Help Print this page 

Document 32013R1185

Title and reference
Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1185/2013 tal- 21 ta’ Novembru 2013 għar-reġistrazzjoni ta’ denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Pâté de Campagne Breton (IĠP)]
  • In force
OJ L 313, 22.11.2013, p. 34–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1185/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

22.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 313/34


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1185/2013

tal-21 ta’ Novembru 2013

għar-reġistrazzjoni ta’ denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Pâté de Campagne Breton (IĠP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u partikolarment l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 ħassar u ssostitwixxa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (2).

(2)

Skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, it-talba minn Franza biex id-denominazzjoni “Pâté de Campagne Breton” tiddaħħal fir-reġistru ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (3).

(3)

Il-Pajjiżi l-Baxxi ddikjaraw l-oppożizzjoni tagħhom għal din ir-reġistrazzjoni skont l-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006. L-oġġezzjoni tqieset ammissibbli skont l-Artikolu 7(3) ta’ dak ir-Regolament.

(4)

Id-dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni kellha x’taqsam esssenzjalment man-nuqqas ta’ konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(1)(b), tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, u b’mod partikolari mal-fatt li l-materja prima, jiġifieri l-laħam tal-majjal, irid jiġi minn razez tal-majjali rikonoxxuti fi Franza, u mhuwiex soġġett għal kriterji oġġettivi ta’ kwalità.

(5)

B’ittra tal-24 ta’ Ottubru 2012, il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati biex jibdew il-konsultazzjonijiet rilevanti.

(6)

Franza u l-Pajjiżi l-Baxxi laħqu ftehim fi żmien il-perjodu stipulat ta’ sitt xhur. F’konformità ma’ dan il-ftehim, saru xi emendi żgħar għall-ispeċifikazzjoni u għad-dokument uniku billi tħassru l-paragrafi li kellhom x’jaqsmu mal-ġenetika tal-majjali, u dawn ġew sostitwiti bi kriterji oġġettivi li introduċew rabta kawżali bejn il-kwalità tal-laħam tal-majjal u dik tal-prodott finali.

(7)

L-isem “Pâté de Campagne Breton” għalhekk għandu jiddaħħal fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti; id-dokument uniku għandu jiġi adattat u l-verżjoni emendata tiegħu għandha tiġi ppublikata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament hija b’dan irreġistrata.

Artikolu 2

Id-Dokument Uniku konsolidat li jinkludi l-elementi ewlenin tal-ispeċifikazzjoni jinsab fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Novembru 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(3)  ĠU C 91, 28.3.2012, p. 4.


ANNESS I

Prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum uman elenkati fl-Anness I tat-Trattat:

Il-kategorija 1.2.   Prodotti tal-laħam (imsajrin, immellħin, affumikati, eċċ.)

FRANZA

Pâté de Campagne Breton (IĠP)


ANNESS II

Dokument uniku kkonsolidat

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (1)

“PÂTÉ DE CAMPAGNE BRETON”

Nru tal-KE: FR-PGI-0005-0879-23.5.2011

IĠP (X) DPO ( )

1.   Isem

“Pâté de Campagne Breton”

2.   Stat Membru jew pajjiż terz

Franza

3.   Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel

3.1.   Tip ta’ prodott

Klassi 1.2.

Prodotti tal-laħam (imsajrin, immellħin, affumikati, eċċ.)

3.2.   Deskrizzjoni tal-prodott li għalih japplika l-isem mogħti fil-punt 1

Il-patè tat-tip “Pâté de Campagne Breton” huwa patè tal-laħam tal-majjal biss, li jsir mil-laħam tal-majjal u mill-ġewwieni tiegħu. Huwa jrid ikun fih l-ingredjenti tal-laħam li ġejjin: grieżem bla ġilda (≥ 25 %), fwied (≥ 20 %), ġlud imsajrin (≥ 5 %), u basal frisk (≥ 5 %). L-ingredjenti tal-laħam kif ukoll il-basal iridu jkunu friski.

Il-patè tat-tip “Pâté de Campagne Breton” hu magħmul minn għadd ta’ biċċiet kbar, imqattgħin b’mod raff, li huma mqassmin b’mod uniformi f’kull biċċa. Dan il-prodott għandu lewn skur, konsistenza soda u togħma qawwija ta’ laħam, fwied u basal.

