Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0579

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 579/2012 tad- 29 ta’ Ġunju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 607/2009 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, termini tradizzjonali, it-tikkettar u l-preżentazzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid

OJ L 171, 30.6.2012, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 100 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; Impliċitament imħassar minn 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/579/oj

30.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 171/4


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 579/2012

tad-29 ta’ Ġunju 2012

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 607/2009 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, termini tradizzjonali, it-tikkettar u l-preżentazzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 121, il-punt (m), flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Marzu 2000 fuq l-approssimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mat-tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta’ oġġetti tal-ikel (2), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(3a)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(3a) tad-Direttiva 2000/13/KE jipprevedi l-obbligu li fuq it-tikketta tax-xorb li jkun fih aktar minn 1,2 % b’volum ta’ alkoħol, jiġi indikat kull ingredjent definit fil-paragrafu 4(a) tar-Regolament imsemmi u elenkat fl-Anness IIIa tad-Direttiva msemmija.

(2)

Id-deroga għal dan l-obbligu għall-inbejjed, skont l-Anness XIb tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, li jitqiegħdu fis-suq jew jiġu ttikkettati qabel it-30 ta’ Ġunju 2012 sakemm jispiċċaw l-istokkijiet, kif stipulata fid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/68/KE (3) u emendata mir-Regolament (UE) Nru 1266/2010 (4), mhux se tibqa’ tapplika mit-30 ta’ Ġunju 2012.

(3)

Huwa xieraq għalhekk li jiġu stabbiliti regoli ddettaljati għat-tikkettar ta’ dan ix-xorb, filwaqt li jiġu inklużi s-sustanzi elenkati fl-Anness IIIa tad-Direttiva 2000/13/KE użati meta jkun qed isir ix-xorb, meta l-preżenza tagħhom tkun tista’ tiġi identifikata fil-prodott finali, skont il-metodi ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 120g tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, u għalhekk, jekk dawn għandhomx jitqiesu bħala ingredjenti skont l-Artikolu 6(4)(a) tad-Direttiva 2000/13/KE.

(4)

F’kuntest multilingwistiku, it-tikkettar ta’ prodotti bl-użu ta’ piktogrammi jista’ jippermetti qari aħjar tal-informazzjoni li tingħata lill-konsumaturi u jagħti garanziji aħjar lill-konsumaturi. Għalhekk, l-operaturi għandhom jingħataw l-opportunità li jikkomplementaw it-termini bis-saħħa ta’ piktogrammi.

(5)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009 (5) għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(6)

Sabiex jiġi evitat li r-regoli l-ġodda jaffettwaw il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti diġà ttikkettati, xieraq li jkun speċifikat li dawn japplikaw għal inbejjed prodotti totalment jew parzjalment minn għeneb li nqata’ fl-2012 jew aktar tard u li ġie ttikkettat wara t-30 ta’ Ġunju 2012.

(7)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 607/2009 għandu jiġi emendat kif ġej:

1.

L-Artikolu 51 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 51

Applikazzjoni ta’ ċerti regoli orizzontali

1.   Għall-finijiet tal-indikazzjoni tal-ingredjenti previsti fl-Artikolu 6(3a) tad-Direttiva 2000/13/KE, it-termini li jikkonċernaw is-sulfiti, il-ħalib u l-prodotti bbażati fuq il-ħalib u l-bajd u l-prodotti bbażati fuq il-bajd, u li għandhom jintużaw, huma dawk li jidhru fl-Anness X, il-Parti A.

2.   Skont il-każ, it-termini msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkunu akkumpanjati minn waħda mill-piktogrammi li jidhru fl-Anness X, il-Parti B.”

2.

L-Anness X jinbidel bit-test li jidher fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan japplika, fir-rigward tat-termini li jikkonċernaw il-ħalib u l-prodotti bbażati fuq il-ħalib u l-bajd u l-prodotti bbażati fuq il-bajd, imsemmija fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament (KE) Nru 607/2009 kif emendat b’dan ir-Regolament, għall-inbejjed imsemmija fl-Anness XIb tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, magħmula totalment jew parzjalment minn għeneb li nqata’ fl-2012 jew aktar tard u li ġie ttikkettat wara t-30 ta’ Ġunju 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Ġunju 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29.

(3)  ĠU L 310, 28.11.2007, p. 11.

(4)  ĠU L 347, 31.12.2010, p. 27.

(5)  ĠU L 193, 24.7.2009, p. 60.


ANNESS

“ANNESS X

PARTI A

Termini msemmija fl-artikolu 51(1)

Lingwa

Termini li jikkonċernaw is-sulfiti

Termini li jikkonċernaw il-bajd u l-prodotti bbażati fuq il-bajd

Termini li jikkonċernaw il-ħalib u l-prodotti bbażati fuq il-ħalib

bil-Bulgaru

„сулфити“ jew „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ jew „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ jew „млечен протеин“

bl-Ispanjol

«sulfitos» jew «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» jew «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» jew «proteína de leche»

biċ-Ċek

„siřičitany“ jew „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ jew „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ jew „mléčná bílkovina“

bid-Daniż

»sulfitter« jew »svovldioxid«.

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym«, jew »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« jew »mælkeprotein«,

bil-Ġermaniż

„Sulfite“ jew „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Ei-Lysozym aus Ei“ jew „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ jew „Milchprotein“

bl-Estonjan

„sulfitid” jew „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” jew „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” jew „piimaproteiin”

bil-Grieg

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» jew «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» jew «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» jew «πρωτεΐνη γάλακτος»

bl-Ingliż

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ jew ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ jew ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ jew ‘milk protein’

bil-Franċiż

«sulfites» jew «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» jew «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» jew «protéine du lait»

bit-Taljan

«solfiti», jew «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» jew «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» jew «proteina del latte»

bil-Latvjan

“sulfīti” jew “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” jew “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” jew “piena olbaltumviela”

bil-Litwan

„sulfitai“ jew „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ jew „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ jew „pieno baltymai“

bl-Ungeriż

„szulfitok” jew „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” jew „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” jew „tejfehérje”

bil-Malti

“sulfiti”, jew “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” jew “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” jew “proteina tal-ħalib”

bl-Olandiż

„sulfieten” jew „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” jew „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” jew „melkproteïnen”

bil-Pollakk

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” jew „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” jew „albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” jew „białko mleka”

bil-Portugiż

«sulfitos» jew «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» jew «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» jew «proteína de leite»

bir-Rumen

„sulfiți” jew „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” jew „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” jew „proteine din lapte”

bis-Slovakk

„siričitany“ jew „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ jew „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ jew „mliečna bielkovina“

bis-Sloven

„sulfiti“ jew „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ jew „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ jew „mlečne beljakovine“

bil-Finlandiż

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” jew ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” jew ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” jew ”maitoproteiinia”

bl-Isvediż

”sulfiter” jew ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” jew ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” jew ”mjölkprotein”

PARTI B

Piktogrammi msemmija fl-Artikolu 51(2)

Image

Image

Image

Image


Top