Help Print this page 

Document 32013R0139

Title and reference
Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 139/2013 tas- 7 ta’ Jannar 2013 li tistipula l-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni ta’ ċerti għasafar fl-Unjoni u l-kondizzjonijiet ta’ kwarantina tagħhom Test b’relevanza għaż-ŻEE
  • In force
OJ L 47, 20.2.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 318 - 334

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/139/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 47/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 139/2013

tas-7 ta’ Jannar 2013

li tistipula l-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni ta’ ċerti għasafar fl-Unjoni u l-kondizzjonijiet ta’ kwarantina tagħhom

(kodifikazzjoni)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/496/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(3) u t-tieni subparagrafu tal-punt (b) tal-Artikolu 10(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ u l-importazzjoni fil-Komunità tal-annimali, is-semen, l-ova u l-embrijoni li m’humiex suġġetti għall-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali kif stabbiliti fir-regoli tal-Komunità msemmija fl-Anness A(I) tad-Direttiva 90/425/KEE (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 17(2)(b) u l-Artikolu 17(3) u l-ewwel u r-raba’ inċiżi tal-Artikolu 18(1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 318/2007 tat-23 ta’ Marzu 2007 li tistipula l-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni ta’ ċerti għasafar fil-Komunità u l-kondizzjonijiet ta’ kwarantina tagħhom (3) ġie emendat kemm-il darba (4) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

Wara t-tifqigħa tal-influwenza tat-tjur patoġenika ħafna ta’ nisel Ażjatiku fix-Xlokk tal-Ażja fl-2004, il-Kummissjoni adottat għadd ta’ Deċiżjonijiet li jipprojbixxu fost kommoditajiet oħrajn l-importazzjoni ta’ għasafar, minbarra t-tjur tal-irziezet, minn pajjiżi terzi affettwati.

(3)

Sabiex jitfassal inventarju tar-riskji li jirriżultaw mill-importazzjoni ta’ għasafar maqbuda, il-Kummissjoni fit-13 ta’ April 2005 talbet lill-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) biex tipprovdi opinjoni xjentifika dwar ir-riskji li jirriżultaw minn importazzjoni ta’ għasafar maqbuda fis-selvaġġ u għasafar imrobbija fil-magħluq minn pajjiżi terzi.

(4)

Wara dik it-talba, il-Bord tal-EFSA fuq is-saħħa u l-benesseri tal-annimali, matul il-laqgħa tiegħu fis-26 u s-27 ta’ Ottubru 2006, adotta Opinjoni Xjentifika dwar ir-riskji fuq is-Saħħa u l-Benesseri tal-Annimali assoċjati mal-importazzjoni ta’ għasafar selvaġġi, minbarra tjur tal-irziezet, fl-Unjoni. Dik l-Opinjoni Xjentifika tidentifika għodod u għażliet possibbli li jistgħu jnaqqsu kwalunkwe riskju għas-saħħa tal-annimali identifikat, relatat mal-importazzjoni tal-għasafar li ma humiex tjur tal-irziezet.

(5)

Waħda mir-rakkomandazzjonijiet tal-Opinjoni Xjentifika tal-EFSA għandha x’taqsam mal-kontrolli mwettqa fil-pajjiżi terzi li jesportaw l-għasafar, minbarra t-tjur tal-irziezet, lejn l-Unjoni. It-titjib fil-waqt tal-esportazzjoni għandu jkollu l-aktar impatt fit-tnaqqis tal-probabbiltà li għasafar infettati jkunu ppreżentati biex jidħlu fl-Unjoni. Għal dik ir-raġuni, il-kondizzjonijiet tal-importazzjoni għandhom jiġu stabbiliti f’dan ir-Regolament b’tali mod li l-importazzjoni tkun permessa biss minn pajjiżi terzi awtorizzati għall-importazzjoni fl-Unjoni ta’ għasafar bħal dawn.

(6)

Rakkomandazzjoni oħra tal-EFSA għandha x’taqsam mal-importazzjoni tal-għasafar maqbuda fis-selvaġġ. L-Opinjoni Xjentifika tidentifika r-riskju kkawżat minn dawk l-għasafar li jistgħu jkunu infettati minħabba tixrid laterali minn għasafar selvaġġi infettati oħrajn mill-ambjent kontaminat, kif ukoll minn propagazzjoni ta’ tjur infettati. Meta jitqies ir-rwol li kellhom l-għasafar migratorji selvaġġi fit-tixrid tal-influwenza tat-tjur mill-Ażja lejn l-Ewropa fl-2005 u fl-2006, huwa xieraq li tkun limitata l-importazzjoni ta’ għasafar, minbarra t-tjur tal-irziezet, għal għasafar imrobbija fil-magħluq biss.

(7)

Huwa rari li tkun tista’ tiddistingwi b’ċertezza bejn għasafar maqbuda fis-selvaġġ u għasafar mrobbija fil-magħluq. Metodi ta’ mmarkar jistgħu jkunu applikati għaż-żewġ tipi ta’għasafar mingħajr ma jkun possibbli li ssir distinzjoni bejn it-tnejn. Għalhekk huwa xieraq li tkun limitata l-importazzjoni ta’ għasafar, minbarra t-tjur tal-irziezet, għal stabbilimenti ta’ tgħammir li huma approvati mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz tal-esportazzjoni, u li jkunu stabbiliti ċerti kondizzjonijiet minimi għal din l-approvazzjoni.

(8)

L-għasafar importati għandhom jiġu ttrasportati direttament lejn faċilità jew ċentru approvat tal-kwarantina fi Stat Membru, fejn għandhom jinżammu sakemm tiġi eliminata l-possibilità ta’ infezzjoni b’influwenza tat-tjur jew bil-marda ta’ Newcastle.

(9)

Jekk l-influwenza tat-tjur jew il-marda ta’ Newcastle tiġi suspettata f’faċilitajiet approvati ta’ kwarantina jew f’unita’ ta’ ċentru ta’ kwarantina approvat, jixraq li wieħed jistenna sakemm is-suspett jiġi kkonfermat u li tiġi eliminata kwalunkwe kawża oħra tas-sintomi tal-marda qabel ma jibdew jinqatlu u jinqerdu l-għasafar fl-istabbiliment affettwat.

(10)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta’ Diċembru 2005 dwar il-miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tat-tjur u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE (5) ġiet adottata sabiex tqis l-esperjenza miksuba fil-kontroll tal-influwenza tat-tjur. Fuq il-bażi ta’ dik id-Direttiva, id-Deċiżjoni 2006/437/KE tal-4 ta’ Awwissu 2006 li tapprova Manwal Dijanjostiku għall-influwenza tat-tjur kif stipulat fid-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE (6) (il-manwal dijanjostiku) ġiet adottata u tistabbilixxi fil-livell tal-Unjoni proċeduri dijanjostiċi, metodi tal-kampjunar u kriterji għall-istima tar-riżultati tat-testijiet fil-laboratorju għall-konferma ta’ tifqigħa tal-influwenza tat-tjur. Għandu jittieħed kont ta’ dik id-Deċiżjoni f’dak li jirrigwardja s-sistemi ta’ testijiet għall-influwenza tat-tjur f’faċilitajiet u f’ċentri ta’ kwarantina approvati.

(11)

Huwa xieraq li jkunu stabbiliti aktar proċeduri ta’ importazzjoni li għandhom x’jaqsmu mat-trasferiment mill-Istazzjon tal-Ispezzjonijiet fil-Fruntiera lejn il-faċilitajiet jew iċ-ċentri ta’ kwarantina approvati mad-dħul fl-Unjoni sabiex ikun żgurat li għasafar importati jaslu fil-faċilità jew fiċ-ċentru ta’ kwarantina approvati li jkunu magħżula f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.

(12)

Faċilitajiet u ċentri tal-kwarantina approvati, il-lista ta’ liema ċentri għandha tiġi ppubblikata minn Stati Membri, għandhom jikkonformaw ma’ ċerti kundizzjonijiet minimi.

