-użu ta’ xi mezz ieħor tat-trażmissjoni ta’ informazzjoni statistika bħala soluzzjoni ta’ riżerva bil-kunsens minn qabel tal-BĊE.

Artikolu 29

Proċedura ta’ emenda simplifikata

Wara li jikkunsidra l-fehmiet tal-Kumitat tal-Istatistika (Statistics Committe - STC), il-Bord Eżekuttiv tal-BĊE għandu jkun intitolat li jagħmel emendi tekniċi lill-annessi ta’ din il-Linja Gwida, kemm-il darba dawk l-emendi la jbiddlu l-qafas kunċettwali sottostanti, u lanqas ma jaffettwaw id-dmir ta' rapportar tal-aġenti li jirrapportaw fl-Istati Membri. Il-Bord Eżekuttiv għandu jinforma lill-Kunsill Governattiv b'kull emenda ta' dan it-tip mingħajr dewmien żejjed.

Artikolu 30

Pubblikazzjoni

Il-BĊNi m’għandhomxx jippubblikaw kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-aggregati monetarji ta' kull xahar taż-żona tal-euro u l-kontropartijiet tagħhom sakemm il-BĊE ma jkunx ippubblika dawn l-aggregati. Meta l-BĊNi jippublikaw dawn id-dejta, għandhom ikunu l-istess bħad-dejta li kkontribwiet għall-aħħar aggregati ppubblikati taż-żona tal-euro. Meta l-BĊNi jirriproduċu aggregati taż-żona tal-euro ppubblikati mill-BĊE, għandhom jirriproduċuhom fedelment.

Artikolu 31

Revoka

Il-Linja Gwida BĊE/2007/9 bil-preżenti qiegħda tiġi rrevokata.

Artikolu 32

Dħul fis-seħħ u implimentazzjoni

Din il-Linja Gwida għandha tidħol fis-seħħ fil-jum meta tiġi nnotifikata lill-BĊNi tal-Istati Membri taż-żona tal-euro. Il-BĊNi tal-Istati Membri taż-żona tal-euro għandhom jikkonformaw mal-Artikoli 11, 12, 13 u 16 mid-data tan-notifika, mal-Artikolu 26 mill-1 ta’ Jannar 2016, u mall-kumplament tad-dispożizzjonijiet tal-Linja Gwida mill-1 ta’ Jannar 2015.

Sal-31 ta’ Diċembru 2018 il-Bord Eżekuttiv għandu jissottometti rapport lill-Kunsill Governattiv, li jqis il-fehmiet tal-STC b'kooperazzjoni ma' Kumitati rilevanti oħrajn, dwar (a) il-ħtieġa ta' u l-kronoloġija possibbli għall-integrazzjoni tar-rekwiżiti ta' rapportar fil-qasam tal-istatistika dwar il-ħlasijiet imsemmija fl-Artikolu 18 mar-rekwiżiti ta' rapportar stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1409/2013 (BĊE/2013/43) dwar l-istatistika tal-ħlasijiet, u (b) l-impatt possibbli fuq ir-rekwiżiti ta' rapportar fil-qasam tal-istatistika dwar il-fondi tal-pensjonijiet imsemmija fl-Artikolu 26 ta' kwalunkwe żvilupp ġdid li jikkonċerna l-ġbir ta' statistika dwar assigurazzjoni mis-SEBĊ.

Artikolu 33

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-BĊNi tal-Istati Membri taż-żona tal-euro.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-4 ta’ April 2014.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  ĠU L 250, 2.10.2003, p. 10.

(2)  ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8.

(3)  ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1.

(4)  ĠU L 35, 9.2.2011, p. 31.

(5)  Linja Gwida BĊE/2007/9 tal-1 ta’ Awwissu 2007 fuq statistika monetarja, ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u tas-suq (ĠU L 341, 27.12.2007, p. 1).

(6)  Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1).

(7)  Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-24 ta’ Settembru 2013 dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2013/33) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 1)

(8)  Ir-Regolament tal-Bank Ċentrali Ewropew (UE) Nru 1074/2013 tat-18 ta’ Ottubru 2013 dwar obbligi ta’ rapportar statistiku għal istituzzjonijiet ġiro tal-uffiċċji tal-posta li jirċievu depożiti mingħand residenti fiż-żona tal-euro li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2013/39) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 94).

