EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0817

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 817/2013 tat- 28 ta’ Awwissu 2013 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 fir-rigward tal-gomma Għarbija modifikata b’aċidu Ottenilsuċċiniku Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 230, 29.8.2013, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/817/oj

29.8.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 230/7


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 817/2013

tat-28 ta’ Awwissu 2013

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 fir-rigward tal-gomma Għarbija modifikata b’aċidu Ottenilsuċċiniku

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 10(3), 14 u 30(5) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(5) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 jistabbilixxi lista ta’ addittivi tal-ikel tal-Unjoni approvati għall-użu fl-ikel, u l-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom.

(2)

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 jistabbilixxi lista tal-Unjoni ta’ addittivi tal-ikel approvati għall-użu fl-ikel, f’enżimi tal-ikel, f’aromatizzanti, f’nutrijenti u l-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 tad-9 ta’ Marzu 2012 (3) jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008.

(4)

Dawn il-listi u l-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jiġu aġġornati skont il-proċedura komuni msemmija fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008, b’inizjattiva tal-Kummissjoni jew wara talba.

(5)

Applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta’ gomma Għarbija modifikata b’aċidu Ottenilsuċċiniku bħala emulsifikant f’ċerti kategoriji tal-ikel u fl-aromatizzanti tressqet fit-12 ta’ Novembru 2007 u tinsab għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri.

(6)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ivvalutat is-sigurtà tal-gomma Għarbija modifikata b’aċidu ottensilsuċċiniku, bħala emulsifikant li għandu jiżdied ma’ aromatizzanti u ċerti oġġetti tal-ikel oħra u esprimiet l-opinjoni tagħha nhar il-11 ta’ Marzu 2010 (4). l-Awtorità kkonkludiet li, abbażi tar-riżultati tal-istudji disponibbli, l-informazzjoni dwar il-gomma tal-akaċja nnifisha u dwar lamti modifikati tal-aċidu Ottenilsuċċiniku oħra, l-użu ta’ gomma Għarbija modifikata b’aċidu Ottenilsuċċiniku bħala emulsifikant fl-ikel fl-użi u l-livelli tal-użu proposti mhuwiex ta’ tħassib għas-sigurtà.

(7)

Hemm il-ħtieġa teknoloġika li l-gomma Għarbija modifikata b’aċidu Ottenilsuċċiniku tintuża bħala emulsifikant f’ċerti prodotti tal-ikel kif ukoll bħala emulsifikant f’emulsjonijiet tal-aromatizzant taż-żejt li jiġu miżjuda ma’ varjetà ta’ oġġetti tal-ikel minħabba li għandha proprjetajiet imtejba meta mqabbla ma’ emulsjonijiet eżistenti. Huwa għalhekk xieraq li jiġi awtorizzat l-użu tal-gomma Għarbija modifikata b’aċidu Ottenilsuċċiniku fil-kategoriji tal-ikel li saret applikazzjoni għalihom u li jiġi assenjat in-numru E 423 għal dak l-addittiv tal-ikel.

(8)

L-ispeċifikazzjonijiet għall-gomma Għarbija modifikata b’aċidu Ottenilsuċċiniku għandhom jiġu inklużi fir-Regolament (UE) Nru 231/2012 meta jkun inkluż fil-listi tal-Unjoni tal-addittivi tal-ikel stabbiliti fl-Annessi II u III għar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 għall-ewwel darba.

(9)

Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 u r-Regolament (UE) Nru 231/2012 għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan.

(10)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali, u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 huma emendati skont l-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

L-Anness tar-Regolament (UE) Nru 231/2012 huwa emendat skont l-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Awwissu 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 1.

(3)  ĠU L 83, 22.3.2012, p. 1.

(4)  EFSA Journal 2010; 8 (3):1539.


ANNESS I

A.

