Help Print this page 

Document 32012R0918

Title and reference
Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 918/2012 tal- 5 ta’ Lulju 2012 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu fir-rigward tad-definizzjonijiet, il-kalkolu ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti, swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani koperti, livelli limitu ta’ notifika, livelli limitu ta’ likwidità għas-sospensjoni tar-restrizzjonijiet, waqgħat sinifikanti fil-valur tal-istrumenti finanzjarji u avvenimenti avversi Test b’relevanza għaż-ŻEE
  • In force
OJ L 274, 9.10.2012, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 45 - 59

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/918/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.10.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 274/1


REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 918/2012

tal-5 ta’ Lulju 2012

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu fir-rigward tad-definizzjonijiet, il-kalkolu ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti, swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani koperti, livelli limitu ta’ notifika, livelli limitu ta’ likwidità għas-sospensjoni tar-restrizzjonijiet, waqgħat sinifikanti fil-valur tal-istrumenti finanzjarji u avvenimenti avversi

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 2(2), l-Artikolu 3(7), l-Artikolu 4(2), l-Artikolu 7(3), l-Artikolu 13(4), l-Artikolu 23(7) u l-Artikolu 30 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 236/2012 jimponi ċerti miżuri b’rabta mal-bejgħ bin-nieqes u swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu. L-Artikolu 42 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta Atti Ddelegati biex jissupplimentaw id-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dan l-att iddelegat jissupplimenta u jemenda ċerti elementi mhux essenzjali.

(2)

Id-dispożizzjonijet f’dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib, peress li l-livelli limitu ta’ notifika u ta’ pubblikazzjoni u d-determinazzjoni ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu jiddependu mid-definizzjonijiet u l-metodi ta’ kalkolu ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes filwaqt li d-dispożizzjonijiet dwar waqgħat fil-valur ta’ strumenti finanzjarji u waqgħat fil-likwidità ta’ swieq tad-dejn sovran u d-determinazzjoni ta’ avvenimenti avversi huma marbutin b’mod li ma tistax tifridhom. Biex tiġi żgurata l-koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet dwar il-bejgħ bin-nieqes li għandhom jidħlu fis-seħħ fl-istess żmien, huwa xieraq li jiġu inklużi d-dispożizzjonijiet kollha meħtieġa mir-Regolament (UE) Nru 236/2012 f’Regolament uniku.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 236/2012 fih ċerti definizzjonijiet. Għal aktar ċarezza u ċertezza legali, huwa xieraq li jiġu previsti dispożizzjonijiet supplementari ulterjuri b’rabta mad-definizzjonijiet fl-Artikolu 2(1), b’mod partikolari meta persuna fiżika jew ġuridika titqies li jkollha s-sjieda ta’ strument finanzjarju għall-finijiet tad-definizzjoni ta’ bejgħ bin-nieqes u speċifikazzjoni ulterjuri ta’ meta persuna fiżika jew ġuridika “żżomm” sehem jew strument ta’ dejn għall-finijiet tar-Regolament (UE) Nru 236/2012. L-ispeċifikazzjonijiet jintgħażlu biex jiġi żgurat li r-Regolament (UE) Nru 236/2012 ikollu l-effett maħsub b’mod konsistenti minkejja l-approċċ diverġenti tal-liġijiet tal-Istati Membri. Il-kunċetti ta’ sjieda u parteċipazzjoni azzjonarja fi Stati Membri fir-rigward ta’ titoli attwalment mhumiex armonizzati iżda d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 huma maħsuba biss biex jiġu applikati għall-bejgħ bin-nieqes u biex ikunu mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe żvilupp ġuridiku futur bħall-armonizzazjoni tal-leġiżlazzjoni.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 236/2012 jimponi restrizzjonijiet u obbligi, bħal rekwiżiti ta’ notifika u ta’ pubblikazzjoni, fuq persuni naturali jew ġuridiċi li jżommu jew jidħlu f’pożizzjonijet bin-nieqes netti f’ishma u dejn sovran. Pożizzjonijiet twal u bin-nieqes f’ishma u dejn sovran jistgħu jinżammu u jiġu stmati f’modi differenti. Sabiex jiġi żgurat approċċ konsistenti u l-intenzjoni tal-miżuri dwar pożizzjonijiet bin-nieqes f’ishma u dejn sovran tingħata effett, huwa għalhekk meħtieġ li tingħata speċifikazzjoni ulterjuri dwar kif għandhom jiġu kkalkulati l-pożizzjonijet bin-nieqes netti. Bejgħ bin-nieqes jista’ jseħħ permezz ta’ strumenti uniċi jew permezz ta’ basktijiet ta’ dejn sovran u għalhekk jeħtieġ li jiġi speċifikat kif bejgħ bin-nieqes permezz ta’ basktijiet huma inklużi f’dawn il-kalkoli. Sabiex jiġi żgurat approċċ sod għall-kalkolu ta’ pożizzjonijiet ta’ bejgħ bin-nieqes netti, jeħtieġ li jiġi applikat approċċ aktar restrittiv fl-ispeċifikazzjoni ta’ pożizzjonijiet twal fl-ishma milli ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes. Peress li l-valur ta’ wħud mill-istrumenti finanzjarji jiddependi minn varjazzjonijiet fil-prezz tal-istrumenti sottostanti, jeħtieġ li jiġi speċifikat kif dan għandu jitqies. Il-metodoloġija aġġustata skont id-delta hija speċifikata peress li hija prattika aċċettata b’mod komuni.

(5)

Pożizzjonijiet bin-nieqes netti jiġu kkalkulati b’referenza għall-pożizzjonijiet twal u bin-nieqes miżmuma minn persuna fiżika jew ġuridika. Madankollu pożizzjonijiet twal u bin-nieqes jistgħu jinżammu minn enititajiet differenti fi grupp jew f’fondi differenti mmaniġġjati minn maniġer ta’ fondi. Pożizzjonijiet bin-nieqes netti kbar jistgħu jiġu moħbija billi jiġu ddistribwiti bejn entitajiet fi grupp jew bejn fondi differenti. Biex jitnaqqas l-evitar u jiġi żgurat li n-notifiki u r-rapportar ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes jipprovdu stampa preċiża u rappreżentattiva, huma meħtieġa dispożizzjonijiet aktar dettaljati li jispeċifikaw kif il-kalkolu ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti għandhom jitwettqu għall-entitajiet fi grupp jew għall-maniġers ta’ fondi. Biex dawn id-dispożizzjonijiet jingħataw effett jeħtieġ li tiġi ddefinita t-tifsira ta’ strateġija ta’ investiment sabiex jiġi ċċarat liema pożizzjonijiet bin-nieqes tal-entitajiet fi grupp u liema pożizzjonijiet bin-nieqes tal-fondi għandhom jiġu aggregati. Jeħtieġ ukoll li jiġu ddefiniti l-attivitajiet ta’ mmaniġġjar biex jiġi ċċarat liema pożizzjonijiet bin-nieqes tal-fondi għandhom jiġu aggregati. Sabiex jiġi żgurat li jsiru n-notifiki, jeħtieġ li jiġi speċifikat liema entitajiet fi grupp jew f’fondi differenti huma meħtieġa biex jitwettqu l-kalkoli u jsiru n-notifiki.

(6)

Ir-Regolament (UE) Nru 236/2012 jimponi restrizzjonijiet fuq id-dħul fi tranżazzjonijiet ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani skoperti iżda jippermetti swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani koperti li wieħed ikun daħal fihom għal finijiet leġittimi ta’ ħħeġġjar. Varjetà wiesgħa ta’ assi u obbligazzjonijiet jistgħu jiġu ħħeġġjati bl-użu ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu iżda d-distinzjoni bejn iħħeġġjar leġittimu u spekulazzjoni f’ħafna mill-każijiet taf tkun diffiċli. Għalhekk hija meħtieġa speċifikazzjoni dettaljata u addizzjonali tal-każijiet li fihom swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana tista’ titqies bħala koperta. Meta jkun meħtieġ li miżura kwantitattiva ta’ korrelazzjoni tiġi speċifikata fuq bażi konsistenti, għandha tintuża miżura sempliċi u aċċettata b’mod wiesa’ bħall-koeffiċjent ta’ korrelazzjoni ta’ Pearson, ikkalkulat bħala l-kovarjanza ta’ żewġ varjabbli diviż bil-prodott tad-devjazzjonijiet standard tagħhom. It-tqabbil ta’ assi u obbligazzjonijiet biex tinħoloq ħeġġ perfetta fil-prattika huwa diffiċli minħabba l-karatteristiċi varjati ta’ assi u obbligazzjonijiet differenti kif ukoll il-volatilità fil-valuri tagħhom. Ir-Regolament (UE) Nru 236/2012 jesiġi approċċ proporzjonat għall-miżuri u fid-definizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu skoperta, huwa għalhekk meħtieġ li jiġi speċifikat kif approċċ proporzjonat għandu jiġi applikat għall-assi u l-obbligazzjonijiet iħħeġġjati minn swap ta’ inadempjenza tal-kreditu. Billi r-Regolament (UE) Nru 236/2012 ma jippreskrivix grad speċifiku tal-korrelazzjoni meħtieġa għal pożizzjoni koperta fi swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana, jeħtieġ li jiġi speċifikat li l-korrelazzjoni għandha tkun waħda sinifikattiva.

(7)

Ir-Regolament (UE) Nru 236/2012 jesiġi li persuna fiżika jew ġuridika li żżomm pożizzjoni bin-nieqes netta f’dejn sovran li tkun qabżet livell limitu għandha tinnotifika dawn il-pożizzjonijiet lill-awtorità kompetenti rilevanti. Għalhekk hija meħtieġa speċifikazzjoni xierqa ta’ dan il-livell limitu. Valuri minimali li ma jkollhom l-ebda impatt sinifikanti fuq is-suq tad-dejn sovran rilevanti ma għandhomx jesiġu notifika u l-livell limitu għandu jqis, inter alia, il-likwidità ta’ kull suq tal-bonds individwali rilevanti u l-istokk tad-dejn sovran pendenti kif ukoll l-għanijiet ta’ din il-miżura.

