Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013B0721

2013/721/UE: Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad- 9 ta’ Ottubru 2013 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

OJ L 328, 7.12.2013, p. 95–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/721/oj

7.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/95


DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

tad-9 ta’ Ottubru 2013

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

(2013/721/UE)

IL-PARLAMENT EWROPEW,

wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 (1),

wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 (COM(2012)436 – C7–0226/2012) (2),

wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2011, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet (3),

wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni (4) dwar l-affidabilità tal-kontijiet, kif ukoll dwar il-legalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet li jaqgħu taħthom, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2011 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tas-17 ta’ April 2013 (5) li tipposponi d-deċiżjoni ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja 2011, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li takkumpanjaha,

wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (6), u b’mod partikolari l-Artikoli 50, 86, 145, 146 u 147 tiegħu,

wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (7), u b’mod partikolari l-Artikoli 164, 165 u 166 tiegħu,

wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (8),

wara li kkunsidra l-Artikolu 77 u l-Anness VI tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra t-tieni rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A7-0310/2013),

1.

Jiċħad il-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill għas-sena finanzjarja 2011;

2.

Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t’hawn taħt;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew u lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

Il-President

Martin SCHULZ

Is-Segretarju Ġenerali

Klaus WELLE


(1)  ĠU L 68, 15.3.2011, p. 1.

(2)  ĠU C 348, 14.11.2012, p. 1.

(3)  ĠU C 344, 12.11.2012, p. 1.

(4)  ĠU C 348, 14.11.2012, p. 130.

(5)  ĠU L 308, 16.11.2013, p. 20.

(6)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(8)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.


RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

tad-9 ta’ Ottubru 2013

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

IL-PARLAMENT EWROPEW,

wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 (1),

wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 (COM(2012)436 – C7–0226/2012) (2),

wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2011, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet (3),

wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni (4) dwar l-affidabilità tal-kontijiet, kif ukoll dwar il-legalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet li jaqgħu taħthom, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2011 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tas-17 ta’ April 2013 (5) li tipposponi d-deċiżjoni ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja 2011, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li takkumpanjaha,

wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (6), u b’mod partikolari l-Artikoli 50, 86, 145, 146 u 147 tiegħu,

wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (7), u b’mod partikolari l-Artikoli 164, 165 u 166 tiegħu,

wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (8),

wara li kkunsidra l-Artikolu 77 u l-Anness VI tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra t-tieni rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A7-0310/2013),

A.

billi f’soċjetà demokratika, il-kontribwenti u l-opinjoni pubblika għandhom id-dritt li jinżammu infurmati dwar l-użu tal-fondi pubbliċi (9),

B.

billi ċ-ċittadini għandhom id-dritt li jkunu jafu kif it-taxxi li jħallsu qed jintefqu u kif qed tiġi mmaniġġjata s-setgħa fdata f’idejn il-korpi politiċi;

C.

billi l-Kunsill, bħala istituzzjoni tal-Unjoni, għandu jkun soġġett għar-responsabilità demokratika fir-rigward taċ-ċittadini tal-Unjoni peress li hu benefiċjarju mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea,

D.

billi l-Parlament huwa l-uniku korp elett direttament fost l-istituzzjonijiet Ewropej u għandu r-responsabbiltà li jagħti l-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni,

1.

Jenfasizza r-rwol tal-Parlament speċifikat fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) fir-rigward tal-kwittanza baġitarja;

2.

Jindika li, skont l-Artikolu 335 tat-TFUE, “l-Unjoni għandha tkun rappreżentata minn kull waħda mill-istituzzjonijiet, bis-saħħa tal-awtonomija amministrattiva tagħhom, fi kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-operat rispettiv tagħhom”, u li, b’konsegwenza, waqt li jitqies l-Artikolu 55 tar-Regolament Finanzjarju, l-istituzzjonijiet huma responsabbli b’mod individwali għall-implimentazzjoni tal-baġits tagħhom;

3.

