EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0577

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 577/2013 tat- 28 ta’ Ġunju 2013 dwar id-dokumenti tal-identifikazzjoni tal-mudell għall-moviment mhux kummerċjali ta’ klieb, qtates u inmsa, l-istabbiliment ta’ listi ta’ territorji u pajjiżi terzi u l-format, it-tqassim u r-rekwiżiti lingwistiċi tad-dikjarazzjonijiet li jiċċertifikaw il-konformità ma' ċerti kundizzjonijiet stipulati fir-Regolament (UE) Nru 576/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 178, 28.6.2013, p. 109–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 284 - 323

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj

28.6.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 178/109


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 577/2013

tat-28 ta’ Ġunju 2013

dwar id-dokumenti tal-identifikazzjoni tal-mudell għall-moviment mhux kummerċjali ta’ klieb, qtates u inmsa, l-istabbiliment ta’ listi ta’ territorji u pajjiżi terzi u l-format, it-tqassim u r-rekwiżiti lingwistiċi tad-dikjarazzjonijiet li jiċċertifikaw il-konformità ma' ċerti kundizzjonijiet stipulati fir-Regolament (UE) Nru 576/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 576/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar il-moviment mhux kummerċjali ta’ annimali domestiċi u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 998/2003 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(3), l-Artikolu 11(4), l-Artikolu 13(1) u (2), l-Artikolu 21(2) u l-Artikolu 25(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 576/2013 jistabbilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali applikabbli għall-moviment mhux kummerċjali tal-annimali domestiċi lejn Stat Membru minn Stat Membru ieħor jew minn territorju jew pajjiż terz, u r-regoli għall-kontrolli tal-konformità fuq movimenti ta’ dan it-tip. Il-proposta tirrevoka u tissostitwixxi r-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 dwar il-ħtiġiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE (2).

(2)

Il-klieb, il-qtates u l-inmsa huma elenkati fil-Parti A tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 576/2013, bħala speċi ta’ annimali koperti minn dan ir-Regolament.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 576/2013 jipprovdi li l-frieħ tal-klieb, tal-qtates u tal-inmsa ma għandhomx jiġu mċaqilqa lejn Stat Membru minn Stat Membru ieħor jew minn territorji jew pajjiżi terzi sakemm ma jkunux irċevew tilqima kontra l-idrofobija li tkun konformi mar-rekwiżiti tal-validità stipulati fl-Anness III tiegħu. Madankollu, il-moviment tal-klieb, tal-qtates u tal-inmsa li mhumiex mlaqqma jew li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-validità stipulati fl-Anness III tiegħu jista’ jiġi awtorizzat minn Stati Membri jew minn territorji jew pajjiżi terzi elenkati skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 576/2013, fejn, inter alia, is-sid jew il-persuna awtorizzata tipprovdi dikjarazzjoni ffirmata li minn meta twieldu sal-ħin tal-moviment mhux kummerċjali tagħhom, l-annimali domestiċi ma ġewx f’kuntatt ma’ annimali selvaġġi ta’ speċijiet suxxettibbli għall-idrofobija. Huwa għalhekk xieraq li jiġu stabbiliti l-format, it-tqassim u r-rekwiżiti lingwistiċi għal dik id-dikjarazzjoni f’dan ir-Regolament.

(4)

Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 576/2013 jistipula li l-Kummissjoni għandha tadotta żewġ listi ta’ territorji jew pajjiżi terzi li minnhom il-klieb, il-qtates jew l-inmsa jiġu mċaqilqa għal skopijiet mhux kummerċjali lejn Stat Membru mhumiex meħtieġa li jgħaddu mit-test tat-titrazzjoni tal-antikorpi tal-idrofobija. Waħda minn dawn il-listi għandha tinkludi dawk it-territorji jew pajjiżi terzi li jkunu wrew li japplikaw regoli li l-kontenut u l-effett tagħhom huma l-istess bħal dawk applikati mill-Istati Membri u l-lista l-oħra għandha tinkludi dawk it-territorji jew pajjiżi terzi li jkunu wrew li huma jissodisfaw mill-inqas il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 13(2) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013. Huwa għalhekk xieraq li jiġu stabbiliti dawk il-listi f’Anness ta' dan ir-Regolament.

