Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0098

Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/98/UE tal- 15 ta' Ottubru 2014 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE fir-rigward ta' rekwiżiti speċifiċi għall-ġeneru u l-ispeċi tal-pjanti tal-frott imsemmija fl-Anness I tagħha, rekwiżiti speċifiċi li għandhom jiġu ssodisfati mill-fornituri u regoli dettaljati dwar l-ispezzjonijiet uffiċjali

OJ L 298, 16.10.2014, p. 22–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj

16.10.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 298/22


DIRETTIVA TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 2014/98/UE

tal-15 ta' Ottubru 2014

li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE fir-rigward ta' rekwiżiti speċifiċi għall-ġeneru u l-ispeċi tal-pjanti tal-frott imsemmija fl-Anness I tagħha, rekwiżiti speċifiċi li għandhom jiġu ssodisfati mill-fornituri u regoli dettaljati dwar l-ispezzjonijiet uffiċjali

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE tad-29 ta' Settembru 2008 dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 4, 6(4), 9(1) u 13(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-dispożizzjonijiet għaċ-ċertifikazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' materjal prebażiku, bażiku u ċċertifikat għandhom iqisu ċ-ċikli differenti tal-produzzjoni tad-diversi ġeneri u speċijiet li tkopri din id-Direttiva.

(2)

Jeħtieġ li l-materjal prebażiku jkun konformi ma' rekwiżiti stretti ħafna dwar is-saħħa u l-kwalità sabiex jiġu żgurati s-saħħa u l-kwalità tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott derivati minn materjal prebażiku.

(3)

Sabiex jiġu żgurati l-identifikazzjoni u l-kwalità ta' materjal prebażiku, huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli dwar l-istabbiliment u l-verifika tal-appartenenza awtentika tiegħu għall-varjetà li huwa parti minnha dak il-materjal. Barra minn hekk, l-identifikazzjoni u l-kwalità ta' materjal prebażiku għandhom jiġu żgurati permezz ta' regoli li jikkonċernaw il-propagazzjoni tiegħu, li tista' tinkludi tiġdid u multiplikazzjoni. Sabiex tiġi żgurata s-saħħa ta' materjal prebażiku, huwa importanti li jiġu stabbiliti regoli dwar in-nuqqas ta' organiżmi ta' ħsara, u dwar l-ispezzjonijiet, l-ikkampjunar u l-ittestjar, skont kif xieraq għall-ġeneru u l-ispeċi kkonċernati. Barra minn hekk, il-kwalità ta' dak il-materjal għandha tiġi żgurata permezz tal-adozzjoni ta' regoli dwar id-difetti.

(4)

Sabiex jiġu żgurati l-identifikazzjoni u l-kwalità ta' riżomi li mhumiex parti minn varjetà, dawk tar-riżomi għandhom ikunu jaqblu bis-sħiħ mad-deskrizzjoni tal-ispeċi li huma parti minnha.

(5)

Jeħtieġ li jiġu identifikati l-pjanti li minnhom ikun hemm ħsieb li jittieħed materjal għall-produzzjoni ta' materjal bażiku jew ta' materjal iċċertifikat, għajr il-pjanti tal-frott. Dawn il-pjanti jissejħu “pjanti omm”. Il-pjanti omm għall-produzzjoni ta' materjal prebażiku (“pjanti omm prebażiċi”) għandhom jissodisfaw l-istess rekwiżiti li jridu jissodisfaw l-materjal prebażiku. Il-pjanti omm għal materjal prebażiku u l-materjal prebażiku għandhom jiġu identifikati matul il-proċess kollu tal-produzzjoni. Il-korp uffiċjali responsabbli għandu jistabbilixxi l-eżattezza tal-qbil tal-pjanta omm prebażika mad-deskrizzjoni tal-varjetà tagħha permezz tal-osservazzjoni tal-espressjoni tal-karatterisitiki tal-varjetà. Barra minn hekk, l-eżattezza tal-qbil mad-deskrizzjoni tal-varjetà tal-pjanta omm prebażika u tal-materjal prebażiku derivat għandha tiġi verifikata fuq bażi regolari.

(6)

Fil-każ ta' materjali maħsuba għaċ-ċertifikazzjoni, l-eżattezza tal-qbil mad-deskrizzjoni ta' varjetà għandha tiġi stabbilita fuq il-bażi ta' deskrizzjoni uffiċjali ta' dik il-varjetà, li tiżgura li l-varjetà hija distinta, uniformi u stabbli, id-deskrizzjoni li takkumpanja applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jew għal dritt fuq varjetà ta' pjanta jew deskrizzjoni rikonoxxuta b'mod uffiċjali. Fil-każ ta' varjetà b'deskrizzjoni rikonoxxuta b'mod uffiċjali, huwa xieraq li jintalab li l-varjetà tkun ġiet irreġistrata f'reġistru nazzjonali sabiex jiġi żgurat li din id-deskrizzjoni hija xierqa għall-materjal li tkun qed issirlu ċ-ċertifikazzjoni.

(7)

Fil-każ ta' materjal pre-bażiku u bażiku, għandu jkun possibbli wkoll li l-eżattezza tal-qbil mad-deskrizzjoni tal-varjetà tiġi stabbilita fuq il-bażi ta' deskrizzjoni li takkumpanja l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' varjetà fi Stat Membru, u fuq il-bażi ta' deskrizzjoni li takkumpanja l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' dritt fuq varjetà ta' pjanta, sakemm ir-rapport ikun diġà disponibbli fl-Unjoni jew f'pajjiż terz fejn huwa indikat li l-varjetà rispettiva hija distinta, uniformi u stabbli. L-għan tal-għoti ta' dik il-possibbiltà hu li jiġu aċċelerati l-fażijiet inizjali tal-proċess ta' ċertifikazzjoni, f'każijiet fejn ir-reġistrazzjoni tal-varjetà tkun kważi tlestiet iżda tkun għadha pendenti. Madankollu, u sabiex jiġi żgurat li jkun hemm trasparenza u li jsiru għażliet infurmati għall-utenti ta' dak il-materjal, il-kummerċjalizzazzjoni għandha tiġi permessa biss ladarba tkun ġiet konkluża r-reġistrazzjoni tal-varjetà.

(8)

Huwa importanti li jiġu applikati dispożizzjonijiet stretti fir-rigward tal-protezzjoni ta' materjal prebażiku mit-tipi kollha ta' infezzjonijiet minn organiżmi ta' ħsara. Għalhekk, il-fornituri għandhom iżommu l-pjanti omm prebażiċi u l-materjali prebażiċi f'faċilitajiet deżinjati, li fihom ma jistgħux jidħlu insetti u li jiżguraw ambjent ħieles mill-infezzjonijiet trażmessi minn vetturi tal-ajru u minn kwalunkwe sorsi possibbli oħra. Għall-istess raġuni, il-pjanti omm prebażiċi u l-materjal prebażiku għandhom jiġu iżolati mill-ħamrija u jitkabbru jew jiġu prodotti fi qsari mimlija b'materjal għat-tkabbir sterilizzat, tat-tip mingħajr ħamrija. Madankollu, u sabiex jiġu indirizzati ħtiġijiet ta' produzzjoni partikolari, l-Istati Membri għandhom jitħallew japplikaw għall-awtorizzazzjoni biex jipproduċu pjanti omm prebażiċi u materjal prebażiku fl-għelieqi, sakemm jittieħdu miżuri xierqa għall-prevenzjoni ta' infezzjoni mill-organiżmi ta' ħsara rilevanti.

(9)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE (2) tistabbilixxi r-regoli għall-prevenzjoni tal-introduzzjoni fl-Unjoni ta' ċerti organiżmi ta' ħsara u tat-tixrid tagħhom fiha. Dawn jinkludu wkoll rekwiżiti għal ċerti ġeneri u speċijiet li jikkumplimentaw ir-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni f'din id-Direttiva fir-rigward tal-organiżmi ta' ħsara koperti bid-Direttiva 2000/29/KE. Għandhom jiġu stipulati wkoll regoli addizzjonali dwar organiżmi ta' ħsara oħra. Meta organiżmu ta' ħsara jkun kapaċi jikkawża ħsara mhux aċċettabbli lis-saħħa jew lill-utilità ta' materjal prebażiku tal-ġeneri jew tal-ispeċijiet ikkonċernati, in-nuqqas tiegħu għandu jkun meħtieġ. Dawn l-organiżmi ta' ħsara għandhom jiġu elenkati. Meta organiżmu ta' ħsara jkun kapaċi jikkawża ħsara ta' dan it-tip biss meta l-preżenza tiegħu jaqbeż ċertu livelli, il-preżenza tiegħu għandha tiġi pprojbita biss fi kwantitajiet li jaqbżu dawk il-livelli. Dawn l-organiżmi ta' ħsara għandhom jiġu elenkati separatament minn dawk li jinħtieġ n-nuqqas tagħhom.

(10)

Il-pjanti omm prebażiċi kandidati huma l-punt tat-tluq tal-proċess ta' produzzjoni u ta' ċertifikazzjoni tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott. Għal dik ir-raġuni, dawn għandhom ikunu soġġetti għal rekwiżiti fitosanitarji stretti ħafna biex jiġi żgurat li jkunu ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara rilevanti. Minħabba l-bijoloġija u l-karatteristiki tal-ġeneri jew speċijiet rispettivi tal-pjanti u l-organiżmi ta' ħsara rilevanti kkonċernati, għandu jkun meħtieġ li jsiru spezzjonijiet viżwali tal-pjanti omm prebażiċi kandidati għad-detezzjoni tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness I. F'każ li jkun hemm dubji rigward il-preżenza ta' dawn l-organiżmi ta' ħsara, kull pjanta omm prebażika kandidata għandha tiġi kkampjunata u ttestjata sabiex jiġi żgurat li jkun hemm sejbiet preċiżi. Kull pjanta omm prebażika kandidata għandha tiġi ttestjata għall-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness II, sabiex in-nuqqas ta' organiżmi ta' ħsara rilevanti jiġi żgurat b'ċertezza. Għandhom jiġu applikati rekwiżiti simili ħafna għall-pjanti omm prebażiċi prodotti permezz tat-tiġdid, minħabba l-importanza tagħhom għall-proċess ta' produzzjoni ulterjuri u għall-proċess taċ-ċertifikazzjoni.

(11)

Minħabba l-bijoloġija u l-karatteristiki tal-ġeneri jew speċijiet rispettivi tal-pjanti u l-organiżmi ta' ħsara rilevanti kkonċernati, għandu jkun meħtieġ li jsiru spezzjonijiet viżwali tal-pjanti omm prebażiċi jew tal-materjal prebażiku għad-detezzjoni tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Annessi I u II. F'każ li jkun hemm dubji rigward il-preżenza ta' dawn l-organiżmi ta' ħsara, il-pjanti omm prebażiċi u l-materjal prebażiku għandhom jiġu kkampjunati u ttestjati sabiex jiġi żgurat li jkun hemm sejbiet preċiżi.

(12)

Minħabba l-bijoloġija u l-karatteristiki tal-ġeneri jew speċijiet rispettivi tal-pjanti u l-organiżmi ta' ħsara kkonċernati, għandhom jiġu stabbiliti regoli xierqa dwar kemm għandhom isiru ta' spiss l-ispezzjonijiet viżwali, l-ikkampjunar u l-ittestjar tal-pjanti omm bażiċi, tal-materjal bażiku, tal-pjanti omm iċċertifikati u tal-materjal iċċertifikat. Dawk ir-regoli għandhom ikunu bbażati fuq l-esperjenza miksuba mill-korpi uffiċjali responsabbli u mill-produtturi tal-pjanti tal-frott waqt l-applikazzjoni ta' skemi ta' ċertifikazzjoni nazzjonali. Dawk ir-regoli għandhom iqisu l-ħtiġijiet tal-utenti ta' kategorija partikolari.

(13)

Il-preżenza ta' ċerti organiżmi ta' ħsara fil-ħamrija, u b'mod partikolari dik tan-nematodi, tista' tikkawża ħsara mhux aċċettabbli lis-saħħa u lill-utilità tal-pjanti kkonċernati, f'każ li dawn l-organiżmi ta' ħsara jkunu qed iġorru fuqhom vajrusis li jaffettwaw il-ġeneri jew l-ispeċijiet ikkonċernati. Għalhekk dawk l-organiżmi ta' ħsara għandhom jiġu elenkati u identifikati separatament, u l-preżenza tagħhom fil-ħamrija rispettiva m'għandhiex tiġi permessa, sakemm ma jintweriex li huma ħielsa mill-vajrus rilevanti permezz ta' testijiet. L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom juru jekk humiex preżenti dawn l-organiżmi ta' ħsara jew il-vajrusis rilevanti. Biex jiġu stabbiliti regoli dwar l-ikkampjunar u l-ittestjar, għandhom jiġu kkunsidrati l-kategoriji differenti tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott. Madankollu, huwa proporzjonat li jiġi permess, taħt ċerti kundizzjonijiet li l-ikkampjunar u l-ittestjar ma jsirux meta l-pjanti ospitanti ma jkunux tkabbru fl-għalqa tal-produzzjoni għal perjodu ta' mill-inqas ħames snin.

(14)

Meta jsiru l-ikkampjunar u l-ittestjar, dawn għandhom isiru skont il-protokolli tal-Organizzazzjoni Ewropea u Mediterranja dwar il-Protezzjoni tal-Pjanti (EPPO), jew skont protokolli oħra li huma rikonoxxuti f'livell internazzjonali. Dan huwa meħtieġ biex jiġi żgurat li l-prattika tal-ikkampjunar u l-ittestjar imwettqa fl-Unjoni tkun aġġornata mal-iżviluppi xjentifiċi u tekniċi internazzjonali. Meta protokolli bħal dawn ma jkunux disponibbli, l-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru skont il-protokolli rilevanti stabbiliti fil-livell nazzjonali.