(8)

Id-dejta meħtieġa għall-kalkolu tal-livelli limitu tan-notifika għal pożizzjonijiet bin-nieqes netti b’rabta ma’ dejn sovran maħruġ mhix se tkun disponibbli fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Għalhekk iż-żewġ kriterji użati biex jiġu ffissati l-livelli ta’ notifika inizjali fid-data tal-pubblikazzjoni għandhom l-ewwel nett ikunu l-ammont totali ta’ dejn sovran maħruġ pendenti tal-emittent sovran u t-tieni l-eżistenza ta’ suq tal-futuri likwidu għal dak id-dejn sovran. Livelli limitu riveduti għandhom jiġu adottati meta tkun disponibbli d-dejta rilevanti dwar il-kriterji kollha.

(9)

Meta l-likwidità f’suq tad-dejn sovran taqa’ taħt ċertu livell limitu, ir-restrizzjonijiet fuq l-investituri li jidħlu f’bejgħ bin-nieqes ta’ dejn sovran skopert jistgħu jitneħħew temporanjament sabiex tiġi stimolata l-likwidità f’dak is-suq. Meta jkun hemm waqgħa sinifikanti fil-valur ta’ strument finanzjarju f’ċentru tan-negozjar, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipprojbixxu, jillimitaw il-bejgħ bin-nieqes jew inkella jillimitaw it-tranżazzjonijiet f’dak l-istrument. Hemm varjetà wiesgħa ta’ strumenti u huwa meħtieġ li jiġi speċifikat il-livell limitu għal kull klassi differenti ta’ strumenti finanzjarji filwaqt li jitqiesu d-differenzi bħal dawk bejn l-istrumenti u l-volatilitajiet differenti tas-swieq rispettivi tagħhom.

(10)

F’dan ir-Regolament ma hemmx speċifikat livell limitu għal waqgħa sinifikanti fil-valur tal-prezz ta’ unità ta’ UCITS elenkat, għajr għal Fondi Negozjati fil-Borża li huma UCITS, peress li għalkemm il-prezz jista’ jvarja liberament fiċ-ċentru tan-negozjar, huwa soġġett għal regola fid-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (2) li żżomm il-prezzijiet qrib il-valur tal-assi netti tal-UCITS. Ma ġie speċifikat l-ebda livell limitu għal waqgħa sinifikanti fil-valur tad-derivattivi għajr dawk speċifikati f’dan ir-Regolament.

(11)

Dan ir-Regolament jiċċara s-setgħat ta’ intervent, kemm tal-awtoritajiet kompetenti rilevanti kif ukoll tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS) li ġiet stabbilita u teżerċita s-setgħat tagħha skont ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) fir-rigward ta’ avvenimenti jew żviluppi avversi. Lista ta’ dawn l-avvenimenti hija meħtieġa biex jiġi żgurat approċċ konsistenti filwaqt li jkunu jistgħu jittieħdu azzjonijiet xierqa f’każ ta’ avvenimenti jew żviluppi avversi mhux previsti.

(12)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali jeħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-istess jum meta jidħol fis-seħħ ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 919/2012 (4).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistipula regoli dettaljati li jissupplimentaw l-Artikoli li ġejjin tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 fir-rigward ta’:

L-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 fejn tingħata speċifikazzjoni ulterjuri tad-definizzjonijiet ta’ sjieda u bejgħ bin-nieqes;

L-Artikolu 3(7) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 fejn tingħata speċifikazzjoni ulterjuri ta’ każijiet ta’ u l-metodu għall-kalkolu ta’ pożizzjoni bin-nieqes netta u d-definizzjoni ta’ parteċipazzjoni azzjonarja;

L-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 fejn tingħata speċifikazzjoni ulterjuri ta’ pożizzjonijiet skoperti fi swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani u l-metodi tal-kalkolu għall-gruppi u għall-attivitajiet ta’ mmaniġġjar ta’ fondi;

L-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 fejn tingħata speċifikazzjoni ulterjuri tal-livell limitu ta’ notifika għal bejgħ bin-nieqes sinifikanti f’dejn sovran;

L-Artikolu 13(4) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 fejn tingħata speċifikazzjoni ulterjuri tal-livell limitu ta’ likwidità għas-sospensjoni tar-restrizzjonijiet fuq bejgħ bin-nieqes ta’ dejn sovran;

L-Artikolu 23(7) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 fejn tingħata speċifikazzjoni ulterjuri tat-tifsira ta’ waqgħat sinifikanti fil-valur ta’ strumenti finanzjarji għajr ishma likwidi;

L-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 fejn tingħata speċifikazzjoni ulterjuri tal-kriterji u l-fatturi li għandhom jitqiesu fid-determinazzjoni tal-każijiet li fihom jokkorru l-avvenimenti jew l-iżviluppi avversi msemmija fl-Artikoli minn 18 sa 21 u fl-Artikolu 27 u t-theddid imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 28(2) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“Grupp” tfisser dawk l-entitajiet ġuridiċi li huma impriżi kkontrollati fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(f) tad-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) u l-unika persuna fiżika jew ġuridika li tikkontrolla t-tali impriża.

(b)

“Emittent supranazzjonali” tfisser emittent fi ħdan it-tifsira tal-Artikoli 2(1)(d)(i), (iv), (v) u (vi) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012.

KAPITOLU II

SPEĊIFIKAZZJONI SUPPLEMENTARI TAD-DEFINIZZJONIJIET SKONT L-ARTIKOLU 2(2) U L-ARTIKOLU 3(7)(a)

Artikolu 3

Speċifikazzjoni tat-terminu “sjieda” u definizzjoni ta’ bejgħ bin-nieqes

1.   Għall-finijiet tad-definizzjoni ta’ bejgħ bin-nieqes, id-determinazzjoni, fejn applikabbli, ta’ jekk persuna fiżika jew ġuridika titqiesx li tkun is-sid ta’ strument finanzjarju meta jkun hemm sjidiet ġuridiċi jew użufruttwarji tagħhom għandha ssir skont il-liġi applikabbli għall-bejgħ bin-nieqes rilevanti ta’ dak is-sehem jew strument ta’ dejn. Meta persuni fiżiċi jew ġuridiċi huma l-użufruttwarji ta’ sehem jew strument ta’ dejn, dak is-sehem jew strument ta’ dejn għandu jitqies li s-sid tiegħu jkun l-użufruttwarju finali, inkluż meta s-sehem jew l-istrument ta’ dejn jinżamm minn persuna nnominata. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-użufruttwarju għandu jkun l-investitur li jassumi r-riskju ekonomiku tal-akkwist ta’ strument finanzjarju.

2.   Għall-finijiet tal-punti (i), (ii) u (iii) tal-Artikolu 2(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012, u “bejgħ bin-nieqes” fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012, ma jinkludix:

(a)

il-bejgħ ta’ strumenti finanzjarji li ġew ittrasferiti taħt ftehim ta’ self ta’ titoli jew ftehim repo, sakemm dawk it-titoli jiġu jew irritornati inkella ċ-ċedent jirtira t-titoli sabiex jiġi effettwat saldu meta jkun dovut;

(b)

il-bejgħ ta’ strument finanzjarju minn persuna fiżika jew ġuridika li tkun xtrat strument finanzjarju qabel il-bejgħ iżda ma tkunx ħadet il-konsenja ta’ dak l-istrument finanzjarju meta jkun sar il-bejgħ sakemm l-istrument finanzjarju jiġi kkonsenjat fi żmien meta s-saldu jkun jista’ jiġi effetwat meta jkun dovut;

(c)

il-bejgħ ta’ strument finanzjarju minn persuna fiżika jew ġuridika li eżerċitat opzjoni jew pretensjoni simili fuq dak l-istrument finanzjarju, sakemm dak l-istrument finanzjarju jiġi kkonsenjat fi żmien meta s-saldu jkun jista’ jiġi effettwat meta jkun dovut.

Artikolu 4

Parteċipazzjoni azzjonarja

Persuna fiżika jew ġuridika titqies li qed iżżomm sehem jew strument ta’ dejn għall-finijiet tal-Artikolu 3(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(a)

Il-persuna fiżika jew ġuridika tkun is-sid ta’ sehem jew strument ta’ dejn skont l-Artikolu 3(1);

(b)

F’każ ta’ pretensjoni eżekutibbli fuq it-trasferiment tas-sjieda ta’ sehem jew strument ta’ dejn lill-persuna fiżika jew ġuridika skont il-liġi applikabbli għall-bejgħ rilevanti.

KAPITOLU III

POŻIZZJONIJIET BIN-NIEQES NETTI SKONT L-ARTIKOLU 3(7)(b)

Artikolu 5

Pożizzjonijiet bin-nieqes netti f’ishma – pożizzjonijiet twal

1.   Il-parteċipazzjoni azzjonarja permezz ta’ pożizzjoni twila f’basket ta’ ishma għandha, b’rabta ma’ dak is-sehem, titqies ukoll sal-punt li dak is-sehem ikun irrappreżentat fil-basket.

2.   Kwalunkwe skopertura permezz ta’ strument finanzjarju għajr sehem li jikkonferixxi vantaġġ fianzjarju f’każ ta’ żieda fil-prezz tas-sehem kif stabbilit fl-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 tfisser kwalunkwe skopertura għal kapital azzjonarju permezz ta’ strument wieħed jew aktar elenkati fl-Anness I, il-Parti 1.

L-iskopertura msemmija fl-ewwel subparagrafu tiddependi mill-valur tas-sehem li trid tiġi kkalkulata l-pożizzjoni bin-nieqes netta tiegħu, u li jikkonferixxi vantaġġ finanzjarju f’każ ta’ żieda fil-prezz jew fil-valur ta’ sehem.

Artikolu 6

Pożizzjonijiet bin-nieqes netti f’ishma – pożizzjonijiet bin-nieqes

1.   Bejgħ bin-nieqes ta’ sehem permezz ta’ bejgħ bin-nieqes f’basket ta’ ishma għandu, b’rabta ma’ dak is-sehem, jitqies ukoll sal-punt li dak is-sehem ikun irrappreżentat fil-basket.

