Help Print this page 

Document 32014D0880

Title and reference
2014/880/UE: Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas- 26 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet komuni tar-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja u li tħassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2011/633/UE (notifikata bid-dokument C(2014) 8784) Test b'rilevanza għaż-ŻEE
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 489–519 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

MT EN

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 356/489


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-26 ta' Novembru 2014

dwar l-ispeċifikazzjonijiet komuni tar-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja u li tħassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2011/633/UE

(notifikata bid-dokument C(2014) 8784)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2014/880/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 35(2) tagħha,

Billi:

(1)

Fuq il-bażi tal-Artikolu 35 tad-Direttiva 2008/57/KE, il-Kummissjoni adottat d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2011/633/UE. (2)

(2)

Fuq il-bażi ta' rakkomandazzjoni tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (l-Aġenzija), hemm bżonn ta' speċifikazzjonijiet komuni komplementari biex id-dejta tar-reġistri tkun aċċessibbli faċilment. Dawn ir-reġistri għandhom ikunu disponibbli għall-konsultazzjoni permezz ta' interfaċċja tal-utent kompjuterizzata komuni li titwaqqaf u titmexxa mill-Aġenzija. L-Istati Membri, bl-għajnuna tal-Aġenzija, għandhom jikkooperaw biex jiżguraw li r-reġistri jkunu qed jiffunzjonaw, li jkun fihom id-dejta kollha u li jkunu interkonnessi.

(3)

Għalhekk, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2011/633/UE għandha titħassar.

(4)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2008/57/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   L-ispeċifikazzjonijiet komuni tar-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja kif imsemmija fl-Artikolu 35 tad-Direttiva 2008/57/KE huma stabbiliti fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

2.   Dawn ir-reġistri tal-Istati Membri għandhom ikunu disponibbli għall-konsultazzjoni permezz ta' interfaċċja tal-utent kompjuterizzata komuni li titwaqqaf u titmexxa mill-Aġenzija.

3.   L-interfaċċja tal-utent komuni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tkun applikazzjoni onlajn li tiffaċilita l-aċċess għad-dejta tar-reġistri tal-infrastruttura fil-livell Ewropew. Din għandha tkun operattiva mhux aktar tard minn 15-il jum wara d-data tal-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 8.

Artikolu 2

1.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li r-reġistru tal-infrastruttura tiegħu jkun kompjuterizzat u jissodisfa r-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 1 sa mhux iktar tard minn tmien xhur wara d-data tal-applikazzjoni.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistri tal-infrastruttura tagħhom huma interkonnessi u konnessi mal-interfaċċja tal-utent komuni mhux aktar tard minn tmien xhur wara li l-interfaċċja ssir operattiva.

Artikolu 3

L-Aġenzija għandha tippubblika gwida dwar l-applikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet komuni għar-reġistru tal-infrastruttura mhux aktar tard minn 15-il jum wara d-data tal-applikazzjoni u għandha żżommha aġġornata. Il-gwida dwar l-applikazzjoni għandha tinkludi, fejn xieraq, referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi għall-Interoperabilità (TSIs) għal kull parametru.

Artikolu 4

Meta l-progress fl-iżvilupp tat-TSIs jew fl-implimentazzjoni tar-reġistri tal-infrastruttura jeħtieġ hekk, l-Aġenzija għandha tirrakkomanda aġġornamenti tal-ispeċifikazzjonijiet komuni.

Artikolu 5

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dejta meħtieġa tinġabar u tiddaħħal fir-reġistri tagħhom tal-infrastruttura skont il-paragrafi 2 sa 6. Huma għandhom jiżguraw li din id-dejta tkun affidabbli u tinżamm aġġornata.

2.   Id-dejta relatata mal-infrastrutturi għal kurituri tat-trasport tal-merkanzija ddefiniti fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 913/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u fil-verżjoni fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2013, għandha tinġabar u tiddaħħal fir-reġistru tal-infrastruttura mhux iktar tard minn 9 xhur wara d-data tal-applikazzjoni.

3.   Id-dejta relatata mal-infrastrutturi mdaħħla fis-servizz wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2008/57/KE u sa mhux aktar tard mid-data tal-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, u li ma tkunx id-dejta msemmija fil-paragrafu 2, għandha tinġabar u tiddaħħal fir-reġistru nazzjonali tal-infrastruttura mhux aktar tard minn disa' xhur wara din id-data.

4.   Id-dejta relatata mal-infrastrutturi mdaħħla fis-servizz qabel id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2008/57/KE, u li ma tkunx id-dejta msemmija fil-paragrafu 2, għandha tinġabar u tiddaħħal fir-reġistru nazzjonali skont il-pjan ta' implimentazzjoni nazzjonali msemmi fl-Artikolu 6(1) sa mhux iktar tard mis-16 ta' Marzu 2017.

5.   Id-dejta relatata mal-infrastrutturi privati mdaħħla fis-servizz qabel id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2008/57/KE għandha tinġabar u tiddaħħal fir-reġistru tal-infrastruttura skont il-pjan ta' implimentazzjoni nazzjonali msemmi fl-Artikolu 6(1) sa mhux iktar tard mis-16 ta' Marzu 2019.

6.   Id-dejta relatata man-netwerk mhux kopert mill-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabilità (TSIs) għandha tinġabar u tiddaħħal fir-reġistru tal-infrastruttura skont il-pjan ta' implimentazzjoni nazzjonali msemmi fl-Artikolu 6(1) sa mhux iktar tard mis-16 ta' Marzu 2019.

7.   Id-dejta relatata mal-infrastrutturi mdaħħla fis-servizz wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni għandha tiddaħħal fir-reġistru tal-infrastruttura hekk kif l-infrastrutturi jiddaħħlu fis-servizz u hekk kif tiġi funzjonali l-interfaċċja komuni tal-utenti.

Artikolu 6

1.   Kull Stat Membru għandu jagħmel abbozz ta' pjan ta' implimentazzjoni nazzjonali u skeda taż-żmien għall-implimentazzjoni tal-obbligi msemmija fl-Artikolu 5. L-istat għandu jinnotifika kwalunkwe dewmien jew diffikultajiet għas-sodisfar tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5 u l-Kummissjoni, fejn ikun il-każ, għandha tagħti estensjoni tad-data tal-iskadenza prevista. Il-pjan ta' implimentazzjoni nazzjonali għandu jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni mhux iktar tard minn sitt xhur wara d-data tal-applikazzjoni.

2.   Kull Stat Membru għandu jaħtar entità responsabbli għat-twaqqif u l-manutenzjoni tar-reġistru tal-infrastruttura tiegħu u għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwarha sa mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-data tal-applikazzjoni.