L-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fil-Parti B, fit-Tabella 3 “L-addittivi għajr kuluri u sustanzi li jagħtu l-ħlewwa” l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata għall-addittiv tal-ikel E 422:

“E 423

gomma Għarbija modifikata b’aċidu Ottenilsuċċiniku”

(2)

Il-Parti E hija emendata kif ġej:

(a)

fil-kategorija 05.4 “Tiżjin, kisi u mili, ħlief mili abbażi tal-frott kopert mill-kategorija 4.2.4”, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata għall-addittiv tal-ikel E 416:

 

“E 423

gomma Għarbija modifikata b’aċidu Ottenilsuċċiniku

10 000

Icings biss”

 

(b)

Fil-kategorija 12.6 “Zlazi”, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata għall-addittiv tal-ikel E 416:

 

“E 423

gomma Għarbija modifikata b’aċidu Ottenilsuċċiniku

10 000 ”

 

 

(c)

Fil-kategorija 14.1.4 “zlazi”, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata għall-addittiv tal-ikel E 405:

 

“E 423

gomma Għarbija modifikata b’aċidu Ottenilsuċċiniku

1 000

biss f’xarbiet għall-enerġija u xarbiet li fihom il-meraq tal-frott”

 

B.

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 huwa emendat kif ġej:

Fil-Parti 4 “Addittivi tal-ikel inklużi aġenti veikoli fl-aromatizzanti tal-ikel”, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata għall-addittiv tal-ikel E 416:

“E 423

gomma Għarbija modifikata b’aċidu Ottenilsuċċiniku

Emulsjonijiet ta’ żejt aromatiku użati fil-kategoriji 03: Silġ li jista’ jittiekel; 07.2: Prodotti fini tal-forn; 08.2: Laħam ipproċessat, tjur ipproċessat biss; 09.2: Ħut u prodotti tal-ħut ipproċessati inklużi molluski u krustaċji u fil-kategorija 16: Deżerti minbarra prodotti koperti fil-kategoriji 1, 3 u 4

500 mg/kg fl-emulsjoni aromatika

Emulsjonijiet ta’ żejt aromatiku użati fil-kategorija 14.1.4: Għax-xarbiet aromatizzati, xarbiet bit-togħma biss li ma fihx meraq tal-frott u f’karbonizzati xarbiet bit-togħma b’meraq tal-frott u fil-kategorija 14.2: Xarbiet alkoħoliċi, inklużi prodotti simili mingħajr alkoħol u b’livell ta’ alkoħol baxx

220 mg/kg fl-emulsjoni aromatika

Emulsjonijiet ta’ żejt aromatiku użati fil-kategoriji 05.1 Prodotti tal-kawkaw u taċ-ċikkulata kif koperti mid-Direttiva 2000/36/KE, 05.2 Ħlewwiet oħra inkluż ħelu żgħir li jiffriska n-nifs, 05.4 Tiżjin, kisi u mili, ħlief mili abbażi tal-frott kopert mill-kategorija 4.2.4 u fil-kategorija 06.3: ċereali għall-kolazzjon.

300 mg/kg fl-emulsjoni aromatika

Emulsjonijiet ta’ żejt aromatiku użati fil-kategorija 01.7.5 Ġobon ipproċessat

120 mg/kg fl-emulsjoni aromatika

Emulsjonijiet ta’ żejt aromatiku użati fil-kategorija 05.3 Ċuwingamm.

60 mg/kg fl-emulsjoni aromatika

Emulsjonijiet ta’ żejt aromatiku użati fil-kategorija 01.8 Analogi ta’ prodotti tal-ħalib, inkluż whiteners tax-xorb; 04.2.5: Ġamm, ġelatini u marmellati u prodotti simili; 04.2.5.4: Butir tal-ġewż u pejsts tal-ġewż; 08.2: Laħam ipproċessat; 12.5 Sopop u brodijiet, 14.1.5.2 oħrajn, biss kafè ta’ malajr (instant coffee) u te u f’ikliet ta’ bil-lest (ready-to-eat dishes) ibbażati fuq iċ-ċereali.