(9)  Regolament (UE) Nru 1072/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-24 ta’ Settembru 2013 dwar statistika fuq rati ta' imgħax applikati minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2013/34) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 51).

(10)  Ir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta’ Ottubru 2013 dwar statistika dwar l-attiv u l-passiv ta’ fondi ta’ investiment (BĊE/2013/38) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 73).

(11)  Ir-Regolament (UE) Nru 1075/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta’ Ottubru 2013 dwar statistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ korporazzjonijiet finanzjarji vettura involuti fi tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni (BĊE/2013/40) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 107).

(12)  Ara l-premessa 13 tal-Linja Gwida BĊE/2011/23 tad-9 ta’ Diċembru 2011 dwar ir-rekwiżiti ta’ rapportar statistiku tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-istatistika esterna (ĠU L 65, 3.3.2012, p. 1); ara wkoll il-premessa 5 tar-Rakkomandazzjoni BĊE/2011/24 tad-9 ta’ Diċembru 2011 dwar ir-rekwiżiti ta' rapportar statistiku tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-istatistika esterna (ĠU C 64, 3.3.2012, p. 1).

(13)  Regolament (UE) Nru 1409/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-28 ta’ Novembru 2013 dwar l-istatistika tal-ħlasijiet (BĊE/2013/43) (ĠU L 352, 24.12.2013, p. 18).

(14)  Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

(15)  Ara 'Bridging tables bejn il-partiti tal-karta tal-bilanċ kontabilistika tal-BĊNi u l-BĊE u l-partiti li għandhom jiġu rrapportati għal finijiet statistiċi', li għandha tiġi ppubblikata fuq il-websajt tal-BĊE www.ecb.europa.eu.


ANNESS I

Monitoraġġ tal-konsistenza bejn il-kontabilità u d-dejta statistikafir-rigward tal-karti tal-bilanċ tal-BĊN/BĊE

PARTI 1

Deskrizzjoni tal-verifiki ta' konsistenza ta' kull xahar

 

Nru tal-Verifika

Partita ta’ l-istatistika karta tal-bilanċ tal-BĊN/BĊE

Relazzjoni

Partita tal-kontabilità

Obbligazzjonijiet

1

Valuta fiċ-ċirkolazzjoni

>=

Il-kategorija statistika għandha taqbeż bi ftit il-kategorija kontabilistika, peress li l-kategorija statistika biss tinkludi muniti maħruġa mill-gvern ċentrali

Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni

2

Depożiti ta' residenti fiż-żona tal-euro

>=<

Il-kategorija statistika għandha tkun akbar mit-total tal-partiti kontabilistiċi. Dan huwa minħabba l-fatt li l-pożizzjonijiet intra-Eurosistema huma inklużi fil-kategorija statistika f’livell aggregat, filwaqt li huma esklużi mill-partiti ta’ kontabilità (1). Madankollu, ir-relazzjoni tista' tkun differenti peress li l-partiti kontabilistiċi jinkludu l-pożizzjonijiet intra-Eurosistema li jirrappreżentaw il-kontroparti għall-aġġustamenti fil-karti tal-flus tal-euro li huma rreġistrati taħt "assi/obbligazzjonijiet li jifdal" għall-finijiet statistiċi, u peress li l-bilanċi fil-valuta barranija huma rimunitati fi frekwenza differenti (trimestrali fir-rigward tad-dejta kontabilistika, kull xahar fir-rigward tad-dejta statistika)

Obbligazzjonijiet lill-istituzzjonijiet ta' kreditu taż-żona tal-euro f'euro + obbligazzjonijiet oħra lir-residenti taż-żona tal-euro oħra + obbligazzjonijiet lir-residenti taż-żona tal-euro f'munita barranija

3

Depożiti ta' residenti fiż-żona tal-euro, li minnhom istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (monetary financial institutions - MFIs)

>=<

Din il-verifika għandha tirrifletti l-impatt tal-inklużjoni tal-bilanċi intra-Eurosistema fuq bażi grossa fil-kategorija statistika u l-esklużjoni tagħhom mill-kategoriji ta’ kontabilità. Fil-prinċipju, id-dejta statistika għandha tkun akbar mid-dejta kontabilistika, parzjalment peress li tinkludi obbligazzjonijiet għall-kontropartijiet finanzjarji f'munita barranija. Madankollu, il-klassifikazzjoni differenti tal-kontroparti għall-aġġustamenti tal-karti tal-flus tal-euro tista' taqleb din ir-relazzjoni