(13)

Ċerti importazzjonijiet ta’ għasafar huma koperti minn leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni. Għalhekk, huma għandhom jiġu esklużi mill-iskop ta’ dan ir-Regolament.

(14)

Ir-riskju għas-saħħa tal-annimali li jirriżulta minn ħamiem tat-tlielaq li jinġiebu fil-fl-Unjoni biex jinħelsu mill-ġdid sabiex ikunu jistgħu jtiru lura lejn l-oriġini tagħhom huwa tali li għandhom jiġu esklużi mill-iskop ta’ dan ir-Regolament.

(15)

Barra minn dan, ċerti pajjiżi terzi għandhom kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li huma ekwivalenti għal dawk stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Għalhekk, l-importazzjoni ta’ għasafar minn dawk il-pajjiżi għandha tiġi eskluża mill-iskop ta’ dan ir-Regolament.

(16)

Ċerti derogi għandhom ukoll jitqiesu għal dawk l-għasafar li jinstabu li huma infettati b’influwenza tat-tjur b’livelli patoġeniċi baxxi u bil-marda ta’ Newcastle f’faċilità jew f’ċentru ta’ kwarantina approvati, f’dawk il-każijiet fejn l-okkorrenza tal-marda ma tirriżultax f’riskju għall-istat ta’ saħħa tal-annimali tal-Unjoni.

(17)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni ta’ ċerti għasafar fl-Unjoni, mill-pajjiżi terzi u partijiet minnhom imsemmija fl-Anness I, u l-kondizzjonijiet ta’ kwarantina għal din l-importazzjoni.

Artikolu 2

Ambitu

Dan ir-Regolament ser japplika għal annimali tal-ispeċi tat-tjur.

Madankollu, ma għandux japplika għal:

(a)

tjur;

(b)

għasafar importati għal programmi ta’ konservazzjoni approvati mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tad-destinazzjoni;

(c)

annimali domestiċi msemmija fit-tielet paragrafu tal-Artikolu 1 tad-Direttiva 92/65/KEE, li jakkumpanjaw lil sidhom;

(d)

għasafar maħsuba għal ġonna żooloġiċi, ċirki, parks ta’ divertiment jew esperimenti;

(e)

għasafar iddestinati għal korpi, istituti jew ċentri approvati skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva 92/65/KEE;

(f)

ħamiem tat-tlielaq li huma introdotti fit-territorju tal-Unjoni minn pajjiż terz ġar fejn huma normalment residenti u wara jinħelsu immedjatament bl-istennija li huma jtiru lura lejn dak il-pajjiż terz;

(g)

għasafar importati minn Andorra, il-Liechtenstein, Monako, in-Norveġja, San Marino, l-Iżvizzera, u l-Istat tal-Belt tal-Vatikan.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet tad-Direttivi tal-Kunsill 2005/94/KE għandhom japplikaw ħlief għad-definizzjoni ta’ tjur fil-punt 4 tal-Artikolu 2 ta’ dik id-Direttiva. Għal finijiet ta’ dan ir-Regolament ‘tjur’ tfisser pollam, dundjani, fargħuni, papri, wiżż, summien, ħamiem, faġani, perniċi u ratiti (Ratitae) mkabbra jew miżmuma mill-bniedem għat-tgħammir, għall-produzzjoni tal-laħam jew tal-bajd għall-konsum, jew għall-popolament mill-ġdid tal-provvista tat-tjur tal-kaċċa.

Il-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw ukoll:

(a)

“għasafar” tfisser annimali tal-ispeċi tat-tjur minbarra dawk imsemmija fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 2;

(b)

“stabbiliment tat-tgħammir approvat” ifisser:

(i)

stabbiliment użat esklussivament għat-tgħammir tal-għasafar; u

(ii)

li ġie spezzjonat u approvat mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz li jesporta għall-konformità mal-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 4 u fl-Anness II;

(c)

“għasafar imrobbija fil-magħluq” tfisser għasafar li ma nqabdux fis-selvaġġ imma kienu mwielda u mrobbija fil-magħluq minn ġenituri li tgħammru jew kellhom gameti trasferiti mod ieħor fil-magħluq;

(d)

“ċurkett fis-sieq magħluq u kontinwu” tfisser ċurkett jew faxxa f’ċirku kontinwu, bla ebda qsim jew tgħaqqid, li ma kienx imbagħbas b’xi mod, ta’ qies li ma jistax jitneħħa mill-għasfur meta siequ tkun kibret għal kollox wara li jkun ġie applikat fl-ewwel ġranet tal-ħajja tal-għasfur u li kien manifatturat kummerċjalment għal dak il-għan;

(e)

“faċilità ta’ kwarantina approvata” tfisser post, li ma huwiex ċentru ta’ kwarantina:

(i)

fejn isseħħ il-kwarantina ta’ għasafar importati;

(ii)

li ġie spezzjonat u approvat mill-awtorità kompetenti għall-konformità mal-kondizzjonijiet minimi stipulati fl-Artikolu 6 u fl-Anness IV;

(f)

“ċentru ta’ kwarantina approvat” ifisser bini:

(i)

fejn isseħħ il-kwarantina ta’ għasafar importati;

(ii)

li jkun fih numru ta’ unitajiet, li huma separati operazzjonalment u fiżikament minn xulxin u fejn kull unità jkun fiha biss għasafar tal-istess kunsinna, bl-istess stat ta’ saħħa, u għalhekk tikkonsisti f’unità epidemjoloġika waħda;

(iii)

li ġie spezzjonat u approvat mill-awtorità kompetenti għall-konformità mal-kondizzjonijiet minimi stipulati fl-Artikolu 6 u fl-Anness IV;

(g)

“għasafar tas-sentinella” jfissru tjur li għandhom jintużaw bħala għajnuna dijanjostika waqt il-kwarantina;

(h)

“manwal dijanjostiku” jfisser il-Manwal Dijanjostiku għall-influwenza tat-tjur stipulat fl-Anness għad-Deċiżjoni 2006/437/KE.

Artikolu 4

Stabbilimenti tat-tgħammir approvati

L-istabbilimenti tat- tgħammir approvati għandhom jikkonformaw mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-istabbiliment tat-tgħammir għandu jiġi approvat mill-awtorità kompetenti skont il-kondizzjonijiet stipulati fl-Anness II, u assenjat numru tal-approvazzjoni;

(b)

dak in-numru tal-approvazzjoni jrid ikun ġie kkomunikat lill-Kummissjoni minn dik l-awtorità;

(c)

l-isem u n-numru tal-approvazzjoni tal-istabbiliment tat-tgħammir iridu jidhru fuq lista ta’ stabbilimenti tat-tgħammir imfassla mill-Kummissjoni;

(d)

l-approvazzjoni tal-istabbiliment tat-tgħammir għandha tiġi rtirata jew sospiża minnufih mill-awtorità kompetenti meta hi ma tibqax konformi mal-kondizzjonijiet stipulati fl-Anness II u l-Kummissjoni għandha tiġi mgħarrfa b’dan minnufih.

Artikolu 5

Il-kondizzjonijiet għall-importazzjoni

L-importazzjonijiet tal-għasafar għandhom jiġu awtorizzati biss jekk l-għasafar jikkonformaw mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-għasafar huma għasafar mgħammra fil-magħluq;

(b)

l-għasafar għandhom joriġinaw minn pajjiżi terzi jew partijiet minnhom imsemmija fl-Anness I;

(c)

l-għasafar li ġejjin minn stabbilimenti tat-tgħammir approvati li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 4;

(d)

l-għasafar kienu soġġetti għal test tal-laboratorju għall-individwazzjoni tal-mikrobu minn 7 sa 14-il jum qabel l-imbark b’riżultati negattivi għal kull virus tal-influwenza tat-tjur u tal-marda ta’ Newcastle;

(e)

l-għasafar ma ġewx imlaqqma kontra l-influwenza tat-tjur;

(f)

l-għasafar huma akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali skont il-mudell stipulat fl-Anness III (“iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali”);

(g)

l-għasafar jiġu identifikati b’numru ta’ identifikazzjoni individwali permezz ta’ ċurkett fis-sieq magħluq u kontinwu mmarkat unikament jew ċippa elettronika skont l-Artikolu 66(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 (7);

(h)

in-numru tal-identifikazzjoni individwali taċ-ċrieket fis-sieq jew ċipep elettroniċi stabbiliti fil-punt (g) għandu jinkludi mill-inqas li ġej:

il-kodiċi ISO tal-pajjiż terz li jesporta li jagħmel l-identifikazzjoni;

numru tas-serje uniku;

(i)

in-numru tal-identifikazzjoni individwali stabbilit fil-punt (g) għandu jiġi rreġistrat fuq iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali;

(j)

l-għasafar ikunu trasportati f’kontenituri ġodda li huma identifikati individwalment fuq barra b’numru ta’ identifikazzjoni li jrid jikkorrispondi man-numru ta’ identifikazzjoni indikat fuq iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali.

