Help Print this page 

Document 32012R0919

Title and reference
Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 919/2012 tal- 5 ta’ Lulju 2012 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-metodu tal-kalkolu tal-waqgħa fil-valur għal ishma likwidi u strumenti finanzjarji oħra Test b’relevanza għaż-ŻEE
  • In force
OJ L 274, 9.10.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 60 - 61

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/919/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.10.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 274/16


REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 919/2012

tal-5 ta’ Lulju 2012

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-metodu tal-kalkolu tal-waqgħa fil-valur għal ishma likwidi u strumenti finanzjarji oħra

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 23(8) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-metodu tal-kalkolu tal-waqgħa sinifikanti fil-valur tal-istrumenti finanzjarji li hemm fit-Taqsima C tal-Anness I tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (2) għandu jiġi adattat għall-modi differenti li fihom tiġi riflessa dik il-waqgħa skont it-tip ta’ strument finanzjarju kkonċernat. Dak il-metodu jista' jieħu l-forma ta’ waqgħa reali fil-prezz tal-istrument finanzjarju, ta’ żieda fir-rendiment ta’ strument ta’ dejn maħruġ minn emittent korporattiv jew żieda fir-rendiment tul il-kurva tar-rendiment għall-istrumenti tad-dejn maħruġa minn emittenti sovrani.

(2)

Dan ir-Regolament għandu jinqara flimkien mar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 918/2012 (3), li jiddefinixxi l-livelli limitu għall-waqgħa sinifikanti fil-valur ta’ ishma nonlikwidi, strumenti ta’ dejn maħruġa minn emittenti sovrani u korporattivi, Fondi Negozjati fil-Borża, strumenti tas-suq monetarju u derivattivi li l-uniku strument finanzjarju sottostanti tagħhom jiġi nnegozjat f'ċentru tan-negozjar. Dan ir-Regolament għandu għalhekk ikun limitat għall-ispeċifikazzjoni tal-metodu tal-kalkolu tal-waqgħa sinifikanti fil-valur ta’ dawn l-istrumenti.

(3)

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza u ċ-ċertezza legali għal parteċipanti fis-suq u awtoritajiet kompetenti, id-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandha tkun l-istess bħal dik tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 u r-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 918/2012.

(4)

Peress li r-Regolament (UE) Nru 236/2012 irrikonoxxa li standards tekniċi vinkolanti għandhom jiġu adottati qabel ma dak ir-Regolament ikun jista' jiġi applikat b'mod utli, u peress li huwa essenzjali li qabel l-1 ta’ Novembru 2012 jiġu speċifikati l-elementi mhux essenzjali meħtieġa biex tiġi ffaċilitata l-konformità mill-parteċipanti fis-suq ma’ dak ir-Regolament u l-infurzar mill-awtoritajiet kompetenti, huwa meħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu.

(5)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomess mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS) lill-Kummissjoni.

(6)

L-AETS wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (4),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jispeċifika l-metodu tal-kalkolu tal-waqgħa fil-valur ta’ 10 % għall-ishma likwidi nnegozjati f'ċentru tan-negozjar kif stabbilit fl-Artikolu 23(5) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012.

2.   Dan ir-Regolament jispeċifika wkoll il-metodu tal-kalkolu tal-waqgħa fil-valur għall-istrumenti finanzjarji li ġejjin innegozjati f'ċentru tan-negozjar kif speċifikat fir-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 918/2012 adottat skont l-Artikolu 23(7) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012:

(a)

ishma nonlikwidi;

(b)

l-istrumenti finanzjarji mhux derivattivi li ġejjin:

(i)

strumenti ta’ dejn maħruġa minn emittenti sovrani u korporattivi;

(ii)

Fondi Negozjati fil-Borża;

(iii)

strumenti tas-suq monetarju;

(c)

derivattivi li l-uniku sottostanti għalihom huwa strument finanzjarju nnegozjat f'ċentru ta’ negozjar.

