Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 6 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/88/UE dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal- “kontroll-kmand u sinjalazzjoni” tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea (notifikata bid-dokument C(2012) 7325) Test b’relevanza għaż-ŻEE
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; Impliċitament imħassar minn 32016R0919
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 311/3


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-6 ta’ Novembru 2012

li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/88/UE dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-“kontroll-kmand u sinjalazzjoni” tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea

(notifikata bid-dokument C(2012) 7325)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2012/696/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi:

(1)

Fis-16 ta’ April 2012 l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea ħarġet ir-rakkomandazzjoni tagħha ERA/REC/03-2012/ERTMS. Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq dik ir-rakkomandazzjoni.

(2)

L-iżvilupp ta’ funzjonalitajiet addizzjonali għas-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju/Sistema Ewropea għall-Kontroll tal-Ferroviji (“ERTMS/ETCS”), bil-ħsieb li tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni rapida tal-ETCS fuq linji konvenzjonali eżistenti, kien mitlub mis-settur u ddefinit fil-Memorandum ta’ Ftehim iffirmat f’Lulju 2008 mill-Kummissjoni Ewropea u Assoċjazzjonijiet tas-settur. Din id-Deċiżjoni għandha tinkludi dawn il-funzjonalitajiet f’bażi ta’ referenza [baseline] ġdida tal-ispeċifikazzjonijiet imsejħa “Bażi ta’ Referenza 3”, li l-applikanti jistgħu japplikaw bis-sħiħ minflok l-ispeċifikazzjonijiet ERTMS/ETCS stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/88/UE tal-25 ta’ Jannar 2012 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-“kontroll-kmand u sinjalazzjoni” tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea (2) (l-aħħar verżjoni tal-Bażi ta’ Referenza 2, magħrufa wkoll bħala 2.3.0d). Element essenzjali tal-Bażi ta’ Referenza 3 huwa li l-ferroviji mgħammra b’ERTMS/ETCS konformi mal-Bażi ta’ Referenza 3 għandhom ikunu kapaċi jiċċirkolaw fuq linji ERTMS/ETCS konformi mal-Bażi ta’ Referenza 2 mingħajr ebda restrizzjonijiet tekniċi jew operattivi addizzjonali kkawżati mill-ERTMS/ETCS. Għandu jkun possibbli wkoll li tiġi kkonfigurata l-Bażi ta’ Referenza 3 fuq linji sabiex tiġi żgurata l-kompatibbiltà ma’ ferroviji mgħammra b’ERTMS/ETCS konformi mal-Bażi ta’ Referenza 2 (użu tal-funzjonijiet tal-verżjoni 2.3.0d biss). Bażi ta’ Referenza 3 tagħlaq ukoll il-punti miftuħin tal-ERTMS/ETCS bħall-kurvi tal-ibbrejkjar u aspetti ergonomiċi tad-DMI.

(3)

Ġie rikonoxxut li l-ispeċifikazzjonijiet tal-Bażi ta’ Referenza 2 ilhom stabbli mill-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/386/KE tat-23 ta’ April 2008 li timmodifika l-Anness A għad-Deċiżjoni 2006/679/KE dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema ta’ kontroll u ta’ sinjalar tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea u l-Anness A għad-Deċiżjoni 2006/860/KE dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema ta’ kontroll u ta’ sinjalar tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta’ veloċità għolja (3).. Għaldaqstant, għandu jkun possibbli li dawn jibqgħu jintużaw. Madankollu, għall-ERTMS/ETCS abbord, għandhom jiġu applikati l-ispeċifikazzjonijiet riveduti tat-test (imsemmija fl-Indiċi 37b u 37c tat-Tabella A2 fl-Anness A). Barra minn hekk, peress li l-Bażi ta’ Referenza 3 tagħlaq għadd ta’ punti miftuħa, l-implimentazzjoni tal-Bażi ta’ Referenza 2 għal dawn il-punti għandha tkun bbażata fuq l-ispeċifikazzjonijiet rilevanti tal-Bażi ta’ Referenza 3 msemmija fl-Anness A.