Artikolu 6

Faċilitajiet u ċentri tal-kwarantina approvati

Il-faċilitajiet u ċ-ċentri tal-kwarantina approvati għandhom jikkonformaw mal-kundizzjonijiet minimi stabbiliti fl-Anness IV.

Kull Stat Membru għandu jfassal u jżomm aġġornata lista taċ-ċentri u l-faċilitajiet tal-kwarantina approvati u n-numri tal-approvazzjoni tagħhom u jqiegħdha għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, tal-Istati Membri l-oħra u tal-pubbliku.

Artikolu 7

Trasport dirett ta’ għasafar lejn faċilitajiet jew ċentri ta’ kwarantina approvati

L-għasafar għandhom jiġu trasportati direttament mill-istazzjon tal-ispezzjonijiet fil-fruntiera lejn faċilità jew ċentru ta’ kwarantina approvati f’gaġeġ jew f’ċestuni.

Il-ħin totali tal-vjaġġ minn dak il-post għal dik il-faċilità jew dak iċ-ċentru ta’ kwarantina normalment ma jistax jaqbeż id-disa’ sigħat.

Meta jintużaw vetturi għal dan il-vjaġġ huma għandhom ikunu ssiġillati mill-awtoritajiet kompetenti b’siġill għal kontra t-tbagħbis.

Artikolu 8

Attestazzjoni

L-importaturi jew l-aġenti tagħhom għandhom jipprovdu attestazzjoni bil-miktub, fil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru tad-dħul, u ffirmata mill-persuna responsabbli għall-faċilità jew għaċ-ċentru ta’ kwarantina li tiċċertifika li l-għasafar ser ikunu aċċettati għall-kwarantina.

L-attestazzjoni għandha:

(a)

tindika b’mod ċar l-isem u l-indirizz u n-numru tal-approvazzjoni tal-faċilità jew taċ-ċentru ta’ kwarantina;

(b)

tasal fl-istazzjon tal-ispezzjonijiet fil-fruntiera permezz ta’ e-mail jew fax qabel il-ħin tal-wasla tal-kunsinna f’dak l-istazzjon jew għandha tiġi ppreżentata mill-importatur jew l-aġent tiegħu qabel ma jinħelsu l-għasafar mill-istazzjon tal-ispezzjonijiet fil-fruntiera.

Artikolu 9

Tranżitu ta’ għasafar fl-Unjoni

Meta l-għasafar jiġu introdotti fl-Unjoni permezz ta’ Stat Membru li mhux dak tad-destinazzjoni, għandhom jittieħdu l-miżuri kollha biex ikun żgurat li l-kunsinna tasal fl-Istat Membru tad-destinazzjoni mixtieq.

Artikolu 10

Monitoraġġ tat-trasport tal-għasafar

1.   Meta l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tistipula l-monitoraġġ tal-għasafar mill-istazzjon tal-ispezzjonijiet fil-fruntiera sal-faċilità jew ċentru ta’ kwarantina approvati fil-post tad-destinazzjoni, l-iskambji ta’ informazzjoni li ġejjin se jkunu pprovduti:

(a)

il-veterinarju uffiċjali responsabbli għall-istazzjon tal-ispezzjonijiet fil-fruntiera għandu jgħarraf lill-awtorità kompetenti responsabbli għall-faċilità jew ċentru ta’ kwarantina approvati fil-post tad-destinazzjoni bil-kunsinna, bil-post tal-oriġini u bil-post tad-destinazzjoni tal-għasafar permezz tan-netwerk ta’ TRACES;

(b)

il-persuna responsabbli għall-faċilità jew ċentru ta’ kwarantina tad-destinazzjoni approvati għandhom jgħarrfu permezz ta’ e-mail jew fax, fi żmien jum tax-xogħol mid-data tal-wasla tal-kunsinna fil-faċilità jew fiċ-ċentru ta’ kwarantina, lill-veterinarju uffiċjali responsabbli għall-faċilità jew ċentru ta’ kwarantina approvati fil-post tad-destinazzjoni bil-wasla tal-kunsinna fid-destinazzjoni tagħha;

(c)

il-veterinarju uffiċjali responsabbli għall-faċilità jew ċentru ta’ kwarantina approvati fil-post tad-destinazzjoni tal-kunsinna għandu jgħarraf permezz tan-netwerk ta’ TRACES, fi żmien tlett ijiem ta’ xogħol mid-data tal-wasla tal-kunsinna fil-faċilità jew fiċ-ċentru ta’ kwarantina, lill-veterinarju uffiċjali responsabbli għall-istazzjon tal-ispezzjonijiet fil-fruntiera li għarrfu bl-imbark tal-kunsinna bil-wasla tal-kunsinna fid-destinazzjoni tagħha.

2.   Jekk tkun ipprovduta konferma lill-awtorità kompetenti responsabbli għall-istazzjon tal-ispezzjonijiet fil-fruntiera, li l-għasafar iddikjarati li huma maħsuba għal faċilità jew ċentru ta’ kwarantina approvati ma waslux fid-destinazzjoni tagħhom fi żmien tlett ijiem ta’ xogħol mid-data ta’ meta mistennija l-wasla tal-kunsinna fil-faċilità jew ċentru ta’ kwarantina, l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-miżuri xierqa fir-rigward tal-persuna responsabbli għall-kunsinna.

Artikolu 11

Dispożizzjonijiet għall-kwarantina

1.   L-għasafar għandhom ikunu taħt kwarantina mill-inqas għal 30 ġurnata ġo faċilità jew ċentru ta’ kwarantina approvati (“il-kwarantina”).

2.   Għall-inqas fil-bidu u fl-aħħar tal-kwarantina ta’ kull kunsinna, il-veterinarju uffiċjali għandu jispezzjona l-kondizzjonijiet tal-kwarantina, inkluż eżami tar-reġistri tal-mewt u spezzjoni klinika tal-għasafar fil-faċilità tal-kwarantina approvata jew f’kull unità taċ-ċentru tal-kwarantina approvat.

Madankollu, il-veterinarju uffiċjali għandu jwettaq spezzjonijiet b’mod aktar frekwenti jekk meħtieġa mis-sitwazzjoni tal-mard.

Artikolu 12

L-eżami, it-teħid tal-kampjuni u l-ittestjar li għandhom jitwettqu b’rabta ma’ kunsinna waqt il-kwarantina

1.   Il-proċeduri ta’ eżami, teħid tal-kampjuni u ttestjar għall-influwenza tat-tjur u l-marda ta’ Newcastle, stabbiliti fl-Anness V, għandhom jitwettqu wara l-wasla tal-għasafar fil-kwarantina.

2.   Meta jiġu użati l-għasafar tas-sentinella għandu jkun użat minimu ta’ għaxar għasafar tas-sentinella fil-faċilità ta’ kwarantina approvata jew f’kull unità taċ-ċentru ta’ kwarantina approvat.