Dawn l-entitajiet għandhom jibagħtu lill-Aġenzija tliet xhur wara d-data tan-notifika tagħhom u minn hemm 'il quddiem kull erba' xhur, rapport ta' progress dwar l-implimentazzjoni tar-reġistru tal-infrastruttura.

3.   L-Aġenzija għandha tikkoordina, tissorvelja u tappoġġja l-implimentazzjoni tar-reġistri tal-infrastruttura. B'mod partikolari, hija għandha twaqqaf grupp magħmul minn rappreżentanti tal-entitajiet inkarigati mill-istabbiliment u ż-żamma tar-reġistri tal-infrastruttura u għandha tikkoordina l-ħidma tiegħu. L-Aġenzija għandha tirrapporta regolarment lill-Kummissjoni dwar il-progress fl-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 7

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2011/633/UE hija mħassra b'seħħ mid-data tal-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 8.

Artikolu 8

Din id-Deċiżjoni tibda tgħodd mill-1 ta' Jannar 2015.

Artikolu 9

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri u lill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Novembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Violeta BULC

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/633/UE tal-15 ta' Settembru 2011 dwar l-ispeċifikazzjonijiet komuni tar-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja (ĠU L 256, 1.10.2011, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 913/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 dwar netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport ta' merkanzija kompetittiv (ĠU L 276, 20.10.2010, p. 22).


ANNEX

1.   INTRODUCTION

1.1.   Technical scope

1.1.1.   This specification concerns data about the following subsystems of the Union rail system:

(a)

the infrastructure structural subsystem,

(b)

the energy structural subsystem, and

(c)

the trackside control-command and signalling subsystem.

1.1.2.   These subsystems are included in the list of subsystems in Annex II (1) to Directive 2008/57/EC.

1.2.   Geographical scope

The geographical scope of this specification is the European Union rail system as determined by Directive 2008/57/EC. It excludes the cases referred to in Article 1(3) of Directive 2008/57/EC.

2.   PURPOSE

2.1.   General

The main purpose of the register of infrastructure provided for in article 35 of Directive 2008/57/EC (RINF) is to provide transparency on the characteristics of the network. The information provided by the RINF is used for planning purposes in designing new trains, for assisting the assessment of compatibility of trains with routes before the start of operation and for use as a reference database. Therefore the RINF supports the processes described hereafter.

2.2.   Designing Rolling Stock subsystems

Parameters from the RINF shall be used to identify infrastructure characteristics for the intended use of the rolling stock.

2.3.   Ensuring technical compatibility for fixed installations

2.3.1.   The notified body checks the conformity of the subsystems with the applicable TSI(s). Verification of interfaces for technical compatibility with the network into which a subsystem is incorporated may be ensured by consulting the RINF.

2.3.2.   The body designated by each Member State checks the conformity of the subsystems when national rules apply and the RINF may be consulted to verify the interfaces for technical compatibility in these cases.

2.4.   Monitoring progress of interoperability of the European Union railway network

Transparency about the progress of interoperability shall be ensured to monitor regularly the development of a European Union interoperable network.

2.5.   Ascertaining route compatibility for proposed train service

2.5.1.   Compatibility with the route for the proposed train service is checked before the railway undertaking procures access to the network from the infrastructure manager. The railway undertaking must be sure that the route intended to be used is capable of supporting its train.

2.5.2.   The railway undertaking chooses vehicles considering any restrictions on the authorisation for placing in service and a possible route for the train intended to run:

(a)

all vehicles in the train must comply with the requirements applicable on the routes over which the train will run and

(b)

the train as a combination of vehicles must comply with the technical constraints of the route concerned.

3.   COMMON FEATURES

The features set out in this Annex are common to all registers of infrastructure of the Member States.

3.1.   Definitions

For the purpose of these specifications:

(a)

“section of line” (SoL) means the part of line between adjacent operational points and may consist of several tracks;

(b)

“operational point”(OP) means any location for train service operations, where train services may begin and end or change route and where passenger or freight services may be provided; “operational point” means also any location at boundaries between Member States or infrastructure managers;

(c)

“running track” means any track used for train service movements; passing loops and meeting loops on plain line or track connections only required for train operation are not published;

(d)

“siding” means any track within an operational point, which is not used for operational routing of a train.

3.2.   Railway network structure for the RINF

3.2.1.   For the purpose of the RINF, each Member State shall subdivide its railway network into sections of line and operational points.

3.2.2.   Items to be published for “section of line” related to infrastructure, energy and track-side control-command and signalling subsystems shall be assigned to the infrastructure element “running track”.

3.2.3.   Items to be published for “operational point” related to infrastructure subsystem shall be assigned to the infrastructure elements “running track” and “siding”.

3.3.   Items for the RINF

3.3.1.   Items and format of items shall be published in accordance with the Table.

3.3.2.   The RINF Application Guide referred to in Article 3 shall define the specific format and the governance process of the data listed in the Table presented as:

(a)

a single or multiple selection from a predefined list,

(b)

a CharacterString or the predefined CharacterString or

(c)

a number indicated inside square brackets

3.3.3.   All parameters of the RINF are mandatory unless otherwise specified in the Table. Any information relevant to the parameters is provided in the Table.

Table

Items for the Register of Infrastructure

Number

Title

Data presentation

Definition

Further information

1

MEMBER STATE

 

1.1

SECTION OF LINE

 

1.1.0.0.0

Generic information

 

1.1.0.0.0.1

IM's code

[NNNN]

Infrastructure manager means anybody or undertaking that is responsible in particular for establishing and maintaining railway infrastructure or a part thereof.

 

1.1.0.0.0.2

National line identification

CharacterString

Unique line identification or unique line number within Member State.

 

1.1.0.0.0.3

Operational point at start of section of line

Predefined CharacterString

Unique OP ID at start of section of line (kilometres increasing from start OP to the end OP).

 

1.1.0.0.0.4

Operational point at end of section of line

Predefined CharacterString

Unique OP ID at end of section of line (kilometres increasing from start OP to the end OP)

 

1.1.0.0.0.5

Length of section of line

Predefined CharacterString

Length between operational points at start and end of section of line.

 

1.1.0.0.0.6

Nature of Section of Line

Single selection from the predefined list:

Regular SoL/Link

Kind of Section of Line expressing size of presented data which depends on fact whether it connects OPs generated by division of a big node into several OPs or not.

 

1.1.1

RUNNING TRACK

 

1.1.1.0.0

Generic information

 

1.1.1.0.0.1

Identification of track

CharacterString

Unique track identification or unique track number within section of line

 

1.1.1.0.0.2

Normal running direction

Single selection from the predefined list:

N/O/B

The normal running direction is:

the same as the direction defined by the start and end of the SoL

the opposite to the direction defined by the start and end of the SoL

both directions

N— same direction as in SoL

O— opposite direction to as in SoL

B— both directions N and O

1.1.1.1

Infrastructure subsystem

Parameters of this group are not mandatory if “Link” is selected for 1.1.0.0.0.6

1.1.1.1.1

Declarations of verification for track

 

1.1.1.1.1.1

EC declaration of verification for track (INF)

Predefined CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EC declarations following format requirements specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (1)

Indicate if an EC Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.1.1.2

EI declaration of demonstration (2) for track (INF)

Predefined CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EI declarations following the same format requirements as specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents”.