(4)

L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea rrevediet l-ispeċifikazzjonijiet tal-ERTMS għas-Sistema Globali għall-Komunikazzjoni Mobbli Ferrovjarja (GSM-R) (imsemmija fl-indiċijiet 32, 33, 34 u 65 tat-Tabella A2 fl-Anness A). L-ispeċifikazzjonijiet riveduti ma jibdlux ir-rekwiżiti, iżda jipprovdu klassifikazzjoni ċara u mhux ambigwa tar-rekwiżiti mandatorji eżistenti fid-dokumenti tan-Netwerk Ewropew Integrat Imsaħħaħ bir-Radju (EIRENE - European Integrated Radio Enhanced Network), u b’hekk jiffaċilitaw iċ-ċertifikazzjoni, il-konformità u l-proċessi ta’ verifika.

(5)

Fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet indikati bħala “reserved (riżervati)” fit-Tabella A2 tal-Anness A, il-Memorandum ta’ Ftehim bejn il-Kummissjoni Ewropea, l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea u l-assoċjazzjonijiet tas-settur ferrovjarju Ewropew dwar it-tisħiħ tal-kooperazzjoni għall-ġestjoni tal-ERTMS iffirmat fis-16 ta’ April 2012 jinkludi dispożizzjonijiet, inkluża d-definizzjoni ta’ skeda ta’ żmien mill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea, li jiżguraw li speċifikazzjonijiet tat-test huma vvalidati u dawk l-ispeċifikazzjonijiet “riżervati” huma pprovduti f’waqthom.

(6)

Id-Deċiżjoni 2012/88/UE għandha għaldaqstant tiġi emendata skont dan.

(7)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2008/57/KE.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2012/88/UE hija emendata kif ġej:

(1)

Jitħassar l-Artikolu 6.

(2)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 6a

Meta jiġu implimentati l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà [TSI] stabbiliti fl-Anness III għal din id-Deċiżjoni, għandu jiġi applikat wieħed miż-żewġ settijiet ta’ speċifikazzjonijiet elenkati fit-Tabella A-2 tal-Anness A. L-ispeċifikazzjonijiet tal-Bażi ta’ Referenza 3 għandhom jinżammu sabiex jiġi żgurat li l-ferroviji mgħammra b’ERTMS/ETCS konformi mal-Bażi ta’ Referenza 3 jkunu jistgħu jitħaddmu fuq linji ERTMS/ETCS konformi mal-Bażi ta’ Referenza 2 mingħajr l-ebda restrizzjonijiet tekniċi jew operattivi addizzjonali.”

(3)

L-Anness A huwa sostitwit bl-Anness I għal din id-Deċiżjoni.

(4)

L-Anness G huwa sostitwit bl-Anness II għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2013.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Siim KALLAS

Viċi President


(1)  ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 51, 23.2.2012, p. 1.

(3)  ĠU L 136, 24.5.2008, p. 11.


ANNESS I

“ANNEX A

References

For each reference made in the basic parameters (Chapter 4 of this TSI) the following table indicates the corresponding mandatory specifications, via the index in table A-2.

Table A 1

Reference in Chapter 4

Index number (see Table A 2)

4.1

4.1a

1, 4

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

4.2.1 a

27, 78

4.2.1 b

28

 

 

4.2.2

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37b, c, d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7

 

 

4.2.3

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3 c

31, 37 b, c, d

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6 a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6 b

29, 45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

44

 

 

4.2.7

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

4.2.8 a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

4.2.10 a

77 (section 3.1)

 

 

4.2.11

4.2.11 a

77 (section 3.2)

 

 

4.2.12

4.2.12 a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13 a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

4.2.15 a

38

Specifications

One of the two sets of specifications listed in Table A-2 of this Annex shall be applied.

Documents referred to within a specification listed in Table A-2 shall be considered as being for information only, unless otherwise stated in Table A-2.

Note:

specifications indicated as ‘Reserved’ in table A-2 are also listed as open points in Annex G when there is a need for notification of national rules to close the corresponding open points. Reserved documents not listed as open points are intended as improvements to the system.