2.   Għall-finijiet tal-Artikoli 3(1)(a) u 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 meta pożizzjoni fi strument finanzjarju, inklużi dawk elenkati fl-Anness I, il-Parti 1, tikkonferixxi vantaġġ finanzjarju f’każ ta’ nuqqas fil-prezz jew fil-valur tas-sehem, din il-pożizzjoni għandha titqies fil-kalkolu tal-pożizzjoni bin-nieqes.

Artikolu 7

Pożizzjonijiet bin-nieqes netti f’ishma – ġenerali

Il-kriterji li ġejjin għandhom jitqiesu għall-finijiet ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti msemmija fl-Artikoli 5 u 6:

(a)

huwa irrilevanti jekk kienx hemm qbil dwar saldu bi flus jew konsenja fiżika ta’ assi sottostanti.

(b)

pożizzjonijiet bin-nieqes fi strumenti finanzjarji li jagħtu lok għal pretensjoni għal ishma mhux maħruġa, u drittijiet ta’ sottoskrizzjoni, bonds konvertibbli u strumenti oħrajn paragunabbli ma għandhomx jitqiesu bħala pożizzjonijiet bin-nieqes meta tiġi kkalkulata pożizzjoni bin-nieqes.

Artikolu 8

Pożizzjoni bin-nieqes netta f’dejn sovran – pożizzjonijiet twal

1.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu u l-Anness II, l-ipprezzar għandu jfisser ir-rendiment, jew fejn ma jkunx hemm rendiment għal wieħed mill-assi jew waħda mill-obbligazzjonijiet rilevanti jew ir-rendiment ma jkunx komparatur xieraq bejn l-assi jew l-obbligazzjonijiet rilevanti, għandu jfisser il-prezz. Il-parteċipazzjoni azzjonarja ta’ strument ta’ dejn sovran permezz ta’ pożizzjoni twila f’basket ta’ strumenti ta’ dejn sovran ta’ emittenti differenti għandha, b’rabta ma’ dak id-dejn sovran, titqies ukoll sal-punt li dak id-dejn sovran ikun irrappreżentat fil-basket.

2.   Għall-finijiet tal-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012, kwalunkwe skopertura permezz ta’ strument għajr id-dejn sovran li jikkonferixxi vantaġġ finanzjarju f’każ ta’ żieda fil-prezz ta’ dejn sovran tfisser kwalunkwe skopertura permezz ta’ strument wieħed jew aktar elenkati fl-Anness I, il-Parti 2 dejjem sakemm il-valur tagħhom ikun jiddependi mill-valur tad-dejn sovran li trid tiġi kkalkulata l-pożizzjoni bin-nieqes netta tiegħu, u li jikkonferixxi vantaġġ finanzjarju f’każ ta’ żieda fil-prezz jew fil-valur ta’ dejn sovran.

3.   Dejjem sakemm ikunu kkorrelatati ħafna skont l-Artikolu 3(5) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 u l-paragrafi 4 u 5, il-parteċipazzjonijiet azzjonarji netti kollha ta’ dejn sovran ta’ emittent sovran li jkun ikkorrelatat ħafna mal-ipprezzar tad-dejn sovran fi kwalunkwe pożizzjoni bin-nieqes għandu jiġi inkluż fil-kalkolu ta’ pożizzjoni twila. Strumenti ta’ dejn sovran minn emittenti li jkun jinsabu barra l-Unjoni ma għandhomx jiġu inklużi.

4.   Għal assi bi prezz tas-suq likwidu, korrelazzjoni għolja bejn l-ipprezzar ta’ strument ta’ dejn ta’ emittent sovran ieħor u l-ipprezzar ta’ dejn tal-emittent sovran speċifiku għandha titkejjel fuq bażi storika bl-użu ta’ dejta ta’ kuljum akkumulata u ppeżata għall-perjodu tat-12-il xahar ta’ qabel il-pożizzjoni fid-dejn sovran. Għal assi li għalihom ma hemmx suq likwidu jew l-istorja tal-prezzijiet hija ta’ anqas minn 12-il xahar, għandha tintuża sostituzzjoni xierqa ta’ dewmien simili.

5.   Għall-finijiet tal-Artikolu 3(5) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012, strument ta’ dejn u dejn sovran maħruġ għandhom jitqiesu bħala kkorrelatati ħafna meta l-koeffiċjent ta’ korrelazzjoni ta’ Pearson ikun tal-anqas 80 % bejn l-ipprezzar tal-istrument tad-dejn ta’ emittent sovran ieħor u l-ipprezzar tad-dejn sovran speċifiku għall-perjodu rilevanti.

6.   Jekk il-pożizzjoni sussegwentement ma tibqax ikkorrelatata ħafna abbażi ta’ perjodu kontinwu ta’ 12-il xahar, id-dejn sovran tal-emittent sovran li preċedentement kien ikkorrelatat ħafna ma għandux jibqa’ jitqies meta tkun se tiġi kkalkulata pożizzjoni twila. Madankollu, pożizzjonijiet ma għandhomx jitqiesu li waqfu jkunu kkorrelatati ħafna meta jkun hemm waqgħa temporanja fil-livell tal-korrelazzjoni tad-dejn sovran għal mhux aktar minn tliet xhur taħt il-livell stabbilit fil-paragrafu 4, sakemm il-koeffiċjent tal-korrelazzjoni jkun tal-anqas 60 % tul dan il-perjodu ta’ tliet xhur.

7.   Fil-kalkolu tal-pożizzjonijiet bin-nieqes netti, huwa irrilevanti jekk kienx hemm qbil dwar saldu bi flus jew konsenja fiżika ta’ assi sottostanti.

Artikolu 9

Pożizzjonijiet bin-nieqes netti f’dejn sovran – pożizzjonijiet bin-nieqes

1.   Bejgħ bin-nieqes ta’ dejn sovran permezz ta’ bejgħ ta’ basket ta’ dejn sovran għandu, b’rabta ma’ dak id-dejn sovran, jitqies ukoll sal-punt li dak id-dejn sovran ikun irrappreżentat fil-basket.

2.   Għall-finijiet tal-Artikoli 3(1)(a) u 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 meta pożizzjoni fi strument, inklużi dawk elenkati fl-Artikolu 8(2), tikkonferixxi vantaġġ finanzjarju f’każ ta’ nuqqas fil-prezz jew fil-valur tad-dejn sovran, din il-pożizzjoni għandha titqies fil-kalkolu tal-pożizzjoni bin-nieqes.

3.   Kwalunkwe swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovran irreferenzjat għal emittent sovran għandu jiġi inkluż fil-kalkolu ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti f’dak id-dejn sovran. Bejgħ ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani għandu jitqies bħala pożizzjonijiet twal u xiri ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani għandu jitqies bħala pożizzjonijiet bin-nieqes.

4.   Jekk swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana tkun qed tiħħeġġja riskju għajr id-dejn sovran irreferenzjat, il-valur tar-riskju ħħeġġjat ma jistax jiġi ttrattat bħala pożizzjoni twila għall-finijiet tal-kalkolu ta’ jekk persuna fiżika jew ġuridika għandhiex pożizzjoni bin-nieqes netta fid-dejn sovran maħruġ ta’ emittent sovran.

5.   Fil-kalkolu tal-pożizzjonijiet bin-nieqes netti, huwa irrilevanti jekk kienx hemm qbil dwar saldu bi flus jew konsenja fiżika ta’ assi sottostanti.

Artikolu 10

Metodu tal-kalkolu ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti b’rabta mal-ishma

1.   Għall-finijiet tal-kalkolu ta’ pożizzjoni bin-nieqes netta f’ishma skont l-Artikolu 3(4) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012, għandha tintuża l-metodoloġija aġġustata skont id-delta għall-ishma stabbilita fl-Anness II.

2.   Kwalunkwe kalkolu minn persuna fiżika jew ġuridika ta’ pożizzjoni twila jew bin-nieqes b’rabta mal-istess ishma għandha tuża l-istess metodi.

3.   Il-kalkolu ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti għandu jqis tranżazzjonijiet fl-istrumenti finanzjarji kollha, kemm jekk isiru f’ċentru tan-negozjar kif ukoll lil hinn minnu, li jikkonferixxu vantaġġ finanzjarju f’każ ta’ bidla fil-prezz jew fil-valur tas-sehem.

Artikolu 11

Kalkolu ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti għal dejn sovran

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 3(5) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012, pożizzjonijiet bin-nieqes netti f’dejn sovran għandhom jiġu kkalkulati billi jitqiesu tranżazzjonijiet fl-istrumenti finanzjarji kollha li jikkonferixxu vantaġġ finanzjarju f’każ ta’ bidla fil-prezz jew fir-rendiment tad-dejn sovran. Għal dejn sovran għandha tintuża l-metodoloġija aġġustata skont id-delta stabbilita fl-Anness II.

2.   Skont l-Artikolu 3(6) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 il-pożizzjonijiet għandhom jiġu kkalkulati għal kull emittent sovran li fih persuna fiżika jew ġuridika żżomm pożizzjoni bin-nieqes.

KAPITOLU IV

POŻIZZJONIJIET BIN-NIEQES NETTI F'FONDI JEW FI GRUPPI SKONT L-ARTIKOLU 3(7)(c)

Artikolu 12

Metodu tal-kalkolu tal-pożizzjonijiet għall-attivitajiet ta’ mmaniġġjar relatati ma’ diversi fondi jew portafolli mmanniġġjati

1.   Il-kalkolu ta’ pożizzjoni bin-nieqes netta f’emittent partikolari għandu jsir skont l-Artikoli 3(7)(a) u (b) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 għal kull fond individwali, irrispettivament mill-forma ġuridika tiegħu u għal kull portafoll immaniġġjat.