(5)

Barra minn hekk, dawk il-listi għandhom iqisu d-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-Adeżjoni tal-Kroazja, skont liema l-Kroazja għandha ssir membru tal-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Lulju 2013 u skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2012/419/UE tal-11 ta’ Lulju 2012 li temenda l-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni Ewropea (3) li jipprovdi li mill-1 ta’ Jannar 2014 il-Majott ma jibqax pajjiż jew territorju lil hinn mix-xtut li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet tar-Raba' Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u għandu jsir reġjun ultraperiferiku skont it-tifsira tal-Artikolu 349 ta’ dak it-Trattat.

(6)

Ir-Regolament (UE) Nru 576/2013 jipprovdi wkoll li l-klieb, il-qtates u l-inmsa ma għandhomx jiġu mċaqilqa lejn Stat Membru minn territorju jew pajjiż terz għajr dawk elenkati f’Anness ta' dan ir-Regolament sakemm ma jkunx sarilhom test tat-titrazzjoni tal-antikorpi tal-idrofobija li jkun konformi mar-rekwiżiti tal-validità stipulati fl-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 576/2013. It-tranżitu minn wieħed minn dawk it-territorji jew pajjiżi terzi madankollu mhuwiex suġġett għal dak it-test fejn is-sid jew il-persuna awtorizzata tipprovdi dikjarazzjoni ffirmata li l-annimali ma ġewx f’kuntatt ma’ annimali ta’ speċi suxxettibbli għall-idrofobija u jinzammu b'mod sikur fi ħdan mezz ta’ trasport jew fil-perimetru ta’ ajruport internazzjonali. Huwa għalhekk xieraq li jiġu stabbiliti l-format, it-tqassim u r-rekwiżiti lingwistiċi għal dik id-dikjarazzjoni f’dan ir-Regolament.

(7)

Ir-rekwiżiti tal-validità stipulati fl-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 jinkludu l-obbligu tat-twettiq ta' dak it-test f'laboratorju approvat f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/258/KE tal-20 ta' Marzu 2000 li taħtar istituzzjoni speċifika sabiex tkun responsabbli biex tistabbilixxi l-kriterji neċessarji għall-istandarizazzjoni ta’ testijiet seroloġiċi biex issegwi l-effettività tat-tilqim kontra l-idrofobija (4), li tipprovdi li l-laboratorju Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ta' Nancy, Franza (li mill-1 ta' Lulju 2010 ġie integrat fl-Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) għandu jevalwa dawk il-laboraturji fl-Istati Membri u fil-pajjiżi terzi għall-finijiet tal-awtorizzazzjoni tagħhom sabiex jagħmlu testijiet seroloġiċi biex isegwu l-effettività tat-tilqim kontra l-idrofobija fil-klieb, fil-qtates u fl-inmsa.

(8)

Ir-Regolament (UE) Nru 576/2013 jipprovdi wkoll li l-klieb, il-qtates u l-inmsa mċaqilqa lejn Stat Membru minn Stat Membru ieħor għal skopijiet mhux kummerċjali għandhom ikunu akkumpanjati minn dokument tal-identifikazzjoni fil-format ta’ passaport skont il-mudell li se jiġi adottat mill-Kummissjoni. Dak il-mudell għandu jkun fih entrati biex tiddaħħal l-informazzjoni stabbilita fir-Regolament (UE) Nru 576/2013. Il-mudell u r-rekwiżiti addizzjonali tal-passaport għandu jkun stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament u, għal raġunijiet ta’ ċarezza u ta' simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/803/KE tas-26 ta’ Novembru 2003 li tistabbilixxi mudell ta’ passaport tal-movimenti fil-Komunità ta’ klieb, qtates u nemes (5) għandha tiġi mħassra.

(9)

Ir-Regolament (UE) Nru 576/2013 jipprovdi wkoll li l-klieb, il-qtates u l-inmsa mċaqilqa lejn Stat Membru minn Stat Membru ieħor għal għanijiet mhux kummerċjali għandhom ikunu akkumpanjati minn dokument tal-identifikazzjoni fil-format ta’ passaport tas-saħħa tal-annimali skont il-mudell li se jiġi adottat mill-Kummissjoni. Dak il-mudell għandu jkun fih entrati biex tiddaħħal l-informazzjoni stabbilita fir-Regolament (UE) Nru 576/2013. Huwa għalhekk xieraq li jiġi stabbilit dak il-mudell f’Anness ta' dan ir-Regolament.