(15)

Il-kwalità u l-utilità ta' pjanti omm prebażiċi u ta' materjal prebażiku jistgħu jiġu affettwati minn ħsara fiżika, telf tal-kulur, ċikatriċi, tnixxif u difetti oħra. Għalhekk, għandu jiġi stabbilit li l-pjanti omm prebażiċi u l-materjal prebażiku għandhom ikunu prattikament ħielsa minn kull difett ta' dan it-tip.

(16)

Sabiex jiġi garantit li l-kwalità tal-materjal tal-propagazzjoni tkun ta' livell xieraq, għandhom jiġu stabbiliti regoli għall-manutenzjoni tiegħu taħt kundizzjonijiet xierqa. Dawk il-kundizzjonijiet għandhom jiddependu mill-kategorija tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott taħt ċertifikazzjoni. Fid-dawl tal-iżviluppi riċenti, huwa importanti li jiġi permess ukoll il-metodu ta' żamma permezz tat-tkessiħ b'temperaturi baxxi ħafna, magħruf bħala krijopreżervazzjoni. Dan huwa meqjus bħala alternattiva utli għall-koltura in vitro minħabba li l-proprjetajiet tal-materjal tal-propagazzjoni ma jinbidlux matul il-ħażna f'dawn it-temperaturi.

(17)

Il-materjal bażiku jikkostitwixxi l-istadju ta' produzzjoni li jmiss wara dak tal-materjal prebażiku. Għalhekk, il-pjanti omm għall-produzzjoni tal-materjal bażiku (pjanti omm bażiċi) għandhom jew jiġu mkabbra minn materjal prebażiku, jew jiġu multiplikati minn pjanti omm bażiċi oħra.

(18)

Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-materjal bażiku għandhom ikunu l-istess bħar-rekwiżiti għall-materjal prebażiku fir-rigward tal-identifikazzjoni, is-saħħa u l-kwalità, minħabba li dawk ir-rekwiżiti huma tal-istess livell ta' importanza għas-saħħa u għall-utilità tal-materjal bażiku. Madankollu, għandu jiġi permess li l-materjal bażiku jiġi prodott f'għelieqi fil-miftuħ sabiex tiġi faċilitata l-propagazzjoni effettiva tiegħu fil-ġenerazzjonijiet u l-kategoriji li jmiss. Għalhekk, ir-rekwiżiti għaż-żamma tal-materjal bażiku għandhom jippermettu li ssir il-manutenzjoni f'faċilitajiet protetti mill-insetti jew f'għelieqi li huma iżolati minn sorsi potenzjali ta' infezzjoni minn vetturi tal-ajru, kuntatt bejn l-għeruq, infezzjoni inkroċjata ikkawżata minn makkinarju, għodod tat-tilqim u minn kwalunkwe sorsi possibbli oħra.

(19)

Il-pjanti omm bażiċi li jiġu mkabbra minn materjal prebażiku għandhom jitħallew jiġu mmultiplikati f'għadd ta' ġenerazzjonijiet sabiex jinkiseb l-għadd ta' pjanti omm bażiċi meħtieġ għall-produzzjoni ta' materjal bażiku u ċċertifikat. Ġenerazzjonijiet differenti ta' pjanti omm bażiċi għandhom jinżammu separati minn ma' xulxin u għandu jkun possibbli li dawn jiġu identifikati tul il-proċess kollu tal-produzzjoni.

(20)

Materjal iċċertifikat u pjanti tal-frott iċċertifikati jistgħu jikkostitwixxu l-istadju li jmiss tal-proċess ta' produzzjoni, wara dak tal-materjal prebażiku jew tal-materjal bażiku. Għalhekk, il-pjanti omm għall-produzzjoni ta' materjal iċċertifikat (pjanti omm iċċertifikati) għandhom jiġu mkabbra minn materjal prebażiku jew minn materjal bażiku.

(21)

Għandhom jiġu adottati rekwiżiti minimi sabiex tiġi żgurata proċedura armonizzata għall-istipular u l-verifika tal-eżattezza tal-qbil mad-deskrizzjoni tal-varjetà, fir-rigward tal-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott li għandhom jiġu kkwalifikati bħala materjal CAC. Dawk ir-rekwiżiti għandhom ikunu inqas stretti mir-rekwiżiti għal materjal prebażiku, bażiku u ċċertifikat, peress li l-materjal CAC jagħti lok għal aspettattivi aktar baxxi min-naħa tal-utenti fir-rigward tas-saħħa u l-kwalità tiegħu minħabba li jiġu applikati proċeduri u stadji ta' produzzjoni aktar sempliċi. Madankollu, il-fornituri għandhom jiżguraw l-identifikazzjoni ta' materjal maħsub biex jintuża għall-propagazzjoni. Barra minn hekk, għandu jiġi żgurat li japplikaw standards tal-kwalità u tas-saħħa li huma xierqa fir-rigward tat-tkabbir ta' materjal CAC u tal-aspettattivi tal-utenti ta' dak il-materjal tal-propagazzjoni. Fid-dawl tan-natura tal-organiżmi ta' ħsara li jaffettwaw ċertu speċijiet ta' Citrus L., u lil Fortunella Swingleu Poncirus Raf., jeħtieġ li jkun hemm regoli speċifiċi dwar l-ispezzjonijiet viżwali, l-ikkampjunar u l-ittestjar sabiex jiġi żgurat li l-materjal tal-propagazzjoni rispettiv jew il-pjanti tal-frott rispettivi huma ta' kwalità u ta' saħħa xierqa.

(22)

Sabiex il-korp uffiċjali responsabbli jkun jista' jwettaq spezzjonijiet uffiċjali u jivverifika jekk il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott humiex konformi mal-istandards tal-kwalità u tas-saħħa għaċ-ċertifikazzjoni uffiċjali stabbilita f'din id-Direttiva, il-fornitur għandu jkollu fis-seħħ pjan biex jidentifika u jimmonitorja punti kruċjali fil-proċess ta' produzzjoni tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott għall-ġeneri jew l-ispeċijiet rilevanti, u għandu jżomm rekords dwar dak il-monitoraġġ. Il-pjan u r-rekords tal-ispezzjonijiet tal-għelieqi, tal-kampjunar u tal-ittestjar għandhom jinżammu sakemm il-materjal tal-propagazzjoni rispettiv jew il-pjanti tal-frott rispettivi jibqgħu taħt il-kontroll tal-fornitur, u għal perjodu ta' mill-inqas tliet snin wara li dak il-materjal tal-propagazzjoni jew dawk il-pjanti tal-frott jitneħħew jew jiġu kummerċjalizzati.Dan il-perjodu huwa meħtieġ sabiex tkun tista' ssir l-individwazzjoni ta' organiżmi ta' ħsara fuq pjanti tal-injam, li fuqhom is-sintomi ġieli jidhru biss bosta snin wara li tkun seħħet l-infezzjoni.

(23)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott jiġu spezzjonati b'mod uffiċjali matul il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni sabiex tiġi vverifikata l-konformità mal-ħtiġijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva. Sabiex tiġi żgurata proċedura armonizzata għat-twettiq ta' spezzjonijiet uffiċjali, għandhom jiġu stabbiliti regoli għal-ispezzjonijiet viżwali u, fejn xieraq, għall-ikkampjunar u l-ittestjar.

(24)

Sabiex jiġi evitat kwalunkwe tfixkil fil-kummerċ, l-Istati Membri għandhom jitħallew jawtorizzaw, għal perjodu tranżitorju, il-kummerċjalizzazzjoni fit-territorju tagħhom ta' materjal tal-propagazzjoni u ta' pjanti tal-frott prodotti minn pjanti omm prebażiċi, bażiċi u ċċertifikati, jew minn pjanti omm CAC li kienu diġà jeżistu fid-data tal-applikazzjoni ta' din id-Direttiva anki jekk dak il-materjal jew dawk il-pjanti tal-frott ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet il-ġodda.

(25)

Għalhekk, id-Direttivi 93/48/KEE (3) u 93/64/KEE (4) għandhom jiġu revokati.

(26)

Il-miżuri stipulati f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti tal-Materjal tal-Propagazzjoni u l-Pjanti tal-Ġeneri u l-Ispeċi tal-Frott,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU 1

DEFINIZZJONIJIET U DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“pjanta omm” tfisser pjanta identifikata maħsuba għall-propagazzjoni;

(2)

“pjanta omm prebażika kandidata” tfisser pjanta omm li l-fornitur għandu l-ħsieb li jikseb aċċettazzjoni għaliha bħala pjanta omm prebażika;

(3)

“pjanta omm prebażika” tfisser pjanta omm maħsubagħall-produzzjoni ta' materjal prebażiku;

(4)

“pjanta omm bażika” tfisser pjanta omm maħsuba għall-produzzjoni ta' materjal bażiku;

(5)

“pjanta omm iċċertifikata” tfisser pjanta omm maħsuba għall-produzzjoni ta' materjal iċċertifikat;

(6)

“organiżmu ta' ħsara” tfisser kwalunkwe speċi, razza jew bijotip ta' pjanta, annimal jew patoġenu li jikkawża ħsara lill-pjanti jew lill-prodotti tal-pjanti u li huwa mniżżel fl-Annessi I, II u III;

(7)

“spezzjoni viżwali” tfisser l-eżaminazzjoni ta' pjanti jew ta' partijiet ta' pjanti fuq l-għajn, mingħajr l-użu ta' tagħmir bħal lentijiet, sterjomikroskopju jew mikroskopju;

(8)

“test” tfisser eżaminazzjoni, għajr spezzjoni viżwali;

(9)

“pjanta tal-frott” tfisser pjanta mnissla minn pjanta omm u li tkun ġiet imkabbra għall-produzzjoni tal-frott sabiex tkun tista' ssir il-verifikazzjoni tal-identità tal-varjetà ta' dik il-pjanta omm;

(10)

“kategorija” tfisser materjal prebażiku, materjal bażiku, materjal iċċertifikat jew materjal CAC;

(11)

“multiplikazzjoni” tfisser il-produzzjoni veġetattiva ta' pjanti omm sabiex ikun jista' jinkiseb numru suffiċjenti ta' pjanti omm fl-istess kategorija;

(12)

“tiġdid ta' pjanta omm” tfisser is-sostituzzjoni ta' pjanta omm bi pjanta prodotta minnha stess b'mezzi veġetattivi;

(13)

“mikropropagazzjoni” tfisser il-multiplikazzjoni ta' materjal tal-pjanti għall-produzzjoni ta' għadd kbir ta' pjanti, bl-użu tal-koltura in vitro ta' blanzuni veġetattivi differenzjati jew ta' meristems veġetattivi differenzjati meħuda minn pjanta;

(14)

“prattikament ħielsa minn difetti” tfisser li d-difetti li x'aktarx jaffettwaw b'mod negattiv il-kwalità u l-utilità tal-materjal tal-propagazzjoni jew tal-pjanti tal-frott huma preżenti f'livell li hu ugwali għal, jew ta' inqas minn, il-livell mistenni li jirriżulta minn prattiki tajba ta' koltivazzjoni u ta' maniġġjar, filwaqt li dak il-livell huwa konsistenti mal-prattiki tajba ta' koltivazzjoni u ta' maniġġjar;

(15)

“prattikament ħielsa minn organiżmi ta' ħsara” tfisser li l-punt sa fejn l-organiżmi ta' ħsara huma preżenti fuq il-materjal tal-propagazzjoni jew fuq il-pjanti tal-frott huwa baxx biżżejjed biex jiġi żgurat li l-kwalità u l-utilità jkunu ta' livell aċċettabbli għall-materjal tal-propagazzjoni;

(16)

“laboratorju” tfisser kwalunkwe faċilità użata għall-ittestjar ta' materjal tal-propagazzjoni u ta' pjanti tal-frott;

(17)

“krijopreżervazzjoni” tfisser iż-żamma ta' materjal tal-pjanti billi jiġu mkessħa għal temperaturi baxxi ħafna, sabiex tinżamm il-vijabbiltà tal-materjal.

Artikolu 2

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott li huma parti mill-ġeneri u l-ispeċijiet elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2008/90/KE huma konformi mal-Artikoli 3 sa 27 ta' din id-Direttiva waqt il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni, kif xieraq.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 28 u 29 ta' din id-Direttiva waqt il-produzzjoni ta' materjal tal-propagazzjoni u ta' pjanti tal-frott li huma parti mill-ġeneri u l-ispeċijiet elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2008/90/KE.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li waqt il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni, il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott li huma parti mill-ġeneri u l-ispeċijiet elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2008/90/KE jiġu spezzjonati b'mod uffiċjali skont l-Artikolu 30.

4.   Materjal tal-propagazzjoni li jissodisfa r-rekwiżiti ta' ċerta kategorija ma għandux jitħallat ma' materjal ta' kategoriji oħra.

KAPITOLU 2

REKWIŻITI GĦALL-MATERJAL TAL-PROPAGAZZJONI U, META APPLIKABBLI, GĦALL-PJANTI TAL-FROTT

TAQSIMA 1

Rekwiżiti għall-materjal prebażiku

Artikolu 3

Rekwiżiti għaċ-ċertfikazzjoni ta' materjal prebażiku

1.   Materjal tal-propagazzjoni, għajr il-pjanti omm u għajr ir-riżomi li mhumiex parti minn varjetà għandu, fuq talba, jiġi ċertifikat b'mod uffiċjali bħala materjal prebażiku jekk jinstab li jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

huwa propagat direttament minn pjanta omm b'konformità mal-Artikolu 13 jew l-Artikolu 14;

(b)

jaqbel mad-deskrizzjoni tal-varjetà tiegħu, u l-eżattezza tal-qbil mad-deskrizzjoni tal-varjetà tkun verifikata skont l-Artikolu 7;

(c)

huwa miżmum skont l-Artikolu 8;

(d)

huwa konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 10 dwar is-saħħa;

(e)

meta l-Kummissjoni tkun tat deroga skont l-Artikolu 8(4) sabiex il-pjanti omm prebażiċi u l-materjal prebażiku jiġu mkabbra f'għalqa taħt kundizzjonijiet protetti mill-insetti, il-ħamrija tkun konformi mal-Artikolu 11;

(f)

huwa konformi mal-Artikolu 12 fir-rigward tad-difetti.