Minbarra dawn l-ingredjenti li jridu bilfors ikunu preżenti fil-“Pâté de Campagne Breton”, l-ingredjenti li mhumiex magħmulin mil-laħam — minbarra l-basal — jirrappreżentaw massimu ta’ 15 % tal-massa totali użata biex jiġi prodott. ilma (fil-forom kollha tiegħu), brodu ≤ 5 %, zokkor (sukrożju, destrożju, lattożju) ≤ 1 %, bajd sħiħ frisk, l-abjad tal-bajd frisk ≤ 2 % tal-materja xotta/tal-mili, dqiq, lamti ≤ 3 %, aċidu assorbiku u l-askorbat tas-sodju (0,03 % tal-massa totali użata), ġeli u ġelatina G tal-majjal, melħ: ≤ 2 %, bżar: ≤ 0,3 %, ħwawar oħra (in-noċemuskata, it-tewm, il-basal, it-tursin, is-sagħtar, ir-rand), is-sajders u l-ispirti magħmulin mit-tuffieħ (eau de vie, lambig...), ix-Chouchen, in-nitrit tas-sodju jew tal-potassju, karamell ordinarju biex jagħti l-kulur.

L-ingredjenti li ġejjin meħudin flimkien m’għandhomx jeċċedu 1,7 % tal-massa totali użata biex jiġi prodott: il-ġeli u l-ġelatina G tal-majjal, in-noċemuskata, it-tewm, il-basal, it-tursin, is-sagħtar, ir-rand, is-sajders u l-ispirti magħmulin mit-tuffieħ (eau de vie, lambig…), ix-Chouchen u n-nitrit tas-sodju jew tal-potassju.

Meta jkun qed jiġi prodott, id-dijametru tal-biċċiet imqattgħin jiġi adattat għall-forma tal-patè, sabiex tinkiseb dehra sodisfaċenti, ikun xi jkun id-daqs tal-porzjon:

Għall-imballaġġi ta’ ≥ 200 g => id-dijametru tal-biċċiet ≥ 8 mm,

Għall-imballaġġi ta’ ≤ 200 g => id-dijametru tal-biċċiet ≥ 6 mm.

Wara dan, il-biċċiet imqattgħin jitħalltu mal-mili fin li jirriżulta mill-ikkapuljar tal-ingredjenti tal-laħam u ta’ dawk li mhumiex magħmulin mil-laħam. Ix-xaħmijiet jistgħu jinstamtu u mbagħad jiżdiedu mal-mili kif ikun għadhom sħan. Wara, il-mili jiġi ppakkjat u jinħema fil-forn jew jiddaħħal fil-laned b’mod mhux settiku (jiġi ppakkjat f’landa tal-metall, f’bieqja jew f’vażett tal-ħġieġ).

Għall-prodotti li jinbiegħu friski, it-taħlita titgħatta b’borqom frisk tal-majjal u tinħema fil-forn, u b’hekk tikseb il-qoxra tipika tagħha. Il-patès li jinbiegħu fil-bottijiet jinħmew fil-forn sa ma jieħdu qoxra kannellija, imbagħad jitħallew joqogħdu u jiġu sterilizzati.

3.3.   Materja prima (għall-prodotti pproċessati biss)

Sabiex titnaqqas il-preżenza ta’ annimali li għandhom karatteristiċi li huma ġenetikament mhux favorevoli, il-majjali jridu jkunu ħielsa minn allel RN-.

Il-laħmijiet użati biex jiġi prodott il-Pâté de Campagne Breton iridu jkunu ġejjin minn karkassi tal-majjali ta’ iktar minn 80 kilogramma. Il-karkassi ħfief wisq, b’karatteristiċi nutrittivi u teknoloġiċi dgħajfa, huma esklużi.

Sabiex jiġi llimitat l-istress li jista’ jkun ta’ detriment għall-kwalità tal-laħam u tax-xaħam, l-annimali jridu jkunu ħielsa mill-allel li jagħmilhom sensittivi għall-halothane, u għandu jkun hemm perjodu minimu ta’ sagħtejn bejn il-ħatt tal-annimal fil-biċċerija u l-qtil tiegħu.

3.4.   Għalf (għall-prodotti li ġejjin mill-annimali biss)

L-ispeċifikazzjoni tal-prodott ma ssemmi l-ebda rekwiżit speċifiku b’rabta ma’ dan.

3.5.   Stadji speċifiċi fil-produzzjoni li għandhom isiru fiż-żona ġeografika ddefinita

Il-produzzjoni tal-“Pâté de Campagne Breton” issir fiż-żona ġeografika.