(10)

B’deroga mill-format taċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali stipulat fil-każ ta’ moviment lejn Stat Membru minn territorju jew pajjiż terz, ir-Regolament (UE) Nru 576/2013 jipprovdi li l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw il-moviment mhux kummerċjali ta’ klieb, qtates u inmsa minn territorju jew pajjiż terz li jkun ippruvat li japplika regoli li l-kontenut u l-effett tagħhom huma l-istess bħal dawk applikati mill-Istati Membri, fejn id-dokument tal-identifikazzjoni li jakkumpanjawhom jkun inħareġ f’konformità mal-proċedura prevista fil-każ ta’ moviment lejn Stat Membru minn Stat Membru ieħor. Madankollu, huma meħtieġa numru ta’ adattamenti tekniċi sabiex il-mudell tal-passaport li għandu jintuża f’dawn il-każijiet, f’dak li għandu x’jaqsam b’mod partikolari ma’ karatteristiċi fuq il-paġna tal-qoxra li ma jistgħux jikkonformaw bis-sħiħ mar-rekwiżiti applikabbli għal passaporti maħruġa minn Stat Membru. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, huwa għalhekk xieraq li jkun stabbilit mudell għal tali passaporti f’dan ir-Regolament.

(11)

Ir-Regolament (UE) Nru 576/2013 jipprovdi li fejn in-numru ta’ klieb, qtates jew inmsa li ġew imċaqilqa għal raġunijiet mhux kummerċjali jaqbeż il-ħamsa matul moviment uniku, ir-rekwiżiti rilevanti tas-saħħa tal-annimali stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE (6) tat-13 ta’ Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta’, u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għal ħtiġijiet ta’ saħħa tal-annimali meħtieġa f’regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A(I) ta’ Direttiva 90/425/KEE għandhom japplikaw għal dawk l-annimali, għajr skont kundizzjonijiet speċifiċi u għal ċerti kategoriji ta’ annimali.

(12)

Barra minn hekk id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/839/KE tat-3 ta’ Diċembru 2004 li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet taċ-ċaqliq non-kummerċjali ta’ klieb u qtates żgħar minn pajjiżi terzi għall-Komunità (7) u d-Deċiżjoni 2005/91/KE tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Frar 2005 li tistabbilixxi l-perjodu li warajh it-tilqim kontra l-idrofobija/rabja huwa kkunsidrat bħala validu (8) ġew adottati sabiex jipprovdu għal regoli uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 998/2003. Ir-regoli stipulati f’dawk l-atti ġew riveduti u issa huma inkorporati fid-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 576/2013. Għal raġunijiet ta’ ċarezza u ta' simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, id-Deċiżjonijiet 2004/839/KE u 2005/91/KE għandhom għalhekk jiġu mħassra.

(13)

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/93/KE tas-17 ta' Diċembru 1996 dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-annimali u tal-prodotti tal-annimali (9) tistipula r-regoli li għandhom jiġu osservati fil-ħruġ taċ-ċertifikati mitluba mil-leġiżlazzjoni veterinarja biex tiġi evitata ċ-ċertifikazzjoni qarrieqa jew falza. Huwa xieraq li jiġi żgurat li r-regoli u l-prinċipji tal-inqas ekwivalenti għal dawk stabbiliti f’dik id-Direttiva jiġu applikati mill-uffiċjali veterinarji tal-pajjiżi terzi.

(14)

Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1152/2011 tal-14 ta’ Lulju 2011 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri sanitarji preventivi għall-kontroll tal-infezzjoni Echinococcus multilocularis fil-klieb (10) jipprovdi li mill-1 ta’ Jannar 2012, klieb li jidħlu l-Istati Membri jew partijiet minnhom elenkati fl-Anness I tiegħu għandhom jiġu ttrattati kontra l-parassita Echinococcus multilocularis skont ir-rekwiżiti stipulati f’dak ir-Regolament.