Passiv għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro f’euro + passiv ieħor għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro f’euro

4

Depożiti tar-residenti taż-żona tal-euro, li minnhom il-gvern ċentrali + gvern ġenerali ieħor/residenti oħra taż-żona tal-euro

=<

It-total tal-kategoriji statistiċi għandu jkun iżgħar mit-total tal-kategoriji kontabilistiċi minħabba l-inklużjoni tal-obbligazzjonijiet lill-istituzzjonijiet ta' kreditu f'munita barranija fid-dejta kontabilistika biss

Obbligazzjonijiet lil residenti oħra taż-żona tal-euro + obbligazzjonijiet lil residenti taż-żona tal-euro f'munita barranija

5

Titoli ta’ dejn maħruġin:

=

Il-kategorija statistika għandha tkun ugwali għall-kategorija kontabilistika

Ċertifikati ta’ dejn maħruġa

6

Kapital u riżervi

>=

Il-kategorija statistika tista' tkun kemmxejn differenti minn dik kontabilistika, minħabba l-effett tar-rivalutazzjoni, li jseħħ fuq bażi trimestrali f'xi banek ċentrali. Barra minn hekk, tinħoloq differenza peress li l-partita tal-karta tal-bilanċ kontabilistika "profitti li għadhom ma ġewx allokati" u xi wħud mill-partita "kont tal-provvedimenti" huma rreġistrati bħala subsett tal-partita residwali fil-dejta kontabilistika, iżda huma parti mill-"kapital u r-riżervi" fid-dejta statistika

Kapital u riżervi + kontijiet ta' rivalutazzjoni

7

Obbligazzjonijiet esterni

 

Il-kategorija statistika għandha tkun bejn wieħed u ieħor l-istess bħat-total tal-partiti kontabilistiċi. Iż-żewġ valuri jistgħu jkunu differenti biss minħabba perjodiċità differenti fil-valutazzjoni

Obbligazzjonijiet lil residenti mhux taż-żona tal-euro + obbligazzjonijiet lil residenti mhux taż-żona tal-euro f'munita barranija + kontroparti ta' drittijiet ta' ġbid speċjali allokati mill-Fond Monetarju Internazzjonali

8

Obbligazzjonijiet li jifdal

 

Kwalunkwe differenza bejn il-kategorija statistika u l-kategorija kontabilistika tista' tiġi spjegata mid-differenzi identifikati x'imkien ieħor fil-karta tal-bilanċ

Obbligazzjonijiet oħrajn

Assi

9

Self lil residenti taż-żona tal-euro

>=

Ara l-verifiki Nri 10 u 11.

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro f’euro + klejms oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu taż- żona ta’ l-euro f’euro + u dejn tal-Gvern Ġenerali f’euro

10

Self lil residenti taż- żona ta’ l-euro, li minnhom MFIs

>=

Il-kategorija statistika għandha tkun akbar mit-total tal-partiti kontabilistiċi. Id-differenzi huma dovuti l-aktar għall-fatt li l-pożizzjonijiet intra-Eurosistema jiġu rrapportati gross fid-dejta statistika, iżda nnettjati 'l barra mir-rapport tal-kontabilità (ara wkoll obbligazzjonijiet) (1). Barra minn dan, id-dejta tal-kontabilità ma tinkludix il-bilanċi f’valuta barranija.

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro f’euro + klejms oħrajn fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro f’euro

11

Self lil residenti taż- żona ta’ l-euro, li minnhom gvern ġenerali

>=

Il-kategorija statistika huwa kunċett all-currency u tista’ tkun akbar mill-kategorija ta’ kontabilità, li tirreferi għal self iddenominat f’euro biss.