3.6.   Regoli speċifiċi dwar it-tqattigħ, it-tħakkik, l-ippakkjar, eċċ.

Il-Pâté de Campagne Breton jinbiegħ:

jew frisk u ppakkjat f’reċipjent tal-fuħħar, imgeżwer f’film tal-plastik jew f’atmosfera mmodifikata jew f’vakwu,

jew frisk u maqtugħ fil-post tal-produzzjoni stess,

jew frisk imqatta’ biċċa biċċa u ppakkjat, mgħotti b’film tal-plastik jew f’atmosfera mmodifikata jew f’vakwu għall-bejgħ self-service,

jew imqiegħed f’laned b’mod mhux settiku u ppakkjat f’bieqja tal-ħġieġ, f’landa tal-metall jew f’vażett tal-ħġieġ.

Il-piż tiegħu jvarja minn 40 gramma sa 10 kilogrammi.

3.7.   Regoli speċifiċi dwar it-tikkettar

It-tikketta tal-prodott għandha tinkludi dan li ġej: l-isem tal-IĠP, jiġifieri “Pâté de Campagne Breton”, l-isem u l-indirizz tal-korp ta’ ċertifikazzjoni u, jekk ikun il-każ, il-marka kollettiva ċċertifikata tiegħu, skont ir-regoli tal-użu tagħha, kif ukoll il-logo tal-IĠP tal-Unjoni Ewropea.

4.   Definizzjoni fil-qosor taż-żona ġeografika

Iż-żona ġeografika hija ż-żona tal-produzzjoni tradizzjonali ta’ dan il-prodott. Din tinkludi t-total taż-żoni kollha tad-dipartimenti li ġejjin: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique u Morbihan.

5.   Rabta maż-żona ġeografika

5.1.   Speċifiċità taż-żona ġeografika

Ir-reġjun storiku tal-Bretanja jikkorrispondi għaż-żona tradizzjonali tal-produzzjoni tal-Pâté de Campagne Breton. It-tradizzjoni tal-produzzjoni tal-prodotti tal-laħam (“charcuterie”) tmur lura sekli sħaħ. Fi żmien il-Bretanja Dukali, fis-seklu 16, il-familji li ġejjin mir-reġjun tal-Bretanja kienu joqtlu l-majjali tagħhom u jipproduċu l-prodotti tal-laħam ippriservat - is-salmura tagħhom stess.

Il-persuni li ġejjin mir-reġjun tal-Bretanja għamlu użu tajjeb minn dan il-fattur speċifiku billi bdew jipproduċu varjetà wiesgħa ta’ prodotti tal-laħam, u b’mod partikulari l-“Pâté de Campagne Breton”, li l-produzzjoni tiegħu ppermettiet li l-ġewwieni u l-fdalijiet tal-laħam li jibqgħu wara li l-majjal jitqatta’ ma jinħlewx.

5.2.   Speċifiċità tal-prodott

L-ispeċifiċità tal-“Pâté de Campagne Breton” hija bbażata fuq kwalità speċifika u għarfien speċifiku, kif ukoll fuq ir-reputazzjoni tal-prodott.

A.   Il-kwalità speċifika

Il-fwied, il-gerżuma, il-qoxra u xi kultant ukoll il-biċċiet tar-ras li jistgħu jittieklu jew il-qalb, kienu fost l-ingredjenti li jintużaw fil-Pâté de Campagne Breton. Il-fwied, li kien jitqies bħala parti mill-annimal li fih valur kbir, jagħti lill-patè t-togħma, il-lewn, il-kwalità żejtnija u t-togħma partikulari tiegħu. Il-grieżem, il-qxur imsajrin u l-basal huma tliet ingredjenti tradizzjonali essenzjali oħrajn tal-“Pâté de Campagne Breton”, li jikkontribwixxu wkoll għall-karatteristiki organolettiċi partikulari tal-prodott. Il-basal, li jintuża fil-biċċa l-kbira tar-riċetti tradizzjonali mir-reġjun tal-Bretanja, jintuża biex iħawwar l-ikel.

Il-fwied, il-laħam dgħif u x-xaħam li jintuża fil-prodott għandu jitqatta’ b’mod raff. Il-preżenza ta’ biċċiet kbar tal-laħam f’dan il-prodott hija marbuta mal-metodi tal-produzzjoni li kienu jintużaw qabel. Illum il-ġurnata, sabiex tinżamm din il-karatteristika tal-prodott, il-produtturi tal-prodotti tal-laħam ippriżervat iridu jsiru esperti fit-teknika tat-tqattigħ, sabiex jinkisbu biċċiet b’dijametru kbir.

Il-preżenza ta’ borqom fuq in-naħa ta’ fuq tal-patè, li qabel kien jintuża sabiex il-mili jingħata sura u sabiex jipproteġi l-prodott, għadu sal-lum il-ġurnata karatteristika obbligatorja għall-“Pâté de Campagne Breton” meta jinbiegħ frisk sabiex tiġi ppriżervata d-dehra tradizzjonali tiegħu.