(15)

Dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/146/KE tal-21 ta’ Frar 2006 dwar ċerti miżuri protettivi rigward ċerti friefet-il-lejl tal-frott, klieb u qtates ġejjin mill-Malażja (Peniżola) u l-Awstralja (11) li tipprojbixxi l-importazzjonijiet ta’ klieb u qtates mill-Malażja (Peniżola) u ta' qtates mill-Awstralja sakemm ma jintlaħqux ċerti kundizzjonijiet rigward il-mard Nipah u Hendra rispettivament.

(16)

Dan ir-Regolament għandu japplika mid-data tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 576/2013.

(17)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Format, tqassim u rekwiżiti lingwistiċi tad-dikjarazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 7, 11 u 12 tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

1.   Id-dikjarazzjonijiet imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(2) u l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 għandhom jitfasslu f’konformità mal-format u t-tqassim stipulat fil-Parti 1 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament u għandhom jikkonformaw ma’ r-rekwiżiti lingwistiċi stipulati fil-Parti 3 ta’ dak l-Anness.

2.   Id-dikjarazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 għandhom jitfasslu f’konformità mal-format u t-tqassim stipulati fil-Parti 2 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament u għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti lingwistiċi stipulati fil-Parti 3 ta’ dak l-Anness.

Artikolu 2

Listi ta' territorji u ta' pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 13 tar- Regolament (UE) Nru 576/2013

1.   Il-lista ta’ territorji u pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 jidher fil-Parti 1 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-lista ta’ territorji u pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 13(2) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 jidher fil-Parti 2 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artiikolu 3

Mudell tal-passaporti għall-moviment mhux kummerċjali ta’ klieb, qtates jew inmsa

1.   Il-passaport imsemmi fl-Artikolu 21(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 għandu jitfassal f’konformità mal-format u t-tqassim stipulati fil-Parti 1 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament u għandu jikkonforma mar-rekwiżiti addizzjonali stipulati fil-Parti 2 ta’ dak l-Anness.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, il-passaporti maħruġa, skont il-punt (a) tal-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 576/2013, f’wieħed mit-territorji jew pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament għandhom jitfasslu skont il-mudell stipulat fil-Parti 3 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament u għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti addizzjonali stabbiliti fil-Parti 4 ta’ dak l-Anness.

Artikolu 4

Ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-moviment mhux kummerċjali lejn l-Unjoni ta' klieb, qtates jew inmsa

Iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali msemmija fl-Artikolu 25(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 għandu

(a)

jkun imħejji f’konformità mal-mudell stipulat fil-Parti 1 tal-Anness IV ta' dan ir-Regolament;

(b)

jimtela skont in-noti ta' spjegazzjoni stabbiliti fil-Parti 2 ta' dak l-Anness:

(c)

jkun issuppplimentat minn dikjarazzjoni bil-miktub imsemmija fl-Artikolu 25(3) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 li għandha titfassal f’konformità mal-mudell stipulat fit-Taqsima A tal-Parti 3 ta' dak l-Anness u għandu jikkonforma mar-rekwiżiti addizzjonali stipulati fit-Taqsima B tal-Parti 3 ta’ dak l-Anness.

Artikolu 5

Revoki

Id-Deċiżjonijiet 2003/803/KE, 2004/839/KE u 2005/91/KE huma mħassra.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ u applikabbiltà

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mid-29 ta' Diċembru 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Ġunju 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  Ara paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  ĠU L 146, 13.6.2003, p. 1.

(3)  ĠU L 204, 31.7.2012, p. 131.

(4)  ĠU L 79, 30.3.2000, p. 40.

(5)  ĠU L 312, 27.11.2003, p. 1.

(6)  ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54.

(7)  ĠU L 361, 8.12.2004, p. 40.

(8)  ĠU L 31, 4.2.2005, p. 61.

(9)  ĠU L 13, 16.1.1997, p. 28.

(10)  ĠU L 296, 15.11.2011, p. 6.

(11)  ĠU L 55, 25.2.2006, p. 44.