2.   Għall-finijiet tal-Artikolu 12 u l-Artikolu 13, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“Strateġija ta’ Investiment” tfisser strateġija li tiġi segwita minn entità maniġerjali, fir-rigward ta’ emittent partikolari, li timmira li jkollha pożizzjoni bin-nieqes netta jew twila netta meħuda permezz ta’ tranżazzjonijiet fi strumenti finanzjarji varji maħruġa minn dak l-emittent jew relatati miegħu.

(b)

“Attivitajiet ta’ mmaniġġjar” tfisser immaniġġjar ta’ fondi irrispettivament mill-forma ġuridika tagħhom u mmaniġġjar ta’ portafolli skont mandati mogħtija minn klijenti fuq bażi diskrezzjonarja ta’ klijent klijent meta tali portafolli jinkludu strument finanzjarju wieħed jew aktar.

(c)

“Entità maniġerjali” tfisser persuna ġuridika jew entità, inkluż diviżjoni, unità jew dipartiment li timmaniġġja, fuq bażi diskrezzjonarja, fondi jew portafolli skont mandat.

3.   L-entità maniġerjali għandha taggrega l-pożizzjonijiet bin-nieqes netti tal-fondi u l-portafolli fil-kuntest tal-maniġment tagħha li għalih tkun qed tiġi segwita l-istess strateġija ta’ investiment b’rabta ma’ emittent partikolari.

4.   Meta jiġi applikat il-metodu deskritt hawn fuq, l-entità maniġerjali għandha:

(a)

tqis il-pożizzjonijiet tal-fondi u l-portafolli li l-immaniġġjar tagħhom ġie ddelegat minn parti terza;

(b)

teskludi l-pożizzjonijiet tal-fondi u l-portafolli li l-immaniġġjar tagħhom ġie ddelegat lil parti terza.

L-entità maniġerjali għandha tirrapporta, u tiżvela fejn ikun meħtieġ, il-pożizzjoni bin-nieqes netta li tirriżulta mill-paragrafi 3 u 4 meta tilħaq jew taqbeż livell limitu ta’ notifika jew divulgazzjoni skont l-Artikoli 5 sa 11 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012.

5.   Meta entità ġuridika unika tkun qed twettaq attivitajiet ta’ mmaniġġjar flimkien ma’ attivitajiet oħrajn mhux ta’ mmaniġġjar, għandha tapplika l-metodu deskritt stabbilit fil-paragrafi 1 sa 3 lill-attivitajiet ta’ mmaniġġjar biss tagħha u tirrapporta, u tiżvela l-pożizzjonijiet bin-nieqes netti li jirriżultaw.

6.   Għall-attivitajiet tagħha mhux ta’ mmaniġġjar li jagħtu lok għal parteċipazzjoni azzjonarja ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes mill-entità għall-kont tagħha stess, dik l-entità ġuridika unika għandha twettaq il-kalkolu tal-pożizzjoni bin-nieqes netta f’emittent partikolari skont l-Artikolu 3(7)(a) u (b) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 u tirrapporta, u tiżvela l-pożizzjonijiet bin-nieqes netti li jirriżultaw.

Artikolu 13

Metodu tal-kalkolu ta’ pożizzjonijiet għal entitajiet ġuridiċi fi grupp li jkollhom pożizzjonijiet twal jew bin-nieqes b’rabta ma’ emittent partikolari

1.   Il-kalkolu ta’ pożizzjoni bin-nieqes netta għandu jsir skont l-Artikolu 3(7)(a) u (b) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 għal kull entità ġuridika li tikkostitwixxi l-grupp. L-entità ġuridika rilevanti, jew f’isimha, il-grupp li tappartjeni fih, għandhom jirrapportaw u jiżvelaw, il-pożizzjoni bin-nieqes netta f’emittent partikolari meta tilħaq jew taqbeż livell limitu ta’ notifika jew ta’ divulgazzjoni. Meta entità waħda jew aktar mill-entitajiet ġuridiċi li jikkostitwixxu l-grupp ikunu entitajiet maniġerjali, għandhom japplikaw il-metodu deskritt fl-Artikoli 12(1) sa 12(4) għal attivitajiet ta’ mmaniġġjar ta’ fondi u portafolli.

2.   Il-pożizzjonijiet bin-nieqes u twal netti tal-entitajiet ġuridiċi kollha li jikkostitwixxu l-grupp għandhom jiġu aggregati u nnettjati, bl-eċċezzjoni tal-pożizzjonijiet tal-entitajiet maniġerjali li jwettqu l-attivitajiet ta’ mmaniġġjar. Il-grupp għandu jirrapporta, u jiżvela fejn rilevanti, il-pożizzjoni bin-nieqes netta f’emittent partikolari meta tilħaq jew taqbeż livell limitu ta’ notifika jew divulgazzjoni rilevanti.

3.   Meta pożizzjoni bin-nieqes netta tilħaq jew taqbeż il-livell limitu ta’ notifika skont l-Artikolu 5 jew il-livell limitu ta’ divulgazzjoni skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012, entità ġuridika fi grupp għandha tirrapporta, u tiżvela skont l-Artikoli 5 sa 11 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 il-pożizzjoni bin-nieqes netta f’emittent partikolari kkalkulata skont il-paragrafu 1 sakemm l-ebda pożizzjoni bin-nieqes netta fil-livell tal-grupp ikkalkulata skont il-paragrafu 2 ma tilħaq jew taqbeż livell limitu ta’ notifika jew ta’ divulgazzjoni. Entità ġuridika maħtura għal dan l-għan għandha tirrapporta, u tiżvela fejn rilevanti, il-pożizzjoni bin-nieqes netta fil-livell tal-grupp f’emittent partikolari kkalkulat skont il-paragrafu 2 meta:

(i)

ma jintlaħaq jew jinqabeż l-ebda livell limitu ta’ notifika jew ta’ divulgazzjoni minn kwalunkwe entità ġuridika fil-grupp;

(ii)

livell limitu ta’ notifika jew ta’ divulgazzjoni jintlaħaq jew jinqabeż b’mod simultanju kemm mill-grupp innifsu kif ukoll minn kwalunkwe entità ġuridika f’dak il-grupp.

KAPITOLU V

SWAPS TA’ INADEMPJENZA TAL-KREDITU SOVRANI KOPERTI SKONT L-ARTIKOLU 4(2)

Artikolu 14

Każijiet li mhumiex pożizzjonijiet ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani skoperti

1.   Fil-każijiet li ġejjin pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana ma għandhiex titqies bħala pożizzjoni skoperta skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012.

(a)

Fir-rigward tal-ħeġġijiet għall-fini tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012, l-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana ma għandhiex titqies bħala pożizzjoni skoperta skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 u għandha sservi bħala ħeġġ kontra riskju ta’ waqgħa fil-valur tal-assi jew l-obbligazzjonijiet ikkorrelatati mar-riskju ta’ waqgħa tal-valur tad-dejn sovran li jkun irreferenzjat mill-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu u meta dawk l-assi jew l-obbligazzjonijiet jirreferu għal entitajiet tas-settur pubbliku jew privat fl-istess Stat Membru.

(b)

Pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana, li fiha l-assi jew l-obbligazzjonijiet jirreferu għall-entitajiet tas-settur pubbliku jew privat fl-istess Stat Membru bħala r-referenza sovrana għall-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu, ma għandhiex titqies bħala pożizzjoni skoperta skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 meta:

i.

tirreferenzja Stat Membru, inkluż ministeru, aġenzija jew entità ad hoc tal-Istat Membru, jew f’każ ta’ Stat Membru li jkun stat federali, wieħed mill-membri parti mill-federazzjoni;

ii.

tintuża biex tiħħeġġja kwalunkwe assi jew obbligazzjoni li tissodisfa t-test tal-korrelazzjoni stabbilit fl-Artikolu 18.

(c)

Pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana, fejn l-assi jew l-obbligazzjonijiet jirreferu għal emittent sovran li fih ir-referenza sovrana għall-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu tkun garanti jew azzjonista, ma għandhiex titqies bħala pożizzjoni skoperta skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 meta:

i.

tirreferi għal Stat Membru;

ii.

tintuża biex tiħħeġġja kwalunkwe assi jew obbligazzjoni li tissodisfa t-test tal-korrelazzjoni stabbilt fl-Artikolu 18.

2.   Għall-finijiet tal-punt (a) tal-paragrafu 1, korrelazzjoni għandha teżisti bejn il-valur tal-assi jew l-obbligazzjoni li tkun qed tiġi ħħeġġjata u l-valur tad-dejn sovran irreferenzjat kif stabbilit fl-Artikolu 18.

Artikolu 15

Każijiet li mhumiex pożizzjonijiet ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani skoperti fejn l-obbligant huwa stabbilit jew l-assi jew l-obbligazzjoni tinsab f’aktar minn Stat Membru ieħor.

1.   Meta l-obbligant ta’, jew il-kontroparti għal, assi jew obbligazzjoni jkun stabbilit f’aktar minn Stat Membru wieħed, pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana ma għandhiex titqies bħala pożizzjoni skoperta fil-każijiet li ġejjin, skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012, u sakemm it-test tal-korrelazzjoni fl-Artikolu 18 ta’ dan ir-Regolament jiġi ssodisfat f’kull każ:

(a)

meta jkun hemm kumpanija prinċipali fi Stat Membru wieħed u sussidjarja fi Stat Membru ieħor u jkun sar self lis-sussidjarja. Meta s-sussidjarja tingħata appoġġ ta’ kreditu espliċitu jew impliċitu mill-kumpanija prinċipali, għandu jkun permissibbli x-xiri ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu fl-Istat Membru tal-kumpanija prinċipali minflok tas-sussidjarja;

(b)

meta jkun hemm kumpanija azzjonarja prinċipali li tkun is-sid ta’ jew tikkontrolla kumpanija operattiva sussidjarja fi Stati Membri differenti. Jekk il-kumpanija prinċipali tkun l-emittent ta’ bond iżda s-sussidjarja tkun is-sid tal-assi u d-dħul li jkunu ħħeġġjati, għandu jkun permissibbli x-xiri ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani rreferenzjati lill-Istat Membru tas-sussidjarja;

(c)

biex tiħħeġġja skopertura fi Stat Membru wieħed li jkun investa fid-dejn sovran ta’ Stat Membru ieħor sal-punt li dik il-kumpanija se ssofri impatt sinifikanti fil-każ ta’ waqgħa sinifikanti fil-valur tad-dejn sovran tal-Istat Membru l-ieħor, sakemm il-kumpanija tkun stabbilita fiż-żewġ Stati Membri. Meta l-korrelazzjoni bejn dan ir-riskju u d-dejn tat-tieni Stat Membru tkun ikbar mill-korrelazzjoni bejn dan ir-riskju u d-dejn tal-Istat Membru li fih il-kumpanija tkun stabbilita għandu jkun permissibbli li jinxtraw swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani rreferenzjati lit-tieni Stat Membru.