3.   L-għasafar tas-sentinella li jkunu użati għal proċeduri ta’ eżami, teħid tal-kampjuni u ttestjar għandu:

(a)

ikollhom mill-inqas tliet ġimgħat u jkunu użati darba biss għal dawk l-għanijiet;

(b)

ikollhom ċinga fis-sieq għal għanijiet ta’ identifikazzjoni jew ikunu identifikati b’identifikazzjoni oħra li ma tistax titneħħa;

(c)

ma jkunux imlaqqma u jkunu nstabu sero-negattivi għall-influwenza tat-tjur u għall-marda ta’ Newcastle fi żmien 14-il ġurnata qabel id-data tal-bidu tal-kwarantina;

(d)

jitqiegħdu fil-faċilità ta’ kwarantina approvata jew f’unità taċ-ċentru ta’ kwarantina approvat qabel il-wasla tal-għasafar fl-ispazju tal-ajru komuni u l-aktar qrib possibbli tal-għasafar b’tali mod li jkun żgurat il-kuntatt mill-qrib bejn l-għasafar tas-sentinella u l-ħmieġ tal-għasafar fil-kwarantina.

Artikolu 13

L-azzjoni fil-każ ta’ suspett ta’ mard f’faċilità jew ċentru tal-kwarantina approvati

1.   Jekk, waqt il-kwarantina f’faċilità approvata tal-kwarantina, ikun hemm suspett li għasfur wieħed jew aktar u/jew għasfur tas-sentinella wieħed jew aktar ikunu infettati bl-influwenza avjarja jew bil-marda ta’ Newcastle, għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin:

(a)

l-awtorità kompetenti għandha tqiegħed il-faċilità approvata tal-kwarantina taħt superviżjoni uffiċjali;

(b)

għandhom jittieħdu kampjuni għal eżami viroloġiku kif stabbilit fil-punt 2 tal-Anness V minn dawk l-għasafar u l-għasafar tas-sentinella u għandhom jiġu analizzati skont dan;

(c)

ebda għasfur ma għandu jidħol jew joħroġ mill-faċilità approvata tal-kwarantina sakemm jiġi eliminat is-suspett.

2.   Jekk is-suspett ta’ influwenza avjarja jew tal-marda ta’ Newcastle fil-faċilità approvata tal-kwarantina milquta, kif imsemmi fil-paragrafu 1, jiġi kkonfermat, għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin:

(a)

l-għasafar kollha u l-għasafar sentinella kollha fil-faċilità approvata tal-kwarantina għandhom jinqatlu u jinqerdu;

(b)

il-faċilità approvata tal-kwarantina għandha tiġi mnaddfa u ddiżinfettata;

(c)

l-ebda għasfur ma għandu jidħol fil-faċilità approvata tal-kwarantina sa 21 jum wara l-aħħar tindifa u diżinfettazzjoni.

3.   Jekk waqt il-kwarantina f’ċentru approvat tal-kwarantina, ikun hemm suspett li għasfur wieħed jew aktar u/jew għasfur tas-sentinella wieħed jew aktar f’unità taċ-ċentru tal-kwarantina jkunu infettati bl-influwenza avjarja jew bil-marda ta’ Newcastle, għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin:

(a)

l-awtorità kompetenti għandha tqiegħed iċ-ċentru approvat tal-kwarantina taħt superviżjoni uffiċjali;

(b)

għandhom jittieħdu kampjuni għal eżami viroloġiku kif stabbilit fil-punt 2 tal-Anness V minn dawk l-għasafar u l-għasafar tas-sentinella u għandhom jiġu analizzati skont dan;

(c)

ebda għasfur ma għandu jidħol jew joħroġ miċ-ċentru approvat tal-kwarantina sakemm jiġi eliminat is-suspett.

4.   Jekk is-suspett ta’ influwenza avjarja jew tal-marda ta’ Newcastle fl-unità affettwata taċ-ċentru approvat tal-kwarantina kif imsemmi fil-paragrafu 3 jiġi kkonfermat, għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin:

(a)

l-għasafar kollha u l-għasafar sentinella kollha fl-unità affettwata taċ-ċentru approvat tal-kwarantina għandhom jinqatlu u jinqerdu;

(b)

l-unità kkonċernata għandha tiġi mnaddfa u ddiżinfettata;

(c)

għandhom jittieħdu l-kampjuni li ġejjin:

(i)

meta jintużaw għasafar tas-sentinella, mhux qabel 21 jum wara l-aħħar tindifa u diżinfettazzjoni tal-unità kkonċernata, għandhom jittieħdu l-kampjuni għal eżami viroloġiku, kif stabbilit fl-Anness V minn għasafar tas-sentinella fl-unitajiet tal-kwarantina l-oħrajn; jew

(ii)

meta ma jiġu użati l-ebda għasafar tas-sentinella, matul 7 sa 15-il jum wara l-aħħar tindifa u diżinfettazzjoni, għandhom jittieħdu kampjuni għal eżami viroloġiku, kif stabbilit fil-punt 2 tal-Anness V, minn għasafar fl-unitajiet tal-kwarantina l-oħrajn;

(d)

l-ebda għasfur ma jista’ joħroġ miċ-ċentru approvat tal-kwarantina sakemm irriżultati tat-teħid tal-kampjuni previsti fil-punt (c) jiġu kkonfermati negattivi.

5.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bi kwalunkwe miżura meħuda skont dan l-Artikolu.

Artikolu 14

Id-derogi li għandhom x’jaqsmu ma’ sejba pożittiva tal-influwenza tat-tjur b’livelli patoġeniċi baxxi u tal-marda ta’ Newcastle f’faċilità jew f’ċentru ta’ kwarantina approvati

1.   Meta waqt il-kwarantina għasfur wieħed jew aktar u/jew għasfur tas-sentinella wieħed jew aktar jinstabu li jkunu infettati bl-influwenza avjarja b’patoġeniċità baxxa (LPAI) jew bil-marda ta’ Newcastle, l-awtorità kompetenti tista’, fuq il-bażi ta’ stima tar-riskju, tagħti derogi mill-miżuri previsti fl-Artikolu 13(2)(a) u (4)(a), sakemm dawn id-derogi ma jipperikolawx il-kontroll tal-mard (“id-deroga”).

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu immedjatament lill-Kummissjoni dwar xi derogi simili.

2.   Meta veterinarju uffiċjali jispezzjona faċilità jew ċentru ta’ kwarantina approvati li jkunu ngħataw deroga, u wieħed jew aktar mill-għasafar u/jew għasafar tas-sentinella jinstabu li huma infettati bl-LPAI jew bil-marda ta’ Newcastle, il-miżuri stabbiliti fil-paragrafi 3 sa 7 għandhom jiġu mħarsa.

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu immedjatament lill-Kummissjoni dwar xi miżuri bħal dawn.

3.   Fil-każ ta’ sejba pożittiva ta’ LPAI, minflok il-kampjuni standard kif previsti fil-manwal dijanjostiku, il-kampjuni li ġejjin għandhom jittieħdu għal ittestjar fil-laboratorju, 21 ġurnata wara d-data tal-aħħar sejba pożittiva ta’ LPAI fil-faċilità ta’ kwarantina approvata jew minn kull unità fiċ-ċentru ta’ kwarantina approvat u f’intervalli ta’ 21 ġurnata:

(a)

kampjuni ta’ xi għasafar tas-sentinella mejta jew għasafar oħra li jkunu preżenti fil-waqt tat-teħid tal-kampjuni;

(b)

kampjuni trakeali/orofarinġali u mill-kloaka għall-inqas minn 60 għasfur jew mill-għasafar kollha meta hemm inqas minn 60 preżenti fil-faċilità ta’ kwarantina approvata jew fl-unità kkonċernata taċ-ċentru ta’ kwarantina approvat; jew jekk l-għasafar huma żgħar, eżotiċi u ma humiex imdorrija jinżammu fl-idejn jew jekk jinżammu fl-idejn jistgħu ikunu ta’ periklu għan-nies, għandhom jinġabru kampjuni ta’ feċi friski; it-teħid tal-kampjuni u l-ittestjar fil-laboratorju ta’ dawn il-kampjuni għandhom ikomplu sakemm jinkisbu żewġ riżultati tal-laboratorju negattivi konsekuttivi li għandhom ikunu mill-inqas f’intervall ta’ 21 ġurnata.