ANNESS I

Format, tqassim u rekwiżiti lingwistiċi tad-dikjarazzjonijiet

imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(2) u tal-Artikolu 11(2) u fil-punt (c) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

PARTI 1

Format u tqassim tad-dikjarazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(2) u tal-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

Image

Test ta 'immaġni

PARTI 2

Format, tqassim u rekwiżiti lingwistiċi tad-dikjarazzjonijiet imsemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

Image

Test ta 'immaġni

PARTI 3

Rekwiżiti lingwistiċi msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(2) u tal-Artikolu 11(2) u fil-punt (c) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

Id-dikjarazzjonijiet għandhom jiġu abbozzati fil-lingwi uffiċjali tal-Stat Membru tad-destinazzjoni/tad-dħul u bl-Ingliż.


ANNESS II

Listi ta' territorji u pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

PARTI 1

Lista ta' territorji u ta' pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

Kodiċi ISO

Territorju jew pajjiż terz

AD

Andorra

CH

L-Isvizzera

FO

Il-Gżejjer Faeroe

GI

Ġibiltà

GL

Il-Groenlandja

HR (*)

Il-Kroazja

IS

L-Islanda

LI

Il-Liechtenstein

MC

Monako

NO

In-Norvegja

SM

San Marino

VA

L-Istat tal-Belt tal-Vatikan


PARTI 2

Lista ta' territorji u ta' pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 13(2) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

Kodiċi ISO

Territorju jew pajjiż terz

Territorji inklużi

AC

Il-Gżira ta' Ascension

 

AE

L-Emirati Għarab Magħquda

 

AG

Antigwa u Barbuda

 

AR

L-Arġentina

 

AU

L-Awstralja

 

AW

Aruba

 

BA

Il-Bosnja-Ħerzegovina

 

BB

Il-Barbados

 

BH

Il-Baħrejn

 

BM

Il-Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius u Saba (il-Gżejjer BES)

 

BY

Il-Belarus

 

CA

Il-Kanada

 

CL

Iċ-Ċilì

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fiġi

 

FK

Il-Gżejjer Falkland

 

HK

Ħong Kong

 

JM

Il-Ġamajka

 

JP

Il-Ġappun

 

KN

Saint Kitts u Nevis

 

KY

Il-Gżejjer Kajman

 

LC

Santa Luċija

 

MS

Montserrat

 

MU

Il-Mawrizju

 

MX

Il-Messiku

 

MY

Il-Malasja

 

NC

Il-Kaledonja Ġdida

 

NZ

In-New Zealand

 

PF

Il-Polineżja Franċiża

 

PM

Saint Pierre u Miquelon

 

RU

Ir-Russja

 

SG

Singapor

 

SH

Sant’Elena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad u Tobago

 

TW

It-Tajwan

 

l-Istati Uniti

L-Istati Uniti tal-Amerika

AS — Is-Samoa Amerikana

GU — Gwam

MP — Il-Gżejjer tal-Marjanas tat-Tramuntana

PR — Puerto Riko

VI — Il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti

VC

Saint Vincent u l-Grenadini

 

VG

Gżejjer Verġni Brittaniċi

 

VU

Il-Vanwatu

 

WF

Wallis u Futuna

 

YT (**)

Il-Majott

 


(*)  Applikabbli biss sakemm dan l-Istat tal-Adeżjoni isir Stat Membru tal-Komunità.

(**)  Applikabbli biss sakemm dan it-territorju jsir reġjun ultraperiferiku tal-Unjoni fit-tifsira tal-Artikolu 349 tat-TFUE.


ANNESS III

Mudelli tal-passaporti għall-moviment mhux kummerċjali ta’ klieb, qtates jew inmsa

PARTI 1

Mudell ta’ passaport maħruġ fi Stat Membru

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

PARTI 2

Rekwiżiti addizzjonali li jikkonċernaw il-passaport maħruġ fi Stat Membru

1.

Format tal-passaport:

Id-dimensjoni tal-passaport għandu jkun 100 × 152 mm.

2.

Qoxra tal-passaport:

(a)

Il-qoxra ta' quddiem:

(i)

kulur: ikħal (PANTONE® Reflex Blue) u stilel sofor (PANTONE® Yellow) fil-kwart ta' fuq li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjoni tal-emblema Ewropea (1).

(ii)

il-kliem “Unjoni Ewropea” u l-isem tal-Istat Membru tal-ħruġ għandhom ikunu stampati bl-istess tipa;

(iii)

il-kodiċi ISO tal-pajjiż tal-Istat Membru tal-ħruġ segwit minn kodiċi alfanumeriku uniku (indikat bħala “numru” fil-mudell tal-passaport stabbilit fil-Parti 1), għandu jkun stampat isfel.