Dan jippermetti li l-prodott jikseb il-karatteristiċi organolettiċi speċifiċi tiegħu: konsistenza soda u mqarqċa u togħma qawwija ta’ laħam, majjal imsajjar, fwied u basal.

B.   Karatteristika oħra: l-għarfien speċifiku

Il-prattika antika kienet li l-laħam jintuża immedjatament malli jitqattal-majjal. Dak iż-żmien, l-għodod mekkaniċi (imnanar għat-tqattigħ tal-laħam, skieken) li kienu jintużaw għat-tqattigħ tal-majjal u tal-laħam kienu jirriżultaw f’biċċiet tal-laħam imqattgħin kbar u għalhekk il-“Pâté de Campagne Breton” kien jiġi prodott b’biċċiet imqattgħin b’mod raff.

Qabel, il-“Pâté de Campagne Breton” kien jinħema fil-forn tal-ħobż għand tal-ħobż jew fil-forn tal-ħobż tar-raħal, f’dixxijiet mhux mgħottijin imsejħa “plats sabots” jew “casses à pâté”, jewinkella f’reċipjenti apposta. Il-ħami f’forn niexef f’dixxijiet mhux mgħottijin iwassal għal karamelizzazzjoni taz-zokkor u jipprovoka reazzjonijiet li jikkontribwixxu għal-lewn kannella tal-qoxra tal-prodott. Qabel jinħema, il-patè kien jitgħatta wkoll b’borqom tal-majjal bl-intenzjoni li t-taħlita tiġi llixxata, tingħata sura u tiġi protetta. B’hekk il-mili kien jibqa’ f’postu u l-prodott ma kienx jixxotta. Il-karatteristiċi speċifiċi tal-“Pâté de Campagne Breton” ġejjin mill-metodu ta’ produzzjoni tiegħu, li ngħadda minn ġenerazzjoni għall-oħra ta’ produtturi tal-industrija tal-prodotti tal-laħam, u huma rrikonoxxuti b’mod uffiċjali. Fil-fatt, definizzjoni speċifika ta’ dan it-tip ta’ patè hija inkluża fil-Kodiċi msejjaħ “Code des usages de la Charcuterie, de la Salaison et des Conserves de Viandes”, fil-kategorija msejħa “Pâté de campagne supérieur”.

C.   Ir-reputazzjoni

F’konformità mat-tradizzjoni tal-produzzjoni tiegħu fid-djar individwali, il-produzzjoni fuq skala żgħira tal-Pâté de Campagne Breton inżammet matul is-snin. Qabel, dan il-platt magħmul fid-djar kien jitħejja wara l-“Fest an oc’h”, festa li kienet issir b’rabta mas-sagrifiċċju tal-majjali.

Huwa u jżomm mal-fama tajba tiegħu, il-Pâté de Campagne Breton għandu post importanti fil-wirt kulinari Franċiż.

Għal iktar minn 30 sena, is-setturi industrijali tar-reġjun tal-Bretanja ħadmu flimkien biex ir-reputazzjoni u l-ispeċifiċità tal-“Pâté de Campagne Breton” jibqgħu jitnisslu sal-lum il-ġurnata. Huwa prodott tal-laħam ippreżervat li huwa apprezzat kemm mid-distributuri kif ukoll mill-konsumaturi.

Fl-aħħar tas-seklu 19, l-industrija tal-Bretanja tal-ippreservar tal-ħut fil-laned żviluppat sew. Dawn il-kumpaniji malajr bdew jippreservaw ukoll prodotti tal-ikel oħrajn billi jqegħduhom f’laned b’mod mhux settiku. Fil-fatt, il-Pâté de Campagne Breton tqiegħed fil-laned b’mod mhux settiku għall-ewwel darba diversi deċennji ilu. Illum il-ġurnata, il-konsumaturi japprezzaw il-Pâté de Campagne Breton frisk kif ukoll imqiegħed fil-laned b’mod mhux settiku.

5.3.   Rabta kawżali bejn iż-żona ġeografika u l-kwalità jew il-karatteristiċi tal-prodott (għad-DPO) jew il-kwalità speċifika, ir-reputazzjoni jew karatteristiċi oħra speċifiċi tal-prodott (għall-IĠP)

Il-Pâté de Campagne Breton ġej mit-tradizzjoni twila ta’ tkabbir tal-majjali u tal-ipproċessar tagħhom fil-post tat-tkabbir. Is-sistemi agrikoli fir-reġjun tal-Bretanja malajr iffukaw fuq it-tkabbir, u b’mod partikulari fuq it-tkabbir tal-majjali, f’kull azjenda agrikola.