Madankollu, l-awtorità kompetenti tista’ tagħti derogi mid-daqs tal-kampjun previst f’dan il-paragrafu, fuq il-bażi tar-riżultat ta’ stima tar-riskji.

4.   Fil-każ ta’ sejba pożittiva tal-marda ta’ Newcastle, l-awtorità kompetenti tista’ tagħti deroga biss sakemm fit-30 ġurnata wara l-mewt jew il-fejqan kliniku tal-aħħar każ ta’ dik il-marda, it-teħid tal-kampjuni skont il-punti 1 u 2 tal-Anness V, filwaqt li ma titqiesx ir-referenza għall-perjodu ta’ żmien speċifikat, ikun twettaq b’riżultati negattivi.

5.   L-għasafar m’għandhomx jinħelsu mill-kwarantina sakemm mill-inqas il-perjodu tal-ittestjar fil-laboratorju previst fil-paragrafu 3 ikun skada.

6.   Il-faċilità ta’ kwarantina approvata jew l-unità kkonċernata taċ-ċentru ta’ kwarantina approvat għandha tiġi mnaddfa u ddiżinfettata wara li tkun ġiet imbattla. Kwalunkwe materjal jew skart li x’aktarx ġie kkontaminat għandu jitneħħa b’tali mod li jiżgura li l-patoġenu ma jinxteridx u jinqered b’tali mod li jiggarantixxi l-qerda tal-virus tal-LPAI u tal-marda ta’ Newcastle li jkunu preżenti. Ma’ dan, il-kampjuni kif ukoll l-iskart kollu li jkun akkumula matul il-perjodu tal-ittestjar fil-laboratorju previst fil-paragrafu 3 għandu wkoll jiġi meqrud ġaladarba jgħaddi dak il-perjodu..

7.   Il-popolazzjoni mill-ġdid tal-faċilità jew taċ-ċentru ta’ kwarantina approvati m’għandhiex issir għal perjodu ta’ 21 ġurnata wara d-data tat-tlestija tal-aħħar tindifa u diżinfettazzjoni kif previst fil-paragrafu 6.

Artikolu 15

Azzjoni fil-każ ta’ suspett ta’ Chlamydiosis

Jekk waqt il-kwarantina f’faċilità jew ċentru ta’ kwarantina approvati, ikun hemm suspett jew konferma li psittaciformes ikunu infettati bil-Chlamydophyla psittaci l-għasafar kollha tal-kunsinna għandhom jiġu ttrattati b’metodu approvat mill-awtorità kompetenti u l-kwarantina għandha tiġi estiża għal mill-inqas xahrejn wara d-data tal-aħħar każ irreġistrat.

Artikolu 16

Rilaxx minn kwarantina

L-għasafar għandhom joħorġu biss mill-kwarantina f’faċilità jew ċentru ta’ kwarantina approvati, fuq awtorizzazzjoni bil-miktub minn veterinarju uffiċjali.

Artikolu 17

Rekwiżiti ta’ notifika u rappurtaġġ

1.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni fi żmien 24 siegħa kull każ ta’ influwenza tat-tjur jew ta’ marda ta’ Newcastle li jinstab f’faċilità jew ċentru ta’ kwarantina approvati.

2.   L-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja fuq bażi annwali:

(a)

in-numru ta’ għasafar importati permezz ta’ faċilitajiet u ċentri ta’ kwarantina approvati għal kull speċi u għal kull stabbiliment tat-tgħammir tal-oriġini approvat;

(b)

informazzjoni dwar ir-rata ta’ mortalità għal għasafar importati mill-proċedura ta’ ertifikazzjoni għas-saħħa tal-annimali fil-pajjiż tal-oriġini sat-tmiem tal-kwarantina;

(c)

in-numru ta’ każijiet ta’ sejbiet pożittivi ta’ influwenza tat-tjur, tal-marda ta’ ewcastle u ta’ Chlamydophila psittaci f’faċilitajiet jew ċentri ta’ kwarantina approvati.

Artikolu 18

Spejjeż li għandhom x’jaqsmu mal-kwarantina

L-ispejjeż kollha tal-kwarantina li saru minħabba l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jitħallsu mill-importatur.

Artikolu 19

Revoka

Ir-Regolament (KE) Nru 318/2007 huwa mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VII.

Artikolu 20

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Jannar 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 268, 24.9.1991, p. 56.

(2)  ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54.

(3)  ĠU L 56M, 29.2.2008, p. 165.

(4)  Ara l-Anness VI.

(5)  ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16.

(6)  ĠU L 237, 31.8.2006, p. 1.

(7)  ĠU L 166, 19.6.2006, p. 1.


ANNESS I

Lista ta’ pajjiżi terzi li minnhom huma awtorizzati l-importazzjoniijiet ta’ għasafar imrobbija fil-magħluq

1.

Il-pajjiżi terzi jew partijiet minnhom elenkati fil-kolonni 1 u 3 tat-tabella fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 798/2008 (1), fejn il-kolonna 4 ta’ dik it-tabella tistipula mudell taċ-ċertifikat veterinarju għat-tjur tat-tgħammir jew għat-tjur produttivi li mhumiex ratiti (BPP);

2.

Arġentina;

3.

Il-Filippini: National Capital Region.


(1)  ĠU L 226, 23.8.2008, p. 1.


ANNESS II

Il-kondizzjonijiet li jirregolaw l-approvazzjoni tal-istabbilimenti tat-tgħammir fil-pajjiż terz tal-oriġini kif previst fl-artikolu 4

KAPITOLU 1

L-approvazzjoni tal-istabbilimenti tat-tgħammir

Sabiex jingħata l-approvazzjoni kif previst fl-Artikolu 4, l-istabbiliment tat-tgħammir għandu jikkonforma mal-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu.

(1)

L-istabbiliment tat-tgħammir għandu jkun immarkat b’mod ċar u sseparat mill-ambjent tiegħu jew l-annimali jkunu magħluqa u mqiegħda b’mod li ma jkunux ta’ riskju sanitarju għall-azjendi tal-annimali li l-istat ta’ saħħa tagħhom jista’ jitqiegħed fil-periklu.

(2)

Għandu jkollu mezzi xierqa sabiex l-annimali jinqabdu, jingħalqu u jkunu iżolati u jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu faċilitajiet ta’ kwarantina xierqa u proċeduri approvati għal annimali li ġejjin minn stabbilimenti mhux approvati.

(3)

Il-persuna responsabbli għall-istabbiliment tat-tgħammir għandu jkollha esperjenza adegwata fit-tgħammir tal-għasafar.

(4)

L-istabbiliment tat-tgħammir għandu jkun ħieles mill-influwenza tat-tjur, mill-marda ta’ Newcastle u mill-Chlamydophila psittaci; sabiex jiġi ddikjarat ħieles minn dak il-mard, l-awtorità kompetenti għandha tagħmel eżami tar-reġistri dwar l-istat ta’ saħħa tal-annimali miżmuma mill-inqas għat-tliet snin preċedenti qabel id-data tal-applikazzjoni għall-approvazzjoni, u tar-riżultati tat-testijiet kliniċi u tal-laboratorji mwettqa fuq l-annimali hemm ġew. Madankollu, l-istabbilimenti tat-tgħammir ġodda għandhom jiġu approvati biss skont ir-riżultati tat-testijiet kliniċi u tal-laboratorji mwettqa fuq l-annimali li jinsabu f’dawn l-istabbilimenti.