(b)

Ġewwa l-qoxra ta' quddiem u ġewwa l-qoxra ta' wara: kulur abjad;

(c)

Il-qoxra ta' wara: kulur ikħal (PANTONE® Reflex Blue).

3.

Sekwenzi tal-intestaturi u tan-numerazzjoni tal-paġni tal-passaport:

(a)

is-segwenza tal-intestaturi (b’numri Rumani) għandhom ikunu osservati b’mod strett;

(b)

il-paġni tal-passaport għandhom ikunu nnumerati fil-qiegħ ta’ kull paġna fil-format li ġej: “x minn n”, fejn x huwa l-paġna attwali u n huwa n-numru totali tal-paġni tal-passaport;

(c)

il-kodiċi ISO tal-pajjiż tal-Istat Membru tal-ħruġ segwit minn kodiċi alfanumeriku uniku għandhom ikunu stampati fuq kull paġna tal-passaport;

(d)

in-numru ta’ paġni u d-daqs u l-forma tal-kaxxi fil-mudell tal-passaport stabbilit fil-Parti 1 huma indikattivi.

4.

Lingwi:

It-test stampat kollu għandu jkun fil-lingwa(i) uffiċjali tal-Istat Membru tal-ħruġ u bl-Ingliż.

5.

Karatteristiċi tas-sigurtà:

(a)

Wara li l-informazzjoni meħtieġa tkun iddaħħlet fit-Taqsima III tal-passaport, laminat adeżiv trasparenti għandu jissiġilla l-paġna.

(b)

Fejn l-informazzjoni fuq waħda mill-paġni tal-passaport tieħu l-forma ta’ stiker, laminat adeżiv trasparenti għandu jissiġilla dak l-istiker fil-każ fejn dan tal-aħħar ma jispiċċax awtomatikament meta jitneħħa.

PARTI 3

Mudell ta’ passaport maħruġ f’wieħed mit-territorji jew mill-pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

PARTI 4

Rekwiżiti addizzjonali li jikkonċernaw il-passaport maħruġ f’wieħed mit-territorji jew mill-pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament

1.

Format tal-passaport:

Id-dimensjoni tal-passaport għandu jkun 100 × 152 mm.

2.

Qoxra tal-passaport:

(a)

Il-qoxra ta' quddiem:

(i)

kulur: PANTONE® monochrome u l-emblema nazzjonali fil-kwart ta' fuq;

(ii)

il-kodiċi ISO tat-territorju jew tal-pajjiż terz tal-ħruġ segwit minn kodiċi alfanumeriku uniku (indikat bħala “numru” fil-mudell tal-passaport stabbilit fil-Parti 3), għandu jkun stampat isfel.

(b)

Ġewwa l-qoxra ta' quddiem u ġewwa l-qoxra ta' wara: kulur abjad;

(c)

Il-qoxra ta' wara: kulur PANTONE® monochrome.

3.

Sekwenzi tal-intestaturi u tan-numerazzjoni tal-paġni tal-passaport:

(a)

is-segwenza tal-intestaturi (b’numri Rumani) għandhom ikunu osservati b’mod strett;

(b)

il-paġni tal-passaport għandhom ikunu nnumerati fil-qiegħ ta’ kull paġna fil-format li ġej: “x minn n”, fejn x huwa l-paġna attwali u n huwa n-numru totali tal-paġni tal-passaport;

(c)

il-kodiċi ISO tal-pajjiż tal-Istat Membru tal-ħruġ segwit minn kodiċi alfanumeriku uniku għandhom ikunu stampati fuq kull paġna tal-passaport;

(d)

in-numru ta’ paġni u d-daqs u l-forma tal-kaxxi fil-mudell tal-passaport stabbilit fil-Parti 3 huma indikattivi.

4.

Lingwi

It-test stampat kollu għandu jkun fil-lingwa(i) uffiċjali tat-territorju jew tal-pajjiż terz tal-ħruġ u bl-Ingliż.

5.

Karatteristiċi ta' sigurtà

(a)

Wara li l-informazzjoni meħtieġa tkun iddaħħlet fit-Taqsima III tal-passaport, laminat adeżiv trasparenti għandu jissiġilla l-paġna.