Dejn tal-gvern ġenerali f’euro

12

Investimenti f'titoli ta' dejn maħruġa minn residenti taż-żona tal-euro

>=

Il-kategorija statistika għandha tkun akbar mill-kategorija tal-kontabilità għaliex tinkludi investimenti ta’ titoli ddenominati f’valuta barranija u xi investimenti f’titoli oħrajn, li huma kklassifikati taħt “assi oħrajn” (għall-fondi ta’ penjoni tal-persunal, l-investiment tal-kapital propriju eċċ) fid-dejta tal-kontabilità.

Titoli ta residenti taż-żona tal-euro f’euro

13

Self lil residenti taż-żona tal-euro, li minnhom residenti oħrajn taż-żona tal-euro + investimentif'ishma/ekwità oħra maħruġin minn residenti taż-żona tal-euro + assi fissi + assi li jibqa’

 

Ara l-Verifika Nru 8

Assi oħrajn + klejms fuq residenti taż-żona tal-euro f’valuta barranija

14

Assi esterni

>=

Il-kategorija statistika għandha tkun kemmxejn akbar mit-total tal-kategoriji kontabilistiċi peress li tinkludi xi ishma u ekwità oħra u flus kontanti (karti tal-flus) f'valuti barranin, li huma esklużi mill-kategorija kontabilistika. Iż-żewġ valuri jistgħu wkoll jkunu differenti minħabba perjodiċità differenti fil-valutazzjoni

Deheb u riċevibbli tad-deheb + klejms fuq residenti li mhumiex taż-żona tal-euro f'munita barranija + klejms fuq residenti li mhumiex taż-żona tal-euro f'euro

PARTI 2

Mudell għall verifiki tal-konsistenza

Il-verifiki tal-konsistenza għandhom jitwettqu u jiġu trażmessi lill-BĊE b'konformità mal-Artikolu 4. Verifika tal-konsistenza titqies bħala falluta fejn id-differenza bejn il-valur statistiku u l-valur għall-fini tal-kontabilità hija akbar minn EUR 2 biljuni (f'valur assolut). F'każijiet bħal dawn, il-BĊNi għandhom jipprovdu spjegazzjonijiet tar-raġunijiet li wasslu għall-falliment.

Isem tal-bank ċentrali: …

Verifiki tal-konsistenza għall-aħħar tax-xahar: …


Partiti

Valur statistiku (2)

Valur kontabilistiku (2)

Differenza (2)

Riżultat tal-verika (3)

Spjegazzjoni (4)

1 —

Valuta fiċ-ċirkolazzjoni

 

 

 

 

 

2 —

Depożiti ta’ residenti taż-żona tal-euro

 

 

 

 

 

3 —

Depożiti ta’ residenti taż-żona tal-euro li minnhom MFIs

 

 

 

 

 

4—

Depożiti ta’ residenti taż-żona tal-euro li minnhom mhux MFIs

 

 

 

 

 

5 —

Titoli ta' dejn maħruġin

 

 

 

 

 

6 —

Kapital u riżervi

 

 

 

 

 

7 —

Obbligazzjonijiet esterni

 

 

 

 

 

8 —

Bqija tal-obbligazzjonijiet

 

 

 

 

 

9 —

Self lil residenti taż-żona tal-euro

 

 

 

 

 

10 —

Self lil residenti taż- żona tal-euro, li minnhom MFIs

 

 

 

 

 

11 —

Self lil residenti taż-żona tal-euro, li minnhom gvern ġenerali

 

 

 

 

 

12 —

Parteċipazzjonijiet ta' titoli ta' dejn maħruġa minn residenti taż-żona tal-euro

 

 

 

 

 

13 —

Assi reżidwi

 

 

 

 

 

14 —

Assi esterni

 

 

 

 

 


(1)  Madankollu, minn perspettiva nazzjonali, dan l-effett ma għandux ikun preżenti, peress li ż-żewġ settijiet ta' dejta huma rrapportati fuq bażi gross filwaqt li hija d-dejta tal-kontabilità li tiġi kkonsolidata mill-BĊE (u l-pożizzjonijiet intra-Eurosistema huma nnettjati) għall-finijiet tad-dikjarazzjoni finanzjarja ta' kull ġimgħa.

(2)  Il-valuri għandhom jiġu rrappurtati f'miljuni tal-EUR.

(3)  Daħħal 'OK' jekk ir-relazzjoni lineari tal-verifika tal-konsistenza hija sodisfatta, jew 'Falliet' jekk il-verifika tal-konsistenza tfalli.