Table A 2

List of mandatory specifications

Index N

Set of specifications # 1

(ETCS baseline 2 and GSM-R baseline 0)

Set of specifications # 2

(ETCS baseline 3 and GSM-R baseline 0)

Reference

Name of Specification

Version

Notes

Reference

Name of Specification

Version

Notes

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

Intentionally deleted

 

 

 

2

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.3.0

Note 1

UNISIG SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

Train Interface FIS

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0

 

Reserved

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0

 

Intentionally deleted

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

 

Intentionally deleted

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

 

Intentionally deleted

 

 

 

22

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.2.0

 

28

Reserved

Reliability — availability requirements

 

 

Reserved

Reliability — availability requirements

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “K”

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “K”

2.0.0

 

30

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an on-board reference test facility

2.0.2

 

Reserved

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an on-board reference test facility

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

35

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

36 a

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

36 b

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

 

Reserved

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

 

 

37 a

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.3

 

Reserved

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.3

 

Reserved

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

 

Reserved

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

 

 

37 e

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0

 

41

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

42

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Reserved

Odometry FIS

 

 

Reserved

Odometry FIS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” Specification

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” Specification

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” Specification

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” Specification

2.0.0

 

47

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

48

Reserved

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

Reserved

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Reserved

Ergonomic aspects of the DMI

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.0.0

 

53

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

54

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

55

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

56

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

57

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

58

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

59

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

60

Intentionally deleted

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.1.0

 

61

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

62

Reserved

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Note 2

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Note 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Note 3

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Note 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

78

Reserved

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

Reserved

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

79

Not applicable

Not applicable

 

 

UNISIG SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0

 

80

Not applicable

Not applicable

 

 

Reserved

GSM-R Driver Machine Interface

 

 

Note 1:

only the functional description of information to be recorded is mandatory, not the technical characteristics of the interface.

Note 2:

the specifications listed in section 2.1 of EN 301 515 are mandatory.

Note 3:

the change requests (CRs) listed in table 1 and 2 of TR 102 281 are mandatory.

Table A 3

List of mandatory standards

The standards listed in this table shall be applied in the certification process, without prejudice to chapter 4 and chapter 6 of this TSI.

No

Reference

Document name and comments

Version

A1

EN 50126

Railway applications —The specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)

1999

A2

EN 50128

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Software for railway control and protection systems

2001

A3

EN 50129

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Safety related electronic systems for signalling

2003

A4

EN 50159-1

Railway applications - Communication, signalling and processing systems – Part 1 Safety related communication in closed transmission systems

2001

A5

EN 50159-2

Railway applications - Communication, signalling and processing systems – Part 2: Safety related communication in open transmission systems

2001”


ANNESS II

“ANNEX G

OPEN POINTS

Open Point

Notes

Braking aspects

It only applies to ERTMS/ETCS Baseline 2 (see Annex A, Table A2, Index 15).

Resolved for ERTMS/ETCS Baseline 3 (see Annex A, Table A 2, Indexes 4 and 13).

Index 28 – Reliability/availability requirements

Frequent occurrences of degraded situations caused by failures of control-command and signalling equipment will decrease the system safety.

Minimum wheel diameter for speed greater than 350 km/h

See Annex A, Table A 2, Index 77

Minimum axle distance for speed greater than 350 km/h

See Annex A, Table A 2, Index 77

Metal and inductive components free space between wheels

See Annex A, Table A 2, Index 77

This is not an open point for freight wagons

Characteristics of sand applied to tracks

See Annex A, Table A 2, Index 77

Vehicle metal mass

See Annex A, Table A 2, Index 77

Combination of rolling stock characteristics influencing shunting impedance

See Annex A, Table A 2, Index 77

Electromagnetic interferences (traction current)

See Annex A, Table A 2, Index 77

Electromagnetic interferences (electromagnetic fields)

See Annex A, Table A 2, Index 77

This is not an open point for power systems other than DC

Vehicle Impedance

See Annex A, Table A 2, Index 77

DC and low frequency components of traction current

See Annex A, Table A 2, Index 77

Use of magnetic/eddy current brakes

See Annex A, Table A 2, Index 77

Index 78 - Safety requirements for ETCS DMI functions

This open point is related to the interface between ETCS on-board and the driver, i.e. errors in displaying information and in entering data and commands.”


Top