(b)

Fejn l-informazzjoni fuq waħda mill-paġni tal-passaport tieħu l-forma ta’ stiker, laminat adeżiv trasparenti għandu jissiġilla dak l-istiker fil-każ fejn dan tal-aħħar ma jispiċċax awtomatikament meta jitneħħa.


(1)  Gwida tal-grafika tal-emblema Ewropea: http://publications.europa.eu/code/mt/mt-5000100.htm


ANNESS IV

PARTI 1

Mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-moviment mhux kummerċjali lejn Stat membru minn territorju jew pajjiż terz ta' klieb, qtates jew inmsa skont l-Artikolu 5(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

PARTI 2

Noti ta’ spjegazzjoni dwar kif għandhom jimtlew iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

(a)

Fejn iċ-ċertifikat jiddikjara li ċerti dikjarazzjonijiet għandhom jinżammu kif imiss, dikjarazzjonijiet li ma jkunux rilevanti jistgħu jkunu ingassati, inizjalati u ttimbrati mill-uffiċjal veterinarju, jew jitħassru għalkollox miċ-ċertifikat.

(b)

L-oriġinali ta' kull ċertifikat għandu jkun magħmul minn folja waħda jew, fejn aktar test huwa meħtieġ, għandu jkun f'tali forma li l-folji kollha meħtieġa jiffurmaw ċertifikat sħiħ integrat li ma jkunx diviżibbli.

(c)

Iċ-ċertifikat għandu jiġi abbozzat f'tal-anqas waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru tad-dħul u bl-Ingliż. Għandu jimtela b'ittri kapitali f'tal-anqas waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru tad-dħul jew bl-Ingliż.

(d)

Jekk maċ-ċertifikat jinhemżu folji ta' karta addizzjonali jew dokumenti ta' sostenn, dawk il-folji ta' karta jew dokument jitqiesu bħala parti mill-kopja oriġinali taċ-ċertifikat billi tiġi ffirmata u ttimbrata kull waħda mill-paġni mill-uffiċjal veterinarju.

(e)

Meta ċ-ċertifikat, inklużi l-folji addizzjonali msemmija fil-punt (d), ikun magħmul minn aktar minn paġna waħda, kull paġna għandha tiġi nnumerata, (numru tal-paġna minn numru totali tal-paġni), fl-aħħar tal-paġna u għandu jkollha fuqha n-numru tar-referenza taċ-ċertifikat indikat mill-awtorità kompetenti fin-naħa ta’ fuq ta kull paġna.

(f)

L-oriġinal taċ-ċertifikat għandu jkun maħruġ minn veterinarju uffiċjali tat-territorju jew tal-pajjiżi terz tal-konsenja jew minn veterinarju awtorizzat u sussegwentement approvat mill-awtorità kompetenti tat-territorju jew f’pajjiżi terzi tal-konsenja. L-awtorità kompetenti tat-territorju jew tal-pajjiż terz tal-konsenja għandhom jiżguraw li jiġu osservati r-regoli u l-prinċipji għaċ-ċertifikazzjoni ekwivalenti għal dawk stipulati fid-Direttiva 96/93/KE.

Il-kulur tal-firma għandu jkun differenti minn dak tal-istampar. Dan ir-rekwiżit japplika wkoll għal timbri għajr dawk ibbuzzati jew b’marka li tidher meta mqiegħda kontra d-dawl.

(g)

In-numru ta’ referenza taċ-ċertifikat imsemmi fil-kaxxi I.2 u II.a. għandu jinħareġ mill-awtorità kompetenti tat-territorju jew tal-pajjiż terz tal-konsenja.

PARTI 3

Parti 3 Dikjarazzjoni bil-miktub imsemmija fl-Artikolu 25(3) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

Taqsima A

Mudell ta' dikjarazzjoni

Image

Test ta 'immaġni

Taqsima B

Rekwiżiti addizzjonali għad-dikjarazzjoni

Id-dikjarazzjoni għandha tiġi abbozzata f'tal-anqas waħda mil-lingwa(i) uffiċjali tal-Istat Membru tad-dħul u bl-Ingliż u għandha timtela b'ittri kapitali.


Top