(4)  Għal kull verifika tal-konsistenza li tfalli, jekk jogħġbok ikklassifika l-falliment billi tagħżel mill-erba' kategoriji li ġejjin: (a) diskrepanzi minħabba reviżjonijiet ta' darba; (b) diskrepanzi minħabba reviżjoni regolari; (c) diskrepanzi minħabba regoli ta' presentazzjoni jew klassifikazzjoni differenti; u (d) kwalunkwe diskrepanza oħra, inkluż żbalji ta' rapportar. Għandhom jingħataw ukoll spjegazzjonijiet iddettaljati.


ANNESS II

SKEMI TA’ RAPPORTAR

PARTI 1

Statistika fuq il-partiti tal-karta tal-bilanċ fuq istituzzjonijiet finanzjarji monetarji

Ir-rapporti statistiċi għandu jkun fihom kollha d-dejta speċifikata fit-tabelli relevanti tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) jew ta' din il-Linja Gwida irrispettivament mill-eżistenza effettiva tal-fenomenu sottostanti, u anke fejn ikunu żero jew neqsin. “NC” għandha tintuża biex jiġi indikat li l-fenomenu ma jeżistix. Iżda, jekk ma teżistix dejta għall-partiti tal-memorandum, il-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) jistgħu jiddeċiedu li ma jipprovduhiex.

Għas-serje ta' kull xahar meħtieġa taħt ir-regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) li ġew irrapportati bi frekwenza trimestrali għall-perijodi qabel Jannar 2003 taħt ir-Regolament (KE) Nru 2819/98 (Bċe/1998/16) (1), reviżjonijiet storiċi li jirreferu għal perijodi qabel Jannar 2003 għandhom jiġu rrapportati fuq l-inizjattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jew tal-bank ċentrali nazzjonali relevanti (BĊN) wara ftehim bilaterali.

Fir-rigward tad-dejta tal-karta tal-bilanċ għal istituzzjonijiet finanzjarji monetarji oħrajn (MFIs), il-BĊNi huma mistennija li jirrapportaw lill-BĊE dejta dwar ammonti pendenti b'konformità mat-Tabelli 1 sa 4 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), u aġġustamenti fil-fluss b'konformità mat-Tabelli 1 u 2 aktar 'l isfel. Il-BĊNi u l-BĊE għandhom jirrapportaw ukoll dejta dwar il-karti tal-bilanċ tagħhom stess b'konformità mal-istess rekwiżiti, bl-eċċezzjoni tal-partiti li jirrigwardaw ishma/unitajiet maħruġin tal-fond tas-suq monetarju (MMF) Barra minn dan, il-BĊNi u l-BĊE għandhom jirrapportaw ukoll dejta dwar l-investimenti tagħhom f'deheb u riċevibbli f'deheb (deheb monetarju biss) u riċevibbli mill-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) (eż id-drittijiet ta' prelevament u drittijiet speċjali ta' prelevament (special drawing rights - SDR), u dwar l-obbligazzjonijiet tagħhom lejn l-FMI, fir-rigward tal-SDRs.

Fir-rigward tar-rekwiżiti li jikkonċernaw it-titolizzazzjonijiet ta' self u trasferimenti oħra ta' self, il_BĊNi huma mistennija jirrapportaw lill-BĊE dejta b'konformità mat-Tabelli 5a u 5b tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), u dejta dwar aġġustamenti fil-fluss b'konformità mat-Tabelli 3a u 3b aktar 'l isfel. Il-partiti addizzjonali dwar it-titolizzazzjoni tas-self u trasferimenti tas-self oħra għandhom jiġu rrapportati fit-Tabella 4, sa fejn din id-dejta ma tkunx meħtieġa taħt it-Tabelli 5a u 5b tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33).

Tabella 1.

Partiti li jenħtieġu aġġustamenti tal-fluss ta’ kull xahar  (*)

PARTITI TAL-KARTI TAL-BILANĊ

A.

Domestiċi

B.

Żona tal-euro minbarra domestiċi

Ċ.

Bqija tad-dinja

D.