Indicate if an EI Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.1.2

Performance parameters

 

1.1.1.1.2.1

TEN classification of track

Single selection from the predefined list:

Part of the TEN-T Comprehensive Network/Part of the TEN-T Core Freight Network/Part of the TEN-T Core Passenger Network/Off-TEN

Indication of the part of the trans-European network the line belongs to.

 

1.1.1.1.2.2

Category of line

Single selection from the predefined list

Classification of a line according to the INF TSI

Indicate if track is included in technical scope of the TSI: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.1.2.3

Part of a Railway Freight Corridor

Single selection from the predefined list:

Rhine-Alpine RFC (RFC 1)/North Sea-Mediterranean RFC (RFC 2)/Scandinavian — Mediterranean RFC (RFC 3)/Atlantic RFC (RFC 4)/Baltic-Adriatic RFC (RFC 5)/Mediterranean RFC (RFC 6)/Orient-EastMed RFC (RFC 7)/North Sea-Baltic RFC (RFC 8)/Czech-Slovak RFC (RFC 9)

Indication whether the line is designated to a Railway Freight Corridor

Indicate if track is designated to a RFC: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.1.2.4

Load capability

Single selection from the predefined list

A combination of the line category and speed at the weakest point of the track

 

1.1.1.1.2.5

Maximum permitted speed

[NNN]

Nominal maximum operational speed on the line as a result of INF, ENE and CCS subsystem characteristics expressed in kilometres/hour.

 

1.1.1.1.2.6

Temperature range

Single selection from the predefined list:

 

T1 (– 25 to + 40)

 

T2 (– 40 to + 35)

 

T3 (– 25 to + 45)

 

Tx (– 40 to + 50)

Temperature range for unrestricted access to the line according European standard.

 

1.1.1.1.2.7

Maximum altitude

[+/–][NNNN]

Highest point of the section of line above sea level in reference to Normal Amsterdam's Peil (NAP).

 

1.1.1.1.2.8

Existence of severe climatic conditions

Single selection from the predefined list:

Y/N

Climatic conditions on the line are severe or normal according European standard.

 

1.1.1.1.3

Line layout

 

1.1.1.1.3.1

Interoperable gauge

Single selection from the predefined list:

GA/GB,/GC/G1/DE3/S/IRL1/none

Gauges GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 as defined in European standard.

 

1.1.1.1.3.2

Multinational gauges

Single selection from the predefined list:

G2/GB1/GB2/none

Multilateral gauge or international gauge other than GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 as defined in European standard.

Mandatory if the answer selected in 1.1.1.1.3.1 is “none”

1.1.1.1.3.3

National gauges

Single selection from the predefined list

Domestic gauge as defined in European standard or other local gauge.

Mandatory if the answer selected in 1.1.1.1.3.2 is “none”.

1.1.1.1.3.4

Standard combined transport profile number for swap bodies

Single selection from the predefined list

Coding for combined transport with swap bodies as defined in UIC Code.

Indicate if the track belongs to route for combined transport: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.1.3.5

Standard combined transport profile number for semi-trailers

Single selection from the predefined list

Coding for combined transport for semi-trailers as defined in UIC Code.

Indicate if the track belongs to route for combined transport: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.1.3.6

Gradient profile

Predefined CharacterString:

[± NN.N] ([NNN.NNN]

repeated as many times as necessary

Sequence of gradient values and locations of change in gradient

 

1.1.1.1.3.7

Minimum radius of horizontal curve

[NNNNN]

Radius of the smallest horizontal curve of the track in metres.

 

1.1.1.1.4

Track parameters

 

1.1.1.1.4.1

Nominal track gauge

Single selection from the predefined list

750/1 000 /1 435 /1 520 /1 524 /1 600 /1 668 /other

A single value expressed in millimetres that identifies the track gauge.

 

1.1.1.1.4.2

Cant deficiency

[+/–] [NNN]

Maximum cant deficiency expressed in millimetres defined as difference between the applied cant and a higher equilibrium cant the line has been designed for.

 

1.1.1.1.4.3

Rail inclination

[NN]

An angle defining the inclination of the head of a rail relative to the running surface

 

1.1.1.1.4.4

Existence of ballast

Single selection from the predefined list:

Y/N

Specifies whether track construction is with sleepers embedded in ballast or not.

Mandatory if the permitted speed of the track (parameter 1.1.1.1.2.5) is greater than or equal to 200 km/h.

1.1.1.1.5

Switches and crossings

 

1.1.1.1.5.1

TSI compliance of in service values for switches and crossings

Single selection from the predefined list:

Y/N

Switches and crossings are maintained to in service limit dimension as specified in TSI.

 

1.1.1.1.5.2

Minimum wheel diameter for fixed obtuse crossings

[NNN]

Maximum unguided length of fixed obtuse crossings is based on a minimum wheel diameter in service expressed in millimetres.

 

1.1.1.1.6

Track resistance to applied loads

 

1.1.1.1.6.1

Maximum train deceleration

[N.N]

Limit for longitudinal track resistance given as a maximum allowed train deceleration and expressed in metres per square second.

Indicate if track is included in geographical scope of the TSI: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.1.6.2

Use of eddy current brakes

Single selection from the predefined list:

Allowed/allowed under conditions/allowed only for emergency brake/allowed under conditions only for emergency brake/not allowed

Indication of limitations on the use of eddy current brakes.

 

1.1.1.1.6.3

Use of magnetic brakes

Single selection from the predefined list:

Allowed/

allowed under conditions/

allowed under conditions only for emergency brake/

allowed only for emergency brake/

not allowed

Indication of limitations on the use of magnetic brakes.

 

1.1.1.1.7

Health, safety and environment

 

1.1.1.1.7.1

Use of flange lubrication forbidden

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether the use of on-board device for flange lubrication is forbidden.

 

1.1.1.1.7.2

Existence of level crossings

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether level crossings exist on the section of line.

 

1.1.1.1.7.3

Acceleration allowed at level crossing

[N.N]

Limit for acceleration of train if stopping close to a level crossing expressed in metres per square second.

Indicate if “Y”: is selected in parameter 1.1.1.1.7.2: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.1.8

Tunnel

 

1.1.1.1.8.1

IM's code

[NNNN]

Infrastructure Manager means any body or undertaking that is responsible in particular for establishing and maintaining railway infrastructure or a part thereof.