B’hekk il-produtturi tgħallmu jipproċessaw il-biċċiet kollha tal-laħam li kien ikollhom għad-dispożizzjoni tagħhom. Minħabba li l-produzzjoni kienet tibda immedjatament wara li jitqattal-laħam tal-annimal, il-friskezza tal-prodott kienet tkun garantita fi żmien meta l-metodi għall-ippreservar tal-laħam kienu limitati.

Tradizzjonalment, kienu jintużaw il-partijiet kollha tal-majjal li setgħu jittieklu, fatt li kien jippermetti li l-prodott ikollu konsistenza u togħma partikulari. L-użu tal-fwied, li fil-bidu tas-seklu 20 kien meqjus bħala parti mill-majjal li fih valur kbir, malajr sar waħda mill-karatteristiki ewlenin tal-Pâté de Campagne Breton, u jagħti lill-prodott lewn li jagħti fir-roża u togħma partikulari ħafna.

Il-produtturi kienu jużaw il-firxa wiesgħa ta’ ħaxix imkabbar lokalment billi introduċew il-basal fil-Pâté de Campagne Breton. Il-preżenza tal-basal tikkontribwixxi għat-togħma partikulari tal-prodott minħabba li, matul it-tisjir, toħroġ it-togħma tal-frott tal-basal, li tikkumplimenta t-togħma tal-laħam perfettament.

Il-Pâté de Campagne Breton huwa r-riżultat tal-għarfien tal-produtturi li rnexxielhom jagħtu lil dan il-prodott karatteristiċi partikulari. Minbarra l-ingredjenti użati, il-biċċiet tal-laħam imqattgħin b’mod raff jgħinu biex wieħed faċilment jidentifika dan il-prodott meta jkun imqatta’ biċċa biċċa. Il-qoxra kannella hija definittivament marbuta mal-prodott minħabba l-ħami tradizzjonali tiegħu fil-fran komunali.

F’dak li jirrigwarda r-reputazzjoni, diversi xogħlijiet jikklassifikaw il-Pâté de Campagne Breton bħala wieħed mill-prodotti tradizzjonali li ġejjin mir-reġjun tal-Bretanja jew jagħtu r-riċetta tiegħu. Diversi gwidi dwar ir-reġjun tal-Bretanja, fosthom “Le Finistère gourmand 1997/1998”, jirreferu għad-diversi speċjalitajiet aniċi u b’mod partikulari jfaħħru l-Pâté de Campagne Breton. Bl-istess mod, il-gwida “Terroir de Bretagne” tfaħħar it-tradizzjoni tal-produzzjoni tal-prodotti tal-laħam ippreservat mir-reġjun tal-Bretanja billi jgħid: “(…) Erbgħin, jew saħansitra ħamsin, kilogramma ta’ Pâté de Campagne Breton jiġu prodotti kull ġimgħa minn produttur tal-prodotti tal-laħam ippreservat fil-kampanja. Kull wieħed minn dawn il-produtturi jħares bl-għira r-riċetta tiegħu stess, għalkemm kollha kemm huma josservaw il-proporzjonijiet bażiċi li ġejjin: terz ġewwieni u żewġ terzi grieżem (…)”. Il-“Pâté de Campagne Breton” jissemma f’għadd ta’ kotba tat-tisjir qodma u ġodda, fosthom f’dawn li ġejjin:

Gastronomie bretonne d’hier et d’aujourd’hui (S. Morand, 1965),

Les cuisines de France - Bretagne (M.Raffael et D. Lozambard, 1990),

Tout est bon dans le cochon (J. C. Frentz, C. Vence, 1988),

L’inventaire du patrimoine culinaire de la France, Bretagne — Produits du terroir et recettes traditionnelles (CNAC, 1994),

Le bottin gourmand 1996,

La France des saveurs, Gallimard 1997,

Vivre ici, hors Bretagne 1994.

Għalhekk, ir-reputazzjoni ta’ dan il-prodott hija marbuta sewwa ma’ ismu, u hija attribwibbli għaż-żona ġeografika.

Dawn il-fatturi kollha flimkien jippermettu ’l dak li jkun jiddistingwi l-“Pâté de Campagne Breton” b’mod faċli mill-patès l-oħra, u jiggarantixxu produzzjoni tipika li għandha l-għeruq tagħha fir-reġjun tal-oriġini tal-prodott.

Referenza għall-pubblikazzjoni tal-ispeċifikazzjoni

[L-Artikolu 5(7), tar-Regolament (KE) Nru 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPPateDeCampagneBretonV2.pdf


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12. Mibdul bir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1).


Top