Jinnota li, skont l-Artikolu 77 tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu, “id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il- proċedura ta’ għoti ta’ kwittanza lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għandhom japplikaw bl-istess mod għall-proċedura ta’ għoti ta’ kwittanza […] lill-persuni responsabbli mill-implimentazzjoni tal-baġits ta’ istituzzjonijiet u organi oħra tal-Unjoni Ewropea bħal ma huma l-Kunsill (f’dak li għandu x’jaqsam mal-attivitajiet tiegħu bħala eżekuttiv), il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni”;

Opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fid-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tagħha għas-sena finanzjarja 2011

4.

Jenfasizza l-fatt li, fir-rapport annwali dwar is-sena finanzjarja 2011, il-Qorti tal-Awdituri inkludiet osservazzjonijiet dwar il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill rigward il-proċeduri ta’ akkwist relatati mas-servizzi ta’ tindif u x-xiri ta’ ħwejjeġ u żraben tax-xogħol, fejn ġew identifikati ċertu dgħufijiet fl-applikazzjoni tal-kriterji ta’ għażla u ta’ aġġudikazzjoni;

5.

Jieħu nota tal-ispjegazzjonijiet tal-Kunsill dwar in-nuqqasijiet marbuta mal-proċedura ta’ akkwist u dwar l-assigurazzjoni tiegħu tar-rispett sħiħ tal-ispirtu u l-prinċipji tar-Regolament Finanzjarju;

6.

Jikkondividi r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri li l-uffiċjali awtorizzanti għandhom itejbu d-disinn, il-koordinament u l-prestazzjoni tal-proċeduri ta’ akkwist permezz ta’ kontrolli xierqa u gwida aħjar; jirrakkomanda li jkun hemm applikazzjoni aktar stretta tar-regoli dwar l-akkwist, li l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni huma obbligati jirrispettaw;

7.

Jinnota li l-Kunsill ma ta l-ebda tweġiba ulterjuri għar-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri dwar kontrolli xierqa u gwida aħjar tal-proċeduri ta’ akkwist;

Kwestjonijiet pendenti

8.

Jiddispjaċih dwar id-diffikultajiet li nstabu fil-proċeduri ta’ kwittanza għas-snin finanzjarji tal-2007, l-2008, l-2009 u l-2010, li kienu dovuti għal nuqqas ta’ kooperazzjoni min-naħa tal-Kunsill; jindika li l-Parlament ċaħad il-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kunsill għas-snin finanzjarji 2009 u 2010 għar-raġunijiet stipulati fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-10 ta’ Mejju 2011 (10), tal-25 ta’ Ottubru 2011 (11), tal-10 ta’ Mejju 2012 (12) u tat-23 ta’ Ottubru 2012 (13);

9.

Jistenna li r-rapporti annwali tal-attività futuri li jirċievu l-Parlament u mill-Kunsill ikunu jinkludu ħarsa ġenerali komprensiva tar-riżorsi umani kollha mqassmin skont il-kategoriji, il-grad, il-ġeneru, in-nazzjonalità u t-taħriġ vokazzjonali, kif ukoll id-deċiżjonijiet baġitarji interni tal-Kunsill;

10.

Jisħaq fuq il-fatt li l-baġit tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill għandu jinfired b’mod li jingħata kontribut għat-trasparenza tal-ġestjoni finanzjarja tagħhom u li tiġi żgurata responsabbiltà aħjar taż-żewġ istituzzjonijiet;

11.

Itenni li l-Kunsill għandu jipprovdi spjegazzjoni bir-reqqa bil-miktub li tispeċifika l-ammont totali ta’ approprjazzjonijiet użati fix-xiri tal-bini Résidence Palace, il-partiti baġitarji li minnhom insiltu dawn l-approprjazzjonijiet, il-pagamenti parzjali li tħallsu s’issa, il-pagamenti parzjali li għad iridu jitħallsu u l-iskop li se jaqdi l-bini;

12.

Jiddispjaċih li l-Kunsill għadu jirrifjuta li jwieġeb għall-mistoqsijiet tal-Parlament;

13.

Itenni li għadu qed jistenna tweġiba mingħand il-Kunsill għall-mistoqsijiet u t-talba għal dokumenti stipulata fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Mejju 2012; jistieden lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill jipprovdi lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament bi tweġibiet komprensivi bil-miktub għal dawn il-mistoqsijiet;

14.