 

1.1.1.1.8.2

Tunnel identification

CharacterString

Unique tunnel identification or unique number within Member State

 

1.1.1.1.8.3

Start of tunnel

Predefined CharacterString:

[Latitude (NN.NNNN) + Longitude(± NN.NNNN) + km(NNN.NNN)]

Geographical coordinates in decimal degrees and km of the line at the beginning of a tunnel.

 

1.1.1.1.8.4

End of tunnel

Predefined CharacterString:

[Latitude (NN.NNNN) + Longitude(± NN.NNNN) + km(NNN.NNN)]

Geographical coordinates in decimal degrees and km of the line at the end of a tunnel.

 

1.1.1.1.8.5

EC declaration of verification for tunnel (SRT)

Predefined CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EC declarations following format requirements specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (1)

Indicate if an EC Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.1.8.6

EI declaration of demonstration (2) for tunnel (SRT)

Predefined CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EI declarations following the same format requirements as specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents”.

Indicate if an EI Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.1.8.7

Length of tunnel

[NNNNN]

Length of a tunnel in metres from entrance portal to exit portal.

Mandatory only if the length of the tunnel is 100M or more

1.1.1.1.8.8

Cross section area

[NNN]

Smallest cross section area in square metres of the tunnel

 

1.1.1.1.8.9

Existence of emergency plan

Single selection from predefined list:

Y/N

Indication whether emergency plan exists.

 

1.1.1.1.8.10

Fire category of rolling stock required

Single selection from the predefined list:

A/B/none

Categorisation on how a passenger train with a fire on board will continue to operate for a defined time period.

Indicate if the tunnel is less than 1 km: Y/N

In case of N, provide data.

1.1.1.1.8.11

National fire category of rolling stock required

CharacterString

Categorisation on how a passenger train with a fire on board will continue to operate for a defined time period.

Mandatory only if “none” is selected for parameter 1.1.1.1.8.10

Indicate if respective national rules exist: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.2

Energy subsystem

Parameters of this group are not mandatory if “Link” is selected for 1.1.0.0.0.6,

1.1.1.2.1

Declarations of verification for track

 

1.1.1.2.1.1

EC declaration of verification for track (ENE)

Predefined CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EC declarations following format requirements specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (1)

Indicate if an EC Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.2.1.2

EI declaration of demonstration (2) for track (ENE)

Predefined CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EI declarations following the same format requirements as specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents”.

Indicate if an EI Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.2.2

Contact line system

 

1.1.1.2.2.1.1

Type of contact line system

Single selection from the predefined list:

Overhead contact line (OCL)

Third Rail

Fourth Rail

Not electrified

Indication of the type of the contact line system.

 

1.1.1.2.2.1.2

Energy supply system (Voltage and frequency)

Single selection from the predefined list:

 

AC 25kV-50Hz/

 

AC 15kV-16,7 Hz/

 

DC 3kV/

 

DC 1,5 kV/

 

DC (Specific Case FR)/

 

DC 750V/

 

DC 650V/

 

DC 600V/

 

other

Indication of the traction supply system (nominal voltage and frequency)

Indicate if “not electrified” is selected in parameter 1.1.1.2.2.1.1: Y/N

In case of N, provide data.

1.1.1.2.2.2

Maximum train current

[NNNN]

Indication of the maximum allowable train current expressed in amperes.

Indicate if “not electrified” is selected in parameter 1.1.1.2.2.1.1: Y/N

In case of N, provide data.

1.1.1.2.2.3

Maximum current at standstill per pantograph

[NNN]

Indication of the maximum allowable train current at standstill for DC systems expressed in amperes.

Indicate if “Overhead contact line (OCL)” is selected for 1.1.1.2.2.1.1 and if the supply system is selected in parameter 1.1.1.2.2.1.2 is a DC system: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.2.2.4

Permission for regenerative braking

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether regenerative braking is permitted or not.

Indicate if “not electrified” is selected in parameter 1.1.1.2.2.1.1: Y/N

In case of N, provide data.

1.1.1.2.2.5

Maximum contact wire height

[N.NN]

Indication of the maximum contact wire height expressed in metres.

Indicate if “Overhead contact line (OCL)” is selected in parameter 1.1.1.2.2.1.1: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.2.2.6

Minimum contact wire height

[N.NN]

Indication of the minimum contact wire height expressed in metres.

Indicate if “Overhead contact line (OCL)” is selected in parameter 1.1.1.2.2.1.1: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.2.3

Pantograph

 

1.1.1.2.3.1

Accepted TSI compliant pantograph heads

Single selection from the predefined list:

 

1 950 mm (Type 1)/

 

1 600 mm (EP)/

 

2 000 mm – 2 260 mm/

 

none

Indication of TSI compliant pantograph heads which are allowed to be used.

Indicate if “Overhead contact line (OCL)” is selected in parameter 1.1.1.2.2.1.1: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.2.3.2

Accepted other pantograph heads

Single selection from the predefined list

Indication of pantograph heads which are allowed to be used

Indicate if “Overhead contact line (OCL)” is selected in parameter 1.1.1.2.2.1.1: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.2.3.3

Requirements for number of raised pantographs and spacing between them, at the given speed

Predefined CharacterString:

[N] [NNN] [NNN]

Indication of maximum number of raised pantographs per train allowed and minimum spacing centre line to centre line of adjacent pantograph heads, expressed in metres, at the given speed.

Indicate if “Overhead contact line (OCL)” is selected in parameter 1.1.1.2.2.1.1: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.2.3.4

Permitted contact strip material

Single selection from the predefined list

Indication of which contact strip materials are permitted to be used.

Indicate if “Overhead contact line (OCL)” is selected in parameter 1.1.1.2.2.1.1: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.2.4

OCL separation sections

 

1.1.1.2.4.1.1

Phase separation

Single selection from predefined list:

Y/N

Indication of existence of phase separation and required information.

Indicate if “Overhead contact line (OCL)” is selected in parameter 1.1.1.2.2.1.1: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.2.4.1.2

Information on phase separation

Predefined CharacterString:

length [NNN] + switch off breaker [Y/N] + lower pantograph [Y/N]

Indication of required several information on phase separation

Indicate if “Y” is selected in parameter 1.1.1.2.4.1.1: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.2.4.2.1

System separation

Single selection from predefined list:

Y/N

Indication of existence of system separation

Indicate if “Overhead contact line (OCL)” is selected in 1.1.1.2.2.1.1: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.2.4.2.2

Information on system separation

Predefined CharacterString:

length [NNN] + switch off breaker [Y/N] + lower pantograph [Y/N] + change supply system [Y/N]

Indication of required several information on system separation

Indicate if “Y” is selected in parameter 1.1.1.2.4.2.1.: Y/N;

In case of Y, provide data.