(5)

Għandu jżomm reġistri aġġornati li jindikaw:

(a)

in-numru u l-identità (età, sess, speċi u numru tal-identifikazzjoni individwali fejn hu prattiku) tal-annimali ta’ kull speċi preżenti fl-istabbiliment tat-tgħammir;

(b)

in-numru u l-identità (età, sess, speċi u n-numru tal-identifikazzjoni individwali fejn hu prattiku) tal-annimali li jaslu fl-istabbiliment tat-tgħammir jew jitilqu minnu, flimkien mal-informazzjoni dwar l-oriġini jew id-destinazzjoni tagħhom, it-trasport minn jew sal-istabbiliment tat-tgħammir u l-istat tas-saħħa tal-annimali;

(c)

ir-riżultati tat-testijiet tad-demm jew xi proċeduri dijanjostiċi oħra;

(d)

il-każijiet ta’ mard u, fejn xieraq, it-trattament mogħti;

(e)

ir-riżultati tal-eżamijiet post-mortem fuq annimali li mietu fl-istabbiliment tat-tgħammir, inklużi annimali li twieldu mejta;

(f)

l-osservazzjonijiet li saru waqt xi perjodu ta’ iżolament jew kwarantina.

(6)

L-istabbiliment tat-tgħammir għandu jkollu jew arranġament ma’ laboratorju kompetenti biex iwettaq eżamijiet post-mortem, jew ikollu post wieħed jew aktar xierqa fejn dawn l-eżamijiet jistgħu jitwettqu minn persuna kompetenti taħt l-awtorità tal-veterinarju approvat.

(7)

L-istabbilimenti tat-tgħammir irid ikollhom jew arranġamenti xierqa jew faċilitajiet fuq il-post għar-rimi xieraq tal-iġsma ta’ annimali li jmutu minn marda jew li jiġu ewtanizzati.

(8)

L-istabbiliment tat-tgħammir għandu jiżgura, permezz ta’ kuntratt jew strument legali, is-servizzi ta’ veterinarju approvat minn u taħt il-kontroll tal-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz li jesporta, li:

(a)

għandu jiżgura li l-miżuri xierqa ta’ sorveljanza u kontroll tal-mard li għandhom x’jaqsmu mas-sitwazzjoni tal-mard fil-pajjiż jiġu approvati mill-awtorità kompetenti u applikati fl-istabbiliment tat-tgħammir. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu:

(i)

pjan ta’ sorveljanza annwali tal-mard li jinkludi kontroll xieraq fuq l-annimali għaż-żoonożi,

(ii)

testijiet kliniċi, tal-laboratorju, u post-mortem ta’ annimali suspettati li jkunu infettati minn mard li jittieħed,

(iii)

tilqim ta’ annimali suxxettibbli kontra mard infettiv kif xieraq, b’konformità mal-Manwal tat-Testijiet Dijanjostiċi u t-Tilqim għall-Annimali Terrestri tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE);

(b)

għandu jiżgura li xi mwiet suspettużi jew il-preżenza ta’ xi sintomi oħrajn li jissuġġerixxu li l-annimali ħadu l-influwenza tat-tjur, il-marda ta’ Newcastle jew il-Chlamydophila psittaci jkunu mgħarrfa mingħajr dewmien lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz;

(c)

għandu jiżgura li l-annimali li jidħlu fl-istabbiliment tat-tgħammir ikunu ġew iżolati kif meħtieġ, u skont ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u l-istruzzjonijiet, jekk hemm, mogħtija mill-awtorità kompetenti;

(d)

għandu jkun responsabbli għall-konformità ta’ kuljum mal-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali ta’ dan ir-Regolament u tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-benessri tal-annimali waqt it-trasport.

(9)

Jekk l-istabbilimenti tat-tgħammir irabbu annimali maħsuba għal laboratorji li jwettqu l-esperimenti, il-kura ġenerali u l-akkommodazzjoni ta’ dawn l-annimali għandhom ikunu konformi mal-ħtiġiet tal-Artikolu 33 tad-Direttiva 2010/63/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

KAPITOLU 2

Iż-żamma tal-approvazzjoni tal-istabbilimenti tat-tgħammir

L-istabbilimenti tat-tgħammir għandhom jibqgħu approvati biss bħala tali jekk ikunu konformi mal-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu:

(1)

Il-postijiet huma taħt il-kontroll ta’ veterinarju uffiċjali mill-awtorità kompetenti, li għandu:

(a)

jiżgura li l-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament jintlaħqu;

(b)

iżur il-post tal-istabbiliment tat-tgħammir mill-inqas darba fis-sena;

(c)

jivverifika l-attività tal-veterinarju approvat u l-implimentazzjoni tal-pjan annwali ta’ sorveljanza tal-mard;

(d)

jivverifika li r-riżultati tat-testijiet kliniċi, post-mortem u tal-laboratorju fuq l-annimali ma jkunu żvelaw l-ebda okkorrenza ta’ influwenza tat-tjur, marda ta’ Newcastle jew Chlamydophila psittaci.

(2)

L-annimali li ġejjin biss minn stabbiliment ieħor tat-tgħammir approvat huma introdotti fl-istabbiliment tat-tgħammir, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(3)

L-istabbiliment tat-tgħammir għandu jżomm ir-reġistri msemmija fil-punt 5 tal-Kapitolu 1 wara d-data tal-approvazzjoni, għal perjodu ta’ mill-inqas għaxar snin.

KAPITOLU 3

Il-kwarantina tal-għasafar introdotti minn għejun oħra li ma humiex stabbilimenti tat-tgħammir approvati

Permezz ta’ deroga mill-punt 2 tal-Kapitolu 2, l-għasafar introdotti minn għejun oħra li ma humiex stabbilimenti tat-tgħammir approvati, jistgħu jiġu introdotti fi stabbiliment tat-tgħammir wara li tingħata l-approvazzjoni għal din l-introduzzjoni mill-awtorità kompetenti, sakemm dawn l-annimali jgħaddu minn kwarantina skont l-istruzzjonijiet mogħtija mill-awtorità kompetenti qabel ma jkunu miżjuda mal-oħrajn. Il-perjodu ta’ kwarantina għandu jkun ta’ mill-inqas 30 ġurnata.

KAPITOLU 4

Is-sospensjoni, l-irtirar u l-għoti mill-ġdid tal-approvazzjoni ta’ stabbilimenti tat-tgħammir

Il-proċeduri sabiex l-approvazzjoni tal-istabbilimenti tat-tgħammir tkun parzjalment jew kompletament sospiża, irtirata jew mogħtija mill-ġdid għandhom jikkonformaw mal-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu.

(1)

Meta l-awtorità kompetenti ssib li stabbiliment tat-tgħammir ma għadux konformi mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitoli 1 u 2, jew li kien hemm bidla fl-użu b’mod li ma għadux jintuża esklussivament għat-tgħammir tal-għasafar, hi għandha tissospendi jew tirtira l-approvazzjoni ta’ dan l-istabbiliment.

(2)

Meta l-awtorità kompetenti tkun irċeviet notifika ta’ xi suspett ta’ influwenza tat-tjur, marda ta’ Newcastle jew Chlamydophila psittaci, hi għandha tissospendi l-approvazzjoni tal-istabbiliment tat-tgħammir, sakemm is-suspett jiġi eskluż b’mod uffiċjali. Hi għandha tiżgura li jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiġi kkonfermat jew eskluż is-suspett u li jiġi evitat it-tixrid tal-mard, skont il-ħtiġiet tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tirregola l-miżuri li għandhom jittieħdu kontra l-marda kkonċernata u dwar il-kummerċ tal-annimali.

(3)

Meta l-marda suspettata tiġi kkonfermata, l-awtorità kompetenti tista’ tapprova biss l-istabbiliment tat-tgħammir mill-ġdid skont il-Kapitolu 1 wara:

(a)

il-qerda tal-marda u tal-għajn ta’ infezzjoni fl-istabbiliment tat-tgħammir;

(b)

it-tindif u d-diżinfettazzjoni xierqa tal-istabbiliment tat-tgħammir;

(c)

it-twettiq tal-kondizzjonijiet stipulati fil-Kapitolu 1, bl-eċċezzjoni tal-punt 4.

(4)

L-awtorità kompetenti għandha tgħarraf immedjatament lill-Kummissjoni dwar is-sospensjoni, l-irtirar jew l-għoti mill-ġdid tal-approvazzjoni ta’ kwalunkwe stabbiliment tat-tgħammir.


(1)  ĠU L 276, 20.10.2010, p. 33.