2.   Pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana ma għandhiex titqies bħala pożizzjoni skoperta fil-każijiet li ġejjin, skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012, u sakemm it-test tal-korrelazzjoni fl-Artikolu 18 ta’ dan ir-Regolament jiġi ssodisfat f’kull każ:

(a)

meta l-obbligant ta’, jew il-kontroparti għal, assi jew obbligazzjoni li tkun qed tiġi ħħeġġjata jkun/tkun kumpanija li topera madwar l-Unjoni jew meta l-iskopertura ħħeġġjata tkun marbuta mal-Unjoni jew l-Istati Membri li għandhom l-euro bħala l-munita tagħhom, għandu jkun permissibbli li tiġi ħħeġġjata ma’ indiċi Ewropew jew taż-żona tal-euro ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu ta’ bonds sovrani;

(b)

meta kontroparti għal assi jew obbligazzjoni li tkun qed tiġi ħħeġġjata tkun emittent supranazzjonali, għandu jkun permissibbli li r-riskju tal-kontroparti jiġi ħħeġġjat ma’ basket ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu magħżul b’mod xieraq li jirreferenzja dawk il-garanti jew l-azzjonisti tal-entità;

Artikolu 16

Ġustifikazzjoni ta’ pożizzjonijiet ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani skoperti

Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tidħol f’pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana għandha, fuq talba tal-awtorità kompetenti:

(a)

tiġġustifika lil dik l-awtorità kompetenti liema mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 15 ġew issodisfati meta daħlet f’dik il-pożizzjoni;

(b)

turi lill-awtorità kompetenti konformità mat-test tal-korrelazzjoni fl-Artikolu 18 u r-rekwiżiti tal-proporzjonalità fl-Artikolu 19 fir-rigward ta’ dik il-pożizzjoni ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana fi kwalunkwe ħin li tkun qed iżżomm dik l-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu.

Artikolu 17

Assi u obbligazzjonijiet iħħeġġjati

L-eżempji li ġejjin huma każijiet meta l-assi u l-obbligazzjonijiet jistgħu jiġu ħħeġġjati permezz ta’ pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana, sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 15 u 18 fir-Regolament (UE) Nru 236/2012:

(a)

pożizzjoni twila fid-dejn sovran tal-emittent rilevanti;

(b)

kwalunkwe pożizzjoni jew portafoll użati fil-kuntest ta’ ħħeġġjar ta’ skoperturi lill-emittent sovran irreferenzjat fl-iswaps ta’ inadempjenza tal-kreditu;

(c)

kwalunkwe assi jew obbligazzjoni li tirreferi għall-entitajiet fis-settur pubbliku fl-Istat Membru li d-dejn sovran tiegħu huwa rreferenzjat fl-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu. Dan jinkludi skoperturi ta’ amministrazzjonijiet ċentrali, reġjonali u lokali, entitajiet tas-settur pubbliku jew kwalunkwe skopertura ggarantita mill-entità rreferenzjata u jista’ jinkludi kuntratti finanzjarji, portafoll ta’ assi jew obbligazzjonijiet finanzjarji, tranżazzjonijiet ta’ swaps ta’ rati ta’ mgħax jew ta’ muniti fejn l-iswap tal-inadempjenza tal-kreditu sovrana tintuża bħala għodda ta’ mmaniġġjar tar-riskju tal-kontroparti għall-iħħeġġjar ta’ skopertura ta’ kuntratti finanzjarji jew ta’ kummerċ barrani;

(d)

skoperturi ta’ entitajiet tas-settur privat stabbiliti fl-Istat Membru li huwa rreferenzjat fl-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana. L-iskoperturi inkwistjoni jinkludu iżda mhumiex limitati għal self, riskju ta’ kreditu tal-kontroparti (inkluża skopertura potenzjali meta jkun meħtieġ kapital regolatorju għal tali skopertura), riċevibbli u garanziji. L-assi u l-obbligazzjonijiet jinkludu iżda mhumiex limitati għal kuntratti finanzjarji, portafoll ta’ assi jew obbligi finanzjarji, tranżazzjonijiet ta’ swaps ta’ rati ta’ mgħax jew ta’ muniti fejn l-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana tintuża bħala għodda ta’ mmaniġġjar tar-riskju tal-kontroparti għall-iħħeġġjar ta’ skopertura ta’ kuntratti finanzjarji jew skoperturi ta’ kummerċ barrani;

(e)

kwalunkwe skopertura indiretta ta’ kwalunkwe entità minn dawk imsemmija hawn fuq miksuba permezz ta’ skopertura ta’ indiċijiet, fondi jew entitajiet ad hoc.

Artikolu 18

Testijiet tal-korrelazzjoni

1.   It-test tal-korrelazzjoni msemmi f’dan il-Kapitolu għandu jiġi ssodisfat f’wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

It-test tal-korrelazzjoni kwantittativ għandu jiġi ssodisfat billi jintwera koeffiċjent ta’ korrelazzjoni ta’ Pearson ta’ mill-anqas 70 % bejn il-prezz tal-assi jew l-obbligazzjonijiet u l-prezz tad-dejn sovran ikkalkulat fuq bażi storika bl-użu ta’ dejta tal-anqas għal perjodu ta’ 12-il xahar ta’ jiem ta’ negozjar immedjatament qabel id-data meta tittieħed il-pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu;

(b)

il-korrelazzjoni kwalitattiva għandha tiġi ssodisfata billi tintwera korrelazzjoni sinifikattiva, li tfisser korrelazzjoni li tkun ibbażata fuq dejta xierqa u ma tkunx evidenza ta’ sempliċi dipendenza temporanja. Il-korrelazzjoni għandha tiġi kkalkulata fuq bażi storika bl-użu ta’ dejta għat-12-il xahar ta’ jiem ta’ negozjar qabel ma tittieħed il-pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu, ippeżata mal-perjodu taż-żmien l-aktar reċenti. Għandu jintuża perjodu ta’ żmien differenti jekk jintwera li l-kundizzjonijiet prevalenti f’dak il-perjodu kienu simili għal dawk fil-perjodu taż-żmien meta għandha tittieħed il-pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu jew li tokkorri fil-perjodu ta’ skopertura li qed tiġi ħħeġġjata. Għal assi li għalihom ma hemmx prezz tas-suq likwidu jew meta ma jkunx hemm storja tal-prezz twila biżżejjed, għandha tintuża sostituzzjoni xierqa.

2.   It-test tal-korrelazzjoni fil-paragrafu 1 għandu jitqies li ġie ssodisfat jekk jista’ jintwera li:

(a)

L-esponiment li qed jiġi ħħeġġjat huwa relatat ma’ impriża fejn sidha jkun l-emittent sovran jew fejn l-emittent sovran ikun is-sid tal-maġġoranza tal-kapital azzjonarju li jagħti dritt għal vot jew li d-dejn tagħha jkun iggarantit mill-emittent sovran;

(b)

l-iskopertura li qed tiġi ħħeġġjata hija marbuta ma’ gvern reġjonali, lokali jew muniċipali tal-Istat Membru;

(c)

l-esponiment li qed jiġi ħħeġġjat huwa marbut ma’ impriża li l-flussi tal-flus tagħha jiddependu b’mod sinifikanti minn kuntratti minn emittent sovran jew proġett li jkun iffinanzjat jew iffinanzjat b’mod sinifikanti jew sottoskritt minn emittent sovran, bħal, pereżempju, proġett tal-infrastruttura.

3.   Il-parti rilevanti għandha tiġġustifika li t-test ta’ korrelazzjoni jkun ġie ssodisfat meta l-pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana tkun ittieħdet fuq talba tal-awtorità kompetenti rilevanti.

Artikolu 19

Proporzjonalità

1.   Biex jiġi ddeterminat jekk id-daqs tal-pożizzjoni tal-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana huwiex proporzjonat għad-daqs tal-iskoperturi ħħeġġjati, fejn ma tkunx possibbli ħeġġ perfetta, mhijiex meħtieġa korrispondenza eżatta u sovrapożizzjonament limitat tal-kopertura għandu jkun permess skont il-paragrafu 2. Il-parti rilevanti għandha tiġġustifika, fuq talba tal-awtorità kompetenti, għalfejn mhijiex possibbli korrispondenza eżatta.

2.   Meta jkun iġġustifikat min-natura tal-assi u l-obbligazzjonijiet li jkunu qegħdin jiġu ħħeġġjati u r-relazzjoni tagħhom mal-valur tal-obbligi tal-emittent sovran li jkunu fl-ambitu tal-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu, għandu jinżamm valur akbar tal-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana biex jiġi ħħeġġjat valur speċifiku ta’ skoperturi. Madankollu, dan għandu jkun permess biss fejn jintwera li valur akbar ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana huwa meħtieġ biex jikkorrispondi għal miżura rilevanti ta’ riskju assoċjat mal-portafoll ta’ referenza, filwaqt li jitqiesu l-fatturi li ġejjin:

(a)

id-daqs tal-pożizzjoni nominali;

(b)

il-proporzjon tas-sensitivittà tal-iskoperturi għall-obbligi tal-emittent sovran li jkunu fl-ambitu tal-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu;

(c)

jekk l-istrateġija ta’ ħħeġġjar involuta hijiex dinamika jew statika.