1.1.1.2.5

Requirements for rolling stock

 

1.1.1.2.5.1

Current or power limitation on board required

Single selection from predefined list:

Y/N

Indication of whether an on board current or power limitation function on vehicles is required.

Indicate if “not electrified” is selected in parameter 1.1.1.2.2.1.1: Y/N

In case of N, provide data.

1.1.1.2.5.2

Contact force permitted

CharacterString

Indication of contact force allowed expressed in newtons.

Indicate if “not electrified” is selected in parameter 1.1.1.2.2.1.1: Y/N

In case of N, provide data.

The force is either given as a value of the static force and of the maximum force expressed in newtons, or as a formula for function of the speed.

1.1.1.2.5.3

Automatic dropping device required

Single selection from predefined list:

Y/N

Indication of whether an automatic dropping device (ADD) required on the vehicle.

Indicate if “not electrified” is selected in parameter 1.1.1.2.2.1.1: Y/N

In case of N, provide data.

1.1.1.3

Control — command and signalling subsystem

Parameters of this group are not mandatory if “Link” is selected for 1.1.0.0.0.6,

1.1.1.3.1

Declarations of verification for track

 

1.1.1.3.1.1

EC declaration of verification for track (CCS)

Predefined CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EC declarations following format requirements specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (1)

Indicate if an EC Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.1.1.3.2

TSI compliant train protection system (ETCS)

 

1.1.1.3.2.1

ETCS level

Single selection from the predefined list:

N/1/2/3

ERTMS/ETCS application level related to the track side equipment.

 

1.1.1.3.2.2

ETCS baseline

Single selection from the predefined list:

prebaseline 2/baseline 2/baseline 3

ETCS baseline installed lineside.

Indicate if “N” is selected in parameter 1.1.1.3.2.1: Y/N

In case of N, provide data

1.1.1.3.2.3

ETCS infill necessary for line access

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether infill is required to access the line for safety reasons.

Indicate if “N” is selected in parameter 1.1.1.3.2.1: Y/N

In case of N, provide data

1.1.1.3.2.4

ETCS infill installed line-side

Single selection from the predefined list:

None/Loop/GSM-R/Loop & GSM-R

Information about installed trackside equipment capable to transmit infill information by loop or GSM-R for level 1 installations.

Indicate if “N” is selected in parameter 1.1.1.3.2.1: Y/N

In case of N, provide data

1.1.1.3.2.5

ETCS national application implemented

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether data for national applications is transmitted between track and train.

Indicate if “N” is selected in parameter 1.1.1.3.2.1: Y/N

In case of N, provide data

1.1.1.3.2.6

Existence of operating restrictions or conditions

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether restrictions or conditions due to partial compliance with the CCS TSI exist.

Indicate if “N” is selected in parameter 1.1.1.3.2.1: Y/N

In case of N, provide data

1.1.1.3.2.7

Optional ETCS functions

CharacterString

Optional ETCS functions which might improve operation on the line.

Indicate if “N” is selected in parameter 1.1.1.3.2.1: Y/N

In case of N, provide data

1.1.1.3.3

TSI compliant radio (GSM-R)

 

1.1.1.3.3.1

GSM-R version

Single selection from the predefined list:

none/previous version to Baseline 0/Baseline 0 r3/Baseline 0 r4

GSM-R FRS and SRS version number installed lineside.

 

1.1.1.3.3.2

Advised number of active GSM-R mobiles (EDOR) on board for ETCS level 2

Single selection from the predefined list:

0/1/2

Number of mobiles for ETCS data transmission (EDOR) advised for a smooth running of the train. This relates to the RBC handling of communication sessions. Not safety critical and no matter of interoperability.

Indicate if “none” is selected in parameter 1.1.1.3.3.1 and if ERTMS level 2 is installed: Y/N

In case of N, provide data

1.1.1.3.3.3

Optional GSM-R functions

Single selection from the predefined list:

Use of optional GSM-R functions which might improve operation on the line. They are for information only and not for network access criteria.

Indicate if “none” is selected in parameter 1.1.1.3.3.1: Y/N

In case of N, provide data

1.1.1.3.4

Train detection systems fully compliant with the TSI

 

1.1.1.3.4.1

Existence of train detection system fully compliant with the TSI:

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication if there is any train detection system installed and fully compliant with the CCS TSI requirements.

 

1.1.1.3.5

Train protection legacy systems

 

1.1.1.3.5.1

Existence of other train protection, control and warning systems installed

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication if other train protection, control and warning systems in normal operation are installed lineside.

Only mandatory if the selected option is “N” for 1.1.1.3.2.1

1.1.1.3.5.2

Need for more than one train protection, control and warning system required on-board

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether more than one train protection, control and warning system is required to be on-board and active simultaneously.

Only mandatory if the selected option is “N” for 1.1.1.3.2.1

1.1.1.3.6

Other radio systems

 

1.1.1.3.6.1

Other radio systems installed

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication if other radio systems in normal operation are installed line-side.

Only mandatory if the selected option is “none” in parameter 1.1.1.3.3.1: Y/N

In case of N, provide data

1.1.1.3.7

Train detection systems not fully compliant with the TSI

 

1.1.1.3.7.1

Type of train detection system

Single selection from the predefined list:

track circuit/wheel detector/loop

Indication of types of train detection systems installed.

 

1.1.1.3.7.2.1

TSI compliance of maximum permitted distance between two consecutive axles

Single selection from the predefined list:

TSI compliant/TSI not compliant

Indication whether required distance is compliant with the TSI.

 

1.1.1.3.7.2.2

Maximum permitted distance between two consecutive axles in case of TSI non-compliance

[NNNNN]

Indication of maximum permitted distance between two consecutive axles in case of TSI non-compliance, given in millimetres.

Indicate if “TSI not compliant” is selected in parameter 1.1.1.3.7.2.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.3

Minimum permitted distance between two consecutive axles

[NNNN]

Indication of distance given in millimetres.

Indicate if “wheel detector” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.4

Minimum permitted distance between first and last axle

[NNNNN]

Indication of distance given in millimetres.

Indicate if “track circuit” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.5

Maximum distance between end of train and first axle

[NNNN]

Indication of maximum distance between end of train and first axle given in millimetres applicable for both sides (front and rear) of a vehicle or train.

Indicate if “wheel detector” or “track circuit” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.6

Minimum permitted width of the rim

[NNN]

Indication of width given in millimetres.

Indicate if “wheel detector” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.7

Minimum permitted wheel diameter

[NNN]

Indication of wheel diameter given in millimetres.

Indicate if “wheel detector” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.8

Minimum permitted thickness of the flange

[NN.N]

Indication of flange thickness given in millimetres.