Jinsisti li l-infiq tal-Kunsill irid jitqiegħed taħt l-istess skrutinju bħal dak ta’ istituzzjonijiet oħra; huwa tal-opinjoni li l-elementi fundamentali ta’ skrutinju ta’ dan it-tip huma stabbiliti fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Ottubru 2012;

15.

Jilqa’, madankollu, il-fatt li l-Presidenza fil-kariga tal-Kunsill aċċettat l-istedina tal-Parlament għad-dibattitu li sar fil-plenarja nhar is-16 ta’ April 2013 dwar ir-rapporti ta’ kwittanza għall-2011; japprova l-fatt li l-Presidenza kienet disponibbli għall-iżvilupp ta’ kooperazzjoni benefika bejn il-Parlament u l-Kunsill;

16.

Jinnota l-proposta tal-Presidenza Irlandiża li jitwaqqaf grupp ta’ ħidma interistituzzjonali biex jinnegozja s-soluzzjonijiet possibbli għall-kwittanza tal-Kunsill; jistenna proposta speċifika mingħand il-Presidenza Litwana tal-Kunsill;

Id-dritt tal-Parlament li jagħti kwittanza

17.

Jenfasizza l-prerogattivi tal-Parlament li jagħti l-kwittanza skont l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-TFUE, bi qbil mal-interpretazzjoni u l-prattika attwali, speċifikament li jagħti l-kwittanza għal kull intestatura tal-baġit b’mod individwali b’mod li jinżammu t-trasparenza u r-responsabilità demokratika fir-rigward tal-kontribwenti tal-Unjoni;

18.

Ifakkar li l-Kummissjoni, fit-tweġiba tagħha tal-25 ta’ Novembru 2011 għall-ittra tal-President tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, kitbet li huwa mixtieq li l-Parlament ikompli jagħti, jiddiferixxi jew jiċħad il-kwittanza lill-istituzzjonijiet l-oħra, inkluż il-Kunsill, kif kien il-każ s’issa;

19.

Hu tal-fehma li, fi kwalunkwe każ, jeħtieġ li ssir valutazzjoni tal-ġestjoni tal-Kunsill bħala istituzzjoni tal-Unjoni matul is-sena li qed tiġi eżaminata, biex b’hekk jiġu rrispettati l-prerogattivi tal-Parlament, l-aktar l-assigurazzjoni tar-responsabilità demokratika fir-rigward taċ-ċittadini tal-Unjoni;

20.

Jemmen, għaldaqstant, li jkun jista’ jinkiseb xi progress jekk il-Parlament u l-Kunsill ikunu jistgħu jifformulaw flimkien lista ta’ dokumenti li jkunu jridu jiġu skambjati sabiex jissodisfaw ir-rwoli rispettivi tagħhom fil-proċess ta’ kwittanza;

21.

Iqis li, kooperazzjoni sodisfaċenti bejn iż-żewġ istituzzjonijiet, li tieħu sura fi proċedura ta’ djalogu miftuħ u formali, tista’ tagħti sinjal pożittiv liċ-ċittadini tal-Unjoni f’dawn iż-żminijiet diffiċli.


(1)  ĠU L 68, 15.3.2011, p. 1.

(2)  ĠU C 348, 14.11.2012, p. 1.

(3)  ĠU C 344, 12.11.2012, p. 1.

(4)  ĠU C 348, 14.11.2012, p. 130.

(5)  ĠU L 308, 16.11.2013, p. 20.

(6)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(8)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

(9)  Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-20 ta’ Mejju 2003 fil-Kawżi Konġunti C-465/00, C-138/01 u C-139/01 Österreichischer Rundfunk u oħrajn ([2003] Ġabra I-4989, paragrafu 85).

(10)  ĠU L 250, 27.9.2011, p. 25.

(11)  ĠU L 313, 26.11.2011, p. 13.

(12)  ĠU L 286, 17.10.2012, p. 23.

(13)  ĠU L 350, 20.12.2012, p. 71.


Top