3.   Id-detentur tal-pożizzjoni huwa responsabbli li jiżgura li l-pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana tiegħu tibqa’ proporzjonata l-ħin kollu u li d-durata tal-pożizzjoni tal-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana tiġi allinjata mill-aktar qrib possibbli skont il-konvenzjonijiet u l-likwidità tas-suq prevalenti mad-durata tal-iskoperturi li jkunu qed jiġu ħħeġġjati jew il-perjodu li matulu l-persuna jkollha l-ħsieb li żżomm l-iskopertura. Jekk l-iskoperturi li jkunu qed jiġu ħħeġġjati mill-pożizzjoni tal-iswap tal-inadempjenza tal-kreditu jiġu llikwidati jew jinfdew, dawn għandhom jew jiġu sostitwiti bi skoperturi ekwivalenti jew il-pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu għandha titnaqqas jew tiġi eliminata mod ieħor.

4.   Sakemm pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu tkun koperta meta tittieħed, ma għandhiex tiġi ttrattata bħala pożizzjoni li saret skoperta fejn l-unika raġuni għalfejn il-pożizzjoni tkun saret skoperta tkun flutwazzjoni fil-valur tas-suq tal-iskoperturi ħħeġġjati jew il-valur ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana.

5.   Fiċ-ċirkostanzi kollha, fejn partijiet jaċċettaw pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu bħala konsegwenza tal-obbligi tagħhom bħala membri ta’ kontroparti ċentrali li tikklerja t-tranżazzjonijiet ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu u b’riżultat tal-operazzjoni tar-regoli ta’ dik il-kontroparti ċentrali, it-tali pożizzjoni għandha tiġi ttrattata bħala involontarja u mhux bħala pożizzjoni meħuda mill-parti u għalhekk ma għandhiex titqies bħala skoperta skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012.

Artikolu 20

Metodu tal-kalkolu ta’ pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana skoperta

1.   Il-kalkolu ta’ pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana ta’ persuna fiżika jew ġuridika għandha tkun il-pożizzjoni netta tagħha.

2.   Meta jiġi kkalkulat il-valur tar-riskji eliġibbli ħħeġġjati jew li se jiġu ħħeġġjati minn pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana għandha ssir distinzjoni bejn strateġiji ta’ ħħeġġjar statiċi u dinamiċi. Għall-iħħeġġjar statiku, bħal skoperturi diretti ta’ emittenti sovrani jew korpi tas-settur pubbliku tal-emittent sovran, il-kejl użat għandu jkun il-miżura tal-inadempjenza għal għarrieda (jump to default) tat-telf jekk l-entità li għaliha hu espost id-detentur tal-pożizzjoni ssir inadempjenti. Il-valur li jirriżulta mbagħad għandu jitqabbel mal-valur nozzjonali nett tal-pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu.

3.   Meta jiġi kkalkulat il-valur tar-riskji aġġustati għall-valur tas-suq li għalihom hija meħtieġa strateġija dinamika ta’ ħħeġġjar, il-kalkoli għandhom jitwettqu fuq bażi aġġustata għar-riskji minflok fuq bażi nozzjonali, filwaqt li jitqies sa liema punt skopertura tista’ tiżdied jew tonqos matul id-durata tagħha u l-volatilatijiet relattivi tal-assi u l-obbligazzjonijiet li qed jiġu ħħeġġjati u tad-dejn sovran irreferenzjat. Aġġustament skont il-beta għandu jintuża jekk l-assi jew l-obbligazzjoni li għaliha l-pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu qed tintuża bħala ħeġġ tkun differenti mill-assi ta’ referenza tal-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu.

4.   Skoperturi indiretti għal riskji, bħal pereżempju permezz ta’ indiċijiet, fondi, entitajiet ad hoc, u għal pożizzjonijiet ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu għandhom jitqiesu sal-punt li jkunu qed jiġu rrappreżentati l-assi, l-obbligazzjoni jew l-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu fl-indiċi, il-fond jew mekkaniżmu ieħor.

5.   Il-valur tal-portafoll eliġibbli ta’ assi jew obbligazzjonijiet li se jiġu ħħeġġjati għandu jitnaqqas mill-valur tal-pożizzjoni tal-iswaps ta’ inadempjenza tal-kreditu netta miżmuma. Jekk iċ-ċifra li tirriżulta tkun pożittiva l-pożizzjoni għandha titqies bħala pożizzjoni ta’ swap ta’ inadempjenza tal-kreditu skoperta skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012.

KAPITOLU VI

LIVELLI LIMITU TA’ NOTIFIKA GĦAL POŻIZZJONIJIET BIN-NIEQES NETTI F’DEJN SOVRAN SKONT L-ARTIKOLU 7(3)

Artikolu 21

Livelli limitu ta’ notifika għal pożizzjonijiet bin-nieqes netti relatati mad-dejn sovran maħruġ

1.   Il-miżura rilevanti għal-livell limitu li jiskatta n-notifika lill-awtorità kompetenti rilevanti ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti fid-dejn sovran maħruġ ta’ emittent sovran għandha tkun perċentwal tal-ammont totali ta’ dejn sovran maħruġ pendenti għal kull emittent sovran.

2.   Il-livell limitu ta’ rapportar għandu jkun ammont monetarju. Dan l-ammont monetarju għandu jiġi ffissat bl-applikazzjoni tal-livell limitu tal-perċentwal għad-dejn sovran pendenti tal-emittent sovran u espress bħala l-eqreb miljun ta’ euro sħiħ.

3.   L-ammont monetarju implikat bil-livell limitu tal-perċentwal għandu jiġi rivedut u aġġornat kull tliet xhur sabiex jirrifletti l-bidliet fl-ammont totali ta’ dejn sovran maħruġ pendenti ta’ kull emittent sovran.

4.   L-ammont monetarju implikat bil-livell limitu tal-perċentwal u l-ammont totali tad-dejn sovran maħruġ pendenti għandu jiġi kkalkulat skont il-metodu tal-kalkolu għal pożizzjonijiet bin-nieqes netti fid-dejn sovran.

5.   L-ammonti inizjali u l-livelli inkrimentali addizzjonali għall-emittenti sovrani għandhom jiġu ddeterminati abbażi tal-fatturi li ġejjin:

(a)

Il-livelli limitu ma għandhomx jesiġu notifiki ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti ta’ valuri minimali fi kwalunkwe emittent sovran;

(b)

l-ammont totali ta’ dejn sovran pendenti għal emittent sovran u d-daqs medju tal-pożizzjonijiet miżmuma mill-parteċipanti fis-suq relatati mad-dejn sovran ta’ dak l-emittent sovran;

(c)

il-likwidità tas-suq tad-dejn sovran ta’ kull emittent sovran, inkluż fejn xieraq, il-likwidità tas-suq tal-futuri għal dak id-dejn sovran.

6.   Meta jitqiesu l-fatturi tal-paragrafu 5, il-livelli limitu ta’ notifika rilevanti għall-ammont inizjali li għandhom jitqiesu għal kull emittent sovran huma perċentwali ekwivalenti għal 0,1 % jew 0,5 % tal-ammont totali ta’ dejn sovran maħruġ pendenti. Il-perċentwal rilevanti li għandu jiġi applikat għal kull emittent għandu jiġi ddeterminat fl-applikazzjoni tal-kriterji deskritti fil-paragrafu 5, sabiex kull emittent sovran jiġi assenjat wieħed miż-żewġ livelli limitu ta’ perċentwal użati biex jiġu kkalkulati l-ammonti monetarji li jkunu rilevanti għan-notifika.

7.   Iż-żewġ kategoriji ta’ livelli limitu inizjali fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament se jkunu:

(a)

Livell limitu inizjali ta’ 0.1 % applikabbli fejn l-ammont totali tad-dejn sovran maħruġ pendenti jkun bejn 0 u 500 biljun euro;

(b)

Livell limitu ta’ 0.5 % applikabbli fejn l-ammont totali tad-dejn sovran maħruġ pendenti jkun aktar minn 500 biljun euro jew fejn ikun hemm suq likwidu tal-futuri għad-dejn sovran partikolari.

8.   Il-livelli inkrimentali addizzjonali għandhom jiġu ffissati għal 50 % tal-livelli limitu inizjali u għandhom ikunu:

(a)

kull 0.05 % aktar mil-livell limitu ta’ notifika inizjali ta’ 0.1 % jibda minn 0.15 %;

(b)

kull 0.25 % aktar mil-livell limitu inizjali ta’ 0.5 % jibda minn 0.75 %;

9.   L-emittent sovran għandu jgħaddi għall-grupp tal-livell limitu x-xieraq meta jkun hemm bidla fis-suq tad-dejn sovran tal-emittent sovran u, bl-applikazzjoni tal-fatturi speċifikati fil-paragrafu 5, u dik il-bidla tkun ilha tal-anqas sena kalendarja.

KAPITOLU VII

PARAMETRI U METODI GĦALL-KALKOLU TAL-LIVELL LIMITU TAL-LIKWIDITÀ GĦAS-SOSPENSJONI TAR-RESTRIZZJONIJIET FUQ BEJGĦ BIN-NIEQES F’DEJN SOVRAN SKONT L-ARTIKOLU 13(4)

Artikolu 22

Metodi għall-kalkolu u d-determinazzjoni tal-livell limitu tal-likwidità għas-sospensjoni tar-restrizzjonijiet fuq bejgħ bin-nieqes f’dejn sovran

1.   Il-miżura tal-likwidità tad-dejn sovran maħruġ li għandha tintuża minn kull awtorità kompetenti hija d-dħul, iddefinit bħala l-valur nominali totali ta’ strumenti tad-dejn innegozjati, b’rabta ma’ basket ta’ parametri referenzjarji b’maturitajiet differenti.

2.   Is-sospensjoni temporanja ta’ restrizzjonijiet fuq bejgħ bin-nieqes skopert f’dejn sovran tista’ tiġi skattata meta d-dħul ta’ xahar jaqa’ taħt il-ħames perċentil tal-volum ta’ kull xahar innegozjat fit-tnax-il xhar ta’ qabel.