Indicate if “wheel detector” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.9

Minimum permitted height of the flange

[NN.N]

Indication of height of flange given in millimetres.

Indicate if “wheel detector” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.10

Maximum permitted height of the flange

[NN.N]

Indication of height of flange given in millimetres.

Indicate if “wheel detector” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.11

Minimum permitted axle load

[N.N]

Indication of load given in tons.

Indicate if “wheel detector” or “track circuit” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.12

TSI compliance of rules for metal-free space around wheels

Single selection from the predefined list:

TSI compliant/not TSI compliant

Indication whether rules are compliant with the TSI.

Indicate if “wheel detector” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.13

TSI compliance of rules for vehicle metal construction

Single selection from the predefined list:

TSI compliant/not TSI compliant

Indication whether rules are compliant with the TSI.

Indicate if “loop” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.14

TSI compliance of ferromagnetic characteristics of wheel material required

Single selection from the predefined list:

TSI compliant/not TSI compliant

Indication whether rules are compliant with the TSI.

Indicate if “wheel detector” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.15.1

TSI compliance of maximum permitted impedance between opposite wheels of a wheelset

Single selection from the predefined list:

TSI compliant/not TSI compliant

Indication whether rules are compliant with the TSI.

Indicate if “track circuit” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.15.2

Maximum permitted impedance between opposite wheels of a wheelset when not TSI compliant

[N.NNN]

The value of maximum permitted impedance given in ohm in case of TSI non-compliance

Indicate if “TSI not compliant” is selected in parameter 1.1.1.3.7.15.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.16

TSI compliance of sanding

Single selection from predefined list:

TSI compliant/not TSI compliant

Indication whether rules are compliant with the TSI or not

Indicate if “track circuit” in parameter 1.1.1.3.7.1 and “Y” in parameter 1.1.1.3.7.18: are selected: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.17

Maximum sanding output

[NNNNN]

Maximum value of sanding output for 30s given in grams accepted on the track

Indicate if “TSI not compliant” is selected in parameter 1.1.1.3.7.16: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.18

Sanding override by driver required

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether possibility to activate/deactivate sanding devices by driver, according to instructions from the Infrastructure Manager, is required or not.

Indicate if “track circuit” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.19

TSI Compliance of rules on sand characteristics

Single selection from the predefined list:

TSI compliant/not TSI compliant

Indication whether rules are compliant with the TSI.

Indicate if “track circuit” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.20

Existence of rules on on-board flange lubrication

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether rules for activation or deactivation of flange lubrication exist.

Indicate if “track circuit” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.21

TSI compliance of rules on the use of composite brake blocks

Single selection from the predefined list:

TSI compliant/not TSI compliant

Indication whether rules are compliant with the TSI.

Indicate if “track circuit” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.22

TSI compliance of rules on shunt assisting devices

Single selection from the predefined list:

TSI compliant/not TSI compliant

Indication whether rules are compliant with the TSI.

Indicate if “track circuit” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.7.23

TSI compliance of rules on combination of RST characteristics influencing shunting impedance

Single selection from the predefined list:

TSI compliant/not TSI compliant

Indication whether rules are compliant with the TSI.

Indicate if “track circuit” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.8

Transitions between systems

 

1.1.1.3.8.1

Existence of switch over between different protection, control and warning systems

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether a switch over between different systems whilst running exist

Indicate if at least two different systems exist: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.8.2

Existence of switch over between different radio systems

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether a switch over between different radio systems and no communication system whilst running exist

Indicate if at least two different radio systems exist: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.9

Parameters related to electromagnetic interferences

 

1.1.1.3.9.1

Existence and TSI compliance of rules for magnetic fields emitted by a vehicle

Single selection from the predefined list:

none/TSI compliant/not TSI compliant

Indication whether rules exist and are compliant with the TSI.

Indicate if “wheel detector” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.9.2

Existence and TSI compliance of limits in harmonics in the traction current of vehicles

Single selection from the predefined list:

none/TSI compliant/not TSI compliant

Indication whether rules exist and are compliant with the TSI.

Indicate if “wheel detector” or “track circuit” is selected in parameter 1.1.1.3.7.1: Y/N

In case of Y, provide data

1.1.1.3.10

Line-side system for degraded situation

 

1.1.1.3.10.1

ETCS level for degraded situation

Single selection from the predefined list:

none/1/2/3

ERTMS/ETCS application level for degraded situation related to the track side equipment.

Indicate if “N” is selected in parameter 1.1.1.3.2.1: Y/N

In case of N, provide data

1.1.1.3.10.2

Other train protection, control and warning systems for degraded situation

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication of existence of other system than ETCS for degraded situation.

Mandatory if “none” is selected in parameter 1.1.1.3.10.1:

1.1.1.3.11

Brake related parameters

 

1.1.1.3.11.1

Maximum braking distance requested

[NNNN]

The maximum value of the braking distance [in metres] of a train shall be given for the maximum line speed.

 

1.1.1.3.12

Other CCS related parameters

 

1.1.1.3.12.1

Tilting supported

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether tilting functions are supported by ETCS.

Indicate if “N” is selected in parameter 1.1.1.3.2.1: Y/N

In case of N, provide data

1.2

OPERATIONAL POINT

 

1.2.0.0.0

Generic information

 

1.2.0.0.0.1

Name of operational point

CharacterString

Name normally related to the town or village or to traffic control purpose

 

1.2.0.0.0.2

Unique OP ID

Predefined CharacterString:

[AA+AAAAA]

Code composed of country code and alphanumeric OP code.

 

1.2.0.0.0.3

OP TAF TAP primary code

Predefined CharacterString:

[AANNNNN]

Primary code developed for TAF/TAP.

 

1.2.0.0.0.4

Type of operational point

Single selection from the predefined list

Type of facility in relation to the dominating operational functions.

 

1.2.0.0.0.5

Geographical location of operational point

Predefined CharacterString:

[Latitude (NN.NNNN) + Longitude(± NN.NNNN)]

Geographical coordinates in decimal degrees normally given for the centre of the OP.

 

1.2.0.0.0.6

Railway location of operational point

Predefined CharacterString:

[NNNN.NNN] + [CharacterString]

Kilometre related to line identification defining the location of the OP. This will normally be in the centre of the OP.

 

1.2.1

RUNNING TRACK

 

1.2.1.0.0

Generic information

 

1.2.1.0.0.1

IM's code

[NNNN]

Infrastructure manager means any body or undertaking that is responsible in particular for establishing and maintaining railway infrastructure or a part thereof.

 

1.2.1.0.0.2

Identification of track

CharacterString

Unique track identification or unique track number within OP

 

1.2.1.0.1

Declarations of verification for track

 

1.2.1.0.1.1

EC declaration of verification for track (INF)

Predefined CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EC declarations following format requirements specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (1)

Indicate if an EC Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.2.1.0.1.2

EI declaration of demonstration (2) for track (INF)

Predefined CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EI declarations following the same format requirements as specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents”.