Artikolu 2

Metodu tal-kalkolu ta’ waqgħa sinifikanti fil-valur għall-ishma likwidi u nonlikwidi

1.   Għal sehem innegozjat f'ċentru tan-negozjar, il-waqgħa fil-valur għandha tiġi kkalkulata mill-prezz tal-għeluq uffiċjali tal-jum tan-negozjar preċedenti f'dak iċ-ċentru tan-negozjar iddefinit skont ir-regoli applikabbli ta’ dak iċ-ċentru tan-negozjar.

2.   Dak il-metodu tal-kalkolu għandu jeskludi kwalunke ċaqliq 'l isfel fil-prezz li jirriżulta esklussivament minn qsim jew kwalunkwe azzjoni korporattiva jew miżuri simili adottati mill-emittent fuq il-kapital azzjonarju maħruġ tiegħu li jistgħu jirriżultaw f'aġġustament tal-prezz miċ-ċentru tan-negozjar rilevanti.

Artikolu 3

Metodu tal-kalkolu ta’ waqgħa sinifikanti fil-valur għal strumenti finanzjarji oħra mhux derivattivi

1.   Waqgħa sinifikanti fil-valur għal strumenti finanzjarji oħra għajr ishma u li ma jaqgħux fil-kategoriji tad-derivattivi elenkati fil-punti minn (4) sa (10) tat-Taqsima C tal-Anness I tad-Direttiva 2004/39/KE għandha tiġi kkalkulata skont il-metodu fil-paragrafi 2, 3 u 4.

2.   Għal strument finanzjarju li għalih il-waqgħa sinifikanti fil-valur imsemmi fl-Artikolu 23(7) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 titkejjel b'rabta ma’ prezz fiċ-ċentru tan-negozjar rilevanti, dik il-waqgħa għandha tiġi kkalkulata mill-prezz tal-għeluq uffiċjali fiċ-ċentru tan-negozjar rilevanti ddefinit skont ir-regoli applikabbli ta’ dak iċ-ċentru tan-negozjar.

3.   Għal strument finanzjarju ta’ dejn maħruġ minn emittent sovran li għalih il-waqgħa sinifikanti fil-valur imsemmi fl-Artikolu 23(7) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 titkejjel b'rabta mal-kurva tar-rendiment, dik il-waqgħa għandha tiġi kkalkulata bħala żieda tul il-kurva tar-rendiment imqabbla mal-kurva tar-rendiment tal-emittent sovran fl-għeluq tan-negozjar tal-jum tan-negozjar preċedenti, kif ikkalkulata abbażi ta’ dejta disponibbli għall-emittent f'dak iċ-ċentru tan-negozjar.

4.   Għal strument finanzjarju li għalih il-waqgħa sinifikanti fil-valur imsemmi fl-Artikolu 23(7) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 titkejjel b'rabta ma’ varjazzjoni tar-rendiment, dik il-waqgħa għandha tiġi kkalkulata bħala żieda tar-rendiment attwali imqabbla mar-rendiment ta’ dak l-istrument fl-għeluq tan-negozjar tal-jum tan-negozjar preċedenti, kif ikkalkulata abbażi ta’ dejta disponibbli għal dak l-istrument f'dak iċ-ċentru tan-negozjar.

Artikolu 4

Metodu tal-kalkolu ta’ waqgħa sinifikanti fil-valur għad-derivattivi

Waqgħa sinifikanti fil-valur għal strumenti finanzjarji li jaqgħu taħt il-kategoriji ta’ derivattivi elenkati fil-punti minn (4) sa (10) tat-Taqsima C tal-Anness I tad-Direttiva 2004/39/KE u li għandhom strument finanzjarju sottostanti uniku li jiġi nnegozjat f'ċentru tan-negozjar u li għalih waqgħa sinifikanti fil-valur ġiet speċifikata skont l-Artikolu 2 jew l-Artikolu 3, għandha tiġi kkalkulata b'referenza għall-waqgħa sinifikanti fil-valur tal-istrument finanzjarju sottostanti.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Novembru 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta’ Lulju 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 86, 24.3.2012, p. 1

(2)  ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1.

(3)  Ara paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(4)  ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84.


Top