ANNESS III

Ċertifikat tas-saħħa tal-annimali kif imsemmi fil-punt (f) tal-artikolu 5 għall-importazzjoni ta’ ċerti għasafar minbarra t-tjur tal-irziezet maħsuba għad-dispaċċ lejn l-Unjoni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IV

Kondizzjonijiet minimi għal faċilitajiet u ċentri approvati ta’ kwarantina għall-għasafar kif imsemmi fl-artikolu 6

Il-faċilitajiet u ċ-ċentri ta’ kwarantina approvati għandhom jikkonformaw mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitoli 1 u 2.

KAPITOLU 1

Kostruzzjoni u tagħmir ta’ faċilitajiet jew ċentri ta’ kwarantina

(1)

Il-faċilità jew iċ-ċentru ta’ kwarantina għandu jkun bini separat jew binjiet li jkunu separati minn azjendi oħra tat-tjur u tal-għasafar b’distanza speċifikata mill-awtorità kompetenti fuq il-bażi ta’ stima tar-riskji li tqis l-epidemjoloġija tal-influwenza tat-tjur u tal-marda ta’ Newcastle. Bibien tad-dħul/ħruġ iridu jkunu jissakkru b’sinjali li jindikaw: “KWARANTINA — Persuni mhux awtorizzati ma jistgħux jidħlu”.

(2)

Kull unità ta’ kwarantina fiċ-ċentru ta’ kwarantina trid tokkupa spazju tal-ajru separat.

(3)

Il-faċilità jew iċ-ċentru ta’ kwarantina jridu jkunu protetti minn għasafar, dubbien u dud u siġillabbli sabiex jippermettu d-duħħan ta’ diżinfettazzjoni jgħaddi.

(4)

Il-faċilità ta’ kwarantina approvata u kull unità ta’ ċentru ta’ kwarantina approvat għandhom ikunu mgħammra b’faċilitajiet għall-ħasil tal-idejn.

(5)

Il-bibien tad-dħul u tal-ħruġ għall-faċilità ta’ kwarantina approvata u għal kull unità ta’ ċentru ta’ kwarantina approvat għandhom ikunu b’sistemi ta’ bieb doppju.

(6)

Fruntieri iġjeniċi jridu jiġu installati f’kull daħla/ħarġa għall-faċilità ta’ kwarantina approvata u għall-unitajiet differenti ta’ ċentru ta’ kwarantina approvat.

(7)

It-tagħmir kollu jrid ikun magħmul b’mod li jkun jista’ jiġi mnaddaf u ddiżinfettat.

(8)

Il-ħażna tal-għalf għandha tirreżisti l-għasafar u l-gerriema u trid tkun protetta mill-insetti.

(9)

Għandu jkun hemm reċipjent disponibbli għall-ħażna tal-skart u għandu jirreżisti l-għasafar u l-gerriema.

(10)

Friġġ u/jew friża għandhom ikunu disponibbli biex iżommu l-karkassi.

KAPITOLU 2

Rekwiżiti ta’ ġestjoni

(1)

Il-faċilitajiet u ċ-ċentri ta’ kwarantina approvati jeħtieġu li:

(a)

ikollhom sistema ta’ kontroll effiċjenti sabiex jiżguraw sorveljanza adegwata tal-annimali;

(b)

ikunu taħt il-kontroll u r-responsabbiltà tal-veterinarju uffiċjali;

(c)

jiġu mnaddfa u ddiżinfettati skont programm approvat mill-awtorità kompetenti fejn wara għandu jkun hemm perjodu ta’ mistrieħ xieraq; id-diżinfettanti użati jridu jkunu approvati għal dak l-iskop mill-awtorità kompetenti.

(2)

Għal kull kunsinna ta’ għasafar taħt kwarantina:

(a)

il-faċilità ta’ kwarantina approvata jew l-unità ta’ ċentru ta’ kwarantina approvat għandhom ikunu mnaddfa u ddiżinfettati u mbagħad jinżammu ħielsa mill-għasafar għal mill-inqas sebat’ijiem qabel ma jkunu introdotti l-għasafar importati;

(b)

il-kunsinna tal-għasafar għandha tiġi minn stabbiliment tat-tgħammir approvat wieħed fil-pajjiż terz tal-oriġini u tkun introdotta matul perjodu ta’ mhux aktar minn 48 siegħa;

(c)

il-perjodu ta’ kwarantina għandu jibda meta l-aħħar għasfur jiġi introdott;

(d)

il-faċilità ta’ kwarantina approvata jew l-unità ta’ ċentru ta’ kwarantina approvat għandu jiġi mbattal mill-għasafar, imnaddaf u ddiżinfettat fi tmiem il-perjodu ta’ kwarantina.

(3)

Prekawzjonijiet għandhom jittieħdu għal prevenzjoni ta’ kontaminazzjoni li tittieħed bejn kunsinni li jidħlu u joħorġu.

(4)

Persuni mhux awtorizzati ma jistgħux jidħlu fil-faċilità jew fiċ-ċentru ta’ kwarantina approvati.

(5)

Persuni li jidħlu fil-faċilità jew fiċ-ċentru ta’ kwarantina approvati jridu jilbsu ilbies kif ukoll żraben protettivi.

(6)

Ma jistgħu jseħħu l-ebda kuntatti bejn il-persunal, li jistgħu jikkawżaw kontaminazzjoni bejn il-faċilitajiet ta’ kwarantina approvati jew l-unitajiet ta’ ċentri ta’ kwarantina approvati.

(7)

Tagħmir xieraq għandu jkun disponibbli għal tindif u diżinfettazzjoni.

(8)

Jekk tintuża identifikazzjoni permezz ta’ ċippa elettronika, apparat li jaqra l-informazzjoni miċ-ċippa elettronika għandu jkun disponibbli fiċ-ċentru jew fil-faċilità ta’ kwarantina approvati.

(9)

Tindif u diżinfettazzjoni tal-gaġeġ jew taċ-ċestuni użati għat-trasport iridu jsiru fil-faċilità jew fiċ-ċentru ta’ kwarantina approvati, sakemm ma jiġux meqruda. Jekk jerġgħu jintużaw, iridu jkunu magħmula minn materjal li jippermetti tindif u diżinfettazzjoni effettivi. Il-gaġeġ u ċ-ċestuni jridu jiġu meqruda b’tali mod li jkun evitat tifrix ta’ aġenti tal-mard.

(10)

Il-materjal taż-żibel u tal-iskart għandu jinġabar regolarment, maħżun fir-reċipjent taż-żibel u sussegwentement jiġi ttrattat b’tali mod li jkun evitat tifrix ta’ aġenti tal-mard.

(11)

Karkassi ta’ għasafar iridu jiġu eżaminati f’laboratorju uffiċjali magħżul mill-awtorità kompetenti.

(12)

L-analiżi u t-trattamenti tal-għasafar meħtieġa, iridu jsiru b’konsultazzjoni ma’ u taħt il-kontroll tal-veterinarju uffiċjali.

(13)

Il-veterinarju uffiċjali jrid jiġi mgħarraf b’mard u mewt ta’ għasafar u/jew għasafar tas-sentinella waqt il-kwarantina.

(14)

Il-persuna responsabbli mill-faċilità jew miċ-ċentru ta’ kwarantina approvati trid iżżomm reġistru ta’:

(a)

id-data, in-numru u l-ispeċi ta’ għasafar li jidħlu u joħorġu għal kull kunsinna;

(b)

il-kopji taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali u d-Dokumenti Veterinarji Komuni għad-Dħul li jakkumpanjaw l-għasafar importati;

(c)

in-numri ta’ identifikazzjoni individwali tal-għasafar importati, u fil-każ ta’ identifikazzjoni permezz ta’ ċippa elettronika, id-dettalji tat-tip ta’ ċippa elettronika u l-apparat li ntuża biex jaqra l-informazzjoni għandhom jiġu rreġistrati;

(d)

Jekk fil-faċilità jew fiċ-ċentru ta’ kwarantina jintużaw għasafar tas-sentinella, in-numru u t-tqegħid tal-għasafar tas-sentinella fil-faċilità jew fiċ-ċentru ta’ kwarantina;

(e)

kull osservazzjoni sinifikanti: il-każijiet ta’ mard u n-numru ta’ mwiet kuljum;

(f)

id-dati u r-riżultati tal-ittestjar;

(g)

it-tipi u d-dati ta’ trattament;

(h)

il-persuni li jidħlu u jitilqu mill-faċilità jew ċentru ta’ kwarantina.