Indicate if an EI Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.2.1.0.2

Performance parameters

 

1.2.1.0.2.1

TEN classification of track

Single selection from the predefined list:

Part of the TEN-T Comprehensive Network/Part of the TEN-T Core Freight Network/Part of the TEN-T Core Passenger Network/Off-TEN

Indication of the part of the trans-European network the track belongs to.

 

1.2.1.0.2.2

Category of line:

Single selection from the predefined list

Classification of a line according to the INF TSI.

Indicate if track is included in technical scope of the TSI: Y/N

In case of Y, provide data.

1.2.1.0.2.3

Part of a Railway Freight Corridor

Single selection from the predefined list

Indication whether the line is designated to a Railway Freight Corridor

Indicate if track is designated to a RFC: Y/N

In case of Y, provide data

1.2.1.0.3

Line layout

 

1.2.1.0.3.1

Interoperable gauge

Single selection from the predefined list:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/none

Gauges GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 as defined in European standard.

 

1.2.1.0.3.2

Multinational gauges:

Single selection from the predefined list:

G2/GB1/GB2/none

Multilateral gauge or international gauge other than GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 as defined in European standard.

Only mandatory if “none” is selected in 1.1.1.1.3.1

1.2.1.0.3.3

National gauges

Single selection from the predefined list

Domestic gauge as defined in European standard or other local gauge.

Only mandatory if “none” is selected in 1.1.1.1.3.2 is

1.2.1.0.4

Track parameters

 

1.2.1.0.4.1

Nominal track gauge

Single selection from the predefined list:

750/1 000 /1 435 /1 520 /1 524 /1 600 /1 668 /other

A single value expressed in millimetres that identifies the track gauge.

 

1.2.1.0.5

Tunnel

 

1.2.1.0.5.1

IM's code

[NNNN]

Infrastructure manager means any body or undertaking that is responsible in particular for establishing and maintaining railway infrastructure or a part thereof.

 

1.2.1.0.5.2

Tunnel identification

CharacterString

Unique tunnel identification or unique tunnel number within MS

 

1.2.1.0.5.3

EC declaration of verification for tunnel (SRT)

CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EC declarations following format requirements specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (1)

Indicate if an EC Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.2.1.0.5.4

EI declaration of demonstration (2) for tunnel (SRT)

Predefined CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EI declarations following the same format requirements as specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents”.

Indicate if an EI Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.2.1.0.5.5

Length of tunnel

[NNNNN]

Length of a tunnel in metres from entrance portal to exit portal.

Only mandatory if the length of the tunnel is 100 metres or more

1.2.1.0.5.6

Existence of emergency plan

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether emergency plan exists.

 

1.2.1.0.5.7

Fire category of rolling stock required

Single selection from the predefined list:

A/B/none

Categorisation how a passenger train with a fire on board will continue to operate for a defined time period

Indicate if the length of the tunnel is 1 km or more: Y/N

In case of Y, provide data.

1.2.1.0.5.8

National fire category of rolling stock required

CharacterString

Categorisation how a passenger train with a fire on board will continue to operate for a defined time period — according to national rules if they exist

Indicate if respective national rules exist: Y/N

In case of Y, provide data.

1.2.1.0.6

Platform

 

1.2.1.0.6.1

IM's code

[NNNN]

Infrastructure manager means any body or undertaking that is responsible in particular for establishing and maintaining railway infrastructure or a part thereof.

 

1.2.1.0.6.2

Identification of platform

CharacterString

Unique platform identification or unique platform number within OP

 

1.2.1.0.6.3

TEN Classification of platform

Single selection from the predefined list:

Part of the TEN-T Comprehensive Network/Part of the TEN-T Core Freight Network/Part of the TEN-T Core Passenger Network/Off-TEN

Indicates the part of the trans-European network the platform belongs to.

 

1.2.1.0.6.4

Usable length of platform

[NNNN]

The maximum continuous length (expressed in metres) of that part of platform in front of which a train is intended to remain stationary in normal operating conditions for passengers to board and alight from the train, making appropriate allowance for stopping tolerances.

 

1.2.1.0.6.5

Height of platform

Single selection from the predefined list:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100 /other

Distance between the upper surface of platform and running surface of the neighbouring track. It is the nominal value expressed in millimetres.

 

1.2.1.0.6.6

Existence of platform assistance for starting train

Single selection from the predefined list;

Y/N

Indication of existence of equipment or staff supporting the train crew in starting the train.

 

1.2.1.0.6.7

Range of use of the platform boarding aid

[NNNN]

Information of the train access level for which the boarding aid can be used.

 

1.2.2

SIDING

 

1.2.2.0.0

Generic information

 

1.2.2.0.0.1

IM's code

[NNNN]

Infrastructure manager means any body or undertaking that is responsible in particular for establishing and maintaining railway infrastructure or a part thereof.

 

1.2.2.0.0.2

Identification of siding

CharacterString

Unique siding identification or unique siding number within OP

 

1.2.2.0.0.3

TEN Classification of siding

Single selection from the predefined list:

Part of the TEN-T Comprehensive Network/Part of the TEN-T Core Freight Network/Part of the TEN-T Core Passenger Network/Off-TEN

Indicates the part of the trans-European network the siding belongs to.

 

1.2.2.0.1

Declaration of verification for siding

 

1.2.2.0.1.1

EC declaration of verification for siding (INF)

Predefined CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EC declarations following format requirements specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (1)

Indicate if an EC Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.2.2.0.1.2

EI declaration of demonstration (2) for siding (INF)

Predefined CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EI declarations following the same format requirements as specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents”.

Indicate if an EI Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.2.2.0.2

Performance parameter

 

1.2.2.0.2.1

Usable length of siding

[NNNN]

Total length of the siding/stabling track expressed in metres where trains can be parked safely.

 

1.2.2.0.3

Line layout

 

1.2.2.0.3.1

Gradient for stabling tracks

[N.N]

Maximum value of the gradient expressed in millimetres per metre.

Mandatory only if it is above TSI value

1.2.2.0.3.2

Minimum radius of horizontal curve

[NNN]

Radius of the smallest horizontal curve, expressed in metres.

Mandatory only if it is below TSI value

1.2.2.0.3.3

Minimum radius of vertical curve

[NNN+NNN]

Radius of the smallest vertical curve expressed in metres.

Mandatory only if it is below TSI values

1.2.2.0.4

Fixed installations for servicing trains

 

1.2.2.0.4.1

Existence of toilet discharge

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether exists an installation of toilet discharge (fixed installation for servicing trains) as defined in INF TSIs.