2.   Il-pjanta omm li ssir referenza għaliha fil-paragrafu (1)(a) għandha jew tkun ġiet aċċettata skont l-Artikolu 5, jew tkun inkisbet permezz tal-multiplikazzjoni skont l-Artikolu 13 jew permezz tal-mikropropagazzjoni skont l-Artikolu 14.

3.   Meta pjanta omm prebażika jew materjal prebażiku ma jibqgħux jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikoli 7 sa 12, il-fornitur għandu jneħħihom u ma jħallihomx viċin ta' pjanti omm oħra u ta' materjal prebażiku ieħor. Il-pjanti omm jew il-materjal li jitneħħa jistgħu jintużaw bħala materjal bażiku, iċċertifikat jew CAC, sakemm dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'din id-Direttiva għall-kategoriji rispettivi.

Minflok ineħħi l-pjanta omm jew il-materjal, il-fornitur jista' jieħu l-miżuri xierqa sabiex jiżgura li dik il-pjanta omm jew dak il-materjal jerġgħu jkunu konformi ma' dawk ir-rekwiżiti.

Artikolu 4

Rekwiżiti għaċ-ċertifikazzjoni bħala materjal prebażiku ta' riżomi li mhumiex parti minn varjetà

1.   Riżomi li mhumiex parti minn varjetà għandhom, fuq talba, jiġu ċertifikati b'mod uffiċjali bħala materjal prebażiku jekk jinstabu li jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

ikunu propagati b'mod dirett minn pjanta omm, permezz ta' propagazzjoni veġetattiva jew sesswali; fil-każ tal-propagazzjoni sesswali, siġar tal-pollinar (pollenisers) jiġu prodotti direttament permezz ta' propagazzjoni veġetattiva minn pjanta omm;

(b)

ikunu jaqblu bis-sħiħ mad-deskrizzjoni tal-ispeċi li huma parti minnha;

(c)

ikunu miżmuma skont l-Artikolu 8;

(d)

ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 10 dwar is-saħħa;

(e)

meta l-Kummissjoni tkun tat deroga skont l-Artikolu 8(4) sabiex il-pjanti omm prebażiċi u l-materjal prebażiku jiġu mkabbra f'għalqa taħt kundizzjonijiet protetti mill-insetti, il-ħamrija tkun konformi mal-Artikolu 11;

(f)

ikunu konformi mal-Artikolu 12 fir-rigward tad-difetti.

2.   Il-pjanta omm li ssir referenza għaliha fil-paragrafu (1)(a) għandha jew tkun ġiet aċċettata skont l-Artikolu 6, jew tkun inkisbet permezz tal-multiplikazzjoni skont l-Artikolu 13 jew permezz tal-mikropropagazzjoni skont l-Artikolu 14.

3.   Meta riżomi li huma pjanti omm prebażiċi jew materjali prebażiċi ma jkunux għadhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikoli 8 sa 12, il-fornitur għandu jneħħihom u ma jħallihomx viċin ta' pjanti omm oħra u materjal prebażiku ieħor. Ir-riżoma li titneħħa tista' tintuża bħala materjal bażiku, iċċertifikat jew CAC, sakemm din tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti f'din id-Direttiva fir-rigward tal-kategoriji rispettivi.

Minflok ineħħi dawk ir-riżomi, il-fornitur jista' jieħu l-miżuri xierqa sabiex jiżgura li dawk ir-riżomi jerġgħu jkunu konformi ma' dawk ir-rekwiżiti.

Artikolu 5

Rekwiżiti għall-aċċettazzjoni ta' pjanta omm prebażika

1.   Il-korp uffiċjali responsabbli għandu jaċċetta pjanta bħala pjanta omm prebażika jekk din tkun konformi mal-Artikoli 7 sa 12, u jekk jiġi stabbilit skont il-paragrafi 2, 3 u 4 li d-deskrizzjoni tagħha tal-varjetà taqbel mad-deskrizzjoni tal-varjetà tagħha.

Dik l-aċċettazzjoni għandha sseħħ fuq il-bażi ta' spezzjoni uffiċjali u tar-riżultati, ir-rekords u l-proċeduri tal-ittestjar skont l-Artikolu 30.

2.   Il-korp uffiċjali responsabbli għandu jistabbilixxi l-eżattezza tal-qbil mad-deskrizzjoni tal-pjanta omm prebażika mad-deskrizzjoni tal-varjetà tagħha permezz tal-osservazzjoni tal-espressjoni tal-karatteristiki tal-varjetà. Dik l-osservazzjoni għandha tkun ibbażata fuq wieħed minn dawn l-elementi li ġejjin:

(a)

id-deskrizzjoni uffiċjali tal-varjetajiet irreġistrati fi kwalunkwe wieħed mir-reġistri nazzjonali, u tal-varjetajiet protetti legalment permezz ta' dritt fuq varjetà ta' pjanta;

(b)

id-deskrizzjoni li takkumpanja l-applikazzjoni għal varjetajiet li huma s-suġġett ta' applikazzjoni għal reġistrazzjoni fi kwalunkwe Stat Membru, kif imsemmi fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/97/UE (5);

(c)

id-deskrizzjoni li takkumpanja l-applikazzjoni għal varjetajiet li huma s-suġġett ta' applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' dritt fuq varjetà ta' pjanta;

(d)

id-deskrizzjoni rikonoxxuta b'mod uffiċjali, jekk il-varjetà soġġetta għal dik id-deskrizzjoni tkun rreġistrata f'reġistru nazzjonali.

3.   Meta japplika l-punt (b) jew il-punt (c) tal-paragrafu 2, il-pjanta omm prebażika għandha tiġi aċċettata biss jekk ikun hemm disponibbli rapport imħejji minn kwalunkwe korp uffiċjali responsabbli fl-Unjoni jew f'pajjiż terz, li juri li l-varjetà rispettiva hija distinta, uniformi u stabbli. Madankollu, sakemm tiġi konkluża r-reġistrazzjoni tal-varjetà, il-pjanta omm ikkonċernata u l-materjal prodott minnha jistgħu jintużaw biss għall-produzzjoni ta' materjal bażiku jew iċċertifikat, u ma għandhomx jiġu kkummerċjalizzati bħala materjal prebażiku, bażiku jew iċċertifikat.

4.   Meta l-approvazzjoni tal-eżattezza tal-qbil mad-deskrizzjoni tal-varjetà tkun possibbli biss fuq il-bażi tal-karatteristiki ta' pjanta tal-frott, l-osservazzjoni tal-espressjoni tal-karatterisitiki tal-varjetà għandha titwettaq fuq il-frott ta' pjanta tal-frott li tkun ġiet ippropagata mill-pjanta omm prebażika. Dawk il-pjanti tal-frott għandhom jinżammu separati mill-pjanti omm prebażiċi u mill-materjal prebażiku.

Pjanti tal-frott għandhom jiġu spezzjonati b'mod viżwali waqt l-aktar perjodi xierqa tas-sena filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet klimatiċi u ta' tkabbir ta' pjanti tal-ġeneru jew tal-ispeċi kkonċernata.

Artikolu 6

Rekwiżiti għall-aċċettazzjoni ta' riżoma li tagħmilx parti minn varjetà

Il-korp uffiċjali responsabbli għandu jaċċetta riżoma li mhijiex parti minn varjetà bħala pjanta omm prebażika jekk id-deskrizzjoni taghħa taqbel bis-sħiħ mad-deskrizzjoni tal-ispeċi li hija parti minnha,u jekk din tkun konformi mal-Artikoli 8 sa 12.

Dik l-aċċettazzjoni għandha sseħħ fuq il-bażi ta' spezzjoni uffiċjali u tar-riżultati, ir-rekords u l-proċeduri tal-ittestjar użati mill-fornitur skont l-Artikolu 30.

Artikolu 7

Verifika tal-eżattezza tal-qbil mad-deskrizzjoni tal-varjetà

Il-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, il-fornitur għandhom jivverifikaw regolarment l-eżattezza tal-qbil ta' pjanti omm prebażiċi u ta' materjal prebażiku mad-deskrizzjoni tal-varjetà tagħhom, skont l-Artikolu 5(2) u (3), skont kif xieraq għall-varjetà kkonċernata u għall-metodu ta' propagazzjoni użat.

Minbarra l-verifika regolari ta' pjanti omm prebażiċi u ta' materjal prebażiku, wara kull tiġdid, il-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, il-fornitur għandhom iwettqu verifika tal-pjanti omm prebażiċi li jirriżultaw minnu.

Artikolu 8

Rekwiżiti li jikkonċernaw iż-żamma ta' pjanti omm prebażiċi u ta' materjal prebażiku

1.   Il-fornituri għandhom iżommu l-pjanti omm prebażiċi u l-materjal prebażiku f'faċilitajiet li huma deżinjati għall-ġeneri jew l-ispeċijiet ikkonċernati, li fihom ma jistgħux jidħlu insetti u li jiżguraw ambjent ħieles mill-infezzjonijiet trażmessi minn vetturi tal-ajru u minn kwalunkwe sorsi possibbli oħra.

Il-pjanti omm prebażiċi kandidati għandhom jinżammu f'kundizzjonijiet protetti mill-insetti u iżolati f'livell fiżiku minn ma' pjanti omm prebażiċi fil-faċilitajiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu, sakemm jitlestew it-testijiet kollha dwar il-konformità mal-Artikolu 9(1) u (2).

2.   Il-pjanti omm prebażiċi u l-materjal prebażiku għandhom jinżammu b'mod li jiżgura li dawn jiġu identifikati b'mod individwali matul il-proċess kollu tal-produzzjoni.

3.   Il-pjanti omm prebażiċi u l-materjal prebażiku għandhom jiġu mkabbra jew prodotti b'mod li jkunu iżolati mill-ħamrija, fi qsari mimlija b'materjal għat-tkabbir sterilizzat jew tat-tip ta' mingħajr ħamrija. Dawn għandhom ikunu jistgħu jiġu identifikati permezz ta' tikketti li jiżguraw it-traċċabbiltà tagħhom.

4.   B'deroga mill-paragrafi 1, 2 u 3, Stat Membru jista' jingħata awtorizzazzjoni biex jipproduċi pjanti omm prebażiċi u materjal prebażiku fl-għelieqi taħt kundizzjonijiet protetti mill-insetti għal ġeneri jew speċijiet speċifiċi. Dan il-materjal għandu jkun jista' jiġi identifikat permezz ta' tikketti li jiżguraw it-traċċabbiltà tiegħu. Dik l-awtorizzazzjoni għandha tingħata bil-kundizzjoni li l-Istat Membru kkonċernat jiżgura li jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi evitat li l-pjanti jiġu infettati b'infezzjonijiet trażmessi minn vetturi tal-ajru, kuntatt bejn l-għeruq, infezzjoni inkroċjata ikkawżata minn makkinarju, għodod tat-tilqim u minn kwalunkwe sorsi possibbli oħra.

5.   Il-pjanti omm prebażiċi u l-materjal prebażiku jistgħu jinżammu permezz tal-krijopreżervazzjoni.

6.   Il-pjanti omm prebażiċi jistgħu jintużaw biss għal perjodu ikkalkulat fuq il-bażi tal-istabbiltà tal-varjetà jew tal-kundizzjonijiet ambjentali li jiġu mkabbra fihom, u fuq kwalunkwe fatturi oħra li għandhom impatt fuq l-istabbiltà tal-varjetà.

Artikolu 9

Rekwiżiti tas-saħħa għall-pjanti omm prebażiċi kandidati u għall-pjanti omm prebażiċi prodotti permezz ta' tiġdid

1.   Pjanta omm prebażika kandidata għandha tkun ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness I, skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata.

Il-pjanta omm prebażika kandidata kkonċernata għandha tiġi spezzjonata b'mod viżwali fil-faċilitajiet u fl-għelieqi biex jiġi żgurat li hija ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness I, skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata.

Dik l-ispezzjoni viżwali għandha titwettaq mill-korp uffiċjali responsabbli u, fejn xieraq, mill-fornitur.

F'każ ta' dubji dwar il-preżenza ta' dawn l-organiżmi ta' ħsara, il-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, il-fornitur, għandhom twettqu l-ikkampjunar u l-ittestjar tal-pjanta omm prebażika kandidata kkonċernata.

2.   Pjanta omm prebażika kandidata għandha tkun ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness II, skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata.

Il-pjanta omm prebażika kandidata kkonċernata għandha tiġi spezzjonata b'mod viżwali fil-faċilitajiet u fl-għelieqi, għandhom jittieħdu kampjuni minnha u għandhom ukoll isirulha testijiet biex jiġi żgurat li hija ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness II, skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata.

Din l-ispezzjoni viżwali, l-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom jitwettqu mill-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, mill-fornitur.

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru fl-iktar perijodu xieraq tas-sena, filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet klimatiċi u l-kundizzjonijiet tat-tkabbir tal-pjanta, kif ukoll il-bijoloġija tal-organiżmi ta' ħsara rilevanti għal dik il-pjanta. F'każ ta' dubji dwar il-preżenza ta' dawn l-organiżmi ta' ħsara, l-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru wkoll fi kwalunkwe żmien tas-sena.

3.   Rigward l-ikkampjunar u l-ittestjar, kif stabbilit fil-paragrafi 1 u 2, l-Istati Membri għandhom japplikaw protokolli tal-Organizzazzjoni Ewropea u Mediterranja dwar il-Protezzjoni tal-Pjanti (EPPO), jew protokolli oħra li huma rikonoxxuti f'livell internazzjonali. F'każ li dawn il-protokolli ma jkunux jeżistu, il-korp uffiċjali responsabbli għandu japplika l-protokolli rilevanti stabbiliti f'livell nazzjonali. F'dak il-każ, l-Istati Membri għandhom, fuq talba, jagħmlu dawk il-protokolli disponibbli għall-Istati Membri l-oħra u għall-Kummissjoni.