3.   Biex jitwettqu dawn il-kalkoli, kull awtorità kompetenti għandha tuża d-dejta rappreżentattiva immedjatament disponibbli, minn ċentru ta’ negozjar wieħed jew aktar, minn negozjar barra l-Borża (OTC) jew mit-tnejn li huma, u mbagħad tgħarraf lill-AETS dwar id-dejta użata.

4.   Qabel ma l-awtoritajiet kompetenti jeżerċitaw is-setgħa li jneħħu r-restrizzjonijiet fuq bejgħ bin-nieqes relatat ma’ dejn sovran, għandhom jiżguraw li l-waqgħa sinifikanti fil-likwidità ma tkunx ir-riżultat ta’ effetti staġjonali fuq il-likwidità.

KAPITOLU VIII

WAQGĦA SINIFIKANTI FIL-VALUR GĦAL STRUMENTI FINANZJARJI GĦAJR ISHMA LIKWIDI SKONT L-ARTIKOLU 23

Artikolu 23

Waqgħa sinifikanti fil-prezz għal strumenti finanzjarji għajr ishma likwidi

1.   Fir-rigward ta’ sehem għajr sehem likwidu, waqgħa sinifikanti fil-valur matul jum wieħed ta’ negozjar imqabbla mal-prezz tal-għeluq tal-jum ta’ negozjar preċedenti tfisser:

(a)

tnaqqis fil-prezz tas-sehem ta’ 10 % jew aktar fejn is-sehem jiġi inkluż fl-indiċi ta’ ekwità ewlieni nazzjonali u jkun l-istrument finanzjarju sottostanti għal kuntratt ta’ derivattivi elenkat għan-negozjar f’ċentru tan-negozjar;

(b)

tnaqqis fil-prezz tas-sehem ta’ 20 % jew aktar fejn il-prezz tas-sehem ikun EUR 0,50 jew aktar, jew l-ekwivalenti fil-munita lokali;

(c)

tnaqqis fil-prezz tas-sehem ta’ 40 % jew aktar fil-każijiet l-oħra kollha.

2.   Żieda ta’ 7 % jew aktar fir-rendiment tul il-kurva tar-rendiment matul jum wieħed ta’ negozjar għall-emittent sovran rilevanti għandha titqies bħala waqgħa sinfikanti fil-valur għal bond sovran.

3.   Żieda ta’ 10 % jew aktar fir-rendiment ta’ bond korporattiv matul jum wieħed ta’ negozjar għandha titqies bħala waqgħa sinfikanti fil-valur ta’ bond korporattiv.

4.   Tnaqqis ta’ 1,5 % jew aktar fil-prezz ta’ strument tas-suq monetarju matul jum wieħed ta’ negozjar għandu jitqies bħala waqgħa sinifikanti fil-valur ta’ strument tas-suq monetarju.

5.   Tnaqqis ta’ 10 % jew aktar fil-prezz ta’ fond negozjat fil-Borża matul jum wieħed ta’ negozjar għandu jitqies bħala waqgħa sinfikanti fil-valur għal fond negozjat fil-Borża, inklużi l-Fondi negozjati fil-Borża li huma UCITS. Fond negozjat fil-Borża ingranat għandu jiġi aġġustat bil-proporzjon ta’ ingranaġġ rilevanti biex jirrifletti waqgħa ta’ 10 % fil-prezz ta’ fond negozjat fil-Borża dirett u mhux ingranat ekwivalenti. Fond reverse nnegozjat fil-Borża għandu jiġi aġġustat b’fattur ta’ -1 biex jirrifletti waqgħa ta’ 10 % fil-prezz ta’ fond negozjat fil-Borża dirett u mhux ingranat ekwivalenti.

6.   Meta derivattiv, inklużi kuntratti finanzjarji għad-differenza, jiġi nnegozjat f’ċentru ta’ negozjar u jkollu bħala l-uniku strument finanzjarju sottostanti, strument finanzjarju li għalih waqgħa sinifikanti fil-valur hija speċifikata f’dan l-Artikolu u fl-Artikolu 23(5) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012, waqgħa sinifikanti fil-valur f’dak l-istrument derivattiv għandha titqies li tkun seħħet meta kien hemm waqgħa sinifikanti f’dak l-istrument finanzjarju sottostanti.

KAPITOLU IX

AVVENIMENTI JEW ŻVILUPPI AVVERSI SKONT L-ARTIKOLU 30

Artikolu 24

Kriterji u fatturi li għandhom jitqiesu fid-determinazzjoni ta’ meta jokkorru avvenimenti jew żviluppi avversi u theddid

1.   Għall-finijiet tal-Artikoli 18 sa 21 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 avvenimenti jew żviluppi avversi li jistgħu jikkostitwixxu theddida serja għall-istabbiltà finanzjarja jew il-fiduċja fis-suq fl-Istat Membru kkonċernat jew fi Stat Membru ieħor jew f’aktar Stati Membri oħrajn skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 jinkludu kwalunkwe att, riżultat, fatt, jew avveniment li huwa jew jista’ jkun mistenni li jwassal għal dan li ġej:

(a)

problemi finanzjarji, monetarji jew baġitarji serji li jistgħu jwasslu għal instabbilità finanzjarja li tikkonċerna Stat Membru jew bank jew istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn meqjusa importanti għas-sistema finanzjarja globali bħal kumpaniji tal-assigurazzjoni, fornituri tal-infrastrutturi tas-suq u kumpaniji tal-immaniġġjar tal-assi li joperaw fl-Unjoni meta din tista’ thedded il-funzjonament xieraq u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni;

(b)

azzjoni ta’ klassifikazzjoni jew inadempjenza minn kwalunkwe Stat Membru jew minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn meqjusa importanti għas-sistema finanzjarja globali bħall-kumpaniji tal-assigurazzjoni, il-fornituri tal-infrastruttura tas-suq u l-kumpaniji tal-immaniġġjar tal-assi li joperaw fl-Unjoni li tikkawża jew li tista’ raġonevolment tkun mistennija li tikkawża inċertezza severa wara s-solvenza tagħhom;

(c)

pressjonijiet sostanzjali fuq bejgħ jew volatilità mhux tas-soltu li jikkawżaw spirali sinifikanti ‘l isfel fi kwalunkwe strument finanzjarju relatat ma’ kwalunkwe bank u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn meqjusa importanti għas-sistema finanzjarja globali bħall-kumpaniji tal-assigurazzjoni, il-fornituri tal-infrastruttura tas-suq u l-kumpaniji tal-immaniġġjar tal-assi li joperaw fl-Unjoni u emittenti sovrani skont kif ikun il-każ;

(d)

kwalunkwe ħsara rilevanti għall-istrutturi fiżiċi ta’ emittenti finanzjarji importanti, infrastrutturi tas-suq, sistemi tal-ikklerjar u s-saldu, u superviżuri li jistgħu jaffettwaw is-swieq b’mod avvers b’mod partikolari fejn tali ħsara tirriżulta minn diżastru naturali jew attakk terroristiku;

(e)

kwalunkwe disturb rilevanti fi kwalunkwe sistema ta’ pagamenti jew proċess ta’ saldu, b’mod partikolari meta jkun relatat ma’ operazzjonijiet interbankarji, li jikkawża jew li jista’ jikkawża nuqqasijiet sinifikanti ta’ pagamenti jew ta’ saldu jew dewmien fis-sistemi ta’ pagamenti tal-Unjoni, speċjalment meta dawn jistgħu jwasslu għall-propagazzjoni ta’ stress finanzjarju jew ekonomiku f’bank jew f’istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn meqjusa importanti għas-sistema finanzjarja globali bħall-kumpaniji tal-assigurazzjoni, il-fornituri tal-infrastruttura tas-suq u l-kumpaniji tal-immaniġġjar tal-assi jew fi Stat Membru;

2.   Għall-finijiet tal-Artikolu 27, l-AETS għandha tqis il-possibbiltà ta’ kwalunkwe riperkussjoni jew effett ta’ kontaġju għal sistemi jew emittenti oħrajn u, speċjalment, l-eżistenza ta’ kwalunkwe tip ta’ fenomenu awtosodisfaċenti meta jitqiesu l-kriterji fil-paragrafu 1.

3.   Għall-finijiet tal-Artikolu 28(2)(a), theddida għall-funzjonament xieraq u l-integrità ta’ swieq finanzjarji jew għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha kemm hi jew parti minnha fl-Unjoni għandha tfisser:

(a)

kwalunkwe theddida ta’ instabbiltà finanzjarja serja, monetarja jew baġitarja li tikkonċerna Stat Membru jew lis-sistema finanzjarja fi Stat Membru meta din tista’ thedded serjament il-funzjonament xieraq u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha fl-Unjoni jew ta’ parti minnha;

(b)

il-possibbiltà ta’ inadempjenza minn kwalunkwe Stat Membru jew emittent supranazzjonali;

(c)

kwalunkwe ħsara serja lill-istrutturi fiżiċi ta’ emittenti finanzjarji importanti, infrastrutturi tas-suq, sistemi ta’ kklerjar u ta’ saldu, u superviżuri li jistgħu jaffettwaw b’mod serju swieq transkonfinali b’mod partikolari fejn tali ħsara tirriżulta minn diżastru naturali jew attakk terroristiku meta dan jista’ jhedded b’mod serju l-funzjonament xieraq u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha fl-Unjoni jew ta’ parti minnha;

(d)

kwalunkwe disturb serju fi kwalunkwe sistema ta’ pagamenti jew proċess ta’ saldu, b’mod partikolari meta jkun relatat ma’ operazzjonijiet interbankarji, li jikkawża jew li jista’ jikkawża pagamenti sinifikanti jew nuqqasijiet ta’ saldu jew dewmien fis-sistemi ta’ pagamenti transkonfinali tal-Unjoni, speċjalment meta dawn jistgħu jwasslu għall-propagazzjoni ta’ stress finanzjarju jew ekonomiku fis-sistema finanzjarja kollha fl-Unjoni jew f’parti minnha.