(15)

Ir-reġistri msemmija fil-punt 14 għandhom jinżammu mill-inqas għal għaxar snin.

KAPITOLU 3

Is-sospensjoni, l-irtirar u l-għoti mill-ġdid tal-approvazzjoni ta’ faċilitajiet u ċentri ta’ kwarantina

Il-proċeduri sabiex l-approvazzjoni tal-faċilitajiet u ċentri ta’ kwarantina tkun parzjalment jew kompletament sospiża, irtirata jew mogħtija mill-ġdid għandhom jikkonformaw mal-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu:

(1)

Meta l-awtorità kompetenti ssib li faċilità jew ċentru ta’ kwarantina ma għadux konformi mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitoli 1 u 2, jew kien hemm bidla fl-użu b’mod li ma għadux kopert mill-Artikolu 3(e) u (f), hi għandha tgħarraf lill-Kummissjoni b’dan il-fatt. Dawn il-faċilitajiet jew ċentri ta’ kwarantina ma għandhomx jintużaw għall-importazzjoni skont dan ir-Regolament.

(2)

L-approvazzjoni lil faċilità jew ċentru ta’ kwarantina għandha tingħata mill-ġdid biss meta l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitoli 1 u 2 jerġgħu jkunu mwettqa.


ANNESS V

Proċeduri ta’ eżami, teħid ta’ kampjuni u ttestjar għall-influwenza tat-tjur u l-marda ta’ newcastle

(1)

Waqt il-kwarantina jew l-għasafar tas-sentinella jew jekk ma jintużawx l-għasafar tas-sentinella, l-għasafar importati għandhom ikunu suġġetti għall-proċeduri li ġejjin:

(a)

l-użu tal-għasafar tas-sentinella:

(i)

kampjuni tad-demm għal eżami seroloġiku jridu jittieħdu mill-għasafar tas-sentinella kollha mhux inqas minn 21 ġurnata wara li dawn jidħlu fil-kwarantina u mill-inqas tlett’ijiem qabel it-tmiem tal-kwarantina;

(ii)

jekk l-għasafar tas-sentinella juru riżultati seroloġiċi pożittivi jew inkonklużivi għall-kampjuni msemmija fil-punt (i), l-għasafar importati jridu jkunu suġġetti għal eżami viroloġiku; kampjuni mill-kloaka (jew feċi) u kampjuni trakeali/orofarinġali jridu jittieħdu minn għall-inqas 60 għasfur jew mill-għasafar kollha jekk il-kunsinna hija inqas minn 60 għasfur;

(b)

mingħajr l-użu tal-għasafar tas-sentinella, l-għasafar importati jridu jkunu eżaminati viroloġikament (ittestjar seroloġiku ma jkunx adegwat). Kampjuni trakeali/orofarinġali u/jew mill-kloaka (jew feċi) iridu jittieħdu minn għall-inqas 60 għasfur jew mill-għasafar kollha jekk il-kunsinna hija inqas minn 60 għasfur, matul l-ewwel 7 sa 15-il ġurnata tal-kwarantina.

(2)

Minbarra l-ittestjar stabbilit fil-punt 1, il-kampjuni li ġejjin se jittieħdu għal eżami viroloġiku:

(a)

kampjuni mill-kloaka (jew feċi) u kampjuni trakeali/orofarinġali, jekk possibbli, minn għasafar morda klinikament jew għasafar tas-sentinella morda;

(b)

mill-kontenuti intestinali, il-moħħ, it-trachea, il-pulmuni, il-fwied, il-milsa, il-kliewi u organi oħra affettwati b’mod ovvju, mill-aktar fis possibbli wara l-mewt relatata ma’ waħda minn dawn it-tnejn:

(i)

l-għasafar tas-sentinella mejta u l-għasafar kollha mejta mal-wasla u dawk li jmutu waqt il-kwarantina, jew

(ii)

fil-każ ta’ mortalità għolja f’għasafar żgħar ta’ kunsinni kbar minn għall-inqas 10 % tal-għasafar mejta.

(3)

L-ittestjar viroloġiku u seroloġiku kollu ta’ kampjuni meħuda waqt il-kwarantina jrid jitwettaq f’laboratorji uffiċjali magħżula mill-awtorità kompetenti li tuża proċeduri dijanjostiċi skont il-manwal dijanjostiku għall-influwenza tat-tjur u l-Manwal tat-Testijiet Dijanjostiċi u t-Tilqim għall-Annimali Terrestri tal-OIE għall-marda ta’ Newcastle. Għal eżami viroloġiku ta’ kollezzjoni ta’ kampjuni sa massimu ta’ ħames kampjuni ta’ għasafar individwali f’kollezzjoni waħda huma permessi. Materjal ta’ feċi jrid jiġi miġbur separatament minn kampjuni ta’ tessuti u organi oħra.

(4)

Iżolati ta’ virus iridu jintbagħtu lill-laboratorju ta’ referenza nazzjonali.


ANNESS VI

Regolament imħassar flimkien ma’ lista tal-emendi suċċessivi tiegħu

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 318/2007

(ĠU L 56M, 29.2.2008, p. 165)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1278/2007

(ĠU L 284, 30.10.2007, p. 20)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 86/2008

(ĠU L 27, 31.1.2008, p. 8)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 311/2008

(ĠU L 93, 4.4.2008, p. 3)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2008

(ĠU L 166, 27.6.2008, p. 18)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 754/2008

(ĠU L 205, 1.8.2008, p. 6)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1219/2008

(ĠU L 330, 9.12.2008, p. 4)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1294/2008

(ĠU L 340, 19.12.2008, p. 41)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 201/2009

(ĠU L 71, 17.3.2009, p. 3)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2009

(ĠU L 164, 26.6.2009, p. 37)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1118/2009

(ĠU L 307, 21.11.2009, p. 3)

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 239/2010

(ĠU L 75, 23.3.2010, p. 18)

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 66/2012

(ĠU L 23, 26.1.2012, p. 1)

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2012

(ĠU L 121, 8.5.2012, p. 18)


ANNESS VII

Tabella Ta’ Korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 318/2007

Dan ir-Regolament

Artikoli 1 u 2

Artikoli 1 u 2

Artikolu 3, l-ewwel paragrafu

Artikolu 3, l-ewwel paragrafu

Artikolu 3, it-tieni paragrafu, punti (a) sa (h)

Artikolu 3, it-tieni paragrafu, punti (a) sa (h)

Artikolu 3, it-tieni paragrafu, punt (i)

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 5, il-kliem introduttiv

Artikolu 5, il-kliem introduttiv

Artikolu 5, punt (a)

Artikolu 5, punt (a)

Artikolu 5, punt (b)

Artikolu 5, punt (b)

Artikolu 5, punt (ba)

Artikolu 5, punt (c)

Artikolu 5, punt (c)

Artikolu 5, punt (d)

Artikolu 5, punt (d)

Artikolu 5, punt (e)

Artikolu 5, punt (e)

Artikolu 5, punt (f)

Artikolu 5, punt (f)

Artikolu 5, punt (g)

Artikolu 5, punt (g)

Artikolu 5, punt (h)

Artikolu 5, punt (h)

Artikolu 5, punt (i)

Artikolu 5, punt (i)

Artikolu 5, punt (j)

Artikoli 6 sa 18

Artikoli 6 sa 18

Artikolu 19

Artikolu 19

Artikolu 20, l-ewwel paragrafu

Artikolu 20

Artikolu 20, it-tieni paragrafu

Annessi I sa IV

Annessi I sa IV

Anness VI

Anness V

Anness VI

Anness VII


Top