Il-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, il-fornitur għandhom jippreżentaw l-kampjuni lil laboratorji li huma aċċettati b'mod uffiċjali mill-korp uffiċjali responsabbli.

Il-metodu ta' ttestjar għal vajrusis, virojdi, mard li jixbaħ il-vajrusis u fitoplażmi applikati fuq pjanti omm prebażiċi kandidati għandu jkun dak tal-indiċjar bijoloġiku fuq pjanti indikaturi. Metodi oħra ta' ttestjar jistgħu jiġu applikati f'każ li l-Istat Membru jikkunsidra, fuq il-bażi ta' evidenza xjentifika evalwata bejn il-pari, li jipproduċi riżultati li huma affidabbli daqs l-indiċjar bijoloġiku fuq pjanti indikaturi.

4.   B'deroga mill-paragrafu 2, jekk pjanta omm prebażika kandidata tkun pjanta nebbieta, l-ispezzjoni viżwali, l-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom ikunu meħtieġa biss fir-rigward ta' vajrusis, virojdi jew mard li jixbaħ il-vajrusis trażmessi permezz tal-għabra tad-dakra u li huma elenkati fl-Anness II, skont il-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata, bil-kundizzjoni li jkun ġie kkonfermat, permezz ta' spezzjoni uffiċjali, li l-pjanta nebbieta ġiet imkabbra minn żerriegħa prodotta minn pjanta ħielsa mis-sintomi kkawżati minn dawk il-vajrusis, virojdi jew mard li jixbaħ il-vajrusis, u li dik il-pjanta nebbieta ġiet miżmuma skont l-Artikolu 8(1) u (3).

5.   Il-paragrafi 1 u 3 għandhom japplikaw ukoll għal pjanti omm prebażiċi prodotti permezz tat-tiġdid.

Pjanta omm prebażika prodotta permezz tat-tiġdid għandha tkun ħielsa mill-vajrusis u l-virojdi elenkati fl-Anness II, skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata.

Għandhom isiru spezzjonijiet viżwali fil-faċilitajiet, l-għelieqi u fuq il-biċċiet ta' art, kif ukoll kampjunar u ttestjar, biex jiġi kkonfermat li dik il-pjanta omm prebażika tinstab ħielsa minn dawk il-vajrusis u virojdi.

Din l-ispezzjoni viżwali, l-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom jitwettqu mill-korp uffiċjali responsabbli u, fejn xieraq, mill-fornitur.

Artikolu 10

Rekwiżiti tas-saħħa għal pjanti omm prebażiċi u għal materjal prebażiku

1.   Pjanta omm prebażika jew materjal prebażiku għandhom ikunu ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II, skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata.

Għandhom isiru spezzjonijiet viżwali fil-faċilitajiet, l-għelieqi u fuq il-biċċiet ta' art, skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata, biex jiġi kkonfermat li l-pjanta omm prebażika jew il-materjal prebażiku kkonċernati huma ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II. Din l-ispezzjoni viżwali għandha titwettaq mill-korp uffiċjali responsabbli u, fejn xieraq, mill-fornitur.

Il-perċentwal ta' pjanti omm prebażiċi jew ta' materjal prebażiku infestat minn organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti B tal-Anness I ma għandux jaqbeż il-livelli ta' tolleranza stabbiliti fil-Parti B tal-Anness I. Għandhom isiru spezzjonijiet viżwali fil-faċilitajiet, l-għelieqi u fuq il-biċċiet ta' art biex jiġi żgurat li l-pjanti omm prebażiċi jew il-materjal prebażiku kkonċernati huma konformi ma' dawk il-livelli. Din l-ispezzjoni viżwali għandha titwettaq mill-korp uffiċjali responsabbli u, fejn xieraq, mill-fornitur.

F'każ ta' dubji dwar il-preżenza ta' dawn l-organiżmi ta' ħsara, il-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, il-fornitur, għandu jwettaq l-ikkampjunar u l-ittestjar tal-pjanta omm prebażika jew tal-materjal prebażiku kkonċernat.

2.   Il-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, il-fornitur għandhomiwettqu spezzjoni viżwali, kif ukoll l-ikkampjunar u l-ittestjar ta' pjanta omm prebażika jew ta' materjal prebażiku kif stipulat fl-Anness IV skont kif jixraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata.

3.   Rigward l-ikkampjunar u l-ittestjar, kif stabbilit fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom japplikaw protokolli tal-EPPO, jew protokolli oħra li huma rikonoxxuti f'livell internazzjonali. F'każ li dawn il-protokolli ma jkunux jeżistu, il-korp uffiċjali responsabbli għandu japplika l-protokolli rilevanti stabbiliti f'livell nazzjonali. F'dak il-każ, l-Istati Membri għandhom, fuq talba, jagħmlu dawk il-protokolli disponibbli għall-Istati Membri l-oħra u għall-Kummissjoni.

Il-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, il-fornitur għandhom jippreżentaw l-kampjuni lil laboratorji li huma aċċettati b'mod uffiċjali mill-korp uffiċjali responsabbli.

4.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għall-pjanti omm prebażiċi u għall- materjal prebażiku waqt il-krijopreżervazzjoni.

Artikolu 11

Rekwiżiti li jirrigwardaw il-ħamrija

1.   Pjanti omm prebażiċi u materjal prebażiku jistgħu jiġu mkabbra biss f'ħamrija li hija ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara kollha elenkati fl-Anness III, skont il-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata, u li jġorru vajrusis li jaffettwaw lil dak il-ġeneru jew speċi. Il-fatt li l-ħamrija hija ħielsa minn dawn l-organiżmi ta' ħsara għandu jiġi stabbilit permezz ta' kampjunar u ttestjar.

Dan l-ikkampjunar għandu jitwettaq mill-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, mill-fornitur.

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom jitwettqu qabel ma jitħawlu l-pjanti omm prebażiċi jew il-materjal prebażiku kkonċernat, u dawn għandhom jerġgħu jsiru waqt it-tkabbir f'każ li jkun hemm suspett dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara msemmija fis-subparagrafu 1.

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom jitwettqu filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet klimatiċi u l-bijoloġija tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness III, u meta dawk l-organiżmi ta' ħsara jkunu rilevanti għall-pjanti omm prebażiċi jew għall-materjal prebażiku kkonċernat.

2.   L-ikkampjunar u l-ittestjar ma għandhomx jitwettqu f'każijiet meta l-pjanti li jkun fihom l-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness III, għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata, ma jkunux ġew imkabbra fil-ħamrija ta' produzzjoni għal perjodu ta' mill-inqas ħames snin, u f'każijiet fejn ma jkunx hemm dubju dwar in-nuqqas tal-organiżmi ta' ħsara rilevanti f'dik il-ħamrija.

L-ikkampjunar u l-ittestjar ma għandhomx jitwettqu meta l-korp uffiċjali responsabbli jikkonkludi, fuq il-bażi ta' spezzjoni uffiċjali, li l-ħamrija hija ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara kollha elenkati fl-Anness III, għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata, u li jġorru vajrusis li jaffettwaw lil dak il-ġeneru jew speċi.

3.   Fil-każ tal-ikkampjunar u l-ittestjar, kif imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom japplikaw protokolli tal-EPPO, jew protokolli oħra li huma rikonoxxuti f'livell internazzjonali. F'każ li dawn il-protokolli ma jkunux jeżistu, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-protokolli rilevanti stabbiliti f'livell nazzjonali. F'dak il-każ, l-Istati Membri għandhom, fuq talba, jagħmlu dawk il-protokolli disponibbli għall-Istati Membri l-oħra u għall-Kummissjoni.

Artikolu 12

Rekwiżiti li jikkonċernaw difetti li x'aktarx jaffettwaw il-kwalità b'mod negattiv

Fuq il-bażi ta' spezzjoni viżwali, il-pjanti omm prebażiċi u l-materjal prebażiku għandhom jinstabu prattikament ħielsa mid-difetti. Din l-ispezzjoni viżwali għandha titwettaq mill-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, mill-fornitur. Ħsara fiżika, telf tal-kulur, ċikatriċi jew tnixxif għandhom jitqiesu bħala difetti, jekk dawn jaffettwaw il-kwalità u l-utilità bħala materjal tal-propagazzjoni.

Artikolu 13

Rekwiżiti dwar il-multiplikazzjoni, it-tiġdid u l-propagazzjoni ta' pjanti omm prebażiċi

1.   Il-fornitur jista' jimmultiplika jew iġedded pjanta omm prebażika aċċettata b'konformità mal-Artikolu 5(1).

2.   Il-fornitur jista' jwettaq il-propagazzjoni ta' pjanta omm prebażika biex jipproduċi materjal prebażiku.

3.   Il-multiplikazzjoni, it-tiġdid u l-propagazzjoni ta' pjanti omm prebażiċi għandhom jitwettqu b'konformità mal-protokolli msemmija fil-paragrafu 4.

4.   L-Istati Membri għandhom japplikaw protokolli dwar il-multiplikazzjoni, it-tiġdid u l-propagazzjoni ta' pjanti omm prebażiċi L-Istati Membri għandhom japplikaw protokolli tal-EPPO, jew protokolli oħra li huma rikonoxxuti f'livell internazzjonali. F'każ li dawn il-protokolli ma jkunux jeżistu, l-Istati Membri għandhom japplikaw protokolli rilevanti stabbiliti f'livell nazzjonali. F'dak il-każ, l-Istati Membri għandhom, fuq talba, jagħmlu dawk il-protokolli disponibbli għall-Istati Membri l-oħra u għall-Kummissjoni.

Il-protokolli msemmija fis-subparagrafu 1 ta' dan il-paragrafu għandhom ikunu ġew ittestjati fuq il-ġeneri jew speċijiet rilevanti għal perjodu ta' żmien meqjus bħala xieraq għal dawk il-ġeneri jew speċijiet. Dak il-perjodu ta' żmien għandu jitqies bħala xieraq meta jippermetti li ssir il-validazzjoni tal-fenotipi tal-pjanti fir-rigward tal-eżattezza tal-qbil mad-deskrizzjoni tal-varjetà fuq il-bażi tal-osservazzjoni tal-produzzjoni tal-frott jew tal-iżvilupp veġetattiv tar-riżomi.

5.   Il-fornitur jista' jġedded il-pjanta omm prebażika biss qabel tmiem il-perjodu msemmi fl-Artikolu 8(6).

Artikolu 14

Rekwiżiti dwar il-multiplikazzjoni, it-tiġdid u l-propagazzjoni ta' pjanti omm prebażiċi permezz tal-mikropropagazzjoni

1.   Fil-każ ta' multiplikazzjoni, tiġdid u propagazzjoni ta' pjanti omm prebażiċi permezz tal-mikropropagazzjoni għall-produzzjoni ta' pjanti omm prebażiċi oħra jew ta' materjal prebażiku ieħor, dan għandu jsir skont il-protokolli stabbiliti fil-paragrafu 2.

2.   L-Istati Membri għandhom japplikaw protokolli dwar il-mikropropagazzjoni ta' pjanti omm prebażiċi u ta' materjal prebażiku li huma protokolli tal-EPPO, jew protokolli oħra li huma rikonoxxuti f'livell internazzjonali. F'każ li dawn il-protokolli ma jkunux jeżistu, l-Istati Membri għandhom japplikaw protokolli rilevanti stabbiliti f'livell nazzjonali. F'dak il-każ, l-Istati Membri għandhom, fuq talba, jagħmlu dawk il-protokolli disponibbli għall-Istati Membri l-oħra u għall-Kummissjoni.

L-Istati Membri għandhom japplikaw biss protokolli li jkunu ġew ittestjati fuq il-ġeneru jew l-ispeċi rilevanti għal perjodu ta' żmien meqjus bħala suffiċjenti biex tkun tista' ssir il-validazzjoni tal-fenotipi tal-pjanti fir-rigward tal-eżattezza tal-qbil mad-deskrizzjoni tal-varjetà fuq il-bażi tal-osservazzjoni tal-produzzjoni tal-frott jew tal-iżvilupp veġetattiv tar-riżomi.

TAQSIMA 2

Rekwiżiti dwar il-materjal bażiku

Artikolu 15

Rekwiżiti għaċ-ċertfikazzjoni ta' materjal bażiku

1.   Materjal ta' propagazzjoni, għajr il-pjanti omm bażiċi u r-riżomi li mhumiex parti minn varjetà għandu, fuq talba, jiġi ċertifikat b'mod uffiċjali bħala materjal bażiku jekk jinstab li jissodisfa r-rekwiżiti tal-paragrafi 2, 3 u 4.

2.   Il-materjal tal-propagazzjoni għandu jiġi propagat minn pjanta omm bażika.

Pjanta omm bażika għandha tissodisfa wieħed mir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

għandha tiġi mkabbra minn materjal prebażiku; jew

(b)

għandha tiġi prodotta permezz ta' multiplikazzjoni minn pjanta omm bażika skont l-Artikolu 19.

3.   Il-materjal tal-propagazzjoni għandu jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 7, 8(6) u 12.

4.   Il-materjal tal-propagazzjoni għandu jissodisfa r-rekwiżiti addizzjonali dwar:

(a)

is-saħħa, kif stipulat fl-Artikolu 16;

(b)

il-ħamrija, kif stipulat fl-Artikolu 17;

(c)

iż-żamma tal-pjanti omm bażiċi u tal-materjal bażiku, kif stabbilit fl-Artikolu 18; kif ukoll

(d)

kundizzjonijiet speċifiċi għall-propagazzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 19.