Artikolu 25

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Novembru 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta’ Lulju 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 86, 24.3.2012, p. 1.

(2)  ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32.

(3)  ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84.

(4)  Ara paġna 16 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(5)  ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38.


ANNESS I

PARTI 1

Artikoli 5 u 6

Opzjonijiet;

Ċertifikati koperti;

Futuri;

Strumenti relatati mal-indiċijiet;

Kuntratti għad-differenza;

Ishma/unitajiet ta’ fondi negozjati fil-Borża;

Swaps;

Imħatri fuq firxiet (spread bets);

Prodotti ta’ investiment għall-konsumaturi jew għall-professjonisti aggregati;

Derivattivi kumplessi;

Ċertifikati relatati ma’ ishma;

Irċevuti tad-depożitu globali;

PARTI 2

Artikolu 7

Opzjonijiet;

Futuri;

Strumenti relatati mal-indiċijiet;

Kuntratti għad-differenza;

Swaps;

Imħatri fuq firxiet;

Derivattivi kumplessi;

Ċertifikati relatati mad-dejn sovran.


ANNESS II

PARTI 1

Il-Metodoloġija aġġustata skont id-delta għall-ishma

Artikolu 10

1.   Kwalunkwe derivattiv u pożizzjoni tal-likwidità għandhom jitqiesu abbażi ta’ delta aġġustata, fejn il-pożizzjoni tal-likwidità tiġi attribwita delta 1. Biex tiġi kkalkulata d-delta ta’ derivattiv, l-investituri għandhom iqisu l-volatilità attwali implikata tad-derivattiv u l-prezz tal-għeluq jew l-aħħar prezz tal-istrument sottostanti. Biex tiġi kkalkulata pożizzjoni bin-nieqes netta inklużi investiment ta’ ekwità jew ta’ flus u derivattivi, persuni naturali jew ġuridiċi għandhom jikkalkulaw il-pożizzjoni tad-delta individwali aġġustata ta’ kull derivattiv li jinżamm fil-portafoll, billi jiżdiedu jew jitnaqqsu l-pożizzjonijiet ta’ likwidità kollha skont kif ikun xieraq.

2.   Pożizzjoni bin-nieqes ta’ likwidità nominali ma tistax tiġi kkompensata b’pożizzjoni twila nominali ekwivalenti meħuda f’derivattivi. Pożizzjonijiet twal f’derivattivi aġġustati skont id-delta ma jistgħux jikkompensaw pożizzjonijiet bin-nieqes nominali identiċi meħuda fi strumenti finanzjarji oħrajn minħabba l-aġġustament skont id-delta. Persuni naturali jew ġuridiċi li jidħlu f’kuntratti ta’ derivattivi u li jagħtu lok għal pożizzjonijiet bin-nieqes netti li jridu jiġu nnotifikati jew ippubblikati skont l-Artikoli 5 sa 11 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 għandhom jikkalkulaw bidliet fil-pożizzjonijiet bin-nieqes netti fil-portafoll tagħhom li jokkorru mill-bidliet fid-delta.

3.   Kwalunkwe tranżazzjoni li tikkonferixxi vantaġġ finanzjarju fil-każ ta’ bidla fil-prezz jew fil-valur tas-sehem miżmum bħala parti minn basket, indiċi jew fond negozjat fil-Borża għandha tiġi inkluża meta tiġi kkalkulata l-pożizzjoni f’kull sehem individwali. Pożizzjonijiet f’dawn l-istrumenti finanzjarji għandhom jiġu kkalkulati billi jitqies il-piż ta’ dak is-sehem fil-basket, indiċi jew fond sottostanti. Persuni naturali jew ġuridiċi għandhom iwettqu kalkoli f’dawn l-istrumenti finanzjarji skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012.

4.   Il-pożizzjoni bin-nieqes netta għandha tiġi kkalkulata billi jiġu nnettjati l-pożizzjonijiet twal u bin-nieqes aġġustati skont id-delta f’emittent speċifiku.

5.   Għall-kapital azzjonarju maħruġ, meta l-emittenti jkollhom diversi klassijiet ta’ ishma, l-għadd totali tal-ishma maħruġa f’kull klassi għandu jitqies u jingħadd.

6.   Il-kalkolu ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti għandhom iqisu bidliet fil-kapital azzjonarju tal-emittent li jista’ jiskatta jew jelimina obbligi ta’ notifika skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012.

7.   Ishma ġodda maħruġa minn żieda kapitali għandhom jitqiesu fil-kalkolu tal-kapital azzjonarju maħruġ mid-data li fiha jiġu elenkati għan-negozjar f’ċentru tan-negozjar.

8.   Il-pożizzjoni bin-nieqes netta espressa bħala perċentwal tal-kapital azzjonarju maħruġ tal-kumpanija għandha tiġi kkalkulata bid-diviżjoni tal-pożizzjoni bin-nieqes netta f’ishma ekwivalenti bit-total tal-kapital azzjonarju maħruġ tal-kumpanija.

PARTI 2

Il-Metodoloġija aġġustata skont id-delta għad-dejn sovran

Artikolu 11

1.   Kwalunkwe pożizzjoni ta’ likwidità għandha titqies bl-użu tal-valur nominali tagħha aġġustat għad-durata. Opzjonijiet u strumenti derivattivi oħrajn għandhom jiġu aġġustati skont id-delta tagħhom li għandha tiġi kkalkulata skont il-parti 1. Il-kalkoli tal-pożizzjonijiet bin-nieqes netti li fihom kemm investimenti ta’ flus kif ukoll ta’ derivattivi għandhom ikunu l-pożizzjoni individwali aġġustata skont id-delta ta’ kull derivattiv miżmum fil-portafoll, biż-żieda jew it-tnaqqis tal-pożizzjonijiet ta’ likwidità kollha u l-pożizzjonijiet ta’ likwidita għandu jkollhom delta ekwivalenti għal 1.

2.   Pożizzjonijet nominali f’bonds maħruġa f’muniti għajr l-euro għandhom jiġu kkonvertiti f’euro bl-użu tal-aħħar prezz spot aġġornat tal-munita affidabbli disponibbli. L-istess prinċipji għandhom japplikaw għall-istrumenti finanzjarji l-oħrajn.

3.   Derivattivi oħrajn, bħal bonds forward, għandhom jiġu aġġustati wkoll skont il-paragrafi 1, 2 u 3.

4.   Kwalunkwe interess ekonomiku jew pożizzjoni li toħloq vantaġġ finanzjarju f’dejn sovran miżmuma bħala parti minn basket, indiċi jew fond negozjat fil-Borża għandu jiġi inkluż meta tiġi kkalkulata l-pożizzjoni f’kull dejn sovran individwali. Pożizzjonijiet f’dawn l-istrumenti finanzjarji għandhom jiġu kkalkulati billi jitqies il-piż ta’ dik l-iskopertura sovrana fil-basket, indiċi jew fond sottostanti. L-investituri għandhom iwettqu kalkoli f’dawn l-istrumenti finanzjarji skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012.

5.   Il-kalkoli għal strumenti ta’ dejn sovran b’korrelazzjoni għolja għandhom isegwu l-istess metodi ta’ kalkolu għall-pożizzjonijet twal fi strumenti ta’ dejn ta’ emittent sovran. Pożizzjonijiet twal fi strumenti ta’ dejn ta’ emittent sovran, li l-prezz tagħhom huwa kkorrelatat ħafna mal-ipprezzar tad-dejn sovran speċifiku, għandhom jitqiesu għall-finijiet ta’ kalkolu. Meta dawn il-pożizzjonijiet ma jibqgħux jissodisfaw it-test tal-korrelazzjoni għolja ma għandhomx jibqgħu jitqiesu biex jikkompensaw pożizzjonijiet bin-nieqes.

6.   Pożizzjonijiet twal nominali ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu għandhom jiġu inklużi fil-kalkolu bħala pożizzjonijiet bin-nieqes. Fil-kalkolu ta’ pożizzjoni ta’ investitur ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani għandhom jintużaw il-pożizzjonijiet netti tiegħu. Pożizzjonijiet maħsuba biex ikopru jew jiħħeġġjaw permezz tax-xiri ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu li mhumiex bonds sovrani mhux se jitqiesu bħala pożizzjonijiet twal. Swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu għandhom jitqiesu li ġew attribwiti delta 1.

7.   Il-pożizzjoni bin-nieqes netta għandha tiġi kkalkulata bl-innettjar ta’ pożizzjonijiet twal u bin-nieqes ekwivalenti aġġustati skont id-delta nominali fid-dejn sovran maħruġ ta’ emittent sovran.

8.   Il-pożizzjoni bin-nieqes netta għandha tiġi espressa bħala ammont monetarju f’euro.

9.   Il-kalkolu tal-pożizzjonijiet għandu jqis il-bidliet fil-korrelazzjonijiet u fid-dejn sovran totali ta’ emittent sovran.

10.   Il-pożizzjonijiet twal fi strumenti ta’ dejn ta’ emittent sovran li l-ipprezzar tagħhom huwa kkorrelatat ħafna mal-ipprezzar tad-dejn sovran ta’ emittent sovran biss għandhom jitqiesu biex jikkompensaw pożizzjonijiet bin-nieqes f’dan id-dejn sovran. Pożizzjoni twila speċifika ta’ dejn ikkorrelatat ħafna għandu jintuża darba biss biex jikkompensa pożizzjoni bin-nieqes f’każijiet fejn l-investitur iżomm diversi pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ emittenti sovrani differenti. L-istess pożizzjoni twila ma tistax tiġi applikata diversi drabi biex tpaċi pożizzjonijiet bin-nieqes differenti meħuda f’dejn sovran ikkorrelatat ħafna.

11.   Persuni naturali jew ġuridiċi b’allokazzjonijiet multipli ta’ pożizzjonijiet twal ta’ dejn ikkorrelatat ħafna ta’ diversi emittenti sovrani differenti għandu jkollhom reġistri li juru l-metodi tal-allokazzjoni tagħhom.


Top