Total

Total

IFM

Istituzzjonijiet mhux IFM

Total

IFM

Istituzzjonijiet mhux IFM

Total

Banek

Mhux Banek

 

li minnhom: bank ċentrali (S1.121)

li minnhom: Korporazzjoniet li jaċċettaw id-depożiti għajr għall-bank ċentrali (S.122)

 

li minnhom: istituzzjonijiet ta' kreditu RRs, BĊE u BCNi

Gvern ġenerali (S.13)

Setturi residenti oħra

 

 

li minnhom: bank ċentrali (S1.121)

li minnhom: korporazzjonijiet li jaċċettaw depożiti għajr għall-bank ċentrali (S.122)

 

li minnhom: istituzzjonijiet ta' kreditu RRs, BĊE u BCNi

Gvern ġenerali (S.13)

Setturi residenti oħra

li minnhom: istituzzjonijiet ta' kreditu

Gvern ċentrali (S.1311)

Gvern ġenerali ieħor

Total

Fondi ta’ investiment li mhumiex MMF (S.124)

Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jisilfu l-flus (S.125+S.126+S.127)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Fondi tal-pensjoni (S.129)

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

Unitajiet domestiċi + istituzzjonijiet bla qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15)

li minnhom: istituzzjonijiet ta' kreditu

Gvern Ċentrali (S.1311)

Gvern ġenerali ieħor

Total

Fondi ta’ investiment li mhumiex MMF (S.124)

Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jisilfu l-flus (S.125+S.126+S.127)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Fondi tal-pensjoni (S.129)

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

Unitajiet domestiċi + istituzzjonijiet bla qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15)

 

li minnhom: CCP (2)

li minnhom: FVCs

 

li minnhom: CCP (2)

li minnhom: FVCs

OBBLIGAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Valuta fiċ-ċirkolazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Depożiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktar minn sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li minnhom: pożizzjonijiet intra-grupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li minnhom: depożiti trasferibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li minnhom: sa sentejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li minnhom: self sindakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Mil-lejl għan-nhar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li minnhom: depożiti trasferibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

B’maturità miftehma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iktar minn sena u sa sentejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktar minn 2 snin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3e

Mifdija b'avviż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa tliet xhur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iktar minn tliet xhur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li minnhom: iżjed minn sentejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4e

Riakkwisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9x

Valuti barranin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Matul il-lejl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

B'maturità miftiehma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iktar minn sena u sa sentejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktar minn 2 snin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3x

Mifdija b'avviż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa tliet xhur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iktar minn tliet xhur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li minnhom: iżjed minn sentejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4x

Riakkwisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ishma/unitajiet ta' MMFs  (4)

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

11

Titoli ta' dejn maħruġin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

iktar minn sena u sa sentejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

li minnhom: sa sentejn u garanzija ta' kapital nominali taħt 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

aktar minn 2 snin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

11x

Valuti barranin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

iktar minn sena u sa sentejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

li minnhom: sa sentejn u garanzija ta' kapital nominali taħt 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

aktar minn 2 snin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

12.

Kapital u riżervi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

13.

Bqija tal-passiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Kontroparti ta’ SDRs  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#


PARTITI TAL-KARTI TAL-BILANĊ

A.

Domestiċi

B.

Żona tal-euro minbarra domestiċi

Ċ.

Bqija tad-dinja

D.

Total

IFM

Istituzzjonijiet mhux IFM

IFM

Istituzzjonijiet mhux IFM

 

li minnhom bank ċentrali (S.121)

li minnhom korporazzjonijiet li jaċċettaw depożiti għajr għall-bank ċentrali (S.122)

Gvern ġenerali (S.13)

Setturi residenti oħra

 

li minnhom bank ċentrali (S.121)

li minnhom: korporazzjonijiet li jaċċettaw depożiti għajr għall-bank ċentrali (S.122)

Gvern ġenerali (S.13)

Setturi residenti oħra

Total

(e)

Fondi ta’ investiment li mhumiex MMF (S.124)

Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jisilfu l-flus (S.125+S.126+S.127)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Fondi tal-pensjoni (S.129)

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

Unitajiet domestiċi + istituzzjonijiet bla qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15)

Total

(p)

Fondi ta’ investiment li mhumiex MMF (S.124)

Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jisilfu l-flus (S.125+S.126+S.127)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Fondi tal-pensjoni (S.129)