5.   Riżoma li mhijiex parti minn varjetà għandha, fuq talba, tiġi ċertifikata b'mod uffiċjali bħala materjal bażiku jekk id-deskrizzjoni taghħa taqbel bis-sħiħ mad-deskrizzjoni tal-ispeċi li hija parti minnha, jekk tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8(2) u (6) u r-rekwiżiti addizzjonali tal-Artikoli 12, 16, 17, 18 u 19.

6.   Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, kwalunkwe referenza għal pjanti omm prebażiċi fid-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 3 u 5 għandha tiġi mifhuma bħala referenza għal pjanti omm bażiċi, u kull referenza għal materjal prebażiku għandha tiġi mifhuma bħala referenza għal materjal bażiku.

7.   Meta pjanta omm bażika jew materjal bażiku ma jibqgħux jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 7, tal-Artikolu 8(2) u (6) u tal-Artikoli 12, 16 u 17, il-fornitur għandu jneħħihom u ma jħallihomx viċin ta' pjanti omm bażiċi oħra u ta' materjal bażiku ieħor. Il-pjanti omm jew il-materjal li jitneħħa jistgħu jintużaw bħala materjal iċċertifikat jew CAC, sakemm dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'din id-Direttiva għall-kategoriji rispettivi.

Minflok ineħħi l-pjanta omm jew il-materjal, il-fornitur jista' jieħu l-miżuri xierqa sabiex jiżgura li dik il-pjanta omm jew dak il-materjal jerġgħu jkunu konformi ma' dawk ir-rekwiżiti.

8.   Meta riżoma li mhijiex parti minn varjetà tkun pjanta omm bażika jew materjal bażiku li ma jibqax jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 8(2) u (6) u tal-Artikoli 12, 16 u 17, il-fornitur għandu jneħħiha minn viċin ta' pjanti omm bażiċi oħra u ta' materjal bażiku ieħor. Ir-riżoma li titneħħa tista' tintuża bħala materjal iċċertifikat jew CAC, sakemm din tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti f'din id-Direttiva fir-rigward tal-kategoriji rispettivi.

Minflok ineħħi dawk ir-riżomi, il-fornitur jista' jieħu l-miżuri xierqa sabiex jiżgura li dawk ir-riżomi jerġgħu jkunu konformi ma' dawk ir-rekwiżiti.

Artikolu 16

Rekwiżiti dwar is-saħħa

1.   Pjanta omm bażika jew materjal bażiku għandhom ikunu ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II, skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata.

Għandhom isiru spezzjonijiet viżwali fil-faċilitajiet, l-għelieqi u fuq il-biċċiet ta' art, skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata, biex jiġi kkonfermat li l-pjanta omm bażika jew il-materjal bażiku kkonċernati huma ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II. Din l-ispezzjoni viżwali għandha titwettaq mill-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, mill-fornitur.

Il-perċentwal ta' pjanti omm bażiċi jew ta' materjal bażiku infestat minn organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti B tal-Anness I ma għandux jaqbeż il-livelli ta' tolleranza stabbiliti fil-Parti B tal-Anness I. Għandhom isiru spezzjonijiet viżwali fil-faċilitajiet, l-għelieqi u fuq il-biċċiet ta' art biex jiġi żgurat li l-pjanti omm bażiċi jew il-materjal bażiku kkonċernati huma konformi ma' dawk il-livelli. Din l-ispezzjoni viżwali għandha titwettaq mill-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, mill-fornitur.

F'każ ta' dubji dwar il-preżenza ta' dawn l-organiżmi ta' ħsara, il-korp uffiċjali responsabbli u, fejn xieraq, il-fornitur għandhom iwettqu l-ikkampjunar u l-ittestjar tal-pjanta omm bażika jew tal-materjal bażiku kkonċernat.

2.   Il-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, il-fornitur għandhom iwettqu spezzjoni viżwali, kif ukoll l-ikkampjunar u l-ittestjar ta' pjanta omm bażika jew ta' materjal bażiku kif stipulat fl-Anness IV skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata.

3.   Rigward l-ikkampjunar u l-ittestjar, kif stabbilit fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom japplikaw protokolli tal-EPPO, jew protokolli oħra li huma rikonoxxuti f'livell internazzjonali. F'każ li dawn il-protokolli ma jkunux jeżistu, il-korp uffiċjali responsabbli għandu japplika l-protokolli rilevanti stabbiliti f'livell nazzjonali. F'dak il-każ, l-Istati Membri għandhom, fuq talba, jagħmlu dawk il-protokolli disponibbli għall-Istati Membri l-oħra u għall-Kummissjoni.

Il-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, il-fornitur għandhom jippreżentaw l-kampjuni lil laboratorji li huma aċċettati b'mod uffiċjali mill-korp uffiċjali responsabbli.

4.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal pjanti omm bażiċi u għal materjal bażiku waqt il-krijopreżervazzjoni.

Artikolu 17

Rekwiżiti li jirrigwardaw il-ħamrija

1.   Pjanti omm bażiċi u materjal bażiku jistgħu jiġu mkabbra biss f'ħamrija li hija ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara kollha elenkati fl-Anness III, skont il-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata, u li hija ħielsa minn dawk l-organiżmi ta' ħsara li jġorru vajrusis li jaffettwaw lil dak il-ġeneru jew speċi. Il-fatt li l-ħamrija hija ħielsa minn dawn l-organiżmi ta' ħsara li jġorru vajrusis għandu jiġi stabbilit permezz ta' kkampjunar u ttestjar.

Dak l-ikkampjunar għandu jitwettaq mill-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, mill-fornitur.

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom jitwettqu qabel ma l-pjanti omm bażiċi jew il-materjal bażiku kkonċernat jiġu mħawla, u dawn għandhom jerġgħu jsiru waqt it-tkabbir f'każ li jkun hemm suspett dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara msemmija fis-subparagrafu 1.

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom jitwettqu filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet klimatiċi u l-bijoloġija tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness III, u meta dawk l-organiżmi ta' ħsara jkunu rilevanti għall-pjanti omm bażiċi jew għall-materjal bażiku kkonċernat.

2.   L-ikkampjunar u l-ittestjar ma għandhomx jitwettqu f'każijiet meta l-pjanti li jkun fihom l-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness III, għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata, ma jkunux ġew imkabbra fil-ħamrija ta' produzzjoni għal perjodu ta' mill-inqas ħames snin, u f'każijiet fejn ma jkunx hemm dubju dwar in-nuqqas tal-organiżmi ta' ħsara rilevanti f'dik il-ħamrija.

L-ikkampjunar u l-ittestjar ma għandhomx jitwettqu meta l-korp uffiċjali responsabbli jikkonkludi,permezz ta' spezzjoni uffiċjali, li l-ħamrija hija ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara kollha elenkati fl-Anness III, għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata, u li jġorru vajrusis li jaffettwaw lil dak il-ġeneru jew speċi.

3.   Fil-każ ta' kkampjunar u ttestjar, kif imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom japplikaw protokolli tal-EPPO, jew protokolli oħra li huma rikonoxxuti f'livell internazzjonali. F'każ li dawn il-protokolli ma jkunux jeżistu, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-protokolli rilevanti stabbiliti f'livell nazzjonali. F'dak il-każ, l-Istati Membri għandhom, fuq talba, jagħmlu dawk il-protokolli disponibbli għall-Istati Membri l-oħra u għall-Kummissjoni.

Artikolu 18

Rekwiżiti li jikkonċernaw iż-żamma ta' pjanti omm bażiċi u ta' materjal bażiku

1.   Il-pjanti omm bażiċi u l-materjal bażiku għandhom jinżammu f'għelieqi li huma iżolati minn sorsi potenzjali ta' infezzjoni minn vetturi tal-ajru, kuntatt bejn l-għeruq, infezzjoni inkroċjata ikkawżata minn makkinarju, għodod tat-tilqim u minn kwalunkwe sorsi possibbli oħra.

2.   Id-distanza ta' iżolament tal-għelieqi msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiddependi fuq iċ-ċirkostanzi reġjunali, fuq it-tip ta' materjal tal-propagazzjoni, fuq il-preżenza ta' organiżmi ta' ħsara fiż-żona kkonċernata u fuq ir-riskji rilevanti involuti skont kif stabbilit mill-korp uffiċjali responsabbli permezz ta' spezzjoni uffiċjali.

Artikolu 19

Il-kundizzjonijiet għall-multiplikazzjoni

1.   Il-pjanti omm bażiċi li jiġu mkabbra minn materjal prebażiku skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) jistgħu jiġu mmultiplikati f'għadd ta' ġenerazzjonijiet sabiex jinkiseb l-għadd meħtieġ ta' pjanti omm bażiċi. Il-pjanti omm bażiċi għandhom jiġu mmultiplikati skont l-Artikolu 13, jew permezz tal-mikropropagazzjoni skont l-Artikolu 14. L-għadd massimu permess ta' ġenerazzjonijiet u t-tul ta' ħajja massimu permess għal pjanti omm bażiċi għandhom ikunu skont kif stabbilit fl-Anness V għall-ġeneri jew l-ispeċijiet rilevanti.

2.   Meta jkunu permessi diversi ġenerazzjonijiet ta' pjanti omm bażiċi, kull ġenerazzjoni, minbarra l-ewwel waħda, tista' tiġi derivata minn kwalunkwe ġenerazzjoni preċedenti.

3.   Il-materjal tal-propagazzjoni ta' ġenerazzjonijiet differenti għandu jinżamm separat minn ma' xulxin.

TAQSIMA 3

Rekwiżiti dwar il-materjal iċċertifikat

Artikolu 20

Rekwiżiti għaċ-ċertfikazzjoni ta' materjal iċċertifikat

1.   Il-materjal tal-propagazzjoni, għajr il-pjanti omm u l-pjanti tal-frott, għandu, fuq talba, jiġi ċertifikat b'mod uffiċjali bħala materjal iċċertifikat jekk dan jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4.

2.   Il-materjal tal-propagazzjoni, u l-pjanti tal-frott, għandhom jiġu propagati minn pjanta omm iċċertifikata.

Pjanta omm iċċertifikata għandha tissodisfa wieħed mir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

għandha tiġi mkabbra minn materjal prebażiku;

(b)

għandha tiġi mkabbra minn materjal bażiku;

3.   Il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 7, l-Artikolu 8(6) u l-Artikoli 12, 21 u 22.

4.   Il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-saħħa stabbiliti fl-Artikolu 21.

Il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott għandhom jiġu propagati minn pjanta omm iċċertifikata li tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 22 dwar il-ħamrija.

5.   Riżoma li mhijiex parti minn varjetà għandha, fuq talba, tiġi ċertifikata b'mod uffiċjali bħala materjal iċċertifikat jekk id-deskrizzjoni taghħa taqbel bis-sħiħ mad-deskrizzjoni tal-ispeċi li hija parti minnha, jekk tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8(6) u r-rekwiżiti addizzjonali tal-Artikoli 12, 21 u 22.

6.   Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, kwalunkwe referenza għal pjanti omm prebażiċi fid-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 3 u 5 għandha tiġi mifhuma bħala referenza għal pjanti omm iċċertifikati, u kull referenza għal materjal prebażiku għandha tiġi mifhuma bħala referenza għal materjal iċċertifikat.

7.   Meta pjanta omm iċċertifikata jew materjal iċċertifikat ma jibqgħux jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 7, tal-Artikolu 8(6) u tal-Artikoli 12, 21 u 22, il-fornitur għandu jneħħihom u ma jħallihomx qrib pjanti omm iċċertifikati oħra u materjal iċċertifikat ieħor. Il-pjanta omm jew il-materjal li jitneħħa jistgħu jintużaw bħala materjal CAC, sakemm dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fit-Taqsima 4.

Minflok ineħħi l-pjanta omm jew il-materjal, il-fornitur jista' jieħu l-miżuri xierqa sabiex jiżgura li dik il-pjanta omm jew dak il-materjal jerġgħu jkunu konformi ma' dawk ir-rekwiżiti.

8.   Meta riżoma li mhijiex parti minn varjetà tkun pjanta omm iċċertifikata jew materjal iċċertifikat li ma jibqax jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 8(6) u tal-Artikoli 12, 21 u 22, il-fornitur għandu jneħħiha minn qribpjanti omm iċċertifikati oħra u materjal iċċertifikat ieħor. Il-pjanta omm jew il-materjal li jitneħħa jistgħu jintużaw bħala materjal CAC, sakemm dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fit-Taqsima 4.

Minflok ineħħi dawk ir-riżomi, il-fornitur jista' jieħu l-miżuri xierqa sabiex jiżgura li dawk ir-riżomi jerġgħu jkunu konformi ma' dawk ir-rekwiżiti.

Artikolu 21

Rekwiżiti dwar is-saħħa

1.   Pjanta omm iċċertifikata jew materjal iċċertifikat għandhom ikunu ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II, skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata.

Għandhom isiru spezzjonijiet viżwali fil-faċilitajiet, l-għelieqi u fuq il-biċċiet ta' art, skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata, biex jiġi kkonfermat li l-pjanta omm iċċertifikata jew il-materjal iċċertifikat ikkonċernati huma ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II. Din l-ispezzjoni viżwali għandha titwettaq mill-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, mill-fornitur.

Il-perċentwal ta' pjanti omm iċċertifikati jew ta' materjal iċċertifikat infestat minn organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti B tal-Anness I ma għandux jaqbeż il-livelli ta' tolleranza stabbiliti fil-Parti B tal-Anness I. Għandhom isiru spezzjonijiet viżwali fil-faċilitajiet, l-għelieqi u fuq il-biċċiet ta' art biex jiġi żgurat li l-pjanti omm iċċertifikati jew il-materjal iċċertifikat ikkonċernati ikunu konformi ma' dawk il-livelli. Din l-ispezzjoni viżwali għandha titwettaq mill-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, mill-fornitur.

F'każ ta' dubji dwar il-preżenza ta' dawn l-organiżmi ta' ħsara, il-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, il-fornitur għandhom iwettqu l-ikkampjunar u l-ittestjar tal-pjanta omm iċċertifikata jew tal-materjal prebażiku iċċertifikat.