 

1.2.2.0.4.2

Existence of external cleaning facilities

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether exists an installation of external cleaning facility (fixed installation for servicing trains) as defined in INF TSIs.

 

1.2.2.0.4.3

Existence of water restocking

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether exists an installation of water restocking (fixed installation for servicing trains) as defined in INF TSIs.

 

1.2.2.0.4.4

Existence of refuelling

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether exists an installation of refuelling (fixed installation for servicing trains) as defined in INF TSIs.

 

1.2.2.0.4.5

Existence of sand restocking

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether an installation of sand restocking exists (fixed installation for servicing trains).

 

1.2.2.0.4.6

Existence of electric shore supply

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether exists an installation of electric shore supply (fixed installation for servicing trains).

 

1.2.2.0.5

Tunnel

 

1.2.2.0.5.1

IM's code

[NNNN]

Infrastructure manager means any body or undertaking that is responsible in particular for establishing and maintaining railway infrastructure or a part thereof.

 

1.2.2.0.5.2

Tunnel identification

CharacterString

Unique tunnel identification or unique number within Member State

 

1.2.2.0.5.3

EC declaration of verification for tunnel (SRT)

Predefined CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EC declarations following format requirements specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (1)

Indicate if an EC Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.2.2.0.5.4

EI declaration of demonstration (2) for tunnel (SRT)

Predefined CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unique number for EI declarations following the same format requirements as specified in the “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents”.

Indicate if an EI Declaration was issued: Y/N

In case of Y, provide data.

1.2.2.0.5.5

Length of tunnel

[NNNNN]

Length of a tunnel in metres from entrance portal to exit portal.

Mandatory only if the length of the tunnel is 100 metres or more

1.2.2.0.5.6

Existence of emergency plan

Single selection from the predefined list:

Y/N

Indication whether emergency plan exists.

 

1.2.2.0.5.7

Fire category of rolling stock required

Single selection from the predefined list:

A/B/none

Categorisation how a passenger train with a fire on board will continue to operate for a defined time period.

Indicate if the length of the tunnel is 1km or more: Y/N

In case of Y, provide data.

1.2.2.0.5.8

National fire category of rolling stock required

CharacterString

Categorisation how a passenger train with a fire on board will continue to operate for a defined time period — according to national rules if they exist.

Only mandatory if “none” is selected in parameter 1.1.1.1.8.10

Indicate if respective national rules exist: Y/N

In case of Y, provide data.

4.   HIGH LEVEL SYSTEM OVERVIEW

4.1.   RINF system

The architecture of the RINF system is presented in the Figure.

Figure

RINF system

Image

4.2.   Administration of the Common User Interface

The common user interface (CUI) shall be a web based application set up, managed and maintained by the Agency.

The Agency shall make available to the NREs the following files and documents to be used for the setting up of the registers of infrastructure and connecting them with the common user interface (CUI);

User manual;

Specification of the structure of the files for the transmission of data.

The Agency shall make available to the RINF users an Application Guide describing the way the registers of infrastructure of each Member States are to be connected to the CUI and the functionalities and utilities provided by the CUI. Where appropriate, this guide will be updated.

4.3.   Minimum required functionality of the CUI

The CUI shall provide at least the following functionalities:

User Management: the CUI administrator must be able to manage users' access rights.

Information Auditing: the CUI administrator must be able to view the logs of all user activity performed on the CUI as a list of the activities that have been performed by CUI users within a particular timeframe.

Connectivity and Authentication: the registered CUI users must be able to connect to the CUI via internet and use its functionalities according to their rights.

Search for RINF data including OPs and/or SoLs with particular RINF characteristics.

Select an OP or a SoL and view its RINF details: the CUI users must be able to define a geographical area using the map interface and the CUI provides the available RINF data requested by the users for this area.

View RINF information for a specified subset of lines and OPs in a defined area via a map interface.

Visual Representation of RINF items on digital map: the users, through the CUI, must be able to navigate, select an item depicted on the map and retrieve any relevant RINF information.

Validation, Upload & Reception of the full RINF data sets provided by a national register entity.

4.4.   Operating mode

The RINF system provides two main interfaces via the CUI:

One is used by the register of infrastructure of each Member State in order to provide/upload copies of their full RINF data;

The other is used by CUI users in order to connect to the RINF system and retrieve RINF information.

The CUI central database will be fed with copies of the full sets of RINF data maintained at the register of infrastructure of each Member State. In particular, NREs shall undertake the responsibility to create files that encapsulate the full set of RINF data available in their register of infrastructure following the specifications of the Table of this Annex. They shall make regular updates, at least every three months, of items that are in their register of infrastructure. One update should coincide with the annual publication of the Network Statement.

Then NREs shall upload the files to the CUI through a dedicated interface provided for this operation. A specific module will facilitate the validation and uploading of data provided by NREs.

The CUI central database shall make data sent by NREs publicly available without any modification.

The basic functionality of the CUI shall allow users to searches and retrieves RINF data.

The CUI shall retain the complete historical record of all the data made available by NREs. Those records shall be stored for 2 years from the date of withdrawal of the data.

The Agency, as administrator of the CUI, shall provide access to users upon request.

Answers to the queries initiated by the CUI users shall be provided within 24 hours from the moment the query was initiated.

4.5.   Availability

The Common User Interface shall be available 7 days a week, from 02:00 GMT — 21:00 GMT, depending on daylight savings time. The unavailability of the system shall be minimal during maintenance.

In the case of failure outside the normal working hours of the Agency, the actions to restore the service shall start the next Agency working day.

5.   APPLICATION GUIDE FOR THE COMMON SPECIFICATIONS

The application guide for the common specifications referred to in Article 3 of this Decision shall be made publicly available by the Agency on its website. It shall contain:

(a)

items and their corresponding data as specified as section 3.3 and in the Table. For each field, at least its format, limit of value, conditions under which parameter is applicable and mandatory, railway technical rules for parameters values, reference to TSIs and other technical documents related to items of the register of infrastructure as set out in the Table of this Decision;

(b)

detailed definitions and specifications for concepts and parameters;

(c)

presentation of provisions for modelling the network for the purpose of RINF and collecting data with relevant explanations and examples;

(d)

procedures for validation and submission of RINF data from registers of infrastructure of the Member States to the CUI.

The Application Guide shall provide explanations on the specifications referred to in the Annex to this Decision which are necessary for the proper development of the RINF system.


(1)  ERA/INF/10-2009/INT (version 0.1 dated on 28.9.2009) available on ERA website.

(2)  Existing infrastructure declaration as defined in Commission Recommendation 2011/622/EU of 20 September 2011 on the procedure demonstrating the level of compliance of existing railway lines with the basic parameters of the technical specifications for interoperability (OJ L 243, 21.9.2011, p. 23).


Top