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

Unitajiet domestiċi + istituzzjonijiet bla qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15)

 

li minnhom: CCP (2)

li minnhom: FVCs

Total

Kreditu għall-konsum

Self għal xiri ta' dar

Self ieħor

 

li minnu: CCP (2)

li minnu: FVCs

Total

Kreditu għall-konsum

Self għal xiri ta' dar

Self ieħor

 

li minnu: SP/P (3)

 

li minnu: SP/P (3)

ASSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Flus kontanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

li minnhom: euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Self

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa sena

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

aktar minn sena u sa ħames snin

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

aktar minn 5 snin

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

li minnhom: pożizzjonijiet intra-grupp

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li minnhom: self sindakat

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

li minnhom: riakkwisti bil-maqlub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

li minnhom: euro

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

li minnhom: self li jdur u overdrafts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

li minnhom: kreditu ta' karta ta' kreditu ta' konvenjenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

li minnhom: kreditu estiż ta' karta ta' kreditu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

3.

Titoli ta' dejn miżmuma

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

3e

Euro

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa sena

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iktar minn sena u sa sentejn

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktar minn 2 snin

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Valuti barranin

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa sena

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iktar minn sena u sa sentejn

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktar minn 2 snin

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ekwità

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

5.

Ishma/unitajiet ta’ fondi ta’ investiment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ishma/unitajiet tal-MMF

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

Ishma/unitajiet oħra ta’ fond ta’ investiment mhux tal-MMF

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

6

Assi mhux finanzjarji (inklużi assi fissi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

7

Bqija tal-attiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb (deheb monetarju biss)  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Ammonti riċevibbli minn FMI — drittijiet ta’ ġbid, SDRs, oħrajn  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Partiti tat-Tabella 2

li għalihom huma meħtieġa aġġustamenti tal-fluss trimestrali  (**)

PARTITI TAL-KARTI TAL-BILANĊ

A.

Domestiċi

B.

Żona tal-euro minbarra domestiċi

Ċ.

Bqija tad-dinja

D.

Total

IFM

Mhux IFM

IFM

Mhux IFM

Total

Total

Gvern ġenerali (S.13)

Setturi residenti oħra

Total

Gvern ġenerali (S.13)

Setturi residenti oħra

 

Banek

Mhux banek

Total

Gvern ċentrali (S.1311)

Gvern ġenerali ieħor

Total

Fondi ta’ investiment li mhumiex MMF (S.124)

Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jisilfu l-flus (S.125+S.126+S.127)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Fondi tal-pensjoni (S.129)

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

Unitajiet domestiċi + istituzzjonijiet bla qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15)

Total

Gvern ċentrali (S.1311)

Gvern ġenerali ieħor

Total

Fondi ta’ investiment li mhumiex MMF (S.124)

Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jisilfu l-flus (S.125+S.126+S.127)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Fondi tal-pensjoni (S.129)

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

Unitajiet domestiċi + istituzzjonijiet bla qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15)

Gvern ċentrali

Setturi residenti oħra

Total

Gvern statali (S.1312)

Gvern lokali (S.1313)

Fondi tas-sigurtà soċjali (S.1314)

 

 

 

Kreditu għall-konsum

Self għal xiri ta' dar

Self ieħor

Total

Gvern statali (S.1312)

Gvern lokali (S.1313)

Fondi tas-sigurtà soċjali (S.1314)

 

 

 

Kreditu għall-konsum

Self għal xiri ta' dar

Self ieħor

Kollaterali ta' beni immobbli

Total

 

Kollaterali ta' beni immobbli

 

Kollaterali ta' beni immobbli

 

Kollaterali ta' beni immobbli

Kollaterali ta' beni immobbli

Total

 

Kollaterali ta' beni immobbli

 

Kollaterali ta' beni immobbli

 

Kollaterali ta' beni immobbli

PASSIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Munita fiċ-ċirkolazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depożiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

B’maturità miftehma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Li jistgħu jinfdew fuq avviż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Riakkwisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ishma jew unitajiet MMF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Titoli ta’ dejn maħruġin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kapital u riżervi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Passiv li jifdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li minnhom: derivattivi finanzjarji

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

li minnhom: imgħax akkumulat fuq depożiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Flus kontanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Self

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

#

#

#

 

sa sena

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#