2.   Il-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, il-fornitur, għandhom iwettqu spezzjoni viżwali, kif ukoll l-ikkampjunar u l-ittestjar ta' pjanta omm iċċertifikata jew ta' materjal iċċertifikat kif stipulat fl-Anness IV skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata.

3.   Rigward l-ikkampjunar u l-ittestjar, kif stabbilit fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom japplikaw protokolli tal-EPPO, jew protokolli oħra li huma rikonoxxuti f'livell internazzjonali. F'każ li dawn il-protokolli ma jkunux jeżistu, il-korp uffiċjali responsabbli għandu japplika l-protokolli rilevanti stabbiliti f'livell nazzjonali. F'dak il-każ, l-Istati Membri għandhom, fuq talba, jagħmlu dawk il-protokolli disponibbli għall-Istati Membri l-oħra u għall-Kummissjoni.

Il-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, il-fornitur għandhom jippreżentaw l-kampjuni lil laboratorji li huma aċċettati b'mod uffiċjali mill-korp uffiċjali responsabbli.

4.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal pjanti omm iċċertifikati u għal materjal iċċertifikat waqt il-krijopreżervazzjoni.

Artikolu 22

Rekwiżiti li jirrigwardaw il-ħamrija

1.   Pjanti omm iċċertifikati jistgħu jiġu mkabbra biss f'ħamrija li hija ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara kollha elenkati fl-Anness III, skont il-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata, u li hija ħielsa minn dawk l-organiżmi ta' ħsara li jġorru vajrusis li jaffettwaw lil dak il-ġeneru jew speċi. Il-fatt li l-ħamrija hija ħielsa minn dawn l-organiżmi ta' ħsara li jġorru vajrusis għandu jiġi stabbilit permezz ta' kkampjunar u ttestjar.

Dak l-ikkampjunar għandu jitwettaq mill-korp uffiċjali responsabbli u, meta jixraq, mill-fornitur.

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom jitwettqu qabel ma l-pjanta omm iċċertifikata tiġi mħawla, u dawn għandhom jerġgħu jsiru waqt it-tkabbir f'każ li jkun hemm suspett dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara msemmija fis-subparagrafu 1.

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom jitwettqu filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet klimatiċi u l-bijoloġija tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness III, u meta dawk l-organiżmi ta' ħsara jkunu rilevanti għall-pjanti omm iċċertifikati jew għall-materjal iċċertifikat ikkonċernat.

2.   L-ikkampjunar u l-ittestjar ma għandhomx jitwettqu f'każijiet meta l-pjanti li jkun fihom l-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness III, għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata, ma jkunux ġew imkabbra fil-ħamrija ta' produzzjoni għal perjodu ta' mill-inqas ħames snin, u f'każijiet fejn ma jkunx hemm dubju dwar in-nuqqas tal-organiżmi ta' ħsara rilevanti f'dik il-ħamrija.

L-ikkampjunar u l-ittestjar ma għandhomx jitwettqu meta l-korp uffiċjali responsabbli jikkonkludi, fuq il-bażi ta' spezzjoni uffiċjali, li l-ħamrija hija ħielsa mill-organiżmi ta' ħsara kollha elenkati fl-Anness III, għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata, u li jġorru vajrusis li jaffettwaw lil dak il-ġeneru jew speċi.

L-ikkampjunar u l-ittestjar ma għandhomx jitwettqu fil-każ ta' pjanti tal-frott iċċertifikati.

3.   Fil-każ ta' kkampjunar u ttestjar, kif imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom japplikaw protokolli tal-EPPO, jew protokolli oħra li huma rikonoxxuti f'livell internazzjonali. F'każ li dawn il-protokolli ma jkunux jeżistu, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-protokolli rilevanti stabbiliti f'livell nazzjonali. F'dak il-każ, l-Istati Membri għandhom, fuq talba, jagħmlu dawk il-protokolli disponibbli għall-Istati Membri l-oħra u għall-Kummissjoni.

TAQSIMA 4

Rekwiżiti għall-materjal CAC

Artikolu 23

Rekwiżiti għall-materjal CAC, għajr riżomi li mhumiex parti minn varjetà

1.   Materjal CAC, għajr riżomi li mhumiex parti minn varjetà, jista' jiġi kummerċjalizzat biss jekk jinstab li jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

huwa propagat minn sors identifikat ta' materjal irreġistrat mill-fornitur;

(b)

jaqbel mad-deskrizzjoni tal-varjetà, b'konformità mal-Artikolu 25;

(c)

ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 26 dwar is-saħħa;

(d)

ikunu konformi mal-Artikolu 27 fir-rigward tad-difetti.

2.   L-azzjonijiet li jridu jsiru biex ikun hemm konformità mal-paragrafu 1 għandhom jitwettqu mill-fornitur.

3.   F'każ li l-materjal CAC ma jibqax konformi mal-paragrafu 1, il-fornitur għandu jwettaq waħda minn dawn l-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

ineħħi dak il-materjal minn ma' viċin materjal CAC ieħor; jew

(b)

jieħu miżuri xierqa biex jiżgura li dak il-materjal jerġa' jkun konformi ma' dawk ir-rekwiżiti.

Artikolu 24

Kundizzjonijiet għall-materjal CAC fil-każ ta' riżomi li mhumiex parti minn varjetà

1.   Fil-każ ta' riżomi li mhumiex parti minn varjetà, il-materjal CAC għandu jkun konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

jaqbel bis-sħiħ mad-deskrizzjoni tal-ispeċi li huwa parti minnha;

(b)

ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 26 dwar is-saħħa;

(c)

ikunu konformi mal-Artikolu 27 fir-rigward tad-difetti.

2.   L-azzjonijiet li jridu jsiru biex ikun hemm konformità mar-rekwiżiti tal-paragrafu 1 għandhom jitwettqu mill-fornitur.

3.   F'każ li l-materjal CAC ma jibqax konformi mar-rekwiżiti tal-paragrafu 1, il-fornitur għandu jwettaq waħda minn dawn l-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

ineħħi dak il-materjal minn ma' viċin materjal CAC ieħor; jew

(b)

jieħu miżuri xierqa biex jiżgura li dak il-materjal jerġa' jkun konformi ma' dawk ir-rekwiżiti.

Artikolu 25

Eżattezza tal-qbil mad-deskrizzjoni tal-varjetà

1.   L-eżattezza tal-qbil ta' materjal CAC mad-deskrizzjoni tal-varjetà tiegħu għandha tiġi stabbilita permezz tal-osservazzjoni tal-espressjoni tal-karatterisitiki tal-varjetà. Din l-osservazzjoni għandha tkun ibbażata fuq wieħed minn dawn l-elementi li ġejjin:

(a)

id-deskrizzjoni uffiċjali għall-varjetajiet irreġistrati, kif imsemmija fid-Direttiva ta' Implimentazzjoni 2014/97/UE, u tal-varjetajiet protetti legalment permezz ta' dritt fuq varjetà ta' pjanta; jew

(b)

id-deskrizzjoni li takkumpanja l-applikazzjoni għal varjetajiet li huma s-suġġett ta' applikazzjoni għal reġistrazzjoni fi kwalunkwe Stat Membru, kif fid-Direttiva ta' Implimentazzjoni 2014/97/UE;

(c)

id-deskrizzjoni li takkumpanja l-applikazzjoni għal dritt fuq varjetà ta' pjanta;

(d)

id-deskrizzjoni rikonoxxuta b'mod uffiċjali ta' varjetà kif imsemmi fl-Artikolu 7(2)(c)(iii) tad-Direttiva 2008/90/KE.

2.   L-eżattezza tal-qbil tal-materjal CAC mad-deskrizzjoni tal-varjetà tiegħu għandha tiġi verifikata fuq bażi regolari permezz tal-osservazzjoni tal-espressjoni tal-karatterisitiki tal-varjetà fil-materjal CAC ikkonċernat.

Artikolu 26

Rekwiżiti dwar is-saħħa

1.   Il-materjal CAC għandu jkun prattikament ħieles mill-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness I u fl-Anness II, skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata.

Il-fornitur għandu jwettaq spezzjonijiet viżwali fil-faċilitajiet, l-għelieqi u fuq il-biċċiet ta' art, skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata, biex jiġi kkonfermat li l-materjal CAC ikkonċernat huwa prattikament ħieles mill-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness I u fl-Anness II.

F'każ ta' dubji dwar il-preżenza ta' dawn l-organiżmi ta' ħsara, il-fornitur, għandu jwettaq l-ikkampjunar u l-ittestjar tal-materjal CAC ikkonċernat.

2.   Il-fornitur għandu jwettaq spezzjoni viżwali, kif ukoll l-ikkampjunar u l-ittestjar tal-materjal CAC b'konformità mal-Anness IV, skont kif xieraq għall-ġeneru jew l-ispeċi kkonċernata.

3.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal materjal CAC waqt il-krijopreżervazzjoni.

4.   Apparti r-rekwiżiti tal-paragrafi 1 u 2, il-materjal CAC li huwa parti mill-ispeċijiet Citrus L., Fortunella Swingle, u Poncirus Raf.għandu jikkonforma mar-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a)

għandu jkun ġie prodott minn sors ta' materjal identifikat, u dak is-sors tal-materjal għandu jkun ġie iċċertifikat bħala ħieles, fuq il-bażi ta' kkampjunar u ttestjar, mill-organiżmi ta' ħsara elenkati għal dik l-ispeċi, fl-Anness II;

(b)

sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu ta' veġetazzjoni dan għandu jinstab prattikament ħieles, fuq il-bażi ta' spezzjoni viżwali, kampjunar u ttestjar, mill-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness II, fir-rigward tal-ispeċi kkonċernata.

Artikolu 27

Rekwiżiti li jikkonċernaw id-difetti

Fuq il-bażi ta' spezzjoni viżwali, il-materjal CAC għandu jinstab prattikament ħieles mid-difetti. Ħsara fiżika, telf tal-kulur, ċikatriċi jew tnixxif għandhom jitqiesu bħala difetti, jekk dawn jaffettwaw il-kwalità u l-utilità bħala materjal tal-propagazzjoni.

KAPITOLU 3

REKWIŻITI SPEĊIFIĊI GĦAL FORNITURI INVOLUTI FIL-PRODUZZJONI JEW IR-RIPRODUZZJONI TA' MATERJAL TAL-PROPAGAZZJONI U TA' PJANTI TAL-FROTT

Artikolu 28

Pjan biex jiġu identifikati u mmonitorjati punti kruċjali fil-proċess ta' produzzjoni

Waqt il-produzzjoni ta' materjal tal-propagazzjoni u ta' pjanti tal-frott, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri jkollhom fis-seħħ pjan biex jidentifikaw u jimmonitorjaw punti kruċjali fil-proċess ta' produzzjoni tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott, skont kif xieraq għall-ġeneri jew l-ispeċijiet rilevanti. Dak il-pjan għandu jikkonċerna mill-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

il-post fejn jinsabu l-pjanti, u l-għadd tagħhom;

(b)

kemm idumu biex jiġu mkabbra;

(c)

l-operazzjonijiet għall-propagazzjoni;

(d)

l-operazzjonijiet għall-imballaġġ, il-ħżin u t-trasport.

Artikolu 29

Iż-żamma ta' informazzjoni dwar il-monitoraġġ b'mod li din tkun disponibbli

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri jżommu reġistri bl-informazzjoni dwar il-monitoraġġ tal-punti kritiċi, kif imsemmi fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2008/90/KE u, fuq talba, għandhom jagħmluhom disponibbli biex jiġu eżaminati.

2.   Dawk ir-rekords għandhom jibqgħu disponibbli għal perjodu ta' mill-inqas tliet snin minn meta jkun ġie prodott il-materjal ikkonċernat.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri jżommu reġistri tal-ispezzjonijiet tal-għelieqi, tal-ikkampjunar u tal-ittestjar għat-tul ta' żmien li matulu l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott rispettivi jkunu jinsabu taħt il-kontroll tagħhom, u għal perjodu ta' mill-inqas tliet snin wara li dan il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott ikunu tneħħew jew ikunu ġew ikkummerċjalizzati.

KAPITOLU 4

SPEZZJONIJIET UFFIĊJALI

Artikolu 30

Rekwiżiti ġenerali dwar l-ispezzjonijiet uffiċjali

1.   L-ispezzjonijiet uffiċjali għandhom jikkonsistu minn spezzjonijiet viżwali u, fejn xieraq, minn ikkampjunar u ttestjar.

2.   Waqt l-ispezzjonijiet uffiċjali, il-korp uffiċjali responsabbli għandu jagħti attenzjoni partikolari lil dawn l-elementi li ġejjin:

(a)

l-adegwatezza u l-użu proprju tal-metodi li jagħmel użu minnhom il-fornitur biex jiċċekkja l-punti kritiċi kollha fil-proċess tal-produzzjoni;

(b)

il-kompetenza ġenerali tal-istaff tal-fornitur fir-rigward tat-twettiq tal-attivitajiet stipulati fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2008/90/KE.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-korpi uffiċjali responsabbli jipproduċu u jżommu rekords tar-riżultati u tad-dati tal-ispezzjonijiet, tal-ikkampjunar u tal-ittestjar li jwettqu.

KAPITOLU 5

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 31

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2016, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva. Għandhom jikkomunikaw it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.

Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Jannar 2017.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 32

Miżuri tranżitorji

L-Istati Membri jistgħu, sal-31 ta' Diċembru 2022, jippermettu l-kummerċjalizzazzjoni fit-territorju tagħhom ta' materjal tal-propagazzjoni u ta' pjanti tal-frott prodotti minn pjanti omm prebażiċi, bażiċi u ċċertifikati, jew minn materjal CAC, li kienu diġà jeżistu qabel l-1 ta' Jannar 2017, u li jkunu ġew iċċertifikati b'mod uffiċjali jew li jissodisfaw il-kundizzjonijiet biex jiġu kwalifikati bħala materjal CAC qabel il-31 ta' Diċembru 2022. Meta jiġu kummerċjalizzati, dan il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott għandhom ikunu jistgħu jiġu identifikati permezz ta' referenza għal dan l-Artikolu fuq it-tikketta u permezz ta' dokument.