240 mg/kg fl-emulsjoni aromatika

Emulsjonijiet ta’ żejt aromatiku użati fil-kategorija 10.2 bajd u prodotti tal-bajd ipproċessati.

140 mg/kg fl-emulsjoni aromatika

Emulsjonijiet ta’ żejt aromatiku użati fil-kategorija 14.1.4: Xarbiet aromatizzati, xarbiet aromatizzati mhux karbonizzati biss b’meraq tal-frott; 14.1.2: Meraq tal-frott kif iddefinit mid-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE u meraq tal-ħaxix, meraq tal-ħaxix biss u fil-kategorija 12.6 zlazi, grejvi biss u zlazi ħelwin.

400 mg/kg fl-emulsjoni aromatika

Emulsjonijiet ta’ żejt aromatiku użati fil-kategorija 15: Oġġetti mielħa u ikliet ħfief ta’ bil-lest (ready-to-eat snacks).

440 mg/kg fl-emulsjoni aromatika”


ANNESS II

Fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 231/2012, tiddaħħal l-entrata li ġejja wara l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittiv tal-ikel E 422:

“E 423 GOMMA GĦARBIJA MODIFIKATA B’AĊIDU OTTENILSUĊĊINIKU

Sinonimi

Ottenilbutandjoat tal-idroġenu tal-gomma Għarbija; Ottenilsuċċiniku tal-idroġenu tal-gomma Għarbija; Gomma Għarbija modifikata bl-OSA; Gomma tal-akaċja modifikata bl-OSA

Definizzjoni

Il-gomma Għarbija modifikata b’aċidu Ottenilsuċċiniku tiġi prodotta bl-esterifazzjoni tal-gomma Għarbija (Acacia seyal), jew tal-gomma Għarbija (Acacia senegal) f’soluzzjoni milwiema b’mhux aktar minn 3 % ta’ anidride ta’ aċidu ottenilsuċċiniku. Tiġi sussegwentement imnixxfa bl-isprej.

EINECS

 

Isem kimiku

 

Formula kimika

 

Piż molekulari medju

Frazzjoni (i): 3,105 g/mol

Frazzjoni (ii) 1,106 g/mol

Test

 

Deskrizzjoni

Trab abjad maħmuġ għal kannella ċar li jiċċirkola b’mod ħieles

Identifikazzjoni

Viskożità ta’ taħlita ta’ 5 % f’25 °C

Mhux aktar minn 30 mPa.s..

Reazzjoni ta’ preċipitazzjoni

Jifforma preċipitat flokkulenti f’soluzzjoni ta’ subaċetat taċ-ċomb (TS)

Solubbiltà

Jinħall faċilment fl-ilma; ma jinħallx fl-etanol

pH għal soluzzjoni milwiema ta’ 5 %

3,5 sa 6,5

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 15 % (105 °C, 5 sigħat)

Grad tal-esterifikazzjoni

Mhux aktar minn 0,6 %

Irmied totali

Mhux iktar minn 10 % (530 °C)

Irmied li ma jinħallx fl-aċidu

Mhux aktar minn 0,5 %

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 1,0 %

Test għal-lamtu jew id-destrina

Għalli soluzzjoni milwiema 1 f’50 tal-kampjun, żid madwar 0,1 ml jodju TS. Ma għandu jiġi prodott l-ebda kulur fil-blu jew fl-aħmar.

Test għall-gomgom bit-tannin

Għal 10 ml ta’ soluzzjoni milwiema 1 f’50 tal-kampjun żid madwar 0,1 ml klorur ferriku TS. Ma għandha tiġi ffurmata l-ebda kolorazzjoni sewda jew preċipitat iswed.

Aċidu ottenilsuċċiniku residwu

Mhux aktar minn 0,3 %

Ċomb

Mhux aktar minn 2 mg/kg

Kriterji mikrobijoloġiċi

Salmonella sp.

Nieqsa f’25 g

Escherichia coli

Nieqsa f’1 g”


Top