Artikolu 33

Revoka

Id-Direttiva 93/48/KEE u d-Direttiva 93/64/KEE qed jiġu revokati.

Artikolu 34

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 35

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 267, 8.10.2008, p. 8.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1).

(3)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 93/48/KEE tat-23 ta' Ġunju 1993 li tistabbilixxi pjan li jindika l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu mħarsa mill-materjal propagattiv tal-pjanti tal-frott u mill-pjanti tal-frott intiżi għall-produzzjoni ta' frott, permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 92/34/KEE (ĠU L 250, 7.10.1993, p. 1).

(4)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 93/64/KEE tal-5 ta' Lulju 1993 li tistabbilixxi l-miżuri ta' implimentazzjoni dwar is-superviżjoni u l-monitoraġġ tal-fornituri u l-istabbilimenti permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 92/34/KEE dwar il-marketing tal-materjal tal-pjanta tal-frott għall-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott intiżi għall-produzzjoni tal-frott (ĠU L 250, 7.10.1993, p. 33).

(5)  Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/97/UE tal-15 ta' Ottubru 2014 li timplementa d-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott (Ara paġna 16 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).


ANNESS I

LISTA TA' ORGANIŻMI TA' ĦSARA LI JEĦTIEĠ LI SSIR SPEZZJONI VIŻWALI, U, SKONT ĊERTU KUNDIZZJONIJIET, LI JSIRU ANKI KAMPJUNAR U TTESTJAR GĦALL-PREŻENZA TAGĦHOM

PARTI A

Lista ta' organiżmi ta' ħsara li għandu jkun hemm nuqqas tagħhom bis-sħiħ, jew nuqqas tagħhom prattikament bis-sħiħ skont l-Artikolu 9(1), l-Artikolu 10(1), l-Artikolu 16(1), l-Artikolu 21(1) u l-Artikolu 26(1)

Ġeneru jew speċi

Organiżmi ta' ħsara

Castanea sativa Mill.

Fungi

Mycosphaerella maculiformis

Phytophthora cambivora

Phytophthora cinnamomi

Mard jixbaħ vajrus

Chestnut mosaic virus (ChMV)

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Insetti

Aleurotrixus floccosus

Parabemisia myricae

Nematodi

Pratylenchus vulnus

Tylenchus semi-penetrans

Fungi

Phytophthora citrophtora

Phytophthora parasitica

Corylus avellana L.

Akari

Phytoptus avellanae

Fungi

Armillariella mellea

Verticillium dahliae

Verticillium albo-atrum

Batterji

Xanthomonas arboricola pv. corylina

Pseudomonas avellanae

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. u Pyrus L.

Insetti

Eriosoma lanigerum

Psylla spp.

Nematodi

Meloidogyne hapla

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Fungi

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Glomerella cingulata

Pezicula alba

Pezicula malicorticis

Nectria galligena

Phytophthora cactorum

Roessleria pallida

Verticillium dahliae

Verticillium albo-atrum

Batterji

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae

Vajrusis

Għajr dawk elenkati fl-Anness II

Ficus carica L.

Insetti

Ceroplastes rusci

Nematodi

Heterodera fici

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Fungi

Armillaria mellea

Batterji

Phytomonas fici

Mard jixbaħ vajrus

Fig mosaic disease

Juglans regia L.

Insetti

Epidiaspis leperii

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Fungi

Armillariella mellea

Nectria galligena

Chondrostereum purpureum

Phytophthora cactorum

Batterji

Agrobacterium tumefaciens

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi

Olea europaea L.

Nematodi

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus vulnus

Batterji

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi

Mard jixbaħ vajrus

Marda kumplessa tas-sfurija tal-weraq 3

Pistacia vera L.

Nematodi

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Fungi

Phytophthora cryptogea

Phytophthora cambivora

Rosellinia necatrix

Verticillium dahliae

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica u P. salicina

Insetti

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Nematodi

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Fungi

Phytophthora cactorum

Verticillium dahliae

Batterji

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae (fuq P. armeniaca)

Pseudomonas viridiflava (fuq P. armeniaca)

Prunus avium, P. cerasus

Insetti

Quadraspidiotus perniciosus

Nematodi

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Fungi

Phytophthora cactorum

Batterji

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Ribes L.

Insetti u akari

Dasyneura tetensi

Ditylenchus dipsaci

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Tetranycus urticae

Cecidophyopsis ribis

Fungi

Sphaerotheca mors-uvae

Microsphaera grossulariae

Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)

Rubus L.

Fungi

Peronospora rubi

PARTI B

Lista ta' organiżmi ta' ħsara li għandu jkun hemm nuqqas tagħhom bis-sħiħ, jew nuqqas tagħhom prattikament bis-sħiħ, jew li l-preżenza tagħhom hija ristretta minn livelli ta' tolleranza, skont l-Artikolu 9(1), l-Artikolu 10(1), l-Artikolu 16(1), l-Artikolu 21(1) u l-Artikolu 26(1)

Organiżmi ta' ħsara skont il-ġeneru u l-ispeċi

Livelli ta' tolleranza (%)

Prebażika

Bażika

Iċċertifikata

Fragaria L.

Insetti u akari

Chaetosiphon fragaefoliae

0

0,5

1

Phytonemus pallidus

0

0

0,1

Nematodi

Aphelenchoides fragariae

0

0

1

Ditylenchus dipsaci

0

0,5

1

Meloidogyne hapla

0

0,5

1

Pratylenchus vulnus

0

1

1

Fungi

Rhizoctonia fragariae

0

0

1

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu

0

0,5

1

Verticillium albo-atrum

0

0,2

2

Verticillium dahliae

0

0,2

2

Batterji

Candidatus Phlomobacter fragariae

0

0

1

Vajrusis

Strawberry mottle virus (SMoV)

0

0,1

2

Mard tal-fitoplażma

0

0

1

Aster yellow phytoplasma

0

0,2

1

Multiplier disease

0

0,1

0,5

Stolbur bħala strawberry lethal decline

0

0,2

1

Strawberry green petal phytoplasmas

0

0

1

Phytoplasma fragariae

0

0

1

Ribes L,

Nematodi

Aphelenchoides ritzemabosi

0

0,05

0,5

Vajrusis

Aucuba mosaic u blackcurrant yellows flimkien

0

0,05

0,5

Vein clearing u vein net of blackcurrant, Gooseberry vein banding

0

0,05

0,5

Rubus L.

Insetti

Resseliella theobaldi

0

0

0,5

Batterji

Agrobacterium spp.

0

0,1

1

Rhodococcus fascians

0

0,1

1

Vajrusis

Apple mosaic virus (ApMV), Black raspberry necrosis virus (BRNV), Cucumber mosaic virus (CMV), Raspberry leaf mottle (RLMV), Raspberry leaf spot (RLSV), Raspberry vein chlorosis virus (RVCV), Rubus yellow net virus (RYNV)

0

0

0,5

Vaccinium L.

Fungi

Exobasidium vaccinii var. vaccinii

0

0,5

1

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli)

0

0,1

0,5

Batterji

Agrobacterium tumefaciens

0

0

0,5

Vajrusis

0

0

0,5


ANNESS II

Lista ta' organiżmi ta' ħsara li jeħtieġ li ssir spezzjoni viżwali, u, f'każijiet partikolari, li jsiru anki kkampjunar u ttestjar għall-preżenza tagħhom skont l-Artikolu 9(2) u (4), l-Artikolu 10(1), l-Artikolu 16(1), l-Artikolu 21(1) u l-Artikolu 26(1) u (4)

Ġeneru jew speċi

Organiżmi ta' ħsara

Citrus L., Fortunella Swingle u Poncirus Raf.

Vajrusis

Citrus variegation virus (CVV)

Citrus psorosis virus (CPsV)

Citrus leaf Blotch virus (CLBV)

Mard jixbaħ vajrus

Impietratura

Cristacortis

Virojdi

Citrus exocortis viroid (CEVd)

Varjant tal-kakeksja Hop stunt viroid (HSVd)

Corylus avellana L.

Vajrusis

Apple mosaic virus (ApMV)

Fitoplażmi

Hazelnut maculatura lineare phytoplasma

Cydonia oblonga Mill. u Pyrus L.

Vajrusis

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple stem-grooving virus (ASGV)

Apple stem-pitting virus (ASPV)

Mard jixbaħ vajrus

Bark split, bark necrosis

Rough bark

Rubbery wood, quince yellow blotch

Virojdi

Pear blister canker viroid (PBCVd)

Fragaria L.

Nematodi

Aphelenchoides blastoforus

Aphelenchoides fragariae

Aphelenchoides ritzemabosi

Ditylenchus dipsaci

Fungi

Phytophthora cactorum

Colletotrichum acutatum

Vajrusis

Strawberry mottle virus (SMoV)

Juglans regia L.

Vajrusis

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Malus Mill.

Vajrusis

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apple stem-grooving virus (ASGV)

Apple stem-pitting virus (ASPV)

Mard jixbaħ vajrus

Rubbery wood, flat limb

Horseshoe wound

Disturbi tal-frott: chat fruit, green crinkle, bumpy fruit of Ben Davis, rough skin, star crack, russet ring, russet wart

Virojdi

Apple scar skin viroid (ASSVd)

Apple dimple fruit viroid (ADFVd)

Olea europaea L.

Fungi

Verticillium dahliae

Vajrusis

Arabis mosaic virus (ArMV)

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRV)

Prunus amygdalus Batsch

Vajrusis

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus armeniaca L.

Vajrusis

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apricot latent virus (ApLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus avium u P. cerasus

Vajrusis

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Arabis mosaic virus (ArMV)

Cherry green ring mottle virus (CGRMV)

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Cherry necrotic rusty mottle virus (CNRMV)

Little cherry virus 1 u 2 (LChV1, LChV2)

Cherry mottle leaf virus (ChMLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Raspberry ringspot virus (RpRSV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Tomato black ring nepovirus (TBRV)

Prunus domestica u P. salicina

Vajrusis

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus persica

Vajrusis

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apricot latent virus (ApLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Virojdi

Peach latent mosaic viroid (PLMVd)

Ribes L.

Vajrusis

skont kif xieraq għall-ispeċi kkonċernata

Arabis mosaic virus (ArMV)

Blackcurrant reversion virus (BRV)

Cucumber mosaic virus (CMV)

Gooseberry vein banding associated viruses (GVBaV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Raspberry ringspot virus (RpRSV)

Rubus L.

Fungi

Phytophthora spp. li tinfetta r-Rubus

Vajrusis

skont kif xieraq għall-ispeċi kkonċernata

Apple mosaic virus (ApMV)

Black raspberry necrosis virus (BRNV)

Cucumber mosaic virus (CMV)

Raspberry leaf mottle (RLMV)

Raspberry leaf spot (RLSV)

Raspberry vein chlorosis virus (RVCV)

Rubus yellow net virus (RYNV)

Raspberry bushy dwarf virus (RBDV)

Fitoplażmi

Rubus stunt phytoplasma

Mard jixbaħ vajrus

Raspberry yellow spot

Vaccinium L.

Vajrusis

Blueberry shoestring virus (BSSV)

Blueberry red ringspot virus (BRRV)

Blueberry scorch virus (BlScV)

Blueberry shock virus (BlShV)

Fitoplażmi

Blueberry stunt phytoplasma

Blueberry witches' broom phytoplasma

Cranberry false blossom phytoplasma

Mard jixbaħ vajrus

Blueberry mosaic agent

Cranberry ringspot agent


ANNESS III

Lista ta' organiżmi ta' ħsara li l-preżenza tagħhom fil-ħamrija hija rregolata mill-Artikolu 11(1) u (2), l-Artikolu 17(1) u (2), u l-Artikolu 22(1) u (2)

Ġeneru jew speċi

Organiżmi ta' ħsara speċifiċi

Fragaria L.

Nematodi

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Juglans regia L.

Nematodi

Xiphinema diversicaudatum

Olea europaea L

Nematodi

Xiphinema diversicaudatum

Pistacia vera L.

Nematodi

Xiphinema index

Prunus avium u P. cerasus

Nematodi

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

P. domestica, P. persica u P. salicina

Nematodi

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Xiphinema diversicaudatum

Ribes L.

Nematodi

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Rubus L.

Nematodi

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum


ANNESS IV

Rekwiżiti dwar l-spezzjoni viżwali, l-ikkampjunar u l-ittestjar skont il-ġeneru jew l-ispeċi u l-kategorija b'konformità mal-Artikolu 10(2), l-Artikolu 16(2), l-Artikolu 21(2) u l-Artikolu 26(2)

Castanea sativa Mill.

Il-kategoriji kollha

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I.

Citrus L., Fortunella Swingle u Poncirus Raf.

Kategorija prebażika

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darbtejn fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Sitt snin wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi kollha għandhom jittieħdulhom kampjuni u għandhom jiġu ttestjati, u dan għandu jerġa' jsir f'intervalli ta' żmien ta' sitt snin fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness II, u f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I.

Kategorija bażika

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm bażiċi għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull sitt snin fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II.

Kategorija iċċertifikata u kategorija CAC

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II.

Corylus avellana L.

Il-kategoriji kollha

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Il-kategoriji kollha

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

Kategorija prebażika

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Ħmistax-il sena wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi kollha għandhom jittieħdulhom kampjuni u għandhom jiġu ttestjati, u dan għandu jerġa' jsir f'intervalli ta' żmien ta' ħmistax-il sena fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness II, għajr għal mard li jixbaħ vajrus u għall-virojdi, u f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I.

Kategorija bażika

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm bażiċi għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull ħmistax-il sena fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness II, għajr għal mard li jixbaħ vajrus u għall-virojdi, u f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I.

Kategorija iċċertifikata

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm bażiċi iċċertifikati tiġi kkampjunata u ttestjata kull ħmistax-il sena fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness II, għajr għal mard li jixbaħ vajrus u għall-virojdi, u f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I.

L-ikkampjunar u l-ittestjar tal-pjanti tal-frott iċċertifikati għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II.

Kategorija CAC

L-ikkampjunar u l-ittestjar

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II.

Ficus carica L.

Il-kategoriji kollha

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I.

Fragaria L.

Il-kategoriji kollha

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darbtejn fis-sena, waqt l-istaġun tat-tkabbir.

Għal pjanti u materjal prodotti permezz tal-mikropropagazzjoni li tinżamm għal perjodu ta' inqas minn tliet xhur, jeħtieġ li ssir biss spezzjoni waħda waqt dan il-perjodu.

Kategorija prebażika

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Sena wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi kollha għandhom jittieħdulhom kampjuni u għandhom jiġu ttestjati, u dan għandu jerġa' jsir f'intervalli ta' żmien ta' sena fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness II, u f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti B tal-Anness I.

Kategorija bażika, kategorija iċċertifikata u kategorija CAC

L-ikkampjunar u l-ittestjar

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti B tal-Anness I u tal-Anness II.

Juglans regia L.

Il-kategoriji kollha

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

Kategorija prebażika

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Sena wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi fanerogami kollha għandhom jitteħdulhom kampjuni u għandhom jiġu ttestjati, u dan għandu jerġa' jsir f'intervalli ta' żmien ta' sena fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness II, u f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I.

Kategorija bażika

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm bażiċi għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull sena fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II.

Kategorija iċċertifikata

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm iċċertifikati għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull tliet snin fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II.

Il-kampjunar u l-ittestjar tal-pjanti tal-frott iċċertifikati għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II.

Kategorija CAC

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Il-kampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II.

Olea europaea L.

Il-kategoriji kollha

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

Kategorija prebażika

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Għaxar snin wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi kollha għandhom jitteħdulhom kampjuni u għandhom jiġu ttestjati, u dan għandu jerġa' jsir f'intervalli ta' żmien ta' għaxar snin fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness II, u f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I.

Kategorija bażika

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm bażiċi għandha tiġi kkampjunata b'mod li l-pjanti kollha jiġu ttestjati fi ħdan intervall ta' żmien ta' tletin sena fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II.

Kategorija iċċertifikata

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Fil-każ ta' pjanti omm li jintużaw għall-produzzjoni ta' żrieragħ (minn hawn 'l quddiem imsejħa: “pjanti omm taż-żrieragħ”), parti rappreżentattiva tal-pjanti omm taż-żrieragħ għandha tiġi kkampjunata b'mod li l-pjanti kollha jiġu ttestjati fi ħdan intervall ta' żmien ta' erbgħin sena fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II. Fil-każ ta' pjanti omm għajr pjanti omm taż-żrieragħ, parti rappreżentattiva ta' dawk il-pjanti għandha tiġi kkampjunata b'mod li l-pjanti kollha jiġu ttestjati fi ħdan intervall ta' żmien ta' tletin sena fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II.

Kategorija CAC

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Il-kampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II.

Pistacia vera L.

Il-kategoriji kollha

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Il-kampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica u P. salicina

Il-kategoriji kollha

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

Kategorija prebażika

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Sena wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi fanerogami kollha għandhom jitteħdulhom kampjuni u għandhom jiġu ttestjati għall-PDV u PNRSV, u dan għandu jerġa' jsir f'intervalli ta' żmien ta' sena. Kull siġra mħawla intenzjonalment għad-dakkir u, fejn xieraq, siġar tad-dakkir maġġuri fl-ambjent għandhom jiġu kkampjunati u ttestjati għal PDV u PNRSV.

Fil-każ tal-P. persica, kull pjanta omm prebażika fanerogama għandu jittieħdilha kampjun sena wara l-aċċettazzjoni tagħha bħala pjanta omm prebażika, u għandha tiġi ttestjata għall-PLMVd.

Għaxar snin wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi kollha għandhom jitteħdulhom kampjuni, u għandhom jiġu ttestjati għall-vajrusis, għajr il-PDV u l-PNRSV, li huma rilevanti għall-ispeċijiet elenkati fl-Anness II, u għandhom ukoll jiġu ttestjati f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I. Dan għandu jerġa' jsir f'intervalli ta' żmien ta' għaxar snin.

Kategorija bażika

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm bażiċi fanerogami għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull sena għall-PDV u l-PNRSV fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti. Parti rappreżentattiva ta' siġar imħawla intenzjonalment għad-dakkir u, fejn xieraq, is-siġar ewlenin tad-dakkir fl-ambjent għandhom jiġu kkampjunati u ttestjati għall-PDV u l-PNRSV fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Fil-każ tal-P. persica, parti rappreżentattiva tal-pjanti omm bażiċi fanerogami għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull sena għall-PLMVd fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm bażiċi mhux fanerogami għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull tliet snin għall-PDV u l-PNRSV fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm bażiċi għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull għaxar snin għal organiżmi ta' ħsara, għajr il-PDV u l-PNRSV, li huma rilevanti għall-ispeċijiet elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Kategorija iċċertifikata

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm fanerogami iċċertifikati għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull sena għall-PDV u l-PNRSV fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti. Parti rappreżentattiva ta' siġar imħawla intenzjonalment għad-dakkir u, fejn xieraq, is-siġar ewlenin tad-dakkir fl-ambjent għandhom jiġu kkampjunati u ttestjati għall-PDV u l-PNRSV fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Fil-każ tal-P. persica, parti rappreżentattiva tal-pjanti omm fanerogami iċċertifikati għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull sena għall-PLMVd fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm mhux fanerogami iċċertifikati għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull tliet snin għall-PDV u l-PNRSV fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm iċċertifikati għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull ħmistax-il sena għal organiżmi ta' ħsara, għajr il-PDV u l-PNRSV, li huma rilevanti għall-ispeċijiet elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Kategorija CAC

L-ikkampjunar u l-ittestjar

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II.

Prunus avium u P. cerasus

Il-kategoriji kollha

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

Kategorija prebażika

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Sena wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi fanerogami kollha għandhom jittieħdulhom kampjuni u għandhom jiġu ttestjati, u dan għandu jerġa' jsir f'intervalli ta' żmien ta' sena. Is-siġar kollha miżrugħa intenzjonalment għad-dakkir u, fejn xieraq, is-siġar ewlenin tad-dakkir fl-ambjent għandhom jiġu kkampjunati u ttestjati għall-PDV u l-PNRSV.

Għaxar snin wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi kollha għandhom jitteħdulhom kampjuni, u għandhom jiġu ttestjati għall-vajrusis, għajr il-PDV u l-PNRSV, li huma rilevanti għall-ispeċijiet elenkati fl-Anness II, u għandhom ukoll jiġu ttestjati f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I. Dan għandu jerġa' jsir f'intervalli ta' żmien ta' għaxar snin.

Kategorija bażika

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm bażiċi fanerogami għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull sena għall-PDV u l-PNRSV fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti. Parti rappreżentattiva ta' siġar imħawla intenzjonalment għad-dakkir u, fejn xieraq, is-siġar ewlenin tad-dakkir fl-ambjent għandhom jiġu kkampjunati u ttestjati għall-PDV u l-PNRSV fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm bażiċi mhux fanerogami għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull tliet snin għall-PDV u l-PNRSV fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm bażiċi għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull għaxar snin għal organiżmi ta' ħsara, għajr il-PDV u l-PNRSV, li huma rilevanti għall-ispeċijiet elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Kategorija iċċertifikata

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm fanerogami iċċertifikati għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull sena għall-PDV u l-PNRSV fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti. Parti rappreżentattiva ta' siġar imħawla intenzjonalment għad-dakkir u, fejn xieraq, is-siġar ewlenin tad-dakkir fl-ambjent għandhom jiġu kkampjunati u ttestjati għall-PDV u l-PNRSV fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm mhux fanerogami iċċertifikati għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull tliet snin għall-PDV u l-PNRSV fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Parti rappreżentattiva tal-pjanti omm iċċertifikati għandha tiġi kkampjunata u ttestjata kull ħmistax-il sena għal organiżmi ta' ħsara, għajr il-PDV u l-PNRSV, li huma rilevanti għall-ispeċijiet elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Kategorija CAC

L-ikkampjunar u l-ittestjar

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti A tal-Anness I u tal-Anness II.

Ribes L.

Kategorija prebażika

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darbtejn fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Erba' snin wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi kollha għandhom jittieħdulhom kampjuni u għandhom jiġu ttestjati, u dan għandu jerġa' jsir f'intervalli ta' żmien ta' erba' snin fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness II, u f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness I.

Kategorija bażika, kategorija iċċertifikata u kategorija CAC

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness I u fl-Anness II.

Rubus L.

Kategorija prebażika

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darbtejn fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Sentejn wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi kollha għandhom jittieħdulhom kampjuni u għandhom jiġu ttestjati, u dan għandu jerġa' jsir f'intervalli ta' żmien ta' sentejn fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness II, u f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness I.

Kategorija bażika

Spezzjoni viżwali

F'każ li l-pjanti jiġu mkabbra fl-għelieqi jew fi qsari, l-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darbtejn fis-sena.

Għal pjanti u materjal prodotti permezz tal-mikropropagazzjoni li tinżamm għal perjodu ta' inqas minn tliet xhur, jeħtieġ li ssir spezzjoni waħda biss waqt dan il-perjodu.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness I u fl-Anness II.

Kategorija iċċertifikata u kategorija CAC

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness I u fl-Anness II.

Vaccinium L.

Kategorija prebażika

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darbtejn fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Ħames snin wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi kollha għandhom jittieħdulhom kampjuni u għandhom jiġu ttestjati, u dan għandu jerġa' jsir f'intervalli ta' żmien ta' ħames snin fir-rigward tal-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fl-Anness II, u f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti B tal-Anness I.

Kategorija bażika

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darbtejn fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti B tal-Anness I u tal-Anness II.

Kategorija iċċertifikata u kategorija CAC

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

L-ikkampjunar u l-ittestjar għandhom isiru f'każ li jkun hemm dubji dwar il-preżenza tal-organiżmi ta' ħsara elenkati fil-Parti B tal-Anness I u tal-Anness II.


ANNESS V

L-għadd massimu permess ta' ġenerazzjonijiet imkabbra f'għalqa taħt kundizzjonijiet protetti mill-insetti, u t-tul tal-ħajja massimu permess tal-pjanti omm bażiċi skont il-ġeneru jew l-ispeċi, kif previst fl-Artikolu 19(1)

Castanea sativa Mill.

Kategorija bażika

Dik li hi pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn żewġ ġenerazzjonijiet.

F'każ li pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tkun riżoma, din tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn tliet ġenerazzjonijiet.

F'każ li r-riżomi jkunu parti minn pjanti omm bażiċi, dawk ir-riżomi għandhom ikunu l-materjal bażiku tal-ewwel ġenerazzjoni.

Citrus L., Fortunella Swingle u Poncirus Raf.

Kategorija bażika

Dik li hi pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn ġenerazzjoni waħda.

F'każ li pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tkun riżoma, din tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn tliet ġenerazzjonijiet.

F'każ li r-riżomi jkunu parti minn pjanti omm bażiċi, dawk ir-riżomi għandhom ikunu l-materjal bażiku tal-ewwel ġenerazzjoni.

Corylus avellana L.

Kategorija bażika

Dik li hi pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn żewġ ġenerazzjonijiet.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Kategorija bażika

Dik li hi pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn żewġ ġenerazzjonijiet.

F'każ li pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tkun riżoma, din tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn tliet ġenerazzjonijiet.

F'każ li r-riżomi jkunu parti minn pjanti omm bażiċi, dawk ir-riżomi għandhom ikunu l-materjal bażiku tal-ewwel ġenerazzjoni.

Ficus carica L.

Kategorija bażika

Dik li hi pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn żewġ ġenerazzjonijiet.

Fragaria L.

Kategorija bażika

Dik li hi pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn ħames ġenerazzjonijiet.

Juglans regia L.

Kategorija bażika

Dik li hi pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn żewġ ġenerazzjonijiet.

Olea europaea L.

Kategorija bażika

Dik li hi pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn ġenerazzjoni waħda.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica u P. salicina

Kategorija bażika

Dik li hi pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn żewġ ġenerazzjonijiet.

F'każ li pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tkun riżoma, din tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn tlett ġenerazzjonijiet.

F'każ li r-riżomi jkunu parti minn pjanti omm bażiċi, dawk ir-riżomi għandhom ikunu l-materjal bażiku tal-ewwel ġenerazzjoni.

Prunus avium u P. cerasus

Kategorija bażika

Dik li hi pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn żewġ ġenerazzjonijiet.

F'każ li pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tkun riżoma, din tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn tlett ġenerazzjonijiet.

F'każ li r-riżomi jkunu parti minn pjanti omm bażiċi, dawk ir-riżomi għandhom ikunu l-materjal bażiku tal-ewwel ġenerazzjoni.

Ribes L.

Kategorija bażika

Dik li hi pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn tliett ġenerazzjonijiet. Il-pjanti omm għandhom jiġu miżmuma bħala pjanti omm għal mhux aktar minn sitt snin.

Rubus L.

Kategorija bażika

Dik li hi pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn żewġ ġenerazzjonijiet. Il-pjanti omm ta' kull ġenerazzjoni għandhom jiġu miżmuma bħala pjanti omm għal mhux aktar minn erba' snin.

Vaccinium L.

Kategorija bażika

Dik li hi pjanta omm bażika skont it-tifsira tal-Artikolu 15(2)(a) tista' tiġi multiplikata għal mhux aktar minn żewġ ġenerazzjonijiet.


Top